» Nøkkelen til suksess på Internett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "» Nøkkelen til suksess på Internett"

Transkript

1 » Nøkkelen til suksess på Internett

2 Roger Eriksson, utvikler og veileder Over 2900 nettsteder over hele verden er»basert på EPiServer CMS. 2

3 CREATE your Web sites fast and easy Raskt og enkelt er ikke bare buzz ord for oss: å hjelpe kunder med å lage websiter med høy kvalitet, raskere og enklere har vært EPiServer sitt mål gjennom 12 år. EPiServer CMS 5, vår femte generasjons plattform, har tiårs erfaring innenfor webpublisering bygd inn i den. Med EPiServer CMS 5 kan redaktører legge inn tekst, bilder, skjema og sider raskt og enkelt. Tusenvis av utviklere jobber i sitt prefererte utviklingsmiljø med å lage ny funksjonalitet og maler med den tryggheten om at de holder tidsfrister og leverer et nettsted som er solid. Ledelsen opplever nytten av EPiServer når de ser hvor besparende løsningen er. Aldri har det vært enklere og raskere å jobbe med web. ON-PAGE EDITING EPiServer On-Page Editing er den enkleste måten å redigere et EPiServer nettsted på. Du trenger bare å høyreklikke på siden, så kommer det opp en verktøylinje for redigering og en boks rundt teksten du kan endre. Foreta endringene, lagre og de blir øyeblikkelig publisert på Internett. Offentlige etater, medieselskaper, produksjonshus og fi nansinstitusjoner benytter EPiServer On-Page Editing hver dag. UTVIKLING I MICROSOFT VISUAL STUDIO EPiServer CMS 5 er tett integrert med Visual Studio 2005, noe som øker produktiviteten til utviklingsteamene. Dra full nytte av.net Framework 3.0 og Visual Studio 2005, med funksjoner som Master Pages, Web Controls, Data Sources og Providers. WYSIWYG EDITOR DET DU SER, ER DET DU FÅR Den innebygde editoren i EPiServer CMS 5 utgjør et sofi stikert grensesnitt tilpasset ulike typer av informasjonsmedarbeidere. Med WYSIWYG Editor kan du arbeide med innhold, sette inn bilder, tabeller og bannere og opprette hyperlenker til dokumenter, sider eller andre nettsteder. MICROSOFT OFFICE-VERKTØY Du kan publisere sider og dokumenter fra Microsoft Offi ce-programmer som Word, Excel og PowerPoint direkte til EPiServer CMS, og til og med legge dem til i Filhåndteringsbiblioteket. Integreringsklienten for Offi ce har en innebygd verktøylinje og er installert på brukerens skrivebord. Dette gjør produksjonen av innhold til nettsteder enklere. Sideredigering Høyreklikk og rediger rett på siden. WYSIWYG Editor med stavekontroll, kopier og lim inn fra Word og forhåndsvisning. Det går raskt å opprette et prosjekt med Visual Studio

4 Lena Sundvisson, resepsjonist og utdanningskoordinator» Kunder som regeringen.no, Hydro, Egmont, Scandinavian Airlines (SAS), BI og Sintef bruker EPiServer CMS som sin nettløsning. 4

5 COLLABORATE with everyone and everything Ansatte samarbeider med sine kolleger over organisasjonsgrenser, kunder blir partnere og leverer varer og tjenester istedenfor kun å benytte seg av dem, leverandørkjeder og kundestøtte er fl atere og mer effektiv som følge av nettbasert informasjonsfl yt. Selskaper knytter nettstedene sine opp mot CRM-systemer for å senke kostnadene og øke kundetilfredsheten. Dette er EPiServer CMS 5s vidunderlige nye verden, der du ikke bare samarbeider med mennesker, men også med bedriftssystemene. ARBEIDSFLYT EPiServer støtter alle typer arbeidsfl yt slik at du kan delegere og kontrollere publiseringsprosessen. En arbeidsfl yt med fl ere godkjenningstrinn sørger for at to eller fl ere personer kan godkjenne innholdet på en side før den kan publiseres. Våre arbeidsfl ytmodeller er laget for at utviklere skal kunne tilpasse, endre og forme prosessfl yten i din bedrift. Det er et system der prosesser kan skreddersys, slik at de dekker dine spesifi kke behov. ARBEIDSROM Arbeidsrommene i EPiServer CMS 5 representerer fysiske kontorer i den virtuelle verden, noe som gir rom for økt samarbeid i teamene. Dette gjør at kunder og ansatte kan delta i og fremme samarbeid i bedriften ved å benytte konseptet virtuell arbeidsplass. Som i den fysiske bedriften, deler og utveksler samhandlere ressurser, informasjon og dokumenter gjennom arbeidsrom i EPiServer CMS 5. Microsoft Workfl ow Foundation er integrert i EPiServer CMS 5. I tillegg til å lage arbeidsfl yter for publiseringsprosessen kan det brukes til å utveksle informasjon med eksterne systemer. EPiServer Workrooms er et miljø for gruppebasert dokumentutvikling med automatisk versjonskontroll og inn- og utsjekking av dokumenter. KOBLINGER (CONNECTORS) Du kan integrere webområdet ditt direkte i Microsoft CRM og Salesforce ved hjelp av EPiServer CRM Connectors. Du kan publisere til EPiServer nettstedet fra Microsoft SharePoint ved hjelp av vår SharePoint Connector. Med EPiServer Search Connector kan du implementere avanserte søkefunksjoner ved å integrere nettstedet med søkeprodukter som Google Search Appliance. 5

6 »Mer enn redaktører bruker EPiServer CMS hver dag. Jenny Westerberg, markedsføringssjef 6

7 ENGAGE your visitors for real business Våre mest vellykkede kunder og miljøer skaper sine egne tjenester og programvare fra delte tjenester ved hjelp av EPiServer CMS 5. Istedenfor bare å defi nere brukeropplevelsen eller publisere informasjon bruker smarte ledere vår Web Services/Mashups/Open Development Architecture til å skape plattformer som utnytter potensialet i aktiv deltakelse og deling av erfaringer. EPiServers åpne arkitektur og samling av moduler og tredjepartsprodukter hjelper deg med å engasjere besøkende og medarbeidere en måte som kan øke verdien av din satsning på web. Opprett, rediger og slett bloggposter uten å gå inn i EPiServers back-end-system. BLOGG Med EPiServers Blogg-modul kan du dele dine tanker med enkeltpersoner, team eller medlemmer av et fellesskap. Den er en viktig ingrediens i vår samlede produktstrategi, fordi vi mener blogger er en kanal for meningsutveksling, frihet og engasjement. EPiServers Blogg-modul har støtte for MetaWeblog API og benytter den enkle URL-teknologien som følger med EPiServer. EPITRACE FØLG DE BESØKENDE PÅ NETTSTEDET I SANNTID Med EPiTrace kan du i sanntid se hvem som er på nettstedet ditt og hvordan de navigerer. EPiTrace er uvurderlig for salgssjefer som følger med på hvor potensielle kunder tar veien, og for nettansvarlige som redigerer nettsteder basert på de besøkendes bevegelsesmønstre. EPiTrace viser aktiviteten på nettstedet ditt i sanntid. Vis den på en stor fl atskjerm i salgsavdelingen. EPIMORE TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER Mange globale partnere tilbyr moduler, produkter og tjenester til EPiServer-kunder og -miljøer. Vi mener at kryssbruk at ett bransjespesifi kt produkt skaper enorm effektivitet i en annen bransje kan skape muligheter og fremme hurtig fornyelse. For å oppmuntre til dette har vi åpnet rammeverket vårt slik at tredjepartsprodukter og -tjenester kan brukes problemfritt sammen med EPiServer CMS 5 og bidra til å møte kravene i markedet. EPiMore er en markedsplass hvor du fi nner våre tredjepartsløsninger. 7

8 Daniel Maurer, partnersjef Mer enn 1900 kunder og 200 løsningspartnere arbeider»med EPiServer CMS. 8

9 Utviklet med den nyeste teknologien EPiServer CMS 5 er basert på Microsoft.NET 3.0-teknologi for å oppnå bedre sikkerhet for kunden. Med EPiServer CMS 5 har vi gjort store teknologiske framskritt. Vi har lagt grunnlaget for en mer omfattende, engasjerende og kraftigere måte å lage nettsteder på. ENKEL FILADMINISTRASJON Ved å peke og dra en eller fl ere fi ler i en nettleser kan du enkelt laste opp fi ler til serveren og administrere fi ler på en nettside. ENKELT Å REDIGERE TEKST Du kan enkelt utforme tekstens utseende i henhold til bedriftens retningslinjer ved hjelp av en nettleser. Den innebygde editoren gjør at du kan redigere tekst direkte på nettsiden. Det er som å bruke et tekstbehandlingsprogram du kan formatere tekst, redigere innhold, sette inn tabeller, lage koblinger og laste opp og legge ved bilder og fi ler. Det du ser i editoren, er det som publiseres. ARBEIDE MED MANGE SPRÅK Hvis du arbeider med innhold på mange språk, kan du enkelt sammenlikne tekst side for side. Her fi nnes alt du behøver for å arbeide effektivt. DET SKAL VÆRE ENKELT, MEN KRAFTIG Mer enn redaktører over hele verden bruker EPiServer CMS. Med pek-og-dragrensesnittet er det enkelt å lage nettsider med fengende tekst og bilder. Nettsider kan publiseres direkte fra Microsoft Word. Du har alltid et godt bilde av hvordan nettstedet ser ut og hva du gjør på siden, og du kan verifi sere struktur og navigasjon. Det fi nnes til og med fl erspråklig støtte, slik at du kan sammenlikne nettsider på ulike språk. Vi har gjort det enkelt å arbeide med nettsider. Alle funksjonene du behøver for å arbeide profesjonelt, er til enhver tid tilgjengelige. 9

10 Per Gunsarfs, utvikler» EPiServer CMS 5 er laget for dagens og morgendagens nettsteder, med større krav til hastighet, ytelse og omfang. 10

11 UTNYTT KRAFTEN I MICROSOFT.NET EPiServer CMS 5 er et Microsoft.NET-basert system som støtter datakilder, roller og virtuelle søkeveileverandører. Microsoft.NET er et framtidssikkert system som er i forkant når det gjelder funksjonalitet og innovasjon. EPISERVER CMS 5 UTVIKLERENS BESTE VENN EPiServer CMS 5 er basert på.net standardteknologi. Dette betyr at utviklere raskt kan lage og tilpasse nettsteder. Det fi nnes også byggesteiner klare til bruk i EPiServer CMS 5 for å oppnå resultater raskt. MED RIKTIG ARBEIDSFLYT ER ALT MULIG I EPiServer CMS 5 utvikler du arbeidsfl yten ved hjelp av.net Workfl ow Foundation et moderne og robust rammeverk for håndtering av asynkrone prosesser og arbeidsfl yter. Du kan opprette og administrere arbeidsfl yter for godkjenning av innhold, publiseringsrutiner eller streaming av data til et eksternt system. ENKEL FILHÅNDTERING WebDAV (eller Web Folders), en standard webteknologi, øker redaktørenes muligheter til å arbeide både med fi ler og andre systemer. WebDAV kan integreres i eksterne systemer og applikasjoner som f.eks. Microsoft Offi ce. RASK OG ENKEL UTVIKLING MED VISUAL STUDIO 2005 EPiServer CMS 5 er tett integrert med Visual Studio Du kan raskt opprette et prosjekt med Visual Studio 2005 og enkelt bruke dra-og-slipp-funksjonene i designlaget. Dra full nytte av egenskapene til ASP.NET 2.0 og Visual Studio 2005, slik som Master Pages, Web Controls, Data Sources og Providers. Vårt nye nettsted leverer virkelig varene på alle måter: Den ser fl ott ut, gir enestående brukeropplevelser, treffer varemerket, er enkel å oppdatere og har hittil overgått alle våre mål og forventninger. JAN SHEPHERD Markedsføringssjef, Aqualisa EPISERVER CMS 5 ER BYGD PÅ EN TRELAGSARKITEKTUR Web DAV Integration Web Services MS Office RSS API XForm Workflow Foundation CMS API Configuration Permanent Link-converter Virtual Path Provider Templates Property Controls.NET & EPiServer Controls User Controls Template Pages Master Pages EPiServer core Friendly URL-converter Edit/Admin Data management Editor Publish-Workflow Script Manager Theme Master Page Data Factory / Page Cache Data Sources Object Store Unified File System Import / Export Microsoft.NET Framework 3.0 Role Provider Member Provider Personalization Provider Det nye nettstedet vårt er mer enn vi hadde håpet på. Vi har hatt over fi re ganger så mange besøkende som vi hadde forventet. Det skader heller ikke å ha et verktøy som gjør vedlikehold av siden mye enklere. FREDRIK LAURELL Markesførings- og kommunikasjonssjef, Duni AB File Store Workflows Data Store User Directory 11

12 Laurie Coady, internsalg Med EPiMore kan du fi nne tredjepartsprodukter for nett-tv, søkemotoroptimalisering (SEO),»avansert søk, håndtering av maler og mye mer. 12

13 SKALERBARHET OG RESSURSOPTIMALISERING Den nye EPiServer CMS 5 er laget for dagens og morgendagens nettsteder, med større krav til hastighet, ytelse og omfang. Ved å skille data, brukere og arbeidsfl yter åpner den for skalerbarhet og tilgjengelighet. EPiServer CMS 5 kan fordele belastningen slik at innkommende trafi kk til nettstedet ditt kan deles på fl ere servere. LAGET FOR INTEGRERING Med Microsoft.NET som utviklingsplattform og EPiServer CMS 5s åpne arkitektur blir integrasjon mot eksterne systemer en lek. EPiServer CMS 5 leveres med ferdige Web Services, slik at du kan begynne integreringen med en gang. TILGJENGELIGE NETTSTEDER Nye funksjoner i EPiServer CMS 5 og ASP.NET gir deg full kontroll over tilgjengeligheten til nettstedet. Det er enkelt å bygge tilgjengelige nettsteder i henhold til retningslinjene fra W3C/WAI og andre standardiseringsorganer. EN ÅPEN OG TILPASNINGSDYKTIG ARKITEKTUR Ingen løsninger er like derfor har vi en åpen og fl eksibel arkitektur. Vi gjør det mulig å lage plug-ins, endre innstillinger, håndtere hendelser og utvikle fl eksible fi lsystemer og andre integreringsbroer. EPiServer CMS 5 gjør det enkelt å utveksle informasjon via Web Services. PORTALTEKNOLOGI MED WEB PARTS EPiServer CMS 5 støtter ASP.NET Web Parts, som er en teknologi for bygging av portaler. Dessuten er EPiServer CMS 5s funksjoner for individuell tilpasning, sikkerhet, autorisering og integrering byggesteinene i de fl este portalløsninger. Uansett om du lager en intern bedriftsportal eller en privat eller offentlig portal, gir EPiServer CMS 5 deg de verktøyene du trenger for å lykkes. AUTORISERING OG SIKKERHET Det har aldri vært enklere å integrere eksterne brukerkataloger i EPiServer CMS 5 via standard.net-membership og Role Provider. EPiServer CMS 5 administrerer autorisering til alle nettsteder og gir kun innloggede brukere tilgang til informasjon og tjenester. HURTIG OG KRAFTIG UTVIKLING Kjernen i EPiServer CMS 5 er et stort klassebibliotek som kan utvides av programmerere og systemutviklere. EPiServer CMS 5 gir større handlingsrom enn noensinne. Klassebiblioteket inneholder alt en utvikler trenger for å lage moderne nettsteder med et veldokumentert API. EPIMORE TREDJEPARTSMODULER OG -TJENESTER EPiMore er en markedsplass hvor du fi nner våre tredjepartsløsninger. Samarbeidspartnerne våre tilbyr moduler, produkter og tjenester som er integrert i EPiServer CMS. Ved hjelp av EPiMore partnerprodukter kan du legge til nye funksjoner på nettstedet ditt uten å forlate EPiServers brukervennlige grensesnitt. Les mer om dette på EPiServers veikart fokuserer på å skape interaktiv kommunikasjon, engasjere eksisterende og potensielle kunder og å fremme fellesskapssamarbeid. Resultatet er muligheten for varme nettsteder der WCM og CRM møtes for å styrke kundeopplevelsen. BUTLER GROUP Technology Audit September 2007 Da vi så den første demoen av EPiServer, ble vi forbauset over hvor enkelt det var. Med hensyn til funksjonalitet og enkel implementering var EPiServer absolutt det beste vi fant. JOY KHAMBHAITA Sjef for e-handel Navman 13

14 »EPiServer CMS 5 oppfyller alle krav en bedrift eller organisasjon stiller til et innholdshåndteringssystem (CMS). Lena Spegel, informasjonsmedarbeider og veileder 14

15 Funksjoner i EPiServer CMS 5 FIL- OG DOKUMENTHÅNDTERING Filhåndtering Filversjonshåndtering Ensartet fi lsystem Dokumenthåndtering Inn- og utsjekking av dokumenter Støtte for WebDAV PUBLISERING Tidsstyrt publisering Håndtering av arbeidsfl yt og prosesser MS Offi ce-integrering og -publisering Sideadministrasjon Statistikk Oppgaver INNHOLDSHÅNDTERING Innholdsversjonshåndtering Stavekontroll Innholdskategorisering Støtte for fl ere språk Skjemahåndtering Bilderedigering Vennlige URL-er Søkemotor Innholdsarkivering Rik tekstredigering Versjonshåndtering Dynamisk innhold INTEGRERING OG UTVIKLING Speiling av innhold Internettjenester Fullstendig sett av prøvesider, bl.a. maler for Skjema, Søk, Sidekart, RSS, Abonnement, Registrering, Dokumenter, Innlogging og Fillister. SIKKERHET Brukeradministrasjon Kvalifi kasjoner og validering Role og Membership provider Virtuelle grupper DRIFT Ressursoptimalisering Støtte for SQL Server Speiling av oppsett og innhold INDIVIDUELL TILPASNING Portalløsninger Brukeralternativer Språkalternativer Bruker- og medlemsregistrering Abonnementstjenester Alle bedrifter som skal bygge og vedlikeholde nettsteder, bør ta en nærmere titt på EPiServer CMS. BUTLER GROUP Technology Audit September 2007 SYSTEMKRAV Windows 2003 Server Microsoft SQL 2005 eller Microsoft SQL 2000 Microsoft IE 6.0 eller nyere for redigering og administrasjon. Begrenset støtte for Firefox. Microsoft.NET Framework 3.0 For å publisere med Microsoft Offi ce, kreves Offi ce 2003 eller nyere. EPiServer krever ikke at besøkende skal bruke bestemte nettlesere. 15

16 Våre samarbeidspartnere Din vei til morgendagens Internett EPiServer CMS er verdens raskest voksende plattform for administrasjon av nettsideinnhold, med kunder og løsningspartnere på alle kontinenter. Salget håndteres av hundrevis av partnere over hele verden, som leverer komplette løsninger med tjenester, opplæring og kundestøtte. Vi bygger langsiktige partnerskap. Dette krever gjensidig engasjement og forutsetter at de gjennomfører EPiServers partnerprogram. Dette betyr at våre partnere har tilstrekkelig kunnskap innen salg, prosjektledelse, utvikling, implementering og opplæring. Du fi nner mer informasjon på EPiServer Sverige Finlandsgatan KISTA Tel: Sep 2007 We cannot be held responsible for any errors in this text. We reserve the right to make changes. EPiServer UK Davidson House Forbury Square Reading, RG1 3EU Tel: EPiServer Norge Drammensveien OSLO Tel: EPiServer Danmark Sluseholmen København SV Tel: EPiServer Asia Pacific Level 14, Concorde Towers UB City, # 1 - Vittal Mallya Road. Bangalore, India Tel: Tel: Sverige Norge Danmark Finland Australia New Zealand Storbritannia Nederland Italia Polen Sør-Afrika USA Spania Argentina Brasil Chile Colombia Peru Venezuela India Mexico Canada Tyskland Frankrike Ungarn Belgia Sveits Japan Kina Hong Kong Sør-Korea Malaysia Singapore Thailand Taiwan Mauritius Forente Arabiske Emirater

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Engasjer dine kunder. Opparbeid og optimer din forretning på nett.

Engasjer dine kunder. Opparbeid og optimer din forretning på nett. Engasjer dine kunder. Opparbeid og optimer din forretning på nett. Gi dine kunder virkningsfulle opplevelser i alle medier og kanaler med én integrert plattform. Én plattform for (hele) din digitale verden

Detaljer

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish er et system for enkel og effektiv publisering på web. Brukervennlighet og kostnadseffektivitet står

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Norske Publiseringsløsninger 2006

Norske Publiseringsløsninger 2006 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 1 av 42 Norske Publiseringsløsninger 2006 Versjon 1.1 per 15. mai 2006 WebFakta www.webfakta.no c/o Evolve, Martin Linges vei 17, 1330 Snarøya Faglig ansvarlig for

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHÅNDTERING NY UNDERSØKELSE: E-POSTARKIVERING I OFFENTLIG SEKTOR KAN

Detaljer

Kurskatalog. September 2011 februar 2012 KURS SERTIFISERING KARRIERE. Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4

Kurskatalog. September 2011 februar 2012 KURS SERTIFISERING KARRIERE. Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4 Kurskatalog September 2011 februar 2012 Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4 Komplett kursportefølje for utviklere! Side 8 Oppgradere til Office 2010? Vi hjelper deg! Side 12 KURS SERTIFISERING

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted Fremtidens medietjenester finner du i nettskyen! Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted >>> Alt på ett sted Portalen som gir tilgang, styring og oversikt over medieaktivitetene Det du

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE Fokus på adferd Adferdsøkonomiske styringssystemer forbedrer prestasjoner DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Self service Enterprise BI i skjønn forening med selvbetjent BI BUSINESS No. 8 /

Detaljer

Overser du optimaliseringsmuligheter?

Overser du optimaliseringsmuligheter? Overser du optimaliseringsmuligheter? Selv små justeringer kan ha stor betydning for din ERP-løsning. Bli med på Dynamics-dagen og få presentert bransjeløsninger og tilleggsløsninger til og som gjør at

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER Effektive nettsamfunn Spar tid ved å bruke tjenester på nettet DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Effektivt med chat Chatfunksjon gir mer fornøyde bankkunder Konstant overvåking Kontinuerlig

Detaljer

En rekke av landets ledende rekrutterings- og bemanningsbyrå har allerede byttet til oss. Hva med dere?

En rekke av landets ledende rekrutterings- og bemanningsbyrå har allerede byttet til oss. Hva med dere? En rekke av landets ledende rekrutterings- og bemanningsbyrå har allerede byttet til oss. Hva med dere? Recruitment Manager Komplett ERP-system for rekruttering & bemanning SYSTEM- & FIRMAPRESENTASJON

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder Få inn pengene Les artikkelen på side 10 Komplett økonomisystem Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med en profesjonell webside 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll

Detaljer