Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket»."

Transkript

1

2 2

3 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk at Gud vil vise oss sin kjærlighet og juble over oss med fryd! Vi er så dyrebare for Gud. Mens du gjennomgår dette bibelstudiet håper vi at du vil få et tydeligere bilde av hvor høyt Gud egentlig elsker hver og en av oss, og hvordan vi kan få del i hans egenskaper i våre egne liv. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». Denne serien som består av 12 bibelstudiedeler, hjelper oss til å fokusere på denne sannheten: Vi er alle elsket av Gud. I år utforsker bibelstudiet versene i Kolosserbrevet 3, Hvert eneste ord blir studert i detalj, ord for ord, gjennom hele studiet, som ellers følger et enkelt mønster som kan brukes i mange sammenhenger. Mønsteret er designet for å være fleksibelt, slik at du kan tilføye materiale som er relevant for din kultur og i din sammenheng. Hvert studium består av fire deler som kan brukes i din gruppe på følgende måte: 1. Hva Bibelen sier. Her ser dere på: «Hva sier egentlig teksten?» Det er viktig at dere leser Bibelen nøye og lar den tale til dere og veilede dere i forhold til innholdet i studiet. 2. Våre liv i dag. Tenk på slike spørsmål som: Hva sier bibelteksten til deg om ditt liv? Sier teksten noe viktig om problemer i samfunnet? Hvilke utfordringer gir den deg når det gjelder den måten du lever ditt liv på? 3. Spørsmål til samtale. Etter hvilken sammenheng du bruker studiet i, kan du velge et eller to som du synes passer, eller spørre forskjellige grupper om å samtale om hvert sitt spørsmål, og hvis det er mulig og dere har tid, dele det gruppene har samtalt om i plenum. 4. Leve som den som er elsket. Dette er laget slik at du kan ha noe å ta med deg hjem og gjøre før dere møtes igjen. Hvis det passer slik, kan dere dele med hverandre i gruppen hvordan dere har levd som den som er elsket neste gang dere møtes. Da vi samlet de forskjellige kapitlene sammen til et studium, var det noen ting vi la spesielt merke til. Derfor finner du på de siste sidene noen sanger som vi håper vil hjelpe dere til å reflektere over sannheten du er elsket. Mens du gjennom 2014 tenker nøye over hvordan du er elsket av Gud, ber vi om at han vil bli tydeligere for deg mens du studerer hans ord og deler det sammen med andre. Alle bibelhenvisninger er fra Bibelselskapets oversettelse av

4 Bibelstudium del 1 Vi er elsket Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kol. 3, Bibellesning Kol 3,12-14 Hva Bibelen sier Vi blir forsikret om noen veldig viktige sannheter i Paulus brev til kolosserne, og i kapittel 3 peker han på at vi er «Guds utvalgte, helliget og elsket av ham». Gud setter oss høyt han elsker oss uansett. Er det ikke utrolig? Gjennom hele Bibelen finner vi bevis på Guds kjærlighet til sitt folk. 5 Mos 33, 3 sier: «Ja, han elsker sitt folk. Alle hans hellige er i hans hånd.» Og i Salmenes bok er det en spesiell «rød tråd» av bevissthet om Guds fantastiske kjærlighet. Når vi leser, blir vår ånd løftet opp, slik som i salme 36,7, der salmisten roper ut: «Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud!» Og så - når vi åpner salme 103, dominerer Guds faderkjærlighet hele teksten. Det velkjente og ofte siterte verset i Johannes evangelium retter vår oppmerksomhet mot den sannheten som sier: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» 3,16. Gjennom hele Det nye testamentet bekreftes det at vi er verdifulle i Guds øyne og at han elsker hver og en av oss. Når vi bruker anledninger til å lese Skriften, vil vår forståelse av Guds kjærlighet vokse: «Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» 1 Joh 4,10. Når vi ser på Jesus, hans fødsel, liv, død og oppstandelse, ser vi en demonstrasjon av Guds uendelige kjærlighet til oss. Jesu lære, spesielt i lignelsen om sønnen som kom hjem, får vi også lys over hvor ufattelig stor Guds omsorg og barmhjertighet er. Sønnen som kom hjem, fortjente ikke farens kjærlighet, og allikevel «Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham.» Luk 15, 20. Slik er Guds kjærlighet til oss! Guds nåde mot oss, helt ufortjent! Slik som Romerbrevet 5, 5 sier: «for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss.» For å studere dette nærmere, les Salme 103 og 100 og 1 Joh 4. 4

5 Våre liv i dag Bare når vi innser at vi ikke kan fortjene eller «opptjene» Guds kjærlighet, men at den blir gitt oss fritt, så kan vi ta imot den, og hans betingelsesløse kjærlighet kan forvandle våre liv. Tar vi imot den i all sin fylde, vil den sette oss fri! Når vi fatter bredden og dybden av Guds kjærlighet til oss og forblir i hans kjærlighet så forvandler det oss. Når vi forblir i kjærligheten, trives og blomstrer vi! Underfull fred følger vissheten om at Herren elsker oss helt, fullt og fritt! Gleden er vår når vi lever i trygghet og visshet om en himmelsk Far som elsker oss. Det gir oss en fornyet følelse av verdi. Gud tar imot oss, vi behøver ikke å «late som» noe som helst når han ser oss. Det er en sørgelig sannhet at det er mulig å være en kristen uten helt å forstå at Guds kjærlighet til oss ikke er avhengig av hva vi gjør, våre følelser eller vår lydighet. De gode nyhetene er at ingenting kan endre Guds kjærlighet til oss. Slik som romerbrevet 8, minner oss om: «For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Selv når vi feiler eller har falt, vil det ikke forandre Guds kjærlighet til oss. Hans kjærlighet er ikke avhengig av vår oppførsel! Men det er allikevel slik at når vi tar imot hans kjærlighet i all dens fylde, vil det forandre, ikke bare vår oppfatning av Gud, men også vår måte å behandle dem som er omkring oss på. Lukas forklarer at dersom vi ønsker å komme inn i Guds rike, må vi svare på Guds kjærlighet til oss ved at vi bekjenner våre synder og også: «elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Luk 10, 27. Hvilket privilegium vi har som kan motta en kjærlighet så stor at den ikke kan måles. Hva er så vårt gjensvar på en slik kjærlighet? Spørsmål til samtale 1. Beskriv med egne ord hvordan du opplever Guds kjærlighet til deg. 2. Hvilke konsekvenser får det i våre liv når vi tar imot Guds kjærlighet? 3. Det å være en kristen blir ofte sett på som å adlyde ordrer og regler, som plikter, at det handler om å fortjene hans kjærlighet. Hvordan ser vi vår tjeneste for Gud? 4. Gud elsker oss slik som vi er. Betyr det at våre gjerninger og våre livsvalg ikke betyr noe? Leve som den som er elsket Spør deg selv: Har jeg tatt imot Guds kjærlighet til meg eller prøver jeg fremdeles å fortjene hans kjærlighet? Kommandør Silvia Cox Jeg har fattet at jeg er elsket akkurat slik som jeg er, på samme måte som jeg er trygg på Guds kjærlighet til meg. Som en konsekvens av dette, er det en glede og et privilegium å dele dette budskapet og oppleve sannheten i det, mens jeg tjener kvinner over hele verden i min rolle som verdenspresident for Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner 5

6 Bibelstudium del 2 Dere er elsket som Guds utvalgte folk Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kol 3,12-14 Bibellesning Joh 15,9-17, Mark 3,13 «Jesus kalte til seg dem han ville, og de kom til ham.» (Mark 3,13) Hva Bibelen sier Bibelen forteller oss at Gud utvalgte mennesker fra forskjellige miljøer til å vandre med ham. Fra en familie av avgudsdyrkere valgte han Abraham, fra en slavefamilie valgte han Ester, fra en stor familie med sterke menn valgte han den yngste; David. Blant prostituerte valgte han Rahab, blant engstelige profeter valgte han Elia, av tenåringer valgte han Maria, blant fiskere valgte han Peter, blant de sjenerte valgte han Bartolomeus, fra middelklassen Matteus, blant uærlige skatteoppkrevere valgte han Sakkeus, og blant de lærde og velutdannete, Paulus. Jeg kunne fortsatt å nevne alminnelige, hjelpeløse eller uskolerte mennesker som Gud har utvalgt. Men du har vel et spørsmål i tankene; hva ble de utvalgt til? «For du er et hellig folk for Herren din Gud. Blant alle jordens folk har Herren din Gud valgt deg til å være hans folk, hans dyrebare eiendom.» 5. Mos 7,6. Han utvalgte hver og en for å tilhøre ham som hans dyrebare eiendom, til å være elsket av ham og bli en del av hans store plan om å røre ved menneskeheten på mange forskjellige måter. Som skaperen vet Gud alt om alle, og likevel utvelger han mennesker til å være hans dyrebare eiendom. Våre liv i dag Bare Gud kan betrakte en synder og se en helgen. Han omfavner oss med åpne armer, han vet hvordan han skal håndtere vår menneskelige skrøpelighet, våre spørsmål og vårt vekslende følelsesliv. Gud ser oss når vi er på vårt verste, og han får frem det beste i oss. Gud forstår alle situasjoner som vi som mennesker noensinne vil oppleve. Gud kan gjøre dette ved sin fantastiske kjærlighet til oss, den som aldri svikter. Jeg husker den gangen min mann fridde til meg. Jeg var 16 og allerede forelsket i ham, men vi visste i virkeligheten ikke mye om hverandre. Litt tvilende spurte jeg ham: «Hvorfor vil du gifte deg med meg?» Han svarte: «For å elske deg og gjøre deg lykkelig.» Jeg sa «ja», og jeg er elsket og har vært lykkelig i nesten 30 år. På nøyaktig samme måten inviterer Gud oss til å komme inn i fellesskap med ham. Hvorfor? Fordi han elsker oss og vil gjøre oss lykkelige. Han viste og beviste sin kjærlighet til oss da hans dyrebare 6

7 sønn døde for å frelse oss. Da Jesus levde iblant oss, var han Guds røst og Gud selv, som kalte og kaller oss inn til seg. Hvorfor er de navnene som er nevnt ovenfor kjente for oss i våre dager? Fordi de ble utvalgt, og de kom til Gud, de tok imot Guds kjærlighet. Spørsmål til samtale 1. Hvilke symboler har man i din kultur i dag når det gjelder å være utvalgt? Hvordan påvirker det deg personlig? 2. Hvordan gjør det en forskjell i menneskers liv å være utvalgt av Gud? 3. Hva har forandret seg i ditt liv siden du ble klar over at du er utvalgt av Gud? 4. Hvordan forteller disse forandringene deg at du er elsket av Gud? Leve som den som er elsket Ta deg tid til å reflektere over hva slags tegn du ser i ditt daglige liv som viser deg og andre at du er utvalgt av Gud. Nyt Guds kjærlighet hvert eneste minutt på dagen og vær lykkelig! Gud fortsetter også i dag å utvelge mennesker som han vil elske og gjøre lykkelige helt vanlige mennesker, og de som er annerledes. Det er opp til hver enkelt å lytte, ta imot ham og være i fellesskap med ham. Kommandør Deise Eliasen Jeg har fattet at jeg er elsket helt siden Gud utvalgte meg da jeg var et lite barn ved middagsbordet hjemme hos mine foreldre i Brasil. Hans kjærlighet har omfavnet meg i hele min tjenestetid på mer enn 22 år som aktiv offiser i mitt hjemland. Hans nærvær, trøst, visdom og styrke var noen av uttrykkene for hans kjærlighet til meg og min familie da vi ble sendt for å arbeide Mosambik. Og nå er mitt privilegium å være sonesekretær for kvinnearbeidet i Amerika - og Karibiasonen på Det internasjonale hovedkvarteret i London. Her kan jeg stadfeste, og få stadfestet Guds kjærlighet hvert eneste øyeblikk, alle dager. 7

8 Bibelstudium del 3 Elsket og hellig Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kol 3,12-14 Bibellesning 1Pet 2,1-5,9 «Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder, og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse. For dere har smakt at Herren er god. Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.» Hva Bibelen sier Peter minner oss på at vi er kalt til å være hellige enkeltmennesker slik at vi kan bli et hellig folk. Dette er ikke bare et personlig valg, men også en ordre gitt av Gud når han sier: «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.» 3 Mos 19,2. Vi som hevder å være troende, må vise andre, speile Gud slik vi personlig kjenner ham, gjennom de tingene vi sier og gjør. Hellighet i alle ting. Peter sier i de versene vi har delt at vår del av ansvaret er å ta en bevisst beslutning om å avvise alt som ikke er hellig og bestrebe oss på daglig å «bygge på vår frelse» som et hellig folk. Sakarja, en gammeltestamentlig profet, gir oss et vakkert bilde av hellighet når han viser oss at vi må leve ut vår hellighet i alle deler av våre liv. Det er intet skille, det finnes ikke en «hellig» og en «verdslig» del i våre liv. Hver eneste del av vårt liv er viktig for Gud. «Den dagen skal det stå «Hellig for Herren» på bjellene til hestene, og grytene i Herrens hus skal være som offerskålene foran alteret.» Sak 14, 20. Er det ikke et praktfullt bilde? De små bjellene som dekorerte hesteseletøyet er like viktige som de plettfrie og flotte gullplatene i templet. Hver eneste del av vårt liv skal være helliget Herren. 8

9 Våre liv i dag Den første tiden da min mann og jeg var kjærester, gjorde jeg alltid mitt beste for å gjøre et godt inntrykk på ham. Jeg prøvde alltid å kle meg smart, ta meg godt ut, snakke pent, og å gi et godt inntrykk. Dette er ofte tilfellet når vi ønsker å presentere vårt «bedre jeg» for dem vi elsker og som elsker oss. ( Nå, mer enn 20 år senere gjør jeg fremdeles mitt best e!) Å være elsket av Gud betyr at jeg vil gjøre alt jeg kan for å bli og være mitt bedre jeg: «Å leve et liv som er rent i tanke, ord og gjerning». Jeg ønsker ikke å skuffe ham, og jeg vil leve mitt liv på en slik måte at min hverdagshellighet vil påvirke andres liv. Dette tar tid, men det betyr nok for meg til at jeg tar meg tid. Dette er ikke bare en hjertesak : «Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd.» Kol 3,1, (engelsk oversettelse: La hjertet søke..), det er også en sak for sinnet «La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.» Kol. 3,2. Utvalgt og elsket av Gud til å være hellige kvinner som fokuserer på og speiler vår Herre Jesus Kristus. 1) Mer hellighet gi meg, mer mildhet, å Gud, mer sorg over synden, mer frykt for ditt bud! Mer makt til å tjene, mer styrke i bønn, mer tålmod i smerte, mer tro på Guds Sønn. 2) Mer kjærlighet gi meg, mer tillit til deg, mer framtid i håpet, mer lyst til din vei! Mer glede, min Frelser, mer fred i ditt blod, mer seir over synden, mer fasthet og mot! 3) Gi tørst etter Ånden, gi trang til ditt ord, gi du meg å vandre mer helt i ditt spor, Mer trofast og lydig, mer avdød fra meg, mer ydmyk og hellig, mer, Jesus, lik deg! FA sangbok 414 Spørsmål til samtale 1. Hva betyr det å leve et hellig liv der du er i ditt liv i dag? 2. På hvilke måter kan du denne uke lage plass og ta deg tid til å være hellig? 3. I lys av 1 Pet 2,1; hvilke ting kan du legge av for å kunne leve et hellig liv, og i lys av Kol 3,12; hva kan du kle deg med? Leve som den som er elsket Lag en liste over venner eller familiemedlemmer, eller områder i ditt nærmiljø som du kan påvirke ved å leve et hellig liv. Utfordringen er at dette handler ikke bare om å gjøre, men også å være. På hvilke måter vil ditt nærvær vitne om ditt hellige liv denne uke? Major Val Mylechreest Jeg har fattet at jeg er elsket fordi jeg har hatt den velsignelsen det er å vokse opp i en kristen familie, og jeg har svart «ja» til Guds kall i mitt liv. Mitt liv som offiser har vært et spennende privilegium. Mine ordrer har inkludert blant annet Troshuset (midnattspatrulje blant prostituerte) og Tilfluktsstedet barnehjem, samt korps i Storbritannia og Australia. Nå er jeg leder for seksjon for Arbeidet blant voksne og familier i Storbritannia og Irland. Jeg takker Gud for hans betingelsesløse kjærlighet, for hans plan og hans omsorg for meg. 9

10 Bibelstudium del 4 Elsket vis medfølelse Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kol 3,12-14 Bibellesning Luk 7,11-17 «Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa: «Gråt ikke!»» vers 13. Hva Bibelen sier Denne historien i Lukas evangelium, hvor Jesus oppvekker enkens sønn fra de døde startet med en fryktelig personlig tragedie. Den maler et bilde som må være det verst mulige marerittet for hvem som helst. Dødsfallet til enkens eneste sønn betydde at hennes livstragedie nå var komplett, og at alt håp var ute. Hun trodde nok at ingen forsto hva hun følte og gikk igjennom. Men Jesus var der for henne, og ble hennes kilde til støtte og håp for fremtiden. I en fortvilet og håpløs situasjon på grunn av denne tragedien, kommer Jesus og snur alt fullstendig opp-ned. Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa: «Gråt ikke!» (v. 13). Men det stopper ikke her, det blir enda bedre ved en enkel, men kraftfull berøring av båren og et par ord fra Jesus; «Da satte den døde seg opp og begynte å tale» (v. 15). Hans mirakuløse gjerning er større enn noen noensinne kunne forestilt seg eller bedt om. Resultatet ble en komplett omsnuing av situasjonen fra slik den var, og følelsene til moren ble også helt snudd rundt. Våre liv i dag Jesus var full av medlidenhet og allmakt i denne historien, og han forandrer seg ikke. To tusen år senere er han fremdeles alt dette i våre liv i dag, i de situasjoner og problemer vi møter, enten de er store eller små. Selv om du kanskje ikke har vært igjennom noe så alvorlig som enken som mistet sin eneste sønn, kan du antakelig huske tider da du har delt noen av hennes følelser. Du kan ha tenkt at det var ikke sannsynlig at noe godt skulle komme ut av din situasjon, eller du tenkte at ingen ville forstå. Noen dager kan vi føle at vår situasjon er helt håpløs. Men du er ikke alene, vi har alle følt det slik noen ganger Mesteparten av mine år som sykepleier har jeg arbeidet i en lindrende enhet der jeg hadde det privilegiet å hjelpe mennesker gjennom deres siste dager og være ved dere side da de trakk sitt siste sukk. En del av mitt arbeid var å erklære dem døde og meddele familien. Min store skrekk var at jeg skulle ta feil av om vedkommende var død eller ikke, men det kom alltid til et punkt da jeg var sikker på at personen var død. I sjokkartede, tragiske situasjoner, spesielt når det involverte yngre 10

11 mennesker, var det ofte et desperat håp hos mange familiemedlemmer om at personen kanskje ikke var død allikevel. Da jeg leste denne historien i Bibelen, tenkte jeg på det faktum at de var i sønnens begravelse. For oss er dette det stadiet der vi sier farvel, for nå er det ikke lenger noe håp om at denne personen fremdeles er i live. Det er ganske enkelt en feiring av et liv, å se sannheten i øynene og bringe det hele til en avslutning. Du er kanskje ikke i en situasjon der noen fysisk har dødd, men kanskje i en situasjon der alt håp er ute. Vår allmektige Gud, full av medfølelse og kjærlighet kan gjøre mer enn vi noensinne vil drømme om eller kan forestille oss. Inn i det som vi ser som en håpløs situasjon bringer han håp. Han viser medfølelse og forstår akkurat hvordan vi har det. Når sorgens mørke skyer himlen gjemmer, min tro er svak og håpets ild dør ut, Da minn meg om at du meg aldri glemmer, at du er lys i mørkest natt, min Gud. La meg få se ditt ansikt, kjære Jesus, ja, se meg glad på all din herlighet. For du har sagt at du vil bære byrden og lar meg hvile i din kjærlighet. FA sangbok 470 Spørsmål til samtale 1. Kan du huske en gang du var i en vanskelig situasjon? Kan du beskrive noen av de følelsene du hadde? 2. På hvilken måte oppmuntrer denne historien deg? Kjenner du deg igjen i moren på en eller annen måte? 3. På hvilken måte har du opplevd Guds medfølelse eller funnet håp i en håpløs situasjon? Leve som den som er elsket Hva er ditt gjensvar til Gud som viser oss uendelig medfølelse? Hvordan kan vi takke ham for dette i dag? Vi skal være medfølende mot alle på samme måte som vår himmelske Far er full av medfølelse. «Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet.» 1 Pet 3,8. 1. Hvordan kan du leve annerledes i dag på grunn av den medfølelse Jesus har vist deg? 2. Hvem trenger du å vise litt mer medfølelse i dag? Bruk litt tid til å be om at Gud må gi deg medfølelse i situasjoner der du mangler det. Han vil forvandle deg på en slik måte at du vil elske menneskene og behandle dem slik han gjør dersom du vil tillate ham å gjøre det. Ashlee Sheppard (Australia øst teritoriet) Jeg har fattet at jeg er elsket mens jeg gjorde tjeneste i Australia, for det meste blant ungdommer og som sykepleier. Gud har nylig flyttet meg til London, England. Her arbeider jeg frivillig på Frelsesarmeens Senter for åndelig livsutvikling 11

12 Bibelstudium del 5 Elsket kjærlighetshandlinger Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kol 3,12-14 Bibellesning Luk 8,42b-48, 3 Mos 15,25-33 «Da sa Jesus til henne: «Din tro har frelst deg, datter. Gå i fred!»» ( v. 48) Hva Bibelen sier Denne hendelsen i Lukas evangelium forteller om en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år uten å bli frisk. Hun ble utstøtt av sitt nærmiljø og hun led mye fordi hun ble sett på som seremonielt uren. Alt og alle hun berørte ble urent. Les 3 Mos 15, Kan du forestille deg hvordan hun må ha følt det etter å ha brukt alt hun eide på leger, og allikevel fikk hun ikke den legedom hun så desperat trengte? Da hun fikk høre om Jesus, gikk hun for å være i den mengden mennesker som fulgte ham. Tankene hennes var fokusert på Jesus, og hun trodde han kunne helbrede henne. Hun trodde antakelig at dette var hennes eneste sjanse til å bli helbredet, og hun var fast bestemt på å røre ved ham. I desperasjon banet hun seg vei gjennom menneskemengden uten at noen la merke til henne, og rørte ved dusken på kappefliken hans. Jesus følte umiddelbart at en kraft hadde gått ut fra ham, og spurte «Hvem var det som rørte ved meg?» ( v. 45). Da kvinnen forsøkte å forsvinne uten at noen la merke til henne, bemerket Jesus det. Da forsto hun at hun ikke kunne forsvinne ubemerket, så hun kom skjelvende av redsel fram, falt ned for hans føtter og fortalte hvordan hun øyeblikkelig hadde blitt helbredet for sine blødninger. Jesus handlet i godhet mot henne uten å forkaste henne og sa: «Din tro har frelst deg, datter. Gå i fred!» (v. 48). Hun opplevde ikke bare helbredelse, men også kjærlighet og å bli tatt inn i Guds familie. Han kalte henne «datter». Våre liv i dag Plassér deg i denne kvinnens situasjon, hun som følte seg avvist, var motløs og fortvilet, fordi ingen lege hadde kunnet kurere henne. I sin desperate søken etter legedom fulgte hun etter Jesus og stolte på at han kunne helbrede henne. Hennes tro ble belønnet og hun forlot ham helt fri fra fordømmelsen, med legedom for sin sykdom som hun så desperate hadde søkt etter. 12

13 Kanskje du også lider. Din situasjon er kanskje annerledes enn den som denne kvinnen sto i, men her får du noen oppmuntrende ord: Han er fremdeles den samme i dag som i går, en Gud som vet om deg og kjenner deg ved navn. Den store lege nå er her, den milde, kjære Jesus. Hans ord for hjertet balsam er å, hør den røst fra Jesus. Jesus deg kaller ømt ved navn; Jesus nå står med åpen favn. Jesus stiller alle savn, Jesus, kjære Jesus. FA sangbok 41 Et av Guds navn er El Roi, som betyr den Gud som ser. Hagar opplevde den Gud som så hennes smerte. «Da satte hun dette navnet på Herren som hadde talt til henne: «Du er en gud som ser meg.» For hun sa: «Har jeg her virkelig sett ham som ser meg?»»1 Mos 16,13. Han ser vår lidelse og smerte; alt vi trenger å gjøre er å strekke oss i tro mot ham og stole på at han vil komme med en endring i vår situasjon. Tro er det som tillater at han kan gjøre det umulige, selv om din tro er så liten som et sennepskorn. (Se Matt 17, 20). Spørsmål til samtale 1. Er det noe ved denne kvinnen som du kan kjenne deg igjen i? I såfall, hvorfor? 2. Hvordan kan hennes tro hjelpe deg i din spesielle situasjon i dag? 3. Jesus handlet vennlig mot henne i hennes lidelse, han brydde seg ikke om at hun var i så dårlig forfatning. Hvordan får det deg til å føle deg? 4. Hvordan kan dette bibelstudiet hjelpe deg når du skal håndtere andre som er utstøtt i ditt nærmiljø? Leve som den som er elsket Det er godt å vite at vi tjener en Gud som handler vennlig og elsker oss for den vi er. Hvordan kan du vise vennlighet til noen som kanskje trenger at noen handler på denne måten mot dem denne uken? Oberstløytnant Yvonne Conrad, Sørlige Afrika Jeg har fattet at jeg er elsket fordi jeg lydig mot Guds kall opplevde tilstedeværelsen av en kjærlig Gud som trofast ledet meg da jeg reiste fra Sør- Afrika til New Zealand der jeg tjenestegjorde som divisjonssekretær for personell. Nå er jeg i tjeneste som assisterende undersekretær for Afrika-sonen på Det internasjonale hovedkvarteret. 13

14 Bibelstudium del 6 Du er elsket vær ydmyk Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kol 3,12-14 Bibellesning Joh 13,1 17 og Fil 2,1-11 «Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!» Fil 2,3 5 Hva Bibelen sier Det er få historier i evangeliene som forteller så mye om Jesu karakter, og som så fullkomment viser oss hans kjærlighet til sine etterfølgere, som når han vasker disiplenes føtter like før deres siste måltid sammen, påskemåltidet. Da det ikke kom noen tjener for å gjøre det som var vanlig skikk, å vaske gjestenes føtter når de satt ved bordet, var det heller ingen av disiplene som frivillig meldte seg for å gjøre det. Lukas forteller at de nettopp hadde kranglet om hvem av dem som skulle regnes om den største blant dem (Luk 22,24-27). Enten det var konkurransepreget stolthet eller villedet arroganse som forblindet disiplene slik at de ikke så det som behøvdes her og når, ble iallefall den ydmyke jobben som det å vaske støvete føtter er, ikke gjort. Så gjorde Jesus det som ingen av hans egne menn ville gjøre. Han tok et fat med vann, knyttet et linklede rundt livet og knelte foran sine disipler for å vaske skitten av deres føtter. Johannes forklarer hvorfor. Han sier at Jesus visste at «Far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud» (v. 3), og så begynner han å vaske disiplenes føtter (v. 3-5). Jesus visste hvem han var, hvor han kom fra og hvor han skulle gå. Fordi han var trygg, så var han trygg nok til å tjene. Fotvaskingen er en lignelse som viser sannheten i at»slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Matt 20,28. Paulus fanger inn prinsippet som ligger til grunn for Kristi tjenende hjerte i en tidlig hymne som er sitert i hans brev til menigheten i Filippi. Han snakker om Jesus som «var i Guds skikkelse. men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.» Fil 2,6 8. Jesu liv var kjennetegnet av total oppgivelse av alle rettigheter. Hans liv var kjennetegnet av ydmykhet og lydinghet, et liv kjennetegnet av tjeneste. 14

15 Våre liv i dag I min del av verden er det slik at hvis vi ønsker å ha kommersiell suksess i forretningsverdenen, så blir vi fortalt at vi må være sterke, selvsikre, innflytelsesrike og overbevist om at vi skal nå våre mål. Ydmykhet og tjenersinn finnes ikke på denne listen! Allikevel er dette helt vesentlige kvaliteter for alle som ønsker å følge Jesu eksempel. Frederick B. Meyer var en kjent bibellærer og predikant som arbeidet i England i begynnelsen av 1900-tallet. Han ble en livslang venn av den amerikanske Dwight L. Moody og startet en av de første megakirkene i London. Selv om han var en produktiv skribent (han skrev mer enn 40 andaktsbøker), er Meyer mest husket for hans arbeid for sosiale reformer. Utrettelig satte han i gang kampanjer mot de sosiale og økonomiske urettferdighetene som var på hans tid. Denne store læreren sa en gang: «Jeg trodde lenge at Guds gaver lå på hyller, den ene oppå den andre, og at jo høyere vi vokste i kristen rettskaffenhet, desto lettere kunne vi nå dem. Jeg har nå forstått at Guds gaver ligger på hyller, den ene under den andre, og at det ikke handler om å vokse høyere, men å bøye seg ned. Og at vi må gå ned, alltid dypere ned for å få hans beste gaver.» Vi er kalt til å sette andre høyere enn oss selv. Vi er kalt til følge Jesu eksempel. Vi er kalt til å ha det samme ydmyke, uselviske ønsket om å tjene mennesker slik Jesus gjorde, men vi kan ikke tjene mennesker på en god måte med mindre vi er trygge og sikre i vår egen relasjon med Jesus. Hvis vi finner vår trygghet og identitet i ham, kan vi ta plassen som den laveste og minste tjener fordi vi vet at alt vi gjør for andre, det gjør vi egentlig for ham. Matt 25, Spørsmål til samtale 1. Jesu tjenersinn oppsto i hans kjærlighetsrelasjon med Gud. Hvordan former vår kjærlighetsrelasjon med Gud den tjeneste vi er involvert i for ham i dag? 2. Jesus sa ikke at vi skulle gjøre det han gjorde, men som han gjorde. Vi er ikke fulltids fotvaskere, men vi er fulltids tjenere. Hva er forskjellen? 3. Vi er kalt til å tjene andre, men til tider vil andre tjene oss. Har det vært noen i ditt liv som kom til deg og tjente deg på en eller annen måte? Syns du det er vanskelig å la andre tjene deg? 4. Hva betyr det for oss å ha det samme sinnelag som Jesus? Leve som den som er elsket Tenk over måter som din tro har vokst og blitt styrket på i løpet av det siste året. Hvordan har andre mennesker tjent deg, oppmuntret din tillit til Kristus og hjulpet deg til å vokse som en kristen? Tenk på hvordan dette har påvirket din tjeneste for andre Major Pat Brown Jeg har fattet at jeg er elsket fordi Gud har vært ved min side i hvert eneste kapittel av mitt liv, gitt meg en liten dytt, veiledet og utfordret meg til å gå inn i nye aspekter når det gjelder min tjeneste for ham. Han har vært med meg på en reise som begynte i Skottland og brakte meg så langt som til New Zealand. Jeg har arbeidet på korps, vært med på å starte nye prosjekter og på divisjonshovedkvarter. Det er nå mitt privilegium å tjene som kapellan på Det internasjonale hovedkvarteret i London. 15

16 Bibelstudium del 7 Elsket vær omsorgsfull Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kol 3,12-14 Bibellesning Luk. 18, 16 «Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.»» (v. 16) Hva Bibelen sier Lukas evangelium legger vekt på Jesu kjærlighet og omtanke overfor dem som de jødiske lederne ikke engang la merke til; kvinner, de fattige, de som var sosialt- rasemessig og religiøst utstøtte. Mennesker som for eksempel umoralske kvinner, samaritanere, spedalske, skatteoppkrevere, kriminelle, opprørske familiemedlemmer og hedninger. Lukas, kapittel 18 viser oss derfor sannheten om hvilken uendelig verdi et menneske har. Versene 15 til 17 forteller oss at foreldrene brakte barna sine til Jesus, men disiplene skjente på dem fordi de gjorde det. I denne gamle kulturen var det skikk og bruk at barn skulle bli sett, men ikke hørt. I den gresk-romerske verden levde barn i samfunnets ytterkanter. Spedbarn var blant de mest sårbare, som vi kan se av praksisen med å sette nyfødte ut i villmarken og overlate dem til seg selv, eller drepe dem, dersom deres far ikke godkjente dem. Jødiske mødre hadde den praksisen at de brakte spedbarna sine til berømte rabbier og be disse lærerne om å velsigne de små. I det vi leste, kan vi se at mengden, inkludert disiplene, ikke syntes dette passet seg. De mente at de beskyttet deres ærede lærer fra å kaste bort tiden med de samfunnsmedlemmene som sto lavest ned på rangstigen, slik som kvinner og barn. Men Jesus viste dem at barn er velkommen inn i Guds rike. Våre liv i dag På hvilken måte viser vi den samme omsorg for andre? Tenk på hvordan Jesus hadde omsorg for barna som ble brakt til ham for å bli velsignet. Dette er en illustrasjon til oss, som viser hvor høyt vi er elsket og akseptert når vi kommer til ham i barnlig tro, uten å være avhengig av vår egen styrke og uten å forstå alt, uten å være avhengig av vår klokskap eller gode gjerninger. Vi kan bare komme til Jesus som barn. Barna ble jaget vekk av disiplene, men var likevel elsket av deres himmelske Far. I vårt daglige liv krangler vi med våre barn, men de kommer allikevel tilbake til oss. 16

17 Min yngste sønn spiller cricket. Han liker det så godt at alt han har i hendene forsøker han å bruke som cricketballtre. En dag trente han på å slå med balltreet nær der min manns bil sto parkert. Det var ikke til å unngå at ballen traff bakvinduet og det ble knust. Sønnen vår visste at han hadde gjort noe galt, så han kom straks for å be faren om tilgivelse for det han hadde gjort. Faren skjente på ham, og min sønn sto der bare uten å si noe, men etter en stund klemte de hverandre og faren sa til gutten vår at han måtte praktisere sine ferdigheter i cricket langt vekk fra bilen. På samme måte som vi viser våre barn hvor høyt vi elsker dem, viser Gud det samme til dem som kaster seg i hans armer, fordi de vet at han har omsorg for dem. Gud gjør ikke forskjell på folk, han elsker og har omsorg for alle. Spørsmål til samtale 1. På hvilken måte må vi bli som barn? 2. Hvorfor tror du Jesus stoppet disiplene og lot barna komme til ham? 3. Hva tror du disiplene syntes om dette? 4. På hvilken måte gir det Jesus lærer oss her håp til oss når vi leser det i dag? Leve som den som er elsket Jesus ga oss et eksempel til etterfølgelse. Hvordan kan vi vise omsorg og kjærlighet til andre? Major Tracey Kasuso Jeg fattet at jeg er elsket da jeg forlot mitt hjemland, Zimbabwe og dro til Sør-Afrika der jeg gjorde tjeneste som leder for Frelsesarmeens kvinnearbeid i Eastern Cape divisjonen. Nå er min tjeneste som sekretær for personalet på Den internasjonale offisersskolen. 17

18 Bibelstudium del 8 Elsket vis tålmodighet Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kol 3,12-14 Hva Bibelen sier Bakgrunnsteppet for brevet til kolosserne Paulus skrev dette vakre brevet mens han satt i fengsel (4,3-10,18), antakelig i Roma. Denne epistelen er også sett på som et tillegg til Paulus brev til Filemon og det likner både i stil og innhold på efeserbrevet. Basert på de historiske bevisene og det som står i selve brevet, ble kolosserbrevet antakelig skrevet omkring år Som andre Paulus brev, er også dette delt inn i læremessige og praktiske deler. De læremessige eller teologiske utlegningene i kapittel 1 og 2 har sine høydepunkt i majestetiske hymner om Kristus som «den usynlige Guds bilde» (1,15). Han er fra evige tider og over enhver makt, og han blir til evighet (1,16) Han er hodet for kirken (1,18) Gud har gitt ham «hele sin fylde» (1,19) Han «forsoner alle ting med seg selv» (1,20) I Kristus «er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede» (2,3) Han strøk ut gjeldsbrevet som gikk imot oss (2,14) Han kledde nakne alle makter og myndigheter som gikk imot ham (2,15) Den praktiske delen av dette brevet finner vi i kapittel 3 og 4. Før vi fokuserer på våre hovedvers i 3,12-14, så la oss se nøyere på visse ord som er vanlige i Paulus argumentasjoner. Kapittel 3 starter med ordet «er» i betydningen «derfor». Ordet viser til det greske «ei» (i) som viser til de grunnleggende bevisene som er fremsatt i kapittel 1 og 2 og som fører oss inn i den praktiske bruken, hva det betyr for oss. Som en oppsummering sier Paulus «Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd» (3, 1). Så lister Paulus opp hva det i praksis betyr å søke det som er der oppe. Paulus løfter versene 12 til 14 opp til et høyere nivå når det gjelder deres betydning. Hva var det han sa igjen? Derfor. I vers 1 i kapittel 3 var den praktiske betydning basert på det faktum at kolosserne hadde blitt reist opp med Kristus. I vers 12 ble den praktiske betydningen basert på følgende fakta om kolosserne. De var: Guds utvalgte folk Hellige Høyt elsket 18

19 La oss nå fokusere på en av karakteristikkene ved en utvalgt, hellig og høyt elsket gudsmann eller gudskvinne, nemlig tålmodighet. Vers 13 og 14 gir oss en vakker beskrivelse av tålmodighet når det gjelder vårt forhold til hverandre. Steg 1. «Bærer over med hverandre». Det greske ordet for «bære» er anechomai (an-ekh - om-ahee), som betyr å holde ut, tåle, være tålmodig, lide. Steg 2. «Tilgi hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre.» Hvis krenkelsen har såret deg dypt, og det blir stadig vanskeligere å holde ut så tilgi. Steg 3. «Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.» Ikke bare tilgi, men tilgi slik Herren har tilgitt dere. Vi må aldri glemme at vi også trenger tilgivelse og vi har nok også gjort noe mot andre som det er vanskelig for dem å tilgi. Steg 4. «Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet.» Dette er den vakreste og den helt nødvendige måte å vise tålmodighet på. Våre liv i dag Ingenting har forandret seg i historien når vi tenker på menneskehetens kamp mot utålmodighet. Saul ble forkastet av Gud da han tok det bannlyste feet som krigstrofé og ofret det i stedet for å vente tålmodig på Samuel. I Salme 13,1 2 ropte salmisten ut «Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienden ha makt over meg?» Dette ropet gir gjenlyd ned gjennom tidene, og vi må alle overgi oss til Guds kjærlighet som renser vårt indre. Spørsmål til samtale 1. Ta med deg garn i oppklipt i forskjellige lengder. Be hver av damene å beskrive deres tålmodighetsnivå ved å velge en av garnlengdene. Når dere snakker sammen, vil dere nok oppdage at noen mennesker har høyere toleranseterskel for andre mennesker enn de har for medlemmer av sin egen familie. Snakk sammen om erfaringer og motiver bak de forskjellige tålmodighetsnivåene. 2. Snakk om de forskjellige stegene når det gjelder å vise tålmodighet, slik det beskrives i Kol 3, La gruppens medlemmer snakke om hendelser og mennesker som de burde tåle eller tilgi, eller mennesker som de burde be om tilgivelse. Leve som den som er elsket Be damene om å gi et spesielt løfte om å leve som den som er trygg i Guds kjærlighet og vise den samme kjærlighet til andre ved å vise den gode, kristne moral eller Åndens frukt som er tålmodighet. Skriv det ned. Major Elsa Oalang Jeg har fattet Guds kjærlighet til meg fordi Gud har vist sin tålmodighet med meg i så mange situasjoner. Jeg har for tiden tjeneste som leder for utdanning og skoler i Papua Ny-Guinea territorium. 19

20 Bibelstudium del 9 Du er elsket tatt imot Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kol 3,12-14 Bibellesning Joh 4,1-42, Rom15,7 «Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære.» Rom 15, Hva Bibelen sier Når vi ser på Jesu liv og tjeneste, kan vi hurtig se hvor ofte han hadde forbindelse med mennesker som ble sett på som de som tilhørte ytterkantene av samfunnet. Han spiste med skatteoppkrevere, var venn med syndere, han rørte ved spedalske og han helbredet syke. I bibelavsnittet fra Johannes evangelium lærer vi mye om Jesu holdning til mennesker. Jesus hvilte alene ved Jakobskilden da en samaritansk kvinne kom for å hente vann. Jesus hadde ingenting å dra opp vannet med, og ikke noe å drikke av, og han sjokkerte kvinnen ved å be om å få drikkevann av henne. I århundrer hadde jøder og samaritanene kranglet, slik Johannes forklarer det: «jødene omgås ikke samaritanene» (v. 9). Det som sjokkerte enda mer, var at denne samaritanen var en kvinne, endatil en kvinne med en tvilsom fortid. Kanskje valgte hun med vilje å komme til kilden på den varmeste tiden av dagen for å unngå å møte andre landsbybeboere som gikk dit på den tiden av dagen da det var kjøligere. Hun var utstøtt på grunn av umoral. Ingen respektabel jødisk rabbi ville ønske å bli sett i samtale med en slik kvinne på et offentlig sted, men Jesus snakket med henne. Jesus startet med å be om å få vann, men han ledet snart samtalen inn på åndelige ting. Den samaritanske kvinnen kom bare for å hente vann fra kilden, men Jesus tilbød henne drikke fra det evige livs vann (v ). Hennes hemmelige liv var ikke skjult for ham, for slik hun selv sa det i sitt vitnesbyrd «Han (Jesus) har fortalt meg alt det jeg har gjort» (v. 39). Jesus dømte henne ikke. Han fordømte henne ikke. Han tok ganske enkelt imot henne, og hjalp henne til å se hvem han virkelig var nemlig Messias (v. 26). Våre liv i dag Den universelle kirke må i dag være et sted der mennesker med diverse bakgrunnshistorier kan møtes, være sammen og forvente å kjenne seg velkomne. Forskjellige mennesker som er på forskjellige steder i sitt åndelige liv. Vi er alle så forskjellige, men likevel forsikrer Bibelen oss at Gud vil at alle skal bli frelst, komme til ham og bli kjent med ham. 20

21 Gjennom Jesu utgytte blod blir mennesker som en gang var langt borte fra ham mennesker som oss - brakt nær til Gud. Enhver fiendemur, diskriminering eller fordom må brytes ned, for vi er nå alle ett med Gud. Å ta imot andre mennesker som de er, kan vi definere som evnen til å vise at andre mennesker har en uendelig menneskelig verdi, og å vise hensynsfullhet og respekt overfor andre mennesker. Å ta imot andre mennesker innebærer at vi kan lære av dem. En holdning som tar imot andre må bli en integrert del av hvem vi er dypt i vårt hjerte, hver enkelt av oss, når vi kommer sammen. Jo, vi er forskjellige, men å ta imot hverandre som brødre og søstre i Kristus, er å elske, respektere og gi hverandre ære på samme måte som Gud elsker, respekterer og ærer oss. Hvis Gud, i sin nåde, har tatt imot oss betingelsesløst, så må vi gjøre det samme mot hverandre. Vi må være nådefylte mennesker. Vi må ta imot andre mennesker og vise dem at vi elsker dem. Spørsmål for samtale 1. Når var siste gang noen gjorde at du følte deg velkommen og tatt imot? 2. Det motsatte av å ta imot er å avvise. Tenk på en gang du følte deg avvist eller holdt utenfor av en gruppe? Hva gjorde det med dine følelser? 3. Hvordan skal vi kunne ha en holdning som tar imot andre mennesker uten at det går på akkord med vår tro? 4. Apg 11,9 viser at de første kristne hadde vansker med å ta imot hedningene i det kristne fellesskapet (les hele historien om Peter og Kornelius i Apg kap. 10). Hva lærer denne historien oss om våre holdninger mot andre? Er det noensinne riktig for en menighet å avvise noen? Leve som den som er elsket Ingen av oss er ferdig formet ennå. Vi er alle i den prosessen som gjør at vi blir mer og mer lik Jesus. Underveis trenger vi å lære å ta imot mennesker på samme måte som Jesus gjorde. Noen ganger, som Paulus sier, vil det bety at vi må bære over med hverandre (Kol. 3, 13). Slik Jesus har tatt imot oss, må vi ta imot andre. Tenk over hvordan du kan vise en aksepterende holdning overfor andre mennesker i ditt nærmiljø. Major Pat Brown Jeg har fattet at jeg er elsket fordi Gud har vært ved min side i hver eneste epoke i mitt liv; gitt meg en liten dytt, ledet meg og utfordret meg til å gå inn i nye utfordringer i min tjeneste. Han har vært med meg på en reise som begynte i Skottland og har brakt meg meg så langt som til New Zealand, der jeg arbeidet på korps, med nye prosjekter og på divisjonshovedkvarteret. Jeg er nå så privilegert at jeg gjør tjeneste som kapellan på Det internasjonale hovedkvarteret i London. 21

22 Bibelstudium del 10 Du er elsket tilgi Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kol 3,12-14 Bibellesning Joh 8,1-11 «Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»» (v ) Hva Bibelen sier I Johannes evangelium kapittel 7, hadde Jesus kommet fra Galilea til Jerusalem i Judea til Løvhyttefesten, og han underviste i templet selv om de jødiske lederne lette etter ham og prøvde å finne en måte å drepe ham på. Etter dette gikk Jesus opp til Oljeberget, men han kom tilbake tidlig om morgenen, og det er her denne historien starter. Jesus underviser igjen, og folket samler seg om ham. Dette er den perfekte muligheten for dem som underviste om den religiøse loven og fariseerne til å sette Jesus på prøve og få ham til å gjøre en feil, slik at de kan bli kvitt ham. De kom med en kvinne som hadde begått ekteskapsbrudd og spurte Jesus hva han vil gjøre vil han følge Moseloven (Toraen)? Jesus sier ingenting, men begynner å skrive med en finger på jorden. Det er bare når de fortsetter å spørre ham at Jesus reiser seg opp og utfordrer dem: : «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» (v. 7). Det er alt Jesus sier, og så fortsetter han å skrive på jorden igjen. Han blir der til alle i mengden har gått sin vei, og han er alene med kvinnen. Dette er det øyeblikket da tilgivelsen blir gitt. Dette er da Jesus snakker direkte til kvinnen. Og det han sier må ha vært en overraskelse for mengden. «Har ingen fordømt deg?» «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!» (v ). Jesus tilgir kvinnen, og hun er fri til å begynne et nytt liv helbredet i hjertet og forvandlet. Våre liv i dag Tilgivelse er ikke lett. For meg er det en av de vanskeligste tingene i livet. Men jeg har også lært at tilgivelse er nødvendig for at legedom og forvandling kan skje. Hvis du ikke tilgir, kan det bli fryktelig vanskelig å komme seg videre i livet. Men tilgivelse gir ikke øyeblikkelig og omgående legedom og forvandling, det er en del av en prosess, og jeg har erfart at det er en veldig god begynnelse. 22

23 Når dere er i en relasjon, enten til en venn, forelder, barn eller ektefelle, så vil dere før eller senere sannsynligvis såre hverandre, og tilgivelse blir helt nødvendig. Jeg hadde en venn som jeg hadde et veldig godt forhold til. Vi ble nære venner i løpet av kort tid. Av og til føltes det som om vi hadde kjent hverandre i årevis. Men etter en stund ble det til et enveis-vennskap der jeg tok kontakt 99 % av gangene. Så da jeg sluttet å ta kontakt, snakket vi simpelten ikke sammen. På mitt initiativ prøvde vi å få vennskapet igang igjen, men det gikk ikke bra. Etter at jeg hadde gitt vennskapet en siste sjanse, sluttet jeg helt å kontakte min venn. Det føltes av og til som et nederlag eller en fiasko, og det hendte at jeg klandret meg selv fordi jeg ikke klarte å få det til. I virkeligheten hadde jeg gjort mitt aller beste, men vennen min forsøkte ikke å gjøre noe i det hele tatt. Det var vanskelig å gi opp dette vennskapet, og jeg merker at jeg ennå av og til ønsker at jeg kunne få det til å fungere igjen. Men legedoms- forvandlings og «slippe taket»-prosessen kunne ikke starte før jeg sluttet å bebreide meg selv og tilga min venn at hun ikke ønsket å ha kontakt med meg mer. Spørsmål til samtale 1. «Fordømme» betyr å uttrykke fullstendig misbilligelse overfor noe eller noen, ofte offentlig. Kjenner du til eksempler på tilfeller av fordømmelse der det burde vært tilgivelse? Del noen eksempler med hverandre. 2. Bruk litt tid til å tenke på de forskjellige reaksjonene vi møter i bibellesningen. Del tanker rundt hvordan Jesus, fariseerne og kvinnen reagerer. Hvordan ville du reagert dersom du var kvinnen, en fariseer eller Jesus? 3. Hva tror du Jesus skrev på jorda? Hvis han skrev en beskjed til deg, hva tror du det ville være? Leve som den som er elsket «Tilgivelse er ikke noe som bare hender av og til, det er en vedvarende holdning.» Martin Luther King Jr. Når du ser tilbake på ditt liv, er det noe du sitter fast i, noe du trenger å tilgi deg selv for? Er det noen andre du trenger å tilgi? Be Gud om å lede deg mens du tilgir og starter legedoms- og forvandlingsprosessen. Louise Wahl (Danmork) Jeg har fattet at jeg er elsket fordi Gud har ledet meg til tjenesten blant barn og unge i Danmark og Canada, og nå til Den internasjonale offisersskolen og Senter for åndelig livsutvikling (som frivillig i 12 måneder) i London. 23

24 Bibelstudium del 11 Kjærlighet som forener Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kol 3,12-14 Bibellesning Joh 15,1-5 «Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.» Hva Bibelen sier Gud skapte en fullkommen verden. I kaos åndet Gud og skapte en helhetlig og perfekt verden. Dette innebar blant annet at vi mennesker fikk forskjellige ansvar og forskjellige mellommenneskelige roller, forskjellig arbeid og måter å tilbe Gud på inntil menneskene ble uvenner med Gud og med hverandre (les igjen hva som skjedde i 1 Mos). Samholdet og fellesskapet ble ødelagt og alt falt tilbake til kaos. Dette er en av grunnene til at Jesus blir omtalt som som den andre Adam. Forskjellen er at denne gangen gjennom vårt fellesskap med ham kan vi bli og være i et sterkt fellesskap med Gud. I Johannes evangelium snakker Jesus om å bli forenet med Gud, slik at våre liv kan ha innvirkning på andre. Vi er ikke født til å leve alene. Jesus sier at å være forenet med ham (her beskrevet som det levende, sanne vintreet) vil gi åndelig vekst på følgende måter: Vi skal bære frukt. Joh 15,4 Vi skal bære mye frukt. Joh 15,5 Vi skal bære frukt som varer. Joh 15,16 Våre liv i dag Ensomhet er en av de største bekymringer vi har i det 21. århundret. I mange byer, nærmiljøer, småsteder og til og med i familier lever mennesker ensomme, frakoblede liv. Stavemåten er ikke veldig forskjellig mellom å være tilkoblet og frakoblet, men for det mennesket som opplever å være frakoblet og lengter etter å være tilkoblet, kan forskjellen være enorm. 24

25 Vi er ikke skapt til å leve isolert fra hverandre. Vi leser om det i Joh 15, og igjen i begynnelsen av 1 Mos der det står om skapelsen, leser vi at vi det er meningen at vi skal være sammen, i fellesskap. «Det er ikke godt for mennesket å være alene». 1 Mos 2,18. Dette handler ikke om å være enslig, eller bo alene, dette handler om å leve frakoblede liv, uten kontakt med andre. På samme måte som elektriske apparater må bli tilkoblet og slått på for at den elektriske kraften skal kunne virke gjennom dem, slik trenger vi å leve liv som er tilkoblet og slått på, åpne slik at Den hellige ånds kraft kan virke gjennom oss, gi oss det vi personlig trenger og forene oss med hverandre. Det er veldig viktig at vi lever sammen med vår himmelske Far slik at vi kan få samlende relasjoner til andre. Gud må være i hver eneste relasjon, enten det er mellom ektefeller, familiemedlemmer eller venner. Paulus budskap i våre hovedvers i kolosserbrevet gjentar han i efeserbrevet der han skriver: «Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen». Ef 4,1-3. Spørsmål til samtale 1. På hvilke måter kan vi beholde og utvikle fellesskapet? 2. Hvordan kan kjærlighet hjelpe oss til å bære frukt som varer? 3. På hvilke måter kan vi forbedre vår måte å uttrykke kristen enhet? Leve som den som er elsket På hvilke måter kan vi komme i bedre kontakt med våre nærmiljøer? Et forslag kan være å gå en bønnevandring gjennom våre nære gater og nabolag. Be om fellesskap med dem som bor der, be om å bli inspirert til å se muligheter. Major Val Mylechreest Jeg har fattet at jeg er elsket fordi jeg har hatt den velsignelsen det er å vokse opp i en kristen familie, og jeg har svart «ja» til Guds kall i mitt liv. Mitt liv som offiser har vært et spennende privilegium. Mine ordrer har inkludert blant annet Troshuset (midnattspatrulje blant prostituerte) og Tilfluktsstedet barnehjem, samt korps i Storbritannia og Australia. Nå er jeg leder for seksjon for Arbeidet blant voksne og familier i Storbritannia og Irland. Jeg takker Gud for hans betingelsesløse kjærlighet, for hans plan og at han sørger for meg. 25

26 Bibelstudium del 12 Er du elsket? Elsk andre! Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kol 3,12-14 Bibellesninger 1 Joh 4,11 2. Kor 5,14-15 «Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre».(1 Joh 4,11) «For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem».( 2 Kor 5,14-15) Hva Bibelen sier Guds kjærlighet til menneskene blir bekreftet utallinge ganger i Skriften. «Men fordi Herren elsket dere». (5 Mos 7,8). «Jeg elsker dere», sier Herren.» (Mal 1,2). Guds ønske er at vi skal svare på hans kjærlighet til oss med å elske hverandre. «Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til landsmennene dine, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren.» (3 Mos 19,18). Dette er befalingen han gir til sitt folk. Det siste budet Jesus ga til sine disipler, gjenspeiler tydelig Det gamle testamentets budskap: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.» ( Joh 13,34). Han gjentar denne sterke uttalelsen som et tegn til sine disipler: «Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» (v.35). Det eksisterer neppe et sterkere budskap enn «elsk hverandre» som basiskvalifikasjon nummer én for en Jesu Kristi etterfølger. Våre liv i dag Kjærlighet forutsetter og krever kjærlighet som svar. I min del av verden har vi en generell følelse blant de troende, og til og med blant dem som tilhører verdslige gruppe, at virkelig kjærlighet er på vikende front i vår generasjon, i mellommenneskelige forhold og i samfunnet generelt. Kjærlighet i familiene, mellom ektefeller, søsken, svigerfamilier etc. ser også ut til å minske. Det er mange faktorer som bidrar til dette. En felles observasjon som vi kan gjøre, er at materialismen seirer over religiøse, sosiale og kulturelle tradisjoner og følelser. Vitenskapelige fremskritt og globaliseringen er andre faktorer som vi bør tenke på, for teknologien går fremover med raske skritt. Menneskelige relasjoner står i fare, fordi den nåværende generasjonen blir stadig mer avhengig av å kommunisere via teknologiske «duppeditte», enn å ha personlig kontakt. Fordi 26

27 menneskeheten ser ut til å stadig bli mer uavhengig av andre, blir også sannsynligheten større for at mennesker går stadig lenger bort fra Gud. Tidspunktet for å utgi dette bibelstudiet om kjærlighet er virkelig perfekt, og jeg ber om at Den hellige ånds inspirasjon blir tydelig gjennom alle disse sidene. Hvis vi forstår hva apostelen Peter mente da han skrev»for Kristi kjærlighet tvinger oss.» (2 Kor 5,14), finnes det ingen grunn til å vente med å dele en slik vidunderlig kjærlighet. I en av mine ordrer arbeidet jeg blant mennesker som levde med HIV/aids, rusmiddelavhengige og prostituerte. Siden det ikke var noe tilrettelagt sted for dem der de kunne søke hjelp, og deres stigma gjorde at de ble utstøtt, var det slik at de ofte banket på vår dør på de merkeligste tidspunkter. Jeg lagde mat, tappet vann i badekaret, slik at de kunne få et bad, redde opp en seng for natten, og slik kunne det fortsette, ofte i uker og måneder. Utfordringene her lå i å skaffe til veie hjelp for de sykdommene og problemene de hadde. Fordi jeg kjente og visste om Guds kjærlighet fra min egen erfaring, var det mulig for meg å elske dem uten å gjøre forskjell på dem og andre mennesker. Spørsmål til samtale 1. Hva betyr setningen «elsk hverandre» for deg? 2. Ta tid til å dele personlige erfaring om hvordan vi har opplevd utfordringer med å elske andre med en Kristuslik kjærlighet. 3. I ditt nærmiljø/din kultur, hvilke utfordringer møter du når det gjelder å uttrykke søsterlig, kristen kjærlighet til andre? Hvordan kan vi som kristne møte disse utfordringene? Leve som den som er elsket Når du ser tilbake på dette bibelstudiet, hvilken del har betydd mest for deg når det gjelder din forståelse av Guds kjærlighet? Vi beviser vår kjærlighet til Gud ved å elske andre. Meditér over versene: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» ( Joh 13,34-35) Kommandør Nemkhanching Nu-i Jeg har fattet at jeg er elsket fordi jeg har hatt det privilegium å tjene Herren i Indias øst-territorium (mitt hjemterritorium) og i kvinnearbeidet i India nord, Sri Lanka og Filippinene territorier, og for tiden som sonesekretær for Frelsesarmeens kvinner i Sør-Asia sonen på Det internasjonale hovedkvarteret. 27

28 Sanger fra Frelsesarmeens sangbok til inspirasjon og hjelp: 20 Bunnløs kjærlighet så stor er bevist mot meg. 169 Gud elsker gamle og unge 178 Guds kjærleik er som stranda Følgende sanger kan kjøpes på musikksekjonen, HK GUD ER KJÆRLIGHET: Melodi Val Mylechreest og tekst Emil Skartveit ELSKET: Melodi Thor Fjellvang og tekst Ingebjørg Lyster 28

29 29

30 30

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

HVA ER meningen MED LIVET

HVA ER meningen MED LIVET HVA ER meningen MED LIVET? 2 Hva er meningen med livet? I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhjertiges navn Hva er meningen med livet? Sammensatt av Abu Issa Al-Shamy Abu_Issa_Alshamy@yahoo.com Første utgave

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Den skjulte minoriteten konservative kristne i Norge - Afte...

Den skjulte minoriteten konservative kristne i Norge - Afte... Utskrift er sponset av InkClub Kunstner og fotograf Lene Ask har dokumentert små menigheter og bedehus i rundt om i landet. Klikk på pilen til høyre for å se hele billedserien! Dette bildet er et interiør

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad:

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Hva skjer mellom oss? Vi er ikke alltid så avslappet som vi gir inntrykk av når vi møtes. Lenge før de åpne konfliktene kommer for dagen, har vi opplevd spenninger oss i mellom. Det er slike

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Noen særskilte trekk ved Islam

Noen særskilte trekk ved Islam Noen særskilte trekk ved Islam Dette er en tale holdt ved University of Canberra, Australia, av Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV. Oversatt av Truls Bølstad. Intet monopol på sannheten Når

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer