Dok.dato: Klassering: ***** MOL-S/CASCH. Dok.dato: Klassering: ***** HIS-S/BEKNU. Dok.dato: Klassering: 428/167

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 15.09.2011. Klassering: ***** MOL-S/CASCH. Dok.dato: 23.09.2011. Klassering: ***** HIS-S/BEKNU. Dok.dato: 03.10.2011. Klassering: 428/167"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A Referat - Møte vdr Elevmappe / / MOL-S/EGMJÅ E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker MOL-S/CASCH O-PLAN 2011/2012 Elevmappe / / HS-S/NSON E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker HS-S/BEKN Branntilsyn Vegårshei skole gnr 42 bnr 167 Gnr. 42 bnr Vegårshei skole - Branntilsyn - Vegårshei 2010/ / BRA/KJKT 428/167 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vegårshei skole BRA/KJKT Side: 1 av 52

2 Oppføring av båtbu - søknad om utsettelse av rammetillatelse Gnr. 75 Bnr. 36, Havneholmene - Riving/nybygg båtbu - Torill og Carl Adam Beck 2010/ / PBL/FRGA 75/36 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Carl Adam Bech PBL/FRGA Branntilsyn Byggmakker Arendal, Stoa gnr 445 bnr 33 Gnr. 445, bnr Byggmakker Arendal - Branntilsyn 2010/ / BRA/KJKT 445/33 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Byggmakker Arendal, Stoa v/alf Lønseth BRA/KJKT Brannsikkerhet i brakkerigg på Harebakken Gnr. 38 bnr. 137, Langsæveien 4 - brannsikkerhet - Langsæveien 4 AS 2011/ / BRA/KJKT 38/137 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker KW. Sørensen eiendom AS/Langsæveien 4 AS BRA/KJKT Side: 2 av 52

3 Referat fra møte 11.oktober 2011 Detaljplan for Del av Barbuelva 2011/ / PBL/ELLN2 2114pua7 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Agder Energi Nett AS v/ Morten Råna Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Agder Energi Varme AS v/ Terje Erlandsen Aust- Agder Fylkeskommune, Arealplan Barbu vel v/ Karl Ragnar Gjertsen Fylkesmannen i Aust- Agder, Miljøvernavdelingen Statens vegvesen Region Sør Rom Eiendom AS v/ Gunnar Erik Nøding Jernbaneverket v/ Jens Gunnar Mersland Aust-Agder Fylkeskommune v/ Thomas Hirsch PBL/ELLN2 Vedr. fritakssøknad datert Gnr 443 bnr 57, Bråstad - Eiendomsskatt - Bråstad Bedehus 2010/ / KOG/TOMYK 443/57 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Chapter South Norway v/ Haakon Salvesen KOG/THSNØ RAPPORT TLTAK BARNEFATTGDOM ARENDAL KOMMNE 2011 Tilskuddsmidler - barnefattigdom X 2011/ / KL/ANHAL 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne Lise Halvorsen KL/ANHAL Side: 3 av 52

4 LEGEERKLÆRNG OM DØDSFALL - ALLE PERSONER SOM ER DØDE ARENDAL KOMMNE Legeerklæring om dødsfall 2010/ / HEOM/JOLAR G81 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Statistisk Sentralbyrå HEOM/JOLAR Gnr. 436, Bnr. 647, Nidelvåsen - parkeringshus - Tomteselskapet Nidelvåsen AS Gnr. 436, Bnr. 647, Nidelvåsen - parkeringshus - Tomteselskapet Nidelvåsen AS 2010/ /2011 PBL/JONÆV 436/647 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Stærk & Co AS PBL/JONÆV Gnr. 24 bnr. 52, 64, 70 - Stenklev. Drift og vedlikeholdsansvar av VA-nett anlegt av Moland kommune i 1965 Gnr 24 Bnr 64, Stenklevveien 15 - Vurdering Va Trasè - Trygve Omdalsmoen 2011/ /2011 KOG/STJØR 24/64 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Trygve Omdalsmoen KOG/STJØR Vedrørende ferdigattest - Gnr.44 Bnr.670, Guttorm Fløistadsvei 24 - Bolig og garasje - Olav Øygarden og rene Kristiansen Gnr.44 Bnr.670, Guttorm Fløistadsvei 24 - Bolig og garasje - Olav Øygarden og rene Kristiansen 2010/ /2011 PBL/FRGA 44/670 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Meglerhuset Arendal AS, Jan Terje Øygarden PBL/FRGA Side: 4 av 52

5 Vedrørende mottatte merknader for deres eiendom Gnr. 52, Bnr. 253, Breivikveien 17 - bygg - Guttorm Kvastad 2010/ /2011 PBL/MAMOE 52/253 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kurt og nger Christine lven PBL/MAMOE Ber om behandling etter jordloven - Gnr. 53, Bnr Åbelvik - deling av grunneiendom - Hugo og Turid Hansen Gnr. 53, Bnr. 7, 8 og 11, Åbelvik - deling av grunneiendom - behandling etter jordloven - Hugo og Turid Hansen 2011/ /2011 PBL/MOFOS 53/7 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Byggesak PBL/MOFOS Svar - Søknad om tilkobling sanitæranlegg Gnr Bnr 582, Hisøy Terrasse (Byggetrinn 1 og 3) Gnr. 305 bnr. 582, Hisøy Terasse - tilkobling sanitæranlegg 2011/ /2011 KOG/BJSLO 305/582 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Heldal Entreprenører AS KOG/BJSLO Gnr. 507, Bnr. 1311, Seljebakken 9 - letak/carport - Reidar Waskaas Gnr. 507, Bnr. 1311, Seljebakken 9 - letak/carport - Reidar Waskaas 2011/ / PBL/LSÆL 507/1311 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/LSÆL TE Reidar Waskaas Side: 5 av 52

6 Gnr 218 brn vedrørende veranda Gnr. 218, Bnr. 127, Bothne - terrasse - Per A. Lysell 2011/ / PBL/LSÆL 218/127 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/LSÆL TE Per Lysell Gnr. 436, Bnr. 647, Nidelvåsen - parkeringshus - Tomteselskapet Nidelvåsen AS Gnr. 436, Bnr. 647, Nidelvåsen - parkeringshus - Tomteselskapet Nidelvåsen AS 2010/ /2011 PBL/JONÆV 436/647 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Stærk & Co AS PBL/JONÆV nnkalling til forhåndskonferanse - Gnr.41 Bnr.190, Lindvika mannbolig - Håkon Haaland Gnr.41 Bnr.190, Lindvika mannbolig - Håkon Haaland 2011/ /2011 PBL/HAGOO 41/190 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PBL/HAGOO Gnr. 305 bnr. 7, Havsøyveien 95 Forespørsel - uttalelse vedrørende søknad om utslipp Gnr. 305 bnr. 7, Havsøyveien 95, utslippstillatelse - nvestor AS eiendom AS X 2011/ /2011 KOG/KAALF 305/7 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Katarzyna Alfsen KOG/KAALF Frank Beck HEOM/FRBEC Side: 6 av 52

7 Gnr. 432, Bnr. 121, Vesterveien 75 - tilbygg - Moveco AS Gnr. 432, Bnr. 121, Vesterveien 75 - tilbygg - Moveco AS 2010/ /2011 PBL/STDAL 432/121 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Walter Jacobsen PBL/STDAL LEGEERKLÆRNG OM DØDSFALL-PERSONER HJEMMEHØRENDE ARENDAL KOMMNE Legeerklæring om dødsfall 2010/ /2011 HEOM/JOLAR G81 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Arendal Sivilforsvar HEOM/JOLAR ntern kommunikasjon vedr justering av bryggefeste, Kulltangen Gnr 306 bnr 19, 32, 512 og 500, Kulltangen - 9 boliger i rekke - Kjell Jensen 2011/ /2011 PBL/NBLO 306/19 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/NBLO TE Gauslå, Frank Olav m.fl nternt svar vedr justering av bryggefeste, Kulltangen Gnr 306 bnr 19, 32, 512 og 500, Kulltangen - 9 boliger i rekke - Kjell Jensen 2011/ /2011 PBL/NBLO 306/19 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Berg, Trond S m.fl. Mottaker Mottaker Gauslå, Frank Olav Skjæveland, Geir PBL/NBLO Side: 7 av 52

8 Delingstillatelse - administrativt vedtak Gnr. 508, Bnr. 896 og 903, Bellevue 12 - fradeling av tomteareal - Arendal Boligbyggelag 2011/ /2011 PBL/HAGOO 508/896 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Arendal Boligbyggelag PBL/HAGOO Vedrørende søknad om ombygging av bolighus Gnr. 217, Bnr. 12, Vågsnesveien 75 - ombygging bolig - Alice og Thøger Amundsen 2011/ /2011 PBL/MAMOE 217/12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 'Tyholmen Arkitektkontor a/s' PBL/MAMOE Oversendes for uttalelse Gnr. 217, Bnr. 12, Vågsnesveien 75 - ombygging bolig - Alice og Thøger Amundsen 2011/ /2011 PBL/MAMOE 217/12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder PBL/MAMOE nnbetaling SFO nnfordring generell / /2011 ADM/BJASL O 200 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ADM/VESÆT Side: 8 av 52

9 Nesheia Parkeringshus - Bygging - Vedrørende sprengning til parkeingsplasser under Skytebanen Nesheia Parkeringshus - Bygging Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 48903/2011 EENDOM/TARAV Q53 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sameiet Valhalla EENDOM/TARAV Gnr. 436, Bnr. 647, Nidelvåsen - loftsetasje - Jan Magnus Jorkjen Gnr. 436, Bnr. 647, Nidelvåsen - loftsetasje - Jan Magnus Jorkjen 2011/ /2011 PBL/LELA 436/647 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jan Magnus Jorkjen PBL/LELA Forhåndsvarsel vedrørende avfallshåndtering Gnr 501 bnr 14 - Langbryggen 17 - Renovasjon - Niels Andreas Fløystad og hustru Sonja Margaretha Victorias stiftelse til fremme av teaterliv i Arendal 2011/ /2011 KOG/MARØE 501/14 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fløystad Stift. T/Teater v/adv.anders Hald KOG/MARØE Side: 9 av 52

10 Framdriftsplan for Hillestad Galleri Gnr 6 Bnr 21 - Hillestad galleriet - Branntilsyn - Åmli 2011/ /2011 BRA/BELN 6/21 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BRA/BELN Barbro Hillestad Gnr. 501 bnr Endring av abonnement, Arrestbakken 1 Gnr 501 Bnr 276, Arrestbakken 1 - Kommunale eiendomsgebyrer - Niels R. Kaastrup Nielsen og Bjørn Barexstein 2011/ /2011 KOG/BELØV 501/276 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Pollen bygg og eiendom v/niels R. Kaastrup Nielsen KOG/BELØV Svar - søknad om fri Yvonne Stiansen Stuenes skole - elevpermisjoner skoleåret 2011/ / /2011 ST-S/WELB B34 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Yngvild Stiansen ST-S/ATHO Gnr. 430, Bnr. 45, Bomsholmen 4 - terrengarbeider - Ole Tom Bjønnum -HØRNG- Gnr. 430, Bnr. 45, Bomsholmen 4 - terrengarbeider - Ole Tom Bjønnum 2010/ /2011 PBL/STDAL 430/45 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder PBL/STDAL Side: 10 av 52

11 Gnr. 205 bnr. 542, 638, Færvik - Fv gang/sykkelveg Færvik - Sandum - ndertegnet avtale om tiltredelse Gnr. 205 bnr. 542, 638, Færvik - Fv gang/sykkelveg Færvik - Sandum - Ekspropriasjon - Arendal Eiendom KF 2011/ /2011 EENDOM/AROL 205/542 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Statens vegvesen Region Sør EENDOM/AROL Gnr. 430, Bnr. 45, Bomsholmen 4 - terrengarbeider - HØRNG Gnr. 430, Bnr. 45, Bomsholmen 4 - terrengarbeider - Ole Tom Bjønnum 2010/ /2011 PBL/STDAL 430/45 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder PBL/STDAL Svar- søknad om fri Magnus Stiansen Stuenes skole - elevpermisjoner skoleåret 2011/ / /2011 ST-S/WELB B34 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Yngvild Stiansen ST-S/ATHO Gnr. 436 bnr. 91, Ospelunden - Deling - Arendal Eiendom KF Gnr. 436 bnr. 91, Ospelunden - Deling - Arendal Eiendom KF 2011/ /2011 PBL/STDAL 436/91 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: v/morten Foss PBL/STDAL Side: 11 av 52

12 Midlertidig svarbrev Gnr. 61, Bnr. 49, Garthafjorden - anneks - naust - brygge - Heidi Vellan 2011/ /2011 PBL/HAGOO 61/49 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jan W. Jensen PBL/HAGOO Gnr 305 bnr 173, Nye Flødevigvei 20 - midlertidige kontorbrakker - Havforskningsinstituttet Gnr 305 bnr 173, Nye Flødevigvei 20 - midlertidige kontorbrakker - Havforskningsinstituttet 2011/ /2011 PBL/STDAL 305/173 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Petter Baardsen PBL/STDAL Gnr 508 bnr 61 - Vedr. kjøp av kommunalt areal og nabovarsel om nybygg Gnr. 508 bnr. 199, Kystveien - Kjøp av kommunalt areal - Heidi Danielsen og Per Asbjørn Liane 2011/ /2011 EENDOM/AROL 508/199 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Heidi Danielsen og Per Asbjørn Liane EENDOM/TOOLS Gnr. 217, Bnr. 71 og 77, Tromøy - retting av grenser Gnr. 217, Bnr. 71 og 77, Tromøy - retting av grenser - Sigmund Retterholt 2011/ /2011 KOG/EMYH 217/71 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sigmund Retterholt Mottaker Kristin Vågsnes KOG/EMYH Side: 12 av 52

13 Omgjøring av vedtak - krav om dekning av sakskostnader Personalmappe / /2011 O-ØST/AGTHO P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bosvik & Kraft-Johanssen RDM/TRBER Mottatte nabomerknader - Gnr. 61, Bnr. 49, Garthafjorden - anneks - naust - brygge Gnr. 61, Bnr. 49, Garthafjorden - anneks - naust - brygge - Heidi Vellan 2011/ /2011 PBL/HAGOO 61/49 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jan W. Jensen PBL/HAGOO Vedrørende søknad om ombygging av bolighus Gnr. 217, Bnr. 12, Vågsnesveien 75 - ombygging bolig - Alice og Thøger Amundsen 2011/ /2011 PBL/MAMOE 217/12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/MAMOE TO Tyholmen Arkitektkontor a/s Ber om uttalelse - Gnr. 61, Bnr. 49, Garthafjorden - anneks - naust - brygge Gnr. 61, Bnr. 49, Garthafjorden - anneks - naust - brygge - Heidi Vellan 2011/ /2011 PBL/HAGOO 61/49 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder PBL/HAGOO Side: 13 av 52

14 Viser til oversendelse for uttalelse vedrørende Vågsnesveien 75 - Tilbygg, påbygg mm. Gnr. 217, Bnr. 12, Vågsnesveien 75 - ombygging bolig - Alice og Thøger Amundsen 2011/ /2011 PBL/MAMOE 217/12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder PBL/MAMOE Gnr. 401 Bnr. 17, Nevisdal - Steinfylling Gnr. 401 Bnr. 17, Nevisdal - Steinfylling - odd Einar Røinestad 2011/ /2011 PBL/STDAL 401/17 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Odd Einar Røinestad PBL/STDAL Melding om vedtak - Gnr. 436 bnr. 411, Arnt B. Andersens vei 12 - Oppføring av garasje - Tove ngebretsen Gnr. 436 bnr. 411, Arnt B. Andersens vei 12 - Oppføring av garasje - Tove ngebretsen 2011/ /2011 PBL/LSÆL 436/411 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tove ngebretsen PBL/LSÆL Ber om behandling etter havne- og farvannsloven - Gnr. 61, Bnr. 49, Garthafjorden - anneks - naust - brygge - Heidi Vellan Gnr. 61, Bnr. 49, Garthafjorden - anneks - naust - brygge - Heidi Vellan 2011/ /2011 PBL/HAGOO 61/49 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Havnekontoret PBL/HAGOO Side: 14 av 52

15 Gnr 74 bnr 18 - Fritak renovasjon - Ytrebø Gnr 74 bnr 18 - Ytrebø - Kommunale Eiendomsgebyrer - Anne Grete Aaby Hansen 2011/ /2011 KOG/BELØV 74/18 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hansen, Anne Grete Aaby KOG/BELØV Ber om uttalelse - Gnr. 61, Bnr. 49, Garthafjorden - anneks - naust - brygge - Heidi Vellan Gnr. 61, Bnr. 49, Garthafjorden - anneks - naust - brygge - Heidi Vellan 2011/ /2011 PBL/HAGOO 61/49 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/HAGOO TE Fylkesmannen i Aust-Agder BEGJÆRNG OM TVANGSSALG AV Begjæring om tvangssalg - Eiendom / /2011 ADM/BJASL O 200 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aust-Agder Tingrett ADM/VESÆT Gnr. 301, Bnr. 51, Gjervoldsøyveien 19 - fradeling av skogsareal - Kathrine Beisland Gnr 301 bnr 51, Gjervoldsøyvn.19 - deling av areal - behandling etter jordloven - Kathrine Beisland 2011/ /2011 PBL/MOFOS 301/51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anne Grethe Beisland PBL/MOFOS Side: 15 av 52

16 Gnr 507 bnr Bekrefter utsatt frist for tilbakemelding Gnr. 507 bnr. 297, Lykkensborgveien 7 - terrasse/uteplass - Robert Leslie Gielink 2011/ /2011 PBL/HAGOO 507/297 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Robert Leslie Gielink PBL/HAGOO BEGJÆRNG OM TVANGSSALG AV Begjæring om tvangssalg - Eiendom / /2011 ADM/BJASL O 200 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aust-Agder Tingrett ADM/VESÆT Svar på søknad om ekstra ressurs Private barnehager i / /2011 OPPV/MAOLS O A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker OPPV/DORAS Protokoll ANSETTELSE-ØSTRE AGDER BRANNVESEN-BRANNNGENØR/BRANNNSPEKTØR-FAST-100% 2011/ /2011 BRA/OVFR 411 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BRA/LEK TO Østre Agder Brannvesen Side: 16 av 52

17 Melding til tinglysing - sammenslåing av matrikkelenheter Gnr. 509 bnr. 135/136, 234, 168, 243, Songe Terrasse 23 - Krav om sammenslåing av ftinglyste matrikkelenheter - John Frivold og Sissel Elefsen 2011/ /2011 KOG/ELE 509/135 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Statens kartverk KOG/ELE Søknad om tillatelse til bruk av Kanalplassen for mosjonsløpet - Damedilten Bruk av sentrumsarealene Kanalplassen, Poppes plass og Sam Eydes plass 2010/ /2011 KL/FRKVA 611 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aust-Agder bedriftsidrettskrets KL/FRKVA BEGJÆRNG OM TVANGSSALG AV Begjæring om tvangssalg - Eiendom / /2011 ADM/BJASL O 200 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aust-Agder Tingrett ADM/VESÆT Gnr.507 Bnr Barbugårdsveien 12 - kommunale eiendomsgebyrer - renovasjon Gnr.507 Bnr Barbugårdsveien 12 - Finn Otterbech 2011/ /2011 KOG/SPED 507/149 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ellen Otterbech KOG/SPED Side: 17 av 52

18 Delingstillatelse - administrativt vedtak Gnr. 52, Bnr. 109 og 177, Nesgata 3 - oppmålingsforretning - Folkets Hus Forening 2011/ /2011 PBL/HAGOO 52/109 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Folkets Hus Forening PBL/HAGOO BEGJÆRNG OM TVANGSALG AV Begjæring om tvangssalg - Eiendom / /2011 ADM/BJASL O 200 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker AST AGDER TNGRETT ADM/BJASL Varsel om oppmålingsforretning Gnr. 501 bnr. 448, Kastellveien 10 - Grensepåvisning - Per Christian Berntzen 2011/ /2011 KOG/ELE 501/448 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ELF WLLAM KNDSEN KOG/ELE Søknad om ekstraressurser Tromøy Barnehageenhet - Ekstra ressurser N 2011/ /2011 TR-BH/GAND E A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker OPPV/MAOLS NN 4 Gunn Alice Andersen TR-BH/GAND Side: 18 av 52

19 BEGJÆRNG OM TVANGSSALG AV Begjæring om tvangssalg - Eiendom / /2011 ADM/BJASL O 200 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aust-Agder Tingrett ADM/VESÆT ttalelse fra Fylkeskommunen i 2008 Gnr. 501, Bnr. 774, Kanalplassen - bygging av amfi med beplantning mm / /2011 PBL/NBLO 501/774 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/NBLO A-A- fylkeskommune - Kulturminnevern BEGJÆRNG OM TVANGSSALG AV Begjæring om tvangssalg - Eiendom / /2011 ADM/BJASL O 200 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aust-Agder Tingrett ADM/VESÆT Side: 19 av 52

20 Gnr. 436 bnr. 321, Sagveien 4 - oppføring av 4-mannsbolig - Frode Askildsen Gnr. 436 bnr. 321, Sagveien 4 - oppføring av 4-mannsbolig - Frode Askildsen 2011/ /2011 PBL/STDAL 436/321 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Heggland Bygg AS PBL/STDAL Svar på oversendelse av egenerklæringsskjema - gnr. 507 bnr Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2011 NFO OG SERV/TOWOL 610 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Reidun M. Kjemperud NFO OG SERV/TOWOL Luktproblem kloakk Rygeneveien 78 Gnr. 436 bnr. 172, Rykeneveien 78 - Lekkasje vann og kloakk - nga Britt Johnson 2011/ /2011 KOG/STSKA 436/172 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Harry Johnson KOG/STSKA Gnr. 436 bnr. 321, Sagveien 4 - oppføring av 4-mannsbolig - Frode Askildsen Gnr. 436 bnr. 321, Sagveien 4 - oppføring av 4-mannsbolig - Frode Askildsen 2011/ /2011 PBL/STDAL 436/321 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder Mottaker Postmottak AAFK PBL/STDAL Side: 20 av 52

21 Søknad om samtykke til virksomhet - ettersendelse av tegninger Sørlandet kunnskapshavn Arendal 2010/ /2011 PBL/KÅAND 02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Arbeidstilsynet PBL/KÅAND Kopi av vedtak etter jordloven Gnr. 53, Bnr Åbelvik - deling av grunneiendom - Hugo og Turid Hansen 2011/ /2011 PBL/HAGOO 53/7 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/HAGOO TE Morten Foss BEGJÆRNG OM TVANGSSALG AV Begjæring om tvangssalg - Eiendom / /2011 ADM/BJASL O 200 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aust-Agder Tingrett ADM/VESÆT Ber om uttalelse - Gnr. 53, Bnr Åbelvik - deling av grunneiendom Gnr. 53, Bnr Åbelvik - deling av grunneiendom - Hugo og Turid Hansen 2011/ /2011 PBL/HAGOO 53/7 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder PBL/HAGOO Side: 21 av 52

22 Boligprosjekt for ungdommer med utviklingshemming Plan for fremtidige bofellesskap/ heldøgnsomsorg for utviklingshemmede 2010/ /2011 MEREB/RAVG H47 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Froland kommune, Helse og sosialetaten MEREB/RAVG Gnr. 301, Bnr. 51, Gjervoldsøyveien 19 - fradeling av skogsareal - Kathrine Beisland Gnr. 301, Bnr. 51, Gjervoldsøyveien 19 - fradeling av skogsareal - Kathrine Beisland 2011/ /2011 PBL/STDAL 301/51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kathrine og Anne-Grethe Beisland PBL/STDAL gangsettingstillatelse nr. 2 Gnr. 47, Bnr. 301, Helleskogen 35 - bolig - Lars Anton Fredriksen 2011/ /2011 PBL/HAGOO 47/301 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Pollen Bygg & Eiendom PBL/HAGOO Vedrørende høringsuttaler oversendes til uttale - Gnr 71 Bnr 57, Kroktjennehagen - Tilbygg/påbygg og renseanlegg - Robert Walther Lie Gnr 71 Bnr 57, Kroktjennehagen - Tilbygg/påbygg og renseanlegg - Robert Walther Lie 2011/ /2011 PBL/LSÆL 71/57 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/FRGA TE Walther Lie Side: 22 av 52

23 Berkreftelse på oversendelse , Bnr. 3, Tromøy - Tilbygg til hytte, Per Edvard Andersen Gnr. 223, Bnr. 3, Tromøy - Tilbygg til hytte, Per Edvard Andersen 2010/ /2011 PBL/FRGA 223/3 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/FRGA TE Fylkesmannen i Aust-Agder Gnr. 223, Bnr. 3, Tromøy - Tilbygg til hytte, Per Edvard Andersen Gnr. 223, Bnr. 3, Tromøy - Tilbygg til hytte, Per Edvard Andersen 2010/ /2011 PBL/FRGA 223/3 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/FRGA TE Adv. Per-Jacob Haakstad Gnr. 223, Bnr. 3, Tromøy - Tilbygg til hytte, Per Edvard Andersen Gnr. 223, Bnr. 3, Tromøy - Tilbygg til hytte, Per Edvard Andersen 2010/ /2011 PBL/FRGA 223/3 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/FRGA TE Per Edvard Andersen Gnr 74 bnr Bilder Gnr. 74 bnr. 516, Staubø - Klage på båtopplag, mur m.m på kommunal grunn - Arne Svennson 2011/ / EENDOM/PEJOH 74/516 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EENDOM/PEJOH Anne Grete Svensson Side: 23 av 52

24 Gnr 74 bnr Bilder Gnr. 74 bnr. 516, Staubø - Klage på båtopplag, mur m.m på kommunal grunn - Arne Svennson 2011/ / EENDOM/PEJOH 74/516 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EENDOM/PEJOH Anne Grete Svensson Gnr 502 bnr 92 - vedrørende svar på ulike spørsmål Gnr 502 bnr 92, Strømsbuneset 22 - veranda og påbygg til garasje - Anne Linda og Knut Fossen 2010/ / PBL/FRGA 502/92 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/FRGA TE Øivin Nilsen Tilretteleggingstiltak Personalmappe - Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 49385/ NED-S/SVLN P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NED-S/SVLN Oppfølgingsplan oktober 2011 Personalmappe / /2011 TR-BH/GAND O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TR-BH/GAND TE Tromøy Barnehageenhet Side: 24 av 52

25 Ang. planforslag for Hølen brygge Reguleringsplan Hølen Brygge - gnr. 433, bnr. 61 m.fl. Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 49621/ PBL/HÅHASS 1811pua1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/HÅHASS Kjell Arne Borge Justert oppfølgingsplan Personalmappe / /2011 TR-BH/GAND O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TR-BH/GAND TE Tromøy Barnehageenhet Ang. planforslag for Hølen brygge Reguleringsplan Hølen Brygge - gnr. 433, bnr. 61 m.fl. Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 49627/ PBL/HÅHASS 1811pua1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/HÅHASS Kjell Arne Borge Detaljregulering Strengereid småbåtanlegg - varsel om oppstart Reguleringsplan for Strengereid småbåtanlegg - utvidelse 2011/ /2011 PBL/EDJOH 3026pua1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/EDJOH Stærk & CO AS Side: 25 av 52

26 Som vedlegg ligger annonse/tilbudsbrev/tar imot stillingen som vernepleier Personalmappe - X 2011/ /2011 ST-S/WELB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Wenche Liberg ST-S/WELB Gnr 426 bnr 58 - Søknad om midlertidig brukstillatelse bygg Gnr. 426, Bnr. 58, Smørblomstenga, Engene felt B stk. 6-mannsboliger - Totalvisjon AS Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 49653/2011 PBL/STDAL 426/58 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/STDAL Arkitekt Bengt G. Michalsen AS Roresanden - søknad om dispensasjon for garasje - anmodning om uttalelse Bygging i nedbørsfeltet til Rorevann, Naudenes i Grimstad Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 49654/2011 KOG/ASØYB M12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/ASØYB Grimstad kommune v/dag Kittel Åsen Osmundsen Gnr 41 bnr 76 - søknad om tillatelse til tiltak Gnr.41 Bnr.76 - Vestre Saltrød - Legging av avløpsledning i sjøen - Sigurd var Aanonsen 2011/ /2011 PBL/HAGOO 41/76 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/HAGOO TE ngeniørtjenester AS Side: 26 av 52

27 Gnr 41 bnr 76 - søknad om utslippstillatelse Gnr 41 bnr 76, Vestre Saltrødvei 15 - tslippstillatelse - Sigurd var Aanonsen 2011/ /2011 KOG/KAALF 41/76 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/KAALF ngeniørtjenester AS Gnr 305 bnr 7 - søknad om endring av tillatelse Gnr. 305, Bnr. 7, Havsøyveien 95 - nybygg fritidsbolig - Eirik Hansen 2010/ /2011 PBL/NBLO 305/7 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/NBLO Siv.ark. Tor Arne Revheim Oversending av avgjørelse - sak utsettes - Begjæring om tvangssalg - Eiendom / /2011 ADM/BJASL O 200 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM/BJASL TO Aust-Agder Tingrett Oversending av avgjørelse - sak heves - Begjæring om tvangssalg - Eiendom / /2011 ADM/BJASL O 200 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM/BJASL TO Aust-Agder Tingrett Side: 27 av 52

28 Oversending av avgjørelse - sak utsatt - Begjæring om tvangssalg - Eiendom / /2011 ADM/BJASL O 200 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM/BJASL TO Aust-Agder Tingrett Melding om avholdt utleggforretning - tleggsbegjæring / / ADM/BJASL O 200 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM/BJASL TO Politistasjonen i Arendal Søknad til uttalelse - Delta Skjenkebevilling en enkelt bestemt anledning 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 49685/ NFO OG SERV/GBRE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NFO OG SERV/GBRE TE Jan Sverre Krogstad Henvisning til logoped Elevmappe - Logoped / /2011 OPPV/ELTHO E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OPPV/ELTHO TE Side: 28 av 52

29 Endring av oppholdstid - Alexandra Pedersen Moltemyr skole - Skolefritidsordning (SFO) 2011/ / /2011 MOL-S/BOD A22 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MOL-S/BOD B 123 Renate Pedersen Henvisning til logoped Elevmappe - Logoped / / OPPV/ELTHO E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OPPV/ELTHO VA Losveien - Gamle Sandvigvei - Søknad om rammetillatelse for sanering av kommunalt VA-anlegg VA Losveien - Gamle Sandvigvei Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 49690/2011 KOG/MAJES M30 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/MAJES Aprova AS Gnr. 26 bnr. 2, Molandsveien Melding om avtale/vedtak om erverv - tiltredelse av grunn til offentlig veg - Nils Olav Olsbu Gnr. 26 bnr. 2, Molandsveien Avtale om erverv - tiltredelse av grunn til offentlig veg - Nils Olav Olsbu 2011/ / KOG/ROBJO 26/2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/ROBJO Statens vegvesen Region Sør Side: 29 av 52

30 Henvisning til logoped Elevmappe - Logoped / / OPPV/ELTHO E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OPPV/ELTHO Gnr. 202 bnr. 102, Tivoliveien 2 A - Melding om avtale/vedtak om erverv - tiltredelse av grunn til offentlig veg - nga Kittelsen Gnr. 202 bnr. 102, Tivoliveien 2 A - Avtale om erverv - tiltredelse av grunn til offentlig veg - nga Kittelsen 2011/ / KOG/EMYH 202/102 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/EMYH TE Statens vegvesen Region Sør Vedr. kommunale eiendomsgebyrer Gnr 503 bnr Andeveien 30 - Kommunale eiendomsgebyr - Anders Haugland 2010/ /2011 KOG/SPED 503/422 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/SPED B 6 Anders Haugland Gnr. 205 bnr. 725, Skilsøveien Melding om avtale/vedtak om erverv - tiltredelse av grunn til offentlig veg - Kathrine Aarhus Gnr. 205 bnr. 725, Skilsøveien Avtale om erverv - tiltredelse av grunn til offentlig veg - Kathrine Aarhus 2011/ / KOG/EMYH 205/725 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/EMYH TE Statens vegvesen Region Sør Side: 30 av 52

31 Gnr 436 bnr henvendelse i saken Gnr.436 Bnr. 173, Asdal - Tilkobling sanitæranlegg - Thor Jan Arntzen 2011/ /2011 KOG/STJØR 436/173 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/STJØR TE Thor Arntzen Henvisning til logoped Elevmappe - Logoped / /2011 OPPV/ELTHO E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OPPV/ELTHO Gnr. 436 bnr. 92, søknad om miniabonnement på renovasjon Gnr. 436 bnr. 92, Asdal - Kommunale eiendomsgebyrer - Ellen Lia 2011/ / KOG/BELØV 436/92 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/BELØV B 2 Ellen Lia Gnr. 215 bnr. 30, Tromøy kirkevei Melding om avtale/vedtak om erverv - tiltredelse av grunn til offentlig veg - Lise Solum Lien og Mangor Lien Gnr. 215 bnr. 30, Tromøy kirkevei Avtale om erverv - tiltredelse av grunn til offentlig veg - Lise Solum Lien og Mangor Lien 2011/ / KOG/EMYH 215/30 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/EMYH TE Statens vegvesen Region Sør Side: 31 av 52

32 Gnr. 506 bnr. 29, Molandsveien 25 - Melding om avtale/vedtak om erverv - tiltredelse av grunn til offentlig veg - Abdulhadi Kaumi Gnr. 506 bnr. 29, Molandsveien 25 - Avtale om erverv - tiltredelse av grunn til offentlig veg - Abdulhadi Kaumi 2011/ / KOG/ELE 506/29 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/ELE TE Statens vegvesen Region Sør Gnr. 506 bnr. 37 snr. 13, Molandsveien 27 A - Melding om avtale/vedtak om erverv - tiltredelse av grunn til offentlig veg - Roy Paulsen Eiendom AS Gnr. 506 bnr. 37 snr. 13, Molandsveien 27 A - Avtale om erverv - tiltredelse av grunn til offentlig veg - Roy Paulsen Eiendom AS 2011/ / KOG/ELE 506/37/0/13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/ELE TE Statens vegvesen Region Sør Referat fra ansvarsgruppemøte Elevmapppe / /2011 BR-S/GFEV E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BR-S/GFEV Side: 32 av 52

33 - reguleringsplan for Natvigverven småbåtanlegg - offentlig ettersyn - innsigelse Reguleringsplan for småbåtanlegg Natvigverven 2010/ /2011 PBL/EDJOH 1706pua2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/EDJOH Fylkesmannen i Aust-Agder Vedlikehold av kunstgressbanen på Hove Kunstgressbaner - tilskudd 2010/ /2011 KL/KNNOR 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KL/KNNOR TE F Trauma v/frode Skjævestad Detaljregulering Asdal gnr/ bnr og 232, - offentlig ettersyn Reguleringsplan Asdal gnr. 436 bnr. 92 og / / PBL/HÅHASS 1609pua1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/HÅHASS Aust-Agder Fylkeskommune Detaljregulering Biejordene boligområde - offentlig ettersyn Reguleringsplan - Biejordene boligområde 2010/ / PBL/NOLL 1914pua1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/NOLL TO Aust-Agder fylkeskommune Side: 33 av 52

34 Tilbud om veiledning -sept til febr Elevmappe / / OPPV/MAOLS E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OPPV/MAOLS Planlagt offentlig brygge på Skarestrand oversendelse av oversiktskart Gnr. 221, Bnr. 538, Skarestrand - offentlig bryggeanlegg / /2011 PBL/FRGA 221/538 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/FRGA TE Stærk & Co a.s Kopi av brev vedr. varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for Klodeborg 2 - lokalitet i Gnr. 434 bnr. 27, Klodeborg - forurensning - Aust-Agder Jernmalmgruber AS 2011/ / KOG/STJØR 434/27 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/STJØR Klima- og forurensningsdirektoratet Høydebasseng Vindåsen - tenings- og distribusjonsliste VA-anlegg Gunnarsboveien - Vindåsen 2011/ /2011 KOG/PESVE L81 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/PESVE TE Mulitconsult AS Side: 34 av 52

35 Som vedlegg ligger annonse/tilbudsbrev/tar imot stillingen som helsefagarbeider Personalmappe - X 2011/ /2011 MEREB/RAVG Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hege Spieler Nilsen MEREB/HENL Gnr. 54 bnr. 33, Kvassebergveien 14 - Rekvisisjon av grensepåvisning - påvisning av eksisterende grenser/grensepunkter - Tonje og Morten Breivik Gnr. 54 bnr. 33, Kvassebergveien 14 - Grensepåvisning - Tonje og Morten Breivik 2011/ / KOG/ROBJO 54/33 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/ROBJO Tone Forøy Breivik Gnr. 430 bnr. 88, Røed - Eiendomsoverdragelse Gnr. 430 bnr. 88, Røed - Deling - Planbygg Eiendom AS 2011/ /2011 PBL/STDAL 430/88 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/STDAL Normann & Øygarden AS Referat fra dialogmøte 2 Personalmappe P 2011/ /2011 ORG OG KT/THHEN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ORG OG KT/THHEN NAV Arendal Side: 35 av 52

36 Referat fra dialogmøte 2, Personalmappe / /2011 MOL-S/EGMJÅ P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MOL-S/EGMJÅ TE NAV Arendal Referat fra dialogmøte 2, Personalmappe / /2011 ASD-S/JOBAK P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASD-S/JOBAK TE NAV Arendal Referat fra dialogmøte 2, Personalmappe / /2011 ASD-S/JOBAK P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASD-S/JOBAK TE NAV Arendal Referat fra dialogmøte 2, Personalmappe / /2011 H-BH/SOABR P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: H-BH/SOABR NAV Arendal Side: 36 av 52

37 Referat fra dialogmøte 2, Personalmappe / /2011 ST-S/HAROS P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ST-S/HAROS NAV Arendal Planforslag vedr. utvidelse av Natvigverven småbåtanlegg Reguleringsplan for småbåtanlegg Natvigverven 2010/ / PBL/EDJOH 1706pua2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/EDJOH Kjell Magne Hiis Gnr. 503, Bnr. 529, Furutoppen 4 - Minner om saken - nybygg firemannsbolig - Bjørn Tellnes Gnr. 503, Bnr. 529, Furutoppen 4 - nybygg firemannsbolig - Bjørn Tellnes 2010/ / PBL/STDAL 503/529 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/STDAL Steenstrup Stordrange Søknad om skolefri for Johannes Korneliussen Asdal skole - elevpermisjoner/fravær 2011/ / / ASD-S/JOBAK B34 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASD-S/JOBAK TE Tone og Kjetil Korneliussen Side: 37 av 52

38 Søknad om skolefri for Vibeke Simone Hansen Asdal skole - elevpermisjoner/fravær 2011/ / /2011 ASD-S/JOBAK B34 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASD-S/JOBAK TE Tina Remen og Geir Risberg Referat fra dialogmøte 2, Personalmappe / /2011 AKT&SER/TOHAL P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AKT&SER/TONÆV NAV Arendal Gnr. 508, Bnr. 47, Gamle Songevei 65 - Oversendelse av søknad om ferdigattest - Street Basket og BMX-løype - Birkenlund Barneskole, Gnr. 508, Bnr. 47, Gamle Songevei 65 - Street Basket og BMX-løype - Birkenlund Barneskole, 2011/ / PBL/HAGOO 508/47 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/HAGOO TE Oveland temiljø AS Forslag til små endringer i reguleringsplan Sundet i Reguleringsplan Sundet - forslag til mindre endringer 2011/ /2011 PBL/EDJOH 3531r2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/EDJOH Thomas Thorsen m/fl. Side: 38 av 52

39 Sier opp sin stilling ved Eydehavn skole Personalmappe / / EYD-S/MADYP Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ORG OG KT/HEAND TE Anne Eikelia Tar imot stillingen som brannkonstabel, ferievikar ANSETTELSE-ØSTRE AGDER BRANNVESEN-ARENDAL STASJON-FEREVKARER / / BRA/HABAK 416 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BRA/HABAK Mads Bekkedal Gnr.428 Bnr.534, Juvelveien 17 - Vedrørende oppsetting av mur - Anne Marie Brune Gnr.428 Bnr.534, Juvelveien 17 - oppsetting av mur - Anne Marie Brune 2011/ /2011 PBL/MAMOE 428/534 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/MAMOE Anne Marie Brune Tar imot stillingen som assistent ANSETTELSESSAK-STENES SKOLE-NNTL 10 LÆRERE-FASTE/VKARER 2011/ / ST-S/WELB 411 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ST-S/WELB TE Lena Tinghaug Kjenndalen Side: 39 av 52

40 Gnr. 70 bnr. 166, ferdigmelding/- besiktigelse Gnr. 70 bnr. 166, Brennvika Kilsund tilkobling sanitæranlegg - Annette Groth 2011/ /2011 KOG/BJSLO 70/166 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/BJSLO Hallberg Rørleggerfirma AS ndertegnet leieavtale - gymsal Fagerheim - utleie 2011/ /2011 EENDOM/MALJØ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EENDOM/MALJØ TE Øyestad fotball G/J 03 v/jostein Tellefsen Søknad om kommunalt boligtilskudd til tilpasning Kommunalt boligtilskudd til tilpasning / / NFO OG SERV/SMOR O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NFO OG SERV/SMOR B 2 Protokoll fra møte Den norske lægeforening Lokale og sentrale forhandlinger etter hovedtariffavtalen 2010/ /2011 ORG OG KT/HEAND 515 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ORG OG KT/HEAND TE - Den lægeforening Side: 40 av 52

41 Som vedlegg ligger annonse/tilbudsbrev/tar imot stillingen som assistent Personalmappe - X 2011/ /2011 ST-S/WELB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Wenche Liberg ST-S/WELB Gnr. 502 bnr. 356, Høyveien 30 - Ber om å bli varslet på mulige byggearbeider - Kathrine Rosdahl Gnr. 502 bnr. 356, Høyveien 30 - Mulige byggearbeider - Kathrine Rosdahl 2011/ / PBL/NBLO 502/356 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/NBLO Anne Synnøve Aud Lia Nabovarsel eiendomsdeling - anmodning om kjøp av mindre areal Gnr. 74, Bnr. 271, Kilsund - kjøp av kommunalt areal - Kai Knutsen 2011/ / EENDOM/TOOLS 74/271 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EENDOM/TOOLS Aud-Bjørgan N. Seneger Gnr. 429 bnr. 3 - Retur av tinglyst dokument - målebrev Gnr 429 bnr 3 m.fl., Natvig - Grensejustering - Per T. Terjesen m.fl. 2011/ /2011 KOG/JOSPA 429/3 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/JOSPA Statens kartverk Side: 41 av 52

42 Gnr. 216 bnr. 79, Tromøy Kirkevei Søknad om tilbygg - Bent Eriksen Gnr. 216 bnr. 79, Tromøy Kirkevei Tilbygg - Bent Eriksen 2011/ / PBL/MAMOE 216/79 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/MAMOE Pollen Bygg & Eiendom Gnr. 305, Bnr. 453, Holmenveien 11 - Vedrørende byggesøknad - naboklage på søknad om oppføring av lysthus - Turid Tjomsås Gnr. 305, Bnr. 453, Holmenveien 11 - lysthus - Turid Tjomsås 2011/ / PBL/ELPA 305/453 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/ELPA Åse-Kari Bygland Larsen Gnr. 429 bnr. 3 - Retur av tinglyst dokument - målebrev Gnr 429 bnr 3 m.fl., Natvig - Grensejustering - Per T. Terjesen m.fl. 2011/ /2011 KOG/JOSPA 429/3 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/JOSPA Statens kartverk Gnr. 445 bnr. 131, Stoa Vest - Vedtak om avvisning - Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven Tilbygg til eksisterende bygningsmasse - Stoa Vest AS Gnr. 445 bnr. 131, Stoa Vest - Tilbygg til eksisterende bygningsmasse - Stoa Vest AS 2011/ / PBL/LELA 445/131 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/LELA TE Arbeidstilsynet Sør-Norge Side: 42 av 52

43 Gnr. 222 bnr. 97, 122, Retur av tinglyst dokument - melding Gnr. 222, bnr. 97,122 og 158, Skareveien 4 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - Gunnar Egil Haugenes 2011/ /2011 KOG/EMYH 222/97 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/EMYH Statens kartverk ndertegnet utplasseringsavtale Personalmappe - Lærling 2011/ / ORG OG KT/ELHOM Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JL-BH/JAAND2 Opplæringskontoret for Midt- og Østregionen Gnr. 204 bnr. 20, Retur av tinglyst dokument - melding Gnr 204 bnr 20, bekilen Terrasse - deling 8 boligtomter 2011/ /2011 KOG/EMYH 204/20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/EMYH TE Statens kartverk Søknad om permisjon fra tom Personalmappe / / O-VEST/PELAR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: O-VEST/BEHJE TE Hanne Brith Solheim Side: 43 av 52

44 Gnr. 508 bnr. 787, Høyåsen 28 - Oversendelse av dokumentasjon ansvarsrett mm. - Oppføring av forstøtningsmur - Kurt Leithe Gnr. 508 bnr. 787, Høyåsen 28 - Oppføring av forstøtningsmur - Kurt Leithe 2010/ /2011 PBL/PEDAH 508/787 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/PEDAH Asplan Viak A/S Søknad om permisjon fra tom Personalmappe / / O-VEST/PELAR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: O-VEST/BEHJE TE Hanne Brith Solheim ndertegnet avtale om disponering av arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon Personalmappe / / PSY&RS/TOHAL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PSY&RS/TOHAL ngvild Ljøstad Nilsen og Tora Halvorsen Gnr.41 Bnr.190, Lindvika Referat fra forhndskonferanse - 4 mannsbolig - Håkon Haaland Gnr.41 Bnr.190, Lindvika mannbolig - Håkon Haaland 2011/ / PBL/HAGOO 41/190 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/HAGOO TE Håkon Haaland Side: 44 av 52

45 ndertegnet avtale om disponering av arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon Personalmappe / / PSY&RS/TOHAL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PSY&RS/TOHAL Klaus Alstrup Sakkyndig vurdering Elevmappe - Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 49822/2011 BR-S/GFEV E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BR-S/GFEV Voldgiftsvtale - Kuviga Eiendom AS Gnr. 507 bnr. 667, Barbu - Kuviga utbygging - verdivurdering 2011/ /2011 EENDOM/PEJOH 507/667 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EENDOM/PEJOH Advokat Lars Ths.Rodvelt Gnr. 204 bnr. 20, Retur av tinglyst dokument - melding Gnr 204 bnr 20, bekilen Terrasse - deling 8 boligtomter 2011/ / KOG/EMYH 204/20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/EMYH TE Statens kartverk Side: 45 av 52

46 Gnr. 204 bnr. 20, Retur av tinglyst dokument - melding Gnr 204 bnr 20, bekilen Terrasse - deling 8 boligtomter 2011/ /2011 KOG/EMYH 204/20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOG/EMYH TE Statens kartverk Gnr. 75 bnr. 27, Staubø - Kommentar til nabovarsel - Tilbygg og anneks - Wenche Blaauw Gnr. 75 bnr. 27, Staubø - Tilbygg og anneks - Wenche Blaauw 2010/ /2011 PBL/ASSØR 75/27 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/ASSØR TE Marit Devold Referat fra møte mellom rektor, mor og far Oppvekstmappe / / BR-S/THKN O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BR-S/THKN TE Heftelsesanmerkning - panteattest - hjemmelsopplysninger Gnr. 205, Bnr. 5 - tbygging Marisberg - innløsing av grunn - Kjell Eddi og Else Marie Egholm-Evensen 2010/ / EENDOM/AROL 205/5 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EENDOM/AROL Statens kartverk Side: 46 av 52

47 Vedtak om spesialundervisning 2011/2012 Elevmappe - Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 49835/ BR-S/GFEV E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BR-S/GFEV Forespørsel om kjøp av kommunal bolig - Parkveien 10 Gnr. 505 bnr. 55, Parkveien 10 - kjøp av kommunal bolig - Ole Vidar Talleivsen 2011/ /2011 EENDOM/PEJOH 505/55 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EENDOM/PEJOH Ole Vidar Talleivsen Gang- og sykkelveg til ndustritoppen 25 Trafikksikkerhet i Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 49845/ PBL/JONÆV Q80 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/JONÆV Statens vegvesen Region Sør Gnr. 503, Bnr. 29, Kloppenebakken 12 - Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning - tilbygg/ombygging og bruksendring - Centrum Sør AS Gnr. 503, Bnr. 29, Kloppenebakken 12 - tilbygg/ombygging og bruksendring - Centrum Sør AS 2011/ /2011 PBL/JOAAS 503/29 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PBL/JOAAS Aspholms Bygghjelp Side: 47 av 52

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.02.2010 Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

Offentlig journal. VS: Arendal Guttemusikkorps, Samarbeidsavtale 2010-2011. Kulturskolen - Samarbeidsavtaler 28.06.2010 KUL/OLGUL 17.02.

Offentlig journal. VS: Arendal Guttemusikkorps, Samarbeidsavtale 2010-2011. Kulturskolen - Samarbeidsavtaler 28.06.2010 KUL/OLGUL 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 VS: Arendal Guttemusikkorps, Samarbeidsavtale 2010-2011 Kulturskolen - Samarbeidsavtaler 2010/11135-24

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynsrapport- Vindilhytta. Gnr. 15 bnr. 30, Åmli - Branntilsyn - Vindihytta 2010/13939-1 39511/2010 27.08.2010 28.12.

Offentlig journal. Tilsynsrapport- Vindilhytta. Gnr. 15 bnr. 30, Åmli - Branntilsyn - Vindihytta 2010/13939-1 39511/2010 27.08.2010 28.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 28.12.2010 Tilsynsrapport- Vindilhytta Gnr. 15 bnr. 30, Åmli - Branntilsyn - Vindihytta 2010/13939-1 39511/2010 27.08.2010

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: ***** BIR-S/SISØR. Dok.dato: 17.02.2011. Klassering: ***** KUL/OLGUL. Dok.dato: 18.02.2011.

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: ***** BIR-S/SISØR. Dok.dato: 17.02.2011. Klassering: ***** KUL/OLGUL. Dok.dato: 18.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.4.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.04.2011 Halvårsvurdering for høsten 2010. Elevmappe - 2010/7081-15 1821/2011 11.01.2011 BR-S/GFEV E Mottaker

Detaljer

Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: ***** NED-S/SVLIN

Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: ***** NED-S/SVLIN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.09.2011 Enkeltvedtak 2011/12 Elevmappe - 2010/12011-9 32259/2011 01.07.2011 NED-S/SVLN E Mottaker NED-S/SVLN

Detaljer

Dok.dato: 19.08.2010. Klassering: ***** ASD-S/SVLIB STR-S/ELSTE. Dok.dato: 20.08.2010. Klassering: ***** STR-S/ELSTE. Dok.dato: 30.09.

Dok.dato: 19.08.2010. Klassering: ***** ASD-S/SVLIB STR-S/ELSTE. Dok.dato: 20.08.2010. Klassering: ***** STR-S/ELSTE. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.5.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.05.2011 nnhold: O-Plan levmappe - N 2010/3643-2 38404/2010 19.08.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Søknad om oppstartsmidler/driftsmidler til Veiledningssenteret i Skien for pårørende til rusmiddelavhengige. Dok.dato: 30.06.2010.

Søknad om oppstartsmidler/driftsmidler til Veiledningssenteret i Skien for pårørende til rusmiddelavhengige. Dok.dato: 30.06.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.4.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.04.2011 Søknad om oppstartsmidler/driftsmidler til Veiledningssenteret i Skien for pårørende til rusmiddelavhengige

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 19.07.2011 MLDNG OM VDTAK Gnr. 44, Bnr. 270, Stuenesveien 27 - garasje - Helge Neerland 2010/17984-9 31/2011 03.01.2011 PBL/MAMO

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.06.2010 Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Roligheden skole -

Detaljer

Offentlig journal. Formelt svar på invitasjon til deltakelse i Meldingsløftet i kommunene. Meldingsløftet i kommunen 2010/2026-2 12350/2010 HEOM/IRAUN

Offentlig journal. Formelt svar på invitasjon til deltakelse i Meldingsløftet i kommunene. Meldingsløftet i kommunen 2010/2026-2 12350/2010 HEOM/IRAUN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 24.08.2010 Formelt svar på invitasjon til deltakelse i Meldingsløftet i kommunene Meldingsløftet i kommunen 2010/2026-2 12350/2010

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 501/448 KOG/EILIE. Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 19/1 PBUL/STDAL. Dok.dato: 31.08.2011.

Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 501/448 KOG/EILIE. Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 19/1 PBUL/STDAL. Dok.dato: 31.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 06.09.2011 nnhold: Ber om kartlegging av grensepunktene Gnr. 501 bnr. 448, Kastellveien 10 - Grensepåvisning -

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: M30 KOG/ASØYB KOG/STSKA KOG/TEESP KOG/FIKAL. Dok.dato: 13.04.2011. Klassering: 414/18 KOG/OLHOP. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: M30 KOG/ASØYB KOG/STSKA KOG/TEESP KOG/FIKAL. Dok.dato: 13.04.2011. Klassering: 414/18 KOG/OLHOP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.5.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.05.2011 VA sanering Røed-Skarpnes, Byggemøtereferat nr 5 VA-sanering Skarpnes 2010/1218-21 6505/2011 10.02.2011

Detaljer

Dok.dato: 11.02.2010. Klassering: M30 IOG/JOLAN. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 436/720 PBUL/NIBLO. Dok.dato: 26.02.2010.

Dok.dato: 11.02.2010. Klassering: M30 IOG/JOLAN. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 436/720 PBUL/NIBLO. Dok.dato: 26.02.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.03.2010 nnhold: VVA - Bjønnesveien VVA - Bjønnesveien 2010/1363-1 7588/2010 11.02.2010 OG/JOLAN M30 Asplan Viak AS v/tore

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 10.02.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende tilkoplingsavgift for vann og kloakk, eiendom 48/217, Vesterøy Tilkoplingsavgift vann og kloakk, eiendom 48/217, Vesterøy 2005/2403-3 8857/2005 14.11.2005

Detaljer

Dok.dato: 12.01.2010. Klassering: 202/31 PBUL/IRAND. Dok.dato: 12.01.2010. Klassering: 202/31 PBUL/STDAL

Dok.dato: 12.01.2010. Klassering: 202/31 PBUL/IRAND. Dok.dato: 12.01.2010. Klassering: 202/31 PBUL/STDAL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 02.03.2010 nnhold: Anmodning om ferdigattest Gnr. 202, Bnr. 31, Kongshavn - sjøbod og brygge - Stig Olav Ramse 2010/3082-2

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.02.11-27.02.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Tillatelse til etablering av privat stikkl. for vann- og spillvann, eiendom 29/1/60, Sauholmen. Behandling av søknad om sanitærabonnement og ansvarsrett.

Detaljer