Barneombudet - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barneombudet - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 17/ Innspill om sårbar ungdom som skades i møte med systemet Skolesak - spesialundervisning - barn med ADHD s Inngående eksternt produsert, 21/ Ny statlig fellesavtale for hotellovernatting i Norge Statlige fellesavtaler - informasjon til virksomheter omfattet av statens innkjøpssenters innkjøpsordning Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) /Frederik Hanses s Inngående eksternt produsert, 22/ Snakke for Miljøagentene 27. januar? Kontakt med barn og organisasjoner Signe Lindbråten s tgående internt produsert, 22/ s svar på høring av NO 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale Høring av NO 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale Kultur- og likestillingsdepartementet Journaldato: Tilgangskode: s Inngående eksternt produsert, 22/ Endringer i økonomireglementet Statsregnskapet for rapportering og frister Barne- og familiedepartementet (BFD) s tgående internt produsert, 22/ Svar på spørsmål om samværsrett i sak med familievald Familievold - sak om samværsrett s

2 Inngående eksternt produsert, 22/ Agenda oppstartsmøtet Regnskaps- og årsavslutning revisjon Riksrevisjonen /Håvard Hulbak s Inngående eksternt produsert, 22/ Agenda revisjonsbesøk tirsdag 24.januar 2023 Regnskaps- og årsavslutning revisjon Riksrevisjonen /Håvard Hulbak s Inngående eksternt produsert, 22/ Avtale om revisjonsbesøk Regnskaps- og årsavslutning revisjon Riksrevisjonen /Håvard Hulbak s Inngående eksternt produsert, 22/ Regnskaps- og årsavslutning 2022 for - forespørsel om å få tilsendt avlagt årsregnskap per Regnskaps- og årsavslutning revisjon Riksrevisjonen s tgående internt produsert, 23/ Svar på bekymring for barnebarn som ikke får ønsket hjelp fra BP Bekymringsmelding - BP s tgående internt produsert, 23/ Svar på spørsmål om Mygame Mygame og Bjørn Broum s

3 tgående internt produsert, 23/ Svar på spørsmål om hørselshemmet barn som nektes tilstrekkelig tilgang til tegnspråk miljø Helse - hørselshemmede s tgående internt produsert, 23/ Svar på oppdatering på sak hos Kringkastingsrådet Klage til Kringkastingsrådet Gunhild Lauvsnes Vengen s tgående internt produsert, 23/ Svar på spørsmål om samvær Samvær s tgående internt produsert, 23/ Svar på spørsmål om tilrettelegging og høyt skolefravær Høyt skolefravær s tgående internt produsert, 23/ s innspill til forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet Innspill til HOD forebygging- og behandlingsreform på rusfeltet Helse- og omsorgsdepartementet s tgående internt produsert, 23/ Svar på innspill om overgangen fra ungdomsskolen til videregående Overgangen fra ungdomsskolen til vgs s

4 tgående internt produsert, 23/ Svar på innspill om løsningen for barnevernet i Norge Innspill i Spydebergsaken - to tvilling-jenter under barnevernstiltak døde av overdose Geir Inge Johnsen s tgående internt produsert, 23/ Svar på innspill om gratisprinsippet og nyhetssak på s hjemmeside Om gratisprinsippet og nyhetssak på s hjemmeside Statsforvalteren i Trøndelag s Inngående eksternt produsert, 23/ Foreløpig svar Henvendelse til POD om enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak Politidirektoratet (POD) s Inngående eksternt produsert, 23/ Innspill på intervju med om barnevern på NRK Innspill på intervju med om barnevern på NRK Journaldato: Tilgangskode: s Inngående eksternt produsert, 23/ Spørsmål om barn som blir utgitt i film og på bilde - artikkel i Klassekampen Barn som blir utgitt i film og på bilde - artikkel i Klassekampen Marny Synnøve Skatvik Journaldato: Tilgangskode: s , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 23/ Invitasjon til panelsamtale på avslutningskonferanse for forskningsprosjektet om pandemien Invitasjon til panelsamtale på avslutningskonferanse for forskningsprosjektet om pandemien Institutt for samfunnsforskning - ISF /Kari Steen-Johnsen s , Besvart med utgående dokument

5 tgående internt produsert, 23/ takker ja til panelsamtale på avslutningskonferanse for forskningsprosjektet om pandemien Invitasjon til panelsamtale på avslutningskonferanse for forskningsprosjektet om pandemien Institutt for samfunnsforskning - ISF /Kari Steen-Johnsen s Inngående eksternt produsert, 23/ Invitasjon til innspillsmøte om barn og unge i møte med rasisme og diskriminering Åpen dato 2023 Invitasjon til innspillsmøte om barn og unge i møte med rasisme og diskriminering Åpen dato 2023 Oslo kommune - bydel Grunerløkka /Trine Mordal Jørgensen s , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 23/ Avslag - Invitasjon til innspillsmøte om barn og unge i møte med rasisme og diskriminering Åpen dato 2023 Invitasjon til innspillsmøte om barn og unge i møte med rasisme og diskriminering Åpen dato 2023 Oslo kommune - bydel Grunerløkka /Trine Mordal Jørgensen Journaldato: Tilgangskode: s Inngående eksternt produsert, 23/ Spørsmål om rasisme og diskriminering Invitasjon til innspillsmøte om barn og unge i møte med rasisme og diskriminering Åpen dato 2023 Oslo kommune - bydel Grunerløkka /Trine Mordal Jørgensen s Inngående eksternt produsert, 23/ Spørsmål om soningsutsettelse for foreldre med eneomsorg Soningsutsettelse for foreldre med eneomsorg generelt Helene Haben s , Besvart med utgående dokument

6 Inngående eksternt produsert, 23/ Spørsmål om henleggelser av bekymringsmeldinger fra barnehager og manglende oppfølging Henleggelser av bekymringsmeldinger fra barnehager - manglende oppfølging s Inngående eksternt produsert, 23/ Høring - videreføre midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra kraina, med enkelte endringer Høring - videreføre midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra kraina, med enkelte endringer Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) s Inngående eksternt produsert, 23/ Innspill på barneombudets intervju om brann på barnevernsinstitusjoner - NRK Tilbakemeldinger på s utspill i media Odd Juven s Inngående eksternt produsert, 23/ Kommentar på saken om brann på barnevernsinstitusjoner Tilbakemeldinger på s utspill i media H Edsberg s , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 23/ Forespørsel om å oppnevne kandidater til rådgivende utvalg for nasjonal forebyggende mekanisme mot tortur Forespørsel om å oppnevne kandidater til rådgivende utvalg for nasjonal forebyggende mekanisme mot tortur Sivilombudet s 2.3.5

7 Inngående eksternt produsert, 23/ Invitasjon til innspills møter for erfaringsinnhenting om tvang og rettigheter i institusjon februar 2023 Invitasjon til innspills møter for erfaringsinnhenting om tvang og rettigheter i institusjon februar 2023 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) /Linda Vaskinn s , Tatt til orientering tgående internt produsert, 23/ Henvendelse vedrørende deltakelse i innspillsmøter Invitasjon til innspills møter for erfaringsinnhenting om tvang og rettigheter i institusjon februar 2023 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) /Linda Vaskinn s tgående internt produsert, 23/ Henvendelse vedrørende deltakelse i innspillsmøter Invitasjon til innspills møter for erfaringsinnhenting om tvang og rettigheter i institusjon februar 2023 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) /Linda Vaskinn s Inngående eksternt produsert, 23/ Oppfølging av henvendelse fra Bufdir ang. deltakelse i innspillsmøter Invitasjon til innspills møter for erfaringsinnhenting om tvang og rettigheter i institusjon februar 2023 Deloitte Norge /Kristina Raulo Enger s Inngående eksternt produsert, 23/ Rapportering på digitaliseringsprosjekter høsten Departementets oppsummering til virksomhetene Rapportering på digitaliseringsprosjekter høsten Departementets oppsummering til virksomhetene Barne- og familiedepartementet (BFD) s Inngående eksternt produsert, 23/ Spørsmål i en sak om seksuelle overgrep på barn i fosterhjem - Sak om seksuelle overgrep på barn i fosterhjem s

8 Inngående eksternt produsert, 23/ Spørsmål om barn som nekter å ta imot helsehjelp før vedtak for tvungen helsehjelp Barn som nekter å ta imot helsehjelp før vedtak for tvungen helsehjelp BP Oslo nord, OS /Aina Midttun Haukaas s Inngående eksternt produsert, 23/ Spørsmål om barn i lønnet arbeid Barn i lønnet arbeid s Inngående eksternt produsert, 23/ Spørsmål om manglende tilbud og hjelp for gutt som gikk i barnehagen for ni år siden Manglende tilbud og hjelp for gutt som gikk i barnehagen for ni år siden s Inngående eksternt produsert, 23/ Invitasjon til innlegg på fagdag for Landsforeningen av helsesykepleiere Oslo Invitasjon til innlegg på fagdag for Landsforeningen av helsesykepleiere Oslo Landsgruppen av helsesykepleiere Oslo /Monica von der Fehr Journaldato: Tilgangskode: s , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 23/ Avslag - Invitasjon til innlegg på fagdag for Landsforeningen av helsesykepleiere Oslo Invitasjon til innlegg på fagdag for Landsforeningen av helsesykepleiere Oslo Landsgruppen av helsesykepleiere Oslo /Monica von der Fehr Journaldato: Tilgangskode: s

9 Inngående eksternt produsert, 23/ Innspill om positivt foreldresyn i Norge Positivt foreldresyn Kathleen B. Hansen s Inngående eksternt produsert, 23/ Invitasjon til å stille som prosessleder på ngdomshøringen 2023 om ungdom og klima Invitasjon til å stille som prosessleder på ngdomshøringen 2023 om ungdom og klima ngorg /Oda Lien s Inngående eksternt produsert, 23/ Spørsmål om språklæring i skolen Språklæring i skolen s Inngående eksternt produsert, 23/ Invitasjon til et besøk på Myrsnipa samværssted 17/ Invitasjon til et besøk på Myrsnipa samværssted 17/ Kirkens Bymisjon /Janne Olise Raanes s Inngående eksternt produsert, 23/ Høring - NO 2022:18 Mellom mobilitet og migrasjon Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv Høring - NO 2022:18 Mellom mobilitet og migrasjon Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) s 2.3.6

10 Inngående eksternt produsert, 23/ Spørsmål om innsyn i egen sak Innsyn i egen sak s Inngående eksternt produsert, 23/ Spørsmål i en barnevernssak Barnevernssak Journaldato: Tilgangskode: s Inngående eksternt produsert, 23/ Innspill - elever finner ord for egeninnsats gjennom tankekart Ord for egeninnsats gjennom tankekart Ragna Thorbergsen Haakstad Journaldato: Tilgangskode: s

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00913-7 Kristiansund kommune selger kommunale boliger til private Fritidsaktiviteter i Tempokjelleren Jomar Tørset 28.07.2018 675, Tatt til orientering

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/01477-71 Omskjæring av gutter Tilbakemeldinger på høringssvar/utspill om omskjæring av gutter Khaled Hakimi 644 Inngående eksternt produsert, 16/01208-20

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal tgående internt produsert, 17/00236-18 Tolkningsuttalelse Innholdet i bistandsplikten, barnevernloven 2-3 annet ledd bokstav a Tolkningsuttalelser fra Bufdir - barnevern Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00089-17 Statsregnskapet 2016 - Første leveranse fra DFØ til bekreftelse og oppfølging Journaldato: 31.01.2017 Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00279-3 Forlengelse av ditt verv i Spesialenheten for politisaker til 31.12.2019 Journaldato: Tilg. kode: Sjefen for Spesialenheten /Jan Egil Presthus Dok. dato: 15.12.2017

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00021-6 Rapport etter helsekontroller 2017 Bedriftshelsetjeneste M3 Helse AS /Merete Nissen Westgaard Dok. dato: 06.06.2017 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 254 06.06.2017,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00121-7 Arbeidsavtale - midlertidig - forlengelse engasjement til - Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 10.05.2017 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 09/00599-3 Skulestruktur - kommuneplan, økonomiplan og budsjett - Brev til Vik kommune Skulestrukturen i Vik i Sogn Landslaget for nærmiljøskolen /Torodd

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00446-41 Innkalling - 10. møte i NIMs rådgivende utvalg 28.11.2018 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) - Rådgivende utvalg Norges

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/01-22 Svar fra Innspill om barn i samfunnet - fra En som bryr seg En som bryr seg 07.12.2018 354 Inngående eksternt produsert, 15/00823-48 Oppfølging

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00016-2 Besøksrapport fra Sivilombudsmannens besøk til Politiets utlendingsinternat, sikkerhetsavdelingen, 28.-29. mars 2017 Sivilombudsmannens forebyggingsenhet Sivilombudsmannen

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00127-15 Innspill til nysaldering av statsbudsjettet 2017 Statsbudsjettet 2017 Justis- og beredskapsdepartementet /Anne Guro Dimmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00024-9 Avtalen videreføres inntil ny avtale er på plass EVRY Evry Norge AS Dok. dato: 05.01.2018 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 041.3 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 10/02184-18 Avtale om møte med IA-kontakt Karina Therese Dokken IA-avtale mellom NAV og NAV Arbeidslivssenter Oslo /Karina Therese Dokken 25.04.2018

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00048-4 Oppdatert hovedinstruks for Spesialenheten for politisaker med virkning fra 17. januar 2017 Hovedinstruks og intern økonomiinstuks Dok. dato: 17.01.2017 Arkivdel:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00056-25 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 29.11.2016, Tatt til etterretning

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/01073-23 Takk for svar Skole - psykososialt skolemiljø - 22.07.2016 528 20.09.2016, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/01073-24

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/00947-6 Svar på henvendelse med kopi av klage til barnevernet på manglende samvær Barnevernssak - manglende samvær med barn/barnebarn i fosterhjem Dok.

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00477-141 Kommentar til TV 2s dokumentar Født i feil kropp Psykofarmaka og selvmord Vally Vegge 10.03.2017 646 21.04.2017, Tatt til orientering Inngående

Detaljer

Vegtilsynet - Offentlig journal

Vegtilsynet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00011-22 Forslag til endringer i offentleglova - høring 16.08.2018, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 18/00011-23 Forslag om etablering av et lavterskeltilbud

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00121-8 Avtale om bruk av arbeidsgiverfinansiert tjenestemobiltelefon Personalmappe - ***,*** - Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Dok. dato: 24.08.2017 Arkivdel: Personal

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/00932-37 Invitasjon til møte. Mobbesak. Skolens manglende tiltak. Fylkesmannens rolle. Mobbesak - Inngående eksternt produsert, 16/00446-23 Referat

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-20 Avtale båtcruise Fagsamling 29. mai 2015 Norway Yacht Charter A/S Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 273 11.02.2015, Tatt til etterretning Inngående

Detaljer

Vegtilsynet - Offentlig journal

Vegtilsynet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00009-26 Purring på svar - Avklaring rammeavtale Statens vegvesen Generelle henvendelser 2018 Kjetil Spurkeland Journaldato: Tilgangskode: Dok. dato: 28.06.2018 Arkivdel:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00014-7 Statsbudsjettet 2015 - høstsalderingen Statsbudsjettet 2015 Justis- og beredskapsdepartementet /Anders Mathias Johansen Journaldato: 28.08.2015 Tilg. kode: Dok.

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/00197-8 Svar på bekymring for fosterhjemmet Barnevern - omsorgsovertakelse Inngående eksternt produsert, 17/01156-10 Oppdrag for Bufdir - veikart til

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00040-9 ndersøkelse om bruk av IKT i staten 2018, RA-0536 Statistikk - Bruk av IKT i Staten Statistisk sentralbyrå Journaldato: 02.02.2018 Tilg. kode: Offl 13 Sjefen for

Detaljer

Orkdal kommune - Offentlig journal

Orkdal kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 19/00031-93 Motregningskandidater mva 14.10.19 Motregningskandidater 2019 Skatteetaten Journaldato: Tilgangskode: Kemnerkontoret Sakarkiv, Tatt til etterretning Inngående

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00014-11 Misbruk og grov vold Barnevernssak - autisme - 27.06.2018 10.08.2018, Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 15/00233-11

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00121-9 Varsel om fratreden Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 16/00012-16 tsatt oppstart av fellesavtale

Detaljer

Vegtilsynet - Offentlig journal

Vegtilsynet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00009-31 Transportrapporter TLF Generelle henvendelser 2018 Transport & Logistikkforbundet /Svein Furøy 22.08.2018 162, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 08/01587-4 Svar på henvendelse Barn i samfunnet - generelt Endre Dingsør 30.06.2017 69 tgående internt produsert, 11/00772-103 Artikkel 19 - om misbruk

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01787-251 Barnevern - klage Barnevernsak - 22.12.2018 01.02.2019, Tatt til orientering tgående internt produsert, 16/00112-4 Svar Varsling Skolesak - psykososialt miljø

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/01677-37 Tafimidis behandling ved Amyloid TTR kardiomyopati Privatpraktiserende spesialist - Per Anton Sirnes Spesialist Per Anton Sirnes Journaldato: Tilg. kode: Medisin

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 08/00044-41 Vikar Privatpraktiserende spesialist - Åsle-Marit llern Spesialist Åsle-Marit llern Dok. dato: 14.02.2017 Arkivdel: Sakarkiv 321 tgående internt produsert, 08/00044-42

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-16 Taushetserklæring - ***, kontroll av el.anlegg - Taushetserklæring eksterne Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

SØR- ØST. Offentlig journal. Journaldato Journalenhet: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

SØR- ØST. Offentlig journal. Journaldato Journalenhet: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR- ØST Offentlig journal Journaldato16.12.2015 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl.forside: 5 Helse Sør-Øst RI-IF Utskriftsdato

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00750-21 Takk for sist - noen oppfølgingspunkter Nettverk for medvirkning i opplæringen (NEMIO) NICEF Norge /Ellen Sandøe Redd Barna /Anne Elin Kleva

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-43 Taushetserklæring - ***, arbeid for tstillingsplassen Eiendom - Dok. dato: 06.02.2018 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 000 08.02.2018, Tatt til

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00099-10 Rapport om brukerrettede tidstyver fra Difi Tidstyvarbeidet Justis- og beredskapsdepartementet /Kaja Linde Journaldato: 11.10.2017 Tilg. kode: Dok. dato: 11.10.2017

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00418-40 Kritikk av barnevernet og systemet Diverse henvendelser om barn - Eileen Monica Munkvold 22.09.2019 tgående internt produsert, 15/01501-5 Svar på innspill om barnas

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00477-142 Bekymring etter NRK-innslag om far med liten datter på tur Innspill fra Vally Vegge Vally Vegge 25.11.2018 646 07.01.2019, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

Meldal kommune - Offentlig journal

Meldal kommune - Offentlig journal tgående internt produsert, 19/00150-10 Melding om vedtak - støtte til utgivelse av ny CD Erik Hoel - Spørsmål om Meldal kommune vil sponse utgivelse av ny CD Erik Hoel Journaldato: Tilgangskode: Hjelpetjenesten

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00100-39 Signert Samarbeidsavtale Krisesenter Vest IKS Krisesenteret Vest britthelen@krisesentervest.no Journaldato: Tilgangskode: 0 Inngående eksternt produsert, 15/00345-15

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00043-20 Taushetserklæring - ***, renholder Toma - Taushetserklæring eksterne Dok. dato: 26.09.2017 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 000 29.09.2017, Tatt til orientering

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00109-3 Avtale om bistand Konsulentbistand Karl Inge Rotmo Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 049 12.08.2015, Tatt til etterretning Inngående eksternt

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/00521-23 Tilleggskommentar på innspill om hijab på små jenter Generelle innspill om hijab på småjenter - barnehijab Kristin Kvarme 03.07.2019 671 06.08.2019, Tatt til orientering

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/00932-35 Klagesak mobbing - FM oppfølging - ny anmeldelse Mobbesak - Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 14/01073-52 Dom tingrett

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00071-10 Avgivelse av personell Avgivelse av personell til pågående etterforsking Politiets sikkerhetstjeneste Dok. dato: 13.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00024-4 Avrop på rammeavtale - Konsulent - Evry Norge AS /Jan Gudbrandsen Offl 24 tredje ledd Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 041.3

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00173-48 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2016 Rapporteringar om målbruk i offentleg teneste (nynorsk-bokmål) Språkrådet Journaldato: Tilg.

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 09/00112-22 Angående frikort Frikort Ingrid Greaker Myhren Dok. dato: 06.06.2017 Arkivdel: Sakarkiv 159 Inngående eksternt produsert, 09/00112-23 Vedrørende pasientjournal

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal tsira Kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 15/00040-7 ANGÅENDE PRISØKNING I REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE tdanningsvalg Rogaland Fylkeskommune Journaldato: Tilgangskode: 000 Inngående

Detaljer

Orkdal kommune - Offentlig journal

Orkdal kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 19/00031-14 Motregningskandidater 21.06.19 Motregningskandidater 2019 Skattetaten Journaldato: Tilgangskode: Kemnerkontoret tgående internt produsert, 19/00033-2 Fellesannonse

Detaljer

Vegtilsynet - Offentlig journal

Vegtilsynet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00024-15 Fellesavtale for reisebyråtjenester - behovskartlegging Avtaler gjennom statens innkjøpssenter Direktoratet for forvaltning og IKT /reise difi 141, Tatt til etterretning

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00056-21 Referat fra møte - Personalmappe - ***,*** - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 07.09.2016 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vegtilsynet - Offentlig journal

Vegtilsynet - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/00043-24 tkast til rapport om brann i kjøretøy på rv. 5 Fjærlandstunnelen 17.04.2017 Rapporter fra SHT Statens havarikommisjon for transport Journaldato: Tilgangskode:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00992-44 Sier opp sin stilling Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon resepsjon og dokumentasjonssenter øvre Telemark Dok. dato: 29.03.2019 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00005-6 Kommunalbanken øker p.t. renten med 0,15 prosentpoeng Kommunalbanken - Renteregulering Kommunalbanken Norge AS Økonomi 104 Inngående eksternt produsert, 17/00075-14

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 03/00413-24 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/01231-5 Saksnr: N2015/9303 - vedtak Pasientsak - Helseklage

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 16/00384-14 Barn på motorsykkel Barnefordeling - økonomi 05.06.2018, Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 16/00958-19 Oppdatering

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00151-4 Søknad og CV Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 26.09.2017 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 07.11.2017, Tatt til etterretning tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 03/00762-26 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01538-11 Klage - Krav om retting

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00669-6 Svar på spørsmål om råd i foreldretvist Foreldretvist - samværsavtale tgående internt produsert, 11/01477-79 Svar på spørsmål rundt omskjæring av guttebabyer Tilbakemeldinger

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-17 Taushetserklæring - *** - Taushetserklæring eksterne Dok. dato: 26.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 000 tgående internt produsert, 15/00089-11

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01757-5 Informasjon til offentlig melder om konklusjon på undersøkelse Barnevernssak / Bekymringsmelding - Porsgrunn Kommune Barneverntjenesten Journaldato: Tilg. kode:

Detaljer

Orkdal kommune - Offentlig journal

Orkdal kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 19/00031-81 Motregningskandidater Motregningskandidater 2019 Skatteetaten Journaldato: Tilgangskode: Kemnerkontoret Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 19/01292-2 3. terminutbetaling

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00159-11 3. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2018 Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2017-2018 Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01407-4 Brosjyre om vold og omsorgssvikt Brosjyre om vold for helsestasjonen Bodø kommune /Magda Hoff Dok. dato: 28.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv 06-11

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00043-18 Taushetserklæring - ***, renholdsleder Toma - Taushetserklæring eksterne Journaldato: 15.11.2016 Tilg. kode: Dok. dato: 08.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07460-4 Tilbakemelding på mottatt melding Barnevernssak - Fredrikstad kommune seksjon døgn og dag, Åsebråten Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel: Pasientarkiv 402 Inngående

Detaljer

Den norske kirke - Offentlig journal

Den norske kirke - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/05707-7 Vinterferie, Nord-Hålogaland biskop BISPEMØTET - BISKOPENES FERIE OG STDIEPERMISJON 2019 Nord-Hålogaland bispedømmeråd Journaldato: 28.02.2019 Tilgangskode: Dok.

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 18/00587-2 Tilbud om festekontrakt bygg og parkeringsplass Revnes motorcrossbane. Manglende festekontrakt - gnr 10 bnr 12 Inngående eksternt produsert, 18/00587-3 Reguleringsplanvedtak

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/04-40 Rapportering av opptaksområder for 2018 Sykehuset Innlandet HF Inngående eksternt produsert, 08/04-41 Rapportering av opptaksområder for 2018 Oslo universitetssykehus

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00805-4 Innlegg for Rådet for psykisk helse Konferanse: Samhandling på barns premisser - 8. april 2015 - Rådet for psykisk helse Rådet for psykisk

Detaljer

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/00011-12 Tilbakemelding på tilsynsrapport ved Steinerskolen Gjøvik-Toten tvidelse av Steinerskolen, Gjøvik Synnøve Eidsvoll 2.1 Inngående eksternt produsert, 16/00064-17

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00398-210 Invitasjon til Sjefskurs nr 22 ved Forsvarets høgskole Forsvarets høgskole / sjefskurs Helse- og omsorgsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00243-155 - Avskjermet - Avskjermet Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Medisinsk og helsefaglig analyse Dok. dato: 01.07.2018 Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00056-22 Innkalling til dialogmøte - Personalmappe - ***,*** - Dok. dato: 21.10.2016 Arkivdel: Personal - 2015 Arkivkode: 221 07.11.2016, Besvart med utgående

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00036-8 Egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2015, RA-0182 Egenmeldt sykefraværsstatistikk 2015 Statistisk sentralbyrå Offl 13 Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00513-7 Brev til partia om lengeværende barn som blir buande på mottak på ubestemt tid Enslige mindreårige asylsøkere - ul 38, femte ledd Norsk Folkehjelp

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/03524-27 IA-oppfølging - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Advokatene i Borgergaten, Advokat Erik Parmer kirurgisk avdeling Dok. dato: 17.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00013-16 Tilbud om vikariat Truls Sveløkken Johansen Dok. dato: 24.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/00013-17 Signert

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00932-114 Skolemiljø. tdanningsdirektoratets saksbehandling og opplæringslovens virkeområde - Skolesak - skolemiljø - 13.11.2018 06.12.2018, Besvart

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/00521-22 Svar - Tilleggskommentar på innspill om hijab på små jenter Generelle innspill om hijab på småjenter - barnehijab Kristin Kvarme 671 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-15 Taushetserklæring - ***, renholdsleder Toma - Taushetserklæring eksterne Dok. dato: 10.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 000 10.05.2016,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 12/00197-7 Bekymring for fosterhjemmet Barnevern - omsorgsovertakelse 17.07.2018 03.08.2018, Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 08/00016-117 Helseskadelig stråling Mulige helsefarer ved bl.a. HPV-vaksine og stråling fra trådløse nettverk Grete Søgård 04.10.2016 647 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01859-110 Saksnr. N2015/4731 - Helseklage Journaldato: Tilg. kode: Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Dok. dato: 24.10.2018 Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående

Detaljer

Barneombudet - Offentlig journal

Barneombudet - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/00817-9 Svar på spørsmål om brudd på taushetsplikten PPT-utredning i forbindelse med skolestart Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern»

Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015. «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» Presentasjon av Barneombudets prosjekt 2014-2015 «Tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og barnevern» oktober 2014 2 Bakgrunn Barneombudets hovedprosjekt sommeren 2014 høsten 2015 er tvangsbruk

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00023-10 Analyserepport, prøvedato Drikkevann - Analyseresultater 2017 Båtsfjord Laboratorium AS 660 Inngående eksternt produsert, 17/00075-7 - Avskjermet Mva kompensasjon

Detaljer

Utsira Kommune - Offentlig journal

Utsira Kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00117-3 Oppsigelse av stilling som biblioteksjef Oppsigelse av arbeidsforhold Margrethe Djønne Oppvekstavdelingen 0 Inngående eksternt produsert, 15/00162-18 Egenerklæring

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/01882-2 - Personalmappe - tgående internt produsert, 15/02316-1 - Personalmappe - tgående internt produsert, 15/02770-6 - Personalmappe - tgående internt produsert, 15/02776-4

Detaljer

Sykehuspartner - Offentlig journal

Sykehuspartner - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/02443-4 - Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2018 Arkivdel: Personalmapper fra Klasse: tgående internt produsert, 15/02443-5 - Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2018 Arkivdel:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/01350-31 Vikar - søknad Privatpraktiserende spesialist - Nina Willumsen Spesialist Nina Willumsen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01293-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 10/01445-12 Tilbud om stilling - Personalmappe

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00014-13 Årsrapport 2015 til Justis- og beredskapsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Justis- og beredskapsdepartementet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer