Edge 20/25. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Edge 20/25. Brukerveiledning"

Transkript

1 Edge 20/25 Brukerveiledning Mars _0B

2 Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet. Garmin, Garmin logoen, ANT+, Auto Lap, Auto Pause og Edge er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect og Garmin Express er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Navnet Bluetooth og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Mac er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Produktet er sertifisert i henhold til ANT+. Du finner en liste over kompatible produkter og programmer på Modellnummer: A02643

3 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Taster...1 Statusikoner... 1 Installere standardbraketten... 1 Løse ut Edge...1 Legge ut på tur...1 Lade enheten... 1 Trening... 2 Angi kjøremodus... 2 Redigere målet for tid, avstand eller kalori...2 Endre kjøremodus...2 Trene innendørs... 2 Markere runder... 2 Bruke Auto Pause... 2 Bruke Bla automatisk... 2 Endre datafelter... 2 Logg... 2 Vise turen...2 Slette en tur...2 Personlige rekorder... 2 Vise personlige rekorder... 2 Slette personlige rekorder... 3 Vise totalverdier for sykkel... 3 Nullstille totalverdiene for sykkel... 3 Garmin Connect...3 Sende data til Garmin Connect kontoen din... 3 Databehandling... 3 Koble fra USB-kabelen... 3 Bluetooth tilkoblede funksjoner... 3 Parkoble smarttelefonen med Edge Slå av Bluetooth teknologi... 3 Slå av smart varsling...4 Navigasjon... 4 Løyper...4 Følge en løype fra Internett...4 Konkurrere mot et segment... 4 Vise løypedetaljer... 4 Slette en løype... 4 Løypealternativer... 4 Sensorer med ANT Sette på pulsmåleren (tilbehør)... 4 Installere pedalfrekvenssensoren... 5 Parkoble ANT+ sensorer... 5 Stille inn makspuls... 5 Om pulssoner...5 Treningsmål... 5 Konfigurere pulsvarsler... 5 Tilpasse enheten... 5 Konfigurere brukerprofilen... 5 Systeminnstillinger... 5 Tidsinnstillinger... 6 Informasjon om enheten... 6 Spesifikasjoner... 6 Spesifikasjoner for Edge... 6 Spesifikasjoner for pulsmåler... 6 Spesifikasjoner for hastighetssensor og pedalfrekvenssensor... 6 Ta vare på enheten...6 Rengjøre enheten... 6 Ta vare på pulsmåleren... 6 Batterier som kan byttes ut av brukeren... 6 Bytte batteriet i pulsmåleren... 6 Innholdsfortegnelse Bytte batteri på hastighetssensor eller pedalfrekvenssensor... 7 Feilsøking... 7 Oppdatere programvaren... 7 Støtte og oppdateringer... 7 Få mer informasjon... 7 Maksimere batterilevetiden... 7 Innhente satellittsignaler... 7 Nullstille enheten... 7 Utbyttbare tetningsringer... 7 Vise enhetsinformasjon... 7 Tillegg... 7 Datafelter... 7 Pulssoneberegninger... 8 Lisensavtale for programvare... 8 Indeks... 9 i

4

5 Innledning ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. 4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene Á. 5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på sykkelbraketten Â. 6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den låses på plass. Taster Løse ut Edge 1 Vri Edge med klokken for å låse opp enheten. 2 Løft Edge ut av braketten. À Á Â Ã Velg for å slå bakgrunnslyset av og på. Hold nede for å slå enheten av og på. Velg for å starte og stoppe tidtakeren. Velg for å velge et alternativ eller for å bekrefte en melding. Velg for å bla gjennom dataskjermbilder, alternativer og innstillinger. På startskjermbildet velger du denne for å vise enhetsmenyen. Velg for å markere en ny runde. Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Statusikoner Et solid ikon betyr at signalet ble registrert eller at sensoren er koblet til. GPS-status Legge ut på tur Enheten leveres delvis oppladet. Det kan hende du må lade enheten (Lade enheten, side 1) før du legger ut på tur. Hvis Edge 25 enheten ble levert med ANT+ sensor, er enhetene allerede parkoblet. 1 Hold nede for å slå på enheten. 2 Gå til skjermbildet Hjem, og velg. 3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter. Satellittstolpene blir helt farvelagte når enheten er klar. 4 Velg for å starte tidtakeren. MERK: Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går. 5 Velg for å få se flere datasider. Status for Bluetooth Pulsstatus Status for hastighet og pedalfrekvens Status for LiveTrack Installere standardbraketten For å få best mulig GPS-mottak bør du plassere sykkelbraketten slik at den fremre delen av enheten peker mot himmelen. Du kan montere sykkelbraketten på styrestammen eller på styret. 1 Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer i veien for betjeningen av sykkelen. 2 Plasser gummiplaten À på baksiden av sykkelbraketten. Gummitappene justeres etter baksiden av sykkelbraketten slik at den holder seg på plass. Tid À, avstand Á, hastighet Â, total stigning og kalorier registreres så lenge tidtakeren går. Når du bruker pulsmåler (tilbehør), vises slag per minutt og pulssone. TIPS: Du kan tilpasse datafeltene (Endre datafelter, side 2). 6 Velg for å stoppe tidtakeren. 7 Velg Lagre. Lade enheten ADVARSEL Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. LES DETTE Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for rengjøring i tillegget. 3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen. 1 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen. 2 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av enheten, og trykk på laderen À til den klikker på plass. Innledning 1

6 3 Lad enheten helt opp. Trening Angi kjøremodus 1 Velg > Alt. for kjøretur > Kjøreturmodus. 2 Velg et alternativ: Velg Grunnleggende for å dra på en utendørs (Legge ut på tur, side 1) eller innendørs tur (Trene innendørs, side 2). MERK: Dette er standard kjøremodus. Velg Følg løypen for å følge en løype som er lastet ned fra Garmin Connect kontoen (Følge en løype fra Internett, side 4). Velg Tid for å trene mot et bestemt tidsmål. Velg Avstand for å trene mot et bestemt avstandsmål. Velg Kalorier for å trene mot et bestemt kalorimål. 3 Angi eventuelt en tilpasset verdi for målet for tid, avstand eller kalori. 4 Velg. Det vises en melding når du har nådd målet for tid, avstand eller kalori. Enheten piper hvis du har slått på toner (Systeminnstillinger, side 5). Redigere målet for tid, avstand eller kalori Når du trener mot et mål for tid, avstand eller kalori, kan du redigere gjeldende kjøremodus for å endre innstillingen for mål. 1 Velg > Alt. for kjøretur > Kjøreturmodus > Rediger. 2 Angi en tilpasset verdi. 3 Velg. Endre kjøremodus 1 Velg > Alt. for kjøretur > Kjøreturmodus > Endre modus. 2 Velg et alternativ. 3 Angi en tilpasset verdi hvis du trenger mot et mål for tid, avstand eller kalori. 4 Hvis du følger en løype, kan du velge en løype som er lastet ned fra Garmin Connect kontoen. 5 Velg. Trene innendørs Du kan slå av GPS når du trener innendørs for å spare batterilevetid. 1 Velg > Alt. for kjøretur > Bruk innendørs. Enheten aktiverer tidtakermodus. 2 Velg for å starte tidtakeren. Når GPS-en er av, er hastighets- og avstandsdata ikke tilgjengelig med mindre du har en valgfri sensor som sender hastighets- og avstandsdata til enheten (bare Edge 25). Neste gang du slår på enheten, søker den etter satellittsignaler. Markere runder Du kan bruke Auto Lap funksjonen til å merke en runde ved en bestemt avstand automatisk (for eksempel hver 5 km eller 1 miles), og du kan merke runder manuelt. Denne funksjonen er nyttig når du vil sammenligne ytelsen din over ulike deler av en aktivitet. 1 Velg > Innstillinger > Kjøreturinnstillinger > Runder. 2 Velg et alternativ: Velg Auto Lap, og velg en avstand for å bruke Auto Lap funksjonen. Velg Rundetast > Slå på for å bruke til å markere en runde i løpet av en aktivitet. Bruke Auto Pause Du kan bruke funksjonen Auto Pause til automatisk å stoppe tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller andre steder der du må stoppe. MERK: Pausetiden lagres ikke i historikken. Velg > Innstillinger > Kjøreturinnstillinger > Auto Pause > Slå på. Bruke Bla automatisk Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle treningsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i gang. 1 Velg > Innstillinger > Kjøreturinnstillinger > Bla automatisk. 2 Velg en visningshastighet. Endre datafelter Du kan endre kombinasjonen av datafelter på de sidene som vises mens tidtakeren går. 1 Velg > Innstillinger > Kjøreturinnstillinger > Datafelter. 2 Velg en side. 3 Velg et datafelt for å endre det. Logg Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, hastighet, rundedata, høyde og informasjon fra sensorer med ANT+ (tilleggsutstyr). MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge tidtakeren er stanset eller satt på pause. Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene overskrevet. Du bør regelmessig laste opp loggen til Garmin Connect for å holde oversikt over alle turdataene. Vise turen 1 Velg > Historikk > Turer. 2 Velg en tur. Slette en tur 1 Velg > Historikk > Turer. 2 Velg en tur. 3 Velg > Forkast > Ja. Personlige rekorder Når du har fullført en tur, viser enheten eventuelle nye personlige rekorder som ble oppnådd under turen. Personlige rekorder omfatter raskeste tid for en standardavstand, lengste tur og høyeste stigning under en tur. Vise personlige rekorder 1 Velg > Historikk > Rekorder. 2 Trening

7 2 Velg for å bla gjennom rekordene. Slette personlige rekorder 1 Velg > Historikk > Rekorder. 2 Velg rekorden du vil slette. 3 Velg Fjerne? > Ja. Gjenopprette en personlig rekord Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert rekord. 1 Velg > Historikk > Rekorder. 2 Velg rekorden du vil gjenopprette. 3 Velg Bruk tidligere > Bruk rekord. Vise totalverdier for sykkel Du kan vise oppsamlede data som er lagret på Edge, inkludert antall turer, tid og avstand. 1 Velg > Historikk > Totalverdier. 2 Velg et alternativ for å vise totaler for turen eller enheten. Nullstille totalverdiene for sykkel 1 Velg > Historikk > Totalverdier > Nullstill. 2 Velg et alternativ for å nullstille totaler for enhet eller tur. TIPS: Du kan nullstille turtotaler og beholde enhetstotaler for å registrere en ny turlogg. 3 Velg Ja. MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter. Garmin Connect Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming, villmarksturer, triatlon med mer. Du kan opprette en gratis konto på Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker. Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente kalorier, pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter. MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en pulsmåler. Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger til aktiviteter på sosiale nettverk. Sende data til Garmin Connect kontoen din Du kan laste opp alle aktivitetsdata til Garmin Connect kontoen for å få en omfattende analyse. Du kan vise et kart over aktiviteten din og dele aktivitetene dine med venner. 1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen. 2 Gå til 3 Følg instruksjonene på skjermen. Databehandling MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre. Slette filer LES DETTE Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes. 1 Åpne Garmin stasjonen eller -volumet. 2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum. 3 Velg en fil. 4 Trykk på Delete-tasten på tastaturet. Koble fra USB-kabelen Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte. 1 Gjør ett av følgende: I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter enheten. I Mac drar du volumikonet til papirkurven. 2 Koble kabelen fra datamaskinen. Bluetooth tilkoblede funksjoner Edge 25 enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner for en kompatibel smarttelefon eller mobil enhet med programmet Garmin Connect Mobile. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin Connect. Aktivitetsopplastinger: Sender automatisk aktiviteten til Garmin Connect Mobile når du er ferdig med å registrere den. Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere oppdateringer til sosiale medier når du laster opp en aktivitet til Garmin Connect Mobile. Varsler: Viser varsler om anrop og tekstmeldinger på Edge 25 enheten. Parkoble smarttelefonen med Edge 25 1 Gå til og last ned programmet Garmin Connect Mobile til smarttelefonen. 2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten. 3 På Edge 25 enheten velger du > Innstillinger > Bluetooth > Par smarttelefon. 4 Åpne mobilappen Garmin Connect, og følg instruksjonene på skjermen for å koble til en enhet. Du får instruksjonene under det første oppsettet, eller du kan finne dem i hjelpen til mobilappen Garmin Connect. Slå av Bluetooth teknologi På Edge 25 enheten velger du > Innstillinger > Bluetooth > Slå av. Se i brukerveiledningen for smarttelefonen etter informasjon om hvordan du slår av Bluetooth trådløs teknologi. Logg 3

8 Slå av smart varsling Bruk Edge 25 enheten, og velg > Smarte varsler > Slå av. > Innstillinger > Bluetooth Velg Kart for å vise løypen på kartet. Kartfunksjoner Navigasjon Løyper Du kan sende en løype fra Garmin Connect kontoen til enheten. Når den er lagret på enheten, kan du navigere løypen på enheten. Du kan følge en lagret løype rett og slett fordi det er en god løype. Du kan for eksempel lagre og følge en sykkelvennlig vei til jobben. Du kan også følge en lagret løype og forsøke å tangere eller overgå tidligere innstilte innsatsmål. Følge en løype fra Internett Før du kan laste ned en løype fra Garmin Connect kontoen, må du ha en Garmin Connect kontowww.garminconnect.com\start. 1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen. 2 Gå til (Sende data til Garmin Connect kontoen din, side 3). 3 Opprett en ny løype, eller velg en eksisterende løype. 4 Velg Send til enhet. 5 Koble fra enheten. 6 Velg > Løyper. 7 Velg en løype. 8 Velg Utfør løype. 9 Velg for å starte tidtakeren. Kartet viser løypen og fremdrift øverst på skjermen. 10Velg eventuelt for å vise ytterligere datasider. Du kan vise avstanden til enden av løypen À og hvordan du ligger an sammenlignet med løypetiden Á. Konkurrere mot et segment Du kan laste ned løyper som inneholder segmenter, fra Garmin Connect kontoen. Segmenter er virtuelle konkurranseløp. Du kan løpe om kapp med et segment og sammenligne prestasjonen med tidligere aktiviteter, kontakter på Garmin Connect kontoen eller andre medlemmer av Garmin Connect fellesskapet. Du kan laste opp aktivitetsdataene dine til Garmin Connect kontoen for å vise segmentposisjon. 1 Følg en løype som inneholder et segment (Følge en løype fra Internett, side 4). Når du nærmer deg startpunktet for et segment, vises en melding. 2 Begynn å konkurrere mot segmentet. Enheten viser hvor lang tid du har brukt på segmentet. Det vises en melding når segmentet er fullført. Vise løypedetaljer 1 Velg > Løyper. 2 Velg en løype. 3 Velg et alternativ: Velg Detaljer for å vise tid, avstand og samlet stigning for løypen. À Á  Peker mot nord Løypens omkrets Zoomnivå Slette en løype 1 Velg > Løyper. 2 Velg en løype. 3 Velg Slett > Ja. Løypealternativer Velg > Innstillinger > Løypealternativer. Svingevarsler: Aktiverer eller deaktiverer detaljerte navigasjonsanvisninger. Segmentvarsler: Aktiverer eller deaktiverer anvisninger som varsler deg om kommende segmenter. Sensorer med ANT+ Edge 25 kan brukes med trådløse sensorer med ANT+. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer (tilleggsutstyr), kan du gå til Sette på pulsmåleren (tilbehør) LES DETTE Pulsmåleren kan forårsake gnagsår når den brukes over lengre tid. For å lindre dette problemet kan du påføre et smøremiddel eller en gel mot gnisning midt på modulen, der den kommer i kontakt med huden. Ikke påfør smøremiddel eller gel mot gnisning på elektrodene. Ikke bruk gel eller smøremiddel som inneholder solkrem. Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen. Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under aktiviteten. 1 Skyv én av tappene À på stroppen gjennom sporet Á i pulsmålermodulen. 2 Trykk tappen ned. 3 Fukt elektrodene  på baksiden av modulen for å opprette god kontakt mellom brystet og pulsmålermodulen. 4 Spenn stroppen rundt brystet, og fest den til den andre siden av pulsmålermodulen. 4 Navigasjon

9 Garmin logoen skal vises med riktig side opp. 5 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av pulsmåleren. Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på. Installere pedalfrekvenssensoren MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har denne sensoren. TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ mens du installerer sensoren. 1 Velg stroppen som passer godt til krankarmen À. Stroppen du velger, skal være den minste som kan strekkes over krankarmen. 2 Plasser den flate siden av sensoren på innsiden av krankarmen på den siden av sykkelen der det ikke er kjede. 3 Dra stroppene Á rundt krankarmen, og fest dem til krokene  på sensoren. 4 Roter krankarmen for å kontrollere klareringen. Sensoren og stroppene skal ikke komme i kontakt med sykkelen eller skoen. MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem sekunder for å angi at sensoren er aktiv. 5 Dra på en 15-minutters testtur, og kontroller sensoren og stroppene slik at du er sikker på at det ikke er tegn på skade. Parkoble ANT+ sensorer Første gang du kobler en ANT+ sensor til enheten, må du parkoble enheten og sensoren. Når du først har parkoblet dem, kobles enheten automatisk til sensoren når du starter aktiviteten og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde. MERK: Hvis Edge 25 enheten ble levert med ANT+ sensor, er enhetene allerede parkoblet. 1 Installer sensoren, eller ta på deg pulsmåleren. 2 Velg > Innstillinger > Koble til sensorer. 3 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til pulsmåleren (innenfor 1 cm ), og vent mens enheten kobles til sensoren. Det vises en melding når enheten oppdager sensoren. Stille inn makspuls Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i første oppsett for å beregne makspuls og angi standard pulssoner. Standard maksimal puls er 220 minus alderen din. Angi makspuls (hvis du vet hva den er) for å oppnå høyest nøyaktighet for kaloridata under aktiviteten. 1 Velg > Innstillinger > Brukerprofil > Maksimal puls. 2 Angi makspuls. Om pulssoner Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av den maksimale pulsen din. Treningsmål Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende prinsippene. Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på treningsøkten. Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den kardiovaskulære kapasiteten og styrken din. Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå overtrening og redusere faren for skader. Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen (Pulssoneberegninger, side 8) for å finne frem til den beste pulssonen for treningsmålene dine. Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls er 220 minus alderen din. Konfigurere pulsvarsler Hvis du har en pulsmåler (tilleggsutstyr), kan du stille inn enheten til å varsle deg når pulsen din er over eller under et gitt mål eller en tilpasset pulssone. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går under 150 bpm (slag i minuttet). 1 Velg > Alt. for kjøretur > Pulsvarsel. 2 Velg et alternativ: Velg en pulssone for å bruke et pulsområde fra en eksisterende pulssone. Hvis du vil tilpasse maksimumsverdien, velger du Egendefinert > Høy > Slå på og angir en verdi. Hvis du vil tilpasse minimumsverdien, velger du Egendefinert > Lav > Slå på og angir en verdi. Det vises en melding hver gang du går over eller under området eller verdien som er angitt. Enheten piper hvis du har slått på toner (Systeminnstillinger, side 5). Tilpasse enheten Konfigurere brukerprofilen Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde, vekt og maksimal pulssone (Stille inn makspuls, side 5). Enheten bruker denne informasjonen til å beregne nøyaktige treningsdata. 1 Velg > Innstillinger > Brukerprofil. 2 Velg et alternativ. Systeminnstillinger Velg > Innstillinger > System. Språk: Angir språket som vises på enheten. Tid: Angir tidsinnstillingene (Tidsinnstillinger, side 6). Tidsavbrudd for bakgrunnslys: Angir hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås av. Tilpasse enheten 5

10 Toner: Slår lydsignaler av eller på. Du kan angi toner for taster og varselmeldinger. Enheter: Angir måleenheten som brukes på enheten. GLONASS: Slår GLONASS av eller på. Som standard bruker enheten GPS til å finne satellitter. Du kan få forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere innhenting av posisjon ved å aktivere GPS og GLONASS. Bruk av GPS og GLONASS reduserer batterilevetiden mer enn når du bare bruker GPS. Programvareoppdatering: Lar deg søke etter programvareoppdateringer. Om: Viser programvareversjon og enhets-id. Tidsinnstillinger Velg > Innstillinger > System > Tid. Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24- timers format. Angi kl.: Gjør det mulig å stille klokken manuelt eller automatisk etter GPS-posisjon. Spesifikasjoner Informasjon om enheten Spesifikasjoner for Edge Batteritype Batterilevetid Oppladbart, innebygd lithiumionbatteri Opptil 8 timer Driftstemperaturområde Fra -15 til 60 ºC (fra 5 til 140 ºF) Ladetemperaturområde Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF) Radiofrekvens/protokoll 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll (bare Edge 25) Bluetooth Smart trådløs teknologi (bare Edge 25) Vanntetthetsvurdering IEC IPX7* *Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på /waterrating. Spesifikasjoner for pulsmåler Batteritype Batterilevetid CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren Ca. 3 år (1 time per dag) Driftstemperaturområde Fra -10 til 50 C (fra 14 til 122 F) Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på 2,4 GHz Vanntetthetsvurdering 1 ATM* MERK: Dette produktet sender ikke pulsdata når du svømmer. *Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter. Du finner mer informasjon på Spesifikasjoner for hastighetssensor og pedalfrekvenssensor Batteritype Batterilevetid CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren Ca. 12 måneder (1 time hver dag) Driftstemperaturområde Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF) Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på 2,4 GHz Grad av vanntetthet 1 ATM* Ta vare på enheten LES DETTE Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid. Unngå å trykke på tastene under vann. Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten. Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler som kan skade plastdeler og finish. Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor, saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid. Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade. Rengjøre enheten LES DETTE Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan hindre lading eller overføring av data. 1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel. 2 Tørk av. La enheten tørke når den er rengjort. Ta vare på pulsmåleren LES DETTE Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data. Skyll stroppen etter hver bruk. Vask stroppen for hånd med jevne mellomrom. Bruk en liten mengde mildt vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel. MERK: Stroppen kan bli ødelagt hvis du bruker for mye vaskemiddel. Ikke kjør stroppen i tørketrommel. Heng opp stroppen eller legg den flatt når du skal tørke den. Batterier som kan byttes ut av brukeren ADVARSEL Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand. Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn. Du må aldri putte batterier i munnen. Hvis du svelger et batteri, må du ta kontakt med lege. Utbyttbare knappcellebatterier kan inneholde perkloratmateriale. Spesiell håndtering kan være påkrevd. Se /hazardouswaste/perchlorate. FORSIKTIG Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon om hvor du skal resirkulere batterier. Bytte batteriet i pulsmåleren 1 Finn det runde batteridekselet på baksiden av pulsmåleren. *Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter. Du finner mer informasjon på 6 Informasjon om enheten

11 2 Bruk en mynt til å vri dekselet mot klokken til det løsner og kan fjernes (pilen peker mot ÅPEN). 3 Ta av dekselet, og ta ut batteriet. 4 Vent i 30 sekunder. 5 Sett inn det nye batteriet med den positive siden opp. MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen. 6 Bruk en mynt til å vri dekselet med klokken til det sitter på plass (pilen peker mot LÅST). Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare pulsmåleren med enheten igjen. Bytte batteri på hastighetssensor eller pedalfrekvenssensor Etter to omdreininger blinker LED-lampen rødt for å angi at batterinivået er lavt. 1 Finn det runde batteridekselet À på baksiden av sensoren. 2 Vri dekselet mot klokken til markøren peker mot ulåst, og dekselet er løst nok til å fjernes. 3 Ta av dekselet, og ta ut batteriet Á. TIPS: Du kan bruke en teipbit  eller en magnet til å fjerne batteriet fra dekselet. 4 Vent i 30 sekunder. 5 Sett inn det nye batteriet i dekselet. Pass på at du setter det inn riktig vei. MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen. 6 Vri dekselet med klokken til markøren peker mot låst. MERK: LED-lampen blinker rødt og grønt i noen sekunder etter at batteriet er byttet. Når LED-lampen blinker grønt og så stopper, er enheten aktiv og klar til å sende data. Feilsøking Oppdatere programvaren Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned programmet Garmin Express før du kan oppdatere enhetsprogramvaren. 1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen. Når ny programvare er tilgjengelig, sender Garmin Express programmet den til enheten din. 2 Følg instruksjonene på skjermen. 3 Ikke koble enheten fra datamaskinen mens Garmin Express programmet laster ned programvaren. TIPS: Hvis du har problemer med å oppdatere programvaren med Garmin Express programmet, må du kanskje laste opp aktivitetshistorikken til Garmin Connect programmet og slette aktivitetshistorikken fra enheten. Dette skal gi nok plass i minnet til oppdateringen. Støtte og oppdateringer På Garmin Express ( får du enkelt tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter. Produktregistrering Produktveiledninger Programvareoppdateringer Dataopplastinger til Garmin Connect Få mer informasjon Gå til Gå til Gå til eller kontakt forhandleren for Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og reservedeler. Maksimere batterilevetiden Slå av funksjonen for trådløs Bluetooth på Edge 25 enheten (Slå av Bluetooth teknologi, side 3). Slå av GLONASS (Systeminnstillinger, side 5). Innhente satellittsignaler Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk etter GPS-posisjonen. 1 Gå utendørs til et åpent område. Forsiden av enheten må peke mot himmelen. 2 Vent mens enheten finner satellittene. Det kan ta sekunder å lokalisere satellittsignaler. Nullstille enheten Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den. MERK: Hvis du nullstiller enheten, kan dataene og innstillingene dine bli slettet. 1 Hold nede i 15 sekunder. Enheten slår seg av. 2 Hold nede i ett sekund for å slå på enheten. Utbyttbare tetningsringer Det finnes erstatningsbånd (tetningsringer) for brakettene. MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen (EPDM). Gå til eller kontakt forhandleren for Garmin. Vise enhetsinformasjon Du kan vise enhets-id, programvareversjon, GPS-versjon og programvareinformasjon. Velg > Innstillinger > System > Om. Tillegg Datafelter Enkelte datafelter krever tilbehør med ANT+ for å kunne vise data (bare Edge 25). Avstand: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor eller aktivitet. BPM: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være koblet til en kompatibel pulsmåler. Gjennomsnittlig hastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet. Hastigh.: Gjeldende reisegrad. Feilsøking 7

12 Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende posisjonen. Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent. Pedalfrekv.: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen. Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at disse dataene skal vises. Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus alderen din). Tid: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet. Ttl. stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget siden forrige nullstilling. Pulssoneberegninger Sone % av makspuls Oppfattet anstrengelse % Avslappet, jevnt tempo, rytmisk pust % Komfortabelt tempo, litt tyngre pust, mulig å holde en samtale i gang % Moderat tempo, vanskeligere å holde en samtale i gang % Høyt tempo og litt ubehagelig, vanskelig å puste % Spurtetempo, ikke mulig over lengre tid, vanskelig å puste Fordeler Aerob trening på begynnernivå, reduserer stress Grunnleggende kardiovaskulær trening, bra nedtrappingstempo Forbedret aerob kapasitet, optimal kardiovaskulær trening Forbedret anaerob kapasitet og terskel, økt hastighet Anaerob og muskulær utholdenhet, økt kraft Lisensavtale for programvare VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES DENNE AVTALEN NØYE. Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller tredjepartsleverandørene. Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt. 8 Tillegg

13 A ANT+ sensorer 4 Auto Lap 2 Auto Pause 2 Indeks B bakgrunnslys 1 batteri bytte 6, 7 lade 1 maksimere 3, 5, 7 Bla automatisk 2 Bluetooth teknologi 1, 3, 4 brukerdata, slette 3 brukerprofil 5 bytte batteriet 6 D data lagre 3 overføre 3 datafelter 2, 7 E enhets-id 7 F feilsøking 7 G Garmin Connect 3, 4 Garmin Express oppdatere programvare 7 registrere enheten 7 GPS 1 signal 7 stoppe 2 I ikoner 1 innstillinger 5, 6 installere 1, 5 K kart 4 oppdatere 7 klokke 6 L lade 1 lagre aktiviteter 1 lagre data 3 logg 1 3 sende til datamaskin 3 slette 2, 3 løyper 4 laste inn 4 slette 4 M meny 1 montere enheten 1 N navigasjon 4 nullstille enheten 7 O oppdateringer, programvare 7 P parkobling ANT+ sensorer 5 smarttelefon 3 personlige rekorder 2 gjenopprette 3 slette 3 produktregistrering 7 profiler, bruker 5 programmer 3 smarttelefon 3 programvare oppdatere 7 versjon 7 programvarelisensavtale 8 puls 1 måler 4 6 soner 5, 8 varsler 5 R registrere enheten 7 remmer 7 rengjøre enheten 6 runder 1, 2 S satellittsignaler 7 segmenter 4 sensorer for hastighet og pedalfrekvens 1, 5, 7 slette alle brukerdata 3 logg 3 personlige rekorder 3 smarttelefon 4 parkobling 3 programmer 3 soner, puls 5 spesifikasjoner 6 systeminnstillinger 5 T taster 1, 6 tetningsringer. Du finner mer informasjon under remmer tid, innstillinger 6 tidtaker 1, 2 tilbehør 4, 7 trening 3 modi 2 sider 1 U USB 7 koble fra 3 V varsler 5 Indeks 9

14 (0) (+52) GARMIN ( ) +27 (0) ext (0) zum Ortstarif - Mobilfunk kann abweichen Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER brukerveiledning Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan Komme i gang advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Detaljer

Forerunner 220 Brukerveiledning

Forerunner 220 Brukerveiledning Forerunner 220 Brukerveiledning Juli 2014 Trykt i Taiwan 190-01632-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Forerunner. 910XT hurtigstartveiledning. November 2012 190-01371-58_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT hurtigstartveiledning. November 2012 190-01371-58_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT hurtigstartveiledning November 2012 190-01371-58_0B Trykt i Taiwan Innledning advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Approach. S3 Brukerveiledning. Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brukerveiledning. Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brukerveiledning Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Garmin Swim Brukerveiledning

Garmin Swim Brukerveiledning Garmin Swim Brukerveiledning September 2012 190-01453-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B Approach G7 Brukerveiledning April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

brukerveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

brukerveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE brukerveiledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE 2010-2013 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Detaljer

EDGE 800. hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM

EDGE 800. hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM EDGE 800 hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM 2010-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Edge. 510 Brukerveiledning

Edge. 510 Brukerveiledning Edge 510 Brukerveiledning Januar 2013 190-01531-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

Forerunner 620 Brukerveiledning

Forerunner 620 Brukerveiledning Forerunner 620 Brukerveiledning Juli 2014 Trykt i Taiwan 190-01631-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Reise mededge Brukerveiledning

Reise mededge Brukerveiledning Reise mededge Brukerveiledning Juni 2013 190-01605-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

brukerveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

brukerveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE brukerveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE 2010-2013 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

vívoactive Brukerveiledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-38_0A

vívoactive Brukerveiledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-38_0A vívoactive Brukerveiledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-38_0A Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Parkoble smarttelefonen... 1 Lade enheten... 1 Oversikt over enheten...1 Ikoner... 1 Tips for

Detaljer

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01673-38_0C

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01673-38_0C Approach G8 Brukerveiledning April 2015 Trykt i Taiwan 190-01673-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Forerunner. 920XT Brukerveiledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-38_0B

Forerunner. 920XT Brukerveiledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-38_0B Forerunner 920XT Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

FR70 hurtigstartveiledning. Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan

FR70 hurtigstartveiledning. Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan FR70 hurtigstartveiledning Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

Edge. 810 Brukerveiledning. September 2013 190-01510-38_0C Trykt i Taiwan

Edge. 810 Brukerveiledning. September 2013 190-01510-38_0C Trykt i Taiwan Edge 810 Brukerveiledning September 2013 190-01510-38_0C Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER. brukerveiledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER. brukerveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800)

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u k e r v e i l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

echo 100 og echo 150 brukerveiledning

echo 100 og echo 150 brukerveiledning echo 100 og echo 150 brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Vector 2 og Vector 2S

Vector 2 og Vector 2S Vector 2 og Vector 2S Brukerveiledning Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01867-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

fēnix Brukerveiledning

fēnix Brukerveiledning fēnix Brukerveiledning August 2012 190-01507-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

brukerveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brukerveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brukerveiledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: ID: A 2 B A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler.

Detaljer

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Forerunner. 910XT brukerveiledning. Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brukerveiledning. Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brukerveiledning Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene kan ikke denne brukerveiledningen kopieres,

Detaljer

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing Astro 320 hurtigstartveiledning GPS-aktivert system for hundesporing Komme i gang Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

GMI 20 Brukerveiledning

GMI 20 Brukerveiledning GMI 20 Brukerveiledning Juni 2013 190-01609-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide Hurtigstartveiledning Quick Start Guide Rider Rider har tre taster som brukes til flere funksjoner. Viktige funksjoner Opp (1) Holde inne lenge for å skru på/av bakgrunsbelysningen. I metervisningen, kort

Detaljer

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler personlig reiseassistent ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

Approach Series brukerveiledning

Approach Series brukerveiledning Approach Series brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Faks (913)

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

fēnix 3 Brukerveiledning

fēnix 3 Brukerveiledning fēnix 3 Brukerveiledning Mars 2015 Trykt i Taiwan 190-01840-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

EDGE 800. brukerveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM

EDGE 800. brukerveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM EDGE 800 brukerveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM 2010 2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

FR 70 brukerveiledning. Desember 2012 190-01373-38 Rev. B Trykt i Taiwan

FR 70 brukerveiledning. Desember 2012 190-01373-38 Rev. B Trykt i Taiwan FR 70 brukerveiledning Desember 2012 190-01373-38 Rev. B Trykt i Taiwan 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

epix Brukerveiledning

epix Brukerveiledning epix Brukerveiledning April 2015 Trykt i Taiwan 190-01753-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

fēnix 2 Brukerveiledning

fēnix 2 Brukerveiledning fēnix 2 Brukerveiledning Mars 2014 190-01730-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

G3 GPS Sensor Brukerveiledning

G3 GPS Sensor Brukerveiledning G3 GPS Sensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G3 GPS-sensor. Polar G3 gir deg data om hastighet og distanse under utendørsaktiviteter ved hjelp av GPS-teknologi

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

brukerveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

brukerveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT brukerveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT 2009 2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Velkommen til håndboken for din nye Pulse Sonic-pulsklokke! Denne klokken er utviklet for å dekke mange forskjellige treningsbehov. Du trenger denne håndboken for å tilpasse klokken til nettopp dine behov.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN FORERUNNER 50 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1174278

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN FORERUNNER 50 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1174278 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN FORERUNNER 50. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN FORERUNNER 50 in

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

GMI 10. hurtigstartveiledning

GMI 10. hurtigstartveiledning GMI 10 hurtigstartveiledning Introduksjon Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Med GMI 10-enheten

Detaljer

F R 6 0. brukerveiledning TRENINGSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

F R 6 0. brukerveiledning TRENINGSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING F R 6 0 brukerveiledning TRENINGSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

brukerveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi

brukerveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi brukerveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House Olathe, Kansas

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Hurtigstartveiledning nüvi 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Mars 2008 Delenummer 190-00857-58 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne nüvi-enheten din mini-usb-kontakt Av/på-knapp Lyssensor

Detaljer

VIRB X/XE. Brukerveiledning. Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01870-38_0B

VIRB X/XE. Brukerveiledning. Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01870-38_0B VIRB X/XE Brukerveiledning Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01870-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN FORERUNNER 405 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1174253

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN FORERUNNER 405 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1174253 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN FORERUNNER 405. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN FORERUNNER 405 in

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Bruksanvisning Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen til seinere bruk. Pulsklokken trenger to

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Approach Golf GPS GRATIS BANEOPPDATERINGER. Alltid på hjemmebane!

Approach Golf GPS GRATIS BANEOPPDATERINGER. Alltid på hjemmebane! Approach Golf GPS GRATIS BANEOPPDATERINGER Alltid på hjemmebane! 1 Spill bedre med en golf GPS Innholdsfortegnelse Approach GPS-golfklokker side 4-5 Approach S2 & S4 side 6-7 Se spillet på en ny måte Gi

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

tactix Brukerveiledning

tactix Brukerveiledning tactix Brukerveiledning September 2013 190-01652-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer