Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/ årgang. Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011"

Transkript

1 Andebu INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/ årgang Kommunestyret rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland SP, Sigmund Olsen SV, Ole Kristian Kjærås SP, Erlend Gallis FRP, Johnny Lian AP, Lars Jørgen Kjærås AP, Kjell Madsen AP, Magnus Aasrum KRF, Geir Kristian Øverland H, John Inge Stålerød KRF, Hanna Marie S. Orerød FRP. 2. rekke fra venstre: Jørn Erik Bøe AP, Kjell Einar Evensen FRP, Hans Skjelbred H, Jan Skaug V, Erna Aas KRF, Harry Gran FRP. 1. rekke fra venstre: Eva Ulland SV, Bjarne Sommerstad SP, Anne Marie Kvernsmyr AP, Hans Hilding Hønsvall KRF (ordfører), Karin Helene Nygaard FRP, Lars Viggo Holmen H, Gunnar Gallis V. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kirkevalget Presentasjon av kirkekontoret

2 Andebu Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult, 3158 Andebu Opplag: Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Brit Lønmo Vigdis Prøytz Inger Moe Ordføreren har ordet Det er høst i Andebu. Normalt skulle avlingene snart vært i hus, men mye regn og flom gjør at mye mat fortsatt står ute, og flere spør seg om det blir mulig å høste dette inn. Bak oss ligger uker med dramatiske nasjonale tragedier, men også lokale ulykker har preget oss alle. Dette blir en trist start på et innlegg som blir mitt siste i Andebustikka. Det er imidlertid slik jeg har det akkurat nå. 12 flotte år har jeg fått lov til å lede det politiske arbeidet i vår grønne kommune. Når jeg tenker tilbake på alle de flotte menneskene jeg har møtt, og alle de gode samtalene jeg har fått være med på, letter tungsinnet. Et ord som da blir tydelig er takknemlighet. Vi har for kort tid siden gjennomført valg. I Norge har vi lang tradisjon i det at innbyggerne skal bestemme. Neste år er det 175 år siden stortinget vedtok formannskapslovene. Denne ble gjeldene fra 1. januar 1838, og J. H. Otterbekk ble valgt til Andebus første ordfører. Det var den første spiren til demokrati i Andebu. Det gikk 75 år før kvinnene fikk stemmerett, og i starten hadde bare embetsmenn og landeiere rett til å stemme. Av de få som hadde stemmerett var det i begynnelsen langt under halvparten som benyttet seg av den. Ved valget nå i høst gikk deltagelsen litt opp sammenlignet med for fire år siden, men også denne gangen er hjemmesitterne det største partiet. 22. juli ga oss en alvorlig påminnelse om hvor viktig ytringsfriheten og demokratiet er i Norge. Det er et stort ansvar vi har som folkevalgte å opptre slik at innbyggerne opplever det viktig å stemme. Andebustikka høsten 2011 utgivelser og frister: Andebustikka nr. 4/11 Utgivelse uke 50 Stoffrist 24. november Åpningstider Ekspedisjonen/sentralbordet på herredshuset, sykehjemmet og familiesenteret kl Det kan selvfølgelig gjøres avtaler om møter utenom åpningstiden. Andebu kommune er på Facebook Innbyggerne har valgt de 25 representantene som skal sitte i kommunestyret i Andebu, og når disse samles første gang velges formannskap ordfører og varaordfører. Jeg benytter anledningen til å ønske dem lykke til. I vårt lokalsamfunn har kommunen fått stadig flere og mer omfattende oppgaver. Jeg har opplevd at de økonomiske midlene er for små i forhold til oppgavene, og det blir en utfordring i åra som kommer. Det jeg også har lært gjennom mine 16 år i lokalpolitikken er hvilken viktig rolle de frivillige lag og foreninger spiller i bygda vår. Det er ingen selvfølge at folk gjør frivillig arbeid, men det betyr utrolig mye både for unge og eldre at noen stiller opp i tillegg til det offentlige tilbudet. Når det stormer på er det viktig at vi er der for hverandre, og det har vi sett viktigheten av de siste ukene. La oss ta vare på, og oppmuntre til at dette kan fortsette. Nå har jeg fått være med på en etappe. Vi kunne ligget bedre an i løpet, men også dårligere. Takk til dere som ga støtte i de tøffeste bakkene. Det gjorde godt. Nå gleder jeg meg over at andre står klare til å ta over stafettpinnen. Jeg tror at dette skal dere klare fint. Takk for mange meningsfulle år i politikken i Andebu. Hans Hilding Hønsvall Annonsering av kunngjøringer Andebu kommune vil i en prøveperiode benytte Vestfold Blad til å annonsere kunngjøringer. I tillegg til Vestfold Blad, vil vi selvfølgelig også informere bredt på kommunens egne nettsider, på Facebook og i Andebustikka. Ledige stillinger vil fortsatt annonseres i Tønsbergs blad og Sandefjords blad i tillegg til flere nettmedier. Vestfold Blad er en gratisavis (annonsebasert) som kommer ut i hele Vestfold fylke og har et ukentlig opplag på aviser. Vestfold Blad skriver redaksjonelt innenfor hovedområdene samfunn, næring og kultur. Hvorfor denne endringen? Annonsering i papirmedier koster mye.! I Andebu er vi i den stilling at vi må annonsere i to lokalaviser for å nå alle våre innbyggere. Gjennom å annonsere i Vestfold Blad når vi hele Vestfold med en avis og sparer på denne måten store utgifter til annonsering. 2 Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu

3 Valg 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Årets kommunestyre- og fylkestingsvalg er nå gjennomført. I Andebu kommune var valgdeltakelsen 61,7 % av totalt manntallsførte på valgdagen. Dette er en økning i valgdeltakelsen på 1 % sammenlignet med valget i Konstituerende møte (altså det første møtet i det nye kommunestyret) er berammet til 11. oktober. I dette møtet foregår bl.a. det formelle valget av formannskap, ordfører og varaordfører. I møtet velges også en valg- nemnd, som skal avgi innstilling til valg av øvrige styrer, råd og utvalg overfor kommunestyret for kommende valgperiode. Valgnemndas møte er berammet til 18. oktober. Valgnemndas innstilling vil bli behandlet av kommunestyret i møte 25. oktober. Se mer informasjon om valget på Resultatet av valget innebærer en slik sammensetning av kommunestyret de neste fire år: Det norske Arbeiderparti Håkonsen, Hilde Hoff Lian, Johnny Nilsen, Heidi Pulido Hernandez, Arturo D Kvernsmyr, Anne Marie Jahre, Trond Olav Sletvold, Svein Magnus Senterpartiet Sommerstad, Bjarne Hvitstein, Jørgen Abrahamsen, Tom Cato Myhre, Susann Kristelig Folkeparti Aas, Erna Hanedalen, Miriam Venstre Eriksen, Helene Gallis, Gunnar Høyre Haugerød, Jan Tore Rolstad, Pia Hansen Holmen, Lars Viggo Grindlia, Jon Henrik Brathaug, Per Øverland, Geir Kristian S Fremskrittspartiet Gran, Harry Orerød, Hanna Marie S Skotner, Andreas Sandland, Svein Asle Valg av menighetsråd i Andebu, Kodal og Høyjord Ved kirkevalget velges medlemmene til menighetsråd og bispedømmeråd. Menighetsrådet består av 4-10 valgte medlemmer pluss soknepresten. Rådet velges av alle soknets stemmeberettigede kirkemedlemmer for en periode på fire år. Menighetsrådet velger 1-2 representanter til et kirkelig fellesråd der hvor det er mer enn ett sokn i kommunen. Hvilke oppgaver har menighetsrådet? Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet (kirkeloven 9). Rådet skal legge til rette for det lokale menighetslivet med trosopplæring, omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemusikk. Disse ble valgt : Høyjord menighetsråd Gro Fadum Holm Hans Skjelbred Harry Gran Tor Åge Gabrielli Øystein Orerød Kjell Sommerstad Andebu menighetsråd Hans Skjelland Tove Følgum Line Brynjulfsen Edith Kristine Garpestad Mona Elsness Hem Else Merete Kolkinn Myhre Kodal menighetsråd Inger Anne Speilberg Geir Tollnes Magnar Jacobsen Marit Andersen Reidar Hvitstein Inger Grete Rotli DEN NORSKE KIRKE Re kirkelige fellesråd Andebu Stikka nr

4 Vel møtt til nytt skoleår! Mandag 22. august begynte 72 forventningsfulle barn i barneskolene i Andebu kommune. Andebu skole tok i mot 34, Høyjord skole 16 og Kodal skole 22 elever. Vi ønsker at skolen skal være et godt sted for læring og utvikling på alle områder. Men vi trenger din hjelp. Du er ditt barns viktigste støttespiller. Vi ønsker gamle og nye foresatte velkommen til et godt samarbeid til beste for barn og ungdom. På våre fire skoler vil det dette skoleåret gå ca. 730 elever. Alle ansatte vil gjøre sitt beste for at elevene skal trives, og at de skal oppleve trygghet, læring og mestring, samt utvikle seg både fysisk og sosialt til gavn for seg selv og sine omgivelser. Et barn og en ungdoms hverdag fylles også av andre ting enn skole og SFO. Jeg vil benytte anledningen til å ønske all frivilligheten i Andebu lykke til med sitt arbeid. Uten deres innsats ville barns hverdag blitt fattigere. Positive fritidsaktiviteter er viktig for barn og unges utvikling. Takk for den innsatsen dere gjør! 1. trinn ved Andebu skole. 1. trinn ved Høyjord skole. 1. trinn ved Kodal skole. Bjørn Aamodt, kommunalsjef Lokalmedisinsk senter i Sandefjord I samarbeid med Sykehuset i Vestfold utreder Andebu, Stokke og Sandefjord muligheten for å etablere et eget lokalmedisinsk senter i lokalene til byens nedlagte sykehus. Målet er at innbyggerne våre skal få et trygt lokalt helsetilbud av god kvalitet, forteller prosjektleder Kirsti Nyerrød. Prosjektet har kommet i gang som en følge av Stortingsmelding nr. 47, bedre kjent som Samhandlingsformen. Hovedbudskapet i Samhandlingsreformen, med undertittelen Rett behandling på rett sted til rett tid, er at det skal satses mer på forebyggende helsearbeid, og at oppgavefordelingen forskyves fra spesialisthel- Prosjektleder Kirsti Nyerrød. setjenesten, også kalt andrelinjetjenesten, til primærhelsetjenesten, eller førstelinjetjenesten. For å lykkes med det, er det viktig å etablere en bedre samhandling mellom de to nivåene enn man ser i dag. Ett av tiltakene som kan bidra til en mer effektiv behandlingskjede, og som stortingsmeldingen foreslår, er at det etableres lokalmedisinske sentra i kommunene, sier Nyerrød. Bystyrevedtak og samarbeid Prosjektet er også forankret i Sandefjord bystyres vedtak fra november 2009 som sier at det skal lages en helhetlig plan for utvikling av sykehuseiendommen der kjernen for virksomheten skal være et lokalmedisinsk senter med 14 forsterkede sengeplasser, støttet av en 24-timers legebemannet legevakt med 5 observasjonssenger. Bakgrunnen for at Andebu og Stokke har blitt med på prosjektet, er at de to kommunene hver for seg har for få innbyggere til å takle fremtidige helseutfordringer, forklarer Nyerrød, som legger til at oppbygging av nødvendig kompetanse i kommunehelsetjenesten er et viktig samarbeidsområde for de tre kommunene. Tredelt mål Nyerrød forteller at prosjektgruppen skal utrede tre områder. - Vi skal for det første kartlegge pasientgruppen over 60 år fra de tre kommunene og deres behov for koordinerte og integrerte tjenester på tvers av forvaltningsnivå. Dernest skal vi utarbeide forslag til hvordan Andebu, Stokke og Sandefjord kan samarbeide og samhandle med Sykehuset i Vestfold om pasienter som beveger seg mellom første- og andrelinjetjenesten. Til slutt skal vi foreslå en modell for drift og finansiering av lokalmedisinsk senter. Gruppen som består av aktører fra ulike fagdisipliner og etater har tiden fram til våren neste år å utarbeide en rapport som vil bli behandlet politisk i de tre kommunene.

5 Trivselsprogram ved alle skolene i Andebu Tirsdag 6. september var trivselsledere for alle skolene i Andebu samlet i idrettshallen for å lære seg forskjellige aktiviteter som kan brukes i friminuttene. Trivselslederne på ungdomstrinnet fikk ekstra opplæring og var gode instruktører for resten av trivselslederne på kurset. Hensikten med dette opplegget er bl.a.: - større aktivitet i friminuttene som passer for alle - økt fysisk aktivitet for alle elevene - programmet vil ha en forebyggende effekt i forhold til mobbing I alt 116 elever var aktive i idrettshallen denne dagen, og ut fra all aktivitet og blide ansikter fra de aller yngste til de eldste på 10. trinn, har vi store forhåpninger om at programmet skal skape enda større trivsel i friminuttene. Økt trivsel gir økt læring. Klarer vi gjennom dette programmet å redusere mobbing og uønsket atferd samt få enda flere elever til økt fysisk aktivitet, har vi kommet et langt stykke på vei. Klassebesøk på biblioteket eller besøk av barnebibliotekaren? Som et prøveprosjekt ønsker vi å tilby skolene i kommunen besøk på biblioteket. Fram til nyttår vil vi omfordele bibliotekressursene slik at vi bruker mer av tiden vår på utadrettet virksomhet og nedprioriterer indre arbeid for å kunne nå ut til flere i denne perioden. Det vil bli vår nye vikar Tone Bahus Rødningen som står for dette prøveprosjektet. Hun kan dere også kontakte på denne mailadresessen : eller på telefon Litteraturuka i Vestfold 2011 Litteraturuka i Vestfold foregår i uka november. Andebu bibliotek har fått to arrangementer i denne uka. Onsdag 9. november kl Forestilling på Andebu bibliotek med Geirr Johnson og Magnar E. Vegger. Geirr Johnsson har reist rundt med forestillingen Som å komme hjem som er en lun forestilling med glimt i øyet og humoristiske livsbetraktninger. Sanger av Geirr Johnson, Tom Waits, Leonard Cohen og Jaques Brel. Magnar E. Vegger leser dikt og historier bl.a. fra sin debutbok Dikt setter spor, som er en bok med lun humor, optimisme og lys og mørke, akkurat som i livet selv. Torsdag 10. november kl Forestilling for barn på Andebu bibliotek i forbindelse med Litteraturuka i Vestfold med Svein og Egil Nyhus. Forestillingen heter Se nå! og består av morsomme tegnefortellinger hvor alt kan skje. Ingen fortellinger blir helt like og det er barna som bestemmer hvordan fortellingen utvikler seg. Andebu Stikka nr

6 Presentasjon av: Kirkekontoret, de ansatte i kirken og kirkene i Andebu Postadresse: Kirkekontoret holder til i Andebu menighetshus, og har postadresse: Andebu kirkekontor, Bankbakken 6, 3158 Andebu. Resepsjonstid: Tirsdag Torsdag Hvem er vi som jobber i kirken/på kirkekontoret? Daglig leder/kirkeverge: Jan-Agnar Stålerød har kontorplass på Andebu herredshus og har postadresse Andebu sentrum 1, 3158 Andebu. Tlf Epost: Kirkekontorets ansatte er: Sogneprest: Jan Brastein tlf / Epost: Kateket: Vigulf Sollie tlf Epost: andebu. kommune.no. Diakonimedarbeider: Thorild Bonden Hanedalen tlf Epost: Resepsjon/kontorfullmektig: Reidun Brodersen tlf Epost: Disse er ansatt i kirken, men har ikke kontortilhold på kirkekontoret: Kantor: Vigdis Poupart tlf Epost: Kirketjener Høyjord og Andebu: Gerd Ruth Michelsen tlf Kirketjener Kodal: Knut Dalen tlf Hvilke tjenester blir utført i kirken? Dåp Når man har bestemt seg for å døpe sitt barn i Den norske kirke, kontakter man Andebu kirkekontor v/ resepsjonen. Dere vil få tilsendt et Dåpsregistreringsskjema som dere sender tilbake til kirkekontoret i utfylt stand sammen med kopi av fødselsattest. En stund før dåpsdagen vil presten som skal døpe barnet kontakte foreldrene og avtale tid og sted for en dåpssamtale. Dåpssamtalen er en samtale om dåpen og dåpsliturgien, der dåpshandlingen og det som skal foregå i kirken blir gjennomgått. Dåp koster ikke noe i Den norske kirke. Det er mulig å døpe sitt barn i en annen menighet enn der man bor: Kontakt da menigheten der du ønsker dåp for avtale om tid osv. Kontakt også Andebu kirkekontor for avtale om dåpssamtale og utfylling av dåpsmelding. Les mer om dåp på vår nettside: Konfirmasjon Konfirmanttida er en viktig del av kirkens tilbud om, og ansvar for å gi trosopplæring til medlemmene sine. Dersom du ikke er døpt, er du fortsatt velkommen til å Bilde tatt etter innsettelsesgudstjenesten Fra venstre: Prost Øyvind Nordin, kontorfullmektig Reidun Brodersen, kateket Vigulf Sollie, kantor Vigdis Poupart og sogneprest Jan Brastein. Innfelt bilde: diakonimedarbeider Thorild Bonden Hanedalen. Foto: Anna Irene Valstad. delta i konfirmanttida, men for å bli konfirmert, må du først bli døpt. I løpet av konfirmantåret vil du være med på ulike aktiviteter som: Undervisningssamvær Gudstjenester m/ oppgaver Samlinger i mindre grupper Tjenesteoppgaver: Fasteaksjon, diakoni, ledertrening. Helgetur Den norske kirke sender hver vår ut en informasjonsbrosjyre om konfirmasjon til alle ungdommer i det aktuelle alderstrinnet. Det blir dessuten sendt ut lokal informasjon fra hver enkelt menighet med aktuelle datoer, innmeldingsskjema osv. Dersom du ikke har fått tilsendt informasjon og innmeldingsskjema til konfirmasjon i din menighet, kan du kontakte kirkekontoret: Kateket Vigulf Sollie tlf epost: Les mer om konfirmasjoner i Andebu, Høyjord og Kodal på Konfirmasjonsdatoer: Kodal: 6. mai 12. mai Høyjord: 13. mai 26. mai Andebu: 20. mai 5. mai Vigsel Man henvender seg til Den norske kirke i Andebu v/kirkekontoret. Her avtaler man tidspunkt og kirke. Presten kontakter brudeparet nærmere vielsen for vigselsamtale. I denne samtalen blir vielsen og hva den innebærer gjennomgått. Presten informerer også om det som skal foregå i kirken. Folkeregisteret på det stedet man bor må kontaktes i god tid før vielsen for å få ordnet nødvendige papirer. Det er Folkeregisteret som undersøker om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Ekteskap må inngås frivillig, og begge må være over 18 år. >>>>

7 Reisebrev fra SS Statsraad Lehmkuhl Reisebrev fra Ungdomshusets tokt med SS Statsraad Lehmkuhl Bergen-Edinburgh - Sandefjord 24. juni - 2. juli Endelig var dagen kommet, og tolv personer fra Andebu ungdomshus sto spent på parkeringsplassen på Sem kl halv 6 om morgenen 24. juni Totalt var vi 18 ungdommer tilknyttet Huset. Etter en stopp med god mat i Hemsedal bar det rett til Bergen brygge der seilskipet Statsraad Lehmkuhl ventet på oss. Vi var alle spente og du kan jo tenke deg at når nesten 100 ungdommer skal få all bagasjen sin under dekk samtidig, så blir det kaos. Sersjanten ga oss masse informasjon. Blant annet ble vi delt inn i hvitt, rødt og blått lag. Blå vakt kl Rød vakt kl Hvit vakt kl Alle fikk nummer som gikk igjen på skap og faste plasser i taket til hengekøya hvor vi skulle sove. Vi kom fort inn i tidene vi skulle jobbe, og den første vakten falt på de blå. Det var ikke tungt å være vakt men du måtte være fokusert og klar til å jobbe. Dagen gikk ganske kjapt, middagen var lapskaus. Den gikk ned på høykant, og så bar det rett til køys med de fleste; i hvert fall så fort vi klarte å stable oss oppi der. Dag 2 ble vi satt inn i systemet på båten. Vi ble fortalt at vi skulle mønstre (stille opp på dekk i rekker 6 og 6) etter nummer og det ble vi bedre på etter og ha gjort det noen ganger. Vi ble satt på post og ble fordelt ut på bøyevakt, rorvakt, brannvakt og utkikksvakt. Det var strålende vær, mange ble kjent med hverandre, og mange ble kjent med båten. Vi tok ned seila som rød vakt hadde satt på natta, og så fikk vi et kurs i hvordan vi skulle klatre i mastene. Mange ble overrasket over at vi ikke var sikret på vei oppover bortsett fra når vi skulle opp på første plattform. De fleste tok utfordringen, og kom seg opp på plattform nr. 1. Det var noen som ikke turte, men de fleste prøvde likevel. Etter klatrekurset var vi klare for å kunne gå ut på ræla, og for de som ikke vet hva det er, så er det der seilene er. Og ut klatret vi alle mann og damer. Dagen om bord går fort når en har mye å gjøre. Dag 3 våknet vi opp til en solfylt dag, og det eneste vi kunne se rundt oss var hav og oljeplattformer. Forberedelsene til landsetting i Skottland består i å pusse messing for harde livet. De som ikke gadd dette fikk beskjed om å vaske hele dekket. Forts. neste side Dersom mindreårige ønsker å gifte seg, må de ha tillatelse fra foreldre og fylkesmann. Hos Folkeregisteret får man skjemaer som må fylles ut, ett for brudeparet og ett for forloverne. Har noen av brudeparet vært gift før, må også skjema om erklæring om skifte fylles ut. Er en eller begge registrert bosatt i Andebu eller har en tilknytning til kommunen, er bruk av kirke, organist og prest gratis. Les mer om vigsel på Gravferd Når man mister en av sine kjære vil de fleste være uforberedt på mange av de praktiske spørsmål som dukker opp. Etter at et menneske dør, utstedes det en dødsattest av legen som konstaterer at døden har inntruffet. Dødsattesten forteller hvem som er død, når og hvor personen døde og sannsynlig dødsårsak. Som regel vil man kontakte et begravelsesbyrå (dette er ikke pålagt). Byråene har som regel bred erfaring og kan bistå med å løse de fleste praktiske spørsmål. Det påløper imidlertid kostnader for alle tjenester fra byrået, som man gjerne kan spørre om på forhånd, og man kan også avtale hvilke oppgaver man selv ønsker å ta seg av i denne sammenheng. I den grad man kjenner den avdødes ønsker, bør Andebu Stikka nr de følges så langt det er mulig. Man må ta stilling til hvor og når begravelsen/bisettelsen skal finne sted og om det skal være bisettelse (kremering) eller kistebegravelse. Les mer om gravferd på vår nettside: gravferd. Gudstjenester Det holdes Gudstjenester i kommunens tre kirker, Andebu kirke, Kodal kirke og Høyjord stavkirke. Gudstjenestene holdes i hovedsak på søndager kl Se liste over Gudstjenester på Gudstjenestene blir også annonsert i lokalavisene. Kirkene Hvert av de tre sogna i Andebu har egen kirke, alle fra middelalderen. Høyjord stavkirke er den eneste bevarte stavkirken i det sentrale østlandsområdet. Alle kirkene blir brukt til de kirkelige handlingene og det er valgt menighetsråd for hvert av kirkesognene. Les mer om kirkene på Leie av kirkene Det er det respektive menighetsråd som forestår utleie av kirkene. Kontakt med menighetsrådene kan ev. formidles via kirkeverge Jan Agnar Stålerød

8 Det var god stemning om bord, og alle gledet seg til å komme til Skottland å kjøre toetasjes buss. Dag 4 kunne vi skimte land i sekstiden om morgenen, langt der borte. Vi heiste det skotske flagget for å hilse landet vi kom til. Mens vi på dekk holdt på med siste finpuss, jobbet mannskapet med å styre båten inn i slusen. Når vi kom til kai måtte alle mønstre, og vi fikk ikke lov til å gå i land før tolleren hadde godkjent båten for varer og lignende. De fleste var rastløse og gledet seg til å komme seg på land. Vi satte oss på bussen, og selvfølgelig prøvde alle å få plass i andre etasje. Det var en merkelig følelse og kjøre på feil side av veien, spesielt i kryss og rundkjøringer. Når vi kom til byen var det som om den var delt i to; gamlebyen og den mer moderne byen. Mange tok turen til Edinburgh Castle. 2. dag i land - opp tidlig. Det var nå blitt vanlig å spise frokost klokken De fleste sto opp for å spise frokost uten problemer. Etter en god stund måtte folk vende tilbake til skuta, og klokken dro vi fra Skottland full av suvenirer og skotske godterier og gaver til de hjemme. Det var til og med en som hadde kjøpt en treliters flaske med brus. Det tok ikke lang tid før alle måtte tilbake til de faste postene. Utkikk, bøyevakt, rorvakt og brannvakt. Endelig kom vinden på dag 6, og det var på tide å seile. De som ville fikk lov til å gå opp på ræla, mens de andre måtte være på dekk å dra i tau for å stramme seilene. Vi satte seil, og en halvtime etterpå måtte vi opp igjen å pakke seilene fordi vinden avtok. Det viste seg at vi var på vei til en storm, og man fryktet at det kom til å bli mange sjøsyke. Da ble det kurs med kapteinen som fortalte hvordan vi måtte seile gjennom en storm. På kvelden kom regnet og regntøyet ble tatt på. Stormen, 30 graders helling på båten. ned på bordet, over bordet og ned på andre siden til den traff gulvet. Senere ble det knytt fast tau som vi måtte holde oss fast i når vi gikk over dekk. Det ble så mye sjø at luka der vi satt og spiste så ut som en vaskemaskin. Det beste var å være på dekk så man ikke ble så fryktelig sjøsyk. På kvelden ble været bedre. Vi hadde seilt inn ett døgn, og kunne se norskekysten. Dag 8 seilte vi oppover kysten og tok en ekstra runde rundt Nøtterøy og Tjøme, via Tønsberg brygge, for så å ankre opp innaskjærs. Fra masta og ned. Nå var det badetid, og det var godt etter to dager dusjestopp. Det var gøy å bade fra planken. Siste dagen skulle alle pakke, alle hengekøyene skulle brettes sammen og bæres ned i lasterommet. Alle hjalp til, og frokosten ble inntatt. Etter det fikk alle på seg uniformene, og det tok ikke lang tid før vi klatret opp i mastene og ut på ræla. Der sto vi, 40 ungdommer oppe på ræla, 10 i frontspissen og resten på dekk. Vi seilte inn til Sandefjord og la til kai der foreldre, besteforeldre og sikkert andre familiemedlemmer sto. Vi fikk mye oppmerksomhet. Det var mange etterpå som ikke skjønte at vi turte å klatre opp i masta. Til slutt: Siste mønstring med avsnitt, og så sang vi shantiesen Leave here, Johnny leave here. Så mønstret alle de fornøyde ungdommene av Statsraad Lehmkuhl for denne gang! Therese Nørberg Dag 7 våknet vi til storm. Siden vi sov i hengekøyer ble det veldig morsomt da vi skulle ut av dem med tre meter høye bølger, og det ble ventet mer vind senere. Frokosten fikk vi spist, men det var ikke enkelt å spise cornflakes når melka bølga på utsiden av tallerkenen, Åpent fra klokken til klokken Atten års aldersgrense (legitimasjonsplikt) Medbrakt drikke er ikke tillatt. Salg av vått og tørt. Billetter i forsalg koster 250 kroner og kan kjøpes hos Statoil i Andebu og Shell i Kodal. Billetter ved inngangen koster 300 kroner. Støtt det lokale foreningslivet-kom i Andebuhallen! Oktoberfesten arrangeres av Høyjord Ungdomslag

9 Innsyn i Andebu kommunes postlister Fra 1. oktober legges kommunens utgående post i fulltekst ut for innsyn under kommunens postlister. Frem til utgangen av september vil det være kommunens inngående post som er gjenstand for innsyn via postlistene. Fra 1. oktober vil det alstå bli mulig å lese all inngående og utgående post til og fra Andebu kommune på våre postlister. Dette gjelder selvfølgelig ikke post som er unntatt fra offentligheten. De offentliggjorte postlistene har en forsinkelse på tre dager. Om innsynsretten Innsyn er et av de viktigste demokratiske virkemidlene vi har. Rettigheten er lovfestet og skal blant annet sikre at den enkelte får innsyn i hva myndigheten foretar seg. Den viktigste loven som regulerer dette er kanskje Personopplysningsloven, som blant annet gir rett til å kreve informasjon om hvorledes personopplysninger blir behandlet. Loven regulerer blant annet at: Alle har rett til å vite hva som blir behandlet av personopplysninger og hvorledes dette skjer. Du kan for eksempel få vite hva skolen, arbeidsgiveren, butikken eller andre behandlere av personopplysninger, hva slags opplysninger dette er og om de har opplysninger om deg. Alle har rett til innsyn i opplysninger om seg selv. Du kan for eksempel sjekke om opplysningene om deg selv er korrekte eller bare be om innsyn bare fordi du er nysgjerrig! (Kilde: Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo) Også andre lover er viktige for å ivareta innsynsretten, herunder forvaltningsloven (innsyn for den enkelte/ partsinnsyn) og offentlighetsloven (innsyn for alle). I tillegg kan innsynsretten ivaretas ved å praktisere meroffentlighet. Det vil i korthet si at kommunene selv aktivt velger å publisere informasjon slik at den enkelte ikke må gå veien om innsynsbegjæringer. Meroffentlighet er slik sett forankret i Kommunelovens 4 Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet: Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning. Andebu Stikka nr

10 Andebu ungdomshus Prosjekt Sammen er vi sterke mot mobbing og ensomhet 2011/2012. Nytt skoleår, nye 8.-klassinger og sikkert nye ensomme ungdommer i skolegården. Vi ønsker å fange opp dem som kanskje ikke har det så greit og få dem til å komme på klubben for å få venner og føle fellesskap. Andebu ungdomshus har startet opp prosjektet Sammen er vi sterke. Prosjektet ble demokratisk vedtatt på fellesmøtet i Ungdomshuset i august i år. Vi ønsker å sette fokus på mobbing og ensomme ungdommer i tenårene. Vi ønsker at all ungdom skal ha mulighet for kontakt med annen ungdom på en trygg måte og føle fellesskapet sammen. Vi vet at det er ungdom som ikke har hatt venner før de har startet å komme på ungdomshuset, og dette ønsker vi å gjøre noe med. Venner på ungdomshuset = venner på skole og annen fritid. Å være trygg på skolen = fokus på skolearbeid, istedenfor redsel for hva som skjer i neste friminutt. Prosjektet Ungdommen på Huset har blitt utfordret på å engasjere seg og premien for engasjementet er: 1. Blir disse personene medlemmer videre i januar 2012 får den som har vervet ett års medlemskap gratis 2. Får vi reddet ett medlem fra å være ensom eller bli mobbet skal vi på hyttetur sommeren 2012 Ansvar Husets ungdom har ansvar for å ta kontakt med ungdom som de ser i skolegården, skolebuss og fritidsarena, som stadig går aleine eller ser ensom ut og for å bry seg hvis de ser noen som blir mobbet. Alle av Husets ungdom har ansvar for at de unge føler seg velkommen, føler fellesskap og får venner på Huset, på skolen og evt. andre arenaer. Ungdomsleder tar kontakt med skolen for å informere om prosjektet, og gjøre avtale med lærer om å være oppmerksom og ta kontakt hvis det er en eller flere ungdommer som kommer innunder dette prosjektet. Ungdomsleder, i samarbeid med prosjektgruppa og de nye ungdommene, legger til rette aktiviteter som passer for å sette i gang god kommunikasjon på klubbkveldene. Ungdomsleder har ansvar for å legge til rette og planlegge sammen med prosjektgruppa hyttetur juni Prosjektgruppa består av: Styreleder: Martin Terjesen Adrian Abrahamsen Ungd.råd repr: Sandra Michelle Vestly Haugnes Ungdomsleder: Marianne Møller Jonassen Andebu sykehjem Collage kurs Collage kurs på sykehjemmet hver onsdag i hele oktober. Kurset holdes i Atriet med Ragnhild Rise og Tove Holmøy. Dette kurset blir kl i forbindelse med blandet drops aktivitetene. Påmelding til Linda Linnestad / Andebu sykehjem. Aktivitetskalender høsten 2011 Tilbudene er åpne for alle som bor i Andebu kommune. Transport til og fra ordner du selv. Sted: mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Sykehjemmet Hyggetreff m/vafler Blanda Drops Bingo(like uker) Kort og Spill kl kl kl (ulike uker) kl Lett trim (ulike uker) Andakt Lesing (like uker) kl kl Atriet sykehjemmet Middagsservering Allsang Middagsservering Middagsservering kl (påmelding) kl kl (påmelding) kl (påmelding) Pensjonist- Ballansetrim Andebu Pensj.forening senteret kl møter pr. mnd 1 møte pr. mnd kl

11 Informasjon fra Andebu Sparebank - Annonse Elkontroll gir rabatt og trygghet Hver fjerde nordmann har aldri fått en elektriker til å kontrollere det elektriske anlegget i boligen. Dette til tross for at en rekke branner skyldes nettopp feil i det elektriske. Gjennomfører du en elkontroll får du både tryggere bolig og 15 prosent rabatt på boligforsikringen. - Er du usikker på det elektriske anlegget kan det være smart å sjekke det før fyringssesongen setter inn for fullt, sier forsikringsrådgiver Ellen Hellberg. Gjennomfører du en elsjekk får du 15 prosent rabatt på både boligog innboforsikring i de seks påfølgende årene. Svake punkt Feil kan selvfølgelig oppstå en rekke steder, men det er noen tips om svake punkter du bør være obs på. Sikringsskapet bør sjekkes, da spesielt om det er skrusikringer. En vanlig feil er at man har glemt å skru til skrusikringene, som løsner over tid. Bruk av halogenpærer, for eksempel i downlights eller spotlight, er heller ikke uten risiko. Disse blir ofte varme, og kan få varmgang. Det hender også at det blir montert feil lyspære. Det finnes både lyspærer som stråler varmen ned, og de som stråler opp. Velger du feil pære kan det forårsake brann. Et annet svakt punkt er overgangen mellom varmekabler og strømledningene når det gjelder varmekabler av eldre årgang. I denne overgangen har det vært tilfeller av branntilløp. Dette skal ikke være noe problem med nye varmekabler, men finnes fortsatt i eldre anlegg. Sjekkliste Ta kontakt med elektriker dersom du opplever en eller flere av følgende: Sikringene går ofte Blinkende eller flimrende lys Enhver antydning til at det lukter brent Kontakter er brune/svidde - spesielt rundt hullene Vær også ekstra observant etter det har vært tordenvær. Passe stor for personlig service Spør oss om forsikring Bilforsikring er dyrt når man er ung, men vi sparte 2400 kroner på å flytte bilforsikringen til Andebu Sparebank. Marthe Thue Fevang Å ha en kunderådgiver som kjenner meg og som kan ordne ting enkelt og raskt er utrolig kjekt! Oddbjørn Gjermundrød Vi velger det gunstigste forsikringstilbudet, men det er best når vi finner det lokalt. Og med tre eller flere forsikringer i Andebu Sparebank får vi jo samlerabatt. Bernt Henry og Irene Stålerød Ring oss på telefon eller send en epost til Andebu Stikka nr

12 Kildesortering TØMMERUTINER 2011: Det ble innført ny innsamlingsordning for husholdningsavfall fra mai 2009, og husholdningsavfall, som hentes av renovatøren, skal sorteres i 5 fraksjoner: Bioavfall (hver uke), plast og papir/papp/kartong og restavfall (vekselvis hver 3. uke), glass-/metallemballasje (hver 6. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt: BIO matrester mv, PL plast, PP papir/papp/kartong, RA restavfall, GM glass/metall Måned uke nr. Fraksjon Oktober 41 BIO + RA 42 BIO + PL 43 BIO + PP + GM 44 BIO + RA November 45 BIO + PL 46 BIO + PP 47 BIO + RA 48 BIO + PL Vesar har utarbeidet en egen informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen i kommunen. Det er også mulig å få hentet grov- og/eller hageavfall ved å bestille dette hos Vesar. Se Vesars hjemmeside eller ta kontakt på tlf Måned uke nr. Fraksjon Desember 49 BIO + PP + GM 50 BIO + RA 51 BIO + PL 52 BIO + PP DERSOM AVFALLET IKKE ER HENTET Dersom husholdningsavfallet ikke er hentet av renovatør, må dette umiddelbart varsles til Vesar. Kontroller imidlertid hvilke fraksjoner som skal hentes den aktuelle hentedagen. Ikke hentet avfall registreres som avvik hos Vesar og renovatøren skal normalt ordne opp innen 24 timer. Så ta rask kontakt med Vesar ved avvik. INNSAMLING AV PLASTEMBALLASJE/NY DUNKE Plastemballasje hentes nå hver 3. uke hjemme hos deg. Du får utdelt en plastsekk til å samle emballasjen i. Denne setter du ut til renovatøren på hentedagen din. Plast utgjør i dag ca volumprosent av restavfallet. Ved at plasten sorteres ut, reduseres volumbehovet for restavfall, og du vil merke en markant forskjell i mengden restavfall. Fra 1. juni er det også mulig å få egen dunke for plast. Sjekk dette på Vesars hjemmeside. Vann og avløp SEPTIKTØMMING 2011 Det er 2 år siden forrige tømming, og i.h.t. kommunal forskrift utføres ny tvungen tømmerunde i år. Kommunens renovatør er Gunnar Gallis, som har startet opp arbeidet og fortsetter utover høsten. Alle septiktanker skal tømmes. Det blir normalt lagt igjen meldingslapp etter utført tømming. Dersom det er ønske om tømming til spesiell tid, kan dette bestilles direkte til Gunnar Gallis ( / ) eller virksomhet teknisk ( ). 12 Det gis ikke reduksjon i renovasjonsgebyret p.g.a. avvik. Dette må varsles umiddelbart til Vesar, slik at renovatøren kan ordne opp. KULLERØD FYLLPLASS ÅPEN FRAM TIL 26. OKTOBER Fyllplassen er åpen for mottak av rene masser som hageavfall, stein, jord mv. fra husholdninger/hytter t.o.m Åpningstid er hver onsdag kl Plassen er bemannet og levering er gratis. Sammen mot null NY TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Forslag til trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i kommunestyret Etter dette blir planens handlings-/tiltaksplan rullert i teknisk utvalg, normalt en gang hvert år. Trafikksikkerhetsplanen er lagt ut på kommunens hjemmesider. OM FARTSGRENSER: Hvis det ikke er skiltet særskilt fartsgrense (30, 40, 50, 60, 70, 90 eller 100km/t), gjelder de generelle fartsgrensene, som er 50 km/t i tettbygd strøk og 80 km/t utenfor tettbygd strøk. Lavere fart gir færre og mindre alvorlige ulykker Lavere fart gir mindre støy og forurensning Alle tette tanker skal i.h.t. forskriften tømmes minst en gang i året og klaringstanker hvert 4. år. De fleste minirenseanlegg skal normalt også tømmes hvert år. Tømming av slike anlegg skjer etter bestilling fra abonnent/servicemann. >>>>

13 TV-aksjonen 2011 Vi rydder for livet TV-aksjonen 2011 er tildelt Norsk Folkehjelp og temaet er Vi rydder for livet. TV-aksjonsdagen er 23. oktober. Norsk Folkehjelp ble etablert i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. De har mer enn medlemmer og over 100 lokallag i hele Norge. Norsk folkehjelp arbeider med frivillig sanitets- og redningstjeneste i Norge og humanitær minerydning og internasjonalt utviklingsarbeide i til sammen 36 land. De samarbeider med lokale myndigheter, partnere, frivillige organisasjoner og FN. Miner og klasebomber utgjør en daglig trussel og hindrer utvikling i men enn 70 land verden over. Landminer plasseres på eller under bakken og utløses når et menneske tråkker på eller et kjøretøy kjører over den. Klasebomber inneholder mange hundre småbomber. De slippes feks. ut fra fly og dersom de ikke eksploderer med en gang blir de liggende ueksplodert på bakken og er livsfarlige for omgivelsene. Norsk Folkehjelp arbeider i 15 land som alle er hardt rammet av miner og eksplosjoner. Arbeidet deres har høy kvalitet og det skjer få ulykker. I sitt arbeide bruker de også minehunder som kan finne en mine 20 ganger raskere enn en minerydder med metalldetektor. Hundene er trent til å lukte seg fram og kan finne eksplosiver som har ligget nedgravd i bakken i mer enn 40 år. Pengene fra TV-aksjonen NRK går altså i år til Norsk Folkehjelps arbeid med å fjerne miner og klasebomber i syv land som bl.a. Bosnia-Hercegovina, Laos, Libanon, Vietnam og Sør-Sudan. Tenk deg hvordan livet vårt her hjemme i trygge Andebu ville vært hvis landminer og klasebomber hadde vært nedgravd i bakken slik at vi ikke kunne ferdes trygt uten å være redd for å utløse en eksplosjon. En slik situasjon er vanskelig for oss å sette seg inn i, men vi har mulighet til å hjelpe via NRK s TV-aksjon som er verdens største og viktigste dugnad der bøssebærere besøker landets 1,8 millioner husstander. Aksjonen samler inn mer penger pr. hode enn noen annen aksjon i verden og kommunekomiteene er innsamlingsaksjonens organisatoriske ryggrad. I årets kommunekomité sitter representanter fra Høyjord bygdekvinnelag og helselag, Andebu bygdekvinnelag og bondelag, Kodal helselag og Kodal Ten-In. I tillegg møter som leder, Hans Hilding Hønsvall utpekt av Andebu formannskap, og som sekretær konsulent Gro Fadum Holm. Hvordan bli bøssebærer Kommunekomiteens arbeid blir fortrinnsvis å rekruttere bøssebærere. Vi oppfordrer alle dere som blir forespurt å være positive, ta imot utfordringen og delta som bøssebærer på aksjonsdagen. Norsk Folkehjelp er avhenging av din innsats for at innsamlingen skal bli vellykket! Å gå med bøsse tar omtrent to timer - og har du lyst til å gå med bøsse men ikke blir spurt - ta kontakt med Gro Fadum Holm på tlf eller mobil så ordner vi det. I tillegg kan du ringe inn på et sentralt påmeldingsnummer eller send SMS: TVA til 2080 Vi oppfordrer kommunens innbyggere til å ta godt imot bøssebærerne den 23. oktober! RIKTIG FYRING MED VED: Vinteren nærmer seg og kulda setter inn. Det er tid for å tenne opp i vedovnen. Noen viktige fyringsregler: - Feil montert ildsted er årsak til mange branner. Er du i tvil om ditt ildsted er riktig montert, kontakt Vestfold Interkommunale Brannvesen (tlf ) - Fyr alltid med tørr ved. - Ha god trekk i ovnen. - Ikke fyll ovnen full med ved for deretter å skru igjen trekken. - Oppbevar aske i en ubrennbar beholder beregnet for formålet. FEIL FYRING KAN FØRE TIL BRANN! Lavere fart gir like god trafikkavvikling Lavere fart øker trivsel og handel (Fakta er hentet fra Statens vegvesens hjemmeside) BRUK REFLEKS! Vinteren kan være veldig mørk. Ikke gjør skoleveien, spaserturen mv. til en uhyggelig opplevelse. Bruk refleks slik at andre trafikanter ser deg! Andebu Stikka nr LA BRØYTESTIKKENE STÅ! Høsten er tid for utsetting av pisker/brøytestikk langs kommunale veier. Dette gjøres for å hjelpe brøytemannskapene i deres jobb gjennom vinteren. Det er mange som dessverre ikke kan la piskene stå. Piskene er IKKE leketøy. La derfor brøytestikkene stå! 13

14 Sentralen i Andebu Sentralen skal inneholde både Frivillighet og Frisklivstiltak og vil åpne i løpet av høsten. Har du lyst til å være med på å utvikle Sentralen? Ta kontakt med Grete Evensen Øvrum, telefon Sentralen blir lokasert i tidligere Familiesenteret på Møyland. Frisklivsresept noe for deg? Frisklivsresepten passer for alle som ønsker å gjøre endringer innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, og som ønsker støtte til praktisk tilrettelegging og/eller motivasjon. Ved oppstart får du tilbud om en individuell samtale hvor det utarbeides en plan for reseptperioden. Du får anledning til å ta en utholdenhetstest ved oppstart og etter endt reseptperiode. Testen vil fortelle deg om du har oppnådd bedre fysisk form i reseptperioden. Frisklivstiltak som foreløpig er lagt under Sentralen: DAG TID TRENINGSTYPE ANSVARLIG OPPMØTESTED/ TRENINGSSTED MANDAG Frisklivsresepten Bevegelse i naturen 14 Fysioterapeut Maria Kallum Balansetrening Instruktør Thone M Newman Balansetrening Fysioterapeut Maria Kallum Balansetrening Fysioterapeut Maria Kallum TORSDAG Frisklivsresepten Bevegelse i naturen Fysioterapeut Maria Kallum Andebu frivilligsentral 10 år Andebu frivilligsentral har fylt 10 år, nærmere bestemt 1. april i år! Dette vil styret og daglig leder markere med en stor jubileumsfest i atriet på sykehjemmet 12. oktober. Æresgjestene våre er selvsagt de registrerte frivillige, og samtlige er spesielt invitert med ektefelle/ ledsagere. Det blir servert deilig middag med godt drikke, kaffe og bløtkake, og flere ansatte vil gjøre en frivillig innsats som servitører! På forhånd stor takk til dem! Vi har denne gangen slått på stortromma i forhold til underholdning: Først vil en glad, liten gjeng med seniorer fra Sandefjord danse for oss, og etter middagen har vi bestilt Vestfolds eminente visesanger Louis Jacoby. I skrivende stund (22.september) håper vi denne kvelden skal bli en fest som alle vil huske med glede! Hilsen daglig leder Britt Mai Aasen. Fysisk aktivitet foregår sammen med flere, og nivået er tilpasset deltakerne. Sentralen tilbyr kostholdsveiledning og hjelp til røykeslutt. Fysioterapeut Maria Kallum leder aktivitetene i det som ligger inne i Frisklivresepten. Frisklivsresept skrives ut av lege eller annet helsepersonell, og løses inn på Frisklivssentralen. Snakk med din lege eller fysioterapeut om dette, eller ta kontakt med Frisklivssentralen i Andebu, telefon Egenandel kr. 300,- for semesteret. Selv om du ikke har blitt henvist, ta kontakt og bli med på trening. Balansetrening - uten aldersbegrensning Balansetreningen har vært gjennomført 2 år i Andebu. Nå har et nytt semester startet. Det er besluttet å Sentralen Pensjonistsenteret i ANDEBU Pensjonistsenteret i HØYJORD utvide tilbudet slik at det nå ikke er aldersbegrensning på treningen. Egenandel er kr. 300,- for semesteret. Hovedansvaret for balansetreningen har fysioterapeut Maria Kallum, i tillegg er også Thone M. Newman instruktør. Aktivitetskalender I løpet av høsten skal vi utarbeide en oversiktskalender over muligheter til å drive organisert fysisk aktivitet i Andebu kommune. Vi ønsker å synliggjøre og informere om de aktivitetene som allerede pågår i kommunen, slik at flest mulig kan finne sine måter å være fysisk aktiv på. Pensjonistsenteret i KODAL Sentralen Har du informasjon som bør inn i en slik kalender ta kontakt med Grete Evensen Øvrum tlf Frivilligsentralen får nye lokaler I løpet av kort tid vil Frivilligsentralen flytte inn i nye lokaler og vil bli samlokalisert med Frisklivssentralen på Møyland. Maria Kallum. Her vil både Frivilligsentralen og Frisklivssentralen ha sine kontorer. Det er lagt opp til møterom og til Salongrom. Mulighetene er mange, og det er opp til brukerne/innbyggerne i Andebu å utvikle Sentralen videre. Lyst til å være med? Ring Grete Evensen Øvrum

15 Dette er lag og foreninger sin side der de kan bekjentgjøre arrangementer, kurs og små og store begivenheter eller bare fortelle litt om laget sitt. Vi minner også om at vi har en arrangementskalender på våre hjemmesider. Der kan lag og foreninger legge inn sitt arrangement selv eller de kan kontakte oss, så legger vi inn arrangementet herfra. Det skjer i Andebu, Høyjord og Kodal i høst/vinter Fredag 14. oktober kl Foredrag av Arne Petter Ødelund om tradisjonsmusikk og spill med bukkehorn på Andebu sykehjem. Fri inngang. Arr. Den kulturelle spaserstokken (DKSS). Lørdag 15. oktober kl Oktoberfest på Andebuhallen. Capt. Kane & Big Trouble og Kjetil Nordfjeld & Christiania spiller. Se egen plakat i Andebustikka. Arr. Høyjord ungdomslag. Søndag 23. oktober TV-aksjonen 2011 Vi rydder for livet. Norsk Folkehjelp. Vi får besøk av bøssebærere ta vel imot dem! Se mer informasjon annet sted i bladet. Lørdag 3. november kl Trubadur Yngve Kristiansen med Cornelis låter på Andebu sykehjem. Fri inngang. Arr. Den kulturelle spaserstokken (DKSS). Mandag 7. november kl LHL har månedsmøte på Andebu pensjonistsenter. Trekning av basaren. Onsdag 9. november kl Forestilling på Andebu bibliotek i forbindelse med Litteraturuka i Vestfold med Geirr Johnson og Magnar E. Vegger. Les mer om dette på side 5. Torsdag 10. november kl Forestilling for barn på Andebu bibliotek i forbindelse med Litteraturuka i Vestfold med Svein og Egil Nyhus. Les mer om dette på side 5. Mandag 17. november kl Bokprat med Gro Dahle på Andebu sykehjem. Fri inngang. Arr. Den kulturelle spaserstokken (DKSS). Torsdag 24. november kl Kulturkveld på Andebu menighetshus. Kåseri om trær v/helge Klingberg. Underholdning og bevertning. Åresalg og utdeling av Andebu LHL Andebu LHL har hatt mye aktivitet i år. 21. mai reiste de sammen med Sande LHL til Ekebergsletta i Oslo i anledning Panterdagen. Den årlige Håskenfesten for eldre og uføre i kommunen ble arrangert 28. mai med 55 deltakere. Trimmen på ungdomsskolen torsdager er dessverre utsatt pga at lokalene ikke er i orden, men starter opp så fort det er klart. Spillemidler og samarbeid 2012 Folkehelse settes i fokus! Ønsker din forening å søke om spillemidler til bygging eller rehabilitering av aktivitetsanlegg i 2012? Her er det mange muligheter - alt fra små akebakker til store anlegg - både innendørs og ute. Kom med ønsker og innspill! Vi inviterer til infomøte 19. okt. kl.18.00, på Sentralen (Møyland) andebu. kommune.no, / Andebu Stikka nr premier til spreke idrettsfolk og ivrige turgåere. Se plakater ute og info på kommunens nettsider. Mandag 5. desember kl Andebu LHL arrangerer julemøte på pensjonistsenteret. Mandag 5. desember kl En stjerne skinner i natt Oslo Cospel Choir m/maria Haukås Mittet i Drammen teater. Billetter kr. 400,- inkl. buss. (påmeldingsfrist til / ) Fredag 6. januar kl Nyttårskonsert m/ophelia i kultursalen i Hof. Billetter kr. 400,- inkl. buss og servering. (påmeldingsfrist til / ). Kirkekonsert i Andebu kirke og kunstutstilling Kirkekonserten i oktober i fjor ble godt mottatt av bygda. Mange gode tilbakemeldinger og ønske om ny konsert gjør at vi arrangerer ny konsert i oktober. I år er det 10 sangere fra bygda som du er velkommen til å høre synge sanger av folketoner, jazz, viser og salmer. Som i fjor akkompagneres sangerne av Sverre Dæhli på bass, Stian Tveit på piano og Jon Krikebø Rosslund på perkusjon. Tema for konserten er Det å være menneske. Det er mange alvorlige hendelser som vi har følt på det siste året både i bygda, i Norge og ute i verden. Kanskje kan det å samles i kirken til konsert gi oss ro og ord med i hverdagen. Noen av sangerne som er med i år er Gunnar Lakskjønn, Inga Britt Hellenes, Lill Eilertsen og Egil Aadne, og videre både gamle og nye sangere. Menighetsrådet i Andebu er ansvarlige for konserten, og Sogneprest Jan Brastein deltar. Tidspunkt for konserten (merk forskjellige klokkeslett): - Fredag 28. oktober kl Lørdag 29. oktober kl Billetter fås kjøpt på Statoil og Vevkroken. Kr. 100,- pr.stk. Etter hver konsert åpner dørene på Menighetshuset til en gratis kunstutstilling med samme tema som konserten. Malerier og tegninger er laget av folk i bygda. Du kan få kjøpt kaffe og brus og litt å bite i. En Facebook-side om konserten vil være oppe og gå i disse dager. Vi retter en stor takk til næringslivet i Andebu som støtter konserten! Velkommen! 15

16 Utbyggingsprosjekter i tiden fremover Andebu skole SFO og Kodal barnehage Andebu skole skal bygges ut, og det skal bygges ny barnehage i Kodal. Konkurransegrunnlag med funksjonsbeskrivelser vil om kort tid legges ut på kommunens hjemmeside og Doffin.no Det tas sikte på at konkurransegrunnlag. Andebu skole SFO legges ut på Doffin.no den 30. september, Kodal barnehage i løpet av høsten. Aktuelle tilbydere kan ved henvendelse til Andebu kommune v/thore Helge Larsen få tilsendt anbudspapirer, tlf Utbygging av Andebu sykehjem I budsjett og økonomiplan ble det vedtatt utbygging av 12 nye institusjonsplasser inkl. dagsenter for demente. Tiltaket var basert på de føringer og konklusjoner som framgikk av forslag til Omsorgsplan 2015 som ble utarbeidet i Videre ble det vedtatt å bygge 8 omsorgsboliger for voksne med behov for heldøgnsbemanning i tilknytning til sykehjemmet. Rådmannens forslag til godkjenning av forprosjekt (skisseprosjekt) for investeringen ble behandlet av kommunestyret hvor følgende ble vedtatt. Det framlagte forslag til forprosjekt for bygging av 12 demensplasser, dagsenter for demens og 8 omsorgsboliger for heldøgns omsorg ved sykehjemmet godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å bearbeide areal og romprogram ytterligere. Større forandringer behandles politisk. Fremdriftsplan for den videre prosjektering og bygging: Skisseprosjekt Sep Teknisk beskrivelse/prosjektering Okt./nov Innbydelse Prekvalifisering Sep Prekvalifisering avklart Sep./okt Anbud ut på Doffin Des Tilbudsfrist Feb Kontraktssignering April 2012 Byggestart Mai 2012 Overlevering Juli 2013 Utbygging av omsorgsboliger for funksjonshemmede I budsjett og økonomiplan ble det vedtatt å bygge 13 omsorgsboliger for funksjonshemmede. Tiltaket var basert på de føringer og konklusjoner som framgikk av forslag til Omsorgsplan som ble utarbeidet i En av boligene (5 boenheter) skulle benyttes til samlokalisering for funksjonshemmede av brukere som i dag bor på Møylandtunet og Skjeggerødveien. Deretter 4 boliger for yngre funksjonshemmede gutter i 2011 og ytterligere 4 boliger for unge funksjonshemmede i Kommunestyret vedtok at Omsorgsboliger for funksjonshemmede med til sammen 13 nye boenheter samlokaliseres med Møylandtunet. Rådmannens forslag til godkjenning av forprosjekt (skisseprosjekt) for investeringen ble behandlet av kommunestyret hvor følgende ble vedtatt: Prosjektet videreføres, men vedtas ikke i dag Det tas ett skritt tilbake og prosjektgruppen forsterkes med en eller flere representanter fra brukergruppene. Den forsterkede prosjektgruppa skal se på rominndeling og leilighetenes plassering for å få til et mindre intstitusjonspreget resultat. Den forsterkede gruppa skal også vurdere alle muligheter for å få til lavere husleie slik at den gruppen som er tiltenkt å bo der virkelig har råd til dette. Brukerne av slike boliger har kun trygden å betale med og har derfor ikke mulighet til å øke inntekten ved behov. Rådmannen vil igangsette dette arbeidet raskt og vil så snart som mulig fremme nytt forslag til forprosjekt. Lyst på livet helsefremmende livskafè for seniorer - studiesirkel for personer 65+ hvor temaene blant annet er: hvordan fortsette å ha et godt liv bli kjent med egne ressurser bryte innlærte vaner som ikke er gode hvordan forebygge fall og ulykker hjemme nok mat og drikke opprettholde nettverk Det legges opp til 6 samlinger for hver studiesirkel med en samling pr måned. Samlingene vil foregå på Sentralen på dagtid. Har du lyst til å være med i en slik studiesirkel? Ring Grete E. Øvrum

Tillegg/ RAPPORT 2016

Tillegg/ RAPPORT 2016 Tillegg/ RAPPORT 2016 Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet Andebu Frivilligsentral Satsning Andebu kommune hadde i 2012 en partnerskap for folkehelse-avtale med Vestfold fylkeskommune. Et av

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

Røren barnehage Hei, her kommer månedsbrevet for oktober

Røren barnehage Hei, her kommer månedsbrevet for oktober Hei, her kommer månedsbrevet for oktober Evaluering av september: Det var flott at så mange av dere var på foreldremøte. Vi synes temakvelden var spennende og viktig. Det var fint at mange av dere var

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Periodeplan Januar- Mars 2009

Periodeplan Januar- Mars 2009 Periodeplan Januar- Mars 2009 Innledning Ett nytt år har begynt og vi ser frem til å oppleve mye spennende de neste 3 måneder inne på Konglius. I denne planen vil vi gå igjennom hvordan vi arbeider på

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Først! Kort om undervisningen gjennom året Menighetskonfirmanter KRIK-konfirmanter Musikkonfirmant NETS-konfirmant Fellessamlinger

Detaljer

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES Ukebrevet Uke 24 (13/6 19/6) Ny styrer i Barnehagen: FELLES Med virkning fra 1. august vil Johanna Petersen tiltre som styrer for barnehagestiftelsen. Hun vil da være øverste leder for våre 2 barnehageavdelinger

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 31.mars

MÅNEDSPLAN FOR APRIL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 31.mars MÅNEDSPLAN FOR APRIL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 28.mars 29.mars 30.mars 31.mars 01.april 2 påskedag Barnehagen er stengt. Planleggingsdag Barnehagen er stengt. Kurdistan Formingsaktivitet Turdag

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 04. MARS T.O.M. 29. MARS 2013

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 04. MARS T.O.M. 29. MARS 2013 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 04. MARS T.O.M. 29. MARS 2013 TRAPES 10 04. MARS 05. MARS MATPAKKE 06. MARS 07. MARS Vi går til gand kirke 08. MARS 11 11. MARS Vi deler barna i mindre grupper Barnemøte!

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

GRØNNPOSTEN NOVEMBER 2014

GRØNNPOSTEN NOVEMBER 2014 GRØNNPOSTEN NOVEMBER 2014 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I oktober hadde vi ekstra fokus på lek og vennskap. Vi hadde fine turer i nærmiljøet i både oppholdsvær og regn. Vi hadde også besøk av «trommemannen» Bacaré

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

KONFIRMANT Vågsøy sokn

KONFIRMANT Vågsøy sokn KONFIRMANT 2017-2018 Vågsøy sokn Velkommen! Side 1 av 6. Til kommende konfirmanter med foreldre/foresatte! Med glede ser vi frem til å starte opp med et nytt konfirmantkull til høsten i Vågsøy sokn. Vi

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer