Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord."

Transkript

1 Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr årgang Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Trond Engnes 11 TELEMARK 2 VESTFOLD/BUSKERUD 8 Buss og tog for misjonen Misjonsleder Gunnvor Kreken fra Ål i Hallingdal har lang fartstid som omreisende i Buskerud, Vestfold og Telemark i misjonens tjeneste uten å kjøre egen bil. utland 5 foto: John Gjertsen foto: tor BRINGAKER Odd Eriksrød Vil ha datteren hjem Gulume i Asarbajdsjan skulle gjerne hatt sin funksjonshemmede datter hjemme i stedet for på barnehjem. Men forholdene er for vanskelige. Går nå fra borde I 1987 startet Odd Eriksrød en kristelig bokhandel i Skien. Nå står Ole André Eliassen klar til å overta. norge Godkjenner bedehusdåp Personer som ikke er prester kan nå med biskopens godkjennelse døpe barn i Normisjons forsamlinger. Det setter større krav til dåpsopplæring. 7 Gode samlinger & fjellturer! FjellFerier Familier: juli Voksne: juli Unge senior: aug Eldre senior: aug FriluFTsvukku 27. juni 1. juli for 9 15 år Rafting Bikepark Villmark Tlf Se giro på baksiden

2 2 TeLemark februar/mars 2011 Nytt fra telemark Sammen på Horisont «Odds bok og musikk» har fungert som en liten misjonsstasjon i tillegg til det å spre kristen litteratur. 23 års jobb er til endes foto: Lillian Ottersen Ansatte i Telemark og VeBu samlet under Fredsstjernen: Chris Millett, Tor Bringaker, Gunn Marit Eriksrød Selle, Knut Gunnar Støyle, Gunnvor Kreken og Lillian Ottersen. Gardermoen: Like over nyttår var ansatte i Normisjon samlet på Gardermoen til Normisjons medarbeidermøte Horisont Temaet for samlingen var: «Vi Vil Videre». General-sekretær Rolf Kjøde holdt innledningsvis et foredrag om hans tanker for organisasjonens fremtid. Videre var det gruppearbeid der de ansatte skrev ned konkrete innspill som skulle tas med i det videre strategiarbeidet. De snakket om hvordan en eventuell ny visjon bør være, hvilke målgrupper organisasjonen bør satse på, hva slags arbeid bør prioriteres, og hvilke land skal man satse på i det internasjonale misjons- og bistandsarbeidet.normisjon har en strategikomité som skal jobbe med dette frem mot generalforsamlingen i Første kvelden var alle samlet ved Fredsstjernen eller Keplerstjernen som er laget av kunsteren Vebjørn Sand. Stjernen ble brukt som et eksempel på Normisjon. På samme måte som Normisjon er en stor og mangfoldig organisasjon, er stjernen kompisert; sammensatt av 30 kanter, 20 hjørner og 20 overflater. Likevel lyser den som en helhet. I Normisjon arbeider vi på hver vår teig, vi har våre ulike personligheter, mangfoldig erfaringer og utrustning. Tilsynelatende spriker det i mange retninger. Likevel er vi en organsisasjon. Porsgrunn Normisjon er en forsamling med mange aktive familier, voksne og eldre - ca 80 registrerte, voksne medlemmer. Vi har et nytt, stort og velutstyrt forsamlingshus. 150 barn og ungdom fra nærmiljøet er med i søndagsskole, barnekor og ungdomsklubb. Forsamlingen har to deltidsansatte som i hovedsak jobber med barn og unge. Vi bygger fellesskap og ønsker vekst. Derfor søker vi etter en fleksibel og selvstendig leder som kan være med å bidra til at forsamlingen utvikles både når det gjelder program og innhold og ikke minst som et levende, åndelig fellesskap. Tekst Kjell Skjærum Foto Arve Moen I 1987 starta Odd Eriksrød kristelig bokhandel i Skien. Gjennom disse årene har han arbeidet opp denne utikken som er blitt mer enn en bokhandel i grenland. «Odds bok og musikk» har fungert som en liten misjonsstasjon i tillegg til det å spre kristen litteratur og alle varianter av kristen sang og musikk. Nå står Ole André Eliassen klar til å overta. Nå får det greie seg, sier Odd, jeg er blitt eldstemann blant landets kristelige bokhandlere. Til våren runder jeg 70. I de beste hender - Hvordan er det å gi fra seg livsverket sitt? - Det har tatt si tid å vende seg til tanken. Det har vært så meningsfylt og interessant det jeg har holdt på med. Men nå er jeg glad for at det er Ole Andre som skal overta. Han har vist stor tålmodighet i den tida jeg har måttet bruke for å slippe taket. Butikken er i de beste hender, og jeg ønsker ham lykke til både med egne ideer og utforming av butikken.. - Hva har betydd mest for deg i disse årene? - Først og fremst kontakten med mennesker. Og det gledelige er at de representerer alle forskjellige kirkesamfunn i Grenland, og dem er det mange av, smiler han. - Og siden jeg har begge bein planta trygt i den Norske kirke og «Indremisjon» har dette betydd ekstra mye for meg. En annen gledelig ting er at enkeltpersoner noen ganger har stukket innom, ikke for å handle, men for å fortelle at de er glade for at butikken er der. Grove ord - Du har hatt et svært godt utvalg av bøker og musikk, men det har vel hendt du har fått ønsker som er vanskelig å innfri? Bokhandleren i Skien ler godt. Han kunne ha underholdt i timevis med gode historier fra butikken enten det gjelder slue butikktjuver, vriene kverulanter eller morsomme replikker og forespørsler. - Blant annet var det en kunde som lurte på om jeg hadde ei salmebok med «grove ord», humrer han. - Jeg stusset litt, men da det viste seg å bety store bokstaver, kunne jeg fortelle at det hadde jeg. En annen lurte på om jeg hadde Bibelen på Jesu eget språk. Da jeg spurte hvilket språk han tenke på, viste det seg å være nynorsk. Ja, ja, så kunne jeg hjelpe ham med det også! Læregutt hos Odd Ole André Eliassen kan ikke kalle seg kjøpmann enda selv om han har stått et år i en isenkramforretning. Han har arbeidet både i Normisjon og Misjonssambandet. I tillegg har han nedlagt et stort arbeid med kristne radiosendinger for Mediagruppen Grenland. På den måten har han god og bred kontakt med kirke- og organisasjonslivet i Grenland. - Jeg gleder meg veldig til å ta fatt, innrømmer Ole André. Forsamlingsleder i Porsgrunn Normisjon - er ledig etter avtale i 100 % stilling. Sentrale oppgaver for stillingen: Åndelig og pastoralt lederansvar. Hovedansvar for forkynnelse, undervisning og opplæring i forsamlingen. Ansvarlig for arbeid med visjoner, planlegging og helhetlig strategitenkning. Representere Porsgrunn Normisjon i forskjellige fora. Ansvarlig for daglig drift, personal og tilsyn av lokaler/eiendom. Vi tilbyr fellesskap, humor, glede og muligheter. Lønn i henhold til Normisjons lønnsregulativ. Nærmere opplysninger om stilling fås av Håkon Stornes, mobil Full utlysningstekst på Søknad sendes på e-post til innen 18. februar Acta-vinter Oksøya og Trovassli: 2010 var et flott år med masse folk både på leir på Oksøya og Trovassli leirsted. Vi satte også rekord med ca 270 tweens på 24 hours festival som vi arrangerte sammen med Skjærgårds. Leir er gøy for liten og stor, og vi gleder oss veldig til å være sammen med dere på leirstedet vårt Trovassli, i Øyfjell i vinter. I år feirer Acta og Normisjon 10år og Vi vil videre. Vi håper du kommer på leir i 2011, og ta gjerne med en venn eller fem. Bli med på leir på Trovassli. I disse dager sendes leirprogrammet ut til alle Actalag og foreninger. Programmet kan også lastes ned på nettsiden til Acta: www. acta.as/telemark. Oversikt over leirene står også på side 12. Leirprogrammet kan også lastes ned på Actas nettside foto: Acta telemark

3 Nytt fra februar/mars 2011 telemark 3 Bø Normisjon starter Norpilot Bø Normisjon er nå i gang med Norpilot. Norpilot er et verktøy for utvikling av fellesskap. Det er kommet mange gode tilbakemeldinger på Norpilotkurset og flere foreninger i Telemark og VeBu har nå gjennomført kurset. Ta kontakt med regionskontoret for mer informasjon om dette. Reiser til India og Aserbajdsjan I løpet av våren vil alle de ansatte i region Telemark gjør seg kjent med Normisjon internasjonale arbeid. I februar skal Sam Tore Bamle, Gunn Marit Selle og Knut Gunnar Støyle besøke India. I påske skal Lillian Ottersen og Chris Millett besøke Aserbajdsjan. Leksius på Hauges Minde Odd Eriksrød (t.h.) ønsker Ole André Eliassen lykke til når han har overtatt Odd s Bok og Musikk. Det har vært gunstig med den myke overgangen. Jeg har vært læregutt hos Odd i halvannet år. Det har vært nyttig for oss begge to, men aller mest for meg. Det er utrolig mange biter som skal på plass før en overtagelse er mulig. Men den skjedde det altså. Ingen store forandringer - Mange lurer nok på om det blir store forandringer? - Nei, jeg ser ingen grunn til det foreløpig, verken når det gjelder navn eller profil. Jeg vil at den kristne profilen skal være helt klar. Derfor er jeg takknemlig for det rikholdige varelageret Se noe nytt er blitt til! Jeg vil at den kristne profilen skal være helt klar. «VeBu-stikka» og «Tidende» er historie. Nå er det «Nytt om Normisjon» som gjelder. Bladet du nå holder i hånda, er første nummer av et felles meldingsblad for VeBu og Telemark. Vi tror det er inspirerende å lese om det som skjer andre steder. Ved å utvide området vi kan hente stoff fra, håper vi at det skal bli enda flere kilder å la seg inspirere fra. Målet med omleggingen er å gjøre bladene mer leservennlige og redusere produksjonskostnadene. Vi håper bladet skal bli så tiltalende at enda flere vil bla i og lese det enn før. En nøkkelfaktor for å få til dette er at vi kan skrive om spennende mennesker og saker. Skal vi få til det, må du tipse oss! Ta bilder fra lokale arrangementer. Intervju noen om hva de er opptatt av. Slikt kan det bli godt lesestoff av! foto: Chris Millett jeg har. Men tidene forandrer seg, så det blir nok krevende og opprettholde det rikholdige utvalg av musikk som det Odd har hatt. Nå får vi se hvordan det utvikler seg. DVDmarkedet er jo stigende. Reint interiørmessig vil det skje ett og annet, litt etter litt. Men det er viktigste for meg å føre de gode menneskelige verdiene videre. Spent optimist - Hva ser du mest fram til? - Det blir gøy å skulle drive egen forretning, finne min vei i landskapet. Jeg ser også fram til samarbeidet med menigheter og enkeltpersoner. Heldigvis VEBUstikka og Tidende er historie har jeg gode medhjelpere. Odd kan fremdeles kontaktes og Hedvig Haagen vil gjerne være med videre. Det gjør det mulig for meg fortsatt å kunne drive med kristent radioarbeid. Nå håper jeg at folk fremdeles vil komme og handle og ha tid til å slå av en prat. La meg si at jeg er en spent optimist. Kjære Odd! Takk for vel utført arbeid. Du har vært rett mann på rett sted. Kjære Ole André! Lykke til med arbeidet og utfordringene som ligger foran. Vi tror du blir rett mann på rett sted! Hilsen kollegaer i Normisjon I samarbeid med Kia (Kristent Interkulterelt Arbeid), Skien menighet og Acta er det nå startet opp et etterskoletids på Hauges Minde i Skien. Tilbudet er for alle i 5. klasse på Lunde skole, naboen til bedehuset. Navnet på tilbudet er LEKSIUS. Her blir det leksehjelp, leker, spill, bibelfortellinger og andre historie, og matservering. Oppstarten var i januar og skal være ut skoleåret. Hver onsdag fra kl til er ungdommer samlet i annen etasje på Hauges Minde. Salongen er gjort om til et lekserom med pulter og PCér og gangen og ungdomsrommet brukes til aktiviter og spising. Det er fremdeles behov for voksenhjelp så om du har tid og anleding ta kontakt med Torunn Minnesjord tel: / Pinsemøtet og Oksøyastevnet Pinsestevnet på Oksøya er også Oksøyastevnet Datoen er 13.juni. Det blir et familievennlig arrangement, tilpasset ulike aldersgrupper. Dette er anledningen for alle som har hatt barn på leir på Oksøya, til å komme ut og se stedet. Det er også en anledning for misjonsfolk fra hele Telemark til å komme seg til Oksøya. TAKK! Vi takker Regnskapspartner i Tønsberg og OK Regnskap i Skien for vel utførte tjenester og for samarbeidet siden regnskapene ble overført til regionene fra hovedkontoret! Fra 1. januar har begge regionene byttet regnskapsbyrå. Les side 10

4 4 telemark februar/mars 2011 Nytt fra foto: Sam Tore Bam le foto: Chris Millett Ny misjonsavtale Nenset og Gjemsø: På Normisjons 10-årsdag underskrev Nenset og Gjemsø menighet en ny misjonsavtale med Normisjon. Menigheten Elna Bjørge og Sam Tore Bamle undertegner avtalen Møter biskopen Kristiansand: Hvert år i januar inviterer biskopen i Agder og Telemark bispedømme, Olav Skjevesland, regionlederne i de kristelige organisasjonene til møte i Kristiansand.. Her får organisasjonslederne anledning til å høre biskopens vurdering av den kirkelige situasjonen og fremføre det de selv mener er viktig og riktig å sette ord på. Møtet blir oppfattet som et nyttig treffpunkt der lederne får orientering om hva som er på gang, både i kirken og i de andre organisasjonene. Ved å invitere til et slikt årlig treffpunkt, viser biskop Olav at han også har omsorg for det frivillige arbeidet i sitt bispedømme. Møter fotfolket Regionstyret har invitert foreningsstyrer til distriktsvise samlinger. Hovedmålet for regionstyret er å høre hva som rører seg i foreningene Fra samlingen på L9 i Porsgrunn skal støtte to prosjekter i Mali med åtte kirkeofringer pr år. Prosjektene de skal støtte er Helsehagen i Tomora og menighetsbyggende arbeid blant kassonkeene. Misjonsavtalen ble underskrevet i en generasjonsgudstjeneste, for å understreke at misjonsoppgaven tilhører hele menigheten. Gudstjenesten var preget av flott sang og en spennende kombinasjon av nattverd og bønnevandring. Velkommen til samarbeid om misjon i Mali! og hva som ønskes av regionskontoret. Styret hadde også noen saker som de ønsket å informere om. Noe syntes det har vært inspirerende å høre om, er Bønne-, evangeliserings-, og giverkonseptet «Vind 300». Regionstyret er opptatt av at vi må få i gang et større bønnearbeid i regionen vår, og dette kan være en måte å gjøre det på. Noe regionstyret har tro på når det gjelder å vitalisere foreningene til nettopp bønn og på internasjonal misjon. Jeg vant! Et lotteri som gav en ny retning i livet. På en fjellgård i Hjartdal bor Gunlaug Lofthus. Hun forteller at en dag, for ca. 20 år siden kom det ei dame og ringte på døra for å selge lodd for Santalmisjonen. Gunlaug kjøpte lodd og da hun hadde betalt loddene hørte hun en underlig stemme inni seg som sa: Hvis du vinner må du starte ei forening for å støtte sambygdingen Synnøve som var misjonær i Bangladesh. Så en dag ringte telefonen fra Santalmisjonen i Skien og fortalte at hun hadde vunnet et middagsservice til 12 stk. Synnøve som var i Norge på hjemmeopphold skulle ta det med fra Skien. Gunlaug fortalte henne om den indre stemmen men Synnøve gav ingen råd. Etter en uke ringte de igjen fra Santalmisjon i Skien og spurte: Var det du som ville starte en Gunlaug Lofthus og mannen Gunnar. Samlet penger til Mali I desember var Acta på besøk hos Enigheten Barneforening på Sandøya. Denne kvelden var det Malikveld. De viste en film og snakket med barna om Mali. Det aller beste var at noen jenter fra Sandøya hadde samlet inn penger til barn i Mali. De fortalte at de hadde samlet inn penger ved den gamle butikken når det var Sandøya Live (konserter). De hadde da solgt litt av hvert fra dukker og spill til telys. Resultatet var hele 400 kr. Det er jo ny forening? Gunlaug svarte: Jeg kan vel ikke starte en forening for jeg er jo ikke frelst. Da hørte hun i andre enden du er vel frelst nok. Hun tok kontakt med noen venninner, noen av de var kristne. Dermed var foreningen «Synnøves venner» startet. Jeg vant igjen.. kjempebra! Lederen for barneforeningen Lilly Håøya, er også veldig stolt av barna i foreningen. Det er 13 barn på øya som møter fast opp når det skjer noe på bedehuset. Barneforeningen ble startet 1906 og er nå det eneste tilbudet for barn på øya. Lilly er litt redd for hva som vil skjer nå som skolen legges ned. «Sandøya er et flott sted å vokse opp, og vi håper at barneforeningen fortsatt kan bety mye for barn der og i Mali» sier hun. Etter 2 mnd valgte jeg å bli en kristen, eller rettere sagt Jesus valgte meg. og igjen.. Etter nye 2 mnd ble mannen min Gunnar en kristen. Jeg har vært leder i foreningen i mange år og foreningen eksisterer ennå, men med ny leder. Emma, Radia, Sara Helene, Øyvor og Knut Gunnar Støyle foto: Tor Bringaker foto: Gunnar Stø yle Leder Sam Tore Bamle- reigonleder i Telemark/ VeBu Elsket Et utvalg foreslår at «elsket» skal være Normisjons kjerneverdi. På medarbeidersalingen samtalte vi om hvordan denne verdien preger Normisjons virksomhet i dag, og hvordan et fremtidig Normisjon som er preget av kjerneverdien «elsket» vil kunne se ut. I ledelsesfaget jeg studerte for noen år siden, lærte jeg om hverdagsteorier og søndagsteorier.søndagsteoriene er de verdiene vi påstår at vi har. Hverdagsteoriene er de verdiene vi faktisk lever etter. Det viser seg ganske ofte at det er en distanse mellom påberopte verdier og det vi faktisk praktiserer. Når vi over tid lærer oss å leve med en distanse mellom teori og praksis, mister vi evnen til å vurdere vår egen integritet. Skal vi innføre kjerneverdien «elsket» i Normisjon er det viktig at vi også lytter til hvordan utenforstående opp-lever oss og vår virksomhet. Ordet «elsket» må ikke bare være et ord vi slenger om oss med. Historisk hadde lekmannsbevegelsen to tyngdepunkt,- forkynnelsen av evangeliet og omsorgen for det hele mennesket uttrykt gjennom en sterk diakonal bevissthet. Det nytter ikke å snakke om Guds kjærlighet utelukkende i et teoriperspektiv. Det holder ikke å si til folk at de er elsket av Gud, hvis vi ikke samtidig gir dem en erfaring av å være elsket. Skal vi og den virksomheten vi driver være troverdig, må søndagspratet om kjærlighet sammenfalle med det folk opplever at vi praktiserer på «Vår kjælighet må være sann, ikke tomme ord, men handling!» (1.Joh.3,18). hverdagene. Vi har kanskje lært at vi ikke skal bry seg så mye om hva folk tenker og mener om oss, men på dette punktet er det svære relevant. Jeg synes alle foreninger skal ha et møte uten annet må enn å snakke om hva som ligger i begrepet «elsket». Kanskje Gol Normisjon har grepet noe essensielt når de i siste styreinnkalling skriver: «Hugs målet vårt: Å gjera Jesus kjent og tilby eit inkluderande fellesskap der alle blir sett og alle tekne godt imot.»

5 Nytt fra februar/mars 2011 utland 5 utland Javid Akhundov som leder Normisjons barne- og ungdomsarbeid i Aserbajdsjan tok med Danvik-elevene hjem til Gulume. Gulumes datter er på barnehjem. Savner datteren Tekst Kristina Hvarnes Andersen Foto John Gjertsen Elever fra Danvik folkehøgskole fikk et sterkt møte med en mor i Aserbajdsjan. Da elever ved Danvik folkehøgskole i Drammen var på studietur til Aserbajdsjan, fikk Ingebjørg Elise Aas fra TV-produksjonslinja og Silje Markussen Dale fra fotolinja besøke hjemmet til Gulshan, ei 17 år gammel funksjonshemmet jente som bor på barnehjem. Elevene fikk brukt fagene sine ved å lage en reportasje, samtidig som de fikk mer forståelse for hva Normisjons prosjekt Barna tilbake til familien kan bety. Elevene har vært med på å samle inn penger til dette prosjektet som ønsker å hjelpe barn med spesielle funksjonshemminger og behov til å finne en plass i samfunnet, og å hjelpe foreldrene til å kunne ta seg av sine barn selv. Tørker tårer Ingebjørg og Silje møter Gulshans mor, Gulume, som forteller at datteren flyttet til barnehjem da hun var åtte år. Hun har cerebral parese og mentale utfordringer. Det ble for vanskelig å ha henne hjemme med to andre små barn, sier moren mens hun tørker tårer. Hva ville du trenge for at datteren din kunne bo hjemme? spør Danvikelevene. Et ekstra rom. Vi har to andre barn, og det blir vanskelig for de andre å passe skolearbeidet når Gulshan ser på TV eller er veldig aktiv. Vanligvis har vi henne hjemme om sommeren og hvert halvår, men nå er deler av trappen her brannskadet og vi turte ikke ta henne hjem, hun kan falle utfor og skade seg. Men vi føler det så leit. Det er vanskelig uten henne. Ber om å få komme hjem Så hvis dere hadde hatt penger til å bygge et eget oppholdsrom for henne så ville hun kunne komme hjem oftere? Svaret kommer kontant. Jeg ville hentet henne med en gang! Da kunne hun bo hjemme så lenge jeg lever. Framtida er usikker for funksjonshemmede barn i Aserbajdsjan. Når Gulshan fyller 18 år blir hun flyttet ut av barnehjemmet og inn på psykiatrisk sykehus, hvis hun ikke kan bo hjemme. Når hun er hjemme, føler vi alle at vi har det bedre, sier moren. Da vet jeg at hun får ordentlig mat. Ja jeg vet jo at hun får mat der hun er, men det er annerledes med hjemmelaget mat. Og når jeg besøker henne så ber hun om å få komme hjem. Dette er Gulshan, sier moren og viser smilende fram et bilde av datteren sin. Fakta Mer enn 70 prosent av barna på institusjoner i Aserbajdsjan har én eller begge foreldrene i live. Det er veldig vanlig at funksjonshemmede barn kommer på barnehjem. Barna ved barnehjemmene får lite omsorg, kjærlighet og stimulans. Gjennom besøkstjeneste ønsker Normisjon å gi dette til barna ved barnehjemmet i Mærdækan utenfor Baku. Normisjon vil også bidra til at flere barn med funksjonshemminger og spesielle behov kan bo hjemme. Derfor har de startet prosjektet Barna tilbake til familien. Liv og glede Nepal. Fysioterapeut og Normisjons misjonær Ingvild Venås forteller at det var mye liv og glede ved juleavslutningen ved dagsenteret Normisjon støtter i Kathmandu. Barna deltok med både dans og dikt. En far holdt også tale, og sa at senteret var veldig viktig for sønnen hans. Nå var det ikke lenger bare broren som gikk på skole. Normisjon støtter tre slike dagsentre i Nepal. Her får funksjonshemmede barn omsorg og opptrening. Prosjektnr: Dagsenter og opptrening Budsjett: kr foto: Ingvild Venås Barn ved dagsenteret Normisjon støtter i Kathmandu. Gikk misjons-marsj Bangladesh. Evangelical Christian Church (ECC) i Bangladesh har holdt flere områdekonferanser til fornyelse og misjon. - Under en av konferansene gikk hele forsamlingen en misjons-marsj rundt i hele landbyen der møtet ble holdt, forteller Hans Thore Løvaas ved Normisjons internasjonale avdeling. Mens de marsjerte sang de misjonssanger og samlet inn midler til misjonsarbeidet kirken driver. Prosjektnr: Ledertrening i Bandarban Budsjett: kr Ga nødhjelp India. Normisjon samlet inn over 200 tusen kroner i en spontan nødhjelpaksjon da myndighetene i India brente ned landsbyene til 1800 familier. Familiene bodde i et jungelområde i Assam, nordøst i landet. De hadde bodd i jungelen siden 60-tallet uten offisiell godkjenning. Normisjon ga flyktningene ulltepper, presenninger og mat. Normisjons lokale samarbeidspartner jobber fortsatt for å få en god og varig løsning for flyktningene. Prosjektnr: Rehabilitering av flyktninger i Assam Budsjett: kr

6 6 utland februar/mars 2011 Nytt fra Historisk kirkevalg For første gang i historien har den lutherske kichwa-kirken fått en kvinnelig leder. foto: Atle Ølstørn Valgutfallet var ganske overraskende da den lutherske kichwakirken, IELIE, i Ecuador skulle velge nytt styret på nyåret. Med nesten halvparten av stemmene ble Adela Guaman valgt til ny leder. Hun er dermed den første kvinnelige styrelederen i denne kirken, som er en av Normisjons samarbeidskirker i Ecuador. Adela har vært aktiv i kirken i mange år. Hun ble kristen da hun var år, og var blant de første kristne i Cañar. Hun har flere år i politikken bak seg, både som medlem av kommunestyret i Tambo og i nasjonal- og internasjonal urbefolkningssammenheng. Som styreleder i kirken vil hun blant annet fokusere på ledertrening for å utruste lokale ledere. Adela ber dere som leser dette om å be for henne og det nye styret. Hun ønsker å bli ei god mor for kirken. Ei åndelig mor som kan samle de lutherske kristne. Adela ønsker også en fornyelse i eksisterende kirker og at kirken kan gå til nye bygdelag og fylker for å vinne urbefolkningen i Ecuador for Jesus. IELIE har 15 menigheter fordelt på tre provinser. Adela Guaman er ny styreleder i IELIE. Prosjektnr: Menighetsbygging kichwa Budsjett: kr Ikke trygge hjemme Kambodsja. I en undersøkelse i Kambodsja svarte bare 14 prosent av barn som ble spurt at de kjente seg trygge i sine hjem og omgivelser. Dette samfunnet er generelt preget av en nedvurdering av barns verdi; de blir altfor ofte ofre for vold og misbruk, sier Nils Magnar Sture, prosjektkoordinator ved Normisjons internasjonale avdeling. Barns rettigheter må derfor holdes høyt opp, og en god måte å gjøre det på er gjennom lokale menigheter og andre organisasjoner i lokalsamfunnet. Gjennom dem kan en nå videre ut med et budskap om at barna har like stor verdi som de voksne, og at de har krav på beskyttelse, forteller Sture. I provinsen Kampot hjelper Normisjon de lokale kirkene til å bevisstgjøre og undervise foreldre om barns utvikling, sikkerhet og rettigheter. Oddvar Holmedal tilbake i India der han tidligere var misjonær. Han opplevde lite fornyelse og kirkevekst mens han var misjonær. Nå gleder han seg over at situasjonen har snudd. Nils Magnar Sture foto: Kristina Hvarnes Andersen foto: Misbruk av barn er et stort problem i Kambodsja. Denne plakaten oppfordrer til å beskytte barna. Prosjektnr: International Cooperation Cambodia (ICC) Budsjett: kr Fargerik Mosebok Guri Enger er misjonær i Mali. Mali. Misjonær Guri Enger måtte ty til et fargekart fra en norsk malingsbutikk da hun og oversetterteamet skulle oversette 2. Mosebok til kassonké. Fargene fiolett, purpurrød og karmosinrød strevde vi med. De har ikke så mange farger her, sier hun. Vi endte med å si mot blå, mot rød og rød. De rakk å komme gjennom 2. Mosebok før jul, og dermed er bibeloversettelsesarbeidet i rute. Enger kom til Norge i januar, og reiser tilbake til Mali først om et år. I Norge skal jeg fortsette med å gå gjennom tekstene som oversetterne har jobbet med, men først skal jeg ha tre måneders studiepermisjon, forteller Enger. Prosjektnr: Bibelen på kassonké Budsjett: kr Opptur i India Tekst Kristina Hvarnes Andersen Foto Privat Oddvar Holmedal var skuffet og deprimert da han kom tilbake til Norge etter å ha vært misjonær i India i mange år. Men så skjedde det noe. Oddvar Holmedal har de siste årene jobbet ved Normisjons hovedkontor i Oslo, ved internasjonal avdeling. Men han har også bak seg 15 års misjonærtjeneste i India. Da Normsjon og Acta hadde jubileumsfest i Storsalen i Oslo i januar, holdt Holmedal et vitnesbyrd. Frustrert og deprimert For meg fortonte tida i India seg som heller mislykket. Jeg kom hjem i 1997 frustrert og deprimert. Og jeg begynte å spørre Gud om vi hadde tatt feil av kallet, forteller Holmedal. I 2003 gikk han til samtale med prest i Storsalen, Olav Garcia de Presno. Holmedal var langt nede. Mens vi bad, sier Olav: «Jeg tror Gud sier til meg at jeg skal være med deg til India.» Noen måneder senere dro de to sammen til India. Purpose Driven Church Olav Garcia de Presno hadde tidligere bygd opp Storsalen menighet etter de fem hensikter for en menighet, populært kalt Purpose Driven Church, PDC. Og dette verktøyet for å bygge menigheter ble nå også godt mottatt i Normisjons samarbeidskirke i India, Northern Evangelical Lutheran Church (NELC). To år senere fikk Holmedal og Garcia de Presno også en unik mulighet til å presentere dette verktøyet for ledere i alle de elleve lutherske kirkesamfunnene i India. Influert av liberal teologi Generalsekretæren for føderasjonen av de lutherske kirkene, Dr. Augustine, opplevde at dette var et verktøy som kunne oppfylle hans visjon; «å ta kirkene tilbake til fundamentet». De hadde nemlig i mange år blitt sterkt influert av liberal teologi, sier Holmedal, og forteller at Normisjon etter dette har blitt spurt om å holde seminarer mange ganger, og sist høst var det et stort fornyelsesstevne i India, arrangert av NELC i samarbeid med Normisjon og OASE Norge. Holmedal mener det er viktig at Normisjon nå bruker denne muligheten til å hjelpe de lutherske kirkene i India til videre misjon, menighetsbygging og fornyelse. Prosjektnr: Fornyelse og lederopplæring i NELC Budsjett: kr

7 Nytt fra februar/mars 2011 norge 7 NORGE Hva skjer? februar 2011 Gran Canaria Utreise fra flere byer. Leilighetshotell ved havna i Puerto Rico. Reiseledere/talere: Steinar Tosterud og Kari T. Johnsen i samarbeid med Si-reiser. Program og påmelding tlf april 2011 Vårtur med Hurtigruten Bergen Bodø Vi er innom mange flotte byer og steder. Tilslutningsreiser og eventuell overnatting må ordnes privat. Det blir daglige samlinger under turen. Reiseleder: Oddmund Måseide og Kari T. Johnsen. Program og påmelding tlf april (Eller deler av påska) Påskedager på IMI-hotellet i Innvik Ledere/taler: Ragnhild og Thor-Bjørn Tjelta og Inge Hyld. Marta og Johan Vistnes (sang/musikk). Program/informasjon/påmelding til tlf Ekspressbusser kjører daglige ruter til Innvik fra øst, sør og nord juni 2011 Forsommer- cruise til Brügge og Amsterdam Turteam: Jon Teigen og Kari T. Johnsen. Viking Crown Lounge med 360 graders panoramautsikt. Soldekk, Normisjon svømmebasseng, er en fri og selvstendig utflukter, misjonsorganisasjon kristent fellesskap. Påmelding til om Si-reiser. har som Tlf. visjon å 90 nå 00 unådde og gjøre dem til disipler. Vi samarbeider med Den Norske kirke og andre kirkesamfunn i Norge og i ti land i Sør-Amerika, Afrika og Asia. Seniorkonsulent Normisjons seniorarbeid retter seg mot generasjonene fra 55 pluss, og ønsker å nå seniorgenerasjonene med kristent fellesskap, kultur, reisetilbud, kursaktiviteter m.m. Stillingen er ledig fra 15. august Stillingen er tilknyttet Normisjons sentralledelse, men kan betjenes fra hjemmekontor. Hovedoppgaver: Lede og koordinere seniorarbeidet i Normisjon Utvikle seniorarbeidet Veilede regionale og lokale medarbeidere Planlegge og gjennomføre sentrale seniorarrangementer, bl. a. 3-4 årlige utenlandsreiser Erfaring fra forkynnelse og administrasjon er ønskelig Stillingstørrelse: % Lønn etter Normisjons regulativ Søknadsfrist: 1. mars For mer informasjon, se eller kontakt: Svein Granerud, tlf ; Søknad sendes på e-post til eller til Normisjon, Postboks 7153, St. Olavs plass, 0130 Oslo Anbefaler: Letogfinn.no Ressursside for fellesskap i Acta og Normisjon Forkynnelse: Seminar fra jubileet til Normisjon Andakt/barn: Skattekiste med bibelord Informasjon: Bildeserie fra Aserbajdsjan Barn kan nå døpes i Normisjons forsamlinger med biskopens godkjennelse. Ny dåpsavtale Tekst: Kristina Hvarnes Andersen Foto : Illustrasjon, Stockphoto Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband(NLM) og Indremisjonsforbundet(Imf) har inngått avtale med Den norske kirke om dåpsrutiner. Normisjon får nå en fast ordning for melding av dåp og registrering av kirkemedlemskap for dem som blir døpt i en Normisjons-forsamling. Ikke eget trossamfunn For oss i Normisjon er dette viktig fordi vi ikke er et eget trossamfunn, og dermed har ansvar for å legge til rette for at barn som døpes i våre forsamlinger blir innmeldt i Den norske kirke - eller et annet luthersk kirkesamfunn, sier Svein Granerud, leder i Normisjon i Norge. Og for Den norske kirke er det ikke minst viktig at alle bispedømmer har lik praksis når en mottar melding om dåp i en organisasjonsbasert forsamling. At avtalen stiller krav til at dåpsliturgien må uttrykke en evangelisk-luthersk forståelse av dåpen, er selvfølgelig noe vi med glede stiller oss bak. Uten krav til ordinasjon Granerud er glad for at bispemøtet gjennom denne avtalen anerkjenner dåp i en organisasjonsforsamling uten å stille krav til at den som forretter dåpen skal være ordinert og heller ikke krever at forsamlingen skal være under biskopens tilsyn. I Normisjon har vi et selvstendig tilsyn med forsamlingene våre, og vi gir forsamlingslederne fullmakt til å forrette dåp og nattverd. Det utfordrer forsamlingene til å gi barna et godt tilbud om trosopplæring, sier Granerud. Trosopplæringsansvar Hvor vanlig er det med dåp i Normisjons foreninger/forsamlinger? I 7-8 av Normisjons-forsamlingene forrettes det dåp. Totalt blir det døpt et titall barn i året. Hva er grunnen til at noen vil ha dåp i Normisjon-regi fremfor i kirken? Det kan nok variere noe, men den vanligste grunnen er at foreldrene hører til i forsamlingen og ønsker at barnet deres skal bli døpt der hvor de har sin tilhøriget, sier Granerud. Svein Granerud Vi har ansvaret for at barna blir innmeldt i Den norske kirke.

8 8 vestfold/buskerud februar/mars 2011 Nytt fra vebu Felles regionstyremøte «Hadde eg ikkje eit direkte kall hadde eg ikkje helde på alle desse åra!» Tar bussen på jobben foto: Sam Tore Bam le Felles arbeidsutvalg for Telemark og VeBu Strand leirsted: Lørdag 11. desember satte regionstyrene i Telemark og VeBu hverandre stevne på Strand leirsted utenfor Sandefjord. På agendaen stod bare en sak, - spørsmålet om man skal utrede og foreslå en sammenslåing av de to regionene. Regionene samarbeider nå om flere ansatte om har felles administrasjon i Skien. Full effekt av samarbeidet får vi ikke før vi eventuelt velger å slå oss sammen. Regionstyrene ble enige om å legge fram forslag for årets årsmøter om å utrede en sammenslåing, med sikte på å gjøre et endelig vedtak på i I samtalen ble det lagt stor vekt på ønske om å føre debatten om en fusjon mellom regionene så åpent som mulig. Det ble også tatt til orde for å tenke i retning av en organisasjonsmodell der regionen blir inndelt i passende distrikter med egne områdestyrer. Disse styrene kan få det strategiske ansvaret for i sitt område og fremme samarbeid mellom foreningene på en bedre måte enn vi makter fra dagens regionkontor. Regionen vil fortsatt være en felles administrativ enhet som tar seg av det som krever kompetanse i administrative fag. En områdetenkning kan også åpne for sette sammen regionstyret med representanter fra hvert områdestyre, i stedet for dagens valgordning. All tenkning omkring dette er på et foreløpig stadium, men vi vil sende ut noe om dette til foreningene i forbindelse med innkallingen til årsmøtene i april. Tekst Tor Bringaker Foto Tor Bringaker Gunnvor Kreken fra Ål i Hallingdal er vår misjonsleder i regionen og har vært ansatt siden Hun startet som barnearbeider i Santalmisjonen. I alle disse årene har hun fartet i Buskerud og Vestfold, nå også i Telemark, uten å kjøre egen bil. Det hører og med at hun er den medarbeider som er flinkest til å ta med seg blader for utdeling til foreninger og menigheter. Hvordan greier du å komme deg frem med alt du har med deg både av blader og bilder? «De fleste stadene går det tog eller buss! Viss ein har ryggsekk og trillekoffert så går det bra. Men eg er og avhengig av trofaste misjonsvenner. For det går ikkje alltid eit tog! Eg håper misjonsvennene får velsignelse tilbake når dei stiller opp med bil!» Tidsbruk Hva med tidsbruk? - Blir det mye venting, improvisering, kamp for å nå neste tog eller buss? «Det går nok lenger tid når ein er avhengig av tog/buss. Det er ikkje alltid det korresponderer! I ventetida prøver eg å lese og forberede meg litt. Det hender eg treffer kjente på stasjonen. Men det er ei utfordring viss det er store forsinkelser! Men eg trur det berre er eit par gonger på alle desse åra eg har kome for seint. Når eg bruker buss/tog får eg god tid til å lese og gå gjennom saker og ting. Sove litt kan eg og gjera, å be for andre på toget og bussen, eller eg tek ein runde rundt på kloden vår!» Gjestfriheten Blir det mye overnatting og hva gjør det med deg? «Det blir ein del overnatting, eg prøver jo å legge opp til fleire dager med møter i same område. Eg synes det er positivt for eg blir kjent med mange kjekke mennesker! Men innimellom blir det litt lenge borte fra heimen i Ål! Det å ha litt meir tid enn berre å vera på møte synest eg er fint. Gjestfriheten er stor rundt hjå misjonsvennene! Det er godt å oppleva! Bønnelista Har du en god historie/opplevelse ved bruk av buss/tog? Eg skulle ta buss ein strekning i Vestfold. Den bussen eg skulle ta var forsinka, så eg tok ein annan. Der kom det på ei dame eg kjenner litt. Me hadde ein fin prat, og så seier ho: «Eg har deg på bønnelista mi, det har eg hatt i mange år». Det var eit kjempegodt håndslag å få, ein torsdag først i desember!» Kallet Hva driver deg til å reise på denne måten? Eg trur eg vil seia det så sterkt at det er kallet som driv Guttas kveld foto: Privat Strand leirsted: Suksessen fortsetter! Standstyret inviterer til GUTTAS KVELD- det som tidligere var Mannsmøte, på Strand leirsted tirsdag 12. april, kl Tema for kvelden er : «En glad og munter aften med Karsten Isachsen» Det blir kulturelt innslag og noe å bite i. GUTTER I ALLE ALDRE: SETT AV KVELDEN! Vi får besøk av presten, forfatteren og kåsøren Karsten Isachsen. Prest og forfatter Karsten Isachsen kommer til Strand.

9 Nytt fra februar/mars 2011 VESTFOLD/BUSKERUD 9 Nytt SMM prosjekt på Nøtterøy Alle tre menighetene Torød, Teie og Nøtterøy har valgt to avtaler, for Normisjon og for Areopagos. Søndag 9. januar var det underskriving av avtaler i alle tre kirkene. Prosjektet er: «Støtt Udifolket i Aserbajdsjan». Senere var det «Hellig tre kongers»-fest der vi presenterte prosjekta litt mer. Chris Millett skal reise i VeBu I forbindelse med samarbeidet mellom Normisjon Telemark og VeBu skal Chris Millett, som er fellesskapsutvikler og forkynner i region Telemark, nå også besøke foreninger i Vestfold og Buskerud. - Jeg gleder meg til å treffe nye mennesker og foreninger, sier Millett. Gunnvor er vant til trillekoffert og busholdeplasser! meg! Hadde eg ikkje fått eit direkte kall hadde eg ikkje helde på alle desse åra! Det hadde eg ikkje hatt mot til! Men eg må og seia at eg trives i jobben. Eg synes det er kjekt å reise rundt på møter, få lov til å fortelja fra arbeidet i våre samarbeidsland, og få holde andakter. Når eg då får tilbakemeldinger om at det er flott å få Eg trur eg vil seia det så sterkt at det er kallet som driver meg. høyre nytt fra arbeidet ute og at det kjem folk her litt nærmere. Då blir eg inspirert til å fortsetja. For når misjonsvenner rundt omkring blir tent, så kan dei tenne andre! Samen kan me nå fleire, både heime og ute.» Som voluntør til Uganda Tilbakemeldinger Gunnvor blir tatt vel imot og får mange gode tilbakemeldinger på det hun formidler. Hun får og en spesiell kontakt med folk når hun er avhengig av transport og husly. Det er faktisk mulig i vår tid å reise kollektivt for misjonen. Gunnvor har vist det. Rapport fra ungdomsarbeideren Silje Elisabeth Breivoll: Denne helgen har vi i Kongsberg vært så heldige å hatt besøk av en gjeng fra Chill Out, ungdomsarbeidet til Norkirken Drammen. Vi fikk være med på Chill Out- «leirkveld» lørdag, og vi inviterte til H2O-samling under søndagsgudstjenesten. Stikkord for helga må ha vært felleskap, nye venner, vitnesbyrd, Guds-nærvær, Bibel, Jesus, leik, god mat og moro. Ellers så gleder en Kongsberggjeng seg veldig til den kristne ungdomsfestivalen Impuls i Stavanger siste helga i januar. Det blir starten for Youngsters, det felleskirkelige og mer utadretta tenåringsarbeidet i byen. Les Johannes 17, Guri Enger på heimeopphold Guri Enger fra Sigdal, misjonær i Mali, kom til Norge 1, januar for eit års heimeopphold. Dei første tre månedene skal ho ha studiepermisjon for å jobbe med ei masteroppgave ved MF. Seinare skal ho fortsetja med å gå gjennom tekstene som oversetterne har jobba med. Ho gledar seg til å gå på ski! Uganda. Først i september reiste en gjeng «seniorer» til Uganda. Edel og Tor Knutsen fra Tønsberg var med. Arbeidet ble organisert av en organisasjon som het FORUM og som har sitt utspring i Gå-Ut-Senteret. Det startet i 1997 da Rune Gustavsen var rektor der. Arbeidet vårt besto i bistand og undervisning innen disse hovedområder: Helse, mikrofinans, skole og søndagskole, landbruk og installering av solpaneller.» forteller ekteparet Knutsen. De besøkte også fengsler der de tok med seg bibler. Insatte hadde ofte små barn hos seg i fengselet og vi fikk overvære barnedåp av 3 barn. Fengselets egen prest forrettet, sier Edel og Tor Knutsen. Du også kan bli voluntør i Normisjon. Det betyr å gi av din tid til oppgaver i et av våre samarbeidsland. foto: Tor Knudsen Edel og Tor Knutsen fra Tønsberg var frivillige i Uganda. Ressursdatabasen LetogFinn er en resursside på internet for Acta og Normisjon. Ressursene du finner på denne siden blir lagt ut av mange hundre ledere i fellesskap over hele landet. Målet med siden er å gi fellesskap ressurser til å drive misjonsvirksomhet på en kreativ og moderne måte.

10 10 vestfold/buskerud februar/mars 2011 Nytt fra Tre på Horisont Gardermoen: januar var det medarbeidersamling, kalt Horisont, i Normisjon og Acta. Over 200 ansatte fra hele landet var samlet på Gardermoen for inspirerende dager. Vi har stilt 3 deltagere noen spørsmål: 1: Hva har vært det beste med Horisont? 2: Hva gjør deg stolt av å være med i Normisjon/Acta? 3: Hva tar du med deg hjem etter Horisont? 4: Hva er ditt misjonsland? Gunnar Bergem, Actaleder i region Møre: 1: Seminaret med Bohdan Hrobon fra Slovakia. Hans holdning til arbeidet gjorde inntrykk. Det var en optimisme du får kanskje ikke gjort alt du vil på så kort tid du ønsker, men du må hele tiden være bevisst at det arbeidet du gjør for Gud er viktig - om det tar 1 eller 10 år. 2: Bredden. Spennet i det vi gjør og det vi har av forskjellige foreninger/forsamlinger 3: Kan ikke plukke ut èn ting, men det har vært inspirerende 4: Norge Lars Iver Jensen, ungdomsarbeider i Vennesla, region Agder: 1: Seminaret til Svein Granerud om «Gud, jeg og omvendelsen hvem gjør hva.» 2: At Acta vil nå ungdommer med Jesus 3: Det jeg har lært på seminaret om at det er Gud som begynner. Tema for Horisont er «Vi vil videre» Det er håp for arbeidet vårt i Acta og Normisjon: folk tar imot Jesus! 4: Russland Guri Enger, Misjonær i Mali (opprinnelig fra Buskerud): 1: Det å treffe folk. Når en har vært borte fra miljøet hjemme er det godt å treffe folk. 2: Vi vil fortsatt misjon. Glad for at vi har en leder som så tydelig fronter det og at Normisjon vil gå inn til kilden, til Jesus, for så å gå ut. 3: Responsen og samtalene med andre som står i samme arbeid bl.a. med oversettelse. Fortsatt fokus på misjon 4: Mali Drama fra dalen Sju jenter har vald drama som aktivitet på S-klubben. Hemsedal: Dramastykket handla om Lars Skrefsrud. Målet for dramaøvingane var Normisjons jubileumshelg i Oslo januar. Framføringa var laurdag i Katakomben i Bok og Media. Skodespelet vart filma, og synt på storskjerm på Jubileumsfesten same kvelden. Sundag var dei var med på jubileumsgudsteneste i Nordstrand kyrkje. Filmatiseringa av skodespelet er lagt ut på nettstaden www. letogfinn.no og kan visast i dei mange barneklubbane Normisjon driv. Sjukdom Det er ein flott jentegjeng som hadde øvd med liv og lyst. Men så vart det problem då dei kom til Oslo, ei av jentene vart sjuk. Då steppa Idunn Markegård inn som vikar og fekk øvd ein Fra venstre: Idunn, Hanne, Lene Sofie, Linnea, Elin og Nora. Nye fakturaadresser! Fra 1. januar i år har begge regionene byttet regnskapsbyrå. Vi bruker nå NLM Økonomiservice i Kristiansand. Omleggingen innebærer at alle fakturaer skal sendes direkte til regnskapskontoret uten å gå innom regionen, Acta eller leirstedene. Reiseregninger må sendes til regionkontoret. Fakturaer for VeBu skal sendes: Normisjon Region VeBu Postboks 410 Lundsiden 4604 Kristiansand time på rolla si som Anna. Det var kjempetøft gjort! Solveig Juven Gjærde har vore med som instruktør. Ho og Sebjørg Marie Jordheim var med dei til Oslo. Sebjørg skreiv dette stykke til bruk i eigen S-klubb for ein del år attende. Ho fortel at innholdet er absolutt ikkje gått ut på dato. Mange av dei Elektroniske fakturaer sendes: Fakturaer for Telemark sendes: Normisjon Region Telemark Postboks 410 Lundsiden 4604 Kristiansand Elektroniske fakturaer sendes: NB! Det er svært viktig at ikke disse adressene blandes sammen! problema som Skrefsrud møtte etter opphaldet i fengselet er like aktuelle i dag. Disse deltok i skuespllet: Idunn Intelhus Markegård, Hanne Intelhus Markegård, Lene Sofie Mythe, Linnea Johansson Thorset, Elin Ulsaker og Nora Løken Ansjøn. foto: Knut Gunnar stø yle ActaLeder Svein-Tony Gårdsø Actaleder i VeBu Nest siste søndag i november i fjor tok Acta VeBu seg en tenkepause. En tenkepause som varer helt frem til 1.mars i år. En pause for å tenke og for å be. «100 dager i Acta» har vi kalt denne perioden. Vi har gjort dette før. Redusert den utadretta virksomheten til et minimum for å bruke tida internt, blant stab og frivillige. For å diskutere det arbeidet vi holder på med, evaluere det og finne veien videre. Første gang vi gjorde dette var det mange som protesterte. Vi bestemte oss for å kutte ut altsom het «bohjemme-leirer». Begrunnelsen fra Actastyret den gang var at vi trengte tid til å tenke ut noe nytt, og at «bo-hjemmeleir» var en arv vi hadde med fra Santalmisjonen. Vi ønsket å utforme vårt eget leirtilbud noe vi kunne si var Acta sitt leirarbeid. Vi ville videre, bli bedre på leir og nå enda flere. Den gang som nå, ønsket vi å være i fremste rekke for å nå stadig nye og flere med evangeliet. «100 dager med Acta» er en ny periode der vi har lagt det meste av det utadretta arbeidet på is. Vi evaluerer nå alt lei arbeidet. Hver eneste Actasten skal snus og vendes. Hjemme hos meg klokken halvåtte» er et populært TV program. Her inviterer fire personer hverandre hjem til middag og gode samtaler. Acta VeBu har lånt denne ideen og inviterer til «Hjemme hos meg klokka sju». I løpet av våren skal Actafolk invitere andre hjem til middag, samtale om Acta og til bønn. Alle skal Av og til kan det være lurt å ta seg god tid til å tenke. bli hørt i denne runden vi har nå. Målet er minst 30 slike «hjemme hos meg klokka sju» samlinger, med totalt minimum 120 gjester. Mange protesterte da vi la ned bo-hjemme-leirene. Året etter var vi ferdige med å tenke, og vi satte i gang med vårt eget leirtilbud «expedisjon». I løpet av 4 år hadde vi arrangert nesten 70 slike leirer i vår region og nesten 3000 barn hadde vært på disse leirene.

11 Nytt fra februar/mars 2011 tro 11 Andakt Trond Engnes leder regionstyret i Telemark Jorden gir grøde Oversettelse: Erlend evenstad BUSINESS EN GÅR DÅRLIG... JEG BURDE GJORT EN MARKEDSUNDER- SØKELSE FØR JEG ÅPNET APOTEK HER. Innspill Leif Gunnar Vik Medieleder Normisjon Kommunikasjon er bra! Min sju år gamle sønn hadde temauke i 1. klasse om kommunikasjon. De skulle lære at alt vi mennesker gjør handler om å kommunisere. Akkurat nå leser jeg er bok av Karsten Isachsen om konflikter som løses gjennom at partene har kommunikasjon. Det er 10 år siden Normisjon ble født. Vi ville nå unådde og gjøre mennesker til disipler. Fremtidsbildene ble tegnet med sterke farger. Men en smertefull småbarnsfase førte til store økonomiske utfordringer. Mange av dem som skulle kommunisere Normisjons visjon ble overtallige for å få økonomien under kontroll. Moderne kommunikasjon utfordrer sterkt de tradisjonelle kristne organisasjonene. Det nytter ikke lenger å komme med tydelige budskap uten å ha kanaler for å fange opp hva publikum mener. Samfunnet har vent seg til en kommunikasjonsform som i stor grad går begge veier. Kristne organisasjoner som ikke tar det på alvor blir satt på sidelinjen og deltar ikke i utformingen av samfunnet. I dag leser du i Normisjons nysatsing. Vi lager en informasjonsavis som kommuniserer det som skjer på regionnivå, nasjonalt og internasjonalt. Avisen gir oss mulighet til å inspirere deg som leser og gi deg en sterk tilhørighet til Normisjon. Men avisen skal ikke bare være enveiskommunikasjon. På baksiden finner du kontaktinformasjon til oss som jobber med avisen. Vi setter pris på litt tekst og et bilde fra der du er engasjert i Normisjon. Du kan også gi oss tilbakemelding på Twitter. Kommunikasjon er bra. Men det finnes måter å kommunisere på som er bedre enn andre. Det er Jesus det beste beviset på. Han fortalte om Gud og var samtidig mottakelig for påvirkning av de menneskene han møtte. Dagens Normisjon er deg og meg som har et klart ståsted som Jesu disipler. Vi vil si det viktigste og samtidig være sterke nok til å kunne la oss påvirke og berøres av menneskene rundt oss. Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Vekst er også det vi drømmer om for våre fellesskap. En vekst som viser seg i at flere mennesker slutter opp om våre arrangementer og finner sin tilhørighet i våre fellesskap. Vekst er barn og unge som blir med på søndagsskolen og leir, i Soul Children og ungdomsklubben. Vi lengter etter å se at nye mennesker finner et nettverk av kristne venner og at vi sammen har et sted hvor vi kan modnes og vokse som mennesker og i troen på Jesus. Vekst er også et ord og en sak som fort skaper dårlig samvittighet. Drømmen og virkeligheten kan virke så langt fra hverandre. Oppslutningen om våre møter og arrangementer har ikke blitt slik vi håpet på og jobbet for, og det er ikke fritt for at det er en del mismot Be og arbeid i Normisjon og acta Regionene Be for de menigheter i våre to regioner som har misjonsprosjekter for Normisjon. Særskilt de tre nye: Nenset/ Gimsøy, Sem og Nøtterøy. Victoria og John Gertsen utsendt fra Drammen til Sheki i Be for foreninger. For nytt mot foran et nytt arbeidsår og oppfinsomhet i å utvikle fellesskap slik at det ivaretar de som er der og at de når nye med evangeliet. Be om visdom for regionstyrene i deres arbeid med utredning av regionssamarbeid. å spore blant folk med hensyn til kristendommens stilling i landet vårt. Slik sett kan vekst bli et slitsomt ord, et ord som tapper for krefter og tar mot og frimodighet fra oss. «Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks og til slutt modent korn i akset.» (Markus 4,26-29) Dette er et ord fra Gud til å hvile og være i. Veksten er ikke mitt ansvar. Det er ikke du som skal frembringe Guds rike. Det er ikke vi som skaper tro, som forandrer liv, som lar det nye livet leve. Det er Gud selv som gjør det. «Jeg plantet, Apollos vannet..for vi er Guds medarbeidere», sier Paulus. Utland Våre små og store bidrag betyr noe. Vi kan dele tros- og livserfaringer med noen som vi får en tillitsfull og god relasjon til. Våre holdninger og handlinger kan legge forholdene til rette for vekst. Et vennlig ord, en oppmerksomhet, tid til å se og høre på et medmenneske, en hjelpende hånd, dette kan mykne opp det som har blitt tørt og hardt i et menneskes forhold til kristendom og gudstro. men Gud gav vekst. Mulighetene for forandring og vekst ligger gjemt i evangeliet. Det som har spirekraften i seg. Vårt ansvar er å gjøre Jesus kjent. Gud selv tar ansvaret for veksten. Veksten er ikke mitt ansvar. Det er ikke du og jeg som skal frembringe Guds rike. Aserbajdsjan Vær med å gi styrke og utrustning for det nasjonale lederskapet i de kristne fellesskapene i Sheki, Ganja og Baku. Må utsendingene få jobbe med tålmodighet, oppfinnsomhet og kjærlighet til folket i Aserbajdsjan. La det humanitære arbeidet lykkes i å løfte mennesker ut av håpløshet og fattigdom, og bygge gode verdier inn i det aserbajdsjanske samfunnet. Norge Gi visdom og innsikt til dem som har tilsyn for og tilhørighet til forsamlingsnettverket slik at flere kan bli nådd av deg. Skap vekst, mot og vilje til fornyelse i de mange foreningene som har knyttet seg til vekstnettverket. Skap kristen enhet i våre levende og voksende fellesskap. Kr 0, Innsamlet pr kr 1,7 mill. Budsjett julegavekampanje kr 1,4 mill. Julegavekampanjen 2010 har så langt samlet inn 1,7 millioner kroner til Normisjons arbeid. Det er 300 tusen kroner mer enn budsjettert. Mer info:

12 Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, barnehager og skoler. Vi vil nå unådde og gjøre mennesker til disipler. Acta- barn og unge i Normisjon har nærmere medlemmer over hele Norge som er organisert i lokale fellesskap. Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus Kalender Telemark våren 2011 Arrangementer 13. juni. 2. pinsedag PINSEMØTE/ OKSØYASTEVNE på Oksøya leirsted Detaljer senere. ACTA JANUAR-APRIL februar VINTERLEIR Bli med på leir da vel! Vi skal ha det kjempe gøy på Trovassli. Du treffer mange andre på din egen alder fra hele Telemark. Det blir mange sprell, og mye moro både ute og inne. Vi kommer også til å ha med oss noen av aktivitetene fra 24 hours festivalen. Jarle Storebø er leirsjef og han har med seg mange kule ledere. Er du redd for at du må bli passa av ei gammal tante i viterferien, så er det mye bedre å være sammen med oss på leir. Alder: Tweens (5-7.trinn) Pris: kr buss Påmeldingstart: 20.januar kl 10 Påmeldingstopp: 14. februar mars PAPPALEIR Endelig er det pappaleir igjen. Mamma får frihelg og pappa og barn drar på leir. Her blir det aktiviteter både for store og små. Dette er en av våre mest populære leirer. Så her må du være rask på avtrekkeren. Jan Inge Lia er som vanlig leirsjef og har mange flotte ledere med på laget. Ikke nøl med å meld deg på om du vil være med på denne leirhelga sammen med barna. Pris voksen: kr 700,- Pris barn: kr 450,- Påmeldingstart: 1.februar kl 17 Påmeldingstopp: 4.mars april KVIKK LUNSJ LEIR Vi gjentar suksessen fra ifjor og arrangerer på ny Kvikk-lunsj leir for deg som går på videregående og oppover. Det blir bra bibeltimer, lovsang og tid til å være sammen; både med Jesus og andre bra folk. Vi skal være sammen, bli godt kjent og snakke om tro. Sammen skal vi bli bedre kjent med det å følge Jesus. Vi tar også en dag til Rauland for å teste skia og brettet. Alder: 1. videregående og oppover Pris: kr 710,- + heiskort Påmeldingstart: 1.februar kl 10 Påmeldingstopp: 8.april april UNGDOMSLEIR Ungdomsleir er for deg som våger å satse, uten å vite om du lander på begge beina. Knut Gunnar er leirsjef og på denne leiren blir det mye moro, dårlig humor og knallharde konkurranser. Det blir bålkos i lavoen og hyttekos. Det blir også tur til Rauland skisenter for å stå på ski eller brett. Det blir spennende andakter, og vi skal bruke mye film for å bli bedre kjent med hvem Jesus er. Og sist men ikke minst; Hvem vinner påskas gullegg??? Alder: trinn Pris: 710 kr + buss + heiskort Påmeldingstart: 1.februar kl 10 Påmeldingstopp: 12. april SLIK MELDER DU DEG PÅ LEIR: 1) Besøk hjemmesiden vår: 2) Klikk på teksten «Vinterleirer 2011». 3) Fyll ut skjemaet der. 4) Betal med bankkortet ditt. (som på nettbanken). 5) Du får da en bekreftelse på at du er påmeldt. Du vil få et leirbrev tilsendt med mer info om leiren og hva du skal ta med deg i sekken på leir. SOMMERLEIRENE: juni: Lederleir juni: Alf leir juni: Kompis leir (8.-10.) juni: Kids Camp (2.-4.) 30 juni - 3.juli: Besteleir juli: Familieleir juli: Ta Sjansen (5.-7.) telefonnummer og adresser REGION TELEMARK Besøksadresse: Lundegt. 15, 3724 Skien Postadresse: Postboks 297 Sentrum 3701 SKIEN Tlf Faks Åpningstid: mandag - fredag kl Tirsdag stengt. Bankgiro Org.nr: Nettside Regionstyreleder Trond Engnes Tlf Regionleder Sam Tore Bamle Tlf Kontorfullmektig Lillian Ottersen Tlf Fellesskapsutvikler/forkynner Chris Millett Tlf Acta- barn og unge i Normisjon Telemark Acta-leder Gunn-Marit Eriksrød Selle, Tlf / Barne- og ungdomskonsulent Knut Gunnar Støyle. normisjon.no Oksøya leirsted Tlf Trovassli leirstad: Tlf: NYTT FRA NORMISJON NR 1/2011 ÅRGANG 1 Tidligere «Indremisjonstidende» og «Tidende». Ansvarlig redaktør: Sam Tore Bamle Redaksjonssekr.: Chris Millett Redaktør for side 6-9: Leif Gunnar Vik, tlf Grafisk formgiver: Hanne Liv Gylander Stoff-frist for neste blad: 11. mars 2011 Kalender VeBu våren 2011 Arrangementer 16. og 17. april PÅSKEMØTE PÅ STRAND Taler: Gunnar Prestegård Sang og musikk: Laila Eliassen, Palmelørdag: 16.00: Kaffe : Møte 18.30: Kveldsmat 19.30: Møte Palmesøndag 11.00: Gudstjeneste/kirkekaffe 13.00: Paskeprogram 14.00: Middag 16.00: Avslutningsmøte Priser: Kveldsmat kr. 100,- Kirkekaffe kr. 45,- Middag kr. 270,- Overnatting: kr. 470,- m.frokost Påmelding til Strand innen 12. april. Tlf mai DUGNADSLEIR PÅ STRAND Gratis kost og losji! Tirsdag fra kl Onsdag fra kl Påmelding og detaljert program: Strand leirsted tlf juni PENSJONISTTREFF PÅ STRAND Taler: Martha Irene Eriksrød Sang og musikk: Torbjørn og Marte Aurlien, Jorunn Flaaten. Program: 11.00: Gudstjeneste 12.30: Middag 14.30: Kaffe og kaker 16.00: Møte Kuverpris: kr. 295,- Påmelding: Strand leirsted tlf: ACTA JANUAR MAI 1.januar 1. mars: 100 DAGER I ACTA - bønneaksjon: 100 sekunder med bønn hver dag - Bibelaksjon: 100 minutter med Bibellesing i måneden - «Hjemme hos meg halv sju». (cellegrupper i hele regionen) februar: LEDERWEEKEND Målgruppe: Ledere påskeleir Sted: Oslo? 6. februar: NYTT BARNEARBEID - KICK OFF Målgruppe: 0-13 år Sted: Sandefjord Normisjon februar LEDERKURS NON STOP Målgruppe: Ledere mellom år Sted: Drammen mars FREE ZONE Målgruppe: Konfirmanter + ungdommer i Acta som ledere Sted: Mjøndalen mars LONDONTUR Målgruppe: Dreamteam Sted: London april: EUREKA Målgruppe: 8-12 år + ungdommer i Acta som ledere Sted: Norkirken Drammen april: PÅSKELEIR 2011 Målgruppe: år Sted: Lillehammer april ACTA HAPPENING Målgruppe: Alle Actaungdommer + Acta ledere Sted: Sandefjord mai EUREKA Målgruppe: 8-12 år + ungdommer i Acta som ledere Sted: Kongsberg DATOER FOR SOMMERLEIRENE FINNER DU PÅ VÅRE NETTSIDER telefonnummer og adresser Region Vestfold / Buskerud Postadresse: Postboks 297 Sentrum, 3701 Skien Besøksadresse: Lundegt. 15, 3724 Skien Åpningstid: Mandag fredag kl eller etter avtale. Tlf Faks normisjon.no Hovedbankforbindelse Sparebanken Pluss Konto: Foretaksnummer Nettside Regionleder Sam Tore Bamle Mobil Forkynner Tor Bringaker Tlf Misjonsleder Gunnvor Kreken Tlf Acta - barn og unge i Normisjon Vebu Postadresse Østerøyveien 233, 3237 Sandefjord Acta-leder Svein-Tony Gårdsø Tlf Strand leirsted og gjestegård Østerøyveien 233, 3237 Sandefjord tlf faks Bestyrer Berit Kulms Kjøkkenleder Åse Agledal normisjon.no Dalhøgd Fjellkapell Utleie Kontakt Eliassen, tlf Normisjon region Vebu er også eier av Danvik Folkehøgskole, Drammen Stoff-frist for neste blad: 11. mars 2011

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus.

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Liv

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5 SommerOase 2014, 2015 Les mer på side 6 et fornyelsesmagasin fra OASE nr. 02-2014 «Se, jeg forkynner

Detaljer

To skritt bak Side 4. Møt Jorunn Hauge. spenningens. OvermanneT av kjærlighet. De valgte. Peder fra Froland s 10. Nr 1/2010.

To skritt bak Side 4. Møt Jorunn Hauge. spenningens. OvermanneT av kjærlighet. De valgte. Peder fra Froland s 10. Nr 1/2010. mylder Magasin for misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2010 Årgang 3 Peder fra Froland s 10 Møt Jorunn Hauge To skritt bak Side 4 De valgte spenningens land Side 12 OvermanneT av kjærlighet Side 16 Misjonskirkene:

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Kyrkjelydsbygging i Carlisle

Kyrkjelydsbygging i Carlisle NR. 4/12 ÅRGANG 53 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Kyrkjelydsbygging i Carlisle Ingvild og Roar Hallesby Evjedal i givande ungdomsarbeid i Nord-England. Side 14-15 Roar Hallesby Evjedal,

Detaljer

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar mylder Nr 2/2012 Årgang: 3 Opplag: 45 000 Gratis til alle husstander! Magasin fra misjonskirkene i Kristiansand, Søgne og Vennesla Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar s 6 MGP-Nina synger videre s 28 Nytt

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer