drottningborg vennen NR. 2/ ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "drottningborg vennen NR. 2/2011 48 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no"

Transkript

1 drottningborg vennen NR. 2/ ÅRGANG

2 TIL ETTERTANKE De valgte en annen vei Av Leif Otto Sødal Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. Dette leser vi i Matteus evangelium kapittel 2. Hvor er den jødenes konge som nå er født? Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry, og er kommet for å hylle ham. Dette var deres spørsmål og anliggende da de ankom Jerusalem. Herodes, som var redd for å få en konkurrent, kalte vismennene til seg i stillhet og spurte dem ut om tiden stjernen hadde vist seg. Han ga vismennene beskjed om å forhøre seg nærmere om dette nyfødte barnet, og melde fra når de hadde funnet det. Etter samtalen med kongen dro de videre. Stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem, inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen ble de fylt av glede. Vismennene falt på kne og hyllet barnet. De åpnet sine skrin og bar fram kostbare gaver: gull, røkelse og myrra. Omsider ble det tid til å tenke på hjemreisen for vismennene, men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte dra tilbake til Herodes. De tok drømmen på alvor og valgte en annen vei hjem. De begynte sin vandring etter en stjerne. Det må ha vært en vandring i stor uvisshet, men også med en god porsjon tro og håp om at vandringen skulle lykkes. De hadde noe de gikk etter, håpet på og kunne strekke seg etter. De var de første ikke-jøder som tilba Jesus. Vi har og en ledestjerne, nemlig Guds ord. Vi går igjen inn i en juletid der vi møter beretningene om engler, hyrder, vismenn, stall og krybbe og et nyfødt barn. Julens budskap blir kanskje ofte en tradisjonsrik ramme rundt en omfattende julefeiring. Englene proklamerte: I dag er det født dere en Frelser. Vi skal igjen få ta i mot og glede oss over julens budskap. Som vismennene skal vi få gripe det i tro. Det gir oss noe å gå etter, noe å strekke oss etter og noe å se frem til. I troen på Jesus skal vi få leve våre liv med barnekår og arverett i Guds rike. Måtte julens budskap få møte oss alle slik at det får konsekvenser for våre veivalg. De vise menn, som vel var å regne som astrologer, hadde blitt vitne til noe stort. Det var så stort at selv en ny visitt innom den mektige Herodes ble skrinlagt. Møte med det lille barnet hadde fått betydning for deres veivalg. De valgte å bøye seg for barnet, og trosset Herodes. Det var uten tvil en farlig beslutning som kunne koste dem livet, dersom Herodes oppdaget deres nye reiserute. 2

3 REKTORS HJØRNE Av rektor Ketil Jensen Om bladet Kommer ut 2 ganger i året Utgiver: Drottningborg vgs Kontingent kr 100 sendes til: Drottningborgvennen Konto nr: Redaktør: Leif Otto Sødal Skoleadministrasjonen: Opplag: 2480 eks. Layout og trykk: Birkeland Trykkeri AS, 4760 Birkekand Forsidebilde: Russekoret 2011 Fotograf: André Tjersland Foto bakside: Vinterstille i Drottningvika Fotograf: Sigbjørn Nokevje Adresse: Drottningborgvennen Drottningborg, Hesnes, 4885 Grimstad Tlf.: Faks: Drottningborg trenger deg Jeg har tidligere skrevet om planene for ombygging og renovering av kjøkkenet og matsalen i Hovedbygget. I dette nummeret av Drottningborgvennen skal jeg ikke si så mye om selve planene, men jeg har noe på hjertet når det gjelder finansieringen. Private skoler får ikke noe offentlig støtte til investeringer, verken i klasserom, internat eller matsal. Noen midler har vi spart opp, blant annet gjennom salg av en liten eiendomsparsell, men vi er avhengige av høye elevtall, effektiv drift og gode gaver fra skolens venner. En liten artikkel lenger bak i bladet viset et lite eksempel på hvordan du kan bidra. Ved å bli fast giver med et månedlig beløp, kan du bidra til at Hovedbygget består i lang tid fremover. Du synes kanskje ikke at 100 kroner pr måned er særlig mye, men hvis vi kan gange det med 500 givere, så får vi inn kroner i året, og det er mye penger som kommer godt med! Høstens høydepunkt Denne høsten har vært litt annerledes for meg. I hele oktober hadde jeg 100 % studiepermisjon for å gjøre ferdig en masterutdanning i organisasjon og ledelse ved Universitetet i Agder. Skolens eierorganisasjon kjøpte meg fri, og det ga meg en fantastisk mulighet for faglig fornyelse og fordypning. Midt i permisjonen deltok jeg på Norsk Luthersk Misjonssambands rådsmøte. Delegater fra alle regionene, representanter fra misjonsfeltene og medarbeidere ved hovedkontoret fikk del i sterke utfordringer fra de unådde folkeslag og fra barne- og ungdomssektoren i vårt eget land. Høstens andre høydepunkt kom like etter at permisjonen var over. I begynnelsen av november deltok skolens ansatte på en samling for alle de ni videregående skolene innen NLM. Vi er til sammen over 400 ansatte, og det var utrolig flott å møte cirka 350 kolleger fra hele landet. Å møte medarbeidere som brenner for ungdommer og kristne skoler gir et ekstra løft for motivasjonen. Vi er med på noe stort. 3

4 Amha på hytta i Høvåg hos Esther og Anton Ringøen. I forgrunnen barnebarnet Bolette Sødal Ringøen. ETHIOPEREN AMHA LAKEW tilbake til Borgen etter 58 år Klassekamerater og andre kullinger hadde nå i mange år trodd at Amha, som gikk på Drottningborg , ikke lenger var i live. Det hadde faktisk blitt opplyst på de siste aktuelle elevstevnene. Men nå i sommer kom der gjennom familien Ringøen den gledelige meldinga at han var i live og regnet med å komme til Norge i løpet av sommeren. Og den 24. juli 2011 kunne romkamerat Salve sammen med Esther og Anton Ringøen ta imot gjesten på Kjevik. Ringøens hadde truffet Amha da de var i Addis Abeba for noen måneder siden, men Amha og Salve hadde ikke sett hverandre på 58 år! Likevel begge påstod at den andre nesten ikke var forandret. De to fant straks tonen fra gamle dager, og ethioperen sa at de skulle snakke norsk som før og slik ble det til en viss grad. Engelsken var allikevel god å ty til. Måten å være på i dag var utrolig lik som før. Håret har hengt litt bedre på hodet i syden enn her i nord. Det såes da på en del av borgerne som en av kveldene straks etter Amha kom, da de var samlet på en restaurant i Kristiansand. Kari, før Værland, hadde organisert dette og likens en tur til Drottningborg på fredagen. Et par fulle biler var med, og Amha med venner fikk en fin mottakelse, et godt måltid og omvisning på skolen. Kari, Marit, Johnny Arna, Odd og Randi syntes det var flott å møte den gamle skolekameraten igjen. Også Arne samt Gunlaug på kjøkkenet, hadde møtt fram, og alle hadde en fin dag. En må ha forståelse for at skolen i dag framstår som en annen enn den var vinteren da Birger Breivik var rektor og Birgit Svindland husmor. Uten mulighet for å følge med skoleutbyggingen her i landet, er det begripelig at Amha fant det hele noe fremmed nå. Klassekamerater og gamle venner derimot var det en gledelig overraskelse å kunne finne i etter måten 4

5 god form. Han sjøl var likevel muligens den som hadde forandret seg minst. Ringøens og Mosvoldfamien som var kontaktpunktet den første ganga Amha Lakew var i Norge, tok seg igjen av gjesten. Også nå var Amha med Salve heim til Øina der han kunne kjenne seg igjen fra besøket for 58 år siden. Det ble mimring og gjenoppliving av et gammelt vennskap. Dette falt på den tida da terroren hadde inntruffet så hardt på austlandet, og det ble et besøk i Iveland kyrkje for å vise respekt og ettertanke med/for de rammede. Amha var av en familie som stod keiser Heile Selassie nær, og under revolusjonen for 37 år siden, ble det vanskelige tider for Lakew-familien. En sønn til Amha mistet livet, og for han sjøl ble det vansker med arbeid og eiendom. Han har gjenlevende barn som alle er i USA. Sjøl bor han i Addis i et hus sammen med stemora som han har lovet far sin å ta seg av. Så har han månedlig kontakt med barna som har fått utdannelse og lever godt i utlandet. EA Misjonsprosjektet russ 2012 Selve prosjektet: Hovedmålet er å samle inn kr til Etiopia,- Pengene vil fordele seg i disse delprosjektene: Gidole sykehus kr ,- NT til ts`amakkofolket kr ,- Tabor Educational Center kr ,- Mot omskjæring av kvinner kr ,- Vi ønsker å gjøre en forskjell. Det innsamlede beløpet vil i sin helhet gå direkte inn i prosjektet som skal hjelpe mennesker i Etiopia med utdanning, helse, motarbeide omskjæring av kvinner samt formidling av de kristne grunnverdier. Reisen til Etiopia På reisen i Etiopia vil det bli lagt opp til et program som vil gi oss et personlig forhold til delprosjektene. På forhånd har vi nå blitt vaksinert, og vi vil måtte gå på malariatabletter under hele oppholdet pga mye reising utenfor Addis Abeba. Vi gleder oss veldig og ser på turen som en viktig drivkraft for oss og trinnet. Vi kommer til å drive mye PR nede i Etiopia, dvs. ta bilder, intervjuer, filmer og lydopptak. Dermed kan vi få delt opplevelsen med resten av prosjektets hjelpere. Både før og etter Etiopiaturen vil vi ha en felles samling. På samlingen før turen vil elevene i 3. klasse få muligheten til å bidra med personlige og praktiske tanker for turen. Her kan de komme med hva de ønsker at vi som prosjektledere skal gi ekstra oppmerksomhet under reisen. I løpet av skoleåret I løpet av året skal vi ha mange arrangementer og innsamlingsaksjoner for prosjektet. Vi holder også på med en vervekampanje for «Vårt land» som vil være med på å finansiere en ny bil. Bilen vi får etter 66 verv vil vi senere lodde ut. Det å være leder er alltid et ansvar, men om du har gode hjelpere er det ingen begrensninger for hvor gøy, givende og langt man kan nå. Hilsen fra misjonsprosjektlederne Lars Christian Moen og Richard Nordvoll 5

6 ÅRETS MILJØARBEIDERE Kort presentasjon av årets miljøarbeidere! Iselin Toft og Elisabeth Rugnes er årets nye miljøarbeidere. Iselin kommer ifra Vestlandet (Lindås/ Bergen), men har bodd de siste 5 årene på Sørlandet. Elisabeth kommer fra Arendal, men har bodd de siste 5 årene på Vegårshei. Drottningborg er svært takknemlig for å ha huket inn to dyktige og motiverte miljøarbeidere. Vi ønsker dem fortsatt lykke til! Iselin har gått på KVS Lyngdal på idrettslinjen. Elisabeth har gått Helse- og sosial, Barn og ungdom, og Påbygg. Vi har begge gått Ansgar Bibelskole, på musikklinjen i fjor. Arbeidet som miljøarbeidere er en veldig spennende og en givende jobb. Vi stortrives i denne stillingen! Den gir oss en del utordringer, men som vi da ser på som gode utfordringer for oss. Både arbeidet med lovsangsteam, bibelgrupper og diverse opplegg for elever er inspirerende oppgaver for oss. Vi er veldig glad i jobben, og føler vi gjør en god jobb. Miljøarbeider er noe vi kan anbefale på det sterkeste! Årets miljøarbeidere: Iselin Toft (til venstre) og Elisabeth Rugnes. NYE VERDENSBORGERE Audun og Mari-Ann Raen fikk en gutt, lille Daniel, den 6. august Audun er lærer på Drottningborg. Anne Kristine M. og Tore Soldal fikk ei jente, lille Elisa, den 9. oktober. Anne Kristine er lærer på Drottningborg. Vi gratulerer så mye! 6

7

8 Alle som har gått på Drottningborg, eller i det minste vært innom på besøk, husker Hovedbygget med den flotte utsikten over Skagerak. Gjennom årene er det mange hundre elever som har spist i matsalen og kost seg med maten, vennene og synet av det blå havet, eller slappet av med en avis i dagligstua etter middagen. Kan vi regne med din støtte? De siste årene har aktiviteten økt gjennom skoleåret og på sommeren. Vi har 200 elever som spiser fire måltider hver dag, og vi ønsker å kunne servere mat til 300 sommergjester. Etter mange år uten vesentlig fornyelse, må kjøkkenet og matsalen i Hovedbygget renoveres og utvides. Husker du den utrolige utsikten? Soloppgangen under frokosten i vinterhalvåret, høststormene som pisket mot vinduet eller synet av den blikkstille sjøen en vakker vårdag? Vil du hjelpe oss å sikre at kommende elevkull og gjester får en tilsvarende opplevelse av å være på Drottningborg? Oppussingsprosjektet koster flere millioner kroner, men vi mener at det er verdt pengene. Vi har noen oppsparte midler, men vi ber skolens venner om hjelp med finansieringen. Tenk om 500 tidligere elever eller andre gode venner gir 100 kroner pr måned - det blir årlig til skolen som vi kan bruke til å betjene økte rentekostnader. Tenk om noen øker til 200 kroner! Du kan melde deg som fast giver med et månedlig beløp på en enkel måte. Fyll ut skjemaet som følger med Drottningborgvennen og send det til skolen. Resten ordner vi herfra, og du må bare gi din godkjenning på trekket når du får melding fra banken din. Tusen takk for støtten. Ketil Jensen

9 Avtale om FAST GIVERTJENESTE Jeg ønsker å gi fast til Drottningborg og motta giro månedlig. Jeg ønsker å gi fast til Drottningborg med avtalegiro (som gir lavest gebyr). Mottaker: Drottningborg videregående skole Konto: Beløp pr måned kr Ved avtalegiro, belast min konto: Kid-nr. (fylles ut av Drottningborg) Navn Adresse Postnr. Sted Sted/dato Signatur Vennligst send avtalen til: Drottningborg videregående skole Drottningborg Grimstad Skjemaet må returneres i original form, ikke som kopi.

10

11 Et dukkeliv Norskfaget rommer mye, alt fra skrive- og sidemålsopplæring til språk- og litteraturhistorie, listen over emner er lang. Før elevene går ut av vg3 skal de gjennomføre et fordypningsemne. På Drottningborg har vi tradisjon for å løse dette ved å ha et større fellesprosjekt som har resultert i en aller annen form for forestilling. I år har elevene valgt å modernisere Et dukkehjem, og stykket har fått navnet Et dukkeliv. De 84 elevene var delt inn i ti grupper. Alle delene i prosjektet har vært elevstyrt, alt i fra å skrive manus til å organisere fremdriften. Før selve prosessen jobbet elevene med dramateori, Ibsen og hans metoder, samt litteraturhistorie. Manuset var ferdig til høstferien, mens resten av arbeidet har foregått over kort tid. Det innebærer stort arbeidspress, krav til samarbeid og løsningsorienterte elever. Elevene har tatt ansvar og vist at de kan løse store oppgaver i fellesskap. Mange meninger krever fleksibilitet, noe de absolutt har vist. Premieren var dagen før foreldrefesten, og medelever og venner fylte opp salen. Lørdagen var det foreldre og familie sin tur til å overvære begivenheten, og etter applausen å dømme, falt forestillingen i smak hos publikum. Norsklærerne Elisabeth E. From og Tor Arne Brådland hadde travle arbeidsdager i forbindelse med årets fordypningsoppgave. Og elevene kan krysse ut nok et kompetansemål på vei mot fullendt videregående, godt jobba! Elisabeth E. From og Tor Arne Brådland (norsklærere) 11

12 KLASSELISTER 2011/2012 1A 1B Auke Erik Johannes 3030 DRAMMEN Bezuijen Jonatan 3300 HOKKSUND Bjørnstad Sveinung 4514 MANDAL Bækø Nora 9910 BJØRNEVATN Bøhli Aletta Solvåg 3408 TRANBY Cheang Chi Kei 4827 FROLANDS VERK Gjersund Gjert Ingar 3870 FYRESDAL Hindersland Maria 4480 KVINESDAL Hovland Maren 1593 SVINNDAL Hægeland Elin 3914 PORSGRUNN Hørte Kristine 4760 BIRKELAND Ikdahl Yvonne Skjæveland 4365 NÆRBØ Jenssen Rebekka Marie 1279 OSLO Kallevig Isac 4820 FROLAND Konnestad Asborg 4994 AKLAND Lange Linn Karine 4760 BIRKELAND Langlo Paul Andre 2005 RÆLINGEN Libjå Lars Olav 3870 FYRESDAL Ling Ruth 4480 KVINESDAL Mo Elisabeth 1591 SPERREBOTN Olsen Andrea Marie Eikeland 4760 BIRKELAND Risinggård Hanna 4737 HORNNES Råmunddal Markus 4823 NEDENES Skulbørstad Peter 7517 HELL Sundgot Magnus 3870 FYRESDAL Svanholm Marit 2092 MINNESUND Veen Naomi Marloes Beck Van 2010 STRØMMEN Vivelid Eirik 4737 HORNNES Værland Eline Solberg 4950 RISØR Øigarden Espen 4820 FROLAND Østertun Johanne Hagen 8160 GLOMFJORD Åtland Magnus 4760 BIRKELAND Aagenæs Maren Louise 4885 GRIMSTAD Andresen Silje Marie 1825 TOMTER Anstensrud Unni 1827 HOBØL Bezuijen Daniel 3050 MJØNDALEN Bjørgum Grethe 4748 RYSSTAD Bøe Maren 7510 SKATVAL Einertrø Sigrid 4886 GRIMSTAD Engeland Markus 3294 STAVERN Frøvik Mikael 1415 OPPEGÅRD Gjeldstad Markus 3122 TØNSBERG Grønvoll Ingeborg Aalstad 1605 FREDRIKSTAD Haaø Elias Edvard 3117 TØNSBERG Heldal Vegard 4885 GRIMSTAD Hjembo Sondre Fosse 4760 BIRKELAND Kransvik Emely 4885 GRIMSTAD Lunder Sofie Wiulsrød 1279 OSLO Michelsen Inger Jorunn 4485 FEDA Morken Eirik 4700 VENNESLA Nygård Eirik Haneset 3400 LIER Olafsrud Erlend 1820 SPYDEBERG Osnes Martine 4886 GRIMSTAD Ottosen Simeon 1820 SPYDEBERG Overå Harald Antonsen 4485 FEDA Rettedal Arnfinn 4020 STAVANGER Sundby Steinar Hageberg 3282 KVELDE Theisen Johan-Didrik 3290 STAVERN Torgersen Beate 4985 VEGÅRSHEI Træen Hanna Marie 4480 KVINESDAL Ugland Kristin 4877 GRIMSTAD Vestbøstad Brita 7082 KATTEM Vik Jørgen 5337 RONG Wohlenberg Jonathan 3766 SANNIDAL 12

13 2A 2B Andersson Helene 1914 YTRE ENEBAKK Anthonisen Stine 3717 SKIEN Assmann Hanna Kyte 4747 VALLE Bang Elisa Engeset 4790 LILLESAND Berg Malene 4070 RANDABERG Bleka Solveig 4352 KLEPPE Bragstad Åsmund Harald 4888 HOMBORSUND Corneliussen Chrisandra Alise 4770 HØVÅG Dokkedal Anita 4886 GRIMSTAD Føreland Ingrid Kristine 4869 DØLEMO Gilde Maria 7170 ÅFJORD Grimenes Øven Andreas 4790 LILLESAND Gyland Josefine 4400 FLEKKEFJORD Harestad Amalie 4070 RANDABERG Klakegg Erik 32 OSLO Lütcherath Marie 4625 FLEKKERØY Løge Ragnhild 4362 VIGRESTAD Osestad Maria 4521 SPANGEREID Røvik Ole Eivind 4912 GJEVING Skjørestad Rebekka 4352 KLEPPE Solberg Tone Karoline 4724 IVELAND Stensland Arlin Olsen 4520 SØR-AUDNEDAL Toft Nancy 4870 FEVIK Vestvik Hanna 4070 RANDABERG Øi William 4885 GRIMSTAD Østhus Jan Kristian 4120 TAU Aanensen Heidi 4513 MANDAL Aavik Renate 4520 SØR-AUDNEDAL Hamsund Marlen 4623 KRISTIANSAND S Hansen Christel 4400 FLEKKEFJORD Henriksen Erlend Solheim 4985 VEGÅRSHEI Hoel Henriette Arndt 4950 RISØR Holm Hans Jørgen Søndergaard 4630 KRISTIANSAND S Kiplesund Jonas Christopher 7500 STJØRDAL Kleveland Josefine 4620 KRISTIANSAND S Kolnes Helene 4070 RANDABERG Larsen Ine-Therese 4400 FLEKKEFJORD Lessen Klara Gesine van 4400 FLEKKEFJORD Lindeland Asbjørg Homme 4473 KVINLOG Løvjomås Ingvild 4848 ARENDAL Løvåsen Helene 4630 KRISTIANSAND S Mathiassen Camilla 4516 MANDAL Melhus Sigrun 4748 RYSSTAD Nevestad Elisa 4700 VENNESLA Nukoonudompanich Chutigan 1820 SPYDEBERG Ravnå Amalie 4400 FLEKKEFJORD Roland Annika 4070 RANDABERG Rysstad Oline Kiland 4754 BYKLE Sollie John Andreas 4400 FLEKKEFJORD Strømeng Aili Kirste Solheim 8340 STAMSUND Thoresen Kristian Andre 1911 FLATEBY Torp Ragnhild Egeland 4950 RISØR Tryfoss Julie 4640 SØGNE Urstad Ingvild Boganes 4629 KRISTIANSAND S Valle Astrid Hauge 4985 VEGÅRSHEI Wolden Ihra 8178 HALSA 13

14 KLASSELISTER 2011/2012 3A 3B Aas Fam Karine Heer 1880 EIDSBERG Anderson Magnus 4849 ARENDAL Andresen Camilla 1825 TOMTER Bakke Connie 4625 FLEKKERØY Bezuijen Pieter Siemon 3300 HOKKSUND Birkeland Tonje Ailin 4760 BIRKELAND Bjorvatn Åse 4760 BIRKELAND Bøhn Jennie Elise 4700 VENNESLA Dalane Ragnhild 4994 AKLAND Egeland Hanne 4639 KRISTIANSAND S Erlandsen Henrik 4885 GRIMSTAD Fratila Bogdan Alexandru 4886 GRIMSTAD Gjørv Bergljot Strømsbo 4637 KRISTIANSAND S Glimsdal Gjermund 4879 GRIMSTAD Haga Martin Rødland 4886 GRIMSTAD Jensen Kristine 4887 GRIMSTAD Kalland Karoline 4630 KRISTIANSAND S Kleveland Benjamin 4517 MANDAL Lien Kristin Askjer 3122 TØNSBERG Moen Lars Christian 4885 GRIMSTAD Nesvåg Sine 4380 HAUGE I DALANE Ommundsen Silje 4700 VENNESLA Pedersen Johannes Berg 4886 GRIMSTAD Schaefer Jannis 4870 FEVIK Sletner Vegard 1890 RAKKESTAD Stensvand Ann Kristin Sele 4870 FEVIK Stokkeland Hanne 4480 KVINESDAL Syrdalen Eirik Sten 4886 GRIMSTAD Sætrang Hannah 1608 FREDRIKSTAD Urstad Andreas 4629 KRISTIANSAND S Vidnes Siri 4724 IVELAND Værnesbranden Mari 7500 STJØRDAL Aagenæs Per Sigmund 4885 GRIMSTAD Bergem Andreas 3138 SKALLESTAD Bjørndal Knut Paulsen 4846 ARENDAL Bjørnstad Tobias 4514 MANDAL Bråthen Heidi 4820 FROLAND Eppeland Birgit 4869 DØLEMO Gunnerød Heidi Marie 3370 VIKERSUND Helle Silje Merete 4480 KVINESDAL Holm Birgitte Pederstad 1914 YTRE ENEBAKK Igland Helene 4877 GRIMSTAD Kiplesund Hanne 7500 STJØRDAL Knudsen Kamilla Skram 4879 GRIMSTAD Knudsen Liv Thomesine 3140 BORGHEIM Konstali Therese 4400 FLEKKEFJORD Kristoffersen Kristine Gamst 9300 FINNSNES Larsen Mathias 4400 FLEKKEFJORD Lindtveit Anne Oline Tybring 4985 VEGÅRSHEI Mersland Marianne 4580 LYNGDAL Mydland Miriam 4400 FLEKKEFJORD Myren Silje 2743 HARESTUA Nokevje Borghild Homme 4821 RYKENE Nordvoll Richard 8764 LOVUND Nygård Ingvild Haneset 3400 LIER Orlien Josefine 4870 FEVIK Rykkelid Ina Kristine 8170 ENGAVÅGEN Stensrud Gjermund 4400 FLEKKEFJORD Svaland Anna 4760 BIRKELAND Sæther Kamilla 4760 BIRKELAND Tesaker Hannah 4400 FLEKKEFJORD Thyve Johan Rudolf 7340 OPPDAL Vannebo Mathilde 1410 KOLBOTN Ystad Christopher Patrick Marchioro 4879 GRIMSTAD 14

15 3PB Berg Emil Nybro 4876 GRIMSTAD Dokkedal Line 4886 GRIMSTAD Helgesen Maria 1798 AREMARK Hundstad Silje-Mari 2070 RÅHOLT Høynes Ingvild 4362 VIGRESTAD Konnestad Ingebjørg 4994 AKLAND Kristiansen Vilde Edrikke 4624 KRISTIANSAND S Larsen Elise Marie Holmemo 3408 TRANBY Larsen Linn-Elise 1860 TRØGSTAD Metveit Eline 3870 FYRESDAL Sagen Reidun 4724 IVELAND Samuelsen Simen Dyve 4878 GRIMSTAD Skonnord Martine 3140 BORGHEIM Skårland Bodil 4364 SIREVÅG Songedal Anders 4879 GRIMSTAD Strandmyr Mia Frigstad 4480 KVINESDAL Sørvåg Stine Helene Birkedal 4877 GRIMSTAD Vagle Karina 4360 VARHAUG Voll Marit 4362 VIGRESTAD Watne Torstein 4596 EIKEN Vi minner om elevstevnet Det er jo en stund til, men allikevel minner vi om elevstevnet Tidspunkt for stevnet er lørdag 16. og søndag 17. juli. Merk deg datoen alt nå. Mange gjør et lite forarbeid for å samle flest mulig. Og ofte er frammøte imponerende, ikke minst fra mange av de eldre kullene. Vel møtt til elevstevnet 2012! 50-årsjubilantene på fjorårets elevstevne. (Bildet er tatt av Dannevig Foto AS) 15

16 Returadresse: Drottningborg 20, 4885 Grimstad Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid

drottningborg vennen NR. 1/2013 50 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no

drottningborg vennen NR. 1/2013 50 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no drottningborg vennen NR. 1/2013 50 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no TIL ETTERTANKE REKTORS HJØRNE Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt, i

Detaljer

drottningborg vennen NR. 1/2014 51 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no

drottningborg vennen NR. 1/2014 51 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no drottningborg vennen NR. 1/2014 51 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no TIL ETTERTANKE Tekst: Odd Rannestad Vi lever da i 2014... Et kjempeargument når man skal fortelle at alt det gamle er noe forhistorisk

Detaljer

drottningborg vennen NR. 1/2012 49 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no

drottningborg vennen NR. 1/2012 49 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no drottningborg vennen NR. 1/2012 49 ÅRGANG TIL ETTERTANKE Av Oddvar Skaiaa VEIVALG Veikart for fred, ble et begrep for et par år siden i Midt Østen konflikten. Spørsmålet var å finne en riktig vei ut av

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

#3/2011. organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag. Fjellhaug. Hageparty. Klar for. nytt studieår. «Fanga» på Fangekasa «Åndskampen»

#3/2011. organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag. Fjellhaug. Hageparty. Klar for. nytt studieår. «Fanga» på Fangekasa «Åndskampen» organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag #3/2011 Fjellhaug Hageparty Klar for nytt studieår «Fanga» på Fangekasa «Åndskampen» Leder Smånytt Ikke helt som før Denne lederen sitter jeg og

Detaljer

Fjellhaug. Nytt studieår nye studenter! Flere ferske fjes i staben 8-9. 7 dagers bibelstudium 12-14. Utfordret tanke- og trosmessig 10-11 #3/2009

Fjellhaug. Nytt studieår nye studenter! Flere ferske fjes i staben 8-9. 7 dagers bibelstudium 12-14. Utfordret tanke- og trosmessig 10-11 #3/2009 Flere ferske fjes i staben 8-9 #3/2009 Fjellhaug organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag Nytt studieår nye studenter! Utfordret tanke- og trosmessig 10-11 7 dagers bibelstudium 12-14 600 000 500

Detaljer

Reiselærebok av Geir Folkehøgskolebyråkraten «Med karma på slep» Jubilantår før jubileumsår

Reiselærebok av Geir Folkehøgskolebyråkraten «Med karma på slep» Jubilantår før jubileumsår Reiselærebok av Geir Folkehøgskolebyråkraten «Med karma på slep» Jubilantår før jubileumsår EGNER seg på scenen: Sigrun Bøe (Klatremus) og Aslak Nicolaysen (Skogmus) i aksjon i Hakkebakkeskogen av Egner.

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Jubel for ny oversettelse

Jubel for ny oversettelse Region Øst 24. oktober 124. Årgang 19 2014 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Fil 2,3 Jubel for ny oversettelse Etter 32 års arbeid

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region SøR 19. APril 123. ÅrgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. Jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

gang 5 år 4 013. 1 / 2 nr ringen

gang 5 år 4 013. 1 / 2 nr ringen ringen nr. 1 / 2013 45 årgang 2 ringen Rektor Å delta i noe historisk! Anette Sørensen Rege Nordborg har drevet skole i over 50 år. På en måte mot alle odds, vil noen si: En kristen privat skole midt i

Detaljer

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9

NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015. Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 3 Juni 2015 Barnas dag på Fjordglimt - en forsmak på leirsesongen s. 9 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør

Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør April 2012 - Nr. 4-68 årgang RØSTEN Velkommen til årsmøte i Indremisjonsforbundet Sør på Audnastrand lørdag 14.04.2012 Med Guds Ord til folket Program: Kl. 12:00 Velkomstmøte Bibeltime ved Generalsekretær

Detaljer

Menighetssenteret tar form!

Menighetssenteret tar form! Kråkerøy Menighetsblad Nr.2 Sommer 2008 Årgang 53 Menighetssenteret tar form! Av innholdet: Andakt ved Ole Hauglum... 3 Min salme ved Per Kr. Løkkevik... 4 Nepals venner 45... 6 Kirkebenk og plass... 7

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Region Sørvest. Nytt fra Region Sørvest. Regionårsmøte Regionårsmøtet går av stabelen i IMIforum i Stavanger 9. og 10. juni.

Region Sørvest. Nytt fra Region Sørvest. Regionårsmøte Regionårsmøtet går av stabelen i IMIforum i Stavanger 9. og 10. juni. Region Sørvest 27. april 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014. Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014. Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7 NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 3 JUNI 2014 Våre gassiske venner skal snart reise hjem. Les om dem på side 6 og 7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien

Detaljer

Vi trenger ikke kopiere andres

Vi trenger ikke kopiere andres LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Montasje: Frode Daland Forstå vår tid Bibelen lærer oss at det var noen som utgjorde en forskjell; det var de som forstod seg på tiden de levde i. Den

Detaljer

November 2012 - Nr. 11-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

November 2012 - Nr. 11-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R November 2012 - Nr. 11-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Lovsang Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

Fjellhaug. i Egypt. Bibelskolen i praksis. i Etiopia side 6. i Østerrike side 9. i Indonesia side 8 #2/2010. Fullførte prosjekter side 4

Fjellhaug. i Egypt. Bibelskolen i praksis. i Etiopia side 6. i Østerrike side 9. i Indonesia side 8 #2/2010. Fullførte prosjekter side 4 #2/2010 Fjellhaug organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag Fullførte prosjekter side 4 Bibelskolen i praksis i Egypt midtsidene i Etiopia side 6 i Indonesia side 8 i Østerrike side 9 Dette skjer

Detaljer

høydepunktet for mange barn. Vi håper at vi kan bidra til at leirene i Agder kan bli høydepunktet for barna i år også.

høydepunktet for mange barn. Vi håper at vi kan bidra til at leirene i Agder kan bli høydepunktet for barna i år også. Foto: Stockbyte Region Agder Normisjon i Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Sommerjobb på leir I et hyggelig klasserom på «BiG» treffer jeg fem sprudlende bibelskoleelever som er

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 03/11

Fjelltunglimt Årgang 03/11 Fjelltunglimt Årgang 36 03/11 Guds kjærlighet i ord og gjerning «Hjem» til Israel Gjensynsglede og takknemlighet Jubilanter Gud er trofast Velkommen i fellesskapet! Bibelskolestudentene 3 Rektorspalten

Detaljer