Jordfeilautomater Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jordfeilautomater Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt"

Transkript

1 Jordfeilautomater Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater utomatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter

2 Maksimal driftssikkerhet med BB jordfeilprodukter For en fagarbeider kan det til tider være vanskelig å velge mellom forskjellige produsenter, type produkter, utløsestrømmer og klasser. Valget bør gjøres med tanke på hva som er optimalt for drift og sikkerhet i den aktuelle installasjonen. Jordfeilbryterfunksjon og utløsestrøm I n: NEK 400 har definert forskjellige krav om behov for jordfeilvern og størrelsen på utløsestrøm i forhold til nettype og bruksområder for installasjonen eller kursene. I TN-nett er det ikke noe spesifikt krav om jordfeilvern på vanlige forbrukerkurser, men krav om 30m bryter i områder med forhøyet elektrisk fare. I TT-nett er det krav om jordfeilvern foran hele installasjonen, evt. klasse II frem til fordeling av forbrukerkurser og jordfeilvern gruppevis eller pr. kurs derfra. Utløsestrøm I n kan velges, men skal være mindre enn netteiers oppgitte jordslutningsstrøm for anlegget. Det er i tillegg krav om 30m jordfeilvern i områder med forhøyet elektrisk fare. I IT-nett er det krav om et av tre alternativer dersom det er flere enn en installasjon på samme transformatorkrets. Kursene skal da enten være utført som klasse II eller ha tilsvarende isolasjon, forsynt via skilletrafo eller ha et forankoblet strømstyrt jordfeilvern. Utløsestrøm I n kan velges, men skal være mindre enn netteiers oppgitte jordslutningsstrøm for anlegget. Det er i tillegg krav om 30m bryter i områder med forhøyet elektrisk fare. Områder med forhøyet elektrisk fare kan i praksis være stikkontakter i bad sone 3, stikkontakter i det fri, skjult varme, stikkontakter i landbruket osv. nbefalt brukt Det er viktig for enhver installasjon med både best mulig elsikkerhet og driftsikkerhet. Derfor vil det alltid være en vurdering hva man skal benytte innenfor kravene i forskrifter og normer. I tillegg kan det se ut til å være en økende forekomst av transient støy i nettet. Dette kan være transient støy forårsaket av atmosfæriske utladninger eller av koblinger av laster i eller i nærheten av installasjonen. Transienter kan forårsake uønsket utkobling av jordfeilprodukter. Et forslag kan derfor være å benytte en P-R funksjon (støysikker) i klasse ved kurser med forhøyet elektrisk fare, som har krav om 30m utløsestrøm, for å få en maksimal driftsikkerhet mot støy i nettet. På andre kurser kan man benytte en høyere utløsestrøm i klasse, evt. i selektiv (S) utgave for ytterligere økt driftsikkerhet ved støy i nettet. Info fra et lokalt eltilsyn Infoskriv nr Lyse S Emne: Benytt jordfeilbryter i -klasse på vanlige installasjoner DLE ønsker å komme med følgende informasjon om jordfeilbrytere i forbindelse med vern i elektriske anlegg. Jordfeilbrytere finnes i hovedsak i følgende varianter: C-klasse: Beregnet for standard nett med ren sinuskurve på strømmen -klasse: Beregnet på nett med innslag av pulserende likestrøm i tillegg til sinusstrømmen B-klasse: Jordfeilbryteren er konstruert for å takle nett med rene DC-komponenter Jordfeilbryter i C-klasse vil blokkeres dersom det i laststrømmen (ikke nødvendigvis jordfeilstrøm) finnes likestrømskomponenter. Det vil si at den ikke vil fungere dersom det i installasjonen finnes utstyr av en viss mengde som ikke trekker ren sinusstrøm, og som da genererer likestrømskomponenter i laststrømmen. (Dimmere, PCer, induksjonsovner og annet elektronisk utstyr). Slikt utstyr er så vanlig i en installasjon i dag, at jordfeilbryter i C-klasse ikke er egnet til forutsatt bruk. Det vil si at DLE ikke vil akseptere jordfeilbryter i Cklasse brukt i en installasjon, med mindre installatøren kan dokumentere at installasjonen ikke har, eller sannsynligvis ikke vil kunne få tilkoblet utstyr som genererer likestrømskomponenter. Jordfeilbryter i -klasse er vanligvis merket med symbol for sinuskurve og pulserende likestrøm inne i en firkant. Denne jordfeilbryteren vil fungere med innslag av likestrømskomponenter i laststrømmen. Denne jordfeilbryteren må være standardjordfeilbryteren som benyttes i dagens installasjoner. Jordfeilbryter i B-klasse er beregnet for nett med mye eller rene DC komponenter. Dette kan være aktuelt på større frekvensomformere/mykstartere, bygningskraner, batteriladere, UPS ol. Bryteren takler også sinusstrømmer. Videre vil DLE påpeke følgende: NEK 400:2002 pkt Veiledning 2 peker på at bruk av et felles strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm på 30m for en hel installasjon kan forårsake utidige utkoblinger slik at anlegget ikke blir egnet for den forutsatte bruk. DLE ønsker i denne forbindelse å henstille til økt bruk av kombinerte vern i -klasse. (overstrøm/sikring og jordfeilbryter). DLE presiserer Dersom det velges å benytte èn jordfeilbryter på en hel installasjon, forventes det å foreligge en utfyllende risikovurdering som forteller at dette er hensiktsmessig, og at kunde/eier er gjort oppmerksom på problemstillingen dette kan medføre.

3 BB S BB er et ledende selskap innen kraft og automasjon. Vi tilbyr produkter og bransjespesifikke løsninger og tjenester til energiverk, konsumentindustrien, prosess- og olje/gassindustrien. BB har rundt 1900 ansatte i Norge og har en årlig omsetning på rundt fem milliarder kroner. Selskapet er en del av den internasjonale BB-gruppen med ansatte i ca. 100 land. Jordfeilautomater gjør det enklere! En jordfeilautomat er en sammenbygd kombinasjon av en jordfeilbryterfunksjon og en automatsikring. Produktet beskytter mot overbelastning, kortslutning og jordfeilstrømmer. BB produserer flere forskjellige serier med jordfeilautomater. De mest vanlige seriene er beskrevet i denne folderen. Jordfeilautomater gjør monteringsarbeidet enklere for montøren og sikkerheten bedre for bruker/eier. 10 k, B karakteristikk, 30m 10 k, C karakteristikk, 30 2 POL 3 POL 4 POL El.nr Type nt. mod. Ident.nummer Jordfeilautomat DS202 M -B6/0,03 4 2CSR272101R Jordfeilautomat DS202 M -B10/0,03 4 2CSR272101R Jordfeilautomat DS202 M -B13/0,03 4 2CSR272101R Jordfeilautomat DS202 M -B16/0,03 4 2CSR272101R Jordfeilautomat DS202 M -B20/0,03 4 2CSR272101R Jordfeilautomat DS202 M -B25/0,03 4 2CSR272101R Jordfeilautomat DS202 M -B32/0,03 4 2CSR272101R Jordfeilautomat DS202 M -B40/0,03 4 2CSR272101R Jordfeilautomat DS202 M -B50/0,03 4 2CSR272101R Jordfeilautomat DS202 M -B63/0,03 4 2CSR272101R Jordfeilautomat DS203 M -B6/0,03 5 2CSR273101R Jordfeilautomat DS203 M -B10/0,03 5 2CSR273101R Jordfeilautomat DS203 M -B13/0,03 5 2CSR273101R Jordfeilautomat DS203 M -B16/0,03 5 2CSR273101R Jordfeilautomat DS203 M -B20/0,03 5 2CSR273101R Jordfeilautomat DS203 M -B25/0,03 5 2CSR273101R Jordfeilautomat DS203 M -B32/0,03 5 2CSR273101R Jordfeilautomat DS203 M -B40/0,03 5 2CSR273101R Jordfeilautomat DS203 M -B50/0,03 7 2CSR273101R Jordfeilautomat DS203 M -B63/0,03 7 2CSR273101R Jordfeilautomat DS204 M -B6/0,03 6 2CSR274101R Jordfeilautomat DS204 M -B10/0,03 6 2CSR274101R Jordfeilautomat DS204 M -B13/0,03 6 2CSR274101R Jordfeilautomat DS204 M -B16/0,03 6 2CSR274101R Jordfeilautomat DS204 M -B20/0,03 6 2CSR274101R Jordfeilautomat DS204 M -B25/0,03 6 2CSR274101R Jordfeilautomat DS204 M -B32/0,03 6 2CSR274101R Jordfeilautomat DS204 M -B40/0,03 6 2CSR274101R Jordfeilautomat DS204 M -B50/0,03 8 2CSR274101R Jordfeilautomat DS204 M -B63/0,03 8 2CSR274101R1635 Klasse er produkter som i tillegg til å virke på sinusformede strømmer også virker på pulserende likestrømmer. Dette er strømmer som også kan være skadelige for personer og bygninger. Produkter av denne typen er å anbefale i alle installasjoner inneholdende forskjellige former for elektronikk. Støtstrøm holdfast < 250 8/20µS El.nr Type nt. mod Jordfeilautomat DS202 M -C6/0, Jordfeilautomat DS202 M -C10/0, Jordfeilautomat DS202 M -C13/0, Jordfeilautomat DS202 M -C16/0, Jordfeilautomat DS202 M -C20/0, Jordfeilautomat DS202 M -C25/0, Jordfeilautomat DS202 M -C32/0, Jordfeilautomat DS202 M -C40/0, Jordfeilautomat DS202 M -C50/0, Jordfeilautomat DS202 M -C63/0, Jordfeilautomat DS203 M -C6/0, Jordfeilautomat DS203 M -C10/0, Jordfeilautomat DS203 M -C13/0, Jordfeilautomat DS203 M -C16/0, Jordfeilautomat DS203 M -C20/0, Jordfeilautomat DS203 M -C25/0, Jordfeilautomat DS203 M -C32/0, Jordfeilautomat DS203 M -C40/0, Jordfeilautomat DS203 M -C50/0, Jordfeilautomat DS203 M -C63/0, Jordfeilautomat DS204 M -C6/0, Jordfeilautomat DS204 M -C10/0, Jordfeilautomat DS204 M -C13/0, Jordfeilautomat DS204 M -C16/0, Jordfeilautomat DS204 M -C20/0, Jordfeilautomat DS204 M -C25/0, Jordfeilautomat DS204 M -C32/0, Jordfeilautomat DS204 M -C40/0, Jordfeilautomat DS204 M -C50/0, Jordfeilautomat DS204 M -C63/0,03 8

4 nbefalt bruk av jordfeilprodukter fra BB Sikringskurser inneholdende: Sensitivitet Normale installasjoner Støyutsatte installasjoner * 30m 30m C S C P-R P-R S Normale forbrukerinstallasjoner (boligkurser) X X X Normale industrielle installasjoner X X X X Skjult varme X X X Opplegg i baderom el. X X X Opplegg i det fri (utendørs) X X X Opplegg i landbruk X X X Fast ohmsk last X X X X X Fast ohmsk skjult varme X X X X X Jordfeilbryter med nedsstrøms jordfeilbrytere X X X * Støyutsatte installasjoner kan være: installasjoner forsynt av luftledninger, installasjoner inneholdende mye elektronikk, nærhet til tyngre industri, installasjoner inneholdende motordrifter osv. m 6 k, B karakteristikk, 30m 6 k, C karakteristikk, 30m Ident.nummer 2CSR272101R1064 2CSR272101R1104 2CSR272101R1134 2CSR272101R1164 2CSR272101R1204 2CSR272101R1254 2CSR272101R1324 2CSR272101R1404 2CSR272101R1504 2CSR272101R1634 2CSR273101R1064 2CSR273101R1104 2CSR273101R1134 2CSR273101R1164 2CSR273101R1204 2CSR273101R1254 2CSR273101R1324 2CSR273101R1404 2CSR273101R1504 2CSR273101R1634 2CSR274101R1064 2CSR274101R1104 2CSR274101R1134 2CSR274101R1164 2CSR274101R1204 2CSR274101R1254 2CSR274101R1324 2CSR274101R1404 2CSR274101R1504 2CSR274101R1634 El. Nr Type nt mod. BB identnr Jordfeilautomat DS202 -B6/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -B10/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -B13/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -B16/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -B20/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -B25/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -B32/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -B40/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -B50/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -B63/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS203 -B6/0,03 5 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -B10/0,03 5 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -B13/0,03 5 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -B16/0,03 5 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -B20/0,03 5 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -B25/0,03 5 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -B32/0,03 5 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -B40/0,03 5 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -B50/0,03 7 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -B63/0,03 7 2CSR253101R Jordfeilautomat DS204 -B6/0,03 6 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -B10/0,03 6 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -B13/0,03 6 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -B16/0,03 6 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -B20/0,03 6 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -B25/0,03 6 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -B32/0,03 6 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -B40/0,03 6 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -B50/0,03 8 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -B63/0,03 8 2CSR254101R1635 El.nr Type nt. mod. Ident.nummer Jordfeilautomat DS202 -C6/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -C10/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -C13/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -C16/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -C20/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -C25/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -C32/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -C40/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -C50/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS202 -C63/0,03 4 2CSR252101R Jordfeilautomat DS203 -C6/0,03 5 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -C10/0,03 5 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -C13/0,03 5 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -C16/0,03 5 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -C20/0,03 5 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -C25/0,03 5 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -C32/0,03 5 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -C40/0,03 5 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -C50/0,03 7 2CSR253101R Jordfeilautomat DS203 -C63/0,03 7 2CSR253101R Jordfeilautomat DS204 -C6/0,03 6 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -C10/0,03 6 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -C13/0,03 6 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -C16/0,03 6 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -C20/0,03 6 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -C25/0,03 6 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -C32/0,03 6 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -C40/0,03 6 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -C50/0,03 8 2CSR254101R Jordfeilautomat DS204 -C63/0,03 8 2CSR254101R1634

5 Samleskinneoversikt til BBs nye jordfeilprodukter Jordfeilautomater Jordfeilbrytere Kurstype Fasefordeling Lengde i mod. Elnr. DS202 DS203 DS204 FS 201 F172 F202 F204 Tofas / enfas + null L1,L2... / L1,N 12 mod lle lle lle L1,L2... / L1,N 58 mod lle lle lle (med hjelpekontakt) L1,L2,h... / L1,N,h 48 mod lle lle Trefas L1,L2,L3 12 mod lle lle lle L1,L2,L3 60 mod lle lle lle L1,L2_, _,L3,L1,_,_ 60 mod lle (med hjelpekontakt) L1,L2_, _,h,l3,l1,_,_,h 60 mod lle For F172 L1,L2_,L3,L1,_ 12 mod lle Trefas + null, 3N L1,L2,L3,N 12 mod lle L1,L2,L3,N 60 mod lle L1,L2,L3,N,_,_ 60 mod (med hjelpekontakt) L1,L2,L3,N,_,_,h 60 mod L1,N,L2,N,L3,N 12 mod lle lle L1,N,L2,N,L3,N 58 mod lle lle L1,N,_,_,L2,N,_,_. 60 mod lle (med hjelpekontakt) L1,N,h,_,_,L2,N,h,_,_. 60 mod lle For DS202, 203 og 204 skal skinnene monteres på toppen av produktene (toppmating) C C 10 k, B karakteristikk, 30m 10 k, C karakteristikk, 30m El.nr Type nt. mod. Ident.nummer Jordfeilautomat DS202 M C-B6/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-B10/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-B13/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-B16/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-B20/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-B25/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-B32/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-B40/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-B50/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-B63/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS203 M C-B6/0,03 5 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-B10/0,03 5 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-B13/0,03 5 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-B16/0,03 5 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-B20/0,03 5 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-B25/0,03 5 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-B32/0,03 5 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-B40/0,03 5 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-B50/0,03 7 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-B63/0,03 7 2CSR273001R Jordfeilautomat DS204 M C-B6/0,03 6 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-B10/0,03 6 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-B13/0,03 6 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-B16/0,03 6 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-B20/0,03 6 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-B25/0,03 6 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-B32/0,03 6 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-B40/0,03 6 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-B50/0,03 8 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-B63/0,03 8 2CSR274001R1635 El.nr Type nt. mod. Ident.nummer Jordfeilautomat DS202 M C-C6/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-C10/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-C13/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-C16/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-C20/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-C25/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-C32/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-C40/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-C50/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS202 M C-C63/0,03 4 2CSR272001R Jordfeilautomat DS203 M C-C6/0,03 5 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-C10/0,03 5 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-C13/0,03 5 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-C16/0,03 5 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-C20/0,03 5 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-C25/0,03 5 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-C32/0,03 5 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-C40/0,03 5 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-C50/0,03 7 2CSR273001R Jordfeilautomat DS203 M C-C63/0,03 7 2CSR273001R Jordfeilautomat DS204 M C-C6/0,03 6 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-C10/0,03 6 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-C13/0,03 6 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-C16/0,03 6 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-C20/0,03 6 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-C25/0,03 6 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-C32/0,03 6 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-C40/0,03 6 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-C50/0,03 8 2CSR274001R Jordfeilautomat DS204 M C-C63/0,03 8 2CSR274001R1634 C Klasse C er produkter som kun reagerer på sinusformede jordfeil. Det vil si at disse kun egner seg for bruk i installasjoner hvor det bare er utstyr som trekker ren sinusstrøm. F.eks. ren ohmsk last. Støtstrøm holdfast < 250 8/20µS

6 Montering, forklaring og modulbredde Bryterevne 6k, 10k Karakteristikk: B, C.. DS202 M S - C10/0,03 Sensitivitet: 0,03-1 Strøm: 6, Trip tid: S for selektiv Type: C; ntall poler: 1+N; 2; 3; 4 Familie: DS200 = Jordfeilautomat Nye tilkoblingsklemmer Modulbredde på jordfeilautomater 2P: 6-63 = 4 mod 3P: 6-40 = 5 mod 3P: = 7 mod 4P: 6-40 = 6 mod 4P: = 8 mod BB S utomasjonsprodukter Postboks 797 Brakerøya, 3002 Drammen Jacob Borchs gate 6, 3012 Drammen Tlf: , Fax: E-post: ISO 9001 Sertifisert Nemko Certification NORSK KKREDITERING QUL 001 Sertifikat nr ISO Sertifisert Nemko Certification NORSK KKREDITERING EMS 002 Sertifikat nr Grafisk produksjon: Lier Grafiske as, tlf.: Opplag: BB idnr: 1SEC421012L2101

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

Sikkringsmateriell. Innhold

Sikkringsmateriell. Innhold Sikkringsmateriell Innhold A Automater ABB S 280 UC, likestrøm... 20 Automater høyeffekt S 800S, 690V, 50kA ABB... 19 Automatisk gjeninnkobler,eaton Moeller... 33 Automatsikring 1P+N for TN nett, Schneider

Detaljer

Sikringsskap og sentraler Vi gjør det enklere!

Sikringsskap og sentraler Vi gjør det enklere! Sikringsskap og sentraler Vi gjør det enklere! Sikringsskap uten målerfelt Sikringsskap, leveres montert og elektrisk koblet Vår spesialitet er å skreddersy løsninger etter kunden sitt ønske. De mest populære

Detaljer

GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN TYPE TEKST ART.NR EL.NR PRIS

GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN TYPE TEKST ART.NR EL.NR PRIS GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN GW OV/25/2 Overbelastningsvern, 25A, 2p AS02678 1606478 774,00 GW OV/25/3 Overbelastningsvern, 25A, 3p AS02679 1606479 1207,00 GW OV/25/4 Overbelastningsvern, 25A, 4p AS02680

Detaljer

Sikkringsmateriell. Innhold. Gruppe 16

Sikkringsmateriell. Innhold. Gruppe 16 Sikkringsmateriell Innhold A Automater ABB S 280 UC, likestrøm... 20 Automater S951, ABB... 21 Automater høyeffekt S 800S, 690V, 50kA ABB... 19 Automatisk gjeninnkobler,eaton Moeller... 33 Automatsikring

Detaljer

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater Jordfeilautomat - med vern i begge faser Jordfeilautomaten kombinerer vernfunksjonen til en automatsikring med en jordfeilbryter i én enhet. Jordfeilautomaten beskytter

Detaljer

Sikringsmateriell. Innhold

Sikringsmateriell. Innhold Sikringsmateriell Innhold Nummer 2-fas- 3 modul bredde Type A jordfeilvern... 51 2-pol type A for 125V til 230V, 50-60 Hz... 50 4-pol type A for 230V til 400V, 50-60 Hz... 50 4-polet 125A... 50 A Automater

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

Web katalog 2009, ver 1 Gruppe 16

Web katalog 2009, ver 1 Gruppe 16 OVERBELASTNINGSVERN AS02678 Overbelastningsvern, 25A, 2P 1606478 AS02679 Overbelastningsvern, 25A, 3P 1606479 AS02680 Overbelastningsvern, 25A, 4P 1606499 AS03201 Overbelastningsvern, 32A, 2P 1606484 AS03202

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

FDV Modulærprodukter Jordfeilbrytere

FDV Modulærprodukter Jordfeilbrytere FDV Modulærprodukter Jordfeilbrytere 447 bruk elektrisk energi uten fare Jordfeilbryterne fra Hager er meget enkel å montere og reduser farene forbundet med bruk av elektrisk energi. De beskytter mennesker

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

EVOline the e-place design

EVOline the e-place design EVOline Express - pluggbare løsninger Hvordan ser det ut under ditt arbeidsbord?.. Slik ser ofte kablingen ut, under et arbeidsbord. Fremstår som en rotete løsning, og slik utstyret er plassert blir det

Detaljer

Restartere R E S T A R T E R. Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66996100, Faks; 66996101, e-mail: firmapost@mwa.no, web: www.mwa.

Restartere R E S T A R T E R. Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66996100, Faks; 66996101, e-mail: firmapost@mwa.no, web: www.mwa. estartere estartere etarter og etarter med utotest kommer som to forskjellige produkter. etarteren tilkobles Gewiss automatsikringer, kombivern, og jordfeilbryter mens etarteren med autotest kommer med

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern kl.2 Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett Postboks 264, Nye Vakåsvei 28, N - 1379 Nesbru Tlf: +47 66 77 57 50 firmapost@micro-matic no www micro-matic no Instruksjonsmanual

Detaljer

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

Micro Matic din kompetansepartner. Overspenningsvernkurs ved Terje Buch

Micro Matic din kompetansepartner. Overspenningsvernkurs ved Terje Buch Micro Matic din kompetansepartner kurs ved Terje Buch Overspenning Hvor kommer overspenningene fra? Lynutladninger Feil i kraftnettet Automatisk gjeninnkobling fra elv.trafo Avbrudd, belastningsendringer

Detaljer

Spørsmål 1: Bygningsloven:

Spørsmål 1: Bygningsloven: Spørsmål 1: Bygningsloven: Hvordan forholder DLE seg til FEL 35 (Feilkode 109350100) vedr. krav som Plan og bygningsloven har når det gjelder branntetning. Er det DLE som skal kontrollere/skrive avvik

Detaljer

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder:

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder: Tema: Spenningssystemer Foredragsholder: Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 21009200 / 9307 Mobil tlf.: 959 48 764 Telefax:

Detaljer

Sikkringsmateriell. Innhold. Gruppe 16

Sikkringsmateriell. Innhold. Gruppe 16 Sikkringsmateriell Innhold A Automater ABB S 280 UC, likestrøm... 21 Automater S951, ABB... 22 Automater høyeffekt S 800S, 690V, 50kA ABB... 20 Automatisk gjeninnkobler,eaton Moeller... 36 Automatsikring

Detaljer

MDC 60 og MDC 100 er støtstrømsikker 250A (8/20) og pulsstrøm sikker

MDC 60 og MDC 100 er støtstrømsikker 250A (8/20) og pulsstrøm sikker Jordfeilautomat MDC Om Jordfeilautomat MDC Våre unike Jordfeilautomat serie med 2, 3 og 4 poler bidrar til en raskere, enklere og mindre plasskrevende installasjon. Serien er helt suveren ved renovering

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Mål: Øke bevissthet om elsikkerhet og dokumentasjonskrav ved elektriske installasjoner Standard bolig dokumentasjon Kundedokumentasjon

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364

Detaljer

Design. Avrundede kanter / vinklet avsluttning. Design av skap blir mer viktig i vår verden, og våre sluttkunder setter stor pris på valgmulighetene

Design. Avrundede kanter / vinklet avsluttning. Design av skap blir mer viktig i vår verden, og våre sluttkunder setter stor pris på valgmulighetene Skap Oversikt Design Avrundede kanter / vinklet avsluttning Design av skap blir mer viktig i vår verden, og våre sluttkunder setter stor pris på valgmulighetene fra ABB. Innfelte håndtak For å komplettere

Detaljer

Lading av Elbil på byggeplasser og anleggsområder

Lading av Elbil på byggeplasser og anleggsområder Lading av Elbil på byggeplasser og anleggsområder Sist oppdatert 25.07.2019 Lading av El.bil Generelt om lading av elbil. Terminologi. NEK 400:2018 Noen hovedpunkter gjeldende lading Hvorfor bruke en spesialløsning

Detaljer

Kombivern jordfeil/automat MDC

Kombivern jordfeil/automat MDC Kombivern jordfeil/automat MDC Om kombivern MDC Våre unike kombivern serie med 2, 3 og 4 poler bidrar til en raskere, enklere og mindre plasskrevende installasjon. Serien er helt suveren ved renovering

Detaljer

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset SYKEHUSET INNLANDET HF SIHF - Gr. 2 rapport OPPDRAGSNUMMER 10296001 Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset HEO GJØVIK EL EYVIND SANDNES Sammendrag Generelt ved alle de

Detaljer

Mätinstrument. Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET. Med forhåndsvarsling HJEM INDUSTRI KONTOR. Når fagkunnskap og kompetanse kreves

Mätinstrument. Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET. Med forhåndsvarsling HJEM INDUSTRI KONTOR. Når fagkunnskap og kompetanse kreves Når fagkunnskap og kompetanse kreves www.elitscandinavian.com J o r d f e i l b r y t e r s e r i e n PRI Med forhåndsvarsling Mätinstrument Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET ENERGI INDUSTRI BYGG

Detaljer

FDV Sikringsskap for bolig

FDV Sikringsskap for bolig FDV Sikringsskap for bolig Sikringsskap for bolig av typen SSK, er produsert og testet i henhold til Tavlenormen EN61439 og er godkjent for Ik 10 ka. Nominell strøm 63A. Ved å benytte vern fra Schneider

Detaljer

Dokumentasjon av det elektriske anlegget

Dokumentasjon av det elektriske anlegget Dokumentasjon av det elektriske anlegget OPPDRAGSGIVER/KUNDE ANLEGGSADRESSE Kontaktperson Postboks Husnr/Bokstav Telefon Boligmappeid Epost Kundenr ORDREOPPLYSNINGER Ordrenummer Påbegynt dato Avsluttet

Detaljer

DDA 200 type B - Jordfeilblokk type B Beskytter ved enhver jordfeil

DDA 200 type B - Jordfeilblokk type B Beskytter ved enhver jordfeil DDA 200 type B - Jordfeilblokk type B Beskytter ved enhver jordfeil Jordfeilblokk type B: beskyttelse ved enhver jordfeil Fullstendig beskyttelse mot alle typer feilstrømmer Jordfeilblokk type B er i stand

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: , Telefaks: WEB:

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: , Telefaks: WEB: - 1 - Kombivern, unike, små og kraftige Hvorfor Minst på markedet, stort utvalg o 2 pol 2 moduler, 6 til 32A o 3 pol 3 moduler, 6 til 32A o 4 pol 4 moduler, 10 til 32A Spart plass Rask og effektiv installasjon

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS

HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS Side 1 HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS Rødbok INNTAKSKABEL Utelatelse av kortslutningsvern (KV) inntil meter 60 til 75 Utelatelse av KV ved jord og kortslutningssikker forlegning Utelatelse av

Detaljer

Skap pakker 2016 for Nye installasjoner og Rehabilitering DIN tilbehør

Skap pakker 2016 for Nye installasjoner og Rehabilitering DIN tilbehør Skap pakker 2016 for Nye installasjoner og Rehabilitering DIN tilbehør Rehabilitering ASD ASD pakke 1, inkludert 1 stk ASD deksel 290 elnr 1725440, valgfri OV 25 63A, 2P, 3P eller 4P, 6 stk valgfrie 2P

Detaljer

Tekniske data, PKNM 2-polet

Tekniske data, PKNM 2-polet Tekniske data, PKNM 2-polet Jordfeilautomat Jordfeilautomat PKNM, 2-polet Kombinert jordfeilbryter og elementautomat Utløsing uavhengig av nettspenning Skinnekompatibel Dobbel komfortklemme (løfte-/åpneklemme)

Detaljer

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter.

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. DSBs organisasjon Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg (250 ansatte) Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. (pr. april 2011) DSBs mål

Detaljer

Skapkampanje. Markedets beste utvalg av skapløsninger. Schneider Electric. Boligskap, 3 rader og 15 kurser med og uten svakstrømsdel

Skapkampanje. Markedets beste utvalg av skapløsninger. Schneider Electric. Boligskap, 3 rader og 15 kurser med og uten svakstrømsdel Schneider Electric 2012 Skapkampanje Boligskap, 3 rader med og uten svakstrømsdel Markedets beste utvalg av skapløsninger Velgerguide overspenningsvern Registrer deg på www.schneider-electric.com/no og

Detaljer

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med?

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Tommy Skauen Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll

Detaljer

Boligskappakker 2013. www.eaton.no

Boligskappakker 2013. www.eaton.no Boligskappakker 2013 www.eaton.no n revolusjon i sikringsskapet. tigital.no xdigital verdensnyhet! Verdensnyheten xdigital (drbm) er det eneste vernet på markedet som varsler faktisk feilstrøm med LED,

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Komponentene i EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen. Harald Aasen. Aasen Consult. Harald Aasen Aasen Consult 1

NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen. Harald Aasen. Aasen Consult. Harald Aasen Aasen Consult 1 NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen 09.11.2011 Harald Aasen Aasen Consult Harald Aasen Aasen Consult 1 Hvordan skal den brukes? Harald Aasen Aasen Consult 2 Burde vel starte med å gratulere NEK og NK

Detaljer

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI A-klasse og A-klasse SI IEC/EN 61009-1 IEC/EN 61009-2-1 Spenningsuavhengig teknologi PB113707-40 PB113706-40 PB113708-40 DB122605 DB122606 b DCP Vigi jordfeilautomat gir: v beskyttelse av forbrukskurser

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Boligskappakker 2016. www.eaton.no

Boligskappakker 2016. www.eaton.no Boligskappakker 2016 www.eaton.no Design din egen skapløsning på nett Velg nytt skap Grunnopplysninger Skapspesifikasjon Send bestilling/ forespørsel Vis skapet iht Store Blå Kursetiketter Manuell kursfortegnelse

Detaljer

JORDFEILBRYTERE - Type B

JORDFEILBRYTERE - Type B JORDFEILBRYTERE - Type B JORDFEILAUTOMAT - Type A - Type B OVERSPENNINGSVERN - Type 1 - Type 2 - Type 3 Jordfeilbryter / automat GRUPPE 16 Jordfeilbryter / automat - 2POL - 30 ma Gruppe 16F El.nr. Varenavn

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 2 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

FDV-DOKUMENTASJON US 32A FDV-DOKUMENTASJON US 32A Innhold Produktbeskrivelse anvendelsesområde... 2 Tekniske data... 2 Anvisninger for drift og vedlikehold... 3 Instruks til bruker... 3 Rengjøring... 4 Ettersyn og kontroll...

Detaljer

DS201 - DS202C Nye jordfeilautomater

DS201 - DS202C Nye jordfeilautomater DS201 - DS202C Nye jordfeilautomater 1SEC422004B2101 2 Nye jordfeilautomater DS201 - DS202C To moduler - full beskyttelse Intelligent innovasjon Sikre og integrerte teknologiske produkter Flere og flere

Detaljer

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Erland S. Østgård Øyvind Bergsrønning Frode Øverby Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - DSB Justis

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

System pro M compact Modulær lastbryter SD 200

System pro M compact Modulær lastbryter SD 200 System pro M compact Modulær lastbryter SD 200 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 Med den nye SD 200, utvider ABB utvalget i System pro M compact serien, med en forbedret type modulær lastbryter. SD 200 har

Detaljer

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985?

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? Hva er elektrisk årsak Skiller norske el-anlegg seg fra el-anlegg i andre land? Konsulenttjenester og undervisning elektro - Dokumentasjon - Beregninger Eltakst

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

Elsikkerhetskonferansen 28/10-09

Elsikkerhetskonferansen 28/10-09 Elsikkerhetskonferansen 28/10-09 Jordfeilbrytere og Utstyr for isolasjonsovervåking, Fungerer de som forutsatt? Riktig bruk. Ny NEK400-5-53 Svein Holla Elteco AS Velg riktig type jordfeilbryter/strømstyrt

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: , Telefaks: WEB:

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: , Telefaks: WEB: -1- Jordfeilbryter Kompakt 2 og 4 polet jordfeilbryter uten termisk og magnetisk utløsning beregnet for Gewiss automater type MT og MTC. Produktene følger EN 61008-1 standard Kan fås som Klasse A, A[IR]

Detaljer

CEI EN 60898 / 60947-2 Nominell spenning 230/400V 230/400V Nominell strøm Termisk kurve. B, C og D. 6kA Massiv 35mm² Flertrådet 25mm²

CEI EN 60898 / 60947-2 Nominell spenning 230/400V 230/400V Nominell strøm Termisk kurve. B, C og D. 6kA Massiv 35mm² Flertrådet 25mm² utomatsikring m utomatsikring Vanlige automater fra Italienske Gewiss. Kjennetegn på produkter fra Gewiss er høy kvalitet og høy driftsikkerhet. Noen fordeler B, C og D karakteristikk fra 6 til 63 Passer

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Overspenningsvern med lydsignal Best.nr. : 0339 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Effektbrytere 16 til 1600 A

Effektbrytere 16 til 1600 A Effektbrytere 16 til 1600 A Effektbrytere fra 16 til 1600A For en rask og sikker installasjon Den nye serien effektbrytere er utviklet for å møte moderne krav til elektriske installasjoner, frem for alt

Detaljer

NEK Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK Forsyning av elektriske kjøretøy NEK 400-7-722 NEK:2018-1 - 722.1 Omfang NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: kurser beregnet til å forsyne energi til elektriske kjøretøy hvor

Detaljer

Dimensjonering. Forskjellig regelverk like prinsipper. av elektriske kurser

Dimensjonering. Forskjellig regelverk like prinsipper. av elektriske kurser Dimensjonering av elektriske kurser Utarbeidet av: Arne Gylseth 1 Forskjellig regelverk like prinsipper For bygningsinstallasjoner så gjelder NEK400:2014 som dimensjoneringsnorm. For elektriske installasjoner

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!!

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011 DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 5

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 5 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 5 Mål: Trening i dimensjonering av kabel og vern Trening i beregning av feilstrømmer Faglærer:

Detaljer

SMB3 GH ( A) SMB4 L A S T B R Y T E R

SMB3 GH ( A) SMB4 L A S T B R Y T E R Om M M serien av lastbryter legger inn, holder inne og kobler ut strømmer under normale driftsforhold og i åpen tilstand fylle kravene til isolasjon spesifisert for lastbryteren. M3 M serien går fra 16

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3 Mål : Bli kjent med kortslutningsberegninger Gi forståelse for dimensjonering

Detaljer

Skapkampanje. Schneider Electric. www.schneider-electric.com/no. Nr. 2-2014. Hvordan få vite mer om Schneider Electric

Skapkampanje. Schneider Electric. www.schneider-electric.com/no. Nr. 2-2014. Hvordan få vite mer om Schneider Electric Schneider Electric Nr. 2-2014 Skapkampanje Hvordan få vite mer om Schneider Electric Registrer deg på www.sereply.com Tast inn kampanjekoden: 48636p Scan QR-koden og kom direkte til siden www.schneider-electric.com/no

Detaljer

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer.

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer. Overspenningsvern installeres før skaden skjer. Hvorfor og når skal vi bruke overspenningsvern? Overspenningsvern 230-400 V for montering på DIN-skinne med utbyttbar patron/vern. Naturen kan komme med

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN.

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw/a i hovedstrøm A -T1 22kV IT/240V/50kVA -WST1 -F1 3 In,A=250 På A ALTEVIK -W1 EX Al

Detaljer

Last ned Overspenningsvern - Jørn Holtan. Last ned

Last ned Overspenningsvern - Jørn Holtan. Last ned Last ned Overspenningsvern - Jørn Holtan Last ned Forfatter: Jørn Holtan ISBN: 9788273456595 Antall sider: 67 Format: PDF Filstørrelse:14.77 Mb Overspenninger i lavspenningsnettet koster store beløp hvert

Detaljer

Last ned Overspenningsvern - Jørn Holtan. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Overspenningsvern Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Overspenningsvern - Jørn Holtan. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Overspenningsvern Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Overspenningsvern - Jørn Holtan Last ned Forfatter: Jørn Holtan ISBN: 9788273456595 Antall sider: 67 Format: PDF Filstørrelse: 19.52 Mb Overspenninger i lavspenningsnettet koster store beløp hvert

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

FEBDOK. Hva er FEBDOK?

FEBDOK. Hva er FEBDOK? FEBDOK Hva er FEBDOK? Hva gjør FEBDOK? FEBDOK`s database Dokumentasjon til DLE, kunde og installatør Utskrifter Hvem bruker FEBDOK? Nyheter i FEBDOK versjon 4.0 Kurs i FEBDOK Hva er FEBDOK? FEBDOK er et

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hedmark og Oppland Faglige forum Møte Skogmusèet Elverum 25. april 2016 Aktuelle tema fra DSB Oddbjørn Jamtøy Senioringeniør Pt. DSB Region Øst - Norge Hva

Detaljer

Styring og kontroll. Brytere, vendere og signallamper

Styring og kontroll. Brytere, vendere og signallamper Styring og kontroll Brytere, vendere og signallamper 135 Brytere og kambrytere 136 Brytere med lys, vendere og trykkbrytere 137 Impulsbrytere og signallamper 482 Teknikk Modulærprodukter 131 Pålitelig

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Elskap TKS NEK399 Tilknytningsskap for bolig

Elskap TKS NEK399 Tilknytningsskap for bolig Produktkatalog Elskap AS Elskap AS ble etablert i 2017 som et garasjefirma på Reinsvoll. Etter 3 måneder vokste vi ut av garasjen og nå holder vi til i 400 kvm nyoppussede og trivelige lokaler i Reinsvoll

Detaljer

Skapkampanje. Schneider Electric. www.schneider-electric.com/no

Skapkampanje. Schneider Electric. www.schneider-electric.com/no Schneider Electric 2014 Skapkampanje t akt jordfeilautoma DCP H Vigi Si, komp t i krevende he gg try og t he for forutsigbar installasjoner. 2P - 2 moduler 10-32A 30 ma A-klasse Si 10 ka bryteevne se og

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

VI SKAPER OG LEVERER TRYGGHET NYHETER 2018/2019. Elsikkerhetsprodukter av høyeste kvalitet

VI SKAPER OG LEVERER TRYGGHET NYHETER 2018/2019. Elsikkerhetsprodukter av høyeste kvalitet VI SKAPER OG LEVERER TRYGGHET NYHETER 2018/2019 Elsikkerhetsprodukter av høyeste kvalitet TimesUp Uttak med innebygget timer TimesUp er et 2-veis jordet uttak med innebygget timer laget for innfelt montasje.

Detaljer

Elektriske kurser. Dimensjonering

Elektriske kurser. Dimensjonering Elektriske kurser Dimensjonering 1 Dimensjonering Ved dimensjonering så tas utgangspunkt i kursens belastningsstrøm og man velger: 1. Riktig vern (Automatsikring) 2. Riktig kabeltype og kabeldiemensjon

Detaljer

NEK Landstrømsforum 12. april 2018 Sted: Næringslivets Hus Middeltuns gate 27, Oslo

NEK Landstrømsforum 12. april 2018 Sted: Næringslivets Hus Middeltuns gate 27, Oslo NEK Landstrømsforum 12. april 2018 Sted: Næringslivets Hus Middeltuns gate 27, Oslo Erfaringer og utfordinger I sammenheng med standardisering av ladesystemer/ tilkoblingsutstyr/lav- kontra høyspenning,

Detaljer

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene.

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. ELKOmatic - fornuft og komfort Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. Høyere komfort - Lavere strømforbruk Ett styringssystem er nok Du trenger

Detaljer