ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007"

Transkript

1 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 1 ØSTFOLD HISTORIELAG Nr Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007 Formannens spalte... 2 Skigardskurset... Østfold Historielags tillitsmannsmøte... 5 Huskeliste for lagene etter tillitsmannsmøte... 6 Nye bøker og hefter... 7 Da Norge mistet Båhuslen...11 Kurs...12 Møtekalender...14 Neste nummer av Meldingsbladet kommer ca. 15. mai. Innleveringsfrist for stoff er 10. april. Vårvandringen i Askim Flere bøker...22 Vårvandringen var lagt til Askim i juni og mellom deltagere møtte i det strålende været, 27 rader C, noe som kanskje må ta skylden for at det ikke kom flere. Bjørnar Karlsen fra Askim Kommune og Askimspeiderne var guider i gruvene og vi fikk en grundig innføring i gruvedrift og arbeidsforhold anno Hans Harald Løkke fra Hafslund Energi A/S og en meget historieinteressert og engasjert lokal historiker var en meget fin guide i kraftanleggene. Livet utenfor fjellet ble også berørt i og med vi ble vist hvor folk bodde og virket.

2 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 2 2 Formannens spalte Vi nærmer oss advent med alle lysene. Det er en fin skikk å tenne lyse i en mørk tid. Når vi tenner adventlysene gjør det noe godt med en. Det er tiden for å ta fram tradisjonene, både egne og tidligere generasjoners, stresse ned litt og hygge seg med gjøremålene fram mot jul. Det er en travel tid, men vi bør ta oss tid til litt «avstressing». Tenk, tidlig en morgen det er mørkt og stille i huset, bare adventlysene er tent det å kunne sette seg ned litt da med kaffekoppen det gjør godt. Vi har hatt en forholdsvis rolig høst i Østfold Historielag. Som en prøveordning har vi i år ikke hatt høstvandring.. Det er så mange av lagene som selv arrangerer vandringer om høsten, at det ofte har kollidert med disse. Hvis det er ønske, kommer vi tilbake med høstvandring neste år. Kurs har vi nå satt på sakskartet og det med hell. På skigardkurset i Degernes i september, var det over seksti med. Vi planlegger flere kurs er det noe dere ønsker, ta kontakt med vårt fylkeskontor. Vi har fått ny adresse til våre hjemmesider: og sidene er blitt helt nye. En stor takk til vår webredaktør Thorbjørn Koch. Sidene inneholder mye interessant og blir oppdatert flere ganger i uka. Nyheter og informasjon mellom meldingsbladene blir lagt ut på hjemmesidene. Flott er det at snart halvpartene av lokallagene nå har egne hjemmesider. Vi må følge med i tiden svært mange sitter og surfer på nettet og her har vi en unik sjanse til å presentere lokalhistorien vi har i form av bøker, hefter, video og lignende. Jeg ønsker alle en fin adventtid, en god og fin jul og et godt nytt år! Marit Egeberg Krog Årsmøte Årsmøte i Østfold Historielag blir onsdag 12.mars kl i Kommunehuset i Trøgstad.

3 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 3 3 Direktemedlemmer og årsmøte i 2008 I flg. Østfold Historielags lover 4, skal direktemedlemmer som ønsker å delta på lagets årsmøte, gi skriftlig melding om dette til fylkesstyret innen 1. januar. Direktemedlemmer har en kvote på 3 pr. 100 direktemedlemmer. Hvis flere enn kvoten på direktemedlemmer melder seg, foretar styret loddtrekning blant de påmeldte. Bokpris til lokalhistoriske publikasjoner og kildeutgivelser 2007 Vi minner om ovenfornevnte i statuttene står der bl.a. skal inneholde historisk/kulturhistorisk materiale fra Østfold. Komiteen som skal se på/lese publikasjonene og komme med sin innstilling til fylkesstyret, består i år av: Leder Ragnar Dahl, Karen Helene Brødholt, Svein Skahjem, Gerd Fagerhøi og Lillian Therese Dybedahl. Ta kontakt med en av ovenfornevnte eller Østfold Historielags kontor innen 31. desember, hvis du har eller vet om publikasjoner som bør være med i bedømningen, eller om det er andre spørsmål i forbindelse med dette.

4 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 4 4 Skigardskurset Den 15. september 2007 ble gjennomført på Haugsetra i Degernes. Til sammen var vi ca. 60 personer i et strålende høstvær. Haugsetra er nyrestaurert, og er som navnet indikerer en tidligere seterplass som blant annet Haugfamilien har vært gjetere på. Haugsetra ligger noen kilometer vest for Sanbekk mølle. Begge stedene er et resultat av iherdig innsats av blant annet Harald Haug og Halvor Bakke. Østfold Historielag var initiativtakere til kurset som også innebefattet det å lage sopelimer for hus og fjøs. Rakkestad Historielag var teknisk arrangør med Harald Haug i førersetet sammen med Halvor Berg. Ragnar Kristiansen og Terje Lillerud var filmspesialistene som skal lage en DVD-film. Hver enkelt kursdeltager vil få filmen tilsendt. Denne vil også bli solgt gjennom Østfold Historielag til medlemmer som ønsker å sette seg inn i gammelt håndverk. Vi regner med at filmen vil være klar i god tid før jul. Bjørn Andersen fra Aremark er spesialist på skigardsbygging, og holdt kursdeltagerne i et sikkert grep. Tore Brevig fra Askim kan dette med å lage sopelimer for hus og fjøs, og mange fikk en sikker innføring i «faget». Bård Andersen viste også hvordan man klarer seg i skog og mark uten å bruke fyrstikker. Flint og knusk er utmerkede gjenstander som kan brukes for å lage ild. Dette ble behørig filmet og forklart, og man kan glede seg til å se og høre alle forklaringene. DVD filmen fra skigards- og sopelimekurset på Haugssetra i Degernes i september blir ferdig ca. 25 november. Alle deltagere som har betalt kursavgift får tilsendt filmen. Alle medlemmer av Østfold Historielag kan kjøpe filmen som er på 1 time og 10 min. for kr. 150 pluss porto. Send bestilling til Østfold Historielag. RUNAR WIWAR Er du ikke abonnent BLI DET I DAG! Begge tidsskriftene utkommer med 2 nummer i året. Kr. 100,- pr. år pr. abonnement. Ta kontakt med vårt Fylkeskontor tlf E-post:

5 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 5 Østfold Historielag tillitsmannsmøte 5 Tillitsmannsmøtet ble holdt i Gamle Fredrikstad. Møtet begynte med et besøk på Fredrikstad museum. Her ble vi tatt i mot av museumsbestyrer Tove Thøgersen. Hun orienterte de ca 50 delegatene om museet/ene som de har ansvar for. Etterpå gikk vi rundt og beså de fint komponerte utstillingene. Museet er i det som tidligere var Tøyhuset til det gamle militæranlegget. Et besøk her kan anbefales. Etter museumsbesøket gikk vi over til Major-stuen et hyggelig serveringssted, hvor selve møtet ble holdt. Her ble vi ønsket velkommen til Fredrikstad av Ragnar Dahl. Formann Marit Egeberg Krog ønsket de tillitsvalgte vel møtt og orienterte om kveldens program. Så ble ordet gitt til komiteene som orienterte om det de arbeider med for tiden. Tidsskriftet Runar var i rute og nr. to kommer ut før jul. Dette fikk vi vite av Anne Marie Sandhaug Vi ble minnet om Dis-slektsforskerdagen i Skjeberg med årets tema: «Gamle familiebilder». Kilderegistreringskomiteen ved Tor Vinje, sa de så å si er ferdig med transkri - beringen av 1723-matrikkelen. Den vil helst gi det ut i bokform. De ønsker seg snart nye arbeidsoppgaver. Kulturminnekomiteen ved Erik Rønning Johansen håper lagene ser sitt ansvar og jobber med og følger opp dette i sin kommune. Det haster for stadig forsvinner kulturminner. Tidsskriftet Wiwar redaktør Finn Aarum fortalte at blad nr. to for i år var under arbeid, men minnet om at de ønsker stoff til neste nummer. Orientering om våre nye hjemmesider v/ Thorbjørn Koch. Lokallagene kan lage lenker til Østfold Historielags nettsted. Her finnes møtekalender/kurs, publikasjoner og annet stoff. Det er også mulighet for hjelp til hjemmesider for det enkelte lag. Vi fikk en orientering av Gunnar Halstvedt om tekniske hjelpemidler for lagene (kommer på nettsidene). Opptaksutstyr for lyd og for film. Skal vi ha infokveld om bruk/hvordan intervjue. Det ble nevnt om steder en kan søke om penger til digitalisering. Det ble utdelt eksempler til lagene. Videre ble det informert om kart, pengegaver og skattefradrag ved gaver. Og om tilskuddsordninger for fredede og verneverdige bygninger/anlegg. Søknadsfrist 15. november Møtet ble greit avviklet og formannen kunne takke vertskapet for et fint opplegg og ønsket delegatene vel hjem. Karen H. Brødholt

6 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 6 6 Huskeliste for lagene etter tillitsmannsmøte 1. Våre nettsider: Se: www ostfoldhistorielag.org. Kontakt Gunnar Halstvedt på mail: om du ønsker hjelp til å lage nettsider for ditt lag. 2. Lokalhistoriske bøker: Østfold Historielag ønsker å registrere alle bøker som er utgitt siden starten for 80 år siden. Se for øvrig oversikten på nettsidene. Østfold Historielag ber alle lag om å lage en oversikt over alle utgitte lokalhistoriske bøker i hvert enkelt lag/kommune og sende oversikten til vår kontoradresse. 3. Tekniske hjelpemidler: Østfold Historielag har testet ut en digital lydopptager: Zoom H2 med meget godt resultat. Leverandør: Fa.Belco, Nybergflata 4, 3737 Skien, tlf: , Mail: 4. Søknad om penger til digitalisering: Det er mulig å søke om midler fra: The EMC Heritage Trust Project. Godkjente søknader kan gi fra 5 til USD. 5. Pengegaver og skattefradrag: Vi er medlemmer av Landslaget for lokalhistorie, og er godkjent for å motta gaver med rett til skattefradrag fra skatteyter. Minimum kr 500 maksimum beløp kr Skatteetaten sier at godtgjørelse inntil kr pr år er unntatt skatt. Forslag i det nye statsbudsjettet lyder på kr Info om opptrykk av bøker fra Østfold Historielag. Vi binder inn 30 sett av Wiwar dvs 6 bøker og 30 sett av Runar dvs 3 bøker. Den første boken, bindet av Wiwar som omhandler 8 hefter fra starten vil bli trykt i 1000 eks. og blir solgt gjennom Libris bokhandlerne i Østfold. Vi håper trykkeriet får denne ut før julen 2007.

7 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 7 Slektsforskerdagen Årets slektsforskerdag 22. oktober, ble avviklet på Skjeberg Rådhus, dette var annonsert i Østfoldsamkjøringen. Årets tema var: Familiealbum. Deltagere var Dis-Østfold, Østfold Historielag, Skjeberg Historielag, Marker Historielag og Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige (Mormonerkirken). Dis-Østfold og Marker Historielag hadde kåserier og dagens emne. Østfold Historielags, ættehistoriekomites stand var oppbygd med gamle bilder og gamle amatørbilder fra ett dødsbo og hvorledes dette ble digitalisert og oppbygd til nytt familiealbum. Kjell Dagfinn Karlsen Runar Runar er Østfold Historielags tidsskrift for slektshistorie. Bladet har siden 1981 bidratt til spre kunnskap om slekts- og familieforhold i fylket, publisert ulike metodeartikler om kildebruk og ulike emner innen slektsgranskningen, tipset om bøker og etter hvert også nettsteder på internett samt mye, mye mer. For å klare lage et godt og variert blad som dekker hele fylket er redaksjonen avhengig av å få inn bidrag, tips og synspunkter. Alt av slektsforskningsrelatert materiale med tilknytning til Østfold, stort eller smått, er aktuelt for oss å ta inn i bladet. Nøl ikke med å ta kontakt! Vi er også mer enn gjerne behjelpelig med redigering og NYE BØKER OG HEFTER Ida Kulturbygd i grenseland 2007 Dette er sjuende bok i rekken av årbøker som Idd og Enningdalen Historielag har gitt ut før jul hvert år siden Årets bok er som vanlig på 128 sider, trykket i svart/hvitt, men med omslag i farger. Opplaget er på 1000 eksemplarer, og salget har i alle år gått bra. Boka fra 2001 er helt utsolgt, men vil sannsynligvis snart komme i nytt opplag. Enkelte av de andre årgangene er også snart utsolgt. Bokutgivelsen går hvert år med et godt overskudd, og den er blitt en del av Historielagets økonomiske ryggrad.

8 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 8 8 Grunnene til dette er flere. Vi har en trofast kjøpergruppe. Vi har en forlegger, Ivar Bjørndal, som sikrer oss rimelige trykkekostnader, men med topp kvalitet. Og til sist har vi sponsorene våre som årlig støtter opp om utgivelsen. Denne gangen har 27 forfattere bidratt med stoff. Forfatternes bakgrunn spenner vidt, fra de profesjonelle til vanlige historielagsmedlemmer. I år har vi fått med en riktig tungvekter, nemlig selveste Margit Sandemo. I artikkelen som heter «Lyse dager i Klepperkroken» forteller hun om tiden da hun og familien bodde på Idd. Av andre kjente forfattere nevner vi Oddvar Rakeng, Toril Brekke, Erna Moen og Thor Gotaas. Ellers skriver Ole Anker-Rasch om de første tresliperiene i Halden. Vi får høre om eventyrsamleren Peter Chr. Asbjørnsen som utredet uttak av brenntorv fra myrer på Idd, om utbyggingen av Knardal Haveby på femtitallet, om gamle barneforklær, om tømmerfløting i Ertevassdraget og om amatørrevyer under 2. verdenskrig. Magne Rannestad på Fredriksten har skrevet en solid artikkel om Mansbachs stiftelse, som gjennom århundrer har vært festningskommandantens viktige inntektskilde. Av små litterære perler kan vi nevne Odd Antonsens «Flukten» og Kjeld Magnussens «En sommer på DS Turisten». Hvert år tar vi for oss en av storgårdene på Idd. I år er det Eskeviken gård det gjelder. Gården blir omtalt av vår egen forlegger, Ivar Bjørndal, som også har skrevet om arbeidsutvandring av steinhoggere fra Idd til Amerika og om Idd Kvinneforening. Vi har bestrebet oss på å lage en kvalitetsbok med korrekte informasjoner og godt bildestoff. Vi har fast samarbeid med karttegner Morten Dalby. Dette sikrer oss gode og tydelige kart som bidrar til å gi noen av artiklene ekstra god informasjonsverdi. Alt dette, og mye mer, byr vi våre lesere på i en pen og hendig bok prydet av et bilde av Knardal Haveby. Prisen er 200 kroner, og boka kan bestilles på e-postadressen eller telefon Den selges også hos Haldens bokhandlere og i Idd og Enningdalen Historielags eget hus på Prestebakke. Tor Hafsrød Redaktør av Ida Marker Historielag Årsskriftet er nå klart og innholder mange interessante artikler. Her kan man lese om en «flykarriere» som hobby, historien om 3 husmannssønner, historien om 2 brudekroner, om Otteidkanalen, og Helgetjern, vi finner flere Amerikabrev med mer. Til salgs i Ørje Bok- og Papirhandel, på Marker Bibliotek eller til E-post: Kr. 100,- + event. porto

9 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 9 9 Bygdebok for Skiptvet Andre bind av bygdeboka for Skiptvet kommer uke 49 og omfatter gårdene Vines nordre, Vines søndre, Glenne nordre, Glenne søndre, Skår og Berg søndre. I alt rommer Bind II omtale av 73 gårdsbruk. Bygdeboka er en kombinert gårds- og slektshistorie, og vil derfor være et svært godt hjelpemiddel for de som er opptatt av å lete etter sine familierøtter. Boka har i alt 288 illustrasjoner derav 132 i farger. De fleste gårdsbruk som omtales presenteres med et luftfoto i farger fra nyere tid ( ). I tillegg presenteres luftfoto fra Widerøes Flyveselskap fra 1950-årene og foto innkjøpt fra Østfold fylkes billedarkiv. Egil Torin Næsheims tegninger fra de «bildeløse» århundrer levendegjør denne delen av historien med humor og snert. Bygdeboka er i alt planlagt med 6 bind og neste bind vil komme i Boka blir lagt ut for salg søndag 2. desember i Herredshuset under julegrantenningen og i historielagets adventsmøte i Vonheim mandag 3. desember. For øvrig blir den å få kjøpt i Bygdas Bokhandel samt for salg og bestilling på Skiptvet bibliotek, tlf Tistedalen fra istid til sag og møllebruk Stein Andersen har forfattet og illustrert en lokalhistorisk bok(innbundet) som kom ut i 2005 i Haldendistriktet. Bokens tittel er: Tistedalen-fra istid til sag og møllebruk. Det er en beretning fra og om mennesker og virke i Tistedalen (dalføret som strekker seg fra Halden til Tistedalsbyen). Det omtales bl.a. mennesker som har hatt sitt arbeide ved sager og møller fra tidlig på 1700-tallet og fram til midten av 1950 tallet. Boken er illustrert av forfatteren (jeg er også billedkunstner)det er også illustrasjoner av gamle kart over distriktet. Boken kom ut i et antall av 800 eksemplarer og solgte godt. Jeg har fortsatt endel eksemplarer igjen som kan kjøpes/bestilles: e-post: eller: Stein Andersen, Krokstien 4, 1782 Halden Pris: kr frakt Flott gårdshistorie fra Berg, Rokke og Asak Historielag I god tid før julehandelen startet, lanserte Berg, Rokke og Asak Hitsorielag sin store satsing på bokfronten, «Gårder i Berg, Rokke og Asak». Mer enn 300 gårder er omtalt i boka som inneholder omkring 280 fargebilder foruten omkring 20 bilder i svart/hvitt av gårder som ikke finnes lenger.

10 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side Roger Prang, kjent lokalhistoriker fra Halden og erfaren bokutgiver, har hatt redaktøransvaret for boka. Det har vært en stri tørn det siste halvåret for å bli ferdig innenfor fristene fra trykkeriet, men det gikk denne gangen også. Boka er på 416 sider, inneholder massevis av interessant stoff foruten de mange bildene. Jeg synes det har blitt et ganske fint produkt, sier Roger Prang. Det ligger en omfattende dugnad bak bokutgivelsen som er basert på et manuskript Trygve Minge hadde utarbeidet. Dette manuset er bearbeidet av medlemmer i historielaget, og så har Roger Prang hatt ansvaret med å sy de mange gårdsomtalene og bildene sammen til en helhet. Boka inneholder en interessant innledning hvor gamle ord og begreper er forklart liksom kildene for utgivelsen er nøye gjennomgått. Avslutningsvis rommer boka et fullstendig gårdsregister og dagens eiere. Hvordan kom du bort i gårdshistorie, det er vel ikke noe spesialfelt for deg? Riktignok er jeg oppvokst på landet, nærmere bestemt på Kornsjø helt sør i Østfold, men gårdshistorie har jeg ikke jobbet med før. Jeg fikk vel forespørselen fordi jeg har skrevet og gitt ut ganske mange lokalhistoriske bøker tidligere. Det har vært en artig men krevende utfordring, forteller Roger Prang. Fra tidligere har han utgitt disse bøkene, foruten at han har medvirket i flere antologier: Fredrikshalds Kreditbank Kreditkassen Halden (1987 Jubileumsskrift for Porsnes videregående skole (1988) Halden Skiklubb 100 år for idrett og friluftsliv (1990) Haldenforfattere gjennom 300 år (1994) Haldenforfattere gjennom 300 år II (1995) Historiske Østfold (1997), Kokkehaugen. Mellom herregård og spinnesal (2002) Aremark. Bygd i grenseland (2004). Boka kan bestilles hos Tor Sørbrøden tlf el. E-post: Pris kr. 395,- + frakt. Bøkene fås kjøpt i alle bokhandlene i Halden. Wiwar og Runar blir innbundet i disse dager Vi regner med at bøkene kan utleveres fra 1 desember og at de kan bli å finne under noen juletrær. Det er 6 bøker av Wiwar og 3 bøker av Runar. Hver bok selges for Kr men disse selges kun som komplette serier.

11 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 11 Da Norge mistet Båhuslen 11 Det er et historisk faktum: for snart 350 år siden, altså i året 1658 gikk Båhuslen tapt for Danmark-Norge, slik som det ble besluttet ved freden i Roskilde 26. februar samme år. Det var prisen Danmark-Norge betalte i nederlagets time etter den forutgående krigen med Sverige. Og ikke bare Båhuslen som Harald Hårfagre gjorde til en del av det norske riket nesten 800 år tidligere. Nederlaget innebar også at Sverige fikk Trondheims len, men det ble som bekjent «ordnet» til det bedre noe senere samme år. Et lite plaster på såret var det kanskje ment å være at ifølge fredstraktaten skulle befolkningen i de områdene som nå skulle inngå i det svenske riket, få beholde sine gamle privilegier, friheter, lover og kirkeordning. Men alt sammen forsvant bokstavelig talt ganske raskt med den forsvenskingen som ble iverksatt. Det må ha vært vanskelige år som ventet på Båhuslen; vitterlig nordmenn i mange hundre år og så med ett svensker og følgelig måtte de forholde seg til noe helt nytt ikke minst den svenske øvrigheten. Det fortelles at det norske språket overlevde lenge og vel ja, det skal ha vært båhusleninger som snakket norsk langt inn på 1700-tallet. Og i dag er språket langs riksgrensen så sammenvevd at det i blant kan være vanskelig å skille iallfall når eldre folk møtes. Men hvorfor gikk Båhuslen tapt? Det var det ulykkelige resultat av danskenes revansjelyst og danskekongen Frederik III s lange blikk etter det svenske Nord- Tyskland som utløste krigen med Sverige Men det skulle vise seg at danskene, selv med Nederlandene i ryggen måtte gi tapt for den svenske krigsmakten. Og det var seierherren som dikterte fredsbetingelsene i Roskilde. Sagt på en annen måte: hadde krigslysten vært mindre i Danmark, så hadde formodentlig Båhuslen forblitt norsk. Det er om ikke mange, så iallfall noen ganske aktive krefter i dagens Bohuslän som benytter enhver anledning til å minne svenskene om at båhusleningene er «nordmenn». De har til og med ordnet med et eget flagg for Båhuslen, og det ser ut som en blanding av det norske, svenske, danske, finske og det islandske flagget. De feirer, så vidt vites, ikke den svenske flaggans dag... I sannhet 350 år lang tid og tapt er tapt også når det gjelder landskap og len, men siden det runde tallet nås neste år, er det naturlig at historisk interesserte dveler en stund ved fortiden. Thorbjørn Koch

12 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side Kurs Askim Historielag: Vi gir oss ikke med kurs. Askim Historielag i samarbeide med Askim Bibliotek arrangerer PC kurs for seniorer den 8. januar, 15. januar, 29. januar og 7. februar 2008 på Askim Rådhus. Kurs 1 er for seniorer som ikke har noen kjennskap til datamaskiner Kurs 2 er for seniorer som kan «litt» Kurs 1 og 2 går samme dager. Kurs 1 er fra kl. 14 til kl. 16. Kurs 2 går fra kl. 16 til kl. 18. Pris pr. kurs Kr. 750, inkl. kursmateriell. På grunn av antall datamaskiner er det plass til bare 10 stk. pr. kurs. Blir kursene fulltegnet blir det arrangert flere. Kurs i arkivering vil bli avholdt på Askim Rådhus 13. januar 2008 kl. 18:00 Østfold Historielag skal delta på kurs arrangert av Lokalhistorisk Institutt i slutten av november Kurset tar for seg hvordan vi kan bruke kommunearkivene for å finne lokalhistorisk stoff. Dette mener vi er hyperaktuellt å bli informert om for våre 26 lag. Kurset den 13. januar vil orientere om våre rettigheter og muligheter. Vi vil også snakke om hvordan vi arkiverer lokalhistoriske dokumenter. Kurs i historielaget Norsk vinter er som skapt for kursvirksomhet. Når kulde og mørke jager oss innendørs, kan vi salmes om felles studier til nytte og hygge. Idd og Enningdalen Historielag har i høst arrangert to kurs. Det ene gjaldt baking i gammeldags bakerovn. Ovnen ble fyrt med ved og sopt for glør og aske, før den ble fylt med brød og svenskekaker, pizza og marengs. Deltakerne var så fornøyde at de for hyggas skyld utvidet kurset med en ekstra bakedag. Høstens andre kurs ga innføring i gotisk handskrift. De fleste nybegynnere i slektsgransking har fortvilt over fortidens prester med vakker, men uforståelig penneføring. Heldigvis er de gamle krusedullene som regel ikke like uleselige som man først tror. Med hjelp fra erfarne lærere fikk kursdeltakerne kunnskap om skrift og språk og gamle dokumenter fra 17- og 1800-tallet. Brorparten av historielagene i Østfold er medlemmer i Landslaget for lokalhistorie. Da er man også tilknyttet Folkekulturforbundet, et studieforbund som formidler

13 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 13 statstøtte til kursvirksomhet. I år får man 70 kr pr time i støtte for kurs med lærer. Det blir ikke store beløp, men det er en liten gulrot for de som vil arrangere kurs. Fyll ut skjemaene «Innmelding av studietiltak» og «Studieplan», og send de inn for godkjenning. Før deretter «Frammøteliste» og send inn «Ferdigmelding». Det er ikke kompliserte skjemaer, og du finner dem på Folkekulturforbundets hjemmesider. 13 Jens Bakke, Idd og Enningdalen Historielag Styret i Østfold Historielag ber hvert enkelt lag tenke på formidling Hensikten med våre historielag er at våre medlemmer skal få del i vår lokalhistorie. Det vi ønsker er at alt som er innsamlet både av bilder og dokumenter skal bli tilgjengelig for våre medlemmer. Har vi ikke mulighet til å sende denne informasjonen gjennom posten må vi bruke dagens og fremtidens medium -internett. Har hvert enkelt lag ikke noen av sine medlemmer som kan lage nettsider vil Østfold Historielag formidle navn og adresse til en som kan. Lokalhistoriske bøker er «evigvarende» Alt som er skrevet må bevares. Hvert enkelt lag må lage en oversikt over kjente lokalhistoriske bøker, og sende oversikten til Østfold Historielag ved vår sekretær Lillian Dybedahl. Vi håper at oversikten kan komme til kontoret innen utgangen av januar 2008.

14 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side MØTEKALENDER Østfold Historielag 12. mars kl Årsmøte i Trøgstad. Eidsberg historielag: Sleksgranskergruppa har sine møter første torsdag i måneden på Folkenborg museum. Kl Ingen møter i januar og juli. Torsdagsklubben møtes andre torsdag i måneden på Folkenborg museum, herredstyresalen fra kl til kl desember Før jul på museet. 9. desember Julemøte m/middag i Trømborg Menighetshus. 4. mars Årsmøte. Velferdssenteret. Mars Vårmøte, tid og program ikke bestemt. 17. mai Bekransning av støtten til Håkon Håkonsson. 5. juni Gammelt gårdsarbeid for 6. klasse. 15. juni Bygdedag på Folkenborg museum. 29. juli Olsokfering ved Eidsberg kirke Midten av august «På gjengrodde stier.» 14. september Barn og dyr. 30. desember Før jul på museet. Hobøl Historielag: 5. desember Julemøte med jubileumsmarkering av laget runder 30 år. Møtedatoene i 2008 er 22. janar, 26. februar med årsmøte og 1. april, program for møtene er ennå ikke klare. Moss Historielag: Moss Historielag arrangerer syv fotturer i De populære elvevandringene gås søndagene 27. april, 11. mai, 1. juni og 24. august. Jeløyvandringene gås tirsdagskveldene 20. mai og 2. september. I tillegg blir det tur i mossemarka 10. juni «I Bergmannens fotspor.» Guide på turene er kjentmann Egil Jensen. Foruten fine naturopplevelser og lokalhistorie får du også et innblikk i den geologisk interessante historien. Følg med på Tune Historielag: 6. desember kl Slektsganskertreff, Tingstad. 7. desember kl Julemøte, Lande Bo og Serviceseter 12. februar kl Årsmøte,

15 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side mars kl Medlemsmøte 8. april kl Medlemsmøte 7. mai kl Kveldstur. 4. juni kl Kveldstur. 24. august Heldagstur. Alle turer starter fra Øvre parkeringsplass, Tune rådhus dersom ikke annet er opplyst. Slektgranskertreff: Torsdager kl 18.00: 3/1 7/2 6/3 3/4 8/5 og 5/6 på Tingstad Nye medlemmer (fra til ) BERG, ROKKE OG ASAK HISTORIELAG Unni Blokkemy,r Torpedalen 1764 HALDEN, Gerd Randi Grydeland, Vestveien HALDEN, Anne Lise Grønberg, Bekkevoldvn. 6 A 1791 TISTEDAL, Gerd Hult, Jotunveien HALDEN, Borge Kristoffersen, Liljeveien TISTE- DAL, Andre Kristoffersen, Bekkev HALDEN, Einar Madsø, Fangebakken BERG I ØSTFOLD, Odd Nilsen, Fjellknattvn HALDEN, Jorunn og Bjørn R. Thoresen, Næridsrødvn HALDEN, Reidun og Sigmund Vastveit, Bautasten 1763 HALDEN EIDSBERG HISTORIELAG Astrid Louise Hadland, Bølerskogen OSLO, Arvid Stanghelle, Jernbanegt MYSEN, Unn Seljelid Walnum, Jernbanegt MYSEN FORENINGEN HALDENS MINDER Hanne R. Aakre, Brattliveien HALDEN, Trond Akerbæk, Iddeveien 48 B 1769 HALDEN, Knut-Fredrik Bakke, Postboks HALDEN, Karl Bruce- Larsen, Båtveien TISTEDAL, Kristin Eliassen, Munins vei HAL- DEN, Torhild og Terje Granstrøm, Statsråd Tanks gate HALDEN, Tordis og Tor Hammervoll, Vårstien TISTEDAL, Arne Heldal, Måstadveien TISTEDAL, Aud Hofgaard, Markus Thranes plass HALDEN, Tone og Jon Jørstad, Fjellstua HALDEN, Rolf Pettersen, Landstads vei HAL- DEN, Gunnar Ringstad,Markus Thranes plass HALDEN, Karin Skogh, Wærns gate HALDEN, Sissel Østby, Oskleiva HALDEN

16 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side FREDRIKSTAD HISTORIELAG Aud Bjørnstad, Prestevn. 3 A 1605 FREDRIKSTAD, Karin Dahlstrøm Hansen, Høyendalvn ASKIM HOBØL HISTORIELAG Arild Hagen, Hjortestien 10 B 1823 KNAPSTAD IDD OG ENNINGDAL HISTORIELAG Astrid og Magnus Alsaker, Rådyrfaret HALDEN, Tor-Finn Aunevik, Rishaugen, Idd 1765 HALDEN, Elisabeth Berg og Rolf Back, Brattliveien 1 A 1779 HALDEN, Gerd og Knut Bakke, Frantzebakken, rute HALDEN, Odlaug og Finn Eng, Opalveien 17 B 1784 HALDEN, Ellen og Kjell Eriksen, Rødåsen GRESSVIK, Thordis Hallanger, Sykehusgt HALDEN, Linda Harestad Adolfsborg, Buer 1766 HALDEN, Lise Lotte Dahlstrøm og Karl Georg Jansen, Oskleiva HALDEN, Anne og Pål Jensen, Fjellveien TISTEDAL, Gerd Kvaale, Sollihøyda HALDEN, Anne-Lise Landsverk, Ingerfjellveien BERG I ØSTFOLD, Bjørn Larsen, Høistadveien TISTEDAL, Åse og Vidar Larsen, Hårbyveien TISTEDA,. Edel og Per Lervik, Mossevikveien KORNSJØ, Ivar Lund, Watvedtveien HALDEN, Sven Lundberg, Kyrkog VARBERG Sverige, Reidun og Nils Nilsen, Løvmoen 1796 KORNSJØ, Anne-Grete og Frank Olsen, Lokesvei HALDEN, Lisbeth og Sigbjørn Rekdal, Berger gård, rute HALDEN, Jon Terje Rovedal Furubo, Buer 1766 HALDEN, Hans Røed, Dragonveien HALDEN, Inger Johanne Stamm, Lyngåsveien HALDEN, Else og Jan Størholt, Vedenveien TISTEDAL, Rolf Egil Torgersen, Flatebyveien TISTEDAL, Inger Svendsen og Oddvar Walestrand, Micheletveien OSLO Vel 130 nye medlemmer i Østfolds Historielag Historielagene i Østfold har fått vel 130 nye medlemmer i løpet av de siste åtte månedene, ifølge en oversikt fra Østfold Historielags kontor. Den viser også at det er Idd og Enningdalen Historielag som er på sterkest fremmarsj, idet laget fikk hele 40 nye medlemmer i perioden.

17 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side 17 KRÅKERØY HISTORIELAG Egil A. Edvardsen, Fuglevik platå GAMLE FREDRIKSTAD, Berit Formoe, Pilveien KRÅKERØY, Anne Grethe Gabrielsen, Gamle Tindlundsv. 20 A 1718 GREÅKER, Kari Johannessen, P.O.Pedersensv KRÅKERØY MARKER HISTORIELAG Svanhild Broen, Åsbakken ØRJE, Glenn Inge Hoel, Sagstua 1870 ØRJE, Sjur Erling Klund, Helgetjervn ØRJE, Gunnar Sydengen, Sydengen 1870 ØRJE, Gunn Buer Syversen, Lillevn ØRJE, Turid Volden, Storgt ØRJE RAKKESTAD HISTORIELAG Sonja Larsen og Øivind Berg, Åsbakken RAKKESTAD, Anne Sofie og Odd Kartnes, Askeladdveien RAKKESTAD, Solveig og Per Konglebæk, Persbu 1890 RAKKESTAD, Grete Eng og Svein Olav Nicolaisen, Rakkestad prestegård 1890 RAKKESTAD, Lise og Lars Stamsaas, Vatvedt 1892 DEGERNES, Randi og Kjell Sæves, Arnebergveien RAKKESTAD RYGGE HISTORIELAG Mary Bråthen, Ekholtveien MOSS, Jan Petter Ekholt, Orihuela Costa ALICANTE, Øyvind Løes, Bjørnåsen LARKOLLEN Råde Historielag Johan Edvard Grimstad, Stomner i Råde 1580 RYGGE, Kari Horntvedt Molvig 1580 RYGGE, Øyvind Olsen, Saltholmveien SALTNES, Jan Schau, Odinsvei RÅDE, Karsten Tasken, Gammelsrød, Råde 1580 RYGGE SKJEBERG HISTORIELAG Terje Olav Larsen, Lillevang BORGENHAUGEN, Britt og Heine Magnussen, Kalakroken 1739 BORGENHAUGEN SPYDEBERG HISTORIELAG Ingjerd Rode Johansen, Fjordgløtt 1820 SPYDEBERG, Marit Tronstad, Hov 1820 SPYDEBERG TRØGSTAD HISTORIELAG Gerd og Finn Arnesen, Postboks FREDRIKSTAD, Ellen Baastad, Torpveien 122 A 1866 BÅSTAD, Odd Halsnes, Maastad 1866 BÅSTAD, Torunn Haakaas Jaavall, Kirkeveien TRØGSTAD, Jakob Krogh, Vesle Skamrud TRØGSTAD, Ole Skansen, Mørkfossveien TRØGSTAD, Randi og Kåre Steffensen, Langsrudåsen TRØGSTAD, Berit Strengen, Teialeret 7234 LER 17

18 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side TUNE HISTORIELAG Svend Rino Andreassen, Opstadveien GRÅLUM, Anne Granerud, Tiurvn. 4 D 2006 LØVENSTAD, Marit og Jan Hansen, Bekkevn. 12 A 1710 SARPSBORG, Kai Henning Jakobsen, Christianslund alle 7A 1613 FREDRIK- STAD, Mary og Ragnar Johansen, Svinndalsvn SARPSBORG, Vigdis og Roar Mathisen, Bakkelivn SARPSBORG, Arild Ole-Jacob Olsen, Torskenesvn SARPSBORG, Åge Ringsrød, Blessomveien SARPS- BORG,Berit Bruevold, Gaupefaret 19, 1712 GRÅLUM, Unni Engebretsen, Vistergrenda 53,1719 GREÅKER, Ranveig Fosen, Kalleren 2, 1712 GRÅLUM ØSTFOLD HISTORIELAG direktemedlem Marit Høitomt, Nybråtveien ASKIM Lokallag med egen hjemmeside Følgende lokallag har egen hjemmesider, disse finner en under ostfoldhistorielag.org Askim Historielag, Eidsberg Historielag Idd og Enningdalen Historielag Moss Historielag Rakkestad Historielag Skjeberg Historielag Berg, Rokke og Asak Historielag Fredrikstad Historielag Marker Historielag Moss Ættehistorielag Rygge Historielag Hobøl Historielag Hobøl Historielag fyller 30 år og har jubileumspriser på sine flott lokalhistoriske bøker. Et Bruderov Mordet på Saxebøl Mor Smalop Lars Rasch, Karl den 12. og Hobøl, Lars Hovihytten/Morderen og straffeanstalt. Pris for disse kr. 100,- pr. stk. + event. frakt Middelalderbrev fra Hobøl, om folk, gårder og kirkeliv fra 1210 til Pris for denne kr. 225,- + event porto. Henvendelse til: Asbjørn Hjorthaug - mobil e-post: eller til Lars A. Egeberg, mobil e-post:

19 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side Østfold Historielag er fylkeslag for 26 lokallag Aremark Historielag v/gunnar Arvesen, Askim Historielag v/tor Idland, Berg, Rokke og Asak Historielag v/tor Sørbrøden, Borge og Torsnes Historielag v/jon Petter Dahl, Eidsberg Historielag v/jorun Garseg, Fredrikstad Historielag v/gro Hjelle, Foreningen Haldens Minder v/andreas V. Ebeltoft, Hobøl Historielag v/karen H. Brødholt, Hvaler Kulturvernforening v/jan Arntzen, Idd og Enningdalen Historielag v/jens Bakke, Kråkerøy Historielag v/harald Thoresen, Marker Historielag v/marit Egeberg Krog, Moss Historielag v/kirsten Wiik, Moss Ættehistorielag v/tor Vinje, Rakkestad Historielag v/erik Kultorp, Rygge Historielag v/knut Funderud, Rømskog Historielag v/inger Johanne Taraldrud, Råde Historielag v/jan Ingar Båtvik, Sarpsborg Historielag v/mali Gundersen, Skiptvet Historielag v/ole G. Solberg, Skjeberg Historielag v/kjell Pettersen, Spydeberg Historielag v/anne Sofie Hoff, Trøgstad Historielag v/anne Haakaas, Tune Historielag v/aslaug Barfelt, Varteig Historielag v/kjell Lunde, Våler og Svinndal Historielag v/einar Pedersen,

20 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket ny :45 Side På lokalradioen «Historielaget på lufta» Marker Historielag har sending annen hver torsdag fra og med 13. september Du kan da høre oss på Radio 5 FM 105,7 MHz fra kl til kl Kan også høres på FM ,6 eller 107,0 MHz. Adresse til komiteene Kilderegistreringskomiteen: Tor Vinje, Posthornet 9,1519 Moss. Tlf: , mobil: Oppmerking- og stedsnavnkomiteen: Roy Heyerdahl, Skogveien 12, 1870 Ørje Tlf: , mobil: Ættehistoriekomiteen: Kjell Karlsen, Postboks 71, 1804 Spydeberg Tlf.: , mobil Kulturminnekomiteen: Erik Rønning Johansen, Ørneveien 5, 1640 Råde Tlf: , mobil: RUNAR: Marius Hellerud, 1860 Trøgstad Tlf WIWAR: Finn Aarum, Grønlundvn 28, 1809 Askim Tlf

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

Velkommen til Grenseland!

Velkommen til Grenseland! Sommer i Nr. 5 Juni 2009 Grenseland Et møtested for Aremark Marker Rømskog Dronningen seiler! Etter tolv år med restaurering er D/S «Turisten» på vannet. Dette bildet er fra den aller første turen for

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde

Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde Østfold Historielag referat 2. 0ktober 2012 Tillitsmannsmøte på Roald Amundsens Minde Østfold Historielags leder, Thorbjørn Koch, åpnet møte med å ønske alle deltagerne fra lokallagene, komiteene og styret

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus

DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus Tema: De som reiste ut - Emigrasjon fra Norge 14. årgang ISSN 0808-9647 2-2008 Leder DISsere i emigrantenes fotspor? Slektsforskerdagen 2008 Nå nærmer den seg.

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2013 Romeriksåsen Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania

Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania NR. 1/2012 l ÅRGANG 65 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN soroptima norsk Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania UNIONSPRESIDENTEN Kjære soroptimister! Et nytt, ubrukt år ligger foran oss med

Detaljer

Presseveteranen. Alt under kontroll på Fosen

Presseveteranen. Alt under kontroll på Fosen Presseveteranen «Personleg håper eg papiravisa overlever nokre tiår til. Eg har vanskar med å se at dagens plattform er god nok» Harald Kjølås s 2 Papiravis eller nett? Tiden er inne til å tenke eventuelt.

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

Velbesøk: Søndre Blåbærstien

Velbesøk: Søndre Blåbærstien Nr. 1 63. årgang Tema: Næringsliv i nærmiljø Side 15 17 Nesodden Velforbund Velbesøk: Søndre Blåbærstien Foto: Ann-Turi Ford Velavisen gir tipsene som lokker folk til dugnaden Her instruerer May Bjørke

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

La ikke minnene visne

La ikke minnene visne Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 4 - september 2011 La ikke minnene visne SLEKTSCAFÉ Trenger du hjelp til din slektsgransking? DIS-Østfold har hatt et tilbud til nybegynnere og andre som trenger hjelp

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler.

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler. Nr. 3 Mars 2010 Gleder seg til masse fri Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Rådmann Magne Barane ser frem til å lese noe annet enn dokumenter når han går av med pensjon. S side 6 og

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer