SOURCES AND LITERATURE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOURCES AND LITERATURE"

Transkript

1 1 SOURCES AND LITERATURE From Thor B. Arlov, 2003: Svalbards historie. Trondheim Agnarsdóttir, 2001 Amundsen, 1930 Anna Agnarsdóttir (ed.): Voyages and exploration in the North Atlantic from the Middle Ages to the XVIIth Century. 2. utg., Reykjavik Roald Amundsen: Roald Amundsens opdagelsesreiser. Bd. IV: Nordpolen. Oslo Amundsen, 1984 Birger Amundsen (red.): Svalbardboka Tromsø Amundsen, 1989 Birger Amundsen (red.): Svalbardboka 3. Tromsø Amundsen, 1994 Birger Amundsen: «Den hemmelige flyulykka.» I: B. Amundsen: Svalbardboka 4, Tromsø 1994, s Amundsen, 2001 Birger Amundsen: Svart hvitt. Tromsø Andrée o.a., 1930 Andresen, 1994 Arentz, 1995 Arlov, 1987 Arlov o.a., 1987 Arlov, 1988 Arlov, 1989 S.A. Andrée, K. Frænkel og N. Strindberg: Med Ørnen mot polen. Andrées polarekspedisjon Utgitt av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Oslo Astri Andresen: Handelsfolk og fiskerbønder Tromsø gjennom år, bd. 2. Tromsø Roald Arentz: «Den geofysiske stasjon på Kvadehuken (Quade Hook) » I: Sørheim & Johannesen, 1995, s Thor B. Arlov: «Nytt lys over Svalbards oppdagelse?» Heimen, nr. 2/1987, s Thor B. Arlov & Steinar Supphellen: Forelesninger i arktisk historie. Rapport nr. 2 fra Svalbardprosjektet. Trondheim Thor B. Arlov: Svalbard i historiografisk lys. Norsk Polarinstitutt, Medd. nr Oslo Thor B. Arlov (red.): Studier i arktisk kulturhistorier. Rapport nr. 3 fra Svalbardprosjektet. Trondheim Arlov o.a., 1991 Thor B. Arlov (red.): Store Norske 75 år. Longyearbyen Arlov, 1993 Thor B. Arlov: «Whaling and Sovereignty. The rôle of whaling in the struggle for supremacy over Svalbard (Spitsbergen).» I: Basberg o.a., 1993, s

2 2 Arlov, 1994 Arlov, 1995 Thor B. Arlov: Ishavsfangsten fra Bergen Trondheim, Thor B. Arlov: «Fem teser om Svalbards historie.» I: Sørheim & Johannesen, 1995, s Arlov & Holm, 2001 Thor B. Arlov & Arne O. Holm (red.): Fra company town til folkestyre. Samfunnsbygging i Longyearbyen på 78º nord. Longyearbyen, Svalbard Samfunnsdrift AS Armstrong, 1965 Barkham, 1984 Barthelmess, 2000 Terence Armstrong: Russian settelement in the north. Cambridge Selma H. Barkham: «The Basque Whaling Establishments in Labrador A Summary.» I: Rey, 1984: s Klaus Barthelmess: The Bear Expeditions of the German Sea Fisheries Association as Camouflage for Secret German Government Plans to Occupy the Island, I: Ingi Sigurðsson & Jón Skaptason (red.): Aspects of Arctic and Sub Arctic History. Reykjavik Armstrong, 1984 Terence Armstrong: «In Search of a Sea Route to Siberia, » I: Rey, 1984, s Barr, 1986 Barr, 1995 Basberg o.a., 1993 Beaufoy, 1817 Belov, 1956 Berg, 1989 Susan Barr: «Ernest Mansfield drømmer, svindler, eventyrer og gentleman.» I: B. Amundsen (red.): Svalbardboka Tromsø 1986, s Susan Barr: «Staten, forskningen og Spitsbergen traktaten Om Norsk Polarinstitutts forgjengere før og etter 1920.» I: Sørheim & Johannesen, 1995, s B.L. Basberg, J.E. Ringstad & E. Wexelsen (red.): Whaling and History. Perspectives on the Evolution of the Industry. Sandefjord Col. M. Beaufoy: «Queries respecting the Probability of reaching from the Island of Spitzbergen the North Pole, by Means of Rein Deer, during the Winter; and answered by Persons who wintered there.» Annals of Philosophy,Vol. IX, No. V, s London M.I. Belov: Arktitsjeskoe moreplavanie s drevnejshikh vremen do serediny XIX veka. Istorija otkrytija i osvoenija Severnogo morskogo puti, Vol. I. Moskva Leningrad Kjell Berg: «Fangsmannsberetninga og mannsidealet.» I: Amundsen, 1989, s

3 3 Berg, 1995 Roald Berg: Norge på egen hånd Norsk utenrikspolitikks historie, bd. 2. Universitetsforlaget Berg, 1995b Roald Berg: «Spitsbergen saken: Forberedelsene » I: Sørheim & Johannesen, 1995, s Bernshtam, 1978 Berton, 1988 Bjerck, 1999 Bjerck, 2000 Bjøl, 1979 Blom, 1984 Tatjana A. Bernshtam: Pomory. Formirovanie gruppy i sistema khozjajstva. Leningrad Pierre Berton: The Arctic Grail. The Search for the North West Passage and the North Pole New York Hein B. Bjerck: Prosjekt Steinalder på Svalbard? Revurdering av tidligere funn og resultater fra nyere undersøkelser. Sysselmannens rapportserie nr. 1/1999. Hein B. Bjerck: Stone Age settlement on Svalbard? A re evaluation of previous finds and the result of a recent field survey. Polar Record, 36 (197): s , Erling Bjøl: Den tapte tid. Vår tids kulturhistorie Oslo Grethe A. Blom: «The Participation of the Kings in the Early Norwegian Sailing to Bjarmeland...». I: Rey, 1984: s Bomann Larsen, 1993 Bomann Larsen, 1995 Bonner, 1982 Braat, 1984 Braudel, 1984 Brekke & Egeland, 1994 Børde, 1983 Capelotti, 1997 Tor Bomann Larsen: Den evige sne. En skihistorie om Norge. Oslo Tor Bomann Larsen: Roald Amundsen. En biografi. Oslo W. Nigel Bonner: Seals and Man. A Study of Interactions. Washington J. Braat: «Dutch Activities in the North and the Arctic During the 16th and 17th Centuries.» I: Rey, 1984: s Fernand Braudel: The Perspective of the World. Civilization and Capitalism 15th 18th Century, Vol. III. London, Asgeir Brekke & Alv Egeland: Nordlyset kulturarv og vitenskap. Oslo Haakon Børde (red.): Svalbard og havområdene. Bygd og by i Norge. Oslo Peter J. Capelotti: The Wellman Polar Airship Expeditions at Virgohamna, Danskøya, Svalbard a study in aerospace archaeology.

4 4 Norsk Polarinstitutt Meddelelser No. 145, Oslo Christensen, 1983 Christensen & Pedersen, 1995 Chochorowski & Jasinski, 1990 Christiansson & Simonsen, 1970 Cipolla, 1982 Conway, 1897 Conway, 1906 Dalgård, 1962 Daling, 1995 D Anglure, 1984 Danielsen, 1964 Pål Christensen: «En eksklusiv prateklubb»? Bedriftsutvalget ved Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S Hovedoppgave i historie. Tromsø Pål Christensen & Gunnar Pedersen: Ishavsfolk, arbeidsfolk og fintfolk. Tromsø gjennom år, bd. 3. Tromsø J. Chochorowski & M.E. Jasinski: Archaeology on Svalbard Survey Work Tromura Kulturhistorie nr. 18. Tromsø H. Christiansson & P. Simonsen: «Stone Age Finds from Spitsbergen.» Acta Borealia, B. Humaniora, nr. 11, Tromsø Carlo M. Cipolla: Det førindustriell Europa. Økonomi og samfunn Universitetsforlaget William Martin Conway: The First Crossing of Spitsbergen. London William Martin Conway: No Man s Land. A History of Spitsbergen from its Discovery in 1596 to the Beginning of the Scientific Exploration of the Country. London Sune Dalgård: Dansk norsk hvalfangst En studie over Danmark Norges stilling europæisk i merkantil expansion. København Unn Kristin Daling: Ei soge om eit statsføretak. Norsk Koksverk A/S Rapport nr. 10 fra Mo i Rana prosjektet. Trondheim Bernard S. d Anglure: «The Route to China: Northern Europe s Arctic Delusions.» I: Rey, 1984: s Egil Danielsen: Norge Sovjetunionen. Norges utenrikspolitikk overfor Sovjetunionen Universitetsforlaget Dannevig, 1984 Petter Dannevig: «Tanker omkring jubileet for Polaråret » I: Amundsen, De Jong, 1978 De Jong, 1979 De Veer, 1598 Cornelis de Jong: Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart, deel II. Johannesburg Cornelis de Jong: Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart, deel III. Johannesburg Gerrit de Veer: Waerachtige beschryvinge van drie seylagien. Amsterdam (Se Ulfsby, 1997.)

5 5 Dilke, 1984 Dole, 1922 Drivenes, 1992 Drivenes, 1993 Drivenes, 1995 O.A.W. Dilke: «Geographical Perceptions of the Northe in Pomponius Mela and Ptolemy.» I: Rey, 1984: s Nathaniel H. Dole: America in Spitsbergen. The Romance of an Arctic Coal Mine. Vol. I II. Boston, Einar Arne Drivenes: «La Recherche forskningsekspedisjonen Frankrike glemte.» Historisk Tidsskrift, nr. 1/1992. Universitetsforlaget Einar Arne Drivenes: «Polarforskning vitenskap eller politikk?» Ottar, nr. 4/1993, s Tromsø Einar Arne Drivenes: «Adolf Hoel ishavsimperialist og polarideolog.» I: Sørheim & Johannesen, 1995, s Dufferin, 1903 Lord Dufferin: Letters from High Latitudes. 11. utg. London Dukes, 1990 Paul Dukes: The Making of Russian Absolutism London Eriksen, 1989 Knut Einar Eriksen: «Svalbardspørsmålet fra krig til kald krig.» I: T. Berg & H.Ø. Pharo (red.): Historiker og veileder. Festskrift til Jakob Sverdrup, s Oslo, 1989 Evjen, 1993 Evjen, 1996 Bjørg Evjen: «Utenlandske naboer ved Isfjorden på Svalbard.» Ottar, nr. 4/93, s Tromsø, Bjørg Evjen: Longyearbyen Fra arktisk arbeidsplass til etablert industrisamfunn? Doktoravhandling. Tromsø Fjærli, 1971 Eystein Fjærli: Krigens Svalbard. Oslo Fleischer, 1983 Carl August Fleischer: «Grensene i havet.» I: Børde, 1983, s Fleming, 2001 Fergus Fleming: Barrow s Boys. 3. utg. London Friedman, 1995 Gjelsvik o.a., 1978 Gnilorybov, 1988 Robert Marc Friedman: «Background to the Establishment of Norsk Polarinstitutt: Postwar Scientific and Political Agendas.» I: Sørheim & Johannesen, 1995, s Tore Gjelsvik o.a. (red.): Norsk Polarinstitutt. 50 år i statens tjeneste. Oslo Nikolaj A. Gnilorybov: Ugolnye shakhty na Shpitsbergene. Moskva Gran o.a., 1993 J.W. Gran o.a. (red.): Den katolske kirke i Norge, Oslo Greve, 1973 Tim Greve: Fridtjof Nansen Oslo 1973.

6 6 Gunnes, 1976 Hacquebord, 1984 Hanoa, 1993 Hauan, 1989 Erik Gunnes: Rikssamling og kristning Cappelens Norgeshistorie, bd. 2. Oslo Louwrens Hacquebord: Smeerenburg het verblijf van Nederlandse walvisvaarders op de westkust van Spitsbergen in de 17de eeuw. Groningen Rolf Hanoa: Kings Bay Kull Comp. A/S Fra gruvedrift til forskningsservice på Svalbard. Oslo Marit A. Hauan: «Og jeg husker mang en kvinne...» I: Amundsen, 1989, s Hauan, 1990 Marit A. Hauan: «Fangstmannen.» I: NAVF, 1990, s Hoel, 1966 Holtsmark, 1993 Adolf Hoel: Svalbard. Svalbards historie Bd. I III, Oslo Sven G. Holtsmark: A Soviet Grab for the High North? USSR, Svalbard and Northern Norway Forsvarsstudier nr. 7/1993. Oslo Holtsmark, 1995 Sven G. Holtsmark: «Sovjetunionen, Svalbard og Norge » I: Sørheim & Johannesen, 1995, s Holtsmark, 1995b Hultgreen, 2000 Isachsen, 1921 Sven G. Holtsmark (red.): Norge og Sovjetunionen En utenrikspolitisk dokumentasjon. (Kildeutgave) Oslo Tora Hultgreen: Den russiske fangsten på Svalbard. En reanalyse av arkeologiske og historiske kilder. Doktoravhandling, Universitetet i Tromsø Gunnar Isachsen: «Folk, fangst og færder, nordmennene paa Spitsbergen og Ishavet.» Det norske geografiske selskabs aarbok , Kristiania 1921, s Jackson, 1978 Gordon Jackson: The British Whaling Trade. London Jasinski & Ovsjannikov, 1993 Jasinski, 1993 Johannessen, 1995 Marek E. Jasinski & Oleg V. Ovsjannikov: «Russian hunting in the European Arctic seas according to available documentary sources.» I: Jasinski, 1993, Vol. II. Marek E. Jasinski: Pomors in Grumant. Archaeological studies of Russian hunting stations in Svalbard. Vol. I II. Doktoravhandling, Universitetet i Tromsø Leif Johnny Johannessen (red.): Nye studier i Svalbards historie. SMU

7 7 rapport nr. 2/95. Trondheim Johannessen, 1996 Leif Johnny Johannesen: Den nasjonale selvhevdelses vei. Svalbardsaken i norsk politikk Hovedoppgave i historie. Trondheim Jørgensen, 1994 Roger Jørgensen: Kommersiell kvalfangst i Nord Norge på 1600 tallet. Tromura Kulturhistorie nr. 26. Tromsø Kan, 1988 Keilhau, 1831 Aleksander Kan: Naboskap under kald krig og perestrojka. Forholdet Norge Sovjet sett fra Maoskva. Forsvarsstudier nr. 6/1988. Oslo B.M. Keilhau: Reise i Øst og Vest Finmarken, samt til Beeren Eiland og Spitsbergen, i Aarene 1827 og Christiania Keilhau, 1938 W. Keilhau: Det norske folks liv og historie, bd. 11, Oslo Kharitonov, 1849 A. Kharitonov: Arkhangel skie promyšlenniki na Grumante (Špicbergene). Otečestvennye zapiski, XVI, Kirwan, 1962 Lawrence P. Kirwan: A History of Polar Exploration. New York Koenigsberger, 1987 H.G. Koenigsberger: Early Modern Europe London Kristiansen, 1995 Lamont, 1876 Tom Kristiansen: «Storbritannia og den norske Spitsbergenoffensiven ». I: Sørheim & Johannesen, 1995, s James Lamont: Yachting in the Arctic Seas, or Notes on Five Voyages of Sport and Discovery in the Neighbourhood of Spitzbergen and Novaya Zemlya. London Larsen, 1987 Thor Larsen: Isbjørnen nomade i nord. Oslo, LeHuenen, 1984 Liljequist, 1993 Lindquist, 1993 Joseph LeHuenen: «The Role of the Basque, Breton and Norman Cod Fishermen in the Discovery of North America from the 16th to the End of the 18th Century.» I: Rey, 1984: s Gösta H. Liljequist: High Latitudes. A History of Swedish Polar Travels and Research. Stockholm Ole Lindquist: «Whaling by Peasant Fishermen in Norway, Orkney, Shetland, the Faeroe Islands, Iceland and Norse Greenland...» I: Basberg o.a., 1993: s Lund, Thoralv Lund: Kalde krigsår. Svalbard Tromsø Lunden, 1980 Siri Sverdrup Lunden: «Grumant or Broun? Previous Russian Names for Spitsbergen.» Scando Slavica, t. 26, 1980: s Lund Mathiesen, Ivar Lund Mathiesen: Grubesamfunnene på Spitsbergen

8 Oslo Lønø, 1972 Odd Lønø: Norske fangstmenns overvintringer. Del I 1795 til Norsk Polarinstitutt, Medd. nr Oslo Lønø, 1976 Odd Lønø: Norske fangstmenns overvintringer. Del III Norsk Polarinstitutt, Medd. nr Oslo Mathisen, Mikalsen, 1995 Moe, 1983 Trygve Mathisen: Svalbard i internasjonal politikk Oslo Hanne Mikalsen: The Scottish Spitsbergen Syndicate og The Northern Exploration Company på Svalbard (Mskr.). Oslo Arild Moe: Utenrikspolitiske rammebetingelser og norsk Svalbard politikk. Fridtjof Nansens institutt, Oslo Moe, 1984 Arild Moe: «Forskning og politikk på Svalbard.» I: Amundsen, 1984, s Moland & Riste, 1997 Muller, 1874 Naber, 1924 Naber, 1930 Arnfinn Moland & Olav Riste: Strengt hemmelig. Norsk etterretningstjeneste Oslo Samuel Muller: Geschiedenis der Noordsche Compagnie. Utrecht S.P. l Honoré Naber (red.): Hessel Gerritsz. Beshryvinghe van der Samoyeden Landt en Histoire du pays nommé Spitsberghe. Linschoten Vereeniging, XXIII. Gravenhage S.P. l Honoré Naber: Walvischvaarten, owerwinteringen en jachtbedrijven in het Hooge Noorden Utrecht Nansen, 1911 Fridtjof Nansen: Nord i tåkeheimen. Kristiania Nansen, 1941 NAVF, 1990 NEC, u.å. Nedkvitne, 1988 Nicolaysen, 1894 Fridtjof Nansen: En ferd til Spitsbergen. Nansen serien «Fra Svalbard til Kaukasus,» red. W. Werenskjold. (1. utg ) Oslo NAVF: Forskning om mennesker på Svalbard. Seminarrapport. Oslo, The Northern Exploration Company: Samling av trykte dokumenter. I Tromsø Museum. London u.å. Arnved Nedkvitne: «Men Bønderne seilt og Jægterne for.» Nordnorsk og vestnorsk kystøkonomi Universitetsforlaget O. Nicolaysen: «Ishavsfangsten på Tromsø og Hammerfest i dens Begyndelse og Udvikling.» Norsk Fiskeritidende, Aarg. 13, s Bergen 1894.

9 9 Nielsen, 1991 Nielsen, 1992 Niemi, 1992 Jens Petter Nielsen: «Ønsket tsaren en isfri havn i nord?» Historisk tidsskrift, nr. 4/1991, s Universitetsforlaget Jens Petter Nielsen: «Den norske trussel. Et lite kjent aspekt ved de russisk norske forbindelser » I: Niemi, 1992, s Einar Niemi (red.): Pomor. Nord Norge og Nord Russland gjennom tusen år. Oslo Niemi, 1992a Einar Niemi: «Naboer gjennom tusen år.» I: Niemi, 1992, s Niemi, 1993 Einar Niemi: «Modern Whaling on the Norwegian Arctic Coast Origin, Development and the Local Society.» I: Basberg o.a., 1993, s Nissen, 1941 Pope, 2001 Kristian Nissen: «Recherche ekspedisjonen. Et hundreårsminne.» Norsk Geografisk Tidsskrift, bd. VIII, hft Oslo Peter Pope: Discovery and Memory: Zuan Caboto and the Norse in Newfoundland. I: Agnarsdóttir, 2001, s Norderhaug, 1984 Magnar Norderhaug: Svalbard. Universitetsforlaget, Pognon, 1984 Edmond Pognon: «Cosmology and Cartography.» I: Rey, 1984: s Pontoppidan, 1785 Rey, 1984 Carl Pontoppidan: Hval og Robbefangsten udi Straat Davis, ved Spitsbergen og under Eilandet Jan Mayen... København Louis Rey (red.): Unveiling the Arctic. (Arctic, vol. 37, no. 4.) Calgary Reymert, 1980 Per Kyrre Reymert: «Hammerfest Norges første ishavsby » Heimen, XVIII, s Reymert, 1999 Per Kyrre Reymert: Søren Zakariassen og det første kullet fra Svalbard. Ottar, nr. 5/1999, s Tromsø Riste, 1979 Olav Riste: «London regjeringa». Norge i krigsalliansen Bd. 2. Oslo Risting, 1922 Sigurd Risting: Av hvalfangstens historie. Kristiania Rossnes, 1989 Gustav Rossnes: «Russernes svalbardliv.» I: Amundsen, 1989, s Rossnes, 1989b Gustav Rossnes: «Småfangst; Egg og dunsanking på Svalbard.» I: Arlov, 1989, s

10 10 Rossnes, 1989c Gustav Rossnes: «Eggsanking på Bjørnøya.» I: Arlov, 1989, s Rossnes, 1993 Gustav Rossnes: Norsk overvintringsfangst på Svalbard Norsk Polarinstitutt, Medd. nr Oslo Rossnes, 1995 Rudmose Brown 1924 Ræstad, 1912 Gustav Rossnes: «Overvintringsfangst og bergverksdrift på Svalbard.» I: Johannesen, 1995, s Robert N. Rudmose Brown: A Naturalist at the Poles. The Life, Work & Voyages of Dr. W.S. Bruce. Philadelphia Arnold Ræstad: Norges høihetsret over Spitsbergen i ældre tid. Kristiania Sakshaug o.a., 1992 Egil Sakshaug o.a. (red.): Økosystem Barentshavet. Trondheim Savours, 1984 Ann Savours: «A Very Interesting Point in Geography: The 1773 Phipps Expedition Towards the North Pole.» I: Rey, 1984: s Scammell, 1989 Schilder, 1984 Scoresby, 1820 Sigurdsson, 1984 Singh, 1980 G.V. Scammell: The First Imperial Age. European Overseas Expansion c London Günter Schilder: «Development and Achievments of Dutch Northern Arctic Cartography in the 16th and 17th Centuries.» I: Rey, 1984: s William Scoresby: An Account of the Arctic Regions, with a History and Description of the Northern Whale Fishery. Vol. I II. Edinburgh Haraldur Sigurdsson: «Some Landmarks in Icelandic Cartography Down to the End of the 16th Century.» I: Rey, 1984: s Elen C. Singh: The Spitsbergen (Svalbard) Question: United States Foreign Policy, Universitetsforlaget Sivertsen, 1973 Jørgen Sivertsen: Hammerfest Hammerfest Shaljapin, 1992 Sergej Shaljapin: «Klostrene i Nord Russland.» Ottar, nr. 4/92, s Tromsø Skagestad, 1975 Odd Gunnar Skagestad: Norsk polarpolitikk. Oslo Starkov, 1991 Starkov, 1998 Vadim F. Starkov: Spitsbergen in the system of Russian Arctic seafaring. (Mskr.) Tromsø Vadim F. Starkov: Očerki istorii osvoenija Arktiki. Tom I: Špicbergen. Moskva 1998.

11 11 Steen, 1960 Storå, 1987 Sugden, 1992 E.A. Steen: Marinens operasjoner i arktiske farvann og i Island, på Grønland, Jan Mayen og Svalbard. Norges sjøkrig , bd. 7. Oslo Nils Storå: «Russian Walrus Hunting in Spitsbergen.» Études/Inuit/Studies, nr. 11(2), s David Sugden: Arctic and Antarctic. A Modern Geographical Synthesis. Oxford Sørensen, 1958 Lars Normann Sørensen: Henry Rudi, isbjørnkongen. Oslo Sørensen, 1996 Sørensen, 1993 Sørheim, 1995 Sørheim & Johannesen, 1995 Tamnes, 1991 Tore Sørensen: «Tyskeren som tapte sitt hjerte til Svalbard.» Svalbardposten, nr. 9/96 10/96. Øystein Sørensen: Fridtjof Nansen. Mannen og myten. Universitetsforlaget Roger Sørheim: «Spitsbergen kullkomiteen.» I: Sørheim & Johannesen, 1995, s R. Sørheim & L.J. Johannesen (red.): Svalbard fra ingenmannsland til del av Norge. SMU rapport nr. 3/95. Trondheim Rolf Tamnes: Svalbard og stormaktene. Fra ingenmannsland til Kald Krig Forsvarsstudier nr. 7/1991. Oslo Tuck, 1981 James A. Tuck: «Basque Whalers in Southern Labrador, Canada.» I: Early European Exploitation of the Northern Atlantic , Groningen 1981: s Tromsø Skipperforening, 1929 Ulfsby, 1997 Ulfstein, 1995 Tromsø Skipperforening: Utdrag av Tromsø og omegns sjøfartshistorie. Tromsø Inez Boon Ulfsby (red.): Willem Barentsz siste. Etter Gerrit de Veers beskrivelse fra Oslo Geir Ulfstein: The Svalbard Treaty. From Terra Nullius to Norwegian Sovereignty. Scandinavian University Press Ulvensøen, 1991 Jon Ulvensøen: Brennpunkt nord. Værtjenestekrigen Forsvarsmuseets småskrift nr. 6. Oslo Varming, 1990 Henrik Varming: «Svalbards historiske kartografi.» I: NAVF, 1990, s Vatten, 1980 Ole Vatten: Longyearbyen Et norsk samfunns oppbygging og utvikling. Hovedoppgave i historie. Trondheim, 1980.

12 12 Vaughan, 1994 Richard Vaughan: The Arctic: A History. Stroud Vollan, 1985 Odd Vollan: Selfangst i Norden. På svaberg og fast is. Bd. I. Ålesund Vollan, 1986 Odd Vollan: Selfangst i Norden. Mot isdekt hav. Bd. II. Ålesund Wallis, 1984 Helen Wallis: «England s Search for the Northern Passages in the 16th and Early 17th Centuries.» I: Rey, 1984: s Wandrup, 1995 Fredrik Wandrup: Olaf Bull og hans samtid. Oslo Wieder, 1919 Winsnes, 1942 Wråkberg, 1993 Wråkberg, 1995 Wråkberg, 1999 F.C. Wieder: The Dutch Discovery and Mapping of Spitsbergen. Amsterdam A.H. Winsnes (red.): Nansens Røst. Artikler og taler av Fridtjof Nansen. Bd. I, Oslo Urban Wråkberg: «Where Science Turns into Sports and Politics. The Decline of Swedish Polar Research in the Early 20th Century.» I: S. Lindqvist (red.): Center on the Periphery: Historical Aspects of 20th Century Swedish Physics. Canton, Mass. 1993, s Urban Wråkberg: Vetenskapens vikingatåg. Perspektiv på svensk polarforskning Institutionen för idé och lärdomshistoria, skrifter nr. 12. Uppsala Urban Wråkberg (ed.): The Centennial of S.A. Andrée s North Pole Expedition. Proceedings of a Conference on S.A. Andrée and the Agenda for Social Science Research of the Polar Regions. Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm Ytreberg, 1946 Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. Bd. I. Oslo Ytreberg, 1962 Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. Bd. II. Tromsø Østreng, 1974 Willy Østreng: Økonomi og politisk suverenitet. Interessespillet om Svalbards politiske status. Universitetsforlaget Østreng 1975 Willy Østreng: Det politiske Svalbard. Oslo Ågren, 1985 Kurt Ågren: Et nytt Europa Aschehougs verdenshistorie, bd. 8. Oslo 1985.

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Narrating the High North Svalbard-konferansen 6-9. september 2011

Narrating the High North Svalbard-konferansen 6-9. september 2011 Narrating the High North Svalbard-konferansen 6-9. september 2011 Arrangert av forskningsgruppa Narrating the High North (NHN) ved Universitetet i Tromsø i samarbeid med Svalbard Museum og Universitetsmuset

Detaljer

Norsk Polarinstitutts avisklipparkiv

Norsk Polarinstitutts avisklipparkiv Norsk Polarinstitutts avisklipparkiv Katalog over avisklipp samlet av Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser og Norsk Polarinstitutt fra slutten av 1920- tallet fram til tidlig på 2000-tallet Norsk Polarinstitutt

Detaljer

OM CARL S. SÆTHER OG HANS VIRKSOMHET s. 2. OM ARKIVET s. 3. TELEGRAMMER 1919-1942 s. 6. FULLMAKTER, BEVITNELSER, KONTRAKTER, SKJØTER 1912-1941 s.

OM CARL S. SÆTHER OG HANS VIRKSOMHET s. 2. OM ARKIVET s. 3. TELEGRAMMER 1919-1942 s. 6. FULLMAKTER, BEVITNELSER, KONTRAKTER, SKJØTER 1912-1941 s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE OM CARL S. SÆTHER OG HANS VIRKSOMHET s. 2 OM ARKIVET s. 3 Arkivet: KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER s. 5 Korrespondanse ordnet kronologisk etter år 1900-1942 s. 5 Korrespondanse og

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013.

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Bakgrunn Vår kunnskap om Polhavet er begrenset sammenlignet med våre andre havområder. Økt kunnskap

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Norge-Russland. Naboer gjennom 1000 år. Daniela Buchten Tatjana Dzjakson Jens Petter Nielsen. Redaktører

Norge-Russland. Naboer gjennom 1000 år. Daniela Buchten Tatjana Dzjakson Jens Petter Nielsen. Redaktører Norge-Russland Naboer gjennom 1000 år Redaktører Daniela Buchten Tatjana Dzjakson Jens Petter Nielsen Innhold Norge-Russland: Naboer gjennom 1000 år 13 Redaktørenes forord 14 Trekk fra de diplomatiske

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

PREMIELISTE. Norske Harehund Klubbers Forbund. Hallbjønnsekken Prøve periode: 05/11-2011 06/11-2011 101 10625/05 TINA

PREMIELISTE. Norske Harehund Klubbers Forbund. Hallbjønnsekken Prøve periode: 05/11-2011 06/11-2011 101 10625/05 TINA 1 101 10625/05 TINA Bang, Kjell, Laustøheia 20, 4519 Holum 102 15029/06 L R Pekka Blakstad, Kåre, Blakstad, 4820 Froland 103 15213/03 L. R Frøya Dale, Bjørnar, Dalskleiv, 4820 Froland 64 120 184 1 191

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

MINNETALE OVER PROFESSOR OLAV RISTE. holdt på møte 10. mars av professor Rolf Tamnes

MINNETALE OVER PROFESSOR OLAV RISTE. holdt på møte 10. mars av professor Rolf Tamnes MINNETALE OVER PROFESSOR OLAV RISTE holdt på møte 10. mars 2016 av professor Rolf Tamnes Professor Olav Riste gikk bort 21. juli 2015 i en alder av 82 år. Norsk historieforskning mistet med det en av sine

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

- Konfliktpotensialet

- Konfliktpotensialet Sjømilitære Samfunn Sjømaktseminar 28. - 29. august 2008 Ressursene i Barentshavet/Nordområdene - Konfliktpotensialet v/johan P. Barlindhaug Foredraget Ressurser og drivkrefter Industrielle og transportmessige

Detaljer

Spitsbergen. S v a l b a r d unntatt Sjørnøya - A rbeid erhistorie 1997. øs«sund. Kart: T.B. Arlov, 1996. 100 km. Hornsund. jny-london pålesun A

Spitsbergen. S v a l b a r d unntatt Sjørnøya - A rbeid erhistorie 1997. øs«sund. Kart: T.B. Arlov, 1996. 100 km. Hornsund. jny-london pålesun A A rbeid erhistorie 1997 100 km S v a l b a r d unntatt Sjørnøya - N ordauetlandet jny-london pålesun A Pyramiden Spitsbergen ilongyearbyeti øs«sund Hornsund Kart: T.B. Arlov, 1996. 59 THOR B. ARLOV Et

Detaljer

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen Svalbard 4 7 august 2015 Kart over Svalbard med seilingsruten for MS Nordstjernen. Tirsdag, 4. august 13:00, 78 10 N Longyearbyen Norsk bosetning og regnet som Svalbards

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode

Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode 24. September 2014 Torill Engen Skaugen, Avd. for klima og polar Foto: Carsten Egevang Illustrasjon: Trond Abrahamsen Foto: Lucie Strub-Klein/UNIS Politisk

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne 11007

Resultatliste for Feltskyting stevne 11007 Resultatliste for skyting stevne 11007 Greven 2009 26.04.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Bjørn Berven-Hansen Sola pistolklubb 100 2 Arne Johnny Gill 99 3 Dag Liestøl 99 4 Erik Karlson Tønsberg og Omegn

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi INNHOLD: FRA FORFATTERNE Paweł Urbanik Agnieszka Knyt Kapittel I. Ny stat. 1900 1905 ØYEBLIKK FRA BARNDOMMEN Fra:, Unge år. Erindringer fra århundreskiftet

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 LIK-MILA 2014-15 Mass start - unof f icial timing 2014-2015.xlsx Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 Espen Riktor 10 000 19:01 10 000 19:11 10 000 20:27 10 000 18:11 10

Detaljer

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark)

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) SØRØYFESTIVALEN 2007 Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) STØRST FISK ID FORNAVN ETTERNAVN KLUBB KG FISK 1 77 Jarle Brommeland H Bergen Havfiskefor. 25,060 2 69F Tore Jan Gismervik

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Menn 10 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Påmeldte: 1 Startende: 1 Kvinner 11-12 3 NOR20020703 Ingrid GRANDE Bodø CK 09:15:00 3524592 Påmeldte: 1 Startende: 1 Menn 11-12

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Kvinner Senior 1 Hasle Løren 6 7:15:27 Kristin Bærland KVINNER SENIOR 1 2:25:08,93 Line M. Gulliksen KVINNER SENIOR 2 2:25:09,39 Kirsti Ruud KVINNER SENIOR 3 2:25:09,64

Detaljer

Utfordringer i Barentsregionen

Utfordringer i Barentsregionen Holmsbu-seminaret Oslo, 5. september 2007 Utfordringer i Barentsregionen - Russland som stasingsområde v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Drivkreftene i nord Nordområdene er i det internasjonale fokus

Detaljer

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 46 46 95 100 336 9* 4 Hanne Rasch Ørlendingen 5 50 45

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

HADELAND SPORTSSKYTTERE Postboks Jaren. E-Post

HADELAND SPORTSSKYTTERE Postboks Jaren. E-Post HADELAND SPORTSSKYTTERE Postboks 27 2714 Jaren. E-Post tore.lovhaug@gran.kommune.no Stevne nr : 06008 Dato : 05.06.2005 Resultatlister til: Sted : Lygna Skytebane Norges skytterforbund 2 eks Ant. : Start

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned:

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned: ADELSKALENDER KVINNER (KT) Nr: Klasse: Navn: Bosted: opp: ned: Sum plassiffer: 1 KT Vanja Bergli Mo i Rana 1 1 2 2 KT Torunn Moe Alta 7 2 9 2 KT Annbjørg Svendal Bergen 3 6 9 4 KT June A. Røsbø Øksfjord

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng. 1. Per E Solbakken Norpapp 1121. 2. Steinar Karlsen Nordea 1264. 3. Terje Barkald Jil Grrud 1289

Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng. 1. Per E Solbakken Norpapp 1121. 2. Steinar Karlsen Nordea 1264. 3. Terje Barkald Jil Grrud 1289 Sommercup er nå ferdigspilt. resultater og totallister er klare... Neste delturnering spilles 21.-26.7, Heteslaget og er 6 serier. Bedrift: Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng 1. Per E Solbakken

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Adelskalenderen 2009 Sammenlagt opp og ned Menn, telemark

Adelskalenderen 2009 Sammenlagt opp og ned Menn, telemark Adelskalenderen 2009 Sammenlagt opp og ned Menn, telemark Nr. Navn: Bosted opp: ned: totalt: 1 Vegard Karlstrøm Langfjordbotn 3 4 7 2 Jon Vidar Bull Alta 8 12 20 3 Gorm Gunleiksrud Porsangmoen 21 2 23

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

side 1 Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen

side 1 Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen side 1 Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen Svalbard 21. august - 25. august 2015 Kart over Svalbard med seilingsruten for MS Nordstjernen. side 2 Fredag, 21. august, 17:00, 78 10 N Longyearbyen Norsk bosetning

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

NORGE I ARKTIS OG ANTARKTIS - GAMLE OG NYE UTFORDRINGER

NORGE I ARKTIS OG ANTARKTIS - GAMLE OG NYE UTFORDRINGER Odd Gunnar Skagestad - foredrag 28. mai 2014 (Frogner Seniorsenter, Schafteløkken) NORGE I ARKTIS OG ANTARKTIS - GAMLE OG NYE UTFORDRINGER PowerPoint-presentasjon: Plansjer 1 29 (s.6-20) Intro: Plansje

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT

OBJEKT NR Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 o Nordcap-kort fra S/S Kong Harald. Sendt til USA i 1904. Frimerket mangler. K-2 500,- 1002 o Nordcap-kort fra S/S Ragnvald Jarl. Sendt til

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt NOCLAS 1 3235918 U1 Ukjent løper NOTEAM 20:53 D14 år og yngre 3km 1 Silje Solhaug Mosaker Kalandseid 13:49 2 Anne Grete Karstad KIL-STIL-J99 14:23 00:34 2 Aarvik Nora Øvergaard Gneist 14:23 00:34 4 Ingvild

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Johanne Hundseid Etne 39 43 44 88 214 0,- Gave 1. Thomas Johnsen Brufladt Rosendal 41 39 44 93 217 0,- Gave 1. Linn Kvandal Røldal 43 43 47 96 229 0,- Gave 1. Lars Opheim

Detaljer

MX år Alta Lakselv Vardø Vadsø Nordreisa Kirkenes total pos start no. competitor Klubb r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 points 1 115

MX år Alta Lakselv Vardø Vadsø Nordreisa Kirkenes total pos start no. competitor Klubb r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 points 1 115 MX 85 11-12 år Alta Lakselv Vardø Vadsø Nordreisa Kirkenes total pos start no. competitor Klubb r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 points 1 115 Adrian Bjerkan Alta SSF 22 22 22 25 18 20 22 22 18 18 22

Detaljer

Resultater klassevis. Klasse: senior

Resultater klassevis. Klasse: senior Resultater klassevis Klasse: senior 1 Bore Anders Sverige 22 24 25 22 22 23 23 18 179 2 Anderson Martin Sverige 24 25 22 21 22 16 21 23 174 3 Rantonen Tero Finland 20 22 22 21 20 23 22 23 173 4 Lilleødegård

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Dok.dato: 30.06.2011. Dok.dato: 11.08.2011. Dok.dato: 17.08.2011

Dok.dato: 30.06.2011. Dok.dato: 11.08.2011. Dok.dato: 17.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2011-30.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.10.2011 nnkalling til dialogmøte 9. august 2011 ersonalmappe - 2010/310-6 1168/2011 30.06.2011 Rapport

Detaljer

Øvelse Navn Klubb Klasse Poeng Innertreff FIN Even Kristiansen Modum PK A FIN Jon Anders Skarseth NEPK A FIN Frank Kristensen Nome

Øvelse Navn Klubb Klasse Poeng Innertreff FIN Even Kristiansen Modum PK A FIN Jon Anders Skarseth NEPK A FIN Frank Kristensen Nome FIN Even Kristiansen Modum PK A 53 14 FIN Jon Anders Skarseth NEPK A 52 12 FIN Frank Kristensen Nome Pistolklubb A 48 10 FIN Rune Aalien Nesbyen Pistolklubb A 47 16 FIN Anders Gunbjørnsen Ringerike Pistolklubb

Detaljer