N Y T T N R Bondistranda VisNiNg på TomTeN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN"

Transkript

1 N Y T N R T 3 9 Bondistranda Visning på tomt e lørdag den n 17. oktober og søndag den 18. oktober Spørreundersøkelse se midtoppslag Hjerter som banker for Rykkinn! se side 4 5 Nytt liv i furua se side avholder v i gu på tomten idet visning fra kl Møt opp i god tid! Medlemstilbud: Lübecktur se side 26 27

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPS- RETTEN! Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Hjerter som banker for Rykkinn! 6 Ordinær generalforsamling 9 Hold naboen tørr! 14 Bondistranda 17 Spørreundersøkelse 18 Medlemstjenester 23 Mattips 24 Nytt liv i furua 26 Juletur til Lübeck Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Anne Marie Nesse Knudsen Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL-nytt» medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i Annonsesalg: Anne-Lise Fængsrud mobil e-post: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag AL. Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka. Denne utgaven av ABBL-nytt sendes alle husstander i Asker. Dette vil medføre at medlemmer med postadresse Asker vil motta to eksemplarer av medlemsbladet.

3 ABBL NYTT NR BLIR ET AKTIVT BOLIGÅR På grunn av finanskrisen, har det vært liten aktivitet i boligmarkedet det siste året. Omsetningsvolumet av brukte boliger sank innenfor ABBLs forvaltning fra ca. 850 boliger i 2008 til ca. 700 i 2009, det vil si en svikt i omsetningen på ca. 18 %. Samtidig falt prisene i den samme perioden med ca. 7 %. Mange hadde fryktet et større fall i bruktboligprisene, men fallet har vært relativt moderat. Prisfallet har vært noe ulikt for ulike boligtyper. Det kan tyde på at prisfallet på boliger innenfor ABBLs forvaltning har vært noe lavere enn prisfallet ellers. Bunnen ble nådd i februar 2009, da snittprisen for brukte boliger innenfor ABBLs forvaltning var helt nede i NOK pr. m 2 BRA. Siden det har prisene steget jevnt og trutt, opp til NOK pr. m 2 BRA i juli. I løpet av sommeren har prisene flatet noe ut med snittpris på NOK i august. Omsetningsvolumet har holdt seg lavt i hele 1. halvår, men mye tyder på at vi utover høsten vil se flere boliger bli lagt ut for salg. Med et fortsatt lavt rentenivå, er det vårt tips at brukboligprisene vil fortsette å stige utover høsten og trolig nå igjen pristoppen fra desember For nye boliger er situasjonen annerledes. I «ABBL nytt» nr. 2/2008 skrev vi følgende: «I ABBL er vi langt mer bekymret for utviklingen i byggekostnadene, enn for utviklingen i boligprisene. De siste 2 årene har entreprisekostnaden steget med 30 %, en økning som langt overstiger økningen i bruktboligprisene. Den kraftige økningen i byggekostnadene har resultert i at salget av nye boliger nesten har stoppet opp og flere nye prosjekter enten er utsatt eller kansellert. «Boomen» i byggemarkedet førte i fjor høst til at enkelte utbyggere heiset opp utropsprisene for nye boliger betydelig, og langt over hva tilsvarende boliger tidligere var solgt for. Men få boliger ble virkelig solgt til de «nye prisene». Allikevel har takstmenn og ikke minst eiendomsmeglere, stipulert markedspris for nye boliger med utgangspunkt i utropsprisene fra sommeren 2007.» Markedet var selvfølgelig ikke mottakelig for et slikt priskupp og salget av nye boliger stoppet opp, blant annet på Fornebu, som var ett av de områdene som ble hardest rammet av «grådighetssyndromet». Derfor kom «finanskrisen» i rett tid. Aktørene over hele linjen har blitt mer edruelige og entreprisekostnadene har falt med over 20 % siden toppen. Sett fra ABBLs side, er dette en gunstig utvikling. ABBL sitter med en rekke nye utbyg- Adm. dir. Søren Pedersen gingsområder som vi nå ønsker å igangsette, mens prisnivået fortsatt er moderat. Først ut kommer 44 ungdomsboliger på Gullhella i Asker, som vil bli utlyst for salg i neste «ABBL nytt». Deretter kommer Bondistranda også i Asker hvor vi i dette nummer av bladet skal gjennomføre en spørreundersøkelse, for å få kartlagt medlemmenes bopreferanser, før vi setter i gang med detaljprosjektering av leilig hetene. 1. byggetrinn vil trolig bli utlyst for salg blant medlemmene sommeren Vi arbeider også med to prosjekter i Bærum, Kleven gård på Bekkestua, som vi kort presenterte i forrige nummer av bladet og et større blokk prosjekt, som vi forhåpentligvis kan si noe mer om i neste nummer. Mye tyder på at 2010 blir et aktivt boligår. Nytt kjøkken? Stikk innom og få et godt tilbud! 20 ÅRS GARANTI Østerby Kjøkkenstudio Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika Tlf Fax:

4 4 ABBL NYTT NR Hjerter som banker for Rykkinn! Tekst og foto: Hilde Bringsli I høst er det 40 år siden byggearbeidene ble igangsatt på Rykkinn, som er ett av Bærums viktigste boligområder. Nær sagt «alle» bærumsfolk har et forhold til stedet, også de som ikke har bodd der. Her kan du lese om «tre hjerter» som banker for Rykkinn. Navn: Eva Hansen (nybakt pensjonist). Bodd på Rykkinn siden Hvorfor flyttet du til Rykkinn? Før jeg flyttet til Rykkinn bodde jeg i et gammelt hus på to rom og kjøkken på Teglverket ved Wøyen. Med to barn hadde jeg behov for større plass. Det var en del prat om Rykkinn på jobben og vi var flere som skrev oss på listen for tildeling. Som enslig mor med full jobb, tilfredsstilte jeg flere av tildelingskriteriene som gjaldt den gangen. 2. Hvordan vil du beskrive bomiljøet de første årene du bodde på Rykkinn? Å flytte til Rykkinn var som å komme til himmelen! Grønne omgivelser, mange barn og unge, og gode naboer som stilte opp for hverandre. Her kunne barna leke ute alene fra de var forholdsvis små, fordi området var så å si bilfritt. Noe narkotikaproblemer var det, men ikke verre enn at vi bare holdt oss borte fra enkelte. Med så mange mennesker samlet på et sted og boliger til en gunstig pris, sier det seg selv at bomiljøet blir litt blandet. Men barna mine var aktive, ikke minst i Bærum Verk Idrettslag (BVI), så jeg var ikke så redd for at de skulle havne i feil miljø. BVI har betydd mye for mange barn i nærmiljøet her. 3. Hvordan opplever du bomiljøet i dag? Jeg har stortrivdes fra første dag. Bomiljøet er godt, i dag som før. Jeg har ingenting å klage på. Det er grønt, rent, pent og velstelt. Turstier, sykkelveier og marka ligger rett utenfor døren. De grønne lungene er ikke bare til glede for meg, men også for mine barn, barnebarn og oldebarn når de er på besøk. Vi har en fin lekeplass her og snart får vi også en kjempeflott grill på fellesområdet. 4. Hvis du skulle «selge inn» Rykkinn til andre, hvilke kvaliteter vil du trekke fram som viktigst? Jeg sier som jeg sa på et jobbkurs jeg deltok på: Rykkinn er verdens navle! Jeg fikk noen spørrende blikk da, men jeg mener det. Her har jeg alt jeg trenger: alle tiders leilighet, flott beliggenhet og alle fasiliteter i umiddelbar nærhet. Offentlig kommunikasjon, butikker, lege- og tannlegekontor og eldresenter er bare et steinkast unna. Det eneste jeg mangler på sikt er en heis som gjør at jeg kan bo her resten av livet!

5 ABBL NYTT NR Navn: Arne Bekkelund (pensjonist). Bodd på Rykkinn siden Hvorfor flyttet du til Rykkinn? Før jeg kom til Rykkinn bodde jeg på Østerås i en leilighet tilknyttet en garasje. Garasjen måtte vike plass for en stor blokk, så da måtte jeg finne meg en ny bolig. Valget falt på Rykkinn. De første årene bodde jeg i Paal Bergsvei nr 20. Nå bor jeg i nr 44. Leiligheten ligger i underetasjen. Det er viktig for meg som har vanskelig for å gå i trapper. 2. Hvordan var bomiljøet den gangen du flyttet inn? Miljøet var litt ymse, synes jeg. Men det måtte vi nesten regne med. Det bodde mange forskjellige folk her. Men det var absolutt et fint område, ikke minst for barna. Og før, da jeg var yngre, gikk jeg mange turer, blant annet oppi Einåsen og til Bærums Verk. 3. Hvordan opplever du bomiljøet i dag? Jeg synes bomiljøet er bra, og mye bedre enn før. Problemene vi hadde med narkotika er borte. 4. Hvis du skulle «selge inn» Rykkinn til andre, hvilke kvaliteter vil du trekke fram som viktigst? Da må jeg vel nesten si nærheten til eldresenteret. Der trives jeg veldig godt. Er der tre ganger i uken og driver med alt fra treskjær ing til knivmaling og steinsliping. Så har vi jo butikker, helsesenter og offentlig kommunikasjon rett utenfor døren. Det er bra! Navn: Søren Pedersen (administrerende direktør i ABBL). Flyttet til Rykkinn i 1972 og bodde der fram til Hvorfor flyttet du til Rykkinn? Rykkinn var Bærums nye store boligområde, hvor ungdom i etableringsfasen kunne kjøpe sin første bolig for en rimelig penge. Her kunne man bo og etablere familie uten at hele lønnen gikk med til å dekke boutgifter. Rundt blokkene var det rikelig med utearealer, og leilighetene var store og praktisk innredet. Alt dette gjorde at området og boligene tiltrakk oss. Og så kjente jeg området godt som ansatt i Bærum Boligbyggelag (BBL, i dag ABBL) som var utbygger. 2. Hvordan var bomiljøet den gangen du flyttet inn? Bomiljøet i Bringebærstien var helt uproblematisk. Alle ble raskt kjent med hverandre. Området fungerte nesten som et treffsted for nyetablert bærumsungdom. Mange fikk nye venner og mange kjente hverandre fra før. Området var et paradis for småbarnsfamilier. Barn og foreldre, mest mødre den gangen, etablerte gode og gjerne langvarige vennskap med naboene, via sandkassen og lekearealene. Vår sønn hadde en fin oppvekst på Rykkinn frem til vi overtok barndomshjemmet mitt på Bekkestua i Hvordan opplever du bomiljøet i dag? Bomiljøet på Rykkinn har gått gjennom flere faser. De første årene etter etableringen hadde Bærum kommune sammen med BBL forkjøpsrett til boligene for å forhindre spekulasjon. Den halvparten som Bærum kommune disponerte ble fordelt etter behovsprøving og det førte til at en overvekt av personer uten boevne ble plassert på Rykkinn fordi boligene var så rimelige. Dette bedret seg etter at kommunens forkjøpsrett falt bort i 1985, og boligene ble omsatt på ordinær måte. Men problemet lå der i mange år. Det har tatt tid å rehabilitere miljøet, men takket vær stor innsats fra mange lokale ildsjeler, er Rykkinn i dag et attraktivt sted å bo. Samtidig som området har beholdt sin status som etableringsområde for unge barnefamilier. 4. Hvis du skulle «selge inn» Rykkinn til andre, hvilke kvaliteter vil du trekke fram som viktigst? Som administrerende direktør for ABBL, synes Søren Pedersen at han får overlate til andre å svare på dette spørsmålet. Men ingen er vel i tvil om at også han har et hjerte som banker for Rykkinn.

6 6 ABBL NYTT NR Ordinær generalforsamling Onsdag den 17. juni avholdt ABBL ordinær generalforsamling i PK Senteret, Sandvika. Pr hadde boligbyggelaget betalende medlemmer, mot forrige år. Medlemskontingenten for 2010 beholdes uendret. Ved tildeling av bolig strykes medlemskapet. I løpet av 2008 formidlet ABBL 158 boliger. Dette var 69 færre enn året før. Reduksjonen i antallet tildelte boliger skyldes i stor grad den lave aktiviteten i boligmakedet på grunn av den internationale finanskrisen, kombinert med alt for høye byggekostnader. Nå er byggekostnadene på vei ned og ABBL har flere nye boligprosjekter som vil bli lagt ut for salg i løpet av høsten 2009 og våren/sommeren ÅRSOPPGJØRET FOR 2008 viste et overskudd etter skatt på NOK , mot NOK forrige år. Resultatet ble noe svakere enn budsjettert på grunn av redusert aktivitet i boligmarkedet. Sett i betraktning av markedsforholdene, anser vi imidlertid resultatet som tilfredsstillende. Alt overskudd i ABBL blir ført tilbake til virksomheten, for å styrke tilbudet overfor medlemmene. Boligbyggelagets egenkapital var pr NOK 40,8 millioner, mot NOK 38,7 millioner forrige år. BOLIGPROSJEKTER UNDER ARBEID Bondihagen II, 35 boliger, overtakelse våren 2009 Signatur Bekkestua, 50 boliger overtakelse våren 2010 Gullhella B3, 44 boliger utlysnings høsten/vinteren 2009 Bondistranda, 206 boliger, utlysning sommeren 2010 Ut over disse områdene arbeider vi med utvikling av flere spennende boligområder i Asker og Bærum. BOLIGFORVALTNING Pr forvaltet ABBL 201 boligselskaper, med til sammen boliger, mot 193 boligselskaper og boliger forrige år. Boligselskapene er organisert som bolig sameier, borettslag, huseierforeninger, boligaksjeselskaper, stiftelser m.m. Stadig flere boligselskaper i Asker og Bærum velger å engasjere ABBL som foretningsfører. I tillegg til vanlig forretningsførsel, tilbyr ABBL boligselskapene teknisk og juridisk bistand. I perioden har flere boligselskaper gjennomført større vedlikehold- og rehabiliteringsarbeider, hvor ABBL har administrert byggesaken. VALG Det ble ingen store endringer blant de tillitsvalgte. I styret ble samtlige kandidater som sto på valg gjenvalgt. Etter valgene, består STYRET av: Erling Rein, leder Christin Schive, nestledler Jan-Terje Johansen Kari Langeland Knut Dyre Haug Sigrid Dyrnes Trude Thorød Varamedlemmer: 1. Sonja Helèn Haraldsen 2. Bjørn Sundby 3. Johannes Rivertz 4. Arne Kristiansen Representantskapet består av: Hans Kristian Krog, ordfører Knut Wilsbeck, varaordfører Morten Strand Birgithe Helland Nilsen Jostein Rustad Ingrund Bakke Håkon S. Ruud Nils Bjørn Sandøy Rolf Steen-Nilsen Varamedlemmer: 1. Bjørn Korstvedt 2. Anne Berit Gunbjørud 3. Wenche Mjaaseth 4. Berit Hagen Johansen nytt om navn Forretningsfører Christer Olsen er ansatt som forretningsfører fra 1. oktober Christer er 33 år. Han er utdannet diplomøkonom ved Høyskolen i Agder og er autorisert regnskapsfører. Han kommer fra stillingen som forretningsfører/ aut. regnskapsfører i forvaltningsavdelingen i Eie Eiendomsmegling. Christer arbeidet i ABBL som forretningsfører i perioden Han har lang erfaring med boligforvaltning og kjenner godt til mange av boligselskapene i ABBLs forvaltning. Hans hovedarbeidsoppgaver i ABBL vil være driftsansvar for boligselskaper, med tett oppfølging av deres regnskap/budsjett, bokføring, årsavslutning, deltakelse på sameiermøter/generalforsamlinger og oppfølging/veiledning til styrene i deres arbeid. Vi ønsker Christer velkommen tilbake!

7 ABBL NYTT NR ABBL Eiendomsmegling Ditt kompetansesenter innen eiendom SELGE BOLIG? Rune Tretterud eiendomsmegler MNEF E-post: Mobil: Ole Kvigne megler E-post: Mobil: Jan Erik Reenskaug seniormegler E-post: Mobil: Erik Kvam Johansen eiendomsrådgiver E-post: Mobil: Vi kan fortelle deg: - Hva du kan forvente å få for boligen! - Hvordan du skal oppnå en høy pris! Vår kompetanse - din fortjeneste Ring oss på Vår nye adresse er Kinoveien 3 A, 1337 Sandvika

8 8 ABBL NYTT NR Tenk deg at det begynner å brenne hjemme hos deg, eller hos naboen... Visste du at nå kan hele boligsameiet tilknyttes med brannalarm til Asker og Bærum brannvesen? Da er alle i boligsameiet sikret øyeblikkelig utrykning. Raskere går det ikke. Ta kontakt på telefon for mer informasjon og tilbud. Spar penger som medlem i ABBL Gjennom samarbeidet mellom Lefdal Installasjon AS og Asker og Bærum Boligbyggelag AL har du som medlem fordeler. Vi gir deg rabatter som virkelig monner: 20% på våre materialpriser 10% på våre timepriser Riktige løsninger Riktige løsninger Effektivt og profesjonelt Effektivt og profesjonelt utført til rett tid utført til rett tid For deg i ditt hjem utfører vi blant annet: Energisparing - råd for lavere strømregninger EL-sjekken - kontroll av el-anlegget Servicebiler - rask betjening med stort lager Elektrikere - fagfolk med lang erfaring For oppdrag i Asker og Bærum, ring Åge Wiik på Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI Thomas Land A/S, Ringsveien 3, 1368 Stabekk Thomas Tlf : 67 Land 11 A/S, Ringsveien - Mob : 41 3, Stabekk 80 Tlf : Mob - :

9 ABBL NYTT NR Hold naboen tørr! Vannlekkasjer i en leilighet kan fort gå utover en uskyldig nabo. Men enkle grep kan hindre våte katastrofer. Det ringer på døren. Utenfor står naboen i etasjen under. «Det drypper fra taket vårt. Det må være en lekkasje hos deg», sier hun. Det som for et øyeblikk siden var en helt vanlig ettermiddag, er plutselig blitt starten på en langvarig og slitsom prosess med avdekking og ut bedring av skader, takstmenn og håndverk ere som kommer og går, brev og telefoner til borettslagsstyre og forsikringsselskap, og mange bekymringer du gjerne ville vært foruten. Og en kanskje litt mindre hjertelig nabo. Følg med Heldigvis er det mye du kan gjøre for å unngå å havne i denne kjedelige situasjonen. Nøkkelen er jevnlig tilsyn med og vedlikehold av alle VVS-installasjoner. Følg med på kraner, koblinger og synlige rør, og rengjør sluk og vannlåser med jevne mellomrom, anbefaler takstmann Gerry Amundsen i TrygVesta Forsikring. Han har lang erfaring med skadesaker i boligselskaper. De fleste skader oppstår på bad eller kjøkken. Et vanlig problem er drypplekkasje fra vaske maskiner eller oppvaskmaskiner, særlig tilkoblinger inni benkeskap. Ved å rense vannlåser og sluk med jevne mellomrom kan du forebygge lekkasjer. Foto: Colourbox Ofte er dette montert av andelseieren selv, men vi anbefaler å bruke autorisert rørlegger. Slike «sniklekkasjer» er ofte vanskelige å oppdage og kan forårsake store skader, sier Amundsen.

10 10 ABBL NYTT NR Naboen oppdager skaden først Mitt inntrykk er at ni av ti lekkasjeskader i for bind else med våtrom først blir oppdaget av naboen i etasjen under, sier ingeniør Thomas Wiik i seksjon for teknisk forvaltning i ABBL. Ofte er den som er ansvarlig for skaden vel så lei seg som naboen som har fått vannet inn, sier Wiik. Hans erfaring er at elde og slitasje er årsak til opptil halvparten av vannskadene, og at folk gjerne har drøyd for lenge med å skifte ut utidsmessige installasjoner. Våtrom en gjenganger Det er dyrt å pusse opp badet, og selv om badet er gammelt, kvier folk seg ofte for å legge ut kroner, sier Wiik. Skal du rehabilitere badet, svarer det seg på alle måter å gjøre et grundig arbeid etter forskriftene og bruke fagfolk med våtromssertifikat. Gjør også en grundig vurdering av eksisterende rør og sluk. Mange utelater dette, men hvis du får en lekkasje i et nytt bad som må repareres eller gjøres om, kan det fort bli mye dyrere enn du hadde tenkt, sier Gerry Amundsen. Må betale egenandel Det er ikke en selvfølge at vannskader vil bli dekket av en forsikring. I de tilfeller forsikringen dekker skaden, vil det bli innkrevd en egenandel. Ofte må den som er ansvarlig for skaden, betale egen andelen. I visse tilfeller blir egenandeler dekket av boligselskapet, avhengig av vedtekter og skadetype. Amundsen oppfordrer boligselskapene til å organisere faste våtromskontroller i de enkelte boenhetene. Han peker samtidig på at vannlekkasjer ofte oppstår inni vegger eller i felles rørsystem, og at boligselskapene derfor bør sjekke og oppgradere gamle rør før uhellet skjer. Den første rustskaden på et vannrør kommer sjelden alene, understreker han. Slik kan du forebygge vannskader: Skru av hovedstoppekranen når du reiser vekk noen dager Hold jevnlig tilsyn med rør, koblinger, vannlåser og sluker Rens sluken på balkongen jevnlig Følg anbefalte intervaller for utskiftning av bad, varmtvannstank og rørsystem Vaskemaskin og oppvaskmaskin må være forsvarlig montert Bruk oppvaskmaskin og vaskemaskin bare når du er hjemme og våken, også på grunn av brannfaren Har du kjøleskap med ismaskin eller kjøleskap med kondensoppsamler på baksiden, følg med at det ikke lekker vann ned på gulvet Bruk godkjente fagfolk når du pusser opp bad og kjøkken Bruk rørlegger til å installere og koble vvs-utstyr (dette er et krav i forsikringsavtalen) Dyre dråper Antall vannskader har ligget nesten stabilt det siste tiåret, men i kroner og øre er erstatningsutbetalingene doblet. Folk har mer inventar og høyere standard på boligene enn før. Det kan være en av årsakene til at skadene er blitt dyrere, sier takstsjef i TrygVesta Gunnar Leira. Siden 1997 er det registrert gjennomsnittlig vannskader årlig i Norge. Erstatningsutbetalingene har i samme periode økt fra 700 millioner i 1997 til 1,5 milliarder kroner i 2008, viser statistikk fra Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH). Den generelle standarden er blitt høyere i de tusen hjem, slik at skadeutbedringer etter vannskader ofte blir mer kostbare, sier senior takstsjef Gunnar Leira i TrygVesta. Vi har også flere vanninstallasjoner. Jo flere rør og flere apparater med vann, desto større fare for at noe begynner å lekke, påpeker Leira. I mange hjem er det i dag flere varianter av boblekar, steamdusjer og dampbad, og også veggmonterte toaletter med innebygget sisterne er blitt et problem. Utette bad Vannskadestatistikken omfatter også skader som skyldes problemer med utette og dårlige bad. Mange bad har fuktproblemer, ofte på grunn av dårlig håndverk. Slurv eller manglende fagkompetanse øker risikoen for skader. Det skal ikke så mye til for at dårlig utført membran etter hvert fører til lekkasje, og slike skader blir fort kostbare, særlig hvis du befinner deg litt oppe i etasjene, sier Leira.

11 ABBL NYTT NR

12 12 ABBL NYTT NR AKERSHUS VESTFOLD ØSTFOLD OSLO BUSKERUD Eget system for permanent Graffitibeskyttelse Egen fasadeentreprenør - Buer & Bratfoss AS Et av Norges største malermesterfirmaer Ledige stillinger: Prosjektledere, malere og regnskapsmedarbeider arbeider innen maler- og gulvarbeider til boliger, industri, næring og institusjoner på hele østlandsområdet. I gruppen inngår også Buer & Bratfoss AS som er en entreprenørbedrift som har komplett fasaderehabilitering som sin spesialitet. Gruppen har over 100 ansatte og en omsetning på 185 mill. NOK i Mallinggata 11, 3044 Drammen PB 344 Økern, 0513 Oslo Tlf / faks: NORGESDESIGN AS /01 Huskeliste: -Rydde garasjen -Klippe busker -Kaste skap i kjeller -Rydde loftet nytt om navn BESTILLE CONTAINER!!! Tlf Vi leverer container til deg når du trenger det. Og henter den igjen når du vil. Raskt og rimelig. Din totalleverandør innen avfallsbehandling Skadeinspektør Leif Peder Kleven er ansatt som skadeinspektør fra 9. september Stillingen er et seks måneders vikariat og han tiltrer stillingen etter Paul Hem. Leif Peder er 39 år. Han er utdannet rørlegger og fagtekniker med fordypning i byggfag. Han har også utdannelse innen taksering av fast eiendom. Leif Peder har jobbet som rørlegger i seks år, hos blant annet Brødr. Amundsen Rørleggerbedrift. Han har siden 2007 drevet selvstendig næringsvirksomhet som takstingeniør. Hans hovedarbeidsoppgaver i ABBL vil være å følge opp forsikringsdekkende skadesaker og gi faglig rådgivning i tekniske spørsmål.

13 ABBL NYTT NR FORRETNINGSFØRSEL ET GOD TILBUD TIL BOLIGSAMEIER ABBL er forretningsfører for ca boliger i Asker, Bærum, Røyken og Oslo Vest. Våre samvittighetsfulle forretnings førere sørger for at boligselskapene får den oppfølging de trenger. ABBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, teknisk og juridisk bistand, revisjon og inkasso. Vi kan også forestå prosjektledelse og byggeledelse av større vedlikehold og rehabiliteringssaker. Tlf

14 14 ABBL NYTT NR BONDISTRANDA FAKTA OM BONDISTRANDA Utbygger: Bondistranda Utvikling AS. Selskapet eies 50 % av Peab Bolig AS og 50 % av ABBL. Arkitekt: Arkitektfirmaet GASA AS Entreprenør: Peab Norge AS LYS LUFT OG VANN KUN EN SPASERTUR TIL ASKER SENTRUM ASKERS MEST ATTRAKTIVE BOLIGOMRÅDE? ABBL igangsatte planarbeidene i mars Siden da har vi, i nært samarbeid med Asker kommune, arbeidet jevnt og trutt med planarbeidet. I høst skal reguleringsplanen behandles av kommunestyret. Neste fase blir utforming av leilighetene og da trenger vi «publikums hjelp». Midt i bladet finner du en folder med et spørreskjema, som vi ønsker at alle som kan være interessert i å flytte til Bondistranda, fyller ut og returnerer til oss innen fredag 23. oktober Resultatene fra undersøkelsen vil bli lagt til grunn for den videre detalj planleggingen. Alle svar vil bli behandlet konfidensielt. Alle som besvarer undersøkelsen vil få tilsendt løpende informasjon om prosjektet frem mot byggestart, som er stipulert til høsten BELIGGENHET Boligområdet Bondistranda ligger ca. 2 km syd for Asker sentrum. Området ligger vestvendt, med utsikt over Bondivannet, med mye lys og glimrende solforhold. TRAFIKK I øst grenser området opp mot Røykenveien. For å sikre området mot støy fra Røykenveien, vil det bli bygget en ny og kraftig støyskjerm mot Røykenveien i hele boligområdets lengde. I kommuneplanen for Asker er det avsatt trasè for ny Røykenvei, delvis i tunnel øst for boligområdet, men foreløpig har Staten ikke vært villig til å finansiere veiprosjektet. For å sikre trafikken og ikke minst adkomsten til boligområdet fra Røykenveien, har vi, som en del av utbyggingsprosjektet, valgt å bygge en ny rundkjøring med fotgjengerundergang i krysset Røykenveien, Skytterveien (se vedlagte planskisse). NY BONDI SKOLE Videre vil vi bygge et nytt fortau langs Røykenveien, for å sikre trygg skolevei frem til nye Bondi skole. Gamle Bondi skole er under riving og vil gjenoppstå til skolestart 2011, som Askers nyeste og mest moderne barneskole. HVORFOR BONDISTRANDA? Området er opprinnelig utskilt fra en av de gamle Bondi-gårdene. Tidlig i forrige århundre ble det etablert et lite industrisamfunn i området, hvor den gamle kapselfabrikken og Asker Trelast ligger i dag. Rundt fabrikkvirksomheten ble det snart etablert boliger for de ansatte, noe som raskt resulterte i stiftelsen av Bondibroen (broen over Askerelven) og Omegn Vel. Da ABBL i 2005 ervervet boligtomten, fikk området prosjektnavnet «Bondivann». Asker kommunes veinavnkomitè valgte imidlertid å døpe den nye internveien i boligområdet «Bondistranda» og for at det ikke skal oppstå misforståelser mellom prosjektnavn og adresser, valgte vi å omdøpe

15 ABBL NYTT NR prosjektet til «BONDISTRANDA», som blir vei navnadresse for samtlige boliger i området. OVERORDNET PLANSTRATEGI I hele planprosessen har vi lagt vekt på at Bondistranda skal fremstå som et miljøprosjekt, i god dialog med de vakre omgivelsene ned mot vannet. Derfor vender all bebyggelse ut mot Bondivann. Langs vannet vil det bli bevart en såkalt «baffsone» (bygge- og anleggsforbudssone av natur- og miljøhensyn), bare brutt av noen lette gangstiforbindelser fra bebyggelsen og ut mot vannet, som ender i små og lette brygger. Innenfor «baffsonen» vil det bli etablert en turvei langs vannet, frem til broen over Bondivann, som forbinder boligområdet med Bondvann jernbanestasjon. Med jernbanen tar turen til Oslo sentrum under 30 minutter. BEBYGGELSEN Hele området vil bestå av litt over 200 boligenheter, i hovedsak fordelt på to hustyper. Langs vannet, vest for den interne adkomstveien, Bondistranda, har vi plassert syv såkalte «kløverhus». Hvert hus består av tre adskilte huskropper, forbundet med et luftig trapperom og heis. Hvert kløverhus vil bestå av 3 til 4 etasjer, det vil si 9 til 12 leiligheter pr. hus. Øst for internveien Bondistranda, finner vi mer tradisjonell lavblokkbebygelse, alle med heis og romslige terrasser. Øverste etasje vil bli noe tilbaketrukket og får store takterrasser, hvor man kan nyte sol og usikt over vannet. Når det gjelder leilighetsstørrelser, vil vi utvikle et variert tilbud fra 2-roms på ca. 50 m 2 opp til store familieleiligheter på 140 m 2. Vi legger opp til at det skal bli noe for enhver smak. Innbyrdes fordeling og utforming vil først bli fastsatt når vi har gjennomgått svarene fra spørreundersøkelsen. ENERGI Som en del av miljøprogrammet, planlegger vi en moderne og miljøriktig energiforsyning. Trolig vil leilighetene i hovedsak bli oppvarmet ved hjelp av jordvarme hentet fra grunnen og organisert i et lokalt varmeverk. Videre planlegger vi supplerende oppvarming ved hjelp av gass, noe som gir mulighet for gasspeis, gasskomfyrer, terrassevarmere o.s.v. Samtlige leiligheter vil bli utstyrt med balansert ventilasjon, for å optimalisere leilighetenes inneklima samt bredbåndstilknytning for kabel-tv, internett og telefon. PARKERING Alle leilighetene vil få minst én eksklusiv parkeringsplass i lukket parkeringshus under blokkene. De store leilighetene vil få to plasser. All gjesteparkering vil derimot bli lagt på terreng. Vi har nemlig svært dårlig erfaring med at gjesteparkering blir lagt i lukkede parkeringshus, hvor gjestene ikke finner frem og hvor man som gjest ikke kommer inn uten nøkkel. Dermed oppnår vi sikrere parker ing for de faste beboerne og færre portåpnere som kommer på avveie. FORDELING AV BOLIGENE Trolig vil prosjektet bli bygget ut i tre eller flere byggetrinn. Vi starter trolig i nord og bygger oss sydover mot den nye rundkjøringen. Dette for at de som flytter inn først skal slippe å få anleggstrafikk gjennom boligområdet. Går alt etter planen, vil første byggetrinn bli utlyst for salg gjennom «ABBL nytt» sommeren Boligene vil bli fordelt etter ansiennitet blant ABBLs medlemmer. Det er derfor viktig at de som ønsker å kjøpe bolig på Bondistranda og ikke allerede er medlem i boligbyggelaget, tegner medlemskap raskest mulig, slik at man ikke kommer for langt bak i søkergruppen. Medlemskap i ABBL koser NOK 675,- ved inn meld ing og deretter NOK 375,- pr. år i kontingent. Ved tildeling av bolig blir medlemskapet slettet og man må i så fall melde seg inn på nytt dersom man fortsatt ønsker å være medlem. Innmelding kan skje via eller ved henvendelse til vår ekspedisjon i Kinoveien 3 A, Sandvika eller telefon Se for øvrig innmeldingsskjema side 17. Visning på tomten lørdag den 17. oktober og søndag den 18. oktober avholder vi guidet visning på tomten fra kl Møt opp i god tid! Til visningen vil vi blant annet stikke ut den interne veitrasèen for Bondistranda og markere eksempler på huskroppenes beliggenhet. Parkering etter anvisning fra våre vakter. VI ØNSKER ALLE INTERESSERTE VEL MØTT! Husk å sende inn svarblanketten, slik at du kan bidra til at prosjektet blir utformet på en best mulig måte.

16

17 ABBL NYTT NR ER DU INTERESSERT I BOLIG PÅ BONDISTRANDA, MEN MANGLER MEDLEMSKAP? Boligene på Bondistranda vil bli tildelt medlemmer etter ansiennitet. Meld deg inn i dag og kanskje du får akkurat den boligen du ønsker deg! Innmelding inkludert årets kontingent kr 675,- Deretter påløper kontingent p.t. NOK 375 pr. år. Fyll ut skjemaet med alle opplysninger og returner dette til ABBL. Vi vil deretter sende deg innbetalingsblankett. Fra dagen innbetalingen er registrert hos oss, vil ditt medlemskap være gjeldene. Har du spørsmål, vennligst ta kontakt på tlf Fødelsdato... Fornavn... Etternavn... Adresse... Postnr./sted... Skjemaet returneres: ABBL, Postboks 385, 1301 Sandvika RENHOLD - VAKTMESTERTJENESTER - HÅNDVERKSTJENESTER NSC gjør arbeidet komplett! Vi kaller det totalpakke. Nordisk Service Consult AS ble etablert i 1997 og er i dag totalleverandør innen bygg og eiendomsdrift, med hovedfokus på renhold, vaktmestertjenester og håndverkstjenester. Vårt slagord er Vi gjør arbeidet komplett fordi vi legger stor vekt på å gjøre arbeidet godt, og HELT ferdig. Industriveien Sandvika Telefon: Faks: E-post: -

18 18 ABBL NYTT NR MEDLEMSTJENESTER/ RABATTAVTALER ABBLs hovedformål er å skaffe medlemmene bolig. Som Asker og Bærums største medlemsorganisasjon, hvor hver fjerde husstand enten er medlem eller bor i en bolig ABBL forvalter, representerer ABBL en betydelig andel av de to kommunenes innbyggere. ABBL har, i kraft av denne betydelig brukermassen, fremforhandlet avtaler med lokale leverandører om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. På de følgende sider i bladet, presenterer vi de medlemstilbud som gjelder for Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: RABATTER FOR ABBL-MEDLEMMER Disse firmaer gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer om medlemstilbudene henviser vi til abbl.no ADVOKATBISTAND Adv. Kjell Holden Kinoveien 3A 1337 SANDVIKA Tlf Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time. BADEROM Dina's Boligservice - Fliser, lim, fug og tilbehør Gamle Ringeriksvei 30 til flislegging 20 % 1357 BEKKESTUA - Baderomsmøbler og tilbehør 15 % Tlf Håndverkstjenester 10 % E-post: (rabatt på ord. timepris) BANKTJENESTER Handelsbanken - Boliglån Løkketangen 20 A - Refinansiering 1337 SANDVIKA - Lån Tlf Billån - Innskuddsplasseringer (link til Handelsbanken) - Gebyrfri betalingsformidling Brukernavn: ABBL Passord: medlem BOLIGALARM Securitas Direct Gratis befaring og prosjektering Postboks 24 av boligalarm OSLO Boligalarm: Kr 1 000,- i avslag på Tlf grunnpakken. E-post: BYGGEVARER Byggmakker Sem Bruk Trelast 13 % Semsveien 155 Maling 10 % 1384 ASKER Byggevarer 10 % Tlf Gjelder ikke tilbudsvarer EIENDOMSMEGLING ABBL Eiendomsmeling Kinoveien 3A 1337 SANDVIKA Tlf Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig. ELEKTRO Ørnulf Wiig Installasjon AS - 25 % på lyskilder, glødelamper, Slependveien 48, Postboks 93, lysrørtennere, kompaktlysrør, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL lavvoltlamper (Philips, Osram). Tlf. sentralbord: % på armaturer/ovner (Glamox/ Tlf. serviceavd.: Nobø) gjelder ikke tilleggsutstyr % på hele kartonger av lyskilder % på installasjonsmateriell, kabler, brytere og kontakter. FARGEHANDEL FLÜGGER Avd. Asker: Asker & Bærum Handel Askerveien ASKER Tlf E-post: Avd. Bærum: Flügger Farve Rødskiferveien 1 (Kolsås senter) 1352 KOLSÅS Tlf FF-Farve Grini Grini Næringspark ØSTERÅS Tlf FF-Høvik Ramstadsletta HØVIK Tlf Flügger Farve Jens Rings vei BEKKESTUA Tlf % på maling, malerverktøy og tapet Gjelder ikke tilbudsvarer.

19 ABBL NYTT NR FLISER Flisekompaniet Oslo og Akershus AS Hoffsveien 9 20 % på fliser og lim 0275 OSLO Behjelpelig med tilpassing av fliser. Tlf Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag. Besøk oss også på: MALING Star Fabrikkutsalg Husebysletta LIERSTRANDA Tlf E-post: 10 % på maling, beis, lakk og malerverktøy. FLYTTEEMBALLASJE/SØPPELTAXI RYDD & FLYTT Flytteemballasje: Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter 15 % rabatt på 0614 OSLO - Flytteesker Gratis grønt nr Bokesker Tlf / fax Bobleplast E-post: - Silkepapir - Plastsekker - Pakketape GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMS- ORDRE KR 600 INKL. M.V.A. Søppeltaxi: 15 % rabatt Søppel bortkjøring fra kr 417,-, + 2,05 pr. kg søppel inkl. mva. Fra 3 m 3 til 12 m 3 kassebiler FORSIKRING TrygVesta - Innboforsikring (forsikr.sum ): Asker: Ordinær dekning: kr 864* Bærum (Stabekk): Ekstra dekning: kr 1 028* Bærum (Vøyenenga): Inntil 22 % rabatt på øvrig skadeforsikring. Grønt nr Rabatt på el-sjekk *Priser gjelder i Asker, Bærum og Røyken GARASJEPORT, PORTÅPNERE OG GARASJE Nito Selvbygg 10 % på New England Door garasjeport Kalderoveien 13 og portåpner EIKSMARKA Uforbindtlig besøk m/prøver og Tlf måltakning også kveldstid. Mobil: Prøv oss, det er sluttsummen som teller. Kvalitet med garanti så lenge du bor i huset. GLASS OG RAMMER Bærum Glassmesterforretning A/S 10 % på glass og speil til bygnings- Bærumsveien 300 formål samt innramming HASLUM Gjelder ikke tilbudsvarer. Tlf E-post: KJØKKEN Østerby Kjøkkenstudio AS Aamotgården Rådmann Halmrasts vei SANDVIKA Tlf % på Husebykjøkken 20 % på garderobe LÅS / BOLIGALARM / PORTTELEFON trygge rom as Låsesmed Info-Rama Bolig- og bedriftssikring Sandviksveien % på alle lagerførte varer 1337 SANDVIKA Gratis sikkerhetsbefaring av bolig- og Tlf næringslokaler E-post: MINICRUISE Stena Line Norge AS Juletur til Lübeck desember 2009 Postboks 764 Sentrum (se tilbud side 26 og 27) OSLO I denne utgaven av bladet er det ikke tilbud på minicruise. MOBILT MINILAGER Lagerboks AS 10 % på korttidsleie av lagerboks Cecilie Thoresens vei 3 20 % på langtidsleie (1 år el. mer) 1153 OSLO av lagerboks Tlf STEIN OG HELLER S. Sigvartsen Steinindustri A/S 12 % på alle varer. Avd. Bærum: Gjelder ikke tilbudsvarer. Industriveien SANDVIKA Tlf Avd. Oslo: Heggelibakken OSLO Tlf Trondheimsveien OSLO Tlf STEIN OG HELLER Settem Steinindustri A/S - 10 % på granitt, skifer og marmor Skollerudveien % vinterrabatt på gravmonumenter 1350 LOMMEDALEN fra nyttår til påske. Tlf E-post: Stor og variert utstilling av gravwww.settem.no monumenter med gode priser. TAKSERING Takstsenteret Fagertunveien BEKKESTUA Tlf Fax: Takstoppdrag - 10 % på ordinær pris. UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR Cramo AS, avd. Bærum 10 % regnet på pris eks. m.v.a. ved leie Ringeriksveien 162 A av maskiner og utstyr VØYENENGA Tlf LÅSESMED Låseservice AS Trio Ving Sikkerhetssenter Kontor og verksted: Billingstadsletta BILLINGSTAD Tlf % på materialer regnet på pris eks. m.v.a. Firmaer som ønsker å gi ABBLs medlemmer gode rabatter, kan ta kontakt med Irene Nøbben, telefon

20 20 ABBL NYTT NR ALT I GLASSARBEID Alltid gode tilbud Dører og vinduer Energispareglass Verandaskjerming Bly/messinginnfatning Speil etter mål Dusj-løsninger Helglassdører Glassrekkverk Henvis til annonsen og få ABBL-rabatt GRAVSTEINER NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER Ingen fordyrende mellomledd Oslo-distriktets største utvalg Alle prisklasser Ring og få tilsendt GRATIS katalog 12% rabatt ved henvisning til annonsen AVDELING GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO TLF: AVDELING SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA TLF:

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER.

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. N Y T T N R 1 2 0 0 7 VI HAR OVERSIKTEN! ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. SIDE 6-7 SIDE 10 og 12 Årets medlemstilbud SIDE 24 og 25

Detaljer

Nye boliger Bekkestua

Nye boliger Bekkestua N Y T T N R 4 2 0 0 7 Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE 15 18 Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15.

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nr. 4-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år Direktørskifte i ABBL se side 4 2 ABBL NYTT nr. 4 2014 Medlemsblad for Asker og

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september.

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september. N Y T T N R 3 2 0 0 6 oligtilbud ondihagen Søknadsfrist mandag 4. september Se midtoppslag Tilbud om nye ungdomsboliger i Asker Søknadsfrist mandag 4. september Side 4-7 SIDE 11-12 Dame med engasjement

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 Medlemsblad for kbbl og MOBO Nr 5 2009 Satser på rehabilitering s. 14 og 30 Trives i pensjonistbolig s. 34 Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 scanpartner Foto: Spot og ewt Kos dere foran

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul! bo! NR 4 / 2008. ÅRG. 7 Ny administrerende direktør side 5 Styreseminar på Hafjell side 10 KOBBL Eiendom flytter tilbake side 11 Trivselsprisen 2008 side 15 BRA Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Detaljer

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39.

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 1 - Losjeplassen Vest I SALG NÅ! Se side 34-37 Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. Rybergsvingen

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

Invitasjon til forsikringsselskap

Invitasjon til forsikringsselskap NB BO Medlemsblad for Nedre Buskerud Boligbyggelag nr - juni 008 MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG BOLIGFOKUS MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG BOFOKUS NB BOBEDRE ET MEDLEMSBLAD FOR

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! bo! NR 2/ 2013. ÅRG. 12 BRA Nye medlemsfordeler: Glåmdal bilsenter side 9 Juvelen side 22 Minilageret AS side 26 Ny strømavtale med Eidsiva side 28 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Norske

Detaljer

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28 bo! NR 3 / 2007. ÅRG. 6 Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14 Ny medlemsfordel se side 28 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL

Detaljer

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6 Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012 Ny serie om Larvik-gater s.26 Flott Labo-tur s.8 Stortrives på Tagtvedt s.6 Foto: Heia Espen / Palookaville Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette sammen

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

Stortrives i Lyhsalmenningen

Stortrives i Lyhsalmenningen Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 1 2012 Godt boligsalg s. 35 Spennende å bygge passivhus s. 32 Stortrives i Lyhsalmenningen II s. 6 Forsidebilde tatt i leilighet 8 i Lyhsalmenningen, salgstrinn

Detaljer

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 2 2010 Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34 Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8 Jan Espen. Elsker Deadliest Catch på

Detaljer

Bo- og båttrivsel i Marcussundet s. 32. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11. Samarbeidsavtale med FG Eiendom s. 10

Bo- og båttrivsel i Marcussundet s. 32. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11. Samarbeidsavtale med FG Eiendom s. 10 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 3 2012 Styreleder Jan Olav Bjerkestrand og styremedlem Ruth Elise Sæther stortrives i Marcussundet Borettslag. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11 Samarbeidsavtale

Detaljer

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig BOLIGSKOLEN Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig Første fase Kjøpe bolig Selge bolig Valg av megler Visning Pris Oppgjør Ny hverdag Gjennom boka Boligskolen loser vi deg steg

Detaljer

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2012 Flere nyansatte i KBBL s. 11 og 38 Nordvesten Terrasse s. 32 Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Flott utsikt fra Dragatoppen. NY PORTTELEFON?

Detaljer

Medlemsblad for Møre og Romsdal boligbyggelag Nr 4 2009. Superveteran Olga Vatne s. 8-9. Satser på jordvarme s. 32-33

Medlemsblad for Møre og Romsdal boligbyggelag Nr 4 2009. Superveteran Olga Vatne s. 8-9. Satser på jordvarme s. 32-33 Medlemsblad for Møre og Romsdal boligbyggelag Nr 4 2009 Superveteran Olga Vatne s. 8-9 Satser på jordvarme s. 32-33 Ny MoBarnbarnehage s. 34-35 scanpartner Foto: Spot og ewt Kos dere foran peisen selv

Detaljer

Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere. Tema: Lys. God Jul. magasinet. side 14. side 32. «Ny» Fløya Terrasse side 6. West Elektro side 30

Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere. Tema: Lys. God Jul. magasinet. side 14. side 32. «Ny» Fløya Terrasse side 6. West Elektro side 30 BO magasinet NR.4 / 2014 God Jul «Ny» Fløya Terrasse side 6 West Elektro side 30 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Tema: Lys side 14 Erik og Bjørn Einar lykkelige boligeiere side 32 Bli med på

Detaljer