Øvrige styremedlemmer Styremedlemmer Jan Fossheim Stavanger. Brit Johanne Orre. Varamedlemmer Lars Olav Laukvik Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øvrige styremedlemmer Styremedlemmer Jan Fossheim Stavanger. Brit Johanne Orre. Varamedlemmer Lars Olav Laukvik Stavanger"

Transkript

1 Årsmelding Årsregnskap 2014

2 1. Om virksomheten Styret Arbeidsutvalget Leder Liv Elgheim Fredrikstad Nestleder Vidar Nornes Stavanger Styremedlem Aud Pedersen Vee Stavanger Styremedlem Astrid Berg Sandnes Øvrige styremedlemmer Styremedlemmer Jan Fossheim Stavanger Sindre Skjøld Stavanger Brit Johanne Orre Jæren Eirik Lund Stavanger Hanne Berg Egersund Varamedlemmer Lars Olav Laukvik Stavanger Arne Sigurd Mossige Stavanger Kontrollkomiteen Leder Kjell Staveland Haugesund Medlem Bjørg Odland Sandnes Medlem Jan Bertelsen Egersund Varamedlem Stine Karin Bjelland Karmøy Administrasjon Daglig leder Lilli Anne J. Grong 100% Musikkonsulent Jonas S. Rogne 70% Drillkonsulent Ann- Cecile S. Davis Daglig leder deltok på en samling for daglige leder og fagsjefer. I tillegg deltok daglig leder på ledersamling for tillitsvalgte. Musikkonsulent og daglig leder deltok begge på 2- dagers samling for alle ansatte høsten Styrets arbeid Styret har hatt 6 møter og behandlet 62 saker. Innholdet i sakene har vært av administrativ, faglig og organisatorisk karakter. Referatet fra styremøtene blir publisert på hjemmesiden etter at de er godkjent på styremøtet. Styret har fordelt oppgaver mellom seg og deltatt med dugnadsarbeid i forbindelse med aktiviteter og arrangement som RM, samlinger med Rogaland Ungdomskorps, dirigentuka, ungdomssamling og Jan-Am. Regionstyret gjennomførte 16. august en styreseminar på NMF Rogalands kontor. Regional handlingsplan var på agendaen. Kontakt med distriktene Distriktene Dalane og Jæren har gjennomført 2 distriktsmøter. Det er gjennomført et distriktsmøte i Stavanger og Karmøy. Administrasjonen deltar på møter med korps og kulturskole etter behov. Det er gjennomført 2 kurs i korpsdrift.no i sørfylket og et kurs i nordfylket. Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har tatt beslutninger i saker delegert fra styret. Blant disse sakene er arbeidsutvalget ankeutvalg for dispensasjonssøknader til sommerkurs og Rogalandsmesterskapet for skolekorps. Administrasjonen rådfører seg med AU i saker som krever rask behandling.

3 Representasjon og hederstegn Representanter for styret har så langt det har vært mulig deltatt ved jubileer, tilstelninger for korps i distriktet og overrekkelse av hederstegn. Det har blitt delt ut 57 hederstegn til medlemmer i NMF Rogaland i Oversikt over representasjon og tildelte hederstegn er samlet i eget vedlegg. Representanter for styret har også deltatt på nasjonale ledermøter og Landsmøte i NMF. Medlemssituasjonen Per hadde NMF Rogaland 5226 medlemmer mot 5241 medlemmer ved utgangen av korps er fordelt på 101 skolekorps og 42 voksenkorps. Av skolekorpsene er det 6 generasjonskorpskorps, 10 skolekorps med drill og i tillegg er det 7 drilltropper uten korpstilhørighet. Økonomi NMF Rogaland sitt regnskap blir ført ved sentralkontoret i Bergen. Kontering skjer lokalt. Økonomien er delt i lokal og nasjonal økonomi. Det vil si at nasjonal økonomi dekker driftsutgifter til kontoret og kr ,- av lønnskostnadene. NMF Rogaland har en sunn økonomi. I 2014 har NMF Rogaland kjørt en stram linje og forholdt seg til budsjett. Noen prosjekter viser et bedre resultat enn forventet. Regnskapet for 2014 er revidert og viser et årsresultat på kr ,- NMF Rogaland har en egenkapital per på kr ,- Handlingsplan Regionens aktivitet har vært i samsvar med handlingsplanen som ble fremlagt på Regionstinget i Handlingsplanen er inndelt i tre hovedområder- Korpsbygging, Organisasjonsbygging og Omdømmebygging. Hvert av områdene har fire mål, og hvert mål har sine tiltak. Organisasjonen jobber særlig innenfor fire områder: Rammevilkår Aktivitet Ungdom Service 2. Prosjekt, arrangement og øvrig aktivitet RM Skolekorps Rogalandsmesterskapet for skolekorps ble arrangert mars med ca 1800 deltakere fra hele fylket. RM er et komplekst arrangement og inneholder blant annet samspillseminar for aspiranter, junior RM med 28 deltakerkorps, skolekorps RM med 49 deltakerkorps, solist RM med 62 deltakere og ensemble RM med 31 ensembler. I tillegg deltar omtrent 360 aspiranter på samspillseminar. Festkonsertene lørdag og søndag står Rogaland Ungdomskorps for. Se eget vedlegg for resultatliste. Fagkonferansen «Bedre Korps» februar 2014 arrangerte NMF Rogaland fagkonferansen «Bedre korps» på Utstein Kloster Hotell på Mosterøy. 35 deltakere i tillegg til 8 medlemmer fra styret i NMF Rogaland deltok. Samlingen hadde en varighet på 11 timer med overnatting. I tillegg til musikalske innslag fikk deltakerne følgende foredrag: -Penger i korpskassen ved Lilli A. Grong -Informasjon fra NMF ved Liv Elgheim og Lilli A. Grong -Slagverk i korps ved Jens T. Larsen

4 -Hvordan få mediene interessert i oss? ved Ingeborg Marie Jensen -Kurs i Korpsdriftsportal ved Odd Petter Saltnes -Mål og Handlingsplan ved Lilli A. Grong Landsfestival i Trondheim I anledning grunnlovsjubileum inviterte NMF alle medlemskorps til festival i Trondheim. Konserter, parader, NM i drill, marsjering, skolekorps janitsjar og brass var en del av festivalen. Prosjektledelsen for NM skolekorps brass ble ivaretatt av daglig leder i Rogaland. Se eget vedlegg for resultater. Ungdomssamling Søndag 14. september 2014 var 26 musikanter i alderen år samlet i Bjergsted, Stavanger til Ungdomssamling. Deltakerne kom fra Tu skolekorps sør i fylket til deltakere fra Karmøy i nordfylket. Tittel på samlingen var «Møt et forbilde og bli et selv!» Musikantene møtte nestleder Viggo Bjørge og musikant Svein Fjermestad fra Born to play ambassadøren Eikanger- Bjørsvik Musikklag. Hvordan være gode forbilder og hvordan ta vare på medmusikanter var spørsmål på agendaen. I tillegg var deltakerne forespeilet å få tips til gode øvingsrutiner og god øvingskultur både for korpset og enkeltmusikantene. Sommerkurs Sommerkursene hadde i år 417 deltakere, fordelt på to gule, to røde, et blått og et svart kurs. Kursene ble gjennomført i uke 30, 31 og 32 på Klepp, Moi og i Kopervik. Kursene inneholder gruppeundervisning på instrumentet, teori, valgfag og korps. Kursene er temabasert. Gult kurs har en varighet på 4 dager med 3 overnattinger. Rødt kurs har en varighet på 6 dager med 5 overnattinger. Blått kurs har en varighet på 7 dager med 6 overnattinger. Svart kurs har en varighet på 8 dager med 7 overnattinger. Dirigentkurs NMF Rogaland er teknisk arrangør for Dirigentuka som ble arrangert august. 110 deltakere fra hele landet deltok på kurset. Fra Rogaland deltok 19 stk. på kurset Talentutviklingsprogrammet TUP- dirigent følger sesongen og hadde i 2014 to samlinger. En samling våren 2014 med 5 jenter som startet høsten 2013, og en samling høst 2014 med nytt kull med 3 deltakere. Trond Korsgård ledet samlingene. Våren 2014 var Sola Brass Band praksiskorps for deltakerne. Dirigentuka og TUP-dirigent er muliggjort av regionale utviklingsprogram (RUP)- midler fra Rogaland Fylkeskommune. Rogaland Ungdomskorps (RUK) RUK har i 2014 hatt 3 helgesamlinger. Samlingen våren 2014 var på Skeie skole med Musikkorpset Gjallarhorn som vertskorps. Første samling høsten 2014 var på Førre skule med Førre Musikkorps som vertskorps. Siste samling i 2014 varpå Vardenes Skole. Samlingen ble avsluttet med konsert i Kuppelhallen. Medvirkende var Stavanger Brass Band. Konserten hadde 115 betalende tilskuere. I tillegg har RUK, som nevnt over, spilt begge festkonsertene på RM. Korpset er i 2014 dirigert av Jacob Vilhelm Larsen og Eirik Lund var samlingsleder. Våren 2014 bestod RUK av 58 musikanter. Høsten 2014 består RUK av 61 musikanter. Korpsbygging Born to play I 2014 var Lye Skulekorps, Åkra Skulekorps, Ådland skulekorps, Bryne Skolekorps, Bogafjell Skolekorps, Kampen Skolekorps, Hana Skolekorps og Stavanger Musikkorps av 1919 deltakerkorps i det to-årig korpsbyggingsprogrammet som heter «Bli bedre- få det bedre». Lye Skolekorps og Åkra Skulekorps ble ferdige med programmet i Programmene er gratis for medlemskorpsene. Norsk Tipping sponser programmet.

5 NMF Rogaland har dyktige veiledere knyttet til programmet. Årlig arrangeres en egen Born to play konsert, med utdeling av priser for årets skolekorpsdirigent, årets skolekorpsleder og årets miljøskaper. Årets skolekorpsdirigent i 2014 ble Morten Øvrebekk fra Tasta Skolekorps. Miljøskaper fra NMF Rogaland var Mina Kristine Ravndal fra Tjensvoll Skolekorps. Alf Johan Aareskjold minnefond NMF Rogaland administrerer minnefondet etter Alf Johan Aareskjold. I 2014 ble det delt ut 5 stipend. Et stipend på kr ,- og 4 stipend på kr ,- 3. Kommunikasjon Våre hjemmesider er vårt hovedinformasjonsorgan. NMF Rogaland oppdaterer jevnlig sidene. Siden skal vise aktiviteten i regionen. Elektronisk informasjonsbrev blir sendt ut tredje hver uke med lokale og nasjonale saker. NMF Rogaland har også en Facebook side. 4. Oppsummering NMF Rogaland leverte også i 2014 et år med høy aktivitet med høy kvalitet og godt økonomisk resultat. Vi har høy deltakelse på våre aktiviteter for korps og musikanter. Administrasjonen forbereder arrangement, driver medlemsservice og deltar på møter i distriktene etter behov. Handlingsplanen vedtatt i 2013 er detaljert og omfattende, og det har ikke lykkes administrasjonen og innfri alle tiltak i planen. 5. Veien videre 2015 byr på regionting og ny periode med tanke på handlingsplan og mulige endringer i regionstyret. Det er fortsatt en reduksjon i antall medlemmer, men mer stabilt enn noen år tilbake. Fokuset framover er å se på tiltak som kan støtte det enkelte medlemskorps. Økt medlemsmasse med å rekruttere og beholde bør være hovedfokus for neste periode. Vedlegg: Oversikt over medlemskorpsene i NMF Rogaland Resultatlister RM 2014 Resultatlister NM 2014 Resultatliste JAN-AM 2014 Hederstegn utdelt i Rogaland 2014 Representasjon 2014

6 Vedlegg 1 Medlemskorps i NMF Rogaland voksenkorps Skolekorps Alexander Brass Band Ganddal Skolekorps Bjergsted Blåseorkester Gard Skolekorps Bryne Musikkorps Goa Skolekorps Egersund Brass Grinde Skulemusikkorps Egersund Musikkorps Grødem Skolekorps Gjesdal Brass Band Hafrsfjord Skolekorps Haugesund Janitsjarorkester Hana Skolekorps Haugesund Ungdomskorps Hauge Skolekorps Havtonar Helleland Skulekorps Hillevåg Veterankorps Hellvik Skolekorps Hinna Brass Hommersåk Skolekorps Høle Musikkorps Hundvåg Skolekorps Imi Brass Husabø Skolekorps Jernbanens Musikkorps Stavanger Håland & Dysjaland Skulekorps Jørpeland Musikkorps Juniorkorpset Karmsund Brass Jåtten skolekorps Klepp Hornmusikk Kampen Skolekorps Kopervik Musikkorps Klepp Skulekorps Kvadrat Musikkorps Kolnes Skolekorps & Drill Kvitsøy Amatørkorps Kopervik og Stokkastrand Skolekorps Moi Musikkorps Kvaleberg Skolekorps Musikkorpset Gjallarhorn Kvernevik Skolekorps Musikkorpset Heimdal Kvitsøy Skolekorps Nærbø Musikkorps Lillesund Skolekorps Randaberg Musikkorps Lura Skolekorps Rennesøy Musikkorps Lye Skulekorps Riska Brass Band Madlamark Skolekorps Skeie Brass Moi Skolekorps Skudeneshavn Musikkorps Mosterøy Skolekorps Sokndal Musikkorps Norheim Skolekorps Sola Brass Band Nylund Skolekorps Stangaland Brass Nærbø skulekorps Stavanger Brass Band Ogna Skulekorps Stavanger Janitsjar Oltedal Brass Band Stavanger Kommunes Korps Orre Skulekorps Stavanger Musikkorps Av 1919 Randaberg Skulemusikkorps Sverre Sigurdson M.Korps Rennesøy Skulekorps Tau Musikkorps Roaldsøy Skolekorps

7 Tysvær Brass Rossabø Skolekorps Vigrestad Brass Band Rosseland Skulekorps Sand Skulekorps Sandnes Skolekorps 6 generasjonskorps Sandved Skolekorps Malmheim Skulekorps Sauda Skulekorps Marvik Musikkorps Sevland Skulekorps Sjernarøy Musikkorps Skeie Skolekorps Skjold Skulekorps Skolekorpset Sola Suldal Musikkorps Sokndal Skolekorps Vats Musikkorps Solvang og Skåredalen Skolekorps Stangaland Skolekorps 7 drilltropper Stangeland Skolekorps Skudenes Drill Storhaug Skolekorps Frakkagjerd Drill Strand Kristelige Juniorkorps Tau Drill Sunde Skolekorps Åkra Drill Tananger Skolekorps Ålgård Drill Tasta Skolekorps Stavanger Drill Tau Skolekorps Haugesund Drillkorps Tjensvoll skolekorps Torvastad Skolekorps 88 Skolekorps Tu Skulekorps Avaldsnes Skolekorps Tuastad Vormedal Skolekorps Auglend Skolekorps Undheim & Eikeland Skulekorps Austrheim Skolekorps Vardenes Skolekorps Austrått Skolekorps Varhaug Skulemusikkorps Bogafjell Skolekorps Vassøy Skolekorps Bore Skulekorps Vaulen Skolekorps Bryne Skulekorps Vedavågen Skolekorps Buøy Skoles Musikkorps Vigrestad Skulekorps Eiganes Skolekorps Vikedal Skulekorps Eigersund Skolekorps Våland Skolekorps Erfjord Skulekorps Ådland Skolekorps Ferkingstad Skolekorps Åkra Skolekorps Frakkagjerd Skolekorps Ålgård Skolekorps Frøyland Skolekorps Førland Skulekorps Førre Musikkorps

8 Vedlegg 2 Resultater Rogalandsmesterskapet for skolekorps 2014 Solister yngste klasse Plass Navn Instrument Korps 1 Skage Rolheim Larsen Marimba Tasta Skolekorps 2 Magnus Von Brandis Alt saksofon Stangeland Skolekorps 3 Sjur Amundrud Bariton Tasta Skolekorps 4 Anne Juul Viktil Baryton Madlamark Skolekorps Johanne Nornes Alt saksofon Madlamark Skolekorps Marius Rygh Reianes Valthorn Eiganes Skolekorps Per Robert Urdahl Euphonium Skolekorpset Sola Kristin Aarrestad Kornett Jåtten Skolekorps Sofie Bråthen Nybø Fløyte Lura Skolekorps 5 Guro Juul Viktil Klarinett Madlamark Skolekorps Hanne Sæthre Jakobsen Kornett Jåtten Skolekorps Øyvind Njølstad Egeland Eb-bass Rosseland Skulekorps 6 Maren Rosland Kristensen Horn Buøy Skoles Musikkorps Joachim Julian Klaussen Trombone Sandved Skolekorps Synnøve Robertson Tverrfløyte Skolekorpset Sola Live Svendsen Fløyte Solvang og Skåredalen Skolekorps Ane Lende Kornett Våland Skolekorps Martine Lauvsnes Nilsen Fløyte Lura Skolekorps Stine Helen Hommen Flygelhorn Auglend Skolekorps Solister mellomste klasse Plass Navn Instrument 1 Tore Kongshaug Marimba Sunde Skolekorps 2 Simen Amundrud Euphonium Tasta Skolekorps 3 Cristian Mauricio Garcia Klarinett Lura Skolekorps 4 Solvei Yang Fløyte Lura Skolekorps Birte Skjegstad Bryne Tuba Lura Skolekorps Rikke Kleppa Kornett Auglend Skolekorps Hårek Andreassen Alt saksofon Hana Skolekorps Sabina Johansen Alt saksofon Hana Skolekorps Erik Otto Johannessen Bøtter/Slagverk Hafrsfjord Skolekorps Håvard Slettli Heskje Euphonium Rosseland Skulekorps 5 Knut Roar Lende Trombone Våland Skolekorps Gjøran Kvammen Klarinett Austrått Skolekorps Agnes Drangeid Klarinett Lura Skolekorps

9 Sindre Sættem Euphonium Jåtten Skolekorps Caroline da Silva Nylund Euphonium Tananger Skolekorps Amund Buer Eb Bass Eiganes Skolekorps Siri Aarthun Hodnesdal Euphonium Hafrsfjord Skolekorps Sonja S. Kristiansen Euphonium Avaldsnes Skulekorps Kristoffer Von Brandis Trompet Stangeland Skolekorps 6 Heidi Sævland Saksofon Lura Skolekorps Petter Voilås Altsaksofon Solvang og Skåredalen Skolekorps Jonathan Grech Eb Bass Sunde Skolekorps Bård Pettersen Eb Bass Buøy Skoles Musikkorps Victoria Aarre Trombone Frøyland Skolekorps Ingrid Skogerbø Trombone Randaberg Skulemusikkorps Solister eldste klasse Plass Poeng Navn Instrument Korps 1 94 Martin Sløveren Andressen Vibrafon Våland Skolekorps 2 92 Agnes Maria Fjermestad Euphonium Vigrestad Skulekorps 3 90 Adrian Andresen Trompet Tasta Skolekorps 4 89 Mari Syvertsen Fløyte Lura Skolekorps Mina Kristine Ravndal Basstrombone Tjensvoll Skolekorps Carina Aasland Thorsen Fløyte Lura Skolekorps 5 88 Solveig Skjegstad Bryne Trompet Lura Skolekorps Oliver Lerstøl Hebnes Saksofon Austrått Skolekorps 6 86 Kjell Tore Hareland Euphonium Rosseland Skulekorps Magnus Vatsvåg Tuba Vardenes Skolekorps 7 84 Morten Hamra Klarinett Stangeland Skolekorps Audun Olsen Eb-bass Avaldsnes Skolekorps Ensembler Yngste klasse Plas Ensemblenavn Korps s 1 Austrått og Hana Tromboneduo Austrått og Hana Skolekorps 2 JA! Madlamark Skolekorps 3 Austrått kornettkvintett Austrått Skolekorps 4 Austrått Grovmessingtrio Austrått Skolekorps Kampens kornettduett Kampen Skolekorps 5 Ida og Marie Tasta Skolekorps Jåtten girls trio Jåtten Skolekorps 6 To på fløyter Solvang og Skåredalen skolekorps Ganddals-jentene Ganddal Skolekorps Jåtten-kvintetten Jåtten Skolekorps

10 Ensembler mellomste klasse Plass Ensemblenavn Korps 1 Kvednest Storband Frøyland Skolekorps 2 Barybones Våland Skolekorps 3 Tasta Trio Tasta Skolekorps 4 Saxduett Nylund Skolekorps 5 Barebones Våland Skolekorps Trombone Duett Tasta Skolekorps 6 Kornett Kvartett Tasta Skolekorps Brass Ålgård Skolekorps Ensembler eldste klasse Plass Poen Ensemblenavn Korps g 1 93 Ten Keiko Cats Tjensvoll, Tasta, Buøy, Vardenes, Hafrsfjord, Kampen, Lura, Ganddal, Eiganes 2 91 Randaberg swing team Randaberg skolemusikkorps 3 90 Austrått Klarinettensemble Austrått Skolekorps 4 88 Holbergpikene Lura, Eiganes, Kvaleberg, Madlamark Valthorn ensemblet Lura Brass Lura, Våland, Kvaleberg, Nylund, Stangeland Lura Skolekorps 5 86 Austrått saksofonkvartett Austrått Skolekorps 6 84 Klarinettopp Stangeland Skolekorps Volvodur Tuba Kvartett Ganddal trompetrio "ROYAL" Tasta Skolekorps Ganddal Skolekorps Nærbø Skulekorps Resultater Junior-RM Korps Buøy Skoles Juniorkorps Randaberg Juniorkorps Våland Juniorkorps Eiganes Juniorkorps Madlamark Juniorkorps Vaulen Juniorkorps Tu Juniorkorps Nærbø Juniorkorps Lura og Austrått Juniorkorps Vigrestad Juniorkorps Et flott korps med god rytme. Et spennende korps med godt rytmisk driv. Et kult korps med god dynamikk. Et samspilt korps med god klang. Et elegant korps med god balanse. Et modig korps med god lyd. Et swingende korps med godt samspill. Et rytmisk korps med spilleglede. Et underholdende korps med god klang. Et tøft korps med godt samspill.

11 Kampen, Sunde og Hafrsfjord Juniorkorps Håland og Dysjaland Juniorkorps Oltedal Juniorkorps Vardenes Juniorkorps Rosseland Juniorkorps Sandved Juniorkorps Bryne Juniorkorps Auglend og Tjensvoll Juniorkorps Kvaleberg Juniorkorps Stangeland Juniorkorps Jåtten Juniorkorps Førre Juniorkorps Tananger Juniorkorps Storhaug Juniorkorps Hana Juniorkorps Nylund Juniorkorps Tasta Juniorkorps Et rocka korps med mye energi. Et presist korps med mye sjarm. Et entusiastisk korps med god rytme. Et groovy korps med god energi. Et fremadstormende korps med mange talenter. Et korps med budskap og sangglede. Et stilsikkert korps med god rytmikk. Et dyrisk bra korps som underholder. Et utdadvendt korps med god energi. Et avansert korps med god intonasjon. Et klangfullt korps med entusiasme. Et følsomt korps med god energi. Et sjarmerende korps med god innsats. Et ryddig korps med god stil. Et imponerende korps med gode detaljer. Et magisk korps som skaper stemning. Et kvalitetsbevisst korps som briljerer. Resultater Skolekorps Janitsjar 4. divisjon janitsjar Plass Poeng 1 91 Bryne Skulekorps 2 90 Kvernevik Skolekorps 3 89 Rossabø og Lillesund Skolekorps 4 86 Klepp Skulekorps 4 86 Solvang og Skåredalen Skolekorps 6 82 Ganddal Skolekorps 3. divisjon janitsjar Plass Poeng 1 94 Tu Skulekorps 2 90 Skolekorpset Sola 3 89 Sandved Skolekorps 4 88 Hana Skolekorps 5 87 Juniorkorpset, Egersund og Husabø 2. divisjon janitsjar Plass Poeng 1 92 Stangeland Skolekorps 2 91 Austrått Skolekorps 3 90 Vaulen og Kvaleberg Skolekorps 4 87 Nærbø Skulekorps 5 86 Eiganes Skolekorps 6 85 Gard og Norheim Skolekorps

12 1. divisjon janitsjar Plass Poeng 1 91 Nylund Skolekorps 2 89 Våland Skolekorps 3 88 Lura Skolekorps Resultater skolekorps brass 4. divisjon brass Plass Poeng 4. divisjon brass 1 95 Randaberg Skulemusikkorps 2 93 Oltedal Brass Band 3 91 Skeie og Roaldsøy Skolekorps 4 90 Sokndal Skolekorps 5 89 Grinde Skulemusikkorps 6 88 Tuestad Vormedal Skolekorps 7 87 Strand Kr. Juniorkorps 8 86 Hellvik og Lye Skolekorps 9 85 Austrheim Skolekorps Rosseland og Vassøy Skolekorps Avaldsnes Skolekorps Torvastad Skulekorps Tau Skolekorps 3. divisjon brass Plass Poeng 3. divisjon brass 1 94 Auglend og Tjensvoll Skolekorps 2 93 Kampen Skolekorps 3 92 Sevland Skulekorps 4 91 Mosterøy Skolekorps 91 Storhaug Skolekorps 6 90 Buøy Skoles Musikkorps 7 89 Frøyland Skolekorps 8 88 Håland & Dysjaland Skolekorps 2. divisjon brass Plass Poeng 2. divisjon brass 1 93 Vardenes Skolekorps 2 91 Stangaland, Kopervik og Stokkastrand Skolekorps 3 89 Vigrestad Skulekorps 4 88 Tananger Skolekorps 5 87 Sunde og Hafrsfjord Skolekorps

13 1. divisjon brass Plass Poeng 1. divisjon brass 1 93 Tasta Skolekorps 2 92,5 Førre Musikkorps 3 91 Jåtten Skolekorps Vedlegg 3 NM resultater 2014 NM korpsdrill Solo 1 baton Juvenile Advanced 3. Plass Isabell Dalberg Hanssen Tau Drill Solo 1 baton Preteen advanced Heat 1 9. plass Bertine Barkved Leirvik Tau Drill 16. plass Amanda Sofie Fossdal Solo 1 baton Preteen advanced Heat 2 8. plass Maria Linnea Voster Tau Drill 9. plass Helena Jøssang Tau Drill 13. plass Emma Eilen Foldøy Solo 1 baton Junior Advanced Heat 1 2. plass Ane Ommundsen Hana Skolekorps Solo 1 baton Junior Advanced Finale 3. plass Ane Ommundsen Hana Skolekorps Solo 1 baton Senior Advanced Heat 1 9. plass Isabel Fikså Knutsen Tau Drill 10. plass Ingvild Hjelmaas Avaldsnes Skolekorps 15. plass Cecilie Ness Hana Skolekorps Solo 1 baton Senior Advanced Heat plass Emilie Blikra Hana Skolekorps 13. plass Janne Kristin Kåsen Tau Drill Solo 2 baton Senior 7. plass Andrea Kvarme Hana Skolekorps Solo x strut Junior innledende runde 13. plass Sofie Sørbø Helliesen Hana Skolekrops Solo x strut Senior

14 13. plass Andrea Kvarme Hana Skolekorps 14. plass Emilie Blikra Hana Skolekorps Drilldans solo Juvenile advanced 5. plass Emilie Kåsen flaglien Tau Drill Drilldans solo Preteen advanced heat 1 8. plass Martine Kalstø Kvalevåg Avaldsnes Skolekorps 16. plass Trym Asser Husebø Hana Skolekorps Drilldans solo Junior heat plass Monica Tindeland Avaldsnes Skolekorps Drilldans solo Junior heat 2 5. plass Sofie Sørbø Helliesen Hana Skolekorps 10. plass Thea Bru Avaldsnes Skolekorps 19. plass Malin Fossdal Avaldsnes Skolekorps Drilldans solo Junior heat 3 1. plass Ane Ommundsen Hana Skolekorps 6. plass Gudrun Skorpe Sjøen Avaldsnes Skolekorps Drilldans solo Junior finale 3. plass Ane Ommundsen Hana Skolekorps Drilldans Solo Senior advanced heat plass Emilie Blikra Hana Skolekorps 19. plass Cecilie Ness Hana Skolekorps Drilldans solo Senior advanced heat 2 5. plass Andrea Kvarme Hana Skolekorps 7. plass Ingvild Hjelmaas Avaldsnes Skolekorps 14. plass Amalie Kalstø Kvalevåg Avaldsnes Skolekorps 15. plass Isabel Fiskå Knutsen Tau Drill Drilldans Duett Junior Innledende runde 2. plass Marte Austrheim og Martine Tysland Haugesund Drillkorps 4. plass Sofie Sørbø Helliesen og Victoria Pleym Sandnes Hana Skolekorps 5. plass Gudrun Skorpe Sjøen og Anne-Sofie Utvik Avaldsnes Skolekorps 10. plass Monique Solstad og Michelle Reinertsen Skudenes Drill 12. plass Martine Kalstø Kvalevåg og Thea Bru Avaldsnes Skolekorps Drilldans duett Junior Finale 3. plass Marte Austrheim og Martine Tysland Haugesund Drillkorps 5. plass Sofie Sørbø Helliesen og Victoria Pleym Sandnes Hana Skolekorps 7. plass Gudrun Skorpe Sjøen og Anne-Sofie Utvik Avaldsnes Skolekorps Drilldans duett Senior 1. plass Ingvild Hjelmaas og Emilie Blikra Hana Skolekorps

15 3. plass Elisabeth Midbøe og Signe Kristine Midtun Skudenes Drill 5. plass Malin Helene Eriksen og Hilde Liknes Skudenes Drill Twirl Duet Juvenile 1. plass Sina Johannessen og Herborg S. Litlatun Tau Drill Twirl Duet Preteen 8. plass Emma Eilen Foldøy og Bertine Barkved Leirvik Twirl Duet Junior 6. plass Susanne Kaldheim og Helene Heimtun Haugesund Drillkorps 16. plass Marie Sørbøe og Hanna Sørensen Skudenes Drill Twirl Duet Senior 2. plass Isabel Fiskå Knutsen og Janne Kristin Kåsen Tau Drill 9. plass Elisabeth Midbøe og Signe Kristine Midtun Skudesnes Drill Drilldans tropp Juvenile 2. plass Tau Drill Drilldans tropp Junior 3. divisjon 2. plass Tau Drill 16. plass Avaldsnes Skolekorps Drilldans tropp Junior 2. divisjon 2. plass Haugesund Drillkorps Drilldans tropp Senior 2. divisjon 4. plass Skudenes Drill Drilldans tropp Senior 1. divisjon 1. plass Hana Skolekorps Resultater NM Brass 5. divisjon Plass Poeng Korps Tysvær Brass Musikkorpset Heimdal Skeie Brass 4. divisjon Plass Poeng Korps Imi Brass 6. 88,5 Stavanger Kommunes Korps

16 3. divisjon Plass Poeng Korps Stangaland Brass Gjesdal Brass Band 1. divisjon Plass Poeng Korps Musikkorpset Gjallarhorn Alexander Brass Band Elitedivisjonen Plass Poeng Korps 3. 95,5 Stavanger Brass Band Sola Brass Band Resultater NM Janitsjar 4. divisjon Plass Poeng Korps Haugesund Janitsjarorkester 1. divisjon Plass Poeng Korps Stavanger Musikkorps av 1919 Resultater NM skolekorps janitsjar 2. divisjon Plass Poeng Korps Lura Skolekorps 1. divisjon Plass Poeng Korps Madlamark Skolekorps Våland Skolekorps Resultater NM marsjering, åpen klasse Plass Poeng Korps Haugesund Ungdomskorps Resultater NM skolekorps brass 3. divisjon Plass Poeng Korps Oltedal Brass Band 1. divisjon Plass Poeng Korps Jåtten Skolekorps

17 Vedlegg 4 Resultatliste Jan-Am 2014 Resultater elitedivisjonen Gull: Sandvikens Ungdomskorps Sølv: Stavanger Musikkorps av 1919 Solistpris: Vidar Hansen, Sandvikens Ungdomskorps, Altklarinett Resultater 1. divisjon Gull: Haugesund Janitsjarorkester Sølv: Meland Musikklag Bronse: Sverre Sigurdson Musikkorps 4. Stord Musikklag 5. Stavanger Janitsjar 6. Jernbanens Musikkorps Stavanger 6. Egersund Musikkorps 8. Fortunens Musikkorps 9. Alliansekorpset Arna med venner 10. Haugesund Ungdomskorps Solistpris: Karl Christian Grønhaug, Haugesund Janitsjarorkester, Altsaxofon Underholdningsprisen Fortunens Musikkorps Beste videopresentasjon Meland Musikklag (Denne prisen kåres av deltakere i konkurransen under festmiddagen)

18 Vedlegg 5 Hederstegn 20 år Skjelbred Tone Egersund Musikkorps år Rodvelt Anne Karin Egersund Musikkorps år Karlsen Hilde Egersund Musikkorps år Gudmundson Gry Egersund Musikkorps år Tønnesen Gro Ege Egersund Musikkorps år Tønnesen Aud Eli Egersund Musikkorps år Løvli Ine Cecilie Egersund Musikkorps år Pettersen Jørn Egersund Musikkorps år Helset Gunhild Egersund Musikkorps år Helset Hans Martin Egersund Musikkorps år Bertelsen Sverre C. Egersund Musikkorps år Sæthre Hanne Egersund Musikkorps år Stokness Kenneth Egersund Musikkorps år Seglem Harald Egersund Musikkorps år Hestnes Geir Egersund Musikkorps år Karlsen Nina Cecilie Moi Musikkorps år Gausland Ola Nærbø Musikkorps år Nyheim Solveig Sokndal Musikkorps år Nyheim Christine Stavanger Musikkorps av år Torstensen Julie Stavanger Musikkorps av år Njaa Berit S. Bryne Musikkorps år Fosse Elise W. Bryne Musikkorps år Hansen Hilde Marie Egersund Musikkorps år Støylen Jan Kåre Egersund Musikkorps år Skogen Tore Egersund Musikkorps år Iversen Rune Egersund Musikkorps år Skjørvestad Unni Rennesøy Musikkorps år Opsahl Finn Rennesøy Musikkorps år Løgevik Alf Håkon Sokndal Musikkorps år Grefstad Bjarne Stavanger Musikkorps av år Hinna Bente Mathiassen Stavanger Musikkorps av år Hveding Hege Stavanger Musikkorps av år Johnsen Berit Stavanger Musikkorps av år Juul Gro Stavanger Musikkorps av år Kverneland Bjørn Bryne Musikkorps år Seglem Kirsten Nessler Egersund Musikkorps år Leidland Barbro Egersund Musikkorps år Skaaland Bjørn Egersund Musikkorps år Seglem Axel Egersund Musikkorps år Johannessen Kjell H. Egersund Musikkorps år Mydland Vidar Sokndal Musikkorps

19 40 år Nornes Vidar Stavanger Musikkorps av år Siegesmund Knut Moritz Stavanger Musikkorps av år Sunde Wenche Karin Stavanger Musikkorps av Hedersdiplom 50 år Fjermestad Georg Eldor Bryne Musikkorps Hedersdiplom 50 år Jensen Johan Egersund Musikkorps Hedersdiplom 50 år Mjaaland Arild Klepp Hornmusikk Hedersdiplom 50 år Braut Sissel Klepp Hornmusikk Hedersdiplom 50 år Gjessen Rolf Stavanger Musikkorps av Hedersdiplom 50 år Vandbakk Gro Stavanger Musikkorps av Hedersdiplom 55 år Thorsen Thor Michael Egersund Musikkorps Hedersdiplom 55 år Bertelsen Jan Egersund Musikkorps Hedersdiplom 55 år Aase Leif Egersund Musikkorps Hedersdiplom 60 år Møller Per Egersund Musikkorps Hedersdiplom 60 år Halvorsen Kjell Stavanger Musikkorps av Hedersdiplom 60 år Håvardsholm Roald Stavanger Musikkorps av NMF Fortjenstmedalje Frønsdal Anne Karin Rossabø Skolekorps Vedlegg 5 Representasjon Brit Johanne Orre Bryne Musikkorps Hederstegn Brit Johanne Orre Bore Skolekorps 40 års jubileum Brit Johanne Orre Rolf Puntervold Begravelse Aud Pedersen Vee Avaldsnes Skolekorps 60 års jubileum Dag Inge Aarhus Rossabø Skolekorps Fortjenestemedalje Arne S. Mossige Madlamark Skolekorps Vinner NM Astrid Berg Jæren Folkehøgskole Gult kurs Liv Elgheim St. Petri Kirke Svart kurs Vidar Nornes Jæren Folkehøgskole Rødt kurs Liv Elgheim Karmøy Folkehøgskole Gult Kurs Hanne Christine Berg Egersund Musikkorps 100 års jubileum Brit Johanne Orre Nærbø Skolekorps 50 år Brit Johanne Orre Bryne Musikkorps 80 år Vidar Nornes Kopervik og Stangaland Skolekorps Konsert Vidar Nornes Åkra Skolekorps 60 år

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Årsmelding Årsregnskap 2013

Årsmelding Årsregnskap 2013 Årsmelding Årsregnskap 2013 1. Om virksomheten Frem til regionstinget 6.-7. april 2013 var de tillitsvalgte følgende: Styret Arbeidsutvalget Leder Tore Bjørheim Sandnes Nestleder Liv Elgheim Jæren Styremedlem

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 10.06.2015. Møtenr. 4 Saker 21/15-32/15 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Lilli Anne J. Grong Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Vidar

Detaljer

NMF Rogaland Regionsting 2015. Valgkomitéens innstilling 19. april 2015

NMF Rogaland Regionsting 2015. Valgkomitéens innstilling 19. april 2015 NMF Rogaland Regionsting 2015 s innstilling 19. april 2015 Tillitsvalgte 2013-2015 5 mer, 2 vara Jan Fossheim Brit Johanne Orre Eirik Lund Hanne Christine Berg Lars Olav Laukvik Arne Mossige Astrid Berg

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 13.04.2016 Møtenr. 3 Saker 19/16-29/16 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Arne S. Mossige, Aud Pedersen

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 28.10.2015. Møtenr. 6 Saker 45/15-53/15 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Lilli Anne J. Grong Tilstede Fra Regionstyret Liv Elgheim, Vidar Nornes, Leif Helge Olsen, Aud

Detaljer

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4 AVDELINGSOPPSETT GUTTER OG JENTER 2014 6-10 år GUTTER 10 ÅR Forus og Gausel 1 Forus og Gausel 2 Austrått 1 Ganddal 4 Havørn 3 Hundvåg 3 Hana 1 Hana 2 Hinna 1 Jarl 2 Havdur 1 Sandnes Ulf 1 Jarl 1 Randaberg

Detaljer

Resultater Solist-RM. Resultater Solister Mellomste Klasse. Eldste Klasse. Dommere Jan Magnus Dahle & Åge Østrem. Dommere Steven James & Odin Hagen

Resultater Solist-RM. Resultater Solister Mellomste Klasse. Eldste Klasse. Dommere Jan Magnus Dahle & Åge Østrem. Dommere Steven James & Odin Hagen Resultater Solist-RM Eldste Klasse Dommere Jan Magnus Dahle & Åge Østrem Plass Poeng Navn Instrument 1 90 Morten Hamra Klarinett 2 89 Håvard Liknes Euphonium 3 88 Kjell Tore Hareland Euphonium 4 87 Tore

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 08.06.2016 Møtenr. 4 Saker 30/16-40/16 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Aud Pedersen Vee, Sindre

Detaljer

VINTERPOKALEN VESTNORSK MESTERSKAP I DRILL 2015

VINTERPOKALEN VESTNORSK MESTERSKAP I DRILL 2015 VINTERPOKALEN VESTNORSK MESTERSKAP I DRILL 2015 2. versjon (publisert 26/1) Arrangør: NMF Rogaland, NMF Hordaland og Sveio drilltropp Dommere: Line Tollefsen (hoveddommer), Gro Synne Løvås (GSL), Anita

Detaljer

NM-kvalifisering 2016

NM-kvalifisering 2016 SOLO 1 BATON PRETEEN (20 drillere) SKJÆRGÅRDS- H/O-MESTER- VINTER- ØSTLANDS- DRILL SKAPET POKALEN ET Amalie B. Pettersen (Manstad skolekorps) Celina Kallåk (Stathelle Drillkorps) Christine Eggen Skog (Horten

Detaljer

Tinestafetten. Resultatliste

Tinestafetten. Resultatliste Trinn x00 m Stafett (0) Resultatliste.0.0 Heat: Godeset skole (),, Byfjord Skole (),, Jåtten skole (),0, Madlavoll skole (),, Kvernevik skole (),, Vaulen skole (),, Goa skole (),, Nylund skole (),, Kvaleberg

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 Sakspapirer Regiontinget 2015 Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 REGIONSTING NMF ROGALAND 6.-7. april 2013 Til korps i Rogaland og delegater til Regiontinget 2015 Stavanger 27. mars 2015

Detaljer

Årsmelding Tasta Skolekorps 2012 2013

Årsmelding Tasta Skolekorps 2012 2013 Årsmelding Tasta Skolekorps 2012 2013 Styret: Hilde Grude (leder) Jarle Furre (kasserer) Sindre Skjøld (sekretær og webansvarlig) Berit Vandli Berentsen (uniformer) Olga Lindal (uniformer og transport)

Detaljer

NM-kvalifisering 2015

NM-kvalifisering 2015 DANS SOLO PRETEEN Amalie B. Pettersen (Manstad skolekorps) Elida Elverum (Stjørdal drilltropp) Elise Karlsen (Andenes Drill) Emilie Gudbrandsen (Kringsjå drilltropp) Iben A Thrane (Kringsjå drilltropp)

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (noen

Detaljer

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland Agenda Presentasjon av NMF og NMF Hordaland NMF og kulturskolen møter fremtiden Hvem er NMF? Norges Musikkorps

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund Nordlysdrilliaden 2015

Norges Musikkorps Forbund Nordlysdrilliaden 2015 SOLO 1 BATON PRETEEN BEGINNER Dommer A Dommer B Dommer C Harstad skoles musikkorps - Emma B Markussen 3 51,40 50,70 0,00 51,05 1 Svolvær skolekorps - Victoria Tronsdatter Nikolaisen 5 49,00 47,30 0,00

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad Protokoll til S5 Møtenr 5/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

RESULTATLISTE SOTRAFESTIVALEN

RESULTATLISTE SOTRAFESTIVALEN RESULTATLISTE SOTRAFESTIVALEN 2011 Oppdatert 20.11.2011 JUNIOR Divisjon 1 Felleskorpset Askøy - Aspirantkorps Junior Kun omtale 2 Fitjar Skulekorps Junior Junior ikke plassering 3 Hellen Skoles Musikkorps

Detaljer

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder Menn Senior 60 m Søren Nedrebø 7.1 Stavanger 08.09.55 100 m Torvald Hadland 11.1 Sola 11.06.87 200 m Torvald Hadland 22.7 Stavanger 18.08.84 300 m Torvald Hadland 35.9 Sola 11.06.87 400 m Svein Høgemark

Detaljer

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste 03.10.2013 J 8 år 1 KM fri Ine Bøe Vøllestad 07:25,0 Ina Hamre 04:41,6 Johanna Kjetilstad Muff Matningsdal Idrettslag Ski 08:29,6 G 8 år 1 KM fri Linus Aksnes

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017 Aktivitetskalender for NMF Sør 2016-2017 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2016 til våren 2017. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

Protokoll til S1/2014

Protokoll til S1/2014 Protokoll til S1/2014 Møtenr. 1/2014 13. mars 2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Kåre Stokke, Silje Villanger,

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Johanne Hundseid Etne 39 43 44 88 214 0,- Gave 1. Thomas Johnsen Brufladt Rosendal 41 39 44 93 217 0,- Gave 1. Linn Kvandal Røldal 43 43 47 96 229 0,- Gave 1. Lars Opheim

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016 Aktivitetskalender for NMF Sør 2015-2016 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2015 til våren 2016. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Poststemplene i Rogaland

Poststemplene i Rogaland Poststemplene i Rogaland Tillegg til 2. utgave som kom i 2015 21.11.2015 Hallvard Slettebø Stempelgruppen i Rogaland 1 Innhold Haugesund kommune... 3 Haugesund... 3 Karmøy kommune... 4 Karmsund... 4 Sandnes

Detaljer

Skudenes & Aakra Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank Karmøy sk.l. Karmøy sk.l. Odd Jarle Wathne 210 4291 KOPERVIK Johannes Sørensen (ASP) 267 Nr 5 30 skudd 267 Gjenstand Gjenstand*1 Sebastian Hårvik (ASP) 239 Nr 7 30 skudd 239 Gjenstand Gjenstand*1 Tom Rundhaug

Detaljer

Grasrotandelen i Sunde idrettslag

Grasrotandelen i Sunde idrettslag Grasrotandelen i Sunde idrettslag Sunde idrettslag ble med i Grasrotandelen fra denne ordningen til Norsk Tipping startet i 2009. Til og med 31. august 2014 har Idrettslaget vårt mottatt kr 771 742. Tar

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.02.2014 14/87-8 450/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.02.2014 14/87-8 450/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02 Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.02.2014 14/87-8 450/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Bømlo 25-skudd kl. 1 1. Gisle Vik Fitjar XX99X 48 *X99X 48 9XX9 * 48 => 144 9X9 *X*X9XX 97 => 241 2. Frank Hårvik Os 9X9X9 47 99899 44 XX9XX 49 => 140 XXX99X*X99 96 => 236 25-skudd kl. 2 1. Lars Olav Tveita

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer

SFO-undersøkelse 2009

SFO-undersøkelse 2009 SFO-undersøkelse 9 1 Stavanger samlet Målkrav 76,7,5 76,2 75,2 75,3 77,2 83,2 67 Aktivitetstilbud Tilrettelegging SFO-undersøkelsen 9 Undersøkelsen som ble gjennomført i november 9, retter seg mot foresatte

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år Iben Bøllestad Sandnes IL - Ski 40 06:25,1 Gabrielle Kjølberg Bjerkreim IL - Ski 3 08:54,2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 1 09:05,7 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 2 04:38,4 Fullførte: 4 Påmeldte:

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

NORGES MUSIKKORPS FORBUND Vedlegg 1 NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2009 PROTOKOLL Hotel Alexandra i Loen 15.mars 2009 1 1. KONSTITUERING Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 15. MARS 2009. 2. GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Klubb Poeng 1 Bergen 120 2 Fana 55 3 Voss 33 4 Sotra 13 5 Askøy 10 6 Stord 4 7 Sola 4 8 Os 3 Mønster Yngre Junior Hvitt/gult/grønt Gull Laura Vannvik Bergen Jenter

Detaljer

Siddis Brass 2015 * Oppvarming 35-40 min. før spilletid, totalt 25-30 min. oppvarming

Siddis Brass 2015 * Oppvarming 35-40 min. før spilletid, totalt 25-30 min. oppvarming Siddis Brass 2015 Fartein Valen, Stavanger Konserthus Kuppelhallen Zetlitz, Stavanger Konserthus LKS Oppvarm: Backstage, SKH Oppvarm: Rom 10-11 kulturskolebygg Oppvarm: Øvingsrom SSO, SKH Oppvarm: Orgelsalen

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Geir Sjøveian Flikka 47 49 48 144 126,- 2. Geir Holten Gjesdal 49 48 47 144 0,- 3. Svein Rune Gramstad Gjesdal 47 47 44 138 0,- Pengepremier 15-skudd kl. V55 1. Harald Jensen

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj. 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182. 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178

Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj. 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182. 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178 Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178 3. Svelvik skolekorps 86+ 82 = 168 4. Spjelkavik skolekorps

Detaljer

ÅPNINGSSTEVNET RESULTATLISTE SØNDAG

ÅPNINGSSTEVNET RESULTATLISTE SØNDAG ÅPNINGSSTEVNET RESULTATLISTE SØNDAG 29.5. 2011 Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe SPYD 0,4 kg 1 Martha C Bratland J15 FIK Stein 27,23 2 Rikke Habel J15 Havøysund 23,60 3 Angela Dalakova J15 Vadsø TF 16,34

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Møtenr 2/2015 15. juni 2015 Tid: Kl. 18:00 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Dagsorden 1. 2. 3. 4. Åpning av styremøtet Eivind Hermansen ønsket velkommen

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2013. Infosending 3. Grieghallen 6. og 7. april

HORDABLÆSTEN 2013. Infosending 3. Grieghallen 6. og 7. april Infosending 3 HORDABLÆSTEN 2013 Dragefjellets musikkorps, Sandvikens ungdomskorps og Skjold skoles musikkorps har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten i 2013 Grieghallen 6. og 7. april

Detaljer

Stavløpet 2011. Offisiell resultatliste. Sinnes, Øvre Sirdal 13.03.2011

Stavløpet 2011. Offisiell resultatliste. Sinnes, Øvre Sirdal 13.03.2011 Kvinner 15-16 DSQ 1 Caroline Ziesler Sandnes i.l. 1 1:27:38 : 2 Lene Taugbøl Lomeland Gjesdal IL 1 1:34:13 6:35 3 Silje Marie Hage Gjesdal IL 1 1:44:33 16:55 Janna Løland Figgjo IL Fullførte: 3 Påmeldte:

Detaljer

KORPSDRILL Solo X Strut Twirl Duet Solo 1 Baton Solo 2 Baton Drilldans solo (kun advanced) Drilldans tropp

KORPSDRILL Solo X Strut Twirl Duet Solo 1 Baton Solo 2 Baton Drilldans solo (kun advanced) Drilldans tropp Norges Musikkorps Forbund og teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund inviterer til Drill Grand Prix 27. februar 1. mars 2015 i Håkons hall på Lillehammer. Drill Grand Prix (DGP) er en helt ny

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør

Aktivitetskalender. for NMF Sør Aktivitetskalender for NMF Sør 2017-2018 Til NMF Sørs me VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2017 til våren 2018. Kalenderen har med alle faste arrangementer i NMF Sør, men

Detaljer

NORDLYSDRILLIADEN 2015 Harstad 21. - 22. mars 2015

NORDLYSDRILLIADEN 2015 Harstad 21. - 22. mars 2015 NORDLYSDRILLIADEN 2015 Harstad 21. - 22. mars 2015 VEILEDENDE TIDSSKJEMA LÏRDAG 21. MARS 09:30 Lederm te 10:00 Defilering og Õpning 10:15-10:30 Puljeoppvarming for pulje 1 PULJE 1 Dommersett 1 Dommersett

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Stavanger Svømme Club Høstjakten 2008 Resultater

Stavanger Svømme Club Høstjakten 2008 Resultater Øvelse 1. 400m fri, damer 1p Torhild Narvestad Anda 91 Randaberg IL 5.18,08 439 36,43(36,43) 1.17,10(40,67) 1.58,12(41,02) 2.39,03(40,91) 3.19,62(40,59) 4.00,29(40,67) 4.40,12(39,83) 5.18,08(37,) 2 Kristin

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

Halden Skolemusikkorps. Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008

Halden Skolemusikkorps. Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008 Halden Skolemusikkorps Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008 Agenda Mini konsert med aspirantene Organisering og drift av korpset Marjolein Musikalsk organisering av korpset Christer Instrumentene Simone

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. http://skiens.skolemusikk.no/

ÅRSMELDING 2011. http://skiens.skolemusikk.no/ ÅRSMELDING 2011 http://skiens.skolemusikk.no/ 1. TILLITSVALGTE Styret Leder Nestleder Sekretær Kasserer Materialforvalter Hovedkorpsleder 1 Aspirantkorpsleder 1 Juniorkorpsleder Marit Amundsen Karlsen

Detaljer

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen Klubbmesterskapene: Klassisk arr.: Nes O-lag 12.juni D10-12 Gull Ragnhild Haga D15-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Liv Bakken Haga Bronse Hanne Sørensen D40

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Jenter 16 Breddeserie 2 - Forslag

Jenter 16 Breddeserie 2 - Forslag DUGNAD BUÅ 2015-16 Oppmenn har ansvaret for å fordele vaktperioden i 2-timers vakter med minimum to personer i bua til enhver tid. På dame/herrekamper må det minst være 4 personer bl.a. for å ta seg av

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2016. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 12. 13. mars 2016 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

Året 2015 har vært nok et flott og innholdsrikt år for Nøtterøy skolekorps.

Året 2015 har vært nok et flott og innholdsrikt år for Nøtterøy skolekorps. Nøtterøy skolekorps Postboks 82 3106 Nøtterøy Årsberetning 2015 Året 2015 har vært nok et flott og innholdsrikt år for Nøtterøy skolekorps. Den 8.januar hadde korpset sin første øvelse, og allerede den

Detaljer

EGERSUND SK www.n3sport.no/svomming/esk EGERSUND STUP

EGERSUND SK www.n3sport.no/svomming/esk EGERSUND STUP BRYNE SK www.n3sport.no/svomming/bryne bryne_sk@hotmail.com BOKS 406, 4349 BRYNE 3325.07.00291 UTDAN./KURS BABYSVØM. LILL KRISTIN HOLEN 51 48 79 09 92 62 35 12 svein-egil.holen@c2i.net EGERSUND SK www.n3sport.no/svomming/esk

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 23 379 Telefon: 1308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1212072 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Stevneleder: Petter Helland

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt Felles 7 år Ingvill Sporaland Sandnes IL - Ski 04:30 Rikke Ottesen Gjesdal IL - Ski 12:55 Annike Osland Bjerkreim IL - Ski 10:32 Lisa Grubben Sirdal Skilag - Ski 09:52 Marlen Bue Malmei Bjerkreim IL -

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Sander Hustad Engevik Stord 50 50 50 150 98,- 2. Jardar Aarekol Klepp 49 49 48 146 75,- 3. Oda Innvær Bremnes 48 49 49 146 56,- 4. Sveinung Ådland Karmøy 48 49 46 143 42,-

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

Skotfossfolk har alltid vært flinke til å støtte opp om skolemusikken og korpset har alltid følt at det har blitt satt pris på.

Skotfossfolk har alltid vært flinke til å støtte opp om skolemusikken og korpset har alltid følt at det har blitt satt pris på. du og da! 2 Korps med lange tradisjoner I nærmere 60 år har Skotfoss Skolemusikk vært et hyggelig innslag i lokalmiljøet. Siden starten i 1955 har flere hundre jenter og gutter vært innom korpset. Det

Detaljer

Arbeidsutvalg 2013-2015 Irene Inman Tjørve, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen, Dag Otto Jostad og Botolv Gjeldaker.

Arbeidsutvalg 2013-2015 Irene Inman Tjørve, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen, Dag Otto Jostad og Botolv Gjeldaker. ÅRSMELDING 2013 1. Innledning Etter at vi hadde en positiv runde med begge fylkeskommunene etter sommerkurssaken i 2012, har dette resultert i bedre rammevilkår for regionen. Hedmark fylkeskommune bevilger

Detaljer

Korrigeringer og tillegg

Korrigeringer og tillegg Korrigeringer og tillegg 1 Innholdsfortegnelse Korrigeringerogtillegg...1 Innholdsfortegnelse...2 PROGRAM...4 ÅPNING...5 SAK1KONSTITUERING...6 1.1Godkjenneinnkalling...6 1.2Godkjennedefremmøtterepresentanterogfullmakter...6

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen

KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen 60 meter hekk Gutter 13 år; 76,2 / 7,5 1 Andreas Gjøseter Eidanger 12,22 Jenter 13 år; 68,0 / 7,5 1 Lise Sortedal Eidanger 12,01 ; 76,2 / 7,5 1 Johanne Eline Larsen

Detaljer

Spanstind Rundt 31.03.2013. 1 av 5

Spanstind Rundt 31.03.2013. 1 av 5 1 av 5 Plasering Start nr. Navn Klasse Klubb Tid Differanse G13-14 Gutter 13-14 år G13-14 00:00:00 1 35 Sander Oddnar Daleng G13-14 - 01:20:04 2 51 Edvard Berg Frantzen G13-14 Salangen IF SKI 01:22:28

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1619015 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2017. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 1. 2. april 2017 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

1. Vinterkarusellen 2001

1. Vinterkarusellen 2001 1. Vinterkarusellen 2001 Første løp i vinterkarusellen ble avviklet lørdag 6.januar og dermed er den 20.sesongen innledet. 44 løpere, 20 på 3 km og 24 på 10 km, la trøstig i vei under ideelle forhold.

Detaljer

Kampoppsett/resultater for Agder Cup 2010 Uenes Stadion 04.06.2010-06.06.2010

Kampoppsett/resultater for Agder Cup 2010 Uenes Stadion 04.06.2010-06.06.2010 Kampoppsett/resultater for Agder Cup 2010 Uenes Stadion 04.06.2010-06.06.2010 Kamper for klubben Austrått Austrått 99-1 3367 05.06 11:20 - Gress 3 LG 11 Austrått 99-1 - Voll Lien, Rolf 3363 05.06 12:40

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00 Agder: Farsund Barbros gate 3 4550 Farsund Telefon: 02002 Man - fre: 09.30-15.30 Tors: 09.30-17.00 Flekkefjord Elvegaten 14 4400 Flekkefjord Faks: 38 32 48 35 Man - fre: 09.30-15.00 Tors: 09.30-17.00 Grimstad

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer