Denne malerguiden skal være til hjelp for våre kunder i valg og bruk av Nordsjös produkter. Her finnes:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne malerguiden skal være til hjelp for våre kunder i valg og bruk av Nordsjös produkter. Her finnes:"

Transkript

1 Nordsjö malerguide Denne malerguiden skal være til hjelp for våre kunder i valg og bruk av Nordsjös produkter. Her finnes: - Terminologi, glansgrader og spesifikasjoner i utdrag fra NS 3420 Norsk Standard 3. utgave 1999, justert for nye, kommende glansgrader. - Vanskelige flater - er sparkel - Sprøytedata - Tekniske datablad Nordsjös produktdatablad er utgitt kun for et rådgivende formål. Verdiene gjelder for normale omstendigheter og kan derfor variere med f. eks påføringsmåter, temperatur, underlag etc. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er ansvarlig for at den seneste revideringen av dette dokumentet brukes. Kontroll kan gjøres på våre hjemmesider eller ring Teknisk Avdeling på tlf: Ved produkter med flere farger er det verdien for hvit, eller alternativt øvre og nedre grense som er oppgitt. Vær oppmerksom på at det også finnes ytterligere data i de lovbestemte HMSdatabladene. Disse finnes på våre hjemme sider eller vil på forespørsel bli sendt enkeltvis. Produktene er ordnet etter kategorier. Trebeskyttelses produkter som omtales i denne malerguiden er i første rekke tenkt benyttet på trematerialer av gran og furu, dersom annet ikke er nevnt. For teak, eik og andre edeltresorter (oversjøisk tre), vil det konkret være nevnt i teksten om produktet egner seg til beskyttelse av disse tresortene. Oppdaterte produktdatablader, FDV og HMS vil til en hver tid være på våre internettsider: 3

2 Innholdsfortegnelse Utdrag fra Norsk standard 5 Lakk: Mur og puss: Celco V 10 Panellakk 49 Murtex V Nanotec 87 Vanskelige flater 9 Celco V 20 Parkettlakk 50 Murtex V Siloxane 88 Celco V 45 Parkettlakk 51 Murtex V Akryl 89 er sparkel 13 Celco V Møbellakk 52 Murtex V Silikat 90 Murtex V Silikatbinder 91 Sprøytedata 14 Sparkel: Murtex V Fasadefyller 92 Sparkel ECO 53 Murtex V Hydrogrund 93 Tak og vegg: Sparkel Fin/Plate 54 Murtex V Nuretanolje 94 Light & Space 15 Sparkel Fin/Plate Sprut 55 Murtex V Murimpregnering 95 Inova Tak 16 Medium/LS Anti Graffiti Protection 96 Inova Xtramatt 17 Medium/LS 104 sprøytekvalitet 57 Anti Graffiti Wax Remover 97 Inova Silkematt 18 Sparkel Grov 58 Inova Sand 19 Sparkel Grov Sprut 59 Vaskemidler: Inova Pearl 20 Sparkel Kombi EU Variant 60 Husvask 98 Inova Metallic 21 Sparkel Kombi EU Special 61 Forvask 99 Bindoplast 3 22 Sparkel Lett Sprøytekvalitet 62 Terrasse og Møbel Fornyer 100 Bindoplast 5 23 Sprutsparkel 63 Bindoplast 7 24 Sparkel Gips 64 Problemløsere: Bindoplast Sparkel Snickeri 65 Isomat V 101 Mester Tak 26 Sparkel Våt 66 Spärrhvit V 102 Mester Helmatt 27 Spärrhvit 103 Mester Matt 7 28 Trebeskyttelse: Binder 104 Mester Halvmatt One 67 Binderlakk 105 Mester Akryl 7 30 Tinova V Premium 68 Microdispers V 106 Mester Akryl Tinova VX+ 69 Grund+ 32 Tinova Dekkende 70 Robust Våtromsgrunn 33 Villa Dekkende 71 Robust Våtromsmaling 34 Tinova V Vindusmaling 72 Colour test 35 Tinova Vindusmaling 73 Tinova V+ 74 Dør og list: Tixett 75 Blankett V Tinova V Tregrunn 76 Blankett V Tinova Utegrunn 77 Blankett V Tinova V Impregneringsolje 78 Ready Heftgrunn V 40 Utendørs beis og olje: Heftgrunn 41 Terrasse og Møbel Beis V 79 Kvistlakk V 42 Terrasse og Møbel Beis 80 Uteolje 81 Gulv: Edeltreolje 82 Epolan V Akryl 43 Epolan V Epoxi Gulv 44 Stål- og platefasader: Epolan V Epoxi Lakk 45 Pansarol Finish 83 Betonglasyr EFC Pansarol Grunn 84 Lithurin 1 47 Pansarol V Primer 85 Lithurin 2 Special 48 Murtex V Takmaling 86 4

3 Utdrag fra Norsk standard På de følgende 4 sider er det tatt med opplysninger fra NS3420 som er av interesse. Terminologi Asfaltbelegg: Asfaltemulsjonsbelegg: Avstrødd flate: Beising: Betongbelegg: Bitumen: Bitumenemulsjon: Dekkende behandling: Filmdannende behandling: Gjennomskinnelig behandling: Festemasse: Fliser: Fliskonstruksjon: Flislag: Glattet flate: Grenging: Fellesbetegnelse på belegg hvor bitumen inngår som bindemiddel. Utstøpt belegg av steinmaterialer med bitumenemulsjon og sement og/eller med en kombinasjon av plastmodifisert bitumenemulsjon og sement som bindemiddel. Overflate som er påført et partikkelformet materiale som bedrer overflatens slitestyrke, sklisikkerhet eller heftfasthet for eventuell senere behandling (f.eks. naturlig knust bein, metallspon, sand, karborundum osv.) Overflatebehandling av tre for å oppnå en ønsket farging, men slik at treets mønster forblir synlig. Utstøpt belegg av steinmaterialer (sand, singel/pukk, hardstoffer) med sement og vann som bindemiddel og eventuelle tilsetningsstoffer og/eller plastdispersjoner. Faste eller flytende hydrokarboner. Naturlig forekommende eller fremstilt ved raffinering av jordolje. Brukes blant annet som bindemiddel ved fremstilling av asfaltmasse. Bitumen som er emulgert i vann. Behandling som utføres med pigmentert materiale (maling, sparkelmasse) slik at underlagets farge ikke er synlig. Behandling som gir en film på underlaget. Behandling som utføres med laserende materialer eller beiser, herunder: oljebeiser, lateks- og emulsjonsbeiser, tjæreholdige beiser, fargebeiser og kjemiske beiser. Masse av mørtel eller lim for feste av fliser. Fellesbetegnelse på keramiske fliser, glassmosaikk, betongheller, natursteinsplater, kunststeinsplater og teglplater. Konstruksjon bestående av flislag, eventuelle glide- og tetningssjikt, armering og festeanordninger. Lag som består av flis og eventuell feste- og fugemasse. Flate som er bearbeidet med stålbrett, glattemaskin e.l. Sprøytepåføring av et pastøst malingmateriale, slik at det oppnås en ensartet, kornet overflate. 5

4 Utdrag fra Norsk standard Grunning: Grunnstrøk: Inntrinn: Klar behandling: KPVK: Lasering: Liming: Makulering: Myk kledning: Mykt belegg: Mønsterrapport: Opptrinn: Overflatepapir: Plastdispersjon: Preparering: PVAC: Første strøk av tynn olje eller maling på et sugende underlag, slik at bindemidler trenger noe inn i underlaget og bare etterlater en tynn film på overflaten. Første strøk av korrosjonshindrende maling på metaller. Horisontal avstand mellom to trinn, målt fra forkant til forkant. Inntrinn brukes også som betegnelse på trinnets horisontale del eller overflate. Behandling som utføres med klar lakk, olje eller bindemiddeldispersjon (emulsjon). Kritisk pigmentvolumkonsentrasjon. Behandling på ubehandlet, oljet, lakkert eller malt underlag med et maling materiale med pigmenter med liten dekkevne, eller med pigmenter i så små mengder at underlaget syns mer eller mindre tydelig igjennom. Forbehandling med limoppløsning for å nedsette innsugning av etter følgende maling eller for å gi bedre feste for papir, papp, vev eller tapet. (Se også preparering.) Oppliming av avispapir eller makulatur uten trykk. Kledning, vanligvis til vegger, av bøyelige fliser og baner. Belegg til gulv og trapper av bøyelige fliser og baner. Avstanden i lengderetningen mellom to like mønstre. Vertikal avstand mellom to trinn. Opptrinn brukes også som betegnelse på trinnets vertikale eller skrå forside (stusstrinn). Glatt papir som er beregnet på etterbehandling (maling eller tapet). Fine plastpartikler jevnt fordelt i en væske (vann). Den flytende fasen betegnes som den kontinuerlige fasen mens de faste plast partiklene utgjør den disperse fasen. Dispersjonene benyttes som regel på grunn av sin limvirkning idet den flytende fasen forsvinner og partiklene klebes sammen (PVAC, PVP, PVC osv.) Forbehandling i form av grunning, oljing, maling, seising eller liming for å binde løstsittende partikler til underlaget, nedsette lim forbruket ved opp setting av tapet, vev eller papir, for å gi bedre feste eller for å gi underlaget ensartet farge. Polyvinylacetat. PVK: Pigmentvolumkonsentrasjon. Seising Behandling med tyntflytende bindemiddelløsning som kan trenge inn i et sugende, porøst underlag og binde løstsittende partikler. 6

5 Utdrag for Norsk standard Skurt flate: Slipt flate: Strimling: Flate som er bearbeidet med trebrett, maskinelt drevet planskive e.l. Flate som er slipt med slipeutstyr, f.eks. roterende slipesteiner. av strimler av perforert papir med sparkelmasse ved første gangs skjøtsparkling over gipsplateskjøter for å hindre at det oppstår sprekker i plateskjøtene på ferdig behandlet flate, og for å gi flaten forutsatt styrke og stivhet til å tilfredsstille tekniske krav til brann, lydgjennomgang og stabilitet. Strukturpapir: Strøk: Støpeasfalt: Støpt belegg: Støpt plastbelegg: Svingtrapp: Terrazzobelegg: Trinndybde: Trinnlengde: Trådkant: Utsparing: Vannsliping: Preget papir. av sjikt av malingmateriale med eller uten pigment (olje, lakk eller maling), selv om dette skjer ved andre metoder enn strykning, som f.eks. rulling eller sprøyting. En ensartet blanding av tørket, oppvarmet steinmateriale med høyt filler innhold og oppvarmet bindemiddel av bitumen med midlere penetrasjon 85 (B85) eller hardere. Materialene er slik sammensatt at blandingen blir praktisk talt hulromfri uten komprimering. Fellesbetegnelse på belegg som støpes ut på stedet med uorganisk eller organisk bindemiddel eller en kombinasjon av disse. Støpt belegg med bindemiddel av herdeplast eller termoplast, tilslagsmaterialer (fyllstoffer) og pigmenter. Trapp der deler av trappen svinger. Betongbelegg eller plastbelegg hvor det anvendes knuste, dekorative materialer som tilslagsmateriale istedenfor sand, og hvor effekten av disse fremkommer ved sliping av belegget Horisontal avstand fra forkant til bakkant på trinnet. Avstand fra vange eller sidekant til vange eller sidekant. Omlegg som er mindre enn 5 mm. Avgrensning av malingstrøk mot flate som ikke skal males, eller som skal males med maling i annen glans eller farge. Sliping i vann mellom strøkene på hele flaten med hensikt å oppnå en høy grad av jevnhet eller glatthet. Vanntett belegg: Belegg som er klassifisert som vanntett etter reglene i NS Vindeltrapp: Ådring: Trapp der hele trappen svinger. Imitering av tresorters overflate. 7

6 Utdrag fra Norsk standard Malingsmaterialer Glans betegnes med glanstall. Glanstallet framkommer som resultat av måling etter NS-EN ISO 2813 med 60 innfallsvinkel på lysstrålen. Tabell - Glansbetegnelser etter NS-EN 927-1:1996 Betegnelse Matt Halvmatt Halvblank Blank Helblank Glanstall < >80 Beskrivelse av spesielle utførelser eller detaljer: Prøveoppstrøk: Forarbeider: Sliping: Tetting av fuger: Strimling: Kvistlakk: Ønskes oppstrykning av prøveflater, skal dette spesifiseres særskilt i prosjektbeskrivelsen. Omfatningen av prøveoppstrøk skal angis med hensyn til flatens størrelse, behandlinger, materialer og farger. Der tapet skal settes opp kant-i-kant, og ved åpne, gjennomsiktige tekstiltapeter eller meget lyse og tynne papirtapeter, bør underlaget ha ensartet farge som skiller seg minst mulig fra fargen i tapetet. Det bør derfor beskrives en egnet forbehandling. Sliping mellom lakkstrøk samt nødvendig sliping ved sparkling og mellom malingstrøk hører med til en normal utførelse og behøver ikke spesifiseres. Tetting av fuger eller åpninger bredere enn 3 mm mellom forskjellige materialer eller flater, må spesifiseres med egne tekster. Dersom strimling også skal utføres over skjøter mot andre materialer eller i overgang mellom vegg og himling, må dette angis spesielt. Kvistlakkering skal utføres på innvendig trevirke som skal males. Krav til ferdig flate: Generelt: Fargen skal være ensartet. Underlagets farge skal ikke synes. Blærer, klatter, samt porer, groper eller synk ved sparkling tillates ikke. Synlige forskjeller i overflatestrukturen mellom flekk- og skjøtsparklede og usparklede flater tillates. Grader og riper skal ikke forekomme. Skjemmende ujevnheter som kan sees i normal betraktningsavstand og ved normal belysning, maksimalt 150 lux, skal ikke forekomme. Ujevnheter som kun er synlige i motlys, ansees ikke som mangel. 8

7 Vanskelige flater Ute: Underlag Behandling Produkt Takpapp, tjære, Icopal, Isola, etc. Nye plater av: Aluminium Sink Galvanisering Kopper Tidligere behandlede takplater av bølgeblikk e.l Ingen anbefalte behandlinger 1 Vaskes og skylles 2 For best resultat: Lett sandblåsing eller mattsliping 3 Grunnes 4 Ferdigmales 1 Vaskes og skylles 2 Grunnes 3 Ferdigmales Inngår ikke i vårt sortiment 1 Nordsjö Forvask 1:6 3 Pansarol V Primer 4 Fasader: One 4 Tak: Pansarol Finish 1 Nordsjö Forvask 1:6 2 Rustskader: Pansarol Grunn 2 Pansarol Finish tynnet ca 10% 3 Pansarol Finish Betong ute (NB! Ikke alkyd på ny betong) 1 Betonghud fjernes 2 Grunnes 3 Ferdigmales 1 Sliping med maskin 1 (Alt) Vask med 15% saltsyre, skyll 2 Epolan V Akryl tynnet ca 20% 3 Epolan V Akryl Andre steder: Underlag Behandling Produkt Hard plast (båt polyester) (NB! Ikke horisontale flater der vann blir stående) Jern/stål, ute og inne Rustfritt stål for maling ute/ inne Tak, vegger og dører av tre (for lakkering) Gulv av betong 1 Vaskes 2 Mattslipes 3 Grunnes 4 Ferdigmales 1 Avfettes 2 Rustfjerning: stålbørsting/ sandblåsing 3 Grunnes 4 Ferdigmales 1 Vaskes 2 Mattslipes 3 Grunnes 4 Ferdigmales 1 Nordsjö Forvask 3 Ready/Pansarol Finish tynnet 10% 4 Ready/Pansarol Finish 3 Pansarol Grunn 4 Pansarol Finish (Ev. Blankett V/ Ready inne) 1 Nordsjö Forvask 3 Ready/Blankett V (inne), Pansarol Finish (ute) tynnet 10% 4 Ready/Blankett V (inne), Pansarol Finish (ute) 1 Lakkeres to strøk 1 Celco V Parkettlakk eller Celco V Panellakk 1 Betonghud fjernes 2 Grunnes 3 Ferdigmales 1 Sliping med maskin 1 (Alt) Vask med 15% saltsyre, skyll 2 Epolan V Epoxi Gulv tynnet 20% 3 Epolan V Epoxi Gulv 9

8 Vanskelige flater Inne: Underlag Behandling Produkt Nye plater av: Aluminium Sink Galvanisering Kopper Asfalt inne Betong inne (NB! Ikke alkyd på ny betong) Oppmerking: Idrett inne 1 Vaskes og skylles 2 For best resultat: Lett sandblåsing eller mattsliping 3 Grunnes 4 Ferdigmales 1 Vaskes og skylles 2 Grunnes 3 Ferdigmales 1 Betonghud fjernes 2 Grunnes 3 Ferdigmales 1 Vaskes 2 Mattslipes 3 Under: Celco V Parkettlakk 3 Under: Celco Gulvlakk 1 Nordsjö Forvask 1: 6 3 Pansarol V Primer 4 Tak og vegger: Inova 4 For øvrig: Pansarol Finish 1 Nordsjö Forvask 1:6 2 Epolan V Akryl tynnet ca 20% 2 (Alt) Epolan V Epoxi Gulv tynnet ca 20% 3 Epolan V Akryl 3 (Alt) Epolan V Epoxi Gulv tynnet 1 Sliping med maskin 1 (Alt) Vask med 15% saltsyre og skyll 2 Epolan V Akryl tynnet ca 20% 2 (Alt) Epolan V Epoxi Gulv tynnet ca 20% 3 Epolan V Akryl 3 (Alt) Epolan V Epoxi Gulv 1 Nordsjö Forvask 1:6 3 Blankett V 3 Ready Kjøle- og fryserom for matvarer: Underlag Behandling Produkt Tak og vegger av betong eller puss Tak, vegger og dører av tre (for maling) Tak, vegger og dører av tre (for lakkering) Gulv av betong 1 Grunnes 2 Ferdigmales 1 Kvistlakkeres 2 Grunnes 3 Ferdigmales 1 Heftgrunn V 2 Robust Våtrom 40 1 Kvistlakk V 2 Heftgrunn 3 Robust Våtrom 40 for tak og vegger og Ready for dører 1 Lakkeres to strøk 1 Celco V Parkettlakk eller Celco V 10 Panellakk 1 Betonghud fjernes 2 Grunnes 3 Ferdigmales 1 Sliping med maskin 1 (Alt) Vask med 15% saltsyre og skyll 2 Epolan V Epoxi Gulv tynnet 20% 3 Epolan V Epoxi Gulv 10

9 Vanskelige flater Husdyrrom: Underlag Behandling Produkt Tak og vegger av betong Sokkel på vegg Innredning galvanisert Vinduer og dører av tre Vinduer og dører av stål Fôrbrett og gulv i melkerom Melkerom. Vegger av puss eller betong Gulv av betong 1 Grunnes 2 Ferdigmales 1 Grunnes 2 Ferdigmales 1 Avfettes 2 Grunnes 3 Ferdigmales 1 Kvistlakkeres 2 Grunnes 3 Ferdigmales 1 Avfettes 2 Rustfjerning: Stålbørsting 3 Grunning 4 Ferdigmales 1 Betonghud fjernes 2 Grunnes 3 Understrøk 4 Ferdiglakkeres (NB! Tynt strøk!) 1 Grunnes 2 Understrøk 3 Ferdiglakkeres 1 Betonghud fjernes 2 Støvbinding 2 (Alt) Maling 1 Heftgrunn V 2 Robust Våtrom 1 Heftgrunn V 2 Epolan V Epoxi Gulv 1 Nordsjö Forvask 1:6 2 Pansarol Primer 3 Pansarol Finish 1 Kvistlakk V 2 Heftgrunn V 3 Pansarol Finish/Ready 3 Pansarol Grund 4 Pansarol Finish/Ready 1 Sliping med maskin 1 (Alt) Vask med 15% saltsyre og skyll 2 Epolan V Akryl gulv tynnet 20% 3 Epolan V Akryl 4 Epolan V Epoxi Lakk 1 Heftgrunn V 2 Robust Våtrom 3 og 4 Epolan V Epoxi Lakk 1 Sliping med maskin 1 (Alt) Vask med 15% saltsyre og skyll 2 Murtex V Silikatbinder tynnet 1:1 med vann 2 Epolan V Epoxi Gulv 11

10 Vanskelige flater Vaske- og smørehaller, slakteri, storkjøkken, produksjonslokaler for næringsmidler. (Høytrykkspyler og varmtvann må brukes med varsomhet på malte flater) Underlag Behandling Produkt Tak og vegger av betong eller støpte plater Sokkel på vegg Gulv av betong Tak av tre Vinduer og dører av stål Vinduer og dører av tre 1 Grunnes 2 Ferdigmales 1 Grunnes 2 Ferdigmales 1 Betonghud fjernes 2 Grunning 3 Ferdigmales 1 Kvistlakkeres 2 Grunnes 3 Ferdigmales 1 Avfettes 2 Rustfjerning: Stålbørsting 3 Grunning 4 Ferdigmales 1 Kvistlakkeres 2 Grunnes 3 Ferdigmales 1 Heftgrunn V 2 Robust Våtrom 1 Heftgrunn V 2 Epolan V Epoxi Gulv 1 Sliping med maskin 1 (Alt) Vask med 15% saltsyre og skyll 2 Epolan V Epoxi Gulv tynnet 20% 3 Epolan V Epoxi Gulv 1 Kvistlakk V 2 Heftgrunn V 2 Robust Våtrom/Ready 3 Pansarol Grund eller 4 Pansarol Finish/Ready 90 1 Kvistlakk V 2 Heftgrunn V 3 Pansarol Finish/Ready Vedrørende vask: Vask med hetvann og høytrykk er direkte feil på malte flater. skal til enhver tid utføres med egnet rengjøringsmiddel, blandet med vann inntil 40º C. Høytrykksvasker skal brukes med forsiktighet. Det er mengden vann/temp. i kombinasjon med korrekt rengjøringsmiddel, som fjerner smuss og bakterier. Vask for renhold utendørs gjøres med Nordsjö Rent hus. Vask før maling gjøres med Nordsjö Forvask både ute og inne. (Skal være aggressivt) Flater som skal tapetseres: Flater som skal tapetseres kan, om nødvendig, prepareres med fortynnet lim for å mette sugen og bedre vedheften til et underlag. Under visse sarte og gjennomskinnelige tapeter kan det være nødvendig å få en jevn farge, slik at skjøter og ulikheter i fargen ikke synes igjennom. Da er vår anbefaling Heftgrunn V. Man kan også benytte annen lateksmaling, men ikke med glans lavere enn 7. Dette på grunn av våtvedheften. (Brukes f.eks. en lateksmaling med glans 3 under en tett plasttapet, kan følgen bli tapetslipp. Dvs. malingen løses opp av vannet i limet og spenningen i tapetet trekker det hele av veggen.) Tips! Skal du tapetsere på en ruglet vegg, f.eks. på puss, er det ofte vanskelig å få tapetet til å sitte. Tapetet sitter etter tørk og krymp vanligvis bare på de ytterste sandkornene eller ujevnhetene. Da skal det ikke store påkjenningen til før det hele raser av veggen! Løsningen heter makulering. Bruk enkle avissider som limes opp kant-i-kant over hele veggen. Dette papiret er så tynt og føyelig, at det kryper inn i alle ujevnheter. Så tapetseres det utenpå makuleringen. Nå vil det sitte! 12

11 er sparkel Relativ luftfuktighet Temperatur 10 o C 15 o C 20 o C 25 o C 10 % 21 timer 14 timer 10 timer 7 timer 20 % 23 timer 16 timer 11 timer 8 timer 30 % 26 timer 18 timer 12 timer 9 timer 40 % 29 timer 20 timer 14 timer 10 timer 50 % 36 timer 24 timer 17 timer 12 timer 60 % 42 timer 29 timer 20 timer 14 timer 70 % 54 timer 38 timer 26 timer 19 timer 80 % 78 timer 54 timer 38 timer 27 timer 85 % 96 timer 72 timer 48 timer 34 timer 90 % 144 timer 108 timer 72 timer 39 timer 95 % 288 timer 192 timer 144 timer 96 timer Kilde: Norgips Tabellen viser generelle tørketider for flytende sparkelmasser. To faktorer er lagt til grunn under målingene - varierende temperatur og relativ luftfuktighet. Noen sparkeltyper blir fortere overflatetørr enn andre, felles for disse er at da har like lang gjennomherdingstid. Foretas 2. gangs sparkling før sparkelen er gjennomtørr, fører dette til svekkede skjøter. Estetisk vil dette vises som skjolder, svanker og sprekker i overflaten. Tanken er at molekylene skal danne lange kjeder slik at sparkelen oppnår maksimal styrke. 13

12 Sprøytedata Produkter Dyseåpning/vinkel Trykk Maling: Akryl/lateksmaling (Vegg/tak inne) Akryl/lateksmaling (Dør/list inne) Alkydmalinger (Dør/list inne) Klare lakker (Interiør) Oljemaling (Eksteriør) Beis (Eksteriør) 0,018-0, o >150 kg/cm 2 0,011-0, o >150 kg/cm 2 0,011-0, o >150 kg/cm 2 0,009-0, o >150 kg/cm 2 0,015-0, o >150 kg/cm 2 0,011-0, o >150 kg/cm 2 Grove malinger 0,018-0, o >150 kg/cm 2 Akryl/lateksmaling (Eksteriør) 0,018-0, o >150 kg/cm 2 Sparkel: Lettsparkel 0, o >150 kg/cm 2 Sprutsparkel (Tung) 0, o - Sprøyte m/skrue 7 mm til greng / 10 mm til helsparkling - 14

13 Tak og vegg LIGHT & SPACE Light & Space er en helmatt vanntynnet veggmaling for innendørs bruk, hvor man ønsker en elegant, ekstra matt og lys flate. Light & Space reflekterer opp til 40% mer lys tilbake til rommet enn hva vanlig hvit veggmaling gjør. Resultatet blir lysere rom, inntil 20% lavere energibehov og større romfølelse. Brukes innendørs på puss, betong, lettbetong, bygningsplater av ulike slag, glassfiberstrie m.m Puss, betong og bygningsplater sparkles ved behov. For best resultat, grunn med 1 strøk Nordsjö Grund+ og ferdigmal 1 2 strøk med LIGHT & SPACE. Tidligere malte flater vaskes og males 1 2 ganger med LIGHT & SPACE. Dårlig bundet underlag grunnes med Nordsjö Binder før maling. Mal ikke når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 1L./2,5L./10L. 1 time 2 strøk Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten 0% tilsatt organisk løsemiddel Refleketer mer lys ut i rommet 15

14 Tak og vegg INOVA TAK Inova Tak er en helmatt hvit takmaling for maling innendørs på puss, betong, lettbetong, bygningsplater av ulike slag, glassfiberstrie m.m. Inova Tak har lang åpningstid som gjør malerarbeidet lettere og gir helmatte skjoldfrie tak. Puss, betong og andre materialer sparkles ved behov. For beste resultat påfør 1 strøk med Nordsjö Grund+ og 1 2 strøk med Inova Tak. Tidligere malte flater vaskes og påføres 1 2 strøk med Inova Tak. Dårlige underlag grunnes med Nordsjö Binder før maling. Mal ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 1L./2,5L./5L./10L. 1 time 2 strøk Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten 0% tilsatt organisk løsemiddel 16

15 Tak og vegg INOVA XTRAMATT Inova Xtramatt er en ekstra matt veggmaling for maling innendørs på puss, betong, lettbetong, bygningsplater av ulike slag, glassfiberstrie m.m. Inova Xtramatt gir en elegant matt og pen overflate. Puss, betong og ulike materialer sparkles ved behov. For beste resultat påfør 1 strøk med Nordsjö Grund+ og 1 2 strøk med Inova Xtramatt. Tidligere malte flater vaskes og påføres 1 2 strøk med Inova Xtramatt. Dårlige underlag grunnes med Nordsjö Binder før maling. Mal ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 1L./2,5L./5L./10L. 1 time 2 strøk Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten Godkj. av svenske Astma og Allergiforbundet 0% tilsatt organisk løsemiddel 17

16 Tak og vegg INOVA SILKEMATT Inova Silkematt er en silkematt veggmaling for maling innendørs på puss, betong, lettbetong, bygningsplater av ulike slag, glassfiberstrie m.m. Inova Silkematt gir veggen en elegant silkematt flate. Puss, betong og andre materialer sparkles ved behov. For beste resultat påfør 1 strøk med Nordsjö Grund+ og 1 2 strøk med Inova Silkematt. Tidligere malte flater vaskes og påføres 1 2 strøk med Inova Silkematt. Dårlige underlag grunnes med Nordsjö Binder før maling. Mal ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 1L./2,5L./5L./10L. 1 time 2 strøk Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten 0% tillsatt organisk løsemiddel Tåler avtørking 18

17 Tak og vegg INOVA SAND Inova Sand er en vakker helmatt maling som gir en lett sandstruktur på veggene. Malingen kan påføres med ulike verktøy (f.eks.plafondpensel) for å få ulike spennende struktureffekter. Puss, betong og andre materialer sparkles ved behov. For beste resultat påfør 1 strøk med Nordsjö Grund+ og 1 2 strøk med Inova Sand. Tidligere malte flater vaskes og påføres 1 2 strøk med Inova Sand. Dårlige underlag grunnes med Nordsjö Binder før maling. Mal ikke under +5 C. Omrøres godt før bruk. Emballasjestørrelser: 2,5L./10L. 1 time 2 strøk Pensel, rulle Levende strukturer Fin kontrast til blanke detaljer 19

18 Tak og vegg INOVA PEARL Inova Pearl er en halvmatt veggmaling for maling innendørs på puss, betong, lettbetong, bygningsplater av ulike slag, glassfiberstrie m.m. Puss, betong og andre materialer sparkles ved behov. For beste resultat påfør 1 strøk med Nordsjö Grund+ og 1 2 strøk med Inova Pearl. Tidligere malte flater vaskes og påføres 1 2 strøk med Inova Pearl. Dårlige underlag grunnes med Nordsjö Binder før maling. Mal ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 1L./2,5L./5L./10L. 1 time 2 strøk Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten 0% tilsatt organisk løsemiddel Vaskbar 20

19 Tak og vegg INOVA METALLIC Inova Metallic er en inspirerende elegant metallicmaling for innvendig dekorasjonsmaling av f.eks dører, møbler og vegger. Må omrøres godt før bruk. Vask tidligere malte flater og mattslip ved behov. For beste resultat, grunn med Nordsjö Heftgrunn V. Påfør Inova Metallic med en korthåret rull eller pensel. Større flater kryssrulles for beste resultat. Mal ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 1L. 4 timer Pensel, rulle Eksklusiv metallisk overflate Spennende effekt 21

20 Tak og vegg BINDOPLAST 3 Bindoplast 3 er en helmatt takmaling for maling innendørs på puss, betong, lettbetong, bygningsplater av ulike slag, glassfiberstrie m.m. Puss, betong og ulike material sparkles ved behov. For beste resultat påfør1 strøk med Nordsjö Grund+ og 1 strø med Bindoplast 3. Tidligere malte flater vaskes og påføres 1 2 strøk med Bindoplast 3. Dårlige underlag grunnes med Nordsjö Binder før maling. Mal ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 2,5L./5L./10L./100L. 1 time 2 strøk Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten Godkj. av svenske Astma og Allergiforbundet 0% tilsatt organisk løsemiddel 22

21 Tak og vegg BINDOPLAST 5 Bindoplast 5 er en helmatt veggmaling for maling innendørs på puss, betong, lettbetong, bygningsplater av ulike slag, glassfiberstrie m.m. Puss, betong og andre veggmaterialer sparkles ved behov. For beste resultat påfør 1 strøk med Nordsjö Grund+ og 1 2 strøk med Bindoplast 5. Tidligere malte flater vaskes og påføres 1 2 strøk med Bindoplast 5. Dårlige underlag grunnes med Nordsjö Binder før maling. Mal ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 2,5L./10L./100L. 1 time 2 strøk Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten 0% tilsatt organisk løsemiddel 23

22 Tak og vegg BINDOPLAST 7 Bindoplast 7 er en matt veggmaling for maling innendørs på puss, betong, lettbetong og bygningsplater av ulike slag, glassfiberstrie m.m. Puss, betong og andre materialer sparkles ved behov. For beste resultat påfør 1 strøk med Nordsjö Grund+ og 1 2 strøk med Bindoplast 7. Tidligere malte flater vaskes og påføres 1 2 strøk med Bindoplast 7. Dårlige underlag grunnes med Nordsjö Binder før maling. Mal ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 2,5L./5L./10L./100L. 1 time 2 strøk Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten Godkj. av svenske Astma og Allergiforbundet 0% tilsatt organisk løsemiddel 24

23 Tak og vegg BINDOPLAST 20 Bindoplast 20 er en halvmatt veggmaling for maling innendørs på puss, betong, lettbetong, bygningsplater av ulike slag, glassfiberstrie m.m. Puss, betong og andre materialer sparkles ved behov. For beste resultat påfør 1 strøk med Nordsjö Grund+ og 1 2 strøk med Bindoplast 20. Tidligere malte flater vaskes og påføres 1 2 strøk med Bindoplast 20. Dårlige underlag grunnes med Nordsjö Binder før maling. Mal ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 2,5L./5L./10L. 1 time 2 strøk Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten Godkj. av svenske Astma og Allergiforbundet 0% tilsatt organisk løsemiddel 25

24 Tak og vegg MESTER TAK Mester Tak er en helmatt takmaling til bruk på puss, betong, lettbetong, glassfibervev og bygningsplater innendørs. Puss, betong og plater sparkles ved behov. For beste resultat påfør 1 strøk med Nordsjö Grund+ og 1 2 strøkr med Mester Tak. Dårlig bundet underlag grunnes med Nordsjö Binder før maling. Mal ikke når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 10L./100L. 1 time 2 strøk Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten Godkj. av svenske Astma og Allergiforbundet 26

25 Tak og vegg MESTER HELMATT Mester Helmatt er en veggmaling for maling av puss, betong, lettbetong, glassfibervev og bygningsplater innendørs. Puss, betong og bygningsplater sparkles ved behov. For beste resultat påfør 1 strøk med Nordsjö Grund+ og 1 2 strøk med Mester Helmatt. Tidligere malte flater vaskes og males 1 2 ganger med Mester Helmatt. Dårlig bundet underlag grunnes med Nordsjö Binder før maling. Mal ikke når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 10L. 1 time 2 strøk Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten Godkj. av svenske Astma og Allergiforbundet 27

26 Tak og vegg MESTER MATT 7 Mester 7 Matt er en veggmaling til puss, betong, lettbetong, glassfibervev, bygningsplater mm. innendørs. Puss, betong og ulike platematerialer sparkles ved behov. For beste resultat påfør 1 strøk med Nordsjö Grund+ og 1 2 strøk med Mester 7 Matt. Tidligere malte flater vaskes og males 1 2 ganger med Mester 7 Matt. Dårlig bundet underlag grunnes med Nordsjö Binder. Mal ikke når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 10L./100L. 1 time 2 strøk Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten Godkj. av svenske Astma og Allergiforbundet 28

27 Tak og vegg MESTER HALVMATT 20 Mester 20 er en halvmatt veggmaling til puss, betong, lettbetong, glassfibervev, bygningsplater mm. innendørs. Puss, betong og ulike platematerialer sparkles ved behov. For beste resultat påfør 1 strøk med Nordsjö Grund+ og 1 2 strøk med Mester 20 Halvmatt. Tidligere malte flater vaskes og males 1 2 ganger med Mester 20 Halvmatt. Dårlig bundet underlag grunnes med Nordsjö Binder. Mal ikke når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 10L. 1 time 2 strøk Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten Godkj. av svenske Astma og Allergiforbundet 29

28 Tak og vegg MESTER AKRYL 7 Mester 7 Akryl er en matt veggmaling for puss, betong, lettbetong, glassfibervev, bygningsplater mm. innendørs. Puss, betong og bygningsplater sparkles ved behov. For beste resultat påfør 1 strøk med Nordsjö Grund+ og 1 2 strøk med Mester 7 Akryl. Tidligere malte flater vaskes og males 1 2 ganger med Mester 7 Akryl. Dårlig bundet underlag grunnes med Nordsjö Binder før maling. Mal ikke når temperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 10L. 1 time 2 strøk Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten 30

29 Tak og vegg MESTER AKRYL 20 Mester 20 Akryl er en halvmatt veggmaling til puss, betong, lettbetong, glassfibervev, ulike bygningsplater mm. innendørs. Puss, betong og ulike platematerialer sparkles ved behov. For beste resultat påfør 1 strøk med Nordsjö Grund+ og 1 2 strøk med Mester 20 Akryl. Tidligere malte overflater vaskes og males 1 2 ganger med Mester 20 Akryl. Dårlig bundet underlag grunnes med Nordsjö Binder. Mal ikke når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 10L. 1 time 2 strøk Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten 31

30 Tak og vegg GRUND+ Grund+ er en helmatt grunning til vegger og tak. Produktet har høyt tørrstoffsinnhold som gir god dekk- og bæreevne på ulike underlag som puss, betong, lettbetong, glassfibervev og ulike bygningsplater mm. Grund+ gir den påfølgende malingen jevnere overflate både i glans og struktur. Puss, betong og ulike bygningsplater sparkles ved behov. For best resultat, mal 1 gang med Grund+ og ferdigmal 1 2 ganger med valgt topprodukt. Underlag som er dårlig bundet grunnes først med Nordsjö Binder. Mal ikke når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 2,5L./10L./100L. 1 time 1 strøk Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten 0% tilsatt organisk løsemiddel Brukes for best sluttresultat 32

31 Tak og vegg ROBUST VÅTRUMSGRUNN Robust Våtromsgrunn er kombinert grunning og lim i ett produkt, for våtrom. For best resultat, sparkle ved behov med Nordsjö Sparkel Våt. Bruk Robust Våtromsgrunn for liming og grunning i en operasjon ved oppsetting. Ferdigmal (med ny rulle) med Robust Våtromsmaling 2 ganger. Emballasjestørrelser: 2,5L./10L. 5 timer 2 strøk Godkjent i våtrom Forsegler og gir en vannavvisende overflate Inneholder mugghindrende midler 33

32 Tak og vegg ROBUST VÅTRUMSMALING Robust Våtromsmaling er en halvblank maling til våtrom innendørs på puss, betong, gipsplater og andre bygningsplater. Hovedområde for bruk er baderom, storkjøkken, legemiddelindustri, sykehus og andre miljøer som krever høy vaskbarhet. Robust Våtromssystem: For beste resultat, sparkle med Nordsjö Sparkel Våt etter behov. Bruk Robust Våtromsgrunn ved oppsetting av vev, for liming og grunning i samme operasjon. Ferdigstryk (med ny rull) 2 ganger med Robust Våtromsmaling. Ferdigmalte flater skal tørke i 5 dager før de utsettes for vann. Emballasjestørrelser: 1L./2,5L./10L. 2 timer 2 strøk Godkjent i våtrom Svært resistent mot vaskekjemikaler Inneholder mugghindrende midler NBI teknisk godkjenning 34

33 Tak og vegg COLOUR TEST Colourtest er en matt veggmaling ment til prøving av farger. 1 time 2 strøk Pensel, rulle Miljømerket med Svanen Miljømerket med EU Blomsten 35

34 Dør og list BLANKETT V 15 Blankett V 15 er en interiørmaling til bruk for maling innendørs på dører, karmer, panel samt rustbehandlede stål og platedetaljer innvendig. Blankett V sin veldig lave tendens til klebing gjør den hensiktsmessig for maling på innsiden av f.eks kjøkkenskap. Ved nymaling skal ubehandlet treverk grunnes med Nordsjö Heftgrunn V for beste resultat. Evt kvister bør isoleres med Nordsjö Kvistlakk V. Etter grunning skal flaten sparkles. Ferdigmal med Blankett V 15. Ved ommaling skal malte flater vaskes og mattslipes. Sparkle ved behov. Grunne med Heftgrunn V og ferdigstryk med Blankett V 15. Mal ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 1L./2,5L. 2 timer 2 strøk Lett å påføre Gulner ikke Ingen sjenerende lukt Enkel rengjøring 36

35 Dør og list BLANKETT V 40 Blankett V 40 er en interiørmaling til bruk for maling innendørs på dører, karmer, panel etc. Ved nymaling skal ubehandlet treverk grunnes med Nordsjö Heftgrunn V for beste resultat. Evt. kvister bør isoleres med Nordsjö Kvistlakk V. Etter grunning skal flaten sparkles. Ferdigmal med Blankett V 40. Ved ommaling skal malte flater vaskes og mattslipes. Sparkle ved behov. Grunne med Heftgrunn V og ferdigstryk med Blankett V 40. Mal ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 1L./2,5L. 2 timer 2 strøk Lett å påføre Gulner ikke Ingen sjenerende lukt Enkel rengjøring 37

36 Dør og list BLANKETT V 70 Blankett V 70 er en interiørmaling til bruk for maling innendørs på dører, karmer, panel etc. Ved nymaling skal ubehandlet treverk grunnes med Nordsjö Heftgrunn V for beste resultat. Evt. kvister bør isoleres med Nordsjö Kvistlakk V. Etter grunning skal flaten sparkles. Ferdigmal med Blankett V 70. Ved ommaling skal malte flater vaskes og mattslipes. Sparkle ved behov. Grunne med Heftgrunn V og ferdigstryk med Blankett V 70. Mal ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 1L./2,5L. 2 timer 2 strøk Lett å påføre Gulner ikke Ingen sjenerende lukt Enkel rengjøring 38

37 Dør og list READY 40 Ready 40 er en halvblank maling for listverk og stål innvendig som er beregnet til maling av dører, karmer, listverk m.m. Ready 40 gir en overflate med høy motstandskraft mot mekaniske påkjenninger. Ved nymaling skal ubehandlet listverk grunnes med Heftgrund V for beste resultat. Evt. kvistar bør isoleres med Kvistlakk V. Etter grunning skal overflaten sparkles. Ferdigmales med Ready 40. Ved ommaling skal malte listverk vaskes og mattslipes. Sparkle ved behov. Grunne med Heftgrunn V og ferdigmal med Ready 40. Mal ikke i temperaturer under +5 º C. Emballasjestørrelser: 0,5L./1L./2,5L. 16 timer 2 strøk Med White Spirit 39

38 Dør og list HEFTGRUNN V Heftgrunn V er en hurtigtørkende grunning beregnet for innendørsmaling av treverk og vegger. Den gode vedheften gjør at Heftgrunn V ofte kan brukes til maling av vanskelige underlag som laminat, keramiske fliser, hard PVC, lakkerte flater m.m. Heftgrunn V males fyldig for god utflytning. Blanke, harde flater mattslipes. På sugende underlag bør Heftgrunn V tynnes med 10 % vann. For beste resultat skal Heftgrunn V tørke over natten før den ferdigstrykes med Nordsjö Blankett V eller Nordsjö Ready V. Mal ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 0,5L./1L./2,5L./10L. 2 timer 1 strøk Svært god vedheft 40

39 Dør og list HEFTGRUNN Heftgrunn er en spesialgrunning med utsøkte vedheftegenskaper beregnet for innendørsmaling av ulike treverk, og som også kan fungere på vanskelige underlag som laminat, keramiske fliser, hard PVC, lakkerte flater mm. Underlaget skal være grundig rengjort og mattslipt. Påfør Heftgrunn 1 gang, la tørke godt og mellomslip. For beste resultat, ferdigmal med Nordsjö Blankett V eller Nordsjö Ready. Mal ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 0,5L./1L./2,5L. 10 timer 1 strøk Med White Spirit 41

40 Dør og list KVISTLAKK V Kvistlakk V er en hurtigtørkende, isolerende lakk som i de fleste tilfeller motvirker gjennomblødning fra kvister og lignende ved maling innendørs på treverk. Kvistlakk V omrøres før bruk. Flaten som skal behandles skal være ren og tørr. Eventuelt overskudd av kvae på overflaten må skrapes bort før påføring. For å oppnå best mulig isolering påføres produktet to ganger. Den første isolerer, den andre forsegler. Påfør Kvistlakk V i tynne sjikt. Mal ikke når tempraturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 0,33L./2,25L. 2 timer 2 strøk Pensel, rulle 42

41 Gulv EPOLAN V AKRYL Epolan V Akryl er en halvblank gulvmaling for innendørs bruk. Brukes ved maling av betong og tregulv med lettere til normal slitasje. OBS! Ikke til garasjegulv. Ved ommaling, vask flaten med egnet vaskemiddel og skyll nøye med vann. Fjern løstsittende maling og mattslip gulvet. Grunning brukes der hvor løstsittende maling er fjernet. Påfør 2 ganger med Epolan V Akryl. Ved nymaling skal flaten være ren for smuss, fett og lignende. Evt. betonghud slipes bort. Stålslipte betonggulv bør maskinslipes før maling. Grunn med Epolan V Akryl fortynnet med 20 % vann. Påfør så 2 ganger med ufortynnet Epolan V Akryl. Rør om nøye i boksen. Mal ikke når gulvtemperaturen er under +5 C. Emballasjestørrelser: 1L./5L./10L. 2 timer 2 strøk 43

42 Gulv EPOLAN V EPOXI GULV Epolan V Epoxi Gulv er en 2-komponent gulvmaling som er beregnet for betonggulv, men kan også brukes på gulv av tre eller fiberplater. Egnet for gulv som utsettes for mekanisk og kjemisk belastning innendørs, industri etc. Nye betonggulv skal være tørre og rene for smuss, olje etc og være herdet minst en uke. Cementhud fjernes gjennom sliping, sandblåsing eller syrevask. Ved overmaling av eksisterende maling skal overflaten rengjøres, mattslipes og løstsittende maling skal fjernes. Ved grunning på sugende underlag skal malingen tynnes med % vann. Det er viktig å blande komponentene nøye med en maskinblander ved større mengder. Brukstid 2 timer. Mal ikke når gulvtemperaturen er under +10 C. Emballasjestørrelser: 1L./3L./4L./7L. Brukstid 24 timer Maks 2 timer 2 strøk Pensel, rulle Gir en hard overflate 44

43 Gulv EPOLAN V EPOXI LAKK Epolan V Epoxi Lakk er en 2-komponent Epoxi klarlakk som brukes for lakking av flinger eller som forsterker av våtromsvegger av latex mm. Skal blandes med Epolan V Epoxi Lakk Komponent B. Ved overmaling av eksisterende maling skal flaten rengjøres, mattslipes og løstsittende maling fjernes. Det er viktig å blande nøye før bruk, gjerne med drill ved større mengder. Mal ikke når gulvtemperaturen er under +12 C. Brukstid 4 timer. Emballasjestørrelser: 1L./4L./5L. Brukstid 24 timer Maks 1 time 2 strøk Pensel, rulle Gir en hard overflate 45

44 Gulv BETONGLASYR EFC 800 Betonglasyr EFC 800 er en transparent gulvlakk til støvbinding av betong og flintcoat gulv. Brukes i kjellere, garasjer, lagerlokaler og parkeringshus da den er diffusjonsåpen. Produktet kan pigmenteres i fargene grå, gråblå, grønn og rød. Påføres med myk børste eller rull. Ved større flater anbefales lavtrykksprøyte. For å oppnå best resultat bør gulvet behandles 2 ganger. På flintcoatgulv påføres 3 strøk. Første strøk gjøres fyldig. Må ikke påføres når temperaturen i underlaget er under +10 º C. Emballasjestørrelser: 10L. 2 timer 2 strøk 46

45 Gulv LITHURIN 1 Lithurin 1 støvbinder, herder og beskytter betongflater i industrilokaler, lager, maskinhaller, hager mm. Lithurin 1 skal alltid brukes i kombinasjon med Lithurin 2. Flaten skal være tørr, ren og fri for støv. To behandlinger utføres, først med Lithurin 1 som tynnes 1:1 med vann. Så med Lithurin 2 Special. Den andre behandlingen kan utføres etter at første behandling har tørket natten over. Ikke påfør Lithurin når temperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 10L./25L. 16 timer 1 strøk 47

46 Gulv LITHURIN 2 SPECIAL Lithurin 2 Special støvbinder, herder og beskytter betongflater i industrilokaler, lager, maskinhaller, hager mm. Lithurin 2 Special brukes i kombinasjon med Lithurin 1, eller alene ved kun støvbinding. Ved behandling i to steg skal Lithurin 2 Special påføres med myk børste på flater som dagen før er behandlet med Lithurin 1. Jobb Lithurin 2 Special inn i underlaget i ca minutter for god inntrengning. Ved behov, fukt overflaten hvis den begynner å tørke. Dra av overskytende med en gummi nal og børst jevnt med en myk børste. Ved behandling i ett steg følges beskrivelsen over, men untatt Lithurin 1. Påfør ikke Lithurin 2 når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 10L./25L. 16 timer 1 strøk 48

47 Lakk CELCO V 10 PANELLAKK Celco V Panellakk er en lysekte matt panellakk for innvendig lakkering av tre, f.eks tak- og veggpanel, lister, karmer mm. For bruksområder som kjøkkenbenker eller lignende anbefales Celco V Møbellakk. Påføres ubehandlet tre 2 3 ganger. Slip lett med et fint sandpapir etter første påføring. Ved omlakkering vask flaten med et fettløsende vaskemiddel, skyll nøye og mattslip. Påfør Celco V Panellakk 1 2 ganger. Lakker ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 1L./2,5L./10L 1 time 2 strøk Velegnet til lysning av gulnet treverk 49

48 Lakk CELCO V 20 PARKETTLAKK Celco V Parkettlakk er en 1-komponent lakk for parkett og tregulv som også egner seg for ubehandlet kork, trapper, innvendig treverk mm. Celco V Parkettlakk gir en slitesterk overflate. Slip flaten ren for smuss og ugjevnheter. Støvsug gulvet nøye før lakkering. Ved ubehandlede gulv skal lakken strykes i ett tynt lag og tørke. Mellomslip deretter flaten lett for hånd med slipepapir 150 og støvsug. Lakker flaten ytterligere 1 2 ganger. Ved tidligere lakkerte gulv skal gulvet rengjøres for smuss og fett. Slip med 150 slipepapir for å matte flaten og støvsug. Lakker gulvet 1 2 ganger i tynne sjikt. Brunbøk, Diamantfuru og Donau-eik skal ikke lakkeres med Celco V Parkettlakk. Lakker ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 1L./2,5L./5L 8 timer 2 strøk Meget luktsvak Gir overflate med høy slitestyrke 50

49 Lakk CELCO V 45 PARKETTLAKK Celco V Parkettlakk er en 1-komponent lakk for parkett og tregulv som også egner seg for ubehandlet kork, trapper, innvendig treverk mm. Celco V Parkettlakk gir en slitesterk overflate. Slip flaten ren for smuss og ujevnheter. Støvsug gulvet nøye før lakkering. Ved ubehandlede gulv skal lakken strykes i ett tynt lag og tørke. Mellomslip deretter flaten lett for hånd med slipepapir 150 og støvsug. Lakker flaten ytterligere 1 2 ganger. Ved tidligere lakkerte gulv skal gulvet rengjøres for smuss og fett. Slip med 150 slipepapir for å matte flaten og støvsug. Lakker gulvet 1 2 ganger i tynne sjikt. Brunbøk, Diamantfuru og Donaueik skal ikke lakkeres med Celco V Parkettlakk. Lakker ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 1L./2,5L./5L 8 timer 2 strøk Meget luktsvak Gir overflate med høy slitestyrke 51

50 Lakk CELCO V MØBELLAKK Celco V Møbellakk er en halvblank klarlakk for innvendig lakkering av møbler, innredning og øvrige flater som krever en slitesterk flate. Påføres ubehandlet tre 2 3 ganger avhengig av innsuget i treverket. Slip lett med ett fint sandpapir mellom påføringene. Tidligere lakkert treverk rengjøres, mattslipes og påføres lakk 1 2 ganger. Lakker ikke under +5 C. Emballasjestørrelser: 0,5L./1L. 6 timer 2 strøk 52

51 Sparkel SPARKEL ECO Sparkel Eco er en miljøgodkjent sparkel som oppfyller kravene til Svane merket og EU-blomsten. Dette betyr at produktet klarer de harde miljø og klimakrav som stilles i disse kriteriene. Sparkel Eco er lett å påføre, er miljøvennlig, fyller godt og er lett å slipe. Brukes til flekk, skjøt og helsparkling på tapet, puss, betong og bygningsplater innvendig. Den kan også settes papirremse i ved sparkling. Underlaget skal være fast, tørt og rent. Sparkel Eco er ment for håndsparkling. Bruk vernebriller ved sliping. Påfør ikke sparkel når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 0,5L./2,5L./10L Kornstørrelse 4 timer Sparkelspade 0 0,15 mm Miljømerket med Svanen Lett å slipe Nå kan du sparkle, grunne og male miljøvennlig 53

52 Sparkel SPARKEL FIN/PLATE Sparkel Fin/Plate er lettsparkel med god fyllevne til flekk-, skjøt- og helsparkling av tapetskjøter, puss, betong og platematerialer innendørs. Spesielt tilpasset skjøtsparkling av gipsplater med remse. Underlaget skal være fast, tørt og rent. Sparkel Fin/Plate er ment til håndsparkling. Bruk vernebriller ved sliping. Påfør ikke sparkel når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 0,5L./2,5L./10L Kornstørrelse 4 timer Spackelspade 0,07 mm 54

53 Sparkel SPARKEL FIN/PLATE SPRUT Sparkel Fin/Plate er en lettsparkel med god fyllevne til flekk-, skjøt- og helsparkling av tapetskjøter, puss, betong og platematerialer innendørs. Spesielt tilpasset skjøtsparkling av gipsplater med remse. Underlaget skal være fast, tørt og rent. Sparkel Fin/Plate er ment til påføring med sprøyte. Bruk briller ved sliping. Påfør ikke sparkel når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 14L. Kornstørrelse 4 timer Sprøyte 0,07 mm 55

54 Sparkel SPARKEL MEDIUM/LS 104 Sparkel Medium/LS 104 er en allround lettsparkel med høy fyllevne. Brukes til flekk-, skjøt- og helsparkling av tapetskjøter, puss, betong og platematerialer inne. Godt egnet til skjøtsparkling av gipsplater med remse. Underlaget skal være fast, tørt og rent. Sparkel Medium/LS 104 er ment til håndsparkling. Bruk vernebriller ved sliping. Påfør ikke sparkel når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 0,5L./2,5L./10L Kornstørrelse 4 timer Spackelspade 0 0,15 mm 56

55 Sparkel SPARKEL MEDIUM/LS 104 Sparkel Medium/LS 104 er en lettsparkel ment til sprøyting innendørs. Er også egnet til sparkling av remse. SPRØYTEKVALITET Underlaget skal være fast, tørt og rent. Egnet sprøyte: Wagners Heavy Coat 940/960. Bruk briller ved sliping. Påfør ikke sparkel når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 14L. Kornstørrelse 4 timer Sprøyte 0 0,15 mm 57

56 Sparkel SPARKEL GROV Sparkel Grov er en høytfyllende lettsparkel. Egnet til skjøt- og helsparkling av puss, betong og lettbetong i tykke sjikt. Sparkel Grov er ment for håndsparkling. Underlaget skal være fast, tørt og rent. Der man ønsker en bedre finish, bør man sparkle over med Nordsjö Sparkel Medium/LS 104, Sparkel Kombi EU Special eller Sparkel Kombi EU Variant. Kontroller at sparkelen er tørr før overmaling. Bruk vernebriller ved sliping. Påfør ikke sparkel når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 10L. Kornstørrelse 4 timer Sparkelspade Max 0,40 mm 58

57 Sparkel SPARKEL GROV SPRUT Sparkel Grov Sprøytekvalitet er en høytfyllende lettsparkel for påføring med sprøyte i tørre rom inne. Egnet til skjøtog helsparkling av puss, betong og lettbetong der det er store krav til fyllevne. Underlaget skal være fast, tørt og rent. Der man ønsker en bedre finish, bør man sparkle over med Nordsjö Sparkel Medium/LS 104, Nordsjö Sparkel Kombi EU Special eller Nordsjö Sparkel Kombi EU Variant. Egnet sprøyte er bla. Elmyggen. Bruk vernebriller ved sliping. Påfør ikke sparkel når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 14L. Kornstørrelse 4 timer Sprøyte Max 0,40 mm 59

58 Sparkel SPARKEL KOMBI EU VARIANT Sparkel EU Kombi Variant er en lettsparkel med høy fyllevne. Sparkelen er laget for sparkling av gipsplateskjøter med remse, men kan også brukes til flekk-, skjøt- og helsparkling av tapetskjøter, puss, betong og platematerialer. Produktets konsistens tillater bruk av bazooka, boks, høytrykksprøyte og rull. Underlaget skal være fast, tørt og rent. Passende sprøyte: Wagner Heavy Coat 940/960. Bruk vernebriller ved sliping. Påfør ikke sparkel når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 14L./15L. Kornstørrelse 4 timer Rulle, sprøyte, sparkelspade 0 0,1 mm 60

59 Sparkel SPARKEL KOMBI SPECIAL Sparkel EU Kombi Special er en lettsparkel med høy fyllevne spesielt utviklet til skjøtsparkling av gipsplater med remse. Kan også brukes til skjøt-, flekk- og bredsparkling av tapetskjøter, puss, betong og platematerialer inne. Underlaget skal være fast, rent og tørt. Bruk vernebriller ved sliping. Påfør ikke sparkel når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 10L. Kornstørrelse 4 timer Sprøyte, sparkelspade 0 0,1 mm 61

60 Sparkel SPARKEL LETT SPRØYTEKVALITET Sparkel Lett Sprøytekvalitet er en hvit, høytfyllende lettsparkel for påføring med sprøyte og grenging inne i tørre rom. Kan også brukes til remsesparkling. Er ca. 7 kilo lettere enn tradisjonell Sandsparkel. Underlaget skal være fast, tørt og rent. Passende sprøyte: Wagner Heavy Coat 940/960. Bruk vernebriller ved sliping. Påfør ikke sparkel når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 14L. Kornstørrelse 4 timer sprøyte 0,12 mm 62

61 Sparkel SPRUTSPARKEL Sprutsparkel er en sparkel ment brukt på tak og vegger i tørre rom inne. Brukes til sparkling og grenging av tak og vegger med sprøyte. Underlaget skal være fast, tørt og rent. Egnet sprøyte: Wagner Heavy Coat 960 eller Elmyggan. Bruk vernebriller ved sliping. Påfør ikke sparkel når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 14L. Kornstørrelse 4 timer Sprøyte, sparkelspade Max 0,3 mm 63

62 Sparkel SPARKEL GIPS Sparkel Gips er en hurtigtørkende sparkel til sparkling og reparasjon av betong, lettbetong, hull i gipsplater, vanskelige hjørner mm. Bare til bruk inne. Underlaget skal være fast, tørt og rent. Dårlig bundet underlag grunnes med Nordsjö Binderlakk/vann i forholdet 1:3. Bland 2 volumdeler Sparkel Gips med 1 del rent og kaldt vann. 5 kg pulver blandes med 2 liter kaldt og rent vann. Sparkelen skal blandes til en homogen pastaliknende masse. Bruk vernebriller ved sliping. Påfør ikke sparkel når overflatetemperaturen er under +5 º C. Emballasjestørrelser: 4kg./15kg. 45 minuter Sparkelspade 64

Fra furu til farge. * Husk kvistlakk! Male panel* Vask: Nordsjö Forvask Grunning: Heftgrunn V / Heftgrunn Toppstrøk: Blankett V / Ready

Fra furu til farge. * Husk kvistlakk! Male panel* Vask: Nordsjö Forvask Grunning: Heftgrunn V / Heftgrunn Toppstrøk: Blankett V / Ready Male panel* Grunning: Heftgrunn V / Heftgrunn Toppstrøk: Blankett V / Ready Synlig trestruktur, Panellakk Toppstrøk: Celco V Panellakk (halvmatt) Male dører og lister* Grunning: Heftgrunn V / Heftgrunn

Detaljer

Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk:

Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: prns 3420 T Høringsfrist: 2013-04-15 NS 3420 Del T: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del T: Maler- og beleggarbeider

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv Nr. 6 FOKUS på tre Overflatebehandling av tregulv SEPTEMBER 2008 Lut - Kalk - Såpe Olje Olje/voks - Lakk - Maling For å unngå feilbehandlinger, presenteres en rekke nyttige tips Til overflatebehandling

Detaljer

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar Felles for de tre fagene De forutgående fagene i bygg- og anleggsteknikk har til nå gitt oss kunnskap og begynnende kompetanse til blant annet å føre opp et bygg installere ventilasjon, vann og kloakk

Detaljer

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Industry BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Innhold Sika BlueLine 2 Vedheft 3 Hva er viktig for å oppnå maksimal vedheft? 3 Forbehandling av underlag 3 Nating 4 Natedimensjonering

Detaljer

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN INNHOLD LIDENSKAP OG FART - FOR AT DU SKAL KUNNE NYTE DE GODE STUNDENE PÅ VANNET Det handler om lidenskap. Om ekte båtglede for ekte båtfolk. Om å være godt forberedt

Detaljer

89,- pr. m 2 KUPP ET NYTT GULV! Interiørdagene 2012. ...hos oss får du alt du trenger av, og! Se side 3 og 13.

89,- pr. m 2 KUPP ET NYTT GULV! Interiørdagene 2012. ...hos oss får du alt du trenger av, og! Se side 3 og 13. Interiørdagene 2012 KUPP ET NYTT GULV! 89,- Bli kjent med våre eksperter! INTRO Laminatgulv 7 mm Direktelaminat i dekorene Eik og Valnøtt. Integrert lås gjør det enkelt å legge. Gulvet egner seg til rom

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

Naturprodukter for overflatebehandling

Naturprodukter for overflatebehandling Katalog 05/2011 Naturprodukter for overflatebehandling av tre Naturprodukter for innendørs bruk Hardvoksoljer for tregulv Vedlikeholdsprodukter wood meets color Livet blir mer farverikt......med Osmo.

Detaljer

Overflatebehandling av innendørs treverk

Overflatebehandling av innendørs treverk Overflatebehandling av innendørs treverk LYSNING VOKSING OLJEBEHANDLING LAKKERING LUTBEHANDLING RENGJØRING Preparing today for tomorrow 2 Innhold Lysning............................ 4 av gulnet panel i

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Trebehandling med følelse

Trebehandling med følelse Trebehandling med følelse Beisprodukter for både proffer og hobbysnekkere www.herdins.se 1 En nedarvet følelse for beis Allerede på begynnelsen av 1700-tallet ble det startet opp et fargeri i Falun som

Detaljer

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite PROFFHÅNDBOK 2015 2 INNHOLD s 3-4 s 5-9 Alternative leggemetoder Verdt å vite LEGGEANVISNINGER s 10-14 14 mm BOEN X-press s 15-19 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 20-21 Liming til undergulv s 22-25 14

Detaljer

Behandling ( Strie / Tapet / Belegg / Maling) helsparkling, maling

Behandling ( Strie / Tapet / Belegg / Maling) helsparkling, maling Prosjektperm Tiltakets navn: NCC Adresse: QUADRATUREN G. nr.: B. nr.: Festenr.: / Seksjonsnr.: Postnummer: Sted: Dato: 20.03.2007 ANL.NR.313166 Ansvarlig for kontroll av utførelsen Navn: Malerservice Norge

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

Innhold. Takk for at du valgte Hempel!

Innhold. Takk for at du valgte Hempel! Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet 6 Verneutstyr 8 Forbehandling av overflaten 13 Påføringsmetoder

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

-25% -20% 12.- 17. NOVEMBER. Som du vil ha det 2,5 LITER ALLE FARGER KUPP NY VEGG TIL JUL SE SIDE 10 OG 11 KAMPANJEPERIODE: TAPETKUPP PÅ NYHETER

-25% -20% 12.- 17. NOVEMBER. Som du vil ha det 2,5 LITER ALLE FARGER KUPP NY VEGG TIL JUL SE SIDE 10 OG 11 KAMPANJEPERIODE: TAPETKUPP PÅ NYHETER KAMPANJEPERIODE: 12.- 17. NOVEMBER Som du vil ha det TAPETKUPP PÅ NYHETER -20% NY VEGG TIL JUL SE SIDE 10 OG 11 INOVA INTERIØR SILKEMATT Høykvalitets akrylmaling for vegger og tak. Gir en glatt og jevn

Detaljer

Innhold. leggemetoder

Innhold. leggemetoder Proffhåndbok 2013 2 3 Innhold s 4-5 s 6-10 Alternative leggemetoder Verdt å vite Leggeanvisninger s 11-15 14 mm BOEN X-press s 16-21 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 22-23 Liming til undergulv s 24-27

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer

Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter

Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter Hva er West System epoksy? West System epoksy et sikkert valg Hvorfor velge West System epoksy? Kort om West System epoksy produkter, ulike fyllstoffer

Detaljer

HEY'DI. RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no

HEY'DI. RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no HEY'DI RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no Denne brosjyren omfatter de produkter som benyttes i forbindelse med selvutjevnende

Detaljer

Metodehefte gulvpleie

Metodehefte gulvpleie Metodehefte gulvpleie Lilleborg Profesjonells anbefalte metoder for rengjøring og vedlikehold av gulv FORBEREDE BESKYTTE VEDLIKEHOLDE INNHOLDSFORTEGNELSE: Litt om oss...s. 3 Informasjon om ulike gulvtyper...s.

Detaljer

GULVAVRETTING. Gulvavretting. Gulvavretting

GULVAVRETTING. Gulvavretting. Gulvavretting GULVAVRETTING Gulvavretting Gulvavretting RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 198 RESCON etablerer datterselskapet

Detaljer

648,- 148,- 18. - 23. juni. 10 liter spann. Som du vil ha det

648,- 148,- 18. - 23. juni. 10 liter spann. Som du vil ha det Kampanjeperiode: 18. - 23. juni Som du vil ha det Hele Norges fargehandel- og malerkjede Maling tapet gulvbelegg Gjør det selv eller få det gjort TINOVA DEKKENDE Trebeskyttelse til bruk på utvendig panel,

Detaljer

NYHETER FARGEKART RÅD OG TIPS. Rent inneklima, minimal lukt og ingen skadelig avdamping. www.gjoco.no. Tenk helse når du maler innendørs...

NYHETER FARGEKART RÅD OG TIPS. Rent inneklima, minimal lukt og ingen skadelig avdamping. www.gjoco.no. Tenk helse når du maler innendørs... ROM NYHETER FARGEKART RÅD OG TIPS Rent inneklima, minimal lukt og ingen skadelig avdamping Tenk helse når du maler innendørs... www.gjoco.no mitt ROM Mitt Rom er en nyutviklet maling som gir deg et renere

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning Nr. 23 FOKUS på tre Overflatebehandling av utvendig kledning NOVEMBER 2009 Ubehandlet Overflatebehandlet Valg av produkter Utførelse Holdbarhet Overflatebehandling En overflatebehandling gir trevirket

Detaljer

Rengjøringsprodukter. 1920 1960 En eksplosjon i rengjøringsteknologi

Rengjøringsprodukter. 1920 1960 En eksplosjon i rengjøringsteknologi Innhold Rengjøring Rengjøringsprodukter...3 Super 10...5 LDC...9 Disinfectant...11 Fantastik...13 Fresh...15 Lemon Glo...17 G1...19 Soft...21 Bruksområder...23 RENGJØRINGSPRODUKTER Rengjøringsprodukter

Detaljer

"3 in 1" Teknisk Informasjon

3 in 1 Teknisk Informasjon "3 in 1" Teknisk Informasjon KORROSJONSBESKYTTELSE POWER COAT 3 IN 1 TILFREDSSTILLER KRAVENE I DIN EN ISO 12944 Power Coat 3 in 1 tilfredsstiller kravene i henhold til DIN-ISO 12944-6 for alle seks korrosjonskategorier

Detaljer

Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker A Absorpsjon Oppsuging. Malingsteknisk benyttes absorpsjon om underlagets evne til å ta opp i seg malematerialer. I fargelæren snakker vi om at sollyset delvis absorberes når det faller på en farget flate.

Detaljer