Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer kommune"

Transkript

1 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer kommune Innhold: Asphaugen, Asp Bartnes Beitstad Binde, Stod, For i Stod Brustu, Hammeren, Hamaren Byafossen Dyrstad Meieri Elnan Føling Fossemvatnet Heggesbæk Jådåren, Dyrstad i Egge Kjellset Kjæsbu Klingsundet Kne Kvamsgrend, Kvam Mære Røysing Skei Skjevik Sparbu (Gjørv i Inderøen) Sprova (Hjellaneset) Stod - nytt Støen Sunnan (Nøstvolden) Svenning i Egge Toldstad Valøy i Stod (Valøen) Vestre Noem Vist Vollan skole Øvre Kvam Registreringer ved: AR - Arne Rønning, EA - Erling Aune, FH - Frode Hammer, HAa - Hans Aavik, HLO - Hans Ludvig Olsen, HS - Harald Steiro, HT - Harry Trondsen, IWR - Ian W Reed, KA - Kristian Aune, KLV - Knut L. Vik, OGN - Ole Georg Nordli, RCK - Ragnvald C Knudsen, TK - Trygve Karlsen ØRK - Øivind Rojahn Karlsen Innspill i form av korrigeringer, tilføyelser etc. til denne katalogen vil bli mottatt med stor takk. Spesielt er vi interessert i utvidelser av tidligste og seneste registrerte bruksdato for de ulike stemplene. Send helst et scan av de aktuelle avstemplinger. Initialene til den som har registreringen angis bak datoen. Innspill til dette kapitlet sendes: Trygve Karlsen, Epost: ASPHAUGEN ASP brevhus, i Egge herred, ble opprettet den Omgjort til brevhus I fra Brevhuset ASP ble lagt ned fra og samtidig omgjort til poståpneri under navnet Asphaugen. ASPHAUGEN poståpneri, ble opprettet fra i stedet for det tidligere brevhus Asp. Posten til/fra poststedet ble sendt med bipostrute nr Steinkjer Namsos og nr 6350 Øvre Kvam Steinkjer. Poståpneriet ASPHAUGEN ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 630 Innsendt Stempel nr. 2 Type: P Utsendt september 1935 ASP Innsendt Stempel nr. 3 Type: IIA Utsendt ASPHAUGEN Innsendt NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-01

2 BARTNES BARTNES poståpneri, i Beitstad herred, i landpostbudrute nr 6315 Beitstaden -- Hammeren Meieri, ble underholdt fra Poståpneriet ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: SL Utsendt BARTNES Innsendt Registrert brukt fra 30 IX 47 IWR til 1 V 51 KA BEITSTAD I posthistorien berettes at det i 1787 var en postgård på stedet med navn BRATLIEN I BEITSTAD. Stedet sees først nevnt som poståpneri i en portotabell 1812 under navnet ØSTVIG I BEDSTADEN i postruten mellom Trondhjem og Terraach (Nordland postkontor). I tabellene 1813 og 1816 er navnet ØSTVIG og i 1831 BEDSTADEN. Fra portotabellen 1849 er navnet skrevet BEITSTADEN. Navnet ble fra endret til BEITSTAD. Sirk. 53, Underpostkontor fra Postkontor C fra Postkontoret 7730 BEITSTAD ble lagt ned fra Beitstad PiB ved Coop Prix Beitstad fra Stempel nr. 2 Type: HJ- Utsendt BARTNES Innsendt Stempel nr. HS1 Type: Karteringspåskrift Bessstad 5/7 Registrert brukt HLO Stempel nr. 1 Type: III Utsendt 23 Innsendt Stempel nr. 2 Type: I Utsendt BEITSTADEN Innsendt Stempel nr. 3 Type: SL Utsendt BEITSTADEN Innsendt Registrert brukt fra 25 V 09 TK til 21 I 24 HLO NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-02 Forts. neste side

3 Stempel nr. 4 Type: SL Bestilt gravør BEITSTAD Innsendt Registrert brukt fra 20 XI 26 TK til 13 IX 57 IWR Stempel nr. 5 Type: I22 Fra gravør BEITSTAD Innsendt Registrert brukt fra HAa til TK Stempel nr. 6 Type: I22 Fra gravør BEITSTAD Innsendt Registrert brukt TK Stempel nr. 7 Type: I22N Fra gravør Stempel nr. 10 Type: I24N Utsendt BEITSTAD B Innsendt 7730 Registrert brukt fra FH til FH Stempel nr. 11 Type: I24N Utsendt BEITSTAD C Innsendt 7730 Registrert brukt FH Stempel nr. 12 Type: I24N Utsendt POST Innsendt 7730 BEITSTAD Registrert brukt TK BEITSTAD Innsendt 7730 Registrert brukt fra TK til FH Stempel nr. 8 Type: I22N Fra gravør BEITSTAD Innsendt 7730 Registrert brukt fra TK til TK Stempel nr. 9 Type: I24N Utsendt BEITSTAD A Innsendt 7730 Registrert brukt FH Stempel nr. M1 Type: Mh26N-H Utsendt: BEITSTAD 7730 Registrert brukt fra HAa til HAa NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-03

4 BINDE Nytt STOD poståpneri, i Stod prestegjeld, ble opprettet fra , da det tidligere Stod poståpneri fikk navnet Steenkjær. Poståpneriet ble fra 1870 lagt til gården Klingen. Poståpneriet ble fra flyttet til Binde Meieri. Fra ble navnet endret til FOR I STOD. Fra endret til BINDE. Nytt Stod brevhus ble opprettet Underpostkontor fra Postkontor C fra Postkontoret 7750 BINDE ble lagt ned fra Stempel nr. 5 Type: I22 Fra gravør BINDE Innsendt Registrert brukt fra IWR til TK Stempel nr. 6 Type: I22N Fra gravør BINDE Innsendt 7750 Registrert brukt fra EA til EA Stempel nr. 1 Type: III Utsendt 286 Innsendt Stempel nr. 2 Type: I Utsendt STOD Innsendt Stempel nr. 3 Type: SL Utsendt FOR I STOD Innsendt Registrert brukt fra 23 XII 11 OGN til 28 VIII 22 TK Stempel nr. 4 Type: SA Utsendt BINDE Innsendt Registrert brukt fra KA til IWR Stempel nr. S1 Type: Motiv Brukstid FOR KIRKE 150 ÅR 7750 BINDE Registrert brukt TK NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-04

5 BRUSTU HAMMEREN brevhus, i Beitstad herred, ble opprettet den Navnet ble fra endret til HAMAREN. Brevhuset HAMAREN be lagt ned fra , og i stedet ble opprettet Brustu poståpneri. BRUSTU poståpneri, i Beitstad herred, ble opprettet fra i stedet for det tidligere Hamaren brevhus. Posten til/fra stedet ble sendt med bipostrute nr 6314 Bartnes Steinkjer. Poståpneriet BRUSTU ble lagt ned fra BYAFOSSEN BYAFOSSEN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Egge herred, ble underholdt fra Poståpneriet ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: SL Fra gravør BYAFOSSEN Innsendt Registrert brukt fra 5 VII 20 TK til 30 XI 42 TK Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt Innsendt Stempel nr. 2 Type: HJ- Utsendt BYAFOSSEN Innsendt Stempel nr. 2 Type: P Utsendt sept HAMAREN Innsendt Stempel nr. 3 Type: IIA Utsendt Stempel nr. 3 Type: SL Utsendt BYAFOSSEN Innsendt Registrert brukt fra TK til IWR BRUSTU Innsendt NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-05

6 DYRSTAD MEIERI DYRSTAD MEIERI brevhus, i Egge herred, i postruten mellom Stenkjær og Namsos, ble opprettet Brevhuset ble lagt ned fra ELNAN ELNAN brevhus, i Beitstad herred, ble opprettet den Posten til/fra stedet ble sendt med bipostrute nr 6314 Bartnes Steinkjer. Brevhuset ELNAN ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: II Utsendt 66 Innsendt Grunnet mangel på 4-rings kassasjonsstempler nyttet brevhuset 2-rings kassasjonsstempel nr 66. Stempel nr. 1 Type: P Utsendt desember 1945 ELNAN Innsendt NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-06

7 FOSSEMVATNET FOSSEMVATNET poståpneri, på jernbanestasjonen Fossum, i Egge herred, ble underholdt fra Poståpneriet ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: SL Utsendt FOSSEMVATNET Innsendt Registrert brukt fra 23 XII 32 KLV til 20 VI 47 IWR FØLING FØLING brevhus, i Stod herred, i postruten Stenkjær Snaasen, ble opprettet fra Brevhuset flyttet til Føling Forbruksforening. Brevhuset FØLING ble lagt ned fra ved samtidig opprettelse av Føling poståpneri. FØLING poståpneri, i Føling sogn, til Stod herred, ble opprettet med virksomhet fra i postruten mellom Stenkjær og Snaasen, i stedet for det tidligere brevhus. Poståpneriet ble lagt ned fra Stempel nr. 2 Type: HJ- Utsendt Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt FOSSEMVATNET Innsendt Innsendt Stempel nr. 3 Type: HJ- Utsendt Stempel nr. 2 Type: SL Fra gravør FOSSEMVATNET Innsendt FØLING Innsendt Registrert brukt fra 17 III 36 TK til 12 I 46 KA Stempel nr. 4 Type: IIA Utsendt Stempel nr. 3 Type: I22 Fra gravør FOSSEMVATNET Innsendt FØLING Innsendt NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-07 Registrert brukt TK Stempel nr. S1 Type: Motiv Brukstid LANDSLEIREN NSPF (Norsk Speider-Pike Forbund) FØLING Reg. brukt fra TK til KA

8 HEGGESBÆK HEGGESBÆK brevhus, i Stod herred, ble opprettet den Brevhuset HEGGESBÆK ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt Innsendt JÅDÅREN DYRSTAD I EGGE poståpneri, i Egge herred, ble underholdt fra i postruten Stenkjær Namsos. Poståpneriet ble antakelig i 1903 flyttet til Asp, og postgangen lagt om. Navnet ble fra endret til JAADAAREN. Iht rettskrivningsreformen av 1917, som ble gjort gjeldende først medio 1918, ble navnet heretter skrevet JÅDÅREN. Poståpneriet JÅDÅREN ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: SL Fra gravør DYRSTAD I EGGE Innsendt Registrert brukt 23 XII 08 HLO Stempel nr. 2 Type: SL Utsendt JAADAAREN Innsendt Stempel nr. 3 Type: TA Utsendt JÅDÅREN Innsendt Stempel nr. 4 Type: I22 Fra gravør JÅDÅREN Innsendt NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-08

9 KJELLSET KJELLSET brevhus, i Beitstad herred, ble opprettet den Posten til/fra stedet ble sendt med bipostrute nr 6314 Bartnes Steinkjer. Brevhuset KJELLSET ble lagt ned fra KJÆSBU KJÆSBU brevhus, i Augnedalen (nå Ogndalen), ble opprettet den , i landpostbudruten Stenkjær Augnedalen Kjæsbu. Brevhuset KJÆSBU ble lagt ned før 1919, men er fortsatt oppført i poststedsfortegnelsen i Stempel nr. 1 Type: P Utsendt KJELLSET Innsendt Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt Innsendt NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-09

10 KLINGSUNDET KLINGENSUNDET poståpneri, i Kvam annex til Stod prestegjeld, ble inntil videre underholdt fra Fra postedsfortegnelsen 1892 er navnet skrevet KLINGSUNDET. Underpostkontor fra Postkontor C fra Postkontoret 7753 KLINGSUNDET ble lagt ned fra Klingsundet PiB ved Coop Marked Kvam fra Stempel nr. 1 Type: IIA Utsendt Stempel nr. 6 Type: I25N Utsendt KLINGSUNDET A Innsendt 7753 Registrert brukt fra FH til FH KLINGENSUNDET Innsendt Registrert brukt fra 2 VII 09 TK til 1 VIII 16 TK Stempel nr. 2 Type: SL Utsendt KLINGSUNDET Innsendt Registrert brukt fra 12 II 29 KA til 5 II 55 TK Stempel nr. 3 Type: HJ- Utsendt KLINGSUNDET Innsendt Stempel nr. 4 Type: I22 Fra gravør KLINGSUNDET Innsendt Registrert brukt TK Stempel nr. 5 Type: I22N Fra gravør KLINGSUNDET Innsendt 7753 Registrert brukt fra TK til HT NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-10

11 KNE KNE I FØLING brevhus, i Kvam herred, ble opprettet den Navnet er senere endret til KNEE. Endret fra til KNE. Brevhuset KNE ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 660 Innsendt KVAMSGREND KVAM brevhus, i Kvam herred, ble opprettet den Navnet ble fra endret til KVAMSGREND. Brevhuset KVAMSGREND ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 463 Innsendt Stempel nr. 2 Type: P Utsendt KNE Innsendt Registrert brukt 1947 IWR Stempel nr. 2 Type: P Utsendt sept KVAMSGREND Innsendt Stempel nr. 3 Type: P Utsendt febr KVAMSGREND Innsendt Reg brukt etter okt IWR til KA NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-11

12 MÆRE MÆRE poståpneri, på jernbanestasjonen, i Sparbu herred, ble underholdt fra Poståpneriet 7712 MÆRE ble lagt ned fra Mære PiB ved Coop Prix Mære fra Stempel nr. 1 Type: SL Utsendt MÆRE Innsendt RØYSING RØISING poståpneri, i Ogndalen herred, ble underholdt fra Navnet ble fra endret til RØYSING. Underpostkontor fra Postkontor C fra Postkontoret 7755 RØYSING ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: SL Utsendt RØISING Innsendt Registrert brukt fra 30 XII 40 TK til 8 IX 51 KA Registrert brukt 19 V 24 TK Stempel nr. 2 Type: HJ- Utsendt Stempel nr. 2 Type: SL Bestilt gravør MÆRE Innsendt RØYSING Innsendt Stempel nr. 3 Type: I22 Fra gravør Stempel nr. 3 Type: TA Utsendt MÆRE Innsendt RØYSING Innsendt Registrert brukt fra IWR til IWR Stempel nr. 4 Type: TA Utsendt RØYSING Innsendt Registrert brukt fra IWR til IWR Stempel nr. 5 Type: HJ- Utsendt RØYSING Innsendt NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-12 Forts. neste side

13 Stempel nr. 6 Type: I22N Fra gravør RØYSING Innsendt 7755 Registrert brukt fra IWR til IWR SKEI SKEI brevhus, i Ogndalen herred, under Steinkjer postkontor, i landpostbudruten Steinkjer Augnadalen Kjæsbu, ble opprettet den Brevhuset SKEI ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt Innsendt NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-13

14 SKJEVIK SKJEVIK brevhus, i Beitstad herred, ble opprettet den Posten til/fra stedet ble sendt med bipostrute nr 6314 Bartnes Steinkjer. Brevhuset SKJEVIK ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: P Utsendt desember 1945 SKJEVIK Innsendt SPARBU GJØRV I INDERØEN poståpneri, i Inderøen prestegjeld og fogderi, ble antakelig opprettet ved anleggelse av en ukentlig postgang gjennom Indherred og Numedalen. GJØRV I INDERØEN sees likevel først i portotabellen 1812 i ruten mellom Trondhjem og Nordland postkontorer. Ved en bekjentgjørelse 1831 er navnet endret til INDERØEN, som ble etablert på gården Vivang, i Sparboen prestegjeld, og fra samme tid fikk navnet endret til SPARBOEN. Navnet SPARBOEN ble ca 1863 endret til SPARBO. Poståpneriet ble fra flyttet til jernbanestasjonen, og fra ble navnet endret til SPARBU. Underpostkontor fra Postkontor C fra Postkontoret 7710 SPARBU ble lagt ned fra Sparbu PiB ved Coop Marked Sparbu Stempel nr. HS1 Type: Karteringspåskrift Sparboen 26/4 Registrert brukt AR Stempel nr. HS2 Type: Karteringspåskrift Sparbo 26/12 Registrert brukt AR Stempel nr. HS3 Type: Karteringspåskrift Sparbo 23/12 Registrert brukt AR Stempel nr. 1 Type: III Utsendt 277 Innsendt NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-14 Forts. neste side

15 Forminsket stempelavtrykk Stempel nr. 2 Type: I Utsendt SPARBO Innsendt Registrert brukt fra KA til TK Stempel nr. 3 Type: SL Fra gravør SPARBUEN Innsendt Registrert brukt 10 I 10 KA Stempel nr. 4 Type: IIL Utsendt SPARBU Innsendt Registrert brukt fra 10 IX 13 TK til 1 IX 21 TK Stempel nr. 5 Type: TA Fra gravør SPARBU Innsendt Registrert brukt fra TAa til TK Stempel nr. 6 Type: I22N Fra gravør SPARBU Innsendt 7710 Registrert brukt fra TK til TK Stempel nr. 7 Type: I22N Fra gravør SPARBU Innsendt 7710 Registrert brukt fra IWR til TK Stempel nr. 8 Type: I25N Utsendt SPARBU A Innsendt 7710 Registrert brukt fra TK til FH Stempel nr. 9 Type: I25N Utsendt SPARBU B Innsendt 7710 Registrert brukt fra TK til FH Stempel nr. 10 Type: I24N Utsendt SPARBU A Innsendt 7710 Registrert brukt fra TK til TK Stempel nr. 11 Type: I24N Utsendt SPARBU B Innsendt 7710 Registrert brukt TK Stempel nr. M1 Type: Mh26N-H Utsendt: SPARBU 7710 Registrert brukt fra FH til HLO NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-15

16 SPROVA HJELLANESSET brevhus, i Beitstaden, ble opprettet den Brevhuset HJELLANESSET ble lagt ned fra ved samtidig opprettelse av Sproven poståpneri. SPROVEN poståpneri, i Beitstaden herred, i postruten Stenkjær Namsos, ble underholdt fra i stedet for det tidligere Hjellanesset brevhus. Navnet ble fra endret til SPROVA. Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra benevnt underpostkontor. STOD nytt Nytt STOD brevhus, i Stod herred, ble opprettet fra Posten til/fra stedet ble sendt over Nordlandsbanen. Brevhuset STOD ble nedlagt fra og samtidig omgjort til poståpneri. STOD poståpneri, på jernbanestasjonen, i Stod herred, ble opprettet fra i stedet for det tidligere Stod brevhus. Posten til/fra stedet ble sendt med Nordlandsbanen. Poståpneriet STOD ble lagt ned fra Underpostkontoret 7732 SPROVA ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt Stempel nr. 1 Type: P Utsendt juli Innsendt STOD Innsendt Stempel nr. 2 Type: SL Utsendt Stempel nr. 2 Type: TA Utsendt SPROVEN Innsendt STOD Innsendt Registrert brukt fra 29 VIII 04 HLO til 25 XII 09 TK Registrert brukt RCK Stempel nr. 3 Type: SL Bestilt gravør SPROVA Innsendt Registrert brukt fra 20 XII 44 FH til -4 VII 59 FH Stempel nr. 4 Type: I22N Fra gravør SPROVA Innsendt 7732 Registrert brukt HT NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-16

17 STØEN STØEN brevhus, i Augnedal herred, under Stenkjær postkontor, i landpostbudruten Stenkjær Augnedalen Kjæsbu, ble opprettet den Brevhuset STØEN ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 35 Innsendt SUNNAN NØSTVOLDEN brevhus, i Stod herred, i ruten Stod Stenkjær, ble opprettet den Brevhuset NØSTVOLDEN ble lagt ned fra og samtidig omgjort til poståpneri. NØSTVOLDEN poståpneri, i Stod herred, under Stenkjær postkontor, i postruten mellom For i Stod og Stenkjær, ble underholdt fra Navnet ble fra ved Hell Sunnan-banens åpning endret til SUNNAN. Poståpneriet SUNNAN ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: SL Utsendt NØSTVOLDEN Innsendt Registrert brukt 5 X 98 HLO Stempel nr. 2 Type: SL Fra gravør SUNNAN Innsendt Registrert brukt fra 3 XII 06 HS til 4 XII 47 IWR Stempel nr. 3 Type: HJ-SA Utsendt SUNNAN Innsendt Registrert brukt fra ØRK til ØRK Stempel nr. 4 Type: TA Fra gravør SUNNAN Innsendt Registrert brukt IWR NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-17

18 SVENNING I EGGE SVENNING I EGGE brevhus, i Egge herred, ble opprettet Brevhuset SVENNING I EGGE ble lagt ned fra TOLDSTAD TOLDSTAD brevhus, i Augnedal herred, under Stenkjær postkontor, i landpostruten Stenkjær Augnadalen Kjæsbu, ble opprettet Brevhuset TOLDSTAD ble lagt ned ca (Ifølge Bunæs & Langangen står brevhuset fortsatt oppført i poststedsfortegnelsen 1922.) Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 918 Innsendt Stempel nr. 2 Type: P Utsendt sept SVENNING I EGGE Innsendt Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 37 Innsendt Registrert brukt TK NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-18

19 VALØY I STOD VALØEN brevhus, i Stod herred, ble opprettet den Brevhuset VALØEN ble lagt ned fra og samtidig omgjort til poståpneri under navnet Valøy i Stod. VALØY I STOD poståpneri, på jernbanestasjonen Valøy, i Stod herred, ble underholdt fra for den post som kunne sendes til/fra stedet med jernbane. Sirk. 3, Poståpneriet VALØY I STOD ble lagt ned VESTRE NOEM VESTRE NOEM brevhus, i Kvam herred, ble opprettet den Brevhuset VESTRE NOEM ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 394 Innsendt Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 243 Innsendt Stempel nr. 2 Type: P Utsendt sept VESTRE NOEM Innsendt Stempel nr. 2 Type: SL Utsendt VALØY I STOD Innsendt Stempel nr. 3 Type: HJ- Utsendt VALØY I STOD Innsendt NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-19

20 VIST VIST poståpneri, på jernbanestasjonen, i Sparbuen herred, ble underholdt fra Poståpneriet VIST ble lagt ned fra VOLLAN SKOLE VOLLAN SKOLE brevhus, i Sparbu herred, under Stenkjær postkontor, i ruten Hylla Sparbu, ble opprettet den Brevhuset VOLLAN SKOLE ble lagt ned ca Iht Bunæs & Langangen er nedleggelsestidspunktet ukjent. I N.P. pr er brevhuset ikke oppført. Stempel nr. 1 Type: SL Utsendt VIST Innsendt Registrert brukt 29 XII 12 RCK Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 205 Innsendt NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-20

21 ØVRE KVAM KVAM I INDHERRED poståpneri, på Kvam, i Stods herred, kom i virksomhet fra , i postruten mellom Stenkjær og Snaasen. Navnet ble fra endret til RYGG I STOD. Fra endret til ØVERKVAM. Fra endret til ØVRE-KVAM. Fra endret til ØVRE KVAM. Poståpneriet 7752 ØVRE KVAM ble lagt ned fra Stempel nr. 5 Type: SL Bestilt gravør ØVRE KVAM Innsendt Registrert brukt 13 VIII 45 IWR Stempel nr. 6 Type: HJ- Utsendt ØVRE KVAM Innsendt Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 205 Innsendt Stempel nr. 2 Type: SL Fra gravør Stempel nr. 7 Type: I22 Fra gravør ØVRE KVAM Innsendt KVAM i INDHERRED Innsendt Stempel nr. 3 Type: SL Fra gravør RYGG I STOD Innsendt Stempel nr. 4 Type: SL Utsendt ØVERKVAM Innsendt Registrert brukt fra 14 V 12 TK til 22 IV 18 TK NFF stempelkatalog - side Steinkjer kommune-21

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer kommune Innhold: Asphaugen, Asp Bartnes Beitstad Binde, Stod, For i Stod Brustu, Hammeren, Hamaren Byafossen Dyrstad Meieri Elnan Føling

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Inderøy kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Inderøy kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Inderøy kommune Innhold: Hylla (Salberg) Inderøy (Sakshaug) Kjerknesvågen (Kirknesvaagen, Kirknesvågen) Røra, nytt Salberg Sandvollan Utøy Vangshylla

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Frosta kommune. 117 Innsendt?? FÅNES Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Frosta kommune. 117 Innsendt?? FÅNES Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Frosta kommune Innhold: Fånes Frosta (Frosten) Holmberget Hyndøyvågen Kvamman på Frosta (Kvamme i Frosta Markabygd) Småland Tautra (Tautra i

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meråker kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meråker kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meråker kommune Innhold: Gillan Gudå [Gudaa, Gudaaen, Gudåen] Kopperå [Kopperaaen, Kopperåen] Meråker [Merager, Meraker] Meråker jarnvegsstasjon

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Grong kommune. AUNFOSS Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Grong kommune. AUNFOSS Innsendt?? Registreringer ved: AA - Arnt Aspås EA - Erling Aune FH - Frode Hammer HLO - Hans Ludvig Olsen HT - Harry Trondsen IWR - Ian W. Reed KA - Kristian Aune TAa - Tore Aasbjørg TK - Trygve Karlsen Nordenfjeldske

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Inderøy kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Inderøy kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Inderøy kommune Innhold: Hylla, Salberg Inderøy, Sakshaug Kjerknesvågen, Kirknesvågen, Kirknesvaagen Røra, nytt Salberg Sandvollan Utøy Vangshylla

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Holtålen kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Holtålen kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Holtålen kommune Innhold: Aunegrenda Engesvoll, Engesvold, Engesvold i Hesjedalen Haltdalen, Holtålen, Holtaalen, Rambloe i Holtaalen Kjerringvoll,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Innhold: Bergsrønning Drogsetmoen Jerpstad Kvamsgjerdet, Kvam Løkken Verk, Løkkens Verk Meldal, Meldalen, Kalstad i Meldalen,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Innhold: Bergsrønning Drogsetmoen Jerpstad Kvamsgjerdet, Kvam Løkken Verk, Løkkens Verk Meldal, Meldalen, Kalstad i Meldalen,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Frosta kommune. 117 Innsendt?? FÅNES Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Frosta kommune. 117 Innsendt?? FÅNES Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Frosta kommune Innhold: Fånes Frosta (Frosten) Holmberget Hyndøyvågen Kvamman på Frosta (Kvamme i Frosta Markabygd) Småland Tautra (Tautra i

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Innhold: Bergsrønning Drogsetmoen Jerpstad Kvamsgjerdet, Kvam Løkken Verk, Løkkens Verk Meldal, Meldalen, Kalstad i Meldalen,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune BAKGJERDET ØVRE AASENHUS brevhus, i Soknedalen herred, ble opprettet 1.4.1900. Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meråker kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meråker kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meråker kommune Innhold: Gillan Gudå [Gudaa, Gudaaen, Gudåen] Kopperå [Kopperaaen, Kopperåen] Meråker [Merager, Meraker] Meråker jarnvegsstasjon

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Hemne kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Hemne kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Hemne kommune Innhold: Heimsjøen Heimsjø (Heimsjøen) Hellandsjøen Hemneskogen (Hemnesskogen) Kyrksæterøra (Kirksæterøren, Hevne) Magerøy (Magerøen)

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Bjugn kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Bjugn kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Bjugn kommune Innhold: Asserøy Assurøy Bjugn Indre Bjugn [Bjugn] Elveng Fauskan Gjølja Høybakken [Høibakken, Skjøren] Lysøysundet [Lysøsundet]

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune Registreringer ved: Innhold: Flasnes Overhalla (Overhalvden, Overhallen) Skage i Namdalen (Skage) Skogmo Sætervollen (Eida

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rissa kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rissa kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rissa kommune Innhold: Alsetmarkja Aursjømyr, Brandås Børstingen, Børsting, Hermstad Fevåg, Fevaag, Fævaag Flytaunet Hasselvika, Hasselviken

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune BAKGJERDET ØVRE AASENHUS brevhus, i Soknedalen herred, ble opprettet 1.4.1900. Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune Innhold: Bjørhusdal (Østre Finvolden) Bjørnstad Brekkvasselv (nytt) Finnvollan (Brekkvasselv) Finvolden Flåtådal (Trongfoss)

Detaljer

Innhold: Kverngjerdet Mosvik, Mosvigen, Mosviken Saltvikhamn, Saltvikhavnen Trongsundet, Trangsundet Venneshamn, Venneshavn Vestvik, Værran, Verran

Innhold: Kverngjerdet Mosvik, Mosvigen, Mosviken Saltvikhamn, Saltvikhavnen Trongsundet, Trangsundet Venneshamn, Venneshavn Vestvik, Værran, Verran Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Mosvik kommune Innhold: Kverngjerdet Mosvik, Mosvigen, Mosviken Saltvikhamn, Saltvikhavnen Trongsundet, Trangsundet Venneshamn, Venneshavn Vestvik,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rissa kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rissa kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rissa kommune Innhold: Alsetmarkja Aursjømyr, Brandås Børstingen, Børsting, Hermstad Fevåg, Fevaag, Fævaag Flytaunet Hasselvika, Hasselviken

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Innhold: Berkåk, Birkåker, Birkaaker, Rennbo, Birkager i Meldalen, Birkager, Bjerkager, Meldal, Sundset i Rennbo, Sundset i Rønnebøe,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Innhold: Steinkjer hovedpost, håndstempler, side 1-5 Steinkjer maskinstempler, side 6-9 Steinkjer rullestempler, side 9 Steinkjer

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune Innhold: Bjørhusdal (Østre Finvolden) Bjørnstad Brekkvasselv (nytt) Finnvollan (Brekkvasselv) Finvolden Flåtådal (Trongfoss)

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Ørland kommune. Innhold:

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Ørland kommune. Innhold: Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Ørland kommune Innhold: Beian, Bejan Brekstad, Brækstad Garten, Garten i Fosna, Garten i Fosen Kråkvåg Opphaug, Ophaug Røine Storfosna, Storfosen

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Ørland kommune. Innhold:

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Ørland kommune. Innhold: Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Ørland kommune Innhold: Beian, Bejan Brekstad, Brækstad Garten, Garten i Fosna, Garten i Fosen Kråkvåg Opphaug, Ophaug Røine Storfosna, Storfosen

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Innhold: Berkåk, Birkåker, Birkaaker, Rennbo, Birkager i Meldalen, Birkager, Bjerkager, Meldal, Sundset i Rennbo, Sundset i Rønnebøe,

Detaljer

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verdal kommune ELNES ELNES brevhus II, i Verdal herred, ble opprettet den 01.07.1952. Posten til/fra stedet ble sendt med Nordlandsbanen (Hell

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Innhold: Steinkjer hovedpost, håndstempler, side 1-5 Steinkjer maskinstempler, side 6-9 Steinkjer rullestempler, side 9 Steinkjer

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Innhold: Berkåk, Birkåker, Birkaaker, Rennbo, Birkager i Meldalen, Birkager, Bjerkager, Meldal, Sundset i Rennbo, Sundset i Rønnebøe,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verran kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verran kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verran kommune Innhold: Follafoss, Folden, Foldafoss Grubedal Malm, Malmosundet Moldstrand Tua, Tuen Vada, Vadaneset Verrabotn Verrastranda,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Innhold: Elvarli [Nordre Elvran, Elvarlien] Flornes [Floren, Flora] Forradal [Aadalen i Forradalen] Hegra [Hegre] Hell Hollan

Detaljer

ELDEN Innsendt ELDA Innsendt?? ELDA Innsendt

ELDEN Innsendt ELDA Innsendt?? ELDA Innsendt Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namdalseid kommune Innhold: Elda (nytt Elden) Gryta Namdalseid (Elden - Namdalseidet) Nord-Statland Sjøåsen (Rødhammer - Rødhamar) Tøttdal (Tøtdal)

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune Registreringer ved: Innhold: Flasnes Overhalla (Overhalvden, Overhallen) Skage i Namdalen (Skage) Skogmo Sætervollen (Eida

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Innhold: Elvarli [Nordre Elvran, Elvarlien] Flornes [Floren, Flora] Forradal [Aadalen i Forradalen] Hegra [Hegre] Hell Hollan

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Agdenes kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Agdenes kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Agdenes kommune Innhold: Ingdalen i Fosna [Ingdalen i Fosen] Leksa [Leksen] Mølnbukt [Mølnbugt] Lensvik [Selbekken Selbækken Selbæk] Selva [Selven]

Detaljer

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verdal kommune ELNES ELNES brevhus II, i Verdal herred, ble opprettet den 01.07.1952. Posten til/fra stedet ble sendt med Nordlandsbanen (Hell

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Åfjord kommune. BY i FOSEN Innsendt BY I FOSNA Innsendt

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Åfjord kommune. BY i FOSEN Innsendt BY I FOSNA Innsendt Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Åfjord kommune BY Poståpneriet BY I FOSEN opprettet fra 01.07.1902 i Aafjorden herred. Navneendring til BY I FOSNA 01.07.1922 Navneendring til

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Innhold: Elvarli [Nordre Elvran, Elvarlien] Flornes [Floren, Flora] Forradal [Aadalen i Forradalen] Hegra [Hegre] Hell Hollan

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune Innhold: Grendstad, (Grennstad, Brøttem) Hyttfossen Klæbu, (Klæbo) Snøeggja Tanem Tanemflata D/S «Telegraf» Ølset, (Ulset, Lysklett)

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meråker kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meråker kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meråker kommune Innhold: Gillan Gudå [Gudaa, Gudaaen, Gudåen] Kopperå [Kopperaaen, Kopperåen] Meråker [Merager, Meraker] Meråker jarnvegsstasjon

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Lierne kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Lierne kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Lierne kommune Innhold: Kvelia (Kveli i Lierne) Mebygda Murumoen Nordli (Nordlid) Skjelbreid Sørli (Sørlid) Sørli (nytt) Sørli (Jule) Tunnsjøen

Detaljer

611 Innsendt?? Registreringer ved:

611 Innsendt?? Registreringer ved: Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Fosnes kommune Innhold: Brekksillan Faksdal Fosnesvågen (Fosnesvaagen) Jøa (Jøøen, Jøen, Seierstad) Jønnvika (Jønviken) Myrvik Salsnes (Salsnæs)

Detaljer

611 Innsendt?? Registreringer ved:

611 Innsendt?? Registreringer ved: Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Fosnes kommune Innhold: Brekksillan Faksdal Fosnesvågen (Fosnesvaagen) Jøa (Jøøen, Jøen, Seierstad) Jønnvika (Jønviken) Myrvik Salsnes (Salsnæs)

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune Innhold: Flått (Flaat - Flåt - Flott) Høylandet (Hølandet - Hølandet i Namdal - Høylandet i Namdalen) Kongsmoen (Kongsmo) Tyldum

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Innhold: Steinkjer hovedpost, håndstempler, side 1-5 Steinkjer maskinstempler, side 6-9 Steinkjer rullestempler, side 9 Steinkjer

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Grong kommune. AUNFOSS Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Grong kommune. AUNFOSS Innsendt?? Registreringer ved: AA - Arnt Aspås EA - Erling Aune HLO - Hans Ludvig Olsen HT - Harry Trondsen IWR - Ian W. Reed TAa - Tore Aasbjørg TK - Trygve Karlsen Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Snillfjord kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Snillfjord kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Snillfjord kommune Innhold: Berdal Fenes Fenes landpoststasjon Hemnskjel, Hevnskjel Imsterfjorden, Værnes, Værnæs Indre Åstfjorden, Indre Aastfjorden,

Detaljer

Innhold: Kverngjerdet Mosvik, Mosvigen, Mosviken Saltvikhamn, Saltvikhavnen Trongsundet, Trangsundet Venneshamn, Venneshavn Vestvik, Værran, Verran

Innhold: Kverngjerdet Mosvik, Mosvigen, Mosviken Saltvikhamn, Saltvikhavnen Trongsundet, Trangsundet Venneshamn, Venneshavn Vestvik, Værran, Verran Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Mosvik kommune Innhold: Kverngjerdet Mosvik, Mosvigen, Mosviken Saltvikhamn, Saltvikhavnen Trongsundet, Trangsundet Venneshamn, Venneshavn Vestvik,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos by. Nsos 25/10. Namsos 16/4. Namsos 31/12. Namsos 14/1

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos by. Nsos 25/10. Namsos 16/4. Namsos 31/12. Namsos 14/1 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos by Innhold: Håndskrevne påskrifter (nummerert HS1 osv) Datostempler Datonummeratører (nummerert D1 osv) Stempler Høyknes (nummerert H-01

Detaljer

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verdal kommune ELNES ELNES brevhus II, i Verdal herred, ble opprettet den 01.07.1952. Posten til/fra stedet ble sendt med Nordlandsbanen (Hell

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune. NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By. EKNE Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune. NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By. EKNE Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By Innhold: Ekne Kastrå (Sundalen i Aasen) Markabygda (Birkelund - Skogns

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Nærøy kommune. Appelvær 24/5-80. Appelvær 16/8-80. APPELVÆR Innsendt

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Nærøy kommune. Appelvær 24/5-80. Appelvær 16/8-80. APPELVÆR Innsendt Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Nærøy kommune Innhold: Appelvær Abelvær Buø Eidshaug Fjeldvig Fjølviken Fjølvika Foldereid Galtnes Galtneset Gjerdinga Haugfles Hofles Høkholm

Detaljer

719 Innsendt?? FRØVIK Innsendt??

719 Innsendt?? FRØVIK Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Leka kommune Innhold: Frøvik Gutvik - nytt Hortavær (Horten i Leka, Hortenvær i Namdalen) Leka (Lekø) Leknesbukta (Leknesbugten) Madsøya Rossvikvågen

Detaljer

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verdal kommune ELNES ELNES brevhus II, i Verdal herred, ble opprettet den 01.07.1952. Posten til/fra stedet ble sendt med Nordlandsbanen (Hell

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Innhold: Berkåk, Birkåker, Birkaaker, Rennbo, Birkager i Meldalen, Birkager, Bjerkager, Meldal, Sundset i Rennbo, Sundset i Rønnebøe,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune. NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By. EKNE Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune. NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By. EKNE Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By Innhold: Ekne Kastrå (Sundalen i Aasen) Markabygda (Birkelund - Skogns

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune. BJØRNSTAD Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune. BJØRNSTAD Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune Innhold: Bjørnstad Brekkvasselv Finnvollan Brekkvasselv (nytt) Finvolden Håpnes Namsskogen - Namsskogan - Lindsetmoen - Lassemoen

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos by. Nsos 25/10. Namsos 31/12. Namsos 14/1. Namsos 22/10

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos by. Nsos 25/10. Namsos 31/12. Namsos 14/1. Namsos 22/10 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos by Innhold: Håndskrevne påskrifter (nummerert HS1 osv) Datostempler Datonummeratører (nummerert D1 osv) Stempler Høyknes (nummerert H-01

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos kommune. NB omfatter ikke Namsos by - se egen fil Namsos By

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos kommune. NB omfatter ikke Namsos by - se egen fil Namsos By Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos kommune NB omfatter ikke Namsos by - se egen fil Namsos By Innhold: Alhusstrand (Vemundvik) Bangdalen Bangsund Elvalandet (Vikan) Finnanger

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del S. SAUPSTAD Innsendt?? 7078

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del S. SAUPSTAD Innsendt?? 7078 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del S Innhold: Saupstad Selsbakk Sentralstasjonen Singsaker Sjetnemarka Sluppen Spongdal Stavset Steinshylla Strindheim Sverresborg

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Osen kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Osen kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Osen kommune Innhold: Brattjer Hepsøy Ramsøen (Ramsø) Ramsøyvika Sandviksberget Steinsdalen Sætervik (Sæterviken) Vingsand Yttervåg BRATTJER

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Flatanger kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Flatanger kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Flatanger kommune INNHOLD: Bjørøya Bjørøen - Bjørø Bosviken Einvika Einviken Flatanger Lauvsnes - Lausnes - Løvsnes Hasvåg Hasvåg i Flatanger

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Vikna kommune. AUSTAFJORD Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Vikna kommune. AUSTAFJORD Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Vikna kommune Innhold: Austafjord Bergsnov Bondø (Bondøy) Borgund i Namdalen (Borgann) Bremø i Vikten (Maasø i Vikten, Frelsøy) Drag (Øvereng)

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del M-R. 11 Innsendt?? MOHOLT Innsendt 15.11.1921. MOHOLTAN Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del M-R. 11 Innsendt?? MOHOLT Innsendt 15.11.1921. MOHOLTAN Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del M-R Innhold: Moholtan Moholt Studentby Munkvoll Møllenberg Nardosletta Nidarvoll Nypan Ommunddalen Ranheim Regionsykehuset i

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Innhold: Bergsrønning Drogsetmoen Jerpstad Kvamsgjerdet, Kvam Løkken Verk, Løkkens Verk Meldal, Meldalen, Kalstad i Meldalen,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Melhus kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Melhus kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Melhus kommune Innhold: Gimse Gåsbakken, Hølonda i Gauldal, Hølandet, Høilandet, Høilandet i Melhus Hovin i Gauldal, Hovin i Gauldalen, Hovin

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verran kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verran kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verran kommune Innhold: Follafoss, Folden, Foldafoss Grubedal Moldstrand Tua, Tuen Vada, Vadaneset Verrabotn Verrastranda, Verrastranden Registreringer

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune BAKGJERDET ØVRE AASENHUS brevhus, i Soknedalen herred, ble opprettet 1.4.1900. Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Malvik kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Malvik kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Malvik kommune Innhold: Hommelvik, (Hommelvig) Hundhamaren Malvik, (Malvig) Midtsandan Mostadmarka, (Mostadmark, Sneisen, Brobak) Mostadmarken

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Roan kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Roan kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Roan kommune Innhold: Ansteinsundet (Anstensundet) Ansteinsundet brevhus Bessaker (Besaker, Besager) Bjørnør (Håvik, Håvig) Brandsfjord (Straum

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim postterminal

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim postterminal Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim postterminal Trondheim postterminal ble åpnet 8/4 1987 i Sluppenvegen 14 på Sluppen. Registreringer ved: AK - Alfred Kristensen, AR

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune Innhold: Grendstad, (Grennstad, Brøttem) Hyttfossen Klæbu, (Klæbo) Snøeggja Tanem Tanemflata D/S «Telegraf» Ølset, (Ulset, Lysklett)

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger by. Lev 19/1. Lev. 19/4

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger by. Lev 19/1. Lev. 19/4 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger by Innhold: Håndskrevne påskrifter (nummerert HS1 osv) Datostempler Datonummeratører (nummerert D1 osv) Stempler Gjemble (nummerert

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - hovedpostkontor. THRONDHJEM Innsendt 30.05.1861

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - hovedpostkontor. THRONDHJEM Innsendt 30.05.1861 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - hovedpostkontor Trondheim (side 01-13) Trondhjem postkontor ble trolig opprettet i 1647. Fra 1849 til 1893 forekommer navnet skrevet

Detaljer

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet Enhetsnr. PiB sted 125169 Limingen 125211 Vanvikan 125212 Leksvik 125330 Limingen 125332 Ottersøy 125333 Austafjord 125334 Harran 125353 Inderøy 125361 Røra 125364 Levanger 125374 Verdal 125379 Harran

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE 2960 Røn Røn 01.07.1887 17.03.1968 2960 Røn 18.03.1968 02.04.2001 Stempler med postnummer Landpostbud Rute 208569 Rute 208569 Rute 208566 Hjelpestempler: HJ 30.03.1931-16.04.1931 02.04.1935-09.04.1935

Detaljer

INNHOLD: Kontorstempler side 2 8 Portostempler side 9 12 Returstempler side 13 21 Opplysningsstempler side 22 37

INNHOLD: Kontorstempler side 2 8 Portostempler side 9 12 Returstempler side 13 21 Opplysningsstempler side 22 37 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Gummistempler brukt i Trondheim INNHOLD: Kontorstempler side 2 8 Portostempler side 9 12 Returstempler side 13 21 Opplysningsstempler side 22

Detaljer

INNHOLD: Kontorstempler side 2 7 Portostempler side 8 11 Returstempler side 12 20 Opplysningsstempler side 21 35

INNHOLD: Kontorstempler side 2 7 Portostempler side 8 11 Returstempler side 12 20 Opplysningsstempler side 21 35 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Gummistempler brukt i Trondheim INNHOLD: Kontorstempler side 2 7 Portostempler side 8 11 Returstempler side 12 20 Opplysningsstempler side 21

Detaljer

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen BG - Brit Gullvåg, HLO - Hans Ludvig Olsen, OGN - Ole Georg Nordli

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen BG - Brit Gullvåg, HLO - Hans Ludvig Olsen, OGN - Ole Georg Nordli Enhetsnr. PiB navn 125101 Romolslia 125152 Skovgård 125153 Angelltrøa 125154 Jakobsli 125155 Vikåsen 125156 Ranheim 125161 Munkvoll 125162 Hallset 125163 Sjetnemarka 125164 Nyborg 125165 Fagerlia 125166

Detaljer

Etiketten inneholder følgende opplysninger:

Etiketten inneholder følgende opplysninger: Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Portoetiketter brukt i Trondheim Den 4. april 2016 tok Posten i bruk en ny printer for portoetiketter. Printeren ble tildelt ca. 200 Postkontor

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

POSTSTEDER NORD-TRØNDELAG LISTET ALFABETISK MED HENVISNING TIL KOMMUNE

POSTSTEDER NORD-TRØNDELAG LISTET ALFABETISK MED HENVISNING TIL KOMMUNE POSTSTEDER NORD-TRØNDELAG LISTET ALFABETISK MED HENVISNING TIL KOMMUNE Aabogen i Foldereid... Nærøy Aadalen i Forradalen... Stjørdal Aarfor... Nærøy Aasen... Levanger Aasenfjorden... Levanger Abelvær...

Detaljer

INNHOLD: Kontorstempler side 2 16 Portostempler side 17 20 Returstempler side 21 30 Opplysningsstempler side 31 49

INNHOLD: Kontorstempler side 2 16 Portostempler side 17 20 Returstempler side 21 30 Opplysningsstempler side 31 49 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Gummistempler brukt i Trondheim INNHOLD: Kontorstempler side 2 16 Portostempler side 17 20 Returstempler side 21 30 Opplysningsstempler side

Detaljer

Trondheim hovedpostkontor (side 02-20)

Trondheim hovedpostkontor (side 02-20) Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - særstempler Trondheim hovedpostkontor (side 02-20) Trondheim sentrum (side 21-23) Trondheim sentrum postkontor opprettet 1/1 1994

Detaljer

Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene (TMS)

Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene (TMS) Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - maskinstempler Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene

Detaljer

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Post i Butikk (PiB) i Trondheim kommune Nedenfor vises en liste over PiB er sortert etter enhetsnr. På de etterfølgende sider er PiB-ene med

Detaljer

Jarlesletta. Opprettet: 21/1 1974 Nedlagt: 1/11 1989

Jarlesletta. Opprettet: 21/1 1974 Nedlagt: 1/11 1989 Jarlesletta Opprettet: 21/1 1974 Nedlagt: 1/11 1989 Fra år til år: 1974 21/1 Opprettet i Universitetets lokaler i Håkon Magnussons gt. 3B 1989 1/11 Jarlesletta og Lade slås sammen til Lade postkontor Stempler

Detaljer

Trondheim hovedpostkontor (side 02-20)

Trondheim hovedpostkontor (side 02-20) Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - særstempler Trondheim hovedpostkontor (side 02-20) Trondheim sentrum (side 22-24) Trondheim sentrum postkontor opprettet 1/1 1994

Detaljer

Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene (TMS)

Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene (TMS) Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - maskinstempler Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene

Detaljer

Trondheim hovedpostkontor (side 02-20)

Trondheim hovedpostkontor (side 02-20) Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - særstempler Trondheim hovedpostkontor (side 02-20) Trondheim sentrum (side 21-22) Trondheim sentrum postkontor opprettet 1/1 1994

Detaljer

Trondheim hovedpostkontor (side 02-20)

Trondheim hovedpostkontor (side 02-20) Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - særstempler Trondheim hovedpostkontor (side 02-20) Trondheim sentrum (side 21-22) Trondheim sentrum postkontor opprettet 1/1 1994

Detaljer

Arbeiderpartiet ,76. Venstre 65 4,12. Fremskrittspartiet 61 3,87. Senterpartiet ,04. Høyre 148 9,38. Kristelig Folkeparti 21 1,33

Arbeiderpartiet ,76. Venstre 65 4,12. Fremskrittspartiet 61 3,87. Senterpartiet ,04. Høyre 148 9,38. Kristelig Folkeparti 21 1,33 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 5 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 5 7 Nord-Trøndelag fylke 7 Steinkjer kommune Steinkjer Arbeiderpartiet 659 4,76 Venstre 65 4, Fremskrittspartiet 6 3,87

Detaljer

Turnéplan: Jakob og Neikob H16

Turnéplan: Jakob og Neikob H16 40 Ma 03.10.2016 09:30 Fagerheim skole Steinkjer skole 1-2 33 33 Her kan man blande 1. - 4. trinn om ønskelig. Steinkjer skole får 6 visninger med ca. 30 stykk i hver visning. Det bør etterstrebes å fylleopp

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Gummistempler brukt i Trondheim

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Gummistempler brukt i Trondheim OBS. Gummistempler blir bl.a. påvirket av varme og kan bli deformert. I tillegg kan de reagere på stempelsverten slik at de vokser eller blir deformert. Dette betyr at samme stempel over tid vil kunne

Detaljer

Del 18: Bangsund Av Trygve Karlsen

Del 18: Bangsund Av Trygve Karlsen NFF-Varianten nr. 4-2011 Medlemsblad for Nordenfjeldske Filatelistforening Glimt fra Ytre Namdals posthistorie Del 18: Bangsund Av Trygve Karlsen Bangsund er et tettsted i Namsos kommune. Tettstedet har

Detaljer

Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene (TMS)

Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene (TMS) Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - maskinstempler Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre 13.12.2012 Arkivsaksnr: 2012/2031 Klassering: 011 Saksbehandler: Tor-Odd Elnan STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 Rådmannens forslag til

Detaljer

Poststeder i Trondheim. Innhold

Poststeder i Trondheim. Innhold Innhold Innhold... 1 Innledning... 4 Poststedenes navn... 6 Poststedene - en kronologisk oversikt... 8 Poststedene - statistikk... 12 Brevhus... 13 Håndstempler - ulike typer... 14 I Trondheim sentrum...

Detaljer

Da Hordnes i Fana fikk brevhus av Jan Bødtker

Da Hordnes i Fana fikk brevhus av Jan Bødtker Da Hordnes i Fana fikk brevhus av Jan Bødtker Som de fleste som driver med posthistorie kjenner til, ble den første postruten i Norge opprettet mellom Christiania og Bergen allerede i 1647. Postruten mellom

Detaljer