Årsberetning Generalforsamling på Skistua mandag 14. mars 2011 kl Stiftet 27. januar Org. nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010. www.skiklubben.no. Generalforsamling på Skistua mandag 14. mars 2011 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr."

Transkript

1 Årsberetning 2010 Generalforsamling på Skistua mandag 14. mars 2011 kl Stiftet 27. januar Org. nr

2 2 Årsberetning 2010

3 Generalforsamling på Skistua 14. mars 2011 kl Saksliste: 1) Godkjenning av innkalling 2) Valg av møteleder 3) Valg av to til å underskrive protokoll 4) Styrets beretning 5) Revidert regnskap 6) Innkomne forslag 7) Valg Valgkomiteens forslag fremlegges på generalforsamlingen. Etter generalforsamlingen avholdes medlemsmøte med servering og tema Gråkallen Skipark neste store løft for Skiklubben Årsberetning

4 Sak 4) Styrets årsberetning Styret og administrasjon 2010 På ordinær generalforsamling på Skistua den 8. mars 2010 ble følgende styre valgt: Leder Nelly Maske Styremedlemmer Anne Sophie Hunstad Thorvald Ianssen Eli Ystad Gunn Kari Hygen Just A Swensen Kjell Skarholt Skiinstruktørene Bymarkveteranene Varamedlemmer Randi Gilberg Hjelm-Hansen Nils Morten Nilssen Revisor Knut H Eriksen Klubben har hatt følgende administrasjon: Generalsekretær: Sverre Hosen og Gry Haug Binde Forretningsfører, samt ansvarlig for medlemsregisteret: Per Vinje Tilkallingshjelp: Rønnaug Mølmen og Bjørg Sliper Gråkallen Skisenter: Rikard Ottesen Gråkallen Skileik: Marthe Gjestland Rådet Mette Vestli, leder Fridtjof Anderssen Halfdan Carstens Kjetil Lehn Janicke Bratt Elvestad Kristin Svendsen Kjell Arne Thorvaldsen Gunhild Hoff Stuan Hans Petter Wollebæk Jan Pedersen Ketil Ekseth Bjørn Inge Haugan Carl Petter Brun Pål Arne Winsnes Randi Kjos-Hanssen Per Eriksen Kontrollkomiteen Vegard Stuan, leder Kristin Senderud Storli Tormod Anders Sletten Valgkomité Per Eriksen, leder Janicke Bratt Elvestad Truls Gjestland 4 Årsberetning 2010

5 Styremøter Det er i perioden holdt 10, styremøter. Foruten styrerepresentantene og varamenn innkalles leder i Rådet og forretningsfører, samt generalsekretær til styremøtene. De sistnevnte har tale-, men ikke stemmerett.. Noen av sakene som har vært til behandling i løpet av 2010 er: Drift av klubben Regnskap Skistua, og Stiftelsen Skistua Gråkallen Skipark, Lille Gråkallen Gråkallmedaljen Samarbeidet med Trondheim kommune Samarbeid fylkeskommunen og offentlige etater Samarbeid med andre lag og organisasjoner med tilknytning til marka Markarådet Medlemsverving Strategi- og kommunikasjonsplan Utarbeidelse av rutiner og retningslinjer for gjennomføring av klubbens aktiviteter Årsberetning 2010 I 2010 vil vi spesielt trekke fram arbeidet med Gråkallen Skipak som har vært en prioritert sak som også vil bli viktig i Administrasjon Sverre Hosen er fast ansatt som generalsekretær. I hans sykefravær har Gry Haug Binde fungert som generalsekretær fra september Per Vinje er forretningsfører og ansvarlig for medlemsregisteret. Bjørg Sliper og Rønnaug Mølmen har trådt til ved fravær/ ferieavvikling samt ved gjennomføring av våre arrangement. Det er stor aktivitet ved kontoret, vinter som sommer. Kontoret er betjent mandag til fredag, med offisiell åpningstid fra kl kl Aktivitetsmengden i Skiklubben er fortsatt økende, med enkelte nye tiltak i tillegg til utvidelse og forbedringer av gamle. Vår oppfyllelse av Skiklubbens formålsparagraf blir stadig bedre å arbeide for skiidrettens utbredelse og for allmenhetens ski- og turinteresse. Dette gjelder også for vår målsetting om å få alle på tur. Stadig flere Trondheimere bruker marka, enten hele året eller deler av året. Skiklubbens kontor fungerer som et nav for Bymarka og Trondheims øvrige markaområder. Hit kommer det daglig spørsmål om drift av markaområdene, hyttenes åpningstider, Hvem, hva, hvor i marka, løypekjøring, vær og føreforhold etc. Fra kontoret drives klubbens hjemmeside, og om vinteren er det daglig oppdatering av føremeldingen. Rådet På generalforsamlingen 2010 ble Representantskapet vedtatt omdannet til et rådgivende organ bestående av 16 ressurspersoner fra ulike områder innenfor Skiklubben og i samfunns- og næringslivet for øvrig. Rådsmedlemmene ble oppnevnt i ekstraordinær generalforsamling 3.mai. I første periode har et vært viktig for rådet å konstituere seg og å finne en egnet arbeidsform. Rådet ser det som viktig å bidra i strategiutviklingen, å bidra til å prioritere aktivitet, og å delta med konkret innsats innen utvalgte områder. Med utgangspunkt i rådet gjennomføres et arbeid for å utvikle en kommunikasjonsstrategi. Kommunikasjonsstrategien utvikles i fellesskap med styret, og ledes ved frivillig innsats av kommunikasjonsrådgiver Bjørg Bruset, Appareo Kommunikasjon. I tillegg til dette nevnes spesielt at det er etablert underutvalg med formål å skaffe sponsorer og å organisere aktivitet som gjør det attraktivt å være sponsor, samt ambassadørvirksomheten som blant annet omfatter uttesting av en vertskapsordning på Skistua i helgene med skiutleie, medlemsverving og informasjonsvirksomhet. Det har vært avholdt fire ordinære rådsmøter, i tillegg til arbeidsmøter i underutvalgene og i forbindelse med utvikling av kommunikasjonsstrategien. Økonomi Årets resultat i Skiklubben ble på kr som var noe mindre enn budsjettert. Total overskudd med Skiinstruktørene inkludert ble på kr Styret vurderer resultatet som som tilfredsstillende og mener økonomistyringen har vært god. Klubbens inntekter består i hovedsak av medlemskontingent, sponsorstøtte og offentlige tilskudd. Under er disse områdene nærmere beskrevet. Medlemsutvikling Medlemsmassen har hatt en jevn økning de siste årene. I 2010 hadde klubben en inntekt fra medlemskontingent på kr som er den høyeste i klubbens historie. Pr står vi med totalt 4639 medlemmer, en økning på 199 medlemmer fra Veksten kommer i hovedsak på familiemedlemskap, mens antall enkeltmedlemskap har hatt en liten nedgang. Årsberetning

6 Arbeidet med verving av nye medlemmer har også vært på programmet i Vi får flest nye medlemmer innmeldt via internett, tidlig på året, samt i forbindelse med Barneskikursene. Rundt våre store arrangementer får vi også en del nye medlemmer. Det er viktig å møte folket ute i marka i forbindelse med våre arrangementer. Det er en god respons på våre tiltak og klubben får mange positive tilbakemeldinger på gjennomførte aktiviteter. Det samme fortelles fra de som driver aktivitetene våre. Løypekjørere, løypeleggere i forbindelse med Dagens Løype, merkere ved Søndagsturen og Bymarkveteranene samt Skiinstruktørene i skileik og instruktørbakken. Styret er tilfreds med økningen, men erkjenner at dette ikke er tilfredsstillende, og vil styrke sitt fokus på dette i Utvikling i antall medlemmer fordelt på type medlemskap Totalt ant. medlemmer Familiemedlemmer Enkeltmedlemmer BU-medlemmer Medlemskapsutvikling (tall for alle år pr. januar) 6 Årsberetning 2010

7 Sponsorer og tilskudd fra det offentlige Skiklubbens hovedsponsorer har i 2010 vært; I K Lykke Drift AS med Bunnpris, SpareBank1SMN og Adresseavisen. Utover dette har Skiklubben samarbeidsavtaler med flere bedrifter. Mange av disse har støttet Skiklubben gjennom årtier. I 2010 var dette Falkanger Sko AS, Axel Bruun Sport AS, Kjeldsberg Kaffebrenneri AS, Trondheim Energiverk, Nonstop Reklamebyrå AS, MX-sport AS, Maskegruppen og Trykkpartner Grytting våre samarbeidspartnere. Sponsorinntektene var samlet på kr i Markedsføring av klubben Medias dekning er meget god PR for Trondhjems Skiklub, og den er med på å sette krav til kvaliteten på det vi gjennomfører. Vi takker Adresseavisen, Byavisa, NRK radio og tv, TV Adressa, Radio Adressa, Bydelsmagasinet og bydelsavisene for deres presseomtale av Trondhjems Skiklub i året som er gått. Fra Trondheim kommune ved rådmann for kultur har Skiklubben mottatt drifts og aktivitetsstøtte. Det søkes hver vår om støtte, og det er Trondheim Idrettsråd som behandler søknadene. I 2010 ble vi tildelt kr , en økning på kr fra foregående år. Gjennom Idrettsrådet søkes og tildeles det også lokale aktivitetsmidler. Tildelingskriteriene for 2010 er lik som for 2009, med en økning i potten som en kompensasjon for bortfallet av spillemidler. Det ble fordelt etter medlemstall og antall avdelinger. Vi fikk i 2010 tildelt kr , en økning fra 2009 på kr Norsk Tipping innførte i 2009 Grasrotandelen. I 2010 har vi mottatt kr Samarbeidspartnere Skiklubben har et tett samarbeid med Trondheim kommune. Dette gjelder spesielt Miljø og landbruksenheten (MLE) og Trondheim Bydrift avd. idrett, park og skog (IPS), når det gjelder praktiske forhold i marka. I tillegg til løpende kontakt gjennom hele året, spesielt med hensyn til løypepreparering og det arbeidet som Bymarkveteranene utfører, så holder vi også mer formelle møter. Sammen med MLE har vi faste kvartalsmøter for å sikre at samarbeidet fungerer på best mulig måte for de vi skal betjene, nemlig brukerne av marka. Kommunens løypekjørere er en annen gruppe vi har meget godt samarbeid med. Det gjelder også brøytemannskapet og annet personell fra Trondheim Bydrift. De yter en stor og kjempegod service for byen sin. Vårt samarbeid med Trondhjems Turistforening gjennom Til Topps fungerer godt. Også samarbeidet med BSK under Markatrimmen har vært meget vellykket. Røde Kors sitt vaktmannskap har vi også en god dialog med og de har etter brannen i Røde Kors Hytta også benyttet Alpinstua som tilholdssted. (Faksimile fra Adresseavisen ) Skiklubbens hjemmesider er meget godt besøkte. Føremeldingene våre har mange faste lesere og flere av byens skiklubber har lagt direkte link til vår føremeldingsside. Ragnar Aarø har vært Web-ansvarlig, og Nils Morten Nilssen er ansvarlig fra Skiklubbens styre. Påmelding til både Barneskikursene, Skoleskidager og Markatrimmen forgår via våre nettsider. Vårt web-kamaera er attraktivt og gir våre brukere til en hver tid oppdatert info om temperatur samt vindforhold på Skistua. Den daglige driften besørges av klubbes kontor. Årsberetning

8 Friluftsliv Bladet Friluftsliv med Trondhjems Skiklub sine egne medlemssider er et meget populært tiltak for våre medlemmer. I bladet søker vi å presentere bredden av klubbens aktiviteter samt spre informasjon til våre medlemmer. Bladet kom også i 2010 ut med 6 nummer. Vi prøver gjennom disse å gjenspeile klubbens aktiviteter i henhold til årstiden, for å synliggjøre hva som skjer på det aktuelle tidspunkt. Gjennom 2010 har vi hatt mange bidragsytere til medlemsbladet. Vi takker hver og en for innsatsen. Hovedansvaret for produksjonen ligger hos generalsekretær. Oppsett og redigering gjøres av redaksjonen i Friluftsliv. Stoff og ideer til bladet mottas med takk. Send oss bilder, tips om turer og gode historier fra marka. Gråkallmedaljen 2010 Det ble i år besluttet å tildele fem skiløpere trøndersk skiidretts høyeste utmerkelse, Gråkallmedaljen. Overrekkelsen ble foretatt under et arrangement i Skimuseets lokaler den 15. september De fem løperne var: Marit Bjørgen, Petter Northug jr., Magnus H. Moan, Tor Arne Hetland og Emil Hegle Svendsen. Skiklubbens leder Nelly Maske foretok utdelingen, mens skipresident Sverre Seeberg hilste fra Skiforbundet og takket Trondhjems Skiklub. Arnfinn Bergmann var omviser for alle de inviterte gjestene, og som vanlig gjorde han det på en inspirerende måte. En rekke tidligere skikonger og hederspersoner var til stede under arrangementet. Trondhjems Skiklub benyttet også anledningen til å hylle noen av sine trofaste medhjelpere. Rikard Ottesen, Ketil Ekseth, Jorun Moum, Toril Gundersen, Jørn Skarholt samt Bymarkveteranene med 5 års sammenhengende fartstid, fikk Trondhjems Skiklubs miniatyrmerke i sølv for sin prisverdige innsats. skidager er det et sted mellom 2000 og 4000 skiløpere ute. Nyttårsaften har det vært mer enn 2000 ute i løpet av fire formiddagstimer. Dagens Løype heftet er meget populært og trykkes i 5000 eksemplarer. Medlemmene får det i posten, sponsorer og samarbeidspartnere får til utdeling blant ansatte og resten deles ut ved hyttene og hos bla Axel Bruun Sport AS, byens biblioteker og SpareBank1SMN. Adresseavisen trykker løypekartet og beskrivelsen hver torsdag på tursiden. Bydelsmagasinet, som dekker sydlige Trondheim, har også trykket beskrivelser og kart for løypene denne sesongen. Takk til alle samarbeidsklubber og deres frivillige, som sammen med frivillige i Skiklubben har merket løypene gjennom sesongen. Søndagsturen Søndagsturen ble i år gjennomført for åttende gang, og fortsatt like populær. Åpningshelga ble tradisjon tro markert med stands i Ringvebukta på søndag. Også i år sponset Trønderbakeriet oss med boller og Kjeldsberg stilte med kaffe. I år kunne vi skilte med flott turvær, noe som førte til at det var kø langs Ladestien denne søndagen. I 2010 arrangerte vi sammen med Norges sopp- og nyttevekstforbund syv soppkontroller i høstsesongen, dvs en kontroll ved hver tur i soppsesongen.. Soppkontrollene er meget populære, mange store og små sankere kom med sine resultater for ettersyn og gjennomgang. Avslutningen på Søndagsturen ble markert med kaffe og boller ute ved Fjellseter kapell. Adresseavisen dekker Søndagsturen med å gjengi helgas kart og rutebeskrivelse hver torsdag på siden som dekker friluftsliv. Bydelsmagasinet, som dekker sydlige Trondheim, dekket alle turene gjennom hele sommeren med både kart og beskrivelser. Ved å følge turene blir man godt kjent med de utrolige flotte og mangfoldige turmulighetene vi har i området rundt Trondheim. Takk til alle i Skiklubben, som var med på merkingen av turene. Dagens Løype 2010 Dagens Løype ble i 2010 arrangert for 45. gang med 17 løyper i programmet. Dagens løype støttes av både våre hovedsponsorer, samarbeidspartnere og en del annonsører, samt Trondheimsregionens Friluftsråd. Aktiviteten får stadig flere brukere og er meget populært. Litt variasjoner er det fra løype til løype, avhengig av hvor løypene går. Noen løyper er bare tråkket med ski, og disse kan nok ha noe mindre besøk. Vær, vind og snøforhold er også en faktor for om løypene er fulle av folk. På gode Til Topps For åttende år på rad arrangerte vi Til Topps. Det er et tiltak som har blitt meget populært, og som har fått mange turgåere til å søke turer i høydene rundt Trondheim. Til Topps er et samarbeidsprosjekt mellom Trondhjems Turistforening og Trondhjems Skiklub, og vi er meget godt fornøyd med oppslutningen rundt tiltaket. I 2010 var Gråkallen Panorama, Elgsethytta Panorama, Våttakammen, Søremsåsen, Månen, Merkespynten og Hesteskohaugen mål for turene. Også i 2010 markerte vi åpningen og avslutningen av 8 Årsberetning 2010

9 sesongen med å bemanne noen av toppene. I år ble det åpning 9.mai i strålende vårvær med fortsatt godt skiføre. På Elgsethytta Panorama hadde vi besøk av turgåere de fleste med ski på beina. På Gråkallen Panorama hadde vi besøk av rundt 120 turgåere, som alle nøt godværet denne flotte vårdagen. Årets avslutning ble i år markert søndag 3.oktober. Trondhjems Skiklub bemannet Gråkallen og Elgsethytta. Ruskete høstvær førte til noe laber utfart denne søndagen. En stor takk til de frivillige som stilte opp. Toppene for 2011 blir Gråkallen, Vassfjellet, Våttåhaugen (Ladehammeren), Liaåsen, Storheia, Jervfjellet og Solemsvåttan. Gråkallen Skisenter Årets sesong har vært bra for Gråkallen Skisenter. Det har vært godt besøk i Kleiva takket være gode vær og føreforhold. Vi hadde også i 2010 en god del skoler på besøk i forbindelse med skoleskidager. Gråkallen Skisenter er pr dags dato à jour med pålegg og godkjent for drift. Anlegget har også for sesongen 2009 mottatt driftstøtte fra Trondheim Kommune. En stor takk til Rikard og Andre Ottesen som gjør det muliggjør driften av Gråkallen Skisenter. bakover i tid BSK arrangerte to renn for sine aktive løpere, en sprint i fristil, og ett langdistanserenn. Sprinten ble arrangert lørdag på Skistumyra sammen med Markatrimmen fristil. Langdistanserennet i klassisk ble arrangert på søndag sammen med Markatrimmen klassisk. Rundt 200 løpere var med på lørdag, og på søndag var det over 300 løpere med. Et krevende men vellykket arrangement og et fint samarbeid med Byaasen Skiklub. En stor takk til de frivillige som stilte opp, både fra BSK og TSK. Løypetjenesten/snøscootere I samarbeid med Trondheim Bydrift avd IPS har vi i TSK ansvaret for preparering av skiløypene i Bymarka. Vi har hatt 20 mann på vår vaktliste for sesongen 2009/2010, og som har preparert våre 3,3 mil med løyper. Samarbeidet med kommunens løypekjørere er meget bra. Vårt klubbkontor har jevnlig kontakt med kommunens ansatte. Til løypekjøring har vi to snøscootere, en som er vår egen og en som er Trondheim Bydrifts. Den gamle Skileikscooteren er reserve for løypekjøringen. TSK har fire snøscootere lagret i garasje på Forsvarets område på Lille Gråkallen. Vi har tre Lynx og en Yamaha. Gråkallen Skipark Det er i løpet av året gjort gledelige framskritt i denne saken ved at utkast til planprogram er på høring og vi forventer at konsekvensutredningen starter våren Trondhjems Skiklub har samarbeidet godt med Freidig, NTNUI og Skikretsen. Både Gunn Kari Hygen, Oddveig Bredesen og Ola Aalde har vært engasjert i arbeidet. Det er fortsatt en lang veg fram til endelig resultat men TSK vil arbeide parallelt med konsekvensutredingen med å utrede tekniske og økonomiske løsninger for å ha førstehånds kunnskap om dette. Gråkallen Skifestival/ Markatrimmen Den 36. Markatrimmen ble gjennomført som en del av Gråkallen Skifestival, og gikk av staben helgen februar Arrangementet var et samarbeid med Byaasen Skiklub. Årets rennleder var TSKs Ståle Kvernrød som samlet funksjonærer fra begge klubbene til flott dugnadsinnsats. Gråkallen Skifestival har tradisjoner langt Føremeldingen Gjennom hele vintersesongen oppdateres føremeldingen vår på internett daglig. Denne tjenesten er hyppig brukt og etterspurt. Det registreres data om vær, føreforhold samt oppdatert info om løypekjøring. I helgene, fra og med nyttår og ut sesongen, har vi også føremeldingstjeneste på telefon lørdag og søndag. Onsdagstrimmen Året 2010 har vært et år med mange fine turer og godt oppmøte ( ca. 1200). De fleste turene har gått i Bymarka en tur i Estenstadmarka, to turer langs Ladestien og to byvandringer. Vi prøver å tilrettelegge turene slik at det er et tilbud både for de som ønsker å gå langt og de som vil ha en kortere tur, slik at vi møtes og samles til kaffe og sosialt samvær, hvor Årsberetning

10 vi synger og koser oss. Om vinteren legger vi opp til både fottur og skitur, noe som er populært. Onsdagstrimmen er ute på tur hver onsdag hele året. Ukens tur blir annonsert i Adresseavisen hver tirsdag, unntatt i juli og august. Da er det innarbeidet at de som vil på tur møter ved Byåsen Butikksenter kl Vi takker gamle og nye trimmere for godt oppmøte i Onsdagstrimmens motto er UT PÅ TUR ALDRI SUR! For Onsdagtrimmen, Marta Sjøli. Bymarkveteranene Bymarkveteranene i Trondhjems Skiklub fylte 20 år den 23. oktober Dagen ble markert med fest på Vestbyen Klubbhus med veteraner og inviterte gjester. I 2010 har denne spreke og arbeidsvillige gjengen lagt ned over 1500 arbeidstimer med frivillig arbeid til beste for Bymarka dens brukere. Det vil si at de totalt hat passert dugnadstimer. Bymarkveteranene har fast møteplass på Sommersetra. Årets innsats har resultert i jobbing med løyper, vedproduksjon, produksjon av bord og benker, produksjon og utlegging av gangbaner, stier og skiltproduksjon. Arbeidsoppgavene har vært koordinert gjennom Trondheim Bydrift avd IPS. Sekretær for Bymarkveteranene Kjell Skarholt har vært medlem av Skiklubbens styre. Dugnadsgjenger/dugnader Skiklubben har startet arbeidet med å bygge dugnadsgjenger rundt både gamle og nye aktiviteter. Det gjennomføres i løpet av året mer enn timer med dugnadsarbeid fra medlemmene. Det være seg Bymarkveteraner, Skiinstruktører, løypekjørere, løypeleggere, drift av Kleiva og instruktørbakken, funksjonærer i og rundt Markatrimmen, organisering av Onsdagstrimmen, styrearbeid, vervearbeid og medhjelpere til arrangement. Dette er en stor og flott innsats til glede for medlemmene og byens befolkning. Stiftelsen Skistua Styret i Trondhjems Skiklub utnevner 3 medlemmer til styret i Stiftelsen Skistua, deriblant styrets leder. Styret ledes av Gry Haug Binde. Øvrige representanter fra TSK er Per Eriksen og Kjell Håvard Nilsen. I tillegg er Anne Sophie Hunstad valgt av allmøtet i Stiftelsen og Hans Ole Rolfsen fra Trondheim kommune medlemmer av styret. Prima AS står for driften av Skistua, som har vært åpen for publikum 7 dager i uken gjennom hele året. Trondhjems Skiklub, Stiftelsen Skistua og Prima AS samarbeider godt om å skape aktivitet i området rundt Skistua. For Bymarkveteranene, Kjell Skarholt. 10 Årsberetning 2010

11 Skimuseet på Trøndelag Folkemuseum Sverresborg Arbeidsgruppen for Skimuseet har i 2010 bestått av Arnfinn Bergmann, Kjell Okkenhaug, Torbjørn Falkanger og Gaute Myhre. Det er behov for mer plass til skisamlingen, og gruppen har kjempet for å få tatt i bruk Schøning-rommet samt ytterligere ett rom som står ledig. Det er imidlertid ikke kommet noen avklaring på dette. Det har vært en betydelig vekst i samlingen, spesielt etter at man fikk inn premier og utstyr fra de trønderske OL deltagerne. I dag ligger mange premier og utstyr på depot og kan ikke vises frem pga plassmangel. Det er dessverre blitt tatt ut premier fra et par løpere som har ønsket dette plassert i lokale skisamlinger i sine hjemkommuner. I 2010 fikk vi premier og utstyr fra følgende løpere som ikke var representert tidligere: Eldar Rønning, Johan Kjølstad, Petter Northug jr., Magnus H. Moan og Egil Hegle Svendsen. Skimuseet har nå en unik samling fra alle de store gjennom tidene, og samtlige er trøndere! I forbindelse med at fem skiløpere var tildelt trøndersk skiidretts høyeste utmerkelse, Gråkallmedaljen, ble overrekkelsen foretatt under et arrangement i Skimuseets lokaler den 15. september De fem løperne var: Marit Bjørgen, Petter Northug jr., Magnus H. Moan, Tor Arne Hetland og Emil Hegle Svendsen. Skiklubbens leder Nelly Maske foretok utdelingen, mens skipresident Sverre Seeberg hilste fra Skiforbundet og takket både Trondhjems Skiklub og Folkemuseet for at man har fått til det fine museet. Arnfinn Bergmann var omviser for alle gjestene, og som vanlig gjorde han det på en inspirerende måte. En rekke tidligere skikonger var til stede under arrangementet. Arnfinn Bergmann har også i år vært drivkraften og stått i spissen for stadig å skaffe nye premier og utstyr fra trønderske skiløpere, og dermed sørget for stadig fornyelse og utvikling av samlingen. I tillegg har han stilt seg til rådighet for omvisning av både små og store grupper, og vært en engasjert og dyktig forteller i ulike sammenheng. Arbeidsgruppen har hatt møter etter behov i løpet av året. Folkemuseets direktør gjennom mange år, Petter Søholt gikk fra 1. august 2010 over i ny stilling som plan- og utviklingssjef i Museene i Sør-Trøndelag AS. Vi benytter anledningen til å takke han for godt samarbeid gjennom mange år. Ny direktør ved museet, Torunn Herje, tiltrådte stillingen fra For Skimuseet, Gaute Myhre. Bilde er tatt av Trøndelag Folkemuseum Årsberetning

12 Skiinstruktørene årsberetning 2010 I medlemsoversikten for Trondhjems Skiklub - Skiinstruktørene finnes det pr. i dag over 150 navn! Ikke alle er aktive hvert år, og det er stor spredning i både alder og grad av utdanning. Barneskikursene er vinterens høydepunkt for Skiinstruktørene. Mer enn 100 personer har vært med og loset 670 barn gjennom Barneskikursene 2010! De fleste av disse har naturlig nok vært instruktører og assistenter, men støtteapparatet rundt er like viktig for å få til et godt arrangement. Vi har hatt god støtte ved å leie inn kommunens løypemaskin til preparering av områdene. Værgudene var ikke helt på vår side denne gangen, men med fleksible instruktører og assistenter ble årets barneksikurs en kjempe suksess. Det var i minste laget med snø første helg og det var kaldt andre helg. Vi avsluttet alle kurs en halv time tidligere siste dag. Dette bidro til en positiv avlutning av årets kurs for alle deltakere. Med tilrettelagte arenaer; skileikområde, områder for løypekurs og Instruktørbakke var alt lagt til rette for gode kurs. Vårt rutinerte mannskap i heisen fikk loset alle nybegynnere trygt opp med heisen. Vi får i etterkant mange positive tilbakemeldinger. Det eneste negative er at vi ikke kan tilby kurs til enda flere barn. Vi startet friskt i det nye året og utdannet 13 nye Skileikledere. 11 var med og gjorde en innsats under årets Barneskikurs. Det er artig at så mange hadde lyst og mulighet til å bidra. Skileiklederkurset er en viktig rekrutteringsarena for oss. Vår utdanningsansvarlige har lagt gode planer for utdanning av nye instruktører. I tillegg har vi også hatt tilbud om å pusse på, eller lære nye ferdigheter, vi som har vært med en stund. Det er arrangert interne kurskvelder i skiskøyting og kjøring på carvingski. Alle nye skileikledere og instruktører ønskes velkommen i klubben. Miljøskapende virksomhet har vi også i år hatt i Instruktørbakken med åpen bakke hver torsdag. Se vedlagt årsmelding fra Bakkekomiteen. Skileiken har Marte og Truls Gjestland styrt på vanlig måte slik at vi nå har landet flotteste anlegg for skileik. Se vedlagt årsmelding fra Skileiken. Årets Takk for hjelpa tur gikk til Oppdal. Nesten 60 deltakere, instruktører og assistenter med familier benyttet helga til kjøring i bakkene, skiturer og sosialt samvær. Trondhjems Skiklub Skiinstruktørene har barneskikursene som sin primære aktivitet og aktiviteten er ikke så stor etter at vi er ferdig med barneskikursene. De fleste melder seg til tjeneste igjen når nye kurs nærmer seg. Det er nok mange av oss som ønsker å ha litt mer aktivitet. Vi arrangerte i høst en samling med faglig innhold og stort rom for sosialt samvær. 18 personer satte av tid til å få med seg smørekurs med Terje Oppheim fra Sportsbua. Jan Erik Buan fra Freidig alpint informerte om stauts for Gråkallen Skipark før Just Swensen avsluttet med en gjennomgang av Norges Skiforbunds og Den Norske Skiskoles opplærings/ utdanning trener/instruktør utdanning. En spennende og trivelig ettermiddag og kveld som styret ønsker å fortsette med som en fast aktivitet på høsten, som en oppkjøring mot vinterens barneskikurs. Styret i Skiinstuktørene 2010: Leder Just A. Swensen Nestleder: Morten Mørch Sekretær: Randi Slagstad Utdanning: Bjørn Sortland Barneskikurs: Merete Aarstein Instruktørbakken: Helge Olav Aarstein Gråkallen Skileik: Marthe Gjestland For Skiinstruktørene, Just A. Swensen. Gråkallen Skileik - årsberetning 2010 Den 21. sesongen er unnagjort. Vi kom sent i gang og rakk bare en vanlig besøkshelg før barneskikursene overtok i januar. Besøket på skoleskidager gikk noe opp, men dessverre er det noen av våre faste kunder blant skolene som ikke ser seg råd til å besøke skileiken hvert år. Det er økende aktivitet på ettermiddager. Dette setter også større krav til bemanning. Anlegget ble preparert fra desember og det var stabile snøforhold hele sesongen. Barneskolene er fortsatt en stabil bruker av Skileiken for sine obligatoriske skidager. Av praktiske grunner kan vi normalt ikke ta imot større barn enn til og med fjerde trinn. Ved større aldersforskjeller vil de minste lett kunne bli passivisert på grunn av intensiteten til de eldre barna. Det er altså fortsatt et stort udekket behov for tilrettelegging for skileik for større barn. På skoleskidagene hadde vi besøk av til sammen 5782 barn fra 29 skoler. I helgene registrerte vi omkring 3100 barn. 12 Årsberetning 2010

13 Vinterferieuken regnet bort, men i påsken hadde vi omkring 1100 besøkende. Vi har økt pågang på ettermiddager på vanlige ukedager, og valgte å ha anlegget betjent til sammen 9 kvelder med i alt 450 besøkende Samlet antall registrerte besøkende var , praktisk talt det samme som i fjor.. Prisen på vanlig helgebesøk er kr 20 pr barn, mens prisen for skoleklasser er fortsatt bare kr 10 pr elev og medlemmer av Skiklubben går gratis. I helgene er vel 35 % av de besøkende medlemmer, og andelen er økende. Prepareringsvedlikeholdet gjøres stort sett med scooter, men ved intensivt bruk har vi også behov for kommunens prepareringsmaskin med fres. Det har vært lite problem med is i vinter og derfor lite behov for fresing. Samarbeidet med kommunen er det aller beste og vi får alltid hjelp på forespørsel. I løpet av sesongen 2010 har det vært organisert virksomhet i anlegget i 88 dager, og det er utført omkring 860 dugnadstimer. I løpet av høsten 2010 er det utført vanlig vedlikeholdsarbeid i Skileiken. Det er blant annet sveiset nye griller. Det er utrolig stor gjenvekst av busk og kratt i det åpne området, og dette må hele tiden ryddes. Det gamle vedskjulet var lite representativt for området, og ble derfor revet og gjenoppbygd i stavlaft. Dessuten ble det meste av kontoret beiset.(har noen et godt navn på dette huset?) I løpet av vinteren blir det kjørt fram en del tømmer fra ulike steder i løypenettet. Dette kan være vindfall eller trær som må ryddes bort av ulike årsaker. Det meste av dette blir benyttet som ved i Skileiken. Det går med en god del ved i løpet av sesongen, og denne må kappes, kløves og stables om høsten. Vi kan lagre ca to års forbruk i vedskjulene. Dette er nødvendig for å sikre ordentlig tørke. Snøen kom tidlig og vinterprepareringen startet allerede i november. Vi hadde anlegget åpent for publikum fra begynnelsen av desember, men på grunn av manglende mannskap hadde vi ikke mulighet til å ta betaling før etter nyttår. I løpet av høsten 2010 ble det utført til sammen 165 dugnadstimer i Skileiken. For Skileiken, Marthe og Truls Gjestland. Bakkekomitéen årsberetning 2010 I 2010 var det aktivitet i bakken 34 dager. Heisen har vært i drift ca. 85 timer. I heisens åpningstid er det nedlagt ca 235 dugnadstimer. I tillegg er det lagt ned en del timer i vedlikehold av heisen og til rydding i bakken og i heistraseen. Vi har hatt ett sted mellom 1400 og 1500 besøk som fordeler seg slik: Barneskikurs: ca 400 Kveldskjøring/søndagskjøring: ca 350 Dalgård skole: ca 660 Dalgård skole har en ganske stor andel av både besøk og kjøringene og jeg har måttet anslå tallet på grunn av at kjøreboka er litt mangelfull på dette punktet da Dalgård hadde aktivitetsuke i bakken. Det har vært en svært aktiv vinter i bakken. Heisen gikk hver onsdag fra Barneskikursene og frem til påske. Enkelte kvelder var det mer enn 60 personer i bakken. Ettersom heisen har en kapasitet på ca 6 personer i minuttet er dette omtrent det maksimale vi kan håndtere uten at køen blir for lang. Heistilsynet har inspisert bakken og kommet med noen mindre pålegg. Alle påleggene har blitt utbedret. At vi har rails har gjort bakken mer attraktiv for dem som ønsker litt flere utfordringer. Grillen har vært tent hver kveld med tilbud om kaffe eller varm saft til besøkende i bakken. Bakkekomiteen jobber med å rekruttere flere til å betjene heisen. Det vil også være en fordel om flere innehar heisfører sertifikat. For Bakkekomiteen, Helge Olav Aarstein. Årsberetning

14 Til slutt en takk til alle som har støttet oss på ulike måter i året som er gått. Vi får stadig flere medhjelpere og støttespillere, og uten disse ville det ikke være mulig å drive de aktivitetene Trondhjem Skiklub står for. Takk til sponsorer og samarbeidspartnere, til ansatte i kommunens og vår egen administrasjon. Og sist men ikke minst, en takk til alle våre medlemmer som trofast slutter opp om Skiklubbens aktiviteter og dens virke som Markas velforening. Trondheim, 14. februar 2011 Nelly Maske Gunn Kari Hygen Anne-Sophie Hunstad Eli Ystad Thorvald Ianssen Just Swensen Kjell Skarholt 14 Årsberetning 2010

15 Sak 5: Revidert regnskap Trondhjems Skiklub Årsregnskap RESULTATREGNSKAP 1/1-31/ Driftsinntekter: Medlemskontingent ,00 Lotteri og sponsorinntekter (note 6) ,54 Offentlige og andre tilskudd ,00 Øvrige driftsinntekter (note 6) 0,00 Inntekter Skiinstruktørenes virksomhet (note 5) ,50 Sum driftsinntekter ,04 Driftskostnader: Lønnskostnader (note 2) ,00 Øvrige driftskostnader (note 6) ,04 Kostnader Skiinstruktørenes virksomhet (note 1, 5) ,67 Sum driftskostnader ,71 Driftsresultat ,33 Finansinntekter og kostnader: Renteinntekter ,00 Renteinntekter Skiinstruktørenes konti (note 5) ,00 Sum finansposter ,00 Resultat før ekstraordinære poster ,33 Ekstraordinære poster: Avsetning til tap på fordringer (note 3) 0,00 Årsresultat ,33 Som disponeres: Til kapitalkonto (note 4) ,33 Sum disponert ,33 BALANSE pr. 31/ Eiendeler: Anleggsmidler: Skileikområdet (note 1) 1 000,00 Skiinstruktørheisen (note 1) ,00 Snøscootere (note 1) ,00 Langsiktige fordringer (note 3) ,00 Avsatt til dekning av mulig tap på fordringer ,00 Sum anleggsmidler ,00 Omløpsmidler: Varelager 0,00 Diverse kortsiktige fordringer ,00 Bankinnskudd etc ,33 Sum omløpsmidler ,33 Sum eiendeler ,33 Egenkapital og gjeld: Egenkapital: Kapitalkonto Trondhjems Skiklub ,01 Kapitalkonto Skiinstruktørene ,32 Sum egenkapital (note 4) ,33 Kortsiktig gjeld: Bachkes fond ,00 Forskuddsbetalt kontingent/barneskikurs ,00 Forskuddsbetalte sponsormidler Skyldige felleskostnader Skistua ,00 Avsatt skyldig merverdiavgift (note 6) ,00 Skyldig feriepenger og arb.g.avgift ,00 Sum kortsiktig gjeld ,00 Sum egenkapital og gjeld ,33 Trondheim, den 14. februar 2011 Nelly Maske (styreleder) Anne Sophie Hunstad Thorvald Ianssen Gunn Kari Hygen Eli Ystad Just A. Swensen Kjell Skarholt Årsberetning

16 Trondhjems Skiklub NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Regnskapets innhold Resultatregnskapet inneholder en sammenstilling av Skiklubbens (TSK) og Skiinstruktørenes (SI) aktiviteter. Regnskapstallene for SI er presentert som en samlet post for driftsinntekter, en for driftsutgifter og en renteinntektspost. Øvrige resultatregnskapsposter gjelder STK-regnskapet. En nærmere spesifikasjon vedrørende SI sine aktiviteter er presentert i note 5. Note 1 - Varige driftsmidler Snøscooter Instruktørheis Skileik Sum Kostpris 01/ Tilgang Avgang Kostpris 31/ Akk avskrivn. 31/ Bokført verdi 31/ Avskrivning Avskrivningsprosent 20 Ny snøscooter ervervet 2007 er avskrevet med 20% i hvert av årene Beløpet inngår i SI` kostnader for 2010 med kr ,-. Note 2 - Lønnskostnader - andre godtgjørelser Skiklubben har ansatt generalsekretær på heltid. Av kostnadsførte lønnskostnader er lønn og annen godtgjørelse til generalsekretæren i 2010 er kr ,-. I ovennevntes sykefravær er vikarierende generalsekretær lønnet med kr ,- Det er ikke utbetalt styregodtgjørelse eller honorar til revisor. Note 3 - Langsiktige fordringer/avsetning for tap Klubben har i et tidligere år ytet et beløp på kr ,- til Stiftelsen Skistua som stiftelseskapital. Før Stiftelsens overtakelse og gjennomføring av rehabiliteringen av Skistua, har Trondhjems Skiklub på Stiftelsens vegne påtatt seg nødvendig opprusting og vedlikehold. Pr. utgangen av regnskapsåret 2004 var kr ,- lagt ut i denne forbindelse. Beløpet står fortsatt balanseført som langsiktig fordring, mensom følge av Stiftelsens økonomiske situasjon ble det i regnskapet for 2008 foretatt en tapsavsetning på hele beløpet. 16 Årsberetning 2010

17 Note 4 - Endring i Kapitalkonto Egenkapital 1/ ,00 Overskudd i 201 TSK, tilført kapitalkontoen ,50 Overskudd i 2009 SI, tilføres kapitalkontoen ,83 Egenkapital 31/ ,33 I den ovennevnte samlede egenkapitalen ligger følgende øremerkede fond: Fra Trondhjems Skiklub: Trondhjems Skiklubs Fond ,00 Barnas Skifond ,00 Skimuseets fond , ,00 Fra Skiinstruktørene: Utdanningsfond ,00 Skileikfond ,00 Instruktørbakkefond ,00 Rekrutteringsfond , ,00 Til sammen, øremerkede fond ,00 Note 5 - Skiinstruktørenes virksomhet Det fremgår av resultatregnskapet at Skiinstruktørene har hatt: Samlede driftsinntekter på ,50 Samlede driftskostnader på ,67 Renteinntekter på ,00 Dette gir et netto overskudd på ,83 Fordelt på aktiviteter er resultatet som følger: Nettoresultat Skileiken (4 822,40) Resultat Barneskikurs ,63 Netto driftsutg. Instruktørbakken (6 874,25) Netto resultat andre aktiviteter 3 252,85 Renteinntekter ,00 Netto overskudd ,83 Note 6 - Merverdiavgift i regnskapet STK er merverdiavgiftspliktig for en del av sine inntekter og har tilsvarende fradragsrett for avgift på en del kostnader. I resultatregnskapet er disse beløpene registrert innklusive merverdiavgift. Netto skyldig avgift er kostnadsført i posten øvrige driftskostnader med kr ,- Årsberetning

18 18 Årsberetning 2010

19 Årsberetning

20 Vedlegg 1 Årsoversikt for Bymarkveteranene Januar Ved årets start har Bymarkveteranene utført totalt arbeidstimer. Januar startet med snekring av plattinger for utlegging i stiene til sommeren. Noen av oss var ute i Vårløypa for og preparere denne, men for lite snø førte isteden til kvisting av løypa. Endel forefallende arbeid ble også utført på Sommersetra (garasjen). Februar Produksjon av plattinger, skilt, benker og sandkasser. Ellers en del arbeid med diverse gjøremål ute i løypene. Mars Produksjon av plattinger og diverse. Ordnet med underlag for plattingene og kjørte dette ut til forskjellige deponier. Snøen har endelig kommet for fullt, så noen av oss startet med preparering av Vårløypa. Spadde på snø over bekker og myrer pluss at vi jevnet ut der det var mye humper. I slutten av måneden merket vi Dagens Løype som Bymarkveteranene hadde ansvaret for. August I starten av august gjorde vi siste finpuss rundt Skjelbreia. Resten av måneden gikk med til vedarbeid på sagplassen. September En del kvisting og rydding på forkjellige stier. Videre utvidet vi en bru ved Baklidammen, gruset stien rundt Vintervannet og ellers en del forefallende arbeid ved Sommerserta. Oktober Laget ny bru i retning Nydammen og Grønlia. Rydding av skog rundt Haukvannet. November Har stort sett godt med til å produsere bord og benker. Desember Det samme som i november, pluss at vi preparerte Vårløypa. Til jul merket vi Dagens Løype før vi tok juleferie. April Påsken startet, så vi tok velfortjent ferie frem til 13. april. Startet med å ta inn merkene fra Dagens Løype. Ellers supplerte vi litt plattinger og underlag etter behov. Tok så smått til med å skjære og kløyve på sagplassen. Mai Startet med legging av plattinger fra Lavollen og oppover i retning Geitfjellet. Videre foretok vi en del suppleringer og etterarbeide mellom Geitfjellet og Våttakammen, stien opp fra Helkansetra og opp til kryssende sti ved Geitfjellet. Juni Startet med å legge ut plattinger og vandringer rundt Skjelbreia. Rydding og grøfting. Timeforbruk: Pr. 31. desember 2009 Pr. 31. desember 2010 Totalt utførte timer i 2010 For Bymarkveteranene Kjell Skarholt timer timer timer Juli Hele juli gikk med til å ordne rundt Skjelbreia. 20 Årsberetning 2010

21 Vedlegg 3, sak 2 6 Innkomne forslag, pkt 2) Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet Vedtatt den med senere endringer av Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter benevnt som Skiklubben) med formål å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF) 2, og å arbeide for skiidrettens utbredelse og for allmennhetens ski- og turinteresse. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon Skiklubben er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets. Skiklubben er medlem av Norges Skiforbund. Skiklubben hører hjemme i Trondheim kommune, og er medlem av Trondheim idrettsråd 3. Skiklubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer 4. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder uavhengig av hva som måtte stå i Skiklubbens egen lov. 3 Medlemmer Alle som aksepterer Skiklubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem 5. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt Skiklubbens lover og bestemmelser. 1 Jf. NIFs lov 2-2, 2-15 og Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement. 2 Navnet trer i kraft fra Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører. 4 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. 5 Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter. Årsberetning

22 En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret 6. Skiklubben opererer kun med personlige medlemmer fordelt slik. Vanlige betalende medlemmer. Barne- og ungdomsmedlemmer. Livsvarige medlemmer. Æresmedlemmer valgt på årsmøtet etter innstilling fra styret. I tillegg opereres det med egen rabattordning for familiemedlemmer. Medlemmer av Bymarkveteranene som har vært betalende medlemmer i minst 10 år, kan innvilges vederlagsfritt livsvarig medlemskap av styret. 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud. 5 Stemmerett og valgbarhet For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov 2-9. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i Skiklubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i Skiklubben 7. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 6 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det. 7 Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning 22 Årsberetning 2010

23 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse For refusjon av utgifter og godtgjørelse til Skiklubbens tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap. 7 Kjønnsfordeling Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. Idrettsstyret 8 kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 8 Inhabilitet 9 For inhabilitet gjelder NIF`s lov Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 10 Årsmøtet Skiklubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel 10,direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle Skiklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 8 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement. 9 Teksten i denne kan erstattes med: «For inhabilitet gjelder NIFs lov 2-7.» 10 Minimumsfrist i forhold til NIFs lov 2-8. Årsberetning

24 Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 11 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av Skiklubben. 12 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal 11 : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) 12 samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Skiklubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle Skiklubbens regnskap i revidert stand Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette Skiklubbens medlemskontingenter. 8. Vedta Skiklubbens budsjett 9. Behandle Skiklubbens organisasjonsplan Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer 15 og 2 varamedlemmer til styret. I tillegg 2 styremedlemmer innstilt av styrene i Skiinstruktørene og Bymarkveteranene. c) 8 medlemmer til Representantskapet/Rådet med funksjonstid på 2 år (16 direktevalgte medlemmer i alt). Representantskapets/rådets leder velges særskilt av årsmøtet for 2 år. d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. e) 2 revisorer Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 12 Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget. 13 Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til 16 i lagets lov. 14 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv. 15 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver 16 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr ,- plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i 12: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» og med tilsvarende forskyvning av neste 24 Årsberetning 2010

25 f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Skiklubben er tilsluttet. g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. h) Kontrollkomité med 3 medlemmer Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianse er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret 17 kan gi dispensasjon. Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 13 Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov 2-4 og 2-5. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, punkt. Videre må 12 (nytt) pkt 10 litra d) endres til: «Kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.» 17 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement. Årsberetning

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 18.03.2013 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 08.10.2013 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet Vedlegg 2 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 8.3.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter benevnt

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund.

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund. Lov for Larvik dykkeklubb stiftet 9.3.1973. Vedtatt den 09.03.73 med senere endringer senest 20.02.96. Godkjent av idrettsstyret den 03.07.96. Senere endringer senest 06. mars 2003, Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Notodden Orienteringslag, stiftet 31.10.1945(dato/år) Vedtatt den 31.10.45 med senere endringer senest av 31.01.2011

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Lov for Namsos turnforening, stiftet 31. mai i 1901. Vedtatt i årsmøte den 7. april 2011. Godkjent av Idrettsstyret 1 den 3. mai 2011 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Basert på Basis-lovnorm for Allianse-idrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden allianse-idrettslag, stiftet 4. oktober 2009.

Detaljer

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03. Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981 Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål er å

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908

Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908 Lov for Skaun idrettslag, stiftet 19. januar 1908 Vedtatt den 11. mars 2009 med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret 1 den...mars 2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb LOV for Bodø Sportsskytterklubb Siste endring vedtatt på årsmøtet 27. januar 2011 Innholdsfortegnelse Lov for BODØ SPORTSSKYTTERKLUBB, stiftet 9. august 1955... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet

Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Åsane Fotball Damer, stiftet 26.01.1997 Vedtatt den 26.01.1997 med senere endringer senest av 12.januar 2009. 1 Formål

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den )

VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den ) VEDTEKTER FOR KJØKKELVIK IDRETTSLAG (Vedtatt av Årsmøtet den 24.02.2009) Lov for Kjøkkelvik idrettslag, stiftet 07.10.1934 Vedtatt den 24.02. 2008 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 1 Jf. NIFs lov 2-2, 2-15

Detaljer

Vedtatt den med senere endringer senere endringer av

Vedtatt den med senere endringer senere endringer av Vedtekter for Oppdal Sykkelklubb, stiftet 1982. Vedtatt den 23.03.2012 med senere endringer senere endringer av 08.05.2014 Godkjent av Idrettsstyret 1 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Skonseng Ungdomslag

Lov for Skonseng Ungdomslag Lov for Skonseng Ungdomslag Lov for Skonseng Ungdomslag, stiftet 13.4.1903. Vedtatt den 30.01.2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 1. april 2011 1 Formål Ungdomslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet

Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet Vedtekter for Grüner Fotball IL, stiftet 10.01.2008 Vedtatt den 11.02.2008, revidert 2010 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOVER FOR BERGKAMERATENE SVØMMING Lov for Bergkameratene Svømming, stiftet 15. mars 1971 Vedtatt den13. februar 2001 med senere endringer senest av 9. mars 2004. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite Basert på Basis-lovnorm for idrettslag organisert av allianseidrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite idrettslag,

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Malvik og Stjørdal Seilforening, stiftet den 13. april 2011. Vedtatt den 13. april 2011 med senere endringer senest av.

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Lov for HERKULES FOTBALL stiftet Vedtatt på årsmøte Godkjent av Idrettsstyret1 den

Lov for HERKULES FOTBALL stiftet Vedtatt på årsmøte Godkjent av Idrettsstyret1 den Lov for HERKULES FOTBALL stiftet 04.05.1920 Vedtatt på årsmøte 29.02.2012. Godkjent av Idrettsstyret1 den 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Kåsen idrettslag

Vedtekter for Kåsen idrettslag Vedtekter for Kåsen idrettslag Vedtekter for Kåsen idrettslag, stiftet 1. desember 1968 Vedtatt med senere endringer, senest av 19.02.2014 og vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Godkjent / vedtatt av Idrettsstyret

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Lov for Håndballklubben Rygge stiftet 22.01.1998. Lov for. Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998

Lov for Håndballklubben Rygge stiftet 22.01.1998. Lov for. Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998 Lov for Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998 Vedtatt den 13.02.2008 Med endringer i 16 av 04.02.2009 Godkjent av idrettsstyret den 25.02.2009(1) 1 1 Formål HK Rygges formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lover for Tysvær Basketball Klubb

Lover for Tysvær Basketball Klubb Lover for Tysvær Basketball Klubb (Vedtatt av stiftelsesmøte 07.07.2007) Lov for Tysvær Baskekball Klubb, stiftet 07.07.07. Vedtatt den 07.07.07. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for. Brumunddal Fotball

Lov for. Brumunddal Fotball Lov for Brumunddal Fotball Stiftet 1905 Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 1 Jfr. NIFs lov 2-2, 2-15 og 10-5. 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLESAND PADLEKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret )

VEDTEKTER FOR LILLESAND PADLEKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret ) VEDTEKTER FOR LILLESAND PADLEKLUBB (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Lillesand Padleklubb, stiftet 28. august 1990 Vedtatt på årsmøtet den 8. februar 2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 23.

Detaljer

1 Formål Lørenskog Ishockeyklubb Elites formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Lørenskog Ishockeyklubb Elites formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Vedtekter for Lørenskog Ishockeyklubb Elite (Godkjent av Akershus Idrettskrets. (dato)) Lov for Lørenskog Ishockeyklubb Elite, stiftet (dato/år) 1 Formål Lørenskog Ishockeyklubb Elites formål er å drive

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Vedtatt den med senere endringer senest av.

Vedtatt den med senere endringer senest av. Vedtekter for Lørenskog Ishockeyklubb AIL (Vedtatt av Oslo idrettskrets. (dato)) Lov for Lørenskog Ishockeyklubb AIL, stiftet 21.12.1963 Vedtatt den med senere endringer senest av. 1 Formål Lørenskog Ishockeyklubbs

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb

Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb Lov for Arendal Jiu Jitsu klubb Stiftet 23. nov. 1993 1 Formål Arendal Jiu Jitsu klubbs formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Lagets idrettsaktivitet skal

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lillehammer Svømmeklubb Side 1 av 8 Basis-Lovnorm Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Lov for Øvre Eiker Svømmeklubb, stiftet Vedtatt den med senere endringer senest av.

Lov for Øvre Eiker Svømmeklubb, stiftet Vedtatt den med senere endringer senest av. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for IL Søya (Ut i fra basis-lovnorm vedtatt av Idrettsstyret )

Lov for IL Søya (Ut i fra basis-lovnorm vedtatt av Idrettsstyret ) Lov for IL Søya (Ut i fra basis-lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for IL Søya idrettslag, stiftet 21.03.1919 Vedtatt den 03.12.1992, med senere endringer senest av årsmøtet 2007, den 26.02.2008

Detaljer

Lov for. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Lov for. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Lov for Lov for Polarsirkelen Hang- og Paraglider Klubb, stiftet ca. 15.3.1977 Vedtatt den 20.02.04 med senere endringer senest av 09.04.05 Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Fotballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Fotballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Turns formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Turns formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Friidretts formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Friidretts formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

LOVER FOR SORTLAND IDRETTSLAG

LOVER FOR SORTLAND IDRETTSLAG org.nr. 945 741 651 LOVER FOR SORTLAND IDRETTSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 10.januar 2011. Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Sortland Idrettslags formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Lov for Bærum Seilforening

Lov for Bærum Seilforening Lov for Bærum Seilforening, stiftet 18. september 1921. Vedtatt den 18. september 1921 med senere endringer vedtatt 13. februar 2012 1 Formål Foreningens formål er å drive seilsport organisert i Norges

Detaljer

Brodd Badmintonklubb

Brodd Badmintonklubb Lov for Brodd Badmintonklubb, stiftet 15.juni 2010 2 Godkjent / vedtatt av Idrettsstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 5.8.2010 Vedtatt med senere endringer, på årsmøte av 07.03.2012. Vedtatt med

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Generelt om basis-lovnormen:

Generelt om basis-lovnormen: Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Generelt om basis-lovnormen:

Generelt om basis-lovnormen: Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

Vedtatt den 21. oktober 1997 med senere endringer senest av 4. november 2008

Vedtatt den 21. oktober 1997 med senere endringer senest av 4. november 2008 Lov for Lillestrøm & Omegns Bueskyttere, stiftet 21. august 1952 Vedtatt den 21. oktober 1997 med senere endringer senest av 4. november 2008 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Vedtatt den 29.4.2009 Godkjent av Idrettsstyret 1 den xx / xx - xxxx Innhold INNHOLD... 1 1 FORMÅL... 2 2 ORGANISASJON... 3 3 MEDLEMMER... 4 4 MEDLEMSKONTINGENT

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb.

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb. LOVNORM FOR NMK KLUBBER MED BILSPORT Lov for NN.klubb, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Norsk Motor Klubb den.. 1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert

Detaljer

Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069

Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069 Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069 LOVER FOR BORG FLYKLUBB BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Borg Flyklubb,

Detaljer

LOV FOR PINGVIN SPORTSDYKKERKLUBB, STIFTET 1962 (Lov med bakgrunn i basis lovnorm vedtatt av Idrettsstyret )

LOV FOR PINGVIN SPORTSDYKKERKLUBB, STIFTET 1962 (Lov med bakgrunn i basis lovnorm vedtatt av Idrettsstyret ) LOV FOR PINGVIN SPORTSDYKKERKLUBB, STIFTET 1962 (Lov med bakgrunn i basis lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Pingvin sportsdykkerklubb, stiftet 29. juli 1962. Vedtatt den 1. mars 2011

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007.

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Vedtatt den 6. mars 2007 Godkjent av Idrettsstyret den..(fotnote 1, se bakerst) Navnet er videre i loven forkortet til DKK. 1 Formål DKK s formål er å drive

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Skjeberg Cykleklubb, stiftet: 17.06.2010 Oppdateret Mars 2017 i henhold til NIFs lover pr. oktober 2015 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret )

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret ) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer