21 Maler. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "21 Maler. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse"

Transkript

1 201(555) 21 Maler BEHANDLING PÅ UTVENDIG PUSS Lokalisering: Yttervegger, utvendig side Konstruksjon: Pusset betong Materialer: Silikatmaling med bindemiddelkombinasjon av kiselsol og vannglass, KEIM Soldalit, eller likeverdige produkt. Fargenummer: Tas ut senere av arkitekt fra produsentens standardpalett Det skal males med 2 forskjellige malingsfarger ute, farge 1 med areal ca. 130m2 og farge 2 med ca 30 m2. Evt. tillegg for liten mengde inkluderes i enhetsprisen. avsmittende, rent og støvfritt. Areal av dørsmyg inngår i enhetsprisen. Eventuell fortynning av 1. strøk med tilpasset produkt i henhold til produsentens anbefaling. Påføres med pensel, rulle eller airless-sprøyte (dyse 0,79 mm). Mellom grunn- og sluttbehandling skal det være en tørketid på minst 12 timer. 160 m UTBEDRING AV UNDERLAGET - STORE FLATER Bygningsdel: Vegg Underlag: Støpt betong Lokalisering: Vegger i traforom Underlaget: Betong Tiltak: Overflaten rengjøres for sementslam, løse partikler, støv og fett m.m. Det kontrolleres at det ikke er rester av slippolje på betongen ved å påføre veggene vann vha. sprayflaske. Det skal være et jevnt sug som gir flaten en jevn mørk tone.dersom vannet perler på overflaten skal området renses med betonghurtigrens/ etsevæske. 117,5 m BEHANDLING PÅ UBEHANDLET VERTIKAL BETONGFLATE INNVENDIG Lokalisering: Traforom Materialer: Akryl dispersjonsmaling for støvbinding Fargenummer: Hvit Glanstall: Valgfri 117,5 m FLEKKSPARKLING Lokalisering: Vegger i innvendig isolerte rom Underlag: Fibersementplater 220 m2

2 202(555) SKJØTSPARKLING Lokalisering: Vegger i innvendig isolerte rom Underlag: Fibersementplater 220 m MALING PÅ FLATER Antall strøk: 2 Lokalisering: Vegger i innvendig isolerte rom Underlag: Fibersementplater Type maling: Akryl dispersjonsmaling Fargenummer: S 0502 Y Glanstall: m Metode: Slyngrenset eller syrevasket (10 % saltsyre) Lokalisering: Høyspent, lavspent og trafoer Eksisterende betongoverflate: Nytt stålglattet betonggulv Krav til flaten etter forbehandling: Sementhud på ny stålglattet betong fjernes. Gulvet skal være klart for påføring av epoxy. 83,2 m GULVBELEGG Materiale: Epoxy Lokalisering: Høyspent, lavspent og trafoer Type belegg: Ca. 3 mm epoxy Undergulv: Stålglattet betong, ferdig overflatebehandlet. Pr. m2 medregnes: 0,3 kg epoxyprimer 1,8 kg 3-komponent epoxy, pigmentert 4 kg kvartssand (overskuddet fjernes etter herding). 1,0 kg 3-komponent epoxy, pigmentert Farge tas ut av arkitekt fra produsentens standard fargekart. I traforommene trekkes epoxyen opp 100 mm på vegg. Tilpasninger ifm nedsenket kabelgruve i høyspentrom inkluderes i enhetsprisen. x)mengderegler Gulvareal inklusive sokkelareal 87,8 m BEHANDLING PÅ STÅLGLATTET BETONGGULV Behandling: Støvbinding Lokalisering: På gulv (under datagulv) i togvarmerom Materialer: Akryl støvbinder Fargenummer: Valgfri/produsentens standard Glanstall: Valgfri/produsentens standard 45 m BEHANDLING PÅ UBEHANDLET

3 203(555) BETONGHIMLING INNVENDIG Lokalisering: Traforom Materialer: Akryl dispersjonsmaling Fargenummer: Hvit Glanstall: 02 38,8 m FLEKKSPARKLING Lokalisering: Himling i innvendig isolerte rom Underlag: Fibersementplater 89,4 m SKJØTSPARKLING Lokalisering: Himling i innvendig isolerte rom Underlag: Fibersementplater 89,4 m MALING PÅ FLATER Antall strøk: 2 Lokalisering: Himling i isolerte rom Underlag: Fibersementplater Type maling: Akryl dispersjonsmaling Fargenummer: S 0502 Y Glanstall: 10 84,9 m Malerarbeider generelt. PRISGRUNNLAG n er basert på NS 3420, utg.4 (201001) n er hierarkisk oppbygd. Dette innebærer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder foran og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan påvirke enhetsprisen. Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utførelse inklusiv alle nødvendige delytelser, materialer og tilpasninger samt innfesting og forankring iht. NS 3420 og de krav som er angitt i denne beskrivelsen. KRAV TIL MATERIALER OG UTFØRELSE Generelt Malerarbeidet omfatter overflatebehandling av alle flater og komponenter som ikke leveres ferdigbehandlet fra fabrikk. Entreprenør er ansvarlig for alle ferdige flater inntil entreprisen er overlevert. Hovedbehandlingen er medtatt til 10 cm over himling. Gipsplater over denne høyden støvbindes ikke. Evt. påføring med sprøyte må skje når det er vindstille. Farge- og produktvalg Alle farger skal velges ut etter gjeldende standard fargekart for de enkelte produkter. De angitte fargevalg avklares endelig med arkitekt/byggherren før utførelse. Alle produkter som tenkes anvendt skal angis med fullstendig produktnavn/produktangivelse. Det må påregnes at

4 204(555) de beskrevne behandlinger skal utføres i flere farger. Utbedring av underlaget Utbedring av underlaget for å oppnå toleransekravene er entreprenørens ansvar. Maleren skal selv besiktige flatene som skal behandles før han starter arbeidet og påpeke eventuelle feil og mangler til byggherren. Avslutning mot sokler/oppkanter Etter at malerarbeidet er avsluttet skal det medtas elastisk fuge mot overkant av alle sokler og oppkanter. Fuging inkluderes i enhetsprisen. MILJØ Alle materialer som benyttes skal være miljøriktige og ikke belaste inneklimaet. Entreprenøren er ansvarlig for at materialene har riktig miljøprofil og må forevise miljødeklarering for tilsetningsstoffer, fugemasser, overflatebehandlinger og øvrige emitterende stoffer. DOKUMENTASJON OG GODKJENNING Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen. Dette gjelder også pålagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal fremlegges byggherren i god tid før utførelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PÅ STÅL KORROSIVITETSKATEGORI C3 Behandling: Entreprenør foreslår behandling ihht kategori C3 som fremlegges for byggherren for endelig godkjenning Lokalisering: Utendørs stålsøyle på terrasse Underlag: Ubehandlet konstruksjonsstål Dimensjoner: RHS 100x100mm, høyde 3,4 m RAL-farge tas ut senere av arkitekt 1 RS KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PÅ STÅL KORROSIVITETSKATEGORI C3 Behandling: Entreprenør foreslår behandling ihht kategori C3 som fremlegges for byggherren for endelig godkjenning Lokalisering: Utendørs stålbjelke over terrasse Underlag: Ubehandlet konstruksjonsstål Dimensjoner: HE 160 B, lengde 3,7 m RAL-farge tas ut senere av arkitekt 1 RS REFERANSEFELT FOR MALING Lokalisering: Fasade øst Underlag: Fiberpuss på lettklinker Behandling: 2 strøk Materialer: Silikatmaling som beskrevet for yttervegg Fargenummer: 3 farger tas ut av arkitekt etter

5 205(555) produsentens standardpalett Glanstall: Helmatt Flatestørrelse: 1x1 m Feltene rengjøres og gis en endelig overflatebehandling når farger er valgt ut. 3 stk BEHANDLING PÅ UTVENDIG PUSS Lokalisering: Yttervegger, utvendig og innvendig side Konstruksjon: Isoblokk 35 inklusive egnet fiberpussystem Materialer: Silikatmaling med bindemiddelkombinasjon av kiselsol og vannglass, KEIM Soldalit, eller likeverdige produkt. Fargenummer: Tas ut senere av arkitekt fra produsentens standardpalett Det skal males med 2 forskjellige malingsfarge ute, farge 1 med areal 172 m2 og farge 2 med 15 m2. Evt. tillegg for liten mengde inkluderes i enhetsprisen. avsmittende, rent og støvfritt. Areal av vindus- og dørsmyg inngår i enhetsprisen. Eventuell fortynning av 1. strøk med tilpasset produkt i henhold til produsentens anbefaling. Påføres med pensel, rulle eller airless-sprøyte (dyse 0,79 mm). Mellom grunn- og sluttbehandling skal det være en tørketid på minst 12 timer. 187 m MALING PÅ FLATER Antall strøk: 2 Lokalisering: Yttervegger over terrasse Underlag: Fibersementplate Type maling: Silikatmaling med bindemiddelkombinasjon av kiselsol og vannglass, KEIM Soldalit, eller likeverdige produkt Fargenummer: Farge 2, tas ut senere av arkitekt fra produsentens standardpalett. avsmittende, rent og støvfritt. Påføres med pensel, rulle eller airless-sprøyte (dyse 0,79 mm). Mellom grunn- og sluttbehandling skal det være en tørketid på minst 12 timer. 7,1 m BEHANDLING PÅ INNVENDIG PUSSET FLATE BEHANDLING: 2 strøk silikatmaling Lokalisering: Innside av yttervegger, på nye murte

6 206(555) pussede vegger av lettklinker. Underlag av fiberpuss. Materialer: KEIM Ecosil, eller likeverdige produkter. Første strøk kan tynnes opptil 10% med spesialfixativ. Fargenummer: Farge tas ut senere av arkitekt fra produsentens standardpalett. avsmittende, rent og støvfritt. Påføres med pensel, rulle eller airless-sprøyte (dyse 0,79 mm). Mellom grunn- og sluttbehandling skal det være en tørketid på minst 12 timer. 170 m BEHANDLING PÅ GIPSPLATER MED FORSENKET LANGKANT Behandling: Strimling 2 ganger flekk- og skjøtsparkling mellomflekking 2 strøk maling Lokalisering: Innvendige lettvegger Materialer: Silikatmaling Fargenummer: Farge tas ut senere av arkitekt fra produsentens standardpalett. Flekkgrunning med Keim Ecosil C, 2 strøk KEIM Ecosil, eller likeverdige produkter. Første strøk kan tynnes opptil 10% med spesialfixativ. avsmittende, rent og støvfritt. Påføres med pensel, rulle eller airless-sprøyte (dyse 0,79 mm). Mellom grunn- og sluttbehandling skal det være en tørketid på minst 12 timer. 150 m Metode: Slyngrenset eller syrevasket (10 % saltsyre) Lokalisering: Moppevask, rekvisitalager og bonelager Eksisterende betongoverflate: Nytt stålglattet betonggulv Krav til flaten etter forbehandling: Sementhud på ny stålglattet betong fjernes. Gulvet skal være klart for påføring av epoxy. 44 m GULVBELEGG Materiale: Epoxy Lokalisering: Moppevask, rekvisitalager og bonelager Type belegg: 3 mm epoxy Undergulv: Stålglattet betong, ferdig

7 207(555) overflatebehandlet. Pr. m2 medregnes: 0,3 kg epoxyprimer 1,8 kg 3-komponent epoxy, pigmentert 4 kg kvartssand (overskuddet fjernes etter herding). 1,0 kg 3-komponent epoxy, pigmentert Farge tas ut av arkitekt fra produsentens standard fargekart. Trekkes opp 70 mm på vegg - Sokkelløsning for våtrom. Tilpasninger ifm. nedsenket vaskerenne i moppevask samt 2 sluk i moppevask og 1 sluk i bøttekottet inkluderes i enhetsprisen. x)mengderegler Gulvareal inklusive sokkelareal 45 m BEHANDLING PÅ GIPSPLATER MED FORSENKET LANGKANT Behandling: Strimling 2 ganger flekk- og skjøtsparkling mellomflekking 2 strøk maling Lokalisering: Fast gipsplatehimling i spiserom Materialer: Akrylmaling Fargenummer: S 0502-Y Glanstall: 0,7 7,3 m BEHANDLING PÅ GIPSPLATER MED FORSENKET LANGKANT Lokalisering: Fast gipsplatehimling i dusjsone Materialer: Akrylmaling for våtrom Fargenummer: S 0502-Y Glanstall: 0,7 3 m BEHANDLING AV OVERGANG MELLOM VEGG OG HIMLING AV GIPSPLATER - STRIMLING - 3 GANGER SPARKLING Lokalisering: Spiserom Type himling: Fast gipsplatehimling H2 19 m BEHANDLING PÅ SPONPLATER MED RETTE/FALSEDE KANTER Lokalisering: Rekvisitalager og bonelager Materialer: Akrylmaling Fargenummer: S 0502-Y Glanstall: 07 27,6 m MALING PÅ FLATER Antall strøk: 2 Lokalisering: Platehimling over terrasse Underlag: Fibersementplate Type maling: Silikatmaling med bindemiddelkombinasjon av kiselsol og vannglass,

8 208(555) KEIM Soldalit, eller likeverdige produkt Fargenummer: Farge tas ut senere av arkitekt fra produsentens standardpalett. avsmittende, rent og støvfritt. Påføres med pensel, rulle eller airless-sprøyte (dyse 0,79 mm). Mellom grunn- og sluttbehandling skal det være en tørketid på minst 12 timer. 5 m FLEKKSPARKLING Lokalisering: Innside yttervegg, på vegg med nytt vindu. Sår og avskallinger rundt nytt vindu ifm. hulltaking. Underlag: Antatt betong, malt 9 m BEHANDLING PÅ INNVENDIG MURT VEGG Lokalisering: Innside yttervegg, på vegg med nytt vindu Materialer: Akryl dispersjonsmaling Fargenummer: Som eksisterende Glanstall: 10 9 m BEHANDLING PÅ UTVENDIG PUSS Lokalisering: Yttervegger, utvendig side gavl øst Konstruksjon: Pusset betong Materialer: Silikatmaling med bindemiddelkombinasjon av kiselsol og vannglass, KEIM Soldalit, eller likeverdige produkt. Fargenummer: Tas ut senere av arkitekt fra produsentens standardpalett Det skal males med 2 forskjellige malingsfarger ute, farge 1 med areal ca. 130m2 og farge 2 med ca 30 m2. Evt. tillegg for liten mengde inkluderes i enhetsprisen. avsmittende, rent og støvfritt. c) Utførelse Eventuell fortynning av 1. strøk med tilpasset produkt i henhold til produsentens anbefaling. Påføres med pensel, rulle eller airless-sprøyte (dyse 0,79 mm). Mellom grunn- og sluttbehandling skal det være en tørketid på minst 12 timer. 50 m REFERANSEFELT FOR MALING Lokalisering: Fasade vest Underlag: Fiberpuss på lettklinker

9 209(555) Behandling: 2 strøk Materialer: Silikatmaling som beskrevet for yttervegg Fargenummer: 3 farger tas ut av arkitekt etter produsentens standardpalett Glanstall: Helmatt Flatestørrelse: 1x1 m Feltene rengjøres og gis en endelig overflatebehandling når farger er valgt ut. 3 stk BEHANDLING PÅ UTVENDIG PUSS Lokalisering: Yttervegger, utvendig side Konstruksjon: Fasadeblokk inklusive egnet fiberpussystem Materialer: Silikatmaling med bindemiddelkombinasjon av kiselsol og vannglass, KEIM Soldalit, eller likeverdige produkt. Fargenummer: Tas ut senere av arkitekt fra produsentens standardpalett Det skal males med 2 forskjellige malingsfarge ute, farge 1 med areal -m2 og farge 2 med - m2. Evt. tillegg for liten mengde inkluderes i enhetsprisen. avsmittende, rent og støvfritt. Areal av vindus- og dørsmyg inngår i enhetsprisen. Eventuell fortynning av 1. strøk med tilpasset produkt i henhold til produsentens anbefaling. Påføres med pensel, rulle eller airless-sprøyte (dyse 0,79 mm). Mellom grunn- og sluttbehandling skal det være en tørketid på minst 12 timer. 123,4 m UTBEDRING AV UNDERLAGET - STORE FLATER Bygningsdel: Vegg Underlag: Støpt betong Lokalisering: Innervegger Underlaget: Betong Tiltak: Overflaten rengjøres for sementslam, løse partikler, støv og fett m.m. Det kontrolleres at det ikke er rester av slippolje på betongen ved å påføre veggene vann vha. sprayflaske. Det skal være et jevnt sug som gir flaten en jevn mørk tone.dersom vannet perler på overflaten skal området renses med betonghurtigrens/ etsevæske. 293,6 m BEHANDLING PÅ UBEHANDLET VERTIKAL BETONGFLATE INNVENDIG Lokalisering: Innvendige betongvegger Materialer: Akryl dispersjonsmaling for

10 210(555) støvbinding Fargenummer: Hvit Glanstall: Valgfri 293,6 m FLEKKSPARKLING Lokalisering: Vegger i innvendig isolerte rom (Korridor og lavspent) Underlag: Fibersementplater, veggtype PV2 23,5 m SKJØTSPARKLING Lokalisering: Vegger i innvendig isolerte rom (korridor og lavspent) Underlag: Fibersementplater, veggtype PV2 23,5 m MALING PÅ FLATER Antall strøk: 2 Lokalisering: Vegger i innvendig isolerte rom Underlag: Fibersementplater Type maling: Akryl dispersjonsmaling Fargenummer: S 0502 Y Glanstall: 10 23,5 m BEHANDLING PÅ INNVENDIG VEGG AV LETTKLINKERBETONG - PREPARERING - 2 STRØK MALING Lokalisering: Lager Materialer: Akryl dispersjonsmaling Fargenummer: S 0502 Y Glanstall: 10 28,8 m Metode: Slyngrenset eller syrevasket (10 % saltsyre) Lokalisering: Alle gulv i bygg 6 med unntak av gulv i lavspentrom Eksisterende betongoverflate: Nytt stålglattet betonggulv Krav til flaten etter forbehandling: Sementhud på ny stålglattet betong fjernes. Gulvet skal være klart for påføring av epoxy. 133,8 m GULVBELEGG Materiale: Epoxy Lokalisering: Høyspent, lavspent og trafoer Type belegg: Ca. 3 mm epoxy Undergulv: Stålglattet betong, ferdig overflatebehandlet. Pr. m2 medregnes: 0,3 kg epoxyprimer 1,8 kg 3-komponent epoxy, pigmentert

11 211(555) 4 kg kvartssand (overskuddet fjernes etter herding). 1,0 kg 3-komponent epoxy, pigmentert Farge tas ut av arkitekt fra produsentens standard fargekart. I traforommene trekkes epoxyen opp 100 mm på vegg. Tilpasninger ifm nedsenket kabelgruve i KL-bryterrom inkluderes i enhetsprisen. x)mengderegler Gulvareal inklusive sokkelareal 148 m BEHANDLING PÅ STÅLGLATTET BETONGGULV Behandling: Støvbinding Lokalisering: På gulv (under datagulv) i lavspentrom Materialer: Akryl støvbinder Fargenummer: Valgfri/produsentens standard Glanstall: Valgfri/produsentens standard 15,5 m BEHANDLING PÅ UTVENDIG PUSS Lokalisering: Yttervegger, utvendig side Konstruksjon: Isoblokk 35 inklusive egnet fiberpussystem Materialer: Silikatmaling med bindemiddelkombinasjon av kiselsol og vannglass, KEIM Soldalit, eller likeverdige produkt. Fargenummer: Tas ut senere av arkitekt fra produsentens standardpalett Det skal males med 2 forskjellige malingsfarger ute, farge 1 med areal 395 m2 og farge 2 med 70 m2. Evt. tillegg for liten mengde inkluderes i enhetsprisen. avsmittende, rent og støvfritt. Areal av vindus- og dørsmyg inngår i enhetsprisen. Eventuell fortynning av 1. strøk med tilpasset produkt i henhold til produsentens anbefaling. Påføres med pensel, rulle eller airless-sprøyte (dyse 0,79 mm). Mellom grunn- og sluttbehandling skal det være en tørketid på minst 12 timer. 465 m BEHANDLING PÅ INNVENDIG PUSSET FLATE BEHANDLING: 2 strøk silikatmaling Lokalisering: Innervegger samt innside yttervegger på nye murte pussede vegger av lettklinker. Underlag av fiberpuss. Materialer: KEIM Ecosil, eller likeverdige produkter. Første strøk kan tynnes opptil 10% med spesialfixativ. Fargenummer: Farge tas ut senere av arkitekt fra produsentens standardpalett.

12 212(555) avsmittende, rent og støvfritt. Påføres med pensel, rulle eller airless-sprøyte (dyse 0,79 mm). Mellom grunn- og sluttbehandling skal det være en tørketid på minst 12 timer. 749 m Metode: Slyngrenset eller syrevasket (10 % saltsyre) Lokalisering: Alle gulv på grunn i bygg 7 Eksisterende betongoverflate: Nytt stålglattet betonggulv Krav til flaten etter forbehandling: Sementhud på ny stålglattet betong fjernes. Gulvet skal være klart for påføring av epoxy. 243 m Metode: Slyngrenset eller syrevasket (10 % saltsyre) Lokalisering: Gulv på mesaniner Eksisterende betongoverflate: Nytt tynnavrettet gulv. Underlag: sementbasert avrettingsmasse max 20 mm på lettklinkerplank. Krav til flaten etter forbehandling: Sementhud på avrettingen fjernes. Gulvet skal være klart for påføring av epoxy. 50 m GULVBELEGG Materiale: Epoxy Lokalisering: Alle gulv på grunn i bygg 7 Type belegg: 3 mm epoxy Undergulv: Stålglattet betong, ferdig overflatebehandlet. Pr. m2 medregnes: 0,3 kg epoxyprimer 1,8 kg 3-komponent epoxy, pigmentert 4 kg kvartssand (overskuddet fjernes etter herding). 1,0 kg 3-komponent epoxy, pigmentert Farge tas ut av arkitekt fra produsentens standard fargekart. Epoxymalingen trekkes opp 70 mm på vegg, inkluderes i enhetsprisen x)mengderegler Gulvareal inklusive sokkelareal 258 m GULVBELEGG Materiale: Epoxy

13 213(555) Lokalisering: Gulv på mesaniner Type belegg: 3 mm epoxy Undergulv: Stålglattet betong, ferdig overflatebehandlet. Pr. m2 medregnes: 0,3 kg epoxyprimer 1,8 kg 3-komponent epoxy, pigmentert 4 kg kvartssand (overskuddet fjernes etter herding). 1,0 kg 3-komponent epoxy, pigmentert Farge tas ut av arkitekt fra produsentens standard fargekart. x)mengderegler Gulvareal inklusive sokkelareal 50 m FLEKKSPARKLING Lokalisering: Himling under takkonstruksjon hele bygg 7 Underlag: Branngips 258 m SKJØTSPARKLING Lokalisering: Himling under takkonstruksjon hele bygg 7 Underlag: Branngips 258 m MALING PÅ FLATER Antall strøk: 2 Lokalisering: Himling under takkonstruksjon hele bygg 7 Underlag: Branngips Type maling: Akryl dispersjonsmaling Fargenummer: S 0502 Y Glanstall: m BEHANDLING PÅ HIMLING AV BETONGELEMENTER Lokalisering: Plukklager og lager for diesel/bensin Materialer: Hvit akryl dispersjonsmaling kostes på ferdig slemmet underside av lettklinker byggeplank. Største fugebredde i V-bunnen: - Fargenummer: S 0502.Y Glanstall: m FLEKKSPARKLING Lokalisering: Revet mellomvegg i lagerdel den sørlige delen av Lokstallen. Se tegningsnummer URH-22-K Sår og avskallinger ifm. hulltaking (saging). Underlag: Betong eller tegl. 11 m2

14 214(555) BEHANDLING PÅ INNVENDIG MURT VEGG Lokalisering: Revet vegg som beskrevet i post over. Materialer: Akryl dispersjonsmaling Fargenummer: Som eksisterende Glanstall: m BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV SPARKLET BETONG ELLER FINPUSS INNVENDIG - VASKING - FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING - FLEKKGRUNNING - FYLLING AV SMÅ HULL - 2 STRØK MALING Lokalisering: Innside yttervegg mot nord i tidligere vaskehall. Underlag: Skitten, nedsotet maling av ukjent type på pusset mur. Materialer: Egnet renseprodukt i hht eksisterende malingstype og ny malingsbehandling, ny maling av type silikatmaling. Fargenummer: Som øvrige vegger i lager Glanstall: Helmatt 95 m Metode: Valgfri metode Lokalisering: Rester på gulv av revet eksisterende leca-vegg mellom vaskehall og lager. Eksisterende betongoverflate: Eventuell gjenværende fugemørtel/sement etter riving fjernes ved valgfri metode. Krav til flaten etter forbehandling: I plan med betonggulv. Løse partikler fjernes ved kosting og støvsuging. 5 m FLEKK- OG SKJØTSPARKLING AV BETONGUNDERGULV FOR BELEGG Lokalisering: Område under tidligere revet Lecavegg Sparkelmasse: Sementholdig, krympefri, ikke korrosiv, vannfast og frostsikker. Undergulv: Betong med mulige hull og sår etter riving. 5 m Metode: Sliping Lokalisering: Lok.hall Eksisterende betongoverflate: Antatt herdeplastbelegg. Krav til flaten etter forbehandling: Mattslipt. Gulvet skal være klart for påføring av epoxy. Diamantsliping til matt overflate dersom eksisterende belegg har god vedheft til underlaget. Ved dårlig vedheft må belegget fjernes ved fresing

15 215(555) eller diamantsliping og deretter blastres. 242 m Metode: Slyngrenset eller syrevasket (10 % saltsyre) Lokalisering: Områder med ny betong, kfr. tegn. URH-22-K Eksisterende betongoverflate: Nytt stålglattet betonggulv med innstøpte jernbaneskinner. Krav til flaten etter forbehandling: Sementhud på ny stålglattet betong fjernes. Gulvet skal være klart for påføring av epoxy. 73 m GULVBELEGG Materiale: Epoxy Lokalisering: Gulv i lok.hall Type belegg: 3 mm epoxy Undergulv: Stålglattet ny betong og eksisterende slipt betong, ferdig overflatebehandlet. Pr. m2 medregnes: 0,3 kg epoxyprimer 1,8 kg 3-komponent epoxy, pigmentert 4 kg kvartssand (overskuddet fjernes etter herding). 1,0 kg 3-komponent epoxy, pigmentert Farge tas ut av arkitekt fra produsentens standard fargekart. Tillpasning mot innstøpte nye jernbaneskinner inkluderes i enhetsprisen. 315 m BEHANDLING PÅ UTVENDIG PUSS Lokalisering: Yttervegger, i Termittlager skal det males også på innside av yttervegg. Konstruksjon: Fiberpussystem på Isoblokk 30 og plasstøpt betong Materialer: Silikatmaling med bindemiddelkombinasjon av kiselsol og vannglass, KEIM Soldalit, eller likeverdige produkt. Fargenummer: Tas ut senere av arkitekt fra produsentens standardpalett avsmittende, rent og støvfritt. Areal av vindus- og dørsmyg inngår i enhetsprisen. Eventuell fortynning av 1. strøk med tilpasset produkt i henhold til produsentens anbefaling. Påføres med pensel, rulle eller airless-sprøyte (dyse 0,79 mm). Mellom grunn- og sluttbehandling skal det være en tørketid på minst 12 timer. 187,4 m2

16 216(555) UTBEDRING AV UNDERLAGET - STORE FLATER Bygningsdel: Vegg Underlag: Støpt betong Lokalisering: Vegger (innside yttervegg) i strøsandlager Underlaget: Betong Tiltak: Overflaten rengjøres for sementslam, løse partikler, støv og fett m.m. Det kontrolleres at det ikke er rester av slippolje på betongen ved å påføre veggene vann vha. sprayflaske. Det skal være et jevnt sug som gir flaten en jevn mørk tone.dersom vannet perler på overflaten skal området renses med betonghurtigrens/ etsevæske. 69,5 m BEHANDLING PÅ UBEHANDLET VERTIKAL BETONGFLATE INNVENDIG Lokalisering: Strøsandlager Materialer: Akryl dispersjonsmaling for støvbinding Fargenummer: Hvit Glanstall: Valgfri 69,5 m Metode: Slyngrenset eller syrevasket (10 % saltsyre) Lokalisering: Termittlager og strøsandlager Eksisterende betongoverflate: Nytt stålglattet betonggulv Krav til flaten etter forbehandling: Sementhud på ny stålglattet betong fjernes. Gulvet skal være klart for påføring av epoxy. 16,4 m GULVBELEGG Materiale: Epoxy Lokalisering: Termitlager Type belegg: 3 mm epoxy Undergulv: Stålglattet betong, ferdig overflatebehandlet. Pr. m2 medregnes: 0,3 kg epoxyprimer 1,8 kg 3-komponent epoxy, pigmentert 4 kg kvartssand (overskuddet fjernes etter herding). 1,0 kg 3-komponent epoxy, pigmentert Farge tas ut av arkitekt fra produsentens standard fargekart. Epoxymalingen trekkes opp 70 mm på vegg, inkluderes i enhetsprisen x)mengderegler Gulvareal inklusive sokkelareal 16,4 m2

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk:

Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: prns 3420 T Høringsfrist: 2013-04-15 NS 3420 Del T: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del T: Maler- og beleggarbeider

Detaljer

Dokumenttype Totalentreprise. Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN. Funksjonsbeskrivelse for. Arkitekt

Dokumenttype Totalentreprise. Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN. Funksjonsbeskrivelse for. Arkitekt Dokumenttype Totalentreprise Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN Funksjonsbeskrivelse for Totalentreprise Arkitekt NOME KOMMUNE Revisjon Dato 2015. 06.09 Roar Svendsen Utført av Kontrollert av TAD Godkjent

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-1 NS 3420 Versjon 4 VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: Bygning ARK Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-2 01

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 Prosjekt: Puss-, mebran- og flisarbeider i badeanlegg. Beskrivelsesmal 0 INNHOLD. ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 2 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 3 1.0 Innledning. Beskrivelsesmal..............................................

Detaljer

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06.

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1 2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Bygningsdel: 29 Rehab av fasader Type: 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav

Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Bygningsdel: 29 Rehab av fasader Type: 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Murerarbeid Rehab av fasader 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav 1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 4 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 5 1.1

Detaljer

SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297

SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 1 SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297 KRAVSPESIFIKASJON FOR BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE ARKITEKT Utarbeidet av: HRTB

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01- STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL 1 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07.

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1 2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE. C 2 Hasleveien 9 13

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE. C 2 Hasleveien 9 13 KRAVSPESIFIKASJON FOR BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE Prosjekt: C 2 Hasleveien 9 13 Utarbeidet av: AS Bygganalyse Dato: 11.01.2012, rev. 19.01.2012 Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 1 Innhold

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Våtromskonstruksjoner for keramiske fliser og naturstein i boliger og næringsbygg April 2010 NO

Våtromskonstruksjoner for keramiske fliser og naturstein i boliger og næringsbygg April 2010 NO NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Våtromskonstruksjoner for keramiske fliser og naturstein i boliger og næringsbygg April 2010 NO Korrekt utførelse av vanntett membran før montering av keramiske

Detaljer

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet!

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet! www.lip.dk VS 30 Vanntettingsmembran -når det bygges på kvalitet! Vanntetting med LIP VS 30 Underlag Underlaget skal være støvfritt, fast, tørt og fri for fett. Gipsplater, betong eller puss er gode underlag

Detaljer

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet 1 00. GENERELT... 7 01. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 7 01.1 Rigg og drift... 7 01.1.1 Rigg på byggeplass 7 01.1.2 Drift av byggeplass 7 01.1.3 Entrepriseadministrasjon

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

Tarkett AS Postboks 500 Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen. Telefon: +47 32 20 92 00 Telefax: +47 32 20 92 01

Tarkett AS Postboks 500 Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen. Telefon: +47 32 20 92 00 Telefax: +47 32 20 92 01 1 2 Veggvinyl kan monteres både horisontalt og vertikalt, avhengig av mønsteret. Denne monteringsanvisningen beskriver både horisontal (H 3) og vertikal (V 7) montering. Forsikre deg om hvilken monteringsform

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Våtrom i mur og betong

Våtrom i mur og betong MURKATALOGEN 2004 Anvisning P15 Våtrom i mur og betong 1 Innledning.......................... 3 2 Krav til konstruksjon................. 4 2.1 Prosjekteringsgrunnlag.......... 4 3 Materialer for veggoppbygging.........

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

P208 Klemmaparken C 1 Funksjonsbeskrivelse 09.01.2015. C 1 Funsksjonsbeskrivelse

P208 Klemmaparken C 1 Funksjonsbeskrivelse 09.01.2015. C 1 Funsksjonsbeskrivelse C 1 Funsksjonsbeskrivelse P208 Klemmaparken 1 0. GENERELT... 8 1. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 11 01.1 Rigg og drift... 11 01.1.1 Rigg på byggeplass 11 01.1.2 Drift av byggeplass 11 01.1.3 Entrepriseadministrasjon

Detaljer

GULVAVRETTING. Gulvavretting. Gulvavretting

GULVAVRETTING. Gulvavretting. Gulvavretting GULVAVRETTING Gulvavretting Gulvavretting RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 198 RESCON etablerer datterselskapet

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer