foto: Bjørn Hytjanstorp EIDSVOLL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "foto: Bjørn Hytjanstorp EIDSVOLL KOMMUNE"

Transkript

1 foto: Bjørn Hytjanstorp EIDSVOLL KOMMUNE

2 Grunnlovsbygda Eidsvoll har en sentral plass i historien med Eidsvollsbygningen og de begivenhetene som fant sted her i Eidsvoll har en mangfoldig kulturhistorie å by på, og har også vært et sentralt trafikknutepunkt i lang tid med sin beliggenhet ved Mjøsa. Med ca innbyggere og en befolkningsvekst på hele 2,5 % årlig er kommunen i stor utvikling. Eidsvoll er delt i sørbygda, nordbygda og midtbygda, med Dal og Råholt i sør og Minnesund og Feiring i nord. I midtbygda ligger administrasjonssenteret Sundet idyllisk til ved Vormas bredd. Stor kulturrikdom På 1000-tallet var Eidsivatinget et lagting i Øst-Norge og hadde sitt sete på Tingvoll ved Eidsvoll kirke i 600 år, hvor også pilegrimsleden går forbi. På Eidsvoll preste gård hadde Nicolai Wergeland sitt virke som prest. Wergeland var Eidsvollsmann og deltok i riks forsamlingen i 1814, og hans barn, Henrik Wergeland og Camilla Collett, hadde sine første leveår her. I 1758 ble det funnet gull på det stedet som i dag heter Gullverket, og Skibladner, verdens eldste dampskip i drift, legger til ved togstasjonen i Eidsvoll som for øvrig var ende stasjonen for Norges første jernbanestrekning. Sundet et levende sentrum Sentrum i Eidsvoll er idyllisk plassert nær elva Vorma, og her finner du både rådhuset og Panorama kulturhus. Kulturhuset rommer bl.a. biblioteket, Wergelandssalen, som benyttes til konserter, forestillinger og foredrag, og kafé Henrik, som har kafédrift på dagtid og mindre arrangement på helger og kvelder. På Bankplassen ligger en scene på vannet med amfi, og hele Sundet fylles med festglade mennesker under de årlige festivalene Puls festivalen og Vannvittige Dager. 2

3 3

4 Eidsvoll kommune er en god kommune å bo i, med flott natur og variert kulturlandskap som byr på mange gode opplevelser for både store og små. Eidsvoll ligger sentralt på Romerike, nært Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo med to togavganger i timen fra Eidsvoll Verk stasjon og Dal stasjon, og tre togavganger i timen fra Eidsvoll stasjon. Boligbyggingen styres i vesentlig grad av markedskreftene, og markedet vil ha nærhet til både jernbane, motorvei og flyplass. Dette kan man få i Eidsvoll, hvor E6 går som firefelts motorvei gjennom hele kommunen. Eidsvoll kommune har som ambisjon at all ny boligbygging skal tilrettelegge for et fysisk og sosialt godt bomiljø. Vi kan tilby attraktive boligtomter for eneboligbygging og annen type småhusbebyggelse, i tillegg til sentrumsnære tomter for bygging av større leilighetsbygg. Regulering for næringsutbygging og boliger Nord i kommunen finner du tettstedene Minnesund og Langset på hver sin side av møtet mellom Mjøsa og elva Vorma som renner gjennom store deler av kommunen. I denne delen av kommunen ligger det ferdig regulert for utbygging ca. 25 daa sentrums- og nærings areal, i tillegg til ca. 300 nye boliger. I Midtbyga, området Sundet, Eidsvoll stasjon, Botshaug og Holstangen ligger det ferdig regulert for utbygging ca. 73 daa sentrums- og næringsareal, i tillegg til ca. 650 nye boliger. I Sørbygda finner du Lundsjordet som ligger rett ved Eidsvoll Verk stasjon. Her er det regulert for utbygging av ca. 50 daa sentrums- og næringsareal i tillegg til 800 nye boliger. Solid skoletilbud Eidsvoll kommune har stor satsing på skole, med flere nye, moderne skolebygg. Her skapes muligheter for elevene både enkeltvis og i fellesskap. Langset skole er en 1 7-skole og har ca. 150 elever. Skolen er en av de nordligste i Eidsvoll, og ligger sentralt til ved sørenden av Mjøsa på Minnesund. Med sin nye skole fra 2015 har den i dag svært fleksible læringsareal, og det er lagt til rette for en påbygning med plass til et ungdomstrinn på sikt. Bønsmoen skole stod ferdig i 2012 og har åpne løsninger med ca. 250 elever fra trinn. Ved skolen jobbes 4

5 5 det aktivt med trivsel som utgangspunkt for læring, hvor mestring for alle og læring i fellesskap står sentralt. Råholt ungdomsskole ligger sør i kommunen, i Råholt sentrum, med 490 elever. Skolebygget er i glass med sterke farger som kontrast, og vant en arkitektpris i Et nytt kulturtilbygg fra 2015 gjør at skolen kan benyttes av skoleelever på dagtid og kulturskole og lokalt kulturliv på kveldstid. Kulturtilbygget har blant annet et stort auditorium med uttrekkbart amfi. Eidsvoll kulturskole Eidsvoll kulturskole gir undervisning til ca. 450 elever i alder 6 19 år, og har faste tilbud hele skoleåret i musikk og kunst, og 10 ukers kurs i film, foto, animasjon og teater. Kulturskolen selger dirigent- og instruktørtjenester til skolekorpsene i kommunen, og har et godt samarbeid med Eidsvoll amatørteater, frivilligsentralen, Pulsfestivalen og grunnskolene i Eidsvoll. Det faste tilholdssted er Badet Kulturtun og kulturtilbygget på Råholt ungdomsskole. Eidsvoll kulturskole organiserer også Den kulturelle skolesekken i kommunen. Lag og foreninger Eidsvoll kommune har et rikt kultur- og idrettstilbud med over 100 foreninger som tilbyr varierte aktiviteter, og vi har flere idrettsanlegg og kulturbygg hvor det foregår både små og større arrangement. Gusterud Bygg AS ønsker å sette sine fotavtrykk med trygghet og kvalitet. Vi er en bedrift som skal være der når dere trenger oss og vi er opptatt av å bygge hjem som er ideell når du flytter inn - og som er bygget for å gi deg glede i alle årene som kommer. Telefon: Vormavegen 28, 2080 Eidsvoll Endelig hjemme!

6 foto : Knut Skyttersæter Eidsvoll kommune kan til alle årstider tilby stor bredde innen friluftsliv og aktivitet. Vi har oppmerkede turstier, flere skiløyper og mange mil med fine skogsveier som kan brukes til sykling og løping. For den som liker vannaktiviteter, har vi Hurdalsjøen og Mjøsa med gode bademuligheter. Det er også en rekke tjern, småvann og elver i kommunen hvor det er gode fiskemuligheter mot innløsing av fiskekort. For de slalåmfrelste er det kun en kjapp tur over kommunegrensa for å komme til Hurdal skisenter. Varierte bademuligheter På historiske stier Eidsvoll kommune har to flotte badeplasser ved H urdalssjøen, og begge er barnevennlige med fine sandstrender. Rødvika/Prestsand er også tilrettelagt for bevegelses hemmede. Badeplassen på Årneslandet ved Mjøsa har et stort, flott grøntområde, og på andre sida av Mjøsa finnes Ørbekkstranda. I G ullverksområdet er det badeplass i Øvre-Holsjø, og i Jøndalsvassdraget finnes badeplassene Fløyta og Søndre Holsjø (Nedre). Eidsvoll har flere historiske stier man kan vandre langs, blant annet pilegrimsleden, industrihistorisk sti og kulturhistorisk sti. Industrihistorisk sti går langs Andelva, som har hatt en sentral rolle i liv og virksomhet på Øvre Romerike. Da treforedlingsindustrien hadde sitt inntog, var Andelva av en ideell størrelse, og industrien tok raskt fem av fossefallene i sin tjeneste. I området rundt Eidsvoll kirke går den kulturhistoriske stien. Her ligger 6 foto : Ingrid Aas foto : Jan-Christian Ulleberg

7 7 Eidsvoll prestegård, hvor Henrik Wergeland og Camilla Collett hadde sine barneår, og Tingvoll hvor Eidsivatinget lå. Stien går også innom Eidsvoll stasjon, hvor Norges første jernbanestrekning ble lagt i Ut på tur Toppen av Mistberget er et av de flotteste utsiktspunktene, med et 16 meter høyt brannvakttårn hvor du kan se utover store deler av Romerike. Toppen ligger mellom Mjøsa og Hurdalssjøen, og på vei opp finner du «Lykkens Grube», en gammel gruve fra jernverkstiden. Veien opp er ikke så lang, men til tider bratt. På toppen av Hasleråsen på Dal ligger et 12 meter høyt utsiktstårn bygget på dugnad, et godt eksempel på frivillighets kulturen i Eidsvoll. Det ligger 400 dugnadstimer bak byggingen av tårnet, som sto ferdig i 2013 og som nå erstatter det tidligere branntårnet. En rekke stier i området er merket. Ninabben på Minnesund er også et populært turmål. Toppen er 444 moh. Hvert år arrangeres «Postkassetrimmen» av Eidsvoll frivilligsentral, i samarbeid med andre lag og foreninger. Postkassetrimmen er nå 11 turmål i Eidsvoll kommune alle merket og har en postkasse med bok hvor man fører inn navn og dato når stedet er besøkt. I forbindelse med ny dobbeltsporet jernbane er det langs strandsonen ved Vorma og Mjøsa regulert til gjennomgående turvei som benevnes Vorm- og Mjøstråkk. Denne turveien starter helt fra Eidsvoll stasjon, oppover langs Vorma og Mjøsa, krysser fylkesgrensen og fortsetter videre inn i Stange kommune. Store deler av turveien går i den nedlagte jernbanetraséen og vil bli et flott tur- og utfluktsmål. Hans Aanruds veg 33, 2092 Minnesund Skal du pusse opp? TOTALENTREPRENØR Hus Nybygg Tilbygg Restuarering Flislegging Våtrom

8 foto: Ingrid Aas foto: Ingrid Aas Eidsvoll museum De fleste kjenner til Eidsvollhistorien anno 1814, men Eidsvoll museum har langt mer å by på i historisk perspektiv. Ta et dykk ned i historien helt tilbake til gruvedrift på 1600-tallet. Eidsvoll bygdetun er et friluftsmuseum med 27 gamle bygninger. Småbruket Klokkerenga ligger på sin opprinnelige plass, og det er i tillegg flyttet husmannsplass, storgard og seter, landhandel og kafébygning til museet. Eidsvoll okkupasjonsmuseum er en lokalhistorisk utstilling om andre verdenskrig, og ligger på Eidsvoll bygdetun. Ved Feiring jernverk finner man ruiner etter jernverksdrift fra tidlig 1800-tall, og kan se Norges best bevarte masovn fra den tiden. Årlig arrangeres Jernverkhelga her, med friluftsskuespill og omvisninger i ruinene som ligger 15 minutters gange fra rv. 33 i Feiring. Carsten Ankers lysthus, det gjenoppbygde lysthuset på lysthuskampen, er også et flott turmål. St. Pauls gruve, hvor utvinning av jernmalm startet allerede i 1628, er i dag tilrettelagt for publikum med arrangerte omvisninger. Gruven var en hovedleverandør til Carsten Ankers jernverk både i Feiring og på Eidsvoll. Bodinsmia er en liten industrismie sør for Minnesund, grunnlagt av Gustav Bodén på 1880-tallet, og drevet videre av hans sønner helt til 1960-tallet. Smia er spesielt kjent for sine økser og barkespader, som ble solgt til hele østlandsområdet. «Hvordan bodde eidsvollsmennene» Da 112 representanter skulle innlosjeres innen en viss avstand fra Eidsvollsbygningen, måtte både 8 foto: Kjell Ivar Bjørn

9 9 foto: Svein Nymoen storgårder og småbruk tas i bruk som overnattingssteder. I anledning av 200-jubileet ble både husmannsplassen, småbruket og storgården innredet slik de kan ha sett ut i Hensikten er å gi de besøkende et innblikk i hvordan folk hadde det i 1814, og hvordan eidsvollsmennene som bodde der ble innkvartert. Besøkende ved museet får treffe «gårdens egne folk» som forteller om de langveisfarende eller kanskje møter man en av eidsvollsmennene selv, som beskriver boforhold, mat og gjestfrihet her i forhold til hver dagen hjemme. Rollefigurene har tidsriktige drakter og er levende historieformidlere, som gjør det interessant og spennende for både unge og eldre. Vannvittige Dager Under den årlige aktivitetshelgen Vannvittige Dager i august fylles Sundet med eidsvollinger og tilreisende i alle aldre. Dagene byr på en mengde opplevelser innen både fysiske aktiviteter og variert underholdning for de aller minste og opp til pensjonistene! Her får man muligheten til å kjøre vannscooter, bli med Røde Korsbåten på tur eller ta en rib-safari på Vorma! Det er både noe tradisjonelt og noe nytt hvert eneste år gatetog, sjørøverjakt, tivoli, taxiflygning med vannfly og helikopter Fokuset er på vannaktiviteter og markedsføres rundt hele Mjøsa. Det arrangeres også bryggedans på fredagen, og konsert med kjente artister på lørdagskvelden. PULS-festivalen Et slag for Sundet et hjerteslag for Eidsvoll Sommerfestivalen i Sundet ble etablert i 2004 for å skape vekst i sentrum av Eidsvoll. Her er det aktiviteter og liv i tre junidager til ende med alt fra livlige markedsboder og fengende musikk til kunst, sjakk, AmCar-biler og ballett. Kom og opplev glede og feststemning i Sundet! We dance! Gladbakkveien 1, 2070 Råholt Tlf

10 Museum med gyldne minner Gullverket er navnet på området på østsida i Eidsvoll fra Jønsjøen til Grønnsjøen, hvor det var statlig drift av gullverk fra 1758 til starten av 1780-tallet. Mange gruve arbeidere slo seg ned i området og ryddet småbruk i skogen, og ga starten til bosettingshistorien i denne delen av Eidsvoll. Etter at staten ga seg, ble gullverket overtatt av et privat selskap, og fra 1792 var Bernt Anker Norges rikeste mann eneeier av verket. Etter hans død i 1805 ble verket drevet noen år gjennom en stiftelse knyttet til Anker, men i 1811 ble verket igjen lagt ned. Et nytt forsøk startet i 1876, og i 1897 overtok det engelske selskapet The Golden Mint Miners Ltd. Da ble det stordrift ved den nordligste gruva, Brøstadgruva, og familier begynte igjen å slå seg ned i området og skapte grunnlag for både butikk og etter hvert skole. I 1907 hadde imidlertid to ulike engelske selskaper mislyktes med å få driften til å gå, og siste selskap hadde begjært seg konkurs. Da flyttet arbeiderne, og alle bygninger og alt utstyr ble solgt på auksjon, med unntak av skolehuset Løntjernbråtan. Venneforeningen Guldværket Cirkumferens tar i dag vare på ruiner og minner etter all gruvedrift i området og gir omvisninger. Foreningen har også innredet museum i det gamle laboratoriet på Knoffsløkken, den eneste drifts bygningen som er igjen etter gruvedrifta. Museet er åpent hver søndag i sommerhalvåret. EIDSVOLL VAKTSELSKAP AS Din lokale Sikkerhetspartner Boligalarm eller videoovervåkning se våre hjemmesider Tlf

11 11 foto: Jan Erik Østlie En historisk reise tilbake I august hvert år arrangeres Jernverkshelga i historiske omgivelser i Feiring jernverk, hvor det var jernverksdrift fra tidlig 1800-tall. I denne livlige helga har alle besøkende en mengde aktiviteter å velge i både den historieinteresserte, turgåeren og barnefamilien. Lokalkjente guider tar deg med inn på en spennende vandring inn i mørket i St. Pauls gruve, der jernmalmen ble tatt ut da Feiring jernverk var i drift. I Feiring jernverk kan du være med på omvisning med guide, og opp leve ulike former for dramatiseringer som levendegjør historien underveis. Barn og barnlige voksne kan lære bånsuller og folkeviser av profesjonelle folkemusikere, eller lage sin egen «kraftenergiske» kvenkall og sette i elva. Det settes også opp et teaterstykke som vises i Jernverkshelga hvert år. «Menn av malm, jenter av jern» ble skrevet av Tor Karseth i 2000, og siden da har dette teaterstykket blitt spilt årlig i Feiring jernverk av ca. 50 lokale aktører. foto: Trine Grønn Iversen Driver du virksomhet på Romerike? Velg en lokal spesialist; velg drikkeløsning fra Kaffe og Vann! 5 biler på veien i distriktet rask responstid høy kvalitet Vi vet hva du forventer av din kaffeleverandør, og vi kjenner verdien av fornøyde kunder.

12 historisk og dagsaktuelt Eidsvollsbygningen er et av Norges fremste nasjonalsymboler, som stedet der den norske Grunnloven ble skrevet og vedtatt i Etter den omfattende restaureringen til Grunnlovsjubileet i 2014, vises Eidsvollsbygningens store arkitektoniske kvaliteter i tidsriktige, fargesterke interiører og med en rekonstruert kjelleretasje som gir et levende innblikk i datidas lagdelte samfunn. Restaureringen av Eidsvollsbygningen ble i 2015 tildelt EUs kulturvernpris Europa Nostra Award. Demokratisenteret for unge i Wergelands Hus er både fysisk og digitalt, og hovedattraksjonen er en filmopplevelse utenom det vanlige, i en spektakulær kinosal. Den har fenget alle besøkende med sine storslåtte bilder, sterke budskap og filmmusikk av Winnie. Alle besøkende får sin personlige ID-brikke. Ved å bruke denne på scannere rundt i utstillingen, får man laget en personlig demokratisk profil som blir tilgjengelig for den enkelte på Skoleelever fra hele landet laget i 2014 Ungdommens grunnlov for framtidas Norge. Denne har en framtredende plass i senteret, og alle kan sette sin signatur under de sju viktige verdisetningene. Demokratisenteret for unge ble i 2015 tildelt den digitale kommunikasjonsprisen Gulltaggen. Et sted for hele familien Eidsvoll 1814 er kjent for sin levende formidling og for sine rollefigurer, som fenger barna og vekker interesse for historien. Vi har ekstra barnevennlige tilbud på sommeren. Kafé Standpunkt er et moderne kaffehus med historisk inspirasjon. Den serverer et utvalg av retter fra den populære jubileumsmenyen i 2014, samtidig som den har et spennende utvalg av kaker og lunsjretter. Museumsbutikken i konservatorboligen har en spesiell atmosfære og et utvalg av varer i mange prisklasser. 12 foto: Grete Bro Thuestad

13 13 foto: Chris Erlbeck Velkommen til kulturfyrtårnet MAGO på Eidsvoll Verk. MAGO er et nyetablert produksjons- og visningsrom i den gamle kraftstasjonen på Eidsvoll Verk, og åpnet dørene 11. april Inspirert av Eidsvollsmennene, som kom til «Værket» fra hele landet denne april-helgen i 1814, skal MAGO være en nasjonal kraftstasjon for nyproduksjon av verk ikke bare av billedkunstnere, men også komponister, kuratorer, scenekunstnere og skribenter. Utstillingene kan oppleves alle dager fra kl. 12 til 18 (unntatt mandag), fra 10. april til 27. september. foto: Chris Erlbeck Gjennom et samarbeid med vaktmester Kjell Ølmheim, og bruk av materialer fra Værket, har tre kunstnere Joakim Blattmann, Jack Heard og Marit Roland utviklet hver sin separatutstilling som er samlet under tittelen «En ordentlig jobb». Som første del av MAGO Residency Programme har de utviklet verk på, med og av Værket. Sesongåpningen i 2015 satte fokus på kunstnernes arbeidsprosess, og hvordan MAGO er et sted hvor kunstnere får arbeide og møte publikum gjennom verksteder som «Ungdomsværket» i samarbeid med Eidsvoll vgs. og sosiale entreprenører i Coffee Too. foto: Chris Erlbeck

14 foto: Ellen Jacobsen foto: Ellen Jacobsen Galleri Festiviteten er et kulturelt møtested som eies og drives av Mathiesen Eidsvold Værk. Her arrangeres konserter, kurs, foredrag, konferanser og annet. Galleri Festiviteten har kafé, og annen etasje har sju utleie-enheter. Festiviteten, eller Teten på folkemunne, er tegnet av arkitekt Finn Knudsen, og ble bygget av kammerherre Haaken Larpent Mathiesen i Huset er i utgangspunktet bygget som et festivitetslokale til arbeiderene hos Mathiesen Eidsvold Værk. Her ble det holdt både basarer, juletrefester og juleball, og man kunne også ta «ukas bad» og badstu på Teten. De siste årene har Mathiesen Eidsvold Værk som en del av sin kultursatsing drevet galleriet som et kulturelt møtested, med kunstutstillinger av nasjonale og lokale størrelser i tillegg til konserter, foredrag og ulike arrangement for bedrifter og private. Mathiesen Eidsvold Værk har blitt tildelt Olavsrosa fra Norsk Kulturarv for sin bevaring, utvikling og bruk av sine historiske bygg på Eidsvoll Verk. Stallgården er den tidligere stallen til kammerherren, og ligger vis-á-vis Hovedgården og Eidsvollsbygningen. Stallgården ble bygget i 1909 og har en spennende historie. Den eies og drives i dag av Mathiesen Eidsvold Værk og rommer deler av De Mathiesenske Samlinger, blant annet Eidsvolls første bil en Napier 1908 og Norges største private vognsamling, som tilhørte kammerherre Haaken Larpent Mathiesen. Her finnes også Skog- og industrihistorisk samling fra Mathiesen Eidsvold Værk, med historiske gjenstander fra skogsdrift gjennom mer enn 100 år. I Stallgården arrangeres markeder, utstillinger, konserter og annet, og det er åpent for omvisninger i sommersesongen etter avtale. VI HAR DET! SPORTEN EIDSVOLL - Wergelandsgate 2

15 foto: Jan-Chr. Ulleberg / Image Photo Badebursdag Legg bursdagsfesten til badet! Inngangsbillett, varm mat, kald drikke og is til spesialpris. Bestill på tlf ! Råholt Bad har mye å tilby alle som er ute etter hygge og moro i det våte element! Bassenger 25 meters idrettsbasseng med seks baner, 28 C. Varmtvannsbasseng, 34 C. Plaske- og badebasseng, 32 C. Velvære Utendørs og innendørs boblebad, 38 C. Tørrbadstue og dampbadstue Kaldkulp Ekstra 50 meters sklie med tidtaking. Klatrevegg Stuping fra en-, tre- og femmeter Universell utforming HC-garderober med hev-/senkbenk Rullestolrampe i varmtvannsbasseng Personløfter i idrettsbasseng Heis til sklie og stupetårn Kafe Kald og varm drikke Is, snacks, kaker, kald og varm mat. Vi har egen badebutikk med variert sortiment innen både badetøy, svømmerekvisita og badeleker, og fører følgende kvalitetsmerker: Ungdomsdisco med fet og høy musikk i dempet, farget lys koster ingenting utover vanlig inngangsbillett. Discoen er åpen for alle, med anbefalt aldersgrense år. Åpen kafe: Nyt et måltid med vennegjengen. Bli med på festen! Når: Utvalgte fredager i høst- og vinterhalvåret. Se for datoer Her finner du oss BIL: Fra E6 N velg avkjørsel til Dal og Råholt. Fra E6 sørgående velg avkjørsel til Eidsvollbygningen. Fra Trondheimsvegen følg skilting til badet. TOG: Eidsvoll Verk stasjon, 4 min gange. AVSTAND: Nannestad 15 min, Jessheim/Gardermoen 20 min, Ask 30 min, Frogner 30 min, Lillestrøm 40 min, Oslo S 50 min. Gladbakkgutua 4, 2070 Råholt Tlf og Åpent mandag og fredag og , onsdag og , tirsdag og torsdag , lørdag og søndag Billettsalget stenger 30 min. før oppgitt sluttid. Det vil være sambruk med idrettsklubber og diverse leietakere til bestemte tider. Se nettsiden for spesialåpningstider i ferier og høytider.

16 YX Eidsvoll Nedre Vilbergvei 5, 2080 Eidsvoll Vaskehall Propan Avgiftsfri diesel Nysmurte matpakker og baguetter Gatekjøkken Pizza God service og hyggelig betjening Hairport-Eidsvoll er del av Hairport kjedens 17 frisørsalonger. Hairport Eidsvoll vektlegger kvalitet og personlig service, og våre frisører holdes oppdatert på trender gjennom kurs og kvalitetssikring. KRAN OG TRANSPORT Tlf Tlf E-post: Kontakt oss på telefon eller drop-in alle dager; Hairport Eidsvoll AS Wergelands gate Eidsvoll Tlf Last ned vår Fixit timebestillings app eller klikk deg inn på vår hjemmeside Lik oss på Facebook Vi kan sterkt anbefale vårt opplæringsprogram for frisørlærlinger, og kan vise til gode resultater! Kontakt oss dersom du ønsker lærekontrakt hos oss eller i noen av Hairports øvrige salonger. Kom innom oss for en god hår-prat! Vi tilbyr flotte produkter, og vår ekspertise innen hår og hodebunn!

17 17 Skibladner har noe for besøkende i alle aldre! Kultur, historie, teknikk, estetikk, alt på en gang. Enten du skal overraske kollegaer med en utflukt utenom det vanlige, ta med barna på en spennende reise til fortiden, eller nyte et utsøkt måltid i elegante omgivelser, så har Skibladner noe å tilby deg. Barna vil undre seg over dampmaskinen, skovlene, lydene, luktene. De eldre vil drømme seg tilbake til en forsvunnen tid da skipets mahogny, messing og servicenivå var dagligdags. Skibladners smekre linjer skjuler en rekke spennende opplevelser fra baug til hekk: fra fløyta og messingkanonene, som gjerne feirer din begivenhet med brask og bram, til dampmaskinen som med sin synlige bevegelser og hviskende tidløs gange skyver båten fremover. Varme kjeler og hvesende sikkerhetsventiler står i spennende kontrast til de luksuriøse, svale salonger med puter og plysj under dekk. Sistnevnte er det kun de ivrigste passasjerene som klarer å finne frem til! Skibladner er et flytende, levende museum men mere til. Hun er en skattkiste full av oppdagelser for alle, store og små. Bli med du også! Incita er et privat helseforetak som blant annet tilbyr sykehjemsplasser til kommuner og private i det sentrale Østlandsområdet. Vår kompetanse er bygget på mer enn 50 års drift av sykehjem og et utstrakt samarbeid med offentlige kunder. Ledige sykehjemsplasser: Vi tilbyr korttidsplasser, langtidsplasser og avlastningsplasser. Er du i behov av sykehjemsplass for kortere eller lengre tid, kan vi hjelpe deg. Incita har to sykehjem beliggende i Eidsvoll kommune, henholdsvis Valstad Sykehjem og Bøn Sykehjem. Her står faglig dyktig personell klare til å ta deg eller dine pårørende i mot når du måtte ønske. Ta kontakt for en uforpliktende samtale med områdeleder for våre sykehjem: Marianne Stenberg - tlf: eller e-post:

18 Salg av nye og brukte biler Service og reparasjon alle merker Oppretting Tannlegene Sverre T. Drabløs og Vemund Jenssen Medlemmer av Den norske tannlegeforening Mekaniske Verksted AS 2092 Minnesund Tlf Timebestiling Sundgata Eidsvoll Mekaniske Verksted AS 2092 Minnesund Tlf Rønningvegen 5, 2070 Råholt Tlf E-post: GRAVSTEIN Eidsvoll Naturstein A/S Tlf.: Tlf: Utforbakken 1, 2072 Dal E-post:

19 Rteas.no Regnskapstjenester Eidsvoll as Autorisert Regnskapsførerselskap Besøksadresse: Vormaveien 15, 2080 Eidsvoll Telefon: Mail: NORDENS ENESTE LEVERANDØR AV HANDLENETT En totalleverandør av miljøvennlig emaballasje til bedriftsmarkedet. Vi leverer også papirposer, esker samt mange andre alternativer. Ta kontakt med oss på tlf eller se allsidigenord.no for mer informasjon og pristilbud. Din kvalitetsleverandør av gulv, list og panel.

20 Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Telefon: Concept: JS Media Tools A/S EIDSVOLL KOMMUNE foto : Bjørn Hytjanstorp

Vinterferien i Eidsvoll

Vinterferien i Eidsvoll Vinterferien i Eidsvoll Tilbudene til barn og unge i skolenes vinterferie Biljard Konkurranser Playstation Fotballspill Mekkeverksted Svømming Bordtennis Husflid Filmverksted Air hockey Skattejakt Tur

Detaljer

Nye, ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Nye, ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B ye, ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A prosjektet Grindatunet vil bli et moderne bygg med spennende arkitektoniske løsninger og gode bokvaliteter. Blokkene bygges iht. TEK 10 med

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A ye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum tid til å nyte Flere og flere ser verdien av å slippe å bekymre seg over vedlikeholdskostnadene, i et kanskje litt for stort hus, tungt hagearbeid

Detaljer

CARSTEN ANKERS LYSTHUS

CARSTEN ANKERS LYSTHUS CARSTEN ANKERS LYSTHUS PROGRAM FOR ÅPNINGEN LØRDAG 8. JUNI 2013 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Eidsvoll kommune og Feiring Jernverks Venner (FJV) i samråd med konservator ved Eidsvoll 1814, har gjenreist Carsten

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Carsten Ankers lysthus

Carsten Ankers lysthus Carsten Ankers lysthus program for åpningen lørdag 8. juni 2013 beskrivelse av prosjektet Eidsvoll kommune og Feiring Jernverks Venner (FJV) i samråd med konservator ved Eidsvoll 1814, har gjenreist Carsten

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET Skattejakten i Eidsvolls Våren 1814 ble Eidsvollsbygningen kanskje det aller viktigste stedet i norsk historie. Her ble nasjonen Norge født, etter mer enn 400 år sammen med Danmark. Men hvordan så det

Detaljer

Bestillingstransport i Eidsvoll og Hurdal

Bestillingstransport i Eidsvoll og Hurdal Gyldig fra 01.01.2011 Bestillingstransport i og Hurdal Ring 04144 for bestilling Servicelinjene i og Hurdal blir erstattet av fem bestillingslinjer fra januar 2011. Bestillingslinjene er for alle med behov

Detaljer

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier Besøksadresse: Paradisbakkene 29, Lier Postadresse: Stiftelsen Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, 3400 Lier. Telefon: 32 84 69 25. Faks. 32 84 69 26 E-postadresse: lierbygdetun@hotmail.com www.lier-bygdetun.no

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

FLEKKEFJORD MUSEUM. skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014. www.vestagdermuseet.no

FLEKKEFJORD MUSEUM. skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014. www.vestagdermuseet.no FLEKKEFJORD MUSEUM skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst blir det en egenprodusert fotoutstilling fra Vest-Agder-museet i samarbeid med

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

s k o l e p r o g r a m

s k o l e p r o g r a m FLEKKEFJORD MUSEUM s k o l e p r o g r a m noe for alle på museet Høst 2013 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen: Opplegg i museets

Detaljer

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer.

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. NORGESLEKENE I MO I RANA 2. 5. AUGUST 2012 Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. Torsdag 2. august klokka 18.00 til 19.00 er vi i gang med Norgeslekenemarsjen.

Detaljer

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Mai 2014 Sommeraktiviteter! VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! Vi håper du finner noen

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere.

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Praktisk informasjon Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Fredag 29. februar, Lørenskog Kultursenter, Triaden, 1. divisjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE!

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! Sjakkfestival i Eger 17. 26. Juli 2016 Eger Eger er en av Ungarns flotteste barokkbyer som blir besøkt av en halv million turister hvert år. Byen har en rik

Detaljer

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011 www.vestagdermuseet.no Til lærerne I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen.

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

invitason TIL LEDSAGERE

invitason TIL LEDSAGERE invitason TIL LEDSAGERE Namsos Bridgeklubb inviterer deltagerne i NM- lag til å ta med familien. Namsos er en by med ca. 12000 innbyggere og ligger innerst i Namsen fjorden. Det er en by som mange ikke

Detaljer

POSTKASSETRIMMEN I EIDSVOLL VELKOMMEN TIL POSTKASSETRIMMEN

POSTKASSETRIMMEN I EIDSVOLL VELKOMMEN TIL POSTKASSETRIMMEN POSTKASSE- TRIMMEN VELKOMMEN TIL POSTKASSETRIMMEN POSTKASSETRIMMEN I EIDSVOLL Postkassetrimmen er nå 11 turmål i Eidsvoll kommune, alle merket og har en postkasse med bok, hvor du fører inn navn og dato.

Detaljer

Bestillingstransport. Eidsvoll og Hurdal. Ring 04144. Gjelder fra 11.5.2014. for bestilling. Foto: Nicki Twang

Bestillingstransport. Eidsvoll og Hurdal. Ring 04144. Gjelder fra 11.5.2014. for bestilling. Foto: Nicki Twang Bestillingstransport Gjelder fra 11.5.2014 og Hurdal Ring 04144 for bestilling Foto: Nicki Twang Bestillingslinjene er for alle med behov for å bli hentet hjemme på dagtid. TTbrukere kan også benytte seg

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009. www.vestagdermuseet.no

VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009. www.vestagdermuseet.no VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009 www.vestagdermuseet.no Til lærerne Vi på museet gleder oss til å tilby barnehager og skoler i regionen masse

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Annette Münch. Klovnen Knut. Alle våre arrangementer er gratis!

Annette Münch. Klovnen Knut. Alle våre arrangementer er gratis! Annette Münch Klovnen Knut Alle våre arrangementer er gratis! Januar februar mars Fredag 27. januar kl. 13.00 14.00 Ønsker du å få gode boktips? Ta fredagskaffen på! En fredag i måneden deler bibliotekarene

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt. Rapport 01.08.08-31.12.08

Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt. Rapport 01.08.08-31.12.08 Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt Rapport 01.08.08-31.12.08 1 Etter framdriftsplanene for høsten 08 er de aller fleste tiltakene godt i gang.. Dette halvåret har vært preget av mye planlegging

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Sortland by. 1997 2007 10 år

Sortland by. 1997 2007 10 år Sortland by 1997 2007 10 år Sortland by 10 år 10 år er et lite jubileum men likevel en stor begivenhet for oss i Blåbyen. Byen vår har siden 1997 utviklet seg positivt på mange måter, også estetisk, og

Detaljer

Velkommen til Modum. www.modum.kommune.no

Velkommen til Modum. www.modum.kommune.no Velkommen til Modum www.modum.kommune.no Trygghet, trivsel og velvære I Modum er det trygt og godt å bo hele livet. I hele kommunen er det lagt til rette for at mennesker i alle aldre skal trives i sitt

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Hamar. på opplevelsestur langs Mjøsa

Hamar. på opplevelsestur langs Mjøsa Hamar på opplevelsestur langs Mjøsa «Samma å je er hen bære je ser Mjøsa» Strandpromenaden er en tilrettelagt tursti langs Mjøsa få minutter fra Hamar sentrum. Du kan ta deg fram til fots eller på sykkel.

Detaljer

VELKOMMEN TIL KULTURSKOLENS SOMMERFESTIVAL!

VELKOMMEN TIL KULTURSKOLENS SOMMERFESTIVAL! SOMMERFESTIVAL 2014 VELKOMMEN TIL KULTURSKOLENS SOMMERFESTIVAL! I løpet av 12 dager kan du oppleve en rekke produksjoner under mottoet GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP Totalt byr vi på rundt femti ulike arrangementer:

Detaljer

SKOLETUR TIL KONGSBERG 2016. www.norsk-bergverksmuseum.no

SKOLETUR TIL KONGSBERG 2016. www.norsk-bergverksmuseum.no SKOLETUR TIL KONGSBERG 2016 www.norsk-bergverksmuseum.no SKOLETUR TIL KONGSBERG 2016 Kongsberg Sølvverk er Norges største bergverk gjennom tidene. Denne fascinerende historien kan oppleves på Kongsberg

Detaljer

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell et skreddersydd alternativ Du skal føle deg umiddelbart velkommen når du kommer til Vinger Hotell. Vi ønsker at våre gjester skal få et

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

Skoletilbud 2014. Barneskole 1. 7. trinn. Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no

Skoletilbud 2014. Barneskole 1. 7. trinn. Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no Miksmaster / Forsidefoto: Shutterstock Skoletilbud 2014 Barneskole 1. 7. trinn Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no Carsten Ankers vei 2074 Eidsvoll Verk www.eidsvoll1814.no

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Nyhetsbrev for februar

Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Februar har, til tross for sine mange grå

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

PROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS

PROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS PROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS VELKOMMEN TIL FESTUKE I STAVANGER KULTURSKOLE 16. 24. MARS 2012 FESTUKA 2012 består i år av rundt 60 små og store arrangementer, hvor elever i alle aldre skal opptre i

Detaljer

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Turen går fra 11. 14. april 2014 Med beliggenhet kun 1 333 km fra Nordpolen har Longyearbyen på Svalbard en av verdens nordligste bosetninger. Svalbard

Detaljer

Rockheim. Det nasjonale museet for populærmusikk

Rockheim. Det nasjonale museet for populærmusikk Rockheim Det nasjonale museet for populærmusikk Rockheim Rockheim er det nasjonale museet for populærmusikk. Etter at museet åpnet i 2010 har publikum strømmet til for å bli kjent med den norske populærmusikkhistorien.

Detaljer

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HØSTEN 2010 Hva er Huset Huset ungdomskultursenter skal være et sted der ungdomskultur skapes, utøves, utvikles og vises frem I Huset får du lov å utfolde deg innen ulike kulturelle

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Velkommen til Fløyen!

Velkommen til Fløyen! Velkommen til Fløyen! floyen.no Bergens mest besøkte attraksjon Fløibanen i Bergen er en av Norges mest kjente attraksjoner og den eneste banen i sitt slag i Norge. Den går fra sentrum til toppen av Fløyen

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

Gruppereiser for seniorer. Opplevelseshotell i Hallingdal

Gruppereiser for seniorer. Opplevelseshotell i Hallingdal Gruppereiser for seniorer Opplevelseshotell i Hallingdal Fra skifabrikk til hotell Historien bak Pers I 1949 besluttet Per Herbrand Rustberggard å legge ned skifabrikken sin. Skifabrikken ble ominnredet

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler!

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Til 10.trinn og foresatte. Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Søknadsfristen for videregående skole nærmer seg raskt, og mange av elevene begynner å bli

Detaljer

Skoletilbud 2014. Ungdomsskole/videregående skole. Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no

Skoletilbud 2014. Ungdomsskole/videregående skole. Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no Miksmaster / Forsidefoto: Eidsvoll 1814 Skoletilbud 2014 Ungdomsskole/videregående skole Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no Carsten Ankers vei 2074 Eidsvoll Verk www.eidsvoll1814.no

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss!

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! SORRENTOS PERLER Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! Få områder byr på så flotte og varierte opplevelser som Sorrento-halvøya i det sørlige Italia. Olivenlunder, vinstokker og velduftende krydderurter,

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan Klevan Hyttefelt SAVALEN www.nordbohus.no/klevan Eksklusivt og flott på Savalen 47 46 64 48 1 45 49 65 63 FA 6 1100 66 300 62 FL 1 67 61 1000 FA 1 TUN 1 68 50 Klevan hyttefelt er et nytt hyttefelt på Savalen

Detaljer

Fritidsaktiviteter i Fridalen området

Fritidsaktiviteter i Fridalen området Fritidsaktiviteter i Fridalen området Bli med på Brann Fotballfritid Trening: Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 14.00-16.00 ved Brann Stadion. Hvem: Først og fremst for gutter og jenter i 5. til 7.

Detaljer

Velkommen som vår gjest. Til sans og samling

Velkommen som vår gjest. Til sans og samling Velkommen som vår gjest Til sans og samling 1 Duften av skog og ren natur, akkompagnert av fuglekvitter og vindens susing i trærne. Følelsen av myk mose under føttene, silkeføre under skiene og vann som

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Personas persongalleri

Personas persongalleri Personas persongalleri + Martina (30) og Riijk (30) Bor utenfor Amsterdam i Nederland. Hun dyrker tulipaner, han er sykepleier. Interessert i sport, særlig skøytesport. 7 dagers ferie i Sør-Norge i august.

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014

TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014 TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 48 Lørdag 29.11 Julemarked! Kl 10:00 16:00 Torsdag 04.12

Detaljer

Som mer pro gram 2016

Som mer pro gram 2016 Som mer pro gram 2016 sommerprogram 2016 Nyt fargerike sommeropplevelser på Midt-Troms Museum. Hele ni kommuner i regnbuen vår! På de mange museene rundt omkring i Midt-Troms vil du finne muligheter til

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2014 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som Eidsvoll Frivilligsentral I de ulike prosjekt.

Detaljer

Bli med TIL TOPPS. Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016

Bli med TIL TOPPS. Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016 Bli med TIL TOPPS Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016 Påmeldingsfrist: 1. mars 2016 Bli med Til Topps Tur er best sammen med andre. I år vil vi derfor invitere alle lokalforeninger

Detaljer

Velkommen til Operaen!

Velkommen til Operaen! DEN NORSKE OPERA & BALLETT FOR SKOLER & BARNEHAGER 2012/2013 DEN NORSKE OPERA & BALLETT TILBYR FORMIDLINGS- AKTIVITETER KNYTTET TIL DET SOM SKJER PÅ SCENENE VÅRE. ALT FRA DAGLIGE OMVISNINGER OG MØTER MED

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L.

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L. KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS L Æ R Å D A N S E B A L L E T T! K U N S T H Å N DV E R K D A N S T E AT E R L Æ R Å S P I L L E! E L. B

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 15. september 2014)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 15. september 2014) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 15. september 2014) Den kulturelle skolesekken i Åsnes kommune Besøksadresse: Rådhusgata 1 postadresse: 2270 FLISA telefon: 62 95 66 00 faks: epostadresse:

Detaljer

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Turvenner og kaffekos ved Holsfjorden GODE MØTEPLASSER KAN GI: Sosialt fellesskap og nye venner Bedre livskvalitet

Detaljer

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord.

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord. Tirsdag 31.05.2016 Kl. 18.00 Måsøy Folkebibliotek RITA LINDBERG PETTERSEN, født og oppvokst i Havøysund, presenterer sin nyeste diktbok. Boken heter «Vintervinger» og inneholder en del egne illustrasjoner.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper 1 Hva jeg er bedt om å innlede om: Ønsker at han orienterer om forskningsprosjektet,

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Stort utvalg av fine familiehotell

Stort utvalg av fine familiehotell Stort utvalg av fine familiehotell Flest hotell med All Inclusive og vannsklier Barnerabatt opp til 17 år på alle våre leilighetshotell Hotell for alle feriedrømmer og budsjett Tyrkias langgrunne strender

Detaljer

Ingen oppdrag er for store eller for små

Ingen oppdrag er for store eller for små Ingen oppdrag er for store eller for små En allsidig entreprenør Aas & Nordal Entreprenørforretning AS (AaN) ble etablert i 1957, og jobber med vedlikehold og nybygg av alt fra videregående skoler til

Detaljer

Under PV på hjemmesiden finnes en detaljert oversikt over bygdevandringen (PV21) med 6 km og 12/13 km vandreløyper og 26 km sykkelløype (PV31).

Under PV på hjemmesiden finnes en detaljert oversikt over bygdevandringen (PV21) med 6 km og 12/13 km vandreløyper og 26 km sykkelløype (PV31). .Bygdevandring PV21og sykkelløype PV31. Startsted Eidsvoll Stadion, Nyvegen 37, Råholt. Tekst: Ove K. Grønnerud. Foto: Ove K. Grønnerud, Anne Haugstulen http://www.vandrelaget.net EIF Vandrelaget har en

Detaljer

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 www.venstre.no/ostfold/aremark 1 Nei til vindkraft i Vestfjella Havgul Clean Energy planlegger nå utbygging av vindkraft i Vestfjella. Det skal kanskje

Detaljer