Prøv selv og oppdag at CRC er den beste løsning for deg!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.crc.se Prøv selv og oppdag at CRC er den beste løsning for deg!"

Transkript

1 Industri Produkter Thousand-and-one solutions Rensemidler / Smøremidler / Korrosjonsbeskyttelses produkter / Maling / Sveiseprodukter / Lim / Spesialprodukter / Tilbehør

2 CRC Industries er en verdensomspennende produsent og leverandør av kjemiske produkter til industri, auto-og elektro markedene. Selskapet består av fire driftsgrupperinger, med hovedkvarter i USA, Belgia, U.K og Australia. CRC Industries Europe er ISO 9001 sertifisert. Vi produserer og leverer: Rensemidler Smøremidler Korrosjonsbeskyttende produkter Lim Sveiseprodukter Tilsetninger Maling Slippmidler til støping Andre spesialprodukter... til Europa, Afrika og områdene i midt- Østen. Vi garanterer at vi leverer høykvalitets produkter ved å følge de strengeste retningsregler som gjelder, innen forskning, utvikling og produksjon.. Vi anstrenger oss til det ytterste for å møte de strengeste av dagens krav til, helse miljø og sikkerhets standarder. Dessuten utvikler CRC nye produkter og fortsetter samtidig å forbedre de eksistererende produkter til å etterkomme våre kunders ønsker. For mer detaljert produkt informasjon, tekniske data og sikkerhets datablad, vennligst besøk vår webside: Prøv selv og oppdag at CRC er den beste løsning for deg! All informasjon er basert på test resultater gjort av CRC Industries. All produkter bør testes for sin kompabilitet på et mindre område, før det taes i bruk. CRC Industries gir ingen garantier av noe slag for de nevnte data i denne brosjyren og har intet ansvar for eventuelle produktforandringer etter utgivelsen av denne brosjyren.

3 Rensemidler 8-19 Presisjon 10 Ekstra kraftig Vannbasert Håndrens 19 Smøremidler Skjæreoljer 23 Oljer Tørrsmøring 27 Fett Pasta 31 Teknisk informasjon 32 FPS Bulk oljer Korrosjonsbeskyttende produkter 38 Midlertidig 39 Varig Oversikt 43 Maling 44 Markering & Merking Annet 47 Sveiseprodukter 48 Sveiseslagg fjerner 49 Rensemidler 49 Ikke nedbrytende testing (NDT) 50 Limprodukter 51 Låsing 52 Forsegling 52 Festemidler 53 Spesialprodukter Tilbehør 56 Displayer 54 Ordbok 58 Indeks 59 3

4 FPS Food Processing Safe/ Sikker for næringsmidler NSF forklaring NSF er en forkortelse for National Sanitation Foundation, som ble etablert i 1944 som et foretak som leverer til selvkost og er en ikke statlig organisasjon. NSF International er en global utgiver av folkehelse og sikkerhets risiko forvaltnings løsninger til bedrifter, stat og forbrukere. I 1999, lanserte de deres frivillige Nonfood Compounds Registration Program(registrerings program for komponenter som ikke er næringsmidler) for å re-introdusere det tidligere autorisasjons programet administrert av U.S Department of Agriculture (USDA).(Departement for landbruk) Evalueringen av produkter er basert på formuleringen på en etikett revidering. Produkter som samsvarer med de aktuelle forskrifter og retningslinjer mottar et registrerings brev og blir inkludert i NSF White Book Fortegnelse over kjerne substanser - og ikke næringsmiddelkomponenter. USDA The USDA (United States Department of Agriculture) autorisere tidligere komponenter betegnet som ikke næringsmidler, inkludert rense - og smøremidler, innen næringsmiddelsektoren. I 1999, ble det tidligere autorisasjons programmet reintrodusert som et frivillig registrerings program av NSF International. USDA kategorier for smøremidler: USDA H1 for tilfeldig kontakt med næringsmidler. USDA H2 hvor det ikke er noen mulighet for kontakt med næringsmidler. CRC FPS (Food Processing Safe)(skader ikke næringsmidler) Avhengig av påføring, er alle CRC FPS produkt produsert for bruk i områder med næringsmidler. Begrensningene kan være påført produkter som har dobble koder når de benyttes som en til generelt bruk C1 rens. Alle CRC FPS produkter er NSF registerert Kontakt med næringsmidler Bare H1 smøremidler kan brukes på steder hvor det er muligheter for tilfeldig kontakt med næringsmidler. NSF kategorier Rense produkter Næringsmidler & emballasje må fjernes eller beskyttes. Skyll godt med rent vann. Ingen merkbar lukt eller synlige rester. A1 Generelt bruk. Generell rens for alle typer av overflater i alle avdelinger. A7 Metalrens & polish for bruk på overflater uten kontakt med næringsmidler i alle avdelinger. Lukt må fjernes før næringsmidler & emballasje eksponeres på nytt i området. A8 Avfetting og karbonfjerner beregnet til kokeutstyr for matvarer eller utstyr for røking av matvarer. (Egnet i alle avdelinger). Lukt må fjernes før næringsmidler & emballasje blir re-eksponert i området. Rensemidler for områder uten kontakt med næringsmidler. C1 Bruk av rensemidler og sanitære produkter på utstyr. Rensing med vann er nødvendig før utstyr settes tilbake i områder med næringsmiddelproduksjon. Løsningsmiddelbaserte renseprodukter. K1 Rense- & avfettingsprodukter for bruk i områder uten næringsmiddelproduksjon. Rensemidler + avskylling med vann er nødvendig før utstyr settes tilbake i områder med næringsmiddelproduksjon. K2 Løsningsmiddelrens for rengjøring av elektroniske instrumenter. Næringsmidler & forpakninger må fjernes eller beskyttes. Lukt må fjernes før næringsmidler & embalasje blir re-eksponert i området. K3 Tape & Limfjerner til forpakningsmateriale for næringsmidler. Næringsmiddel & forpakning må fjernes eller beskyttes. Rens/vaskemidler+ avskylling med vann er nødvendig før det tas i bruk igjen. Lukt må fjernes før næringsmidler & forpakninger blir re-eksponert i området. Smøremidler Benyttet på næringsmiddelproduserende utstyr : - Rusthindrende film (må fjernes før utstyr tas i bruk igjen) - Slippmidler på pakninger eller forseglinger til tanker/beholdere. - Smøremidler H1 Smøremidler hvor tilfeldig kontakt med næringsmidler kan forekomme. (møter kravene til FDA 21 CFR, seksjon ). H2 Smøremidler uten kontakt med næringsmidler. Spesielt P1 Forskjellig. Farge kode Område uten næringsmiddelproduksjon - Ikke kontakt med næringsmidler(avhengig av bruksområde) NSF Kat.: C1, K1 Område med næringmiddel produksjon - Ikke kontakt med næringsmidler NSF Kat.: A1, A7, A8, K2, K3, H2, P1 Område med næringsmiddel produksjon - Tilfeldig kontakt med næringsmidler kan forekomme NSF Kat.: H1 4

5 Miljø ECO vennlige produkter Forklaringer på ord og uttrykk Betegnelsene ECO, GRØNN, BIO er ofte benyttet direkte relatert til forskjellige typer produkter, men har en noe tvetydig og uklar betydning, så lenge som disse uttrykkene, ikke har noen lovmessig bindene definisjon. Når det gjelder kjemiske produkter kan en korrekt registrering kun gjøres etter testanalyser, utført av internajonalt anerkjente testlaboratorier. CRC s tilnærming til dette CRC har valgt å utføre registrering av disse produktene i henhold til OECD test retningslinjer (Organisasjon for Økonomisk Ko-ordinering og Utvikling). Spesielt på bakgrunn av vår investering i en bærekraftig innovasjon og vår omtanke for våre kunders helse, tilbyr CRC nå et fullt sortiment av produkter med høy yteevne og som har liten påvirkning på miljøet. Dette produktsortimentet er idag katagorisert på 2 nivåer: Nivå 1 Biologisk nedbrytbart på høyt nivå i samsvar med OECD 301B standard. Produktene som oppfyller denne standard vil bli påsatt etikett med denne logo. De vil også utstyres med betegnelsen ECO i sitt navn. Biologisk nedbrytnings test OECD 301B En høy konsentrasjon av testmateriale er blandet med en bakteriell blanding og den ultimate nedbrytning innen en 28 dagers periode er vurdert basert på CO2 produksjon. Et produkt er vurdert lett biologisk nedbrytbart når 60% av den teoretiske mengde av CO2 er produsert innen 28-dagers perioden av testen. Et negativt resultat betyr nødvendigvis ikke at produktet vil nedbrytes under relevante miljømessige forhold. Det er generelt akseptert at produkter som oppnår mellom 20 og 60% biologisk nedbrytbarhet kan betraktes som naturlig biologisk nedbrytbart. Generelle kriterier (Begrensende kriterier) 1. Hver enkelt formula skal ikke inneholde: Tung metaller,som kvikksølv (Hg), bly (Pb), kadmium (Cd) etc. kjent for sin giftighet og lange nedbrytning i miljøet. (ref 1) Substanser/Innhold av høy bekymring (SVHC). (ref 2) Substanser/Innhold med et globalt oppvarmimgs potensiale > 150 slik som HFC s. (ref 3) RoHS listede substanser. (ref 4) Nitrider. Aromatiske hydrokarboner. Klorider & bromider. Fosfater and Nonyl Fenoler i forbindelse med rensemidler. 2. Hvert enkelt formula vil ikke bli klassifisert som "giftig eller meget giftig for vann organismer, eller forårsake en ugunstig langtidseffekt på vannmiljøet. 3. Hver formula vil ikke klassifiseres som kan forårsake overfølsomhet/ allergi ved innånding eller kontakt med huden. Produktspesifikke kriterier (Inkluderene kriterier) Hver enkelt formula vil oppfylle minst tre av de følgende kriterier (avhengig av produkt kategori). 1. Hovedkomponent er vann eller inneholder minst 50% fornybare materialer(ref 5). Hvis det er smøremidler skal mengden av fornybare materialer være minst 70%, hvis det er fett minst 45%. (ref 6) 2. Formula inneholder mindre enn10 % flyktig organiske komponenter (VOC). (ref 7) 3. Økologisk forpakning. (ref 8) 4. For produkter oppført som korrosjons beskyttende, utføres en salttåkebeskyttelse over minst 250 timer. (ref 9) 5. Naturlig bilogisk nedbrytbar i henhold til OECD 302C*. (ref 10) 6. Naturlig biologisk nedbrytbar i henhold til OECD 301**. (ref 11) 7. Oppfyller kravene til den europeiske økoetiketten (se også (ref 12) Nivå 2 Miljømessig foretrukne produkter. Hvert produkt vil være i samsvar med utvalgte miljømessige kriterier: Generelle kriterier og et minimum på 3 ekstra kriterier. (se høyre kolonne). Ref 1. E. Lawrence, A. R. W. Jackson, J. M. Jackson (Eds.). Longman Dictionary of Environmental Science(ordbok i miljø vitenskap), Addison Wesley Longman, Harlow (1998). Ref 2. Annex XV, Regulering (EC) 1907/2006 angående registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner på kjemikalier Ref 3. Direktiv 2006/40/EC relatert til utslipp fra air-condition systemer i motorkjøretøy. Ref 4. Directive 2002/95/EC fra EU Parlamentet og rådsforsamlingen av 27 januar 2003 vedrørende restriksjoner på bruk og sikkerhet med farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr. Ref 5. Kommisjonens kjennelse 2005/360/EC etablering av økologiske kriterier og relatert bedømmelse og verifiserende krav for å oppnå EU rådets pris for oppnåelse til øko etiketten for smøremidler, Annex, paragraf 5 Ref 6. Kommisjonens kjennelse av 2005/360/EC etablering av økologiske kriterier og relaterte vurderinger og bekreftelse for krav til rådets pris til øko-etikett for smøremidler, Annex, paragraph 5 Ref 7. Kommisjonens bestemmelse 2005/344/ EC etablering av økologiske kriterier for rådets pris for oppnåelse av øko-etikett til rensemidler beregnet for alle formål og rensemidler for sanitære fasiliteter, Annex paragraf 8 - flyktige organiske komponenter med et kokepunkt lavere enn150 C Ref 8. økologisk forpakning Direktiv 94/62/EC på forpaknings emballasje avfall. Ref 9. ASTM B117 Ref 10. Naturlig biologisk nedbrytbar (modifisert MITI test): OECD 302C Ref 11. Lett biologisk nedbrytbar: OECD 301 (A-F) Ref 12. Kommisjonens bestemmelse 2005/360/EC for smøremidler - Kommisjones bestemmelse 2005/344/EC for rensemidler */** BIOLOGISK NEDBRYTBARHET = nedbrytingen av kjemikalske substanser i levende organismer. Slutten på den biologiske nedbrytbarhet er ofte den komplette omforming av organiske materiale til CO2 og vann. * EGEN BIOLOGISK NEDBRYTNING(OECD 302): Test utført under mer gunstige forhold for biologisk nedbrytning. Kjemikalier som gjennomgår og består en test for "egen" biologisk nedbrytning" blir betraktet som ikke lang, selv om nedbrytningstiden for kjemikaliene i miljø kan være langsom. ** FERDIG BIOLOGISK NEDBRYTBAR(OECD 301): Test utføres under de strengeste test forhold. Kjemikalier som består en ferdig biologisk nedbrytbarhets test nedbrytes hurtig i renseanlegg for avløpsvann og i det naturlige miljø. 5

6 My CRC - Automatiske MSDS oppdateringer My Dette er en service som tilbyes til CRC sluttbrukere og distributører som et ledd i å automatisere oppdateringen av tekniske datablad (TDS) og sikkerhets datablad (MSDS), noe som reduserer hvert enkelt firmaes arbeide med å huske på å følge opp dette kravet fra våre myndigheter. Ved å bruke My CRC, kan sluttbrukere være 100% sikre på at dette skjer automatisk ved forandringer av datablad, enten det er på grunn av endringer i lovverket, feks.forandringer i klassifisering av sikkerhetsrisiko, eller endringer innen EU/det norske lovverk. Disse forandringene vil verken påvirke det enkelte produkts egenskaper eller tilgjengelighet, men i et høyt utviklet industrisamfunn - er en oppdatert database helt nødvendig, for å unngå søksmål. Den pågående REACH registreringen vil påvirke alle prossesser, distributører, og brukere av kjemiske produkter i hele Europa, likevel, mange mennesker er uvitene om hva dette har av betydning. Ved bruk av My CRC garanteres du at slike forandringer blir oppdatert på MSDS og TDS og sendt databasen automatisk. Tilbudet gjennom CRC webside (www.crc.se) er enkel registrerings prosess gir en tilgang til hele CRC`s produktsortiment, hvor valget av aktuelle produkter finner sted - motta bare de aktuelle produkt oppdateringer. Systemet husker dine valg og vil automatisk generere en melding på når det skjer viktige forandringer på enten TDS eller MSDS, samtidig som det holder seg oppdatert og tar seg av relevante opplysninger om brukere av systemet. En unik service, som gjør det enkelt å være oppdatert! 24 timers tilgjengelighet on-line. Eliminerer muligheten for å glemme å sjekke oppdateringer. Sparer tid & enkelt å bruke. Hyppige lovendringer, vet du alltid når det er skjedd? Motta oppdateringer automatisk i din mailboks. All informasjon holdes på et forsvarlig nivå. 6

7 My CRC - Bruksanvisning 1. Naviger til 2. Klikk på My CRC logo. 3. Velg link New User. 4. Fyll inn firmaopplysninger. 5. Den unike logg-inn ID og passord blir sendt deg pr Enter logg-inn ID og passord på My CRC. 7. Når du er logget inn, velg hvilket land du ønsker fra rullgardinen på toppen av bildesiden. 8. Den komplette listen over CRC produkter vil nå dukke opp på de neste sidene, både sikkerhetsdatablad og tekniske datablad - ved å bruke valg boksene på høyre side, kan man velge oppdateringer både for sikkerhets - og tekniske datablad. 9. Vennligst bekreft ditt valg og My CRC vil kontinuerlig oppdatere de boksene du valgte. 10. Når du har valgt alle produkter av interesse, lukker du bare din internett browser - du er nå ferdig med hele prosessen. Hvis ditt produktvalg trenger å modifiseres, logg deg inn på My CRC og forandre det du ønsker på ditt oppdaterings valg (klikk på My CRC logoen for å oppdatere dine foretrukne valg, som skal sendes deg pr. ). 7

8 Rensemidler Rensemidler Presisjon Ekstra kraftig Støvfjerning Dust Free Støvfjerner Flammepunkt: Lavt Tørketid: Hurtig Dust Free (FPS) Støvfjerner Løsningsmiddel basert Flammepunktt: 25 C Tørketid: Middels Rens av lett forurensning Sikker for plast: gjennomsnittlig Contact Cleaner Flammepunktt: >60 C Tørketid: Sakte Sikker for plast: gjennomsnittlig Contact Cleaner (FPS) Til graffiti fjerning Fast Dry Degreaser Lectra Clean QD Industrial Degreaser Lectra Clean Lectra Clean II Vannbasert Mikroemulsjon basert Rensemiddel for fjerning av traffikkskitt Håndrens Liquid soap - Flytende såpe For lett forurensning For sterk forurensning Wipes - Håndrensservietter For sterk forurensning MULTIPURPOSE HandCleaner Håndrens Super Handcleaner Super håndrens Hand Wipes Håndrens servietter FLERE BRUKSOMRÅDER Wipes Rense servietter Graffiti remove Graffitifjerner For lett forurensning For kraftig forurensning For kraftig forurensning Inox Kleen ECO Foam Cleaner ECO Skumrens ECO Complex Blue Citrus Gel avfetting Fjerner maling, blekk,... Citrus Cleaner & Degreaser Citrus Rens & Avfetting Traffic Film Remover Trafikkskitt fjerner Multipurpose Gel Cleaner Flerbruks Gel Rens Graffiti Remover Graffiti fjerner INsulator cleaner Isolator Rens 8

9 Rensemidler Rens til lett forurensning Sikker ved bruk på plast: Ja Ikke brennbar Sikker for plast: Gjennomsnittlig QD-Contact Cleaner N.F. Precision Cleaner Løsningsmiddel basert Flammepunkt: Lavt Tørketid: Langsom Til fjerning av papiretiketter. Til sterk forurensning Metallpasta MIljømessig Foretrukne Til fjerning av sukker rester Label Off Label Off Super Foodkleen Inox weld kleen Vannbasert Rensemiddel / Luktfjerner Avløpsåpner Rensemiddel for flere funksjoner Kraftig kalkfjerner Odor Neutraliser - Lukt nøytraliserer PIPE DE-BLOCKER Multipurpose cleaner Scale Remover ECO Cold Cleaner Suger DIsolving Fluid Sukkeroppløsende væske Kraftig rens og avfetting Multi Surface Cleaner Høykonsentrert alkalisk avfetting Heavy Duty Degreaser Antistatisk rens med høy ytelse Multipurpose Cleaner & Degreaser 9

10 Presisjons - Rensemidler CRC DUST FREE Fjerner støv og løs skitt med en luftstrømstråle av tørr gass. CRC Dust Free er en blanding av flytende gasser som fjerner skitt og renser med en kraftig luftstråle. Den forhindrer kortslutnig, driftstans og skader forårsaket av mikroskopisk støv i elektronisk utstyr, PLC er, datautstyr, servo-mekanismer, sensorer og optiske instrumenter. Aerosol 200 ml Ref CRC DUST FREE (FPS) Kraftig støvfjerner. Effektiv blanding av flytende gass fjerner støv og renser med en kraftig luftstråle av tørr gass. Den forhindrer feil, nedetid og skader forårsaket av mikroskopisk støv. Etterlater ingen rester eller kondensering. Laget for bruk som en rens for elektrisk og elektronisk utstyr i næringsmiddelindustrien, i produsende eller ikke produserende områder. Aerosol 400 ml Ref K2 CRC Contact Cleaner Løsningmiddelrens for lett forurensning på elektriske eller elektroniske deler. Skader ikke de fleste typer av plast. CRC Contact Cleaner forbedrer ytelsen og funksjonsstabiliteten på elektrisk/ elekronisk utstyr ved rens av kontakter og komponenter raskt og effektivt. CRC Contact Cleaner er et effektivt presisjons rensemiddel med en høy grad av renhet. Basert på en blanding av hurtigtørkende løsningsmidler uten innhold av klorinerte løsningsmidler. Ved bruk på plast, test et lite område før bruk. Aerosol 300 ml Ref

11 Rensemidler - Presisjonsrens CRC CONTACT Cleaner (FPS) Effektiv presisjonsrens. Rens til bruk på PCB og elektronisk utstyr, som ikke etterlater noen rester. Må ikke brukes på strømførende utstyr. Utviklet for bruk som rens til elektrisk og elektronisk utstyr i næringsmiddel industrien, både i produksjon - og områder uten produksjon. Aerosol 500 ml Ref K2 CRC QD-Contact Cleaner Hurtigtørkende løsningsmiddelrens for bruk til lett forurensning på elektriske eller elektroniske deler. Er også kompatibel med sensitiv plast. Hurtigtørkende blanding av løsningsmidler for rens av elektronisk utstyr. Produktet er en velegnet presisjonsrens til sensitive elektroniske og elektriske komponenter uten noen risiko for kostbare skader. CRC QD-Contact Cleaner er en stabil, innaktivt, løsningsmiddelrens, med en høy grad av renhet, utviklet for påføring hvor et løsningsmiddel med lavt flammepunkt kanskje må brukes, eller hvor sensitiv plast er involvert. Aerosol 300 ml Ref CRC N.F. Precision Cleaner En løsningsmiddelrens, ikke brennbar, til lett forurensning på elektriske eller elektroniske deler. En unik ikke brennbar presisjonsrens, egnet til rens og avfetting på alle typer av elektriske og elektroniske komponenter, hvor en driftstans enten er umulig eller svært kostbar. CRC N.F. Precision Cleaner er uten klorinerte løsningsmidler,ikke KFK eller HKFK basert, ikke brennbar, tørker hurtig. Aerosol 300 ml Ref

12 Rensemidler - Ekstra kraftige CRC Fast Dry Degreaser (Lectra Clean QD) Hurtigtørkende rensemiddel til ekstra skitne mekaniske deler, skader ikke de fleste typer plast. Et meget hurtigtørkende rensemiddel med lavt flammepunkt, løser opp fett, olje, smøremidler og fjerner skitt som har festet seg på overflaten. Utviklet for påføring hvor brennbare løsningsmidler kan benyttes. Test et mindre område før endelig bruk på sensitiv plast(e.g. EPS, XPS, ABS) eller hvor stress-sprekker på plast kan bli et problem. Ved bruk på større overflater, sørg for skikkelig ventilasjon. Aerosol 500 ml Ref Bulk 5L Ref Bulk 20L Ref Bulk 200L Ref CRC Industrial Degreaser (Lectra Clean) En kraftig rens med løsningsmidler velegnet til fjerning av skitt på ekstra tilsmussede mekaniske deler. Kraftig og hurtig fordampene rens med et flammepunkt på 25 C. Fjerner fett, olje, smøring, ikke herdet lim og skitt fra utstyr på maskiner og metall deler. Ved påføring på større flater eller i senkebad, sørg for å ta forsiktighetsregler for å eliminere faren for en eventuell eksplosjon. Test et mindre område for kompabilitet med plast før bruk. Aerosol 500 ml Ref Bulk 5L Ref Bulk 20L Ref Bulk 200L Ref A8 K1 CRC Lectra Clean II Løsningsmiddelrens med høyt flammepunkt for fjerning av skitt på ekstra tilsmussede mekaniskel deler. Ekstra kraftig rens med høyt flammepunkt over 60 C for å forbedre sikkerheten ved påføring. Den noe lengre tørketiden tillater at produktet får tid til å virke bedre og løse opp sterk tilsmussede deler. Egnet for bruk i senkebad og ultrasoniske senketanker. Aerosol 500 ml Ref Bulk 5L Ref Bulk 20L Ref Bulk 200L Ref

13 Rensemidler - Ekstra kraftige CRC Graffiti remover Fjerner alle spor etter maling og blekk. Løser opp og løsner alle spor av maling og blekk etter aerosoler, merkepenner og merkespray. Sikker til bruk på de fleste underlag. I tvilstilfeller, test kompabilitet på et mindre område før endelig påføring. Forhindrer skade på den opprinnelige overflaten forårsaket av overdreven skraping. Etterlater ikke syre- eller alkalinske rester, som ville ha en ødeleggende virkning på betong, gips og sement. Aerosol 400 ml Ref CRC Label Off Etikettfjerner til papiretiketter. Til fjerning av selvklebende papiretiketter fra kontorutstyr, kabler, esker, elementer, husholdningsartikler, etc. CRC Label Off penetrerer/kryper gjennom papiretiketter og løser opp limet på baksiden av disse. De fleste typer papiretiketter kan fjernes enkelt ved første forsøk eller etter ca. 2 minutter uten å skade den underliggende overflaten. Test kompabilitet med plast før bruk. Aerosol 200 ml Ref CRC LABEL OFF SUPER Etikettfjerner. Løsningsmiddelblanding uten innhold av KFK eller HKFK gasser. Fjerner selvklebende papiretiketter fra de fleste overflater etter 2-3 minutters virketid. Test kompabilitet med plast før endelig påføring. NSF listet som et klebe- og limfjerningsmiddel.(nsf K3). Aerosol 200 ml Ref K3 13

14 Rensemidler - Ekstra kraftige CRC Foodkleen Hurtigtørkende løsningsmiddel rens, til å løse opp sterk tilsmussing i næringsmiddel produserende områder. En løsningsmiddelblanding konstruert for bruk i næringsmiddelindustrien; NSF A8,C1 registerert. Flammepunktet er 40 C for en trygg påføring. Løser opp fett, olje, smøring og lim, som ikker er herdet. Aerosol 500 ml Ref Bulk 5L Ref A8 C1 CRC Inox weld kleen Gjenskaper det originale utseende til rustfritt stål etter sveising. CRC Inox sveiserens er en syrevaskingspasta, som gjenskaper det orginale utseende til rustfritt stål etter sveising eller varmebehandling. Avfetting, rensing,syrevasking og passivering av austenitik og dobbelt rustfritt stål 303, 304, 316, nikkel og aluminum. Hurtigvirkene, meget effektiv, økonomisk og praktisk i bruk. Bulk 2 Kg Ref CRC ECO Cold cleaner Biologisk nedbrytbar, løsningsmiddelbasert avfetting til mekaniske deler. Hurtigtørkende og kraftig rens. Renser og avfetter alle metalldeler, maskiner og verktøy. CRC ECO Cold Cleaner penetrerer hurtig og fjerner fett, olje og skitt. Nedbrytes hurtig biologisk: OECD 301B: 62%. Aerosol 500 ml Ref Bulk 5L Ref CRC SUGAR DISSOLVING FLUID Løser opp søtsaker og sukker fra flere typer av overflater i næringsmiddelproduksjon. Løser opp og fjerner rester av sukker, søtsaker og derivater. Etterlater en lett smørende film som hindrer at noe fester seg igjen. Penetrerer hurtig og fjerner sukkerlag. Inneholder ikke nøtteolje eller derivater av nøttolje.virker forebyggende i å forhindre at sukker bygger seg opp på festeanordninger. NSF H1 Registered No Bulk 5L Ref H1 14

15 Rensemidler - Vannbasert CRC Inox Kleen Vannbasert, skumrens til avfetting og rens av blanke metallflater. CRC Inox Kleen er NSF A7,C1 registerert til bruk i næringsmiddelindustrien. Produktet fjerner fingeravtrykk, vannmerker, støv og skitt på rustfritt stål. Etterlater en beskyttende barriere, som ikke er fettholdig og som bevarer det originale utseende i lang tid. Metallflater får en langtidsbeskyttelse mot misfarging og forurensning. Passer også til aluminum, krom og de fleste typer plast(test dette før bruk). Aerosol 500 ml Ref A7 C1 CRC ECO Foam Cleaner Ikke brennbar, langsomt tørkende vannbasert rens, passende til å fjerne kraftig skitt på vertikale påføringsteder i områder med næringsmiddelproduksjon. En konsentrert, vannbasert avfetting til bruk i næringsmiddelindustrien; NSF A1 registerert. Det stabile, ikke-dryppende skummet sikrer en lang kontakttid med skitten, spesielt på vertikale flater. Skyll med vann etter påføring. Nedbrytes enkelt biologisk i henhold til OECD 301B: 64%. Aerosol 500 ml Ref A1 CRC ECO Complex Blue En langsomttørkende, ikke brennbar vannbasert rens, til sterk forurensning i næringsmiddelproduserende områder. En konsentrert, vannbasert avfetting til bruk i næringsmiddelindustrien; NSF A1 registerert. Godt egnet til bruk i senkebad, høytrykksvasker, ultrasonisk og sammen med steamrensutstyr. Blandes ut i henhold til infomasjonen på databladet. Skader ikke plast. Skyll med vann etter påføring. Konsentratet nedbrytes enkelt biologisk i henhold til OECD 301B: 64%. Håndsprøyte 750 ml Ref Bulk 5L Ref Bulk 20L Ref Bulk 200L Ref A1 CRC Insulator cleaner Rens til isolatorer. Vannbasert rens til insolatorer på tog med elektrisk drift og kraftstasjoner. Forhindrer lekkasje av strøm og krypstrøm. Børst eller tørk av kremen på overflaten for å rense. Skyll med vann. Må ikke brukes på utstyr som står med spenning på. Bulk 2,5L Ref

16 Rensemidler - Vannbasert CRC Odor Neutraliser Langtidsvirkende luktfjerner. Vannbasert rensemiddel og luktfjerner. Inneholder vaskemiddel og biocider til hjelp i å fjerne kilden til den vonde lukten. Er effektiv mot de fleste årsaker til vond lukt. Bruksanvisning: Påføres overflaten med en klut. Kan påføres som konsentrat eller utblandet (opp to 1: 20) avhengig av hvor mye lukt som skal fjernes Bulk 5L Ref CRC PIPE DE-BLOCKER Kraftig avløpsåpner. Vannbasert konsentrert blanding av kaustik soda, tensider og sammensetningsmidler. Er meget alkalisk, tykk, penetrerende, løser opp fett og rester av fettstoff. Kan også brukes til preventivt vedlikehold.. Bruksanvisning: Hell konsentratet i avløpet og la det få stå, helst over natten. Skyll med varmt rennende vann. Bulk 1L Ref CRC PURIFYING CLEANER Multifunksjons rensemiddel. Et vannbasert rensemiddel med nøytral ph verdi som har en oppfriskende lukt. Inneholder et bredt spekter av biocider. Bruksanvisning: Kan påføres som konsentrat eller utblandet for påføring som spray. Bulk 5L Ref CRC SCALE REMOVER Kraftig rens til fjerning av kalkrester. Rens til fjerning av kalkrester og rustpartikler. Gjenskaper og forbedrer overflatefinish. Passer til de fleste typer metall og plast. Bruksanvisning: Påføres som et konsentrat eller utblandet (opp til 1: 20) avhengig av hvor mye kalkrester som skal fjernes. Bulk 5L Ref

17 Rensemidler - Vannbasert CRC CITRUS CLEANER & DEGREASER Rensemiddelbasert mikroemulsjon. Et kraftig og allsidig, vannbasert avfettingsmiddel. Produsert som en sammensatt mikroemulsjon av sitrusoljer og tensider. Ideell til hurtig avfetting, på steder hvor tradisjonelle produkter med høyt alkalisk innhold bør unngås. Bruksanvisning: Påføres som et konsentrat eller utblandet(opp til1:20) avhengig av hvor mye skitt som skal fjernes. Bulk 5L Ref CRC Traffic Film Remover Kraftig rens til fjerning av trafikkskitt på kjøretøy. Vannbasert rens til fjerning av smuss,skitt og belegg fra trafikken. Kan påføres manuelt, med høytrykkspyler eller automatisk bilvaske anlegg. Vil ikke skade de fleste typer av plast, malte flater og bilkarosserier. Bruksanvisning: Kan brukes kaldt eller varmt. Påføres som konsentrat eller utblandet(1: 20 til1: 200) avhengig av hvor skittent objektet er. Skyll av med kald vann etterpå. Bulk 5L Ref CRC Multipurpose Gel Cleaner Vannbasert avfettingsmiddel på sitrusgelébasis. Fjerner effektivt mange typer av skitt, fra de fleste typer harde overflater. Ideell til bruk på vertikale overflater. Sikker ved bruk på de fleste typer plast, malte og lakkerte overflater. Bruksanvisning: Påføres som konsentrat eller utblandet (opp til 1: 10) avhengig av hvor mye skitt som skal fjernes. Skyll av med rent vann etter bruk. Bulk 5L Ref CRC Graffiti Remover Fjerner rester av maling, blekk og merkepenn/tusj. Allsidig, vannbasert rens, til fjerning av vanlig graffiti. Tiksotropisk oppløsning til vertikale overflater. Ideell til bruk på sarte overflater og skader ikke de fleste typer underlag. Bruksanvisning: Påføres direkte på graffitien. Bruk av børste kan være nødvendig på porøse overflater. La produktet virke en stund, til graffitien har løst seg opp og skyll med vann. Gjenta behandlingen om nødvendig. Test alltid et lite område før endelig påføring på plast,belegg og lakk. Bulk 5L Ref

18 Rensemidler - Vannbasert CRC Multipurpose Cleaner & Degreaser Antistatisk rensemiddel med høy ytelse. Kraftig, vannbasert avfetting som også har antistatiske egenskaper. Ideell til vanlig rensing i industrien og til mange forskjellige oppgaver. Skader ikke de fleste typer plast, metall og malte overflater. Bruksanvisning: Klar til bruk. Påføres med klut direkte på overflaten som skal renses. Skyll med rent, kaldt vann etter bruk. Bulk 5L Ref CRC Heavy Duty Degreaser Kraftig vannbasert alkalisk avfetting. Fjerner hurtig olje, fett, silikon og sterk smuss/skitt. Skader ikke de fleste typer plast, malte og lakkerte overflater. Bruksanvisning: Kan brukes kaldt eller varmt. Påføres som konsentrat eller utblandet(1: 6 til 1: 40) avhengig av hvor mye skitt som skal fjernes. Bulk 5L Ref CRC Multi Surface Cleaner Rensemiddel med høy oppløsningsevne. Kraftig, vannbasert rensemiddel og avfetting til mange typer bruk. Skader ikke de fleste typer plast, malte eller lakkerte overflater. Kan også brukes i ultrasonisk renseutstyr. Bruksanvisning: Kan brukes varmt eller kaldt. Kan påføres for hånd, børste eller i nedsenket tilstand. Påføres som konsentrat eller utblandet (1: 6 til 1: 40) avhengig av hvor mye skitt som skal fjernes. Bulk 5L Ref

19 Rensemiddel - Håndrens CRC Handcleaner Håndrens til moderat skitne hender. Inneholder Lanolin og kan brukes uten vann. Milde løsningsmidler og biologisk nedbrytbare tensider fjerner det meste av skitt og fett Tube 150 ml Ref Bulk 2,5L Ref CRC Super Handcleaner Håndrens til meget skitne hender. Inneholder i tillegg til milde løsningsmidler og biologisk nedbrytbare tensider, også små friksjons partikler fra naturlige kilder. Meget effektiv til å fjerne fett, karbon og gjenstridig skitt. Tube 150 ml Ref Bulk 2,5L Ref CRC Hand Wipes Rensekluter med høy oppsugnings evne. Superabsorberende håndrensekluter innsatt med en effektiv polymeraktivator for å gi en kraftig rensekraft uten å skrape opp huden. Bøtte: 100 wipes Ref CRC Wipes Ekstra kraftige håndrensekluter til mange typer industrielle formål. Fjerner olje, fett, maling, blekk og klebemidler på forskjellige overflater. Den ru siden av rensekluten vil skånsomt, men effektivt fjerne all skitt. Den andre og bløte siden, vil effektivt holde på skitten. Boks: 50 wipes Ref

20 Smøremidler Smøremidler Skjæreoljer Oljer Støvfjerning Supercut II ECO Supercut Skjæring Lub 21 Til metall PTFE Power lube Rost Flash Penetrating Oil + Mos2 Tørrsmøring Metall & Plast Næringsmiddel produserende områder Høyt trykk Høy temperatur Fett Pasta Multi Grease Copper Paste Dry Lube Metallbasert Flere bruksområder ECO Multi grease Dry Lube-F Næringsmiddel fett Keramisk basert Metal Free Paste Høy belastning Super Lt grease + MoS2 Dry Moly Lube Heftefett Super Adhesive Grease Montering & sammenkobling Graphite Assembly Paste + Mos2 20

FPS-PRODUKTER VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

FPS-PRODUKTER VEDLIKEHOLDSPRODUKTER FPS-PRODUKTER VEDLIKEHOLDSPRODUKTER www.crcind.com www.crcind.com VEDLIKEHOLDSPRODUKTER CRC Industries er en verdensomspennende produsent av kjemiske produkter til industri - auto og elektronikk. Selskapet

Detaljer

Tekniske og kjemiske produktløsninger for et krevende behov.

Tekniske og kjemiske produktløsninger for et krevende behov. Tekniske og kjemiske produktløsninger for et krevende behov. Multi10 Fuktfjerner Maston TECmix Multi10 fjerner fuktighet effektivt fra nesten alle gjenstander, bl.a. elektriske apparater og komponenter.

Detaljer

Weldtite kontrollerer også den anerkjente verktøysprodusenten Cyclus, vi fører et godt utvalg av deres spesialverktøy.

Weldtite kontrollerer også den anerkjente verktøysprodusenten Cyclus, vi fører et godt utvalg av deres spesialverktøy. Englands største produsent av vedlikeholdsprodukter til sykler. Vi har valgt ut noen av deres beste produkter som passer den norske syklist. Vi kan nevne den unike TF2 teflonspray, som er perfekt å bruke

Detaljer

Smørefett Se Molykote-tabell på siste side

Smørefett Se Molykote-tabell på siste side Smørefett Se Molykote-tabell på siste side 1 Molykote smøremidler fra DOW CORNING I mer enn et halvt århundre har konstruktører, ingeniører og vedlikeholdspersonell satt sin lit til Molykote i sitt arbeid

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. For mer informasjon: www.nibu.no www.blanco-steelart.no 4373/NO/09-13 BLANCO GmbH + Co KG 2013 Det

Detaljer

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER NST INOX SYREBEIS Fellesbetegnelse for BeisePasta, BeiseSpray og BeiseBad for behandling av rustfrie stål BRUKERVEILEDING FOR SYREBEHANDLING AV RUSTBESTANDIGE STÅL

Detaljer

KATALOG FORBRUKSMATERIELL (15. juni 2014)

KATALOG FORBRUKSMATERIELL (15. juni 2014) Hartwig Volker John KATALOG FORBRUKSMATERIELL (15. juni 2014) NorDiaTek * Torshaugvegen 16 * 3850 KVITESEID www.nordiatek.com * salg@nordiatek.com Strips varenummer 8-PT-11.TS11-25130-B 8-PT-11.TS11-25130-N

Detaljer

Leverandør av rustbeskyttelse og preservering til industrien. Miljøtilpassede produkter CORROSAFE AS. www.corrosafe.no

Leverandør av rustbeskyttelse og preservering til industrien. Miljøtilpassede produkter CORROSAFE AS. www.corrosafe.no Leverandør av rustbeskyttelse og preservering til industrien Miljøtilpassede produkter CORROSAFE AS www.corrosafe.no Produkter DINITROL 25 B DINITROL 33 DINITROL MS 40 DINITROL VCI UNI 0-40 DINITROL ML

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Til slutt. www.adda.no. lutt_105x279.indd 1 28-04-08 16:32:2

Til slutt. www.adda.no. lutt_105x279.indd 1 28-04-08 16:32:2 Til slutt RENGJØRING OG IMPREGNERING www.adda.no lutt_105x279.indd 1 28-04-08 16:32:2 Til slutt Innholdsfortegnelse: Rengjøring ute og inne: UNIRENS s.4 SUPERVASK s.5 GROVRENS s.6 FETTFJERNER s.7 PLUSS

Detaljer

INDUSTRITEAM PRISLISTE

INDUSTRITEAM PRISLISTE INDUSTRITEAM PRISLISTE BLUE & GREEN 2013 Forbehold om trykkfeil Prisgrunnlag: Nettopriser Bet. betingelser: Netto pr.14 dager Alle priser er ekskl. mva og frakt. Varenummer Alkaliske Produkter Emballasje

Detaljer

Optimal pleie av billakk!

Optimal pleie av billakk! Optimal pleie av billakk! 3D NanoProtect HYBRID TEKNOLOGI 3D NanoPolish HYBRID TEKNOLOGI TCnano Norge AS Bilpleie med nanoteknologiske produkter! De ferreste har inngående kjennskap til nanoteknologi,

Detaljer

Dinitrol rustbeskyttelse er basert på mer enn 60 års erfaring, forskning og utvikling.

Dinitrol rustbeskyttelse er basert på mer enn 60 års erfaring, forskning og utvikling. Dinitrol rustbeskyttelse er basert på mer enn 60 års erfaring, forskning og utvikling. Dinitrol etablerte seg selv som verdens ledende leverandør av spesialiserte behandlingssystemer samt praktisk rustbeskyttelse.

Detaljer

MILJØVENNLIGE VASKEMIDLER

MILJØVENNLIGE VASKEMIDLER 60198_51882_1_6.qxd 02.10.12 15.08 Side 2 E. Brosstad kjemi as MILJØVENNLIGE VASKEMIDLER Det beste valg i vaske- og avfettingsmidler for: AUTO INDUSTRI OFFSHORE LANDBRUK BÅTER/SKIP TUNGTRANSPORT Vær miljøbevisst

Detaljer

Brukstemperatur: +5 / +40C +5 / +40C

Brukstemperatur: +5 / +40C +5 / +40C Bygg og sanitærsilikon Gir god vedheft til en rekke underlag uten bruk av primer Tilsatt mugg- og soppdreper Meget god UV- og værbestandighet Ikke korrosivt mot metall Høy elastisitet og fleksibilitet

Detaljer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Sjekk HEMPEL`S nyeste innovasjon og tekniske nyvinning det nye Silicone Fouling Release System! + + grunning bindesjikt silikon fås i følgende nyanser: RØD SVART Dette

Detaljer

Miljøsmøremidler for alt utstyr

Miljøsmøremidler for alt utstyr Miljøsmøremidler for alt utstyr H1-klassede oljer for ren industri Betegnelse Viskositet Beskrivelse Best.nr. ISOVG Kompressorolje Syntetisk kompressorolje for de fleste typer kompressorer. 21 46-68 Liten

Detaljer

B Å T P L E I E / B I L P L E I E

B Å T P L E I E / B I L P L E I E B Å T P L E I E / B I L P L E I E Optimal pleie og beskyttelse med produkter basert på hybrid, kjemisk nanoteknologi! Gelcoat Nanopolish 3D NanoProtect 3D NanoPolish TEAKRENS 7xM ANTGRA TEAKBESKYTTELSE

Detaljer

Bona Craft Oil Brukerveiledning og teknisk datablad

Bona Craft Oil Brukerveiledning og teknisk datablad Brukerveiledning for bruk med Bona Effektsystem og Bona Hard Wax oil Bona Craft Oil er en unik blanding av ulike vegetabilske oljer, modifisert for overlegen impregnering og langvarig beskyttelse av tregulv.

Detaljer

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon Drift- og Bygningsdelsinformasjon.25 Brannklassifiserte åpningsbare vinduer Brannklassifiserte vinduer er produsert av Rapp Pyrotec AS. Vinduene er produsert under tilvirkningskontroll basert på ISO 9001.

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

á 199,00 NOK Formlen er i overenstemmelse Nummer 31191 Nummer 31191

á 199,00 NOK Formlen er i overenstemmelse Nummer 31191 Nummer 31191 Formlen er i overenstemmelse med EU s nye kosmetik regler. á 199,00 NOK Nummer 31191 Basert på naturlige ekstrakter Inneholder ikke mineraloljer Biologisk nedbrytbar Inneholder gode pleiende stoffer for

Detaljer

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5 AKEPOX 2030 Teknisk merkeblad 1/5 Karakteristikk AKEPOX 2030 er et kremaktig, fyllstoffholdig, løsemiddelfritt to-komponentlim på epoksybasis med en modifisert polyaminherder. Produktet utmerker seg ved

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

Til slutt RENGJØRING OG IMPREGNERING. www.adda.no

Til slutt RENGJØRING OG IMPREGNERING. www.adda.no Til slutt RENGJØRING OG IMPREGNERING www.adda.no TIL SLUTT Innholdsfortegnelse: Rengjøring ute og inne: UNIRENS PLUSS s.4 SUPERVASK s.5 GROVRENS s.6 FETTFJERNER s.7 PLUSS HÅNDRENS s.8 MULTIFJERNER s.9

Detaljer

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD NULLIFIRE S70760 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB og IPE Side verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Vannbasert Maling

Detaljer

-Rock n Roll Lubrication-

-Rock n Roll Lubrication- -Rock n Roll Lubrication- Hva gjør Rock "N" Roll Lubrication sine kjedesmørninger til Kongen av smørning? Absolute Dry, Extreme og Gold er formulert for å rense og smøre samtidig som de blir påført. Det

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX0 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering

To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-7 REINFORCEMENT CORROSION PROTECTION Mapefer EN 1504-7 To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering BRUKSOMRÅDE Rustbeskyttelse

Detaljer

Stopp rusten for godt!

Stopp rusten for godt! Stopp rusten for godt! Rust Bullet er et unikt, enkomponent høykvalitetsbelegg for rustbeskyttelse. Inneholder ikke sink, krom, syrer eller tungmetaller! Kan også brukes på glassfiber, treverk, mur, osv.!

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Anti-Seize. Monteringspasta for tøffe miljøer

Anti-Seize. Monteringspasta for tøffe miljøer Anti-Seize Monteringspasta for tøffe miljøer 2 Pålitelig partner innen monteringsløsninger Vi i Henkel er klar over hvilke utfordringer du møter med hensyn til vedlikehold og reparasjon av industriutstyr.

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider Formuleringer, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - formuleringer Innhold FORMULERINGER AV KJEMISKE BEKJEMPELSESMIDLER... 2 LØSELIG KONSENTRAT/EKTE

Detaljer

Rengjøring av syntetiske gulv ved bruk av ProClean Extreme

Rengjøring av syntetiske gulv ved bruk av ProClean Extreme 2014 Rengjøring av syntetiske gulv ved bruk av ProClean Extreme Daglig rengjøring. Periodisk rengjøring. Manuel og maskinell rengjøring. Noble Imports Norway A/S Stålveien 17, 4629 Kr.sand www.nobleimports.no

Detaljer

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! TRYKKLADETE PULVERSLOKKERE FRITYR SPESIAL HÅNDSLOKKER

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! TRYKKLADETE PULVERSLOKKERE FRITYR SPESIAL HÅNDSLOKKER RANNSLOKKERE TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! TRYKKLADETE PULVERSLOKKERE NOHA NORWAY AS er ledende innen salg og service av brannslokkingsutstyr, samt produksjon av brannslangetromler. Vi tilbyr et bredt

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X Drill & trekker 2 Ny børsteløs motor Den nye børsteløse motoren med stor diameter genererer høy kraft og effekt. En ny og avansert elektronisk kontroll sørger for stabil

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction +

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + Fasadefuging med Sikahyflex SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + 1 Den høytpresterende værbestandige fugemassen SikaHyflex -250 Facade Fugedimensjoner i fasader vil endres på grunn av termisk

Detaljer

Construction. Type N og Type R. 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet. Produkt Beskrivelse. Tester

Construction. Type N og Type R. 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet. Produkt Beskrivelse. Tester Produktdatablad Utgave 13/07/2007 Identifikasjonsnr.: 02 07 03 02 003 0 000001 Type N og Type R Sikadur -Combiflex Lim Type N og Type R 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet Construction

Detaljer

Innhold. NS-EN ISO 9001 sertifisert. Versjon TR-003-0104

Innhold. NS-EN ISO 9001 sertifisert. Versjon TR-003-0104 Versjon TR-003-0104 NS-EN ISO 9001 sertifisert Innhold Tetningens andel av kostnader 4 Tetningsring typer 5 Innbygging hus 6 Innbygging aksel 7 Smøring 8 Periferihastighet 9 Tetningsringer for trykk 10

Detaljer

SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV

SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV SPESIALLIM FOR ARMAFLEX ULTIMA OG ARMAFLEX RAIL SD SOM MØTER DE HØYESTE INDUSTRIKRAV Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3 typer lim med blå farge som gir en pålitelig liming av Armaflex Ultima og Armaflex

Detaljer

Et maritimt oljeprogram

Et maritimt oljeprogram Et maritimt oljeprogram Oljeprodukter av høy kvalitet til behandling av alle typer treverk. Det er noe ekte med det som er laget i tre. Det flotteste treverket vil man gjerne vise frem og ikke gjemme det

Detaljer

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + (med Breeam dokumentasjon)

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + (med Breeam dokumentasjon) Fasadefuging med Sikahyflex SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + (med Breeam dokumentasjon) 1 Den høytpresterende værbestandige fugemassen SikaHyflex -250 Facade Fugedimensjoner i fasader

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET!

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! RANNSLOKKERE TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! NOHA NORWAY AS er ledende innen salg og service av brannslokkingsutstyr, samt produksjon av brannslangetromler. Vi tilbyr et bredt spekter av branne som tilfredsstiller

Detaljer

LIM - FUGEMASSE - UNDERSTELLSMASSE BILLAKK INDUSTRIMALING DEKORATIV MALING

LIM - FUGEMASSE - UNDERSTELLSMASSE BILLAKK INDUSTRIMALING DEKORATIV MALING 3M 8115 Platelim/Karosserilim 2K system for liming og utskifting av karosseriplater. Forsegler og limer i en operasjon, reduserer arbeidstiden, beskytter mot korrosjon og gir en utmerket vedheft til forskjellige

Detaljer

Silikonhartspuss for fasader. StoSilco MP

Silikonhartspuss for fasader. StoSilco MP Sto Norge AS Silikonhartspuss for fasader StoSilco MP StoSilco MP En pålitelig puss det kan stilles store krav til StoSilco MP Egnet for alle typer pussede fasader, teglstensfasader og betongfasader Meget

Detaljer

Filltec Fiber Light. Filltec Carbon Fiber Soft. Filltec Softflex. Herder til sparkel. FX sparkel Steel. FX sparkel Multi GAP10

Filltec Fiber Light. Filltec Carbon Fiber Soft. Filltec Softflex. Herder til sparkel. FX sparkel Steel. FX sparkel Multi GAP10 Filltec Fiber Light 2K light-polyestersparkel med gode slipeegenskaper utviklet for å fylle bulker og skader på karosserideler i stål og zink. 79481 Filltec Light 1,11 kg Boks 1 81217 Filltec Light 1,75

Detaljer

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Underlagstrøk grunnlaget Du får bedre heftevne og dekning hvis du først påfører et underlagstrøk eller grunning. Den har spesielle egenskaper som skiller

Detaljer

STEINFIX 60 - Natursåpe

STEINFIX 60 - Natursåpe Et utprøvd behandlingskonsept for dine steingulv. Utviklet i samarbeid med nordisk steinindustri. Steinfix serien dekker alle behov av rengjøring og vedlikehold av steingulv. STEINFIX 60 - Natursåpe Et

Detaljer

Telefon 031 655 660 Fax 031 655 669

Telefon 031 655 660 Fax 031 655 669 Copyright Act Safe Systems AB, 2007 Act Safe Systems AB Säterigatan 29, 417 64 GöteborgG Telefon 031 655 660 Fax 031 655 669 E-mail: info@actsafe.se Web: www.actsafe.se Advarsel! Informasjonen i brukerveiledningen

Detaljer

Kemetyl avfettings- og. vaskemidler

Kemetyl avfettings- og. vaskemidler Kemetyl avfettings- og vaskemidler 1 Innhold KEMETYL VASK OG AVFETTING s. 04 s. 07 PRODUKTER Løsemiddelbaserte Avfetting HD Avfetting Mix Alkaliske Kraftvask Industrivask Shampo Petrokjemisk såpe Avfetting

Detaljer

Alle overflater trenger vedlikehold! Profesjonelle produkter for rengjøring, impregnering og vedlikehold av alle typer naturstein og fliser.

Alle overflater trenger vedlikehold! Profesjonelle produkter for rengjøring, impregnering og vedlikehold av alle typer naturstein og fliser. Profesjonelle produkter for rengjøring, impregnering og vedlikehold av alle typer naturstein og fliser. Alle overflater trenger vedlikehold! Daglig eller periodisk - Tenk Faber. Rengjøringsprodukter FLOOR

Detaljer

Merking: SOLVYKLER. Sprengtrykk. Arbeidstrykk. Lagervare eller mm mm mm bar bar mm kg/m m min. ordre

Merking: SOLVYKLER. Sprengtrykk. Arbeidstrykk. Lagervare eller mm mm mm bar bar mm kg/m m min. ordre SOLVYKLER Trykkslange for ester, ketoner og alkoholbaserte farger og en mengde kjemikalier. Brukes også som trykkluftslange, spesielt for lufttilførsel til malersprøyter og andre applikasjoner hvor det

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon Drift- og Bygningsdelsinformasjon.5 Dører Spesialdører - Brannklassifiserte arrestdører For venteceller ved politikamre og lensmannskontorer. Brannklassifiserte dører produsert av Rapp Pyrotec AS. Dørene

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOLIE

MONTERINGSANVISNING FOLIE MONTERINGSANVISNING FOLIE Rengjøring Alle overflater skal betraktes som skitne og skal avfettes med løsningsmiddel før montering av folie. Anbefalt fremgangsmåte; 1. Ta godt med rensevæske på en klut og

Detaljer

www.amcarservice.com

www.amcarservice.com Vi fører tilsatsprodukter fra den anerkjente produsenten Wynn s. Wynn s har vært verdenskjent for sine velfungerende tilsatser helt siden oppstarten i 1939. Flere av produktene er TÜV-godkjente, og har

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Egenskaper Funksjon Optisk Bruksområde Tekniske data Produktgruppe Dekorativ, elastisk, motstandsdyktig flate som tåler gangtrafikk og kjøring. Statisk rissoverbyggende.

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

HMS sikkerhetsdatablad: www.basol.no. Nettbutikk: www.basol.no. Vi kan nå levere drivstoff og brensel

HMS sikkerhetsdatablad: www.basol.no. Nettbutikk: www.basol.no. Vi kan nå levere drivstoff og brensel HMS sikkerhetsdatablad: www.basol.no Nettbutikk: www.basol.no Nyhet Basol utvider oljelageret. Nå lagerføres Texaco smøreolje og smørefett. Vi lagerfører nå smøreoljer og smørefett fra Shell, Fuchs og

Detaljer

Scotch-Brite. gulvpads og vedlikeholdsprodukter. 3 Idéer og løsninger

Scotch-Brite. gulvpads og vedlikeholdsprodukter. 3 Idéer og løsninger Scotch-Brite gulvpads og vedlikeholdsprodukter 3 Idéer og løsninger 3M har en lang tradisjon med å finne opp nyskapende og effektive produkter som forenkler hverdagen vår. 3Ms produkter berører livet vårt

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 30

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 30 FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 0 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Løsemiddelbasert

Detaljer

Bolting i berg 7 9 oktober 2008. Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon

Bolting i berg 7 9 oktober 2008. Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon Bolting i berg 7 9 oktober 2008 Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon Det benyttes i dag flere materialkvaliteter innen bergsikring. Mest benyttet er kamstål som produseres etter

Detaljer

AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI

AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI AKTIVE BAKTERIER OG ENZYMER AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljøvennlig rengjøringsmiddel basert på mikroorganismer og enzymer BIOBACT CLEAN UNIVERSALRENGJØRING Nilfisk Biobact Clean

Detaljer

Egenskap Test/Standard Beskrivelse Tørrstoff pr volum ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813. matt (0-35) IED (2010/75/EU) (kalkulert)

Egenskap Test/Standard Beskrivelse Tørrstoff pr volum ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813. matt (0-35) IED (2010/75/EU) (kalkulert) 705;706 1,2 705 epoxy ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en to komponent kjemisk herdende epoksy maling. Det er en shopprimer utformet for høy sveise og skjærings hastighet, noe som gir reduksjon

Detaljer

Sporfresingssystemer GRINDLAZER-FORDELER

Sporfresingssystemer GRINDLAZER-FORDELER Sporfresingssystemer GRINDLAZER-FORDELER InstaCut systemteknologi, gir mulighet for på eller av innkopling av fresesystemet mens du er i kontinuerlig bevegelse. Du kan flyte med fresesystemet på ujevne

Detaljer

- STRONG - PRODUKTINFORMASJON

- STRONG - PRODUKTINFORMASJON - STRONG - PRODUKTINFORMASJON Nanoteknologisk Permanent beskyttelse Overflatebehandling Tåler 1200º celsius Kjemikalieresistent Super Hydrofobisk Anti Grafitti UV- Resistent Anti Rust Type: 1-komponent

Detaljer

Vaskeanvisning for innendørs sportsgulv Versjon 2.2 2014.07.20

Vaskeanvisning for innendørs sportsgulv Versjon 2.2 2014.07.20 Daglig renhold Atramex Starcleaner Citro Sport / Atramex 625 Orangeclean Flekkfjerning Atramex 625 Orangeclean Spesifikke urenheter og overflateendringer, som fargeforandringer; skader; tyggegummi etc.

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivelse Tørrstoff pr volum. ISO 3233 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 130 C. US EPA method 24 (testet)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivelse Tørrstoff pr volum. ISO 3233 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 130 C. US EPA method 24 (testet) Approved 2904;2905 6 8743 ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent slipbar epoksy sparkel / filler. Det er et allsidig, fleksibelt, løsningsmiddelfritt produkt med høyt tørrstoffinnhold

Detaljer

MaxiFoam. classic Range TM. Neoprenskum på sømløs nylonfôring Utformet for generell håndtering under oljete og skitne forhold.

MaxiFoam. classic Range TM. Neoprenskum på sømløs nylonfôring Utformet for generell håndtering under oljete og skitne forhold. MaxiFoam Neoprenskum på sømløs nylonfôring Utformet for generell håndtering under oljete og skitne forhold MaxiFoam : neoprenskum på en sømløs fôring av stretchnylon med 15 gauge tykkelse MaxiFoam Lite

Detaljer

Til slutt. www.adda.no

Til slutt. www.adda.no Til slutt RENGJØRING OG IMPREGNERING www.adda.no TIL SLUTT Innholdsfortegnelse: Spesialmidler ute og inne: UNIRENS PLUSS s.4 MULTIFJERNER s.5 Rengjøring ute og inne: GROVRENS s.6 FETTFJERNER s.7 PLUSS

Detaljer

Følg vår prosedyre for å forvandle en grov overflate til en speilblank overflate

Følg vår prosedyre for å forvandle en grov overflate til en speilblank overflate tyrolit premium POLERINGSPROGRAM Følg vår prosedyre for å forvandle en grov overflate til en speilblank overflate PREMIUM CONDITIONING lamellskiver med SCM PREMIUM Forpolerngs skiver PREMIUM POLERENDE

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

Frontruteliming av høy kvalitet

Frontruteliming av høy kvalitet Frontruteliming av høy kvalitet Hurtig, effektivt og sikkert 8291.indd 2 11.06.12 13:12 Teroson-produkter for ruteliming Frontruten er en veldig viktig del av karosseristrukturen. Ved kollisjon absorberer

Detaljer

Ta godt vare på bilen din

Ta godt vare på bilen din Ta godt vare på bilen din Noen enkle råd om bilpleie Daimler AG, MBVD/VSP Berlin, B20.669.03.867.00/0810 MER50011 En suksessfaktor Verdibevaring Har du en velstelt bil sikrer du til enhver tid også at

Detaljer

Advanced Structural Technology. AST quality in panels

Advanced Structural Technology. AST quality in panels Advanced Structural Technology AST quality in panels Panel System 3.10 NO Januar 2008 Styrke Sandwichelementer bygger på samhandling mellom de ulike materialene og gir optimale styrkeegenskaper. Det er

Detaljer

Produktinformasjon. December 2010 2K HS FYLLER D8022 PRODUKTBESKRIVELSE KLARGJØRING AV UNDERLAG AVFETTING. Hurtigtørkende 2K surfacer Herder D858

Produktinformasjon. December 2010 2K HS FYLLER D8022 PRODUKTBESKRIVELSE KLARGJØRING AV UNDERLAG AVFETTING. Hurtigtørkende 2K surfacer Herder D858 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon 2K HS FYLLER D8022 Hurtigtørkende 2K surfacer Herder D858 PRODUKTBESKRIVELSE D8022 2K HS fyller er en grå, 2K fyllende surfacer med gode lufttørkingsegenskaper.

Detaljer

PRISLISTE. Tradisjon på kvalitet siden 1841

PRISLISTE. Tradisjon på kvalitet siden 1841 PRISLISTE Tradisjon på kvalitet siden 1841 Trepleie DEKS OLJE D1 - Silkematt oljefinish for hardt/tropisk tre Mettende olje for Teak og andre tropiske treslag som er vanskelig å impregnere. Gir en matt

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Monteringsanvisning. K0977 rev.03

Monteringsanvisning. K0977 rev.03 Monteringsanvisning K0977 rev.03 Gratulerer med markedets mest robuste og pålitelige bryggefendersystem. Dette heftet gir deg en trinn for trinn instruksjon til hvordan fenderen skal monteres for å sikre

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

Beredskap for transportsektoren

Beredskap for transportsektoren Beredskap for transportsektoren Lastebiler, trucker, drivstoffanlegg, lagerhaller og farlig gods som f. Eks oljefat og andre kjemikalier er typiske risikoområder for utslipp og lekkasjer i transportsektoren.

Detaljer

Construction. Hurtigherdende forankringslim. Produktbeskrivelse. Produktdatablad Versjon 07/2014 Identifikasjons nr.: 02 02 05 01 001 0 000001

Construction. Hurtigherdende forankringslim. Produktbeskrivelse. Produktdatablad Versjon 07/2014 Identifikasjons nr.: 02 02 05 01 001 0 000001 Construction Produktdatablad Versjon 07/2014 Identifikasjons nr.: 02 02 05 01 001 0 000001 Sika AnchorFix -1 Hurtigherdende forankringslim Produktbeskrivelse Bruksområder Løsemiddel- og styrenfritt 2-komponent

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Overflatebehandling av aluminiumprofiler

Overflatebehandling av aluminiumprofiler Overflatebehandling av aluminiumprofiler Innhold Anodisering 2 3 Lakkering 4 Mekanisk/Kjemisk overflatebehandling 5 Annen overflatebehandling 6 Kontakter og Prøver 7 Aluminium har allerede i naturlig tilstand

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon Drift- og Bygningsdelsinformasjon.11 Vegger Brannklassifiserte vegger med glass Brannklassifiserte vegger er produsert av Rapp Pyrotec AS. Veggene er produsert under tilvirkningskontroll basert på ISO

Detaljer

PRODUKTKATALOG. Graffitifjerning? Skyggefjernere? Graffitibeskyttelse

PRODUKTKATALOG. Graffitifjerning? Skyggefjernere? Graffitibeskyttelse PRODUKTKATALOG Graffitifjerning? Skyggefjernere? Graffitibeskyttelse OM OS MPE International er et svensk foretak med mer enn 20 års erfaring innen salg av produkter til graffitifjerning, rengjøring og

Detaljer

Norgesnyhet. Fasadeforfriskning uten sidestykke

Norgesnyhet. Fasadeforfriskning uten sidestykke Norgesnyhet Fasadeforfriskning uten sidestykke BRUKERVEILEDNING FOR PÅFØRING AV STEINSTRUKTUR Før Steinstruktur føres på hvilken som helst mur, leca, murstein osv så skal muren slipes hvis

Detaljer

Korrosjon. Øivind Husø

Korrosjon. Øivind Husø Korrosjon Øivind Husø 1 Introduksjon Korrosjon er ødeleggelse av materiale ved kjemisk eller elektrokjemisk angrep. Direkte kjemisk angrep kan forekomme på alle materialer, mens elektrokjemisk angrep bare

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CERAL MURSPARKEL

SIKKERHETSDATABLAD CERAL MURSPARKEL SIKKERHETSDATABLAD WWW.STEINSTRUKTUR.NO Side 1/6 1. Identifikasjon av stoffet og selskapet 1.1. Identifikasjon av stoffet Handelsnavn: Ceral Mursparkel Klassifisering: PKWiU 26.64.10-00.11 Bestemmelse:

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Alle overflater trenger vedlikehold!

Alle overflater trenger vedlikehold! Alle overflater trenger vedlikehold! Daglig eller periodisk - Tenk Faber. Vannbasert vann- og oljeavvisende impregnering - en miljøvennlig impregnering for betong og naturstein Profesjonelle produkter

Detaljer