Menighetsbladet April 02/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet April 02/2015"

Transkript

1 Menighetsbladet April 02/2015 SØNDAG på Bragdøya 31. mai side 4 JUBILEUMSKONSERT NYTT SOUL TEENS KOR SIDE 13 JOURNALISTSPIRE PÅ OPPDRAG side 15 billedkunstner Bjørn Aurebekk side 16-17

2 leder Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen Tor Holte Reidun Strømme Marit Bjorå Hammersland Helge Hernes Einar Øslebye Gjert Langfeldt Roy-Cato Myrvang (foto) Redaksjonens adresse: Nordre Hovedgårdsvei Kristiansand Grafisk produksjon: Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS Vågsbygd menighet Adr: Nordre Hovedgårdsvei Kristiansand Bank konto: Hjemmeside: E-post Adresse: kristiansand.kommune.no Kirkens hus servicetorget Tilsatte Kontor/privat Daglig leder: Per Gunnar Pedersen / Diakon: Arild Tjørve / Kantor: Bjørn G. Odden / Kateket: Sigurd Tveit / Sokneprest: Nils Terje Andersen / Kirketjener: Simon Køsker / Ungdomsarbeider: Erik Grude Lund / Menighetspedagog: Siv Elise Topstad Øya / Kapellan: Mia Ottersen / Faks: Kirkeskyss: FOR HENVENDELSER OM DÅP, VIELSER OG GRAVFERD KONTAKT Kirkens hus servicetorget Gyldenløvesgate 9 Åpent mandag til fredag Den danske psykologen Sven Brinkmann har satt plikten på dagsorden. Han tar til motmæle mot den navlebeskuende selvrealiseringstrenden som brer om seg i vår tid og hevder at vi retter blikket for mye innover i oss selv og mot hvordan vi har det. Han regner seg ikke som noen kristen, men er kritisk til at psykologer og psykologien har overtatt mange av de oppgavene som prestene og religionen hadde tidligere. Han løfter fram forpliktelsen som et gode vi har mistet av syne og påstår at nåden forsvinner med troen på egen suksess. Da jeg laget et avskjedsintervju med Mette Stoveland nylig, fortalte hun meg om noe av det hun brant mest for i sin tid som diakon i Vågsbygd, nemlig grupper for sørgende. Sorg etter et havarert samliv er på mange måter en dobbel sorg. Det handler om tapet av å ha mistet et annet menneske som stod en nær. Men det handler kanskje i like stor grad om tapet av selvrespekt og anseelse. Forventingene til det gode livet har raknet, og i ruinene ligger følelser som skam og smerte. Ikke ta på deg en maske og prøv å være flink, var Mettes råd til de sørgende. Sorgen gjør vondt, og det skal en ikke flykte unna. Og aldri er vel nåden nærmere enn i kjølvannet av en fiasko. Livet er som et stigespill. Det er nesten umulig å gjennomføre spillet uten å ramle ned en rekke ganger. Så kan målet vårt måtte omformes til at Ofringer vi skal få det beste ut av livet slik det har blitt. Vi er sårbare. Men vi skal ikke derfor bli et offer. For mye selvmedlidenhet og oppmerksomhet kan bli en hindring for å komme videre i livet. Kunsten er å finne en balanse mellom omsorgen for eget liv og deltagelsen og forpliktelsen i fellesskapet. Mellom blikket innover i oss og blikket utover fra oss. Det skal ikke være noen motsetning mellom disse behovene. Sorgen skal ha sitt rom. Men det er lov å gå både inn og ut av dette rommet. Og lukke døra etter seg. Og så gå videre til vennerommet, til gledesrommet, rommet for aktivitet og alle de andre rommene livet har. «Mangt må vi møte, og mangt skal vi mestre, dagen i dag den kan bli vår beste dag» sang Erik Bye i sin kjente vise om vår beste dag. Vi skal ikke sykeliggjøre alle vondt er. Kanskje klarer vi å se muligheter også når livet butter i mot. Leonard Cohen sa det så vakkert: «Ring the bells that still can ring,forget your perfect offering. There is a crack in everything, that s how the light gets in.» Fasadene kan rakne. Nåden går aldri av moten. Og Jesus levde alltid med blikket festet på de som hadde det vondt. Tor Holte 02/08/2015 Menighetsarbeidet kr 10, /15/2015 Barnearbeidet kr 9, /15/2015 G2 Menighetsarbeidet kr 2, /22/2015 Diakoniarbeidet kr 10, /01/2015 Amathea kr 5, /01/2015 G2 Menighetsarbeidet kr 4, /08/2015 Soul Children kr 10, /15/2015 Skolelaget kr 9, /15/2015 G2 Menighetsarbeidet kr 2, /22/2015 Menighetsarbeidet kr 7, Siv Elise Topstad Øya har vært behjelpelig med å ferdigstille dette nummeret av Menighetsbladet. Forsidebilde: Lise Grundetjern

3 Tanker - Men størst av alt er kjærligheten. Hvordan lever vi kjærligheten? For den må leves. En ting er hvordan vi lever kjærligheten i vårt nærmiljø, sammen med våre nærmeste, de vi kjenner godt, de vi ser trenger oss, de vi også er avhengige av. En annen ting er hvordan vi lar oss utfordre, våger å leve Kristi kjærlighet i forhold til de vi ikke kjenner, i forhold til de langt borte, de fremmede, de vi kanskje føler oss truet av. Norge ratifiserte Barnerettighetskonvensjonen i I 2003 ble FNs barnekonvensjon tatt inn i norsk lov, og skal stå over norsk lov hvis den gir sterkere vern. Vi har ikke undertegnet den siste konvensjonen, som kom i 2011, som handler om klagerett. Og i 2012 ble Norge degradert til B nasjon i FNs menneskerettighetskomite fordi vi mangler et nasjonalt overvåkingsorgan for menneskerettigheter som oppfyller FNs krav til uavhengighet. FNs barnekomite får rapporter om forholdene for barn i Norge hvert 5. år. Uverdige forhold avdekkes i forhold til flyktninger og asylsøkere, og i forhold til disse barna får vi kraftig kritikk av FNs barnekomite. Mange av disse er mennesker de fleste av oss ikke ser, ikke vet om. Barn som søker asyl i Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner og som er over 15 år, bor i asylmottak og er under UDIs omsorg. De får ikke den omsorgen de har krav på etter barnekonvensjonen. De er uten det meste av hva et barn har behov for. De er ensomme, redde og usikre. De trenger noen å snakke med, noen som ser dem. Flukten har for mange vært full av grusomme opplevelser. FNs barnekomite mener disse barna burde være under barnevernet slik de som er under 15 år er. De siste tre årene har 184 barn forsvunnet fra disse mottakene. Vi vet ikke hvor de er. De er veldig sårbare! Justisdepartementet, UDI, avisene, bryr seg lite om disse barna. 15. mars 2015 var krigen i Syria 4 år. Over 2 millioner barn er registrert som flyktninger i land utenfor Syria. Hvor blir det av dem? Syrias naboland har fått mer enn 90% av flyktningene. I Europa er det Italia som får det største trykket. Italia regner med at flyktninger tar sjøveien over Middelhavet fra Libya i Flyktningeproblemet har ikke vært så stort siden krigen. Italia ber EU og vårt land om hjelp til å takle dette flyktningeproblemet, men får de det?? Første halvdel av 2014 sendte Norge nesten 300 asylsøkere tilbake til Italia i kraft av Dublinavtalen. Jeg har en følelse av at vi her i Norge trenger nye briller, at de vi har gjør oss så nærsynte og ute av stand til å se utover våre egne grenser... Men hva kan vi gjøre for barn som har levd 4 år i krig og på flukt? Alle de store frivillige organisasjonene ber norske myndigheter om å ta imot kvoteflyktninger fra Syria over 2 år, derav mange barnefamilier. På 1990 tallet tok Norge imot flyktninger fra Bosnia. Det ble mulig, fordi politikere, UDI, kommuner og private organisasjoner ble enige om at «der det er hjerterom, er det husrom», og introduserte en skikkelig nasjonal dugnad. Nå går Redd Barna og andre organisasjoner for en lignende løsning for de syriske flyktningene. I Norge har vi god plass og et oljefond som har passert milliarder, skriver Sigurd Tveit i desemberutgaven av Menighetsbladet. Skulle ikke vi kunne gå foran med det gode eksemplet på hvordan man hjelper de aller mest sårbare, hvem kan da? Utviklingen av vårt samfunn formes av summen av det du og jeg bestemmer oss for å si fra om. Du er en, jeg er en. Hvis vi legger sammen alle en-ere i de kristne kirkene i Norge, hvor mange er vi da? Det er summen av enkeltmenneskers vilje, verdier og holdninger som bestemmer hvordan landet og verden skal utvikle seg. Når mange nok sier at «dette kan vi ikke tåle», må politikerne gjøre noe med det. De opererer ikke i et tomt rom og det vet de. Men størst av alt er kjærligheten. Jesus reiste opp de som andre tråkka på. Han tok parti med de utstøtte, de som knapt hadde noen stemme, de svake, de dårlige menneskene. Han tok parti med de små, gav dem verdi. «Den som gjør seg selv liten, som dette barnet, han er den største i himmelriket», sier Jesus. Og han selv er det beste forbilde for å leve kjærlighet. Barnekonvensjonen legger vekt på at vi skal lytte til barna, barna må få si sin mening. Barn og unge er følsomme for andres lidelser. Barn vet hva rettferdighet er! Konfirmantene vet hva rettferdighet er. Den norske kirke har mange stemmer som kan være med å kreve at Barnekonvensjonen holdes i hevd også overfor barn i asylmottak. Den norske kirke har mange stemmer som kan kreve at vi er med og hjelper så det monner i den verste flyktningekatastrofen etter krigen. Det er også å leve kjærligheten. Barn kan ikke føre egen sak. De trenger vår kjærlighet og beskyttelse. Eldbjørg Eie 3

4 Badhair vår vennskapsmenighet i Bangladesh Tekst og foto: Hans Petter Mjølund Et nytt besøk i mai I forrige nummer av Menighetsbladet skrev vi at Dag Vige skulle besøke vår vennskaps-menighet i Rajshahi, Bangladesh i mars. Vige var i Bangladesh, men på grunn av mange streiker, uroligheter og frykt for ødeleggelser ble gruppeleder Dag Vige nektet å reise til Badhair. Sikkerhetspolitiet nektet dem å reise på grunn av opptøyer og uroligheter. Hvordan er det i Badhair nå? De har kirke, skole, matsal og en stor åpen plass til å leke på. Kirken er nymalt med økonomiske midler fra venner i Vågsbygd, og skolen har fått et lite løft. Men ungene burde egentlig hatt noen lekeapparater og fotballer til friminuttene. De aller fleste familiene i nærområdet er kristne, og skolen preges av det, og skolens omdømme er bra. Det kommer også barn fra hinduer og muslimer til skolen. Dere kom ikke fram til Badhair i mars? Det gjorde vi ikke, men vi skal forsøke å komme frem til Badhair på nytt nå i mai. Situasjonen er nå noe roligere. Gleder meg til å treffe våre venner igjen. Vi møter mye varme og hengivenhet. Og takknemlighet! Det hadde vært svært hyggelig om representanter fra Vågsbygd menighet igjen hadde besøkt Badhair. Det er mange år siden sist. Vågsbygd-dag på Bragdøya, søndag 31. mai For Vågsbygd, Voie og Flekkerøy menigheter Båt fra LUMBERBRYGA kl til Friluftsgudstjeneste kl ved Saltebuene Mia Ottersen, Soul Children og G2 teamet Kafe`- tente griller, ta med grillmat. Hvis regn blir Gudstjenesten flyttet til Vågsbygd kirke Velkommen 4

5 Kirkens SOS: «Vi bryr oss og trenger deg» Vi skulle vel egentlig ønske at vi ikke var til! At ingen hadde bruk for oss At rammebetingelsene var gode nok for alle mennesker i alle faser av livet. I glede og sorg. I alle familier og i alle nabolag. I alle oppganger, og alle nedganger. Vi skulle ønske at alle kjente på at det var noen der som alltid hadde tid. Som hadde døren på gløtt, med nybakte boller, varm kakao, tente stearinlys og varme i heimen. Og ikke minst: To lyttende ører og et bankende hjerte Men vi vet og har erfart gjennom snart 40 år her på Agder, at hverdagen for veldig mange ikke er rosenrød, ikke rosa, ikke rødgrønn, ei heller blå Men heller grå eller svart som natta. Og når natta er på det mørkeste, da hender det at det kommer sigende; de tunge tankene, de vonde følelsene. De smyger seg inn. Kalde og tunge, drivende som havdisen. Og da blir ensomheten uutholdelig å bære. Skammen slår sprekker og du revner i livsmargen. Smerten jager gjennom kropp og sinn. Gulvet forsvinner under deg. Og himmelen over deg slår deg i hodet. Du mister grepet om ditt eget liv. Et voldsomt skrik! Eller et stille sukk Er det i det hele tatt verdt det? Du griper en vennlig sjanse. Og møter en stemme i natten: «Hallo Du er nå kommet til Kirkens SOS. Trenger du noen å prate med? Vi er her om du trenger oss! Vi er her. Alltid!» Det er godt å bli sett og det er godt å bli verdsatt. Det er godt når noen bryr seg! Høyre på Agder deler hvert år ut prisen «Høyre bryr seg». Det velges saker eller et godt arbeid som Høyre gjerne vil gjøre oppmerksom på, sette pris på og støtte. Prisen gikk i år til Kirkens SOS på Agder! Statsminister Erna Solberg og fylkesleder i Vest Fra høyre står leder Asle E Bjorvatn, statsminister Erna Solberg, styreleder Steinar Nørstebø og fylkesleder Vest Agder Høyre, Harald Furre. Foto: Steinar Nørstebø Agder, Harald Furre, delte 6.februar ut prisen til styreleder Steinar Nørstebø og daglig leder Asle Eivind Bjorvatn. Denne prisen går derfor til alle de 85 menneskene som er Kirkens SOS bakkemannskap. Disse er med i en «lands-turnus» sammen med 1000 andre frivillige i Norge, og til sammen sitter de hver dag, hver time, 24/7 365 dager i året klare på vakt for å ta imot nye henvendelser. Det er de som gjør jobben og det er de som fortjener prisen! Kirkens SOS er landets største krisetelefontjeneste. I fjor svarte vi på over henvendelser, enten på telefon eller på nett. Det er 547 henvendelser hver dag! Et utrolig tall! Våre frivillige vet hvor hårfin balansen er mellom lykke og smerte, glede og sorg. De vet at det i dag er de som er ressurser, men at det fort kan snu, og at de kan sitte i andre enden av røret om bare kort tid. For de som kontakter oss er som deg og meg. Ingen av oss har en garanti for hvordan livet skal bli, eller hva som skjuler seg bak neste sving. Våre frivillige vet dette, og møter derfor alle med respekt, ydmykhet, raushet, åpenhet og varme. De er ikke nødvendigvis fagarbeidere, men de er dyktige medmennesker som har gått gjennom et solid innføringskurs, blitt trent opp til, og skolert til å møte alle typer utfordringer, alle typer mennesker, i alle livets faser. De skal se, støtte og styrke. Derfor var det så flott at også det politiske miljøet, representert ved Høyre, på sitt fylkesårsmøte overrakte en pris til Kirkens SOS. I tillegg til en raus gavesjekk på kr ,- er vi i Kirkens SOS veldig takknemlig for at vi er blitt lagt merke til, og for at noen verdsetter det arbeidet som vi har lagt ned i snart 40 år. Vi har tålt å stå i møte med alle de som strever. Med smått og stort. Med liv og død Kirkens SOS eies av alle menigheter og flere organisasjoner på Agder. Vi er kirkens forlengende diakonale arm. Vi tror at det finnes flere i vår kirke som «bryr seg», og at det finnes en eller flere i hver menighet som har evnen, tiden og lysten til å gå inn i denne tjenesten. Og vi har satt oss et vågalt mål om at vi i løpet av få år skal øke antall frivillige med over 40 personer! Det bør være mulig med tanke på at vi har over 60 menigheter i representantskapet! Blir du med? Vi skulle så gjerne hatt flere med på laget! Vi har nye innføringskurs hvert år i Arendal eller Kristiansand. Ta kontakt med oss for mer informasjon. Ring oss på eller send mail til Tekst: Asle Eivind Bjorvatn, daglig leder for Kirkens SOS 5

6 Gjesteskribenten Øivind Benestad Den 15. februar i år la islamistiske terrorister ut en video på internett. Filmen viser halshoggingen av 21 kristne egyptere på en strand i Libya. Mennene var fattige fiskere som hadde dratt til Libya på jakt etter arbeid. Samme dag som denne grufulle hendelsen ble kjent, satte det egyptiske bibelselskap i gang produksjon av en løpeseddel med flere tankevekkende bibelvers og et gripende dikt. 36 timer senere var nesten 1,5 millioner løpesedler trykt og klare til utdeling over hele Egypt. Innholdet på løpeseddelen fikk stor betydning i ukene som fulgte. Løpeseddelen inneholdt dette bildet sammen med følgende dikt: To rekker To rekker av menn gikk langs strandbredden. På den dagen ble en tåreflom felt i verden. Én rekke med mordere, overbeviste om deres ferd. Den annen rekke, uskyldige, som kjente nådens verd. Én rekke bar kniver, skarpe som kvessede tenner. De andre gikk forsvarsløse med tomme og bundne hender. Den ene rekkes hatfylte øyne bak sorte hetter seg gjemte. De andres øyne, levende, mot himmelens blå seg vendte. Én rekke sto hovmodig, dødens ånde gjorde luften kald. Den annen rekke knelte og steg opp i himmelen uten vold. 6 Én rekke spredte trusler, død og elendighet, den annen en gudgitt fred og kjærlighet. Et spørsmål toner frem: Hvem frykter hvem? Rekken i oransje, skuende inn i paradiset? Eller rekken i sort, bundet av mørket og hatet? ETTERTANKE OG TRØST Løpeseddelen inneholdt også noen bibelvers til ettertanke og trøst, blant annet disse: «Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere.» (1 Petersbrev 4,12-14) Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet: For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» (Romerbrevet 8,35-39) Henrettelsen av de 21 egypterne fant sted noen få timers flyreise fra Kristiansand. I omtrent samme avstand ligger Syria og Irak, der hundretusener av kristne er blitt drevet på flukt de siste årene. Noen av verdens eldste menigheter og kirkesamfunn vil kanskje snart bare være fortid. Det er en tragisk utvikling av kirkehistoriske dimensjoner. Vågsbygd menighet er en del av Guds verdensvide kirke. Kristne i Libya og Egypt, Syria og Irak er våre trossøsken. Vi tror på den samme Kristus. Han er Frelser for alle som tror på Ham, enten vi bor i Kristiansand, Kairo eller Kobani. Det å være kristne brødre og søstre forplikter både til solidaritet og forbønn, men også til andre former for støtte. La oss ikke glemme våre trossøsken som betaler en høy pris fordi de ønsker å leve med Jesus som Frelser og Herre! La oss dessuten bli inspirert av deres tro, kjærlighet og overgivelse, slik at også vi blir villige til å betale en pris for troen vår når det er nødvendig. Han er verdt det! PS: På nettsidene opendoors.no og stefanusalliansen.no kan du lese mer om våre forfulgte trossøsken i mange land.

7 PÅSKEN Meget godt frammøte til gudstjenesten Tekst: Hans Petter Mjølund langfredag var det noe mindre, men nå er det sånn at det er påskedag som er påske, sier vår Sokneprest Nils Terje Andersen mange ikke reiser til påskefjellet men foretrekker å være hjemme. De siste fem årene har påskedagsgudstjenesten trukket fra 350 til oppunder 400 mennesker til Vågsbygd kirke. På gudstjenesten 1. påskedag hadde vi best besøk, og skjærtorsdag og Han synes det er veldig fint med full kirke på påskedag. Det er jo den store dagen i kirkeåret. En fin trend er at flere kommer seg ned fra fjellet for å være med på dette. Og jeg tror kanskje det har noe med budskapets karakter. Budskapet om oppstandelsen er utrolig oppløftende, men kan være vanskelig å begripe. Derfor trenger man kanskje noen å feire og synge sammen med. Og det gjør vågsbygdfolk! Sangen ljomer i veggene på 1. påskedag, og det er kick å være der - i alle fall for presten. Videre er det en bekreftelse på at ARRANGEMENTER PÅ MYREN GÅRD Tekst: Hans Petter Mjølund Myrens Venner fortsetter med arrangementer på Myren Gård på Myrbakken. For våren er det satt opp følgende to arrangementer: Kristi Himmelfartsdag 14. mai Gudstjeneste ved Vågsbygd Menighet kl Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. Søndag 7.juni er det et samarbeidsarrangement med Parkvesenet. Parksjef Svein Ole Breland har en omvisning i parken og leder av Myrens Venner Siren Bulie har et historisk tilbakeblikk om gården. Det blir salg av sveler, brus, kaffe og is. Grafikkverkstedene er åpent for publikum denne dagen. 7

8 Menighetsbladet har inngått samarbeid med Vågsbygd Vel om en fast side i hver utgave. Her vil vellet informere om sitt arbeid og aktuelle saker som berører innbyggerne i Vågsbygd. Se ellers Vi i Vågsbygd Vel vil jobbe med følgende: Vågsbygd vel og veien videre - Gjøre Vågsbygda til et enda bedre område å leve i - Bevare grønne områder, særlig friområder og lekeområder - Sikre de gjenværende strandområder langs sjøen for allmenheten - Bedre riksvei, kollektivforbindelser og sykkelveier til sentrum - Utvikle et levende sentrum til glede for ung og gammel - Stanse forurensing og forsøpling - Formidle og øke kunnskapen om Vågsbygdas historie Vågsbygd Vel har medlemskap for hele husstanden. Vi vil gjerne ha mange medlemmer for å ha stor tyngde når vi jobber med saker. Medlemskap koster kr 150,- per år. Innmelding ved betaling til konto Merk med navn, adresse, telefonnummer og e- postadresse. Er det noe som opptar deg, ta kontakt! Vågsbygd Vel v/ Pål Friis, Der kan du også melde deg inn som medlem. Vågsbygd vel har nettopp gjennomført sitt årsmøte, sett tilbake på sakene fra året som gikk og diskutert arbeidet videre. St.Hans på Storenes er blitt det store arrangement for velforeningen. Tradisjonen har festet seg godt og folk valfarter i hundrevis til feiringen, nesten uansett vær. Det er leker for barna, loddsalg og musikk, det settes opp griller og folk koser seg. Bålet tennes allerede kl. 20 og St.Hans på Storenes er særlig blitt en fest for barnefamiliene. Det er ikke rent få rullestoler å se heller! Velforeningen har to store planarbeider vi har holdt på med i flere år. Det ene er ideen om en Vågsbygdbok, en stor fin bok med bilder som forteller bygdas historie. Trond Udjus er styrets mann på denne saken. Flere forlag er interessert. Det er lagt planer for finansiering, men her gjenstår det store arbeidet. Skal det bli et skikkelig kvalitetsverk trenger vi forfatterlønn i to år. Storenes er et av de få friområdene hvor vågsbygdfolk har adgang til sjøen. Det er gjort flere utbedringer med brygge og sandstrand. Nordvestsida av neset, inn mot Auglandsbukta har aftensola. Her tenker vi oss et langsgående bryggeanlegg til å oppholde seg på og bade fra, og en liten badestrand. Vågsbygd vel har fått laget et forprosjekt. Kommunen vil følge opp med prosjektering og staten vil koste halvparten. Vi håper dette kan la seg realisere i nær framtid. 31. mai arrangeres en naturlostur inn til Bjørkedalsheia, nær til der veivesenet prosjekterer en 4-felts motorvei som vil gripe brutalt inn i Vågsbygdskauen. Vi satser på en stormønstring. Vågsbygd skolemusikkorps spiller. Løypeutvalget i IK Våg og Naturvernforbundet er medarrangører. Det blir naturloser fra Rosseland (kl 12.30) fra bensinstasjonen på Fidjane (kl 13.30) barnehagen ved Auglandstjønna (kl 13) og fra Rige(kl 13) Vi håper alle som har anledning blir med! 7. juni er det tilstelning i Pers Have. Kaffe og vaffelsalg til inntekten for denne stiftelsen samt utdeling av Vågsbygdprisen. Vi er under 200 medlemmer i Vågsbygd vel. Det burde være store muligheter for å flerdoble medlemstallet. Med flere medlemmer ville velforeningen ha styrke til å gjennomføre flere av sine ideer til beste for bygda vår. Du kan melde deg inn ved betale kr 150 til konto Da vil du bli registrert i medlemsregisteret. Tekst: Pål Friis 8

9 KABB har gratis lydbibliotektjeneste: til trosopplæring - menighetsliv - personlig trosliv Tekst: Anna Berit Føyen, KABB av lydbøker.) For å få en god leseopplevelse av lydbøkene, er det best å benytte en Daisy-spiller som avspiller. Det er mange som har krav på å få en slik spiller, fra hjelpemiddelsentralen. Blant KABBs (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) mange gode tilbud, finnes lydbibliotektjenesten. Lydbiblioteket ble opprettet allerede på 1960-tallet. Slik har KABB lest inn store deler av den kristne litteraturen i Norge, og det skal vi fortsette med i mange år fremover. Og det beste av alt, den er helt gratis. Kvalitet aktualitet bredde I dag inneholder lydbiblioteket nærmere titler i ulike sjangre: Barnebøker, ungdomsbøker, skjønnlitterære bøker, biografier, historiske romaner, misjonslitteratur, lyrikk, teologi, lydbibler for barn og unge og oppbyggelige bøker. Hvem kan låne bøker? Alle som av en eller annen grunn ikke kan lese en ordinær bok, kan låne bøker hos KABB. - Send en e-post, ta en telefon eller skriv et brev til oss, så ordner vi resten. Men du trenger en Daisy-spiller eller noe lignende, slik at du kan lytte til bøkene, forteller bibliotekar Heidi Vestbye. - Utlånstjenesten er gratis. Alle får lydbøkene sendt hjem med posten. Daisy-spiller eller mp3-spiller Alle KABBS lydbøker er produsert som en Daisy-lydbok. (Daisy er en internasjonal standard for produksjon Det går også an å laste ned software (til en Daisy-spiller) fra internettet. På den måten kan man lytte til bøkene via en datamaskin. Eller man kan benytte en mp3-spiller. Det er også mulig å kjøpe en Daisyspiller direkte fra en forhandler. Kontakt oss gjerne vi vil gjerne hjelpe deg - Vi håper at du har lyst til å begynne å låne bøker hos KABB. Ta kontakt med oss, for vi vil gjerne hjelpe deg. Og husk: boklån i biblioteket vårt er helt gratis, sier Heidi Vestbye avslutningsvis. KABB, PB 333, 1802 Askim - kabb.no Nytt om orgelet Tekst: Hans Petter Mjølund Det var planlagte en gudstjeneste 22. mars hvor nytt orgel skulle være hovedtema. Dette ble omtalt i forrige nummer av Menighetsbladet. På grunn av sykefravær ble denne temagudstjenesten utsatt. Det er på det nåværende tidspunkt ikke bestemt når denne gudstjenesten skal gjennomføres. Penger til «Aksjon nytt orgel» kan sendes til konto Innbetalinger over nettbanken må tydelig merkes «Aksjon nytt orgel». Vedlagt dette nummeret av Menighetsbladet følger også en giro som vi håper du benytter. Både store og små beløper fører oss et skritt nærmere et nytt orgel. 9

10 Bokvalget Tekst: Caroline Louise Gabrielsen «Bakerens datter» av Sarah McCoy Gyldendal, innom bakeriet. I begynnelsen stikker hun innom bakeriet grunnet intervjuet, senere for å bli bedre kjent med Elsie og datteren hennes. Elsies fortid og Rebas framtid flettes finurlig sammen til en historie man sent vil glemme. Dette var en vond og god bok å lese. Den traff noe i meg. Den tar opp temaer som i alle fall for meg var ukjente og litt skremmende. Likevel var det godt å lese om det. Romanen stiller spørsmål ved om vi har lært noe av fortiden vår. Anbefales på det sterkeste. Andre verdenskrig herjer. Elsie Schmidt er en vanlig tenåringsjente som hjelper foreldrene i bakeriet i Garmisch i Tyskland. Hun blir vartet opp av en tysk offiser og blir invitert med på nazistenesjulefest på selveste julaften. En ung jødegutt synger på scenen, Elsie blir helt rørt av guttens sang. Senere på kvelden dukker den samme gutten på utenfor bakeriet, han vil ikke tilbake til konsentrasjonsleiren. Elise gjemmer den forskremte gutten bak en hemmelig vegg på rommet sitt. Høsten 2007 får journalisten Reba Adams, bosatt i El Paso i Texas, i oppdrag å skrive en avisartikkel om juleforberedelser. Reba bestemmer seg for å intervjue Elsie Meriwether, eieren av det lokale, tyske bakeriet. Men intervjuet går ikke helt etter planen. Igjen og igjen tar Reba turen «Bursdagsgaven» av Sue Monk Kidd Gyldendal, Charleston, USA, 1803: På bursdagen sin får hvite Sarah Grimké en jevnaldrende slavejente i bursdagsgave. Sarah er imot slaveri, og prøver å sette Hetty fri, men foreldrene nekter og blir rasende. På tross av det påtvungede båndet mellom de to jentene blir de venner i det skjulte. Sarah vil bli advokat og hjelpe slavene å bli frie mennesker. Hetty har falt til ro med at hun kommer til å jobbe for hvite resten av sitt liv, likevel drømmer hun om et liv i frihet sammen med moren. Vi følger de to jentene i perioden En tid hvor det ikke var lett å være svart i USA, men det var heller ikke lett å være kvinne, uansett hudfarge. Dette er nok en vidunderlig bok av forfatteren som ga oss Bienes hemmelige liv, men jeg likte denne mye bedre. Den urettferdige behandlingen av slaver og kvinner rev og slet i hjertet mitt gjennom hele boka. Boka er basert på virkelige hendelser og virkelige personer. Til tross for at boka dreier seg rundt en mørk tid i USAs historie så er det noen glimt av håp innimellom. Boka er vakkert skrevet og karakterene vil føles som gamle bekjente når du er ferdig med boka. En bok du aldri kommer til å glemme. Klipp fra FÆDRELANDSVENNEN I forbindelse med utsendelsen av boken «Levende tro» har det været mange leserinnlegg i Fædrelandsvennen både positive og negative. I et innlegg av forfatter og politiker Halvor Fjermeros (rødt) kunne vi bl.a. lese følgende fredag 17. april: 10

11 Leirstedet vårt, Havglimt i Ulvøysund Det Norske Misjonsselskap sammen med ungdomsorganisasjonen NMSU, arrangerer leirer for barn og voksne på leirstedet Havglimt i Ulvøysund. HAVGLIMT leirsted ei perle du finner i skjærgården mellom Kristiansand og Lillesand - mer nøyaktig Ulvøysund i Høvåg. Havglimt ligger på ei øy, så du hentes på Ulvøysund brygge med båten vår Moses. Havglimt har flotte forhold for bading, fiske og roing. Krabbefiske er populært. Det er også muligheter for å spille fotball, gå turer og bare slappe av i sola med noe godt fra kiosken. Her på dette stedet arrangerer Det Norske Misjonsselskap sammen med NMSU 10 leirer sommeren 2015, 1.) BARN MED FØLGE LEIRER mai, 5.-7.juni juni og juni Ta med Barn - Barnebarn -tante /onkel barn og kom til Havglimt på leir. På disse leirene har vi noe opplegg bare for barna, noe bare for de voksne og masse ting gjør vi sammen. Kom og opplev en leir sammen med dine... 2.) FAMILIELEIR juli Ta med hele familien og opplev Havglimt. Masse aktiviteter for store og små. Påmelding og opplysninger for disse leirene: NMS Region Sør tlf eller 3.) BARNELEIRER 1.) juni klasse 2.) juni 2.-4.klasse 3.) juni 5.-7.klasse 4.) 30juni.- 2.juli 2.-4.klasse 5.) juli 5.-7.klasse For å melde seg på barneleirene går du inn på Du velger leir, fyller ut skjema og sender. Ut over dette inviterer vi alle til HAVGLIMTSØNDAG 5 juli. Opplegg for store og små. Salg av grillmat. Ungdomstinget 2015 Morgenen fredag 20. mars var vi en liten gjeng fra Vågsbygd som reiste til Hovden og Bykle for å være med på årets Ungdomsting. Til sammen fra Agder og Telemark bispedømme var vi over 100 stk. I løpet av helga ble det tid til å renne i bakken, ha møter, seminar, ungdomsting, gudstjeneste, underholdning og masse sosialt. Årets tema: More like you. Vi gikk inn på: Hva vil det si å følge Jesus? Hvordan vil vi at et ungdomsår skal se ut? Vi var tilbake i Kristiansand rundt kl sånn passe giret og slitne. Tekst og foto: Erik Grude Lund Vågsbygds representanter bak fra venstre: Mathias Gutierrez Børresen, Erik Andreas Mosvold Brekke, Benjamin Gutierrez Børresen. Foran fra venstre: Aline Andersen Nomeland, Henriette Kristiansen Thorbjørnsen, Torvald Emil Ormestad og Hanna Austegard. Henrik Gamborg-Nielsen var ikke til stede da bildet ble tatt. 11

12 - lokale håndverkere Totalleverandør Rigetjønnveien Kristiansand S Telefon: Telefax: E-post: Bosmyrkollen 2, 4620 Kristiansand Telefon: Din lokale elektriker Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933 Døgntelefon: Elvegt Kristiansand Tlf.: TREFELLING VakTmEsTER- TjENEsTER REpaRasjoNER og VEdLIkEhoLd ute/inne privat/næring SYSTEMINNREDNING GULV HIMLING VEGG Kjerrheia Kristiansand Tlf ICA SUPERMARKED Region sør Vågsbygd ringvei nr. 100 Tlf Åpningstider: 8 21 (20) Godkjent økologisk av Debio Vidar Vikstøl Alternativ medisin og soneterapi Markensgt Kristiansand Tlf

13 Fra Soul Children-jubileum til Soul Teens-oppstart Tekst: Kjell Åge Stoveland og Stig Ulland Foto: Lise Grundetjern Lørdag 21.mars holdt Vågsbygd Soul Children en forrykende jubileumskonsert. Anledningen var at det er 5 år siden tweens-koret startet opp i vår menighet. Det var en flott gjeng som underholdt de mange fremmøtte. Med sine 60 gutter og jenter har Soul Children blitt en suksessaktivitet i arbeidet for tweens, klasse. Så bra er det at de som begynner å bli for gamle ikke vil slutte. Tiden er derfor inne for å starte opp Soul Teens for de som går i10.klasse og oppover. Våren 2015 starter Soul Teens - vi trenger deg! Vågsbygd menighet ønsker høsten 2015 å starte lokalavdeling Soul Teens - et konsept som bygger videre på Soul Childrens visjoner. Soul Teens er for ungdom i alderen 10. klasse til 3. klasse videregående og utøver musikk, dans og teater av forskjellig slag. Konseptet har tydelig fokus på trosopplæring og ledertrening samtidig som det har et tett samarbeid med Soul Children. På denne måten kan ungdom få utvikle seg åndelig, sosialt og musikalsk. voksenledere og dirigent Dette ønsker vi å få til i Vågsbygd menighet men det avhenger av hjelp fra frivillige voksne. Vi har allerede ungdom som ønsker å være en del av Soul Teens- både som medlemmer og ledere- men vi mangler voksne som kan hjelpe til med å holde dette viktige arbeidet i gang. Først og fremst har vi behov for en musikalsk leder/dirigent og dersom du synes dette høres spennende ut vil vi at du tar kontakt med oss. Dette er en flott mulighet til å bidra med ungdomsarbeidet i vår menighet. For mer informasjon om Soul Teens se hjemmeside: konseptet/soulteens. Er du interessert ta kontakt med: Kjell Åge Stoveland, sektorleder musikk. Epost: Stig Ulland, sektorleder ungdom. Epost: 13

14 tel Hud hår negler fot t.: Frisør t.: Åpningstider tirs, ons, tors kl man, fre kl lør kl Kirsten Flagstadsvei 42 (vis a vis Amfi Senteret) Vakttelefon TRYGGHET, NÆRHET OG OMSORG FOR ALLE BEHOV HELE DØGNET Amfi Vågsbygd senter Kirsten Flagstadsvei 32, 2 etg Telefon epost G Takst Boligsalgsrapport AG-takst Roy A. Andersen og Arild Grundetjern Mobil Roy: Mobil Arild: Næringstakst Skadetakst Skjønn Vi har utført takseringsoppdrag på fulltid siden 1994, og har vurdert tusenvis av boliger siden den gang. Sjekk vår hjemmeside Velkommen til nye, flotte lokaler i Kirstens Park! Tlf: Kirsten Flagstadsvei 1, 5. etasje Vågsbygdveien Telefon:

15 Journalistspire på oppdrag Albert Salvesen - Orø (12år) har vært på besøk i dyrebutikken, Tropehagen Zoo i Vågsbygd. Han intervjuet Sverre, som jobber der, om arbeidet med dyrene og butikken. Hvor mange dyr har dere? Vi har 100 dyr og 2000 fisker. Hva slags dyr selger dere her? Kaniner, hamstere, marsvin, ørkenrotter, fugler, fisk og mange ting til hund og katt. Hva er det kuleste dyret i butikken? Det er maskoten vår, papegøyen Gustav. Kan du fortelle meg litt om Gustav? Gustav er 13 år gammel. Han ble født i Haugesund og bodde der til han var 3 år gammel. Så kjøpte vi han. - Hva slags dyr selger dere mest av? Det er fisk. Vi har Sørlandets største akvarieavdeling og er den eneste butikken som har saltvannsfisk og koraller. Hva slags mat gir dere dyrene? Grønnsaker, pellets og forskjellige ting. Alle dyr har sin egen mat. Hvor stor er butikken i kvadratmeter? Den er 600 m2 med kjelleren. Kommer det mindre kunder nå etter at dere flyttet? Vi får litt mindre besøk, men de som kommer handler mer. På senteret kom mange barn innom butikken for å se. Det er mindre kikking her, men når folk er på vei hjem fra jobb så stopper de innom og gjør ærend. For eksempel hvis de skal ha akvarium. Og så har vi nå et større utvalg av ting til de som skal ha hundevalper. Er det gøy å jobbe her? Ja, det er skikkelig gøy. Albert Salvesen - Orø Postadresse: Telefon: Besøksadresse: Postboks 462, Faks: Festningsgt Kristiansand Mail: 4611 Kristiansand Velkommen 45 til våre butikker Amfi Norges størst 45 butikker under samme tak Åpent: man-fre lør

16 Møte med billedkunstner Bjørn Aurebekk Tekst: Marit Bjorå Hammersland Foto: Roy-Cato Myrvang På Myren Fellesverksted møter vi billedkunstner Bjørn Aurebekk en tidlig formiddag før påske. Bjørn gir oss fort inntrykk av å være en lun og jordnær mann. På Myren maler han og jobber med ulike former for grafikk, fortrinnsvis litografi og silketrykk. Han trives godt på fellesverkstedet og starter med å fortelle at Fellesverksted Myren Grafikk har 40 årsjubileum i år! I den anledning vil det bli arrangementer og utstillinger både i byen og på Myren. Bilder og navn på kunstnere som har holdt til på Myren gjennom 40 år vil bli hentet frem. -Du er en anerkjent og aktiv kunstner, men har ingen formell utdannelse? Nei, jeg hadde jordnære foreldre, smiler han. Jeg har alltid drevet og tegnet. Det ble ingeniørutdanning for å være sikret økonomisk. Men jeg har jobbet en dag i uken med kunsten i veldig mange år, og jeg har jobbet godt på den måten. Jeg fikk etter hvert mange kontakter som skaffet meg både utstillingsplasser og enkelte utsmykningsoppdrag. Det er noe med å jobbe på stjelt tid, sier Bjørn. Du jobber veldig effektivt da! Jeg var redd jeg skulle miste noe av gnisten hvis jeg skulle gå alene og jobbe med kunst hver dag. Det er derfor det er helt perfekt med Myren. Det er et fantastisk verksted, sier han begeistret. Her er det et miljø, kolleger å drikke kaffe med, og her er alle de grafiske teknikkene mulig. Jeg har vært her på heltid de fire siste årene og har vært veldig fornøyd med det. Hvis jeg blir lei av å male kan jeg gå over på grafikk. Det er alltid noe nytt å ta fatt på. Hvem har vært viktige i din utvikling som kunstner? Jeg har lært mye av Kjell Nupen, Birger Bøksle og Håkon Grønlien. Håkon og jeg jobbet sammen på Myren de siste årene før han plutselig døde. Ellers har man jo mange forbilder, sier han tenksomt. Opplevde du at mangel på formell utdannelse lukket noen dører for deg? Nei, det var jeg som ikke tok meg selv seriøst, svarer Bjørn. Ikke før flere kunstnere sa til meg at det var bra nok. Når anerkjente kunstnere ved utstillinger nominerte meg, aksepterte jeg at det var bra nok. På hvilket tidspunkt opplevde du å være profesjonell? Jeg følte at jeg kunne begynne å kalle meg profesjonell da jeg ble medlem i fagorganisasjonen Norske 16

17 Billedkunstnere (NBK). Bjørn tenker seg om. Det var vel i 94. Da hadde jeg min debut-utstilling i Agder Kunstsenter. Det ble en døråpner for meg. Jeg har nesten ikke søkt om utstillinger til nå. Det har stadig kommet spørsmål og jeg har hatt som politikk å si ja. Bjørn forteller kort om kunstnervennen og læreren Birger Bøksle som alltid var så selvkritisk, stilte sjelden ut noe, og resultatet ble at få fikk ta del i hans kunst en kunst som virkelig holdt kvalitet! Jeg bestemte meg for at det skulle ikke jeg gjøre, sier Bjørn. Du er kanskje mest kjent for dine motiv av mennesker. Hva inspirerer deg? Folk som rusler i byen. Folk som venter på rødt lys. Alt er motiv. Noen ganger tegner jeg etter foto. Så har jeg skjønt at det går an å bruke YouTube, sier han med et lite smil. Der kan jeg se på bevegelser, for eksempel ballett, og tegne motiv derfra. Jeg liker ikke å sitte ute og tegne blant folk, men jeg kan gjøre noen raske skisser ute og ta det med hjem for å fortsette. Når jeg maler begynner jeg å leke abstrakt med farger på lerretet, og så kommer motivene etter hvert. Av og til kan det abstrakte bli så bra at jeg stopper der. Men det er sjelden. Det blir oftest motiver. Rundt 1985,da han var ansatt i Kristiansand kommune, startet Bjørn, sammen med flere, opp Kristiansand kommunes bedriftskunstforening. Den gang hadde han ingen egne bilder der, men hadde et ønske om at kommunens ansatte skulle få oppleve og kjøpe kunst med litt støtte fra arbeidsgiver. Nå kjøpes hans bilder inn hvert år. Det var også Bjørn som vant kommunens anbud (2012) vedrørende kunstgave til ansatte. Ved lang og tro tjeneste i kommunen får du nå et flott litografi, signert Bjørn Aurebekk. Gjennom en lang karriere, er det noen utstillinger du husker spesielt godt? Jeg jobbet i 10 år med en grafisk trykker i Stockholm og dro ofte dit. Da hadde jeg mange utstillinger i Stockholm og Finland. Som representant for Södra Galleriet i Stockholm deltok jeg på det den gang godt anerkjente Stockholm Art-Fair. Det syntes jeg var veldig gøy. Jeg hadde også utstilling i vennskapskommunen vår, Münster, i Tyskland. Der arrangerte de Kulturpåske på Schloss Hohenfeld hvor Günter Foss og Trio Consertante (klassisk/ jazz) var engasjert. Jeg ble invitert med utstilling. I etterkant ble det flere utstillinger der- også en i Düsseldorf. Noen år senere var jeg også engasjert av kommunen til å lage utstilling i Montre Negro. Hva jobber du med nå? Jeg lager en del silketrykk og litografier og eksperimenterer litt med kombinasjon av disse teknikkene. Min neste utstilling blir i Galleri Pakkhuset i Arendal til høsten. Jeg har valgt å ikke levere fast til gallerier i byen lenger, forteller Bjørn, men folk er velkommen hit for å kjøpe bilder, eller bare for å se. Bjørn holder også malerkurs og grafikk-kurs for de som er interessert. Dette annonseres via Myrens hjemmeside eller Facebook. Fra hans atelier i 2. etasje går vi ned en bratt trapp til trykkeverkstedet, og får en liten innføring i de ulike trykketeknikkene. Vi takker og tar med oss et godt håndtrykk og inntrykk av en trivelig, engasjert og dyktig billedkunstner. 17

18 Fokuspris i Diakoni Tekst: Mette Brammer Stoveland Hvert år deles det ut en pris til en person i Agder og Telemark bispedømme som gjør noe spesielt innenfor diakonien. Siden det er diakoniens år i 2015, ønsker vi å gå bredt ut og be om forslag til kandidater blant folk flest. Kriterier for prisen: At det er en kandidat fra grasrota en diakonal ildsjel som fokuserer på en viktig diakonal sak. Som eksempel kan vi nevne at prisen for 2013 gikk til Fader Christopheros Shuff som vi ser på bildet. Han fikk prisen for sin innsats for romfolket og tiggerne, bl.a. ved å lære seg språket deres for å kunne snakke med dem, og gi bedre kjennskap for deres situasjon til oss andre. Vi ønsker at prisen deles ut til høsten, på stiftsdagene for Agder og Telemark bispedømmeråds ansatte, eller på en gudstjeneste i prisvinnerens lokale kirke. Forslag til kandidater kan sendes til Agder og Telemark stift av Det Norske Diakonforbund v/ Silje Sjøtveit, com Forslagene må være i stiftsstyrets hender innen 15.oktober 2015 TRE KONFIRMANTGUDSTJENESTER SØNDDAG 9. MAI Så er det endelig klart for konfirmasjonen av vårens konfirmanter. Det er 46 ungdommer som denne gangen skal konfirmeres, og det skjer ved gudstjenester kl , og Vi ønsker alle lykke til med den store dagen! Ann-Cathrin Hauge Antonsen Atle Gjelsten Kapstad Celine Michelsen Eivind Haugejorden Schau Emma Gyland Fredrik Kaasa Døviken Iyona Mehani Jarle Dahl Jonas Myhre Katrine Bergan Knut Frøysaa Marlyn Victoria Markussen Mats Holskog Morten Solås Rasmus Digervold Tindbæk Hansen Sondre Viki Kvamme Andreas Takacs Finne Ben Daniel Domingos Cathrine Nor Michelsen Celine Olsen Fosseli Emilie Arnesen Vik Emilie Wæraas Erik Krokan Thomassen Hans Jonas Tøfte Ingrid Vatne Norheim Kajsa Madelene Ahlstrøm Kristian Midbøe Malene Espeland Marte Olsen Maya-Elise Stedjan Narayan Oda Rebecca Danielsen/Stokka Sandra Bjerkemo Kristiansen Sophus Teodor Stensland Teodor Fossengen Haus Valeriya Abalakina Adrian Stålesen Skjoldal Charlotte Jernbekk Sanchez Espen Langhaug Harald Ervik Henrik Topland Konszky Kristina Sautoglu Lars Kristian Lønner Hagen Marie Brastad Mikalsen Mathias Nikolay Jensen Mina-Anette Stedjan Narayan Silje Mariell Madsen 18

19 Grønn sak Hytter og hytteliv i Vågsbygdskauen II Tekst: Einar Øslebye I forrige artikkel presenterte vi en oversikt over hyttene i Vågsbygdskauen. Redaksjonen har fått mange hyggelige tilbakemeldinger, og det er tydelig at mange er interessert i å gi skogsturen en ny dimensjon gjennom å vite mer. Daglig leder i kirka, Per Gunnar Pedersen, har laget et særtrykk av kartet vi brukte i februarnummeret, og dette kartet kan du få en kopi av. Sjekk i våpenhuset! Hytteeierne ved Svingervannet, Kjell Moy og Sigrunn Bergland, har bidradd med spennende opplysninger om hyttene der. Svingervannet ligger i den syd-vestre delen av Vågsbygdskauen, nær grensen til Søgne kommune. Den naturlige veien hit er fra Kjosdalen og vestover forbi Storevann. I veidelet før du kommer til Bispetjønn tar du opp en bakke mot venstre og passerer Svingerlitjønna. Denne tjønna var en av de få lokaliteter der beveren «overlevde» på Sørlandet.». Zoologer valfartet hit for å studere dyret på 1960 og 1970-tallet. I dag har beveren spredd seg til hele Vågsbygdskauen, og du finner beverhytter mange steder. Noen kaller tjønna for «Daumannstjønna» fordi en mann skal ha blitt funnet død her i gamle dager etter at han hadde gått seg fast i myra. Kjell Moy eier hytta «Mustrøen» (hytte nr. 28) som ligger på østsiden av vannet. Denne hytta ble bygget av Stener Bergland og Bernt Halland i I 1938 fikk hytta nye eiere, men ble lite brukt. Etter mange år med forfall var det etter hvert lite igjen da Kjell Moy kjøpte hytta i Han begynte det møysommelige arbeidet med å sette hytta i stand, og etter mye arbeid og interesse for plassen er Mustrøen blitt det den er i dag. Du lurer kanskje på hvorfor hytta heter «Mustrøen»? Kjell Moy forteller at det ikke har noe med mus å gjøre, men at navnet stammer fra en husmannsplass i Østerdalen. På den andre siden av Svingervannet ligger hytta «Huskestua». (hytte nr. 29) Denne hytta eies av Sigrunn Bergland som overtok den etter sine foreldre i Hytta ble opprinnelig bygget i 1939, og da Stener og kona Gudrun giftet seg 17.mai 1943 flyttet de inn og bodde der fram til freden kom i Stener jobbet med skauhogst for kommunen, mens Gudrun tilbrakte dagene på hytta. De drev også med «jordbruk», og dyrket poteter og grønnsaker. Stener var nevenyttig og laget alt av utstyr og inventar selv. Det var et hardt liv, men foreldrene til Sigrunn snakket alltid om dette som en god tid. På begynnelsen av 1950-tallet ble hytta ombygd til slik den står i dag. Den har i alle år siden vært flittig brukt som rekreasjonssted for familien. Kirkevalg 2015 Tekst: Helge Hernes Det foreligger nå foreløpige kandidatlister for bispedømmerådsvalget i september, se Agder og Telemarks hjemmesider På listen for leke medlemmer er Vågsbygd representert med Øivind Benestad på 6. plass. For menighetsrådsvalget i Vågsbygd vil kandidatliste bli offentliggjort på hjemmesiden til Vågsbygd menighet i begynnelsen av juni. En presentasjon av dem vil komme i neste nummer av menighetsbladet. 19

20 Vi over 60: Et møte med et Tanzania-prosjekt - et stort hjelpetiltak for barn Tekst: Hans Petter Mjølund Foto: Privat Elsbeth Dokmoe på besøk i Tanzania Elsbeth Dokmo vil onsdag 6. juni fortelle og vise bilder fra Tanzania prosjektet. Det var norske Berit Skaare, tidligere KFUK-speider som startet og bygde opp prosjektet. Møtet blir i Menighetssalen. IOP ( Ilula* Orphan Program) ble startet for 14 år siden og er et arbeid for foreldreløse jenter. Mange av dem er smittet av HIV/aids og malaria. Motto for arbeidet er: EDUCATION AND CARE. Prosjektet gir barn muligheter til skolegang. I dag er det over 1500 fadderbarn i 8 land. Alt vi samler inn på vi over 60 går direkte til dette prosjektet. Elsbeth Dokmo er nestleder for denne organisasjonen i Norge og jobber med fadderordningen og andre innsamlinger. Dokmo har vært speidervenninne med Berit Skaare, og ble for alvor interessert i dette arbeidet for seks år siden, da Skaare holdt foredrag i Søm kirke. Elsbeth Dokmo er nå tilbake etter sitt tredje opphold i Tanzania. Der stortrives Berit blant glade, syngende, smilende mennesker. Hun får blant annet møte fadderbarnet sitt på 20 år. Ei flott jente fra Jentehjemmet som skal begynne på lærerskolen om 2 år. Sist sommer besøkte hun også Vågsbygd kirke. *) Ilula, er et sted midt i landet, 8-9 timers bussreise fra Dar Es Salam. 20

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar mylder Nr 2/2012 Årgang: 3 Opplag: 45 000 Gratis til alle husstander! Magasin fra misjonskirkene i Kristiansand, Søgne og Vennesla Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar s 6 MGP-Nina synger videre s 28 Nytt

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol Nr. 6 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol SVERIGE Fra torskemiddag til økonomiutvalg TEMA: STORBYKIRKEN

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 0 9 1 7. å r g a n g SIDE 7 SIDE 8 SIDE 6 Forebyggende HASJ GJØR NOE MED HODET DITT Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

To skritt bak Side 4. Møt Jorunn Hauge. spenningens. OvermanneT av kjærlighet. De valgte. Peder fra Froland s 10. Nr 1/2010.

To skritt bak Side 4. Møt Jorunn Hauge. spenningens. OvermanneT av kjærlighet. De valgte. Peder fra Froland s 10. Nr 1/2010. mylder Magasin for misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2010 Årgang 3 Peder fra Froland s 10 Møt Jorunn Hauge To skritt bak Side 4 De valgte spenningens land Side 12 OvermanneT av kjærlighet Side 16 Misjonskirkene:

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57 NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG I N N H O L D Side Med rom for hvorfor 1 Prisdryss 4 Diakoniens år 8 Noen må våke 16 Kultur 21 SMS-varsling 24 Juletrefest 26 Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer