SOURCES AND LITERATURE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOURCES AND LITERATURE"

Transkript

1 1 SOURCES AND LITERATURE From Thor B. Arlov, 2003: Svalbards historie. Trondheim Agnarsdóttir, 2001 Amundsen, 1930 Anna Agnarsdóttir (ed.): Voyages and exploration in the North Atlantic from the Middle Ages to the XVIIth Century. 2. utg., Reykjavik Roald Amundsen: Roald Amundsens opdagelsesreiser. Bd. IV: Nordpolen. Oslo Amundsen, 1984 Birger Amundsen (red.): Svalbardboka Tromsø Amundsen, 1989 Birger Amundsen (red.): Svalbardboka 3. Tromsø Amundsen, 1994 Birger Amundsen: «Den hemmelige flyulykka.» I: B. Amundsen: Svalbardboka 4, Tromsø 1994, s Amundsen, 2001 Birger Amundsen: Svart hvitt. Tromsø Andrée o.a., 1930 Andresen, 1994 Arentz, 1995 Arlov, 1987 Arlov o.a., 1987 Arlov, 1988 Arlov, 1989 S.A. Andrée, K. Frænkel og N. Strindberg: Med Ørnen mot polen. Andrées polarekspedisjon Utgitt av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Oslo Astri Andresen: Handelsfolk og fiskerbønder Tromsø gjennom år, bd. 2. Tromsø Roald Arentz: «Den geofysiske stasjon på Kvadehuken (Quade Hook) » I: Sørheim & Johannesen, 1995, s Thor B. Arlov: «Nytt lys over Svalbards oppdagelse?» Heimen, nr. 2/1987, s Thor B. Arlov & Steinar Supphellen: Forelesninger i arktisk historie. Rapport nr. 2 fra Svalbardprosjektet. Trondheim Thor B. Arlov: Svalbard i historiografisk lys. Norsk Polarinstitutt, Medd. nr Oslo Thor B. Arlov (red.): Studier i arktisk kulturhistorier. Rapport nr. 3 fra Svalbardprosjektet. Trondheim Arlov o.a., 1991 Thor B. Arlov (red.): Store Norske 75 år. Longyearbyen Arlov, 1993 Thor B. Arlov: «Whaling and Sovereignty. The rôle of whaling in the struggle for supremacy over Svalbard (Spitsbergen).» I: Basberg o.a., 1993, s

2 2 Arlov, 1994 Arlov, 1995 Thor B. Arlov: Ishavsfangsten fra Bergen Trondheim, Thor B. Arlov: «Fem teser om Svalbards historie.» I: Sørheim & Johannesen, 1995, s Arlov & Holm, 2001 Thor B. Arlov & Arne O. Holm (red.): Fra company town til folkestyre. Samfunnsbygging i Longyearbyen på 78º nord. Longyearbyen, Svalbard Samfunnsdrift AS Armstrong, 1965 Barkham, 1984 Barthelmess, 2000 Terence Armstrong: Russian settelement in the north. Cambridge Selma H. Barkham: «The Basque Whaling Establishments in Labrador A Summary.» I: Rey, 1984: s Klaus Barthelmess: The Bear Expeditions of the German Sea Fisheries Association as Camouflage for Secret German Government Plans to Occupy the Island, I: Ingi Sigurðsson & Jón Skaptason (red.): Aspects of Arctic and Sub Arctic History. Reykjavik Armstrong, 1984 Terence Armstrong: «In Search of a Sea Route to Siberia, » I: Rey, 1984, s Barr, 1986 Barr, 1995 Basberg o.a., 1993 Beaufoy, 1817 Belov, 1956 Berg, 1989 Susan Barr: «Ernest Mansfield drømmer, svindler, eventyrer og gentleman.» I: B. Amundsen (red.): Svalbardboka Tromsø 1986, s Susan Barr: «Staten, forskningen og Spitsbergen traktaten Om Norsk Polarinstitutts forgjengere før og etter 1920.» I: Sørheim & Johannesen, 1995, s B.L. Basberg, J.E. Ringstad & E. Wexelsen (red.): Whaling and History. Perspectives on the Evolution of the Industry. Sandefjord Col. M. Beaufoy: «Queries respecting the Probability of reaching from the Island of Spitzbergen the North Pole, by Means of Rein Deer, during the Winter; and answered by Persons who wintered there.» Annals of Philosophy,Vol. IX, No. V, s London M.I. Belov: Arktitsjeskoe moreplavanie s drevnejshikh vremen do serediny XIX veka. Istorija otkrytija i osvoenija Severnogo morskogo puti, Vol. I. Moskva Leningrad Kjell Berg: «Fangsmannsberetninga og mannsidealet.» I: Amundsen, 1989, s

3 3 Berg, 1995 Roald Berg: Norge på egen hånd Norsk utenrikspolitikks historie, bd. 2. Universitetsforlaget Berg, 1995b Roald Berg: «Spitsbergen saken: Forberedelsene » I: Sørheim & Johannesen, 1995, s Bernshtam, 1978 Berton, 1988 Bjerck, 1999 Bjerck, 2000 Bjøl, 1979 Blom, 1984 Tatjana A. Bernshtam: Pomory. Formirovanie gruppy i sistema khozjajstva. Leningrad Pierre Berton: The Arctic Grail. The Search for the North West Passage and the North Pole New York Hein B. Bjerck: Prosjekt Steinalder på Svalbard? Revurdering av tidligere funn og resultater fra nyere undersøkelser. Sysselmannens rapportserie nr. 1/1999. Hein B. Bjerck: Stone Age settlement on Svalbard? A re evaluation of previous finds and the result of a recent field survey. Polar Record, 36 (197): s , Erling Bjøl: Den tapte tid. Vår tids kulturhistorie Oslo Grethe A. Blom: «The Participation of the Kings in the Early Norwegian Sailing to Bjarmeland...». I: Rey, 1984: s Bomann Larsen, 1993 Bomann Larsen, 1995 Bonner, 1982 Braat, 1984 Braudel, 1984 Brekke & Egeland, 1994 Børde, 1983 Capelotti, 1997 Tor Bomann Larsen: Den evige sne. En skihistorie om Norge. Oslo Tor Bomann Larsen: Roald Amundsen. En biografi. Oslo W. Nigel Bonner: Seals and Man. A Study of Interactions. Washington J. Braat: «Dutch Activities in the North and the Arctic During the 16th and 17th Centuries.» I: Rey, 1984: s Fernand Braudel: The Perspective of the World. Civilization and Capitalism 15th 18th Century, Vol. III. London, Asgeir Brekke & Alv Egeland: Nordlyset kulturarv og vitenskap. Oslo Haakon Børde (red.): Svalbard og havområdene. Bygd og by i Norge. Oslo Peter J. Capelotti: The Wellman Polar Airship Expeditions at Virgohamna, Danskøya, Svalbard a study in aerospace archaeology.

4 4 Norsk Polarinstitutt Meddelelser No. 145, Oslo Christensen, 1983 Christensen & Pedersen, 1995 Chochorowski & Jasinski, 1990 Christiansson & Simonsen, 1970 Cipolla, 1982 Conway, 1897 Conway, 1906 Dalgård, 1962 Daling, 1995 D Anglure, 1984 Danielsen, 1964 Pål Christensen: «En eksklusiv prateklubb»? Bedriftsutvalget ved Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S Hovedoppgave i historie. Tromsø Pål Christensen & Gunnar Pedersen: Ishavsfolk, arbeidsfolk og fintfolk. Tromsø gjennom år, bd. 3. Tromsø J. Chochorowski & M.E. Jasinski: Archaeology on Svalbard Survey Work Tromura Kulturhistorie nr. 18. Tromsø H. Christiansson & P. Simonsen: «Stone Age Finds from Spitsbergen.» Acta Borealia, B. Humaniora, nr. 11, Tromsø Carlo M. Cipolla: Det førindustriell Europa. Økonomi og samfunn Universitetsforlaget William Martin Conway: The First Crossing of Spitsbergen. London William Martin Conway: No Man s Land. A History of Spitsbergen from its Discovery in 1596 to the Beginning of the Scientific Exploration of the Country. London Sune Dalgård: Dansk norsk hvalfangst En studie over Danmark Norges stilling europæisk i merkantil expansion. København Unn Kristin Daling: Ei soge om eit statsføretak. Norsk Koksverk A/S Rapport nr. 10 fra Mo i Rana prosjektet. Trondheim Bernard S. d Anglure: «The Route to China: Northern Europe s Arctic Delusions.» I: Rey, 1984: s Egil Danielsen: Norge Sovjetunionen. Norges utenrikspolitikk overfor Sovjetunionen Universitetsforlaget Dannevig, 1984 Petter Dannevig: «Tanker omkring jubileet for Polaråret » I: Amundsen, De Jong, 1978 De Jong, 1979 De Veer, 1598 Cornelis de Jong: Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart, deel II. Johannesburg Cornelis de Jong: Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart, deel III. Johannesburg Gerrit de Veer: Waerachtige beschryvinge van drie seylagien. Amsterdam (Se Ulfsby, 1997.)

5 5 Dilke, 1984 Dole, 1922 Drivenes, 1992 Drivenes, 1993 Drivenes, 1995 O.A.W. Dilke: «Geographical Perceptions of the Northe in Pomponius Mela and Ptolemy.» I: Rey, 1984: s Nathaniel H. Dole: America in Spitsbergen. The Romance of an Arctic Coal Mine. Vol. I II. Boston, Einar Arne Drivenes: «La Recherche forskningsekspedisjonen Frankrike glemte.» Historisk Tidsskrift, nr. 1/1992. Universitetsforlaget Einar Arne Drivenes: «Polarforskning vitenskap eller politikk?» Ottar, nr. 4/1993, s Tromsø Einar Arne Drivenes: «Adolf Hoel ishavsimperialist og polarideolog.» I: Sørheim & Johannesen, 1995, s Dufferin, 1903 Lord Dufferin: Letters from High Latitudes. 11. utg. London Dukes, 1990 Paul Dukes: The Making of Russian Absolutism London Eriksen, 1989 Knut Einar Eriksen: «Svalbardspørsmålet fra krig til kald krig.» I: T. Berg & H.Ø. Pharo (red.): Historiker og veileder. Festskrift til Jakob Sverdrup, s Oslo, 1989 Evjen, 1993 Evjen, 1996 Bjørg Evjen: «Utenlandske naboer ved Isfjorden på Svalbard.» Ottar, nr. 4/93, s Tromsø, Bjørg Evjen: Longyearbyen Fra arktisk arbeidsplass til etablert industrisamfunn? Doktoravhandling. Tromsø Fjærli, 1971 Eystein Fjærli: Krigens Svalbard. Oslo Fleischer, 1983 Carl August Fleischer: «Grensene i havet.» I: Børde, 1983, s Fleming, 2001 Fergus Fleming: Barrow s Boys. 3. utg. London Friedman, 1995 Gjelsvik o.a., 1978 Gnilorybov, 1988 Robert Marc Friedman: «Background to the Establishment of Norsk Polarinstitutt: Postwar Scientific and Political Agendas.» I: Sørheim & Johannesen, 1995, s Tore Gjelsvik o.a. (red.): Norsk Polarinstitutt. 50 år i statens tjeneste. Oslo Nikolaj A. Gnilorybov: Ugolnye shakhty na Shpitsbergene. Moskva Gran o.a., 1993 J.W. Gran o.a. (red.): Den katolske kirke i Norge, Oslo Greve, 1973 Tim Greve: Fridtjof Nansen Oslo 1973.

6 6 Gunnes, 1976 Hacquebord, 1984 Hanoa, 1993 Hauan, 1989 Erik Gunnes: Rikssamling og kristning Cappelens Norgeshistorie, bd. 2. Oslo Louwrens Hacquebord: Smeerenburg het verblijf van Nederlandse walvisvaarders op de westkust van Spitsbergen in de 17de eeuw. Groningen Rolf Hanoa: Kings Bay Kull Comp. A/S Fra gruvedrift til forskningsservice på Svalbard. Oslo Marit A. Hauan: «Og jeg husker mang en kvinne...» I: Amundsen, 1989, s Hauan, 1990 Marit A. Hauan: «Fangstmannen.» I: NAVF, 1990, s Hoel, 1966 Holtsmark, 1993 Adolf Hoel: Svalbard. Svalbards historie Bd. I III, Oslo Sven G. Holtsmark: A Soviet Grab for the High North? USSR, Svalbard and Northern Norway Forsvarsstudier nr. 7/1993. Oslo Holtsmark, 1995 Sven G. Holtsmark: «Sovjetunionen, Svalbard og Norge » I: Sørheim & Johannesen, 1995, s Holtsmark, 1995b Hultgreen, 2000 Isachsen, 1921 Sven G. Holtsmark (red.): Norge og Sovjetunionen En utenrikspolitisk dokumentasjon. (Kildeutgave) Oslo Tora Hultgreen: Den russiske fangsten på Svalbard. En reanalyse av arkeologiske og historiske kilder. Doktoravhandling, Universitetet i Tromsø Gunnar Isachsen: «Folk, fangst og færder, nordmennene paa Spitsbergen og Ishavet.» Det norske geografiske selskabs aarbok , Kristiania 1921, s Jackson, 1978 Gordon Jackson: The British Whaling Trade. London Jasinski & Ovsjannikov, 1993 Jasinski, 1993 Johannessen, 1995 Marek E. Jasinski & Oleg V. Ovsjannikov: «Russian hunting in the European Arctic seas according to available documentary sources.» I: Jasinski, 1993, Vol. II. Marek E. Jasinski: Pomors in Grumant. Archaeological studies of Russian hunting stations in Svalbard. Vol. I II. Doktoravhandling, Universitetet i Tromsø Leif Johnny Johannessen (red.): Nye studier i Svalbards historie. SMU

7 7 rapport nr. 2/95. Trondheim Johannessen, 1996 Leif Johnny Johannesen: Den nasjonale selvhevdelses vei. Svalbardsaken i norsk politikk Hovedoppgave i historie. Trondheim Jørgensen, 1994 Roger Jørgensen: Kommersiell kvalfangst i Nord Norge på 1600 tallet. Tromura Kulturhistorie nr. 26. Tromsø Kan, 1988 Keilhau, 1831 Aleksander Kan: Naboskap under kald krig og perestrojka. Forholdet Norge Sovjet sett fra Maoskva. Forsvarsstudier nr. 6/1988. Oslo B.M. Keilhau: Reise i Øst og Vest Finmarken, samt til Beeren Eiland og Spitsbergen, i Aarene 1827 og Christiania Keilhau, 1938 W. Keilhau: Det norske folks liv og historie, bd. 11, Oslo Kharitonov, 1849 A. Kharitonov: Arkhangel skie promyšlenniki na Grumante (Špicbergene). Otečestvennye zapiski, XVI, Kirwan, 1962 Lawrence P. Kirwan: A History of Polar Exploration. New York Koenigsberger, 1987 H.G. Koenigsberger: Early Modern Europe London Kristiansen, 1995 Lamont, 1876 Tom Kristiansen: «Storbritannia og den norske Spitsbergenoffensiven ». I: Sørheim & Johannesen, 1995, s James Lamont: Yachting in the Arctic Seas, or Notes on Five Voyages of Sport and Discovery in the Neighbourhood of Spitzbergen and Novaya Zemlya. London Larsen, 1987 Thor Larsen: Isbjørnen nomade i nord. Oslo, LeHuenen, 1984 Liljequist, 1993 Lindquist, 1993 Joseph LeHuenen: «The Role of the Basque, Breton and Norman Cod Fishermen in the Discovery of North America from the 16th to the End of the 18th Century.» I: Rey, 1984: s Gösta H. Liljequist: High Latitudes. A History of Swedish Polar Travels and Research. Stockholm Ole Lindquist: «Whaling by Peasant Fishermen in Norway, Orkney, Shetland, the Faeroe Islands, Iceland and Norse Greenland...» I: Basberg o.a., 1993: s Lund, Thoralv Lund: Kalde krigsår. Svalbard Tromsø Lunden, 1980 Siri Sverdrup Lunden: «Grumant or Broun? Previous Russian Names for Spitsbergen.» Scando Slavica, t. 26, 1980: s Lund Mathiesen, Ivar Lund Mathiesen: Grubesamfunnene på Spitsbergen

8 Oslo Lønø, 1972 Odd Lønø: Norske fangstmenns overvintringer. Del I 1795 til Norsk Polarinstitutt, Medd. nr Oslo Lønø, 1976 Odd Lønø: Norske fangstmenns overvintringer. Del III Norsk Polarinstitutt, Medd. nr Oslo Mathisen, Mikalsen, 1995 Moe, 1983 Trygve Mathisen: Svalbard i internasjonal politikk Oslo Hanne Mikalsen: The Scottish Spitsbergen Syndicate og The Northern Exploration Company på Svalbard (Mskr.). Oslo Arild Moe: Utenrikspolitiske rammebetingelser og norsk Svalbard politikk. Fridtjof Nansens institutt, Oslo Moe, 1984 Arild Moe: «Forskning og politikk på Svalbard.» I: Amundsen, 1984, s Moland & Riste, 1997 Muller, 1874 Naber, 1924 Naber, 1930 Arnfinn Moland & Olav Riste: Strengt hemmelig. Norsk etterretningstjeneste Oslo Samuel Muller: Geschiedenis der Noordsche Compagnie. Utrecht S.P. l Honoré Naber (red.): Hessel Gerritsz. Beshryvinghe van der Samoyeden Landt en Histoire du pays nommé Spitsberghe. Linschoten Vereeniging, XXIII. Gravenhage S.P. l Honoré Naber: Walvischvaarten, owerwinteringen en jachtbedrijven in het Hooge Noorden Utrecht Nansen, 1911 Fridtjof Nansen: Nord i tåkeheimen. Kristiania Nansen, 1941 NAVF, 1990 NEC, u.å. Nedkvitne, 1988 Nicolaysen, 1894 Fridtjof Nansen: En ferd til Spitsbergen. Nansen serien «Fra Svalbard til Kaukasus,» red. W. Werenskjold. (1. utg ) Oslo NAVF: Forskning om mennesker på Svalbard. Seminarrapport. Oslo, The Northern Exploration Company: Samling av trykte dokumenter. I Tromsø Museum. London u.å. Arnved Nedkvitne: «Men Bønderne seilt og Jægterne for.» Nordnorsk og vestnorsk kystøkonomi Universitetsforlaget O. Nicolaysen: «Ishavsfangsten på Tromsø og Hammerfest i dens Begyndelse og Udvikling.» Norsk Fiskeritidende, Aarg. 13, s Bergen 1894.

9 9 Nielsen, 1991 Nielsen, 1992 Niemi, 1992 Jens Petter Nielsen: «Ønsket tsaren en isfri havn i nord?» Historisk tidsskrift, nr. 4/1991, s Universitetsforlaget Jens Petter Nielsen: «Den norske trussel. Et lite kjent aspekt ved de russisk norske forbindelser » I: Niemi, 1992, s Einar Niemi (red.): Pomor. Nord Norge og Nord Russland gjennom tusen år. Oslo Niemi, 1992a Einar Niemi: «Naboer gjennom tusen år.» I: Niemi, 1992, s Niemi, 1993 Einar Niemi: «Modern Whaling on the Norwegian Arctic Coast Origin, Development and the Local Society.» I: Basberg o.a., 1993, s Nissen, 1941 Pope, 2001 Kristian Nissen: «Recherche ekspedisjonen. Et hundreårsminne.» Norsk Geografisk Tidsskrift, bd. VIII, hft Oslo Peter Pope: Discovery and Memory: Zuan Caboto and the Norse in Newfoundland. I: Agnarsdóttir, 2001, s Norderhaug, 1984 Magnar Norderhaug: Svalbard. Universitetsforlaget, Pognon, 1984 Edmond Pognon: «Cosmology and Cartography.» I: Rey, 1984: s Pontoppidan, 1785 Rey, 1984 Carl Pontoppidan: Hval og Robbefangsten udi Straat Davis, ved Spitsbergen og under Eilandet Jan Mayen... København Louis Rey (red.): Unveiling the Arctic. (Arctic, vol. 37, no. 4.) Calgary Reymert, 1980 Per Kyrre Reymert: «Hammerfest Norges første ishavsby » Heimen, XVIII, s Reymert, 1999 Per Kyrre Reymert: Søren Zakariassen og det første kullet fra Svalbard. Ottar, nr. 5/1999, s Tromsø Riste, 1979 Olav Riste: «London regjeringa». Norge i krigsalliansen Bd. 2. Oslo Risting, 1922 Sigurd Risting: Av hvalfangstens historie. Kristiania Rossnes, 1989 Gustav Rossnes: «Russernes svalbardliv.» I: Amundsen, 1989, s Rossnes, 1989b Gustav Rossnes: «Småfangst; Egg og dunsanking på Svalbard.» I: Arlov, 1989, s

10 10 Rossnes, 1989c Gustav Rossnes: «Eggsanking på Bjørnøya.» I: Arlov, 1989, s Rossnes, 1993 Gustav Rossnes: Norsk overvintringsfangst på Svalbard Norsk Polarinstitutt, Medd. nr Oslo Rossnes, 1995 Rudmose Brown 1924 Ræstad, 1912 Gustav Rossnes: «Overvintringsfangst og bergverksdrift på Svalbard.» I: Johannesen, 1995, s Robert N. Rudmose Brown: A Naturalist at the Poles. The Life, Work & Voyages of Dr. W.S. Bruce. Philadelphia Arnold Ræstad: Norges høihetsret over Spitsbergen i ældre tid. Kristiania Sakshaug o.a., 1992 Egil Sakshaug o.a. (red.): Økosystem Barentshavet. Trondheim Savours, 1984 Ann Savours: «A Very Interesting Point in Geography: The 1773 Phipps Expedition Towards the North Pole.» I: Rey, 1984: s Scammell, 1989 Schilder, 1984 Scoresby, 1820 Sigurdsson, 1984 Singh, 1980 G.V. Scammell: The First Imperial Age. European Overseas Expansion c London Günter Schilder: «Development and Achievments of Dutch Northern Arctic Cartography in the 16th and 17th Centuries.» I: Rey, 1984: s William Scoresby: An Account of the Arctic Regions, with a History and Description of the Northern Whale Fishery. Vol. I II. Edinburgh Haraldur Sigurdsson: «Some Landmarks in Icelandic Cartography Down to the End of the 16th Century.» I: Rey, 1984: s Elen C. Singh: The Spitsbergen (Svalbard) Question: United States Foreign Policy, Universitetsforlaget Sivertsen, 1973 Jørgen Sivertsen: Hammerfest Hammerfest Shaljapin, 1992 Sergej Shaljapin: «Klostrene i Nord Russland.» Ottar, nr. 4/92, s Tromsø Skagestad, 1975 Odd Gunnar Skagestad: Norsk polarpolitikk. Oslo Starkov, 1991 Starkov, 1998 Vadim F. Starkov: Spitsbergen in the system of Russian Arctic seafaring. (Mskr.) Tromsø Vadim F. Starkov: Očerki istorii osvoenija Arktiki. Tom I: Špicbergen. Moskva 1998.

11 11 Steen, 1960 Storå, 1987 Sugden, 1992 E.A. Steen: Marinens operasjoner i arktiske farvann og i Island, på Grønland, Jan Mayen og Svalbard. Norges sjøkrig , bd. 7. Oslo Nils Storå: «Russian Walrus Hunting in Spitsbergen.» Études/Inuit/Studies, nr. 11(2), s David Sugden: Arctic and Antarctic. A Modern Geographical Synthesis. Oxford Sørensen, 1958 Lars Normann Sørensen: Henry Rudi, isbjørnkongen. Oslo Sørensen, 1996 Sørensen, 1993 Sørheim, 1995 Sørheim & Johannesen, 1995 Tamnes, 1991 Tore Sørensen: «Tyskeren som tapte sitt hjerte til Svalbard.» Svalbardposten, nr. 9/96 10/96. Øystein Sørensen: Fridtjof Nansen. Mannen og myten. Universitetsforlaget Roger Sørheim: «Spitsbergen kullkomiteen.» I: Sørheim & Johannesen, 1995, s R. Sørheim & L.J. Johannesen (red.): Svalbard fra ingenmannsland til del av Norge. SMU rapport nr. 3/95. Trondheim Rolf Tamnes: Svalbard og stormaktene. Fra ingenmannsland til Kald Krig Forsvarsstudier nr. 7/1991. Oslo Tuck, 1981 James A. Tuck: «Basque Whalers in Southern Labrador, Canada.» I: Early European Exploitation of the Northern Atlantic , Groningen 1981: s Tromsø Skipperforening, 1929 Ulfsby, 1997 Ulfstein, 1995 Tromsø Skipperforening: Utdrag av Tromsø og omegns sjøfartshistorie. Tromsø Inez Boon Ulfsby (red.): Willem Barentsz siste. Etter Gerrit de Veers beskrivelse fra Oslo Geir Ulfstein: The Svalbard Treaty. From Terra Nullius to Norwegian Sovereignty. Scandinavian University Press Ulvensøen, 1991 Jon Ulvensøen: Brennpunkt nord. Værtjenestekrigen Forsvarsmuseets småskrift nr. 6. Oslo Varming, 1990 Henrik Varming: «Svalbards historiske kartografi.» I: NAVF, 1990, s Vatten, 1980 Ole Vatten: Longyearbyen Et norsk samfunns oppbygging og utvikling. Hovedoppgave i historie. Trondheim, 1980.

12 12 Vaughan, 1994 Richard Vaughan: The Arctic: A History. Stroud Vollan, 1985 Odd Vollan: Selfangst i Norden. På svaberg og fast is. Bd. I. Ålesund Vollan, 1986 Odd Vollan: Selfangst i Norden. Mot isdekt hav. Bd. II. Ålesund Wallis, 1984 Helen Wallis: «England s Search for the Northern Passages in the 16th and Early 17th Centuries.» I: Rey, 1984: s Wandrup, 1995 Fredrik Wandrup: Olaf Bull og hans samtid. Oslo Wieder, 1919 Winsnes, 1942 Wråkberg, 1993 Wråkberg, 1995 Wråkberg, 1999 F.C. Wieder: The Dutch Discovery and Mapping of Spitsbergen. Amsterdam A.H. Winsnes (red.): Nansens Røst. Artikler og taler av Fridtjof Nansen. Bd. I, Oslo Urban Wråkberg: «Where Science Turns into Sports and Politics. The Decline of Swedish Polar Research in the Early 20th Century.» I: S. Lindqvist (red.): Center on the Periphery: Historical Aspects of 20th Century Swedish Physics. Canton, Mass. 1993, s Urban Wråkberg: Vetenskapens vikingatåg. Perspektiv på svensk polarforskning Institutionen för idé och lärdomshistoria, skrifter nr. 12. Uppsala Urban Wråkberg (ed.): The Centennial of S.A. Andrée s North Pole Expedition. Proceedings of a Conference on S.A. Andrée and the Agenda for Social Science Research of the Polar Regions. Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm Ytreberg, 1946 Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. Bd. I. Oslo Ytreberg, 1962 Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. Bd. II. Tromsø Østreng, 1974 Willy Østreng: Økonomi og politisk suverenitet. Interessespillet om Svalbards politiske status. Universitetsforlaget Østreng 1975 Willy Østreng: Det politiske Svalbard. Oslo Ågren, 1985 Kurt Ågren: Et nytt Europa Aschehougs verdenshistorie, bd. 8. Oslo 1985.

Universitetsgt. 18, 0164 Oslo Tlf. 22 20 01 40 www.antikvariat.net Følg oss på

Universitetsgt. 18, 0164 Oslo Tlf. 22 20 01 40 www.antikvariat.net Følg oss på Universitetsgt. 18, 0164 Oslo Tlf. 22 20 01 40 www.antikvariat.net Følg oss på Juni 2012 INNHOLD SIDE Skjønnlitteratur 1 Lyrikk 6 Barnebøker 7 Litteraturhistorie. Bokvesen 8 Folkeminne og eventyr 9 Topografi,

Detaljer

Call for Annual Meeting 2013 NVP

Call for Annual Meeting 2013 NVP Call for Annual Meeting 2013 NVP Location: Isdammen 1, Longyearbyen, Svalbard, Norway Time: 29th of August 2013, 10:00 13:00 Chair: The President of the Norwegian Scientific Academy for Polar Research,

Detaljer

Polarfarerens ABC. Suksessfaktorene for de geografiske oppdagelsene og det kartografiske arbeidet på den andre norske polarferden med Fram

Polarfarerens ABC. Suksessfaktorene for de geografiske oppdagelsene og det kartografiske arbeidet på den andre norske polarferden med Fram Polarfarerens ABC Suksessfaktorene for de geografiske oppdagelsene og det kartografiske arbeidet på den andre norske polarferden med Fram Eirik Djønne Masteroppgave ved Institutt for arkeologi, konservering

Detaljer

VELKOMMEN TIL MITT BIBLIOTEK! Kjære leser!

VELKOMMEN TIL MITT BIBLIOTEK! Kjære leser! VELKOMMEN TIL MITT BIBLIOTEK! Kjære leser! Her vil du finne et meget omfattende kilderegister over sakprosabøker, et sylkort register over internettsteder og en kjapp presentasjon av noen av inspirasjonskildene

Detaljer

TELEKOMMUNIKASJONER PÅ SPITSBERGEN 1911-1935

TELEKOMMUNIKASJONER PÅ SPITSBERGEN 1911-1935 TELEKOMMUNIKASJONER PÅ SPITSBERGEN 1911-1935 Oddvar M. Ulvang Hovedfagsoppgave i historie høsten 2000 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for historie Universitetet i Tromsø Forord Når jeg nå

Detaljer

Smeerenburg Gravneset. Europas første "oljeeventyr" SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD. Av Kristin Prestvold MILJØVERNAVDELINGEN N-9170 LONGYEARBYEN

Smeerenburg Gravneset. Europas første oljeeventyr SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD. Av Kristin Prestvold MILJØVERNAVDELINGEN N-9170 LONGYEARBYEN Smeerenburg Gravneset SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD MILJØVERNAVDELINGEN N-9170 LONGYEARBYEN www.sysselmannen.no Den vest-europeiske hvalfangstperioden på 16- og 1700-tallet har etterlatt seg mange spor på Svalbard

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

Reiseschilderungen (Skr 10-41)

Reiseschilderungen (Skr 10-41) Norwegische Bücher Primär- und Sekundärliteratur Reiseschilderungen (Skr 10-41) Fröberg, Paul Smärtans och Kärlekens Kavaljer (från C. W. Böttigers ungdom) Skr 10 Isaac Marcus Boktr.-Aktierolag, Stockholm

Detaljer

KATALOG PRIORITERTE KULTURMINNER OG KULTURMILJØER PA SVALBARD

KATALOG PRIORITERTE KULTURMINNER OG KULTURMILJØER PA SVALBARD KATALOG PRIORITERTE KULTURMINNER OG KULTURMILJØER PA SVALBARD Versjon 1.1 (2013) Irene Skauen Sandodden Sysselmannen på Svalbard Katalog prioriterte kulturminner og kulturmiljøer på Svalbard, versjon 1.1

Detaljer

Varme visjoner og frosne fremskritt. Om fryseteknologi i Norge, ca. 1920-1965

Varme visjoner og frosne fremskritt. Om fryseteknologi i Norge, ca. 1920-1965 Terje Finstad Varme visjoner og frosne fremskritt. Om fryseteknologi i Norge, ca. 1920-1965 Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, september 2011 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter

norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter Historiestudentenes tidsskrift, UiO nr 4-2008 5. årgang kr 50,- norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter Hilde Ibsen: Hvor tok miljøhistorien veien? Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen: Miljøhistorie:

Detaljer

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene IFS Insights 2/2014 NOV Andreas Østhagen Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene Institutt for forsvarsstudier og IFS Insights Institutt for forsvarsstudier (IFS) er en del av Forsvares høgskole

Detaljer

Ref. # Lang. Section Title Author Date Loaned Keywords

Ref. # Lang. Section Title Author Date Loaned Keywords 6385 D Dansk Paa havet med Herren Bullen, Frank T. 1924 3725 D Dansk Mens England sov Churchill, Winston S. 1939 Arms and the Covenant 6386 D Dansk Saving Private Ryan Collins, Max Allan 1998 Saving Private

Detaljer

David Maximilian Graatrud Da Discoverer II styrtet på Svalbard Stormaktsspillet om den første satellitten som returnerte fra bane i verdensrommet

David Maximilian Graatrud Da Discoverer II styrtet på Svalbard Stormaktsspillet om den første satellitten som returnerte fra bane i verdensrommet David Maximilian Graatrud David Maximilian Graatrud Da Discoverer II styrtet på Svalbard Stormaktsspillet om den første satellitten som returnerte fra bane i verdensrommet Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Årsmelding Annual Report FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE

Årsmelding Annual Report FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE 1 Årsmelding Annual Report 2013 FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE FNI: Research on international environmental, energy and resource management politics Con tten tts FNI: Forskning på

Detaljer

Sten Sparre Nilson. Bibliografi 1938-2001

Sten Sparre Nilson. Bibliografi 1938-2001 Sten Sparre Nilson Bibliografi 1938-2001 Utarbeidet av Bredo Berntsen Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap Oslo 2001 1 Forord Statsvitenskap har i mange år vært et

Detaljer

INVITERTE EKSPONATER.

INVITERTE EKSPONATER. Utstillerliste INVITERTE EKSPONATER. Utstillingskomiteen har hatt utgangspunkt i to historiske fakta i forhold til utvelgelsen av inviterte eksponater: 1. 200 års Grunnlovsjubileum 2. 200 år med innbyrdes

Detaljer

Arkeologisk institutt Universitetet i Bergen

Arkeologisk institutt Universitetet i Bergen Arkeologisk institutt Universitetet i Bergen 1 Omslagstegning: Ole-Magne Nøttveit 2 ANSATTE Året 2006 har vært et aktivt og produktivt år ved Arkeologisk institutt på både undervisnings- og forskningssiden,

Detaljer

Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Biblioteket Nye bøker januar - mars 2015

Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Biblioteket Nye bøker januar - mars 2015 Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Biblioteket Nye bøker januar - mars 2015 140 Særskilte filosofiske systemer 149.97 Ly Lyon, David Postmodernity / David Lyon. - Buckingham : Open University Press, 1994.

Detaljer

FÖR VETENSKAP, KONST OCH INDUSTRI UTGIVEN AV LETTERSTEDTSKA FÖRENINGEN. Teija Tiilikainen. Intervju med Erkki Tuomioja. Bokessä om Harald Moltke

FÖR VETENSKAP, KONST OCH INDUSTRI UTGIVEN AV LETTERSTEDTSKA FÖRENINGEN. Teija Tiilikainen. Intervju med Erkki Tuomioja. Bokessä om Harald Moltke NORDISK TIDSKRIFT 2009 2012 HÄFTE 2 1 FÖR VETENSKAP, KONST OCH INDUSTRI UTGIVEN AV LETTERSTEDTSKA FÖRENINGEN c Arktis Nordisk och säkerhet Antarktis förr Nya och prövningar: nu: c Roald Karin Amundsen

Detaljer

6. 1809-1983: Noen sluttord

6. 1809-1983: Noen sluttord 6. 1809-1983: Noen sluttord Helseforvaltningen var, som helsevesenet selv, svært liten, svært lite spesialisert og ikke spesielt profesjonalisert i starten, altså i tiden omkring adskillelsen fra Danmark.

Detaljer

Årsrapport 2010. Det tverrfakultære forskningsområdet Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder

Årsrapport 2010. Det tverrfakultære forskningsområdet Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder Årsrapport 2010 Det tverrfakultære forskningsområdet Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder Godkjent av styringsgruppen for Kultrans 4. april 2011 S01/11 Innhold 1 Om Kultrans... 2 2

Detaljer

Oversikt over norsk flylitteratur

Oversikt over norsk flylitteratur Aftenposten/NAK Hjalmar Riiser-Larsen 1890-1965 Minnehefte Oslo 1965 Alne, Jan Magne m.fl. Oslo Flyveklubb 50 år 1936-86 Jubileumshefte Oslo 1986 Amundsen, Roald Gjennom luften til 88 nord Nordpolsflukten

Detaljer

Katalog 103. Messekatalog Litteraturhuset i Oslo 10. 12. oktober 2014. www. nynorskantikvariat. no

Katalog 103. Messekatalog Litteraturhuset i Oslo 10. 12. oktober 2014. www. nynorskantikvariat. no Katalog 103 Messekatalog Litteraturhuset i Oslo 10. 12. oktober 2014 www. nynorskantikvariat. no Katalog 103 Antikvarbokhandlarmesse 10. 12. oktober 2014 Litteraturhuset i Oslo Norsk Antikvarbokhandlerforening

Detaljer

NORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER BULLETIN

NORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER BULLETIN NORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER BULLETIN VOL. 15-16 MAI 2014 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER S. 2 ÅRETS BULLETIN S. 2 GENERELL INFORMASJON S. 3 DEN AVTROPPENDE LEDEREN HAR

Detaljer

CURRICULUM VITAE LIV HELENE WILLUMSEN. Født Stokmarknes i Vesterålen 3.09.1948. Oppvokst i Bø i Vesterålen

CURRICULUM VITAE LIV HELENE WILLUMSEN. Født Stokmarknes i Vesterålen 3.09.1948. Oppvokst i Bø i Vesterålen CURRICULUM VITAE LIV HELENE WILLUMSEN Født Stokmarknes i Vesterålen 3.09.1948 Oppvokst i Bø i Vesterålen Sivil status: Gift, 2 barn, født 1980 og 1986 Utdannelse Ph.D.-grad i historie, 2008, University

Detaljer

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009 Pensumliste høstsemesteret 2009 Oppdatert 17.08.09 Dette er en pensumliste for alle emner, sortert på emnenavn og kode. Du finner emnenavn og kode for ditt studium i studiehåndboka 2009-2010. Anvendt mikro,

Detaljer

Abrahamsen, Samuel 1954. «The English-Scottish and the Scandinavian Ballads». Edda 54, s. 123 129.

Abrahamsen, Samuel 1954. «The English-Scottish and the Scandinavian Ballads». Edda 54, s. 123 129. Selektiv bibliografi om norsk vokal folkemusikk (Selective bibliography on Norwegian Folk Song Tradition) Irene Bergheim og Astrid Nora Ressem, 2007. Oppdatert: mars 2008, desember 2009. BØKER OG ARTIKLER:

Detaljer

*The Saami - Samisk - Sámi* Saamiblog

*The Saami - Samisk - Sámi* Saamiblog *The Saami - Samisk - Sámi*: Pre - Christian Sami Religion, Shamans and Gods - Fø... Side 1 av 18 *The Saami - Samisk - Sámi* Saamiblog Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2.

Detaljer

Conversion of Scandinavia

Conversion of Scandinavia 1 19.10.2014 Conversion of Scandinavia Sæbjørg Walaker Nordeide Introduksjon Ifølge Vita Anskarii auctore Rimberta skal det ha vært gjort forsøk på å kristne 1 folk i Skandinavia allerede på 800-tallet,

Detaljer