Årsberetning Generalforsamling på Skistua mandag 14. mars 2011 kl Stiftet 27. januar Org. nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010. www.skiklubben.no. Generalforsamling på Skistua mandag 14. mars 2011 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr."

Transkript

1 Årsberetning 2010 Generalforsamling på Skistua mandag 14. mars 2011 kl Stiftet 27. januar Org. nr

2 2 Årsberetning 2010

3 Generalforsamling på Skistua 14. mars 2011 kl Saksliste: 1) Godkjenning av innkalling 2) Valg av møteleder 3) Valg av to til å underskrive protokoll 4) Styrets beretning 5) Revidert regnskap 6) Innkomne forslag 7) Valg Valgkomiteens forslag fremlegges på generalforsamlingen. Etter generalforsamlingen avholdes medlemsmøte med servering og tema Gråkallen Skipark neste store løft for Skiklubben Årsberetning

4 Sak 4) Styrets årsberetning Styret og administrasjon 2010 På ordinær generalforsamling på Skistua den 8. mars 2010 ble følgende styre valgt: Leder Nelly Maske Styremedlemmer Anne Sophie Hunstad Thorvald Ianssen Eli Ystad Gunn Kari Hygen Just A Swensen Kjell Skarholt Skiinstruktørene Bymarkveteranene Varamedlemmer Randi Gilberg Hjelm-Hansen Nils Morten Nilssen Revisor Knut H Eriksen Klubben har hatt følgende administrasjon: Generalsekretær: Sverre Hosen og Gry Haug Binde Forretningsfører, samt ansvarlig for medlemsregisteret: Per Vinje Tilkallingshjelp: Rønnaug Mølmen og Bjørg Sliper Gråkallen Skisenter: Rikard Ottesen Gråkallen Skileik: Marthe Gjestland Rådet Mette Vestli, leder Fridtjof Anderssen Halfdan Carstens Kjetil Lehn Janicke Bratt Elvestad Kristin Svendsen Kjell Arne Thorvaldsen Gunhild Hoff Stuan Hans Petter Wollebæk Jan Pedersen Ketil Ekseth Bjørn Inge Haugan Carl Petter Brun Pål Arne Winsnes Randi Kjos-Hanssen Per Eriksen Kontrollkomiteen Vegard Stuan, leder Kristin Senderud Storli Tormod Anders Sletten Valgkomité Per Eriksen, leder Janicke Bratt Elvestad Truls Gjestland 4 Årsberetning 2010

5 Styremøter Det er i perioden holdt 10, styremøter. Foruten styrerepresentantene og varamenn innkalles leder i Rådet og forretningsfører, samt generalsekretær til styremøtene. De sistnevnte har tale-, men ikke stemmerett.. Noen av sakene som har vært til behandling i løpet av 2010 er: Drift av klubben Regnskap Skistua, og Stiftelsen Skistua Gråkallen Skipark, Lille Gråkallen Gråkallmedaljen Samarbeidet med Trondheim kommune Samarbeid fylkeskommunen og offentlige etater Samarbeid med andre lag og organisasjoner med tilknytning til marka Markarådet Medlemsverving Strategi- og kommunikasjonsplan Utarbeidelse av rutiner og retningslinjer for gjennomføring av klubbens aktiviteter Årsberetning 2010 I 2010 vil vi spesielt trekke fram arbeidet med Gråkallen Skipak som har vært en prioritert sak som også vil bli viktig i Administrasjon Sverre Hosen er fast ansatt som generalsekretær. I hans sykefravær har Gry Haug Binde fungert som generalsekretær fra september Per Vinje er forretningsfører og ansvarlig for medlemsregisteret. Bjørg Sliper og Rønnaug Mølmen har trådt til ved fravær/ ferieavvikling samt ved gjennomføring av våre arrangement. Det er stor aktivitet ved kontoret, vinter som sommer. Kontoret er betjent mandag til fredag, med offisiell åpningstid fra kl kl Aktivitetsmengden i Skiklubben er fortsatt økende, med enkelte nye tiltak i tillegg til utvidelse og forbedringer av gamle. Vår oppfyllelse av Skiklubbens formålsparagraf blir stadig bedre å arbeide for skiidrettens utbredelse og for allmenhetens ski- og turinteresse. Dette gjelder også for vår målsetting om å få alle på tur. Stadig flere Trondheimere bruker marka, enten hele året eller deler av året. Skiklubbens kontor fungerer som et nav for Bymarka og Trondheims øvrige markaområder. Hit kommer det daglig spørsmål om drift av markaområdene, hyttenes åpningstider, Hvem, hva, hvor i marka, løypekjøring, vær og føreforhold etc. Fra kontoret drives klubbens hjemmeside, og om vinteren er det daglig oppdatering av føremeldingen. Rådet På generalforsamlingen 2010 ble Representantskapet vedtatt omdannet til et rådgivende organ bestående av 16 ressurspersoner fra ulike områder innenfor Skiklubben og i samfunns- og næringslivet for øvrig. Rådsmedlemmene ble oppnevnt i ekstraordinær generalforsamling 3.mai. I første periode har et vært viktig for rådet å konstituere seg og å finne en egnet arbeidsform. Rådet ser det som viktig å bidra i strategiutviklingen, å bidra til å prioritere aktivitet, og å delta med konkret innsats innen utvalgte områder. Med utgangspunkt i rådet gjennomføres et arbeid for å utvikle en kommunikasjonsstrategi. Kommunikasjonsstrategien utvikles i fellesskap med styret, og ledes ved frivillig innsats av kommunikasjonsrådgiver Bjørg Bruset, Appareo Kommunikasjon. I tillegg til dette nevnes spesielt at det er etablert underutvalg med formål å skaffe sponsorer og å organisere aktivitet som gjør det attraktivt å være sponsor, samt ambassadørvirksomheten som blant annet omfatter uttesting av en vertskapsordning på Skistua i helgene med skiutleie, medlemsverving og informasjonsvirksomhet. Det har vært avholdt fire ordinære rådsmøter, i tillegg til arbeidsmøter i underutvalgene og i forbindelse med utvikling av kommunikasjonsstrategien. Økonomi Årets resultat i Skiklubben ble på kr som var noe mindre enn budsjettert. Total overskudd med Skiinstruktørene inkludert ble på kr Styret vurderer resultatet som som tilfredsstillende og mener økonomistyringen har vært god. Klubbens inntekter består i hovedsak av medlemskontingent, sponsorstøtte og offentlige tilskudd. Under er disse områdene nærmere beskrevet. Medlemsutvikling Medlemsmassen har hatt en jevn økning de siste årene. I 2010 hadde klubben en inntekt fra medlemskontingent på kr som er den høyeste i klubbens historie. Pr står vi med totalt 4639 medlemmer, en økning på 199 medlemmer fra Veksten kommer i hovedsak på familiemedlemskap, mens antall enkeltmedlemskap har hatt en liten nedgang. Årsberetning

6 Arbeidet med verving av nye medlemmer har også vært på programmet i Vi får flest nye medlemmer innmeldt via internett, tidlig på året, samt i forbindelse med Barneskikursene. Rundt våre store arrangementer får vi også en del nye medlemmer. Det er viktig å møte folket ute i marka i forbindelse med våre arrangementer. Det er en god respons på våre tiltak og klubben får mange positive tilbakemeldinger på gjennomførte aktiviteter. Det samme fortelles fra de som driver aktivitetene våre. Løypekjørere, løypeleggere i forbindelse med Dagens Løype, merkere ved Søndagsturen og Bymarkveteranene samt Skiinstruktørene i skileik og instruktørbakken. Styret er tilfreds med økningen, men erkjenner at dette ikke er tilfredsstillende, og vil styrke sitt fokus på dette i Utvikling i antall medlemmer fordelt på type medlemskap Totalt ant. medlemmer Familiemedlemmer Enkeltmedlemmer BU-medlemmer Medlemskapsutvikling (tall for alle år pr. januar) 6 Årsberetning 2010

7 Sponsorer og tilskudd fra det offentlige Skiklubbens hovedsponsorer har i 2010 vært; I K Lykke Drift AS med Bunnpris, SpareBank1SMN og Adresseavisen. Utover dette har Skiklubben samarbeidsavtaler med flere bedrifter. Mange av disse har støttet Skiklubben gjennom årtier. I 2010 var dette Falkanger Sko AS, Axel Bruun Sport AS, Kjeldsberg Kaffebrenneri AS, Trondheim Energiverk, Nonstop Reklamebyrå AS, MX-sport AS, Maskegruppen og Trykkpartner Grytting våre samarbeidspartnere. Sponsorinntektene var samlet på kr i Markedsføring av klubben Medias dekning er meget god PR for Trondhjems Skiklub, og den er med på å sette krav til kvaliteten på det vi gjennomfører. Vi takker Adresseavisen, Byavisa, NRK radio og tv, TV Adressa, Radio Adressa, Bydelsmagasinet og bydelsavisene for deres presseomtale av Trondhjems Skiklub i året som er gått. Fra Trondheim kommune ved rådmann for kultur har Skiklubben mottatt drifts og aktivitetsstøtte. Det søkes hver vår om støtte, og det er Trondheim Idrettsråd som behandler søknadene. I 2010 ble vi tildelt kr , en økning på kr fra foregående år. Gjennom Idrettsrådet søkes og tildeles det også lokale aktivitetsmidler. Tildelingskriteriene for 2010 er lik som for 2009, med en økning i potten som en kompensasjon for bortfallet av spillemidler. Det ble fordelt etter medlemstall og antall avdelinger. Vi fikk i 2010 tildelt kr , en økning fra 2009 på kr Norsk Tipping innførte i 2009 Grasrotandelen. I 2010 har vi mottatt kr Samarbeidspartnere Skiklubben har et tett samarbeid med Trondheim kommune. Dette gjelder spesielt Miljø og landbruksenheten (MLE) og Trondheim Bydrift avd. idrett, park og skog (IPS), når det gjelder praktiske forhold i marka. I tillegg til løpende kontakt gjennom hele året, spesielt med hensyn til løypepreparering og det arbeidet som Bymarkveteranene utfører, så holder vi også mer formelle møter. Sammen med MLE har vi faste kvartalsmøter for å sikre at samarbeidet fungerer på best mulig måte for de vi skal betjene, nemlig brukerne av marka. Kommunens løypekjørere er en annen gruppe vi har meget godt samarbeid med. Det gjelder også brøytemannskapet og annet personell fra Trondheim Bydrift. De yter en stor og kjempegod service for byen sin. Vårt samarbeid med Trondhjems Turistforening gjennom Til Topps fungerer godt. Også samarbeidet med BSK under Markatrimmen har vært meget vellykket. Røde Kors sitt vaktmannskap har vi også en god dialog med og de har etter brannen i Røde Kors Hytta også benyttet Alpinstua som tilholdssted. (Faksimile fra Adresseavisen ) Skiklubbens hjemmesider er meget godt besøkte. Føremeldingene våre har mange faste lesere og flere av byens skiklubber har lagt direkte link til vår føremeldingsside. Ragnar Aarø har vært Web-ansvarlig, og Nils Morten Nilssen er ansvarlig fra Skiklubbens styre. Påmelding til både Barneskikursene, Skoleskidager og Markatrimmen forgår via våre nettsider. Vårt web-kamaera er attraktivt og gir våre brukere til en hver tid oppdatert info om temperatur samt vindforhold på Skistua. Den daglige driften besørges av klubbes kontor. Årsberetning

8 Friluftsliv Bladet Friluftsliv med Trondhjems Skiklub sine egne medlemssider er et meget populært tiltak for våre medlemmer. I bladet søker vi å presentere bredden av klubbens aktiviteter samt spre informasjon til våre medlemmer. Bladet kom også i 2010 ut med 6 nummer. Vi prøver gjennom disse å gjenspeile klubbens aktiviteter i henhold til årstiden, for å synliggjøre hva som skjer på det aktuelle tidspunkt. Gjennom 2010 har vi hatt mange bidragsytere til medlemsbladet. Vi takker hver og en for innsatsen. Hovedansvaret for produksjonen ligger hos generalsekretær. Oppsett og redigering gjøres av redaksjonen i Friluftsliv. Stoff og ideer til bladet mottas med takk. Send oss bilder, tips om turer og gode historier fra marka. Gråkallmedaljen 2010 Det ble i år besluttet å tildele fem skiløpere trøndersk skiidretts høyeste utmerkelse, Gråkallmedaljen. Overrekkelsen ble foretatt under et arrangement i Skimuseets lokaler den 15. september De fem løperne var: Marit Bjørgen, Petter Northug jr., Magnus H. Moan, Tor Arne Hetland og Emil Hegle Svendsen. Skiklubbens leder Nelly Maske foretok utdelingen, mens skipresident Sverre Seeberg hilste fra Skiforbundet og takket Trondhjems Skiklub. Arnfinn Bergmann var omviser for alle de inviterte gjestene, og som vanlig gjorde han det på en inspirerende måte. En rekke tidligere skikonger og hederspersoner var til stede under arrangementet. Trondhjems Skiklub benyttet også anledningen til å hylle noen av sine trofaste medhjelpere. Rikard Ottesen, Ketil Ekseth, Jorun Moum, Toril Gundersen, Jørn Skarholt samt Bymarkveteranene med 5 års sammenhengende fartstid, fikk Trondhjems Skiklubs miniatyrmerke i sølv for sin prisverdige innsats. skidager er det et sted mellom 2000 og 4000 skiløpere ute. Nyttårsaften har det vært mer enn 2000 ute i løpet av fire formiddagstimer. Dagens Løype heftet er meget populært og trykkes i 5000 eksemplarer. Medlemmene får det i posten, sponsorer og samarbeidspartnere får til utdeling blant ansatte og resten deles ut ved hyttene og hos bla Axel Bruun Sport AS, byens biblioteker og SpareBank1SMN. Adresseavisen trykker løypekartet og beskrivelsen hver torsdag på tursiden. Bydelsmagasinet, som dekker sydlige Trondheim, har også trykket beskrivelser og kart for løypene denne sesongen. Takk til alle samarbeidsklubber og deres frivillige, som sammen med frivillige i Skiklubben har merket løypene gjennom sesongen. Søndagsturen Søndagsturen ble i år gjennomført for åttende gang, og fortsatt like populær. Åpningshelga ble tradisjon tro markert med stands i Ringvebukta på søndag. Også i år sponset Trønderbakeriet oss med boller og Kjeldsberg stilte med kaffe. I år kunne vi skilte med flott turvær, noe som førte til at det var kø langs Ladestien denne søndagen. I 2010 arrangerte vi sammen med Norges sopp- og nyttevekstforbund syv soppkontroller i høstsesongen, dvs en kontroll ved hver tur i soppsesongen.. Soppkontrollene er meget populære, mange store og små sankere kom med sine resultater for ettersyn og gjennomgang. Avslutningen på Søndagsturen ble markert med kaffe og boller ute ved Fjellseter kapell. Adresseavisen dekker Søndagsturen med å gjengi helgas kart og rutebeskrivelse hver torsdag på siden som dekker friluftsliv. Bydelsmagasinet, som dekker sydlige Trondheim, dekket alle turene gjennom hele sommeren med både kart og beskrivelser. Ved å følge turene blir man godt kjent med de utrolige flotte og mangfoldige turmulighetene vi har i området rundt Trondheim. Takk til alle i Skiklubben, som var med på merkingen av turene. Dagens Løype 2010 Dagens Løype ble i 2010 arrangert for 45. gang med 17 løyper i programmet. Dagens løype støttes av både våre hovedsponsorer, samarbeidspartnere og en del annonsører, samt Trondheimsregionens Friluftsråd. Aktiviteten får stadig flere brukere og er meget populært. Litt variasjoner er det fra løype til løype, avhengig av hvor løypene går. Noen løyper er bare tråkket med ski, og disse kan nok ha noe mindre besøk. Vær, vind og snøforhold er også en faktor for om løypene er fulle av folk. På gode Til Topps For åttende år på rad arrangerte vi Til Topps. Det er et tiltak som har blitt meget populært, og som har fått mange turgåere til å søke turer i høydene rundt Trondheim. Til Topps er et samarbeidsprosjekt mellom Trondhjems Turistforening og Trondhjems Skiklub, og vi er meget godt fornøyd med oppslutningen rundt tiltaket. I 2010 var Gråkallen Panorama, Elgsethytta Panorama, Våttakammen, Søremsåsen, Månen, Merkespynten og Hesteskohaugen mål for turene. Også i 2010 markerte vi åpningen og avslutningen av 8 Årsberetning 2010

9 sesongen med å bemanne noen av toppene. I år ble det åpning 9.mai i strålende vårvær med fortsatt godt skiføre. På Elgsethytta Panorama hadde vi besøk av turgåere de fleste med ski på beina. På Gråkallen Panorama hadde vi besøk av rundt 120 turgåere, som alle nøt godværet denne flotte vårdagen. Årets avslutning ble i år markert søndag 3.oktober. Trondhjems Skiklub bemannet Gråkallen og Elgsethytta. Ruskete høstvær førte til noe laber utfart denne søndagen. En stor takk til de frivillige som stilte opp. Toppene for 2011 blir Gråkallen, Vassfjellet, Våttåhaugen (Ladehammeren), Liaåsen, Storheia, Jervfjellet og Solemsvåttan. Gråkallen Skisenter Årets sesong har vært bra for Gråkallen Skisenter. Det har vært godt besøk i Kleiva takket være gode vær og føreforhold. Vi hadde også i 2010 en god del skoler på besøk i forbindelse med skoleskidager. Gråkallen Skisenter er pr dags dato à jour med pålegg og godkjent for drift. Anlegget har også for sesongen 2009 mottatt driftstøtte fra Trondheim Kommune. En stor takk til Rikard og Andre Ottesen som gjør det muliggjør driften av Gråkallen Skisenter. bakover i tid BSK arrangerte to renn for sine aktive løpere, en sprint i fristil, og ett langdistanserenn. Sprinten ble arrangert lørdag på Skistumyra sammen med Markatrimmen fristil. Langdistanserennet i klassisk ble arrangert på søndag sammen med Markatrimmen klassisk. Rundt 200 løpere var med på lørdag, og på søndag var det over 300 løpere med. Et krevende men vellykket arrangement og et fint samarbeid med Byaasen Skiklub. En stor takk til de frivillige som stilte opp, både fra BSK og TSK. Løypetjenesten/snøscootere I samarbeid med Trondheim Bydrift avd IPS har vi i TSK ansvaret for preparering av skiløypene i Bymarka. Vi har hatt 20 mann på vår vaktliste for sesongen 2009/2010, og som har preparert våre 3,3 mil med løyper. Samarbeidet med kommunens løypekjørere er meget bra. Vårt klubbkontor har jevnlig kontakt med kommunens ansatte. Til løypekjøring har vi to snøscootere, en som er vår egen og en som er Trondheim Bydrifts. Den gamle Skileikscooteren er reserve for løypekjøringen. TSK har fire snøscootere lagret i garasje på Forsvarets område på Lille Gråkallen. Vi har tre Lynx og en Yamaha. Gråkallen Skipark Det er i løpet av året gjort gledelige framskritt i denne saken ved at utkast til planprogram er på høring og vi forventer at konsekvensutredningen starter våren Trondhjems Skiklub har samarbeidet godt med Freidig, NTNUI og Skikretsen. Både Gunn Kari Hygen, Oddveig Bredesen og Ola Aalde har vært engasjert i arbeidet. Det er fortsatt en lang veg fram til endelig resultat men TSK vil arbeide parallelt med konsekvensutredingen med å utrede tekniske og økonomiske løsninger for å ha førstehånds kunnskap om dette. Gråkallen Skifestival/ Markatrimmen Den 36. Markatrimmen ble gjennomført som en del av Gråkallen Skifestival, og gikk av staben helgen februar Arrangementet var et samarbeid med Byaasen Skiklub. Årets rennleder var TSKs Ståle Kvernrød som samlet funksjonærer fra begge klubbene til flott dugnadsinnsats. Gråkallen Skifestival har tradisjoner langt Føremeldingen Gjennom hele vintersesongen oppdateres føremeldingen vår på internett daglig. Denne tjenesten er hyppig brukt og etterspurt. Det registreres data om vær, føreforhold samt oppdatert info om løypekjøring. I helgene, fra og med nyttår og ut sesongen, har vi også føremeldingstjeneste på telefon lørdag og søndag. Onsdagstrimmen Året 2010 har vært et år med mange fine turer og godt oppmøte ( ca. 1200). De fleste turene har gått i Bymarka en tur i Estenstadmarka, to turer langs Ladestien og to byvandringer. Vi prøver å tilrettelegge turene slik at det er et tilbud både for de som ønsker å gå langt og de som vil ha en kortere tur, slik at vi møtes og samles til kaffe og sosialt samvær, hvor Årsberetning

10 vi synger og koser oss. Om vinteren legger vi opp til både fottur og skitur, noe som er populært. Onsdagstrimmen er ute på tur hver onsdag hele året. Ukens tur blir annonsert i Adresseavisen hver tirsdag, unntatt i juli og august. Da er det innarbeidet at de som vil på tur møter ved Byåsen Butikksenter kl Vi takker gamle og nye trimmere for godt oppmøte i Onsdagstrimmens motto er UT PÅ TUR ALDRI SUR! For Onsdagtrimmen, Marta Sjøli. Bymarkveteranene Bymarkveteranene i Trondhjems Skiklub fylte 20 år den 23. oktober Dagen ble markert med fest på Vestbyen Klubbhus med veteraner og inviterte gjester. I 2010 har denne spreke og arbeidsvillige gjengen lagt ned over 1500 arbeidstimer med frivillig arbeid til beste for Bymarka dens brukere. Det vil si at de totalt hat passert dugnadstimer. Bymarkveteranene har fast møteplass på Sommersetra. Årets innsats har resultert i jobbing med løyper, vedproduksjon, produksjon av bord og benker, produksjon og utlegging av gangbaner, stier og skiltproduksjon. Arbeidsoppgavene har vært koordinert gjennom Trondheim Bydrift avd IPS. Sekretær for Bymarkveteranene Kjell Skarholt har vært medlem av Skiklubbens styre. Dugnadsgjenger/dugnader Skiklubben har startet arbeidet med å bygge dugnadsgjenger rundt både gamle og nye aktiviteter. Det gjennomføres i løpet av året mer enn timer med dugnadsarbeid fra medlemmene. Det være seg Bymarkveteraner, Skiinstruktører, løypekjørere, løypeleggere, drift av Kleiva og instruktørbakken, funksjonærer i og rundt Markatrimmen, organisering av Onsdagstrimmen, styrearbeid, vervearbeid og medhjelpere til arrangement. Dette er en stor og flott innsats til glede for medlemmene og byens befolkning. Stiftelsen Skistua Styret i Trondhjems Skiklub utnevner 3 medlemmer til styret i Stiftelsen Skistua, deriblant styrets leder. Styret ledes av Gry Haug Binde. Øvrige representanter fra TSK er Per Eriksen og Kjell Håvard Nilsen. I tillegg er Anne Sophie Hunstad valgt av allmøtet i Stiftelsen og Hans Ole Rolfsen fra Trondheim kommune medlemmer av styret. Prima AS står for driften av Skistua, som har vært åpen for publikum 7 dager i uken gjennom hele året. Trondhjems Skiklub, Stiftelsen Skistua og Prima AS samarbeider godt om å skape aktivitet i området rundt Skistua. For Bymarkveteranene, Kjell Skarholt. 10 Årsberetning 2010

11 Skimuseet på Trøndelag Folkemuseum Sverresborg Arbeidsgruppen for Skimuseet har i 2010 bestått av Arnfinn Bergmann, Kjell Okkenhaug, Torbjørn Falkanger og Gaute Myhre. Det er behov for mer plass til skisamlingen, og gruppen har kjempet for å få tatt i bruk Schøning-rommet samt ytterligere ett rom som står ledig. Det er imidlertid ikke kommet noen avklaring på dette. Det har vært en betydelig vekst i samlingen, spesielt etter at man fikk inn premier og utstyr fra de trønderske OL deltagerne. I dag ligger mange premier og utstyr på depot og kan ikke vises frem pga plassmangel. Det er dessverre blitt tatt ut premier fra et par løpere som har ønsket dette plassert i lokale skisamlinger i sine hjemkommuner. I 2010 fikk vi premier og utstyr fra følgende løpere som ikke var representert tidligere: Eldar Rønning, Johan Kjølstad, Petter Northug jr., Magnus H. Moan og Egil Hegle Svendsen. Skimuseet har nå en unik samling fra alle de store gjennom tidene, og samtlige er trøndere! I forbindelse med at fem skiløpere var tildelt trøndersk skiidretts høyeste utmerkelse, Gråkallmedaljen, ble overrekkelsen foretatt under et arrangement i Skimuseets lokaler den 15. september De fem løperne var: Marit Bjørgen, Petter Northug jr., Magnus H. Moan, Tor Arne Hetland og Emil Hegle Svendsen. Skiklubbens leder Nelly Maske foretok utdelingen, mens skipresident Sverre Seeberg hilste fra Skiforbundet og takket både Trondhjems Skiklub og Folkemuseet for at man har fått til det fine museet. Arnfinn Bergmann var omviser for alle gjestene, og som vanlig gjorde han det på en inspirerende måte. En rekke tidligere skikonger var til stede under arrangementet. Arnfinn Bergmann har også i år vært drivkraften og stått i spissen for stadig å skaffe nye premier og utstyr fra trønderske skiløpere, og dermed sørget for stadig fornyelse og utvikling av samlingen. I tillegg har han stilt seg til rådighet for omvisning av både små og store grupper, og vært en engasjert og dyktig forteller i ulike sammenheng. Arbeidsgruppen har hatt møter etter behov i løpet av året. Folkemuseets direktør gjennom mange år, Petter Søholt gikk fra 1. august 2010 over i ny stilling som plan- og utviklingssjef i Museene i Sør-Trøndelag AS. Vi benytter anledningen til å takke han for godt samarbeid gjennom mange år. Ny direktør ved museet, Torunn Herje, tiltrådte stillingen fra For Skimuseet, Gaute Myhre. Bilde er tatt av Trøndelag Folkemuseum Årsberetning

12 Skiinstruktørene årsberetning 2010 I medlemsoversikten for Trondhjems Skiklub - Skiinstruktørene finnes det pr. i dag over 150 navn! Ikke alle er aktive hvert år, og det er stor spredning i både alder og grad av utdanning. Barneskikursene er vinterens høydepunkt for Skiinstruktørene. Mer enn 100 personer har vært med og loset 670 barn gjennom Barneskikursene 2010! De fleste av disse har naturlig nok vært instruktører og assistenter, men støtteapparatet rundt er like viktig for å få til et godt arrangement. Vi har hatt god støtte ved å leie inn kommunens løypemaskin til preparering av områdene. Værgudene var ikke helt på vår side denne gangen, men med fleksible instruktører og assistenter ble årets barneksikurs en kjempe suksess. Det var i minste laget med snø første helg og det var kaldt andre helg. Vi avsluttet alle kurs en halv time tidligere siste dag. Dette bidro til en positiv avlutning av årets kurs for alle deltakere. Med tilrettelagte arenaer; skileikområde, områder for løypekurs og Instruktørbakke var alt lagt til rette for gode kurs. Vårt rutinerte mannskap i heisen fikk loset alle nybegynnere trygt opp med heisen. Vi får i etterkant mange positive tilbakemeldinger. Det eneste negative er at vi ikke kan tilby kurs til enda flere barn. Vi startet friskt i det nye året og utdannet 13 nye Skileikledere. 11 var med og gjorde en innsats under årets Barneskikurs. Det er artig at så mange hadde lyst og mulighet til å bidra. Skileiklederkurset er en viktig rekrutteringsarena for oss. Vår utdanningsansvarlige har lagt gode planer for utdanning av nye instruktører. I tillegg har vi også hatt tilbud om å pusse på, eller lære nye ferdigheter, vi som har vært med en stund. Det er arrangert interne kurskvelder i skiskøyting og kjøring på carvingski. Alle nye skileikledere og instruktører ønskes velkommen i klubben. Miljøskapende virksomhet har vi også i år hatt i Instruktørbakken med åpen bakke hver torsdag. Se vedlagt årsmelding fra Bakkekomiteen. Skileiken har Marte og Truls Gjestland styrt på vanlig måte slik at vi nå har landet flotteste anlegg for skileik. Se vedlagt årsmelding fra Skileiken. Årets Takk for hjelpa tur gikk til Oppdal. Nesten 60 deltakere, instruktører og assistenter med familier benyttet helga til kjøring i bakkene, skiturer og sosialt samvær. Trondhjems Skiklub Skiinstruktørene har barneskikursene som sin primære aktivitet og aktiviteten er ikke så stor etter at vi er ferdig med barneskikursene. De fleste melder seg til tjeneste igjen når nye kurs nærmer seg. Det er nok mange av oss som ønsker å ha litt mer aktivitet. Vi arrangerte i høst en samling med faglig innhold og stort rom for sosialt samvær. 18 personer satte av tid til å få med seg smørekurs med Terje Oppheim fra Sportsbua. Jan Erik Buan fra Freidig alpint informerte om stauts for Gråkallen Skipark før Just Swensen avsluttet med en gjennomgang av Norges Skiforbunds og Den Norske Skiskoles opplærings/ utdanning trener/instruktør utdanning. En spennende og trivelig ettermiddag og kveld som styret ønsker å fortsette med som en fast aktivitet på høsten, som en oppkjøring mot vinterens barneskikurs. Styret i Skiinstuktørene 2010: Leder Just A. Swensen Nestleder: Morten Mørch Sekretær: Randi Slagstad Utdanning: Bjørn Sortland Barneskikurs: Merete Aarstein Instruktørbakken: Helge Olav Aarstein Gråkallen Skileik: Marthe Gjestland For Skiinstruktørene, Just A. Swensen. Gråkallen Skileik - årsberetning 2010 Den 21. sesongen er unnagjort. Vi kom sent i gang og rakk bare en vanlig besøkshelg før barneskikursene overtok i januar. Besøket på skoleskidager gikk noe opp, men dessverre er det noen av våre faste kunder blant skolene som ikke ser seg råd til å besøke skileiken hvert år. Det er økende aktivitet på ettermiddager. Dette setter også større krav til bemanning. Anlegget ble preparert fra desember og det var stabile snøforhold hele sesongen. Barneskolene er fortsatt en stabil bruker av Skileiken for sine obligatoriske skidager. Av praktiske grunner kan vi normalt ikke ta imot større barn enn til og med fjerde trinn. Ved større aldersforskjeller vil de minste lett kunne bli passivisert på grunn av intensiteten til de eldre barna. Det er altså fortsatt et stort udekket behov for tilrettelegging for skileik for større barn. På skoleskidagene hadde vi besøk av til sammen 5782 barn fra 29 skoler. I helgene registrerte vi omkring 3100 barn. 12 Årsberetning 2010

13 Vinterferieuken regnet bort, men i påsken hadde vi omkring 1100 besøkende. Vi har økt pågang på ettermiddager på vanlige ukedager, og valgte å ha anlegget betjent til sammen 9 kvelder med i alt 450 besøkende Samlet antall registrerte besøkende var , praktisk talt det samme som i fjor.. Prisen på vanlig helgebesøk er kr 20 pr barn, mens prisen for skoleklasser er fortsatt bare kr 10 pr elev og medlemmer av Skiklubben går gratis. I helgene er vel 35 % av de besøkende medlemmer, og andelen er økende. Prepareringsvedlikeholdet gjøres stort sett med scooter, men ved intensivt bruk har vi også behov for kommunens prepareringsmaskin med fres. Det har vært lite problem med is i vinter og derfor lite behov for fresing. Samarbeidet med kommunen er det aller beste og vi får alltid hjelp på forespørsel. I løpet av sesongen 2010 har det vært organisert virksomhet i anlegget i 88 dager, og det er utført omkring 860 dugnadstimer. I løpet av høsten 2010 er det utført vanlig vedlikeholdsarbeid i Skileiken. Det er blant annet sveiset nye griller. Det er utrolig stor gjenvekst av busk og kratt i det åpne området, og dette må hele tiden ryddes. Det gamle vedskjulet var lite representativt for området, og ble derfor revet og gjenoppbygd i stavlaft. Dessuten ble det meste av kontoret beiset.(har noen et godt navn på dette huset?) I løpet av vinteren blir det kjørt fram en del tømmer fra ulike steder i løypenettet. Dette kan være vindfall eller trær som må ryddes bort av ulike årsaker. Det meste av dette blir benyttet som ved i Skileiken. Det går med en god del ved i løpet av sesongen, og denne må kappes, kløves og stables om høsten. Vi kan lagre ca to års forbruk i vedskjulene. Dette er nødvendig for å sikre ordentlig tørke. Snøen kom tidlig og vinterprepareringen startet allerede i november. Vi hadde anlegget åpent for publikum fra begynnelsen av desember, men på grunn av manglende mannskap hadde vi ikke mulighet til å ta betaling før etter nyttår. I løpet av høsten 2010 ble det utført til sammen 165 dugnadstimer i Skileiken. For Skileiken, Marthe og Truls Gjestland. Bakkekomitéen årsberetning 2010 I 2010 var det aktivitet i bakken 34 dager. Heisen har vært i drift ca. 85 timer. I heisens åpningstid er det nedlagt ca 235 dugnadstimer. I tillegg er det lagt ned en del timer i vedlikehold av heisen og til rydding i bakken og i heistraseen. Vi har hatt ett sted mellom 1400 og 1500 besøk som fordeler seg slik: Barneskikurs: ca 400 Kveldskjøring/søndagskjøring: ca 350 Dalgård skole: ca 660 Dalgård skole har en ganske stor andel av både besøk og kjøringene og jeg har måttet anslå tallet på grunn av at kjøreboka er litt mangelfull på dette punktet da Dalgård hadde aktivitetsuke i bakken. Det har vært en svært aktiv vinter i bakken. Heisen gikk hver onsdag fra Barneskikursene og frem til påske. Enkelte kvelder var det mer enn 60 personer i bakken. Ettersom heisen har en kapasitet på ca 6 personer i minuttet er dette omtrent det maksimale vi kan håndtere uten at køen blir for lang. Heistilsynet har inspisert bakken og kommet med noen mindre pålegg. Alle påleggene har blitt utbedret. At vi har rails har gjort bakken mer attraktiv for dem som ønsker litt flere utfordringer. Grillen har vært tent hver kveld med tilbud om kaffe eller varm saft til besøkende i bakken. Bakkekomiteen jobber med å rekruttere flere til å betjene heisen. Det vil også være en fordel om flere innehar heisfører sertifikat. For Bakkekomiteen, Helge Olav Aarstein. Årsberetning

14 Til slutt en takk til alle som har støttet oss på ulike måter i året som er gått. Vi får stadig flere medhjelpere og støttespillere, og uten disse ville det ikke være mulig å drive de aktivitetene Trondhjem Skiklub står for. Takk til sponsorer og samarbeidspartnere, til ansatte i kommunens og vår egen administrasjon. Og sist men ikke minst, en takk til alle våre medlemmer som trofast slutter opp om Skiklubbens aktiviteter og dens virke som Markas velforening. Trondheim, 14. februar 2011 Nelly Maske Gunn Kari Hygen Anne-Sophie Hunstad Eli Ystad Thorvald Ianssen Just Swensen Kjell Skarholt 14 Årsberetning 2010

15 Sak 5: Revidert regnskap Trondhjems Skiklub Årsregnskap RESULTATREGNSKAP 1/1-31/ Driftsinntekter: Medlemskontingent ,00 Lotteri og sponsorinntekter (note 6) ,54 Offentlige og andre tilskudd ,00 Øvrige driftsinntekter (note 6) 0,00 Inntekter Skiinstruktørenes virksomhet (note 5) ,50 Sum driftsinntekter ,04 Driftskostnader: Lønnskostnader (note 2) ,00 Øvrige driftskostnader (note 6) ,04 Kostnader Skiinstruktørenes virksomhet (note 1, 5) ,67 Sum driftskostnader ,71 Driftsresultat ,33 Finansinntekter og kostnader: Renteinntekter ,00 Renteinntekter Skiinstruktørenes konti (note 5) ,00 Sum finansposter ,00 Resultat før ekstraordinære poster ,33 Ekstraordinære poster: Avsetning til tap på fordringer (note 3) 0,00 Årsresultat ,33 Som disponeres: Til kapitalkonto (note 4) ,33 Sum disponert ,33 BALANSE pr. 31/ Eiendeler: Anleggsmidler: Skileikområdet (note 1) 1 000,00 Skiinstruktørheisen (note 1) ,00 Snøscootere (note 1) ,00 Langsiktige fordringer (note 3) ,00 Avsatt til dekning av mulig tap på fordringer ,00 Sum anleggsmidler ,00 Omløpsmidler: Varelager 0,00 Diverse kortsiktige fordringer ,00 Bankinnskudd etc ,33 Sum omløpsmidler ,33 Sum eiendeler ,33 Egenkapital og gjeld: Egenkapital: Kapitalkonto Trondhjems Skiklub ,01 Kapitalkonto Skiinstruktørene ,32 Sum egenkapital (note 4) ,33 Kortsiktig gjeld: Bachkes fond ,00 Forskuddsbetalt kontingent/barneskikurs ,00 Forskuddsbetalte sponsormidler Skyldige felleskostnader Skistua ,00 Avsatt skyldig merverdiavgift (note 6) ,00 Skyldig feriepenger og arb.g.avgift ,00 Sum kortsiktig gjeld ,00 Sum egenkapital og gjeld ,33 Trondheim, den 14. februar 2011 Nelly Maske (styreleder) Anne Sophie Hunstad Thorvald Ianssen Gunn Kari Hygen Eli Ystad Just A. Swensen Kjell Skarholt Årsberetning

16 Trondhjems Skiklub NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Regnskapets innhold Resultatregnskapet inneholder en sammenstilling av Skiklubbens (TSK) og Skiinstruktørenes (SI) aktiviteter. Regnskapstallene for SI er presentert som en samlet post for driftsinntekter, en for driftsutgifter og en renteinntektspost. Øvrige resultatregnskapsposter gjelder STK-regnskapet. En nærmere spesifikasjon vedrørende SI sine aktiviteter er presentert i note 5. Note 1 - Varige driftsmidler Snøscooter Instruktørheis Skileik Sum Kostpris 01/ Tilgang Avgang Kostpris 31/ Akk avskrivn. 31/ Bokført verdi 31/ Avskrivning Avskrivningsprosent 20 Ny snøscooter ervervet 2007 er avskrevet med 20% i hvert av årene Beløpet inngår i SI` kostnader for 2010 med kr ,-. Note 2 - Lønnskostnader - andre godtgjørelser Skiklubben har ansatt generalsekretær på heltid. Av kostnadsførte lønnskostnader er lønn og annen godtgjørelse til generalsekretæren i 2010 er kr ,-. I ovennevntes sykefravær er vikarierende generalsekretær lønnet med kr ,- Det er ikke utbetalt styregodtgjørelse eller honorar til revisor. Note 3 - Langsiktige fordringer/avsetning for tap Klubben har i et tidligere år ytet et beløp på kr ,- til Stiftelsen Skistua som stiftelseskapital. Før Stiftelsens overtakelse og gjennomføring av rehabiliteringen av Skistua, har Trondhjems Skiklub på Stiftelsens vegne påtatt seg nødvendig opprusting og vedlikehold. Pr. utgangen av regnskapsåret 2004 var kr ,- lagt ut i denne forbindelse. Beløpet står fortsatt balanseført som langsiktig fordring, mensom følge av Stiftelsens økonomiske situasjon ble det i regnskapet for 2008 foretatt en tapsavsetning på hele beløpet. 16 Årsberetning 2010

17 Note 4 - Endring i Kapitalkonto Egenkapital 1/ ,00 Overskudd i 201 TSK, tilført kapitalkontoen ,50 Overskudd i 2009 SI, tilføres kapitalkontoen ,83 Egenkapital 31/ ,33 I den ovennevnte samlede egenkapitalen ligger følgende øremerkede fond: Fra Trondhjems Skiklub: Trondhjems Skiklubs Fond ,00 Barnas Skifond ,00 Skimuseets fond , ,00 Fra Skiinstruktørene: Utdanningsfond ,00 Skileikfond ,00 Instruktørbakkefond ,00 Rekrutteringsfond , ,00 Til sammen, øremerkede fond ,00 Note 5 - Skiinstruktørenes virksomhet Det fremgår av resultatregnskapet at Skiinstruktørene har hatt: Samlede driftsinntekter på ,50 Samlede driftskostnader på ,67 Renteinntekter på ,00 Dette gir et netto overskudd på ,83 Fordelt på aktiviteter er resultatet som følger: Nettoresultat Skileiken (4 822,40) Resultat Barneskikurs ,63 Netto driftsutg. Instruktørbakken (6 874,25) Netto resultat andre aktiviteter 3 252,85 Renteinntekter ,00 Netto overskudd ,83 Note 6 - Merverdiavgift i regnskapet STK er merverdiavgiftspliktig for en del av sine inntekter og har tilsvarende fradragsrett for avgift på en del kostnader. I resultatregnskapet er disse beløpene registrert innklusive merverdiavgift. Netto skyldig avgift er kostnadsført i posten øvrige driftskostnader med kr ,- Årsberetning

18 18 Årsberetning 2010

19 Årsberetning

20 Vedlegg 1 Årsoversikt for Bymarkveteranene Januar Ved årets start har Bymarkveteranene utført totalt arbeidstimer. Januar startet med snekring av plattinger for utlegging i stiene til sommeren. Noen av oss var ute i Vårløypa for og preparere denne, men for lite snø førte isteden til kvisting av løypa. Endel forefallende arbeid ble også utført på Sommersetra (garasjen). Februar Produksjon av plattinger, skilt, benker og sandkasser. Ellers en del arbeid med diverse gjøremål ute i løypene. Mars Produksjon av plattinger og diverse. Ordnet med underlag for plattingene og kjørte dette ut til forskjellige deponier. Snøen har endelig kommet for fullt, så noen av oss startet med preparering av Vårløypa. Spadde på snø over bekker og myrer pluss at vi jevnet ut der det var mye humper. I slutten av måneden merket vi Dagens Løype som Bymarkveteranene hadde ansvaret for. August I starten av august gjorde vi siste finpuss rundt Skjelbreia. Resten av måneden gikk med til vedarbeid på sagplassen. September En del kvisting og rydding på forkjellige stier. Videre utvidet vi en bru ved Baklidammen, gruset stien rundt Vintervannet og ellers en del forefallende arbeid ved Sommerserta. Oktober Laget ny bru i retning Nydammen og Grønlia. Rydding av skog rundt Haukvannet. November Har stort sett godt med til å produsere bord og benker. Desember Det samme som i november, pluss at vi preparerte Vårløypa. Til jul merket vi Dagens Løype før vi tok juleferie. April Påsken startet, så vi tok velfortjent ferie frem til 13. april. Startet med å ta inn merkene fra Dagens Løype. Ellers supplerte vi litt plattinger og underlag etter behov. Tok så smått til med å skjære og kløyve på sagplassen. Mai Startet med legging av plattinger fra Lavollen og oppover i retning Geitfjellet. Videre foretok vi en del suppleringer og etterarbeide mellom Geitfjellet og Våttakammen, stien opp fra Helkansetra og opp til kryssende sti ved Geitfjellet. Juni Startet med å legge ut plattinger og vandringer rundt Skjelbreia. Rydding og grøfting. Timeforbruk: Pr. 31. desember 2009 Pr. 31. desember 2010 Totalt utførte timer i 2010 For Bymarkveteranene Kjell Skarholt timer timer timer Juli Hele juli gikk med til å ordne rundt Skjelbreia. 20 Årsberetning 2010

21 Vedlegg 3, sak 2 6 Innkomne forslag, pkt 2) Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet Vedtatt den med senere endringer av Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter benevnt som Skiklubben) med formål å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF) 2, og å arbeide for skiidrettens utbredelse og for allmennhetens ski- og turinteresse. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon Skiklubben er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets. Skiklubben er medlem av Norges Skiforbund. Skiklubben hører hjemme i Trondheim kommune, og er medlem av Trondheim idrettsråd 3. Skiklubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer 4. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder uavhengig av hva som måtte stå i Skiklubbens egen lov. 3 Medlemmer Alle som aksepterer Skiklubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem 5. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt Skiklubbens lover og bestemmelser. 1 Jf. NIFs lov 2-2, 2-15 og Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement. 2 Navnet trer i kraft fra Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører. 4 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. 5 Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter. Årsberetning

22 En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret 6. Skiklubben opererer kun med personlige medlemmer fordelt slik. Vanlige betalende medlemmer. Barne- og ungdomsmedlemmer. Livsvarige medlemmer. Æresmedlemmer valgt på årsmøtet etter innstilling fra styret. I tillegg opereres det med egen rabattordning for familiemedlemmer. Medlemmer av Bymarkveteranene som har vært betalende medlemmer i minst 10 år, kan innvilges vederlagsfritt livsvarig medlemskap av styret. 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud. 5 Stemmerett og valgbarhet For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov 2-9. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i Skiklubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i Skiklubben 7. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 6 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det. 7 Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning 22 Årsberetning 2010

23 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse For refusjon av utgifter og godtgjørelse til Skiklubbens tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap. 7 Kjønnsfordeling Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. Idrettsstyret 8 kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 8 Inhabilitet 9 For inhabilitet gjelder NIF`s lov Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 10 Årsmøtet Skiklubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel 10,direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle Skiklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 8 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement. 9 Teksten i denne kan erstattes med: «For inhabilitet gjelder NIFs lov 2-7.» 10 Minimumsfrist i forhold til NIFs lov 2-8. Årsberetning

24 Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 11 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av Skiklubben. 12 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal 11 : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) 12 samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Skiklubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle Skiklubbens regnskap i revidert stand Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette Skiklubbens medlemskontingenter. 8. Vedta Skiklubbens budsjett 9. Behandle Skiklubbens organisasjonsplan Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer 15 og 2 varamedlemmer til styret. I tillegg 2 styremedlemmer innstilt av styrene i Skiinstruktørene og Bymarkveteranene. c) 8 medlemmer til Representantskapet/Rådet med funksjonstid på 2 år (16 direktevalgte medlemmer i alt). Representantskapets/rådets leder velges særskilt av årsmøtet for 2 år. d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. e) 2 revisorer Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 12 Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget. 13 Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til 16 i lagets lov. 14 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv. 15 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver 16 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr ,- plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i 12: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» og med tilsvarende forskyvning av neste 24 Årsberetning 2010

25 f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Skiklubben er tilsluttet. g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. h) Kontrollkomité med 3 medlemmer Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianse er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret 17 kan gi dispensasjon. Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 13 Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov 2-4 og 2-5. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, punkt. Videre må 12 (nytt) pkt 10 litra d) endres til: «Kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.» 17 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement. Årsberetning

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no Årsberetning 2014 www.skiklubben.no 1 Årsmøte på Skistua Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Saksliste: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede. 2) Godkjenning av innkalling og saksliste 3) Valg av møteleder

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2008. Generalforsamling på Skistua mandag 9. mars 2009 kl. 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning for sesongen 2008. Generalforsamling på Skistua mandag 9. mars 2009 kl. 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. Årsberetning for sesongen 2008 Generalforsamling på Skistua mandag 9. mars 2009 kl. 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2008 Generalforsamling på Skistua 9. mars 2009 kl

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 18.03.2013 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 08.10.2013 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lillehammer Svømmeklubb Side 1 av 8 Basis-Lovnorm Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb LOV for Bodø Sportsskytterklubb Siste endring vedtatt på årsmøtet 27. januar 2011 Innholdsfortegnelse Lov for BODØ SPORTSSKYTTERKLUBB, stiftet 9. august 1955... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lovene er ihht BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) 1 Lov for Dahle Idrettslag, stiftet 11.november 1938. Statuttene fra

Detaljer

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets.

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets. Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Sportsklubben Falks lover bygger på Idrettstyrets mal vedtatt på dets årsmøte 28.11.2007.. Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for Rosenborg Ballklub stiftet 19. mai 1917

Lov for Rosenborg Ballklub stiftet 19. mai 1917 Lov for Rosenborg Ballklub stiftet 19. mai 1917 Med endringer vedtatt på årsmøte 28. februar 2012 1. Formål. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer 1. Klubbens formål

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007.

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Vedtatt den 6. mars 2007 Godkjent av Idrettsstyret den..(fotnote 1, se bakerst) Navnet er videre i loven forkortet til DKK. 1 Formål DKK s formål er å drive

Detaljer

Utskrift av lovnorm for idrettslag

Utskrift av lovnorm for idrettslag Utskrift av lovnorm for idrettslag 24. september 2004 Dette er en redigert utskrift i Microsoft Word av basislovnorm for idrettslag på bokmål. Utskriften er gjort 24. september 2004. Sjekk alltid utskriften

Detaljer

SAKLISTE FOR ÅRSMØTET

SAKLISTE FOR ÅRSMØTET Til medlemmene i Gjemnes Sykkelklubb Batnfjordsøra, 26.02.13 SAKLISTE FOR ÅRSMØTET Det vises til innkallingen til årsmøte av 06.02.2013. Dato: 06.03.2013 Kl: 19.30 Sted: Hjorten Batnfjord, Batnfjordsøra

Detaljer

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte STYREHÅNDBOK Informasjon for tillitsvalgte Side 2 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 ORGANISASJONSPLAN FOR SFIK... 4 2. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ORGANISASJONEN... 5 STYRELEDER... 5 NESTLEDER

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 I KRISTIANSAND KAJAKKLUBB 30.03.2011

ÅRSMØTE 2011 I KRISTIANSAND KAJAKKLUBB 30.03.2011 ÅRSMØTE 2011 I KRISTIANSAND KAJAKKLUBB 30.03.2011 sakliste og forretningsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er)

Detaljer

Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag

Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag Stiftet 23.09.1968 Vedtatt den 23.09.1968 med senere endringer senest av 06.05.2010. Godkjent av Idrettsstyret den [dato] 1 1 Formål Bedriftsidrettslagets formål

Detaljer

ak T{ Lov for I.L. Framsteg stiftet 18.04.1918 Vedtatt den 23.11.2009

ak T{ Lov for I.L. Framsteg stiftet 18.04.1918 Vedtatt den 23.11.2009 Lov for I.L. Framsteg stiftet 18.04.1918 Vedtatt den 23.11.2009 Go dkj ent av Idrettsstyretr aen..s..i *.*.. *VS,.R $ l Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Sted: Linken Forskningsparken møtesenter Torsdag 29. april 2010 kl. 19:00 SAKSLISTE sak 1) sak 2) sak 3) sak 4) sak 5) sak 6) Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer