Møtetid: Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng"

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: Fra og med sak: 57/15 Til og med sak: 68/15 Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7 Faste representanter i Formannskapet i perioden Ap/Høyre: Berit Flåmo, ordfører Martin Nilsen, varaordfører Kristin Reppe Storø Helge Borgen Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng Venstre: Arvid Hammernes Faste representanter med forfall: Vararepresentanter som møtte: Merknader: 1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssak 68/15 ble enstemmig godkjent. 2. Grete Bakken Hoem fra plankontoret på Berkåk orienterte vedr. kommunedelplan for Sistranda. Til sak: 58/15 3. Virksomhetsleder i Kultur, Maciej Karpinski orienterte vedr. Helhetlig idrettspark. Til sak: 61/15 Underskrift: Berit Flåmo Ordfører Martin Nilsen Protokollunderskriver Siv-Tove Skarshaug sekretær

2 HOVEDUTSKRIFT Utvalg : Formannskapet Møtedato: SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 57/15 15/544 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE /15 14/1225 REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - FORSLAG TIL PLANPROGRAM LEGGES UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN 59/15 14/ GANGS BEHANDLING AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL , UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN 60/15 12/1370 OMADRESSERING, NYE VEINAVN OG FORSLAG TIL NYE VEINAVN 61/15 14/1371 HELHETLIG IDRETTSPARK 62/15 15/382 RIVING AV SISTRANDA SANITETSHUS, GNR 21 BNR 51 - FINANSIERING 63/15 15/556 VALG AV NYTT STYRE I DALPRO AS 64/15 14/1260 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - NMK FRØYA 65/15 15/571 REFERATSAKER 66/15 15/545 RÅDMANNENS ORIENTERING 67/15 15/546 ORDFØRERENS ORIENTERING 68/15 15/572 UTBYGGING AV MARINA(GJESTEPLASSER) VED PLANLAGT KAI/PIR - FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE 2

3 57/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra møte godkjennes som framlagt. Behandling: Protokoll fra møte godkjennes som framlagt. 58/15 REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - FORSLAG TIL PLANPROGRAM LEGGES UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN Formannskapet ber rådmannen varsle oppstart av arbeidet med rullering av Kommunedelplan for Sistranda i henhold til plan og bygningslovens og samtidig be om innspill til planarbeidet. Forslag til planprogram til kommunedelplan for Sistranda, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovens 4-1 og Formannskapet ber rådmannen varsle oppstart av arbeidet med rullering av Kommunedelplan for Sistranda i henhold til plan og bygningslovens og samtidig be om innspill til planarbeidet. Forslag til planprogram til kommunedelplan for Sistranda, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovens 4-1 og /15 1. GANGS BEHANDLING AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL , UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN I henhold til Plan- og bygningslovens legges kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn i seks uker fra utlysningsdato. I henhold til Plan- og bygningslovens legges kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn i seks uker fra utlysningsdato. 3

4 60/15 OMADRESSERING, NYE VEINAVN OG FORSLAG TIL NYE VEINAVN Kommunestyrets intensjoner i denne saken anses av formannskapet å fortsatt ikke være oppfylt. Svært få av klagesakene/ innspillene på veinavn er tatt til følge slik vi ser det. Vi ber om at administrasjonen på nytt tar en gjennomgang for å se om de fleste av forslagene fra grendalagene kan imøtekommes. Vi anser også at Kartverket på eget initiativ bør reise navnesak dersom de mener dette er nødvendig. Saken utsettes derfor. Formannsakpets behandling i møte : Rep. Helge Borgen ba om at hans habilitet ble vurdert da han satt som leder av den tidligere navnekomiteen. Rep. Helge Borgen ble enstemmig erklært habil i sakens behandling. Ap ved Kristin Reppe Storø fremmet følgende forslag til vedtak: «Kommunestyrets intensjoner i denne saken anses av formannskapet å fortsatt ikke være oppfylt. Svært få av klagesakene/ innspillene på veinavn er tatt til følge slik vi ser det. Vi ber om at administrasjonen på nytt tar en gjennomgang for å se om de fleste av forslagene fra grendalagene kan imøtekommes. Vi anser også at Kartverket på eget initiativ bør reise navnesak dersom de mener dette er nødvendig. Saken utsettes derfor.» 1. Kommunen vedtar å omadressere følgende veiparseller: 1. «Titerveien» endres til «Titranveien» 2. «Nesaveien» endres til «Nessaveien» 3. «Storheiveien» endres til «Storheia» 2. Kommunen vedtar følgende veinavn og grendenavn: 1. Valvågveien (kode: 20148) 2. Gurvikdalsveien (kode: 20124) 3. Industriveien (kode: 20193) 4. Gurvikdalen (grendenavn) 3. Kommunen ber om at Kartverket reiser navnesak på primærnavnet «Straumskaget/Strømskaget». 61/15 HELHETLIG IDRETTSPARK Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Frøya kommunestyre viser til forprosjekt for Helhetlig Idrettspark, utarbeidet av Pir Arkitekter og presentert for formannskapet Videre vises til FSK-sak 187/14 og 202/14, og til KS-sak 03/ Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av fotballhall vest/nordvest for Sistranda Idrettspark («Golan»), og vedtar å bevilge kr ti millioner kroner til prosjektet, beskrevet som alternativ 1. Dette under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass. Bevilgningen tas fra kontonr vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 3. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av tilrettelegging for sjøsport på Sistranda. Frøya kommunestyre vedtar å bevilge inntil kr til prosjektet. Dette under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass. Bevilgningen tas fra kontonr vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 4

5 4. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av sti fra Sistranda Idrettsplass til «steinalderplassen» vest for Hamarvatnet (Vavika). Frøya kommunestyre bevilger kr til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås. Bevilgningen tas fra kontonr vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 5. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag for oppgradering/opprusting av uteområdene ved skolene på Sistranda, herunder også Frøya VG-skole. Frøya kommunestyre bevilger kr til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås. Bevilgningen tas fra kontonr vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 6. Kommunestyret ber rådmannen følge opp skisserte planer for et treningsstudio som en del av Frøyahallen. 7. Kommunestyret ber rådmannen stifte et aksjeselskap som skal stå som eier av fotballhallen. 8. Kommunestyret ber rådmannen etablere et selskap/en organisasjon som i samarbeid med aktuelle partnere skal utvikle og selge «opplevelsespakker» med forskjellige treningsalternativer krydret med opplevelser til lands og over/under vann. 9. Kommunestyret ber rådmannen engasjere byggeleder for Frøyahallen og den nye fotballbanen. 10. Tiltakene i delprosjektene «Marka» og «Sjø- og vannsport» og tiltak i de andre delprosjektene som ikke allerede er inne i «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune», legges inn. 11. Kommunestyret ber rådmannen involvere Hitra kommune og idretten på Hitra i planene for fotballhall Vedtatt. Formannsakpets behandling i møte : Votering: Det ble vedtatt punktvis avstemming. Pkt 1. Pkt 2. Vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt fra Martin Nilsen. Pkt Frøya kommunestyre viser til forprosjekt for Helhetlig Idrettspark, utarbeidet av Pir Arkitekter og presentert for formannskapet Videre vises til FSK-sak 187/14 og 202/14, og til KS-sak 03/ Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av fotballhall vest/nordvest for Sistranda Idrettspark («Golan»), og vedtar å bevilge kr ti millioner kroner til prosjektet, beskrevet som alternativ 1. Dette under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass. Bevilgningen tas fra kontonr vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 3. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av tilrettelegging for sjøsport på Sistranda. Frøya kommunestyre vedtar å bevilge inntil kr til prosjektet. Dette under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass. Bevilgningen tas fra kontonr vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 4. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av sti fra Sistranda Idrettsplass til «steinalderplassen» vest for Hamarvatnet (Vavika). Frøya kommunestyre bevilger kr til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås. Bevilgningen tas fra kontonr vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 5. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag for oppgradering/opprusting av uteområdene ved skolene på Sistranda, herunder også Frøya VG-skole. Frøya kommunestyre bevilger kr til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås. Bevilgningen tas fra kontonr vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 6. Kommunestyret ber rådmannen følge opp skisserte planer for et treningsstudio som en del av Frøyahallen. 7. Kommunestyret ber rådmannen stifte et aksjeselskap som skal stå som eier av fotballhallen. 5

6 8. Kommunestyret ber rådmannen etablere et selskap/en organisasjon som i samarbeid med aktuelle partnere skal utvikle og selge «opplevelsespakker» med forskjellige treningsalternativer krydret med opplevelser til lands og over/under vann. 9. Kommunestyret ber rådmannen engasjere byggeleder for Frøyahallen og den nye fotballbanen. 10. Tiltakene i delprosjektene «Marka» og «Sjø- og vannsport» og tiltak i de andre delprosjektene som ikke allerede er inne i «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune», legges inn. 11. Kommunestyret ber rådmannen involvere Hitra kommune og idretten på Hitra i planene for fotballhall 62/15 RIVING AV SISTRANDA SANITETSHUS, GNR 21 BNR 51 - FINANSIERING Formannskapets innstilling til kommunestyret: Kostnader på kr ,- inkl mva for riving av Sanitetshuset på Sistranda finansieres ved bruk av ubundet kapitafond, hvorav kr ,- ubundet og kr i momskompensjasjon. Rivingen skal være ferdigstilt innen 12. juni Kostnader på kr ,- inkl mva for riving av Sanitetshuset på Sistranda finansieres ved bruk av ubundet kapitafond, hvorav kr ,- ubundet og kr i momskompensjasjon. Rivingen skal være ferdigstilt innen 12. juni /15 VALG AV NYTT STYRE I DALPRO AS Saken utsettes. Formannsakpets behandling i møte Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet. «Saken utsettes.» For styret i DalPro AS, foreslås følgende medlemmer fra Frøya kommune Fast medlem: Varamedlem: 6

7 64/15 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - NMK FRØYA 1. Formannskapet bevilger kr som forskuttering av tippemidler til bygging av klubbhus for NMK Frøya. Beløpet dekkes ved opptak av lån. 2. Formannskapet avslår søknaden om lån i Frøya kommune på for finansiering av klubbhus. 1. Formannskapet bevilger kr som forskuttering av tippemidler til bygging av klubbhus for NMK Frøya. Beløpet dekkes ved opptak av lån. 2. Formannskapet avslår søknaden om lån i Frøya kommune på for finansiering av klubbhus. 65/15 REFERATSAKER Referatene taes til orientering. Referatene taes til orientering. 66/15 RÅDMANNENS ORIENTERING Rådmannen vil løpende orientere om status. Kvartalrapport blir lagt frem i mai. Informasjon ang. bevillinger til Næringsfonn. Rådmannen legger frem en sak der alle søknader blir vurdert samlet Repr. Martin Nilsen: Stilte spørsmål vedr. boligområdet Holahauan i Formannsskapsmøtet for ca 2 uker siden. Han fikk svar, men ba om å få det skriftlig. Dette er ikke mottatt. 67/15 ORDFØRERENS ORIENTERING Motorsportsenteret får besøk av kreftsyke barn. De har kommet med en forespørsel om Frøya kommune kan bidra med noe i den forbindelsen. Forslag om å leie kinoen slik at de kan få se film og litt å bite i. Et bidrag fra Frøya kommune. Rådmannen tar tak i dette. Ordføreren var interessert i å høre hva Formannskapet sitter igjen med etter det trepartssamarbeidet som har vært de siste dagene. Kort evaluering. Møter i forbindelse med kommunereformen: 29/4 Møtet avholdes på Hitra, med Snillfjord kommune, Hitra kommune og Fylkesmannen. 29/5 Møtet avholdes på Brekstad, med Hitra kommune og Fosenkommunene. 7

8 68/15 UTBYGGING AV MARINA(GJESTEPLASSER) VED PLANLAGT KAI/PIR - FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Formannskapet ber om at det snarest igangsettes planlegging/arbeid med utbygging av flytebrygge som gjesteplasser ved FVG sitt prosjekterte kaianlegg nedenfor Frøya Kultur og Kompetansesenter. Det bes om at de reguleringsmessige forhold omkring et slikt anlegg, snarest avklares med de regionale myndigheter. Så snart de reguleringsmessige forhold er avklart kunngjøres et totalprosjekt som omfatter planlegging, prosjektering, produksjon og utlegging av et småbåtanlegg for inntil 10 plasser. Tilbudet skal også omfatte evt. nødvendig utdyping av området. I tilbudsutlysingen tas forbehold om endelig godkjenning i kommunestyret når det gjelder finansiering av prosjektet. Formannskapet ber om at det snarest igangsettes planlegging/arbeid med utbygging av flytebrygge som gjesteplasser ved FVG sitt prosjekterte kaianlegg nedenfor Frøya Kultur og Kompetansesenter. Det bes om at de reguleringsmessige forhold omkring et slikt anlegg, snarest avklares med de regionale myndigheter. Så snart de reguleringsmessige forhold er avklart kunngjøres et totalprosjekt som omfatter planlegging, prosjektering, produksjon og utlegging av et småbåtanlegg for inntil 10 plasser. Tilbudet skal også omfatte evt. nødvendig utdyping av området. I tilbudsutlysingen tas forbehold om endelig godkjenning i kommunestyret når det gjelder finansiering av prosjektet. 8

Møtetid: 10.00-15.30. Sosialistisk Venstreparti: Ola Vie

Møtetid: 10.00-15.30. Sosialistisk Venstreparti: Ola Vie FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 26.03.2015 Fra og med sak: 26/15 Til og med sak: 34/15 Møtetid: 10.00-15.30 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 21.30 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer