foto: Bjørn Hytjanstorp EIDSVOLL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "foto: Bjørn Hytjanstorp EIDSVOLL KOMMUNE"

Transkript

1 foto: Bjørn Hytjanstorp EIDSVOLL KOMMUNE

2 Grunnlovsbygda Eidsvoll har en sentral plass i historien med Eidsvollsbygningen og de begivenhetene som fant sted her i Eidsvoll har en mangfoldig kulturhistorie å by på, og har også vært et sentralt trafikknutepunkt i lang tid med sin beliggenhet ved Mjøsa. Med ca innbyggere og en befolkningsvekst på hele 2,5 % årlig er kommunen i stor utvikling. Eidsvoll er delt i sørbygda, nordbygda og midtbygda, med Dal og Råholt i sør og Minnesund og Feiring i nord. I midtbygda ligger administrasjonssenteret Sundet idyllisk til ved Vormas bredd. Stor kulturrikdom På 1000-tallet var Eidsivatinget et lagting i Øst-Norge og hadde sitt sete på Tingvoll ved Eidsvoll kirke i 600 år, hvor også pilegrimsleden går forbi. På Eidsvoll preste gård hadde Nicolai Wergeland sitt virke som prest. Wergeland var Eidsvollsmann og deltok i riks forsamlingen i 1814, og hans barn, Henrik Wergeland og Camilla Collett, hadde sine første leveår her. I 1758 ble det funnet gull på det stedet som i dag heter Gullverket, og Skibladner, verdens eldste dampskip i drift, legger til ved togstasjonen i Eidsvoll som for øvrig var ende stasjonen for Norges første jernbanestrekning. Sundet et levende sentrum Sentrum i Eidsvoll er idyllisk plassert nær elva Vorma, og her finner du både rådhuset og Panorama kulturhus. Kulturhuset rommer bl.a. biblioteket, Wergelandssalen, som benyttes til konserter, forestillinger og foredrag, og kafé Henrik, som har kafédrift på dagtid og mindre arrangement på helger og kvelder. På Bankplassen ligger en scene på vannet med amfi, og hele Sundet fylles med festglade mennesker under de årlige festivalene Puls festivalen og Vannvittige Dager. 2

3 3

4 Eidsvoll kommune er en god kommune å bo i, med flott natur og variert kulturlandskap som byr på mange gode opplevelser for både store og små. Eidsvoll ligger sentralt på Romerike, nært Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo med to togavganger i timen fra Eidsvoll Verk stasjon og Dal stasjon, og tre togavganger i timen fra Eidsvoll stasjon. Boligbyggingen styres i vesentlig grad av markedskreftene, og markedet vil ha nærhet til både jernbane, motorvei og flyplass. Dette kan man få i Eidsvoll, hvor E6 går som firefelts motorvei gjennom hele kommunen. Eidsvoll kommune har som ambisjon at all ny boligbygging skal tilrettelegge for et fysisk og sosialt godt bomiljø. Vi kan tilby attraktive boligtomter for eneboligbygging og annen type småhusbebyggelse, i tillegg til sentrumsnære tomter for bygging av større leilighetsbygg. Regulering for næringsutbygging og boliger Nord i kommunen finner du tettstedene Minnesund og Langset på hver sin side av møtet mellom Mjøsa og elva Vorma som renner gjennom store deler av kommunen. I denne delen av kommunen ligger det ferdig regulert for utbygging ca. 25 daa sentrums- og nærings areal, i tillegg til ca. 300 nye boliger. I Midtbyga, området Sundet, Eidsvoll stasjon, Botshaug og Holstangen ligger det ferdig regulert for utbygging ca. 73 daa sentrums- og næringsareal, i tillegg til ca. 650 nye boliger. I Sørbygda finner du Lundsjordet som ligger rett ved Eidsvoll Verk stasjon. Her er det regulert for utbygging av ca. 50 daa sentrums- og næringsareal i tillegg til 800 nye boliger. Solid skoletilbud Eidsvoll kommune har stor satsing på skole, med flere nye, moderne skolebygg. Her skapes muligheter for elevene både enkeltvis og i fellesskap. Langset skole er en 1 7-skole og har ca. 150 elever. Skolen er en av de nordligste i Eidsvoll, og ligger sentralt til ved sørenden av Mjøsa på Minnesund. Med sin nye skole fra 2015 har den i dag svært fleksible læringsareal, og det er lagt til rette for en påbygning med plass til et ungdomstrinn på sikt. Bønsmoen skole stod ferdig i 2012 og har åpne løsninger med ca. 250 elever fra trinn. Ved skolen jobbes 4

5 5 det aktivt med trivsel som utgangspunkt for læring, hvor mestring for alle og læring i fellesskap står sentralt. Råholt ungdomsskole ligger sør i kommunen, i Råholt sentrum, med 490 elever. Skolebygget er i glass med sterke farger som kontrast, og vant en arkitektpris i Et nytt kulturtilbygg fra 2015 gjør at skolen kan benyttes av skoleelever på dagtid og kulturskole og lokalt kulturliv på kveldstid. Kulturtilbygget har blant annet et stort auditorium med uttrekkbart amfi. Eidsvoll kulturskole Eidsvoll kulturskole gir undervisning til ca. 450 elever i alder 6 19 år, og har faste tilbud hele skoleåret i musikk og kunst, og 10 ukers kurs i film, foto, animasjon og teater. Kulturskolen selger dirigent- og instruktørtjenester til skolekorpsene i kommunen, og har et godt samarbeid med Eidsvoll amatørteater, frivilligsentralen, Pulsfestivalen og grunnskolene i Eidsvoll. Det faste tilholdssted er Badet Kulturtun og kulturtilbygget på Råholt ungdomsskole. Eidsvoll kulturskole organiserer også Den kulturelle skolesekken i kommunen. Lag og foreninger Eidsvoll kommune har et rikt kultur- og idrettstilbud med over 100 foreninger som tilbyr varierte aktiviteter, og vi har flere idrettsanlegg og kulturbygg hvor det foregår både små og større arrangement. Gusterud Bygg AS ønsker å sette sine fotavtrykk med trygghet og kvalitet. Vi er en bedrift som skal være der når dere trenger oss og vi er opptatt av å bygge hjem som er ideell når du flytter inn - og som er bygget for å gi deg glede i alle årene som kommer. Telefon: Vormavegen 28, 2080 Eidsvoll Endelig hjemme!

6 foto : Knut Skyttersæter Eidsvoll kommune kan til alle årstider tilby stor bredde innen friluftsliv og aktivitet. Vi har oppmerkede turstier, flere skiløyper og mange mil med fine skogsveier som kan brukes til sykling og løping. For den som liker vannaktiviteter, har vi Hurdalsjøen og Mjøsa med gode bademuligheter. Det er også en rekke tjern, småvann og elver i kommunen hvor det er gode fiskemuligheter mot innløsing av fiskekort. For de slalåmfrelste er det kun en kjapp tur over kommunegrensa for å komme til Hurdal skisenter. Varierte bademuligheter På historiske stier Eidsvoll kommune har to flotte badeplasser ved H urdalssjøen, og begge er barnevennlige med fine sandstrender. Rødvika/Prestsand er også tilrettelagt for bevegelses hemmede. Badeplassen på Årneslandet ved Mjøsa har et stort, flott grøntområde, og på andre sida av Mjøsa finnes Ørbekkstranda. I G ullverksområdet er det badeplass i Øvre-Holsjø, og i Jøndalsvassdraget finnes badeplassene Fløyta og Søndre Holsjø (Nedre). Eidsvoll har flere historiske stier man kan vandre langs, blant annet pilegrimsleden, industrihistorisk sti og kulturhistorisk sti. Industrihistorisk sti går langs Andelva, som har hatt en sentral rolle i liv og virksomhet på Øvre Romerike. Da treforedlingsindustrien hadde sitt inntog, var Andelva av en ideell størrelse, og industrien tok raskt fem av fossefallene i sin tjeneste. I området rundt Eidsvoll kirke går den kulturhistoriske stien. Her ligger 6 foto : Ingrid Aas foto : Jan-Christian Ulleberg

7 7 Eidsvoll prestegård, hvor Henrik Wergeland og Camilla Collett hadde sine barneår, og Tingvoll hvor Eidsivatinget lå. Stien går også innom Eidsvoll stasjon, hvor Norges første jernbanestrekning ble lagt i Ut på tur Toppen av Mistberget er et av de flotteste utsiktspunktene, med et 16 meter høyt brannvakttårn hvor du kan se utover store deler av Romerike. Toppen ligger mellom Mjøsa og Hurdalssjøen, og på vei opp finner du «Lykkens Grube», en gammel gruve fra jernverkstiden. Veien opp er ikke så lang, men til tider bratt. På toppen av Hasleråsen på Dal ligger et 12 meter høyt utsiktstårn bygget på dugnad, et godt eksempel på frivillighets kulturen i Eidsvoll. Det ligger 400 dugnadstimer bak byggingen av tårnet, som sto ferdig i 2013 og som nå erstatter det tidligere branntårnet. En rekke stier i området er merket. Ninabben på Minnesund er også et populært turmål. Toppen er 444 moh. Hvert år arrangeres «Postkassetrimmen» av Eidsvoll frivilligsentral, i samarbeid med andre lag og foreninger. Postkassetrimmen er nå 11 turmål i Eidsvoll kommune alle merket og har en postkasse med bok hvor man fører inn navn og dato når stedet er besøkt. I forbindelse med ny dobbeltsporet jernbane er det langs strandsonen ved Vorma og Mjøsa regulert til gjennomgående turvei som benevnes Vorm- og Mjøstråkk. Denne turveien starter helt fra Eidsvoll stasjon, oppover langs Vorma og Mjøsa, krysser fylkesgrensen og fortsetter videre inn i Stange kommune. Store deler av turveien går i den nedlagte jernbanetraséen og vil bli et flott tur- og utfluktsmål. Hans Aanruds veg 33, 2092 Minnesund Skal du pusse opp? TOTALENTREPRENØR Hus Nybygg Tilbygg Restuarering Flislegging Våtrom

8 foto: Ingrid Aas foto: Ingrid Aas Eidsvoll museum De fleste kjenner til Eidsvollhistorien anno 1814, men Eidsvoll museum har langt mer å by på i historisk perspektiv. Ta et dykk ned i historien helt tilbake til gruvedrift på 1600-tallet. Eidsvoll bygdetun er et friluftsmuseum med 27 gamle bygninger. Småbruket Klokkerenga ligger på sin opprinnelige plass, og det er i tillegg flyttet husmannsplass, storgard og seter, landhandel og kafébygning til museet. Eidsvoll okkupasjonsmuseum er en lokalhistorisk utstilling om andre verdenskrig, og ligger på Eidsvoll bygdetun. Ved Feiring jernverk finner man ruiner etter jernverksdrift fra tidlig 1800-tall, og kan se Norges best bevarte masovn fra den tiden. Årlig arrangeres Jernverkhelga her, med friluftsskuespill og omvisninger i ruinene som ligger 15 minutters gange fra rv. 33 i Feiring. Carsten Ankers lysthus, det gjenoppbygde lysthuset på lysthuskampen, er også et flott turmål. St. Pauls gruve, hvor utvinning av jernmalm startet allerede i 1628, er i dag tilrettelagt for publikum med arrangerte omvisninger. Gruven var en hovedleverandør til Carsten Ankers jernverk både i Feiring og på Eidsvoll. Bodinsmia er en liten industrismie sør for Minnesund, grunnlagt av Gustav Bodén på 1880-tallet, og drevet videre av hans sønner helt til 1960-tallet. Smia er spesielt kjent for sine økser og barkespader, som ble solgt til hele østlandsområdet. «Hvordan bodde eidsvollsmennene» Da 112 representanter skulle innlosjeres innen en viss avstand fra Eidsvollsbygningen, måtte både 8 foto: Kjell Ivar Bjørn

9 9 foto: Svein Nymoen storgårder og småbruk tas i bruk som overnattingssteder. I anledning av 200-jubileet ble både husmannsplassen, småbruket og storgården innredet slik de kan ha sett ut i Hensikten er å gi de besøkende et innblikk i hvordan folk hadde det i 1814, og hvordan eidsvollsmennene som bodde der ble innkvartert. Besøkende ved museet får treffe «gårdens egne folk» som forteller om de langveisfarende eller kanskje møter man en av eidsvollsmennene selv, som beskriver boforhold, mat og gjestfrihet her i forhold til hver dagen hjemme. Rollefigurene har tidsriktige drakter og er levende historieformidlere, som gjør det interessant og spennende for både unge og eldre. Vannvittige Dager Under den årlige aktivitetshelgen Vannvittige Dager i august fylles Sundet med eidsvollinger og tilreisende i alle aldre. Dagene byr på en mengde opplevelser innen både fysiske aktiviteter og variert underholdning for de aller minste og opp til pensjonistene! Her får man muligheten til å kjøre vannscooter, bli med Røde Korsbåten på tur eller ta en rib-safari på Vorma! Det er både noe tradisjonelt og noe nytt hvert eneste år gatetog, sjørøverjakt, tivoli, taxiflygning med vannfly og helikopter Fokuset er på vannaktiviteter og markedsføres rundt hele Mjøsa. Det arrangeres også bryggedans på fredagen, og konsert med kjente artister på lørdagskvelden. PULS-festivalen Et slag for Sundet et hjerteslag for Eidsvoll Sommerfestivalen i Sundet ble etablert i 2004 for å skape vekst i sentrum av Eidsvoll. Her er det aktiviteter og liv i tre junidager til ende med alt fra livlige markedsboder og fengende musikk til kunst, sjakk, AmCar-biler og ballett. Kom og opplev glede og feststemning i Sundet! We dance! Gladbakkveien 1, 2070 Råholt Tlf

10 Museum med gyldne minner Gullverket er navnet på området på østsida i Eidsvoll fra Jønsjøen til Grønnsjøen, hvor det var statlig drift av gullverk fra 1758 til starten av 1780-tallet. Mange gruve arbeidere slo seg ned i området og ryddet småbruk i skogen, og ga starten til bosettingshistorien i denne delen av Eidsvoll. Etter at staten ga seg, ble gullverket overtatt av et privat selskap, og fra 1792 var Bernt Anker Norges rikeste mann eneeier av verket. Etter hans død i 1805 ble verket drevet noen år gjennom en stiftelse knyttet til Anker, men i 1811 ble verket igjen lagt ned. Et nytt forsøk startet i 1876, og i 1897 overtok det engelske selskapet The Golden Mint Miners Ltd. Da ble det stordrift ved den nordligste gruva, Brøstadgruva, og familier begynte igjen å slå seg ned i området og skapte grunnlag for både butikk og etter hvert skole. I 1907 hadde imidlertid to ulike engelske selskaper mislyktes med å få driften til å gå, og siste selskap hadde begjært seg konkurs. Da flyttet arbeiderne, og alle bygninger og alt utstyr ble solgt på auksjon, med unntak av skolehuset Løntjernbråtan. Venneforeningen Guldværket Cirkumferens tar i dag vare på ruiner og minner etter all gruvedrift i området og gir omvisninger. Foreningen har også innredet museum i det gamle laboratoriet på Knoffsløkken, den eneste drifts bygningen som er igjen etter gruvedrifta. Museet er åpent hver søndag i sommerhalvåret. EIDSVOLL VAKTSELSKAP AS Din lokale Sikkerhetspartner Boligalarm eller videoovervåkning se våre hjemmesider Tlf

11 11 foto: Jan Erik Østlie En historisk reise tilbake I august hvert år arrangeres Jernverkshelga i historiske omgivelser i Feiring jernverk, hvor det var jernverksdrift fra tidlig 1800-tall. I denne livlige helga har alle besøkende en mengde aktiviteter å velge i både den historieinteresserte, turgåeren og barnefamilien. Lokalkjente guider tar deg med inn på en spennende vandring inn i mørket i St. Pauls gruve, der jernmalmen ble tatt ut da Feiring jernverk var i drift. I Feiring jernverk kan du være med på omvisning med guide, og opp leve ulike former for dramatiseringer som levendegjør historien underveis. Barn og barnlige voksne kan lære bånsuller og folkeviser av profesjonelle folkemusikere, eller lage sin egen «kraftenergiske» kvenkall og sette i elva. Det settes også opp et teaterstykke som vises i Jernverkshelga hvert år. «Menn av malm, jenter av jern» ble skrevet av Tor Karseth i 2000, og siden da har dette teaterstykket blitt spilt årlig i Feiring jernverk av ca. 50 lokale aktører. foto: Trine Grønn Iversen Driver du virksomhet på Romerike? Velg en lokal spesialist; velg drikkeløsning fra Kaffe og Vann! 5 biler på veien i distriktet rask responstid høy kvalitet Vi vet hva du forventer av din kaffeleverandør, og vi kjenner verdien av fornøyde kunder.

12 historisk og dagsaktuelt Eidsvollsbygningen er et av Norges fremste nasjonalsymboler, som stedet der den norske Grunnloven ble skrevet og vedtatt i Etter den omfattende restaureringen til Grunnlovsjubileet i 2014, vises Eidsvollsbygningens store arkitektoniske kvaliteter i tidsriktige, fargesterke interiører og med en rekonstruert kjelleretasje som gir et levende innblikk i datidas lagdelte samfunn. Restaureringen av Eidsvollsbygningen ble i 2015 tildelt EUs kulturvernpris Europa Nostra Award. Demokratisenteret for unge i Wergelands Hus er både fysisk og digitalt, og hovedattraksjonen er en filmopplevelse utenom det vanlige, i en spektakulær kinosal. Den har fenget alle besøkende med sine storslåtte bilder, sterke budskap og filmmusikk av Winnie. Alle besøkende får sin personlige ID-brikke. Ved å bruke denne på scannere rundt i utstillingen, får man laget en personlig demokratisk profil som blir tilgjengelig for den enkelte på Skoleelever fra hele landet laget i 2014 Ungdommens grunnlov for framtidas Norge. Denne har en framtredende plass i senteret, og alle kan sette sin signatur under de sju viktige verdisetningene. Demokratisenteret for unge ble i 2015 tildelt den digitale kommunikasjonsprisen Gulltaggen. Et sted for hele familien Eidsvoll 1814 er kjent for sin levende formidling og for sine rollefigurer, som fenger barna og vekker interesse for historien. Vi har ekstra barnevennlige tilbud på sommeren. Kafé Standpunkt er et moderne kaffehus med historisk inspirasjon. Den serverer et utvalg av retter fra den populære jubileumsmenyen i 2014, samtidig som den har et spennende utvalg av kaker og lunsjretter. Museumsbutikken i konservatorboligen har en spesiell atmosfære og et utvalg av varer i mange prisklasser. 12 foto: Grete Bro Thuestad

13 13 foto: Chris Erlbeck Velkommen til kulturfyrtårnet MAGO på Eidsvoll Verk. MAGO er et nyetablert produksjons- og visningsrom i den gamle kraftstasjonen på Eidsvoll Verk, og åpnet dørene 11. april Inspirert av Eidsvollsmennene, som kom til «Værket» fra hele landet denne april-helgen i 1814, skal MAGO være en nasjonal kraftstasjon for nyproduksjon av verk ikke bare av billedkunstnere, men også komponister, kuratorer, scenekunstnere og skribenter. Utstillingene kan oppleves alle dager fra kl. 12 til 18 (unntatt mandag), fra 10. april til 27. september. foto: Chris Erlbeck Gjennom et samarbeid med vaktmester Kjell Ølmheim, og bruk av materialer fra Værket, har tre kunstnere Joakim Blattmann, Jack Heard og Marit Roland utviklet hver sin separatutstilling som er samlet under tittelen «En ordentlig jobb». Som første del av MAGO Residency Programme har de utviklet verk på, med og av Værket. Sesongåpningen i 2015 satte fokus på kunstnernes arbeidsprosess, og hvordan MAGO er et sted hvor kunstnere får arbeide og møte publikum gjennom verksteder som «Ungdomsværket» i samarbeid med Eidsvoll vgs. og sosiale entreprenører i Coffee Too. foto: Chris Erlbeck

14 foto: Ellen Jacobsen foto: Ellen Jacobsen Galleri Festiviteten er et kulturelt møtested som eies og drives av Mathiesen Eidsvold Værk. Her arrangeres konserter, kurs, foredrag, konferanser og annet. Galleri Festiviteten har kafé, og annen etasje har sju utleie-enheter. Festiviteten, eller Teten på folkemunne, er tegnet av arkitekt Finn Knudsen, og ble bygget av kammerherre Haaken Larpent Mathiesen i Huset er i utgangspunktet bygget som et festivitetslokale til arbeiderene hos Mathiesen Eidsvold Værk. Her ble det holdt både basarer, juletrefester og juleball, og man kunne også ta «ukas bad» og badstu på Teten. De siste årene har Mathiesen Eidsvold Værk som en del av sin kultursatsing drevet galleriet som et kulturelt møtested, med kunstutstillinger av nasjonale og lokale størrelser i tillegg til konserter, foredrag og ulike arrangement for bedrifter og private. Mathiesen Eidsvold Værk har blitt tildelt Olavsrosa fra Norsk Kulturarv for sin bevaring, utvikling og bruk av sine historiske bygg på Eidsvoll Verk. Stallgården er den tidligere stallen til kammerherren, og ligger vis-á-vis Hovedgården og Eidsvollsbygningen. Stallgården ble bygget i 1909 og har en spennende historie. Den eies og drives i dag av Mathiesen Eidsvold Værk og rommer deler av De Mathiesenske Samlinger, blant annet Eidsvolls første bil en Napier 1908 og Norges største private vognsamling, som tilhørte kammerherre Haaken Larpent Mathiesen. Her finnes også Skog- og industrihistorisk samling fra Mathiesen Eidsvold Værk, med historiske gjenstander fra skogsdrift gjennom mer enn 100 år. I Stallgården arrangeres markeder, utstillinger, konserter og annet, og det er åpent for omvisninger i sommersesongen etter avtale. VI HAR DET! SPORTEN EIDSVOLL - Wergelandsgate 2

15 foto: Jan-Chr. Ulleberg / Image Photo Badebursdag Legg bursdagsfesten til badet! Inngangsbillett, varm mat, kald drikke og is til spesialpris. Bestill på tlf ! Råholt Bad har mye å tilby alle som er ute etter hygge og moro i det våte element! Bassenger 25 meters idrettsbasseng med seks baner, 28 C. Varmtvannsbasseng, 34 C. Plaske- og badebasseng, 32 C. Velvære Utendørs og innendørs boblebad, 38 C. Tørrbadstue og dampbadstue Kaldkulp Ekstra 50 meters sklie med tidtaking. Klatrevegg Stuping fra en-, tre- og femmeter Universell utforming HC-garderober med hev-/senkbenk Rullestolrampe i varmtvannsbasseng Personløfter i idrettsbasseng Heis til sklie og stupetårn Kafe Kald og varm drikke Is, snacks, kaker, kald og varm mat. Vi har egen badebutikk med variert sortiment innen både badetøy, svømmerekvisita og badeleker, og fører følgende kvalitetsmerker: Ungdomsdisco med fet og høy musikk i dempet, farget lys koster ingenting utover vanlig inngangsbillett. Discoen er åpen for alle, med anbefalt aldersgrense år. Åpen kafe: Nyt et måltid med vennegjengen. Bli med på festen! Når: Utvalgte fredager i høst- og vinterhalvåret. Se for datoer Her finner du oss BIL: Fra E6 N velg avkjørsel til Dal og Råholt. Fra E6 sørgående velg avkjørsel til Eidsvollbygningen. Fra Trondheimsvegen følg skilting til badet. TOG: Eidsvoll Verk stasjon, 4 min gange. AVSTAND: Nannestad 15 min, Jessheim/Gardermoen 20 min, Ask 30 min, Frogner 30 min, Lillestrøm 40 min, Oslo S 50 min. Gladbakkgutua 4, 2070 Råholt Tlf og Åpent mandag og fredag og , onsdag og , tirsdag og torsdag , lørdag og søndag Billettsalget stenger 30 min. før oppgitt sluttid. Det vil være sambruk med idrettsklubber og diverse leietakere til bestemte tider. Se nettsiden for spesialåpningstider i ferier og høytider.

16 YX Eidsvoll Nedre Vilbergvei 5, 2080 Eidsvoll Vaskehall Propan Avgiftsfri diesel Nysmurte matpakker og baguetter Gatekjøkken Pizza God service og hyggelig betjening Hairport-Eidsvoll er del av Hairport kjedens 17 frisørsalonger. Hairport Eidsvoll vektlegger kvalitet og personlig service, og våre frisører holdes oppdatert på trender gjennom kurs og kvalitetssikring. KRAN OG TRANSPORT Tlf Tlf E-post: Kontakt oss på telefon eller drop-in alle dager; Hairport Eidsvoll AS Wergelands gate Eidsvoll Tlf Last ned vår Fixit timebestillings app eller klikk deg inn på vår hjemmeside Lik oss på Facebook Vi kan sterkt anbefale vårt opplæringsprogram for frisørlærlinger, og kan vise til gode resultater! Kontakt oss dersom du ønsker lærekontrakt hos oss eller i noen av Hairports øvrige salonger. Kom innom oss for en god hår-prat! Vi tilbyr flotte produkter, og vår ekspertise innen hår og hodebunn!

17 17 Skibladner har noe for besøkende i alle aldre! Kultur, historie, teknikk, estetikk, alt på en gang. Enten du skal overraske kollegaer med en utflukt utenom det vanlige, ta med barna på en spennende reise til fortiden, eller nyte et utsøkt måltid i elegante omgivelser, så har Skibladner noe å tilby deg. Barna vil undre seg over dampmaskinen, skovlene, lydene, luktene. De eldre vil drømme seg tilbake til en forsvunnen tid da skipets mahogny, messing og servicenivå var dagligdags. Skibladners smekre linjer skjuler en rekke spennende opplevelser fra baug til hekk: fra fløyta og messingkanonene, som gjerne feirer din begivenhet med brask og bram, til dampmaskinen som med sin synlige bevegelser og hviskende tidløs gange skyver båten fremover. Varme kjeler og hvesende sikkerhetsventiler står i spennende kontrast til de luksuriøse, svale salonger med puter og plysj under dekk. Sistnevnte er det kun de ivrigste passasjerene som klarer å finne frem til! Skibladner er et flytende, levende museum men mere til. Hun er en skattkiste full av oppdagelser for alle, store og små. Bli med du også! Incita er et privat helseforetak som blant annet tilbyr sykehjemsplasser til kommuner og private i det sentrale Østlandsområdet. Vår kompetanse er bygget på mer enn 50 års drift av sykehjem og et utstrakt samarbeid med offentlige kunder. Ledige sykehjemsplasser: Vi tilbyr korttidsplasser, langtidsplasser og avlastningsplasser. Er du i behov av sykehjemsplass for kortere eller lengre tid, kan vi hjelpe deg. Incita har to sykehjem beliggende i Eidsvoll kommune, henholdsvis Valstad Sykehjem og Bøn Sykehjem. Her står faglig dyktig personell klare til å ta deg eller dine pårørende i mot når du måtte ønske. Ta kontakt for en uforpliktende samtale med områdeleder for våre sykehjem: Marianne Stenberg - tlf: eller e-post:

18 Salg av nye og brukte biler Service og reparasjon alle merker Oppretting Tannlegene Sverre T. Drabløs og Vemund Jenssen Medlemmer av Den norske tannlegeforening Mekaniske Verksted AS 2092 Minnesund Tlf Timebestiling Sundgata Eidsvoll Mekaniske Verksted AS 2092 Minnesund Tlf Rønningvegen 5, 2070 Råholt Tlf E-post: GRAVSTEIN Eidsvoll Naturstein A/S Tlf.: Tlf: Utforbakken 1, 2072 Dal E-post:

19 Rteas.no Regnskapstjenester Eidsvoll as Autorisert Regnskapsførerselskap Besøksadresse: Vormaveien 15, 2080 Eidsvoll Telefon: Mail: NORDENS ENESTE LEVERANDØR AV HANDLENETT En totalleverandør av miljøvennlig emaballasje til bedriftsmarkedet. Vi leverer også papirposer, esker samt mange andre alternativer. Ta kontakt med oss på tlf eller se allsidigenord.no for mer informasjon og pristilbud. Din kvalitetsleverandør av gulv, list og panel.

20 Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Telefon: Concept: JS Media Tools A/S EIDSVOLL KOMMUNE foto : Bjørn Hytjanstorp

Offisiell guide for Hamarregionen HAMAR. regionen

Offisiell guide for Hamarregionen HAMAR. regionen Offisiell guide for Hamarregionen HAMAR regionen 2014 2 Hedmarksmuseet Løiten Brænderi Innhold Velkommen til Hamarregionen 4 Hamar 5 Stange 6 Løten 7 Ringsaker 8 Attraksjoner 9 Aktiviteter 16 Fiske 27

Detaljer

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014 Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Utvid plassen ikke hyttekjøkkenet La tenåringen ta med venneflokken Hytta trigger

Detaljer

2015 - Offisiell guide for Elverum, Våler og Åmot. Elverum-Regionen. www.visitelverumregionen.no

2015 - Offisiell guide for Elverum, Våler og Åmot. Elverum-Regionen. www.visitelverumregionen.no 2015 - Offisiell guide for Elverum, Våler og Åmot Elverum-Regionen www.visitelverumregionen.no Hva kjennetegner Elverum-Regionen er det kanskje noen som spør seg? Å svare på det er ikke enkelt, for Elverum-Regionen

Detaljer

i n f o r m a s j o n s g u i d e 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Andebu kommune

i n f o r m a s j o n s g u i d e 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Andebu kommune i n f o r m a s j o n s g u i d e 2 0 1 1 / 2 0 1 2 kommune kommune innhold Nyttige telefonnummer...3 Velkommen til...4 Fakta om kommune... 6...7 Kodal...8 Høyjord...9 Kart over... 10 Badeplasser/badevann...

Detaljer

SALGET HAR STARTET Siste bygg Faste priser

SALGET HAR STARTET Siste bygg Faste priser Informasjon SALGET HAR STARTET Siste bygg Faste priser Vi har spesialavtaler med Røyken Kommune og Slemmestad Idrettsforening Ønsker ditt idrettslag eller bedrift det samme? BEHANDLING TRENINGSSENTER VELVÆRE

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran TINGET Tingvatns Ting i Hægebostad 13.-14. juni 2015 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Du kjem vel? HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ole Ivars Timbershow Samklang Heddan Gard Agility Tingcup Amcar/veteran Emission Vel møtt til prat,

Detaljer

Velkommen til Grenseland!

Velkommen til Grenseland! Sommer i Nr. 5 Juni 2009 Grenseland Et møtested for Aremark Marker Rømskog Dronningen seiler! Etter tolv år med restaurering er D/S «Turisten» på vannet. Dette bildet er fra den aller første turen for

Detaljer

KULTURFEST. Vi feirer Arendal. - årets kulturkommune. Stor GRATIS festforestilling med allsidig program for hele familien KULTURFEST!

KULTURFEST. Vi feirer Arendal. - årets kulturkommune. Stor GRATIS festforestilling med allsidig program for hele familien KULTURFEST! Annonsebilag KULTURFEST I ARENDAL Annonsebilag Side 17 KULTURFEST Arendal Kulturhus lørdag 29. januar kl. 15-18 Vi feirer Arendal - årets kulturkommune Stor GRATIS festforestilling med allsidig program

Detaljer

Kjære leser. I hendene holder du et magasin om Norges første planlagte by, Fredrikstad.

Kjære leser. I hendene holder du et magasin om Norges første planlagte by, Fredrikstad. #ifredrikstad Kjære leser I hendene holder du et magasin om Norges første planlagte by, Fredrikstad. Fram til grunnleggelsen av Fredrikstad i 1567, hadde norske byer vokst fram mer eller mindre på eget

Detaljer

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler.

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler. Nr. 3 Mars 2010 Gleder seg til masse fri Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Rådmann Magne Barane ser frem til å lese noe annet enn dokumenter når han går av med pensjon. S side 6 og

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset.

Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. Fokus på vårt nærmiljø

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Opplev Hadeland. Friluftsspel 15 kirker. på sykkel. fra bronsealderen. på en dag

Opplev Hadeland. Friluftsspel 15 kirker. på sykkel. fra bronsealderen. på en dag 2009 Opplev Hadeland Friluftsspel 15 kirker på en dag Hadeland på sykkel fra bronsealderen www.honda.no Sommerkampanje på flere Honda-modeller hos Harestua Auto AS! Pris fra kr 252.400,-* nå finnes det

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

Velkommen til folkefest! ORKANGER 2013. www.orkanger-aktivum.no 14. - 23. JUNI

Velkommen til folkefest! ORKANGER 2013. www.orkanger-aktivum.no 14. - 23. JUNI ANNONSEBILAG AVISA SØR-TRØNDELAG www.orkanger-aktivum.no Velkommen til folkefest! Utstillinger Konserter Hyggelige sammenkomster Historiske vandringer og tilbakeblikk Treffsted Familiedag Kulturelle innslag

Detaljer

&opplevelser. konferanser. Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller vill natur og tur til Kjeragbolten? Valget er ditt.

&opplevelser. konferanser. Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller vill natur og tur til Kjeragbolten? Valget er ditt. Annonsebilag utgitt av Provisa Informasjon AS 1. utgave 2010 Kurs konferanser &opplevelser Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller

Detaljer

Stress ned, opplev mer! Hvis du spør noen: "Hvordan har du det?", er svaret ofte "Takk bare bra, men det er veldig hektisk for tiden.

Stress ned, opplev mer! Hvis du spør noen: Hvordan har du det?, er svaret ofte Takk bare bra, men det er veldig hektisk for tiden. Sommer i Rennebu Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2005 10. juni Årg. 28 - også Kvikne.. Denne sommerutgaven av går som vanlig ut til alle som har hytte i Rennebu. I tillegg sendes den ut til alle

Detaljer

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA!

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA! Nummer 7 September/Oktober 2013 Distribueres til alle husstander i Oppegård kommune Padling i Kolbotnvannet Fritidssenteret på Vasbonn Christine Otterstad om å ikke kjenne noen Helt uten back-up venn Valentinos

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2011 9. mai Årg. 34 god sommer Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt 1 Administrasjon

Detaljer

Dobbelt så velkommen!

Dobbelt så velkommen! Dobbelt så velkommen! 10 populære showpakker 28 Bunk Bed-tIlbud 44 scandic sponser rbk Magasin fra Scandic Hotels scandichotels.no Scandic Living #1-2014 scandichotels.no ScandiC ørnen nytt hotell I bergen!

Detaljer

DESTINASJON NORGE. Henriette Bruusgaard har sett mye av Norge allerede, men blir ikke mett og vil oppleve enda mer.

DESTINASJON NORGE. Henriette Bruusgaard har sett mye av Norge allerede, men blir ikke mett og vil oppleve enda mer. LYNGENFJORDEN OG MAGISKE LOFOTEN Nyt våren nordpå. Solen varmer igjen, og når mørket senker seg er det mulig å se det magiske nordlyset. Bestill nå på telefon 810 30 000 eller hos ditt nærmeste reisebyrå

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Kongsvingerguiden. nr. 5 mai 2012. Årgang 12

Kongsvingerguiden. nr. 5 mai 2012. Årgang 12 nr. 5 mai 2012. Årgang 12 Vårmarken kremmertorg næringsliv aktiviteter. 17. mai 2011 med tambourer og sekkepipe Velkommen til ny sesong fra torsdag 3. mai - tomater, agurker, Pimpernell poteter, stemor

Detaljer

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Nr. 2 - mai - 2015 Gjerdrum Næringslivsforening God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Vår og sommer! Vi er igjen inne i en årstid hvor planter, busker og trær utvikles fra

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER.

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKAL ÅPNES SOMMEREN 2015 DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKISSEPROSJEKT

Detaljer