ÅRSRAPPORT 2009 N Æ R I N G S H A G E R, E T N E T T V E R K F O R U T V I K L I N G O G V E K S T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 N Æ R I N G S H A G E R, E T N E T T V E R K F O R U T V I K L I N G O G V E K S T"

Transkript

1 N Æ R I N G S H A G E R, E T N E T T V E R K F O R U T V I K L I N G O G V E K S T Åsnes Næringshage as, Postboks 69, 2271 Flisa Tlf: Fax: Fnr: Bankgiro: E-post: ÅRSRAPPORT 2009 N Æ R I N G S H A G E R, E T N E T T V E R K F O R U T V I K L I N G O G V E K S T

2 vle Dala Energikontor rgy Agency.gde-kontor.se ÅSNES NÆRINGSHAGE 2009 har vært et år med mange aktiviteter og oppgaver for Åsnes Næringshage. Prosjekter 2009 Vi vil her gi en kort beskrivelse av prosjektene hvor Åsnes Næringshage på oppdrag fra en rekke oppdragsgivere er engasjert som prosjektleder. Flere av prosjektene har vært virksomme i noen år. n) lestrøm) ershus Förnybar energi Per Eiritz (Stål & Verkstad) Projektledare Värmland Tfn ANDOR TELLEFSEN Daglig leder Bioenergi Ola Rostad (Tretorget) Projektledare Hedemark Tfn Det å drive et utviklingsselskap hvor hovedoppgaven er å være en pådriver for utvikling og vekst er en spennende og utfordrende oppgave. Siden oppstart i 2001 har vi nå lykkes med å etablere et selskap med solid egenkapital og et nettverk av gode samarbeidspartnere. Siva bidro med oppstartshjelp frem til 2006, en hjelp som har vært avgjørende for Åsnes Næringshage. Vi står nå på egne ben uten overføringer knyttet til drift hvor våre inntekter er basert på prosjektoppgaver rettet mot private og offentlige virksomheter. Siden oppstart har det vært over 35 bedrifter som leietagere/ inkubator i Åsnes Næringshage. Flere av disse virksomhetene har flyttet ut grunnet vekst og behov for større plass. For tiden er alle kontorer utleid i Åsnes Næringshage, men vi kan i løpet av 2010 glede oss over at vi får ledig plass. A2media AS flytter grunnet behov for flere ansatte og større plass. Fra en ansatt i A2media i 2009 til seks ansatte i løpet av 2010 er det en suksesshistorie man ikke ofte er vitne til. Vi vil for 2009 takke alle våre gode samarbeidspartnere og vi ser frem i mot et fortsatt godt og fruktbart samarbeid i Prosjektledelse Teknikkcollege Teknikkcollege Sør-Hedmark er betegnelsen på samarbeidet mellom de videregående skolene i Glåmdalen, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger og næringslivet. Hensikten er regionalt å kunne gi en god grunnopplæring i de videregående skolene tilbud som er tilpasset næringslivet. Mer info på Samarbeidspartnere: Solør vgs, Skarnes vgs, Sentrum vgs og Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Prosjektet er finansiert av RDA-Solør. Prosjektledelse Bredbåndsutbygging Bredbånd i Glåmdal. Hensikten med prosjektet er å gi tilbud om bredbånd til innbyggere som i dag ikke har mulighet til å få det. Høykom har bidratt med kr 2,3 mill til prosjektet. Prosjektet har gitt tilbud til ca nye brukere! Våre samarbeidspartnere: Glåmdalen er da dekket med tilnærmet 100%. or hage agen.no Solørfondet Interkommunalt samarbeid Grue, Åsnes og Våler Åsnes kommune SOLØRFONDET retningslinjer Saksområder som skal prioriteres: Hedmark fylkeskommune o Prosjektene/tiltakene skal i hovedsak være fellessatsningsområde for Solør. Med dette menes tiltak som tydelig begunstiger og er til berikelse for alle tre kommunene. GLÅMDAL REGIONRÅD HØGSKOLEN I KONSVINGER o For årene prioriterer Solørfondet primært å gi tilskudd til: o Opplevelser og reiseliv. o Knoppskyting, foredling og nisjeproduksjon med basis i råstoff fra Solør o Kompetansehevende tiltak og nettverksbygging innenfor: opplevelser og reiseliv, handels- og servicenæring, o Infrastruktur o Entreprenørskap blant barn og unge o Stimulering av næringsenheter/klynger. 2 Åsnes næringshage Årsmelding 2009 o Innenfor Solørfondets ramme kan det også gis støtte til prosjekt innenfor den enkelte kommune, hovedsakelig innen for de ovennevnte satsingsområdene. Deres ref: Dato: Vår ref: Åsnes næringshage Årsmelding

3 Sangkveld Sønsterud Stiftelsen for Sønsterud gård utfordret Åsnes Næringshage med ønsket om å fremme sangkultur i Solør. Det ble gjennomført tre sangkvelder med god oppslutning. Som alltid var det en fantastisk dugnadsgjeng som sørger for at alt det praktiske ble gjort. Cato Prest mfl. sørget for god stemning sammen med deltagerne. Totalt deltok ca. 800 gjester. Arrangementet bidro med økonomisk overskudd for stiftelsen. Kvinnovasjon I samarbeid med Siva sine utviklingsmiljøer i Hedmark deltar Åsnes Næringshage AS i prosjektet Kvinnovasjon hvor man har igangsatt årsprogrammet for salg og markedsføring for kvinner. 10 virksomheter er plukket ut - de kommer fra hele Hedmark. Norge trenger flere kvinner som starter bedrift. Kvinnovasjon gir deg nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes. RV20 På oppdrag fra Solørfondet fikk Åsnes Næringshage AS oppdraget med å fremme utviklingen av samferdsel i Solør. Langs Rv20 ligger kommunene Våler, Åsnes og Grue som vil utvikle seg til moderne og framtidsrettede kommuner som har fokus på økt bosetting og næringsutvikling. For å bygge disse virksomhetene og nå kommunenes målsetninger, er utbyggingen og forbedringer av Rv20 en forutsetning for å sikre utvikling og vekst i regionen. Handelsstand Åsnes Næringshage har over flere år vært en pådriver for å fremme utvikling og vekst innen varehandelen i Solør. Samlet sysselsetter varehandelen over 15 % av arbeidsstokken i Solør. Ikke minst er et rikt og variert tilbud avgjørende for bosettingen i regionen. Åsnes Næringshage har bidratt til strategiplan, deltagelse på alle handelstandsmøter, utvikling av kompetanseprogram for ansatte og ledere, kopling mellom handelsstandsforeningen og politisk/adm., ledelse i Åsnes kommune og kåring av årets bedrift under Solørmart n og 20 Fjørfe Et motivasjonsprosjekt for nettverk og etablering av nye produsenter, med meget gode resultater. 3 nye produsenter i Solør, alle med nye produksjonsbygg, samlet investeringer på 25 mill. kr. I samarbeid med bondelagene i Solør, fylkesmannen i Hedmark og Flisa Mølle og kornsilo as. Storfe I samarbeid med bondelagene er det nå iverksatt motivasjonsprosjekt med fokus på storfe. Åsnes Næringshage har arbeidet med å få på plass finansiering. Fylkesmannen, Solørfondet og Flisa Mølle as er med og finansierer prosjektet. Grønn energi Prosjektet Landbruket som leverandør av grønn energi er et resultat av at kontaktutvalgene for skogbruk i Grue, Våler og Åsnes som ønsket å sette fokus på økt lokal bruk og produksjon av bioenergi. Åsnes Næringshage as har på oppdrag fra Tretorget as vært engasjert som prosjektleder for prosjektet. Det er etablert en egen hjemmeside for prosjektet for mer informasjon. Kompetansesenter i Solør Med teknisk utstyr som tilfredsstiller alle moderne krav har vi lagt til rette for utdanningsaktører lokalt og regionalt. I sum har ca personer benyttet Åsnes Næringshage sine lokaler i perioden Viktige bidragsytere for å opprettholde vårt tilbud knyttet til kompetanseheving er Åsnes kommune og Solørfondet. Våre viktigste samarbeidspartnere er: Folkeuniversitetet Solørskolen Glåmdal Interkommunale Opplæring Høgskolestiftelsen i Kongsvinger Høgskolen i Hedmark Fordeling kvinner/menn kompetanseheving Åsnes Næringshage Kvinner Menn 4 Åsnes næringshage Årsmelding 2009 Åsnes næringshage Årsmelding

4 FOU Åsnes Næringshage AS er deltakende i to spennende utviklingsprosjekter, begge lokalisert i Åsnes kommune. Snarvold Et enkeltmannsforetak drevet av Jan Arne Snarvold med lang erfaring og kompetanse innen rydding langs veikanter. Snarvold har med bidrag fra Innovasjon Norge utviklet maskinelt utstyr som har vesentlig større rekkevidde enn dagens utstyr. Et prosjekt som vil ha stor innvirkning på trafikksikkerheten ved rydding av viltsikringssoner. Snarvold har også under utvikling nytt utstyr for kraftrydding. Prosjektet er ikke avsluttet. FEM I Energiligaen vil vi skape en møteplass som setter Altelech AS I FEM-projektet møtes næringslivet og den energieffektivisering på dagsorden. Arbeidet Et spennende prosjekt som Ånses Næringshage AS har fulgt opp over flere år. Gründer og idéhaver offentlige sektor på begge sider av den Svensk- i Energiligaen er i hovedsak basert på arbeid i er Dag Antonsen som har utviklet ny teknologi knyttet til energieffektiv styring av elektromotorer. Norske grensen. FEM er et Interreg-prosjekt som samlinger og vil vise frem eksempler på vel- Teknologien er patentsøkt og eksterne investorer er nå inne i prosjektet. Et prosjekt med stort skal bidra til å utvikle regionens kompetanse lykkede energieffektiviseringstiltak, sette fokus potensiale hvis man lykkes i å ta frem kommersielt anvendbare styringer. samt bidra til økt forskning innen fornybar energi på energiledelse og metoder for energieffek- og energieffektivisering. Prosjektleder på norsk side tivisering, informere om virkemiddelapparat og er Tretorget AS og Kunnskapsbyen Lillestrøm as. lovverk og løfte frem aktuelle og relevante tema knyttet til energieffektivisering basert på innspill FEM-prosjektet består ev en rekke prosjekter fra deltakerne. Åsnes Næringshage har arbeidet med: I tillegg har man plukket ut 10 deltakere som får Energiligaen muligheten til å være med i Elitedivisjonen. Disse vil gjennomgå et eget opplegg med Utdanning oppfølging og rapportering av eget arbeid med Man søker nå å etablere utdanning innen fornybar energieffektivisering. energi i Glåmdalen. Etter møte med Högskolen i Fra Glåmdalen deltar Grue Næringshage, Eidskog Dalarne, er det etablert dialog for mulig samar- Kommune og Åsnes Kommune med utvalgte beid på tvers av landegrensene med distribuert bygg for gjennomføring av ENØK-tiltak. Samlet undervisning knyttet til utdanning innen fornybar potensiale for besparelse av energi er kwh. energi på fagskole/høyskole nivå. Klimaplaner Energiligaen Fem-prosjektet har bidratt med samling av Energiligaen er i hovedsak rettet mot de som eier kommunene i Glåmdalen for etablering av eller forvalter bygninger (boliger, kontorer eller kommunale klimaplaner. Hensikten med dette er andre næringsbygg, offentlige bygg), leverandører, å utnytte felle ressurser, erfaring og kompetanse serviceforetak, teknikere og andre med interesse på begge sider av Norsk og Svensk side. for energieffektiviseringstiltak i bygninger. 6 Åsnes næringshage Årsmelding 2009 Åsnes næringshage Årsmelding

5 Fysiske miljø Åsnes Næringshage arbeider kontinuerlig med oppgradering og opprusting av fysiske miljøer og tilrettelegging av møterom og undervisningsrom for våre leietakere og brukere. Våre lokaler består av 10 kontorer samt undervisningsrom og møterom. I tillegg har Åsnes Næringshage som en prøveordning leid eksterne undervisningslokaler. Dette er avviklet grunnet manglende etterspørsel. A2 media - Siw Gundersen, Torhild Sandbæk og Anita Madshus Førstelinje Elisabeth Othelie, Sverre, Grethe Othelie og Henry Alf Arnesen. Av investeringer for 2009 kan nevnes: Opprustning av uv-rom med smartboard Opprustning av møterom med flatskjerm Bytte av konferansemøbler Åsnes Kommune har valgt Åsnes Næringshage som sin førstelinje. Det innbærer at Åsnes Næringshage er første kontaktpunkt for nyetablerere og eksisterende næringsliv og som gir et mangfold av henvendelser som omfatter små og store oppgaver fra nyetablerere, lokalt næringsliv og publikum. Miljø Av henvendelser knyttet til nyetableringer kan vi for 2009 nevne: A2media tatt inn som lokal inkubator oppstart i 2009 og teller nå 3 ansatte. AButvikling teller 2 ansatte og fikk oppstartshjelp med kontor i Åsnes Næringshage. Kaffegata konditori teller nå 4 ansatte etter oppstart i 2009 Vår virksomhet påvirker i liten grad det ytre miljø med unntak av vårt energisystem for oppvarming som er basert på olje. Dette vil i løpet av 2011 erstattes av planlagte fjernvarmeanlegg på Flisa som er basert på bioenergi. Det er for 2009 utført tiltak i forbindelse med styring av belysning som skal bidra til redusert energibruk i Åsnes Næringshage as. Nettverksmøter Etablererseminar Morgenmøter/seminarer Møter med pol./adm. Næringsfaglig forum med virksomhetsledere i Åsnes kommune Solørmarten Utdanningsmessa Nettverksoperatørene Hedmark Fylkeskommune LIKESTILLING Åsnes Næringshage AS har tatt til følge målet om likestilling i bedriften. Åsnes Næringshage AS sitt styre består av fem personer, to kvinner og fire menn. Styreleder er en kvinne. Ansatte i virksomheten utgjør 1,8 årsverk hvor 1 årsverk er knyttet til daglig leder og resterende til administrasjonssekretær som er kvinne. 8 Åsnes næringshage Årsmelding 2009 Åsnes næringshage Årsmelding

6 økonomisk utivkling og regnskap Resultat for 2009 viser overskudd på kr før skatt. Egenkapitalen er styrket med nesten 100% i perioden Hele tusen Økonomisk utvikling Åsnes næringshage AS Resultat EK Omsetning RESULTATREGNSKAP Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad (65 611) (29 403) Lønnskostnad 2,8 ( ) ( ) Avskriving på varige driftsm. og immatr. eiendeler 3 (73 061) (77 454) Annen driftskostnad ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad (1 884) (1 038) Sum finanskostnader (1 884) (1 038) Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 5 (80 297) ( ) Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum BALANSE pr. 31. desember 2009 Note EIENDELER Annleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign. Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer INVESTERINGER Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (559 aksjer á kr. 1000,00) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Åsnes næringshage Årsmelding 2009 Åsnes næringshage Årsmelding

7 Design:www.spire.as Trykk:www.flisatrykkeri.no N Æ R I N G S H A G E R, E T N E T T V E R K F O R U T V Åsnes Næringshage as, Postboks 69, 2271 Flisa Tlf: Bankgiro: E-post: Åsnes Næringshage AS, Postboks 69, 2271 Flisa Tlf: Fax: Fnr: Bankgiro: E-post:

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013 M O S S E R E G I O N E N S NÆRINGSUTVIKLING Innhold Om selskapet Driften av selskapet 2013 Aktiviteter 2013 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Selskapets visjon, formål

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Årsrapport 2010 Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Organisering og styring... 4 Organisering av Norsk Helsenett SF... 5 Måloppnåelse 2010... 6 Etterord v/administrerende

Detaljer

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Årsrapport 2010 Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2011 Forord Året 2011 har vært et innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Mot slutten av året ble ny eierstrategi vedtatt, og legger grunnlaget for å

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 1951-2013 www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2012 Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 2 Hemne Kraftlag HILSEN FRA KONSERNLEDER Kjære leser I samsvar med selskapets vedtekter og eiernes strategiske beslutninger,

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer