Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær."

Transkript

1 \

2 Nestleder Ivar Tansem Ledet Bjørn Mathiesen Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer innmeldt i foreningen. Det er avholdt 10 styremøter, 2 møter med skyttertaget og 1 møte med skogeierforeningen. Det er i løpet av 2013 gjennomført 3 jegerprøvekurs med totalt 59 deltagere. Av disse ble 11 Øistein Aas Haugen. t Rælingen JFF har hatt en god vekst i medtemsmassen gjennom de siste årene og er nå en av Norges ]eger- og Fiskerforbunds slagord: Jakt- og fiskeglede til alle kommunens aller største frivillige organisasjoner. Andelen av barne- og ungdomsmedlemmer for alltidl våre aktiviteter er drevet etter selvkostprinsippet. På den måten yter vi vårt bidrag til å oppfylle Har også økt, og ligger nå på 11,5%. Kvinneandelen blant våre medlemmer er ca. 9%. De fleste av Pr var det registrert $30 medlemmer hvorav 2 æresmedlemmer. Tor Tveterhagen og Va ta medlem Trond Anders Vanvik Trond Ellefsen Rifleutvalg Fiskeutvalg Jaktutvalg Hundeutvalg Ungdomsutvalg Marthe Halvorsen Hans Arne Løkken Kai R. Halvorsen Niklas Eriksen Lars Mathisen Leirdueutvalg Anders Fledsberg Sekretær Kåre Ohrvik Ka sse re r Hege Eide Styret

3 lerduekaster). Torsdager har det kun vært gjennomført skyting på Annekloppa, hvor vi også har tilbudt enkel skyteinstruksjon. Vi har dermed hatt et variabelt tilbud med god kapasitet og korte ve ntetider. Lerdueutvalget besto i 2012 av 26 personer, og gjennomførte en sesong helt uten tekniske (dobbeltskudd mot i alt fire forskjellige lerduekastere) samt trapskyting på Annekloppa (skyting bak etter påske og frem til 10. september. Tirsdager har det vært gjennomført sporting på Fellemyra problemer eller andre hindringer. Det ble gjennomført skyting på tirsdager og torsdager i perioden Lerdueutvalget Jeg trer dette året av, men ønsket alle i ungdomsgruppa lykke til videre! nye medlemmer til foreningen. I sesongen 2013 har vi presentert RJFF ved flere jegerprøvekurs. Dette med bakgrunn i å kunne vente Ut over dette har det vært skogsfugl jakt som også har vært svært så vellykket. grillet og kose seg. Opplevelsen ble flott for både deltakere og arrangører, og dette er absolutt noe som må gjentas! Vi hadde et arrangement i forbindelse med kulturuka i Rælingen, hvor barn og unge fikk skyte, fiske, Dette året har vi samarbeidet med Rælingen kommune for å engasjere barn og ungdom fot friluft. Ungdomsutvalget

4 rabattette priser, samt koste seg med gratis pølser og brus. Resultatene var som følger: Foreningsmesterskap ble avholdt lørdag 8. juni. Mange benyttet seg av muligheten til å skyte til Foreningsmesterskapet Vi retter en stor takk til alle de som har stilt opp for lerdueutvalget i 2013, og ønsker alle velkommen tilbake i Eckermann vant sekk. På utlodningen blant deltakerne vant Kay Halvorsen jaktdress, Andrea Ohrvik vant kniv, Roar 2. Kåre Ohrvik 3. Tron Anders Vanvik 1. Ole Johnny Hansen Trap herrer 3. Simen Eckermann 2. Christoffer Eriksen 1. Andre Gulliksen Trap junior herrer 2. Hege Eide 3. Andrea Ohrvik 1. Lena Reppe Trap kvinner 2. Ole Johnny Hansen 1. Tron Anders Vanvik 3. Morten Eriksen Press: utvalgsmedlemmer som har gjennomført standplasslederkurs. arrangement for bedrifter. I tillegg har anlegget vært åpent for trening i privat regi for de av våre Det ble i 2013 avholdt 44 ordinære treningskvelder, fire dugnader, foreningsmesterskap, samt

5 N I året som har gått har vi avholdt klubbmesterskap sammen med lerdueutvalget, og dette var I mai arrangerte vi to treninger på tamfugl (duer) hvor fokuset var ro i opptlukt. mai. Vi bruker kun godkjente instruktørter som RJFF er så heldige å ha flere av. Vi har tradisjonen tro fortsatt med dressurkvelder på onsdagene fra starten av november til medio hunder. Hundeutvalget i RJFF er et aktivt utvalg med mange aktivitetstilbud for våre medlemmer og deres Hundeutvalget Jeg vil takke alle i Rifleutvalget tor en kjempeinnsats og det ble servert pølser og brus til alle. salongritle. Salongritle var spesielt populært, 500 skudd ble brukt på 2 dager. Alle barna fikk premie vellykket. Vi har også hatt arrangement i forbindelse med kulturuka med hagleskyting, luftgevær og anlegget. (Megalink var veldig trege til å komme.) problemer på Annekloppa i forbindelse med ett tordenvær, hvor det hadde vært ett nedslag i Rifleskyting på Annekloppa og Fellemyra har blitt avviklet på en meget god måte. Vi hadde litt Rifleutvalget

6 vi hver onsdag frem til siste onsdag førjakta. Resultatet for 2013 var 100 sauerenhetsbevis. I begynelsen av juni startet vi opp med saueavvenning på vakre Nes Gård. Denne aktiviteten hadde Holm. mulighet til å ta apportbevis i løpet av kursperioden. Apportkurset ble også i 2013 ledet av Bente Årets aportkurs gikk av stabelen fra 11. april og ble avsluttet den 23. mai. Alle deltakerne har. er å følge med på våre flotte hjemmesider. normal drift i 2014 ønsker Hundeutvalget å initiere flere aktiviteter for våre medlemmer. Klubbmesterskap er en mulig aktivitet her, men dette må vi komme tilbake til. Rådet til alle RJFF ere med mulighet for jakttrening for de som ønsket det. Når Evenrud Fuglehundsentet kommer i mer Også i 2013 ble det arrangert vinter- treningssamling på Rype i Femunden med RJFF egne fra medio april til og med 20. august. Utover dette tilbyr senteret ordinære kenneltjenester, dog rabatterte priser. Evenrud Fuglehundsenter tilbyr også frislipp av våre hunder i inngjerdet område Dyreklinikk. Den nye avtalen gir alle RJFF medlemmer 20 % rabatt på forebyggende behandlinger og gir våre medlemmer gode muligheter til å trene på tamfugl (Duer, Rapphøns og Fasaner) til RJFF inngikk i oktober en samarbeidsavtale med Evenrud Fuglehund Senter i Blaker. Denne avtalen på Sollerøya ledes av RJFF egne instruktører og praktiseres tilnærmet på samme måte som Dyre klinikk. et samarbeid mellom RJFF og Femunden hundeskole ved Knut Østmo. Denne samlingen gir utfordringer for både unge, samt mer erfarne hunder. De yngste hundene er på dressur og trening ledet av Knut Østmo (på skolen), mens de mer erfarne er på Sollerøya og trener på rype. Treningen instruktører. Dette var en flott, om enn noe kald helg. Lørdagsmorgenen viste temometeret i -36,5 grader. Hundeutvalget har også gjort en innsats hva gjelder samabeidsavtler som kommer alle RJFF avtalen omfatter i tilegg til Skedsmo Dyreklinikk også Lillestrøm smådyrsklinikk, samt Storo ordinære jaktprøver. medlemmer til gode. Vi trekker i denne sammenheng frem den reforhandlede avtalen med Skedsmo Aktiviteten ledes av RJFF egne sertifiserte instrukører. Treningssamlinggen på Sollerøya i august var også i 2013 en suksess. Denne samlingen er resultat av og dette er kjærkommen trening for våre hunder i båndtvangstiden. Dresurterrenget som RJFF disponerer åpnet den 21. juli. I dette terrenget kan våre hunder slippes fri

7 Fiskeutvalget Ræ li nge n. denne jakten, noe som er meget bra med tanke på rekrutteringen, og på småviltbestanden i Høsten 2013 og vinteren 2014 er det så langt skutt 14 rev. Det er en stadig Økende interesse for Gluggejakt på rev: Det ble i 2013 skutt tre bever av den totale kvoten på fire dyr. Beverjakt: Rådyrja kt: Det ble i 2013 solgt fire rådyr/bukkekort. Det er ikke innrapportert inn skutte dyr. itiur, 3røy, 4orrhaner, 3orrhøner, l3jerper, 2mink og 7 mår. Foreløpig resultat for småviltjakta 2013: 11 rapporter. Det ble i 2013 kun solgt 41 småviltkort, og ett harekort sesongen 13/14. Det er dessverre fortsatt få som leverer inn jaktrapport før fristen går ut, og pdd.er det kun levert inn den nye situasjonen med ulv i Østmarka, dessverre synkende interesse for småvilt og harekort. Bestanden av småvilt virker til å ha vært noe bedre i 2013 enn den var i 2012, men det er på grunn av Uansett, all ære til Rælingen skogeierforening som gjør det mulig å jakte i nærområdene våre! Totalt antall jaktdager innrapportert:67dager. Jaktutva Iget sesongen 2013 har vi solgt ca. 300 fiskekort. Ønsker å rette en stor takk til alle i fiskeutvalget som har bidratt gjennom sesongen. veldig bra oppmøte med en del unge som ble med opp og fisket og alle fikk premie. Gjennom Vi satt ut tusen fine ørreter alle i vann RJFF kultiverer, med mye god hjelp av fiskeglade medlemmer. Vi arrangerte fiskekonkurranse for barn og unge henhold i til kulturuka høsten i Det var et

8 Det jobbes fortsatt med dette, og innspill ønskesl Det har ikke lyktes foreningen å få tak i nytt terreng, etter at avtalen med Borregård ble sagt opp. Jaktterreng utenfor Rælingen:

9 Rælingen Jeger- og Fiskerforening 2013 Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter RJFF

10 Foreningen er lokalisert i Rælingen kommune i Akershus. Foreningen driver aktiviteter innen jakt og fiske herunder leirdueskyting og hundeaktiviteter. Virksomhetens art og hvor den drives Marthe 1-latvorsen Trond Anders Vanvik Trond Ellefsen A Niklas Eriksen Kai R Halvorsen Hans Arne Lokken Küre Ohrvik fledsberg Lars Mathisen S\yrets lede Iljørn Ivar Tansem Hege Eide t11& I styret for Rælingen Jeger- og Fiskerforening Ræf ingen den, 19. februar 2014 Selskapet bedriver ikke virksomhet som i vesentlig grad forurenser indre eller ytre miljø. Ytre miljø heller ikke vært skader eller ulykker i Arbeidsmiljøet anses Li være godt og det er ikke iverksatt spesielle tiltak pä dette ornrlidet. Det har A rbeidsmilj o av selskapets drift og stilling i grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret mener det fremlagte regnskap gir ett rettvisende bilde I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til Stilling og resultat Styrets årsberetning for 2013 Rælingen Jeger- og Fiskeforening

11 Sum driftsinntekter Driftsinntekter og driftskostnader Note Inntekter Ræhngen Jeger- Og Fiskerforening Side i Sum overføringer Avsatt til annen egenkapital Overføringer Årsresultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Ordinært resultat Ordinært resultat Resultat av finansposter Annen renteinntekt Annen rentekostnad Finansinntekter og finanskostnader Driftsresultat $ Annen driftskostnad $ Sum driftskostnader Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Rælingen Jeger- Og Fiskerforening Resultatregnskap

12 Varige driftsmidler Anleggsmidler Eiendeler Note Rælingen Jeger- Og Fiskerforening Side i Sum eiendeler i Sum omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.i Investeringer Sum fordringer Andre kortsiktige fordringer Kundefordringer Fordringer Lager av varer og annen beholdning OmlØpsmidler Sum anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Sum varige driftsmidler Annekloppa Rælingen Jeger- Og fiskerforening Balanse

13 Balanse Rælingen Jeger- Og fiskerforening Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 3 Sum opptjent egenkapital i i i _ i Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld $54 Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld i i ( Styret i Rælingen, Rælingen Jeger- Og Fiskerforening BjjjatF\isen IvarTansem Hege Eide Kåre Ohrvik N1ers Fledsberg Lars Mathisen Niklas Eriksen Kai R Halvorsen Hans Arne Løkken Styremedle 4 I Ëit Marthe Halvorsen rond Anders Vanvik Trond Ellefs n Rælingen Jeger- Og Fiskerforening Side 2

14 Rælingen Jeger- og Fiskerforening Noter ti] regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper mv. Ärsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for sma foretak. Driftsinntekter Innteksibring skjer ved salg pa leveringstidspunktet. Medlemsinntekter periodiseres etter kontantprinsippet. Omlopsmidler / Kortsiktig gjeld Eiendeler vurderes til det laveste av anskafllseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler og kortsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffi.lseskost. Varige drifismidler balansefores og avskrives over driflsrnidlets antatt økonomiske levetid. Varig driftsrnidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifull som forventes å ikke være lbrhigaende. Nedskrivningen reverseres nar grunnlaget for nedskriviningen ikke er til stede. Fordringer Kundefordringer og andre lbrdringer oppføres til palydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres pa grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte tbrdringene. I tillegg gjøres det tbr øvrige kundelbrdringer en uspeisfisert avsetning for å dekke antatt tap. Varelager Foreningen har fra og med 2013 valgt å balanselbre varelager. Skatt Foreningen er ikke skattepliktig. Note i Ansatte. Godtgjorelser mv Foreningen har ingen ansatte og har ingen lonnskostnader Det er ikke utbetalt honorar til medlemmer av styret. Note 2 Fordringer Leverandorgjelden er blitt betalt i 2014 Kundefbrdringen er mottatt oppgjort i 2014 Annen kortsiktig fordring er mottatt i Annen kortsiktig gjeld er betalt i 2014

15 Rælingen Jeger- og Fiskerforening Noter til regnskapet for 2013 Note 3 Egenkapital Annen FK Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr I Note 4 Anleggsmidler - Annekloppa 2013 Anskaffetseskost Akkumu lerte avskrivn iner $ Bokfort verdi Årets avskrivning Note 5 Varebeholding I har foreningen valgt a balansefore varebeholdning som en eiendel. Varebeholdningen ph kr hestar av ammunisjon og leirduer.

16 REV IS] ONSSELSKAPET OLSSON & CO DA ORG NR POSTIOKS 17 VOLLEEKK 0516 OSLO Til årsmøtet i Rælingen Jeger- og fiskerforening REVISJONSBERETNING FOR 2013 Uttalelse om irsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Rælïngen Jeger- og Fiskerforening som bestär av balanse Per 31. desember 2013, resuftatregnskap som viser et overskudd på kr fbr regnskapsâret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. $tyret og daglig leders ansvarfor årsregnskapet Styret og daglig Leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjore utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig fcilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Rcvisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feitinfbrmasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonshevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet hineholder vesentlig feilinforinasjon, enten det sky]des misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke lbr å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kon troll. En revisjon omfattet også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatenc utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Efter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. M:Jflj-:M AV DEN NORSKE REVISORFORENING

17 REvIS]0NSSELsKAPFT OLSSON & CO DA ORG N? & o;ttc)ks 17 VOLLhLKK 0516 OSLO Konkizhsjon Etter vår mening er årsregnskapet avgift i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Rælingen Jeger- og Fiskerforening per 31. desember 2013 og av resultater for regns kapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenibr, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om ibrtsatt drift og forstaget til anvendetse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskri fler. Konklusjon om registrering og dokwnentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontro]jhandlingcr vi har funnet nødven dig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Altestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopp lysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo Revisjonsselskapet Olsson & CO DA L se Olsson Registrert revisor MEDLEM AV DEN NORSkE REVISORFORENING

18 [] Rælingen Jeger- og Fiskerforening 2014 Styrets forslag til budsjett RJFF

19 Tilskudd Tilskudd RJFF- BUDSJEU2O14 Utvalgs- og prosjektnummer Ungdomsutvalget Kostnad Inntekt 100 Ungdomsutvalget Adm. kostnader Dugnad, vedlikehold Kurs/instruksjon Bevertning. Møter Arrangement for kulturuka i Rælingen Intern arrangement Ekstern arrangement Elektrisitet, lys og varme Andre kostnader Andre inntekter Utvalgs- og prosjektnummer Fiskeutvalget Kostnad Inntekt 200 Fiskeutvalget Adm. kostnader Utsetting Fisk, Fiskekort Dugnad, vedlikehold Kurs/instruksjon Bevertning. Møter Arrangement for kulturuka i Rælingen Intern arrangement Ekstern arrangement, Elektrisitet, lys og varme Andre kostnader Andre inntekter Inntekter fiskekort

20 Tilskudd Annekloppa, Annekloppa, Utvalgs- og prosjektnummer Jaktutvalget Kostnad Inntekt 300 Jaktutvalget Adm. kostnader Skyting Fellemyra - Amo og skyterekvesita Dugnad, vedlikehold Kurs/instruksjon Bevertning. Møter Arrangement for kulturuka i Rælingen Intern arrangement Ekstern arrangement, firmaskyting Elektrisitet, lys og varme Andre kostnader Andre inntekter-tilskudd BeverjaktRælingen Revejakt,rovvilt_Rælingen Harejakt Rælingen RådyrjaktRælingen Småviltjakt Ræligen Jaktkortsalg nytt jaktområde Leie avjaktterreng Skogeierforeningen Leie og drifskostnader ny hytte Reise Jegerprøvekurs Utvalgs- og prosjektnummer Lerdueutvalget Kostnad Inntekt 400 Lerdueutvalget Adm. kostnader Skyting Fellemyra - Amo og skyterekvesita Dugnad, vedlikehold bygg skytebane Kurs/instruksjon Bevertning. Møter Arrangement for kulturuka i Rælingen Intern arrangement Ekstern arrangement, firmaskyting Elektrisitet, lys og varme Andre kostnader Andre inntekter

21 506 Intern arrangement Elektrisitet, lys og varme Firmaskyting 0 0 Kostnad Inntekt 503 Kurs/instruksjon Bevertning. Møter Arrangement for kulturuka i Rælingen Ekstern arrangement, firmaskyting Andre kostnader Andre inntekter Tilskudd Annekloppa, Utvalgs- og prosjektnummer Rifleutvalget - Amo og skyterekvesita Utvalgs- og prosjektnummer Hundeutvalget Ammunisjon, Skyterekvisita, Treningsskudd Rifle Kurs/instruksjon intern Aversjonsdressur Bevertning. Møter i Dugnad, vedlikehold Andre inntekter Rifleutvalget Adm. kostnader Skyting Fellemyra Dugnad, vedlikehold bygg skytebane Arrangement for kulturuka i Rælingen Hundeutvalget Adm. kostnader Femund vinter Elektrisitet, lys og varme Intern arrangement Andre kostnader Ekstern arrangement Klubbmesterskap lavland Apportkurs Natur og Miljø Instruktørkurs ekstern Treningsterreng Marikollen Femund-Sollerøya Tilskudd Kostnad Inntekt

22 revisjonskostnader Utvalgs- og prosjektnummer RJFF Administrasjon Kostnad Inntekt 700 RJFF Administrajon adm. kostnader Dugnad, vedlikehold Kurs/instruksjon Bevertning. Møter Forsikring Skytebaner, klubbhus, utstyr Intern arrangement Ekstern arrangement Elektrisitet, lys og varme Andre kostnader Leie Skytebaner Andre inntekter - Tilskudd Veikostnader skytebaner Diverse kostnader admin Porto Kontingent medlemmer Lotteri Renteinntekter Andre Leiekostnader Regnskap Total

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

RJFF Å rsberetning 2016

RJFF Å rsberetning 2016 RJFF Å rsberetning 2016 Rælingen Jeger- og Fiskerforening Styret Styret har i 2016 bestått av følgende medlemmer Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Lerdueutvalg: Jaktutvalg: Fiskeutvalg: Rifleutvalg:

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer