Øvrige styremedlemmer Styremedlemmer Jan Fossheim Stavanger. Brit Johanne Orre. Varamedlemmer Lars Olav Laukvik Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øvrige styremedlemmer Styremedlemmer Jan Fossheim Stavanger. Brit Johanne Orre. Varamedlemmer Lars Olav Laukvik Stavanger"

Transkript

1 Årsmelding Årsregnskap 2014

2 1. Om virksomheten Styret Arbeidsutvalget Leder Liv Elgheim Fredrikstad Nestleder Vidar Nornes Stavanger Styremedlem Aud Pedersen Vee Stavanger Styremedlem Astrid Berg Sandnes Øvrige styremedlemmer Styremedlemmer Jan Fossheim Stavanger Sindre Skjøld Stavanger Brit Johanne Orre Jæren Eirik Lund Stavanger Hanne Berg Egersund Varamedlemmer Lars Olav Laukvik Stavanger Arne Sigurd Mossige Stavanger Kontrollkomiteen Leder Kjell Staveland Haugesund Medlem Bjørg Odland Sandnes Medlem Jan Bertelsen Egersund Varamedlem Stine Karin Bjelland Karmøy Administrasjon Daglig leder Lilli Anne J. Grong 100% Musikkonsulent Jonas S. Rogne 70% Drillkonsulent Ann- Cecile S. Davis Daglig leder deltok på en samling for daglige leder og fagsjefer. I tillegg deltok daglig leder på ledersamling for tillitsvalgte. Musikkonsulent og daglig leder deltok begge på 2- dagers samling for alle ansatte høsten Styrets arbeid Styret har hatt 6 møter og behandlet 62 saker. Innholdet i sakene har vært av administrativ, faglig og organisatorisk karakter. Referatet fra styremøtene blir publisert på hjemmesiden etter at de er godkjent på styremøtet. Styret har fordelt oppgaver mellom seg og deltatt med dugnadsarbeid i forbindelse med aktiviteter og arrangement som RM, samlinger med Rogaland Ungdomskorps, dirigentuka, ungdomssamling og Jan-Am. Regionstyret gjennomførte 16. august en styreseminar på NMF Rogalands kontor. Regional handlingsplan var på agendaen. Kontakt med distriktene Distriktene Dalane og Jæren har gjennomført 2 distriktsmøter. Det er gjennomført et distriktsmøte i Stavanger og Karmøy. Administrasjonen deltar på møter med korps og kulturskole etter behov. Det er gjennomført 2 kurs i korpsdrift.no i sørfylket og et kurs i nordfylket. Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har tatt beslutninger i saker delegert fra styret. Blant disse sakene er arbeidsutvalget ankeutvalg for dispensasjonssøknader til sommerkurs og Rogalandsmesterskapet for skolekorps. Administrasjonen rådfører seg med AU i saker som krever rask behandling.

3 Representasjon og hederstegn Representanter for styret har så langt det har vært mulig deltatt ved jubileer, tilstelninger for korps i distriktet og overrekkelse av hederstegn. Det har blitt delt ut 57 hederstegn til medlemmer i NMF Rogaland i Oversikt over representasjon og tildelte hederstegn er samlet i eget vedlegg. Representanter for styret har også deltatt på nasjonale ledermøter og Landsmøte i NMF. Medlemssituasjonen Per hadde NMF Rogaland 5226 medlemmer mot 5241 medlemmer ved utgangen av korps er fordelt på 101 skolekorps og 42 voksenkorps. Av skolekorpsene er det 6 generasjonskorpskorps, 10 skolekorps med drill og i tillegg er det 7 drilltropper uten korpstilhørighet. Økonomi NMF Rogaland sitt regnskap blir ført ved sentralkontoret i Bergen. Kontering skjer lokalt. Økonomien er delt i lokal og nasjonal økonomi. Det vil si at nasjonal økonomi dekker driftsutgifter til kontoret og kr ,- av lønnskostnadene. NMF Rogaland har en sunn økonomi. I 2014 har NMF Rogaland kjørt en stram linje og forholdt seg til budsjett. Noen prosjekter viser et bedre resultat enn forventet. Regnskapet for 2014 er revidert og viser et årsresultat på kr ,- NMF Rogaland har en egenkapital per på kr ,- Handlingsplan Regionens aktivitet har vært i samsvar med handlingsplanen som ble fremlagt på Regionstinget i Handlingsplanen er inndelt i tre hovedområder- Korpsbygging, Organisasjonsbygging og Omdømmebygging. Hvert av områdene har fire mål, og hvert mål har sine tiltak. Organisasjonen jobber særlig innenfor fire områder: Rammevilkår Aktivitet Ungdom Service 2. Prosjekt, arrangement og øvrig aktivitet RM Skolekorps Rogalandsmesterskapet for skolekorps ble arrangert mars med ca 1800 deltakere fra hele fylket. RM er et komplekst arrangement og inneholder blant annet samspillseminar for aspiranter, junior RM med 28 deltakerkorps, skolekorps RM med 49 deltakerkorps, solist RM med 62 deltakere og ensemble RM med 31 ensembler. I tillegg deltar omtrent 360 aspiranter på samspillseminar. Festkonsertene lørdag og søndag står Rogaland Ungdomskorps for. Se eget vedlegg for resultatliste. Fagkonferansen «Bedre Korps» februar 2014 arrangerte NMF Rogaland fagkonferansen «Bedre korps» på Utstein Kloster Hotell på Mosterøy. 35 deltakere i tillegg til 8 medlemmer fra styret i NMF Rogaland deltok. Samlingen hadde en varighet på 11 timer med overnatting. I tillegg til musikalske innslag fikk deltakerne følgende foredrag: -Penger i korpskassen ved Lilli A. Grong -Informasjon fra NMF ved Liv Elgheim og Lilli A. Grong -Slagverk i korps ved Jens T. Larsen

4 -Hvordan få mediene interessert i oss? ved Ingeborg Marie Jensen -Kurs i Korpsdriftsportal ved Odd Petter Saltnes -Mål og Handlingsplan ved Lilli A. Grong Landsfestival i Trondheim I anledning grunnlovsjubileum inviterte NMF alle medlemskorps til festival i Trondheim. Konserter, parader, NM i drill, marsjering, skolekorps janitsjar og brass var en del av festivalen. Prosjektledelsen for NM skolekorps brass ble ivaretatt av daglig leder i Rogaland. Se eget vedlegg for resultater. Ungdomssamling Søndag 14. september 2014 var 26 musikanter i alderen år samlet i Bjergsted, Stavanger til Ungdomssamling. Deltakerne kom fra Tu skolekorps sør i fylket til deltakere fra Karmøy i nordfylket. Tittel på samlingen var «Møt et forbilde og bli et selv!» Musikantene møtte nestleder Viggo Bjørge og musikant Svein Fjermestad fra Born to play ambassadøren Eikanger- Bjørsvik Musikklag. Hvordan være gode forbilder og hvordan ta vare på medmusikanter var spørsmål på agendaen. I tillegg var deltakerne forespeilet å få tips til gode øvingsrutiner og god øvingskultur både for korpset og enkeltmusikantene. Sommerkurs Sommerkursene hadde i år 417 deltakere, fordelt på to gule, to røde, et blått og et svart kurs. Kursene ble gjennomført i uke 30, 31 og 32 på Klepp, Moi og i Kopervik. Kursene inneholder gruppeundervisning på instrumentet, teori, valgfag og korps. Kursene er temabasert. Gult kurs har en varighet på 4 dager med 3 overnattinger. Rødt kurs har en varighet på 6 dager med 5 overnattinger. Blått kurs har en varighet på 7 dager med 6 overnattinger. Svart kurs har en varighet på 8 dager med 7 overnattinger. Dirigentkurs NMF Rogaland er teknisk arrangør for Dirigentuka som ble arrangert august. 110 deltakere fra hele landet deltok på kurset. Fra Rogaland deltok 19 stk. på kurset Talentutviklingsprogrammet TUP- dirigent følger sesongen og hadde i 2014 to samlinger. En samling våren 2014 med 5 jenter som startet høsten 2013, og en samling høst 2014 med nytt kull med 3 deltakere. Trond Korsgård ledet samlingene. Våren 2014 var Sola Brass Band praksiskorps for deltakerne. Dirigentuka og TUP-dirigent er muliggjort av regionale utviklingsprogram (RUP)- midler fra Rogaland Fylkeskommune. Rogaland Ungdomskorps (RUK) RUK har i 2014 hatt 3 helgesamlinger. Samlingen våren 2014 var på Skeie skole med Musikkorpset Gjallarhorn som vertskorps. Første samling høsten 2014 var på Førre skule med Førre Musikkorps som vertskorps. Siste samling i 2014 varpå Vardenes Skole. Samlingen ble avsluttet med konsert i Kuppelhallen. Medvirkende var Stavanger Brass Band. Konserten hadde 115 betalende tilskuere. I tillegg har RUK, som nevnt over, spilt begge festkonsertene på RM. Korpset er i 2014 dirigert av Jacob Vilhelm Larsen og Eirik Lund var samlingsleder. Våren 2014 bestod RUK av 58 musikanter. Høsten 2014 består RUK av 61 musikanter. Korpsbygging Born to play I 2014 var Lye Skulekorps, Åkra Skulekorps, Ådland skulekorps, Bryne Skolekorps, Bogafjell Skolekorps, Kampen Skolekorps, Hana Skolekorps og Stavanger Musikkorps av 1919 deltakerkorps i det to-årig korpsbyggingsprogrammet som heter «Bli bedre- få det bedre». Lye Skolekorps og Åkra Skulekorps ble ferdige med programmet i Programmene er gratis for medlemskorpsene. Norsk Tipping sponser programmet.

5 NMF Rogaland har dyktige veiledere knyttet til programmet. Årlig arrangeres en egen Born to play konsert, med utdeling av priser for årets skolekorpsdirigent, årets skolekorpsleder og årets miljøskaper. Årets skolekorpsdirigent i 2014 ble Morten Øvrebekk fra Tasta Skolekorps. Miljøskaper fra NMF Rogaland var Mina Kristine Ravndal fra Tjensvoll Skolekorps. Alf Johan Aareskjold minnefond NMF Rogaland administrerer minnefondet etter Alf Johan Aareskjold. I 2014 ble det delt ut 5 stipend. Et stipend på kr ,- og 4 stipend på kr ,- 3. Kommunikasjon Våre hjemmesider er vårt hovedinformasjonsorgan. NMF Rogaland oppdaterer jevnlig sidene. Siden skal vise aktiviteten i regionen. Elektronisk informasjonsbrev blir sendt ut tredje hver uke med lokale og nasjonale saker. NMF Rogaland har også en Facebook side. 4. Oppsummering NMF Rogaland leverte også i 2014 et år med høy aktivitet med høy kvalitet og godt økonomisk resultat. Vi har høy deltakelse på våre aktiviteter for korps og musikanter. Administrasjonen forbereder arrangement, driver medlemsservice og deltar på møter i distriktene etter behov. Handlingsplanen vedtatt i 2013 er detaljert og omfattende, og det har ikke lykkes administrasjonen og innfri alle tiltak i planen. 5. Veien videre 2015 byr på regionting og ny periode med tanke på handlingsplan og mulige endringer i regionstyret. Det er fortsatt en reduksjon i antall medlemmer, men mer stabilt enn noen år tilbake. Fokuset framover er å se på tiltak som kan støtte det enkelte medlemskorps. Økt medlemsmasse med å rekruttere og beholde bør være hovedfokus for neste periode. Vedlegg: Oversikt over medlemskorpsene i NMF Rogaland Resultatlister RM 2014 Resultatlister NM 2014 Resultatliste JAN-AM 2014 Hederstegn utdelt i Rogaland 2014 Representasjon 2014

6 Vedlegg 1 Medlemskorps i NMF Rogaland voksenkorps Skolekorps Alexander Brass Band Ganddal Skolekorps Bjergsted Blåseorkester Gard Skolekorps Bryne Musikkorps Goa Skolekorps Egersund Brass Grinde Skulemusikkorps Egersund Musikkorps Grødem Skolekorps Gjesdal Brass Band Hafrsfjord Skolekorps Haugesund Janitsjarorkester Hana Skolekorps Haugesund Ungdomskorps Hauge Skolekorps Havtonar Helleland Skulekorps Hillevåg Veterankorps Hellvik Skolekorps Hinna Brass Hommersåk Skolekorps Høle Musikkorps Hundvåg Skolekorps Imi Brass Husabø Skolekorps Jernbanens Musikkorps Stavanger Håland & Dysjaland Skulekorps Jørpeland Musikkorps Juniorkorpset Karmsund Brass Jåtten skolekorps Klepp Hornmusikk Kampen Skolekorps Kopervik Musikkorps Klepp Skulekorps Kvadrat Musikkorps Kolnes Skolekorps & Drill Kvitsøy Amatørkorps Kopervik og Stokkastrand Skolekorps Moi Musikkorps Kvaleberg Skolekorps Musikkorpset Gjallarhorn Kvernevik Skolekorps Musikkorpset Heimdal Kvitsøy Skolekorps Nærbø Musikkorps Lillesund Skolekorps Randaberg Musikkorps Lura Skolekorps Rennesøy Musikkorps Lye Skulekorps Riska Brass Band Madlamark Skolekorps Skeie Brass Moi Skolekorps Skudeneshavn Musikkorps Mosterøy Skolekorps Sokndal Musikkorps Norheim Skolekorps Sola Brass Band Nylund Skolekorps Stangaland Brass Nærbø skulekorps Stavanger Brass Band Ogna Skulekorps Stavanger Janitsjar Oltedal Brass Band Stavanger Kommunes Korps Orre Skulekorps Stavanger Musikkorps Av 1919 Randaberg Skulemusikkorps Sverre Sigurdson M.Korps Rennesøy Skulekorps Tau Musikkorps Roaldsøy Skolekorps

7 Tysvær Brass Rossabø Skolekorps Vigrestad Brass Band Rosseland Skulekorps Sand Skulekorps Sandnes Skolekorps 6 generasjonskorps Sandved Skolekorps Malmheim Skulekorps Sauda Skulekorps Marvik Musikkorps Sevland Skulekorps Sjernarøy Musikkorps Skeie Skolekorps Skjold Skulekorps Skolekorpset Sola Suldal Musikkorps Sokndal Skolekorps Vats Musikkorps Solvang og Skåredalen Skolekorps Stangaland Skolekorps 7 drilltropper Stangeland Skolekorps Skudenes Drill Storhaug Skolekorps Frakkagjerd Drill Strand Kristelige Juniorkorps Tau Drill Sunde Skolekorps Åkra Drill Tananger Skolekorps Ålgård Drill Tasta Skolekorps Stavanger Drill Tau Skolekorps Haugesund Drillkorps Tjensvoll skolekorps Torvastad Skolekorps 88 Skolekorps Tu Skulekorps Avaldsnes Skolekorps Tuastad Vormedal Skolekorps Auglend Skolekorps Undheim & Eikeland Skulekorps Austrheim Skolekorps Vardenes Skolekorps Austrått Skolekorps Varhaug Skulemusikkorps Bogafjell Skolekorps Vassøy Skolekorps Bore Skulekorps Vaulen Skolekorps Bryne Skulekorps Vedavågen Skolekorps Buøy Skoles Musikkorps Vigrestad Skulekorps Eiganes Skolekorps Vikedal Skulekorps Eigersund Skolekorps Våland Skolekorps Erfjord Skulekorps Ådland Skolekorps Ferkingstad Skolekorps Åkra Skolekorps Frakkagjerd Skolekorps Ålgård Skolekorps Frøyland Skolekorps Førland Skulekorps Førre Musikkorps

8 Vedlegg 2 Resultater Rogalandsmesterskapet for skolekorps 2014 Solister yngste klasse Plass Navn Instrument Korps 1 Skage Rolheim Larsen Marimba Tasta Skolekorps 2 Magnus Von Brandis Alt saksofon Stangeland Skolekorps 3 Sjur Amundrud Bariton Tasta Skolekorps 4 Anne Juul Viktil Baryton Madlamark Skolekorps Johanne Nornes Alt saksofon Madlamark Skolekorps Marius Rygh Reianes Valthorn Eiganes Skolekorps Per Robert Urdahl Euphonium Skolekorpset Sola Kristin Aarrestad Kornett Jåtten Skolekorps Sofie Bråthen Nybø Fløyte Lura Skolekorps 5 Guro Juul Viktil Klarinett Madlamark Skolekorps Hanne Sæthre Jakobsen Kornett Jåtten Skolekorps Øyvind Njølstad Egeland Eb-bass Rosseland Skulekorps 6 Maren Rosland Kristensen Horn Buøy Skoles Musikkorps Joachim Julian Klaussen Trombone Sandved Skolekorps Synnøve Robertson Tverrfløyte Skolekorpset Sola Live Svendsen Fløyte Solvang og Skåredalen Skolekorps Ane Lende Kornett Våland Skolekorps Martine Lauvsnes Nilsen Fløyte Lura Skolekorps Stine Helen Hommen Flygelhorn Auglend Skolekorps Solister mellomste klasse Plass Navn Instrument 1 Tore Kongshaug Marimba Sunde Skolekorps 2 Simen Amundrud Euphonium Tasta Skolekorps 3 Cristian Mauricio Garcia Klarinett Lura Skolekorps 4 Solvei Yang Fløyte Lura Skolekorps Birte Skjegstad Bryne Tuba Lura Skolekorps Rikke Kleppa Kornett Auglend Skolekorps Hårek Andreassen Alt saksofon Hana Skolekorps Sabina Johansen Alt saksofon Hana Skolekorps Erik Otto Johannessen Bøtter/Slagverk Hafrsfjord Skolekorps Håvard Slettli Heskje Euphonium Rosseland Skulekorps 5 Knut Roar Lende Trombone Våland Skolekorps Gjøran Kvammen Klarinett Austrått Skolekorps Agnes Drangeid Klarinett Lura Skolekorps

9 Sindre Sættem Euphonium Jåtten Skolekorps Caroline da Silva Nylund Euphonium Tananger Skolekorps Amund Buer Eb Bass Eiganes Skolekorps Siri Aarthun Hodnesdal Euphonium Hafrsfjord Skolekorps Sonja S. Kristiansen Euphonium Avaldsnes Skulekorps Kristoffer Von Brandis Trompet Stangeland Skolekorps 6 Heidi Sævland Saksofon Lura Skolekorps Petter Voilås Altsaksofon Solvang og Skåredalen Skolekorps Jonathan Grech Eb Bass Sunde Skolekorps Bård Pettersen Eb Bass Buøy Skoles Musikkorps Victoria Aarre Trombone Frøyland Skolekorps Ingrid Skogerbø Trombone Randaberg Skulemusikkorps Solister eldste klasse Plass Poeng Navn Instrument Korps 1 94 Martin Sløveren Andressen Vibrafon Våland Skolekorps 2 92 Agnes Maria Fjermestad Euphonium Vigrestad Skulekorps 3 90 Adrian Andresen Trompet Tasta Skolekorps 4 89 Mari Syvertsen Fløyte Lura Skolekorps Mina Kristine Ravndal Basstrombone Tjensvoll Skolekorps Carina Aasland Thorsen Fløyte Lura Skolekorps 5 88 Solveig Skjegstad Bryne Trompet Lura Skolekorps Oliver Lerstøl Hebnes Saksofon Austrått Skolekorps 6 86 Kjell Tore Hareland Euphonium Rosseland Skulekorps Magnus Vatsvåg Tuba Vardenes Skolekorps 7 84 Morten Hamra Klarinett Stangeland Skolekorps Audun Olsen Eb-bass Avaldsnes Skolekorps Ensembler Yngste klasse Plas Ensemblenavn Korps s 1 Austrått og Hana Tromboneduo Austrått og Hana Skolekorps 2 JA! Madlamark Skolekorps 3 Austrått kornettkvintett Austrått Skolekorps 4 Austrått Grovmessingtrio Austrått Skolekorps Kampens kornettduett Kampen Skolekorps 5 Ida og Marie Tasta Skolekorps Jåtten girls trio Jåtten Skolekorps 6 To på fløyter Solvang og Skåredalen skolekorps Ganddals-jentene Ganddal Skolekorps Jåtten-kvintetten Jåtten Skolekorps

10 Ensembler mellomste klasse Plass Ensemblenavn Korps 1 Kvednest Storband Frøyland Skolekorps 2 Barybones Våland Skolekorps 3 Tasta Trio Tasta Skolekorps 4 Saxduett Nylund Skolekorps 5 Barebones Våland Skolekorps Trombone Duett Tasta Skolekorps 6 Kornett Kvartett Tasta Skolekorps Brass Ålgård Skolekorps Ensembler eldste klasse Plass Poen Ensemblenavn Korps g 1 93 Ten Keiko Cats Tjensvoll, Tasta, Buøy, Vardenes, Hafrsfjord, Kampen, Lura, Ganddal, Eiganes 2 91 Randaberg swing team Randaberg skolemusikkorps 3 90 Austrått Klarinettensemble Austrått Skolekorps 4 88 Holbergpikene Lura, Eiganes, Kvaleberg, Madlamark Valthorn ensemblet Lura Brass Lura, Våland, Kvaleberg, Nylund, Stangeland Lura Skolekorps 5 86 Austrått saksofonkvartett Austrått Skolekorps 6 84 Klarinettopp Stangeland Skolekorps Volvodur Tuba Kvartett Ganddal trompetrio "ROYAL" Tasta Skolekorps Ganddal Skolekorps Nærbø Skulekorps Resultater Junior-RM Korps Buøy Skoles Juniorkorps Randaberg Juniorkorps Våland Juniorkorps Eiganes Juniorkorps Madlamark Juniorkorps Vaulen Juniorkorps Tu Juniorkorps Nærbø Juniorkorps Lura og Austrått Juniorkorps Vigrestad Juniorkorps Et flott korps med god rytme. Et spennende korps med godt rytmisk driv. Et kult korps med god dynamikk. Et samspilt korps med god klang. Et elegant korps med god balanse. Et modig korps med god lyd. Et swingende korps med godt samspill. Et rytmisk korps med spilleglede. Et underholdende korps med god klang. Et tøft korps med godt samspill.

11 Kampen, Sunde og Hafrsfjord Juniorkorps Håland og Dysjaland Juniorkorps Oltedal Juniorkorps Vardenes Juniorkorps Rosseland Juniorkorps Sandved Juniorkorps Bryne Juniorkorps Auglend og Tjensvoll Juniorkorps Kvaleberg Juniorkorps Stangeland Juniorkorps Jåtten Juniorkorps Førre Juniorkorps Tananger Juniorkorps Storhaug Juniorkorps Hana Juniorkorps Nylund Juniorkorps Tasta Juniorkorps Et rocka korps med mye energi. Et presist korps med mye sjarm. Et entusiastisk korps med god rytme. Et groovy korps med god energi. Et fremadstormende korps med mange talenter. Et korps med budskap og sangglede. Et stilsikkert korps med god rytmikk. Et dyrisk bra korps som underholder. Et utdadvendt korps med god energi. Et avansert korps med god intonasjon. Et klangfullt korps med entusiasme. Et følsomt korps med god energi. Et sjarmerende korps med god innsats. Et ryddig korps med god stil. Et imponerende korps med gode detaljer. Et magisk korps som skaper stemning. Et kvalitetsbevisst korps som briljerer. Resultater Skolekorps Janitsjar 4. divisjon janitsjar Plass Poeng 1 91 Bryne Skulekorps 2 90 Kvernevik Skolekorps 3 89 Rossabø og Lillesund Skolekorps 4 86 Klepp Skulekorps 4 86 Solvang og Skåredalen Skolekorps 6 82 Ganddal Skolekorps 3. divisjon janitsjar Plass Poeng 1 94 Tu Skulekorps 2 90 Skolekorpset Sola 3 89 Sandved Skolekorps 4 88 Hana Skolekorps 5 87 Juniorkorpset, Egersund og Husabø 2. divisjon janitsjar Plass Poeng 1 92 Stangeland Skolekorps 2 91 Austrått Skolekorps 3 90 Vaulen og Kvaleberg Skolekorps 4 87 Nærbø Skulekorps 5 86 Eiganes Skolekorps 6 85 Gard og Norheim Skolekorps

12 1. divisjon janitsjar Plass Poeng 1 91 Nylund Skolekorps 2 89 Våland Skolekorps 3 88 Lura Skolekorps Resultater skolekorps brass 4. divisjon brass Plass Poeng 4. divisjon brass 1 95 Randaberg Skulemusikkorps 2 93 Oltedal Brass Band 3 91 Skeie og Roaldsøy Skolekorps 4 90 Sokndal Skolekorps 5 89 Grinde Skulemusikkorps 6 88 Tuestad Vormedal Skolekorps 7 87 Strand Kr. Juniorkorps 8 86 Hellvik og Lye Skolekorps 9 85 Austrheim Skolekorps Rosseland og Vassøy Skolekorps Avaldsnes Skolekorps Torvastad Skulekorps Tau Skolekorps 3. divisjon brass Plass Poeng 3. divisjon brass 1 94 Auglend og Tjensvoll Skolekorps 2 93 Kampen Skolekorps 3 92 Sevland Skulekorps 4 91 Mosterøy Skolekorps 91 Storhaug Skolekorps 6 90 Buøy Skoles Musikkorps 7 89 Frøyland Skolekorps 8 88 Håland & Dysjaland Skolekorps 2. divisjon brass Plass Poeng 2. divisjon brass 1 93 Vardenes Skolekorps 2 91 Stangaland, Kopervik og Stokkastrand Skolekorps 3 89 Vigrestad Skulekorps 4 88 Tananger Skolekorps 5 87 Sunde og Hafrsfjord Skolekorps

13 1. divisjon brass Plass Poeng 1. divisjon brass 1 93 Tasta Skolekorps 2 92,5 Førre Musikkorps 3 91 Jåtten Skolekorps Vedlegg 3 NM resultater 2014 NM korpsdrill Solo 1 baton Juvenile Advanced 3. Plass Isabell Dalberg Hanssen Tau Drill Solo 1 baton Preteen advanced Heat 1 9. plass Bertine Barkved Leirvik Tau Drill 16. plass Amanda Sofie Fossdal Solo 1 baton Preteen advanced Heat 2 8. plass Maria Linnea Voster Tau Drill 9. plass Helena Jøssang Tau Drill 13. plass Emma Eilen Foldøy Solo 1 baton Junior Advanced Heat 1 2. plass Ane Ommundsen Hana Skolekorps Solo 1 baton Junior Advanced Finale 3. plass Ane Ommundsen Hana Skolekorps Solo 1 baton Senior Advanced Heat 1 9. plass Isabel Fikså Knutsen Tau Drill 10. plass Ingvild Hjelmaas Avaldsnes Skolekorps 15. plass Cecilie Ness Hana Skolekorps Solo 1 baton Senior Advanced Heat plass Emilie Blikra Hana Skolekorps 13. plass Janne Kristin Kåsen Tau Drill Solo 2 baton Senior 7. plass Andrea Kvarme Hana Skolekorps Solo x strut Junior innledende runde 13. plass Sofie Sørbø Helliesen Hana Skolekrops Solo x strut Senior

14 13. plass Andrea Kvarme Hana Skolekorps 14. plass Emilie Blikra Hana Skolekorps Drilldans solo Juvenile advanced 5. plass Emilie Kåsen flaglien Tau Drill Drilldans solo Preteen advanced heat 1 8. plass Martine Kalstø Kvalevåg Avaldsnes Skolekorps 16. plass Trym Asser Husebø Hana Skolekorps Drilldans solo Junior heat plass Monica Tindeland Avaldsnes Skolekorps Drilldans solo Junior heat 2 5. plass Sofie Sørbø Helliesen Hana Skolekorps 10. plass Thea Bru Avaldsnes Skolekorps 19. plass Malin Fossdal Avaldsnes Skolekorps Drilldans solo Junior heat 3 1. plass Ane Ommundsen Hana Skolekorps 6. plass Gudrun Skorpe Sjøen Avaldsnes Skolekorps Drilldans solo Junior finale 3. plass Ane Ommundsen Hana Skolekorps Drilldans Solo Senior advanced heat plass Emilie Blikra Hana Skolekorps 19. plass Cecilie Ness Hana Skolekorps Drilldans solo Senior advanced heat 2 5. plass Andrea Kvarme Hana Skolekorps 7. plass Ingvild Hjelmaas Avaldsnes Skolekorps 14. plass Amalie Kalstø Kvalevåg Avaldsnes Skolekorps 15. plass Isabel Fiskå Knutsen Tau Drill Drilldans Duett Junior Innledende runde 2. plass Marte Austrheim og Martine Tysland Haugesund Drillkorps 4. plass Sofie Sørbø Helliesen og Victoria Pleym Sandnes Hana Skolekorps 5. plass Gudrun Skorpe Sjøen og Anne-Sofie Utvik Avaldsnes Skolekorps 10. plass Monique Solstad og Michelle Reinertsen Skudenes Drill 12. plass Martine Kalstø Kvalevåg og Thea Bru Avaldsnes Skolekorps Drilldans duett Junior Finale 3. plass Marte Austrheim og Martine Tysland Haugesund Drillkorps 5. plass Sofie Sørbø Helliesen og Victoria Pleym Sandnes Hana Skolekorps 7. plass Gudrun Skorpe Sjøen og Anne-Sofie Utvik Avaldsnes Skolekorps Drilldans duett Senior 1. plass Ingvild Hjelmaas og Emilie Blikra Hana Skolekorps

15 3. plass Elisabeth Midbøe og Signe Kristine Midtun Skudenes Drill 5. plass Malin Helene Eriksen og Hilde Liknes Skudenes Drill Twirl Duet Juvenile 1. plass Sina Johannessen og Herborg S. Litlatun Tau Drill Twirl Duet Preteen 8. plass Emma Eilen Foldøy og Bertine Barkved Leirvik Twirl Duet Junior 6. plass Susanne Kaldheim og Helene Heimtun Haugesund Drillkorps 16. plass Marie Sørbøe og Hanna Sørensen Skudenes Drill Twirl Duet Senior 2. plass Isabel Fiskå Knutsen og Janne Kristin Kåsen Tau Drill 9. plass Elisabeth Midbøe og Signe Kristine Midtun Skudesnes Drill Drilldans tropp Juvenile 2. plass Tau Drill Drilldans tropp Junior 3. divisjon 2. plass Tau Drill 16. plass Avaldsnes Skolekorps Drilldans tropp Junior 2. divisjon 2. plass Haugesund Drillkorps Drilldans tropp Senior 2. divisjon 4. plass Skudenes Drill Drilldans tropp Senior 1. divisjon 1. plass Hana Skolekorps Resultater NM Brass 5. divisjon Plass Poeng Korps Tysvær Brass Musikkorpset Heimdal Skeie Brass 4. divisjon Plass Poeng Korps Imi Brass 6. 88,5 Stavanger Kommunes Korps

16 3. divisjon Plass Poeng Korps Stangaland Brass Gjesdal Brass Band 1. divisjon Plass Poeng Korps Musikkorpset Gjallarhorn Alexander Brass Band Elitedivisjonen Plass Poeng Korps 3. 95,5 Stavanger Brass Band Sola Brass Band Resultater NM Janitsjar 4. divisjon Plass Poeng Korps Haugesund Janitsjarorkester 1. divisjon Plass Poeng Korps Stavanger Musikkorps av 1919 Resultater NM skolekorps janitsjar 2. divisjon Plass Poeng Korps Lura Skolekorps 1. divisjon Plass Poeng Korps Madlamark Skolekorps Våland Skolekorps Resultater NM marsjering, åpen klasse Plass Poeng Korps Haugesund Ungdomskorps Resultater NM skolekorps brass 3. divisjon Plass Poeng Korps Oltedal Brass Band 1. divisjon Plass Poeng Korps Jåtten Skolekorps

17 Vedlegg 4 Resultatliste Jan-Am 2014 Resultater elitedivisjonen Gull: Sandvikens Ungdomskorps Sølv: Stavanger Musikkorps av 1919 Solistpris: Vidar Hansen, Sandvikens Ungdomskorps, Altklarinett Resultater 1. divisjon Gull: Haugesund Janitsjarorkester Sølv: Meland Musikklag Bronse: Sverre Sigurdson Musikkorps 4. Stord Musikklag 5. Stavanger Janitsjar 6. Jernbanens Musikkorps Stavanger 6. Egersund Musikkorps 8. Fortunens Musikkorps 9. Alliansekorpset Arna med venner 10. Haugesund Ungdomskorps Solistpris: Karl Christian Grønhaug, Haugesund Janitsjarorkester, Altsaxofon Underholdningsprisen Fortunens Musikkorps Beste videopresentasjon Meland Musikklag (Denne prisen kåres av deltakere i konkurransen under festmiddagen)

18 Vedlegg 5 Hederstegn 20 år Skjelbred Tone Egersund Musikkorps år Rodvelt Anne Karin Egersund Musikkorps år Karlsen Hilde Egersund Musikkorps år Gudmundson Gry Egersund Musikkorps år Tønnesen Gro Ege Egersund Musikkorps år Tønnesen Aud Eli Egersund Musikkorps år Løvli Ine Cecilie Egersund Musikkorps år Pettersen Jørn Egersund Musikkorps år Helset Gunhild Egersund Musikkorps år Helset Hans Martin Egersund Musikkorps år Bertelsen Sverre C. Egersund Musikkorps år Sæthre Hanne Egersund Musikkorps år Stokness Kenneth Egersund Musikkorps år Seglem Harald Egersund Musikkorps år Hestnes Geir Egersund Musikkorps år Karlsen Nina Cecilie Moi Musikkorps år Gausland Ola Nærbø Musikkorps år Nyheim Solveig Sokndal Musikkorps år Nyheim Christine Stavanger Musikkorps av år Torstensen Julie Stavanger Musikkorps av år Njaa Berit S. Bryne Musikkorps år Fosse Elise W. Bryne Musikkorps år Hansen Hilde Marie Egersund Musikkorps år Støylen Jan Kåre Egersund Musikkorps år Skogen Tore Egersund Musikkorps år Iversen Rune Egersund Musikkorps år Skjørvestad Unni Rennesøy Musikkorps år Opsahl Finn Rennesøy Musikkorps år Løgevik Alf Håkon Sokndal Musikkorps år Grefstad Bjarne Stavanger Musikkorps av år Hinna Bente Mathiassen Stavanger Musikkorps av år Hveding Hege Stavanger Musikkorps av år Johnsen Berit Stavanger Musikkorps av år Juul Gro Stavanger Musikkorps av år Kverneland Bjørn Bryne Musikkorps år Seglem Kirsten Nessler Egersund Musikkorps år Leidland Barbro Egersund Musikkorps år Skaaland Bjørn Egersund Musikkorps år Seglem Axel Egersund Musikkorps år Johannessen Kjell H. Egersund Musikkorps år Mydland Vidar Sokndal Musikkorps

19 40 år Nornes Vidar Stavanger Musikkorps av år Siegesmund Knut Moritz Stavanger Musikkorps av år Sunde Wenche Karin Stavanger Musikkorps av Hedersdiplom 50 år Fjermestad Georg Eldor Bryne Musikkorps Hedersdiplom 50 år Jensen Johan Egersund Musikkorps Hedersdiplom 50 år Mjaaland Arild Klepp Hornmusikk Hedersdiplom 50 år Braut Sissel Klepp Hornmusikk Hedersdiplom 50 år Gjessen Rolf Stavanger Musikkorps av Hedersdiplom 50 år Vandbakk Gro Stavanger Musikkorps av Hedersdiplom 55 år Thorsen Thor Michael Egersund Musikkorps Hedersdiplom 55 år Bertelsen Jan Egersund Musikkorps Hedersdiplom 55 år Aase Leif Egersund Musikkorps Hedersdiplom 60 år Møller Per Egersund Musikkorps Hedersdiplom 60 år Halvorsen Kjell Stavanger Musikkorps av Hedersdiplom 60 år Håvardsholm Roald Stavanger Musikkorps av NMF Fortjenstmedalje Frønsdal Anne Karin Rossabø Skolekorps Vedlegg 5 Representasjon Brit Johanne Orre Bryne Musikkorps Hederstegn Brit Johanne Orre Bore Skolekorps 40 års jubileum Brit Johanne Orre Rolf Puntervold Begravelse Aud Pedersen Vee Avaldsnes Skolekorps 60 års jubileum Dag Inge Aarhus Rossabø Skolekorps Fortjenestemedalje Arne S. Mossige Madlamark Skolekorps Vinner NM Astrid Berg Jæren Folkehøgskole Gult kurs Liv Elgheim St. Petri Kirke Svart kurs Vidar Nornes Jæren Folkehøgskole Rødt kurs Liv Elgheim Karmøy Folkehøgskole Gult Kurs Hanne Christine Berg Egersund Musikkorps 100 års jubileum Brit Johanne Orre Nærbø Skolekorps 50 år Brit Johanne Orre Bryne Musikkorps 80 år Vidar Nornes Kopervik og Stangaland Skolekorps Konsert Vidar Nornes Åkra Skolekorps 60 år

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Årsmelding NMF Øst 2014 Regionstyrets arbeid i 2014 Region Øst ble etablert ved regiontinget i april 2013. Styret har både i årene 2013 og 2014 hatt et sterkt fokus på å etablere et bærekraftig økonomisk

Detaljer

Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013

Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Komiteen har bestått av: Leder: Marthon Høvring, Kopervik IL / Eli Nygaard, Sandnes Ulf SK Medlem: Janne Dirdal, Randaberg IL Medlem: Alf Morten Skeie,

Detaljer

2008 Norges Musikkorps Forbund

2008 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2008 2008 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet2008 9 2.4Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte 10 2.6Kontrollkomiteen

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

NCF Region Sør Ting 2014

NCF Region Sør Ting 2014 Første Ting-møte i Region Sør etter konstitueringsåret og fusjon mellom Aust- Agder Cyklekrets, Rogaland Cyklekrets og Vest-Agder sykkelutvalg NCF Region Sør Ting 2014 Årsberetning og saksliste Kristiansand,

Detaljer

INNHOLD ÅRSRAPPORTER INFORMASJON. Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse

INNHOLD ÅRSRAPPORTER INFORMASJON. Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse INNHOLD Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse 2 ORGANISASJON Klubber og lag per kommune 2007 Hordaland Fotballkrets Styre, administrasjon, komitéer og utvalg 2007 Representasjon 2006 Organisasjon

Detaljer

Historikk Frogner Skolekorps

Historikk Frogner Skolekorps Starten 23. mars 1952 ble det satt ned en komité som skulle arbeide med å starte et skolekorps på Frogner. Komiteen besto av Solveig Sørlie, Endre Hamre, Maien Asak, Ivar Nordby og Ole Henry Johansen og

Detaljer

HORDALAND FOTBALLKRETS - ÅRSBERETNING 2010 INNHOLD

HORDALAND FOTBALLKRETS - ÅRSBERETNING 2010 INNHOLD INNHOLD Innkalling til ordinært kretsting 2 Forretningsorden 3 ORGANISASJON 2010 Klubber og lag per kommune 5 Hordaland Fotballkrets Styre, administrasjon, komitéer og utvalg 16 Representasjon 18 Organisasjon

Detaljer

01.05.2014 30.04.2015

01.05.2014 30.04.2015 01.05.2014 30.04.2015 ÅRSMELDING Teknikk, økonomi, lover og regler Gi oss innspill på redaksjonen@traktor.no Best i test! SERVICEBØRSEN Teknikk, økonomi, lover og regler Gi oss innspill på redaksjonen@traktor.no

Detaljer

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING 01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING Ren melk fra rent hav! Vi er alltid på jakt etter å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig. For å lykkes må vi ta i bruk havet, skogen og jorden. www.landbruk.no 3 NBU

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til. å bli Guds barn de som tror på hans navn. Joh. 1,12. å r g a n g 4 7 * n r. 3. sept. /okt.

Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til. å bli Guds barn de som tror på hans navn. Joh. 1,12. å r g a n g 4 7 * n r. 3. sept. /okt. mb menighetsblad avaldsnes Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn de som tror på hans navn. Joh. 1,12 å r g a n g 4 7 * n r. 3 sept. /okt. 201 3 mb andakt andakt Valg! Høstens

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Side 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Side 2 Innhold 1. OPPSUMMERING AV FESTIVALEN... 3 2. GJENNOMFØRING AV DØLAJAZZ 2013... 4 2.1. Programarbeid...

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Opplevelse og mestring, - for alle! Jubileumsskrift

Opplevelse og mestring, - for alle! Jubileumsskrift Opplevelse og mestring, - for alle! Jubileumsskrift 2010 Bodø kulturskole 40 år! Bodø kulturskole ble opprettet i 1970. 19. oktober 2010 er det nøyaktig 40 år siden den første undervisningstimen i kulturskolen

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar 2011 1

Årsmøte Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar 2011 1 Årsmøte i Ski musikkråd Waldemarhøy mandag 14. februar 2011 Dagsorden for årsmøte: 1. Konstituering Åpning Navneopprop Godkjenne innkalling Godkjenne dagsorden Velge møteleder og møtesekretær Velge to

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Å rsmelding 2014. Hovedsponsorer

Å rsmelding 2014. Hovedsponsorer Å rsmelding 2014 Hovedsponsorer Innhold Hobøl Drill... 4 Formål... 4 Vedtekter... 4 Norges Musikkorps Forbund... 4 Forretningsinformasjon... 4 Styret og de tillitsvalgte... 5 Konstituering... 5 Endringer

Detaljer

INNHOLD. 17. mai Stavanger 2015

INNHOLD. 17. mai Stavanger 2015 17.MAI Stavanger 2015 INNHOLD 17. mai Stavanger 2015 Gud sign vår konge god... 3 Hilsen fra ordføreren... 4 17. mai-komitéen... 5 Eidsvoll, Fedrelandssangen... 6 Stavangersangen... 7 Grunnlovssangen...8

Detaljer

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Årsberetning 2013-2014 Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Innholdsfortegnelse NRYFs Rytterting 2015 Saksliste 3 SAK 4 Behandling av Årsberetning 2013-2014 4 Kap 1

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer