Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune"

Transkript

1 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Innhold: Elvarli [Nordre Elvran, Elvarlien] Flornes [Floren, Flora] Forradal [Aadalen i Forradalen] Hegra [Hegre] Hell Hollan Kårstad [Hammer, Korstad meieri] Mæresmoen [Mære] Nygaard Skatval Skei Skjølstadmarkja Sona Stjørdal [Størdalen] Trondheim Lufthavn Vinnan [Vinge] Værnes Feltpostkontor ELVARLI NORDRE ELVRAN brevhus, i postruten Elvermoen Hell, ble opprettet Brevhuset NORDRE ELVRAN ble lagt ned fra og samtidig omgjort til poståpneri med navnet Elverlien. ELVERLIEN poståpneri, i Laanke herred, ble opprettet Poståpneriet lå i bipostruten Hell Selbu. Navnet ble fra fra endret til ELVARLI. Poståpneriet ble fra flyttet til nybygg ved Elvran kapell. Underpostkontor fra Postkontor C fra Ved omorganisering av postnummersystemet fra fikk postkontoret ELVARLI nytt postnr Postkontoret 7519 ELVARLI ble nedlagt fra Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 234 Innsendt Registreringer ved: AR - Arne Rønning, FH - Frode Hammer, GV - Geir Vikan HLO - Hans Ludvig Olsen, HT - Harry Trondsen, IWR - Ian W Reed KG - Knut Glasø TBK - Terje Bøe Karterud, TK - Trygve Karlsen Stempel nr. 2 Type: Utsendt ELVERLIEN Innsendt Registrert brukt 27 XII 13 GV Stempel nr. 3 Type: SL Bestilt gravør ELVARLI Innsendt Innspill i form av korrigeringer, tilføyelser etc. til denne katalogen vil bli mottatt med stor takk. Spesielt er vi interessert i utvidelser av tidligste og seneste registrerte bruksdato for de ulike stemplene. Send helst et scan av de aktuelle avstemplinger. Initialene til den som har registreringen angis bak datoen. Innspill til dette kapitlet sendes: Trygve Karlsen, Epost: Registrert brukt fra 5 II 48 GV til 4 XI 58 IWR Stempel nr. 4 Type: HJ- Utsendt ELVARLI Innsendt NFF stempelkatalog - side Stjørdal NFF stempelkatalog - side Stjørdal-02 Forts. neste side

2 Stempel nr. 5 Type: HJ- Utsendt ELVARLI Innsendt Stempel nr. 6 Type: HJ- Utsendt ELVARLI Innsendt Stempel nr. 7 Type: HJ- Utsendt ELVARLI Innsendt Stempel nr. 8 Type: I22 Fra gravør ELVARLI Innsendt Stempel nr. 9 Type: I22N Fra gravør ELVARLI Innsendt 7585 Registrert brukt fra FH til HT Stempel nr. 10 Type: I25N Utsendt ELVARLI LP A Innsendt 7585 FLORNES FLOREN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Hegre sogn, Øvre Størdalen prestegjeld, ble underholdt fra Navneendringer: fra FLORA, fra FLORNES. Underpostkontor fra Postkontor C fra Postkontoret 7525 FLORNES ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: IIL Utsendt FLOREN Innsendt Registrert brukt fra 2 VII 05 TK til 15 VI 08 HLO Stempel nr. 2 Type: SL Utsendt FLORNES Innsendt Registrert brukt fra 10 III 32 HLO til 5 VI 43 IWR Stempel nr. 3 Type: I22N Fra gravør FLORNES Innsendt 7525 Registrert brukt IWR Stempel nr. 4 Type: I22N Utsendt FLORNES 1 Innsendt 7525 Registrert brukt fra FH til HT Stempel nr. 5 Type: I25N Utsendt FLORNES LP A Innsendt 7525 Registrert brukt FH NFF stempelkatalog - side Stjørdal NFF stempelkatalog - side Stjørdal-04

3 FORRADAL AADALEN I FORRADALEN brevhus, i Hegre herred, i landpostruten Aadalen Hegre, ble opprettet den Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet skrevet ÅDALEN I FORRADALEN. Brevhuset ÅDALEN I FORRADALEN ble lagt ned fra og samtidig omgjort til poståpneri med navnet Forradal. Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 258. Stempel nr. 5 Type: I22N Fra gravør FORRADAL Innsendt 7522 FORRADAL poståpneri, i Hegra herred, ble opprettet fra i stedet for det tidligere brevhuset Ådalen i Forradalen. Poståpneriet 7522 FORRADAL ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 258 Innsendt Registrert brukt TK Stempel nr. 2 Type: SL Utsendt FORRADAL Innsendt Registrert brukt 10 III 42 TK Stempel nr. 3 Type: HJ- Utsendt FORRADAL Innsendt Stempel nr. 4 Type: TA Utsendt FORRADAL Innsendt NFF stempelkatalog - side Stjørdal NFF stempelkatalog - side Stjørdal-06

4 HEGRA HEGRE poståpneri, i Øvre Størdalen prestegjeld, ble opprettet med virksomhet fra og med ukentlig bipost mellom Størdalen og Merager sogn. Navnet ble fra endret til HEGRA. Poståpneriet ble i 1920 flyttet til stasjonen, og fra til lokaler i Hegra Innkjøps- og salgslag. Fra benevnt underpostkontor. Fra status av postkontor C. Postkontoret 7520 HEGRA ble nedlagt fra. Stempel nr. 5 Type: HJ- Utsendt HEGRA Innsendt Registrert brukt fra IWR til IWR Stempel nr. 6 Type: IIA Utsendt HEGRA Innsendt Registrert brukt fra IWR til IWR Stempel nr. 1 Type: III Utsendt Stempel nr. 7 Type: HJ- Utsendt Innsendt HEGRA Innsendt Stempel nr. 2 Type: I Utsendt Stempel nr. 8 Type: IIA Fra gravør HEGRE Innsendt HEGRA Innsendt Registrert brukt HLO Registrert brukt fra IWR til TK Stempel nr. 3 Type: IIL Utsendt Stempel nr. 9a Type: I22N Fra gravør HEGRE Innsendt HEGRA Innsendt 7520 Registrert brukt 4 I 14 TK Registrert brukt fra FH til HT Stempel nr. 4 Type: Utsendt Stempel nr. 9b Type: I22N Fra gravør HEGRA Innsendt HEGRA Innsendt 7520 Registrert brukt fra 11 II 41 FH til 17 IX 47 IWR Registrert brukt fra FH til TK NFF stempelkatalog - side Stjørdal NFF stempelkatalog - side Stjørdal-08 Forts. neste side

5 Stempel nr. 10 Type: I22N Fra gravør HEGRA Innsendt 7520 Registrert brukt fra HT til FH Stempel nr. 11 Type: I22N Utsendt HEGRA Innsendt 7520 Stempel nr. 12 Type: I25N Utsendt HEGRA 1 Innsendt 7520 Registrert brukt FH Stempel nr. 13 Type: I25N Utsendt HEGRA LP A Innsendt 7520 Stempel nr. 14 Type: I25N Utsendt HEGRA LP B Innsendt 7520 Stempel nr. 15 Type: I24N Utsendt Stempel nr. S1 Brukstid HEGRA 2 Innsendt 7520 Registrert brukt HLO NFF stempelkatalog - side Stjørdal-9 HEGRA FESTNING HEGRA Registrert brukt TK NFF stempelkatalog - side Stjørdal-10

6 HELL HELL poståpneri, på jernbanestasjonen, i Nedre Stjørdalen herred, ble inntil videre underholdt fra Fra benevnt underpostkontor. Fra status av postkontor C. Ved omorganisering av postnummersystemet fra fikk postkontoret HELL nytt postnr Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under 7517 HELL tildelt postkontorets tidligere postnr Postkontoret 7517 HELL ble lagt ned Stempel nr. 1 Type: IIL Fra gravør HELL Innsendt Registrert brukt fra 20 V 08 GV til 20 V 35 GV Stempel nr. 5 Type: IIA Utsendt HELL Innsendt Registrert brukt fra TK til GV Stempel nr. 6 Type: IIA Fra gravør HELL Innsendt Registrert brukt fra GV til TK Stempel nr. 7a Type: I22N Fra gravør HELL Innsendt 7570 Registrert brukt fra FH til TK Stempel nr. 2 Type: HJ- Utsendt HELL Innsendt Stempel nr. 3 Type: HJ-SL Utsendt HELL Innsendt Registrert brukt fra 19 VII 37 GV til 23 VII 37 GV Stempel nr. 4 Type: TA Utsendt HELL Innsendt Registrert brukt fra GV til IWR Stempel nr. 7b Type: I22N Fra gravør HELL Innsendt 7570 Registrert brukt fra GV til TK Stempel nr. 8 Type: I22N Fra gravør HELL Innsendt 7570 Registrert brukt fra IWR til TK Stempel nr. 9 Type: I24N Utsendt HELL Innsendt 7517 Registrert brukt fra GV til TK NFF stempelkatalog - side Stjørdal NFF stempelkatalog - side Stjørdal-12 Forts. neste side

7 Stempel nr. S1 Brukstid HOLLAN HOLLAN brevhus, i Skatval herred, ble opprettet den NORDIVALENS 4H-LEIR HELL Registrert brukt GV Stempel nr. S2 POST PÅ HELL I 100 ÅR Registrert brukt TK Stempel nr. S HELL Milleniumskiftet Brukstid Brukstid Brevhuset HOLLAN ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 66 Innsendt Stempel nr. 2 Type: P Utsendt desember 1935 HOLLAN Innsendt Registrert brukt IWR Registrert brukt GV NFF stempelkatalog - side Stjørdal NFF stempelkatalog - side Stjørdal-14

8 KÅRSTAD HAMMER brevhus, i Stjørdal herred, ble opprettet den Brevhuset ble fra flyttet til Korstad meieri, og navnet ble fra 1907 endret til KORSTAD MEIERI. Navnet ble fra endret til KÅRSTAD. Brevhuset KÅRSTAD ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 319 Innsendt LANGSTEIN LANGSTEIN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Nedre Stjørdalen herred, ble underholdt fra Hell Levanger-banens åpning for trafikk den Poståpneriet LANGSTEIN ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: SL Utsendt LANGSTEIN Innsendt Registrert brukt fra 14 X 46 FH til 9 V 61 TK Stempel nr. 2 Type: P Utsendt desember 1935 KÅRSTAD Innsendt Stempel nr. 2 Type: HJ- Utsendt LANGSTEIN Innsendt NFF stempelkatalog - side Stjørdal NFF stempelkatalog - side Stjørdal-16

9 MÆRESMOEN MÆRE brevhus, i Skatval herred, i postruten Stjørdal Skatval, er nevnt i en eldre brevhusprotokoll som opprettet den Andre kilder hevder imidlertid at brevhuset ikke kom i virksomhet før under navnet MÆRESMOEN. Brevhuset MÆRESMOEN ble lagt ned ca Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 329 Innsendt NYGAARD NYGAARD brevhus, i Skatval kommune, i landpostruten Skatval Holan, ble opprettet Brevhuset NYGAARD ble nedlagt den Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 70 Innsendt NFF stempelkatalog - side Stjørdal NFF stempelkatalog - side Stjørdal-18

10 SKATVAL SKATVAL poståpneri, i Nedre Stjørdal herred, med virksomhet fra og med 2 ganger ukentlig bipostrute ved gående bud til/fra Stjørdalen poståpneri. Ved Hell Levanger-jernbanens åpning i 1902 ble poståpneriet flyttet til stasjonen. Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra benevnt underpostkontor, og fikk fra status av postkontor C. Postkontoret 7510 SKATVAL ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: SL Fra gravør SKATVAL Innsendt Registrert brukt fra 22 VI 27 TK til 23 III 36 FH Stempel nr. 5 Type: HJ- Utsendt SKATVAL Innsendt Stempel nr. 6 Type: HJ-SA Utsendt SKATVAL Innsendt Registrert brukt IWR Stempel nr. 7 Type: HJ- Utsendt SKATVAL Innsendt Stempel nr. 2 Type: HJ- Utsendt SKATVAL Innsendt Stempel nr. 3 Type: TA Utsendt Stempel nr. 8 Type: IIA Utsendt SKATVAL Innsendt Reparasjon av stempel nr. 3 Registrert brukt IWR Stempel nr. 9 Type: I22 Fra gravør SKATVAL Innsendt Generalreparasjon av stempel nr. 1 Registrert brukt fra FH til IWR SKATVAL Registrert brukt TK Innsendt Stempel nr. 4 Type: HJ- Utsendt SKATVAL Innsendt Stempel nr. 10a Type: I22N Fra gravør SKATVAL Innsendt 7510 Registrert brukt fra HT til FH NFF stempelkatalog - side Stjørdal NFF stempelkatalog - side Stjørdal-20 Forts. neste side

11 Stempel nr. 10b Type: I22N Fra gravør SKATVAL Innsendt 7510 Registrert brukt fra HT til TK Stempel nr. 11 Type: I25N Utsendt SKEI SKEI brevhus, i Skatval herred, i landpostbudruten Skei Skatval, ble opprettet den Brevhuset SKEI ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt SKATVAL LP A 7510 Innsendt 270 Innsendt Stempel nr. 12 Type: I25N Utsendt SKATVAL LP B 7510 Innsendt Stempel nr. 13 Type: I25N Utsendt SKATVAL LP C 7510 Innsendt Stempel nr. 14 Type: I24N Utsendt SKATVAL Innsendt Registrert brukt fra HLO til HLO Stempel nr. 15 Type: I24N Utsendt SKATVAL Innsendt Registrert brukt FH NFF stempelkatalog - side Stjørdal NFF stempelkatalog - side Stjørdal-22

12 SKJØLSTADMARKJA SKJELSTADMARKEN brevhus, i Hegre herred, ble opprettet Navnet ble fra endret til SKJØLSTADMARKJA. Brevhuset SKJØLSTADMARKJA ble lagt ned fra og samtidig omgjort til poståpneri. SKJØLSTADMARKJA poståpneri, i Hegra herred, ble opprettet fra i stedet for det tidligere brevhus med samme navn. Posten til/fra stedet ble sendt over Hegra. Poståpneriet 7523 SKJØLSTADMARKJA ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 62 Innsendt SONA SONA poståpneri, på jernbanestasjonen, i Hegra herred, ble underrholdt fra Poståpneriet 7524 SONA ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: SL Utsendt SONA Innsendt Registrert brukt 28 IX 38 HLO Stempel nr. 2 Type: TA Fra gravør SONA Innsendt Stempel nr. 2 Type: P Utsendt desember 1935 SKJØLSTADMARKJA Innsendt Stempel nr. 3 Type: I22N Fra gravør SONA Innsendt 7524 Stempel nr. 3 Type: TA Utsendt SKJØLSTADMARKJA Innsendt Registrert brukt TK Stempel nr. 4 Type: I22N Fra gravør SKJØLSTADMARKJA Innsendt 7523 Registrert brukt HLO NFF stempelkatalog - side Stjørdal NFF stempelkatalog - side Stjørdal-24

13 STJØRDAL STØRDALEN sees først nevnt som poståpneri i Forklaring til Pontoppidans kart 1785, men var da antakelig bare en poststasjon/postutvekslingssted eller privatdrevet poståpneri. Dernest sees poståpneriet nevnt i en Placat fra i forbindelse med opprettelse av en ukentlig postrute gjennom Indherredet og Nummedalen i Trondhjems stift. Poståpneriet kan være opprettet da, eller tidligere. I portotabellen 1812 er navnet endret til VERNES I STØRDALEN, og årsaken er trolig at postruta den gang gikk lenger øst og at navnet ble VERNES, fremfor STØRDALEN, som egentlig var av større betydning. I den neste foreliggende portotabell Bekjentgjørelse av er navnet igjen endret til STØRDALEN, og poståpneriet ligger da i Nedre Størdalen prestegjeld, underlagt Trondhjem postkontor. Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet STJØRDALEN. Poståpneriet fikk fra status av postkontor. Navnet ble fra endret til STJØRDAL. Postkontoret fikk fra endret status til underpostkontor I. Fra igjen gitt status av selvstendig postkontor. Ved etablering av nye poststedsgrupper fra fikk postkontoret betegnelsen postkontor A. Poststedets eldre beliggenhet er ukjent, men lå ca 1900 i Bjerkan-gården, og senere flyttet til jernbanestasjonen. Flyttet i 1941 til Herstadgården, i 1959 til Sakshauggården. I 1983 ble postkontoret flyttet til nye lokaler i Norges Brannkasses bygg i Stjørdal sentrum. Stempel nr. HS1 Type: Karteringspåskrift Stórd 1/5 Stempel nr. 2 Type: I Utsendt 1857 STØRDALEN Innsendt Registrert brukt fra TK til 29 VII 07 IWR Stempel nr. 3 Type: SL Utsendt STJØRDALEN Innsendt Registrert brukt fra 24 XII 06 TK til 21 III 11 TK Stempel nr. 4 Type: SL Utsendt STJØRDALEN Innsendt Registrert brukt 14 II 19 TK Stempel nr. 5a Type: SL Utsendt Registrert brukt fra 16 IV 35 TK til 3 V 57 IWR Stempel nr. 5b Type: SL Utsendt Registrert brukt AR Stempel nr. 1 Type: III Utsendt 293 Innsendt Registrert brukt fra 24 XI 24 TK til 28 VIII 38 TK Stempel nr. 6 Type: I22 Utsendt NFF stempelkatalog - side Stjørdal-25 Registrert brukt TK NFF stempelkatalog - side Stjørdal-26 Forts. neste side

14 Stempel nr. 7a Type: I22 Utsendt 1956 Stempel nr. 10a Type: I22 Utsendt Registrert brukt fra TK til TK Stempel nr. 7b Type: I22 Utsendt 1956 Registrert brukt TK Stempel nr. 10b Type: I22 Utsendt Registrert brukt TK Stempel nr. 8a Type: I22 Fra gravør Registrert brukt TK Stempel nr. 8b Type: I22 Fra gravør Registrert brukt TK Stempel nr. 9a Type: I22 Fra gravør Stempel nr. 9b Type: I22 Fra gravør NFF stempelkatalog - side Stjørdal-27 Stempel nr. 11 Type: I22N Fra gravør Registrert brukt HT Stempel nr. 12a Type: I22N Utsendt Stempel nr. 12b Type: I22N Utsendt Stempel nr. 13 Type: I22N Fra gravør Registrert brukt fra TK til HT NFF stempelkatalog - side Stjørdal-28 Forts. neste side

15 Stempel nr. 14a Type: I22N Fra gravør Stempel nr. 14b Type: I22N Fra gravør Stempel nr. 14c Type: I22N Fra gravør Registrert brukt fra HT til TK Stempel nr. 14d Type: I22N Fra gravør Registrert brukt TK Stempel nr. 15 Type: I22N Fra gravør Stempel nr. 16 Type: I22N Utsendt Registrert brukt TK NFF stempelkatalog - side Stjørdal-29 Stempel nr. 17a Type: I22N Utsendt Stempel nr. 17b Type: I22N Utsendt Stempel nr. 18 Type: I22N Utsendt STJØRDAL B Innsendt Stempel nr. 19 Type: I22N Utsendt STJØRDAL C Innsendt Stempel nr. 20 Type: I22N Utsendt STJØRDAL D Innsendt Stempel nr. 21 Type: I22N Utsendt STJØRDAL E Innsendt Registrert brukt IWR NFF stempelkatalog - side Stjørdal-30 Forts. neste side

16 Stempel nr. 22 Type: I22N Utsendt STJØRDAL F Innsendt Registrert brukt fra TK til HT Stempel nr. 23 Type: I22N Utsendt STJØRDAL G Innsendt Registrert brukt HT Stempel nr. 24 Type: I22N Utsendt STJØRDAL L Innsendt Registrert brukt HT Stempel nr. 25 Type: I25N Utsendt STJØRDAL A Innsendt Stempel nr. 26 Type: I25N Utsendt STJØRDAL H Innsendt Stempel nr. 27 Type: I25N Utsendt STJØRDAL K Innsendt NFF stempelkatalog - side Stjørdal-31 Stempel nr. 28 Type: I25N Utsendt STJØRDAL LP A Innsendt Stempel nr. 29 Type: I25N Utsendt STJØRDAL LP B Innsendt Stempel nr. 30 Type: I25N Utsendt STJØRDAL LP C Innsendt Stempel nr. 31 Type: I24N Utsendt Registrert brukt fra TK til TK Stempel nr. 32 Type: I24N Utsendt STJØRDAL A Innsendt Registrert brukt HLO Stempel nr. 33 Type: I24N Utsendt STJØRDAL B Innsendt Registrert brukt fra IWR til TK NFF stempelkatalog - side Stjørdal-32 Forts. neste side

17 Stempel nr. 34 Type: I24N Utsendt STJØRDAL C Innsendt Registrert brukt fra IWR til TK Stempel nr. 35 Type: I24N Utsendt STJØRDAL D Innsendt Registrert brukt fra IWR til TK Stempel nr. 36 Type: I24N Utsendt STJØRDAL E Innsendt Stempel nr. 37 Type: I24N Utsendt STJØRDAL F Innsendt Registrert brukt HLO Stempel nr. 38 Type: I24N Utsendt STJØRDAL G Innsendt Registrert brukt HLO Stempel nr. 40 Type: I24N Utsendt STJØRDAL K Innsendt Stempel nr. 41 Type: I24N Utsendt STJØRDAL LP M Innsendt Registrert brukt fra HLO til TK Stempel nr. 42 Type: I24N Utsendt STJØRDAL LP A Innsendt Registrert brukt HLO Stempel nr. 43 Type: I24N Utsendt STJØRDAL LP E Innsendt Registrert brukt HLO Stempel nr. 44 Type: I24N Utsendt STJØRDAL LP K Innsendt Registrert brukt HLO Stempel nr. 39 Type: I24N Utsendt STJØRDAL H Innsendt Registrert brukt TK NFF stempelkatalog - side Stjørdal NFF stempelkatalog - side Stjørdal-34 Forts. neste side

18 Stempel nr. M1 Type: MH26 Utsendt: STJØRDAL Registrert brukt fra IWR til IWR Stempel nr. M5 Type: Mh26N-H Utsendt: STJØRDAL Registrert brukt fra IWR til FH Stempel nr. M2 Type: Mh26-H Utsendt: STJØRDAL Stempel nr. M6 Type: Mh26N-H Utsendt: STJØRDAL 1 Registrert brukt fra TK til FH Stempel nr. M3 Type: Mh26N-V Utsendt: STJØRDAL Registrert brukt fra IWR til IWR Stempel nr. M7 Type: Mh26N-H Utsendt: STJØRDAL 2 Registrert brukt FH Stempel nr. M4 Type: Mh26N-V Utsendt: STJØRDAL Registrert brukt fra IWR til IWR NFF stempelkatalog - side Stjørdal-035 Stempel nr. M8 Type: Mh26N-H Utsendt: STJØRDAL Registrert brukt fra FH til IWR NFF stempelkatalog - side Stjørdal-36 Forts. neste side

19 Stempel nr. M9 Type: Mh26N-H Utsendt: STJØRDAL 1 Registrert brukt fra TK til TK Stempel nr. R3 Type: R28N Utsendt: STJØRDAL Registrert brukt IWR Stempel nr. R4 Type: R28N Utsendt: STJØRDAL P Registrert brukt IWR Stempel nr. R1 Type: R28N Utsendt: STJØRDAL Registrert brukt fra IWR til IWR Stempel nr. R2 Type: R28N Utsendt: STJØRDAL A Registrert brukt fra TK til IWR NFF stempelkatalog - side Stjørdal NFF stempelkatalog - side Stjørdal-38 Forts. neste side

20 Stempel nr. S1 Brukstid Stempel nr. S6 Brukstid FRIMERKETS DAG STJØRDAL Reg. brukt TBK Stempel nr. S2 FRIMERKETS DAG STJØRDAL Reg. brukt Brukstid FRIMERKETS DAG STJØRDAL Reg. brukt TBK Stempel nr. S7 FRIMERKETS DAG STJØRDAL Reg. brukt Brukstid Stempel nr. S3 FRIMERKETS DAG STJØRDAL Reg. brukt Brukstid Stempel nr. S8 FRIMERKETS DAG STJØRDAL Reg. brukt TBK Brukstid Stempel nr. S4 Brukstid Stempel nr. S9 Brukstid FRIMERKETS DAG STJØRDAL Reg. brukt TBK FRIMERKETS DAG STJØRDAL Reg. brukt TBK Stempel nr. S5 Brukstid Stempel nr. S10 Brukstid STJØRDAL FRIMERKEKLUBB 10 ÅR STJØRDAL Registrert brukt TK NFF stempelkatalog - side Stjørdal-39 FRIMERKETS DAG STJØRDAL Reg. brukt TBK NFF stempelkatalog - side Stjørdal-40 Forts. neste side

21 Stempel nr. S11 Brukstid Stempel nr. S16 Brukstid FRIMERKETS DAG STJØRDAL Reg. brukt TBK Stempel nr. S12 Brukstid ÅPNING AV HEIDRUNFELTET STJØRDAL Registrert brukt TK Stempel nr. S13 Brukstid FLY - SHOW `96 STJØRDAL Registrert brukt TK Forminsket stempelavtrykk Forminsket stempelavtrykk NORD-TRØNDELAG LO 100 ÅR STJØRDAL Stempel nr. S17 Brukstid HELL 03 Regional frimerkeutstilling Stempel nr. S14 Brukstid FRIMERKETS DAG STJØRDAL Reg. brukt TBK Stempel nr. S15 Brukstid OPERA OLAV ENGELBREKTSSON STJØRDAL Registrert brukt KG NFF stempelkatalog - side Stjørdal NFF stempelkatalog - side Stjørdal-42

22 TRONDHEIM LUFTHAVN Opprettet den. VINNAN VINGE brevhus II, i Skatval herred, i ruten Stjørdalen Skatval, ble opprettet den Navnet ble fra endret til VINNAN SKOLE. Stempel nr. 1 Type: I24 Utsendt TRONDHEIM LUFTHAVN 2 Innsendt Registrert brukt fra OGN til TK Fra ca 1922 endret tilbake til VINGE. Fra endret til bare VINNAN. Brevhuset VINNAN ble lagt ned fra Stempel nr. 1 Type: IV Utsendt 331 Innsendt Registrert brukt AR Stempel nr. 2 Type: P Utsendt desember 1935 VINNAN Innsendt Stempel nr. M1 Type: Mh26-H Utsendt: TRONDHEIM LUFTHAVN Registrert brukt fra IWR til IWR Stempel nr. R1 Type: Mh26-H Utsendt: TRONDHEIM LUFTHAVN 3 Registrert brukt fra IWR til IWR NFF stempelkatalog - side Stjørdal NFF stempelkatalog - side Stjørdal-44

23 VÆRNES FELTPOSTKONTOR VÆRNES - FELTPOSTKONTOR NR 11 (under repetisjonsøvelser) ble opprettet og nedlagt : i tiden : i tiden (Feltpostkontoret fulgte med på feltmanøver i Innherred i tiden ). 1912: i tiden : i tiden (Feltpostkontoret fulgte 5. brigade under feltøvelser i Innherred i tiden ). 1914: i tiden : i tiden : i tiden og i tiden : i tiden : i tiden , og i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden : i tiden Stempel nr. 4 Type: IIA Fra gravør FELTPOSTKONTOR NR. 11 Innsendt Registrert brukt fra IWR til IWR Stempel nr. 1 Type: SL Utsendt FELTPOSTKONTOR No 11 Innsendt Stempel nr. 2 Type: SL Utsendt FELTPOSTKONTORET Innsendt VÆRNES Registrert brukt 17 VII 27 TK Stempel nr. 3 Type: TA Utsendt FELTPOSTKONTORET Innsendt VERNES NFF stempelkatalog - side Stjørdal NFF stempelkatalog - side Stjørdal-46

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Innhold: Elvarli [Nordre Elvran, Elvarlien] Flornes [Floren, Flora] Forradal [Aadalen i Forradalen] Hegra [Hegre] Hell Hollan

Detaljer

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verdal kommune ELNES ELNES brevhus II, i Verdal herred, ble opprettet den 01.07.1952. Posten til/fra stedet ble sendt med Nordlandsbanen (Hell

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Inderøy kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Inderøy kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Inderøy kommune Innhold: Hylla (Salberg) Inderøy (Sakshaug) Kjerknesvågen (Kirknesvaagen, Kirknesvågen) Røra, nytt Salberg Sandvollan Utøy Vangshylla

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meråker kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meråker kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meråker kommune Innhold: Gillan Gudå [Gudaa, Gudaaen, Gudåen] Kopperå [Kopperaaen, Kopperåen] Meråker [Merager, Meraker] Meråker jarnvegsstasjon

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune Innhold: Flått (Flaat - Flåt - Flott) Høylandet (Hølandet - Hølandet i Namdal - Høylandet i Namdalen) Kongsmoen (Kongsmo) Tyldum

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Flatanger kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Flatanger kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Flatanger kommune INNHOLD: Bjørøya Bjørøen - Bjørø Bosviken Einvika Einviken Flatanger Lauvsnes - Lausnes - Løvsnes Hasvåg Hasvåg i Flatanger

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Innhold: Bergsrønning Drogsetmoen Jerpstad Kvamsgjerdet, Kvam Løkken Verk, Løkkens Verk Meldal, Meldalen, Kalstad i Meldalen,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meråker kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meråker kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meråker kommune Innhold: Gillan Gudå [Gudaa, Gudaaen, Gudåen] Kopperå [Kopperaaen, Kopperåen] Meråker [Merager, Meraker] Meråker jarnvegsstasjon

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Innhold: Bergsrønning Drogsetmoen Jerpstad Kvamsgjerdet, Kvam Løkken Verk, Løkkens Verk Meldal, Meldalen, Kalstad i Meldalen,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Agdenes kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Agdenes kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Agdenes kommune Innhold: Ingdalen i Fosna [Ingdalen i Fosen] Leksa [Leksen] Mølnbukt [Mølnbugt] Lensvik [Selbekken Selbækken Selbæk] Selva [Selven]

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Innhold: Steinkjer hovedpost, håndstempler, side 1-5 Steinkjer maskinstempler, side 6-9 Steinkjer rullestempler, side 9 Steinkjer

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Innhold: Bergsrønning Drogsetmoen Jerpstad Kvamsgjerdet, Kvam Løkken Verk, Løkkens Verk Meldal, Meldalen, Kalstad i Meldalen,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del S. SAUPSTAD Innsendt?? 7078

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del S. SAUPSTAD Innsendt?? 7078 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del S Innhold: Saupstad Selsbakk Sentralstasjonen Singsaker Sjetnemarka Sluppen Spongdal Stavset Steinshylla Strindheim Sverresborg

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Innhold: Berkåk, Birkåker, Birkaaker, Rennbo, Birkager i Meldalen, Birkager, Bjerkager, Meldal, Sundset i Rennbo, Sundset i Rønnebøe,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del M-R. 11 Innsendt?? MOHOLT Innsendt 15.11.1921. MOHOLTAN Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del M-R. 11 Innsendt?? MOHOLT Innsendt 15.11.1921. MOHOLTAN Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del M-R Innhold: Moholtan Moholt Studentby Munkvoll Møllenberg Nardosletta Nidarvoll Nypan Ommunddalen Ranheim Regionsykehuset i

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune. NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By. EKNE Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune. NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By. EKNE Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By Innhold: Ekne Kastrå (Sundalen i Aasen) Markabygda (Birkelund - Skogns

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verran kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verran kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verran kommune Innhold: Follafoss, Folden, Foldafoss Grubedal Malm, Malmosundet Moldstrand Tua, Tuen Vada, Vadaneset Verrabotn Verrastranda,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Lierne kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Lierne kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Lierne kommune Innhold: Kvelia (Kveli i Lierne) Mebygda Murumoen Nordli (Nordlid) Skjelbreid Sørli (Sørlid) Sørli (nytt) Sørli (Jule) Tunnsjøen

Detaljer

Innhold: Kverngjerdet Mosvik, Mosvigen, Mosviken Saltvikhamn, Saltvikhavnen Trongsundet, Trangsundet Venneshamn, Venneshavn Vestvik, Værran, Verran

Innhold: Kverngjerdet Mosvik, Mosvigen, Mosviken Saltvikhamn, Saltvikhavnen Trongsundet, Trangsundet Venneshamn, Venneshavn Vestvik, Værran, Verran Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Mosvik kommune Innhold: Kverngjerdet Mosvik, Mosvigen, Mosviken Saltvikhamn, Saltvikhavnen Trongsundet, Trangsundet Venneshamn, Venneshavn Vestvik,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune Registreringer ved: Innhold: Flasnes Overhalla (Overhalvden, Overhallen) Skage i Namdalen (Skage) Skogmo Sætervollen (Eida

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Inderøy kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Inderøy kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Inderøy kommune Innhold: Hylla, Salberg Inderøy, Sakshaug Kjerknesvågen, Kirknesvågen, Kirknesvaagen Røra, nytt Salberg Sandvollan Utøy Vangshylla

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Innhold: Berkåk, Birkåker, Birkaaker, Rennbo, Birkager i Meldalen, Birkager, Bjerkager, Meldal, Sundset i Rennbo, Sundset i Rønnebøe,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune Innhold: Bjørhusdal (Østre Finvolden) Bjørnstad Brekkvasselv (nytt) Finnvollan (Brekkvasselv) Finvolden Flåtådal (Trongfoss)

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Innhold: Steinkjer hovedpost, håndstempler, side 1-5 Steinkjer maskinstempler, side 6-9 Steinkjer rullestempler, side 9 Steinkjer

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Bjugn kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Bjugn kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Bjugn kommune Innhold: Asserøy Assurøy Bjugn Indre Bjugn [Bjugn] Elveng Fauskan Gjølja Høybakken [Høibakken, Skjøren] Lysøysundet [Lysøsundet]

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Åfjord kommune. BY i FOSEN Innsendt BY I FOSNA Innsendt

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Åfjord kommune. BY i FOSEN Innsendt BY I FOSNA Innsendt Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Åfjord kommune BY Poståpneriet BY I FOSEN opprettet fra 01.07.1902 i Aafjorden herred. Navneendring til BY I FOSNA 01.07.1922 Navneendring til

Detaljer

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verdal kommune ELNES ELNES brevhus II, i Verdal herred, ble opprettet den 01.07.1952. Posten til/fra stedet ble sendt med Nordlandsbanen (Hell

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rissa kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rissa kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rissa kommune Innhold: Alsetmarkja Aursjømyr, Brandås Børstingen, Børsting, Hermstad Fevåg, Fevaag, Fævaag Flytaunet Hasselvika, Hasselviken

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rissa kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rissa kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rissa kommune Innhold: Alsetmarkja Aursjømyr, Brandås Børstingen, Børsting, Hermstad Fevåg, Fevaag, Fævaag Flytaunet Hasselvika, Hasselviken

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Holtålen kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Holtålen kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Holtålen kommune Innhold: Aunegrenda Engesvoll, Engesvold, Engesvold i Hesjedalen Haltdalen, Holtålen, Holtaalen, Rambloe i Holtaalen Kjerringvoll,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Ørland kommune. Innhold:

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Ørland kommune. Innhold: Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Ørland kommune Innhold: Beian, Bejan Brekstad, Brækstad Garten, Garten i Fosna, Garten i Fosen Kråkvåg Opphaug, Ophaug Røine Storfosna, Storfosen

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Midtre Gauldal kommune BAKGJERDET ØVRE AASENHUS brevhus, i Soknedalen herred, ble opprettet 1.4.1900. Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune Innhold: Grendstad, (Grennstad, Brøttem) Hyttfossen Klæbu, (Klæbo) Snøeggja Tanem Tanemflata D/S «Telegraf» Ølset, (Ulset, Lysklett)

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger by. Lev 19/1. Lev. 19/4

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger by. Lev 19/1. Lev. 19/4 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger by Innhold: Håndskrevne påskrifter (nummerert HS1 osv) Datostempler Datonummeratører (nummerert D1 osv) Stempler Gjemble (nummerert

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Innhold: Bergsrønning Drogsetmoen Jerpstad Kvamsgjerdet, Kvam Løkken Verk, Løkkens Verk Meldal, Meldalen, Kalstad i Meldalen,

Detaljer

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verdal kommune ELNES ELNES brevhus II, i Verdal herred, ble opprettet den 01.07.1952. Posten til/fra stedet ble sendt med Nordlandsbanen (Hell

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer kommune Innhold: Asphaugen, Asp Bartnes Beitstad Binde, Stod, For i Stod Brustu, Hammeren, Hamaren Byafossen Dyrstad Meieri Elnan Føling

Detaljer

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku

Sul Trones i Verdal Ulvilla Vaterholm Verdal Ørmelen 7650 Verdal Verdalsøren/Feltpostkontor no 7 Veren Vinne Vuku Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Verdal kommune ELNES ELNES brevhus II, i Verdal herred, ble opprettet den 01.07.1952. Posten til/fra stedet ble sendt med Nordlandsbanen (Hell

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - hovedpostkontor. THRONDHJEM Innsendt 30.05.1861

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - hovedpostkontor. THRONDHJEM Innsendt 30.05.1861 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - hovedpostkontor Trondheim (side 01-13) Trondhjem postkontor ble trolig opprettet i 1647. Fra 1849 til 1893 forekommer navnet skrevet

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Osen kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Osen kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Osen kommune Innhold: Brattjer Hepsøy Ramsøen (Ramsø) Ramsøyvika Sandviksberget Steinsdalen Sætervik (Sæterviken) Vingsand Yttervåg BRATTJER

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune. BJØRNSTAD Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune. BJØRNSTAD Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune Innhold: Bjørnstad Brekkvasselv Finnvollan Brekkvasselv (nytt) Finvolden Håpnes Namsskogen - Namsskogan - Lindsetmoen - Lassemoen

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Innhold: Steinkjer hovedpost, håndstempler, side 1-5 Steinkjer maskinstempler, side 6-9 Steinkjer rullestempler, side 9 Steinkjer

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Ørland kommune. Innhold:

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Ørland kommune. Innhold: Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Ørland kommune Innhold: Beian, Bejan Brekstad, Brækstad Garten, Garten i Fosna, Garten i Fosen Kråkvåg Opphaug, Ophaug Røine Storfosna, Storfosen

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim postterminal

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim postterminal Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim postterminal Trondheim postterminal ble åpnet 8/4 1987 i Sluppenvegen 14 på Sluppen. Registreringer ved: AK - Alfred Kristensen, AR

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Klæbu kommune Innhold: Grendstad, (Grennstad, Brøttem) Hyttfossen Klæbu, (Klæbo) Snøeggja Tanem Tanemflata D/S «Telegraf» Ølset, (Ulset, Lysklett)

Detaljer

INNHOLD: Kontorstempler side 2 8 Portostempler side 9 12 Returstempler side 13 21 Opplysningsstempler side 22 37

INNHOLD: Kontorstempler side 2 8 Portostempler side 9 12 Returstempler side 13 21 Opplysningsstempler side 22 37 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Gummistempler brukt i Trondheim INNHOLD: Kontorstempler side 2 8 Portostempler side 9 12 Returstempler side 13 21 Opplysningsstempler side 22

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE 2960 Røn Røn 01.07.1887 17.03.1968 2960 Røn 18.03.1968 02.04.2001 Stempler med postnummer Landpostbud Rute 208569 Rute 208569 Rute 208566 Hjelpestempler: HJ 30.03.1931-16.04.1931 02.04.1935-09.04.1935

Detaljer

INNHOLD: Kontorstempler side 2 7 Portostempler side 8 11 Returstempler side 12 20 Opplysningsstempler side 21 35

INNHOLD: Kontorstempler side 2 7 Portostempler side 8 11 Returstempler side 12 20 Opplysningsstempler side 21 35 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Gummistempler brukt i Trondheim INNHOLD: Kontorstempler side 2 7 Portostempler side 8 11 Returstempler side 12 20 Opplysningsstempler side 21

Detaljer

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet

Enhetsnr. PiB sted 125496 Namdalseid. 125579 Kolvereid 125497 Follafoss. 125591 Namsos 125502 Grong. 126102 Skogn 125505 Høylandet Enhetsnr. PiB sted 125169 Limingen 125211 Vanvikan 125212 Leksvik 125330 Limingen 125332 Ottersøy 125333 Austafjord 125334 Harran 125353 Inderøy 125361 Røra 125364 Levanger 125374 Verdal 125379 Harran

Detaljer

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen BG - Brit Gullvåg, HLO - Hans Ludvig Olsen, OGN - Ole Georg Nordli

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen BG - Brit Gullvåg, HLO - Hans Ludvig Olsen, OGN - Ole Georg Nordli Enhetsnr. PiB navn 125101 Romolslia 125152 Skovgård 125153 Angelltrøa 125154 Jakobsli 125155 Vikåsen 125156 Ranheim 125161 Munkvoll 125162 Hallset 125163 Sjetnemarka 125164 Nyborg 125165 Fagerlia 125166

Detaljer

INNHOLD: Kontorstempler side 2 16 Portostempler side 17 20 Returstempler side 21 30 Opplysningsstempler side 31 49

INNHOLD: Kontorstempler side 2 16 Portostempler side 17 20 Returstempler side 21 30 Opplysningsstempler side 31 49 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Gummistempler brukt i Trondheim INNHOLD: Kontorstempler side 2 16 Portostempler side 17 20 Returstempler side 21 30 Opplysningsstempler side

Detaljer

Trondheim hovedpostkontor (side 02-20)

Trondheim hovedpostkontor (side 02-20) Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - særstempler Trondheim hovedpostkontor (side 02-20) Trondheim sentrum (side 21-22) Trondheim sentrum postkontor opprettet 1/1 1994

Detaljer

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen

Registreringer ved: IWR - Ian W Reed, TAa - Tore Aasbjørg, TK - Trygve Karlsen Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Post i Butikk (PiB) i Trondheim kommune Nedenfor vises en liste over PiB er sortert etter enhetsnr. På de etterfølgende sider er PiB-ene med

Detaljer

Trondheim hovedpostkontor (side 02-20)

Trondheim hovedpostkontor (side 02-20) Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - særstempler Trondheim hovedpostkontor (side 02-20) Trondheim sentrum (side 21-23) Trondheim sentrum postkontor opprettet 1/1 1994

Detaljer

Poststeder i Trondheim. Innhold

Poststeder i Trondheim. Innhold Innhold Innhold... 1 Innledning... 4 Poststedenes navn... 6 Poststedene - en kronologisk oversikt... 8 Poststedene - statistikk... 12 Brevhus... 13 Håndstempler - ulike typer... 14 I Trondheim sentrum...

Detaljer

Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene (TMS)

Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene (TMS) Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - maskinstempler Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene

Detaljer

Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene (TMS)

Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene (TMS) Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - maskinstempler Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene

Detaljer

Jarlesletta. Opprettet: 21/1 1974 Nedlagt: 1/11 1989

Jarlesletta. Opprettet: 21/1 1974 Nedlagt: 1/11 1989 Jarlesletta Opprettet: 21/1 1974 Nedlagt: 1/11 1989 Fra år til år: 1974 21/1 Opprettet i Universitetets lokaler i Håkon Magnussons gt. 3B 1989 1/11 Jarlesletta og Lade slås sammen til Lade postkontor Stempler

Detaljer

Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren

Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren Odd Arve Kvinnesland Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren Samler blant annet på Norge: Skipspostekspedisjoner

Detaljer

Samling av moderne poststempler en krevende hobby

Samling av moderne poststempler en krevende hobby Samling av moderne poststempler en krevende hobby av Bjørn Marstrøm Med moderne stempler mener jeg poststemplene som er tatt i bruk fra 1956. I21og I21N enrings stativstempel med diameter 21 med mer med

Detaljer

Trondheim hovedpostkontor (side 02-20)

Trondheim hovedpostkontor (side 02-20) Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - særstempler Trondheim hovedpostkontor (side 02-20) Trondheim sentrum (side 21-22) Trondheim sentrum postkontor opprettet 1/1 1994

Detaljer

Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene (TMS)

Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene (TMS) Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - maskinstempler Maskinstemplene behandles i kronologisk orden og slik at FØRST tas hovedmaskinen og deretter de tilhørende Tekst-Maskin-Stempene

Detaljer

Del 18: Bangsund Av Trygve Karlsen

Del 18: Bangsund Av Trygve Karlsen NFF-Varianten nr. 4-2011 Medlemsblad for Nordenfjeldske Filatelistforening Glimt fra Ytre Namdals posthistorie Del 18: Bangsund Av Trygve Karlsen Bangsund er et tettsted i Namsos kommune. Tettstedet har

Detaljer

Investeringsbehov 5 vurderte muligheter

Investeringsbehov 5 vurderte muligheter Investeringsbehov 5 vurderte muligheter Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK) Mulighet 0 - Videreføring av dagens struktursiituasjon Dimensjonere nde elevtall jf. prognose Areal pr. nov 2015

Detaljer

Nardosletta. Opprettet: 1/7 1936. Fra år til år:

Nardosletta. Opprettet: 1/7 1936. Fra år til år: Nardosletta Opprettet: 1/7 1936 Fra år til år: 1936 1/7 Et poståpneri ble åpnet i butikken til Heitman Berg Tveråbak - i Valhallv. 5. 1963 Flyttet til Valhallv. 3 (Utlerv. 3 fra 1974) - i egne lokaler

Detaljer

Da Hordnes i Fana fikk brevhus av Jan Bødtker

Da Hordnes i Fana fikk brevhus av Jan Bødtker Da Hordnes i Fana fikk brevhus av Jan Bødtker Som de fleste som driver med posthistorie kjenner til, ble den første postruten i Norge opprettet mellom Christiania og Bergen allerede i 1647. Postruten mellom

Detaljer

Poststemplene i Rogaland

Poststemplene i Rogaland Poststemplene i Rogaland Tillegg til 2. utgave som kom i 2015 21.11.2015 Hallvard Slettebø Stempelgruppen i Rogaland 1 Innhold Haugesund kommune... 3 Haugesund... 3 Karmøy kommune... 4 Karmsund... 4 Sandnes

Detaljer

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) 13 1. Mälsetting 13 2.

Detaljer

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Lokalruter Stjørdal: Stjørdal stasjon - Terrassehusene - Husbymarka Stjørdal stasjon - Tr.heim lufthavn - Geving Stjørdal stasjon - Prestmoen - Hegra Bestillingstransport

Detaljer

DE UTSTILTE EKSPONATER REGIONAL

DE UTSTILTE EKSPONATER REGIONAL DE UTSTILTE EKSPONATER REGIONAL TRADISJONELL FILATELI 277 Øistein Bøe Gold Coast Queen Victoria Bergen Filatelist-Klub The British colony Gold Coast (Ghana from independence in 1957) issued their first

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret F-salen, Rådhuset Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005

LOVSPEIL. Aml. 1977 / Aml. 2005 LOVSPEIL Aml. / Aml. 2005 Dette lovspeilet er utarbeidet av Direktoratet for arbeidstilsynet og viser hvor bestemmelser i arbeidsmiljøloven av er å gjenfinne i den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft

Detaljer

POSTSTEDER NORD-TRØNDELAG LISTET ALFABETISK MED HENVISNING TIL KOMMUNE

POSTSTEDER NORD-TRØNDELAG LISTET ALFABETISK MED HENVISNING TIL KOMMUNE POSTSTEDER NORD-TRØNDELAG LISTET ALFABETISK MED HENVISNING TIL KOMMUNE Aabogen i Foldereid... Nærøy Aadalen i Forradalen... Stjørdal Aarfor... Nærøy Aasen... Levanger Aasenfjorden... Levanger Abelvær...

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

Holte Landpost av Per Erik Knudsen

Holte Landpost av Per Erik Knudsen Holte Landpost av Per Erik Knudsen Det er ingen tvil om at Holte Landpost har eksistert. Det er skrevet artikler som dokumenterer det meste av historien bak postdistribusjonen. Men ingen dokumenterer bruken

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer

7 80 Alstadhvegen // 1-2 8 86 Storsvedalen // 2 Fra vestligste punkt på

7 80 Alstadhvegen // 1-2 8 86 Storsvedalen // 2 Fra vestligste punkt på Merknad/ Teknisk Geografisk beskrivelse Merknad til navn/språk Innspill 0 72 Saltøya // 74 Krokvikavegen // OK Fra Svea til Krokvika -s kan diskuteres av 75 Håmmårsvegen // OK Fra Svea til Fløanvegen navnekonsulent

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

Budstikka. 59. årgang Nr. 5 Mai 2016. Månedens postkort

Budstikka. 59. årgang Nr. 5 Mai 2016. Månedens postkort Budstikka 59. årgang Nr. 5 Mai 2016 Månedens postkort De store vassdragene i Norge har mange ganger vært rammet av Flom. I Numedalslågen er kanskje flommen i 1927 mest kjent, da den bl.a. tok med seg Gamlebrua

Detaljer

Sær- og motivstempler i Kristiania/Oslo

Sær- og motivstempler i Kristiania/Oslo FILOS 2011 Utstillingskatalog Regional frimerkeutstilling arrangert av Oslo Filatelistklubb Sær- og motivstempler i Kristiania/Oslo Av Kjell Åge Johansen Bilde 1: Eksempel på de tidligste særstempler,

Detaljer

Fremskrittspartiet 39 4,21. Sosialistisk Venstreparti 41 4,42. Kristelig Folkeparti 18 1,94. Rødt 25 2,70. Venstre 32 3,45.

Fremskrittspartiet 39 4,21. Sosialistisk Venstreparti 41 4,42. Kristelig Folkeparti 18 1,94. Rødt 25 2,70. Venstre 32 3,45. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 15 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 15 17 Nord-Trøndelag fylke 1714 Stjørdal kommune Skatval Fremskrittspartiet 39 4,1 Sosialistisk Venstreparti 41 4,4 Kristelig

Detaljer

4. Ny vegføring/adkomst til nye boliger Hegreneset legges inn i Kommuneplanens arealdel.

4. Ny vegføring/adkomst til nye boliger Hegreneset legges inn i Kommuneplanens arealdel. Behandling i Formannskapet - 08.11.2012 Ole Hermod Sandvik (H) foreslo: 1. På Skatval legges det inn en økning på 135 boenheter i forhold til Rådmannens forslag for perioden. Inkludert i dette er det lagt

Detaljer

Budstikka. 55. årgang Nr. 4 April 2012. Månedens postkort

Budstikka. 55. årgang Nr. 4 April 2012. Månedens postkort Budstikka 55. årgang Nr. 4 April 2012 Månedens postkort Snøen har forsvunnet og våren er like om hjørnet, som på dette drøyt 100 år gamle kortet fra Fiskum. Innimellom trærne til venstre kan man se Fiskum

Detaljer

Turnéplan: Fisker flyr ikke H15

Turnéplan: Fisker flyr ikke H15 Man 9. nov. 2015 kl. 09:00 Kimen kulturhus (Stjørdal) Flormo skole (Flora oppvekstsenter): trinn: 1 7, antall: 25 Kvislabakken skole: trinn: 1 7, antall: 185 Lånke skole: trinn: 1 7, antall: 321 Totalt

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

PROTOKOLL. Anne Cathrine W Moseng Sigrid Fritzvold

PROTOKOLL. Anne Cathrine W Moseng Sigrid Fritzvold PROTOKOLL År 2014, den 22. og 29. september ble det i rådhuset holdt forhandlingsmøte mellom Trondheim kommune ved Rådmannen og Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Sykepleierforbund,

Detaljer

Maskinstempler med tekst brukt i Ålesund og Sunnmøre

Maskinstempler med tekst brukt i Ålesund og Sunnmøre Maskinstempler med tekst brukt i Ålesund og Sunnmøre Kataloger: «Norske maskinstempler med tekst 1903-1978» - Utgiver Norsk Filatelistforbund. Finn Aune: «Norske maskinstempler med tekst 1904-2004» (Priskatalog)

Detaljer

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG DugnadsbehovLS14 21juli2013.C vakter:kontroll/sikkerhet. FREDAG Dag Fra Til Stasjon Antall Timer Totalt Kommentar. 12 2130 0600 Vaktstevneområde 2 8,5 17 Nattevakt HK medlemmer LØRDAG Dag Fra Til Stasjon

Detaljer

15m DFS Stordalen skytterlag

15m DFS Stordalen skytterlag 1m DFS Stordalen skytterlag 23.01.2009 Mesterskap Klasse 3-1 Anja Bangstad Indre Bindal 0 49 49 97 24 6* 2 Joakim Bangstad Indre Bindal 48 48 49 99 244 7* 3 Geir Raaen Skjelstadmark 4 0 4 0 97 242 6* 4

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

Samarbeidsavtale transport Oslo Sentrum - Oslo Lufthavn Gardemoen (OSL)

Samarbeidsavtale transport Oslo Sentrum - Oslo Lufthavn Gardemoen (OSL) Samarbeidsavtale transport Oslo Sentrum - Oslo Lufthavn Gardemoen (OSL) Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38960133.aspx Ekstern anbuds ID 2013-293789/MAY197590 Konkurranse

Detaljer

DAMPSKIB PÅ MJØSA. DS Jernbarden. DS Dronningen POSTSTEDER I OPPLAND FYLKE. Arne Korshavn

DAMPSKIB PÅ MJØSA. DS Jernbarden. DS Dronningen POSTSTEDER I OPPLAND FYLKE. Arne Korshavn DS Jernbarden 1841 1875 Jernbarden var landets første jernskip. Jernbarden ble satt inn i fast rute på Mjøsa fra våren 1841. Den gikk i sesongen mai november. De første årene gikk den bare to ganger i

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 3 2009. Mars 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 3 2009. Mars 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 3 2009 Mars 2009 Det er vinterferietid og mange har tatt turen til fjells. Månedens postkort er fra Ustaosbreen en gang på 1960-tallet. Det er mange elegante skiantrekk å se! Drammen

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Valgstyret F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.06.2015 Tidspunkt: 13:20 13:30 Møteprotokoll Fra sak: 14/15 Til sak: 15/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Følgende kataloger benyttes: Norgeskatalogen, AFA (for Europa utenom Norge), Michel for øvrig utland (katalogverdier i Euro)

Følgende kataloger benyttes: Norgeskatalogen, AFA (for Europa utenom Norge), Michel for øvrig utland (katalogverdier i Euro) Vårens storauksjon Ettersalg Liste over usolgte objekter som frem til og med søndag 27. april kan kjøpes til utrop + 10% Bud sendes på Epost til Terje Karterud Tegnforklaring: o - stemplet

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

SM 2009 4. divisjon avdeling 21

SM 2009 4. divisjon avdeling 21 SM 2009 4. divisjon avdeling 21 Tabell Lag SUM Kamp 01 Kamp 02 Kamp 03 Kamp 04 Kamp 05 Kamp 06 Kamp 07 Kamp 08 Kamp 09 Kamp 10 Kamp 11 Kamp 12 Kamp 13 Kamp 14 Nr Navn Kaptein VP IMP Kvot VP IMP 1 2 Lyngdal

Detaljer