Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær."

Transkript

1 \

2 Nestleder Ivar Tansem Ledet Bjørn Mathiesen Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer innmeldt i foreningen. Det er avholdt 10 styremøter, 2 møter med skyttertaget og 1 møte med skogeierforeningen. Det er i løpet av 2013 gjennomført 3 jegerprøvekurs med totalt 59 deltagere. Av disse ble 11 Øistein Aas Haugen. t Rælingen JFF har hatt en god vekst i medtemsmassen gjennom de siste årene og er nå en av Norges ]eger- og Fiskerforbunds slagord: Jakt- og fiskeglede til alle kommunens aller største frivillige organisasjoner. Andelen av barne- og ungdomsmedlemmer for alltidl våre aktiviteter er drevet etter selvkostprinsippet. På den måten yter vi vårt bidrag til å oppfylle Har også økt, og ligger nå på 11,5%. Kvinneandelen blant våre medlemmer er ca. 9%. De fleste av Pr var det registrert $30 medlemmer hvorav 2 æresmedlemmer. Tor Tveterhagen og Va ta medlem Trond Anders Vanvik Trond Ellefsen Rifleutvalg Fiskeutvalg Jaktutvalg Hundeutvalg Ungdomsutvalg Marthe Halvorsen Hans Arne Løkken Kai R. Halvorsen Niklas Eriksen Lars Mathisen Leirdueutvalg Anders Fledsberg Sekretær Kåre Ohrvik Ka sse re r Hege Eide Styret

3 lerduekaster). Torsdager har det kun vært gjennomført skyting på Annekloppa, hvor vi også har tilbudt enkel skyteinstruksjon. Vi har dermed hatt et variabelt tilbud med god kapasitet og korte ve ntetider. Lerdueutvalget besto i 2012 av 26 personer, og gjennomførte en sesong helt uten tekniske (dobbeltskudd mot i alt fire forskjellige lerduekastere) samt trapskyting på Annekloppa (skyting bak etter påske og frem til 10. september. Tirsdager har det vært gjennomført sporting på Fellemyra problemer eller andre hindringer. Det ble gjennomført skyting på tirsdager og torsdager i perioden Lerdueutvalget Jeg trer dette året av, men ønsket alle i ungdomsgruppa lykke til videre! nye medlemmer til foreningen. I sesongen 2013 har vi presentert RJFF ved flere jegerprøvekurs. Dette med bakgrunn i å kunne vente Ut over dette har det vært skogsfugl jakt som også har vært svært så vellykket. grillet og kose seg. Opplevelsen ble flott for både deltakere og arrangører, og dette er absolutt noe som må gjentas! Vi hadde et arrangement i forbindelse med kulturuka i Rælingen, hvor barn og unge fikk skyte, fiske, Dette året har vi samarbeidet med Rælingen kommune for å engasjere barn og ungdom fot friluft. Ungdomsutvalget

4 rabattette priser, samt koste seg med gratis pølser og brus. Resultatene var som følger: Foreningsmesterskap ble avholdt lørdag 8. juni. Mange benyttet seg av muligheten til å skyte til Foreningsmesterskapet Vi retter en stor takk til alle de som har stilt opp for lerdueutvalget i 2013, og ønsker alle velkommen tilbake i Eckermann vant sekk. På utlodningen blant deltakerne vant Kay Halvorsen jaktdress, Andrea Ohrvik vant kniv, Roar 2. Kåre Ohrvik 3. Tron Anders Vanvik 1. Ole Johnny Hansen Trap herrer 3. Simen Eckermann 2. Christoffer Eriksen 1. Andre Gulliksen Trap junior herrer 2. Hege Eide 3. Andrea Ohrvik 1. Lena Reppe Trap kvinner 2. Ole Johnny Hansen 1. Tron Anders Vanvik 3. Morten Eriksen Press: utvalgsmedlemmer som har gjennomført standplasslederkurs. arrangement for bedrifter. I tillegg har anlegget vært åpent for trening i privat regi for de av våre Det ble i 2013 avholdt 44 ordinære treningskvelder, fire dugnader, foreningsmesterskap, samt

5 N I året som har gått har vi avholdt klubbmesterskap sammen med lerdueutvalget, og dette var I mai arrangerte vi to treninger på tamfugl (duer) hvor fokuset var ro i opptlukt. mai. Vi bruker kun godkjente instruktørter som RJFF er så heldige å ha flere av. Vi har tradisjonen tro fortsatt med dressurkvelder på onsdagene fra starten av november til medio hunder. Hundeutvalget i RJFF er et aktivt utvalg med mange aktivitetstilbud for våre medlemmer og deres Hundeutvalget Jeg vil takke alle i Rifleutvalget tor en kjempeinnsats og det ble servert pølser og brus til alle. salongritle. Salongritle var spesielt populært, 500 skudd ble brukt på 2 dager. Alle barna fikk premie vellykket. Vi har også hatt arrangement i forbindelse med kulturuka med hagleskyting, luftgevær og anlegget. (Megalink var veldig trege til å komme.) problemer på Annekloppa i forbindelse med ett tordenvær, hvor det hadde vært ett nedslag i Rifleskyting på Annekloppa og Fellemyra har blitt avviklet på en meget god måte. Vi hadde litt Rifleutvalget

6 vi hver onsdag frem til siste onsdag førjakta. Resultatet for 2013 var 100 sauerenhetsbevis. I begynelsen av juni startet vi opp med saueavvenning på vakre Nes Gård. Denne aktiviteten hadde Holm. mulighet til å ta apportbevis i løpet av kursperioden. Apportkurset ble også i 2013 ledet av Bente Årets aportkurs gikk av stabelen fra 11. april og ble avsluttet den 23. mai. Alle deltakerne har. er å følge med på våre flotte hjemmesider. normal drift i 2014 ønsker Hundeutvalget å initiere flere aktiviteter for våre medlemmer. Klubbmesterskap er en mulig aktivitet her, men dette må vi komme tilbake til. Rådet til alle RJFF ere med mulighet for jakttrening for de som ønsket det. Når Evenrud Fuglehundsentet kommer i mer Også i 2013 ble det arrangert vinter- treningssamling på Rype i Femunden med RJFF egne fra medio april til og med 20. august. Utover dette tilbyr senteret ordinære kenneltjenester, dog rabatterte priser. Evenrud Fuglehundsenter tilbyr også frislipp av våre hunder i inngjerdet område Dyreklinikk. Den nye avtalen gir alle RJFF medlemmer 20 % rabatt på forebyggende behandlinger og gir våre medlemmer gode muligheter til å trene på tamfugl (Duer, Rapphøns og Fasaner) til RJFF inngikk i oktober en samarbeidsavtale med Evenrud Fuglehund Senter i Blaker. Denne avtalen på Sollerøya ledes av RJFF egne instruktører og praktiseres tilnærmet på samme måte som Dyre klinikk. et samarbeid mellom RJFF og Femunden hundeskole ved Knut Østmo. Denne samlingen gir utfordringer for både unge, samt mer erfarne hunder. De yngste hundene er på dressur og trening ledet av Knut Østmo (på skolen), mens de mer erfarne er på Sollerøya og trener på rype. Treningen instruktører. Dette var en flott, om enn noe kald helg. Lørdagsmorgenen viste temometeret i -36,5 grader. Hundeutvalget har også gjort en innsats hva gjelder samabeidsavtler som kommer alle RJFF avtalen omfatter i tilegg til Skedsmo Dyreklinikk også Lillestrøm smådyrsklinikk, samt Storo ordinære jaktprøver. medlemmer til gode. Vi trekker i denne sammenheng frem den reforhandlede avtalen med Skedsmo Aktiviteten ledes av RJFF egne sertifiserte instrukører. Treningssamlinggen på Sollerøya i august var også i 2013 en suksess. Denne samlingen er resultat av og dette er kjærkommen trening for våre hunder i båndtvangstiden. Dresurterrenget som RJFF disponerer åpnet den 21. juli. I dette terrenget kan våre hunder slippes fri

7 Fiskeutvalget Ræ li nge n. denne jakten, noe som er meget bra med tanke på rekrutteringen, og på småviltbestanden i Høsten 2013 og vinteren 2014 er det så langt skutt 14 rev. Det er en stadig Økende interesse for Gluggejakt på rev: Det ble i 2013 skutt tre bever av den totale kvoten på fire dyr. Beverjakt: Rådyrja kt: Det ble i 2013 solgt fire rådyr/bukkekort. Det er ikke innrapportert inn skutte dyr. itiur, 3røy, 4orrhaner, 3orrhøner, l3jerper, 2mink og 7 mår. Foreløpig resultat for småviltjakta 2013: 11 rapporter. Det ble i 2013 kun solgt 41 småviltkort, og ett harekort sesongen 13/14. Det er dessverre fortsatt få som leverer inn jaktrapport før fristen går ut, og pdd.er det kun levert inn den nye situasjonen med ulv i Østmarka, dessverre synkende interesse for småvilt og harekort. Bestanden av småvilt virker til å ha vært noe bedre i 2013 enn den var i 2012, men det er på grunn av Uansett, all ære til Rælingen skogeierforening som gjør det mulig å jakte i nærområdene våre! Totalt antall jaktdager innrapportert:67dager. Jaktutva Iget sesongen 2013 har vi solgt ca. 300 fiskekort. Ønsker å rette en stor takk til alle i fiskeutvalget som har bidratt gjennom sesongen. veldig bra oppmøte med en del unge som ble med opp og fisket og alle fikk premie. Gjennom Vi satt ut tusen fine ørreter alle i vann RJFF kultiverer, med mye god hjelp av fiskeglade medlemmer. Vi arrangerte fiskekonkurranse for barn og unge henhold i til kulturuka høsten i Det var et

8 Det jobbes fortsatt med dette, og innspill ønskesl Det har ikke lyktes foreningen å få tak i nytt terreng, etter at avtalen med Borregård ble sagt opp. Jaktterreng utenfor Rælingen:

9 Rælingen Jeger- og Fiskerforening 2013 Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter RJFF

10 Foreningen er lokalisert i Rælingen kommune i Akershus. Foreningen driver aktiviteter innen jakt og fiske herunder leirdueskyting og hundeaktiviteter. Virksomhetens art og hvor den drives Marthe 1-latvorsen Trond Anders Vanvik Trond Ellefsen A Niklas Eriksen Kai R Halvorsen Hans Arne Lokken Küre Ohrvik fledsberg Lars Mathisen S\yrets lede Iljørn Ivar Tansem Hege Eide t11& I styret for Rælingen Jeger- og Fiskerforening Ræf ingen den, 19. februar 2014 Selskapet bedriver ikke virksomhet som i vesentlig grad forurenser indre eller ytre miljø. Ytre miljø heller ikke vært skader eller ulykker i Arbeidsmiljøet anses Li være godt og det er ikke iverksatt spesielle tiltak pä dette ornrlidet. Det har A rbeidsmilj o av selskapets drift og stilling i grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret mener det fremlagte regnskap gir ett rettvisende bilde I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til Stilling og resultat Styrets årsberetning for 2013 Rælingen Jeger- og Fiskeforening

11 Sum driftsinntekter Driftsinntekter og driftskostnader Note Inntekter Ræhngen Jeger- Og Fiskerforening Side i Sum overføringer Avsatt til annen egenkapital Overføringer Årsresultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Ordinært resultat Ordinært resultat Resultat av finansposter Annen renteinntekt Annen rentekostnad Finansinntekter og finanskostnader Driftsresultat $ Annen driftskostnad $ Sum driftskostnader Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Rælingen Jeger- Og Fiskerforening Resultatregnskap

12 Varige driftsmidler Anleggsmidler Eiendeler Note Rælingen Jeger- Og Fiskerforening Side i Sum eiendeler i Sum omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.i Investeringer Sum fordringer Andre kortsiktige fordringer Kundefordringer Fordringer Lager av varer og annen beholdning OmlØpsmidler Sum anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Sum varige driftsmidler Annekloppa Rælingen Jeger- Og fiskerforening Balanse

13 Balanse Rælingen Jeger- Og fiskerforening Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 3 Sum opptjent egenkapital i i i _ i Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld $54 Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld i i ( Styret i Rælingen, Rælingen Jeger- Og Fiskerforening BjjjatF\isen IvarTansem Hege Eide Kåre Ohrvik N1ers Fledsberg Lars Mathisen Niklas Eriksen Kai R Halvorsen Hans Arne Løkken Styremedle 4 I Ëit Marthe Halvorsen rond Anders Vanvik Trond Ellefs n Rælingen Jeger- Og Fiskerforening Side 2

14 Rælingen Jeger- og Fiskerforening Noter ti] regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper mv. Ärsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for sma foretak. Driftsinntekter Innteksibring skjer ved salg pa leveringstidspunktet. Medlemsinntekter periodiseres etter kontantprinsippet. Omlopsmidler / Kortsiktig gjeld Eiendeler vurderes til det laveste av anskafllseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler og kortsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffi.lseskost. Varige drifismidler balansefores og avskrives over driflsrnidlets antatt økonomiske levetid. Varig driftsrnidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifull som forventes å ikke være lbrhigaende. Nedskrivningen reverseres nar grunnlaget for nedskriviningen ikke er til stede. Fordringer Kundefordringer og andre lbrdringer oppføres til palydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres pa grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte tbrdringene. I tillegg gjøres det tbr øvrige kundelbrdringer en uspeisfisert avsetning for å dekke antatt tap. Varelager Foreningen har fra og med 2013 valgt å balanselbre varelager. Skatt Foreningen er ikke skattepliktig. Note i Ansatte. Godtgjorelser mv Foreningen har ingen ansatte og har ingen lonnskostnader Det er ikke utbetalt honorar til medlemmer av styret. Note 2 Fordringer Leverandorgjelden er blitt betalt i 2014 Kundefbrdringen er mottatt oppgjort i 2014 Annen kortsiktig fordring er mottatt i Annen kortsiktig gjeld er betalt i 2014

15 Rælingen Jeger- og Fiskerforening Noter til regnskapet for 2013 Note 3 Egenkapital Annen FK Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr I Note 4 Anleggsmidler - Annekloppa 2013 Anskaffetseskost Akkumu lerte avskrivn iner $ Bokfort verdi Årets avskrivning Note 5 Varebeholding I har foreningen valgt a balansefore varebeholdning som en eiendel. Varebeholdningen ph kr hestar av ammunisjon og leirduer.

16 REV IS] ONSSELSKAPET OLSSON & CO DA ORG NR POSTIOKS 17 VOLLEEKK 0516 OSLO Til årsmøtet i Rælingen Jeger- og fiskerforening REVISJONSBERETNING FOR 2013 Uttalelse om irsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Rælïngen Jeger- og Fiskerforening som bestär av balanse Per 31. desember 2013, resuftatregnskap som viser et overskudd på kr fbr regnskapsâret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. $tyret og daglig leders ansvarfor årsregnskapet Styret og daglig Leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjore utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig fcilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Rcvisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feitinfbrmasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonshevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet hineholder vesentlig feilinforinasjon, enten det sky]des misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke lbr å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kon troll. En revisjon omfattet også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatenc utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Efter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. M:Jflj-:M AV DEN NORSKE REVISORFORENING

17 REvIS]0NSSELsKAPFT OLSSON & CO DA ORG N? & o;ttc)ks 17 VOLLhLKK 0516 OSLO Konkizhsjon Etter vår mening er årsregnskapet avgift i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Rælingen Jeger- og Fiskerforening per 31. desember 2013 og av resultater for regns kapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenibr, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om ibrtsatt drift og forstaget til anvendetse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskri fler. Konklusjon om registrering og dokwnentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontro]jhandlingcr vi har funnet nødven dig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Altestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopp lysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo Revisjonsselskapet Olsson & CO DA L se Olsson Registrert revisor MEDLEM AV DEN NORSkE REVISORFORENING

18 [] Rælingen Jeger- og Fiskerforening 2014 Styrets forslag til budsjett RJFF

19 Tilskudd Tilskudd RJFF- BUDSJEU2O14 Utvalgs- og prosjektnummer Ungdomsutvalget Kostnad Inntekt 100 Ungdomsutvalget Adm. kostnader Dugnad, vedlikehold Kurs/instruksjon Bevertning. Møter Arrangement for kulturuka i Rælingen Intern arrangement Ekstern arrangement Elektrisitet, lys og varme Andre kostnader Andre inntekter Utvalgs- og prosjektnummer Fiskeutvalget Kostnad Inntekt 200 Fiskeutvalget Adm. kostnader Utsetting Fisk, Fiskekort Dugnad, vedlikehold Kurs/instruksjon Bevertning. Møter Arrangement for kulturuka i Rælingen Intern arrangement Ekstern arrangement, Elektrisitet, lys og varme Andre kostnader Andre inntekter Inntekter fiskekort

20 Tilskudd Annekloppa, Annekloppa, Utvalgs- og prosjektnummer Jaktutvalget Kostnad Inntekt 300 Jaktutvalget Adm. kostnader Skyting Fellemyra - Amo og skyterekvesita Dugnad, vedlikehold Kurs/instruksjon Bevertning. Møter Arrangement for kulturuka i Rælingen Intern arrangement Ekstern arrangement, firmaskyting Elektrisitet, lys og varme Andre kostnader Andre inntekter-tilskudd BeverjaktRælingen Revejakt,rovvilt_Rælingen Harejakt Rælingen RådyrjaktRælingen Småviltjakt Ræligen Jaktkortsalg nytt jaktområde Leie avjaktterreng Skogeierforeningen Leie og drifskostnader ny hytte Reise Jegerprøvekurs Utvalgs- og prosjektnummer Lerdueutvalget Kostnad Inntekt 400 Lerdueutvalget Adm. kostnader Skyting Fellemyra - Amo og skyterekvesita Dugnad, vedlikehold bygg skytebane Kurs/instruksjon Bevertning. Møter Arrangement for kulturuka i Rælingen Intern arrangement Ekstern arrangement, firmaskyting Elektrisitet, lys og varme Andre kostnader Andre inntekter

21 506 Intern arrangement Elektrisitet, lys og varme Firmaskyting 0 0 Kostnad Inntekt 503 Kurs/instruksjon Bevertning. Møter Arrangement for kulturuka i Rælingen Ekstern arrangement, firmaskyting Andre kostnader Andre inntekter Tilskudd Annekloppa, Utvalgs- og prosjektnummer Rifleutvalget - Amo og skyterekvesita Utvalgs- og prosjektnummer Hundeutvalget Ammunisjon, Skyterekvisita, Treningsskudd Rifle Kurs/instruksjon intern Aversjonsdressur Bevertning. Møter i Dugnad, vedlikehold Andre inntekter Rifleutvalget Adm. kostnader Skyting Fellemyra Dugnad, vedlikehold bygg skytebane Arrangement for kulturuka i Rælingen Hundeutvalget Adm. kostnader Femund vinter Elektrisitet, lys og varme Intern arrangement Andre kostnader Ekstern arrangement Klubbmesterskap lavland Apportkurs Natur og Miljø Instruktørkurs ekstern Treningsterreng Marikollen Femund-Sollerøya Tilskudd Kostnad Inntekt

22 revisjonskostnader Utvalgs- og prosjektnummer RJFF Administrasjon Kostnad Inntekt 700 RJFF Administrajon adm. kostnader Dugnad, vedlikehold Kurs/instruksjon Bevertning. Møter Forsikring Skytebaner, klubbhus, utstyr Intern arrangement Ekstern arrangement Elektrisitet, lys og varme Andre kostnader Leie Skytebaner Andre inntekter - Tilskudd Veikostnader skytebaner Diverse kostnader admin Porto Kontingent medlemmer Lotteri Renteinntekter Andre Leiekostnader Regnskap Total

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer