Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/ årgang. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011"

Transkript

1 Andebu INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/ årgang Kommunestyret rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland SP, Sigmund Olsen SV, Ole Kristian Kjærås SP, Erlend Gallis FRP, Johnny Lian AP, Lars Jørgen Kjærås AP, Kjell Madsen AP, Magnus Aasrum KRF, Geir Kristian Øverland H, John Inge Stålerød KRF, Hanna Marie S. Orerød FRP. 2. rekke fra venstre: Jørn Erik Bøe AP, Kjell Einar Evensen FRP, Hans Skjelbred H, Jan Skaug V, Erna Aas KRF, Harry Gran FRP. 1. rekke fra venstre: Eva Ulland SV, Bjarne Sommerstad SP, Anne Marie Kvernsmyr AP, Hans Hilding Hønsvall KRF (ordfører), Karin Helene Nygaard FRP, Lars Viggo Holmen H, Gunnar Gallis V. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kirkevalget Presentasjon av kirkekontoret

2 Andebu Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult, 3158 Andebu Opplag: Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Brit Lønmo Vigdis Prøytz Inger Moe Ordføreren har ordet Det er høst i Andebu. Normalt skulle avlingene snart vært i hus, men mye regn og flom gjør at mye mat fortsatt står ute, og flere spør seg om det blir mulig å høste dette inn. Bak oss ligger uker med dramatiske nasjonale tragedier, men også lokale ulykker har preget oss alle. Dette blir en trist start på et innlegg som blir mitt siste i Andebustikka. Det er imidlertid slik jeg har det akkurat nå. 12 flotte år har jeg fått lov til å lede det politiske arbeidet i vår grønne kommune. Når jeg tenker tilbake på alle de flotte menneskene jeg har møtt, og alle de gode samtalene jeg har fått være med på, letter tungsinnet. Et ord som da blir tydelig er takknemlighet. Vi har for kort tid siden gjennomført valg. I Norge har vi lang tradisjon i det at innbyggerne skal bestemme. Neste år er det 175 år siden stortinget vedtok formannskapslovene. Denne ble gjeldene fra 1. januar 1838, og J. H. Otterbekk ble valgt til Andebus første ordfører. Det var den første spiren til demokrati i Andebu. Det gikk 75 år før kvinnene fikk stemmerett, og i starten hadde bare embetsmenn og landeiere rett til å stemme. Av de få som hadde stemmerett var det i begynnelsen langt under halvparten som benyttet seg av den. Ved valget nå i høst gikk deltagelsen litt opp sammenlignet med for fire år siden, men også denne gangen er hjemmesitterne det største partiet. 22. juli ga oss en alvorlig påminnelse om hvor viktig ytringsfriheten og demokratiet er i Norge. Det er et stort ansvar vi har som folkevalgte å opptre slik at innbyggerne opplever det viktig å stemme. Andebustikka høsten 2011 utgivelser og frister: Andebustikka nr. 4/11 Utgivelse uke 50 Stoffrist 24. november Åpningstider Ekspedisjonen/sentralbordet på herredshuset, sykehjemmet og familiesenteret kl Det kan selvfølgelig gjøres avtaler om møter utenom åpningstiden. Andebu kommune er på Facebook Innbyggerne har valgt de 25 representantene som skal sitte i kommunestyret i Andebu, og når disse samles første gang velges formannskap ordfører og varaordfører. Jeg benytter anledningen til å ønske dem lykke til. I vårt lokalsamfunn har kommunen fått stadig flere og mer omfattende oppgaver. Jeg har opplevd at de økonomiske midlene er for små i forhold til oppgavene, og det blir en utfordring i åra som kommer. Det jeg også har lært gjennom mine 16 år i lokalpolitikken er hvilken viktig rolle de frivillige lag og foreninger spiller i bygda vår. Det er ingen selvfølge at folk gjør frivillig arbeid, men det betyr utrolig mye både for unge og eldre at noen stiller opp i tillegg til det offentlige tilbudet. Når det stormer på er det viktig at vi er der for hverandre, og det har vi sett viktigheten av de siste ukene. La oss ta vare på, og oppmuntre til at dette kan fortsette. Nå har jeg fått være med på en etappe. Vi kunne ligget bedre an i løpet, men også dårligere. Takk til dere som ga støtte i de tøffeste bakkene. Det gjorde godt. Nå gleder jeg meg over at andre står klare til å ta over stafettpinnen. Jeg tror at dette skal dere klare fint. Takk for mange meningsfulle år i politikken i Andebu. Hans Hilding Hønsvall Annonsering av kunngjøringer Andebu kommune vil i en prøveperiode benytte Vestfold Blad til å annonsere kunngjøringer. I tillegg til Vestfold Blad, vil vi selvfølgelig også informere bredt på kommunens egne nettsider, på Facebook og i Andebustikka. Ledige stillinger vil fortsatt annonseres i Tønsbergs blad og Sandefjords blad i tillegg til flere nettmedier. Vestfold Blad er en gratisavis (annonsebasert) som kommer ut i hele Vestfold fylke og har et ukentlig opplag på aviser. Vestfold Blad skriver redaksjonelt innenfor hovedområdene samfunn, næring og kultur. Hvorfor denne endringen? Annonsering i papirmedier koster mye.! I Andebu er vi i den stilling at vi må annonsere i to lokalaviser for å nå alle våre innbyggere. Gjennom å annonsere i Vestfold Blad når vi hele Vestfold med en avis og sparer på denne måten store utgifter til annonsering. 2 Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu

3 Valg 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Årets kommunestyre- og fylkestingsvalg er nå gjennomført. I Andebu kommune var valgdeltakelsen 61,7 % av totalt manntallsførte på valgdagen. Dette er en økning i valgdeltakelsen på 1 % sammenlignet med valget i Konstituerende møte (altså det første møtet i det nye kommunestyret) er berammet til 11. oktober. I dette møtet foregår bl.a. det formelle valget av formannskap, ordfører og varaordfører. I møtet velges også en valg- nemnd, som skal avgi innstilling til valg av øvrige styrer, råd og utvalg overfor kommunestyret for kommende valgperiode. Valgnemndas møte er berammet til 18. oktober. Valgnemndas innstilling vil bli behandlet av kommunestyret i møte 25. oktober. Se mer informasjon om valget på Resultatet av valget innebærer en slik sammensetning av kommunestyret de neste fire år: Det norske Arbeiderparti Håkonsen, Hilde Hoff Lian, Johnny Nilsen, Heidi Pulido Hernandez, Arturo D Kvernsmyr, Anne Marie Jahre, Trond Olav Sletvold, Svein Magnus Senterpartiet Sommerstad, Bjarne Hvitstein, Jørgen Abrahamsen, Tom Cato Myhre, Susann Kristelig Folkeparti Aas, Erna Hanedalen, Miriam Venstre Eriksen, Helene Gallis, Gunnar Høyre Haugerød, Jan Tore Rolstad, Pia Hansen Holmen, Lars Viggo Grindlia, Jon Henrik Brathaug, Per Øverland, Geir Kristian S Fremskrittspartiet Gran, Harry Orerød, Hanna Marie S Skotner, Andreas Sandland, Svein Asle Valg av menighetsråd i Andebu, Kodal og Høyjord Ved kirkevalget velges medlemmene til menighetsråd og bispedømmeråd. Menighetsrådet består av 4-10 valgte medlemmer pluss soknepresten. Rådet velges av alle soknets stemmeberettigede kirkemedlemmer for en periode på fire år. Menighetsrådet velger 1-2 representanter til et kirkelig fellesråd der hvor det er mer enn ett sokn i kommunen. Hvilke oppgaver har menighetsrådet? Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet (kirkeloven 9). Rådet skal legge til rette for det lokale menighetslivet med trosopplæring, omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemusikk. Disse ble valgt : Høyjord menighetsråd Gro Fadum Holm Hans Skjelbred Harry Gran Tor Åge Gabrielli Øystein Orerød Kjell Sommerstad Andebu menighetsråd Hans Skjelland Tove Følgum Line Brynjulfsen Edith Kristine Garpestad Mona Elsness Hem Else Merete Kolkinn Myhre Kodal menighetsråd Inger Anne Speilberg Geir Tollnes Magnar Jacobsen Marit Andersen Reidar Hvitstein Inger Grete Rotli DEN NORSKE KIRKE Re kirkelige fellesråd Andebu Stikka nr

4 Vel møtt til nytt skoleår! Mandag 22. august begynte 72 forventningsfulle barn i barneskolene i Andebu kommune. Andebu skole tok i mot 34, Høyjord skole 16 og Kodal skole 22 elever. Vi ønsker at skolen skal være et godt sted for læring og utvikling på alle områder. Men vi trenger din hjelp. Du er ditt barns viktigste støttespiller. Vi ønsker gamle og nye foresatte velkommen til et godt samarbeid til beste for barn og ungdom. På våre fire skoler vil det dette skoleåret gå ca. 730 elever. Alle ansatte vil gjøre sitt beste for at elevene skal trives, og at de skal oppleve trygghet, læring og mestring, samt utvikle seg både fysisk og sosialt til gavn for seg selv og sine omgivelser. Et barn og en ungdoms hverdag fylles også av andre ting enn skole og SFO. Jeg vil benytte anledningen til å ønske all frivilligheten i Andebu lykke til med sitt arbeid. Uten deres innsats ville barns hverdag blitt fattigere. Positive fritidsaktiviteter er viktig for barn og unges utvikling. Takk for den innsatsen dere gjør! 1. trinn ved Andebu skole. 1. trinn ved Høyjord skole. 1. trinn ved Kodal skole. Bjørn Aamodt, kommunalsjef Lokalmedisinsk senter i Sandefjord I samarbeid med Sykehuset i Vestfold utreder Andebu, Stokke og Sandefjord muligheten for å etablere et eget lokalmedisinsk senter i lokalene til byens nedlagte sykehus. Målet er at innbyggerne våre skal få et trygt lokalt helsetilbud av god kvalitet, forteller prosjektleder Kirsti Nyerrød. Prosjektet har kommet i gang som en følge av Stortingsmelding nr. 47, bedre kjent som Samhandlingsformen. Hovedbudskapet i Samhandlingsreformen, med undertittelen Rett behandling på rett sted til rett tid, er at det skal satses mer på forebyggende helsearbeid, og at oppgavefordelingen forskyves fra spesialisthel- Prosjektleder Kirsti Nyerrød. setjenesten, også kalt andrelinjetjenesten, til primærhelsetjenesten, eller førstelinjetjenesten. For å lykkes med det, er det viktig å etablere en bedre samhandling mellom de to nivåene enn man ser i dag. Ett av tiltakene som kan bidra til en mer effektiv behandlingskjede, og som stortingsmeldingen foreslår, er at det etableres lokalmedisinske sentra i kommunene, sier Nyerrød. Bystyrevedtak og samarbeid Prosjektet er også forankret i Sandefjord bystyres vedtak fra november 2009 som sier at det skal lages en helhetlig plan for utvikling av sykehuseiendommen der kjernen for virksomheten skal være et lokalmedisinsk senter med 14 forsterkede sengeplasser, støttet av en 24-timers legebemannet legevakt med 5 observasjonssenger. Bakgrunnen for at Andebu og Stokke har blitt med på prosjektet, er at de to kommunene hver for seg har for få innbyggere til å takle fremtidige helseutfordringer, forklarer Nyerrød, som legger til at oppbygging av nødvendig kompetanse i kommunehelsetjenesten er et viktig samarbeidsområde for de tre kommunene. Tredelt mål Nyerrød forteller at prosjektgruppen skal utrede tre områder. - Vi skal for det første kartlegge pasientgruppen over 60 år fra de tre kommunene og deres behov for koordinerte og integrerte tjenester på tvers av forvaltningsnivå. Dernest skal vi utarbeide forslag til hvordan Andebu, Stokke og Sandefjord kan samarbeide og samhandle med Sykehuset i Vestfold om pasienter som beveger seg mellom første- og andrelinjetjenesten. Til slutt skal vi foreslå en modell for drift og finansiering av lokalmedisinsk senter. Gruppen som består av aktører fra ulike fagdisipliner og etater har tiden fram til våren neste år å utarbeide en rapport som vil bli behandlet politisk i de tre kommunene.

5 Trivselsprogram ved alle skolene i Andebu Tirsdag 6. september var trivselsledere for alle skolene i Andebu samlet i idrettshallen for å lære seg forskjellige aktiviteter som kan brukes i friminuttene. Trivselslederne på ungdomstrinnet fikk ekstra opplæring og var gode instruktører for resten av trivselslederne på kurset. Hensikten med dette opplegget er bl.a.: - større aktivitet i friminuttene som passer for alle - økt fysisk aktivitet for alle elevene - programmet vil ha en forebyggende effekt i forhold til mobbing I alt 116 elever var aktive i idrettshallen denne dagen, og ut fra all aktivitet og blide ansikter fra de aller yngste til de eldste på 10. trinn, har vi store forhåpninger om at programmet skal skape enda større trivsel i friminuttene. Økt trivsel gir økt læring. Klarer vi gjennom dette programmet å redusere mobbing og uønsket atferd samt få enda flere elever til økt fysisk aktivitet, har vi kommet et langt stykke på vei. Klassebesøk på biblioteket eller besøk av barnebibliotekaren? Som et prøveprosjekt ønsker vi å tilby skolene i kommunen besøk på biblioteket. Fram til nyttår vil vi omfordele bibliotekressursene slik at vi bruker mer av tiden vår på utadrettet virksomhet og nedprioriterer indre arbeid for å kunne nå ut til flere i denne perioden. Det vil bli vår nye vikar Tone Bahus Rødningen som står for dette prøveprosjektet. Hun kan dere også kontakte på denne mailadresessen : eller på telefon Litteraturuka i Vestfold 2011 Litteraturuka i Vestfold foregår i uka november. Andebu bibliotek har fått to arrangementer i denne uka. Onsdag 9. november kl Forestilling på Andebu bibliotek med Geirr Johnson og Magnar E. Vegger. Geirr Johnsson har reist rundt med forestillingen Som å komme hjem som er en lun forestilling med glimt i øyet og humoristiske livsbetraktninger. Sanger av Geirr Johnson, Tom Waits, Leonard Cohen og Jaques Brel. Magnar E. Vegger leser dikt og historier bl.a. fra sin debutbok Dikt setter spor, som er en bok med lun humor, optimisme og lys og mørke, akkurat som i livet selv. Torsdag 10. november kl Forestilling for barn på Andebu bibliotek i forbindelse med Litteraturuka i Vestfold med Svein og Egil Nyhus. Forestillingen heter Se nå! og består av morsomme tegnefortellinger hvor alt kan skje. Ingen fortellinger blir helt like og det er barna som bestemmer hvordan fortellingen utvikler seg. Andebu Stikka nr

6 Presentasjon av: Kirkekontoret, de ansatte i kirken og kirkene i Andebu Postadresse: Kirkekontoret holder til i Andebu menighetshus, og har postadresse: Andebu kirkekontor, Bankbakken 6, 3158 Andebu. Resepsjonstid: Tirsdag Torsdag Hvem er vi som jobber i kirken/på kirkekontoret? Daglig leder/kirkeverge: Jan-Agnar Stålerød har kontorplass på Andebu herredshus og har postadresse Andebu sentrum 1, 3158 Andebu. Tlf Epost: Kirkekontorets ansatte er: Sogneprest: Jan Brastein tlf / Epost: Kateket: Vigulf Sollie tlf Epost: andebu. kommune.no. Diakonimedarbeider: Thorild Bonden Hanedalen tlf Epost: Resepsjon/kontorfullmektig: Reidun Brodersen tlf Epost: Disse er ansatt i kirken, men har ikke kontortilhold på kirkekontoret: Kantor: Vigdis Poupart tlf Epost: Kirketjener Høyjord og Andebu: Gerd Ruth Michelsen tlf Kirketjener Kodal: Knut Dalen tlf Hvilke tjenester blir utført i kirken? Dåp Når man har bestemt seg for å døpe sitt barn i Den norske kirke, kontakter man Andebu kirkekontor v/ resepsjonen. Dere vil få tilsendt et Dåpsregistreringsskjema som dere sender tilbake til kirkekontoret i utfylt stand sammen med kopi av fødselsattest. En stund før dåpsdagen vil presten som skal døpe barnet kontakte foreldrene og avtale tid og sted for en dåpssamtale. Dåpssamtalen er en samtale om dåpen og dåpsliturgien, der dåpshandlingen og det som skal foregå i kirken blir gjennomgått. Dåp koster ikke noe i Den norske kirke. Det er mulig å døpe sitt barn i en annen menighet enn der man bor: Kontakt da menigheten der du ønsker dåp for avtale om tid osv. Kontakt også Andebu kirkekontor for avtale om dåpssamtale og utfylling av dåpsmelding. Les mer om dåp på vår nettside: Konfirmasjon Konfirmanttida er en viktig del av kirkens tilbud om, og ansvar for å gi trosopplæring til medlemmene sine. Dersom du ikke er døpt, er du fortsatt velkommen til å Bilde tatt etter innsettelsesgudstjenesten Fra venstre: Prost Øyvind Nordin, kontorfullmektig Reidun Brodersen, kateket Vigulf Sollie, kantor Vigdis Poupart og sogneprest Jan Brastein. Innfelt bilde: diakonimedarbeider Thorild Bonden Hanedalen. Foto: Anna Irene Valstad. delta i konfirmanttida, men for å bli konfirmert, må du først bli døpt. I løpet av konfirmantåret vil du være med på ulike aktiviteter som: Undervisningssamvær Gudstjenester m/ oppgaver Samlinger i mindre grupper Tjenesteoppgaver: Fasteaksjon, diakoni, ledertrening. Helgetur Den norske kirke sender hver vår ut en informasjonsbrosjyre om konfirmasjon til alle ungdommer i det aktuelle alderstrinnet. Det blir dessuten sendt ut lokal informasjon fra hver enkelt menighet med aktuelle datoer, innmeldingsskjema osv. Dersom du ikke har fått tilsendt informasjon og innmeldingsskjema til konfirmasjon i din menighet, kan du kontakte kirkekontoret: Kateket Vigulf Sollie tlf epost: Les mer om konfirmasjoner i Andebu, Høyjord og Kodal på Konfirmasjonsdatoer: Kodal: 6. mai 12. mai Høyjord: 13. mai 26. mai Andebu: 20. mai 5. mai Vigsel Man henvender seg til Den norske kirke i Andebu v/kirkekontoret. Her avtaler man tidspunkt og kirke. Presten kontakter brudeparet nærmere vielsen for vigselsamtale. I denne samtalen blir vielsen og hva den innebærer gjennomgått. Presten informerer også om det som skal foregå i kirken. Folkeregisteret på det stedet man bor må kontaktes i god tid før vielsen for å få ordnet nødvendige papirer. Det er Folkeregisteret som undersøker om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Ekteskap må inngås frivillig, og begge må være over 18 år. >>>>

7 Reisebrev fra SS Statsraad Lehmkuhl Reisebrev fra Ungdomshusets tokt med SS Statsraad Lehmkuhl Bergen-Edinburgh - Sandefjord 24. juni - 2. juli Endelig var dagen kommet, og tolv personer fra Andebu ungdomshus sto spent på parkeringsplassen på Sem kl halv 6 om morgenen 24. juni Totalt var vi 18 ungdommer tilknyttet Huset. Etter en stopp med god mat i Hemsedal bar det rett til Bergen brygge der seilskipet Statsraad Lehmkuhl ventet på oss. Vi var alle spente og du kan jo tenke deg at når nesten 100 ungdommer skal få all bagasjen sin under dekk samtidig, så blir det kaos. Sersjanten ga oss masse informasjon. Blant annet ble vi delt inn i hvitt, rødt og blått lag. Blå vakt kl Rød vakt kl Hvit vakt kl Alle fikk nummer som gikk igjen på skap og faste plasser i taket til hengekøya hvor vi skulle sove. Vi kom fort inn i tidene vi skulle jobbe, og den første vakten falt på de blå. Det var ikke tungt å være vakt men du måtte være fokusert og klar til å jobbe. Dagen gikk ganske kjapt, middagen var lapskaus. Den gikk ned på høykant, og så bar det rett til køys med de fleste; i hvert fall så fort vi klarte å stable oss oppi der. Dag 2 ble vi satt inn i systemet på båten. Vi ble fortalt at vi skulle mønstre (stille opp på dekk i rekker 6 og 6) etter nummer og det ble vi bedre på etter og ha gjort det noen ganger. Vi ble satt på post og ble fordelt ut på bøyevakt, rorvakt, brannvakt og utkikksvakt. Det var strålende vær, mange ble kjent med hverandre, og mange ble kjent med båten. Vi tok ned seila som rød vakt hadde satt på natta, og så fikk vi et kurs i hvordan vi skulle klatre i mastene. Mange ble overrasket over at vi ikke var sikret på vei oppover bortsett fra når vi skulle opp på første plattform. De fleste tok utfordringen, og kom seg opp på plattform nr. 1. Det var noen som ikke turte, men de fleste prøvde likevel. Etter klatrekurset var vi klare for å kunne gå ut på ræla, og for de som ikke vet hva det er, så er det der seilene er. Og ut klatret vi alle mann og damer. Dagen om bord går fort når en har mye å gjøre. Dag 3 våknet vi opp til en solfylt dag, og det eneste vi kunne se rundt oss var hav og oljeplattformer. Forberedelsene til landsetting i Skottland består i å pusse messing for harde livet. De som ikke gadd dette fikk beskjed om å vaske hele dekket. Forts. neste side Dersom mindreårige ønsker å gifte seg, må de ha tillatelse fra foreldre og fylkesmann. Hos Folkeregisteret får man skjemaer som må fylles ut, ett for brudeparet og ett for forloverne. Har noen av brudeparet vært gift før, må også skjema om erklæring om skifte fylles ut. Er en eller begge registrert bosatt i Andebu eller har en tilknytning til kommunen, er bruk av kirke, organist og prest gratis. Les mer om vigsel på Gravferd Når man mister en av sine kjære vil de fleste være uforberedt på mange av de praktiske spørsmål som dukker opp. Etter at et menneske dør, utstedes det en dødsattest av legen som konstaterer at døden har inntruffet. Dødsattesten forteller hvem som er død, når og hvor personen døde og sannsynlig dødsårsak. Som regel vil man kontakte et begravelsesbyrå (dette er ikke pålagt). Byråene har som regel bred erfaring og kan bistå med å løse de fleste praktiske spørsmål. Det påløper imidlertid kostnader for alle tjenester fra byrået, som man gjerne kan spørre om på forhånd, og man kan også avtale hvilke oppgaver man selv ønsker å ta seg av i denne sammenheng. I den grad man kjenner den avdødes ønsker, bør Andebu Stikka nr de følges så langt det er mulig. Man må ta stilling til hvor og når begravelsen/bisettelsen skal finne sted og om det skal være bisettelse (kremering) eller kistebegravelse. Les mer om gravferd på vår nettside: gravferd. Gudstjenester Det holdes Gudstjenester i kommunens tre kirker, Andebu kirke, Kodal kirke og Høyjord stavkirke. Gudstjenestene holdes i hovedsak på søndager kl Se liste over Gudstjenester på Gudstjenestene blir også annonsert i lokalavisene. Kirkene Hvert av de tre sogna i Andebu har egen kirke, alle fra middelalderen. Høyjord stavkirke er den eneste bevarte stavkirken i det sentrale østlandsområdet. Alle kirkene blir brukt til de kirkelige handlingene og det er valgt menighetsråd for hvert av kirkesognene. Les mer om kirkene på Leie av kirkene Det er det respektive menighetsråd som forestår utleie av kirkene. Kontakt med menighetsrådene kan ev. formidles via kirkeverge Jan Agnar Stålerød

8 Det var god stemning om bord, og alle gledet seg til å komme til Skottland å kjøre toetasjes buss. Dag 4 kunne vi skimte land i sekstiden om morgenen, langt der borte. Vi heiste det skotske flagget for å hilse landet vi kom til. Mens vi på dekk holdt på med siste finpuss, jobbet mannskapet med å styre båten inn i slusen. Når vi kom til kai måtte alle mønstre, og vi fikk ikke lov til å gå i land før tolleren hadde godkjent båten for varer og lignende. De fleste var rastløse og gledet seg til å komme seg på land. Vi satte oss på bussen, og selvfølgelig prøvde alle å få plass i andre etasje. Det var en merkelig følelse og kjøre på feil side av veien, spesielt i kryss og rundkjøringer. Når vi kom til byen var det som om den var delt i to; gamlebyen og den mer moderne byen. Mange tok turen til Edinburgh Castle. 2. dag i land - opp tidlig. Det var nå blitt vanlig å spise frokost klokken De fleste sto opp for å spise frokost uten problemer. Etter en god stund måtte folk vende tilbake til skuta, og klokken dro vi fra Skottland full av suvenirer og skotske godterier og gaver til de hjemme. Det var til og med en som hadde kjøpt en treliters flaske med brus. Det tok ikke lang tid før alle måtte tilbake til de faste postene. Utkikk, bøyevakt, rorvakt og brannvakt. Endelig kom vinden på dag 6, og det var på tide å seile. De som ville fikk lov til å gå opp på ræla, mens de andre måtte være på dekk å dra i tau for å stramme seilene. Vi satte seil, og en halvtime etterpå måtte vi opp igjen å pakke seilene fordi vinden avtok. Det viste seg at vi var på vei til en storm, og man fryktet at det kom til å bli mange sjøsyke. Da ble det kurs med kapteinen som fortalte hvordan vi måtte seile gjennom en storm. På kvelden kom regnet og regntøyet ble tatt på. Stormen, 30 graders helling på båten. ned på bordet, over bordet og ned på andre siden til den traff gulvet. Senere ble det knytt fast tau som vi måtte holde oss fast i når vi gikk over dekk. Det ble så mye sjø at luka der vi satt og spiste så ut som en vaskemaskin. Det beste var å være på dekk så man ikke ble så fryktelig sjøsyk. På kvelden ble været bedre. Vi hadde seilt inn ett døgn, og kunne se norskekysten. Dag 8 seilte vi oppover kysten og tok en ekstra runde rundt Nøtterøy og Tjøme, via Tønsberg brygge, for så å ankre opp innaskjærs. Fra masta og ned. Nå var det badetid, og det var godt etter to dager dusjestopp. Det var gøy å bade fra planken. Siste dagen skulle alle pakke, alle hengekøyene skulle brettes sammen og bæres ned i lasterommet. Alle hjalp til, og frokosten ble inntatt. Etter det fikk alle på seg uniformene, og det tok ikke lang tid før vi klatret opp i mastene og ut på ræla. Der sto vi, 40 ungdommer oppe på ræla, 10 i frontspissen og resten på dekk. Vi seilte inn til Sandefjord og la til kai der foreldre, besteforeldre og sikkert andre familiemedlemmer sto. Vi fikk mye oppmerksomhet. Det var mange etterpå som ikke skjønte at vi turte å klatre opp i masta. Til slutt: Siste mønstring med avsnitt, og så sang vi shantiesen Leave here, Johnny leave here. Så mønstret alle de fornøyde ungdommene av Statsraad Lehmkuhl for denne gang! Therese Nørberg Dag 7 våknet vi til storm. Siden vi sov i hengekøyer ble det veldig morsomt da vi skulle ut av dem med tre meter høye bølger, og det ble ventet mer vind senere. Frokosten fikk vi spist, men det var ikke enkelt å spise cornflakes når melka bølga på utsiden av tallerkenen, Åpent fra klokken til klokken Atten års aldersgrense (legitimasjonsplikt) Medbrakt drikke er ikke tillatt. Salg av vått og tørt. Billetter i forsalg koster 250 kroner og kan kjøpes hos Statoil i Andebu og Shell i Kodal. Billetter ved inngangen koster 300 kroner. Støtt det lokale foreningslivet-kom i Andebuhallen! Oktoberfesten arrangeres av Høyjord Ungdomslag

9 Innsyn i Andebu kommunes postlister Fra 1. oktober legges kommunens utgående post i fulltekst ut for innsyn under kommunens postlister. Frem til utgangen av september vil det være kommunens inngående post som er gjenstand for innsyn via postlistene. Fra 1. oktober vil det alstå bli mulig å lese all inngående og utgående post til og fra Andebu kommune på våre postlister. Dette gjelder selvfølgelig ikke post som er unntatt fra offentligheten. De offentliggjorte postlistene har en forsinkelse på tre dager. Om innsynsretten Innsyn er et av de viktigste demokratiske virkemidlene vi har. Rettigheten er lovfestet og skal blant annet sikre at den enkelte får innsyn i hva myndigheten foretar seg. Den viktigste loven som regulerer dette er kanskje Personopplysningsloven, som blant annet gir rett til å kreve informasjon om hvorledes personopplysninger blir behandlet. Loven regulerer blant annet at: Alle har rett til å vite hva som blir behandlet av personopplysninger og hvorledes dette skjer. Du kan for eksempel få vite hva skolen, arbeidsgiveren, butikken eller andre behandlere av personopplysninger, hva slags opplysninger dette er og om de har opplysninger om deg. Alle har rett til innsyn i opplysninger om seg selv. Du kan for eksempel sjekke om opplysningene om deg selv er korrekte eller bare be om innsyn bare fordi du er nysgjerrig! (Kilde: Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo) Også andre lover er viktige for å ivareta innsynsretten, herunder forvaltningsloven (innsyn for den enkelte/ partsinnsyn) og offentlighetsloven (innsyn for alle). I tillegg kan innsynsretten ivaretas ved å praktisere meroffentlighet. Det vil i korthet si at kommunene selv aktivt velger å publisere informasjon slik at den enkelte ikke må gå veien om innsynsbegjæringer. Meroffentlighet er slik sett forankret i Kommunelovens 4 Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet: Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning. Andebu Stikka nr

10 Andebu ungdomshus Prosjekt Sammen er vi sterke mot mobbing og ensomhet 2011/2012. Nytt skoleår, nye 8.-klassinger og sikkert nye ensomme ungdommer i skolegården. Vi ønsker å fange opp dem som kanskje ikke har det så greit og få dem til å komme på klubben for å få venner og føle fellesskap. Andebu ungdomshus har startet opp prosjektet Sammen er vi sterke. Prosjektet ble demokratisk vedtatt på fellesmøtet i Ungdomshuset i august i år. Vi ønsker å sette fokus på mobbing og ensomme ungdommer i tenårene. Vi ønsker at all ungdom skal ha mulighet for kontakt med annen ungdom på en trygg måte og føle fellesskapet sammen. Vi vet at det er ungdom som ikke har hatt venner før de har startet å komme på ungdomshuset, og dette ønsker vi å gjøre noe med. Venner på ungdomshuset = venner på skole og annen fritid. Å være trygg på skolen = fokus på skolearbeid, istedenfor redsel for hva som skjer i neste friminutt. Prosjektet Ungdommen på Huset har blitt utfordret på å engasjere seg og premien for engasjementet er: 1. Blir disse personene medlemmer videre i januar 2012 får den som har vervet ett års medlemskap gratis 2. Får vi reddet ett medlem fra å være ensom eller bli mobbet skal vi på hyttetur sommeren 2012 Ansvar Husets ungdom har ansvar for å ta kontakt med ungdom som de ser i skolegården, skolebuss og fritidsarena, som stadig går aleine eller ser ensom ut og for å bry seg hvis de ser noen som blir mobbet. Alle av Husets ungdom har ansvar for at de unge føler seg velkommen, føler fellesskap og får venner på Huset, på skolen og evt. andre arenaer. Ungdomsleder tar kontakt med skolen for å informere om prosjektet, og gjøre avtale med lærer om å være oppmerksom og ta kontakt hvis det er en eller flere ungdommer som kommer innunder dette prosjektet. Ungdomsleder, i samarbeid med prosjektgruppa og de nye ungdommene, legger til rette aktiviteter som passer for å sette i gang god kommunikasjon på klubbkveldene. Ungdomsleder har ansvar for å legge til rette og planlegge sammen med prosjektgruppa hyttetur juni Prosjektgruppa består av: Styreleder: Martin Terjesen Adrian Abrahamsen Ungd.råd repr: Sandra Michelle Vestly Haugnes Ungdomsleder: Marianne Møller Jonassen Andebu sykehjem Collage kurs Collage kurs på sykehjemmet hver onsdag i hele oktober. Kurset holdes i Atriet med Ragnhild Rise og Tove Holmøy. Dette kurset blir kl i forbindelse med blandet drops aktivitetene. Påmelding til Linda Linnestad / Andebu sykehjem. Aktivitetskalender høsten 2011 Tilbudene er åpne for alle som bor i Andebu kommune. Transport til og fra ordner du selv. Sted: mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Sykehjemmet Hyggetreff m/vafler Blanda Drops Bingo(like uker) Kort og Spill kl kl kl (ulike uker) kl Lett trim (ulike uker) Andakt Lesing (like uker) kl kl Atriet sykehjemmet Middagsservering Allsang Middagsservering Middagsservering kl (påmelding) kl kl (påmelding) kl (påmelding) Pensjonist- Ballansetrim Andebu Pensj.forening senteret kl møter pr. mnd 1 møte pr. mnd kl

11 Informasjon fra Andebu Sparebank - Annonse Elkontroll gir rabatt og trygghet Hver fjerde nordmann har aldri fått en elektriker til å kontrollere det elektriske anlegget i boligen. Dette til tross for at en rekke branner skyldes nettopp feil i det elektriske. Gjennomfører du en elkontroll får du både tryggere bolig og 15 prosent rabatt på boligforsikringen. - Er du usikker på det elektriske anlegget kan det være smart å sjekke det før fyringssesongen setter inn for fullt, sier forsikringsrådgiver Ellen Hellberg. Gjennomfører du en elsjekk får du 15 prosent rabatt på både boligog innboforsikring i de seks påfølgende årene. Svake punkt Feil kan selvfølgelig oppstå en rekke steder, men det er noen tips om svake punkter du bør være obs på. Sikringsskapet bør sjekkes, da spesielt om det er skrusikringer. En vanlig feil er at man har glemt å skru til skrusikringene, som løsner over tid. Bruk av halogenpærer, for eksempel i downlights eller spotlight, er heller ikke uten risiko. Disse blir ofte varme, og kan få varmgang. Det hender også at det blir montert feil lyspære. Det finnes både lyspærer som stråler varmen ned, og de som stråler opp. Velger du feil pære kan det forårsake brann. Et annet svakt punkt er overgangen mellom varmekabler og strømledningene når det gjelder varmekabler av eldre årgang. I denne overgangen har det vært tilfeller av branntilløp. Dette skal ikke være noe problem med nye varmekabler, men finnes fortsatt i eldre anlegg. Sjekkliste Ta kontakt med elektriker dersom du opplever en eller flere av følgende: Sikringene går ofte Blinkende eller flimrende lys Enhver antydning til at det lukter brent Kontakter er brune/svidde - spesielt rundt hullene Vær også ekstra observant etter det har vært tordenvær. Passe stor for personlig service Spør oss om forsikring Bilforsikring er dyrt når man er ung, men vi sparte 2400 kroner på å flytte bilforsikringen til Andebu Sparebank. Marthe Thue Fevang Å ha en kunderådgiver som kjenner meg og som kan ordne ting enkelt og raskt er utrolig kjekt! Oddbjørn Gjermundrød Vi velger det gunstigste forsikringstilbudet, men det er best når vi finner det lokalt. Og med tre eller flere forsikringer i Andebu Sparebank får vi jo samlerabatt. Bernt Henry og Irene Stålerød Ring oss på telefon eller send en epost til Andebu Stikka nr

12 Kildesortering TØMMERUTINER 2011: Det ble innført ny innsamlingsordning for husholdningsavfall fra mai 2009, og husholdningsavfall, som hentes av renovatøren, skal sorteres i 5 fraksjoner: Bioavfall (hver uke), plast og papir/papp/kartong og restavfall (vekselvis hver 3. uke), glass-/metallemballasje (hver 6. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt: BIO matrester mv, PL plast, PP papir/papp/kartong, RA restavfall, GM glass/metall Måned uke nr. Fraksjon Oktober 41 BIO + RA 42 BIO + PL 43 BIO + PP + GM 44 BIO + RA November 45 BIO + PL 46 BIO + PP 47 BIO + RA 48 BIO + PL Vesar har utarbeidet en egen informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen i kommunen. Det er også mulig å få hentet grov- og/eller hageavfall ved å bestille dette hos Vesar. Se Vesars hjemmeside eller ta kontakt på tlf Måned uke nr. Fraksjon Desember 49 BIO + PP + GM 50 BIO + RA 51 BIO + PL 52 BIO + PP DERSOM AVFALLET IKKE ER HENTET Dersom husholdningsavfallet ikke er hentet av renovatør, må dette umiddelbart varsles til Vesar. Kontroller imidlertid hvilke fraksjoner som skal hentes den aktuelle hentedagen. Ikke hentet avfall registreres som avvik hos Vesar og renovatøren skal normalt ordne opp innen 24 timer. Så ta rask kontakt med Vesar ved avvik. INNSAMLING AV PLASTEMBALLASJE/NY DUNKE Plastemballasje hentes nå hver 3. uke hjemme hos deg. Du får utdelt en plastsekk til å samle emballasjen i. Denne setter du ut til renovatøren på hentedagen din. Plast utgjør i dag ca volumprosent av restavfallet. Ved at plasten sorteres ut, reduseres volumbehovet for restavfall, og du vil merke en markant forskjell i mengden restavfall. Fra 1. juni er det også mulig å få egen dunke for plast. Sjekk dette på Vesars hjemmeside. Vann og avløp SEPTIKTØMMING 2011 Det er 2 år siden forrige tømming, og i.h.t. kommunal forskrift utføres ny tvungen tømmerunde i år. Kommunens renovatør er Gunnar Gallis, som har startet opp arbeidet og fortsetter utover høsten. Alle septiktanker skal tømmes. Det blir normalt lagt igjen meldingslapp etter utført tømming. Dersom det er ønske om tømming til spesiell tid, kan dette bestilles direkte til Gunnar Gallis ( / ) eller virksomhet teknisk ( ). 12 Det gis ikke reduksjon i renovasjonsgebyret p.g.a. avvik. Dette må varsles umiddelbart til Vesar, slik at renovatøren kan ordne opp. KULLERØD FYLLPLASS ÅPEN FRAM TIL 26. OKTOBER Fyllplassen er åpen for mottak av rene masser som hageavfall, stein, jord mv. fra husholdninger/hytter t.o.m Åpningstid er hver onsdag kl Plassen er bemannet og levering er gratis. Sammen mot null NY TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Forslag til trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i kommunestyret Etter dette blir planens handlings-/tiltaksplan rullert i teknisk utvalg, normalt en gang hvert år. Trafikksikkerhetsplanen er lagt ut på kommunens hjemmesider. OM FARTSGRENSER: Hvis det ikke er skiltet særskilt fartsgrense (30, 40, 50, 60, 70, 90 eller 100km/t), gjelder de generelle fartsgrensene, som er 50 km/t i tettbygd strøk og 80 km/t utenfor tettbygd strøk. Lavere fart gir færre og mindre alvorlige ulykker Lavere fart gir mindre støy og forurensning Alle tette tanker skal i.h.t. forskriften tømmes minst en gang i året og klaringstanker hvert 4. år. De fleste minirenseanlegg skal normalt også tømmes hvert år. Tømming av slike anlegg skjer etter bestilling fra abonnent/servicemann. >>>>

13 TV-aksjonen 2011 Vi rydder for livet TV-aksjonen 2011 er tildelt Norsk Folkehjelp og temaet er Vi rydder for livet. TV-aksjonsdagen er 23. oktober. Norsk Folkehjelp ble etablert i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. De har mer enn medlemmer og over 100 lokallag i hele Norge. Norsk folkehjelp arbeider med frivillig sanitets- og redningstjeneste i Norge og humanitær minerydning og internasjonalt utviklingsarbeide i til sammen 36 land. De samarbeider med lokale myndigheter, partnere, frivillige organisasjoner og FN. Miner og klasebomber utgjør en daglig trussel og hindrer utvikling i men enn 70 land verden over. Landminer plasseres på eller under bakken og utløses når et menneske tråkker på eller et kjøretøy kjører over den. Klasebomber inneholder mange hundre småbomber. De slippes feks. ut fra fly og dersom de ikke eksploderer med en gang blir de liggende ueksplodert på bakken og er livsfarlige for omgivelsene. Norsk Folkehjelp arbeider i 15 land som alle er hardt rammet av miner og eksplosjoner. Arbeidet deres har høy kvalitet og det skjer få ulykker. I sitt arbeide bruker de også minehunder som kan finne en mine 20 ganger raskere enn en minerydder med metalldetektor. Hundene er trent til å lukte seg fram og kan finne eksplosiver som har ligget nedgravd i bakken i mer enn 40 år. Pengene fra TV-aksjonen NRK går altså i år til Norsk Folkehjelps arbeid med å fjerne miner og klasebomber i syv land som bl.a. Bosnia-Hercegovina, Laos, Libanon, Vietnam og Sør-Sudan. Tenk deg hvordan livet vårt her hjemme i trygge Andebu ville vært hvis landminer og klasebomber hadde vært nedgravd i bakken slik at vi ikke kunne ferdes trygt uten å være redd for å utløse en eksplosjon. En slik situasjon er vanskelig for oss å sette seg inn i, men vi har mulighet til å hjelpe via NRK s TV-aksjon som er verdens største og viktigste dugnad der bøssebærere besøker landets 1,8 millioner husstander. Aksjonen samler inn mer penger pr. hode enn noen annen aksjon i verden og kommunekomiteene er innsamlingsaksjonens organisatoriske ryggrad. I årets kommunekomité sitter representanter fra Høyjord bygdekvinnelag og helselag, Andebu bygdekvinnelag og bondelag, Kodal helselag og Kodal Ten-In. I tillegg møter som leder, Hans Hilding Hønsvall utpekt av Andebu formannskap, og som sekretær konsulent Gro Fadum Holm. Hvordan bli bøssebærer Kommunekomiteens arbeid blir fortrinnsvis å rekruttere bøssebærere. Vi oppfordrer alle dere som blir forespurt å være positive, ta imot utfordringen og delta som bøssebærer på aksjonsdagen. Norsk Folkehjelp er avhenging av din innsats for at innsamlingen skal bli vellykket! Å gå med bøsse tar omtrent to timer - og har du lyst til å gå med bøsse men ikke blir spurt - ta kontakt med Gro Fadum Holm på tlf eller mobil så ordner vi det. I tillegg kan du ringe inn på et sentralt påmeldingsnummer eller send SMS: TVA til 2080 Vi oppfordrer kommunens innbyggere til å ta godt imot bøssebærerne den 23. oktober! RIKTIG FYRING MED VED: Vinteren nærmer seg og kulda setter inn. Det er tid for å tenne opp i vedovnen. Noen viktige fyringsregler: - Feil montert ildsted er årsak til mange branner. Er du i tvil om ditt ildsted er riktig montert, kontakt Vestfold Interkommunale Brannvesen (tlf ) - Fyr alltid med tørr ved. - Ha god trekk i ovnen. - Ikke fyll ovnen full med ved for deretter å skru igjen trekken. - Oppbevar aske i en ubrennbar beholder beregnet for formålet. FEIL FYRING KAN FØRE TIL BRANN! Lavere fart gir like god trafikkavvikling Lavere fart øker trivsel og handel (Fakta er hentet fra Statens vegvesens hjemmeside) BRUK REFLEKS! Vinteren kan være veldig mørk. Ikke gjør skoleveien, spaserturen mv. til en uhyggelig opplevelse. Bruk refleks slik at andre trafikanter ser deg! Andebu Stikka nr LA BRØYTESTIKKENE STÅ! Høsten er tid for utsetting av pisker/brøytestikk langs kommunale veier. Dette gjøres for å hjelpe brøytemannskapene i deres jobb gjennom vinteren. Det er mange som dessverre ikke kan la piskene stå. Piskene er IKKE leketøy. La derfor brøytestikkene stå! 13

14 Sentralen i Andebu Sentralen skal inneholde både Frivillighet og Frisklivstiltak og vil åpne i løpet av høsten. Har du lyst til å være med på å utvikle Sentralen? Ta kontakt med Grete Evensen Øvrum, telefon Sentralen blir lokasert i tidligere Familiesenteret på Møyland. Frisklivsresept noe for deg? Frisklivsresepten passer for alle som ønsker å gjøre endringer innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, og som ønsker støtte til praktisk tilrettelegging og/eller motivasjon. Ved oppstart får du tilbud om en individuell samtale hvor det utarbeides en plan for reseptperioden. Du får anledning til å ta en utholdenhetstest ved oppstart og etter endt reseptperiode. Testen vil fortelle deg om du har oppnådd bedre fysisk form i reseptperioden. Frisklivstiltak som foreløpig er lagt under Sentralen: DAG TID TRENINGSTYPE ANSVARLIG OPPMØTESTED/ TRENINGSSTED MANDAG Frisklivsresepten Bevegelse i naturen 14 Fysioterapeut Maria Kallum Balansetrening Instruktør Thone M Newman Balansetrening Fysioterapeut Maria Kallum Balansetrening Fysioterapeut Maria Kallum TORSDAG Frisklivsresepten Bevegelse i naturen Fysioterapeut Maria Kallum Andebu frivilligsentral 10 år Andebu frivilligsentral har fylt 10 år, nærmere bestemt 1. april i år! Dette vil styret og daglig leder markere med en stor jubileumsfest i atriet på sykehjemmet 12. oktober. Æresgjestene våre er selvsagt de registrerte frivillige, og samtlige er spesielt invitert med ektefelle/ ledsagere. Det blir servert deilig middag med godt drikke, kaffe og bløtkake, og flere ansatte vil gjøre en frivillig innsats som servitører! På forhånd stor takk til dem! Vi har denne gangen slått på stortromma i forhold til underholdning: Først vil en glad, liten gjeng med seniorer fra Sandefjord danse for oss, og etter middagen har vi bestilt Vestfolds eminente visesanger Louis Jacoby. I skrivende stund (22.september) håper vi denne kvelden skal bli en fest som alle vil huske med glede! Hilsen daglig leder Britt Mai Aasen. Fysisk aktivitet foregår sammen med flere, og nivået er tilpasset deltakerne. Sentralen tilbyr kostholdsveiledning og hjelp til røykeslutt. Fysioterapeut Maria Kallum leder aktivitetene i det som ligger inne i Frisklivresepten. Frisklivsresept skrives ut av lege eller annet helsepersonell, og løses inn på Frisklivssentralen. Snakk med din lege eller fysioterapeut om dette, eller ta kontakt med Frisklivssentralen i Andebu, telefon Egenandel kr. 300,- for semesteret. Selv om du ikke har blitt henvist, ta kontakt og bli med på trening. Balansetrening - uten aldersbegrensning Balansetreningen har vært gjennomført 2 år i Andebu. Nå har et nytt semester startet. Det er besluttet å Sentralen Pensjonistsenteret i ANDEBU Pensjonistsenteret i HØYJORD utvide tilbudet slik at det nå ikke er aldersbegrensning på treningen. Egenandel er kr. 300,- for semesteret. Hovedansvaret for balansetreningen har fysioterapeut Maria Kallum, i tillegg er også Thone M. Newman instruktør. Aktivitetskalender I løpet av høsten skal vi utarbeide en oversiktskalender over muligheter til å drive organisert fysisk aktivitet i Andebu kommune. Vi ønsker å synliggjøre og informere om de aktivitetene som allerede pågår i kommunen, slik at flest mulig kan finne sine måter å være fysisk aktiv på. Pensjonistsenteret i KODAL Sentralen Har du informasjon som bør inn i en slik kalender ta kontakt med Grete Evensen Øvrum tlf Frivilligsentralen får nye lokaler I løpet av kort tid vil Frivilligsentralen flytte inn i nye lokaler og vil bli samlokalisert med Frisklivssentralen på Møyland. Maria Kallum. Her vil både Frivilligsentralen og Frisklivssentralen ha sine kontorer. Det er lagt opp til møterom og til Salongrom. Mulighetene er mange, og det er opp til brukerne/innbyggerne i Andebu å utvikle Sentralen videre. Lyst til å være med? Ring Grete Evensen Øvrum

15 Dette er lag og foreninger sin side der de kan bekjentgjøre arrangementer, kurs og små og store begivenheter eller bare fortelle litt om laget sitt. Vi minner også om at vi har en arrangementskalender på våre hjemmesider. Der kan lag og foreninger legge inn sitt arrangement selv eller de kan kontakte oss, så legger vi inn arrangementet herfra. Det skjer i Andebu, Høyjord og Kodal i høst/vinter Fredag 14. oktober kl Foredrag av Arne Petter Ødelund om tradisjonsmusikk og spill med bukkehorn på Andebu sykehjem. Fri inngang. Arr. Den kulturelle spaserstokken (DKSS). Lørdag 15. oktober kl Oktoberfest på Andebuhallen. Capt. Kane & Big Trouble og Kjetil Nordfjeld & Christiania spiller. Se egen plakat i Andebustikka. Arr. Høyjord ungdomslag. Søndag 23. oktober TV-aksjonen 2011 Vi rydder for livet. Norsk Folkehjelp. Vi får besøk av bøssebærere ta vel imot dem! Se mer informasjon annet sted i bladet. Lørdag 3. november kl Trubadur Yngve Kristiansen med Cornelis låter på Andebu sykehjem. Fri inngang. Arr. Den kulturelle spaserstokken (DKSS). Mandag 7. november kl LHL har månedsmøte på Andebu pensjonistsenter. Trekning av basaren. Onsdag 9. november kl Forestilling på Andebu bibliotek i forbindelse med Litteraturuka i Vestfold med Geirr Johnson og Magnar E. Vegger. Les mer om dette på side 5. Torsdag 10. november kl Forestilling for barn på Andebu bibliotek i forbindelse med Litteraturuka i Vestfold med Svein og Egil Nyhus. Les mer om dette på side 5. Mandag 17. november kl Bokprat med Gro Dahle på Andebu sykehjem. Fri inngang. Arr. Den kulturelle spaserstokken (DKSS). Torsdag 24. november kl Kulturkveld på Andebu menighetshus. Kåseri om trær v/helge Klingberg. Underholdning og bevertning. Åresalg og utdeling av Andebu LHL Andebu LHL har hatt mye aktivitet i år. 21. mai reiste de sammen med Sande LHL til Ekebergsletta i Oslo i anledning Panterdagen. Den årlige Håskenfesten for eldre og uføre i kommunen ble arrangert 28. mai med 55 deltakere. Trimmen på ungdomsskolen torsdager er dessverre utsatt pga at lokalene ikke er i orden, men starter opp så fort det er klart. Spillemidler og samarbeid 2012 Folkehelse settes i fokus! Ønsker din forening å søke om spillemidler til bygging eller rehabilitering av aktivitetsanlegg i 2012? Her er det mange muligheter - alt fra små akebakker til store anlegg - både innendørs og ute. Kom med ønsker og innspill! Vi inviterer til infomøte 19. okt. kl.18.00, på Sentralen (Møyland) andebu. kommune.no, / Andebu Stikka nr premier til spreke idrettsfolk og ivrige turgåere. Se plakater ute og info på kommunens nettsider. Mandag 5. desember kl Andebu LHL arrangerer julemøte på pensjonistsenteret. Mandag 5. desember kl En stjerne skinner i natt Oslo Cospel Choir m/maria Haukås Mittet i Drammen teater. Billetter kr. 400,- inkl. buss. (påmeldingsfrist til / ) Fredag 6. januar kl Nyttårskonsert m/ophelia i kultursalen i Hof. Billetter kr. 400,- inkl. buss og servering. (påmeldingsfrist til / ). Kirkekonsert i Andebu kirke og kunstutstilling Kirkekonserten i oktober i fjor ble godt mottatt av bygda. Mange gode tilbakemeldinger og ønske om ny konsert gjør at vi arrangerer ny konsert i oktober. I år er det 10 sangere fra bygda som du er velkommen til å høre synge sanger av folketoner, jazz, viser og salmer. Som i fjor akkompagneres sangerne av Sverre Dæhli på bass, Stian Tveit på piano og Jon Krikebø Rosslund på perkusjon. Tema for konserten er Det å være menneske. Det er mange alvorlige hendelser som vi har følt på det siste året både i bygda, i Norge og ute i verden. Kanskje kan det å samles i kirken til konsert gi oss ro og ord med i hverdagen. Noen av sangerne som er med i år er Gunnar Lakskjønn, Inga Britt Hellenes, Lill Eilertsen og Egil Aadne, og videre både gamle og nye sangere. Menighetsrådet i Andebu er ansvarlige for konserten, og Sogneprest Jan Brastein deltar. Tidspunkt for konserten (merk forskjellige klokkeslett): - Fredag 28. oktober kl Lørdag 29. oktober kl Billetter fås kjøpt på Statoil og Vevkroken. Kr. 100,- pr.stk. Etter hver konsert åpner dørene på Menighetshuset til en gratis kunstutstilling med samme tema som konserten. Malerier og tegninger er laget av folk i bygda. Du kan få kjøpt kaffe og brus og litt å bite i. En Facebook-side om konserten vil være oppe og gå i disse dager. Vi retter en stor takk til næringslivet i Andebu som støtter konserten! Velkommen! 15

16 Utbyggingsprosjekter i tiden fremover Andebu skole SFO og Kodal barnehage Andebu skole skal bygges ut, og det skal bygges ny barnehage i Kodal. Konkurransegrunnlag med funksjonsbeskrivelser vil om kort tid legges ut på kommunens hjemmeside og Doffin.no Det tas sikte på at konkurransegrunnlag. Andebu skole SFO legges ut på Doffin.no den 30. september, Kodal barnehage i løpet av høsten. Aktuelle tilbydere kan ved henvendelse til Andebu kommune v/thore Helge Larsen få tilsendt anbudspapirer, tlf Utbygging av Andebu sykehjem I budsjett og økonomiplan ble det vedtatt utbygging av 12 nye institusjonsplasser inkl. dagsenter for demente. Tiltaket var basert på de føringer og konklusjoner som framgikk av forslag til Omsorgsplan 2015 som ble utarbeidet i Videre ble det vedtatt å bygge 8 omsorgsboliger for voksne med behov for heldøgnsbemanning i tilknytning til sykehjemmet. Rådmannens forslag til godkjenning av forprosjekt (skisseprosjekt) for investeringen ble behandlet av kommunestyret hvor følgende ble vedtatt. Det framlagte forslag til forprosjekt for bygging av 12 demensplasser, dagsenter for demens og 8 omsorgsboliger for heldøgns omsorg ved sykehjemmet godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å bearbeide areal og romprogram ytterligere. Større forandringer behandles politisk. Fremdriftsplan for den videre prosjektering og bygging: Skisseprosjekt Sep Teknisk beskrivelse/prosjektering Okt./nov Innbydelse Prekvalifisering Sep Prekvalifisering avklart Sep./okt Anbud ut på Doffin Des Tilbudsfrist Feb Kontraktssignering April 2012 Byggestart Mai 2012 Overlevering Juli 2013 Utbygging av omsorgsboliger for funksjonshemmede I budsjett og økonomiplan ble det vedtatt å bygge 13 omsorgsboliger for funksjonshemmede. Tiltaket var basert på de føringer og konklusjoner som framgikk av forslag til Omsorgsplan som ble utarbeidet i En av boligene (5 boenheter) skulle benyttes til samlokalisering for funksjonshemmede av brukere som i dag bor på Møylandtunet og Skjeggerødveien. Deretter 4 boliger for yngre funksjonshemmede gutter i 2011 og ytterligere 4 boliger for unge funksjonshemmede i Kommunestyret vedtok at Omsorgsboliger for funksjonshemmede med til sammen 13 nye boenheter samlokaliseres med Møylandtunet. Rådmannens forslag til godkjenning av forprosjekt (skisseprosjekt) for investeringen ble behandlet av kommunestyret hvor følgende ble vedtatt: Prosjektet videreføres, men vedtas ikke i dag Det tas ett skritt tilbake og prosjektgruppen forsterkes med en eller flere representanter fra brukergruppene. Den forsterkede prosjektgruppa skal se på rominndeling og leilighetenes plassering for å få til et mindre intstitusjonspreget resultat. Den forsterkede gruppa skal også vurdere alle muligheter for å få til lavere husleie slik at den gruppen som er tiltenkt å bo der virkelig har råd til dette. Brukerne av slike boliger har kun trygden å betale med og har derfor ikke mulighet til å øke inntekten ved behov. Rådmannen vil igangsette dette arbeidet raskt og vil så snart som mulig fremme nytt forslag til forprosjekt. Lyst på livet helsefremmende livskafè for seniorer - studiesirkel for personer 65+ hvor temaene blant annet er: hvordan fortsette å ha et godt liv bli kjent med egne ressurser bryte innlærte vaner som ikke er gode hvordan forebygge fall og ulykker hjemme nok mat og drikke opprettholde nettverk Det legges opp til 6 samlinger for hver studiesirkel med en samling pr måned. Samlingene vil foregå på Sentralen på dagtid. Har du lyst til å være med i en slik studiesirkel? Ring Grete E. Øvrum

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr.

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. FULLDISTRIBUSJON u b e d An Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. I dette nummer kan du lese om: Etablererprogrammet i Vestfold Budsjett 2006 Presentasjon av barnehager Andebu mot 2020 - intervju

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne.

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. Nr. 1/2013, 25. februar JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. NÅ 1/2 Pris For daglig overskudd SPAR Spektro multivitamin m/u jern 100 kapsler, før 237,- 48,- 189,-

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

Bæringen. Halvparten av landets kommuner gikk i fjor med underskudd.

Bæringen. Halvparten av landets kommuner gikk i fjor med underskudd. Bæringen FREDAG 20. MARS 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 4 ÅRGANG 21 Gikk med overskudd Våraksjon på Isi Et sikkert vårtegn er at Isi utvider åpningstidene etter påske. Våraksjonen

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

ReAvisa. Vanskeligere hverdag i grenseland. Vårdager fredag - lørdag 11-12. april på. 30 års garanti. Folkevalgte på damejakt 2-3. God påske!

ReAvisa. Vanskeligere hverdag i grenseland. Vårdager fredag - lørdag 11-12. april på. 30 års garanti. Folkevalgte på damejakt 2-3. God påske! TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Temamøte på Restauranten 10/4 2014:

Detaljer

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere 21. årgang nr. 4/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Driftig dame med drill SIDE 3-4 Fiin gammel er 20 år side 12-13 TEMA: Planlegg din egen alderdom SIDE 3-5 Vi går vinteren i møte... Side 19

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

ReAvisa September 2014-7. årgang

ReAvisa September 2014-7. årgang TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Foreldre-initiativ mot mobbing ReAvisa

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

ReAvisa April 2015-8. årgang

ReAvisa April 2015-8. årgang TRAFIKKSKOLE Tlf 413 87 372 Personbil, automatgear, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Stipend til ungdomsskolen 2-3

Detaljer

Farligere rush-trafikk

Farligere rush-trafikk NR 5 OKTOBER 2009 21. ÅRGANG Emmaus-utbygging kan føre til: Farligere rush-trafikk Hyrden Magnar Mæland er sauebonde og baptistpastor. I august overtok han ansvaret for Stavanger Baptistmenighet i Bergelandsgata.

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer