Fredag 1. mars 2013 Frankrike: Jeg var fremmed, og dere tok imot meg Hilsen Leder:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredag 1. mars 2013 Frankrike: Jeg var fremmed, og dere tok imot meg Hilsen Leder:"

Transkript

1 Fredag 1. mars 2013 Frankrike: Jeg var fremmed, og dere tok imot meg Hilsen Bonjour, bonjour, bonjour. Vi er glad for å ønske dere velkommen. Det gjør vi på vegne av søstrene våre i Frankrike som har laget denne bønnegudstjenesten for oss. Det er Odile (Ådill). Hun er for tiden leder i den franske bønne dagskomitéen og bor i Paris. Det er Jeanne.(Sjann). Hun er en kvinne fra Kamerun som ble fransk da hun giftet seg. Jeanne bor i Lyon der hun har en legepraksis.

2 Det er Greta. Hun er tysk, ugift og er lærer i Sør-Frankrike. Det er Margeuerite (Margerit). Hun er født langt øst i Frankrike. Hun er hjemmeværende og mor til fire. Det er Cécile (Sesil). Hun arbeider sammen med mannen sin på et gårdsbruk midt i Frankrike. Det er Geneviève (Sjeneviæv). Hun er gift med en engelskmann, og er nettopp pensjonert fra arbeidet sitt i butikk. 1. stemme: Gud kaller oss. Gud kaller oss barna sine. Og vi vet at vi ikke er annet enn «fremmede og utlendinger på jorden». Gud kaller oss. La oss lytte og være åpne for hva Jesus Kristus sier: «Jeg var fremmed, og dere tok imot meg.» La oss være sammen i bønn med kvinner fra hele verden. Sang: Gjør døren høy, gjør porten vid! Se, ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land og er all verdens Frelser sann. Lovprisning Rettferdig kommer han her ned og bringer salighet og fred, saktmodig fremmer han sin akt og herske vil med miskunns makt. Å, vel det land, det hus, den gård hvor denne mann for styret står! Å, vel det hjerte, sjel og sinn hvor denne konge drager inn! Mitt hjertes dør jeg åpner deg, å Jesus, kom hit inn til meg, og ved din nåde la det skje at jeg din vennlighet må se. Ja, ved din Hellig Ånd det gjør vi daglig åpner deg vår dør, og deg oss kun til frelse vet, velsignet i all evighet! T Georg Wessel O Holm/Landstad M Louis Bourgeois 1.stemme: Vi priser deg, Herre. Du skapte oss i ditt bilde, og vi er alle ulike. Takk for alle forskjellene, for språk og dialekter. Takk for kultur og tradisjoner vi har tatt med oss fra hjemstedene våre. Laudate omnes gentes, laudate Dominum! Laudate omnes gentes, laudate Dominum! Vi priser deg, Herre. Hver og en av oss er enestående i dine øyne. Vi gleder oss over forskjellene, og priser deg for at vi er kalt til å

3 være søsken. Du leder oss fram til fellesskap selv om vi har ulik bakgrunn og språk, og er ulike av utseende og personlighet. Takk for at du i din nåde tar imot oss alle som dine barn. Syng lovsang hele jorden, syng lovsang for vår Gud. Syng lovsang hele jorden, syng lovsang for vår Gud. Hans nåde varer evig, hans kjærlighet er stor. Hans nåde varer evig, hans kjærlighet er stor Måtte du, Herre, alltid få pris og ære for at du har skapt oss med så mange forskjellige farger. Amen. Laudate omnes gentes, laudate Dominum! Laudate omnes gentes, laudate Dominum! Bibellesning og bønn om tilgivelse Vi leser fra 3. Mosebok for å høre at Gud sier vi ikke skal utnytte de fremmede. Tekstlesning: 3 Mos 19, 2 og Vi skal lytte til kvinner som forteller oss hva som hender, hvis vi ikke i troskap følger Guds kall til å være hellige. 1. innvandrerkvinne: Jeg heter Irena og kommer fra Ukraina. Jeg fikk tilbud om jobb i Frankrike med løfte om et bedre liv. Virkeligheten ble helt annerledes da jeg kom hit. De tok fra meg alle identitetspapirene mine, og jeg begynte å forstå at mine egne landsmenn hadde lurt meg. Jeg fant meg selv totalt avhengig av et prostitusjonsnettverk. 2. innvandrerkvinne: Jeg heter Joyce og jeg er fransk. Jeg ble født i Frankrike og har vokst opp her. Foreldrene mine flyktet hit fra Kongo. Nå er jeg på jakt etter arbeid, men selv om jeg har franske vitnemål, får jeg ikke jobb. Navnet mitt og bildet viser at jeg har fremmede røtter. Tilgi oss, Herre, for hver gang vi har glemt dine lover. Tilgi oss for alle de gangene vi ikke på rett måte tok imot henne som kom til

4 oss som flyktning. Tilgi oss ordene våre som sårer andre, og holdningene våre som ydmyker. Tilgi oss at vi er både feige og likegyldige. Tekstlesning: Vi leser fra Åp 21, 3b-4, der vi finner trygghet Musikk/sang Lesning av evangeliet Før vi leser evangeliet, la oss be: I dag har vi mye å lære av ordet ditt, Herre. Fri oss fra ferdiglagede forklaringer som hindrer oss i å høre ditt kall. La oss ta imot ordet ditt som om vi hørte det for første gang. La ordet ved din Ånd bli godt nytt for våre liv. Amen Tekstlesning: Matt 25,31-40 Sang: Da jeg trengte en neste, var du der, var du der? Da jeg trengte en neste, var du der? Omkved: Hvem du er, hvor du lever, det er én ting som teller: Var du der? 3. innvandrerkvinne: Jeg heter Vera og kommer fra Brasil. Nå har jeg bodd fem år i Frankrike. Livet her er nesten bare arbeid og slit, for jeg jobber hos flere familier. Men jeg klarer meg. Jeg elsker Frankrike og kjenner meg helt som hjemme. Mine mange franske venner hjelper meg gjerne med papirarbeid og offentlige skjema. Vi har mange fordeler her i landet. Her kan vi få legehjelp, her kan vi få opplæring i fremmedspråk og kan bruke bibliotekene. Sønnen min, som er 20 år, er kommet fra Brasil for å være sammen med meg. Han fikk jobb som bygningsarbeider. Han er ved godt mot og har det fint i Frankrike. Sang: Da jeg tørstet og sultet, var du der, var du der? Da jeg tørstet og sultet, var du der? Omkved Da jeg frøs og var fengslet, var du der, var du der? Da jeg frøs og var fengslet, var du der? Omkved

5 4. innvandrerkvinne: Jeg heter Marie-Leóne. Jeg bodde i Rwanda helt til den blodige striden mellom hutuer og tutsier. Faren min og broren min, en onkel og en tante ble drept, og noen av dem ble ikke engang gravlagt. Jeg rømte vekk fra krigens redsler i landet mitt, og jeg fikk komme til Frankrike. Jeg var helt knust av de fæle opplevelsene av lidelse og terror. Men i Frankrike fant jeg søstre i Kristus som ga meg trøst og hjelp og rettledning. Jeg fikk politisk asyl og studieplass. Nå har jeg jobb og er gift med en franskmann. Jeg priser Herren som ledet meg til kristne søstre og brødre, og som i Jesu navn åpnet hjemmene sine for meg. Gud være takk og ære! Sang: Da jeg kom som en fremmed, var du der, var du der? Da jeg kom som en fremmed, var du der? Omkved Overalt hvor du ferdes - jeg er der, jeg er der. Overalt hvor du ferdes - jeg er der. Omkved: Hvem du er, hvor du lever, det er én ting som teller: Jeg er der. T og M: Sidney Carter Tale/andakt Tekst: Matt 25, Ofring Informasjon om prosjektet. Musikk under ofring Forbønn La oss be: Herre, vår Gud, lukk opp vårt hjerte og led oss med lyset fra din Ånd når vi ber. Sammen med hele din verdensvide kirke ber vi: Hjelp oss å være åpne og gjestfrie mot menneskene omkring oss. Vi sier med hjerte og sinn: Å Gud, hør vår bønn! 1. stemme: Vi ber for våre ungdommer, som gjennom kulturengasjement og utveksling, bygger broer mellom forskjellige nasjoner. Vi ber om at vi kan støtte dem og gi dem frimodighet til å vokse og bruke alle sine evner. Å Gud, hør vår bønn!

6 2. stemme: Vi ber for de flerkulturelle familiene som gjør fellesskapet vårt rikt ved å være annerledes, åpne og nysgjerrige. Vi ber for familier der en eller begge foreldre kommer fra fremmede land og som, selv om de vet at de er ulike, skaper et felles liv. Vi ber med dem når de forener sine religiøse og kulturelle verdier. Å Gud, hør vår bønn! 1. stemme: Vi ber for unge kvinner som, i håp om arbeid og et bedre liv, våger å krysse grenser for å studere, eller for å finne seg en jobb. Vi legger med takknemlighet dem som har lykkes, i dine hender. Med angst og uro ber vi for dem som er fanget av menneskehandlernes farlige snare. Hjelp oss du, vår Herre og Gud, så vi kan nå fram til dem, og de kan bli fri til å leve med respekt for seg selv. Å Gud, hør vår bønn! 2. stemme: Vi ber om mot til å se i øynene at mennesker blir drevet bort fra hjemmene sine, enten det er på grunn av krig og naturkatastrofer, klimaendring eller feilslått økonomi. Vi ber om hjelp til å finne årsaksforholdene så vi kan gjøre noe med dem. Vi ber om kraft til å bry oss om hverandre og vise ansvar og medfølelse. Å Gud, hør vår bønn! 1. stemme: Vi ber for kirkene våre, kirkelige bevegelser og organisasjoner. Vi ber om at de må være steder som tar imot alle slags mennesker, uten spørsmål om hvem de er, eller hvor de kommer fra. Vi legger oss selv i dine hender. Gi oss å være åpne og lytte til hva mennesker omkring oss trenger. Å Gud, hør vår bønn! Andre forbønner kan gjerne tas med Herre, vår Gud, vår tilflukt og styrke, gi oss det vi ber om i tiltro til deg. La oss reise oss og be slik Jesus har lært oss!

7 Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Før oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Utsendelse og velsignelse Sang: «Jeg var fremmed, og dere tok imot meg.» Måtte måten vi ser på hverandre, hjelpe andre til å leve. Måtte våre smil gi varme. Måtte våre ord holde livet oppe. Måtte det være til hjelp for noen at vi er til stede. Måtte Gud, vår Far, gi oss styrke til vårt vitnesbyrd. Måtte Jesus Kristus rettlede oss i våre handlinger. Måtte Den hellige Ånd styre våre tanker. Jesus sier: «Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Måtte velsignelsen fra den hellige, treenige Gud være med oss, Måtte hans fred råde i verden slik at det blir sterkere samhold og solidaritet blant menneskene. Amen. Den dag du ga oss, er til ende, og mørket faller på ditt bud. Du lot oss dagens krefter kjenne, gi nå oss nattens fred, å Gud. Takk at din kirke aldri sover! Mens jorden ruller uten stans, ditt folk i vekselsang deg lover for nattens ro og dagens glans. Kvinnenes internasjonale bønnedag startet i USA i 1887, da kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag. I dag har bønnedagen (World Day of Prayer) komiteer i mer enn 170 land og regioner. I Norge startet slike samlinger i slutten av 1920-årene. Kollekten som samles inn, går til Bibelselskapets bibelmisjonsarbeid. Bibelselskapet prøver, i samarbeid med sine internasjonale kontakter, å finne kvinnerelaterte prosjekter i de landene bønnedagsprogrammene kommer fra. I tillegg dekkes utgiftene til administrasjon, trykking og utsendelse av bønnedagsmateriellet. Bibelselskapet har arbeidet med distribusjonen av programmene, samt regnskapet for den norske komiteen for bønnedagen.

8 Hjertelig takk for gaven til arbeidet i Malaysia: kr ,- I år går gaven til til Ester-prosjektet i Kamerun. Se, over land og hav og øyer en dag går fram i ubrutt ring, og folkene på rad seg bøyer i takk for alltid nye ting. Den sol som vinker oss til hvile, nå vigsler andres arbeidsdag, og slik den stund for stund skal smile til nye land og folkeslag. Vær lovet, Gud! Ditt herrevelde skal dekke hver en plett på jord, og vidt og fritt det skal få gjelde at du, og bare du, er stor! T John Ellerton O Johannes Smemo M C. C. Scholefield «Ester prosjektet» i Kamerun en hjelp til tenåringsmødre og unge prostituerte Vi har ikke funnet prosjekter i Frankrike som passer med temaet for bønnedagen. Derfor velger vi å fortsette å støtte et prosjekt i en tidligere fransk koloni, Kamerun, som forberedte Bønnedagsprogrammet i Bibelselskapet i Kamerun har ansvar for et prosjekt som gir støtte og hjelp til tenåringsmødre og unge prostituerte. Prosjektet har navn etter Bibelens «Ester», kvinnen som etter å ha blitt tvangsgiftet inn i Kongens harem, fikk mot til å ta styring over sitt eget liv slik at hun kunne bli brukt som redningskvinne for å berge mange tusen fra å bli utryddet. På samme vis vil «Ester prosjektet» i Kamerun gi unge jenter mulighet til et nytt og meningsfullt liv. En undersøkelse har avdekket at 40 % av jenter mellom 9 og 18 år er offer for seksuell utnyttelse. Hele 30 % av ugifte jenter mellom 12 og 25 år er alenemødre som ofte må ta seg av tre til fem barn før de er 30 år. I de fleste tilfeller har de ikke lenger noen mulighet til å få en ektemann og barna deres vil ofte selv havne i en tilsvarende livssituasjon. For å gjøre noe med dette arbeider Bibelselskapet sammen med kirkene for å gi hjelp og støtte til tenåringsmødre og de som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Målsettingen er å nå 250 jenter hvert år som blir inkludert i et nettverk der de kan dele erfaring og smerte, samtidig som de får fellesskap om Guds ord, bønn og åndelig veiledning. Neste steg er å gi dem opplæring så de kan brødfø seg og barna. Erfaringen viser at en del av jentene selv vil bli engasjert i å hjelpe sine medsøstre i en tilsvarende situasjon og et stort flertall av dem blir økonomisk selvstendige i løpet av et halvt år. De forlater gata, føler seg verdsatt, verdifulle og nyttige i samfunnet. Spørsmål om flere plakater, flere program / program på bokmål, vennligst å ta kontakt med: Bibelselskapet ved Reidun Tufteland, telefon , e-post: De som vil ha en fullstendig liturgi, kan finne det på eller kontakte NØKK, Rådhusgata 1 3, 0151 Oslo, telefon Komiteen anbefaler at det blir tatt opp en kollekt til årets prosjekt. Kollekten sendes til Bibelselskapet, postboks 6624 St. Olavs plass, 0129 Oslo / Bankgiro Trykt på miljøvennlig papir. Komité: Ann-Mari Rothli, Berit Johansen, Elisabeth Henne, Torunn Lunde, Rønnaug Aaberg Andresen, Brit S. Knedal

9

10

11

12

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN VELSIGNELSER GJENNOM BØNN Gud taler til oss gjennom naturen og sitt Ord, ved den måten han leder oss på, og ved Åndens innflytelse. Men dette er ikke nok. Vi trenger også å utøse våre hjerter for ham.

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

MED JESUS I HVERDAGEN A.O.Halås oktober 2008

MED JESUS I HVERDAGEN A.O.Halås oktober 2008 MED JESUS I HVERDAGEN A.O.Halås oktober 2008 1) INNLEDNING Dette er et vanskelig og stort tema som berører hver enkelt kristen helt inn på klingen. I bedehuset taler vi ofte om kristenlivet. Grundtvig

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Kollektbønner. 1. søn. i advent. Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Debora En sterk og gudfryktig kvinne

Debora En sterk og gudfryktig kvinne Av nettstedet Beginning and End + Richard Tørressen Norsk oversettelse: Richard Tørressen Bibeltekster: Bibelselskapet 2011 Debora En sterk og gudfryktig kvinne Debora var profetinne og dommer i Israel.

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer