Automower. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Automower. Bruksanvisning"

Transkript

1 Automower Bruksanvisning

2 Automower Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå indholdet, inden du bruker gressklipperen. Konseptet bak Automower er tatt rett fra naturen og er basert på prinsippet om det beitende dyret. Dette betyr først og fremst at gresset klippes litt og ofte. Ikke bare er dette mer effektivt, det er også bedre for gresset.

3 electrolux automower 3 Symboler 5 Symboler på Automower 5 Symboler i bruksanvisningen 6 Sikkerhetsinstruksjoner 7 Bruk 7 Flytting 8 Vedlikehold 8 Presentasjon 9 Funksjon Automower 10 Kapasitet 12 Installering 13 A. Forberedelser 13 B. Planlegging av installering 15 C. Plassering av ladestasjon 20 D. Lading av batteri 20 E. Plassering av avgrensningskabel 21 F. Tilkobling av avgrensningskabel 22 G. Kontroll av installasjon 24 H. Tilkobling av Automower til ladestasjon 24 Flere Automower -klippere i én hage 24 Kontrollpanel 25 Hurtigkommandoer 26 Program 26 Valg 27 Tall 27 Hovedbryter 27 Menyfunksjoner 28 Hovedmeny Kommandoer Tidsur Hage Innstillinger 38 Bruk 43 Lading av tomt batteri 43 Start av Automower 43 Bruk av tidsur 44 Stopp av Automower 44 Omstart 44 Slå av Automower 44 Justering av klippehøyde 45 Vedlikehold 46 Batteri 46 Vinteroppbevaring 47 Rengjøring 48 Bytte av kniver 49 Feilsøking 50 Tekniske data 53 EU-erklæring 54

4 4 electrolux automower

5 Symboler Symboler Symboler på Automower Disse symbolene finnes på gressklipperen. Studer dem nøye så du vet hva de betyr. VIKTIG INFORMASJON Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker din Automower ADVARSEL Automower kan være farlig ved!feilaktig bruk. Advarsler og sikkerhetsforskrifter i denne bruksanvisningen må følges nøye for at klipperen skal kunne brukes sikkert og effektivt Hold hender og føtter unna de roterende knivene. Plasser aldri hender eller føtter nær eller under karosseriet når Automower er i gang Bruk aldri Automower dersom personer, spesielt barn, eller husdyr er seg i nærheten Dette produktet er i overensstemmelse med gjeldende EU-direktiv electrolux automower 5

6 Symboler Symboler i bruksanvisningen Disse symbolene finnes i bruksanvisningen. Studer dem nøye så du vet hva de betyr. Kontroll og/eller vedlikehold skal utføres med hovedbryteren stilt på OFF. OFF Bruk alltid vernehansker ved alt arbeid med klipperens understell Bruk aldri høytrykksspyler og heller ikke rennende vann ved rengjøring av Automower Advarselsrute viser at det foreligger fare for personskade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis.! Xxxx ADVARSEL Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx. xxxxx xxxx xxx xxx xxxx. Informasjonsrute viser at det foreligger fare for materiell skade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis. Ruten brukes også når det antas å foreligge risiko for betjeningsfeil. VIKTIG INFORMASJON Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx. 6 electrolux automower

7 Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner Bruk Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker Automower Kontroller at den gressflaten som skal klippes er uten steiner, kvister, verktøy, leker og andre gjenstander som kan skade knivene og forårsake fastkjøring Start Automower i henhold til instruksjonene. Hold hender og føtter borte fra de roterende knivene når hovedbryteren er stilt på ON. Stikk aldri inn hendene eller føttene under klipperen Løft aldri opp Automower eller bær den når den er startet. La ikke personer som ikke kjenner til Automowers funksjoner og bevegelsesmønster få håndtere klipperen. Ikke plasser gjenstander oppå Automower eller ladestasjonen. Ikke la Automower arbeide med defekt knivdisk eller karosseri. Den skal heller ikke arbeide med defekte kniver, skruer, muttere eller kabler. Ikke bruk Automower hvis hovedbryteren ikke fungerer. Slå alltid av Automower med hovedbryteren når du ikke bruker klipperen. Automower må ikke være i gang hvis det brukes vannspreder. Bruk derfor tidsurfunksjonen, se 2. Tidsur på side 29, slik at ikke klipper og spreder er i gang samtidig. electrolux automower 7

8 Sikkerhetsinstruksjoner Flytting Ved lengre transporter bør Automower pakkes ned i originalemballasjen. For sikker flytting fra eller innenfor klippeområdet: 1. Trykk på STOP-knappen for å stanse klipperen. Hvis stoppbeskyttelsen (se side 39) for tyverisikring er aktivert, tast det første sifferet i PIN-koden. Du velger firesifret PIN-kode når du starter klipperen første gang, se side Slå av hovedbryteren dersom klipperen skal flyttes utenfor klippeområdet. 3. Bær klipperen i håndtaket lengst bak under klipperen. Bær med oversiden av klipperen vendt mot kroppen. Vedlikehold ! ADVARSEL Når klipperen plasseres opp-ned, skal hovedbryteren alltid være stilt på OFF. Hovedbryteren skal være stilt på OFF ved alt arbeid på undersiden av klipperen, som rengjøring eller bytte av kniver. Pipetonen (5 pipetoner i 5 sekunder) som varsler om oppstart av knivdisken høres ikke hvis Automower er innstilt med lyden av Kontroller Automower hver uke og bytt eventuelt ut skadde eller slitte deler. Kontroller spesielt at ikke knivene og knivdisken er skadd. Skift alle kniver og skruer samtidig ved behov slik at de roterende delene er balansert, se Vedlikehold på side electrolux automower

9 Presentasjon Presentasjon Gratulerer med ditt valg av et utmerket kvalitetsprodukt. For å få største nytte av din Automower, trengs det kunnskap om dens funksjon. Dette kapitlet inneholder informasjon som du bør kjenne til når du planlegger installasjonen. En installasjon av Electrolux Automower omfatter fire hovedpunkter: Automower, en automatisk gressklipper som klipper gresset ved å bevege seg i et hovedsakelig uregelmessig mønster. Klipperen drives av et vedlikeholdsfritt batteri Ladestasjon, som Automower selv søker seg tilbake til når ladenivået i batteriet blir for lavt. Ladestasjonen har tre funksjoner: Å sende styresignaler i avgrensningskabelen. Å sende ut signaler slik at Automower finner ladestasjonen. Å lade batteriet i Automower Transformator, som tilkobles mellom ladestasjonen og et 230V vegguttak. Transformatoren kobles til vegguttaket via en integrert nettkabel og til ladestasjonen via en 20 m lang lavspentkabel. Lengden på lavspentkabelen må ikke endres Avgrensningskabel, som legges i en sløyfe rundt klippeområdet til Automower. Kabelen legges langs kantene av gressplenen og rundt gjenstander og planter som klipperen ikke skal støte mot. Mengden avgrensningskabel som trengs til en installasjon er klippeområdets omkrets pluss noen ekstra meter til å legge rundt øyer, gjenstander og planter. Dessuten trengs det et antall ekstra meter til eventuelle etterjusteringer. Avgrensningskabelen som leveres til installasjonen er 250 m lang. Er ikke det nok, kan det kjøpes mer kabel som skjøtes til den eksisterende kabelen med en skjøteanordning electrolux automower 9

10 Presentasjon Funksjon Automower Arbeidsmåte Automower klipper gressplenen automatisk. Den veksler kontinuerlig mellom klipping og lading. Ladestasjonen sender ut et signal som gjør at Automower kan oppdage den på 6-8 meters avstand. Klipperen begynner å søke etter ladestasjonen når batteriets kapasitet blir for lav. Automower klipper ikke når den søker etter ladestasjonen Når batteriet er fulladet, rygger den et lite stykke, snur og forlater ladestasjonen i en vilkårlig valgt retning innen utkjøringssektoren For at Automower lettere skal nå alle deler av hagen, kan du manuelt stille inn hvordan klipperen skal forlate ladestasjonen, se 3. Hage på side 31. Når karosseriet på Automower treffer et hinder, rygger klipperen og velger en ny kjøreretning To sensorer, en foran og en bak på Automower, registrerer når klipperen nærmer seg avgrensningskabelen. Automower passerer kabelen med inntil 27 centimeter før den snur. Passeringsstrekningen kan stilles inn, se Kjør over sløyfe (3-2) på side electrolux automower

11 Presentasjon STOP-knappen på oversiden av Automower brukes først og fremst for å stanse den kjørende klipperen. Når STOP-knappen trykkes inn, åpnes det en luke, og under den er det et kontrollpanel. STOP-knappen blir værende inntrykket til luken lukkes igjen. Dette fungerer som en startsperre Via kontrollpanelet på oversiden av Automower foretar du alle innstillinger av klipperen. På kontrollpanelet sitter også hovedbryteren. Åpne luken til kontrollpanelet ved å trykke inn STOP-knappen. Når hovedbryteren stilles på ON for første gang, begynner en startsekvens som omfatter: valg av språk, tidsformat, datoformat og firesifret PIN-kode samt innstilling av klokkeslett og dato, se side Automower kan gå over i hvilestilling for å spare strøm. Da er displayet i kontrollpanelet helt slokt. Hvilestilling inntrer 25 minutter etter at STOP-knappen er trykket inn og deretter ikke tilbakestilt i driftsstilling. Da aktiveres Automower ved å slå den av og på med hovedbryteren. Hvilestilling kan også inntreffe hvis en feil som er oppstått under klipping eller lading ikke utbedres innen 25 minutter. Da aktiveres Automower med et trykk på STOP-knappen electrolux automower 11

12 Presentasjon Bevegelsesmønster Klipperens bevegelsesmønster er uregelmessig og bestemmes av Automower selv. Et bevegelsesmønster gjentas heller aldri. Dette klippesystemet gjør at gressplenen blir jevnt klippet uten noen render etter klipperen Hvis Automower kommer inn på et område der den kjenner at gresset er høyere enn tidligere, kan den endre bevegelsesmønster. Da kan den klippe i et firkantmønster for å klippe flaten med høyere gress mer systematisk. Deretter går klipperen tilbake til uregelmessig bevegelsesmønster Kapasitet Automower anbefales for gressplener opp til 1800 m 2. Automower klipper om lag 75 m 2 per time. Hvor stor flate som klippes, kommer først og fremst an på knivenes stand og gressets type, vekst og fuktighet. Hagens utforming er også av betydning. Hvis hagen hovedsakelig består av åpne gressflater, kan Automower klippe mer per time enn dersom hagen består av flere små gressflater oppdelt av mange trær, bed og passasjer. Hvor lenge Automower henholdsvis klipper og lader seg, kan variere og avhenger blant annet av omgivelsestemperaturen. Opp til cirka 25 C klipper en fulladet Automower om lag minutter, avhengig på batteriets alder og hvor tykt gresset er. Deretter lades klipperen i knapt 45 minutter. Over 25 C synker både klippe- og ladetid suksessivt. 12 electrolux automower

13 Installering Installering Dette kapitlet beskriver hvordan du installerer Automower. Før du begynner installeringen, les det foregående kapitlet Presentasjon på side 9 til side 12. Utfør installeringen i henhold til følgende steg: A. Forberedelser. B. Planlegging av installering. C. Plassering av ladestasjon. D. Lading av batteri. E. Plassering av avgrensningskabel. F. Tilkobling av avgrensningskabel. G. Kontroll av installasjon. H. Tilkobling av Automower til ladestasjon. Bokstavene viser til de følgende overskriftene. For å kunne gjennomføre en komplett oppstart av en Automower, må ladestasjonen være plassert og tilkoblet, avgrensningssløyfen være tilkoblet og klipperen være koblet til ladestasjonen. Hvis man vil ha i gang klipperen uten å ha fullført hele sløyfeinstalleringen, kan man koble til en midlertidig kort sløyfe rundt klipperen. A. Forberedelser 1. Hvis gresset innenfor det tenkte klippeområdet er mer enn 15 cm langt, må det klippes med en vanlig gressklipper. Samle deretter opp gresset. 2. Les nøye gjennom alle stegene for installeringen. 3. Kontroller at alle deler til installasjonen er til stede: Tallene i parentes viser til detaljbilde Automower, hva er hva? på side 14. Bruksanvisning (22) Automower Ladestasjon (14) Avgrensningskabel i riktig lengde (16) Transformator (17) Lavspentkabel (18) Kramper (19) Kontakt til avgrensningskabel (20) Skjøteanordning til avgrensningskabel (21) Til installeringen trenger du også: Hammer for å få krampene lettere ned i bakken Kombinasjonstang Rett spade, dersom avgrensningskabelen skal graves ned electrolux automower 13

14 Installering Automower, hva er hva? Tallene på bildet tilsvarer: 1. Ladeplate 2. Luke for klippehøydejustering 3. Forhjul 4. Drivhjul 5. Karosseri 6. Stoppknapp 7. Tastatur 8. Display 9. Hovedbryter 10. Håndtak 11. Chassisboks med elektronikk, batteri og motorer 12. Friksjonsplate 13. Knivdisk 14. Ladestasjon 15. Lysdiode for funksjonskontroll av avgrensningskabel 16. Avgrensningskabel 17. Transformator med nettkabel 18. Lavspentkabel 19. Kramper 20. Kontakt for avgrensningskabel 21. Skjøteanordning for avgrensningskabel 22. Bruksanvisning 14 electrolux automower

15 Installering B. Planlegging av installering Ladestasjon For eksempler på fornuftig plassering av ladestasjonen, se Hageform (3-3) på side 34. Ladestasjonen skal i første rekke plasseres: Sentralt i hovedområdet, langs ytterkanten og med mye åpen plass foran stasjonen Skyggefullt. Batteriet skånes hvis det lades i så lav omgivelsestemperatur som mulig. På relativt vannrett underlag. Høydemessig må det ikke skille mer enn 10 cm mellom for- og bakkant av ladestasjonen Med nærhet til vegguttak: Ladestasjonen skal kobles til et 230 V vegguttak via lavspentkabel og transformator. Lavspentkabelen som følger med er 20 meter lang. VIKTIG INFORMASJON Lengden på lavspentkabelen må ikke endres. Transformatoren må plasseres der den får god lufting og ikke utsettes for direkte sollys. Det er også en fordel dersom transformatoren kan plasseres under tak. Det anbefales å bruke en jordfeilbryter ved tilkobling av transformatoren til vegguttaket electrolux automower 15

16 Installering Ikke plasser ladestasjonen i hjørner og lommer på klippeområdet Hvis hagen består av to store gressflater som forenes av en passasje, kan det være vanskelig for Automower å finne inngangen til passasjen. Dermed kan den få problemer med å arbeide effektivt på begge flatene. Ladestasjonen kan plasseres midt i passasjen for at klipperen effektivt skal nå begge flatene. Når ladestasjonen må plasseres i en passasje, er det lurt å stille inn utkjøringsretningen manuelt, se Utkjøringsinnst (3-1) på side 31. På den måten blir begge flatene jevnt klipt, og gresset ved ladestasjonen vil ikke se nedtråkket ut Avgrensningskabel For best installasjon bør plasseringen av avgrensningskabelen planlegges nøye. Planleggingen forenkles hvis du lager en skisse av klippeområdet, inklusive alle hindre. Tegn på skissen hvordan avgrensningskabelen bør trekkes. Avgrensningskabelen skal legges slik at den: Danner en sløyfe rundt klippeområdet til Automower. Det bør kun brukes original avgrensningskabel. Den er fortinnet og har høyverdig isolering for å stå imot fuktigheten i bakken. Blir høyst 500 meter lang. Holder maksimal avstand på 35 meter til Automower i hele arbeidsområdet. Ikke ligger i bratt nedovergate. Der kan Automower få problemer med å rygge tilbake, spesielt i fuktig vær når det er risiko for sluring. 16 electrolux automower

17 Installering Ta med i planleggingen at det kan måtte foretas etterjusteringer av sløyfen. Husk derfor: Å la det være igjen noen ekstra meter kabel i begynnelsen og slutten, nær ladestasjonen. Å legge ut rundt en ekstra meter kabel om lag hver 30. meter rundt hele sløyfen. All ekstra kabel skal legges tett og i parallelle sløyfer. Hvis det brukes kramper, skal de parallelle sløyfene legges under samme krampe VIKTIG INFORMASJON Ekstra kabel må ikke legges i kveil utenfor avgrensningskabelen. Dette kan føre til forstyrrelser i Automower Tenk på følgende når det gjelder klippeområdets tilstøtende områder: Hvis et høyt hinder, f.eks. en vegg eller mur, grenser til klippeområdet, skal avgrensningskabelen legges 35 cm fra hinderet. Da vil ikke Automower kollidere med hinderet, og slitasjen på karosseriet reduseres. Hvis arbeidsområdet grenser mot eksempelvis vannansamlinger, skal avgrensningskabelen suppleres med en sarg eller liknende. Høyden må da være minst 15 cm. Dette hindrer at Automower kan havne utenfor klippeområdet electrolux automower 17

18 Installering Hvis klippeområdet grenser mot en liten grøft, f.eks. et bed, eller en mindre forhøyning, f.eks. en lav kantstein (3-5 cm), skal avgrensningskabelen legges 30 cm inn på klippeområdet. Dette hindrer at hjulene kjører ned i grøften eller opp på kantsteinen Hvis arbeidsområdet grenser mot en hellegang eller liknende som ligger i nivå med gressplenen, er det mulig å la Automower kjøre et stykke ut på gangen. Avgrensningskabelen skal da legges 10 cm fra gangens kant Tenk på følgende når det gjelder avgrensninger innenfor klippeområdet: Automower kan klippe flater som har en helling opp til 33 cm i høydeforskjell per lengdemeter inne på klippeområdet. Flater som heller mer, må avgrenses med avgrensningskabelen. Hvis noen del av klippeområdets ytterkant har hellingsfaktor 1:5 (20 cm/m) eller mer, bør kabelen legges innenfor der hellingen begynner. Automower kan få problemer med å snu ved sløyfen ved for kraftig helling. Bruk avgrensningskabelen for å avgrense områder inne på klippeområdet, f.eks. bed og fontener. Legg da ut kabelen til området, rundt det og deretter tilbake i samme spor. Hvis det brukes kramper, skal kabelen legges under samme krampe på veien tilbake. Minimere Det er ikke nødvendig å avgrense hindre som tåler at klipperen kjører på dem, f.eks. trær og busker høyere enn 15 cm, med avgrensningskabelen. Automower snur når den støter mot et slikt hinder. For mest skånsom og stillegående drift er det imidlertid å foretrekke at alle faste gjenstander på og ved klippeområdet avgrenses electrolux automower

19 Installering Hindre som er svakt hellende, f.eks. steiner eller store trær med forhøyet rotfeste, bør avgrenses eller fjernes. Ellers kan Automower gli opp på slike hindre, med den følge at knivene skades Tenk på følgende når det gjelder biflater og passasjer: Hvis det er biflater nær hovedområdet, skal avgrensningskabelen legges slik at disse flatene danner ei øy utenfor hovedområdet. Som biflate regnes et klippeområde uten ladestasjon, men som er innringet av samme avgrensningssløyfe som hovedområdet. Automower må flyttes manuelt mellom hovedområdet og biflaten. Hvis hagen består av to flater der den ene er mye mindre enn den andre og flatene kun henger sammen med en svært lang, smal passasje, kan det være lurt å lage en biflate For at sløyfesystemet skal fungere godt, må ikke kablene i passasjer der Automower skal kunne kjøre gjennom ligge for nær hverandre. En passasje bør være minst 2 meter bred for at Automower skal kunne finne den og ta seg gjennom. Minsteavstanden mellom kablene i en passasje er 130 cm Overgangen mellom en stor flate og en passasje bør om mulig gjøres trakt -liknende, med avrundede hjørner, for å gjøre det lettere for Automower å ta seg inn i passasjen. electrolux automower 19

20 Installering C. Plassering av ladestasjon 1. Plasser ladestasjonen i henhold til planleggingen din. 2. Koble lavspentkabelen til ladestasjonen. Det må kun brukes original kabel og transformator Koble lavspentkabelen til transformatoren. Kontaktene kan være litt trange ettersom de er fuktsikre. 4. Koble transformatorens nettkabel til et 230V vegguttak. Bruk gjerne, i henhold til anbefaling, en jordfeilbryter D. Lading av batteri Automower leveres med tomt batteri. Så snart ladestasjonen er tilkoblet, er det mulig å lade klipperen. 1. Still hovedbryteren på OFF. 2. Sett Automower i ladestasjonen for å lade batteriet mens du legger ut avgrensningskabelen. Når batteriet er tomt, tar det om lag 1 1/2 til 2 1/2 time før det er fulladet VIKTIG INFORMASJON Automower kan ikke kjøres før installeringen er fullført. 20 electrolux automower

21 Installering E. Plassering av avgrensningskabel 1. Legg ut avgrensningskabelen i henhold til planleggingen din, men vent med å koble den til ladestasjonen. Legg ut kabelen ved enten å: Feste kabelen i bakken med kramper. Etter noen uker vil gressets røtter ha vokst over kabelen slik at den ikke synes. Det er viktig å feste krampene tett. Avgrensningskabelen må ligge mot bakken over alt for ikke å bli kappet før gressrøttene har vokst over den. eller: Grav ned kabelen på 2-5 cm dybde (maksimalt 20 cm). Hvis avgrensningskabelen ikke er tilstrekkelig og derfor må skjøtes: Bruk original loddefri skjøteanordning, artikkelnummer Den er vanntett og gir god elektrisk kontakt. For å skjøte: Før begge kabelendene inn i skjøteanordningen. Trykk deretter ned knappen på skjøteanordningens overside. VIKTIG INFORMASJON Tvinnede kabler eller en sukkerbit isolert med isoleringstape er ikke en fullgod skjøt. Fuktigheten i bakken medfører at lederne oksiderer, og etter en stund fører dette til brudd i kretsen electrolux automower 21

22 Installering F. Tilkobling av avgrensningskabel Koble avgrensningskabelen til ladestasjonen: 1. Løft dekselet av ladestasjonen: Ta tak med begge hender under kanten av dekselet og trekk rett ut til siden. Løft deretter dekselet rett opp Skyv endene på avgrensningskabelen inn i de nedre hullene på ladestasjonen og fang dem opp i de øvre hullene. Høyre kabelende skal skyves inn i høyre hull og venstre kabelende i venstre hull VIKTIG INFORMASJON Avgrensningskabelen må ikke krysses ved tilkobling til ladestasjonen. Derfor må høyre kabelende kobles til den høyre kontakten på ladestasjonen og vice versa electrolux automower

23 Installering 3. Legg kabelendene i kontaktanordningene: Åpne kontaktanordningen. Legg kabelen i forsenkningen på kontaktanordningen Trykk kontaktanordningen sammen med en tang. Trykk til det høres et klikk Klipp av overflødig avgrensningskabel. Klipp 1-2 cm ovenfor respektive kontaktanordning Trykk fast kontaktanordningene på metallstiften på ladestasjonen. VIKTIG INFORMASJON Høyre kontaktanordning skal kobles til den høyre metallstiften på ladestasjonen og vice versa electrolux automower 23

24 Installering 7. Sett dekselet tilbake på ladestasjonen. Påse at de tre knastene på ladestasjonen kommer i riktige hull i dekselet G. Kontroll av installasjon Kontroller sløyfesignalet ved å se hvilken indikasjon den grønne lysdioden på ladestasjonen gir. Fast lys = signalet er bra. 1 blink annethvert sekund = brudd i sløyfen og ikke noe signal. 2 blink annethvert sekund = det er signal, men kabelen er trolig skadd. Kontroller alle skjøter på kabelen H. Tilkobling av Automower til ladestasjon 1. Åpne luken til kontrollpanelet ved å trykke inn STOP-knappen. 2. Plasser Automower i ladestasjonen. 3. Still hovedbryteren på ON. Når Automower startes første gang, begynner en startsekvens. Følgende etterspørres: Språk, tidsformat, riktig klokkeslett, datoformat, dato samt firesifret PIN-kode. Alle kombinasjoner unntatt 0000 er tillatt. Når du har valgt PIN-kode med Automower plassert i ladestasjonen, er klipper og ladestasjon koblet til hverandre Flere Automower -klippere i én hage Hvis du installerer flere enn én Automower i en hage, må hver klipper ha sin egen PIN-kode. Hvis derimot avgrensningssløyfene legges med minst 40 cm avstand til hverandre, kan klipperne ha samme PINkode. Da vil ca. 20 cm mellom klippeområdene forbli uklipt. Hvis du har én Automower til flere tomter med en avgrensningssløyfe og ladestasjon per tomt, kan klipperen ha samme PIN-kode på alle tomtene. Kontakt din forhandler for mer informasjon. 24 electrolux automower

25 Kontrollpanel Kontrollpanel På oversiden av Automower sitter kontrollpanelet under en luke. Åpne luken ved å trykke inn STOPknappen. Steng luken ved å skyve den forover til det høres et klikk. Klikket kommer når STOP-knappen går tilbake til driftsstilling. Via kontrollpanelet håndteres alle former for kommandoer til og innstillinger av Automower. Samtlige funksjoner nås via et antall menyer Kontrollpanelet består av et display og et tastatur. All informasjon vises i displayet og all innmating foretas ved hjelp av tastene. Hovedsiden viser hovedmeny, markør, klokke, valgt driftsstilling, antall klippetimer, klokkesymbol, programvalg og batteristatus. Hovedmenyen er det øverste nivået i hele menystrukturen. Markøren viser hvilken meny som vises når YESknappen trykkes inn. Klokken viser aktuelt klokkeslett. Teksten AUTO eller MAN viser hvilken driftsposisjon som er valgt. Antall driftstimer som vises er det antall siden produksjonsdagen som Automower har vært i drift. Tiden Automower har klipt gress eller søkt etter ladestasjonen er tid som regnes som driftstid. Klokkesymbolet vises når Automower skal være eller er avslått av tidsuret, dvs. står i ladestasjonen eller er på vei til ladestasjonen for å slås av. Programsymbolet vises når et av programmene under tastene A, B eller C er valgt. Batteristatus viser hvor mye lading batteriet har igjen. Tastaturet består av fem tastegrupper: Hurtigkommandoer, program, valg, tall og hovedbryter electrolux automower 25

26 Kontrollpanel Hurtigkommandoer 1. Hjem: Sender klipperen til ladestasjonen. Der blir den til tasten trykkes inn på ny. Hussymbolet tennes på displayets høyre side når du trykker på tasten. Flytter markøren i menystrukturen tilbake til hovedsiden. 2. Driftsstilling: Valgt driftsstilling vises på displayets høyre side som AUTO eller MAN. Trykk på tasten for å velge mellom: AUTO, normal, automatisk driftsstilling der Automower klipper og lader kontinuerlig. MAN. Hvis du velger MAN og lukker luken til kontrollpanelet når Automower er ute på gressplenen, kommer den til å klippe til batteriet er tomt. Deretter vil den stanse og vise meldingen Batteri tomt. Da må klipperen flyttes manuelt til ladestasjonen og deretter startes manuelt etter lading. Hvis du velger MAN og lukker luken til kontrollpanelet når Automower står i ladestasjonen, vil klipperen lade fullt, rygge cirka 20 centimeter og stanse Program 3. A 4. B 5. C Under programtastene kan du lagre ulike sett innstillinger for å bruke dem på ny eller for å forenkle bruk av en Automower i flere hager. Under respektive tast er det noen forhåndsvalgte innstillinger. Du kan velge å bruke dem eller å endre dem. For å endre innstillinger: Foreta ønskede innstillinger. Lagre ved å holde valgt tast nede i 2 sekunder til det høres to pipetoner tett etter hverandre. Hvis du eksempelvis trykker på tast A, vises meldingen Program A endret i displayet i 2 sekunder. Bruk den lagrede informasjonen ved å trykke på ønsket tast et øyeblikk. Hvis du eksempelvis trykker på tast A, vises spørsmålet Bruke program A? i displayet. Hvis du trykker på YES da, vil Program A bli valgt. Bokstaven A vises deretter på displayets høyre side for å vise hvilket program som er valgt electrolux automower

27 Kontrollpanel Valg 6. Pil tilbake: Trykk for å gå ett steg tilbake i menystrukturen. 7. YES: Trykk for å bekrefte en inntasting eller et valg. Trykk for å kunne starte klipperen hvis det er gått mer enn 10 sekunder fra ditt siste tastetrykk til du skal lukke luken til kontrollpanelet. 8. Pil opp og pil ned: Trykk på en av piltastene for å bla mellom menyene eller de ulike valgene. Tall 9. Brukes i menystrukturen for å angi innstillinger som eksempelvis PIN-kode, klokkeslett eller utkjøringsretning. Brukes også for å angi en tallrekke som hurtigvalg til de ulike menyene. Se mer om tallrekken i Tallrekke på side Hovedbryter 10. Still hovedbryteren på ON for å kunne starte Automower. Still hovedbryteren på OFF når du ikke bruker klipperen eller hvis du skal arbeide med knivdisken. Når hovedbryteren er stilt på OFF, kan ikke motorene på klipperen starte. Når hovedbryteren stilles på ON for første gang, begynner en startsekvens som omfatter: valg av språk, tidsformat, datoformat og firesifret PINkode samt innstilling av klokkeslett og dato, se side electrolux automower 27

28 Menyfunksjoner Menyfunksjoner Hovedmeny Hovedmenyen består av fire valg: 1. Kommandoer 2. Tidsur 3. Hage 4. Innstillinger Tallene viser til overskriftene på de neste sidene. Under hvert valg er det et antall undermenyer. Via disse kommer du til alle funksjoner for å foreta innstillinger av Automower Bla mellom menyer Bla i hovedmenyen og i undermenyene ved hjelp av piltastene. Tast verdier og klokkeslett ved hjelp av talltastene og bekreft hvert valg med YES-tasten. Trykk på Pil tilbake for å gå ett menysteg tilbake og trykk på Hjem-tasten for å gå direkte tilbake til hovedmenyen Tallrekke Hvilket valg du har foretatt i hovedmenyen og etter hvert hvilke valg du har foretatt i undermenyene, vises som en tallrekke lengst nede i displayets høyre hjørne. Første siffer i rekken gjelder valget i hovedmenyen. Det andre sifferet gjelder valget i første undermeny osv. Vist tallrekke kan bli høyst tre siffer lang. Tallrekken kan du bruke som hurtigkommando for å komme direkte til en viss funksjon. F.eks.: Trykk 2 2 i hovedmenyen, så vises undermenyen Dagtidsur. I overskriftene på sidene som følger angis respektive tallrekke i parentes Undermenyer I noen undermenyer er det en rute lengst til høyre i visse linjer. Når det er markert med en hake i en slik rute, betyr det at funksjonen er valgt. I noen undermenyer er det angitt informasjon lengst til høyre i visse linjer. Denne informasjonen forteller hvilket valg som er foretatt i den funksjonen electrolux automower

29 Menyfunksjoner 1. Kommandoer Via dette valget i hovedmenyen kommer du til de overgripende funksjonene til Automower. Velg blant undermenyene: Lade deretter AUTO (1-1) for at Automower omgående skal kjøre til ladestasjonen, lade batteriet og deretter gå tilbake til automatisk driftsstilling. Velg funksjonen og trykk YES når markøren er stilt på Ja. Vis siste feil (1-2) for å vise listen med lagrede feilmeldinger. Bla med piltastene. Listen kan inneholde inntil 20 feilmeldinger, og hver melding vises med dato og klokkeslett. Fabrikkinnstillinger (1-3) for å tilbakestille alle innstillinger til de opprinnelige. Alt unntatt valgt språk, PIN-kode og de innstillingene som finnes under tastene A, B og C tilbakestilles. Velg funksjonen, tast din PIN-kode og trykk YES når markøren er stilt på Ja. Nullstill ABC-innst. (1-4) for å slette alle programmeringer som er foretatt under tastene A, B og C. Velg funksjonen og trykk YES når markøren er stilt på Ja. 2. Tidsur Via dette valget i hovedmenyen kommer du til de mulighetene som finnes for tidsinnstillinger. Velg blant undermenyene: Utkoble tidsur (2-1) for å koble ut tidsurfunksjonen midlertidig. Dagtidsur (2-2) for å stille inn start- og stopptider. Weekendtidsur (2-3) for å stille inn start- og stopptider for dagene fredag - søndag. Uketidsur (2-4) for å velge hvilke dager i uken Automower skal klippe. Utkoble tidsur (2-1) Hvis du har stilt inn tidsur på din Automower, kan du ved hjelp av denne funksjonen midlertidig få maksimal drift av klipperen. PÅ (2-1-1) Still markøren på PÅ og trykk YES for å slå av tidsurfunksjonen. AV (2-1-2) Still markøren på AV og trykk YES for å slå på tidsurfunksjonen. Kommandoer Tidsur Hage Innstillinger Kommandoer Tidsur Hage Innstillinger Utkoble tidsur Dagtidsur Weekendtidsur Uketidsur 2-1 Lade deretter AUTO Vis siste feil Fabrikkinnstilling Nullstill ABC-innst. 1- Utkoble tidsur Dagtidsur Weekendtidsur Uketidsur 2- PÅ AV 2-1- electrolux automower 29

30 Menyfunksjoner Dagtidsur (2-2) Det er mulig å stille inn to ulike start- og stopptider for hvert døgn. Skriv hvert ønsket klokkeslett i timer og minutter. Nullstill alle tider (2-2-1) For å slette samtlige innstilte tider: Velg funksjonen og trykk YES når markøren er stilt på Ja. Starttid 1 (2-2-2) Stopptid 1 (2-2-3) Starttid 2 (2-2-4) Stopptid 2 (2-2-5) Utkoble tidsur Dagtidsur Weekendtidsur Uketidsur 2-2 Weekendtidsur (2-3) Nullstill alle tider (2-3-1) For å slette samtlige innstilte tider: Velg funksjonen og trykk YES når markøren er stilt på Ja. Starttid 1 (2-3-2) Stopptid 1 (2-3-3) Starttid 2 (2-3-4) Stopptid 2 (2-3-5) Kopier dagtidsur (2-3-6) Trykk YES på spørsmålet Kopiere? for å overføre alle tider som er innstilt i dagtidsur. Utkoble tidsur Dagtidsur Weekendtidsur Uketidsur 2-3 Nullstill alle tider Starttid 1 Stopptid 1 Starttid 2 Stopptid 2 Kopier dagtidsur Nullstill alle tider Starttid 1 Stopptid 1 Starttid 2 Stopptid Uketidsur (2-4) Bruk YES-tasten for å markere de dagene du vil at Automower skal klippe. Man (2-4-1) Tir (2-4-2) Ons (2-4-3) Tor (2-4-4) Fre (2-4-5) Lør (2-4-6) Utkoble tidsur Dagtidsur Weekendtidsur Uketidsur Man Tir Ons Fre Lør Søn Søn (2-4-7) Kjør alle (2-4-8) 2-4 Tor Kjør alle Still markøren på Kjør alle og trykk YES. Trykk deretter YES igjen på spørsmålet Alle PÅ electrolux automower

31 Menyfunksjoner 3. Hage Via dette valget i hovedmenyen kommer du til de mulighetene som finnes for kjøreinnstillinger. Velg blant undermenyene: Utkjøringsinnst (3-1) for å stille inn hvor langt Automower skal rygge ut fra ladestasjonen før den snur samt i hvilken retning klipperen skal forlate ladestasjonen. Kjør over sløyfe (3-2) for å stille inn den strekningen Automower skal kjøre over sløyfen. Hageform (3-3) for å fortelle Automower hvilken type hage du har. Kontroller sløyfen (3-4) for å kontrollere at sløyfen er hel eller nøyaktig hvor i gressplenen kabelen ligger. For eksempler på innstillinger for Utkjøring og Hageform, se Hageeksempler på side 36. Kommandoer Tidsur Hage Innstillinger Utkjøringsinnst. Kjør over sløyfe Hageform Kontroller sløyfen 3- Utkjøringsinnst (3-1) Normalt forlater Automower ladestasjonen i en retning innen utkjøringssektoren , der 90 kalles startvinkel og 270 kalles sluttvinkel. Ved å stille inn utkjøringsretning manuelt, kan du styre hvordan Automower skal forlate ladestasjonen. Hvis ladestasjonen er plassert i en passasje, får du den beste tilgjengeligheten til alle gressflater hvis du bruker funksjonen Fabrikkinnstilling (3-1-1) For at Automower skal følge de forhåndsvalgte utkjøringsinnstillingene: Still markøren på Fabrikkinnstilling og trykk YES. Trykk deretter YES igjen på spørsmålet Sette fabrikkinnst.?. Utkjøringsinnst. Kjør over sløyfe Hageform Fabrikkinnstilling Utkjøringsvinkel Følg sløyfe ut Kontroller sløyfen 3-1 electrolux automower 31

32 Menyfunksjoner Utkjøringsvinkel (3-1-2) Automower kan stilles inn for én eller to utkjøringssektorer. Bruk start- og sluttvinkel 1 hvis du vil benytte deg av én sektor. Bruk også start- og sluttvinkel 2 hvis du vil benytte deg av to sektorer. Bruk også funksjonen Proporsjon første og tast en prosentverdi for å bestemme hvor ofte Automower skal forlate ladestasjonen i sektor 1. Eksempelvis innebærer 75 % at klipperen forlater ladestasjonen i sektor 1 i 75 % av tilfellene og 25 % av tilfellene i sektor 2. Ryggedistanse Tast antall centimeter du vil at Automower skal rygge før den snur for å kjøre ut fra ladestasjonen. Grunninnstilt ryggedistanse er 60 cm. Startvinkel 1 Tast det gradetall der du vil at sektoren/sektor 1 skal begynne. Sluttvinkel 1 Tast det gradetall der du vil at sektoren/sektor 1 skal slutte. Startvinkel 2 Tast det gradetall der du vil at sektor 2 skal begynne. Sluttvinkel 2 Tast det gradetall der du vil at sektor 2 skal slutte. Proporsjon første Når du benytter deg av to utkjøringssektorer: Tast en prosentverdi for å bestemme hvor stor andel av gangene Automower skal forlate ladestasjonen i sektor 1. Fabrikkinnstilling Utkjøringsvinkel Følg sløyfe ut Ryggedistanse Startvinkel 1 Sluttvinkel 1 Startvinkel 2 Sluttvinkel 2 Proporsjon første electrolux automower

33 Menyfunksjoner Følg sløyfe ut (3-1-3) Denne funksjonen innebærer at Automower kan stilles inn til å følge avgrensningssløyfen bort fra ladestasjonen for å komme til et fjernt område av gressplenen. Funksjonen er svært praktisk i hager der f.eks. forside og bakside er forbundet med en passasje der ladestasjonen ikke kan plasseres. Inntil tre fjerne områder kan aktiveres: Område 1, Område 2 og Område 3. For eksempler på innstillinger, se Hageeksempler på side Tre verdier må angis for at Automower skal nå det fjerne området: Retning Angi høyre eller venstre, avhengig av i hvilken retning området ligger i forhold til ladestasjonen. Retningen regnes fra ladestasjonen sett i klipperens innkjøringsretning. I eksempelet over er retningen venstre. Distanse Tast det antall meter langs avgrensningssløyfen fra ladestasjonen til det stedet i det fjerne området der klipperen skal svinge ut fra avgrensningssløyfen og begynne å klippe vilkårlig. Proporsjon Tast en verdi for hvor ofte av alle ganger Automower forlater ladestasjonen den skal følge sløyfen ut mot det fjerne området. For eksempel innebærer verdien 20 % at Automower i 20 % av alle tilfeller den forlater ladestasjonen gjør det i retning av det fjerne området. I resterende 80 % av tilfellene forlater klipperen ladestasjonen ifølge den innstilling som er foretatt i funksjonen Utkjøringsinnst (3-1). Om verdier på 20 % for Område 1 og 10 % for Område 2 er angitt, fordeles resterende 70 % til valget under Utkjøringsinnst (3-1). Fabrikkinnstilling Utkjøringsvinkel Følg sløyfe ut Område 1 Område 2 Område 3 Område 1 Område 2 Område 3 Retning Distanse Proporsjon electrolux automower 33

34 Menyfunksjoner Kjør over sløyfe (3-2) Fronten på Automower passerer alltid avgrensningskabelen en viss distanse før klipperen snur. Den grunninnstilte distansen er 27 cm, men kan endres etter ønske. For å stille inn en distanse: Still markøren på Kjør over sløyfe og trykk YES. Tast deretter det antall centimeter du vil at Automower skal passere avgrensningskabelen. Utkjøringsinnst. Kjør over sløyfe Hageform Kontroller sløyfen 3-2 Hageform (3-3) Automower kan stilles inn etter tre hageformer: Åpen, Kompleks 1 og Kompleks 2. Se eksempler på de ulike formene på bildene under. Denne innstillingen påvirker hvordan klipperen dekker et arbeidsområde. Det er fremfor alt vridningsvinkler og hvor ofte klipperen bytter vridningsretning som påvirkes. Med innstillingen Åpen optimeres bevegelsesmønsteret for en åpen hage. Hvis hagen inneholder mange små områder forbundet med passasjer, får man imidlertid en bedre funksjon med innstillingen Kompleks 2. Velg: Åpen (3-3-1) ved åpen gressflate, få hindre og ingen passasjer. Kompleks 1 (3-3-2) ved middels antall hindre og/eller passasjer. Kompleks 2 (3-3-3) ved en stor gressflate og mange hindre og/eller passasjer. Utkjøringsinnst. Kjør over sløyfe Hageform Kontroller sløyfen 3-3 Åpen Kompleks 1 Kompleks Åpen form innebærer gressflate med få hindre og ingen passasjer. Eksempler på åpen hageform. Gressflate henholdsvis 400 m 2 og 1100 m electrolux automower

35 Menyfunksjoner Kompleks 1 innebærer stor gressflate med en middels mengde hindre og passasjer. Eksempler på hageform Kompleks 1. Gressflate henholdsvis 900 m 2 og 1000 m Kompleks 2 innebærer stor gressflate med mange hindre og passasjer. Eksempler på hageform Kompleks 2. Gressflate henholdsvis 1500 m 2 og 800 m electrolux automower 35

36 Menyfunksjoner Kontroller sløyfen (3-4) Med denne funksjonen kan du dels kontrollere klipperens mottaking av signaler fra avgrensningssløyfen, dels bestemme nøyaktig hvor i gressplenen avgrensningskabelen ligger. Sensoren som brukes i denne funksjonen sitter skjult rett under sperreknappen til luken for klippehøydejustering. Sensoren registrerer hvilken posisjon Automower har i forhold til sløyfen. I displayet vises Innenfor, Utenfor eller Ingen sløyfesignal. Hvis klipperen er innenfor sløyfen, vises Innenfor osv. Hvis klipperen er innstilt med lyd på, høres det også en konstant pipetone når klipperen er utenfor og en pulserende pipetone når den ikke kjenner noe signal. Hvis klipperen er innenfor sløyfen, høres det ingen pipetone i det hele tatt. For å: Kontrollere mottakingen av signalet: Still markøren på Kontroller sløyfen og trykk YES. Søke etter kabel: Før Automower over ytterkanten av klippeområdet og velg Kontroller sløyfe. Gjenta dette til du har funnet grensen mellom Innenfor og Utenfor. Da vet du hvor kabelen ligger. Utkjøringsinnst. Kjør over sløyfe Hageform Kontroller sløyfen 3-4 Hageeksempler Ved å tilpasse utkjøringsinnstillingene etter hagen, blir det lettere for Automower å nå alle deler av hagen og dermed oppnå et bedre klipperesultat. Tilpasning av innstilling etter hageform er også gunstig for klipperesultatet. Ulike hager trenger ulike innstillinger. Under følger noen forslag. Hageform (3-3) Utkjøringsinnst. (3-1) Åpen Utkjøringsinnst. (3-1): Fabrikkinnstilling (3-1-1) electrolux automower

37 Menyfunksjoner Hageform (3-3) Kompleks 1 Utkjøringsinnst. (3-1) Utkjøringsvinkel (3-1-2): Én utkjøringssektor, Følg sløyfe ut (3-1-3): Ett fjernt område: Område 1: Retning venstre, distanse 20 m og proporsjon 25 % Kompleks 2 Utkjøringsvinkel (3-1-2): Én utkjøringssektor, Følg sløyfe ut (3-1-3): To fjerne områder: Område 1: Retning venstre, distanse 80 m og proporsjon 20 %. Område 2: Retning høyre, distanse 30 m og proporsjon 20 % Kompleks 2 Utkjøringsinnst. (3-1): Fabrikkinnstilling (3-1-1). Følg sløyfe ut (3-1-3): Ett fjernt område: Område 1: Retning høyre, distanse 40 m og proporsjon 15 % electrolux automower 37

38 Menyfunksjoner 4. Innstillinger Via dette valget i hovedmenyen kommer du til de mulighetene som finnes for innstillinger. Velg blant undermenyene: Sikkerhet (4-1) for å foreta innstillinger vedrørende PIN-kode, stoppbeskyttelse, innstillingslås og alarm. PIN-kode må tastes for at menyen Sikkerhet skal vises. Alle sikkerhets- og tyverisikringsfunksjoner må aktiveres manuelt når Automower er ny. Lyd (4-2) for å stille inn lydnivå for funksjonene oppstart kniv, normal drift, lading, feilmeldinger og tastatur. Informasjonsnivå (4-3) for å bestemme hvor detaljert informasjon som skal vises i displayet når Automower er i gang. Språk (4-4) for å velge hvilket språk som skal brukes i menyene. Tid & dato (4-5) for å stille inn aktuelt klokkeslett og dato samt ønsket tids- og datoformat. Kommandoer Tidsur Hage Innstillinger Sikkerhet Lyd Informasjonsnivå Språk Tid & dato 4- Sikkerhet (4-1) PIN-kode (4-1-1) Via denne funksjonen kan du når som helst endre PIN-koden din. For å endre PIN-kode: Still markøren på PINkode og trykk YES. Plasser Automower i ladestasjonen. Tast den nye PIN-koden og trykk YES. Tast samme kode igjen som bekreftelse og trykk YES. Når PIN-koden er endret, vises meldingen PINkode endret noen sekunder i displayet. Deretter kommer menyen Sikkerhet opp igjen. Sikkerhet Lyd Informasjonsnivå Språk PIN-kode Tidslås Stoppbeskyttelse Innstillingslås 4-1- Tid & dato electrolux automower

39 Menyfunksjoner Tidslås (4-1-2) Denne funksjonen innebærer dels at Automower etter valgt antall dager slutter å klippe og ikke fortsetter før riktig PIN-kode er tastet, dels at PINkoden må tastes når hovedbryteren er stilt på ON. For å: Aktivere: Still markøren på Tidslås og trykk YES. Still deretter markøren på Antall dager og trykk YES. Tast deretter hvor mange dager du vil at Automower skal klippe før den ber om PINkoden. Avslutt med å trykke YES. PIN-kode Tidslås Stoppbeskyttelse Innstillingslås Antall dager AV dager Når det valgte antallet dager er omme, gjør Automower ferdig pågående klipping, lader batteriet, rygger ut av ladestasjonen og stanser der. I displayet vises meldingen Angi PINkode. Tast koden din og trykk YES. Deaktivere: Still markøren på Tidslås og trykk YES. Still deretter markøren på AV og trykk YES. Stoppbeskyttelse (4-1-3) Denne funksjonen innebærer at det første sifferet i PIN-koden må tastes innen 10 sekunder etter at STOP-knappen er trykket inn. Hvis ikke riktig kode er tastet etter tre forsøk, lyder alarmen. Da kan alarmen slås av ved å taste hele PIN-koden. For å: Aktivere: Still markøren på Stoppbeskyttelse og trykk YES. Velg PÅ for å aktivere og trykk YES. Ange deretter hvor lange alarmen skal lyde ved å svar på spørsmålet Alarmens lengde. PIN-kode Tidslås Stoppbeskyttelse Innstillingslås PÅ AV _min Deaktivere: Still markøren på Stoppbeskyttelse og trykk YES. Velg AV for å deaktivere og trykk YES. Når du har valgt AV er også alarmfunksjonen deaktivert. Innstillingslås (4-1-4) Denne funksjonen hindrer at noen som ikke kan PIN-koden kan foreta eller endre innstillinger. Det går heller ikke an å velge eller lagre program A, B eller C. PIN-kode Tidslås For å: Aktivere: Still markøren på Innstillingslås og trykk YES. Velg deretter På for å aktivere. Deaktivere: Still markøren på Innstillingslås og trykk YES. Velg deretter Av for å deaktivere. Stoppbeskyttelse Innstillingslås PÅ AV electrolux automower 39

40 Menyfunksjoner Lyd (4-2) Det finnes et antall lydmeldinger for å indikere hva Automower gjør for øyeblikket. Lydnivåene er gradert fra nivå 4 (høyest) til STILLE (helt stille). Fabrikkinnstilling (4-2-1) der lydnivået er STILLE på alle funksjoner unntatt oppstart kniv og tastatur, som er lydnivå 2. Still markøren på Fabrikkinnstilling og trykk YES. Trykk deretter YES på spørsmålet Bruk fabrikkinnstilt lyd?. Alle stille (4-2-2) innebærer at alle funksjoner får lydnivå STILLE, unntatt tastaturet som får lydnivå 1. Still markøren på Alle stille og trykk YES. Trykk deretter YES på spørsmålet Bruk lav lyd?. Alle høyt (4-2-3) innebærer at alle funksjoner får lydnivå 3. Still markøren på Alle høyt og trykk YES. Trykk deretter YES på spørsmålet Bruk høy lyd?. Sikkerhet Lyd Informasjonsnivå Språk Tid & dato 4-2 Fabrikkinnstilling Alle stille Alle høyt Egen innstilling 4-2- Egen innstilling (4-2-4) Bruk Egen innstilling hvis du vil stille inn ulike lydnivåer for de ulike funksjonene. For å foreta egen innstilling: Still markøren på Egen innstilling og trykk YES. Marker deretter respektive funksjon, trykk YES, flytt markøren til ønsket lydnivå og avslutt ved å trykke YES. Fabrikkinnstilling Alle stille Alle høyt Egen innstilling Oppstart kniv Normal drift Lading Feilmeldinger Når Automower er innstilt med lyd på, høres det en lydmelding etter det klipperen gjør for øyeblikket. Tastatur Lyd Betyr 2 pipetoner/10 sekunder Lader 1 pipetone/10 sekunder Klipper/søker 1 pipetone/sekund i 5 sekunder Starter knivdisk 3 pipetoner/sekund Feilmelding Én lang pipetone Kort klikkelyd Kort dobbel pipetone Hul lang pipetone Knivdisk er bremset Tast i tastaturet trykkes inn Endring av innstilling utført Feilaktig innmating 40 electrolux automower

41 Menyfunksjoner Informasjonsnivå (4-3) Å velge informasjonsnivå innebærer å bestemme hvor mye informasjon som skal vises i displayet når hovedbryteren er stilt på ON. Informasjonsnivå Enkel innebærer mindre informasjon i displayet enn avansert informasjonsnivå. For å velge: Enkel (4-3-1) Still markøren på Enkel og trykk YES. Sikkerhet Lyd Informasjonsnivå Språk Enkel Avansert 4-3- Avansert (4-3-2) Still markøren på Avansert og trykk YES. Tid & dato 4-3 Tabellen under viser hvilke informasjonsmeldinger som vises på respektive informasjonsnivå. Informasjonsmelding Enkelt informasjonsnivå Avansert informasjonsnivå STARTER X X LADER X X Ladetid (min) Ladestrøm X X KLIPPER X X Klippetid (min) Klippekraft X X SØKER X X Klippetid (min) Søketid (min) X X TIDSUR X X FEIL (f.eks. Ingen sløyfesignal ) X X TAST PIN FOR Å STENGE AV ALARM X X VENTER X X electrolux automower 41

42 Menyfunksjoner Språk (4-4) Med denne funksjonen kan du endre språkvalget du foretok ved første start av Automower. For å velge språk: Still markøren på Språk og trykk YES. Still deretter markøren ved ønsket språk og trykk YES. Sikkerhet Lyd Informasjonsnivå Språk Tid & dato 4-4 Tid & dato (4-5) Med denne funksjonen kan du stille om klokkeslett og dato i Automower. Via denne funksjonen kan du endre de formatvalg du foretok ved første start av Automower. Innstill tid (4-5-1) Still markøren på Innstill tid og trykk YES. Tast deretter riktig klokkeslett og avslutt med YES. Innstill dato (4-5-2) Still markøren på Innstill dato og trykk YES. Tast deretter riktig dato og avslutt med YES. Tidsformat (4-5-3) Still markøren ved Tidsformat og trykk YES. Still markøren ved ønsket tidsformat: 12t eller 24t. Avslutt med å trykke YES. Datoformat (4-5-4) Still markøren ved Datoformat og trykk YES. Still markøren ved ønsket datoformat: ÅÅ-MM-DD (år-måned-dag), MM-DD-ÅÅ (måned-dag-år) eller DD-MM-ÅÅ (dag-måned-år). Avslutt med å trykke YES. Sikkerhet Lyd Informasjonsnivå Språk Tid & dato 4-5 Innstill tid Innstill dato Tidsformat Datoformat electrolux automower

43 Bruk Bruk Lading av tomt batteri Når Automower er ny eller har stått ubrukt i lengre tid, er batteriet tomt og må lades før start. Oppladingen tar 1 1/2 til 2 1/2 time. 1. Plasser Automower i ladestasjonen. Påse at ladeplatene på klipperen får god kontakt med kontaktplatene i ladestasjonen. Det blir god kontakt når begge ladeplatene ligger mot sentrum på kontaktplatene Åpne luken til kontrollpanelet. 3. Still hovedbryteren på ON. Informasjon om ladeforløpet vises i displayet under hele ladetiden ADVARSEL Les sikkerhetsforskriftene nøye før du!starter din Automower ! ADVARSEL Hold hender og føtter unna de roterende knivene. Plasser aldri hender eller føtter nær eller under karosseriet når motoren er i gang Start av Automower 1. Trykk på STOP-knappen for å åpne luken til kontrollpanelet. 2. Still hovedbryteren på ON. Hvis tidslåsen er aktivert: Tast PIN-koden. 3. Lukk luken. I displayet vises meldingen STARTER. Hvis Automower er innstilt med lyd på, høres også 1 pipetone/sekund i 5 sekunder når knivdisken starter electrolux automower 43

44 Bruk Bruk av tidsur Klipp gresset passe mye og passe ofte. Bruk tidsurfunksjonen (se 2. Tidsur på side 29) for å unngå en flat gressplen og for maksimal levetid for din Automower. Gressets kvalitet blir f.eks. bedre hvis det klippes annenhver dag i stedet for 12 timer hver dag. Dessuten har gresset godt av å få hvile helt i minst en tredagersperiode én gang i måneden. Stopp av Automower 1. Trykk på STOP-knappen. Automower stanser, klippemotoren slås av og luken til kontrollpanelet åpnes. Omstart Omstart innen 10 sekunder: 1. Lukk luken til kontrollpanelet. Automower starter automatisk Omstart etter mer enn 10 sekunder: Hvis det er gått mer enn 10 sekunder fra siste trykk på STOP-knappen eller tastaturet, går det ikke an å starte Automower bare ved å lukke luken. For å starte: 1. Trykk på YES-knappen. 2. Lukk luken til kontrollpanelet Slå av Automower 1. Trykk på STOP-knappen. 2. Still hovedbryteren på OFF. Slå alltid av Automower med hovedbryteren hvis du skal utføre vedlikehold eller flytte klipperen utenfor klippeområdet electrolux automower

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3 husqvarna AUTOMOWER 230 ACX / 220 AC BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3 husqvarna AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå indholdet, inden du bruker gressklipperen.

Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå indholdet, inden du bruker gressklipperen. bruksanvisning Konseptet bak Automower er tatt rett fra naturen og er basert på prinsippet om det beitende dyret. Dette betyr først og fremst at gresset klippes litt og ofte. Ikke bare er dette mer effektivt,

Detaljer

husqvarna automower 305/308 BruKsanvIsnInG

husqvarna automower 305/308 BruKsanvIsnInG h u sqvarna AUTOMOWE R 305/308 BRU KSANVI SN I NG 1157065-21_OM_305_308_NO.book Page 3 Friday, November 7, 2014 11:05 AM INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

husqvarna automower 210 C BruKsanvIsnInG

husqvarna automower 210 C BruKsanvIsnInG husqvarna AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Innledning. Utforming og forberedelse

Innledning. Utforming og forberedelse Innledning Les hele denne delen før du begynner installasjonen. Installasjonen påvirker gressklipperens funksjoner Planlegg installasjonen nøye Installasjonen omfatter følgende viktige oppgaver: Utforming

Detaljer

Bruksanvisning GARDENA RobotgrESSklippEre. R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li

Bruksanvisning GARDENA RobotgrESSklippEre. R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li Bruksanvisning GARDENA RobotgrESSklippEre R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li OMSLAG QG, BRUX, 1155943-.indd 2 2014-10-17 10.23 1157069-21,R40Li_NO.book Page 84 Monday, November 17, 2014 9:40 AM 13.

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Vi lanserer robotklipperen. Honda Miimo. en ekte sitteklipper

Vi lanserer robotklipperen. Honda Miimo. en ekte sitteklipper Vi lanserer robotklipperen Honda Miimo en ekte sitteklipper NYHET! Robotklipperen Honda Miimo Honda Miimo er en helt nyutviklet robotklipper med en mengde unike egenskaper. Honda Miimo har ekstra kraftige

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Bruksanvisning GARDENA Robotgressklippere R40Li

Bruksanvisning GARDENA Robotgressklippere R40Li Bruksanvisning GARDENA Robotgressklippere R40Li INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på R40Li... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. 0 89 90- Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt

Detaljer

Bruksanvisning Gardena robotgressklipper

Bruksanvisning Gardena robotgressklipper R160 Bruksanvisning Gardena robotgressklipper INNHOLD 1 Innledning og sikkerhet 5 1.1 Innledning 5 1.2 Symboler på robotgressklipperen 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner 8

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER R40Li/R70Li/R160. SLIK KLIPPER VI PLENEN I DAG Fullstendig avslappet!

GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER R40Li/R70Li/R160. SLIK KLIPPER VI PLENEN I DAG Fullstendig avslappet! GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER R40Li/R70Li/R160 SLIK KLIPPER VI PLENEN I DAG Fullstendig avslappet! LA GRESSKLIPPEREN GJØRE JOBBEN FOR DEG La robotgressklipperen klippe for deg Funksjonsprinsippet. Egnet for

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Innledning og sikkerhet 3 1.1 Innledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i bruksanvisningen 5 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner 6 2 Presentasjon

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Diodekart: Opplegg av: Tormod Ludvigsen, Kjeldås Skole 2008. www.kjeldas.skole.no

Diodekart: Opplegg av: Tormod Ludvigsen, Kjeldås Skole 2008. www.kjeldas.skole.no Diodekart: Opplegg av: Tormod Ludvigsen, Kjeldås Skole 2008 www.kjeldas.skole.no Steg for steg hva du bør gjøre for å lage et diodekart: 1. Lag en tegning som du skal bruke, og finn en plastplate. 2. Stek

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Individuell innstilling av WorkPace

Individuell innstilling av WorkPace Individuell innstilling av WorkPace Ved bruk av WorkPace erfarer enkelte at innstillingen som ble resultatet av spørreskjemaet eller valgt forhåndsinnstilling ikke passer helt slik man ønsker det. Dette

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2015-06-03 Dok.nr.: 0274C Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

BRUKSANVISNING GARDENA ROBOTGRESSKLIPPERE. R40Li / R70Li

BRUKSANVISNING GARDENA ROBOTGRESSKLIPPERE. R40Li / R70Li BRUKSANVISNING GARDENA ROBOTGRESSKLIPPERE R40Li / R70Li INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Dok. nr.: 0195C 2012.04.30 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Audiodetektor-pakken inneholder... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Bruksanvisning. Solar Mower. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. Solar Mower. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Solar Mower Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Solar Mower. Du har valgt et produkt som

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

~()[)I~C HUNTER. VHF laktradi() BRUKSANVISNING

~()[)I~C HUNTER. VHF laktradi() BRUKSANVISNING ~()[)I~C HUNTER VHF laktradi() BRUKSANVISNING INNHOLD Kontroll 2 Funksjonsoversikt 3 Funksjonsbeskrivelse... 4-6 Klargjøring... 7 Bruk 8 Sending... 9 Dekningsområde 10 Feilindikasjon 11 Lader... 12 Gratulerer

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Klasse 1. 106. Høyre sving Dette er en 90-graders høyresving under marsj. Fører har lov til å kommandere hunden når de begynner på øvelsen.

Klasse 1. 106. Høyre sving Dette er en 90-graders høyresving under marsj. Fører har lov til å kommandere hunden når de begynner på øvelsen. Klasse 1 Skilt Rallylydighet Beskrivelse 101. Sitt Fører går inntil øvelsesskiltet. Fører gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Når dette er utført kommanderer fører hunden til å følge med

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

Bruksanvisning. R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li

Bruksanvisning. R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li Bruksanvisning R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li VIKTIG INFORMASJON! Husk at brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som rammer andre mennesker eller deres eiendom. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Maingate mvio Home Quick Guide

Maingate mvio Home Quick Guide Maingate mvio Home Quick Guide ADDRESS: BOX 244, SE-371 24 KARLSKRONA, SWEDEN VISITORS: DROTTNINGGATAN 16 PHONE. +46 455 36 37 00 FAX: +46 456 36 37 37 WEB: WWW.MAINGATE.SE Innhold 1 Quick Guide 3 1.1

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser 1 E 2 Produktbeskrivelse: I henhold til tegning A, B, C, D og E 1. Høyre håndtak 2. Base 3. Basedeksel 4. Knestøtter 5. Bein 6. Kontrollpanel 7. Skruer til

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND INNHOLD ESKENS INNHOLD Velkommen Eskens innhold Kom i gang Hva forteller symbolene meg Hva er hva på Smartrouterens bakside Endre nettverksnavn og passord for WiFi-nettverk

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

En velstelt plen. Enkelt.

En velstelt plen. Enkelt. En velstelt plen. Enkelt. Med de nye Indego-robotklipperne Home made by you. bosch-indego.com Smart Device Control 63 db(a) Indego 400 Connect Les mer på side 12 2 En velstelt plen. Enkelt. Vi gir deg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND SIM-kortet har to størrelser. Hvilket du trenger, kommer an på enheten det skal brukes i. Dersom enheten krever: Mini-SIM: Bruk begge deler av SIM-kortet Micro-SIM: Bruk

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer