Prøv selv og oppdag at CRC er den beste løsning for deg!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.crc.se Prøv selv og oppdag at CRC er den beste løsning for deg!"

Transkript

1 Industri Produkter Thousand-and-one solutions Rensemidler / Smøremidler / Korrosjonsbeskyttelses produkter / Maling / Sveiseprodukter / Lim / Spesialprodukter / Tilbehør

2 CRC Industries er en verdensomspennende produsent og leverandør av kjemiske produkter til industri, auto-og elektro markedene. Selskapet består av fire driftsgrupperinger, med hovedkvarter i USA, Belgia, U.K og Australia. CRC Industries Europe er ISO 9001 sertifisert. Vi produserer og leverer: Rensemidler Smøremidler Korrosjonsbeskyttende produkter Lim Sveiseprodukter Tilsetninger Maling Slippmidler til støping Andre spesialprodukter... til Europa, Afrika og områdene i midt- Østen. Vi garanterer at vi leverer høykvalitets produkter ved å følge de strengeste retningsregler som gjelder, innen forskning, utvikling og produksjon.. Vi anstrenger oss til det ytterste for å møte de strengeste av dagens krav til, helse miljø og sikkerhets standarder. Dessuten utvikler CRC nye produkter og fortsetter samtidig å forbedre de eksistererende produkter til å etterkomme våre kunders ønsker. For mer detaljert produkt informasjon, tekniske data og sikkerhets datablad, vennligst besøk vår webside: Prøv selv og oppdag at CRC er den beste løsning for deg! All informasjon er basert på test resultater gjort av CRC Industries. All produkter bør testes for sin kompabilitet på et mindre område, før det taes i bruk. CRC Industries gir ingen garantier av noe slag for de nevnte data i denne brosjyren og har intet ansvar for eventuelle produktforandringer etter utgivelsen av denne brosjyren.

3 Rensemidler 8-19 Presisjon 10 Ekstra kraftig Vannbasert Håndrens 19 Smøremidler Skjæreoljer 23 Oljer Tørrsmøring 27 Fett Pasta 31 Teknisk informasjon 32 FPS Bulk oljer Korrosjonsbeskyttende produkter 38 Midlertidig 39 Varig Oversikt 43 Maling 44 Markering & Merking Annet 47 Sveiseprodukter 48 Sveiseslagg fjerner 49 Rensemidler 49 Ikke nedbrytende testing (NDT) 50 Limprodukter 51 Låsing 52 Forsegling 52 Festemidler 53 Spesialprodukter Tilbehør 56 Displayer 54 Ordbok 58 Indeks 59 3

4 FPS Food Processing Safe/ Sikker for næringsmidler NSF forklaring NSF er en forkortelse for National Sanitation Foundation, som ble etablert i 1944 som et foretak som leverer til selvkost og er en ikke statlig organisasjon. NSF International er en global utgiver av folkehelse og sikkerhets risiko forvaltnings løsninger til bedrifter, stat og forbrukere. I 1999, lanserte de deres frivillige Nonfood Compounds Registration Program(registrerings program for komponenter som ikke er næringsmidler) for å re-introdusere det tidligere autorisasjons programet administrert av U.S Department of Agriculture (USDA).(Departement for landbruk) Evalueringen av produkter er basert på formuleringen på en etikett revidering. Produkter som samsvarer med de aktuelle forskrifter og retningslinjer mottar et registrerings brev og blir inkludert i NSF White Book Fortegnelse over kjerne substanser - og ikke næringsmiddelkomponenter. USDA The USDA (United States Department of Agriculture) autorisere tidligere komponenter betegnet som ikke næringsmidler, inkludert rense - og smøremidler, innen næringsmiddelsektoren. I 1999, ble det tidligere autorisasjons programmet reintrodusert som et frivillig registrerings program av NSF International. USDA kategorier for smøremidler: USDA H1 for tilfeldig kontakt med næringsmidler. USDA H2 hvor det ikke er noen mulighet for kontakt med næringsmidler. CRC FPS (Food Processing Safe)(skader ikke næringsmidler) Avhengig av påføring, er alle CRC FPS produkt produsert for bruk i områder med næringsmidler. Begrensningene kan være påført produkter som har dobble koder når de benyttes som en til generelt bruk C1 rens. Alle CRC FPS produkter er NSF registerert Kontakt med næringsmidler Bare H1 smøremidler kan brukes på steder hvor det er muligheter for tilfeldig kontakt med næringsmidler. NSF kategorier Rense produkter Næringsmidler & emballasje må fjernes eller beskyttes. Skyll godt med rent vann. Ingen merkbar lukt eller synlige rester. A1 Generelt bruk. Generell rens for alle typer av overflater i alle avdelinger. A7 Metalrens & polish for bruk på overflater uten kontakt med næringsmidler i alle avdelinger. Lukt må fjernes før næringsmidler & emballasje eksponeres på nytt i området. A8 Avfetting og karbonfjerner beregnet til kokeutstyr for matvarer eller utstyr for røking av matvarer. (Egnet i alle avdelinger). Lukt må fjernes før næringsmidler & emballasje blir re-eksponert i området. Rensemidler for områder uten kontakt med næringsmidler. C1 Bruk av rensemidler og sanitære produkter på utstyr. Rensing med vann er nødvendig før utstyr settes tilbake i områder med næringsmiddelproduksjon. Løsningsmiddelbaserte renseprodukter. K1 Rense- & avfettingsprodukter for bruk i områder uten næringsmiddelproduksjon. Rensemidler + avskylling med vann er nødvendig før utstyr settes tilbake i områder med næringsmiddelproduksjon. K2 Løsningsmiddelrens for rengjøring av elektroniske instrumenter. Næringsmidler & forpakninger må fjernes eller beskyttes. Lukt må fjernes før næringsmidler & embalasje blir re-eksponert i området. K3 Tape & Limfjerner til forpakningsmateriale for næringsmidler. Næringsmiddel & forpakning må fjernes eller beskyttes. Rens/vaskemidler+ avskylling med vann er nødvendig før det tas i bruk igjen. Lukt må fjernes før næringsmidler & forpakninger blir re-eksponert i området. Smøremidler Benyttet på næringsmiddelproduserende utstyr : - Rusthindrende film (må fjernes før utstyr tas i bruk igjen) - Slippmidler på pakninger eller forseglinger til tanker/beholdere. - Smøremidler H1 Smøremidler hvor tilfeldig kontakt med næringsmidler kan forekomme. (møter kravene til FDA 21 CFR, seksjon ). H2 Smøremidler uten kontakt med næringsmidler. Spesielt P1 Forskjellig. Farge kode Område uten næringsmiddelproduksjon - Ikke kontakt med næringsmidler(avhengig av bruksområde) NSF Kat.: C1, K1 Område med næringmiddel produksjon - Ikke kontakt med næringsmidler NSF Kat.: A1, A7, A8, K2, K3, H2, P1 Område med næringsmiddel produksjon - Tilfeldig kontakt med næringsmidler kan forekomme NSF Kat.: H1 4

5 Miljø ECO vennlige produkter Forklaringer på ord og uttrykk Betegnelsene ECO, GRØNN, BIO er ofte benyttet direkte relatert til forskjellige typer produkter, men har en noe tvetydig og uklar betydning, så lenge som disse uttrykkene, ikke har noen lovmessig bindene definisjon. Når det gjelder kjemiske produkter kan en korrekt registrering kun gjøres etter testanalyser, utført av internajonalt anerkjente testlaboratorier. CRC s tilnærming til dette CRC har valgt å utføre registrering av disse produktene i henhold til OECD test retningslinjer (Organisasjon for Økonomisk Ko-ordinering og Utvikling). Spesielt på bakgrunn av vår investering i en bærekraftig innovasjon og vår omtanke for våre kunders helse, tilbyr CRC nå et fullt sortiment av produkter med høy yteevne og som har liten påvirkning på miljøet. Dette produktsortimentet er idag katagorisert på 2 nivåer: Nivå 1 Biologisk nedbrytbart på høyt nivå i samsvar med OECD 301B standard. Produktene som oppfyller denne standard vil bli påsatt etikett med denne logo. De vil også utstyres med betegnelsen ECO i sitt navn. Biologisk nedbrytnings test OECD 301B En høy konsentrasjon av testmateriale er blandet med en bakteriell blanding og den ultimate nedbrytning innen en 28 dagers periode er vurdert basert på CO2 produksjon. Et produkt er vurdert lett biologisk nedbrytbart når 60% av den teoretiske mengde av CO2 er produsert innen 28-dagers perioden av testen. Et negativt resultat betyr nødvendigvis ikke at produktet vil nedbrytes under relevante miljømessige forhold. Det er generelt akseptert at produkter som oppnår mellom 20 og 60% biologisk nedbrytbarhet kan betraktes som naturlig biologisk nedbrytbart. Generelle kriterier (Begrensende kriterier) 1. Hver enkelt formula skal ikke inneholde: Tung metaller,som kvikksølv (Hg), bly (Pb), kadmium (Cd) etc. kjent for sin giftighet og lange nedbrytning i miljøet. (ref 1) Substanser/Innhold av høy bekymring (SVHC). (ref 2) Substanser/Innhold med et globalt oppvarmimgs potensiale > 150 slik som HFC s. (ref 3) RoHS listede substanser. (ref 4) Nitrider. Aromatiske hydrokarboner. Klorider & bromider. Fosfater and Nonyl Fenoler i forbindelse med rensemidler. 2. Hvert enkelt formula vil ikke bli klassifisert som "giftig eller meget giftig for vann organismer, eller forårsake en ugunstig langtidseffekt på vannmiljøet. 3. Hver formula vil ikke klassifiseres som kan forårsake overfølsomhet/ allergi ved innånding eller kontakt med huden. Produktspesifikke kriterier (Inkluderene kriterier) Hver enkelt formula vil oppfylle minst tre av de følgende kriterier (avhengig av produkt kategori). 1. Hovedkomponent er vann eller inneholder minst 50% fornybare materialer(ref 5). Hvis det er smøremidler skal mengden av fornybare materialer være minst 70%, hvis det er fett minst 45%. (ref 6) 2. Formula inneholder mindre enn10 % flyktig organiske komponenter (VOC). (ref 7) 3. Økologisk forpakning. (ref 8) 4. For produkter oppført som korrosjons beskyttende, utføres en salttåkebeskyttelse over minst 250 timer. (ref 9) 5. Naturlig bilogisk nedbrytbar i henhold til OECD 302C*. (ref 10) 6. Naturlig biologisk nedbrytbar i henhold til OECD 301**. (ref 11) 7. Oppfyller kravene til den europeiske økoetiketten (se også (ref 12) Nivå 2 Miljømessig foretrukne produkter. Hvert produkt vil være i samsvar med utvalgte miljømessige kriterier: Generelle kriterier og et minimum på 3 ekstra kriterier. (se høyre kolonne). Ref 1. E. Lawrence, A. R. W. Jackson, J. M. Jackson (Eds.). Longman Dictionary of Environmental Science(ordbok i miljø vitenskap), Addison Wesley Longman, Harlow (1998). Ref 2. Annex XV, Regulering (EC) 1907/2006 angående registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner på kjemikalier Ref 3. Direktiv 2006/40/EC relatert til utslipp fra air-condition systemer i motorkjøretøy. Ref 4. Directive 2002/95/EC fra EU Parlamentet og rådsforsamlingen av 27 januar 2003 vedrørende restriksjoner på bruk og sikkerhet med farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr. Ref 5. Kommisjonens kjennelse 2005/360/EC etablering av økologiske kriterier og relatert bedømmelse og verifiserende krav for å oppnå EU rådets pris for oppnåelse til øko etiketten for smøremidler, Annex, paragraf 5 Ref 6. Kommisjonens kjennelse av 2005/360/EC etablering av økologiske kriterier og relaterte vurderinger og bekreftelse for krav til rådets pris til øko-etikett for smøremidler, Annex, paragraph 5 Ref 7. Kommisjonens bestemmelse 2005/344/ EC etablering av økologiske kriterier for rådets pris for oppnåelse av øko-etikett til rensemidler beregnet for alle formål og rensemidler for sanitære fasiliteter, Annex paragraf 8 - flyktige organiske komponenter med et kokepunkt lavere enn150 C Ref 8. økologisk forpakning Direktiv 94/62/EC på forpaknings emballasje avfall. Ref 9. ASTM B117 Ref 10. Naturlig biologisk nedbrytbar (modifisert MITI test): OECD 302C Ref 11. Lett biologisk nedbrytbar: OECD 301 (A-F) Ref 12. Kommisjonens bestemmelse 2005/360/EC for smøremidler - Kommisjones bestemmelse 2005/344/EC for rensemidler */** BIOLOGISK NEDBRYTBARHET = nedbrytingen av kjemikalske substanser i levende organismer. Slutten på den biologiske nedbrytbarhet er ofte den komplette omforming av organiske materiale til CO2 og vann. * EGEN BIOLOGISK NEDBRYTNING(OECD 302): Test utført under mer gunstige forhold for biologisk nedbrytning. Kjemikalier som gjennomgår og består en test for "egen" biologisk nedbrytning" blir betraktet som ikke lang, selv om nedbrytningstiden for kjemikaliene i miljø kan være langsom. ** FERDIG BIOLOGISK NEDBRYTBAR(OECD 301): Test utføres under de strengeste test forhold. Kjemikalier som består en ferdig biologisk nedbrytbarhets test nedbrytes hurtig i renseanlegg for avløpsvann og i det naturlige miljø. 5

6 My CRC - Automatiske MSDS oppdateringer My Dette er en service som tilbyes til CRC sluttbrukere og distributører som et ledd i å automatisere oppdateringen av tekniske datablad (TDS) og sikkerhets datablad (MSDS), noe som reduserer hvert enkelt firmaes arbeide med å huske på å følge opp dette kravet fra våre myndigheter. Ved å bruke My CRC, kan sluttbrukere være 100% sikre på at dette skjer automatisk ved forandringer av datablad, enten det er på grunn av endringer i lovverket, feks.forandringer i klassifisering av sikkerhetsrisiko, eller endringer innen EU/det norske lovverk. Disse forandringene vil verken påvirke det enkelte produkts egenskaper eller tilgjengelighet, men i et høyt utviklet industrisamfunn - er en oppdatert database helt nødvendig, for å unngå søksmål. Den pågående REACH registreringen vil påvirke alle prossesser, distributører, og brukere av kjemiske produkter i hele Europa, likevel, mange mennesker er uvitene om hva dette har av betydning. Ved bruk av My CRC garanteres du at slike forandringer blir oppdatert på MSDS og TDS og sendt databasen automatisk. Tilbudet gjennom CRC webside (www.crc.se) er enkel registrerings prosess gir en tilgang til hele CRC`s produktsortiment, hvor valget av aktuelle produkter finner sted - motta bare de aktuelle produkt oppdateringer. Systemet husker dine valg og vil automatisk generere en melding på når det skjer viktige forandringer på enten TDS eller MSDS, samtidig som det holder seg oppdatert og tar seg av relevante opplysninger om brukere av systemet. En unik service, som gjør det enkelt å være oppdatert! 24 timers tilgjengelighet on-line. Eliminerer muligheten for å glemme å sjekke oppdateringer. Sparer tid & enkelt å bruke. Hyppige lovendringer, vet du alltid når det er skjedd? Motta oppdateringer automatisk i din mailboks. All informasjon holdes på et forsvarlig nivå. 6

7 My CRC - Bruksanvisning 1. Naviger til 2. Klikk på My CRC logo. 3. Velg link New User. 4. Fyll inn firmaopplysninger. 5. Den unike logg-inn ID og passord blir sendt deg pr Enter logg-inn ID og passord på My CRC. 7. Når du er logget inn, velg hvilket land du ønsker fra rullgardinen på toppen av bildesiden. 8. Den komplette listen over CRC produkter vil nå dukke opp på de neste sidene, både sikkerhetsdatablad og tekniske datablad - ved å bruke valg boksene på høyre side, kan man velge oppdateringer både for sikkerhets - og tekniske datablad. 9. Vennligst bekreft ditt valg og My CRC vil kontinuerlig oppdatere de boksene du valgte. 10. Når du har valgt alle produkter av interesse, lukker du bare din internett browser - du er nå ferdig med hele prosessen. Hvis ditt produktvalg trenger å modifiseres, logg deg inn på My CRC og forandre det du ønsker på ditt oppdaterings valg (klikk på My CRC logoen for å oppdatere dine foretrukne valg, som skal sendes deg pr. ). 7

8 Rensemidler Rensemidler Presisjon Ekstra kraftig Støvfjerning Dust Free Støvfjerner Flammepunkt: Lavt Tørketid: Hurtig Dust Free (FPS) Støvfjerner Løsningsmiddel basert Flammepunktt: 25 C Tørketid: Middels Rens av lett forurensning Sikker for plast: gjennomsnittlig Contact Cleaner Flammepunktt: >60 C Tørketid: Sakte Sikker for plast: gjennomsnittlig Contact Cleaner (FPS) Til graffiti fjerning Fast Dry Degreaser Lectra Clean QD Industrial Degreaser Lectra Clean Lectra Clean II Vannbasert Mikroemulsjon basert Rensemiddel for fjerning av traffikkskitt Håndrens Liquid soap - Flytende såpe For lett forurensning For sterk forurensning Wipes - Håndrensservietter For sterk forurensning MULTIPURPOSE HandCleaner Håndrens Super Handcleaner Super håndrens Hand Wipes Håndrens servietter FLERE BRUKSOMRÅDER Wipes Rense servietter Graffiti remove Graffitifjerner For lett forurensning For kraftig forurensning For kraftig forurensning Inox Kleen ECO Foam Cleaner ECO Skumrens ECO Complex Blue Citrus Gel avfetting Fjerner maling, blekk,... Citrus Cleaner & Degreaser Citrus Rens & Avfetting Traffic Film Remover Trafikkskitt fjerner Multipurpose Gel Cleaner Flerbruks Gel Rens Graffiti Remover Graffiti fjerner INsulator cleaner Isolator Rens 8

9 Rensemidler Rens til lett forurensning Sikker ved bruk på plast: Ja Ikke brennbar Sikker for plast: Gjennomsnittlig QD-Contact Cleaner N.F. Precision Cleaner Løsningsmiddel basert Flammepunkt: Lavt Tørketid: Langsom Til fjerning av papiretiketter. Til sterk forurensning Metallpasta MIljømessig Foretrukne Til fjerning av sukker rester Label Off Label Off Super Foodkleen Inox weld kleen Vannbasert Rensemiddel / Luktfjerner Avløpsåpner Rensemiddel for flere funksjoner Kraftig kalkfjerner Odor Neutraliser - Lukt nøytraliserer PIPE DE-BLOCKER Multipurpose cleaner Scale Remover ECO Cold Cleaner Suger DIsolving Fluid Sukkeroppløsende væske Kraftig rens og avfetting Multi Surface Cleaner Høykonsentrert alkalisk avfetting Heavy Duty Degreaser Antistatisk rens med høy ytelse Multipurpose Cleaner & Degreaser 9

10 Presisjons - Rensemidler CRC DUST FREE Fjerner støv og løs skitt med en luftstrømstråle av tørr gass. CRC Dust Free er en blanding av flytende gasser som fjerner skitt og renser med en kraftig luftstråle. Den forhindrer kortslutnig, driftstans og skader forårsaket av mikroskopisk støv i elektronisk utstyr, PLC er, datautstyr, servo-mekanismer, sensorer og optiske instrumenter. Aerosol 200 ml Ref CRC DUST FREE (FPS) Kraftig støvfjerner. Effektiv blanding av flytende gass fjerner støv og renser med en kraftig luftstråle av tørr gass. Den forhindrer feil, nedetid og skader forårsaket av mikroskopisk støv. Etterlater ingen rester eller kondensering. Laget for bruk som en rens for elektrisk og elektronisk utstyr i næringsmiddelindustrien, i produsende eller ikke produserende områder. Aerosol 400 ml Ref K2 CRC Contact Cleaner Løsningmiddelrens for lett forurensning på elektriske eller elektroniske deler. Skader ikke de fleste typer av plast. CRC Contact Cleaner forbedrer ytelsen og funksjonsstabiliteten på elektrisk/ elekronisk utstyr ved rens av kontakter og komponenter raskt og effektivt. CRC Contact Cleaner er et effektivt presisjons rensemiddel med en høy grad av renhet. Basert på en blanding av hurtigtørkende løsningsmidler uten innhold av klorinerte løsningsmidler. Ved bruk på plast, test et lite område før bruk. Aerosol 300 ml Ref

11 Rensemidler - Presisjonsrens CRC CONTACT Cleaner (FPS) Effektiv presisjonsrens. Rens til bruk på PCB og elektronisk utstyr, som ikke etterlater noen rester. Må ikke brukes på strømførende utstyr. Utviklet for bruk som rens til elektrisk og elektronisk utstyr i næringsmiddel industrien, både i produksjon - og områder uten produksjon. Aerosol 500 ml Ref K2 CRC QD-Contact Cleaner Hurtigtørkende løsningsmiddelrens for bruk til lett forurensning på elektriske eller elektroniske deler. Er også kompatibel med sensitiv plast. Hurtigtørkende blanding av løsningsmidler for rens av elektronisk utstyr. Produktet er en velegnet presisjonsrens til sensitive elektroniske og elektriske komponenter uten noen risiko for kostbare skader. CRC QD-Contact Cleaner er en stabil, innaktivt, løsningsmiddelrens, med en høy grad av renhet, utviklet for påføring hvor et løsningsmiddel med lavt flammepunkt kanskje må brukes, eller hvor sensitiv plast er involvert. Aerosol 300 ml Ref CRC N.F. Precision Cleaner En løsningsmiddelrens, ikke brennbar, til lett forurensning på elektriske eller elektroniske deler. En unik ikke brennbar presisjonsrens, egnet til rens og avfetting på alle typer av elektriske og elektroniske komponenter, hvor en driftstans enten er umulig eller svært kostbar. CRC N.F. Precision Cleaner er uten klorinerte løsningsmidler,ikke KFK eller HKFK basert, ikke brennbar, tørker hurtig. Aerosol 300 ml Ref

12 Rensemidler - Ekstra kraftige CRC Fast Dry Degreaser (Lectra Clean QD) Hurtigtørkende rensemiddel til ekstra skitne mekaniske deler, skader ikke de fleste typer plast. Et meget hurtigtørkende rensemiddel med lavt flammepunkt, løser opp fett, olje, smøremidler og fjerner skitt som har festet seg på overflaten. Utviklet for påføring hvor brennbare løsningsmidler kan benyttes. Test et mindre område før endelig bruk på sensitiv plast(e.g. EPS, XPS, ABS) eller hvor stress-sprekker på plast kan bli et problem. Ved bruk på større overflater, sørg for skikkelig ventilasjon. Aerosol 500 ml Ref Bulk 5L Ref Bulk 20L Ref Bulk 200L Ref CRC Industrial Degreaser (Lectra Clean) En kraftig rens med løsningsmidler velegnet til fjerning av skitt på ekstra tilsmussede mekaniske deler. Kraftig og hurtig fordampene rens med et flammepunkt på 25 C. Fjerner fett, olje, smøring, ikke herdet lim og skitt fra utstyr på maskiner og metall deler. Ved påføring på større flater eller i senkebad, sørg for å ta forsiktighetsregler for å eliminere faren for en eventuell eksplosjon. Test et mindre område for kompabilitet med plast før bruk. Aerosol 500 ml Ref Bulk 5L Ref Bulk 20L Ref Bulk 200L Ref A8 K1 CRC Lectra Clean II Løsningsmiddelrens med høyt flammepunkt for fjerning av skitt på ekstra tilsmussede mekaniskel deler. Ekstra kraftig rens med høyt flammepunkt over 60 C for å forbedre sikkerheten ved påføring. Den noe lengre tørketiden tillater at produktet får tid til å virke bedre og løse opp sterk tilsmussede deler. Egnet for bruk i senkebad og ultrasoniske senketanker. Aerosol 500 ml Ref Bulk 5L Ref Bulk 20L Ref Bulk 200L Ref

13 Rensemidler - Ekstra kraftige CRC Graffiti remover Fjerner alle spor etter maling og blekk. Løser opp og løsner alle spor av maling og blekk etter aerosoler, merkepenner og merkespray. Sikker til bruk på de fleste underlag. I tvilstilfeller, test kompabilitet på et mindre område før endelig påføring. Forhindrer skade på den opprinnelige overflaten forårsaket av overdreven skraping. Etterlater ikke syre- eller alkalinske rester, som ville ha en ødeleggende virkning på betong, gips og sement. Aerosol 400 ml Ref CRC Label Off Etikettfjerner til papiretiketter. Til fjerning av selvklebende papiretiketter fra kontorutstyr, kabler, esker, elementer, husholdningsartikler, etc. CRC Label Off penetrerer/kryper gjennom papiretiketter og løser opp limet på baksiden av disse. De fleste typer papiretiketter kan fjernes enkelt ved første forsøk eller etter ca. 2 minutter uten å skade den underliggende overflaten. Test kompabilitet med plast før bruk. Aerosol 200 ml Ref CRC LABEL OFF SUPER Etikettfjerner. Løsningsmiddelblanding uten innhold av KFK eller HKFK gasser. Fjerner selvklebende papiretiketter fra de fleste overflater etter 2-3 minutters virketid. Test kompabilitet med plast før endelig påføring. NSF listet som et klebe- og limfjerningsmiddel.(nsf K3). Aerosol 200 ml Ref K3 13

14 Rensemidler - Ekstra kraftige CRC Foodkleen Hurtigtørkende løsningsmiddel rens, til å løse opp sterk tilsmussing i næringsmiddel produserende områder. En løsningsmiddelblanding konstruert for bruk i næringsmiddelindustrien; NSF A8,C1 registerert. Flammepunktet er 40 C for en trygg påføring. Løser opp fett, olje, smøring og lim, som ikker er herdet. Aerosol 500 ml Ref Bulk 5L Ref A8 C1 CRC Inox weld kleen Gjenskaper det originale utseende til rustfritt stål etter sveising. CRC Inox sveiserens er en syrevaskingspasta, som gjenskaper det orginale utseende til rustfritt stål etter sveising eller varmebehandling. Avfetting, rensing,syrevasking og passivering av austenitik og dobbelt rustfritt stål 303, 304, 316, nikkel og aluminum. Hurtigvirkene, meget effektiv, økonomisk og praktisk i bruk. Bulk 2 Kg Ref CRC ECO Cold cleaner Biologisk nedbrytbar, løsningsmiddelbasert avfetting til mekaniske deler. Hurtigtørkende og kraftig rens. Renser og avfetter alle metalldeler, maskiner og verktøy. CRC ECO Cold Cleaner penetrerer hurtig og fjerner fett, olje og skitt. Nedbrytes hurtig biologisk: OECD 301B: 62%. Aerosol 500 ml Ref Bulk 5L Ref CRC SUGAR DISSOLVING FLUID Løser opp søtsaker og sukker fra flere typer av overflater i næringsmiddelproduksjon. Løser opp og fjerner rester av sukker, søtsaker og derivater. Etterlater en lett smørende film som hindrer at noe fester seg igjen. Penetrerer hurtig og fjerner sukkerlag. Inneholder ikke nøtteolje eller derivater av nøttolje.virker forebyggende i å forhindre at sukker bygger seg opp på festeanordninger. NSF H1 Registered No Bulk 5L Ref H1 14

15 Rensemidler - Vannbasert CRC Inox Kleen Vannbasert, skumrens til avfetting og rens av blanke metallflater. CRC Inox Kleen er NSF A7,C1 registerert til bruk i næringsmiddelindustrien. Produktet fjerner fingeravtrykk, vannmerker, støv og skitt på rustfritt stål. Etterlater en beskyttende barriere, som ikke er fettholdig og som bevarer det originale utseende i lang tid. Metallflater får en langtidsbeskyttelse mot misfarging og forurensning. Passer også til aluminum, krom og de fleste typer plast(test dette før bruk). Aerosol 500 ml Ref A7 C1 CRC ECO Foam Cleaner Ikke brennbar, langsomt tørkende vannbasert rens, passende til å fjerne kraftig skitt på vertikale påføringsteder i områder med næringsmiddelproduksjon. En konsentrert, vannbasert avfetting til bruk i næringsmiddelindustrien; NSF A1 registerert. Det stabile, ikke-dryppende skummet sikrer en lang kontakttid med skitten, spesielt på vertikale flater. Skyll med vann etter påføring. Nedbrytes enkelt biologisk i henhold til OECD 301B: 64%. Aerosol 500 ml Ref A1 CRC ECO Complex Blue En langsomttørkende, ikke brennbar vannbasert rens, til sterk forurensning i næringsmiddelproduserende områder. En konsentrert, vannbasert avfetting til bruk i næringsmiddelindustrien; NSF A1 registerert. Godt egnet til bruk i senkebad, høytrykksvasker, ultrasonisk og sammen med steamrensutstyr. Blandes ut i henhold til infomasjonen på databladet. Skader ikke plast. Skyll med vann etter påføring. Konsentratet nedbrytes enkelt biologisk i henhold til OECD 301B: 64%. Håndsprøyte 750 ml Ref Bulk 5L Ref Bulk 20L Ref Bulk 200L Ref A1 CRC Insulator cleaner Rens til isolatorer. Vannbasert rens til insolatorer på tog med elektrisk drift og kraftstasjoner. Forhindrer lekkasje av strøm og krypstrøm. Børst eller tørk av kremen på overflaten for å rense. Skyll med vann. Må ikke brukes på utstyr som står med spenning på. Bulk 2,5L Ref

16 Rensemidler - Vannbasert CRC Odor Neutraliser Langtidsvirkende luktfjerner. Vannbasert rensemiddel og luktfjerner. Inneholder vaskemiddel og biocider til hjelp i å fjerne kilden til den vonde lukten. Er effektiv mot de fleste årsaker til vond lukt. Bruksanvisning: Påføres overflaten med en klut. Kan påføres som konsentrat eller utblandet (opp to 1: 20) avhengig av hvor mye lukt som skal fjernes Bulk 5L Ref CRC PIPE DE-BLOCKER Kraftig avløpsåpner. Vannbasert konsentrert blanding av kaustik soda, tensider og sammensetningsmidler. Er meget alkalisk, tykk, penetrerende, løser opp fett og rester av fettstoff. Kan også brukes til preventivt vedlikehold.. Bruksanvisning: Hell konsentratet i avløpet og la det få stå, helst over natten. Skyll med varmt rennende vann. Bulk 1L Ref CRC PURIFYING CLEANER Multifunksjons rensemiddel. Et vannbasert rensemiddel med nøytral ph verdi som har en oppfriskende lukt. Inneholder et bredt spekter av biocider. Bruksanvisning: Kan påføres som konsentrat eller utblandet for påføring som spray. Bulk 5L Ref CRC SCALE REMOVER Kraftig rens til fjerning av kalkrester. Rens til fjerning av kalkrester og rustpartikler. Gjenskaper og forbedrer overflatefinish. Passer til de fleste typer metall og plast. Bruksanvisning: Påføres som et konsentrat eller utblandet (opp til 1: 20) avhengig av hvor mye kalkrester som skal fjernes. Bulk 5L Ref

17 Rensemidler - Vannbasert CRC CITRUS CLEANER & DEGREASER Rensemiddelbasert mikroemulsjon. Et kraftig og allsidig, vannbasert avfettingsmiddel. Produsert som en sammensatt mikroemulsjon av sitrusoljer og tensider. Ideell til hurtig avfetting, på steder hvor tradisjonelle produkter med høyt alkalisk innhold bør unngås. Bruksanvisning: Påføres som et konsentrat eller utblandet(opp til1:20) avhengig av hvor mye skitt som skal fjernes. Bulk 5L Ref CRC Traffic Film Remover Kraftig rens til fjerning av trafikkskitt på kjøretøy. Vannbasert rens til fjerning av smuss,skitt og belegg fra trafikken. Kan påføres manuelt, med høytrykkspyler eller automatisk bilvaske anlegg. Vil ikke skade de fleste typer av plast, malte flater og bilkarosserier. Bruksanvisning: Kan brukes kaldt eller varmt. Påføres som konsentrat eller utblandet(1: 20 til1: 200) avhengig av hvor skittent objektet er. Skyll av med kald vann etterpå. Bulk 5L Ref CRC Multipurpose Gel Cleaner Vannbasert avfettingsmiddel på sitrusgelébasis. Fjerner effektivt mange typer av skitt, fra de fleste typer harde overflater. Ideell til bruk på vertikale overflater. Sikker ved bruk på de fleste typer plast, malte og lakkerte overflater. Bruksanvisning: Påføres som konsentrat eller utblandet (opp til 1: 10) avhengig av hvor mye skitt som skal fjernes. Skyll av med rent vann etter bruk. Bulk 5L Ref CRC Graffiti Remover Fjerner rester av maling, blekk og merkepenn/tusj. Allsidig, vannbasert rens, til fjerning av vanlig graffiti. Tiksotropisk oppløsning til vertikale overflater. Ideell til bruk på sarte overflater og skader ikke de fleste typer underlag. Bruksanvisning: Påføres direkte på graffitien. Bruk av børste kan være nødvendig på porøse overflater. La produktet virke en stund, til graffitien har løst seg opp og skyll med vann. Gjenta behandlingen om nødvendig. Test alltid et lite område før endelig påføring på plast,belegg og lakk. Bulk 5L Ref

18 Rensemidler - Vannbasert CRC Multipurpose Cleaner & Degreaser Antistatisk rensemiddel med høy ytelse. Kraftig, vannbasert avfetting som også har antistatiske egenskaper. Ideell til vanlig rensing i industrien og til mange forskjellige oppgaver. Skader ikke de fleste typer plast, metall og malte overflater. Bruksanvisning: Klar til bruk. Påføres med klut direkte på overflaten som skal renses. Skyll med rent, kaldt vann etter bruk. Bulk 5L Ref CRC Heavy Duty Degreaser Kraftig vannbasert alkalisk avfetting. Fjerner hurtig olje, fett, silikon og sterk smuss/skitt. Skader ikke de fleste typer plast, malte og lakkerte overflater. Bruksanvisning: Kan brukes kaldt eller varmt. Påføres som konsentrat eller utblandet(1: 6 til 1: 40) avhengig av hvor mye skitt som skal fjernes. Bulk 5L Ref CRC Multi Surface Cleaner Rensemiddel med høy oppløsningsevne. Kraftig, vannbasert rensemiddel og avfetting til mange typer bruk. Skader ikke de fleste typer plast, malte eller lakkerte overflater. Kan også brukes i ultrasonisk renseutstyr. Bruksanvisning: Kan brukes varmt eller kaldt. Kan påføres for hånd, børste eller i nedsenket tilstand. Påføres som konsentrat eller utblandet (1: 6 til 1: 40) avhengig av hvor mye skitt som skal fjernes. Bulk 5L Ref

19 Rensemiddel - Håndrens CRC Handcleaner Håndrens til moderat skitne hender. Inneholder Lanolin og kan brukes uten vann. Milde løsningsmidler og biologisk nedbrytbare tensider fjerner det meste av skitt og fett Tube 150 ml Ref Bulk 2,5L Ref CRC Super Handcleaner Håndrens til meget skitne hender. Inneholder i tillegg til milde løsningsmidler og biologisk nedbrytbare tensider, også små friksjons partikler fra naturlige kilder. Meget effektiv til å fjerne fett, karbon og gjenstridig skitt. Tube 150 ml Ref Bulk 2,5L Ref CRC Hand Wipes Rensekluter med høy oppsugnings evne. Superabsorberende håndrensekluter innsatt med en effektiv polymeraktivator for å gi en kraftig rensekraft uten å skrape opp huden. Bøtte: 100 wipes Ref CRC Wipes Ekstra kraftige håndrensekluter til mange typer industrielle formål. Fjerner olje, fett, maling, blekk og klebemidler på forskjellige overflater. Den ru siden av rensekluten vil skånsomt, men effektivt fjerne all skitt. Den andre og bløte siden, vil effektivt holde på skitten. Boks: 50 wipes Ref

20 Smøremidler Smøremidler Skjæreoljer Oljer Støvfjerning Supercut II ECO Supercut Skjæring Lub 21 Til metall PTFE Power lube Rost Flash Penetrating Oil + Mos2 Tørrsmøring Metall & Plast Næringsmiddel produserende områder Høyt trykk Høy temperatur Fett Pasta Multi Grease Copper Paste Dry Lube Metallbasert Flere bruksområder ECO Multi grease Dry Lube-F Næringsmiddel fett Keramisk basert Metal Free Paste Høy belastning Super Lt grease + MoS2 Dry Moly Lube Heftefett Super Adhesive Grease Montering & sammenkobling Graphite Assembly Paste + Mos2 20

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer

West System. Epoksyprodukter

West System. Epoksyprodukter West System Epoksyprodkter WEST SYSTEM NORGE AS West System epoksy ble introdsert fra USA til Norge i 1977. West System Norge AS er i dag Norges ledende kompetansesenter i brk av epoksy til bygging og

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

Din beste allierte for alle typer overflater

Din beste allierte for alle typer overflater Din beste allierte for alle typer overflater GJENNOM BEHANDLINGSSYSTEMER FOR OVERFLATER... Fila, Fabbrica Italiana di Lucidi e Affini, ble grunnlagt i 1943, og utvikler løsninger for beskyttelse og vedlikehold

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

Til slutt. www.adda.no

Til slutt. www.adda.no Til slutt RENGJØRING OG IMPREGNERING www.adda.no TIL SLUTT Innholdsfortegnelse: Spesialmidler ute og inne: UNIRENS PLUSS s.4 MULTIFJERNER s.5 Rengjøring ute og inne: GROVRENS s.6 FETTFJERNER s.7 PLUSS

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

UNO-FLUSH TM ENDOSCOPE CHANNEL CLEANSER

UNO-FLUSH TM ENDOSCOPE CHANNEL CLEANSER UNO-FLUSH TM ENDOSCOPE CHANNEL CLEANSER Medical Innovations har utviklet dette heftet for å informere endoskopi avdelinger i innføring av Uno-Flush. Innhold: 1 2 3 4 5 6 7 Hva er Uno-flush? Hvordan virker

Detaljer

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA-SPESIAL MUFFELØSE AVLØPSRØR, generelt Miljøet MA-systemet er framstilt av en nøye kontrollert blanding av stål. Materialet er 100% resirkulerbart. Gjenbruk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

I-100 INSTALLASJONSHÅNDBOK. For NPS og metrisk karbonstål, rustfritt stål og aluminiumsprodukter

I-100 INSTALLASJONSHÅNDBOK. For NPS og metrisk karbonstål, rustfritt stål og aluminiumsprodukter FELTINSTALLASJONSHÅNDBOK I-100-NOB I-100 INSTALLASJONSHÅNDBOK For NPS og metrisk karbonstål, rustfritt stål og aluminiumsprodukter PAKNINGSINFORMASJON KLARGJØRING AV RØR PRODUKTINSTALLASJON PRODUKTDATA

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

Rene overflater - Rene rør - rent vann

Rene overflater - Rene rør - rent vann Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2013 Vannrapport 119 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 3. utgave Eyvind Andersen Bjørn Eivind Løfsgaard Utgitt av Nasjonalt

Detaljer