drottningborg vennen NR. 2/ ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "drottningborg vennen NR. 2/2011 48 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no"

Transkript

1 drottningborg vennen NR. 2/ ÅRGANG

2 TIL ETTERTANKE De valgte en annen vei Av Leif Otto Sødal Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. Dette leser vi i Matteus evangelium kapittel 2. Hvor er den jødenes konge som nå er født? Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry, og er kommet for å hylle ham. Dette var deres spørsmål og anliggende da de ankom Jerusalem. Herodes, som var redd for å få en konkurrent, kalte vismennene til seg i stillhet og spurte dem ut om tiden stjernen hadde vist seg. Han ga vismennene beskjed om å forhøre seg nærmere om dette nyfødte barnet, og melde fra når de hadde funnet det. Etter samtalen med kongen dro de videre. Stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem, inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen ble de fylt av glede. Vismennene falt på kne og hyllet barnet. De åpnet sine skrin og bar fram kostbare gaver: gull, røkelse og myrra. Omsider ble det tid til å tenke på hjemreisen for vismennene, men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte dra tilbake til Herodes. De tok drømmen på alvor og valgte en annen vei hjem. De begynte sin vandring etter en stjerne. Det må ha vært en vandring i stor uvisshet, men også med en god porsjon tro og håp om at vandringen skulle lykkes. De hadde noe de gikk etter, håpet på og kunne strekke seg etter. De var de første ikke-jøder som tilba Jesus. Vi har og en ledestjerne, nemlig Guds ord. Vi går igjen inn i en juletid der vi møter beretningene om engler, hyrder, vismenn, stall og krybbe og et nyfødt barn. Julens budskap blir kanskje ofte en tradisjonsrik ramme rundt en omfattende julefeiring. Englene proklamerte: I dag er det født dere en Frelser. Vi skal igjen få ta i mot og glede oss over julens budskap. Som vismennene skal vi få gripe det i tro. Det gir oss noe å gå etter, noe å strekke oss etter og noe å se frem til. I troen på Jesus skal vi få leve våre liv med barnekår og arverett i Guds rike. Måtte julens budskap få møte oss alle slik at det får konsekvenser for våre veivalg. De vise menn, som vel var å regne som astrologer, hadde blitt vitne til noe stort. Det var så stort at selv en ny visitt innom den mektige Herodes ble skrinlagt. Møte med det lille barnet hadde fått betydning for deres veivalg. De valgte å bøye seg for barnet, og trosset Herodes. Det var uten tvil en farlig beslutning som kunne koste dem livet, dersom Herodes oppdaget deres nye reiserute. 2

3 REKTORS HJØRNE Av rektor Ketil Jensen Om bladet Kommer ut 2 ganger i året Utgiver: Drottningborg vgs Kontingent kr 100 sendes til: Drottningborgvennen Konto nr: Redaktør: Leif Otto Sødal Skoleadministrasjonen: Opplag: 2480 eks. Layout og trykk: Birkeland Trykkeri AS, 4760 Birkekand Forsidebilde: Russekoret 2011 Fotograf: André Tjersland Foto bakside: Vinterstille i Drottningvika Fotograf: Sigbjørn Nokevje Adresse: Drottningborgvennen Drottningborg, Hesnes, 4885 Grimstad Tlf.: Faks: Drottningborg trenger deg Jeg har tidligere skrevet om planene for ombygging og renovering av kjøkkenet og matsalen i Hovedbygget. I dette nummeret av Drottningborgvennen skal jeg ikke si så mye om selve planene, men jeg har noe på hjertet når det gjelder finansieringen. Private skoler får ikke noe offentlig støtte til investeringer, verken i klasserom, internat eller matsal. Noen midler har vi spart opp, blant annet gjennom salg av en liten eiendomsparsell, men vi er avhengige av høye elevtall, effektiv drift og gode gaver fra skolens venner. En liten artikkel lenger bak i bladet viset et lite eksempel på hvordan du kan bidra. Ved å bli fast giver med et månedlig beløp, kan du bidra til at Hovedbygget består i lang tid fremover. Du synes kanskje ikke at 100 kroner pr måned er særlig mye, men hvis vi kan gange det med 500 givere, så får vi inn kroner i året, og det er mye penger som kommer godt med! Høstens høydepunkt Denne høsten har vært litt annerledes for meg. I hele oktober hadde jeg 100 % studiepermisjon for å gjøre ferdig en masterutdanning i organisasjon og ledelse ved Universitetet i Agder. Skolens eierorganisasjon kjøpte meg fri, og det ga meg en fantastisk mulighet for faglig fornyelse og fordypning. Midt i permisjonen deltok jeg på Norsk Luthersk Misjonssambands rådsmøte. Delegater fra alle regionene, representanter fra misjonsfeltene og medarbeidere ved hovedkontoret fikk del i sterke utfordringer fra de unådde folkeslag og fra barne- og ungdomssektoren i vårt eget land. Høstens andre høydepunkt kom like etter at permisjonen var over. I begynnelsen av november deltok skolens ansatte på en samling for alle de ni videregående skolene innen NLM. Vi er til sammen over 400 ansatte, og det var utrolig flott å møte cirka 350 kolleger fra hele landet. Å møte medarbeidere som brenner for ungdommer og kristne skoler gir et ekstra løft for motivasjonen. Vi er med på noe stort. 3

4 Amha på hytta i Høvåg hos Esther og Anton Ringøen. I forgrunnen barnebarnet Bolette Sødal Ringøen. ETHIOPEREN AMHA LAKEW tilbake til Borgen etter 58 år Klassekamerater og andre kullinger hadde nå i mange år trodd at Amha, som gikk på Drottningborg , ikke lenger var i live. Det hadde faktisk blitt opplyst på de siste aktuelle elevstevnene. Men nå i sommer kom der gjennom familien Ringøen den gledelige meldinga at han var i live og regnet med å komme til Norge i løpet av sommeren. Og den 24. juli 2011 kunne romkamerat Salve sammen med Esther og Anton Ringøen ta imot gjesten på Kjevik. Ringøens hadde truffet Amha da de var i Addis Abeba for noen måneder siden, men Amha og Salve hadde ikke sett hverandre på 58 år! Likevel begge påstod at den andre nesten ikke var forandret. De to fant straks tonen fra gamle dager, og ethioperen sa at de skulle snakke norsk som før og slik ble det til en viss grad. Engelsken var allikevel god å ty til. Måten å være på i dag var utrolig lik som før. Håret har hengt litt bedre på hodet i syden enn her i nord. Det såes da på en del av borgerne som en av kveldene straks etter Amha kom, da de var samlet på en restaurant i Kristiansand. Kari, før Værland, hadde organisert dette og likens en tur til Drottningborg på fredagen. Et par fulle biler var med, og Amha med venner fikk en fin mottakelse, et godt måltid og omvisning på skolen. Kari, Marit, Johnny Arna, Odd og Randi syntes det var flott å møte den gamle skolekameraten igjen. Også Arne samt Gunlaug på kjøkkenet, hadde møtt fram, og alle hadde en fin dag. En må ha forståelse for at skolen i dag framstår som en annen enn den var vinteren da Birger Breivik var rektor og Birgit Svindland husmor. Uten mulighet for å følge med skoleutbyggingen her i landet, er det begripelig at Amha fant det hele noe fremmed nå. Klassekamerater og gamle venner derimot var det en gledelig overraskelse å kunne finne i etter måten 4

5 god form. Han sjøl var likevel muligens den som hadde forandret seg minst. Ringøens og Mosvoldfamien som var kontaktpunktet den første ganga Amha Lakew var i Norge, tok seg igjen av gjesten. Også nå var Amha med Salve heim til Øina der han kunne kjenne seg igjen fra besøket for 58 år siden. Det ble mimring og gjenoppliving av et gammelt vennskap. Dette falt på den tida da terroren hadde inntruffet så hardt på austlandet, og det ble et besøk i Iveland kyrkje for å vise respekt og ettertanke med/for de rammede. Amha var av en familie som stod keiser Heile Selassie nær, og under revolusjonen for 37 år siden, ble det vanskelige tider for Lakew-familien. En sønn til Amha mistet livet, og for han sjøl ble det vansker med arbeid og eiendom. Han har gjenlevende barn som alle er i USA. Sjøl bor han i Addis i et hus sammen med stemora som han har lovet far sin å ta seg av. Så har han månedlig kontakt med barna som har fått utdannelse og lever godt i utlandet. EA Misjonsprosjektet russ 2012 Selve prosjektet: Hovedmålet er å samle inn kr til Etiopia,- Pengene vil fordele seg i disse delprosjektene: Gidole sykehus kr ,- NT til ts`amakkofolket kr ,- Tabor Educational Center kr ,- Mot omskjæring av kvinner kr ,- Vi ønsker å gjøre en forskjell. Det innsamlede beløpet vil i sin helhet gå direkte inn i prosjektet som skal hjelpe mennesker i Etiopia med utdanning, helse, motarbeide omskjæring av kvinner samt formidling av de kristne grunnverdier. Reisen til Etiopia På reisen i Etiopia vil det bli lagt opp til et program som vil gi oss et personlig forhold til delprosjektene. På forhånd har vi nå blitt vaksinert, og vi vil måtte gå på malariatabletter under hele oppholdet pga mye reising utenfor Addis Abeba. Vi gleder oss veldig og ser på turen som en viktig drivkraft for oss og trinnet. Vi kommer til å drive mye PR nede i Etiopia, dvs. ta bilder, intervjuer, filmer og lydopptak. Dermed kan vi få delt opplevelsen med resten av prosjektets hjelpere. Både før og etter Etiopiaturen vil vi ha en felles samling. På samlingen før turen vil elevene i 3. klasse få muligheten til å bidra med personlige og praktiske tanker for turen. Her kan de komme med hva de ønsker at vi som prosjektledere skal gi ekstra oppmerksomhet under reisen. I løpet av skoleåret I løpet av året skal vi ha mange arrangementer og innsamlingsaksjoner for prosjektet. Vi holder også på med en vervekampanje for «Vårt land» som vil være med på å finansiere en ny bil. Bilen vi får etter 66 verv vil vi senere lodde ut. Det å være leder er alltid et ansvar, men om du har gode hjelpere er det ingen begrensninger for hvor gøy, givende og langt man kan nå. Hilsen fra misjonsprosjektlederne Lars Christian Moen og Richard Nordvoll 5

6 ÅRETS MILJØARBEIDERE Kort presentasjon av årets miljøarbeidere! Iselin Toft og Elisabeth Rugnes er årets nye miljøarbeidere. Iselin kommer ifra Vestlandet (Lindås/ Bergen), men har bodd de siste 5 årene på Sørlandet. Elisabeth kommer fra Arendal, men har bodd de siste 5 årene på Vegårshei. Drottningborg er svært takknemlig for å ha huket inn to dyktige og motiverte miljøarbeidere. Vi ønsker dem fortsatt lykke til! Iselin har gått på KVS Lyngdal på idrettslinjen. Elisabeth har gått Helse- og sosial, Barn og ungdom, og Påbygg. Vi har begge gått Ansgar Bibelskole, på musikklinjen i fjor. Arbeidet som miljøarbeidere er en veldig spennende og en givende jobb. Vi stortrives i denne stillingen! Den gir oss en del utordringer, men som vi da ser på som gode utfordringer for oss. Både arbeidet med lovsangsteam, bibelgrupper og diverse opplegg for elever er inspirerende oppgaver for oss. Vi er veldig glad i jobben, og føler vi gjør en god jobb. Miljøarbeider er noe vi kan anbefale på det sterkeste! Årets miljøarbeidere: Iselin Toft (til venstre) og Elisabeth Rugnes. NYE VERDENSBORGERE Audun og Mari-Ann Raen fikk en gutt, lille Daniel, den 6. august Audun er lærer på Drottningborg. Anne Kristine M. og Tore Soldal fikk ei jente, lille Elisa, den 9. oktober. Anne Kristine er lærer på Drottningborg. Vi gratulerer så mye! 6

7

8 Alle som har gått på Drottningborg, eller i det minste vært innom på besøk, husker Hovedbygget med den flotte utsikten over Skagerak. Gjennom årene er det mange hundre elever som har spist i matsalen og kost seg med maten, vennene og synet av det blå havet, eller slappet av med en avis i dagligstua etter middagen. Kan vi regne med din støtte? De siste årene har aktiviteten økt gjennom skoleåret og på sommeren. Vi har 200 elever som spiser fire måltider hver dag, og vi ønsker å kunne servere mat til 300 sommergjester. Etter mange år uten vesentlig fornyelse, må kjøkkenet og matsalen i Hovedbygget renoveres og utvides. Husker du den utrolige utsikten? Soloppgangen under frokosten i vinterhalvåret, høststormene som pisket mot vinduet eller synet av den blikkstille sjøen en vakker vårdag? Vil du hjelpe oss å sikre at kommende elevkull og gjester får en tilsvarende opplevelse av å være på Drottningborg? Oppussingsprosjektet koster flere millioner kroner, men vi mener at det er verdt pengene. Vi har noen oppsparte midler, men vi ber skolens venner om hjelp med finansieringen. Tenk om 500 tidligere elever eller andre gode venner gir 100 kroner pr måned - det blir årlig til skolen som vi kan bruke til å betjene økte rentekostnader. Tenk om noen øker til 200 kroner! Du kan melde deg som fast giver med et månedlig beløp på en enkel måte. Fyll ut skjemaet som følger med Drottningborgvennen og send det til skolen. Resten ordner vi herfra, og du må bare gi din godkjenning på trekket når du får melding fra banken din. Tusen takk for støtten. Ketil Jensen

9 Avtale om FAST GIVERTJENESTE Jeg ønsker å gi fast til Drottningborg og motta giro månedlig. Jeg ønsker å gi fast til Drottningborg med avtalegiro (som gir lavest gebyr). Mottaker: Drottningborg videregående skole Konto: Beløp pr måned kr Ved avtalegiro, belast min konto: Kid-nr. (fylles ut av Drottningborg) Navn Adresse Postnr. Sted Sted/dato Signatur Vennligst send avtalen til: Drottningborg videregående skole Drottningborg Grimstad Skjemaet må returneres i original form, ikke som kopi.

10

11 Et dukkeliv Norskfaget rommer mye, alt fra skrive- og sidemålsopplæring til språk- og litteraturhistorie, listen over emner er lang. Før elevene går ut av vg3 skal de gjennomføre et fordypningsemne. På Drottningborg har vi tradisjon for å løse dette ved å ha et større fellesprosjekt som har resultert i en aller annen form for forestilling. I år har elevene valgt å modernisere Et dukkehjem, og stykket har fått navnet Et dukkeliv. De 84 elevene var delt inn i ti grupper. Alle delene i prosjektet har vært elevstyrt, alt i fra å skrive manus til å organisere fremdriften. Før selve prosessen jobbet elevene med dramateori, Ibsen og hans metoder, samt litteraturhistorie. Manuset var ferdig til høstferien, mens resten av arbeidet har foregått over kort tid. Det innebærer stort arbeidspress, krav til samarbeid og løsningsorienterte elever. Elevene har tatt ansvar og vist at de kan løse store oppgaver i fellesskap. Mange meninger krever fleksibilitet, noe de absolutt har vist. Premieren var dagen før foreldrefesten, og medelever og venner fylte opp salen. Lørdagen var det foreldre og familie sin tur til å overvære begivenheten, og etter applausen å dømme, falt forestillingen i smak hos publikum. Norsklærerne Elisabeth E. From og Tor Arne Brådland hadde travle arbeidsdager i forbindelse med årets fordypningsoppgave. Og elevene kan krysse ut nok et kompetansemål på vei mot fullendt videregående, godt jobba! Elisabeth E. From og Tor Arne Brådland (norsklærere) 11

12 KLASSELISTER 2011/2012 1A 1B Auke Erik Johannes 3030 DRAMMEN Bezuijen Jonatan 3300 HOKKSUND Bjørnstad Sveinung 4514 MANDAL Bækø Nora 9910 BJØRNEVATN Bøhli Aletta Solvåg 3408 TRANBY Cheang Chi Kei 4827 FROLANDS VERK Gjersund Gjert Ingar 3870 FYRESDAL Hindersland Maria 4480 KVINESDAL Hovland Maren 1593 SVINNDAL Hægeland Elin 3914 PORSGRUNN Hørte Kristine 4760 BIRKELAND Ikdahl Yvonne Skjæveland 4365 NÆRBØ Jenssen Rebekka Marie 1279 OSLO Kallevig Isac 4820 FROLAND Konnestad Asborg 4994 AKLAND Lange Linn Karine 4760 BIRKELAND Langlo Paul Andre 2005 RÆLINGEN Libjå Lars Olav 3870 FYRESDAL Ling Ruth 4480 KVINESDAL Mo Elisabeth 1591 SPERREBOTN Olsen Andrea Marie Eikeland 4760 BIRKELAND Risinggård Hanna 4737 HORNNES Råmunddal Markus 4823 NEDENES Skulbørstad Peter 7517 HELL Sundgot Magnus 3870 FYRESDAL Svanholm Marit 2092 MINNESUND Veen Naomi Marloes Beck Van 2010 STRØMMEN Vivelid Eirik 4737 HORNNES Værland Eline Solberg 4950 RISØR Øigarden Espen 4820 FROLAND Østertun Johanne Hagen 8160 GLOMFJORD Åtland Magnus 4760 BIRKELAND Aagenæs Maren Louise 4885 GRIMSTAD Andresen Silje Marie 1825 TOMTER Anstensrud Unni 1827 HOBØL Bezuijen Daniel 3050 MJØNDALEN Bjørgum Grethe 4748 RYSSTAD Bøe Maren 7510 SKATVAL Einertrø Sigrid 4886 GRIMSTAD Engeland Markus 3294 STAVERN Frøvik Mikael 1415 OPPEGÅRD Gjeldstad Markus 3122 TØNSBERG Grønvoll Ingeborg Aalstad 1605 FREDRIKSTAD Haaø Elias Edvard 3117 TØNSBERG Heldal Vegard 4885 GRIMSTAD Hjembo Sondre Fosse 4760 BIRKELAND Kransvik Emely 4885 GRIMSTAD Lunder Sofie Wiulsrød 1279 OSLO Michelsen Inger Jorunn 4485 FEDA Morken Eirik 4700 VENNESLA Nygård Eirik Haneset 3400 LIER Olafsrud Erlend 1820 SPYDEBERG Osnes Martine 4886 GRIMSTAD Ottosen Simeon 1820 SPYDEBERG Overå Harald Antonsen 4485 FEDA Rettedal Arnfinn 4020 STAVANGER Sundby Steinar Hageberg 3282 KVELDE Theisen Johan-Didrik 3290 STAVERN Torgersen Beate 4985 VEGÅRSHEI Træen Hanna Marie 4480 KVINESDAL Ugland Kristin 4877 GRIMSTAD Vestbøstad Brita 7082 KATTEM Vik Jørgen 5337 RONG Wohlenberg Jonathan 3766 SANNIDAL 12

13 2A 2B Andersson Helene 1914 YTRE ENEBAKK Anthonisen Stine 3717 SKIEN Assmann Hanna Kyte 4747 VALLE Bang Elisa Engeset 4790 LILLESAND Berg Malene 4070 RANDABERG Bleka Solveig 4352 KLEPPE Bragstad Åsmund Harald 4888 HOMBORSUND Corneliussen Chrisandra Alise 4770 HØVÅG Dokkedal Anita 4886 GRIMSTAD Føreland Ingrid Kristine 4869 DØLEMO Gilde Maria 7170 ÅFJORD Grimenes Øven Andreas 4790 LILLESAND Gyland Josefine 4400 FLEKKEFJORD Harestad Amalie 4070 RANDABERG Klakegg Erik 32 OSLO Lütcherath Marie 4625 FLEKKERØY Løge Ragnhild 4362 VIGRESTAD Osestad Maria 4521 SPANGEREID Røvik Ole Eivind 4912 GJEVING Skjørestad Rebekka 4352 KLEPPE Solberg Tone Karoline 4724 IVELAND Stensland Arlin Olsen 4520 SØR-AUDNEDAL Toft Nancy 4870 FEVIK Vestvik Hanna 4070 RANDABERG Øi William 4885 GRIMSTAD Østhus Jan Kristian 4120 TAU Aanensen Heidi 4513 MANDAL Aavik Renate 4520 SØR-AUDNEDAL Hamsund Marlen 4623 KRISTIANSAND S Hansen Christel 4400 FLEKKEFJORD Henriksen Erlend Solheim 4985 VEGÅRSHEI Hoel Henriette Arndt 4950 RISØR Holm Hans Jørgen Søndergaard 4630 KRISTIANSAND S Kiplesund Jonas Christopher 7500 STJØRDAL Kleveland Josefine 4620 KRISTIANSAND S Kolnes Helene 4070 RANDABERG Larsen Ine-Therese 4400 FLEKKEFJORD Lessen Klara Gesine van 4400 FLEKKEFJORD Lindeland Asbjørg Homme 4473 KVINLOG Løvjomås Ingvild 4848 ARENDAL Løvåsen Helene 4630 KRISTIANSAND S Mathiassen Camilla 4516 MANDAL Melhus Sigrun 4748 RYSSTAD Nevestad Elisa 4700 VENNESLA Nukoonudompanich Chutigan 1820 SPYDEBERG Ravnå Amalie 4400 FLEKKEFJORD Roland Annika 4070 RANDABERG Rysstad Oline Kiland 4754 BYKLE Sollie John Andreas 4400 FLEKKEFJORD Strømeng Aili Kirste Solheim 8340 STAMSUND Thoresen Kristian Andre 1911 FLATEBY Torp Ragnhild Egeland 4950 RISØR Tryfoss Julie 4640 SØGNE Urstad Ingvild Boganes 4629 KRISTIANSAND S Valle Astrid Hauge 4985 VEGÅRSHEI Wolden Ihra 8178 HALSA 13

14 KLASSELISTER 2011/2012 3A 3B Aas Fam Karine Heer 1880 EIDSBERG Anderson Magnus 4849 ARENDAL Andresen Camilla 1825 TOMTER Bakke Connie 4625 FLEKKERØY Bezuijen Pieter Siemon 3300 HOKKSUND Birkeland Tonje Ailin 4760 BIRKELAND Bjorvatn Åse 4760 BIRKELAND Bøhn Jennie Elise 4700 VENNESLA Dalane Ragnhild 4994 AKLAND Egeland Hanne 4639 KRISTIANSAND S Erlandsen Henrik 4885 GRIMSTAD Fratila Bogdan Alexandru 4886 GRIMSTAD Gjørv Bergljot Strømsbo 4637 KRISTIANSAND S Glimsdal Gjermund 4879 GRIMSTAD Haga Martin Rødland 4886 GRIMSTAD Jensen Kristine 4887 GRIMSTAD Kalland Karoline 4630 KRISTIANSAND S Kleveland Benjamin 4517 MANDAL Lien Kristin Askjer 3122 TØNSBERG Moen Lars Christian 4885 GRIMSTAD Nesvåg Sine 4380 HAUGE I DALANE Ommundsen Silje 4700 VENNESLA Pedersen Johannes Berg 4886 GRIMSTAD Schaefer Jannis 4870 FEVIK Sletner Vegard 1890 RAKKESTAD Stensvand Ann Kristin Sele 4870 FEVIK Stokkeland Hanne 4480 KVINESDAL Syrdalen Eirik Sten 4886 GRIMSTAD Sætrang Hannah 1608 FREDRIKSTAD Urstad Andreas 4629 KRISTIANSAND S Vidnes Siri 4724 IVELAND Værnesbranden Mari 7500 STJØRDAL Aagenæs Per Sigmund 4885 GRIMSTAD Bergem Andreas 3138 SKALLESTAD Bjørndal Knut Paulsen 4846 ARENDAL Bjørnstad Tobias 4514 MANDAL Bråthen Heidi 4820 FROLAND Eppeland Birgit 4869 DØLEMO Gunnerød Heidi Marie 3370 VIKERSUND Helle Silje Merete 4480 KVINESDAL Holm Birgitte Pederstad 1914 YTRE ENEBAKK Igland Helene 4877 GRIMSTAD Kiplesund Hanne 7500 STJØRDAL Knudsen Kamilla Skram 4879 GRIMSTAD Knudsen Liv Thomesine 3140 BORGHEIM Konstali Therese 4400 FLEKKEFJORD Kristoffersen Kristine Gamst 9300 FINNSNES Larsen Mathias 4400 FLEKKEFJORD Lindtveit Anne Oline Tybring 4985 VEGÅRSHEI Mersland Marianne 4580 LYNGDAL Mydland Miriam 4400 FLEKKEFJORD Myren Silje 2743 HARESTUA Nokevje Borghild Homme 4821 RYKENE Nordvoll Richard 8764 LOVUND Nygård Ingvild Haneset 3400 LIER Orlien Josefine 4870 FEVIK Rykkelid Ina Kristine 8170 ENGAVÅGEN Stensrud Gjermund 4400 FLEKKEFJORD Svaland Anna 4760 BIRKELAND Sæther Kamilla 4760 BIRKELAND Tesaker Hannah 4400 FLEKKEFJORD Thyve Johan Rudolf 7340 OPPDAL Vannebo Mathilde 1410 KOLBOTN Ystad Christopher Patrick Marchioro 4879 GRIMSTAD 14

15 3PB Berg Emil Nybro 4876 GRIMSTAD Dokkedal Line 4886 GRIMSTAD Helgesen Maria 1798 AREMARK Hundstad Silje-Mari 2070 RÅHOLT Høynes Ingvild 4362 VIGRESTAD Konnestad Ingebjørg 4994 AKLAND Kristiansen Vilde Edrikke 4624 KRISTIANSAND S Larsen Elise Marie Holmemo 3408 TRANBY Larsen Linn-Elise 1860 TRØGSTAD Metveit Eline 3870 FYRESDAL Sagen Reidun 4724 IVELAND Samuelsen Simen Dyve 4878 GRIMSTAD Skonnord Martine 3140 BORGHEIM Skårland Bodil 4364 SIREVÅG Songedal Anders 4879 GRIMSTAD Strandmyr Mia Frigstad 4480 KVINESDAL Sørvåg Stine Helene Birkedal 4877 GRIMSTAD Vagle Karina 4360 VARHAUG Voll Marit 4362 VIGRESTAD Watne Torstein 4596 EIKEN Vi minner om elevstevnet Det er jo en stund til, men allikevel minner vi om elevstevnet Tidspunkt for stevnet er lørdag 16. og søndag 17. juli. Merk deg datoen alt nå. Mange gjør et lite forarbeid for å samle flest mulig. Og ofte er frammøte imponerende, ikke minst fra mange av de eldre kullene. Vel møtt til elevstevnet 2012! 50-årsjubilantene på fjorårets elevstevne. (Bildet er tatt av Dannevig Foto AS) 15

16 Returadresse: Drottningborg 20, 4885 Grimstad Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

drottningborg vennen NR. 2/2012 49 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no

drottningborg vennen NR. 2/2012 49 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no drottningborg vennen NR. 2/2012 49 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no TIL ETTERTANKE Gud har vært før deg og lagt oppgavene klar Av Marit Jøssang Hvilke følelser kjenner du på når du skal gjøre noe for aller

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

drottningborg vennen NR. 2/2013 50 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no

drottningborg vennen NR. 2/2013 50 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no drottningborg vennen NR. 2/2013 50 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no TIL ETTERTANKE Av Sven Arne Lundeby Hva venter du på? Ventetid kan være så mangt. For min del forbinder jeg det mest med å vente på bussen.

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kristoffer Aksnes Søgne 41 44 47 86 218 0,- Gave 1. Øyvind Flokenes Farsund 45 45 49 93 232 0,- Gave 1. Emma Gyland Greipstad 48 48 49 91 236 0,- Gave 1. Kamilla R. Homme

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

Program Årsklasse 2003 og eldre

Program Årsklasse 2003 og eldre . Kretskarusell 204-20 26. OKTOBER 204 Grimstad svømmeklubb og Agder svømmekrets Program Årsklasse 2003 og eldre Side av 6 Klubboversikt (begge årsklasser) Jenter Gutter Sammenlagt Pers Ind Pers Ind Pers

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Informasjon og program for korpsturen 2006

Informasjon og program for korpsturen 2006 Informasjon og program for korpsturen 2006 Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det betyr at korpsturen også er rett rundt hjørnet. Som dere vet, går turen til Stavanger. Vi har ennå ikke fått vite

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000 Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011 Øvelse 1. 4m fri, jenter - født 20 1p Silje Mari Bjørlykke 5.13,45 421 35,54(35,54) 1.14,29(38,75) 1.53,76(39,47) 2.34,23(40,47) 3.14,59(40,36) 3.54,43(39,84) 4.35,03(40,60)

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Sandripløpet Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Constanse Nordhagen Vindbjart, IL 2 Christine Roland Vindbjart, IL 3

Sandripløpet Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Constanse Nordhagen Vindbjart, IL 2 Christine Roland Vindbjart, IL 3 Sandripløpet 207 08.0.207 J 8 år Constanse Nordhagen Vindbjart, IL 2 2:5 Christine Roland Vindbjart, IL 3 :59 G 8 år Elias Engesland Gumpen Birkenes IL 4 09:2 Kjell Hauan Otra IL 6 09:59 Henrik Sløgedal

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Sørlands- Samlags- Birkenes- Skagerak- Øvrebø-

Sørlands- Samlags- Birkenes- Skagerak- Øvrebø- Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 249 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Petter Sørli Greipstad 245 246

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år Iben Bøllestad Sandnes IL - Ski 40 06:25,1 Gabrielle Kjølberg Bjerkreim IL - Ski 3 08:54,2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 1 09:05,7 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 2 04:38,4 Fullførte: 4 Påmeldte:

Detaljer

Starterliste. RM Sør Tempo Bokn Startsted 0 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:15:00 13:16:00 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00

Starterliste. RM Sør Tempo Bokn Startsted 0 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:15:00 13:16:00 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00 Startsted 0 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:15:00 13:16:00 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00 13:23:00 13:25:00 13:26:00 13:27:00 13:28:00 13:29:00 13:30:00 13:31:00 13:35:00 13:36:00 1 Adele HAGA

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1. 200 rygg Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00 Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00 100 meter rygg Senior - Alfabetisk Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.46,30 Anna Sofie

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Enkeltsamtaler med konfirmantene

Enkeltsamtaler med konfirmantene Til konfirmanter og foreldre/foresatte 22.12.15 Enkeltsamtaler med konfirmantene Ved begynnelsen av konfirmanttiden legger vi opp til en kort samtale på 15 minutter med hver enkelt konfirmant. Kapellan

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

3.Innendørskarusell, Topdal november 2009

3.Innendørskarusell, Topdal november 2009 3.Innendørskarusell, Topdal 18-19.november 2009 RESULTATLISTE VETERAN 55 1 Ingvar Aarhus Greipstad 242 Kr:180.00 2 Dagfinn Olsen Froland 240 3 Stein Østbøll Birkenes 236 RESULTATLISTE VETERAN 65 1 Oddbjørn

Detaljer

KM friidrett innnend rs Aust-Agder og Vest-Agder Lyngdal IL-FRIIDRETT Fibo-Trespohallen, Lyngdal 31.01.2015 Resultater

KM friidrett innnend rs Aust-Agder og Vest-Agder Lyngdal IL-FRIIDRETT Fibo-Trespohallen, Lyngdal 31.01.2015 Resultater KM friidrett innnend rs Aust-Agder og Vest-Agder Lyngdal IL-FRIIDRETT Fibo-Trespohallen, Lyngdal 31.01.2015 Resultater 60 meter hekk jenter 2005 Sonia Jervidalo Otra 2005 13,63 60 meter hekk jenter 2004

Detaljer

Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.29, Ada Elea Hanssen 02 Tromsø svømmeklubb 3.16, Nikoline Riibe 02 Tromsø svømmeklubb 3.

Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.29, Ada Elea Hanssen 02 Tromsø svømmeklubb 3.16, Nikoline Riibe 02 Tromsø svømmeklubb 3. Resultater Sonesvøm 20.10.16. Øvelse 1. 200m rygg, mixed Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.29,00 130 Ada Elea Hanssen 02 Tromsø svømmeklubb 3.16,00 229 Nikoline Riibe 02 Tromsø svømmeklubb 3.19,00

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Gylt medalje. 2 Kristoffer Birkeland Øvre Eiken * 3 Vegard Blien Sjøveian Flikka

Gylt medalje. 2 Kristoffer Birkeland Øvre Eiken * 3 Vegard Blien Sjøveian Flikka Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Espen Stubstad Mandal 49 50 50 97 246 6* 2 Andreas Orthe Kvinesdal 49 49 49 97 244 7* 3 Even S Eikås Søgne 48 49 49 97 243 5* 4 Inga Lill Rossevatn Øvre Eiken 49 50 47

Detaljer

SpareBank1 Svømmestevne 16. oktober 2011. Hovedsponsor for. Tønsberg Svømmeklubb RESULTATER. Vi takker alle for deltakelsen!

SpareBank1 Svømmestevne 16. oktober 2011. Hovedsponsor for. Tønsberg Svømmeklubb RESULTATER. Vi takker alle for deltakelsen! SpareBank1 Svømmestevne 16. oktober 2011 Hovedsponsor for Tønsberg Svømmeklubb 19 27 RESULTATER Vi takker alle for deltakelsen! VELKOMMEN IGJEN NESTE ÅR! BESTEMANNSPREMIER: Etter loddtrekning ble det bestemt

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt 45 Halvorsen Axel -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km 05:07 46 Jesper Barkholt-Rinnan -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Greipstad Skytterlag. 1.karusell Greipstad. Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Greipstad Skytterlag. 1.karusell Greipstad. Leon - Resultatprogram Greipstad Mesterskap kl. R Omgang35 skudd 1. Tore Tjelta Gjesdal 9X9X* 48 * *X9X 49 X9 * *X 49 => 146 * *XX*9 * *X* 99 => 245 X* * *XX*XX* 100 => 345 2. Trine Jåtun Greipstad * *XX9 49 *XXX* 50 9 * *X*

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Cuprenn 3 Friteknikk

Cuprenn 3 Friteknikk IU Kvinner - 2km 1 Stine Walsøe Innstrandens IL 106 11:56 00:00 2 Inger Edvardsen Innstrandens IL 2 13:59 02:03 Fullførte: 2 Startende: 2 IU Menn - 2 km 1 Tore Wingan Wold Innstrandens IL 1 08:15 00:00

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Fredrik Næs Eiker Kvikk 0:08:41 Andreas Besseberg Eiker Kvikk 0:08:30 Anders Tandberg Fåsen Vestfossen 0:06:20 Johannes Dahl-Sunndal IBK 0:07:16 Christopher

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste 03.10.2013 J 8 år 1 KM fri Ine Bøe Vøllestad 07:25,0 Ina Hamre 04:41,6 Johanna Kjetilstad Muff Matningsdal Idrettslag Ski 08:29,6 G 8 år 1 KM fri Linus Aksnes

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug G 8 år 1 km fri Elias Haugstad Kverneland Ski 257 07:11,0 Vetle Idland Gjesdal IL 253 05:18,0 Torbjørn Koksvik Figgjo IL 254 05:14,0 Jakob Brun Rekeland Bjerkreim IL 256 04:32,0 Adrian Ueland Gjesdal IL

Detaljer

Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.23,00 142

Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.23,00 142 Resultater Sonesvøm 26.01.2017 Øvelse 1. 200m rygg, mixed Klasse født 01 - Alfabetisk Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.23,00 142 Nikoline Riibe 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00 252 Sirild Elise Schwenke

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

Kretscup Resultatliste

Kretscup Resultatliste G0 Heat: Heat: Heat: 00m Vind: +0. Kretscup 0.09.0 Fredrik Damman (0) IL Giv Akt Friidrett, 0 Adrian X Domansky (0) Kristiansand IF Friidrett 7, Mats T Flottorp (0) Kristiansand IF Friidrett 6, Vind: +,

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Øyvind Heer Trøgstad 50 50 50 150 78,- 2. Morten Brusnes Røyken og Hurum 49 48 49 146 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Runar Holter Moss og Våler 50 49 49 148 0,- 2. Alexander

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter ØVELSE ; M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Marie Særther 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:4,9 Eline Vig 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:40, 3 Hanne Hilan Bekken 00 Odal Svømmeklubb

Detaljer

Klasse 5km Bjørn Lillealter 0:19:18 Trond Vassvik 0:22:32

Klasse 5km Bjørn Lillealter 0:19:18 Trond Vassvik 0:22:32 Resultater Cuprenn Alteren 8. mars 2009 Vi hadde igjen rekord-deltakelse for de senere år med cuprenn og slo til og med forrige rekord med 2 startende! Ser også ut til at det ble løyperekord på 2,5km med

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Øvelse m fri, damer

Øvelse m fri, damer Øvelse 1. 800m fri, damer 1p Tiril Mæhlum 98 Gjøvik SK 10.30,25 439 34,73(34,73) 1.13,11(38,38) 2.31,92(1.18,81) 5.11,18(2.39,26) 10.30,25(5.19,07) 1p Ingvild Korpberget Nordre Land IL 13.41,39 198 42,14(42,14)

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Resultatliste Craft Karusellstevne 5, Halden stadion

Resultatliste Craft Karusellstevne 5, Halden stadion Resultatliste Craft Karusellstevne 5, Halden stadion 17.8.2010 600m kappgang G10 Res Emrik Hansen FIF 4.32.10 Eskil Pedersen FIF 4.47.39 Kristoffer Persen FIF 4.37.84 Sofus Lund Varteig IL 3.53.56 Herman

Detaljer

NTE-cup Lirennet 2016

NTE-cup Lirennet 2016 NTE-cup Lirennet 206 05.03.206 G 0 år Henning Blomdal Lierne IL 9 05:54 DNS Amund Gjeitsund Vemundvik IL 8 Fredrik Leander Lundgren Lierne IL 7 05:40 Kristian Bragstad Rannem Inderøy IL 6 04:43 DNS Lukas

Detaljer

Utarbeidet av Inge Kristoffersen, Hordaland FIK/Serie- og statistikkutvalget Side 1 av 8

Utarbeidet av Inge Kristoffersen, Hordaland FIK/Serie- og statistikkutvalget Side 1 av 8 18år(1984) 60 M(18) 8,62 Ingebjørg Eitrheim,Korlevoll-Odda 8,70 Nina J.Kristoffersen,Fana 8,29 Silje Pettersen,Fenring 8,53 Nina J.Kristoffersen,Fana 60 MHK 76,2(18) 9,81 Silje Pettersen,Fenring 100 M(18)

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram Rakkestad Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Marius Granberg Fet * * * * * 50 * * * * * 50 X*X*X 50 150 X*XXX* * *9 * 99 249 X*XXX9XXXX 99 348 (18*)

Detaljer

Ramsjørennet Skiskyting

Ramsjørennet Skiskyting G11-12 Nybeg 102 Brede Lervei Hagen Trondhjems Skiskyttere 11:33:00 101* 12 G10 Nybeg og yngre 104 Felix Kristian Jonsson Espnes Skaun IL 11:35:00 102* 14 105 Jonas Uv Værnes Rennebu IL 11:36:00 103* 15

Detaljer

Eirik Elverland Hagen 05 Tromsø svømmeklubb 3.38, Una Othelie Hanssen 05 Tromsø svømmeklubb 3.24,00 207

Eirik Elverland Hagen 05 Tromsø svømmeklubb 3.38, Una Othelie Hanssen 05 Tromsø svømmeklubb 3.24,00 207 Resultater Sonesvøm 24.11.16. Øvelse 1. 200m butterfly, mixed Eirik Elverland Hagen 05 Tromsø svømmeklubb 3.38,00 125 Una Othelie Hanssen 05 Tromsø svømmeklubb 3.24,00 207 Øvelse 2. 100m butterfly, mixed

Detaljer

Klasse ASP. 25 Skudd

Klasse ASP. 25 Skudd Klasse ASP 1 Alexander Bredesen Eidsvoll Verk 45 47 43 83 218 4* 2 Benjamin Haltbakk Blaker 48 47 46 96 237 2* 3 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 49 47 47 92 235 5* 4 Trygve Foss Mathisen Blaker 50 48 48

Detaljer

Sonerenn Jan Startliste. Ådneram Felles 7 år - 1km. J 8 år - 1km. G 8 år - 1km. J 9 år - 1km

Sonerenn Jan Startliste. Ådneram Felles 7 år - 1km. J 8 år - 1km. G 8 år - 1km. J 9 år - 1km Felles 7 år - 1km 1 Victoria Vold Bjerkreim IL 12:00:30 2 Martin Sleire Håland Kverneland Ski 12:01:00 3 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:01:30 4 Synne Byrkjedal Levang Gjesdal IL 12:02:00 5 Gabrielle Kjølberg

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

454 Bendik Plesner Larvik Turn og IF 11, Pål Jenssen Sandefjord TIF 12, Martin Løff Sandvin, IL 12,65

454 Bendik Plesner Larvik Turn og IF 11, Pål Jenssen Sandefjord TIF 12, Martin Løff Sandvin, IL 12,65 Kretsleker 10-12 år Resultatliste 16.09.2007 G-10 60 m Vind: +0,8 492 Eivind Kjennerud Sandvin, IL 10,74 454 Bendik Plesner Larvik Turn og IF 9,68 510 Petter Teien Sandvin, IL 10,99 503 Martin Løff Sandvin,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Iselin Sådland Jensen Lyngdal Gylt medalje 2 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken Rune

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Iselin Sådland Jensen Lyngdal Gylt medalje 2 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken Rune Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Iselin Sådland Jensen Lyngdal 49 50 50 95 244 Gylt medalje 2 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken 49 50 48 93 240 3 Rune Rossevatn Øvre Eiken 47 49 47 97 240 4 Espen Stubstad

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- Samlags-stevnet VINNERRESULTAT

Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- Samlags-stevnet VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnet Birkenes- Skagerak- Øvrebø- Sørlands- Samlags-stevnet 248 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Petter Sørli Greipstad

Detaljer

Todagersrennet - Sprint

Todagersrennet - Sprint Jenter 10 år & yngre ny Signe Hole Skoppum IL 6 09:21 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL 9 08:18 Maria Ladiszlaidesz Bø SSL 3 08:57 * Carine Lid Heddal IL 7 11:16 4 (4-0) Amalie Skarpodde Drangedal IL 8

Detaljer

Start list Trollrennet - lørdag 17.01.2015 Startno Navn Klasse Starttid Klubb Land etiming versjon 3.6 15.01.2015 21:09:01 Side:1

Start list Trollrennet - lørdag 17.01.2015 Startno Navn Klasse Starttid Klubb Land etiming versjon 3.6 15.01.2015 21:09:01 Side:1 1 Ledig Startnr J 8 år 13:00.15 2 Ledig Startnr J 8 år 13:00.30 3 Julie Kjølvik J 8 år 13:00.45 4 Mali Haugen J 8 år 13:01.00 5 Gudrun Fidje Gryting J 8 år 13:01.15 6 Amanda Ågedal J 8 år 13:01.30 7 Valborg

Detaljer

Ramsjørennet Skiskyting

Ramsjørennet Skiskyting Ramsjøen Arena 06.02.206 G-2 Nybeg Brede Lervei Hagen Trondhjems Skiskyttere 02 :2 Fullførte: Påmeldte: Startende: G0 Nybeg og yngre Christoffer F Johansen Skaun IL 07 5:38 Felix Stormyr Jonassen Skaun

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

SPYD Vetle Brunvatne Søgne MS 62,95 800

SPYD Vetle Brunvatne Søgne MS 62,95 800 Resultater lagmesterskap i friidrett Agder 26.mai Søgne Sted:Søgne Stadion Arrangør: Vest Agder FIK/Søgne IL Stevneleder:Tor Ingvar Njerve Starter:Jon Fjeld Tidtaker: Rune Bergem Ansvarlig kast: Gunn Storsveen

Detaljer

RESULTATLISTE. SaS Open 13.06.2015-14.06.2015. Senior. Klasse født 99. Klasse født 04. Klasse født 05 - Alfabetisk

RESULTATLISTE. SaS Open 13.06.2015-14.06.2015. Senior. Klasse født 99. Klasse født 04. Klasse født 05 - Alfabetisk Øvelse 1. 50m fri, damer - Forsøk 1 Jensen, Tiril Fredrikke Rist 1994 Kristiansand SA 27,98 1 Stolpestad, Stine 1998 28,37 2 Furre, Vilde Godaker 1998 29,01 3 Svendsen, Rebecca-Lee Withers 1998 Tønsberg

Detaljer

Start list. LM Rulleskiskyting Feed skiarena Birkenes IL. Antall: 7. etiming versjon :10:30 Side:1

Start list. LM Rulleskiskyting Feed skiarena Birkenes IL. Antall: 7. etiming versjon :10:30 Side:1 Birkenes IL 77 Martin Uldal Gutter 15 år 1 13:40.00 3514254 85 Katinka Dorothea Kleveland Kvinner 17 år 1 13:40.00 3409729 87 Siri Aas Kvinner 17 år 1 13:40.00 3407442 116 Espen Uldal Menn 19 år 1 14:10.00

Detaljer

220 1273 CHRISTOFFERSEN GRO H H POSTBOKS 2663,KJØRBEKK, 3702 SKIEN

220 1273 CHRISTOFFERSEN GRO H H POSTBOKS 2663,KJØRBEKK, 3702 SKIEN Gnr Bnr Eiers navn Eiers adresse 220 48 SKIEN KOMMUNE, 221 834 BERGSODDEN EVA VEFALD FAUSKERUDVEGEN 15, 2390 MOELV 221 834 GLØSMYR LAILA VEFALD SANDTAKVEGEN 21, 3728 SKIEN 221 561 Storg 79 AS c/o Javid

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

ÅPNINGSSTEVNET RESULTATLISTE SØNDAG

ÅPNINGSSTEVNET RESULTATLISTE SØNDAG ÅPNINGSSTEVNET RESULTATLISTE SØNDAG 29.5. 2011 Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe SPYD 0,4 kg 1 Martha C Bratland J15 FIK Stein 27,23 2 Rikke Habel J15 Havøysund 23,60 3 Angela Dalakova J15 Vadsø TF 16,34

Detaljer

RESULTATLISTE KOBBEN. Stevne: Namsos Cup 2009 Arrangør: Namsos SK. Side: 1. ØVELSE: 1 200 Rygg M Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår

RESULTATLISTE KOBBEN. Stevne: Namsos Cup 2009 Arrangør: Namsos SK. Side: 1. ØVELSE: 1 200 Rygg M Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår Side: 1 ØVELSE: 1 200 Rygg M 1995 1 P Anders Skaanes Namsos svømmeklubb 95 2.37.34 363 1996 1 P Mathias Langli Rørvik svømme og livredningsklubb 96 3.05.96 220 1997 Kim Andre Hanssen Namsos svømmeklubb

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

Hållingenrennet 2015 NTE-Cup

Hållingenrennet 2015 NTE-Cup G 10 år Brøndbo, Arne Marius IL Hållingen 5 Elstad, Ole Christian IL Hållingen 3 Grongstad, Sander IL Hållingen 8 Hjellsand, Jonas IL Hållingen 7 Kleppa, Karl Haugen Beitstad IL 9 Risvik, Andreas Solstad

Detaljer

Knykenlekene 2015 Sprint

Knykenlekene 2015 Sprint Gutter 12 år 1 Andreas Skuterud Skaun IL 3 10:00 00:00 3 (2-1) 2 Martin Løvaas Søvik Trondhjems Skiskyttere 5 10:24 * 00:24 4 (1-3) 3 Olve Tungen 4 10:41 00:41 6 (3-3) Startnr: 5 5.4a Manglende strafferunde

Detaljer

LM Rulleskiskyting. Startliste. Feed skiarena Ingvill Sporaland Figgjo IL 12:07:00 15* 16 Eira Kanestrøm Sandnes SSL 12:07:30 16*

LM Rulleskiskyting. Startliste. Feed skiarena Ingvill Sporaland Figgjo IL 12:07:00 15* 16 Eira Kanestrøm Sandnes SSL 12:07:30 16* Jenter 10 år & yngre ny 1 2 3 Pia Gilje Sandnes SSL 12:00:00 Ida Sofie Nevland Figgjo IL 12:00:30 Mia Stakkeland Knaben IL 12:01:00 Jenter 11-12 år Nybeg 4 5 6 Karen Amalie Tonstad Tonstad IL 12:01:30

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85. 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70. 2) Bjørnar Handal, Laksevåg 0,85. 3) Sander Rye Daae, Fana 0,75

2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85. 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70. 2) Bjørnar Handal, Laksevåg 0,85. 3) Sander Rye Daae, Fana 0,75 KM Hopp u/t. Laksevåghallen, Lørdag 26. januar 2013.01.28 HØYDE U/T Gutter 11 år : 1) Christian Mæhlum, Laksevåg 0,90 2) Eskil Njerve, Bergens Turn 0,85 3) Peter Jørgensen, Bergens Turn 0,70 Gutter 12

Detaljer

Eikermesterskapet 2017

Eikermesterskapet 2017 J 8 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nila Hilleren Vestfossen IF 18.00.30 Isabella Andras Eiker-Kvikk, IF 18.01.00 Martine Thorud Birkebeineren, IF 18.01.30 Ingrid Asmyhr Andersen

Detaljer

SOGL Telenorkarusell Dag 2

SOGL Telenorkarusell Dag 2 Barn 3 år 9 Alva Kristine Skaar-Rommetveit NOTEAM 18:17:15 10 Sofie Seeberg-Holmedal NOTEAM 18:17:30 Barn 4 år 16 Tora Eikrem NOTEAM 18:19:00 17 Jonathan Hannevik NOTEAM 18:19:15 18 Henning Hanvold NOTEAM

Detaljer

Hordaland FIK: Kretsstatistikk utendørs 2002

Hordaland FIK: Kretsstatistikk utendørs 2002 Hordaland FIK: Kretsstatistikk utendørs 2002 Jenter 13-18 år 18år(1984) 60 M(18) 8,25 Silje Pettersen,Fenring 8,62 Nina J.Kristoffersen,Fana 9,2 Ine Lillebø,Laksevåg 100M(18) 12,86 Silje Pettersen,Fenring

Detaljer