Brukermanual. HC-serien. etrex. personlig navigatør. (etrex Vista HCx vist)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual. HC-serien. etrex. personlig navigatør. (etrex Vista HCx vist)"

Transkript

1 Brukermanual etrex HC-serien personlig navigatør (etrex Vista HCx vist)

2 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) eller (800) Faks. (913) Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannia Tlf. +44 (0) (til Storbritannia) (i Storbritannia) Faks. +44 (0) Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tlf. 886/ Faks. 886/ Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne manualen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne manualen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne manualen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne manualen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne manualen eller reviderte versjoner er strengt forbudt. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde ( for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garminprodukter. Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper, registrert i USA og andre land. Garmin Mobile, mygarmin etrex, AutoLocate, TracBack, BlueChart og MapSource er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. microsd er et varemerke for The SD Card Association. TransFlash er et varemerke for SanDisk Corporation. Denne norske versjonen av den engelske brukermanualen for etrex HC-serien (Garmin-delenummer , revidert utgave B) leveres som et hjelpemiddel. Hvis det er nødvendig, kan du se i den sist oppdaterte utgaven av den engelske brukermanualen for betjening og bruk av enheter i etrex HC-serien. GARMIN ER IKKE ANSVARLIG FOR NØYAKTIGHETEN I DENNE NORSKE BRUKERMANUALEN OG FRASIER SEG ERSTATNINGSANSVAR SOM OPPSTÅR SOM EN FØLGE AV AT BRUKEREN SETTER SIN LIT TIL DEN. Juli 2007 Delenummer Rev. B

3 Introduksjon Introduksjon Takk for at du valgte Garmin etrex Vista HCx, etrex Legend HCx, etrex Summit HC eller etrex Venture HC. Disse enhetene bruker de anerkjente egenskapene i Garmin GPS og kartlegging med alle funksjoner for å gi deg en uovertruffen, bærbar GPS-mottaker. etrexmodellene fungerer nøyaktig likt, med noen få unntak. Hvis du finner en funksjon i denne manualen som ikke gjelder for alle enheter i HC-serien, vises det en merknad om dette. Bruk litt tid på å sammenligne innholdet i denne pakken med innholdslisten på esken. Hvis det mangler deler, må du ta kontakt med Garmin-forhandleren umiddelbart. Tips og snarveier Hvis du raskt vil gå tilbake til hovedmenyen fra en hvilken som helst side, trykker du på MENYknappen to ganger. Hvis du vil forlenge batterilevetiden, slår du av GPS-enheten når du ikke bruker etrex til å navigere. Reduser skjermens bakgrunnsbelysning ved raskt å trykke på og slippe av/på-knappen. Produktregistrering Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag! Gå til webområdet vårt på Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted. Kontakt Garmin Kontakt Garmin hvis du har spørsmål om bruk av enheten. Kontakt Garmin Kundestøtte på telefon: (913) eller (800) , mandag til fredag, til amerikansk normaltid, eller gå til og klikk på Product Support. Europa: Kontakt Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) (utenfor Storbritannia) eller (i Storbritannia). Valgfritt tilbehør Hvis du vil ha en komplett liste over tilgjengelig tilbehør som du kan bruke sammen med etrex, kan du se på ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som følger med i produktesken for advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. i

4 Introduksjon Table of Contents Introduksjon...i Tips og snarveier...i Produktregistrering...i Valgfritt tilbehør...i Komme i gang...1 Installere batterier og sette på festesnor...1 Bruke etrex-enheten...2 Knappefunksjoner... 3 Slå på etrex-enheten...4 Justere bakgrunnsbelysningen...4 Initialisere GPS-mottakeren...4 Grunnleggende bruk...7 Opprette og bruke veipunkter...7 Nærhetsveipunkter...9 Bruke menyen Finn Bruke spor Opprette en rute Hovedsider...23 Satellitt-side Kartside Kompass-side Siden Altimeter Siden Trip Computer ii Hovedmeny Spor Siden Ruter Siden Motorvei Menyen Oppsett Nærhetsveipunkter Kalender Kalkulator Stoppeklokke Sol & måne Jakt & fiske Menyen Spill Tillegg...45 Spesifikasjoner Koble etrex-enheten til en datamaskin Lisensavtale for programvare Samsvarserklæring Index...48

5 Komme i gang Komme i gang Installere batterier og sette på festesnor etrex bruker to AA-batterier (ikke inkludert). Bruk alkaliske batterier, NiMH-batterier eller litiumbatterier. Se side 37 for å angi batteritypen. Slik setter du inn batteriene: 1. Fjern batteridekslet ved å vri låseringen 1/4 omdreining mot klokken, og trekk ut dekslet. 2. Sett inn batteriene, og kontroller polariteten. Ta ut batteriene når du ikke har tenkt å bruke enheten i noen måneder. Lagrede data går ikke tapt når du tar ut batteriene. SKYV FOR Å LØSE UT Låsepinnespor Batterirom Slik setter du på festesnoren: 1. Før løkken på festesnoren gjennom sporet på sokkelen på enheten. 2. Før stroppen gjennom løkken, og trekk til det er stramt. Valgfri belteholder (festes til beltet eller bukselinningen) Belteholderskrue Sette på festesnor USB-kontaktport (under gummihette) Ekstra festeadapter (Ikke kast. Denne adapteren festes til enheten for tilkobling til festeanordningssett.)

6 Komme i gang Bruke etrex-enheten Forstå begreper Velg - flytt det uthevede området på skjermen oppover, nedover, til venstre eller til høyre med ENTER/ vippebryter-knappen for å velge enkeltfelt. Knapp - når du blir bedt om å trykke på en knapp, trykker og slipper du knappen raskt. Felt - plasseringen på en side der data eller et alternativ kan vises eller legges inn. Knapp på skjermen - bruk ENTER/vippebryterknappen til å velge en knapp, og trykk på ENTER for å aktivere den. Rullefelt - når en liste med elementer er for lang til å vises på skjermen, vises det et rullefelt ved siden av listen. Når du skal bla gjennom en liste, trykker du opp eller ned på vippebryteren, eller så bruker du Inn- og Utknappene. Standard - fabrikkinnstillingen som er lagret i enhetens minne. Du kan endre innstillingene og gå tilbake til fabrikkinnstillingene når du velger Gjenopprett innstilling. Felt Knapper på skjermen Uthevet felt Manualstandarder Når du får instruksjoner om å velge et element i denne manualen, vises det små piler (>) i teksten. De angir at du må merke flere elementer i skjermbildet ved hjelp av vippebryteren, og trykke på ENTER-knappen etter hvert element. Hvis du for eksempel får se velg Service > Vis info, bør du merke Service og trykke på ENTER. Deretter merker du Vis info, og trykker på ENTER på nytt.

7 Komme i gang Knappefunksjoner Zoomeknappene INN/UT Fra kartsiden trykker du for å zoome kartet inn eller ut. Fra en hvilken som helst annen side trykker du for å bla opp eller ned i en liste, eller for å flytte en merket glidebryter. MENY/FINN-knappen Trykk og slipp for å vise alternativermenyen for en side. Trykk og hold for å vise menyen Finn. ENTER/vippebryter-knappen Vipp opp eller ned eller til høyre eller venstre for å forflytte deg gjennom lister. Merk felt, knapper på skjermen eller ikoner. Legg inn data eller flytt kartpanoreringspilen. Trykk inn og slipp for å legge inn merkede alternativer og data, eller for å bekrefte meldinger på skjermen. Trykk inn og hold når som helst for å MERKE den gjeldende posisjonen som et veipunkt. AVSLUTT/SIDE-knappen Trykk på denne knappen for å bla gjennom hovedsidene. Trykk på og hold for å slå kompasset av eller på. (Bare Vista HCx og Summit HC) Av/på-knappen Trykk på og hold for å slå av eller på. Trykk på og slipp for å slå på bakgrunnsbelysning eller for å vise klokkeslett, dato og batterikapasitet.

8 Komme i gang Slå på etrex-enheten Slik slår du etrex-enheten av og på: Trykk på og hold av/på-knappen. Justere bakgrunnsbelysningen Slik justerer du bakgrunnsbelysningen: 1. Trykk på og slipp raskt av/på-knappen. 2. Trykk opp på vippebryteren for å øke lysstyrken og ned for å redusere lysstyrken. 3. Trykk på ENTER eller AVSLUTT for å lukke. Initialisere GPS-mottakeren Første gang du slår på etrex-enheten, må GPS-mottakeren samle satellittdata og fastslå den gjeldende posisjonen. Du må være utendørs eller ha klar sikt til himmelen for å kunne motta satellittsignaler. Slik initialiserer du etrex: Hold enheten foran deg mot himmelen. Mens GPSmottakeren søker etter satellittsignalene, erstattes meldingen Finner Satellitter av meldingen Søker Satellitter helt til det er innhentet nok signaler til å fastslå posisjonen. Den ytre sirkelen angir horisonten. Den indre sirkelen er en posisjon 45 grader fra horisonten. Nummeret for hver overhengende satellitt vises. Styrken til hvert satellittsignal vises. Hvis enheten ikke kan opprette et satellittpunkt, vises det en liste med løsninger. Merk den riktige løsningen, og trykk på ENTER.

9 Komme i gang Statuslinjen og dato og klokkeslett Statuslinjen og vinduet for dato/klokkeslett vises under glidebryteren for bakgrunnsbelysningen når du trykker på og slipper av/på-knappen. Statuslinje - Dato-/klokkeslettvindu Enheten får strøm via batterier eller fra en aux-kilde. Strømstatus vises på hovedmenyen og statuslinjen. Batteristrøm-ikonet viser hvor mye strøm det er igjen etter hvert som batteriet går tomt. Ikonet for ekstern strøm vises når enheten får strøm fra en ekstern kilde. Satellittsignalstatus vises når du søker etter eller innhenter satellitter, det oppnås et 2D-referansepunkt og det oppnås et 3D-referansepunkt. Det elektroniske kompasset (bare Vista HCx og Summit HC) vises når det aktiveres. Bruke kartleggingsdatabaser Mange av etrex-funksjonene krever detaljerte kartleggingsdata for å kunne fungere på riktig måte. Du må derfor overføre kart før du bruker enheten. etrex Vista HCx og Legend HCx er utstyrt med et spor for et microsd -kort (må settes inn av brukeren), som kan lastes med detaljerte kart fra valgfrie MapSource-disker. Med utvalgte MapSource-kartleggingsdata kan du få oversikt over nærliggende restauranter, overnatting, kjøpesentre, severdigheter, underholding og adresser. Du kan overføre en datamengde på 24 MB for etrex Summit HC og Venture HC, og for etrex Vista HCx og Legend HCx er det størrelsen på microsd-kortet som avgjør hvor mye som kan overføres. Bruk USB-grensesnittkabelen, som leveres med enheten, til å overføre MapSource-data fra en datamaskin til microsdkortet når det settes inn i etrex-enheten. Du kan kjøpe flere microsd-kort hos din lokale elektronikkforhandler, eller gå til Garmins webområde: for å finne kompatible MapSource-produkter og forhåndslastede microsd-kort. 5

10 Komme i gang Overføre data til et microsd -kort etrex Vista HCx og Legend HCx er utstyrt med et microsd-datakortspor. Slik setter du inn et microsd-kort: 1. Fjern batteriromdekslet fra baksiden av enheten. 2. Finn kortsporet i øverste venstre kant av batterikammeret, og skyv kortet inn i sporet. 3. Trykk kortet ned og slipp det raskt opp for å løse det ut fra sporet og ta det ut av etrex-enheten. Slik overfører du kartdata til et microsd-kort: 1. Løft opp det beskyttende dekslet fra USB-porten på baksiden av enheten. 2. Koble USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen og til mini-usb-porten på baksiden av enheten. 3. Følg instruksjonene for hvordan du velger og laster ned kart som leveres med MapSourcekartdatadisken. Plassering til microsd-kort Kontakter på kortet må vende bort fra batteriene. Taiwan SKYV FOR Å LØSE UT Få tilgang til microsdkortsporet Batterirom med dekslet fjernet Beskyttelsesdeksel for USB-port USB-port SKYV FOR Å LØSE UT microsd-kort som er satt inn i kortspor Installere og ta ut microsd-kortet Få tilgang til USB-porten

11 Grunnleggende bruk Grunnleggende bruk Denne delen beskriver noen av de vanligste operasjonene du kan utføre med etrex-enheten, blant annet hvordan du oppretter og bruker veipunkter, bruker menyen Finn og oppretter og bruker spor og ruter. Veipunktsymbol Veipunktnavn Opprette og bruke veipunkter Veipunkter er steder eller landemerker som du registrerer og lagrer i GPS-enheten. Du kan legge til veipunkter i ruter, og til og med opprette en Gå til direkte til det valgte veipunktet. Du kan opprette veipunkter ved hjelp av tre metoder. Trykk på ENTER mens du er ved en posisjon, opprett et veipunkt på kartsiden eller angi koordinater for et veipunkt manuelt. Merke den gjeldende posisjonen Trykk inn og hold vippebryteren for raskt å MERKE den gjeldende posisjonen for å opprette et nytt veipunkt. Du må ha et gyldig referansepunkt (2D eller 3D) for å merke den gjeldende posisjonen. Siden Lagre veipunkt Slik merker du den gjeldende posisjonen: 1. Trykk og hold vippebryteren (MERK) helt til siden Lagre veipunkt vises. Et standard tresifret navn og symbol blir tilordnet det nye veipunktet. 2. Hvis du vil godta veipunktet med standardinformasjonen, velger du OK. ELLER Hvis du vil endre noe av informasjonen, velger du det aktuelle feltet og trykker ENTER for å åpne tastaturet på skjermen. Når du har angitt og bekreftet endringene, velger du OK.

12 Grunnleggende bruk Opprette veipunkter ved hjelp av kartet Slik oppretter du et veipunkt ved hjelp av kartsiden: 1. På kartsiden bruker du vippebryteren til å flytte pekeren til kartelementet du vil merke. 2. Trykk inn og slipp raskt opp vippebryteren for å fange inn pekerposisjonen, og åpne informasjonssiden for kartelementet. 3. Velg Lagre. Hvis det ikke finnes noe informasjon for dette punktet, vises meldingen Punktet har ikke noe kartinformasion. Vil du lagre et brukerveipunkt her?. Velg Ja. Redigere veipunkter Du kan redigere veipunkter for å endre symbolet, navnet, notatet, posisjonen og høyden. Slik sletter du et veipunkt: Fra siden Veipunkter velger du veipunktet du vil slette > Slett. Merk: Når du sletter et veipunkt, kan du ikke gjenopprette det. Slik flytter du et veipunkt på kartsiden: 1. Trykk på FINN > Veipunkter. 2. Velg veipunktet du vil flytte, og trykk på Enter. 3. Velg Kart for å vise veipunktet på kartet. 4. Trykk på ENTER for å plassere en FLYTT-markør ved siden av veipunktet. 5. Bruk vippebryteren til å flytte veipunktet til et annet sted, og trykk på ENTER. Slik redigerer du et veipunkt: 1. Trykk på og hold FINN. 2. Velg Veipunkter. 3. Velg veipunktet du vil redigere, og trykk på Enter. 4. Foreta endringer ved å merke hvert felt, og bruk symboldiagrammet for veipunkt og det alfanumeriske tastaturet for å legge inn nye data.

13 Grunnleggende bruk Slik beregner du en posisjon ved å beregne gjennomsnitt: 1. Finn en posisjon du vil beregne et gjennomsnitt for, og trykk på MERK > Midling for å finne et gjennomsnitt. 2. Trykk på Lagre. Beregne et veipunkt Opprett et nytt veipunkt ved å beregne avstanden og en retning fra én posisjon til en annen. Slik beregner du et veipunkt: 1. Trykk på FINN > Veipunkter. 2. Velg veipunktet du vil beregne. Siden Informasjon om veipunkt åpnes. 3. Trykk på MENY > Behandle veipunkt for å åpne siden Beregn veipunkt. 4. Angi avstanden og retningen til det beregnede veipunktet i de aktuelle feltene, og trykk på AVSLUTT når du er ferdig. Nærhetsveipunkter Bruk siden Nærhets Veipunkter til å definere en alarmsirkel rundt et veipunkt. (HCx vist) Siden Nærhets Veipunkter Slik legger du til et nærhetsveipunkt: 1. Trykk på MENY to ganger > Nærhet. 2. Velg en tom linje, og trykk på ENTER. 3. Velg et veipunkt fra listen over veipunkter, eller fra en hvilken som helst annen gruppe av Finn-elementer for å åpne informasjonssiden for elementet. 4. Velg Bruk for å legge til punktet på listen på siden Nærhets Veipunkter. 5. Ved hjelp av vippebryteren velger du feltet Radius og angir en verdi.

14 Grunnleggende bruk Slik fjerner du ett av eller alle nærhetsveipunktene fra listen: Hvis du vil fjerne en enkelt oppføring, trykker du på ENTER. Hvis du vil fjerne alle veipunktene fra listen, trykker du på MENY > Fjern alt. Slik angir du toner for nærhetsalarm: 1. Velg Nærhetsalarmer (bare på etrex HCx-enheter). Alarmene på etrex HC-enhetene er forhåndsinnstilt. 2. Bruk siden Oppsett på HCx-enheter for å tilordne toner til alarmtypene som vises. Hastighetsvarsler innhentes ved å bruke POI Loader (se side 16). 3. Merk Nærhetsalarmer for å starte alarmfunksjonen. Når du utløser en alarm, lyder det en tone og meldingen Nærme Nærhetsveipunkt vises. Når du er utenfor den angitte radiusen, vises meldingen Forlater Nærhets Vpkt. Slik slår du nærhetsalarmer av eller på: Trykk på MENY to ganger > Nærhet (etrex HCx- og HC-enheter) > Nærhetsalarmer (etrex HCx-enheter) og merk av eller fjern markering i boksen for nærhetsalarmer. Bruke menyen Finn Menyen Finn med valgfrie MapSource-data Bruk menyen Finn til å søke etter veipunkter, geocacher, byer og avkjøringer i etrex-basekartet. Det vises flere ikoner, avhengig av de valgfrie MapSource-dataene som er lastet inn på enheten. Trykk på og hold FINN-knappen for å åpne menyen Finn. Når du får tilgang til en Finn-gruppeliste, inneholder den elementer nær din gjeldende posisjon eller kartpekeren. Alternativermenyen for hver kategori inneholder søkealternativer. Velg en kategori. 10

15 Grunnleggende bruk Finn etter navn Bruk Finn etter navn hvis du vet navnet på posisjonen du vil finne. Slik finner du en posisjon ved hjelp av Finn etter navn: 1. Trykk på og hold FINN for å åpne menyen Finn. 2. Velg ikonet for elementtypen du vil søke etter, eller søk i hele databasen ved å velge Alle Points of Interest. 3. Trykk på MENY > Finn etter navn. 4. Bruk vippebryteren for å bruke tastaturet på skjermen, og legg inn navnet på posisjonen du vil finne. Når listen Finn inneholder et treff, velger du OK. 5. Velg posisjonselementet fra listen Finn, og trykk på ENTER. Informasjonssiden for elementet vises, slik at du kan lagre elementet som et veipunkt, vise elementet på kartet eller opprette en rute til elementet (Gå til). Nylige treff Siden Nylige treff viser en liste over de siste 50 elementene du har søkt etter eller gått til nylig. Nylige treff-ikon Liste over nylig funne elementer Slik går du til et element som nylig er funnet: 1. Trykk på og hold FINN. 2. Velg Nylig treff. 3. Bruk vippebryteren til å velge elementet du vil gå til, og trykk på ENTER. 4. Velg Gå til for å starte navigeringen.

16 Grunnleggende bruk Bruk informasjonssiden Finn element Når du velger et element på listen Finn element og trykker på Enter, vises det detaljert informasjon om elementet. Hver informasjonsside inneholder tre knapper på skjermen. Det vises ulike knapper, avhengig av om du velger et Finnelement å navigere til, eller legger til et Finn-element på en ruteliste som et veipunkt. Alternativermenyen for siden Finn informasjon Slik bruker du alternativermenyen: 1. Når informasjonssiden er åpen for et Finn-element, trykker du på MENY for å åpne menyen Alternativer. 2. Bruk vippebryteren til å velge et alternativ: Midling Posisjon - prøv ut en ny veipunktposisjon over tid, og beregn et gjennomsnitt av resultatet for å få en mer nøyaktig posisjonsreferanse. Se side 9. Beregn veipunkt - opprett et nytt veipunkt som refererer til en annen posisjon ved å angi retning og avstand fra den refererte posisjonen. Se side 9. Finn Nærmeste - gå tilbake til menyen Finn for å søke etter kartelementer nær elementet. Bytt Referansepunkt - pek på en ny posisjon på kartsiden ved hjelp av pekeren. Oppgi Nærhetsradius - programmer at det skal lyde en alarm når du er innen en angitt radius for et element. Legg til rute - inkluder dette elementet på en ny rute, eller legg det til i en eksisterende rute. Se side 20. Vis sol & måne - vis sol- og månetabeller for posisjonen til dette elementet. Se side 44. Vis jakt & fiske - vis jakt- og fisketabeller for posisjonen til dette elementet. Se side 44. Kartinformasjon - vis kartet som kartelementet kommer fra. Se side 6 hvis du vil ha informasjon om hvordan du laster ned detaljerte kart. 12

17 Grunnleggende bruk Slik finner du et element nær et annet element: 1. Trykk på og hold FINN. 2. Velg en kategori. 3. Velg et element fra listen Finn. 4. Trykk på MENY, velg Finn nærmeste. Menyen Finn åpnes, og du får se hver kategori med elementer nær det valgte elementet. 5. Velg et kategoriikon, og trykk på ENTER for å åpne en Finn-liste med elementer nær elementet. Slik finner du et element fra en annen posisjon på kartet: 1. Trykk på og hold FINN. 2. Velg et ikon på menyen Finn. 3. Trykk på MENY og velg Bytt referansepunkt. Kartsiden vises. 4. Bruk vippebryteren til å panorere pilen (pekeren) til kartposisjonen du vil bruke. Listen Finn viser en liste med elementer nær den nye kartposisjonen. Finne et veipunkt Siden Veipunkter inneholder en liste over alle lagrede veipunkter. Veipunkter lagres i alfanumerisk rekkefølge, og identifiseres med et tilordnet symbol. Slik finner du et veipunkt: 1. Trykk på og hold FINN. 2. Velg Veipunkter, og velg et veipunkt. Veipunkterikon Finne en geocache Velg Geocache for å vise en liste over geocacheposisjoner som du har opprettet eller som er lastet ned fra datamaskinen. En geocache-posisjon er et veipunkt med et geocache-symbol, slik at du kan skille den fra andre. Hvis du vil ha mer informasjon om geocaching, kan du gå til og klikke på Go Geocaching.

18 Grunnleggende bruk Slik finner du en geocache: 1. Trykk på og hold FINN. 2. Merk Geocache. Du kan vise geocacher som er funnet, eller de som ikke har blitt funnet. 3. Bruk vippebryteren til å merke en geocache på listen. 4. Velg Gå til for å navigere til geocache-posisjonen. Når du navigerer til en geocache, endres siden Kompass til modusen Geocache Navigasjon. Eventuell tilleggsinformasjon om den nedlastede cache-posisjonen vises i feltet Kommentar. Når en geocache blir funnet, merker enheten cachen som funnet, logger en oppføring i kalenderen og angir et alternativ som viser nærmeste cache. Finne en by Velg Byer fra menyen Finn for å finne alle byer som vises i kartleggingsdataene. Slik finner du en by: 1. Trykk på og hold FINN. 2. Velg Byer. Siden Byer viser en liste over byer nær din gjeldende posisjon. 3. Velg en by fra listen, og trykk på ENTER. ELLER Hvis byen du ønsker, ikke vises, trykker du på MENY > velger en søkemetode. Finne en riksveiavkjøring Bruk ikonet Avkjøringer på menyen Finn for å finne en riksveiavkjøring. Slik finner du en riksveiavkjøring: 1. Trykk på og hold FINN. 2. Velg Avkjøringer. Det vises en liste over riksveiavkjøringer nær din posisjon. 14

19 Grunnleggende bruk 3. Bruk vippebryteren til å velge en avkjøring og trykk på ENTER. Denne siden inneholder beskrivelsen av avkjøringen, en liste over tilgjengelige tjenester nær avkjøringen og avstanden og retningen fra avkjøringen til den merkede tjenesten. 4. Velg en tjeneste fra listen, og trykk på ENTER. Finne en adresse Hvis du har lastet ned detaljerte kartleggingsdata, bruker du ikonet Adresser på menyen Finn for å finne en adresse. Når du angir husnummer, gatenavn og by, matcher Finn-funksjonen denne informasjonen med adresser i kartdatabasen. Adresser-ikon Siden Adresser Slik finner du en adresse: 1. Trykk på og hold FINN. 2. Velg Adresser. Merk: Hvis enheten har en GPS-referanse, er feltet <Tast Inn Område> fylt ut med det gjeldende området. Du trenger ikke angi en by i <Tast inn by>, fordi databasen har informasjon for hele området. 3. Velg feltet <Tast Inn Nummer>, og skriv inn husnummeret ved hjelp av tastaturet på skjermen. Velg OK. 4. Velg feltet <Skriv inn gatenavn>. Listen over gatenavn åpnes. 5. Bruk tastaturet på skjermen til å skrive inn gatenavnet. Velg OK. Det vises en liste med treff. 6. Velg adressen. Finne et veikryss Denne funksjonen krever også detaljerte kartleggingsdata. Følg de grunnleggende trinnene for å finne en adresse når du søker etter et veikryss. 5

20 Grunnleggende bruk Søke etter et punkt av interesse Hvis du har lastet ned detaljert MapSource-kartlegging, kan du bruke kategorien Alle Points of Interest på menyen Finn til å finne restauranter, overnatting, landemerker, offentlige bygninger i nærheten, eller du kan velge en kategori. Slik finner du et POI: 1. Trykk på og hold FINN. 2. Velg Alle Points of Interest for å vise en liste over alle punkter nær din posisjon. 3. Trykk på MENY. 4. Velg et element fra listen, og trykk på ENTER. POI Loader og egendefinerte punkter av interesse Du kan opprette din egen kategori for punkter av interesse ved hjelp av verktøyet Garmin POI Loader for HCx-enheter. Du kan laste det ned fra Garmins webområde: Følg hjelpeinstruksjonene for hvordan du bruker POI Loader. Bruke spor Funksjonen Spor oppretter et elektronisk brødsmulespor, eller en sporlogg, på kartsiden etter hvert som du forflytter deg. Sporloggen inneholder informasjon om punkter på veien. Sporloggen starter å registrere så snart enheten får en posisjonsbestemmelse. Øverst på siden Spor vises prosentdelen av minnet som brukes av den gjeldende sporloggen. Liste over lagrede spor Siden Spor Prosentdel av minnet som er i bruk Slik sletter du sporloggen: 1. Trykk på MENY to ganger for å åpne hovedmenyen. 2. Velg Spor. 3. Velg Slett-knappen. Det vises en bekreftelsesmelding. 16

21 Grunnleggende bruk Slik angir du en sporlogg: 1. Trykk på MENY to ganger > Spor. 2. Velg Oppsett. Datakortalternativ (bare HCx-enheter) Overskriv - sporloggen overskriver de eldste dataene med nye data. Lagringsmetode - avstand sporer sporpunkter etter at den angitte avstanden er tilbakelagt. Tid oppretter sporpunkter etter at angitt tid er gått. Auto (anbefalt) gir deg muligheten til å velge mellom fem intervaller. Intervall - registrerer et spor i henhold til lagringsmetode og intervall. Angi en bestemt avstand, tid eller frekvens. Farge - velg fargen til det aktive sporet på kartet. Lagre Spor på Datakort - (bare HCx-enheter) registrerer den gjeldende sporloggen til microsdkortet, i tillegg til enhetens interne minne. Ved hjelp av dette alternativet kan du registrere en rekke sporpunkter (avhengig av kapasiteten til microsd-kortet). Sporlogger på datakortet er GPSposisjonsdatafiler (GPX), og brukes ikke av din enhet. Slik lagrer du hele sporloggen: 1. Trykk på MENY to ganger > Spor. 2. Velg Lagre. Det vises en melding der du blir spurt om du vil lagre hele sporet. 3. Velg Ja for å lagre sporet.

22 Grunnleggende bruk Sporavstand Sporfarge Spornavn Beregnet område Siden Lagret spor Slik lagrer du en del av sporloggen: 1. Trykk på MENY to ganger > Spor. 2. Velg Lagre. 3. Velg Nei for å lagre bare en del av sporloggen. 4. Bruk vippebryteren til å flytte pekeren til punktet på sporlinjen som du vil bruke som startpunkt, og trykk på ENTER. 5. Gjenta for å velge et sluttpunkt. Velg OK. Slik logger du spor på et microsd-kort på en HCx-enhet: 1. Når siden Oppsett Sporlogg vises, velger du Oppsett Datakort. 2. Merk alternativet Lagre Spor på Datakort, og trykk deretter på ENTER. Det vises en gjeldende GPX-fil i listen Spor på datakort. Denne filen er en fortløpende kompilering av alle spordata for den angitte datoen. Så lenge denne funksjonen er aktivert, registreres en ny fil for hver dag du bruker enheten. Registrering fortsetter til kortet er fullt. 3. Bruk USB-kabelen til å koble enheten til datamaskinen, og bruk deretter funksjonen USB-masselagring, beskrevet på side 38. Åpne sporloggene ved hjelp av Garmin MapSource eller et annet GPX-filkompatibelt program. 4. Hvis du vil slette disse sporloggene fra microsdkortet, merker du individuelle logger og trykker deretter på ENTER. Merk: Ikke ta ut microsd-kortet fra enheten mens du logger et spor, fordi dette kan skade dataene. 18

23 Grunnleggende bruk Slik viser du et sport på kartet: På siden Lagret spor velger du Kart. Det vises et kart med hele sporet. Start- og sluttmerker og veipunkter legges til i sporet. Lagret spor på kartsiden Slik beregner du området til et spor: 1. Når siden Sporlogg er åpen og Sporlogg er aktivert, trykker du på MENY. 2. Velg Område Kalk. og trykk på ENTER. 3. Trykk på Enter for å starte beregning av området. Når du begynner å flytte og definere områdets grenser, vises det en Stopp-knapp nederst på siden. 4. Når du er ferdig med å definere området, trykker du på ENTER og velger Lagre. Sporprofiler En sporhøydeprofil opprettes fra høydeavlesninger ved bruk av etrex Summit HC eller etrex Vista HCx. Alle enhetene viser profiler hvis du bruker Digital Elevation Model-kart (DEM). Se på Garmins webområde hvis du vil ha informasjon om disse kartene. Slik viser du en sporprofil: 1. Åpne siden Lagret spor, og trykk på MENY. 2. Velg Profil. Starten av sporet er merket med et flagg. Bruk vippebryteren til å bla langs sporprofilen. Ved et hvilket som helst punkt i profilen kan du trykke på ENTER for å vise den på kartet. 3. Trykk på MENY for å bruke alternativene Zoom områder og Skjul symboler. Høyde over havet Startmerke Avstand fra start- og sluttpunkter Siden Sporprofil Sluttmerke

24 Grunnleggende bruk Navigere i et lagret spor Slik bruker du funksjonen TracBack: 1. Når siden Lagrede spor for sporet eller sporloggen er åpen, velger du TracBack for å vise sporet. Velg punktet som skal legges inn i TracBack. 2. Bruk vippebryteren for å flytte pekeren til punktet på kartet, slik at du kan starte å navigere med TracBack. 3. Velg Følg Vei (bare HCx-enheter med detaljerte kart) for å rute tilbake til punktet ved hjelp av tilgjengelige veibaner, eller velg Følg Spor for å spore tilbake den opprinnelige reiseruten. Kartsiden gir anvisninger til den første svingen i sporet. 4. Forflytt deg i retningen av den første svingen. Ved den første svingen vises det anvisninger til hver sving. 5. Velg Meny > Stopp navigering for å avslutte. Slik oppretter du et veipunkt på et lagret spor: 1. Mens du har et lagret spor på kartet, bruker du vippebryteren til å flytte pekeren på sporpunktet du vil merke som et brukerveipunkt. 2. Trykk på og hold ENTER. Opprette en rute Ruting oppretter en sekvens med veipunkter som fører deg til det endelige bestemmelsesstedet. etrex lagrer 50 ruter med opptil 250 punkter hver. Opprett eller endre en rute ved hjelp av siden Ruter, og legg til veipunkter i en rute. Opprett kompliserte ruter ved hjelp av MapSourcekartlegging. Siden Rute Rute på kartsiden Slik oppretter du en rute: 1. Trykk på MENY to ganger > Ruter. 2. Velg Ny> <Velg Neste Punkt>. 3. Bruk menyen Finn til å velge et ruteveipunkt fra en av Finn-gruppene. 4. Velg Bruk for å legge det til i ruten. 5. Velg Naviger. 20

25 Grunnleggende bruk Metoder for å rute deg til et bestemmelsessted Hvis du velger Gå til på siden Veipunkt, eller andre Finn-elementer, opprettes det en rett bane. Hvis du velger Naviger når du er på en ruteside, bruker etrex en rute som består av veipunkter eller elementer på menyen Finn. Enheten navigerer direkte fra punkt til punkt. Når du bruker en etrex HCx-enhet, endres begge navigeringsmetodene når du velger alternativet Følg veier på siden Oppsett Autoruting. Ved hjelp av både Gå til-navigering og punkt-til-punkt kan du bruke autoruting ved hjelp av veier. Autoruting bruker veier i kartdatabasen til automatisk å beregne en rute til bestemmelsesstedet. Før svinger i veien kommer det en veiledningsmelding med et grafikkbilde av svingen. Navigere i en rute Slik navigerer du i en lagret rute: 1. Trykk på MENY to ganger > Ruter. 2. Velg en lagret rute > Naviger. 3. Hvis du vil stoppe å navigere, trykker du på MENY > Stopp navigering. Bruke automatisk ruting (Automatisk ruting er en funksjon som bare er tilgjengelig på etrex Vista HCx og Legend HCx.) Denne funksjonen aktiveres når du bruker kartleggingsdata fra City Navigator. Når du velger et bestemmelsessted og velger Gå til, blir du spurt om følgende: Følg Vei eller Utenfor Vei. Hvis du bruker Følg vei, øker antallet svinger og siden Aktiv rute vises. Velg Utenfor vei for å vise bare en liste over rutepunkter. Meldingen Beregner rute vises til beregningen av ruten er fullført. Ruten vises som en magentafarget linje over kartet. Rute på kartsiden

26 Grunnleggende bruk Slik forhåndsviser du svingene for en aktiv rute: 1. Velg en lagret rute fra siden Ruter. 2. Velg Naviger for å starte navigering. 3. Trykk på AVSLUTT for å vise en liste over svinger på ruten. Hvis du vil vise en individuell sving, velger du den. 4. Bruk vippebryteren til å bla gjennom alle svingene. Siden Aktiv rute når du følger veier Siden Forhåndsvis sving Redigere en rute Bruk siden Rute til å redigere, endre rutenavnet og gå gjennom rutepunkter. 2. Velg en lagret rute > velg rutenavnfeltet øverst på siden Rute. Slik går du gjennom individuelle rutepunkter: 1. Trykk på MENY to ganger > Ruter. 2. Velg en lagret rute > velg et punkt på siden Rute > ENTER > Se på. 3. Velg Lagre, Kart eller Gå til. Slik sletter du en rute: Fra siden for denne ruten trykker du på MENY > Slett rute. Slik velger du forflytning utenfor veien for en rute: 1. Trykk på MENY to ganger > Ruter > Meny. 2. Velg Forflytning utenfor vei > Forflytning ruteetappe. 3. Velg (Manuell eller Avstand) når du går videre til neste punkt. Velg Avstand for å angi en radius, slik at når du er innen den angitte avstanden, føres du til det neste punktet. Velg Manuell hvis du når som helst vil gå videre til det neste punktet mens du navigerer i en rute. Slik endrer du navnet på ruten: 1. Trykk på MENY to ganger > Ruter. 22

27 Hovedsider Hovedsider etrex Vista HCx og Summit HC har fire hovedsider: Kartsiden, Kompass-siden, Altimeter-siden og hovedmenyen. etrex Legend HCx og Venture HC inneholder ikke Altimeter-siden. Bla gjennom disse sidene ved å trykke på AVSLUTT. Legg til flere sider ved å bruke alternativet for sidesekvens på hovedmenyen. Siden Aktiv rute vises i sekvensen når du navigerer aktivt i en rute. Siden Satellitt vises bare ved oppstart. Hver side har en alternativermeny. Hvis du vil vise alternativene for en side, trykker du på MENY. Kartside Siden Kompass Siden Altimeter Hovedmeny Ingen alternativer Alternativermenyen for kartsiden Alternativermenyen for siden Kompass Alternativermenyen for siden Altimeter

28 Hovedsider Satellitt-side Denne siden vises når du slår på enheten, og du får tilgang til den fra hovedmenyen. Alternativer på Satellitt-side Bruk med GPS av/på - gir deg muligheten til å slå GPS-mottakeren av eller på. Kurs opp/nordopp - angir om satellitter vises med ringene rettet med nord mot toppen av skjermen eller det gjeldende sporet mot toppen av skjermen. Flerfarget/Enfarget - angir om hver satellitt vises med ulik farge. Ny posisjon - bruk dette alternativet hvis du har flyttet enheten mer enn 960 km. Høyde over havet - viser din gjeldende høyde over havet. Kartside Et innebygd basekart som viser byer, riksveier, motorveier i land og fylke, avkjøringsinformasjon og konturene av innsjøer og elver. Flere veidetaljer, punkter av interesse og kartleggingsdata legges inn når du bruker detaljerte MapSource-kartleggingsdata. Menyen Vis Datafelt Kartside med datafelt To kartdriftsmodi, posisjonsmodus og panoreringsmodus bestemmer hva som vises på kartskjermen. 24

29 Hovedsider Posisjonsmodus panorerer kartet for å beholde den nåværende posisjonen i visningsområdet. Posisjonsmerket viser deg reisen på kartsiden. Når du trykker på VIPPEBRYTEREN, går etrex inn i panoreringsmodus, som flytter kartet for å holde den hvite pilen (kartpekeren) innenfor visningsområdet. Legg til og konfigurer opptil fire valgfrie datafelt øverst på siden for å vise en rekke ulike opplysninger om reisen og navigeringen. Slik viser du datafelt på kartsiden: 1. Trykk på MENY > Datafelt. Undermenyen Vis kommer frem. 2. Velg antallet datafelt du vil vise på kartsiden, og trykk på ENTER. Slik endrer du datafeltvisningen: 1. Trykk på MENY > Bytt Data Felter. Det første datafeltet utheves. 2. Trykk på ENTER. 3. Velg et alternativ. 4. Flytt til det neste feltet, og gjenta. Bruke flere kartdata Vis oversikter over nærliggende restauranter, overnatting, kjøpesentre, severdigheter og underholdning, og hent adresser og telefonnumre for alle angitte steder ved bruk av de valgfrie MapSource-datadiskene og forhåndsprogrammerte microsd-kortene. Slik ser du kartinformasjonen: 1. Fra kartsiden trykker du på MENY > Oppsett kart. 2. Velg siden Kartoppsett - Informasj.. Listen over lagrede kart vises. Et merke betyr at kartet vises på kartsiden. Endre zoomeområdet Trykk på Inn-knappen for å redusere zoomeområdet og vise et område i større detalj. Trykk på Ut-knappen for å øke området for å se et større område med mindre detalj. Den gjeldende innstillingen for zoomeområde vises nederst til venstre på kartsiden. Hvis ingen annen kartinformasjon er tilgjengelig, vises overzoom under zoomeområdet. Når du bruker MapSource-kart, vises mapsource under skalaen. 5

30 Hovedsider Kartorientering Det finnes to kartorienteringer i alternativet Oppsett kart. Nordopp orienterer kartet som et papirkart. Kurs opp orienterer kartet i reiseretningen. Alternativer for kartsiden Stopp (Fortsett) navigering - stopper/fortsetter navigering. Rekalkuler - beregner en rute på nytt. Datafelter - åpner undermenyen Vis slik at du kan velge antallet datafelt som skal vises: Bare Kart, 1 Bredt, 2, 2 Bredt, 3, eller 4 felt. Bytt data felter - gir deg muligheten til å velge datatypen i datafeltene. Dette alternativet er tilgjengelig hvis datafeltene er merket. Guide Tekst - viser meldinger på skjermen der du får informasjon om neste navigering. Oppsett kart - åpner seks sider med visningsalternativer. Beregn Avstand (Stopp Oppmåling) - måler avstanden fra den gjeldende posisjonen til kartpekeren. Slå Declutter På (Av) - fjerner visningen av elementer som kan blokkere veidetaljer. Gjenopprett innstilling - går tilbake til fabrikkinnstillingene. Veiledningstekst Når du navigerer, vises det en veiledningstekst øverst på kartet. Denne teksten viser nyttig informasjon når du navigerer til et bestemmelsessted. Veiledningstekst Slik viser du veiledningstekst: 1. Trykk på MENY > Guide Tekst. 2. Velg Vis Alltid, Vis Aldri eller Vis Ved Navigasjon. Hvis du velger Vis Alltid, vises det alltid en veiledningsmelding. Hvis du velger Vis Ved Navigasjon, vises det en veiledningsmelding helt til du velger Stopp navigering. Oppsett kart Se side 39 for å få detaljerte instruksjoner. 26

31 Hovedsider Måle avstand Slik måler du avstanden mellom to punkter: 1. Trykk på Meny > Beregn Avstand. Det vises en pil på skjermen der det står REF under posisjonen din. 2. Flytt pilen til referansepunktet (startpunktet du vil måle fra), og trykk på ENTER. Et knappenålsikon markerer startpunktet. 3. Flytt pilen til punktet du vil måle. Avstanden mellom de to punktene vises øverst til høyre. Kompass-side Fra Kompass-side blir du veiledet til bestemmelsesstedet med en grafisk kompassvisning og en peilepeker eller kurspeker. Peilepeker Kompassringen flyttes for å angi nordlig retning. Siden Kompass Den roterende kompassringen angir retningen du ferdes mot. Peilepekeren og kurspekeren angir retningen (retning eller kurs for reisen) til bestemmelsesstedet i forhold til den gjeldende retningen. Velg en peilepeker eller kurspeker for veiledning.

32 Hovedsider Bruke det elektroniske kompasset (Alle enhetene i etrex HC-serien bruker et datadrevet GPSkompass, men bare Vista HCx og Summit HC er utstyrt med et ekstra elektronisk kompass.) Når du trykker på og holder AVSLUTT på disse enhetene, slår det elektroniske kompasset seg av, og blir værende av til du trykker på og holder AVSLUTT på nytt. Det elektroniske kompasset fungerer som et magnetisk kompass når du står stille. Når du er i bevegelse og når en forhåndsangitt hastighet, brukes data fra GPS-mottakeren til å opprettholde retningen. Når du stopper (etter en forhåndsangitt tid), fungerer det som et magnetisk kompass igjen. Slik slår du det elektroniske kompasset av eller på: 1. Trykk på og hold Avslutt for å slå det elektroniske kompasset på eller av. Kompassikonet vises på statuslinjen når det elektroniske kompasset er på. Når du ikke bruker det elektroniske kompasset, bør du slå det av for å spare batteristrøm. Når det er slått av, bruker enheten GPS-mottakeren til å navigere. 2. Hold Vista HCx-enheten vannrett for å få en nøyaktig avlesning av det elektroniske kompasset. Angi hastighet og tid for automatisk av og på for kompass: 1. Trykk på MENY to ganger > Oppsett. 2. Velg Retning. 3. Velg Bruk kompasskurs når under: Bruk talltastaturet til å angi en hastighet. 5. Velg i mer enn... for å angi tidsforsinkelsen fra listen med alternativer for tidspunkter. Kalibrere det elektroniske kompasset Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs den første gangen du bruker Vista HCx eller Summit HC. Hvis du vil sikre at kompasset fortsatt er nøyaktig, kan du kalibrere etter å ha installert nye batterier, etter å ha reist mer enn 160 km eller etter at du har opplevd en temperaturforandring på mer enn 20 ºC siden den siste kalibreringen. Nøyaktigheten til det elektroniske kompasset kan også påvirkes negativt hvis enheten ikke holdes vannrett eller hvis du er i nærheten av objekter som genererer magnetiske felt, for eksempel biler eller bygninger. 28

33 Hovedsider Slik kalibrerer du det elektroniske kompasset: 1. Trykk på Meny > Kalibrering. 2. Mens Start er valgt trykker du på ENTER, og følger instruksjonene på skjermen for hvordan du holder og dreier på enheten. Hold enheten vannrett og drei den sakte rundt. Meldingen Mot høyre, For fort eller For sakte vises for å be deg om å justere dreiehastigheten. Hold enheten vannrett mens du dreier. Meldingen Kalibrering vellykket vises når du er ferdig. Hvis meldingen Kalibreringsfeil vises, gjentar du prosessen. 3. Trykk på ENTER for å gå tilbake til siden Kompass. Alternativer for siden Kompass Sikt & Gå - naviger til et objekt du har i sikte. (Bare Vista HCx og Summit HC) Stopp/Fortsett Navigering - slår av og på den aktive navigeringen for en rute eller Gå til. Rekalkuler - beregner banen til et bestemmelsessted på nytt. Kurspeker eller peilepeker - veksler mellom kurspekeren og peilepekeren. Data Felter - velger antallet datafelt som vises på siden Kompass. Bytt Data Felter - velger datatypen du vil vise i datafeltene. Kalibrere kompass - åpner siden Kalibrering for kompasset. (Bare Vista HCx og Summit HC) Gjenopprett innstilling - går tilbake til fabrikkinnstillingene.

34 Hovedsider Sikt & gå-navigering Sight N Go-navigering er bare tilgjengelig på Summit HCog Vista HCx med elektronisk kompass. Slik bruker du Sikt & gå for å navigere: 1. Trykk på MENY > Sikt & gå for å starte funksjonen. Kompassringen med pekeren er justert etter de to hvite siktemerkene, én nederst på skjermen og én øverst på skjermen. 4. Begynn ferden mot bestemmelsesstedet på en kurslinje med kurspekeren som veiledning. ELLER Velg Beregn veipunkt. Siden Beregn veipunkt Siden Sikter 2. Hold enheten på øyenivå, og juster de to siktemerkene etter det fjerntliggende objektet. Trykk på ENTER for å låse retningen. 3. Velg Velg kurs. 5. Angi en antatt avstand fra den gjeldende posisjonen for å opprette en beregnet veipunktposisjon. 6. Velg Gå til for å åpne kartsiden og begynne å navigere til det beregnede veipunktet. Siden Kompass viser en peilepeker som veiledning. 30

35 Hovedsider Bruke kurspekeren eller peilepekeren Peilepekeren eller kurspekeren er uavhengige av hverandre. Peilepekeren angir retningen til bestemmelsesstedet, og kurspekeren angir forholdet til en kurslinje som fører til bestemmelsesstedet. Hvis for eksempel peilepekerpilen peker rett opp, går du rett mot bestemmelsesstedet. Hvis den peker en annen retning enn opp, snur du deg mot denne retningen til pilen viser opp, og fortsetter i denne retningen. Peilepekeren peker mot bestemmelsesstedet. Hvis du bruker kurspekeren, og du kommer bort fra bevegelsesretningen fra den opprinnelige posisjonen til bestemmelsesstedet, viser kursavviksindikatoren (en pil med horisontal prikkete linje) får du en grafisk angivelse av hvor du har kjørt feil (høyre eller venstre), i henhold til skalaen som vises på kompassringen. Beveg deg til høyre eller venstre for å komme på rett kurs. 0,25 km Skala Peilepekeren angir alltid retningen til bestemmelsesstedet fra den gjeldende posisjonen. Kurspekeren angir reisekursen fra den opprinnelige posisjonen og avstanden ute av kurs.

36 Hovedsider Siden Altimeter (Leveres bare med Vista HCx og Summit HC.) Siden Altimeter viser deg en profil med høydeendringene over avstand eller tid, eller en profil med trykkforandringene over tid. Målingsskala for områderutenett Oppstigning og nedstigning Siden Altimeter Datafelt som kan velges Høydeprofil Gjeldende høyde over havet Konfigurer profilfeltet midt på siden for å vise grafer over høyde eller omgivelsestrykk. Brukeren kan velge datafelt øverst på siden. Alternativer på siden Altimeter Vis høyde plott - over tid eller over avstand. Vis over en angitt tidsperiode eller en angitt avstand. Vis trykk plott - barometer eller omgivelsestrykk. Vis et plott med endringer i høyde som oppstår over en angitt avstand, eller vis endringer i barometertrykk for en angitt tidsperiode. Zoom Områder - angi zoomeområdene for høyde, avstand eller tid når du viser Vis høyde plott. Tilpass alternativet Vis ved hjelp av alternativet Zoom Områder. Bytt Data Felter - velg datatypen du vil vise i datafeltene. Tilbakestill - tilbakestill høydedataene og de maksimale høydedataene. Kalibrere høyde - hvis du vet den riktige høyden for din posisjon, kan du øke nøyaktigheten ved hjelp av alternativet Kalibrere høyde. Gjenopprett innstilling - sletter registrerte data fra siden, og begynner å registrere nye data. 32

37 Hovedsider Plotte over tid eller avstand Disse to målingsalternativene (endringer over en angitt tidsperiode eller endringer over en angitt avstand) gjelder bare for alternativet Vis høyde plott. Vis trykk plott måles etter tid. 3. Du sletter plottet ved å slette sporloggen. Justere zoomeområdene Angi zoomeområdene for høyde, avstand eller tid når du bruker Vis høyde plott. Høyde over avstand-plott Trykk over tid-plott Vis trykk- eller høydeplott Velg Vis høyde plott for å plotte høyde. Velg Vis trykk plott for å plotte det barometriske trykket. Slik viser du høyde- eller trykkplott: 1. Velg ønsket alternativ fra alternativermenyen for høydemåler for å vise plottet. 2. Juster tids- og avstandsmålingen ved hjelp av zoomeområdene for høydeplott. Utvalg i zoomeområde Slik justerer du zoomeområder: 1. Velg plottypen du vil vise, og bruk vippebryteren til å velge Zoom Områder. 2. Flytt vippebryteren opp eller ned for å justere den loddrette avstanden, og til venstre eller høyre for å justere tid eller avstand. Trykk på ENTER for å gå tilbake.

38 Hovedsider Vise punkter Bla gjennom en registrert høyde- eller trykkprofil for å vise høyden eller trykket, klokkeslettet og datoen da punktet ble opprettet. Rødt trådkors Vise punkter på kartet Vis posisjonen til punkter på kartsiden. Slik viser du høydepunkter på kartsiden: 1. Mens siden Altimeter er åpen, bruker du vippebryteren til å flytte trådkorset over punktet. 2. Trykk på ENTER for å vise punktet på kartet. Tilbakestille data Slik tilbakestiller du feltene for høydedata og maksimal høyde: 1. Trykk på MENY > Nullstill. 2. Velg alternativene for å tilbakestille, og trykk på ENTER for å merke av for et alternativ. Vis punkt for et høydeplott Vis punkt for et trykkplott Slik bruker du alternativet Vis punkter: 1. Trykk på Meny > Vis trykk plott eller Vis høyde plott for å åpne siden Plott. 2. Bruk vippebryteren til å føre trådkorset over profilen. Etter hvert som trådkorset forflytter seg over profilen, endres statusvinduet nederst på siden for å vise datoen, klokkeslettet og høyden eller trykket for punktet. Siden Nullstill 34

39 Hovedsider 3. Velg Bruke, og trykk på ENTER for å tilbakestille datafeltene. Det vises en bekreftelsesmelding. Kalibrere høydemåleren Fordi høydemåleren baserer seg på det barometriske trykket for å fastslå høyden, og trykket ved en hvilken som helst høyde kan variere, bør du kalibrere høydemåleren slik at den viser mer nøyaktige målinger. Slik kalibrerer du høydemåleren manuelt: 1. Trykk på Meny > Kalibrere høyde. 2. Når meldingen Vet du korrekt høyde? vises, velger du Ja. Hvis du ikke vet høyden, velger du Nei for å bruke trykkalternativet. Hvis du ikke vet hva trykket er, velger du Nei for å bruke standard GPS-høyde. 3. Bruk vippebryteren til å angi ny høyde eller nytt trykk, og velg OK. Siden Trip Computer Siden Trip Computer viser åtte typer navigeringsdata. Hvis du velger Store tall, ordnes siden i tre store datafelt. Siden Trip Computer Hvert datafelt kan velges, og kan inneholde ett av mange alternativer for datainformasjon. Når datafelttittelen er valgt, trykker du på ENTER for å foreta et nytt valg. Alternativer for siden Trip Computer På menyen Alternativer kan du nullstille dataene i Trip Computer når du er klar til å starte en ny tur. Velg mellom Store eller små tall og Gjenopprett innstilling. 5

40 Hovedsider Hovedmeny Hovedmenyen inneholder innstillinger og funksjoner du ikke finner på hovedsidene og undermenyene. Klokkeslettet og datoen vises nederst på denne siden. Du får tilgang til hovedmenyen fra en hvilken som helst side ved å trykke på MENY to ganger. Hvis du vil velge et element på hovedmenyen, merker du menyelementet og trykker på ENTER. Spor Du finner mer informasjon på side 16. Siden Ruter Du finner mer informasjon på side 20. Siden Motorvei Hovedmeny Merk: Hvis det legges til en side i hovedsidesekvensen, vises ikke ikonet for denne siden på hovedmenyen. Siden Motorvei Siden Motorvei fører deg til ditt endelige bestemmelsessted punkt for punkt. Slik navigerer du ved hjelp av siden Motorvei: Mens du navigerer, velger du Motorvei på hovedmenyen, og dermed kan du se reiseruten din på motorveigrafikken. 36

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Approach S1. brukerveiledning

Approach S1. brukerveiledning Approach S1 brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

hurtigstartveiledning

hurtigstartveiledning montana 600-serien hurtigstartveiledning brukes med modellene 600, 650, 650t Hurtigstartveiledning for Montana 600-serien 1 Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing Astro 320 hurtigstartveiledning GPS-aktivert system for hundesporing Komme i gang Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler personlig reiseassistent ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

GPS-aktivert system for hundesporing. Astro brukerveiledning

GPS-aktivert system for hundesporing. Astro brukerveiledning GPS-aktivert system for hundesporing Astro brukerveiledning 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller

Detaljer

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning Rino 650N-serien hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

GMI 10. hurtigstartveiledning

GMI 10. hurtigstartveiledning GMI 10 hurtigstartveiledning Introduksjon Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Med GMI 10-enheten

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi Advarsel: Dette produktet inneholder et utbyttbart knappcellebatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

echo 100 og echo 150 brukerveiledning

echo 100 og echo 150 brukerveiledning echo 100 og echo 150 brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning Juli 2013 190-01505-58_0A Trykt i Taiwan Vognparkabonnement Bedriften din må ha et aktivt vognparkabonnement for at du skal kunne bruke funksjonene for styring av

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER brukerveiledning Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan Komme i gang advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN MAPSOURCE http://no.yourpdfguides.com/dref/2714146

Din bruksanvisning GARMIN MAPSOURCE http://no.yourpdfguides.com/dref/2714146 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brukerveiledning Juli 2013 190-01472-38_0C Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

GMI 20 Brukerveiledning

GMI 20 Brukerveiledning GMI 20 Brukerveiledning Juni 2013 190-01609-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig

Detaljer

Approach Series brukerveiledning

Approach Series brukerveiledning Approach Series brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Faks (913)

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

EDGE 800. hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM

EDGE 800. hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM EDGE 800 hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM 2010-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

etrex Legend H og etrex Vista H brukerveiledning

etrex Legend H og etrex Vista H brukerveiledning etrex Legend H og etrex Vista H brukerveiledning 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020

Detaljer

zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo-enheten GPS-antenne Av/på-knapp: Trykk og hold nede for å slå zūmo-enheten av/på. Trykk raskt for å justere styrken på bakgrunnsbelysningen.

Detaljer

hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Rådfør deg alltid

Detaljer

brukermanual for MapSource kartprogramvare

brukermanual for MapSource kartprogramvare brukermanual for MapSource kartprogramvare Copyright 2008 Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tlf. 913/397.8200 eller 800/800.1020

Detaljer

Nybegynnerkurs GPS Navigasjon. Sjø og Land. På vei 17 mai 2006 GPS er like bra på land, på sjøen og i lufta, men learn to walk before you run

Nybegynnerkurs GPS Navigasjon. Sjø og Land. På vei 17 mai 2006 GPS er like bra på land, på sjøen og i lufta, men learn to walk before you run Nybegynnerkurs GPS Navigasjon Sjø og Land På vei 17 mai 2006 GPS er like bra på land, på sjøen og i lufta, men learn to walk before you run Øvingsoppgaver 2010 GPS mottakeren i bruk Betjene mottageren

Detaljer

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Hurtigstartveiledning nüvi 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Mars 2008 Delenummer 190-00857-58 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne nüvi-enheten din mini-usb-kontakt Av/på-knapp Lyssensor

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig informasjon

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Approach. S3 Brukerveiledning. Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brukerveiledning. Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brukerveiledning Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Astro brukerveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing

Astro brukerveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing Astro brukerveiledning GPS-aktivert system for hundesporing 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 39 78 200 eller

Detaljer

Forerunner. 910XT hurtigstartveiledning. November 2012 190-01371-58_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT hurtigstartveiledning. November 2012 190-01371-58_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT hurtigstartveiledning November 2012 190-01371-58_0B Trykt i Taiwan Innledning advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Oregon 600-serien Brukerveiledning

Oregon 600-serien Brukerveiledning Oregon 600-serien Brukerveiledning April 2013 190-01552-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER 2009-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 39 78 200

Detaljer

Referanseveiledning VIB 10/11. (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy

Referanseveiledning VIB 10/11. (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy Referanseveiledning VIB 10/11 (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy 2006-2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd. 1200 East 151st Street, Olathe,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer Zeus Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9 & skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å bekrefte

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Brukermanual etrex H

Brukermanual etrex H Brukermanual etrex H personlig navigatør 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

Alpha. 100 med T5/T5 mini. Brukerveiledning. Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01771-38_0B

Alpha. 100 med T5/T5 mini. Brukerveiledning. Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01771-38_0B Alpha 100 med T5/T5 mini Brukerveiledning Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01771-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

Astro 320 brukerveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing

Astro 320 brukerveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing Astro 320 brukerveiledning GPS-aktivert system for hundesporing 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres

Detaljer

Approach. G6 Brukerveiledning. Januar _0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brukerveiledning. Januar _0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brukerveiledning Januar 2012 190-01430-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Alpha 100 med T 5 Brukerveiledning

Alpha 100 med T 5 Brukerveiledning Alpha 100 med T 5 Brukerveiledning Juli 2014 Trykt i Taiwan 190-01771-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer NSS evo Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9,, 6 skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

GPSMAP 62-serien brukerveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s og 62st

GPSMAP 62-serien brukerveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s og 62st GPSMAP 62-serien brukerveiledning Brukes med GPSMAP 62, 62s og 62st 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

FR70 hurtigstartveiledning. Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan

FR70 hurtigstartveiledning. Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan FR70 hurtigstartveiledning Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

montana 600-serien brukerveiledning brukes med modellene 600, 650, 650t

montana 600-serien brukerveiledning brukes med modellene 600, 650, 650t montana 600-serien brukerveiledning brukes med modellene 600, 650, 650t 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

GPSMAP 78-serien. brukerveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78S og GPSMAP 78Sc

GPSMAP 78-serien. brukerveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78S og GPSMAP 78Sc GPSMAP 78-serien brukerveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78S og GPSMAP 78Sc 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf.

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR GARMIN ASTRO 220 NORDISK VERSJON!

BRUKSANVISNING FOR GARMIN ASTRO 220 NORDISK VERSJON! 2008 Winge Våpen AS- Utstyr til friluftsliv - Jakt & Håndvåpen. BRUKSANVISNING FOR GARMIN ASTRO 220 NORDISK VERSJON! Jan Korslund WINGE VÅPEN AS 27.11.2008 Gratulere med valg av Garmin Astro GPS-hundepeiler!

Detaljer

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B Approach G7 Brukerveiledning April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Hurtigguide. Frontpanel

Hurtigguide. Frontpanel Zeus 3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v. iduner og oppsett-meny.

Detaljer

Astro. 320 med T5/T5 mini. Brukerveiledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01772-38_0B

Astro. 320 med T5/T5 mini. Brukerveiledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01772-38_0B Astro 320 med T5/T5 mini Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01772-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

Brukerveiledning Colorado -serien

Brukerveiledning Colorado -serien Brukerveiledning Colorado -serien GPS-navigatør for alle slags terreng 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Detaljer