ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007"

Transkript

1 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 1 ØSTFOLD HISTORIELAG Nr Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007 Formannens spalte... 2 Skigardskurset... Østfold Historielags tillitsmannsmøte... 5 Huskeliste for lagene etter tillitsmannsmøte... 6 Nye bøker og hefter... 7 Da Norge mistet Båhuslen...11 Kurs...12 Møtekalender...14 Neste nummer av Meldingsbladet kommer ca. 15. mai. Innleveringsfrist for stoff er 10. april. Vårvandringen i Askim Flere bøker...22 Vårvandringen var lagt til Askim i juni og mellom deltagere møtte i det strålende været, 27 rader C, noe som kanskje må ta skylden for at det ikke kom flere. Bjørnar Karlsen fra Askim Kommune og Askimspeiderne var guider i gruvene og vi fikk en grundig innføring i gruvedrift og arbeidsforhold anno Hans Harald Løkke fra Hafslund Energi A/S og en meget historieinteressert og engasjert lokal historiker var en meget fin guide i kraftanleggene. Livet utenfor fjellet ble også berørt i og med vi ble vist hvor folk bodde og virket.

2 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 2 2 Formannens spalte Vi nærmer oss advent med alle lysene. Det er en fin skikk å tenne lyse i en mørk tid. Når vi tenner adventlysene gjør det noe godt med en. Det er tiden for å ta fram tradisjonene, både egne og tidligere generasjoners, stresse ned litt og hygge seg med gjøremålene fram mot jul. Det er en travel tid, men vi bør ta oss tid til litt «avstressing». Tenk, tidlig en morgen det er mørkt og stille i huset, bare adventlysene er tent det å kunne sette seg ned litt da med kaffekoppen det gjør godt. Vi har hatt en forholdsvis rolig høst i Østfold Historielag. Som en prøveordning har vi i år ikke hatt høstvandring.. Det er så mange av lagene som selv arrangerer vandringer om høsten, at det ofte har kollidert med disse. Hvis det er ønske, kommer vi tilbake med høstvandring neste år. Kurs har vi nå satt på sakskartet og det med hell. På skigardkurset i Degernes i september, var det over seksti med. Vi planlegger flere kurs er det noe dere ønsker, ta kontakt med vårt fylkeskontor. Vi har fått ny adresse til våre hjemmesider: og sidene er blitt helt nye. En stor takk til vår webredaktør Thorbjørn Koch. Sidene inneholder mye interessant og blir oppdatert flere ganger i uka. Nyheter og informasjon mellom meldingsbladene blir lagt ut på hjemmesidene. Flott er det at snart halvpartene av lokallagene nå har egne hjemmesider. Vi må følge med i tiden svært mange sitter og surfer på nettet og her har vi en unik sjanse til å presentere lokalhistorien vi har i form av bøker, hefter, video og lignende. Jeg ønsker alle en fin adventtid, en god og fin jul og et godt nytt år! Marit Egeberg Krog Årsmøte Årsmøte i Østfold Historielag blir onsdag 12.mars kl i Kommunehuset i Trøgstad.

3 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 3 3 Direktemedlemmer og årsmøte i 2008 I flg. Østfold Historielags lover 4, skal direktemedlemmer som ønsker å delta på lagets årsmøte, gi skriftlig melding om dette til fylkesstyret innen 1. januar. Direktemedlemmer har en kvote på 3 pr. 100 direktemedlemmer. Hvis flere enn kvoten på direktemedlemmer melder seg, foretar styret loddtrekning blant de påmeldte. Bokpris til lokalhistoriske publikasjoner og kildeutgivelser 2007 Vi minner om ovenfornevnte i statuttene står der bl.a. skal inneholde historisk/kulturhistorisk materiale fra Østfold. Komiteen som skal se på/lese publikasjonene og komme med sin innstilling til fylkesstyret, består i år av: Leder Ragnar Dahl, Karen Helene Brødholt, Svein Skahjem, Gerd Fagerhøi og Lillian Therese Dybedahl. Ta kontakt med en av ovenfornevnte eller Østfold Historielags kontor innen 31. desember, hvis du har eller vet om publikasjoner som bør være med i bedømningen, eller om det er andre spørsmål i forbindelse med dette.

4 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 4 4 Skigardskurset Den 15. september 2007 ble gjennomført på Haugsetra i Degernes. Til sammen var vi ca. 60 personer i et strålende høstvær. Haugsetra er nyrestaurert, og er som navnet indikerer en tidligere seterplass som blant annet Haugfamilien har vært gjetere på. Haugsetra ligger noen kilometer vest for Sanbekk mølle. Begge stedene er et resultat av iherdig innsats av blant annet Harald Haug og Halvor Bakke. Østfold Historielag var initiativtakere til kurset som også innebefattet det å lage sopelimer for hus og fjøs. Rakkestad Historielag var teknisk arrangør med Harald Haug i førersetet sammen med Halvor Berg. Ragnar Kristiansen og Terje Lillerud var filmspesialistene som skal lage en DVD-film. Hver enkelt kursdeltager vil få filmen tilsendt. Denne vil også bli solgt gjennom Østfold Historielag til medlemmer som ønsker å sette seg inn i gammelt håndverk. Vi regner med at filmen vil være klar i god tid før jul. Bjørn Andersen fra Aremark er spesialist på skigardsbygging, og holdt kursdeltagerne i et sikkert grep. Tore Brevig fra Askim kan dette med å lage sopelimer for hus og fjøs, og mange fikk en sikker innføring i «faget». Bård Andersen viste også hvordan man klarer seg i skog og mark uten å bruke fyrstikker. Flint og knusk er utmerkede gjenstander som kan brukes for å lage ild. Dette ble behørig filmet og forklart, og man kan glede seg til å se og høre alle forklaringene. DVD filmen fra skigards- og sopelimekurset på Haugssetra i Degernes i september blir ferdig ca. 25 november. Alle deltagere som har betalt kursavgift får tilsendt filmen. Alle medlemmer av Østfold Historielag kan kjøpe filmen som er på 1 time og 10 min. for kr. 150 pluss porto. Send bestilling til Østfold Historielag. RUNAR WIWAR Er du ikke abonnent BLI DET I DAG! Begge tidsskriftene utkommer med 2 nummer i året. Kr. 100,- pr. år pr. abonnement. Ta kontakt med vårt Fylkeskontor tlf E-post:

5 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 5 Østfold Historielag tillitsmannsmøte 5 Tillitsmannsmøtet ble holdt i Gamle Fredrikstad. Møtet begynte med et besøk på Fredrikstad museum. Her ble vi tatt i mot av museumsbestyrer Tove Thøgersen. Hun orienterte de ca 50 delegatene om museet/ene som de har ansvar for. Etterpå gikk vi rundt og beså de fint komponerte utstillingene. Museet er i det som tidligere var Tøyhuset til det gamle militæranlegget. Et besøk her kan anbefales. Etter museumsbesøket gikk vi over til Major-stuen et hyggelig serveringssted, hvor selve møtet ble holdt. Her ble vi ønsket velkommen til Fredrikstad av Ragnar Dahl. Formann Marit Egeberg Krog ønsket de tillitsvalgte vel møtt og orienterte om kveldens program. Så ble ordet gitt til komiteene som orienterte om det de arbeider med for tiden. Tidsskriftet Runar var i rute og nr. to kommer ut før jul. Dette fikk vi vite av Anne Marie Sandhaug Vi ble minnet om Dis-slektsforskerdagen i Skjeberg med årets tema: «Gamle familiebilder». Kilderegistreringskomiteen ved Tor Vinje, sa de så å si er ferdig med transkri - beringen av 1723-matrikkelen. Den vil helst gi det ut i bokform. De ønsker seg snart nye arbeidsoppgaver. Kulturminnekomiteen ved Erik Rønning Johansen håper lagene ser sitt ansvar og jobber med og følger opp dette i sin kommune. Det haster for stadig forsvinner kulturminner. Tidsskriftet Wiwar redaktør Finn Aarum fortalte at blad nr. to for i år var under arbeid, men minnet om at de ønsker stoff til neste nummer. Orientering om våre nye hjemmesider v/ Thorbjørn Koch. Lokallagene kan lage lenker til Østfold Historielags nettsted. Her finnes møtekalender/kurs, publikasjoner og annet stoff. Det er også mulighet for hjelp til hjemmesider for det enkelte lag. Vi fikk en orientering av Gunnar Halstvedt om tekniske hjelpemidler for lagene (kommer på nettsidene). Opptaksutstyr for lyd og for film. Skal vi ha infokveld om bruk/hvordan intervjue. Det ble nevnt om steder en kan søke om penger til digitalisering. Det ble utdelt eksempler til lagene. Videre ble det informert om kart, pengegaver og skattefradrag ved gaver. Og om tilskuddsordninger for fredede og verneverdige bygninger/anlegg. Søknadsfrist 15. november Møtet ble greit avviklet og formannen kunne takke vertskapet for et fint opplegg og ønsket delegatene vel hjem. Karen H. Brødholt

6 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 6 6 Huskeliste for lagene etter tillitsmannsmøte 1. Våre nettsider: Se: www ostfoldhistorielag.org. Kontakt Gunnar Halstvedt på mail: om du ønsker hjelp til å lage nettsider for ditt lag. 2. Lokalhistoriske bøker: Østfold Historielag ønsker å registrere alle bøker som er utgitt siden starten for 80 år siden. Se for øvrig oversikten på nettsidene. Østfold Historielag ber alle lag om å lage en oversikt over alle utgitte lokalhistoriske bøker i hvert enkelt lag/kommune og sende oversikten til vår kontoradresse. 3. Tekniske hjelpemidler: Østfold Historielag har testet ut en digital lydopptager: Zoom H2 med meget godt resultat. Leverandør: Fa.Belco, Nybergflata 4, 3737 Skien, tlf: , Mail: 4. Søknad om penger til digitalisering: Det er mulig å søke om midler fra: The EMC Heritage Trust Project. Godkjente søknader kan gi fra 5 til USD. 5. Pengegaver og skattefradrag: Vi er medlemmer av Landslaget for lokalhistorie, og er godkjent for å motta gaver med rett til skattefradrag fra skatteyter. Minimum kr 500 maksimum beløp kr Skatteetaten sier at godtgjørelse inntil kr pr år er unntatt skatt. Forslag i det nye statsbudsjettet lyder på kr Info om opptrykk av bøker fra Østfold Historielag. Vi binder inn 30 sett av Wiwar dvs 6 bøker og 30 sett av Runar dvs 3 bøker. Den første boken, bindet av Wiwar som omhandler 8 hefter fra starten vil bli trykt i 1000 eks. og blir solgt gjennom Libris bokhandlerne i Østfold. Vi håper trykkeriet får denne ut før julen 2007.

7 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 7 Slektsforskerdagen Årets slektsforskerdag 22. oktober, ble avviklet på Skjeberg Rådhus, dette var annonsert i Østfoldsamkjøringen. Årets tema var: Familiealbum. Deltagere var Dis-Østfold, Østfold Historielag, Skjeberg Historielag, Marker Historielag og Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige (Mormonerkirken). Dis-Østfold og Marker Historielag hadde kåserier og dagens emne. Østfold Historielags, ættehistoriekomites stand var oppbygd med gamle bilder og gamle amatørbilder fra ett dødsbo og hvorledes dette ble digitalisert og oppbygd til nytt familiealbum. Kjell Dagfinn Karlsen Runar Runar er Østfold Historielags tidsskrift for slektshistorie. Bladet har siden 1981 bidratt til spre kunnskap om slekts- og familieforhold i fylket, publisert ulike metodeartikler om kildebruk og ulike emner innen slektsgranskningen, tipset om bøker og etter hvert også nettsteder på internett samt mye, mye mer. For å klare lage et godt og variert blad som dekker hele fylket er redaksjonen avhengig av å få inn bidrag, tips og synspunkter. Alt av slektsforskningsrelatert materiale med tilknytning til Østfold, stort eller smått, er aktuelt for oss å ta inn i bladet. Nøl ikke med å ta kontakt! Vi er også mer enn gjerne behjelpelig med redigering og NYE BØKER OG HEFTER Ida Kulturbygd i grenseland 2007 Dette er sjuende bok i rekken av årbøker som Idd og Enningdalen Historielag har gitt ut før jul hvert år siden Årets bok er som vanlig på 128 sider, trykket i svart/hvitt, men med omslag i farger. Opplaget er på 1000 eksemplarer, og salget har i alle år gått bra. Boka fra 2001 er helt utsolgt, men vil sannsynligvis snart komme i nytt opplag. Enkelte av de andre årgangene er også snart utsolgt. Bokutgivelsen går hvert år med et godt overskudd, og den er blitt en del av Historielagets økonomiske ryggrad.

8 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 8 8 Grunnene til dette er flere. Vi har en trofast kjøpergruppe. Vi har en forlegger, Ivar Bjørndal, som sikrer oss rimelige trykkekostnader, men med topp kvalitet. Og til sist har vi sponsorene våre som årlig støtter opp om utgivelsen. Denne gangen har 27 forfattere bidratt med stoff. Forfatternes bakgrunn spenner vidt, fra de profesjonelle til vanlige historielagsmedlemmer. I år har vi fått med en riktig tungvekter, nemlig selveste Margit Sandemo. I artikkelen som heter «Lyse dager i Klepperkroken» forteller hun om tiden da hun og familien bodde på Idd. Av andre kjente forfattere nevner vi Oddvar Rakeng, Toril Brekke, Erna Moen og Thor Gotaas. Ellers skriver Ole Anker-Rasch om de første tresliperiene i Halden. Vi får høre om eventyrsamleren Peter Chr. Asbjørnsen som utredet uttak av brenntorv fra myrer på Idd, om utbyggingen av Knardal Haveby på femtitallet, om gamle barneforklær, om tømmerfløting i Ertevassdraget og om amatørrevyer under 2. verdenskrig. Magne Rannestad på Fredriksten har skrevet en solid artikkel om Mansbachs stiftelse, som gjennom århundrer har vært festningskommandantens viktige inntektskilde. Av små litterære perler kan vi nevne Odd Antonsens «Flukten» og Kjeld Magnussens «En sommer på DS Turisten». Hvert år tar vi for oss en av storgårdene på Idd. I år er det Eskeviken gård det gjelder. Gården blir omtalt av vår egen forlegger, Ivar Bjørndal, som også har skrevet om arbeidsutvandring av steinhoggere fra Idd til Amerika og om Idd Kvinneforening. Vi har bestrebet oss på å lage en kvalitetsbok med korrekte informasjoner og godt bildestoff. Vi har fast samarbeid med karttegner Morten Dalby. Dette sikrer oss gode og tydelige kart som bidrar til å gi noen av artiklene ekstra god informasjonsverdi. Alt dette, og mye mer, byr vi våre lesere på i en pen og hendig bok prydet av et bilde av Knardal Haveby. Prisen er 200 kroner, og boka kan bestilles på e-postadressen eller telefon Den selges også hos Haldens bokhandlere og i Idd og Enningdalen Historielags eget hus på Prestebakke. Tor Hafsrød Redaktør av Ida Marker Historielag Årsskriftet er nå klart og innholder mange interessante artikler. Her kan man lese om en «flykarriere» som hobby, historien om 3 husmannssønner, historien om 2 brudekroner, om Otteidkanalen, og Helgetjern, vi finner flere Amerikabrev med mer. Til salgs i Ørje Bok- og Papirhandel, på Marker Bibliotek eller til E-post: Kr. 100,- + event. porto

9 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 9 9 Bygdebok for Skiptvet Andre bind av bygdeboka for Skiptvet kommer uke 49 og omfatter gårdene Vines nordre, Vines søndre, Glenne nordre, Glenne søndre, Skår og Berg søndre. I alt rommer Bind II omtale av 73 gårdsbruk. Bygdeboka er en kombinert gårds- og slektshistorie, og vil derfor være et svært godt hjelpemiddel for de som er opptatt av å lete etter sine familierøtter. Boka har i alt 288 illustrasjoner derav 132 i farger. De fleste gårdsbruk som omtales presenteres med et luftfoto i farger fra nyere tid ( ). I tillegg presenteres luftfoto fra Widerøes Flyveselskap fra 1950-årene og foto innkjøpt fra Østfold fylkes billedarkiv. Egil Torin Næsheims tegninger fra de «bildeløse» århundrer levendegjør denne delen av historien med humor og snert. Bygdeboka er i alt planlagt med 6 bind og neste bind vil komme i Boka blir lagt ut for salg søndag 2. desember i Herredshuset under julegrantenningen og i historielagets adventsmøte i Vonheim mandag 3. desember. For øvrig blir den å få kjøpt i Bygdas Bokhandel samt for salg og bestilling på Skiptvet bibliotek, tlf Tistedalen fra istid til sag og møllebruk Stein Andersen har forfattet og illustrert en lokalhistorisk bok(innbundet) som kom ut i 2005 i Haldendistriktet. Bokens tittel er: Tistedalen-fra istid til sag og møllebruk. Det er en beretning fra og om mennesker og virke i Tistedalen (dalføret som strekker seg fra Halden til Tistedalsbyen). Det omtales bl.a. mennesker som har hatt sitt arbeide ved sager og møller fra tidlig på 1700-tallet og fram til midten av 1950 tallet. Boken er illustrert av forfatteren (jeg er også billedkunstner)det er også illustrasjoner av gamle kart over distriktet. Boken kom ut i et antall av 800 eksemplarer og solgte godt. Jeg har fortsatt endel eksemplarer igjen som kan kjøpes/bestilles: e-post: eller: Stein Andersen, Krokstien 4, 1782 Halden Pris: kr frakt Flott gårdshistorie fra Berg, Rokke og Asak Historielag I god tid før julehandelen startet, lanserte Berg, Rokke og Asak Hitsorielag sin store satsing på bokfronten, «Gårder i Berg, Rokke og Asak». Mer enn 300 gårder er omtalt i boka som inneholder omkring 280 fargebilder foruten omkring 20 bilder i svart/hvitt av gårder som ikke finnes lenger.

10 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side Roger Prang, kjent lokalhistoriker fra Halden og erfaren bokutgiver, har hatt redaktøransvaret for boka. Det har vært en stri tørn det siste halvåret for å bli ferdig innenfor fristene fra trykkeriet, men det gikk denne gangen også. Boka er på 416 sider, inneholder massevis av interessant stoff foruten de mange bildene. Jeg synes det har blitt et ganske fint produkt, sier Roger Prang. Det ligger en omfattende dugnad bak bokutgivelsen som er basert på et manuskript Trygve Minge hadde utarbeidet. Dette manuset er bearbeidet av medlemmer i historielaget, og så har Roger Prang hatt ansvaret med å sy de mange gårdsomtalene og bildene sammen til en helhet. Boka inneholder en interessant innledning hvor gamle ord og begreper er forklart liksom kildene for utgivelsen er nøye gjennomgått. Avslutningsvis rommer boka et fullstendig gårdsregister og dagens eiere. Hvordan kom du bort i gårdshistorie, det er vel ikke noe spesialfelt for deg? Riktignok er jeg oppvokst på landet, nærmere bestemt på Kornsjø helt sør i Østfold, men gårdshistorie har jeg ikke jobbet med før. Jeg fikk vel forespørselen fordi jeg har skrevet og gitt ut ganske mange lokalhistoriske bøker tidligere. Det har vært en artig men krevende utfordring, forteller Roger Prang. Fra tidligere har han utgitt disse bøkene, foruten at han har medvirket i flere antologier: Fredrikshalds Kreditbank Kreditkassen Halden (1987 Jubileumsskrift for Porsnes videregående skole (1988) Halden Skiklubb 100 år for idrett og friluftsliv (1990) Haldenforfattere gjennom 300 år (1994) Haldenforfattere gjennom 300 år II (1995) Historiske Østfold (1997), Kokkehaugen. Mellom herregård og spinnesal (2002) Aremark. Bygd i grenseland (2004). Boka kan bestilles hos Tor Sørbrøden tlf el. E-post: Pris kr. 395,- + frakt. Bøkene fås kjøpt i alle bokhandlene i Halden. Wiwar og Runar blir innbundet i disse dager Vi regner med at bøkene kan utleveres fra 1 desember og at de kan bli å finne under noen juletrær. Det er 6 bøker av Wiwar og 3 bøker av Runar. Hver bok selges for Kr men disse selges kun som komplette serier.

11 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 11 Da Norge mistet Båhuslen 11 Det er et historisk faktum: for snart 350 år siden, altså i året 1658 gikk Båhuslen tapt for Danmark-Norge, slik som det ble besluttet ved freden i Roskilde 26. februar samme år. Det var prisen Danmark-Norge betalte i nederlagets time etter den forutgående krigen med Sverige. Og ikke bare Båhuslen som Harald Hårfagre gjorde til en del av det norske riket nesten 800 år tidligere. Nederlaget innebar også at Sverige fikk Trondheims len, men det ble som bekjent «ordnet» til det bedre noe senere samme år. Et lite plaster på såret var det kanskje ment å være at ifølge fredstraktaten skulle befolkningen i de områdene som nå skulle inngå i det svenske riket, få beholde sine gamle privilegier, friheter, lover og kirkeordning. Men alt sammen forsvant bokstavelig talt ganske raskt med den forsvenskingen som ble iverksatt. Det må ha vært vanskelige år som ventet på Båhuslen; vitterlig nordmenn i mange hundre år og så med ett svensker og følgelig måtte de forholde seg til noe helt nytt ikke minst den svenske øvrigheten. Det fortelles at det norske språket overlevde lenge og vel ja, det skal ha vært båhusleninger som snakket norsk langt inn på 1700-tallet. Og i dag er språket langs riksgrensen så sammenvevd at det i blant kan være vanskelig å skille iallfall når eldre folk møtes. Men hvorfor gikk Båhuslen tapt? Det var det ulykkelige resultat av danskenes revansjelyst og danskekongen Frederik III s lange blikk etter det svenske Nord- Tyskland som utløste krigen med Sverige Men det skulle vise seg at danskene, selv med Nederlandene i ryggen måtte gi tapt for den svenske krigsmakten. Og det var seierherren som dikterte fredsbetingelsene i Roskilde. Sagt på en annen måte: hadde krigslysten vært mindre i Danmark, så hadde formodentlig Båhuslen forblitt norsk. Det er om ikke mange, så iallfall noen ganske aktive krefter i dagens Bohuslän som benytter enhver anledning til å minne svenskene om at båhusleningene er «nordmenn». De har til og med ordnet med et eget flagg for Båhuslen, og det ser ut som en blanding av det norske, svenske, danske, finske og det islandske flagget. De feirer, så vidt vites, ikke den svenske flaggans dag... I sannhet 350 år lang tid og tapt er tapt også når det gjelder landskap og len, men siden det runde tallet nås neste år, er det naturlig at historisk interesserte dveler en stund ved fortiden. Thorbjørn Koch

12 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side Kurs Askim Historielag: Vi gir oss ikke med kurs. Askim Historielag i samarbeide med Askim Bibliotek arrangerer PC kurs for seniorer den 8. januar, 15. januar, 29. januar og 7. februar 2008 på Askim Rådhus. Kurs 1 er for seniorer som ikke har noen kjennskap til datamaskiner Kurs 2 er for seniorer som kan «litt» Kurs 1 og 2 går samme dager. Kurs 1 er fra kl. 14 til kl. 16. Kurs 2 går fra kl. 16 til kl. 18. Pris pr. kurs Kr. 750, inkl. kursmateriell. På grunn av antall datamaskiner er det plass til bare 10 stk. pr. kurs. Blir kursene fulltegnet blir det arrangert flere. Kurs i arkivering vil bli avholdt på Askim Rådhus 13. januar 2008 kl. 18:00 Østfold Historielag skal delta på kurs arrangert av Lokalhistorisk Institutt i slutten av november Kurset tar for seg hvordan vi kan bruke kommunearkivene for å finne lokalhistorisk stoff. Dette mener vi er hyperaktuellt å bli informert om for våre 26 lag. Kurset den 13. januar vil orientere om våre rettigheter og muligheter. Vi vil også snakke om hvordan vi arkiverer lokalhistoriske dokumenter. Kurs i historielaget Norsk vinter er som skapt for kursvirksomhet. Når kulde og mørke jager oss innendørs, kan vi salmes om felles studier til nytte og hygge. Idd og Enningdalen Historielag har i høst arrangert to kurs. Det ene gjaldt baking i gammeldags bakerovn. Ovnen ble fyrt med ved og sopt for glør og aske, før den ble fylt med brød og svenskekaker, pizza og marengs. Deltakerne var så fornøyde at de for hyggas skyld utvidet kurset med en ekstra bakedag. Høstens andre kurs ga innføring i gotisk handskrift. De fleste nybegynnere i slektsgransking har fortvilt over fortidens prester med vakker, men uforståelig penneføring. Heldigvis er de gamle krusedullene som regel ikke like uleselige som man først tror. Med hjelp fra erfarne lærere fikk kursdeltakerne kunnskap om skrift og språk og gamle dokumenter fra 17- og 1800-tallet. Brorparten av historielagene i Østfold er medlemmer i Landslaget for lokalhistorie. Da er man også tilknyttet Folkekulturforbundet, et studieforbund som formidler

13 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 13 statstøtte til kursvirksomhet. I år får man 70 kr pr time i støtte for kurs med lærer. Det blir ikke store beløp, men det er en liten gulrot for de som vil arrangere kurs. Fyll ut skjemaene «Innmelding av studietiltak» og «Studieplan», og send de inn for godkjenning. Før deretter «Frammøteliste» og send inn «Ferdigmelding». Det er ikke kompliserte skjemaer, og du finner dem på Folkekulturforbundets hjemmesider. 13 Jens Bakke, Idd og Enningdalen Historielag Styret i Østfold Historielag ber hvert enkelt lag tenke på formidling Hensikten med våre historielag er at våre medlemmer skal få del i vår lokalhistorie. Det vi ønsker er at alt som er innsamlet både av bilder og dokumenter skal bli tilgjengelig for våre medlemmer. Har vi ikke mulighet til å sende denne informasjonen gjennom posten må vi bruke dagens og fremtidens medium -internett. Har hvert enkelt lag ikke noen av sine medlemmer som kan lage nettsider vil Østfold Historielag formidle navn og adresse til en som kan. Lokalhistoriske bøker er «evigvarende» Alt som er skrevet må bevares. Hvert enkelt lag må lage en oversikt over kjente lokalhistoriske bøker, og sende oversikten til Østfold Historielag ved vår sekretær Lillian Dybedahl. Vi håper at oversikten kan komme til kontoret innen utgangen av januar 2008.

14 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side MØTEKALENDER Østfold Historielag 12. mars kl Årsmøte i Trøgstad. Eidsberg historielag: Sleksgranskergruppa har sine møter første torsdag i måneden på Folkenborg museum. Kl Ingen møter i januar og juli. Torsdagsklubben møtes andre torsdag i måneden på Folkenborg museum, herredstyresalen fra kl til kl desember Før jul på museet. 9. desember Julemøte m/middag i Trømborg Menighetshus. 4. mars Årsmøte. Velferdssenteret. Mars Vårmøte, tid og program ikke bestemt. 17. mai Bekransning av støtten til Håkon Håkonsson. 5. juni Gammelt gårdsarbeid for 6. klasse. 15. juni Bygdedag på Folkenborg museum. 29. juli Olsokfering ved Eidsberg kirke Midten av august «På gjengrodde stier.» 14. september Barn og dyr. 30. desember Før jul på museet. Hobøl Historielag: 5. desember Julemøte med jubileumsmarkering av laget runder 30 år. Møtedatoene i 2008 er 22. janar, 26. februar med årsmøte og 1. april, program for møtene er ennå ikke klare. Moss Historielag: Moss Historielag arrangerer syv fotturer i De populære elvevandringene gås søndagene 27. april, 11. mai, 1. juni og 24. august. Jeløyvandringene gås tirsdagskveldene 20. mai og 2. september. I tillegg blir det tur i mossemarka 10. juni «I Bergmannens fotspor.» Guide på turene er kjentmann Egil Jensen. Foruten fine naturopplevelser og lokalhistorie får du også et innblikk i den geologisk interessante historien. Følg med på Tune Historielag: 6. desember kl Slektsganskertreff, Tingstad. 7. desember kl Julemøte, Lande Bo og Serviceseter 12. februar kl Årsmøte,

15 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side mars kl Medlemsmøte 8. april kl Medlemsmøte 7. mai kl Kveldstur. 4. juni kl Kveldstur. 24. august Heldagstur. Alle turer starter fra Øvre parkeringsplass, Tune rådhus dersom ikke annet er opplyst. Slektgranskertreff: Torsdager kl 18.00: 3/1 7/2 6/3 3/4 8/5 og 5/6 på Tingstad Nye medlemmer (fra til ) BERG, ROKKE OG ASAK HISTORIELAG Unni Blokkemy,r Torpedalen 1764 HALDEN, Gerd Randi Grydeland, Vestveien HALDEN, Anne Lise Grønberg, Bekkevoldvn. 6 A 1791 TISTEDAL, Gerd Hult, Jotunveien HALDEN, Borge Kristoffersen, Liljeveien TISTE- DAL, Andre Kristoffersen, Bekkev HALDEN, Einar Madsø, Fangebakken BERG I ØSTFOLD, Odd Nilsen, Fjellknattvn HALDEN, Jorunn og Bjørn R. Thoresen, Næridsrødvn HALDEN, Reidun og Sigmund Vastveit, Bautasten 1763 HALDEN EIDSBERG HISTORIELAG Astrid Louise Hadland, Bølerskogen OSLO, Arvid Stanghelle, Jernbanegt MYSEN, Unn Seljelid Walnum, Jernbanegt MYSEN FORENINGEN HALDENS MINDER Hanne R. Aakre, Brattliveien HALDEN, Trond Akerbæk, Iddeveien 48 B 1769 HALDEN, Knut-Fredrik Bakke, Postboks HALDEN, Karl Bruce- Larsen, Båtveien TISTEDAL, Kristin Eliassen, Munins vei HAL- DEN, Torhild og Terje Granstrøm, Statsråd Tanks gate HALDEN, Tordis og Tor Hammervoll, Vårstien TISTEDAL, Arne Heldal, Måstadveien TISTEDAL, Aud Hofgaard, Markus Thranes plass HALDEN, Tone og Jon Jørstad, Fjellstua HALDEN, Rolf Pettersen, Landstads vei HAL- DEN, Gunnar Ringstad,Markus Thranes plass HALDEN, Karin Skogh, Wærns gate HALDEN, Sissel Østby, Oskleiva HALDEN

16 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side FREDRIKSTAD HISTORIELAG Aud Bjørnstad, Prestevn. 3 A 1605 FREDRIKSTAD, Karin Dahlstrøm Hansen, Høyendalvn ASKIM HOBØL HISTORIELAG Arild Hagen, Hjortestien 10 B 1823 KNAPSTAD IDD OG ENNINGDAL HISTORIELAG Astrid og Magnus Alsaker, Rådyrfaret HALDEN, Tor-Finn Aunevik, Rishaugen, Idd 1765 HALDEN, Elisabeth Berg og Rolf Back, Brattliveien 1 A 1779 HALDEN, Gerd og Knut Bakke, Frantzebakken, rute HALDEN, Odlaug og Finn Eng, Opalveien 17 B 1784 HALDEN, Ellen og Kjell Eriksen, Rødåsen GRESSVIK, Thordis Hallanger, Sykehusgt HALDEN, Linda Harestad Adolfsborg, Buer 1766 HALDEN, Lise Lotte Dahlstrøm og Karl Georg Jansen, Oskleiva HALDEN, Anne og Pål Jensen, Fjellveien TISTEDAL, Gerd Kvaale, Sollihøyda HALDEN, Anne-Lise Landsverk, Ingerfjellveien BERG I ØSTFOLD, Bjørn Larsen, Høistadveien TISTEDAL, Åse og Vidar Larsen, Hårbyveien TISTEDA,. Edel og Per Lervik, Mossevikveien KORNSJØ, Ivar Lund, Watvedtveien HALDEN, Sven Lundberg, Kyrkog VARBERG Sverige, Reidun og Nils Nilsen, Løvmoen 1796 KORNSJØ, Anne-Grete og Frank Olsen, Lokesvei HALDEN, Lisbeth og Sigbjørn Rekdal, Berger gård, rute HALDEN, Jon Terje Rovedal Furubo, Buer 1766 HALDEN, Hans Røed, Dragonveien HALDEN, Inger Johanne Stamm, Lyngåsveien HALDEN, Else og Jan Størholt, Vedenveien TISTEDAL, Rolf Egil Torgersen, Flatebyveien TISTEDAL, Inger Svendsen og Oddvar Walestrand, Micheletveien OSLO Vel 130 nye medlemmer i Østfolds Historielag Historielagene i Østfold har fått vel 130 nye medlemmer i løpet av de siste åtte månedene, ifølge en oversikt fra Østfold Historielags kontor. Den viser også at det er Idd og Enningdalen Historielag som er på sterkest fremmarsj, idet laget fikk hele 40 nye medlemmer i perioden.

17 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 17 KRÅKERØY HISTORIELAG Egil A. Edvardsen, Fuglevik platå GAMLE FREDRIKSTAD, Berit Formoe, Pilveien KRÅKERØY, Anne Grethe Gabrielsen, Gamle Tindlundsv. 20 A 1718 GREÅKER, Kari Johannessen, P.O.Pedersensv KRÅKERØY MARKER HISTORIELAG Svanhild Broen, Åsbakken ØRJE, Glenn Inge Hoel, Sagstua 1870 ØRJE, Sjur Erling Klund, Helgetjervn ØRJE, Gunnar Sydengen, Sydengen 1870 ØRJE, Gunn Buer Syversen, Lillevn ØRJE, Turid Volden, Storgt ØRJE RAKKESTAD HISTORIELAG Sonja Larsen og Øivind Berg, Åsbakken RAKKESTAD, Anne Sofie og Odd Kartnes, Askeladdveien RAKKESTAD, Solveig og Per Konglebæk, Persbu 1890 RAKKESTAD, Grete Eng og Svein Olav Nicolaisen, Rakkestad prestegård 1890 RAKKESTAD, Lise og Lars Stamsaas, Vatvedt 1892 DEGERNES, Randi og Kjell Sæves, Arnebergveien RAKKESTAD RYGGE HISTORIELAG Mary Bråthen, Ekholtveien MOSS, Jan Petter Ekholt, Orihuela Costa ALICANTE, Øyvind Løes, Bjørnåsen LARKOLLEN Råde Historielag Johan Edvard Grimstad, Stomner i Råde 1580 RYGGE, Kari Horntvedt Molvig 1580 RYGGE, Øyvind Olsen, Saltholmveien SALTNES, Jan Schau, Odinsvei RÅDE, Karsten Tasken, Gammelsrød, Råde 1580 RYGGE SKJEBERG HISTORIELAG Terje Olav Larsen, Lillevang BORGENHAUGEN, Britt og Heine Magnussen, Kalakroken 1739 BORGENHAUGEN SPYDEBERG HISTORIELAG Ingjerd Rode Johansen, Fjordgløtt 1820 SPYDEBERG, Marit Tronstad, Hov 1820 SPYDEBERG TRØGSTAD HISTORIELAG Gerd og Finn Arnesen, Postboks FREDRIKSTAD, Ellen Baastad, Torpveien 122 A 1866 BÅSTAD, Odd Halsnes, Maastad 1866 BÅSTAD, Torunn Haakaas Jaavall, Kirkeveien TRØGSTAD, Jakob Krogh, Vesle Skamrud TRØGSTAD, Ole Skansen, Mørkfossveien TRØGSTAD, Randi og Kåre Steffensen, Langsrudåsen TRØGSTAD, Berit Strengen, Teialeret 7234 LER 17

18 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side TUNE HISTORIELAG Svend Rino Andreassen, Opstadveien GRÅLUM, Anne Granerud, Tiurvn. 4 D 2006 LØVENSTAD, Marit og Jan Hansen, Bekkevn. 12 A 1710 SARPSBORG, Kai Henning Jakobsen, Christianslund alle 7A 1613 FREDRIK- STAD, Mary og Ragnar Johansen, Svinndalsvn SARPSBORG, Vigdis og Roar Mathisen, Bakkelivn SARPSBORG, Arild Ole-Jacob Olsen, Torskenesvn SARPSBORG, Åge Ringsrød, Blessomveien SARPS- BORG,Berit Bruevold, Gaupefaret 19, 1712 GRÅLUM, Unni Engebretsen, Vistergrenda 53,1719 GREÅKER, Ranveig Fosen, Kalleren 2, 1712 GRÅLUM ØSTFOLD HISTORIELAG direktemedlem Marit Høitomt, Nybråtveien ASKIM Lokallag med egen hjemmeside Følgende lokallag har egen hjemmesider, disse finner en under ostfoldhistorielag.org Askim Historielag, Eidsberg Historielag Idd og Enningdalen Historielag Moss Historielag Rakkestad Historielag Skjeberg Historielag Berg, Rokke og Asak Historielag Fredrikstad Historielag Marker Historielag Moss Ættehistorielag Rygge Historielag Hobøl Historielag Hobøl Historielag fyller 30 år og har jubileumspriser på sine flott lokalhistoriske bøker. Et Bruderov Mordet på Saxebøl Mor Smalop Lars Rasch, Karl den 12. og Hobøl, Lars Hovihytten/Morderen og straffeanstalt. Pris for disse kr. 100,- pr. stk. + event. frakt Middelalderbrev fra Hobøl, om folk, gårder og kirkeliv fra 1210 til Pris for denne kr. 225,- + event porto. Henvendelse til: Asbjørn Hjorthaug - mobil e-post: eller til Lars A. Egeberg, mobil e-post:

19 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side Østfold Historielag er fylkeslag for 26 lokallag Aremark Historielag v/gunnar Arvesen, Askim Historielag v/tor Idland, Berg, Rokke og Asak Historielag v/tor Sørbrøden, Borge og Torsnes Historielag v/jon Petter Dahl, Eidsberg Historielag v/jorun Garseg, Fredrikstad Historielag v/gro Hjelle, Foreningen Haldens Minder v/andreas V. Ebeltoft, Hobøl Historielag v/karen H. Brødholt, Hvaler Kulturvernforening v/jan Arntzen, Idd og Enningdalen Historielag v/jens Bakke, Kråkerøy Historielag v/harald Thoresen, Marker Historielag v/marit Egeberg Krog, Moss Historielag v/kirsten Wiik, Moss Ættehistorielag v/tor Vinje, Rakkestad Historielag v/erik Kultorp, Rygge Historielag v/knut Funderud, Rømskog Historielag v/inger Johanne Taraldrud, Råde Historielag v/jan Ingar Båtvik, Sarpsborg Historielag v/mali Gundersen, Skiptvet Historielag v/ole G. Solberg, Skjeberg Historielag v/kjell Pettersen, Spydeberg Historielag v/anne Sofie Hoff, Trøgstad Historielag v/anne Haakaas, Tune Historielag v/aslaug Barfelt, Varteig Historielag v/kjell Lunde, Våler og Svinndal Historielag v/einar Pedersen,

20 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side På lokalradioen «Historielaget på lufta» Marker Historielag har sending annen hver torsdag fra og med 13. september Du kan da høre oss på Radio 5 FM 105,7 MHz fra kl til kl Kan også høres på FM ,6 eller 107,0 MHz. Adresse til komiteene Kilderegistreringskomiteen: Tor Vinje, Posthornet 9,1519 Moss. Tlf: , mobil: Oppmerking- og stedsnavnkomiteen: Roy Heyerdahl, Skogveien 12, 1870 Ørje Tlf: , mobil: Ættehistoriekomiteen: Kjell Karlsen, Postboks 71, 1804 Spydeberg Tlf.: , mobil Kulturminnekomiteen: Erik Rønning Johansen, Ørneveien 5, 1640 Råde Tlf: , mobil: RUNAR: Marius Hellerud, 1860 Trøgstad Tlf WIWAR: Finn Aarum, Grønlundvn 28, 1809 Askim Tlf

Referat fra årsmøte i Østfold Historielag lørdag 24. mars 2012 på Elingård i Onsøy

Referat fra årsmøte i Østfold Historielag lørdag 24. mars 2012 på Elingård i Onsøy Østfold Historielag Referat fra årsmøte i Østfold Historielag lørdag 24. mars 2012 på Elingård i Onsøy Reidar Kjølberg ønsket velkommen til årsmøtet på vegne av Østfold Historielag. Wiktor Tvete ønsket

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 1 2008 Årgang 32 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. april 2008. Neste nummer av Meldingsbladet kommer ca. nov/des.

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 1 2008 Årgang 32 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. april 2008. Neste nummer av Meldingsbladet kommer ca. nov/des. ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 1 2008 Årgang 32 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. april 2008 Formannens spalte... 2 Årsberetning... 3 Bøenseter... 5 Tidsskriftene... 8 Komiteene...9-10 Arbeidsplan 08.. 11

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh og Berit Garsrud fra Ættehistoriekomiteen på slektsforskerdagen

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh og Berit Garsrud fra Ættehistoriekomiteen på slektsforskerdagen ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 3 2006 Årgang 30 Opplag 4400 Redaksjonen avsluttet 10. november 2006 Formannens spalte... 2 Henry Rogstad til minne... 3 Bokpris 2006... 4 Vårvandring... 5 Tillitsmannsmøte.. 6

Detaljer

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av:

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007 Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: Jens Bakke, leder Hilde Gløckner, nestleder John Solberg, kasserer Anne Sætre Jensen,

Detaljer

Østfold Historielag ÅRSBERETNING 2011. Varamedlemmer Arne Kristian Aarum, Borge og Torsnes, Grethe M. Helgesen, Kråkerøy, Thorbjørn Koch, Askim,

Østfold Historielag ÅRSBERETNING 2011. Varamedlemmer Arne Kristian Aarum, Borge og Torsnes, Grethe M. Helgesen, Kråkerøy, Thorbjørn Koch, Askim, ÅRSBERETNING 2011 Styret Leder og kasserer Reidar S. Kjølberg, Borge og Torsnes, sekretær Jarle Heed, Idd og Enningdal, nestleder Berit Hogseth, Rakkestad, styremedlem Nils Bjørnebekk, Moss, styremedlem

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag

Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag År HSI-verv Fornavn Etternavn År HSI-verv Fornavn Etternavn 1962 Formann: Magne Føleide 1963 Formann: Sturla Okstad 1962 Sekretær: Bjørn Bråthen 1963 Sekretær:

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Referat fra Årsmøtet i Østfold Historielag lørdag 9. april 2011 i kommunehuset, Rakkestad.

Referat fra Årsmøtet i Østfold Historielag lørdag 9. april 2011 i kommunehuset, Rakkestad. Referat fra Årsmøtet i Østfold Historielag lørdag 9. april 2011 i kommunehuset, Rakkestad. Kjell Ludvigsen ønsket årsmøtedelegatene velkommen til årsmøtet og overlot ordet til lederen for Rakkestad Historielag

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Wilsemedaljør Marit Egeberg Krog gratuleres av Carl Einar Kure

ØSTFOLD HISTORIELAG. Wilsemedaljør Marit Egeberg Krog gratuleres av Carl Einar Kure ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 2 2011 Årgang 35 Opplag 3000 Redaksjonen avsluttet 21.11.2011 Lederens spalte... 2 Kulturminnekart... 3 Referat fra tillitsmannsmøte... 4 Referat fra ekstraordinært årsmøte... 10

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Resultater klasse Jaktfelt

Resultater klasse Jaktfelt Resultater klasse Jaktfelt StevneID: 15jF000 - Arrangør: Sarpsborg og omegn JFF - 01.0.015 16::4 Plass Navn Forening H1 H H H4 H5 H6 Skille Sum A 1 Rune Nordby Hemnes JFF A 5 5 1 5 5 5 45 146 Thomas Keidel

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD MEDLEMSBLAD FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 1 I DETTE NUMMERET: Lederen har ordet Side 2 Redaksjonens kommentar Side 3 Nye medlemmer Side 4 Innkalling til årsmøte

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh takker Per-Øivind Sandberg for et lærerikt og interessant foredrag 25. mars.

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh takker Per-Øivind Sandberg for et lærerikt og interessant foredrag 25. mars. ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 2 2006 Årgang 30 Opplag 4400 Redaksjonen avsluttet 27. april 2006 Formannens spalte... 2 Vårvandring... 3 Høstvandring... 4 Sven G. Eliassen... 6 Østfold Historielags 80 års jubileum...

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth FO Kjersti

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012 ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012 Studieforbundet næring og samfunn Østfold Morstongveien 29, 1859 Slitu Lisbeth Svendsby,mobil 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@bsfstudie.no kontordager: onsdager tlf. 69 89

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1. Styret, revisorer, valgkomiteen og andre komiteer i 2014. Styret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Bjørn Enger Kåre Nilsen Agnes Serine Antonsen Bossum Wenche Lundberg Bossum

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste)

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) 2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) Nr. Navn Hcp Alle 5 Beste 5 Beste 11 Beste 18.10. 25.10. ### 8.11. 5.1. #### 6.12. #### #### ## 3.1. ### 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 28.2. 7.3. 14.3. 21.3. Ant6.

Detaljer

Avtaleoversikt: Skilt, karttavle og merking Frognmarkas Venner stigruppe

Avtaleoversikt: Skilt, karttavle og merking Frognmarkas Venner stigruppe 1 Morten Jørstad Gnr/Bnr. 5/2 Isbakken 8. Tavle vestsiden av elva ved stiskilt Ok, 23/8-2011 Mangelfull langs Solbergelva Trenger oppgradering På plass 2 Hilde Wetlesen 64932668 Gnr/Bnr. 5/1 Solbergveien

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Takst Bunnfradrag Skattenivå Grunnlag Promille Skatt Idrettsveien 2 Rånman Gro 807 241 / 332 / 0 / 0 743 000 20 000 90 648 700 6,9 4 476 Idrettsveien 4 Moen

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Vinnerne av bokprisene for 2006: ØSTFOLD HISTORIELAG. Svein Skahjem til venstre og Hans Christian Frydenlund til høyre.

Vinnerne av bokprisene for 2006: ØSTFOLD HISTORIELAG. Svein Skahjem til venstre og Hans Christian Frydenlund til høyre. ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 1 2007 Årgang 31 Opplag 4400 Redaksjonen avsluttet 24. april 2007 Formannens spalte... 2 Vårvandring... 3 Årsmelding ØH... 3 Tur til Koppom... 4 Arbeidsplan...11 Ref. Årsmøte...12

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram Rakkestad Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Marius Granberg Fet * * * * * 50 * * * * * 50 X*X*X 50 150 X*XXX* * *9 * 99 249 X*XXX9XXXX 99 348 (18*)

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

2006 et jubileumsår. Østfold Historielag 80 år. Meldingsbladet 30 år. Runar 25 år ØSTFOLD HISTORIELAG

2006 et jubileumsår. Østfold Historielag 80 år. Meldingsbladet 30 år. Runar 25 år ØSTFOLD HISTORIELAG ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 1 2006 Årgang 30 Opplag 4400 Redaksjonen avsluttet 21. februar 2006 Formannens spalte... 2 Randulf Kure til minne... 3 Årsmeldinger Hobøl Historielag. 4 Kråkerøy Historielag...

Detaljer

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL Dato: 18. august 2002 Arrangør: Dokka Pistolklubb Sted: Nordre Land sentralskytebane Antall startende 129 RESULTATLISTER SENDT

Detaljer

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 10.05.2015 Stevne nr: 1506010 1. Spesialpistol 1 Morten Nordrumshaugen 8 8 10 10 10 10 10 8 (16) 74 2 Trond Bergsveen Lena SS 8 8 10 10 10 10 9 9

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.28,0 (z) Tammerfors 17.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.59,3 (1) Fana 09.09 Johnny Sannes 270968 IL Stjernen 13.00,0 (z) Lisleby 25.06

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte

Protokoll fra Årsmøte Protokoll fra Årsmøte I Askim Historielag tirsdag den 19. mars 2013 kl. 19.00 i Randulfstua. Dagsorden: Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Hybelliste 2015-2016

Hybelliste 2015-2016 Andersen, Glenn Paulsen, Tone Haug 2 Hybler Felles kjøkken og bad 48148041 Andreassen, Hans Petter Torggt. 11 3 Hybler 45630330 Arshad, Rabi Hesteskovn. 29 Bergvik, June Storhaugvn. 10 Berntsen, Randi

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

Premieliste Beste individuelle skytter 1 Emil Revhaug Olimb Lag * Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune * Gjenstand

Premieliste Beste individuelle skytter 1 Emil Revhaug Olimb Lag * Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune * Gjenstand Premieliste Beste individuelle skytter Emil Revhaug Olimb 49 0 97 46 3* Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune 48 0 96 44 3* Gjenstand 3 Ole Ramstad Weels betong 47 0 96 43 2* Gjenstand 4 Svend Bjerketvedt

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. A-cup-finale. B-cup-finale

ASKER SKYTTERLAG. A-cup-finale. B-cup-finale Påmeldte lag: 38 Lillehammer vant vandrepokalen til ode og eie etter å ha vunnet A-cupen tre ganger (1998, 2000 og 2002). A-cup-finale 1 Lillehammer 3473 Jan Ove Strandheim (5) 430 Roger Ottesen (5) 443

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30.

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Leder Hans Sundsvalen ønsket velkommen til møtet, og foretok opprop av de frammøtte ombudsmenn, og holdt minnetale

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård

Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen hovedgård Det innkalles herved til årsmøte i Østensjø historielag. Tidspunkt: onsdag 11.mars 2015 kl. 19.00. Sted: Nordre Skøyen Hovedgård,

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde

Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde Østfold Historielags leder, Thorbjørn Koch, åpnet møte med å ønske alle deltagerne fra lokallagene, komiteene og styret

Detaljer

Nr Navn: Klubb Sum

Nr Navn: Klubb Sum GRENSESTRIDEN 2009 Søndag 6. september 2009 Stevne nr. 01025 Felt fin/grov/militær/revolver Maks.poengsum: 100 Sekr.: Arr. ved: Finn Wahl/Astrid Mauritzen Karl Uttersrud/Terje Huset/ Jan E. Furulund/Rolf

Detaljer