Bussruter for Fjord1 Buss Møre. Gjeld i tida:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bussruter for Fjord1 Buss Møre. Gjeld i tida: 01.05.2010-30.04.2011"

Transkript

1 Bussruter for Fjord1 Buss Møre Gjeld i tida:

2 Velkomen på bussen! Fjord1 Buss Møre utfører busstrafikk i 17 kommunar på Sunnmøre og i Romsdal. Vi deltek i drift av ekspressruter (Nor-Way Bussekspress) på strekningane Ålesund-Førde/Bergen og Sunnmøre- Strynefjellet-Gardermoen/Oslo. Vi har ruter til verdsarvområdet i Geiranger, til andre kjende turistatraksjonar som Trollstigen og Runde og over fylkesgrensa til Stryn, Nordfjordeid og Måløy. Ruteheftet gjeld f.o.m. 1. mai 2010 t.o.m. 30. april 2011 og er bygd opp i seks geografiske regionar med ulik fargesetting. Rutesamband til/frå Oslo og Bergen er plasserte fremst i heftet. Dei største tabellane er delte i ruter Dx67 (måndag-fredag), 6 (laurdag) og (7) søndag. Vi bruker «dagkoder» som er forklart nede på side 4. Ruter som er innstilte om sommaren, i romjula og påskeveka er merka i tabellane med fotnotar eller anna bakgrunnsfarge. Skulerutene er merka Skule på toppen av kollonna eller med fotnote s) når berre delar av strekninga er skulerute. Oversyn over skulefridagar finn ein på side 4. På side har vi eit oversyn over endringar i samband med heilagdagane i mai 2010, jule- og nyårshelga 2010/-11 og påskehelga Ta vare på ruteheftet og studer tabellane som er aktuelle for deg. Vi høyrer gjerne frå deg om du har merknader til rutene og ruteheftet. Viktig å hugse på: - Gje tydeleg teikn når du skal stige på bussen utanom bussterminalane. - Fest setebeltet når dette er montert i bussen. Same krav som i personbil! - Unngå unødvendig bruk av mobiltelefon av omsyn til medpassasjerar, og avgrens eventuell bruk til korte samtalar. Ved nattkøyring ver vennleg å slå av mobiltelefonen. Ruteinformasjon Ruter på Internett: Andre viktige web-adresser: Trafikanten Møre og Romsdal: Nor-Way Bussekspress: TIMEkspressen: Reiser i Norge: Ruteinformasjon på telefon: Trafikanten Møre og Romsdal: tlf 177 Ved oppringing frå fasttelefon utanfor fylket: Ruteinformasjon på SMS: 2177 Send ordet FJORD1 - samt namna på stadene du vil reise frå og til, og du får straks tilsendt klokkeslett for neste avgang. Tenesta kostar kr. 3,- pr. melding. Du gjer slik: Finn neste avgang: Tast inn: <fjord1> <namn på staden du reiser frå> <namn på staden du reiser til> Eksempel: fjord1 volda ålesund Send til 2177, og du får tilsendt første avgang frå Volda etter sendetidspunkt. Repro: Norsk Reiseinformasjon AS, Forsidefoto Gunnar Wangen Ruteopplysning:

3 ruteoversyn / innhaldsregister Rutesamband til/frå Oslo og Bergen ÿ 145 Oslo - ƒ Oslo lufthavn - Volda - Ulsteinvik ÿ 146 Oslo - Stryn - Stranda - Ålesund ÿ 150 Bergen - Førde - Nordfjordeid - Volda - Ålesund ÿ 251 Ålesund - Sykkylven - Stranda - Førde - Bergen ÿ 311 Måløy - Maurstad - Åheim - Hareid - Ålesund ÿ 397 Vanylven - Maurstad - (Bergen/Oslo) Ruter i Ørsta, Volda og Vanylven ÿ 100 TIMEkspressen Volda-Ørsta-Ålesund/Moa-Molde- Kristiansund ÿ 338 Volda/Ørsta-Ulsteinvik-Hareid ÿ 339 Volda/Ørsta-Fosnavåg-Larsnes ÿ 390 Volda/Ørsta-Eidså-Åheim ÿ 351 Nordfjordeid-Volda-Ålesund Lokalruter i kommunane Volda, Ørsta og Vanylven Ruter i Norddal, Stordal og Ørskog ÿ 210 Valldal - Sjøholt - Ålesund ÿ 211 Geiranger - Eidsdal - Ålesund ÿ 220 Åndalsnes - Trollstigen - Geiranger Lokalruter i Norddal kommune Ruter i Haram, Sandøy og Skodje ÿ 230 Brattvåg - Vatne - Ålesund ÿ 237 Skodje - Ålesund ÿ 246 Fiksdal - Vatne - Ålesund Lokalruter i kommunane Haram, Sandøy og Skodje Bestillingsruter Haram Fastland Ruter i Stranda og Sykkylven ÿ 250 Ålesund - Sykkylven - Stranda - Hellesylt - Stryn Lokalruter i kommunane Stranda og Sykkylven Ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande ÿ 310 Åheim/Syvde - Årvik - Hareid ÿ 330 Fosnavåg - Ulsteinvik - Hareid ÿ 338 Hareid/Ulsteinvik - Ørsta/Volda ÿ 339 Fosnavåg/Larsnes - Ørsta/Volda Lokalruter i kommunane Hareid, Herøy, Ulstein og Sande Ruter i Midsund og Vestnes ÿ 240 Molde - Midsund ÿ 245 Rekdal-Furneset-Vestnes ÿ 247 Vikebukt-Tresfjord-Vestnes-Furneset Hugs setebelte! Ruteopplysning:

4 OVERSYN OVER skulefridagar Mai: Fredag Siste skuledag: Fredag Første skuledag: Torsdag Haustferie: Måndag t.o.m. fredag (Veke 40) Juleferie: Onsdag t.o.m. måndag Vinterferie: Måndag t.o.m. fredag (Veke 9) Påskeferie: Måndag t.o.m. måndag (Veke 16) FORKORTINGAR OG SYMBOLBRUK D = Dagleg x = Unntatt/minus s = Skuledagar Skule = Skuledagar = ferje = snøggbåt ÿ = buss þ = tog 1 = Måndag 2 = Tysdag 3 = Onsdag 4 = Torsdag 5 = Fredag 6 = Laurdag 7 = Søndag Fargar som er brukt og kva dei tyder: Laurdag Søndag Sommarrute Innstilt , romjula og påskeveka. Innstilt i fellesferien (veke 28-31), romjula og påskeveka. Telefonar Fjord1 Buss Møre Fjord1 Buss Møre AS Furene, 6100 VOLDA E-post: bussmore@fjord1.no = Bussen passerer ikkje denne staden - = Bussen passerer utan oppgitt tidspunkt r = Køyrer så langt det er passasjerar KONTOR: TELEFON TELEFAKS Opningstid måndag-fredag Volda / Ørsta, (Furene) Ålesund (Rutebilstasjonen) Avdelingskontora våre i Ulsteinvik, Fosnavåg, Eidså, Stranda, Sykkylven, Sjøholt og Eidsdal har avgrensa opningstid. Kontakt derfor nærmaste kontor ovanfor. (Ruteinformasjon tlf 177) Andre viktige telefonar: Moa Bussterminal: tlf Molde Trafikkterminal: tlf Hittegods: Kontakt kontor/avdelingskontor Ruteopplysning:

5 Busstakstar Møre og Romsdal Gjeld frå Atterhald om endringar. Ferjebillettar kjem i tillegg der dette er aktuelt. Sone Enkeltbillett Verdikort Km. Vaksne Born 25% rab. Student 16,7 % t.o.m. Honnør Gruppe c) a) Månadskort for buss og ferje vert rekna ut slik: Km for buss + km for ferje = sum km som ein avrundar oppover til næraste sone. b) Rabatten gir fullt utslag på reiser over 40 km og lengre. c) På fylkeskryssande ruter er studentrabatten 25 %. MILJØKORT Vaksen 1/1 mnd. a) Vaksne kr 450,- og born kr 260,- Gjeld i tettstadene Ørsta/Volda, Ulsteinvik og Sykkylven Månadskort a) Vaksen 1/2 mnd. Student 40% rab. Militær b) Ruteopplysning:

6 Reisevilkår, moderasjonar og periodekort Vedtekter for transport med rutegåande busstrafikk i Noreg godkjent av Samferdselsdepartementet den , er å sjå på som kontraktvilkår mellom den reisande og busselskapet. Reisande som gjer krav på rabatt etter ordningane nedanfor må vise legitimasjon ved påstiging. Dette gjeld også ungdom som gjer krav på barnetakst. Alle brukarar av periodekort (månadskort, miljøkort og ungdomskort) må ha med seg gyldig kvittering som viser utløpsdato. Barn Halv takst for barn f.o.m. 4 år og inntil fylte 16 år. Taksten vert runda oppover til næraste heile krone. Barnehagar får reise med eit barn under 4 år fritt pr betalande vaksen. Barn som reiser åleine må vere i skulepliktig alder. Spesielle reglar gjeld. Viser til informasjon om Barn som skal reise åleine på Honnør Rabatt vert gitt til personar som: a) har fylt 67 år b) mottek uførepensjon etter folketrygdlova c) er blinde d) er ektefelle/sambuar/partnar som reiser saman med person som har rett til honnørbillett etter punkt ovanfor. Innan Møre og Romsdal: 50% rabatt på ordinær enkel og for fylkeskryssande reiser tilsvarande 33 %. Følgjeperson for funksjonshemma reiser gratis dersom heimstadkommunen til den sistnemnde har skrive ut følgjepersonkort. Godkjent legitimasjon må visast fram utan oppmoding. Studentrabatt Elevar ved offentleg godkjende vidaregåande skular/privatskular og studentar ved universitet, høgskular, akademi får rabatt på enkeltbillett. Rabattsatsen er ulik i og utanfor Møre og Romsdal. Studentmoderasjon vert gitt til norske og utanlandske studentar med studium i Noreg eller i utlandet. Følgjande fell utanom ordninga med studiemoderasjon: Elevar ved korrespondanse-/ etatskular, kortvarige kveldskurs, språkkurs, hospitantar, lærlingar og vaksne i full ervervsmessig stilling. Gyldig legitimasjon: Det krevst studie- eller skulebevis med foto og/eller kvittering for betalt semesteravgift. For utanlands-/utanlandske studentar gjeld berre International Student Card (ISIC-kortet) som gyldig rabattbevis. Innan Møre og Romsdal: 50 % rabatt på enkeltbillett på reiser frå 70 km ein veg. For kortare reiser kan ein løyse billett for 70 km. Ein kan ikkje pårekne gjennomgåande billettering dersom ein må løyse billett med fleire selskap. Skuleelevar og studentar under 30 år kan kjøpe månadskort med 40 % rabatt. (Les om tinging av dette i avsnittet nedanfor om MÅNADSKORT). På fylkeskryssande reiser : 25 % Hugs setebelte! Ruteopplysning:

7 Reisevilkår, moderasjonar og periodekort Militære/sivile tenestepliktige Militære soldatar (menige/korporalar/befalskuleelevar/militære lærlingar/hv-mannskap og repetisjonssoldatar på øvingar/kurs). Rabatten er 50 %. På ekspressrutene (Nor-Way Bussekspress) får militære som reiser i uniform samt sivilt tenestepliktige 90% rabatt. Minstetakst som lågaste vaksentakst.. Det må visast vernepliktsbok /blått ID-kort. Grupperabattar Møre og Romsdal: Grupper på 2 personar og fleire får ved kjøp av felles billett 25% rabatt på vaksen-/barnebillett. Minstetakst er som lågaste sone. På fylkeskryssande ruter får vaksne i: - Minigruppe (2-8 pers): 25 % rabatt - Gruppe: (9 stk. og fleire): 33 % rabatt. Førehandstinging av plass for grupper på ni og fleire. Barn og honnørreisande kan reknast inn i gruppe, men får ikkje meir rabatt enn høvevis 50 og 33 %. Student og militære kan ikkje reknast som del av gruppe. Verdikort Kortet kan kjøpast på bussen og prisen vert rekna etter vaksen takst (x10) for ei bestemt reiselengd (sone). Kortet gir 16,7% rabatt for vaksne på enkeltreise innanfor gjeldande reiselengd. Kortet kan også nyttast som betalingsmiddel på lengre reisestrekningar. Når kortet er tomt kan det fornyast på bussen. Verdikort kjøpt hos Fjord1 Buss Møre er gyldige på våre bussar og på ferjeoverfartar med gjennomgåande buss. I dei tilfella ein reiser med to ulike busselskap, må kunden ha to verdikort eller løyse enkeltbillett. Månadskort: (Vaksne/student) Korta vert selde for ei bestemt strekning (også inkl. ferje) og gjeld for ein person. Ein kan velje påfylling for halv eller heil månad. Studentar under 30 år får 40 % rabatt på månadskort. (Berre 1/1 månad - hugs gyldig studiebevis). For førstegongskjøp, betaling og fornying - sjå avsnittet nedanfor om tinging av periodekort. Miljøkort i Ørsta/ Volda, Ulsteinvik og Sykkylven: Dette er rimelege «månadskort» som gjeld på Lokalekspressen i Ørsta/Volda og Sykkylven samt «Bakkebyruta» i Ulsteinvik. For førstegongskjøp, betaling og fornying - sjå avsnittet nedanfor om tinging av periodekort. Miljøkort kan berre kjøpast for ein heil månad. Prisar 2010 Vaksne: kr 450,- Born: kr 260,- Ungdomskort i Møre og Romsdal Kan kjøpast av born og ungdom inntil fylte 20 år og gjeld alle bussar (ikkje flybuss og nattbuss), ferjer og hurtigbåtar innan Møre og Romsdal. kr 420,- for ein månad (2010). For tinging av kort og betaling sjå avsnittet nedanfor om tinging av periodekort. Kortet gjeld berre saman med gyldig legitimasjon, som til dømes skulebevis med foto, bankkort, førarkort, pass eller annan godkjent legitimasjon med foto. Ruteopplysning:

8 Reisevilkår, moderasjonar og periodekort Tinging av periodekort Ved førstegongskjøp må kortet tingast hos oss på (Hugs å leggje ved digitalt foto). Alternativt finst det brosjyre med bestillingskupong i bussane og på kontora våre. (HUGS passfoto). Nytt kort vert sendt frå oss i posten og skal betalast og fornyast på bussen. Hund/sykkel Barnetakst, men minstetakst er lågaste vaksentakst. Sykkel vert teke med i den grad det er kapasitet. Buss i rute har ikkje plikt til å ta med levande dyr. Sjåføren kan krevje at dyr vert sett av undervegs dersom det vert til plage for andre passasjerar (t.d. allergikarar). På ekspressbussane (Nor-Way Bussekspress) tek vi ikkje med levande dyr inne i bussen. Førarhund for blinde, polititenestehund med politi i uniform, redningshund i teneste/opplæring med tenestesele og servicehund vert aksepterte og tekne med vederlagsfritt. Gebyr/straffetakst Reisande som ved kontroll ikkje kan vise gyldig billett eller kort, skal betale tilleggstakst svarande til det dobbelte av taksten for enkeltbillett på vedkomande strekning. Minstetaksten er kr. 100,-. På ekspressrutene utanfor Møre og Romsdal (Nor-Way) er minstetaksten ved manglande billett kr 500,-. Bagasje/ansvar Bagasje inntil 20 kg vert teke med fraktfritt. På ekspressbussane er grensa 30kg. Busselskapet er ikkje ansvarleg for tap av eller skade på bagasje som vert teke med fraktfritt, med mindre det kan påvisast forsett eller grov aktløyse frå vår side, jfr «Vedtekter for reiser med rutebil.» Refusjon av månadskort Ved sjukdom kan månadskort refunderast etter særskilde reglar. Busspakkar Busspakketilbodet er basert på direkte levering/henting på bussane eller busspakke-ekspedisjon. Sendar skal varsle mottakar om sending. Enkeltpakkar over 30 kg vert berre frakta etter spesialavtale. Frakttakster (Gjeld frå Atterhald om endringar.) Gods 1 Gods 2 Gods 3 kg 0-50 km km km Ruteopplysning:

9 innland ija utland og innland 2010 Bussferie 2010 Reisemål Reisemål and og innland Blomsterbyen Flekkefjord (foto:tfk) dzt/ Cowin andrew Blomsterbyen Flekkefjord (foto:tfk) dzt/ Cowin andrew Utland Byar i Holland/Belgia Sveitsiske alpar og sjøar Dresden og Berlin Salzburg/Maribor og Opatija Reisemål Innland og Utland Norden Byar i Holland/Belgia Gøteborg Sveitsiske alpar og sjøar Dresden og Berlin Flekkefjord og Salzburg/Maribor Farsund og Opatija Vauldalen Innland og Norden Gøteborg Geilo med Flåmsbana Flekkefjord og Farsund Vauldalen Beitostølen Geilo med Flåmsbana erie 2010 Genève. Foto: ST swiss-image.ch. Utland Byar i Holland/Belgia Sveitsiske alpar og sjøar Dresden og Berlin Salzburg/Maribor og Opatija Bussferie Innland 2010 og Norden Gøteborg Flekkefjord og Farsund Vauldalen Geilo med Flåmsbana Beitostølen Beitostølen Geneve (foto: swiss-image.ch / Stephan Engler) utland og innland Geneve. Foto: Foto: swiss-image.ch / Stephan Engler Opatija Panorama: Josip Mandracevic / Croatian Tourist Board Geneve. Foto: Foto: swiss-image.ch / Stephan Engler Opatija Panorama: Josip Mandracevic / Croatian Tou Reisemål Bu Utland Byar i Holland/Belgia Sveitsiske alpar og sjøar Dresden og Berlin Salzburg/Maribor og Opatija Blomsterbyen Flekkefjord (foto: TFK) Geneve. Fot Geneve. Foto: Foto: swiss-image.ch / Stephan Engler Opatija Panorama: Josip Mandracevic / Croatian Tourist Board Innland DZT/Cowin og Norden Andrew Gøteborg Flekkefjord og Farsund Vauldalen Geilo med Flåmsbana Beitostølen Opatija Panorama (foto: Josip Mandracevic / Croatian Tourist Board)

10 Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN ÿ 145 OSLO-GARDERMOEN-VOLDA-ULSTEINVIK MØRE-EKSPRESSEN - Nattbuss direkte Oslo-Volda-Ørsta-Ulsteinvik. NORDFJORDEKSPRESSEN - Dagbuss med omstigning på Nordfjordeid. Km D 6 Dx67 7 D 0 Frå Oslo Bussterminal Olavsgaard p 2215p. 43 Oslo Lufthamn p 2300p. 66 Nebbenes E p 2320p. 131 Hamar(Statoil) Nydalen p. 154 Moelv p. 183 Lillehammer skysstasj p. 201 Øyer, Quality Hotel Ringebu skysstasjon p. 250 Hundorp p. 265 Vinstra, (Sødorp) Kvam E Til Kvam, (Sinclair) p. 275 Frå Kvam, (Sinclair) p. 295 Otta skysstasjon Vågåmo v/shell Lom Bismo Grotli Langvatn c Til Stryn Frå Stryn Kjøs Bru Hjelle (Eid) f Til Nordfjordeid Frå Nordfjordeid b. 526 Hjelle (Eid) f Folkestad Til Volda Rutebilst Frå Volda Rutebilst Til Ørsta Rutebilst Frå Eiksund Til Ulsteinvik Til Hareid r. Til Fosnavåg Til Larsnes u. b) Taxi Eid-Hjelle i korrespondanse med Møre-ekspressen. c) Buss til Geiranger/Åndalsnes i tida f) Bussbyte på Hjelle laurdag. p) Berre påstiging. r) Etter behov for passasjerar frå Møre-ekspressen. u) Dx67. Dag67 etter behov for passasjerar frå Møre-ekspressen. Møre-ekspressen (nattbussen) kvar kveld frå Oslo og Oslo Lufthavn ƒ Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

11 ÿ 145 ULSTEINVIK-ØRSTA-GARDERMOEN-OSLO MØRE-EKSPRESSEN - Nattbuss direkte Oslo-Volda-Ørsta-Ulsteinvik. NORDFJORDEKSPRESSEN - Dagbuss med omstigning på Nordfjordeid. Km Dx67 Dx67 D D Dx7 D 7 Larsnes s 1918 Fosnavåg n Myrvåglomma n Hareid e 2000g Frå Ulsteinvik Frå Myrvåglomma Eiksundbrua Frå Ørsta Rutebilst t Furene t Til Volda Rutebilst Frå Volda Rutebilst Folkestad Bjørkedalen Hjelle (Eid) h Frå Nordfjordeid h 83 Kjøs Bru Stryn d 165 Langvatn c 1555c Grotli Bismo Lom Vågåmo v/shell Otta skysstasjon a 320 Til Kvam, (Sinclair) a 320 Frå Kvam, (Sinclair) a 330 Til Vinstra, (Sødorp) Ringebu skysstasjon a 394 Øyer, Quality Hotel Lillehammer skysstasj a 439 Mjøsbrua (vest) a 464 Hamar(Statoil) Nydalen a 529 Nebbenes E a 2215a 0550a 552 Oslo Lufthamn a 2238a 0610a 568 Olavsgaard a 2259a 0640a 600 Til Oslo Bussterminal a) Berre avstiging. c) Buss til Geiranger/Åndalsnes i tida d) ÿ til Trondheim. e) Dx67 g) Ikkje laurdag. h) Bussbyte n) Avgang Fosnavåg kl 0640 på skuledagar s) Berre på skuledagar t) Avgang kl 0742 frå Ørsta rbst ved skulefri. Møre-ekspressen (nattbussen) makspris kr. 590,- Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

12 Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN ÿ 146 OSLO-STRYN-STRANDA-ÅLESUND «MØRE-EKSPRESSEN» - Nattbuss «NORDFJORDEKSPRESSEN» - Dagbuss Km D Dx67 7 D Dx7 7 0 Frå Oslo Bussterminal p 17 Olavsgaard p 2215p 43 Oslo Lufthamn p 2300p 66 Nebbenes E p 2320p 131 Hamar(Statoil) Nydalen Moelv Lillehammer skysstasj Øyer Quality Hotel Ringebu skysstasjon Vinstra (Sødorp) Kvam E Til Kvam (Sinclair) Frå Kvam (Sinclair) Otta skysstasjon Vågåmo v/shell Lom Bismo Grotli Langvatn e Til Stryn h 0600h 484 Frå Stryn Kjøs Bru d 507 Grodås d 537 Hellesylt d 567 Til Stranda d til Liabygda Frå Straumgjerde d 600 Frå Sykkylven (Aure) r d 604 Frå Ørsneset FK r d 604 Frå Magerholm FK Til Moa Trafikkterminal Til Ålesund Sjukehus Til Ålesund Rutebilst d)søndag morgon vert strekninga Kjøs Bru-Ørsneset køyrd med drosje for passasjerar frå Møre-ekspressen. h)byte ÿ. e)samband til/frå Geiranger i tida p)kun påstiging. r)behovsrute Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

13 ÿ 146 ÅLESUND-SYKKYLVEN-STRYN-OSLO «MØRE-EKSPRESSEN» - Nattbuss «NORDFJORDEKSPRESSEN» - Dagbuss Km Dx67 Dx7 7 7 Dx67 6 D 0 Frå Ålesund Rutebilst c Ålesund Sjukehus c Frå Moa Trafikkterminal Frå Magerholm FK Frå Ørsneset FK Frå Sykkylven (Aure) b 34 Straumgjerde b frå Liabygda Frå Stranda b 90 Hellesylt b 119 Grodås Kjøs Bru h Til Stryn h 1445h 1445h 2315h 2315h Frå Stryn Langvatn e 1555e 1555e Grotli Bismo Lom Vågåmo v/shell Otta skysstasjon Til Kvam (Sinclair) a 341 Frå Kvam (Sinclair) a 351 Til Vinstra (Sødorp) Ringebu skysstasjon a 425 Øyer Quality Hotel Lillehammer skysstasj a 472 Mjøsbrua (vest) a 495 Hamar(Statoil) Nydalen a 560 Nebbenes E a 2215a 2215a 0550a 583 Oslo Lufthamn a 2238a 2238a 0610a 608 Olavsgaard a 2259a 2259a 0640a 632 Til Oslo Bussterminal a)kun avstiging. b)bestillingstaxi. Ring innan kl 1800 avreisedagen. c)buss skilta Bergen. Køyrer Rutebilst.-Innfartsvn.-Nørvegata. Bussbyte på Moa. h)byte ÿ. e)samband til/frå Geiranger i tida Hugs setebelte! Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

14 Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN ÿ 150 BERGEN-FØRDE-NORDFJORDEID-VOLDA-ÅLESUND Vestlandsbussen/Fjordekspressen Km Dx7 D 6 Dx6 Dx Frå Bergen Busstasjon Åsane terminal Knarvik terminal Lavik Vadheim Sande Sfj Til Førde Frå Førde Vassenden Til Skei Ankomst buss frå: Lærdal/Årdal b Sogndal b 1235e Oslo/Drammen/Gol Frå Skei Byrkjelo Sandane Anda Til Nordfjordeid Ankomst buss frå: Måløy b Stryn b Frå Nordfjordeid Hjelle (Eid) Folkestad FK Til Volda Rutebilst a 1530a 1530a 2030a a 328 Frå Volda Rutebilst Til Ørsta Rutebilst Liadal Vartdal Frå Festøya FK Frå Solavågen FK Til Moa Trafikkterminal ÿ Molde.... ÿ Molde/Kr.sund Til Ålesund Sjukehus Til Ålesund Rutebilst a) Samband til/frå Ulsteinvik/Fosnavåg/Larsnes, sjå tabell 338 og 339. b) Ikkje laurdag og søndag (DX67). e) Berre fredag og søndag Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

15 ÿ 150 ÅLESUND-VOLDA-NORDFJORDEID-FØRDE-BERGEN Vestlandsbussen/Fjordekspressen Km Dx67 Dx67 Dx7 D D Dx6 6 0 Frå Ålesund Rutebilst c Frå Ålesund Sjukehus c Til Moa Trafikkterminal c Ankomst Moa buss frå: ÿ Molde/Kr.sund b 1120d ÿ Trondheim d 1550 ÿ Åndalsnes Frå Moa Trafikkterminal c Solavågen FK c Festøya FK g Vartdal Liadal Ørsta Rutebilst Til Volda Rutebilst Frå Volda Rutebilst Volda FK g Folkestad Til Nordfjordeid g ÿ avgang til: Måløy Frå Nordfjordeid Lote Anda Sandane Byrkjelo Til Skei ÿ avgang til: Oslo/Drammen/Gol Sogndal b 2120 Årdal b 164 Frå Skei Vassenden Til Førde g 1130g 1415g ÿ til Florø Frå Førde Sande Sfj Vadheim Lavik Knarvik terminal Åsane terminal Til Bergen Busstasjon b) Ikkje laurdag og søndag (DX67). c) Strekninga Ålesund-Solavågen vert utført av Nettbuss. d) Ikkje søndag (Dx7). g) Bussbyte. Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

16 Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN ÿ 251 ÅLESUND-STRYN-FØRDE-BERGEN Vestlandsbussen/Fjordekspressen Km Dx67 D Dx7 7 D 0 Frå Ålesund Rutebilst c. 10 Ålesund Sjukehus c. 12 Moa Trafikkterminal Frå Magerholm Frå Ørsneset Sykkylven (Aure) Frå Straumgjerde Stranda FK frå Liabygda Frå Stranda Hellesylt Grodås Kjøs Bru Til Stryn Frå Stryn Loen Olden Innvik Utvik Byrkjelo Skei Vassenden Til Førde Frå Førde Sande Sfj Vadheim Lavik Oppedal Matre Romarheim vegkr Knarvik terminal Åsane terminal Til Bergen Busstasjon MERKNADER c)buss skilta Bergen Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

17 ÿ 251 BERGEN-FØRDE-STRYN-ÅLESUND Vestlandsbussen/Fjordekspressen Km D D Dx Frå Bergen Busstasjon Åsane terminal Knarvik terminal Romarheim vegkr Matre Oppedal Lavik Vadheim Sande Sfj Til Førde Frå Førde Vassenden Ålhus Skei Byrkjelo Utvik Olden Loen Til Stryn Frå Stryn Kjøs Bru Grodås Hellesylt Stranda Straumgjerde Sykkylven (Aure) r. 432 Frå Ørsneset r. 432 Til Magerholm Moa Trafikkterminal Ålesund Sjukehus Til Ålesund Rutebilst MERKNADER r)behovsrute Hugs setebelte! Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

18 Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN ÿ 311 MÅLØY-MAURSTAD-ÅHEIM-HAREID-ÅLESUND Med samband til/frå Bergen. Km Dx67 Dx67 Dx67 Dx Bergen Frå Måløy Til Maurstad ÿ frå Nordfjordeid Frå Maurstad Til Åheim ÿ frå Selje Frå Åheim Sylte Fiskå Til Eidså ÿ til Syvde/Lauvstad c 66 Frå Eidså Til Koparnes frå Koparnes Frå Årvik Larsnes Vågen Leikong Myrvåglomma Ulsteinvik Til Hareid frå Hareid frå Hareid Frå Sulesund FK a 131 Til Moa Trafikkterminal a 133 Ålesund Sjukehus a 143 Til Ålesund Rutebilst a MERKNADER a) Sula Rutelag Ålesund-Sulesund og v.v. c) Behovsrute til Syvde. Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar: 01.05, 17.05, 23.05, 25.12, 01.01, 21.04, og Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

19 ÿ 311 ÅLESUND-HAREID-ÅHEIM-MAURSTAD-MÅLØY Med samband til/frå Bergen. Km Dx67 Dx67 Dx Frå Ålesund Rutebilst a Ålesund Sjukehus a Moa Trafikkterminal a Til Sulesund FK a frå Sulesund frå Ålesund frå Valderøy Frå Hareid Ulsteinvik Myrvåglomma Leikong Vågen Larsnes Til Årvik frå Årvik Frå Koparnes Til Eidså ÿ frå Lauvstad Frå Eidså Fiskå Sylte Til Åheim ÿ til Selje/Leikanger Frå Åheim Til Maurstad ÿ til Oslo ÿ til Bergen ÿ til Nordfjordeid Til 143 Til Maurstad... Måløy til Bergen MERKNADER a) Sula Rutelag Ålesund-Sulesund og v.v. Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar: 01.05, 17.05, 23.05, 25.12, 01.01, 21.04, og Hugs setebelte! Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

20 Rutesamband til/frå OSLO OG BERGEN ÿ 397 (OSLO/BERGEN) NORDFJORDEID-ÅHEIM-SYVDE For samband til Måløy og Bergen - sjå tabell 311. Km Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx ÿ frå Oslo f f 0930 ÿ frå Bergen frå Bergen ÿ frå Nordfjoreid Frå Maurstad Åheim Sylte Fiskå Til Eidså ÿ avg. til Koparnes Frå Eidså Til Syvde r r 2100 r f) Avgang kvelden før. r) Behovsrute. ÿ 397 SYVDE-ÅHEIM-NORDFJORDEID-(BERGEN/OSLO) For samband til Måløy og Bergen - sjå tabell 311. Km Dx67 Dx67 Skule Dx67 Dx67 Dx6 31 Frå Syvde s Eidså s Fiskå s Sylte s Til Åheim s Frå Åheim Til Maurstad Frå Maurstad ÿ til Nordfjordeid ÿ til Oslo d til Bergen ÿ til Bergen Km Frå Syvde Eidså Fiskå Sylte Til Åheim Frå Åheim Til Maurstad Frå Maurstad ÿ til Nordfjordeid ÿ til Oslo d. til Bergen ÿ til Bergen d) Neste dag. Søndagsrutene er innstilte på følgjande heilagdagar: 01.05, 17.05, 23.05, 25.12, 01.01, 21.04, og Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

21 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side ÿ 351 NORDFJORDEID-VOLDA-ÅLESUND Km Dx67 Skule Dx67 D 6 Dx6 Dx67 Dx Frå Nordfjordeid a Stigedalshytta Løset Straumshamn Til Folkestad avg Volda b Frå Volda Rutebilst Ørsta Rutebilst Til Moa Trafikkterminal Til Ålesund Rutebilst Km Dx67 Dx7 D D Dx67 Dx67 D Dx6 D Frå Ålesund Rutebilst c Moa Trafikkterminal c Ørsta Rutebilst h Frå Volda Rutebilst b 1450d frå Volda Frå Folkestad s Straumshamn s Løset s Stigedalshytta Til Nordfjordeid a) Drosje Nordfjordeid-Hjelle i korrespondanse med nattbuss frå Oslo. b) Ikkje gjennomgåande buss. c) Strekninga Ålesund-Solavågen vert utført av Nettbuss. d) Buss merka Ålesund frå Volda rbst kl 1450 til Volda ferjekai. h) Avgang kl 0742 ved skulefri.

22 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4 ÿ 100 VOLDA-ØRSTA-ÅLESUND / MOA-MOLDE-KRISTIANSUND For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller Km Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx Frå ÿ frå Sjukehuset Frå Volda Rutebilst Furene Frå Ørsta Rutebilst Frå Liadal Vartdal Nordre Vartdal Barstadvik Frå Festøya FK Frå Solavågen FK Til Moa Trafikkterminal Ålesund Sjukehus e Til Ålesund Rutebilst Frå Moa Trafikkterminal s Dragsundet s Sjøholt s Vestnes sentrum Frå Furneset Til Molde Trafikkterminal Til Kristiansund Tr.term Avgangen er innstilt i tida , samt i romjula og påskeveka. e) Busslomma på oppsida av Sjukehuset.

23 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4 ÿ 100 VOLDA-ØRSTA-ÅLESUND / MOA-MOLDE-KRISTIANSUND For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller Km Frå ÿ frå Sjukehuset Frå Volda Rutebilst Furene Frå Ørsta Rutebilst Frå Liadal Vartdal Nordre Vartdal Barstadvik Frå Festøya FK Frå Solavågen FK Til Moa Trafikkterminal Ålesund Sjukehus Til Ålesund Rutebilst Frå Moa Trafikkterminal Dragsundet Sjøholt Vestnes sentrum Frå Furneset Til Molde Trafikkterminal Til Kristiansund Tr.term

24 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4 ÿ 100 KRISTIANSUND-MOLDE-MOA /ÅLESUND-ØRSTA-VOLDA For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller Km Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx Frå Kristiansund Tr.term Molde Trafikkterminal Furneset g Vestnes sentrum Sjøholt Dragsundet Til Moa Trafikkterminal Frå Ålesund Rutebilst c c Ålesund Sjukehus c c Moa Trafikkterminal Frå Solavågen FK Frå Festøya FK Barstadvik Nordre Vartdal Frå Vartdal Frå Liadal Ørsta, Domus Ørsta Rutebilst a Furene a Til Volda Rutebilst b Til Volda Sjukehus k 1257 Avgangen er innstilt i tida , samt i romjula og påskeveka. a) Berre for avstiging. b) Køyrer først til Volda vgs og Høgskulen. c) Buss merka Molde på strekninga Ålesund-Moa. g) Ferjeavgang frå Molde kl k) Innstilt , romjula og påskeveka.

25 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side ÿ 100 KRISTIANSUND-MOLDE-MOA /ÅLESUND-ØRSTA-VOLDA For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller Km Frå Kristiansund Tr.term Molde Trafikkterminal Furneset Vestnes sentrum Sjøholt Dragsundet Til Moa Trafikkterminal Frå Ålesund Rutebilst Ålesund Sjukehus Moa Trafikkterminal Frå Solavågen FK Frå Festøya FK Barstadvik Nordre Vartdal Frå Vartdal Frå Liadal Ørsta, Domus Ørsta Rutebilst Furene Til Volda Rutebilst Til Volda Sjukehus r 2056r 2204r 2304r 2354r 0054r r) Køyrer vidare frå Volda sentrum ved behov. Hugs setebelte!

26 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4 ÿ 340 VOLDA-ØRSTA Laurdagsruter: Sjå eigen tabell Søndagsruter: Sjå Rute 100 TIMEkspressen. Km Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Skule Dx67 Skule Dx67 Skule Dx67 Dx67 Skule Fred Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Volda Sjukehus d 0728d 0728d d d 1121 Nylenda Frå Volda Rutebilst Furene Hovdebakken e Til Ørsta Rutebilst Svendsengarden Til Ørsta, Domus Km Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Skule Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Volda Sjukehus d d 1317d d 1424d d 1624d 1706d 1806d 2154d. Nylenda Frå Volda Rutebilst a Furene Hovdebakken Til Ørsta Rutebilst Svendsengarden r. 11 Til Ørsta, Domus r. a) Avvikande trasé. Volda vgs kl 1508 ikkje om Moritzmarka. d) På veg til Bratteberg. e) Ruta går via Rystefeltet til Ørsta vgs og Ørsta Ungdomsskule. r) Etter behov. I tida , samt i romjula og påskeveka er avgangar med grå bakgrunn innstilte. ruter i Volda, Ørsta og vanylven

27 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4 ÿ 340 ØRSTA-VOLDA Laurdagsruter: Sjå eigen tabell Søndagsruter: Sjå Rute 100 TIMEkspressen. Km Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Skule Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 0 Frå Ørsta, Domus Ørsta Rutebilst t Hovdebakken t Furene t Til Volda Rutebilst t Til Volda Sjukehus Til Nylenda Km Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Skule Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 0 Frå Ørsta, Domus Ørsta Rutebilst Hovdebakken Furene Til Volda Rutebilst Til Volda Sjukehus Til Nylenda t) Kun ved skulefri I tida , samt i romjula og påskeveka er avgangar med grå bakgrunn innstilte

28 Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4 ÿ 341 VOLDA-SJUKEHUSET-BRATTEBERG-VOLDA Mandag-fredag Km Dx67 Dx67 Skule Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 ÿ frå Ørsta Rbst Frå Volda Rutebilst Rundkøyringa v/kiwi Volda Sjukehus Heltnesundet Nylenda b Brenslene Volda v.g. skule c Til Volda Rutebilst ÿ til Ørsta ÿ til Ålesund Km Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Skule Dx67 Skule Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 ÿ frå Ørsta Rbst Frå Volda Rutebilst a Rundkøyringa v/kiwi Volda Sjukehus Heltnesundet Nylenda Brenslene Volda v.g. skule Til Volda Rutebilst ÿ til Ørsta... ÿ til Ålesund b. Frå Bratteberg skule c. Kjøyrer om Volda ungdomskule (0820). Avgangar med grå bakgrunn er innstilte i romjula og påskeveka. ruter i Volda, Ørsta og vanylven

RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN

RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN NX145 OSLO-GARDERMOEN-VOLDA-ULSTEINVIK Nattbuss direkte Oslo-Volda-Ørsta-Ulsteinvik. Dagbuss med omstigning på Nordfjordeid. * Km D DX6 DX67 6 7 7 DX56 56 DX67 0 Oslo bussterminal... 0930...............

Detaljer

Sunnmøre. Romsdal. Ekspressbuss til. Vi køyrer for deg! Søre, Indre og Nordre. Midsund, Sandøy og Vestnes. Oslo, Bergen, Ålesund

Sunnmøre. Romsdal. Ekspressbuss til. Vi køyrer for deg! Søre, Indre og Nordre. Midsund, Sandøy og Vestnes. Oslo, Bergen, Ålesund Sunnmøre Søre, Indre og Nordre Romsdal Midsund, Sandøy og Vestnes Ekspressbuss til Oslo, Bergen, Ålesund Vi køyrer for deg! nettbuss.no Gjeld i tida 01.05.2015 31.12.2015 VELKOMEN PÅ BUSSEN! Dette ruteheftet

Detaljer

Sunnmøre. Romsdal. Ekspressbuss til. Vi køyrer for deg! Søre, Indre og Nordre. Midsund, Sandøy og Vestnes. Oslo, Bergen, Ålesund

Sunnmøre. Romsdal. Ekspressbuss til. Vi køyrer for deg! Søre, Indre og Nordre. Midsund, Sandøy og Vestnes. Oslo, Bergen, Ålesund Sunnmøre Søre, Indre og Nordre Romsdal Midsund, Sandøy og Vestnes Ekspressbuss til Oslo, Bergen, Ålesund Vi køyrer for deg! nettbuss.no Gjeld i tida 01.05.2015 31.12.2015 VELKOMEN PÅ BUSSEN! Dette ruteheftet

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR buss Møre ogromsdalfylkeskommune Samferdsleavdelinga Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref: Dato: 15.11.2013 REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR Vedlagt følgjer notat med tiltak

Detaljer

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Rødland... 7.43 11.50 10.45ab Lid... 7.55 12.05 11.00ab Dale sentrum... 8.23 12.30 11.25ab

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Takstar frå 1. januar 2010 Vardetangen 205 Vardetangen Mjømna/Klaunes 270 60 Mjømna/ Klaunes Sollibotn/Eivindvik 300 110 60 Sollib./Eivindvik Nåra 347 135 77 84 Nåra Rysjedalsvika

Detaljer

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE Nedanfor finn du informasjon om vilkår for kollektivreiser med buss og båt internt i Sogn og Fjordane. Desse gjeld for alle operatørar. Kringom sin

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL

Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ab Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.07.2012 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG BYBANEN I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 01. juli 2012 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT VOLDA KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid.

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7031-3 Fylkeskryssande bussruter Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt Ferje- og hurtigbåtrute Møre og Romsdal Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016 Foto: Terje Aamodt Foto: Terje Aamodt Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt

Detaljer

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12 Hallingdal Gyldig 18.08.11-19.06.12 VINTERRUTER 2011/2012 Velkommen ombord! Takstregler pr. 01.04.11 fastsatt av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Billettinformasjon Generelt om enkeltbillett: Billett løysast

Detaljer

Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL

Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ab Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga 01.03.2010 REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

Detaljer

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT RAUMA OG SKÅLA Rutetabell gyldig frå 02.01.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Frå 13. august 2018 MODALEN VAKSDAL

Frå 13. august 2018 MODALEN VAKSDAL Frå 13. august 2018 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ac Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rutetabell gyldig frå 19.11.2018 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal gjeld frå 1. mai 2009 - til og med 30. april 2010 Kjære ferje- og hurtigbåtreisande! Vegane er på mange måtar blodårene i Norge, og knyt folk og samfunn saman.

Detaljer

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT RAUMA OG SKÅLA Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

Ålesund. Bybussen, Fastlandsbussen og Sulabussen. Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA

Ålesund. Bybussen, Fastlandsbussen og Sulabussen. Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ålesund Bybussen, Fastlandsbussen og Sulabussen Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX TILBODET ER BESTILLINGSTRANSPORT I FORM AV: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Sunnmøre og FRAM Ekspress

Sunnmøre og FRAM Ekspress Sunnmøre og FRAM Ekspress Rutetabell gyldig frå 01.05.2016 30.04.2017 KRISTIANSUND ULSTEINVIK BRATTVÅG MOLDE ÅLESUND FOSNAVÅG VALLDAL VOLDA NORDFJORDEID Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT FRÆNA KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rutetabell gyldig frå 08.11.2017 30.04.2018 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter. Ekspressbussruter i eige oppsett s. 164. FREDAG 1.MAI 2015 Det vert køyrt bussruter, som på ein ordinær søndag (sjå vanleg rutetabell)

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL

Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL MILJØMERKET Trykksak INNHALD 530 Stolmen Hufthamar Bergen... 3 531 Drøna Hufthamar... 6 532 Storekalsøy Austevoll ungdomsskule... 7 FERJE Hufthamar Krokeide... 8 FERJE Husavik

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av:

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av: Rutetabell gyldig fra 08.11.10 Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Vikersund-Krokstadelva- Drammen-Oslo med forbindelse: Hønefoss-Vikersund Oslo-Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje

Detaljer

Bergen-Førde-Stryn-Trondheim

Bergen-Førde-Stryn-Trondheim NW431 buss rutetabell & linjekart NW431 Bergen-Førde-Stryn-Trondheim Vis I Nettsidemodus NW431 buss Linjen Bergen-Førde-Stryn-Trondheim har 5 ruter. For vanlige ukedager, er operasjonstidene deres 1 Bergen

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2013/1006 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet RUTEENDRINGSPROSESSEN 2014 - TILLEGGSFRÅSEGN Administrasjonen

Detaljer

TID. 1 Rekn om til minutt. a) 1 time = minutt. b) 2 timar = minutt. c) 1 time og 30 minutt = minutt. d) 3 timar = minutt

TID. 1 Rekn om til minutt. a) 1 time = minutt. b) 2 timar = minutt. c) 1 time og 30 minutt = minutt. d) 3 timar = minutt TI Å LEGGJE SAMAN TI Å TREKKJE FRÅ TI 1 Rekn om til minutt. a) 1 time = minutt b) 2 timar = minutt c) 1 time og 30 minutt = minutt d) 3 timar = minutt e) 2 timar og 45 minutt = minutt f) 5 timar og 25

Detaljer

Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... Opningstider og kontaktinformasjon Kolumbus - sjå baksida

Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... Opningstider og kontaktinformasjon Kolumbus - sjå baksida Innhald Informasjon Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... 2 3 4 5 Opningstider og kontaktinformasjon Kolumbus - sjå baksida Bussruter 100 102 104 105 108 109

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 Fagernes Gjøvik Lillehammer Fagernes-Aurdal-Klossbøle Fagernes - Beitostølen (Gjendesheim - Otta 27/6-7/9) Fagernes Tyinkrysset Lærdal - Årdal Sogndal Tyinkrysset - Tyin - Eidsbugarden

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Vedlegg 2 Rutereduksjonar 20. juni Nordfjord

Vedlegg 2 Rutereduksjonar 20. juni Nordfjord Vedlegg reduksjonar. juni 1 6 Nordfjord Tiltak 1 3 6 7 8 9 1 strekning Borgundvåg- Leikanger Leikanger- Borgundvåg : DX67 3 1,31 1 978 3 Samband med båt frå Selje til Bergen. Få reisande til ekspressbåt

Detaljer

Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND

Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND MILJØMERKET Trykksak INNHALD Guide til ruteheftet... 3 Ruteendringar... 61 Rutekart og linjekart, sjå omslag bak i ruteheftet Samleruter 320/341/301 Alver Knarvik Frekhaug

Detaljer

10. NX430 Bergen-Førde- Ålesund

10. NX430 Bergen-Førde- Ålesund NX430 buss rutetabell & linjekart NX430 10. NX430 Bergen-Førde- Ålesund Vis I Nettsidemodus NX430 buss Linjen 10. NX430 Bergen-Førde-Ålesund har 2 ruter. For vanlige ukedager, er operasjonstidene deres

Detaljer

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland.

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland. Nærruter Nærruter Mo i Rana Mo i Rana Gyldig Gyldig f.o.m. fra 15.11.2010 23.08.2010 t.o.m. - 25.04.2011 Revidert utgave Foto:Nordland fylkeskommune Foto:Nordland fylkeskommune Ruteopplysningen 177 Telefon:

Detaljer

b) 2 timer = minutter c) 1 time og 30 minutter = minutter d) 3 timer = minutter e) 2 timer og 45 minutter = minutter

b) 2 timer = minutter c) 1 time og 30 minutter = minutter d) 3 timer = minutter e) 2 timer og 45 minutter = minutter TI Å LEGGE SAMMEN TI Å TREKKE FRA TI 1 Regn om til minutter. a) 1 time = minutter b) 2 timer = minutter c) 1 time og 30 minutter = minutter d) 3 timer = minutter e) 2 timer og 45 minutter = minutter f)

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundveien 9 6404 Molde Ref. sak. 4917/2013/N02 Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/1720 1513/2013 N02

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 01.11.12 hedmark-trafikk.no Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum Indseth Valsåa Rena... 4

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje Folkebib. 2152900 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Ruteendringar frå 19. juni 2016

Ruteendringar frå 19. juni 2016 Ruteendringar frå 19. juni 2016 Hovudutval for samferdsle 9. februar 2016 Rutetilbodet frå 19. juni 2016 I rutekjøpssaka som vart handsama i HS i oktober vart rutetilbodet for i år bestemt Fylkesdirektøren

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 04.01.2016 22.06.2016 Takstreglement Gjeldande

Detaljer

Sogndal/Øvre Årdal-Voss-Bergen

Sogndal/Øvre Årdal-Voss-Bergen 42 Frå Sogndal Måndag fredag Laurdag Søndag Turnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sogndal skysst... 5.50 7.55 11.35 14.30 17.15 7.55 14.30 7.55 14.30 17.15 20.35 Kaupangsenteret... 6.05 8.10 11.50 14.45 17.30

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 01. mai 2011 27. mai 2011/ 29. aug. 2011 30. april 2012. Bussruter

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 01. mai 2011 27. mai 2011/ 29. aug. 2011 30. april 2012. Bussruter FULLDISTRIBUSJON VÅR/VINTER Gjelder i tiden 01. mai 2011 27. mai 2011/ 29. aug. 2011 30. april 2012 Bussruter Ruteoversikt Gjelder i tiden 01. mai 2011 27. mai 2011/ 29. aug. 2011 30. april 2012 VÅR /

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. FREDAG 1.MAI 2015 TORSDAG 14.MAI 2015 (KRISTI HIMMELFARTSDAG) SØNDAG 17. MAI 2015 Desse rutene vert køyrd slik: Avg. Solvorn kl.

Detaljer

Frå 1. januar 2019 AUSTEVOLL

Frå 1. januar 2019 AUSTEVOLL Frå 1. januar 2019 AUSTEVOLL Gjer det enkelt! Kjøp billetten din med mobilen! Skyss Billett-app gjeld i heile Hordaland. Applikasjonen kan lastast ned gratis i Google Play eller App Store ved å søke «Skyss

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund Bybussen i Ålesund Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen... 4 Serviceruta... 5 Oversiktstabeller: Skarbøvika-Moa...6-9

Detaljer

Julaften/nyttårsaften Lørdagsrute fram til siste tur kl for B-ferja fra Sulesund, og kl for A-ferja fra Sulesund.

Julaften/nyttårsaften Lørdagsrute fram til siste tur kl for B-ferja fra Sulesund, og kl for A-ferja fra Sulesund. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy Lørdagsrute fram til kl.1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avganger fra Larsnes kl. 0915, 1050, 1315, 1700, 1900. Avganger fra Kvamsøya kl. 1000, 1140, 1400, 1745, 1945.

Detaljer

Julaften/nyttårsaften Søndagsrute fram til siste tur kl for B-ferja frå Sulesund, og kl for A-ferja frå Sulesund.

Julaften/nyttårsaften Søndagsrute fram til siste tur kl for B-ferja frå Sulesund, og kl for A-ferja frå Sulesund. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy Søndagsrute fram til kl. 1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avgangar frå Larsnes kl. 0740, 1145, 1335, 1700, 1900. Avgangar frå Kvamsøya kl. 0830, 1245, 1425, 1800, 1945.

Detaljer

Bransjeprogrammet. Møre og Romsdal. 13. Juni 2019, Astrid F. Paulsen, avd.dir NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

Bransjeprogrammet. Møre og Romsdal. 13. Juni 2019, Astrid F. Paulsen, avd.dir NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Bransjeprogrammet Møre og Romsdal 13. Juni 2019, Astrid F. Paulsen, avd.dir NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Antall bedrifter i Møre og Romsdal innenfor hver bransje 300 284 250 234 200 169 150 100

Detaljer

Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale

Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale Side 1 av 5 Fylkesrådmannen rår hovudutval for samferdsle til å gje slik tilråding til vedtak: Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding til vedtak: Fylkesutvalet

Detaljer

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske. Vedlegg til pressemelding

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske. Vedlegg til pressemelding Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske Vedlegg til pressemelding 03.10.2017 Endringar Ålesund sentrum - Hessa (linje 618 og 624) Kvartersavgangar Hessaskaret Ålesund sentrum Avgangane frå

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

til og Frå sjå tide Buss sitt

til og Frå sjå tide Buss sitt snøggbåtruter austevoll Bergen Frå 18. november 2007 30. april 2008 Måndag fredag / Monday Friday laurdag sundag Tur nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rubbestaneset 06:45 17:05 08:10 11:05 18:40 Bekkjarvik 06:50 11:30

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 4.4.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 13. desember 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Frå 13. august til 31. desember 2018 AUSTEVOLL

Frå 13. august til 31. desember 2018 AUSTEVOLL Frå 13. august til 31. desember 2018 AUSTEVOLL Gjer det enkelt! Kjøp billetten din med mobilen! Skyss Billett-app gjeld i heile Hordaland. Applikasjonen kan lastast ned gratis i Google Play eller App Store

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

ÅLESUND. Bybussen Fastlandsbussen Sulabussen. Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 20.06.2015 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA

ÅLESUND. Bybussen Fastlandsbussen Sulabussen. Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 20.06.2015 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA ÅLESUND Bybussen Fastlandsbussen Sulabussen Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 20.06.2015 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA En enklere og smartere måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 INNHALD 1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 2 FAKTA OG REVISORS VURDERING 4 2.0 Innleiing 4 2.1 Problemstilling

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10440/2012 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.03.2012 Ruteendringsprosessen 2012 ruteendringar. Bakgrunn Vi viser til

Detaljer