Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-11:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 01.10.2012 Tidspunkt: 09:00-11:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Steinar Klev SP Ida Stuberg SP Ole Anders Iversen SP Christina Wolan SP Leif Hjulstad SP Otte Vatn SP Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem SP Per Egil Undersåker SP Ragnhild Kjesbu SP Ingrid Melhus SP Harald Ness AP Signar Tormod Berger AP Lena Oldren Heggstad AP Edel Johanne Aaland Brøndbo AP Lise Eriksen AP Bjarne Kvistad AP Siv Furunes SV Laila Roel AP Geir Tore Strand AP Mads Skaugen SV Trine Berg Fines H Øyvind Treider Olsen V Izabela Vang H Petter Vesterås H Jostein Gjermstad FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Lise Letnes SP Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP Trond Bjørken Ingrid Alstad AP Krf Ann Kristin Wiik Langfjæran Krf Følgende varamedlemmer møtte: Navn Per Morten Kvam Kjetil Klepp Hermod Løkken Berit Aune Eivind Fossum,møtte etter kl Rep. SP SP AP Krf AP

2 Merknader Dessuten møtte: Navn Jon Arve Hollekim Lars Daling Rådmann Kommunalsjef Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Ida Stuberg Christina Wolan Signar Berger Sakliste Utvalgssaksnr PS 53/12 PS 54/12 PS 55/12 PS 56/12 PS 57/12 PS 58/12 PS 59/12 PS 60/12 PS 61/12 PS 62/12 Innhold Saker til behandling Avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune om utvikling av Inderøy oppvekst- og kultursenter. Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr Boligtomter Røra - Åsen boligfelt - vedtak om gjennomføring Tilslutningsavtale med Rusbehandling Midt-Norge Namdalseid som ny deltagerkommune i Inn-Trøndelag brannvesen IKS Sammenslåing av havneselskapene i Trondheimsfjorden Opprettelse av styre for forvaltning av arve- og gavemidler. Legatstyre Inderøy Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder Valg av lagrettemedlemmer Frostating lagmannsrett, meddommere til Inntrøndelag tingrett, jordskiftemeddommere, skjønnsmedlemmer til Inntrøndelag tingrett, medlemmer og møtefullmektiger til Inderøy Untatt off.

3 forliksrådl PS 63/12 Fastsetting av valgdag, valg av og delegasjon til valgstyret - Stortingsvalg og sametingsvalg 2013 PS 64/12 PS 65/12 RS 3/12 FO 1/12 Navneendring - Rådet for funksjonshemmede Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker Sikkerhetskontrollen på flyplasser av passasjerer med spesielle lidelser. Interpellasjon fra Inderøy Venstre

4 Saker til behandling PS 53/12 Avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune om utvikling av Inderøy oppvekst- og kultursenter. Rådmannens forslag til vedtak 1. Forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune om utvikling av Inderøy oppvekst- og kultursenter godkjennes. Rådmann kan godkjenne redaksjonelle og andre mindre vesentlige endringer i avtalen før underskrift. 2. Ordfører og rådmann oppnevnes som Inderøy kommunes representanter i prosjektorganisasjonens styringsgruppe. 3. Øvre kostnadsramme for prosjektet settes til 2,5 mill. kroner inkl mva. Inderøy kommune dekker 1,5 mill. kroner. Dette finansieres slik: a. Lånopptak 1,2 mill. kroner b. Mva-refusjon 0,3 mill. kroner 4. Prosjekt Inderøy oppvekst og kultursenter. Investeringsbudsjettet 2012 fastsettes til kr ,- inklusive mva. 5. Prosjektutredningen gjennomføres trinnvis slik: a. Arealbehovene fra mulighetstudien gjennomgåes med sikte på reduksjon inntil 10 %. b. Det gjennomføres en tidlig avklaring av forutsetninger og muligheter for å innarbeide en storhall 2 i en løsning. 6. Det forutsettes at formannskapet orienteres fortløpende om utviklingen av prosjektkonseptet. Behandling i Hovedutvalg Folk : Harald Ness ba om gruppemøte og møtet ble heva i 10 minutter. Rådmannen endret sitt forslag til vedtak slik: Punkt b) i Hovedpunkt 5 trekkes. Rådmannens forslag med endringsforslag enstemmig. Uttalelse i Hovedutvalg Folk Forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune om utvikling av Inderøy oppvekst- og kultursenter godkjennes. Rådmann kan godkjenne redaksjonelle og andre mindre vesentlige endringer i avtalen før underskrift.

5 8. Ordfører og rådmann oppnevnes som Inderøy kommunes representanter i prosjektorganisasjonens styringsgruppe. 9. Øvre kostnadsramme for prosjektet settes til 2,5 mill. kroner inkl. mva. Inderøy kommune dekker 1,5 mill. kroner. Dette finansieres slik: a. Lånopptak 1,2 mill. kroner b. Mva.-refusjon 0,3 mill. kroner 10. Prosjekt Inderøy oppvekst og kultursenter. Investeringsbudsjettet 2012 fastsettes til kr ,- inklusive mva. 11. Prosjektutredningen gjennomføres trinnvis slik: Arealbehovene fra mulighetsstudien gjennomgås med sikte på reduksjon inntil 10 %. 12. Det forutsettes at formannskapet orienteres fortløpende om utviklingen av prosjektkonseptet. Behandling i Formannskapet : Saksordfører: Trine Berg Fines Rådmannen foreslo pkt. 5 slik: Prosjektutredningen gjennomføres trinnvis slik: Arealbehovene fra mulighetsstudien gjennomgås med sikte på reduksjon. Rådmannens forslag med endring av pkt. 5, enstemmig. Innstilling i Formannskapet Forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune om utvikling av Inderøy oppvekst- og kultursenter godkjennes. Rådmann kan godkjenne redaksjonelle og andre mindre vesentlige endringer i avtalen før underskrift. 14. Ordfører og rådmann oppnevnes som Inderøy kommunes representanter i prosjektorganisasjonens styringsgruppe. 15. Øvre kostnadsramme for prosjektet settes til 2,5 mill. kroner inkl. mva. Inderøy kommune dekker 1,5 mill. kroner. Dette finansieres slik: a. Lånopptak 1,2 mill. kroner b. Mva.-refusjon 0,3 mill. kroner

6 16. Prosjekt Inderøy oppvekst og kultursenter. Investeringsbudsjettet 2012 fastsettes til kr ,- inklusive mva. 17. Prosjektutredningen gjennomføres trinnvis slik: Arealbehovene fra mulighetsstudien gjennomgås med sikte på reduksjon. 18. Det forutsettes at formannskapet orienteres fortløpende om utviklingen av prosjektkonseptet. Behandling i Kommunestyret Saksordfører: Trine Berg Fines Formannskapets innstilling Vedtak i Kommunestyret Forslag til avtale mellom Inderøy kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune om utvikling av Inderøy oppvekst- og kultursenter godkjennes. Rådmann kan godkjenne redaksjonelle og andre mindre vesentlige endringer i avtalen før underskrift. 20. Ordfører og rådmann oppnevnes som Inderøy kommunes representanter i prosjektorganisasjonens styringsgruppe. 21. Øvre kostnadsramme for prosjektet settes til 2,5 mill. kroner inkl. mva. Inderøy kommune dekker 1,5 mill. kroner. Dette finansieres slik: a. Lånopptak 1,2 mill. kroner b. Mva.-refusjon 0,3 mill. kroner 22. Prosjekt Inderøy oppvekst og kultursenter. Investeringsbudsjettet 2012 fastsettes til kr ,- inklusive mva. 23. Prosjektutredningen gjennomføres trinnvis slik: Arealbehovene fra mulighetsstudien gjennomgås med sikte på reduksjon. 24. Det forutsettes at formannskapet orienteres fortløpende om utviklingen av prosjektkonseptet. PS 54/12 Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr Rådmannens forslag til vedtak Tertialrapport pr tas til orientering.

7 Behandling i Hovedutvalg Natur Saksordfører: Bjarne Kvistad Tilleggsnotat fra rådmannen datert vedr. investeringsprosjekt ble utdelt i møtet. Følgende tillleggspunkt tas inn i rådmannens forslag til vedtak: Det bevilges kr. 1,43 mill. til gangveiprosjekt Småland Gangstad. Beløpet kr. 1,43 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lukemidler. Avstemming Enstemmig Innstilling i Hovedutvalg Natur Tertialrapport pr tas til orientering. Behandling i Hovedutvalg Folk : Saksordfører: Ragnhild Kjesbu Rådmannen foreslo slikt tillegg: Det bevilges kr. 1,43 mill. til gangveiprosjekt Småland Gangstad. Beløpet kr. 1,43 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. Rådmannens forslag med tillegg. Uttalelse i Hovedutvalg Folk Tertialrapport pr tas til orientering. Det bevilges kr. 1,43 mill. til gangveiprosjekt Småland Gangstad. Beløpet kr. 1,43 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. Behandling i Formannskapet : Saksordfører: Leif Hjulstad Rådmannen rettet bevilgningsbeløpet til kr 1,043 mill. i tillegg til forslag til vedtak. Ordfører foreslo hovedutvalg Folk sitt forslag slik: Tertialrapport pr tas til orientering. Det bevilges kr. 1,043 mill. til gangveiprosjekt Småland Gangstad. Beløpet kr. 1,043 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

8 Ordførerens forslag enstemmig. Innstilling i Formannskapet Tertialrapport pr tas til orientering. Det bevilges kr. 1,043 mill. til gangveiprosjekt Småland Gangstad. Beløpet kr. 1,043 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. Behandling i Kommunestyret : Saksordfører: Leif Hjulstad Formannskapets innstilling enstemmig. Vedtak i Kommunestyret Tertialrapport pr tas til orientering. Det bevilges kr. 1,043 mill. til gangveiprosjekt Småland Gangstad. Beløpet kr. 1,043 mill. finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. PS 55/12 Boligtomter Røra - Åsen boligfelt - vedtak om gjennomføring Rådmannens forslag til vedtak Utbygging av Åsen boligfelt på Røra igangsettes. Prosjektet omfatter en komplett utbygging av tilførselsveger og infrastruktur inkl. etablering av gatelys med ferdigstillelse innen Brutto kostnadsramme fastsettes til kr. 16,5 mill. Eksklusive mva er kostnadsrammen 14,5 mill. kroner. Det tas opp lån med i alt 14,5 mill. kroner til utbyggingen basert på følgende langsiktige finansieringsplan: 1. Salg av tomter foreløpig anslag: 11,0 mill. kroner 2. Kommunal finansiering(grunnlagsinvesteringer anslag): 3,5 mill. kroner Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet, herunder underskrive avtaler med grunneiere/leietakere, samt iverksette markedsføring og salg av boligfeltet, eventuelt ved bruk av megler.

9 Vedlagte kjøpekontrakt med grunneier Torstein og Annbjørg Nyborg godkjennes. Behandling i Formannskapet : Saksordfører: Signar Berger Rådmannens forslag enstemmig. Innstilling i Formannskapet Utbygging av Åsen boligfelt på Røra igangsettes. Prosjektet omfatter en komplett utbygging av tilførselsveger og infrastruktur inkl. etablering av gatelys med ferdigstillelse innen Brutto kostnadsramme fastsettes til kr. 16,5 mill. Eksklusive mva er kostnadsrammen 14,5 mill. kroner. Det tas opp lån med i alt 14,5 mill. kroner til utbyggingen basert på følgende langsiktige finansieringsplan: 3. Salg av tomter foreløpig anslag: 11,0 mill. kroner 4. Kommunal finansiering(grunnlagsinvesteringer anslag): 3,5 mill. kroner Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet, herunder underskrive avtaler med grunneiere/leietakere, samt iverksette markedsføring og salg av boligfeltet, eventuelt ved bruk av megler. Vedlagte kjøpekontrakt med grunneier Torstein og Annbjørg Nyborg godkjennes. Behandling i Kommunestyret : Saksordfører: Signar Berger Avstemming; Formannskapets innstilling enstemmig. Vedtak i Kommunestyret : Utbygging av Åsen boligfelt på Røra igangsettes. Prosjektet omfatter en komplett utbygging av tilførselsveger og infrastruktur inkl. etablering av gatelys med ferdigstillelse innen

10 Brutto kostnadsramme fastsettes til kr. 16,5 mill. Eksklusive mva er kostnadsrammen 14,5 mill. kroner. Det tas opp lån med i alt 14,5 mill. kroner til utbyggingen basert på følgende langsiktige finansieringsplan: 5. Salg av tomter foreløpig anslag: 11,0 mill. kroner 6. Kommunal finansiering(grunnlagsinvesteringer anslag): 3,5 mill. kroner Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet, herunder underskrive avtaler med grunneiere/leietakere, samt iverksette markedsføring og salg av boligfeltet, eventuelt ved bruk av megler. Vedlagte kjøpekontrakt med grunneier Torstein og Annbjørg Nyborg godkjennes. PS 56/12 Tilslutningsavtale med Rusbehandling Midt-Norge Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret godkjenner tilslutningsavtale med Rusbehandling Midt-Norge Behandling i Hovedutvalg Folk Saksordfører: Otte Vatn Rådmannens forslag enstemmig. Innstilling i Hovedutvalg Folk : Kommunestyret godkjenner tilslutningsavtale med Rusbehandling Midt-Norge Behandling i Kommunestyret : Saksordfører: Otte Vatn Avstemming Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig. Vedtak i Kommunestyret Kommunestyret godkjenner tilslutningsavtale med Rusbehandling Midt-Norge

11 PS 57/12 Namdalseid som ny deltagerkommune i Inn-Trøndelag brannvesen IKS Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune godkjenner vedlagte selskapsavtale, som ny selskapsavtale for Inn- Trøndelag Brannvesen IKS, med Namdalseid kommune som ny eierkommune fra Behandling i Formannskapet : Saksordfører: Jostein Gjermstad Rådmannens forslag enstemmig. Innstilling i Formannskapet Inderøy kommune godkjenner vedlagte selskapsavtale, som ny selskapsavtale for Inn- Trøndelag Brannvesen IKS, med Namdalseid kommune som ny eierkommune fra Behandling i Kommunestyret : Saksordfører: Jostein Gjermstad Berit Aune stilte spørsmål om sin habilitet da hun er styremedlem i styret for Inn-Trøndelag Brannvesen og fratrådt møtet. Hun ble enstemmig erklært inhabil for behandling av saken. Formannskapets innstilling enstemmig. Vedtak i Kommunestyret Inderøy kommune godkjenner vedlagte selskapsavtale, som ny selskapsavtale for Inn- Trøndelag Brannvesen IKS, med Namdalseid kommune som ny eierkommune fra Berit Aune tiltrådte møtet igjen. PS 58/12 Sammenslåing av havneselskapene i Trondheimsfjorden Rådmannens forslag til vedtak 1. Inderøy kommune gir sin tilslutning til styrets og rådets anbefaling om sammenslåing av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen, basert på de

12 foreliggende dokumenter. 2. Inderøy kommune trer inn som deltager i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» med gyldighet fra 1. januar 2013, og godkjenner de fremlagte forslag til selskapsavtale, underliggende eieravtale og instruks for valgkomite for Trondheim Havn IKS. 3. Inderøy kommune sin deltakelse i og vedtekter/selskapsavtale for ITH, godkjent av kommunestyrene i 1723 Mosvik og 1729 Inderøy i 2003, opphører med virkning fra 31. desember Som representant/vararepresentant fra Inderøy kommune til representantskapet i Trondheim Havn IKS velges: Representant:. Vararepresentant:.. Behandling i Formannskapet Saksordfører: Otte Vatn Otte Vatn foreslo slikt nytt pkt. 4: Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen, til Trondheim Havn IKS jfr. Lov om havner og farvann av , 10. Representant: Ordfører Vararepresentant: Varaordfører Rådmannens forslag samt Otte Vatn sitt forslag på nytt pkt. 4 enstemmig. Innstilling i Formannskapet Inderøy kommune gir sin tilslutning til styrets og rådets anbefaling om sammenslåing av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen, basert på de foreliggende dokumenter. 6. Inderøy kommune trer inn som deltager i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» med gyldighet fra 1. januar 2013, og godkjenner de fremlagte forslag til selskapsavtale, underliggende eieravtale og instruks for valgkomite for Trondheim Havn IKS. 7. Inderøy kommune sin deltakelse i og vedtekter/selskapsavtale for ITH, godkjent av kommunestyrene i 1723 Mosvik og 1729 Inderøy i 2003, opphører med virkning fra 31. desember Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen, til Trondheim Havn IKS jfr. Lov om havner og farvann av , 10. Representant: Ordfører Vararepresentant: Varaordfører Behandling i Kommunestyret : Saksordfører: Otte Vatn Formannskapets innstilling enstemmig.

13 Vedtak i Kommunestyret : 9. Inderøy kommune gir sin tilslutning til styrets og rådets anbefaling om sammenslåing av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord havnevesen, basert på de foreliggende dokumenter. 10. Inderøy kommune trer inn som deltager i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» med gyldighet fra 1. januar 2013, og godkjenner de fremlagte forslag til selskapsavtale, underliggende eieravtale og instruks for valgkomite for Trondheim Havn IKS. 11. Inderøy kommune sin deltakelse i og vedtekter/selskapsavtale for ITH, godkjent av kommunestyrene i 1723 Mosvik og 1729 Inderøy i 2003, opphører med virkning fra 31. desember Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen, til Trondheim Havn IKS jfr. Lov om havner og farvann av , 10. Representant: Ordfører Vararepresentant: Varaordfører PS 59/12 Opprettelse av styre for forvaltning av arve- og gavemidler. Rådmannens forslag til vedtak 1. Det opprettes et eget styre for forvaltning av arve- og gavemidler ved sykehjemmene. Styret sammensettes slik: Enhetsleder bistand og omsorg, leder Tjenesteleder for sykehjemmene Leder for pårørendeforeningen i 1756 Inderøy 2. Styret forvalter arve- og gavemidlene i henhold til føringer fra givere eller arvelatere, jfr. testamenter eller lignende. 3. Referat fra styrets møter - med spesifikasjon av den løpende disponering av arve- og gavemidlene forelegges Hovedutvalg folk til orientering. Behandling i Formannskapet : Saksordfører: Lena Oldren Heggstad Rådmannens forslag enstemmig.

14 Innstilling i Formannskapet Det opprettes et eget styre for forvaltning av arve- og gavemidler ved sykehjemmene. Styret sammensettes slik: Enhetsleder bistand og omsorg, leder Tjenesteleder for sykehjemmene Leder for pårørendeforeningen i 1756 Inderøy 5. Styret forvalter arve- og gavemidlene i henhold til føringer fra givere eller arvelatere, jfr. testamenter eller lignende. 6. Referat fra styrets møter - med spesifikasjon av den løpende disponering av arve- og gavemidlene forelegges Hovedutvalg folk til orientering. Behandling i Kommunestyret Saksordfører: Lena O. Heggstad Formannskapets innstilling enstemmig. Vedtak i Kommunestyret Det opprettes et eget styre for forvaltning av arve- og gavemidler ved sykehjemmene. Styret sammensettes slik: Enhetsleder bistand og omsorg, leder Tjenesteleder for sykehjemmene Leder for pårørendeforeningen i 1756 Inderøy 8. Styret forvalter arve- og gavemidlene i henhold til føringer fra givere eller arvelatere, jfr. testamenter eller lignende. 9. Referat fra styrets møter - med spesifikasjon av den løpende disponering av arve- og gavemidlene forelegges Hovedutvalg folk til orientering. PS 60/12 Legatstyre Inderøy Rådmannens forslag til vedtak:

15 Behandling i Formannskapet : Saksordfører: Petter Vesterås Ida Stuberg foreslo: Medlemmer i Legatstyre Inderøy: Ordfører, soknepresten, lensmann Arnt Oldus Slipers legat: Ordfører, lensmannen og stedlig representant Ingrid Brattaker Dahl og Sæteraas legat: Ordfører, lensmannen, soknepresten. Ordførerens forslag enstemmig. Innstilling i Formannskapet Medlemmer i Legatstyre Inderøy: Ordfører, soknepresten, lensmann Arnt Oldus Slipers legat: Ordfører, lensmannen og stedlig representant Ingrid Brattaker Dahl og Sæteraas legat: Ordfører, lensmannen, soknepresten. Behandling i Kommunestyret Saksordfører: Petter Vesterås Formannskapets innstilling enstemmig. Vedtak i Kommunestyret Medlemmer i Legatstyre Inderøy: Ordfører, soknepresten, lensmann Arnt Oldus Slipers legat: Ordfører, lensmannen og stedlig representant Ingrid Brattaker Dahl og Sæteraas legat: Ordfører, lensmannen, soknepresten. PS 61/12 Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder Rådmannens forslag til vedtak Administrasjonsutvalget vedtar «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» datert , og reglementet iverksettes fra Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Rådmannen endret sitt forslag til vedtak slik: Vedlagte forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» datert , og reglementet iverksettes fra

16 Rådmannens forslag enstemmig. Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget : Vedlagte forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» datert , og reglementet iverksettes fra Behandling i Administrasjonsutvalget Rådmannens forslag enstemmig. Uttalelse i Administrasjonsutvalget Vedlagte forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» vedtas, og reglementet iverksettes fra Behandling i Formannskapet : Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig. Innstilling i Formannskapet Vedlagte forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» vedtas, og reglementet iverksettes fra Behandling i Kommunestyret Saksordfører: Lise Eriksen Formannskapets innstilling enstemmig.

17 Vedtak i Kommunestyret Vedlagte forslag til «Reglement for oppmerksomhet, velferd og heder» vedtas, og reglementet iverksettes fra PS 62/12 Valg av lagrettemedlemmer Frostating lagmannsrett, meddommere til Inntrøndelag tingrett, jordskiftemeddommere, skjønnsmedlemmer til Inntrøndelag tingrett, medlemmer og møtefullmektiger til Inderøy forliksrådl Arbeidsgruppas forslag til vedtak: 1. Følgende oppnevnes som medlemmer til: Forliksråd for perioden : Svein Nyborg leder Bente Kvam Ann Kristin Wiik Langfjæran Varamedlemmer: Ståle Brattgjerd Odd Hamstad Jorunn Sundseth Møtefullmektig til forliksrådet : Stein Markhus Ola Klepp Bård Næss Vigdis Hegdal Grete Meistad Ivar Vatn Jonny Melting Margareth Halle Lagrettemedlemmer : 7 kvinner: Hildegunn Nordli Marthe Røli Korneliussen Brynhild Vaadal Heidi M Aasløkk Elin Tangstad Karen Elise Langfjæran Gunn Sundseth

18 7 menn: Harald Ness Magne Letnes Jon Halvor Berg Jonny Haugen Morten Berger Øyvind Skogvoll Leif Hjulstad Meddommere til tingretten : Hilde Wolan Tone Westrum Ingrid Alstad Anita Axelsson Camilla Iversen Kjerstin Heggdal Grimstad Vibeke Arntzen Edel Brøndbo Gunn Oddny Olsen Toril G Røli Kirsti Grøtan Laila Bragstad Inger Lillesand Isabella Vang Ingrid Melhus Ståle Brattgjerd Rune Hjulstad Egil Kvam Svein Arne Sundfær Stig Rotmo Trond Bjørken Tor Sivert Elnan Signar Berger Per Egil Undersåker Geir Ove Brevik Geir Tore Strand Særskilt utvalg for jordskiftesaker : Aud Sakshaug Liv Grindberg Ingebord Loraas

19 Kristine Daling Sakshaug Vivian Furunes May Fredly Northug Lisbeth Rannem Hilde Daling Lena Heistad Per Erik Starum Stig Hegdal Stig Ove Vist Leif Arne Sagmo Oddvar Løkken Ole Kristian Tangstad Andor Reitan Erik Asklund Geir Jostein Ørsjødal Ole Anders Iversen Arve Stenstad Skjønnsmedlemmer til tingretten : Kristian Holden Olaf Kr. Fossum Øystein Hægstad Vidar Stene Ole Jørgen Bragstad Eva Steinvik Woll Ellen Giskås Ragnhild Hundseth Hilde Daling 2. Det tas forbehold om at vedtaket først er gyldig når de foretatte valg har ligget ute til offentlig ettersyn i 14 dager slik loven krever det, og uten at det er fremkommet merknader av betydning for de foretatte valg. Behandling i Formannskapet : Saksordfører: Signar Berger Signar Berger foreslo slik endring: Lise Eriksen velges som medlem av tingretten i stedet for Vibeke Arntzen. Arbeidsutvalgets forslag med den endring fremkommet i møtet enstemmig.

20 Innstilling i Formannskapet Følgende oppnevnes som medlemmer til: Forliksråd for perioden : Svein Nyborg leder Bente Kvam Ann-Kristin Wiik Langfjæran Varamedlemmer: Ståle Brattgjerd Odd Hamstad Jorunn Sundseth Møtefullmektig til forliksrådet : Stein Markhus Ola Klepp Bård Næss Vigdis Hegdal Grete Meistad Ivar Vatn Jonny Melting Margareth Halle Lagrettemedlemmer : 7 kvinner: Hildegunn Nordli Marthe Røli Korneliussen Brynhild Vaadal Heidi M Aasløkk Elin Tangstad Karen Elise Langfjæran Gunn Sundseth 7 menn: Harald Ness Magne Letnes Jon Halvor Berg Jonny Haugen Morten Berger Øyvind Skogvoll Leif Hjulstad

21 Meddommere til tingretten : Hilde Wolan Tone Westrum Ingrid Alstad Anita Axelsson Camilla Iversen Kjerstin Heggdal Grimstad Lise Eriksen Edel Brøndbo Gunn Oddny Olsen Toril G Røli Kirsti Grøtan Laila Bragstad Inger Lillesand Isabella Vang Ingrid Melhus Ståle Brattgjerd Rune Hjulstad Egil Kvam Svein Arne Sundfær Stig Rotmo Trond Bjørken Tor Sivert Elnan Signar Berger Per Egil Undersåker Geir Ove Brevik Geir Tore Strand Særskilt utvalg for jordskiftesaker : Aud Sakshaug Liv Grindberg Ingebord Loraas Kristine Daling Sakshaug Vivian Furunes May Fredly Northug Lisbeth Rannem Hilde Daling Lena Heistad Per Erik Starum Stig Hegdal Stig Ove Vist

22 Leif Arne Sagmo Oddvar Løkken Ole Kristian Tangstad Andor Reitan Erik Asklund Geir Jostein Ørsjødal Ole Anders Iversen Arve Stenstad Skjønnsmedlemmer til tingretten : Kristian Holden Olaf Kr. Fossum Øystein Hægstad Vidar Stene Ole Jørgen Bragstad Eva Steinvik Woll Ellen Giskås Ragnhild Hundseth Hilde Daling 4. Det tas forbehold om at vedtaket først er gyldig når de foretatte valg har ligget ute til offentlig ettersyn i 14 dager slik loven krever det, og uten at det er fremkommet merknader av betydning for de foretatte valg. Behandling i Kommunestyret : Saksordfører: Signar Berger Arbeidsgruppa v/signar Berger foreslo slike endringer: Jordskiftemeddommer: Kirsti Farbud i stedet for Vivian Furunes Lagrettemedlem: Petter Vesterås i stedet for Morten Berger. Lagrettemedlem: Brit Alvhild Haugan i stedet for Karen Elise Wiik Langfjæran. Formannskapets innstilling med endringer fremkommet i møtet enstemmig. Vedtak i Kommunestyret Følgende oppnevnes som medlemmer til: Forliksråd for perioden : Svein Nyborg leder

23 Bente Kvam Ann-Kristin Wiik Langfjæran Varamedlemmer: Ståle Brattgjerd Odd Hamstad Jorunn Sundseth Møtefullmektig til forliksrådet : Stein Markhus Ola Klepp Bård Næss Vigdis Hegdal Grete Meistad Ivar Vatn Jonny Melting Margareth Halle Lagrettemedlemmer : 7 kvinner: Hildegunn Nordli Marthe Røli Korneliussen Brynhild Vaadal Heidi M Aasløkk Elin Tangstad Brit Alvhild Haugan Gunn Sundseth 7 menn: Harald Ness Magne Letnes Jon Halvor Berg Jonny Haugen Petter Vesterås Øyvind Skogvoll Leif Hjulstad Meddommere til tingretten : Hilde Wolan Tone Westrum

24 Ingrid Alstad Anita Axelsson Camilla Iversen Kjerstin Heggdal Grimstad Lise Eriksen Edel Brøndbo Gunn Oddny Olsen Toril G Røli Kirsti Grøtan Laila Bragstad Inger Lillesand Isabella Vang Ingrid Melhus Ståle Brattgjerd Rune Hjulstad Egil Kvam Svein Arne Sundfær Stig Rotmo Trond Bjørken Tor Sivert Elnan Signar Berger Per Egil Undersåker Geir Ove Brevik Geir Tore Strand Særskilt utvalg for jordskiftesaker : Aud Sakshaug Liv Grindberg Ingebord Loraas Kristine Daling Sakshaug Kirsti Farbu May Fredly Northug Lisbeth Rannem Hilde Daling Lena Heistad Per Erik Starum Stig Hegdal Stig Ove Vist Leif Arne Sagmo Oddvar Løkken Ole Kristian Tangstad Andor Reitan Erik Asklund Geir Jostein Ørsjødal Ole Anders Iversen

25 Arve Stenstad Skjønnsmedlemmer til tingretten : Kristian Holden Olaf Kr. Fossum Øystein Hægstad Vidar Stene Ole Jørgen Bragstad Eva Steinvik Woll Ellen Giskås Ragnhild Hundseth Hilde Daling 6. Det tas forbehold om at vedtaket først er gyldig når de foretatte valg har ligget ute til offentlig ettersyn i 14 dager slik loven krever det, og uten at det er fremkommet merknader av betydning for de foretatte valg. PS 63/12 Fastsetting av valgdag, valg av og delegasjon til valgstyret - Stortingsvalg og sametingsvalg 2013 Rådmannens forslag til vedtak I henhold til valglovens 9-2 vedtar kommunestyret at det ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013 avholdes en dags valg mandag 9. september. Formannskapet oppnevnes som valgstyre og som leder og nestleder oppnevnes henholdsvis ordfører og varaordfører. Valgstyret delegeres myndighet til å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Valgstyret delegeres myndighet til å oppnevne medlemmer, leder og nestleder i stemmestyrene. Behandling i Formannskapet Saksordfører: Trine Berg Fines Rådmannens forslag enstemmig.

26 Innstilling i Formannskapet I henhold til valglovens 9-2 vedtar kommunestyret at det ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013 avholdes en dags valg mandag 9. september. Formannskapet oppnevnes som valgstyre og som leder og nestleder oppnevnes henholdsvis ordfører og varaordfører. Valgstyret delegeres myndighet til å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Valgstyret delegeres myndighet til å oppnevne medlemmer, leder og nestleder i stemmestyrene. Behandling i Kommunestyret Saksordfører: Trine Berg Fines Berit Aune stilte spørsmål om sin habilitet da hun er saksbehandler for saken. Hun ble enstemmig erklært inhabil for behandling av saken og fratrådte møtet. Formannskapets innstilling enstemmig. Vedtak i Kommunestyret I henhold til valglovens 9-2 vedtar kommunestyret at det ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013 avholdes en dags valg mandag 9. september. Formannskapet oppnevnes som valgstyre og som leder og nestleder oppnevnes henholdsvis ordfører og varaordfører. Valgstyret delegeres myndighet til å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Valgstyret delegeres myndighet til å oppnevne medlemmer, leder og nestleder i stemmestyrene. Berit Aune tiltrådte møtet igjen.

27 PS 64/12 Navneendring - Rådet for funksjonshemmede Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag. Behandling i Rådet for funksjonshemmede Møtet foreslår at rådet endrer navn til Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Rådet ber om at det legges fram en sak om opprettelse av et brukerutvalg i kommunen.. Avstemming Enstemmig Innstilling i Rådet for funksjonshemmede Møtet foreslår at rådet endrer navn til Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Behandling i Kommunestyret : Saksordfører: Harald Ness Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret Utvalget, Rådet for funksjonshemmede endrer navn til: Rådet for likestilling av funksjonshemmede. PS 65/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker Behandling i Kommunestyret Enstemmig.

28 Vedtak i Kommunestyret : Referatsaken tas til orientering. RS 3/12 Sikkerhetskontrollen på flyplasser av passasjerer med spesielle lidelser. FO 1/12 Interpellasjon fra Inderøy Venstre Interpellasjon fra Øyvind Treider Olsen ble sendt vedlagt møteinnkallingen. Ordføreren svarte og svar ble delt ut i møtet. Spørsmål og svar er vedlagt møteprotokollen.

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Ann-Kristin Wiik Langfjæran

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Ida Lise Letnes SP Trond Bjørken

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Ida Lise Letnes SP Trond Bjørken Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 09:00-10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Steinar Klev SP Ida Stuberg SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Anders Iversen SP Christina

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 10:30-14:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 10:30-14:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 10:30-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-18:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-18:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Inderøy kommunestyre Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: 05.09.2011 Tidspunkt: 18:00-18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-19:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-19:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: 03.05.2010 Tidspunkt: 18:00-19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:50-15:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:50-15:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:50-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Leif Hjulstad

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 10:30-14:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 10:30-14:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 10:30-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Leif Hjulstad

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-21:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-21:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: 08.03.2010 Tidspunkt: 18:00-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 27.08.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 09:00-12.30 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Kantina, Inderøy samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Møtested: , Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-22:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Møtested: , Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-22:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Inderøy kommunestyre, Inderøy kulturhus Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 18:00-22:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:00-10:30

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:00-10:30 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Steinar Klev SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: 1756 Hovedutvalg Folk 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Lysgården, Inderøyheimen Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Leif Hjulstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Leif Hjulstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Sivert Bragstad Rannem SP Ståle Berg FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Sivert Bragstad Rannem SP Ståle Berg FRP Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: 13:00-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy. 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy. 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 31.08.2011 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Møtested: Dato: Kantina, Inderøy samfunnshus Tidspunkt: 10:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness AP Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness AP Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: Tidspunkt: 19:00-21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: Tidspunkt: 19:00-21:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: 28.09.2015 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene Tangstad SP Ole Anders

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Lena Oldren Heggstad AP Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Lena Oldren Heggstad AP Jostein Erik Gjermstad Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Kurs, Inderøyheimen Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 14:45-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Trine Berg Fines

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Møtested: Dato: 20.10.2010 Kantina, Inderøy samfunnshus Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:00-14:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Alstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Alstad Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 09:00-13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Anders Iversen SP Steinar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 08:

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 08: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30-10.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09: Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 06.03.2012 Tidspunkt: 09:00-13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Konsertsalen, Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 14:00-15:05

Møteprotokoll. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Konsertsalen, Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 14:00-15:05 Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Konsertsalen, Inderøy Kulturhus Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 14:00-15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 08:40-14:40

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 08:40-14:40 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 30.01.2015 Tidspunkt: 08:40-14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad AP AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad AP AP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 10:30-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 14:00-15:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 14:00-15:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 14:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-12.

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-12. Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 09:00-12.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet - Inderøy Rådhus Dato: 23.10.2013 Tidspunkt: 09:00-15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00-13.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00-09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00-09:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00-09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: Tidspunkt: 13:00-13:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: Tidspunkt: 13:00-13:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 22.09.2010 Tidspunkt: 13:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.11.2010 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Kantina, Inderøy samfunnshus Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 07.01.2016 Tidspunkt: 08:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene Tangstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 24.10.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 21.09.2011 Tidspunkt: 09:00-10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 09:30-13:45

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 09:30-13:45 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 23.09.2009 Tidspunkt: 09:30-13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kjetil Klepp SP Ida Stene Tangstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kjetil Klepp SP Ida Stene Tangstad Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 09.06.2017 Tidspunkt: 14:55-15:07 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ole Anders Iversen SP Trine

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Alstad AP Ida Lise Letnes SP Bente Kvam

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Alstad AP Ida Lise Letnes SP Bente Kvam Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 13.04.2015 Tidspunkt: 09:00-11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Anders Iversen SP Steinar Klev

Detaljer

Møteprotokoll. 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus. Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00 14:45 16:00

Møteprotokoll. 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus. Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00 14:45 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Tidspunkt: 09:00-14:00 14:45 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 14:00-14:40

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 14:00-14:40 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: 30.06.2010 Tidspunkt: 14:00-14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-16:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 09:00-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: Tidspunkt: 08:30-13.

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: Tidspunkt: 08:30-13. Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 08:30-13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Konsertsalen, AKSET Kultur- og skolesamfunn Dato: Tidspunkt: 09:00-09:12

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Konsertsalen, AKSET Kultur- og skolesamfunn Dato: Tidspunkt: 09:00-09:12 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Konsertsalen, AKSET Kultur- og skolesamfunn Dato: 24.06.2016 Tidspunkt: 09:00-09:12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemndas arbeidsutvalg

Møteprotokoll. Fellesnemndas arbeidsutvalg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 08:00 09:00 Fellesnemndas arbeidsutvalg kantina, Inderøy samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: , Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: , Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret, Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Carl Ivar von Køppen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 10:30-15:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 10:30-15:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 10:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-11:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-11:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 29.01.2016 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Ole Anders Iversen Kjetil

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Møtested: Dato: Konsertsalen, Inderøy Kulturhus. Tidspunkt: 18:00-21.

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Møtested: Dato: Konsertsalen, Inderøy Kulturhus. Tidspunkt: 18:00-21. Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.06.2009 Inderøy kommunestyre Konsertsalen, Inderøy Kulturhus Tidspunkt: 18:00-21.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Jostein Erik Gjermstad FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Jostein Erik Gjermstad FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 28.09.2015 Tidspunkt: 14:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Trine

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00-12.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Steinar Klev SP Ole Anders Iversen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arne Bragstad Rannem SP Otte Vatn SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arvid Nervik Ida Stuberg SP Ragnar Nossum SP Lena Oldren Heggstad AP Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arvid Nervik Ida Stuberg SP Ragnar Nossum SP Lena Oldren Heggstad AP Harald Ness Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: 1. etg. Kantine, Inderøy Rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Hans Henrik Nørholm

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalget avbrøt møtet kl for å dra på befaring i de nye lokalene til Frivillig Inderøy. Møtet ble satt igjen kl. 12.

Møteprotokoll. Hovedutvalget avbrøt møtet kl for å dra på befaring i de nye lokalene til Frivillig Inderøy. Møtet ble satt igjen kl. 12. Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 09:00-14.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 09:30-12:15

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 09:30-12:15 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk 3. etg., Inderøyheimen Dato: 08.03.2011 Tidspunkt: 09:30-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Maria

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Børgin, Inderøy Rådhus Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arvid Nervik

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. 1756 Formannskapet. Utvalg: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 16.11.2011 Tidspunkt: 09:00-10:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. 1756 Formannskapet. Utvalg: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 16.11.2011 Tidspunkt: 09:00-10:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: 1756 Formannskapet 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 16.11.2011 Tidspunkt: 09:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Trine

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-10:00 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 09:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Harald Ness AP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Harald Ness AP Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Inderøyheimen Administrasjon/Inderøyheimen, Inderøyheimen Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 13:00-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 1. etg. ved kanitne, Inderøy Rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 12:00-15:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 1. etg. ved kanitne, Inderøy Rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 12:00-15:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg. ved kanitne, Inderøy Rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 12:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Petter Vesterås H Lise Eriksen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Petter Vesterås H Lise Eriksen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 09:00-15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Trine

Detaljer

Ordfører la frem formannskapets innstilling til styrer, råd og utvalg : Innstilling fra Formannskapets behandling

Ordfører la frem formannskapets innstilling til styrer, råd og utvalg : Innstilling fra Formannskapets behandling Behandling i Kommunestyret - 11.12.2015 Ordfører la frem formannskapets innstilling til styrer, råd og utvalg 2015-2019: Innstilling fra Formannskapets behandling 11.12.2015: Styrer, råd og utvalg 2015-2019.

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: Tidspunkt: 08:30-14:15

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: Tidspunkt: 08:30-14:15 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 01.06.2010 Tidspunkt: 08:30-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kristin Lie Slapgaard Ragnar Nossum SP Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kristin Lie Slapgaard Ragnar Nossum SP Harald Ness Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Skarnsundet/Børgin, Inderøy Rådhus Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 21.09.2010 Tidspunkt: 08:30-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 12:00-14:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 12:00-14:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Inderøyheimen Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva Pauline Hedegart

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 08:30-13:40

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 08:30-13:40 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 08:30-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: 1. etg. (ved kantine), Inderøy Rådhus Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 08:30-13:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: 1. etg. (ved kantine), Inderøy Rådhus Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 08:30-13:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk 1. etg. (ved kantine), Inderøy Rådhus Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 08:30-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 3. etg., Inderøyheimen Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-14:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 3. etg., Inderøyheimen Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-14:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 3. etg., Inderøyheimen Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Laila Roel AP Leif Hjulstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Laila Roel AP Leif Hjulstad Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.02.2009 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva Pauline

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00-10:45

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00-10:45 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 10:00-10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: 1. etg. Kantine, Inderøy Rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Ragnhild

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Trond Bjørken AP Geir Tore Strand AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Trond Bjørken AP Geir Tore Strand AP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: 09:00-14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:30-11:45

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:30-11:45 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.06.2016 Tidspunkt: 09:30-11:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Siv Furunes SV Arne Bragstad Rannem SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Siv Furunes SV Arne Bragstad Rannem SP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 01.09.2015 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Otte Vatn SP Per

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 30.08.2012 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for May Britt Lagesen Nestleder AP Grete Bækken Mollan

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Sandvollan skole Dato: 01.02.2011 Tidspunkt: 08:30-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Maria Aune

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lena Oldren Heggstad AP Sivert Bragstad Rannem SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lena Oldren Heggstad AP Sivert Bragstad Rannem SP Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 25.08.2009 Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Møtested: Dato: 04.05.2009 Tidspunkt: 18:00-19.30. Konsertsalen, Inderøy kulturhus

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Møtested: Dato: 04.05.2009 Tidspunkt: 18:00-19.30. Konsertsalen, Inderøy kulturhus Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.05.2009 Tidspunkt: 18:00-19.30 Inderøy kommunestyre Konsertsalen, Inderøy kulturhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 17.02.2010 Tidspunkt: 08:30-12:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 17.02.2010 Tidspunkt: 08:30-12:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 17.02.2010 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida

Detaljer

Møteprotokoll. 3. etasje, Jægtvolden Fjordhotell

Møteprotokoll. 3. etasje, Jægtvolden Fjordhotell Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 08:30-12:30 3. etasje, Jægtvolden Fjordhotell Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 09:00-16.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Leif Hjulstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 08:45-14:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 08:45-14:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 08:45-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stene Tangstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stene Tangstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ole Anders Iversen SP

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009. 3. etasje, Inderøyheimen. Tidspunkt: 12:40-15:45

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009. 3. etasje, Inderøyheimen. Tidspunkt: 12:40-15:45 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Hovedutvalg Natur 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 12:40-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Signar Tormod Berger AP Kjetil Klepp SP Ida Stene Tangstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Signar Tormod Berger AP Kjetil Klepp SP Ida Stene Tangstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 09:00-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ole Anders Iversen SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Gjermstad FRP Harald Ness AP Margareth Halle

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Gjermstad FRP Harald Ness AP Margareth Halle Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.04.2009 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer