Tekst Kristus døde en gang for alle på korset, forkynner vi også i dag: Kristus Jesus er Tekst redningen, han er frelseren, veien til Gud.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekst Kristus døde en gang for alle på korset, forkynner vi også i dag: Kristus Jesus er Tekst redningen, han er frelseren, veien til Gud."

Transkript

1 nytt fra Nytt fra nytt Oktober/november 2013 Nr årgang Østfold????????????????? Fordi Tekst Kristus døde en gang for alle på korset, forkynner vi også i dag: Kristus Jesus er Tekst redningen, han er frelseren, veien til Gud ?????????????? ØSTFOLD?????????????? Set t inn bilde S e t t i n n b i l d eboe Johannes J e g dy p e t S e r Hermansen J e g dy p e t S e r???????????????????? ØSTFOLD???????????????????? Overskrift Oppstart for Fermate Det var oppstartsfest for Fermate 13. oktober, på Betlehem, Borgen. En av dem som deltok var stortingspolitiker Line Henriette Hjemdal. 5 5 utland utland foto: Birgit Lopacki foto: Birgit Lopacki foto: FOTO foto:boe JOHANNES HERMANSEN de fattiges fattiges rektor rektor de Bilde Per Lindhaugen (til høyre) takker Oddvar Bjerkeli under festen i Pella. Bilde Overskrift Firedobbelt På misjonshuset Pella i Tistedal ble fire jubileer feiret på samme kveld. Ikke noe rart at programmet var rikholdig. Reisek atalo Reisek atalo g for Vinte r & Vår 2014 g for Vinte r & Vår 2014 Roselind Bashobi Halder er stolt over å Roselind Bashobi Halder er stolt over å være rektor ved Martin luther College. være rektor ved Martin luther College. Vi møtte en engasjert dame som bidro Vi møtte en engasjert dame som bidro på Kristelig Gymnasiums årlige på Kristelig Gymnasiums årlige innsamling. innsamling. 7 7 norge norge Vil ikke ikke starte starte alene alene Vil normisjon samarbeider med andre normisjon samarbeider med andre organisasjoner for å få 20 nye fellesskap organisasjoner for å få 20 nye fellesskap innen tre år. Mange av de nye felles innen tre år. Mange av de nye felles skapene vil trolig starte i private hjem. skapene vil trolig starte i private hjem. Ny katalog er klar! Reisek atalo Reisek atalo g for Vinte r & Vår 2014 g for Vinte r & Vår 2014 Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Bestill den ved å ringe oss på tlf / e-post: Bestill den ived ringe oss Bok på tlf / e-post: Hent den din ånærmeste & Media butikk Hent den nærmeste Bok & Media butikk Se den påi din vår hjemmeside Se den på vår hjemmeside Vi ønsker deg velkommen til reiseåret 2014! Vi ønsker deg velkommen til reiseåret 2014! Følg Normisjon på Facebook Følg Normisjon på Facebook

2 2 ØSTFOLD OKTOBER/NOVEMBER 2013 Nytt fra I år er det 120 år siden misjonshuset Pella ble innviet, 80 år siden både kvinneforeningen og musikkforeningen startet og 75 år siden yngres så dagens lys. Det ble det et stort jubileum av på Pella i Tistedal. Fire jubileer én stor fest Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen mens Ragnar Andersen er kasserer. Øyvind Amundsen, Svein Jakobsen og Arne Syverstad utgjør huskomiteen. Pella var fullsatt av feststemte mennesker. Søndag 20. oktober var det fullt hus i det gulmalte bedehuset ved Tistedalsfossen, da festleder Oddvar Bjerkeli, ønsket velkommen til et rikholdig jubileumsprogram kombinert med sang og musikkveld. Pella Musikkforening slo an tonen, etterfulgt av ekteparet Bodil og Kjell Halvard Flø som Det står alltid kvinner bak. På kjøkkenet var Liv Pladsen Lindhaugen (til venstre) og Berit Andersen. Haugetunvn 3, 1667 Rolvsøy Tlf HAUGETUN CATERING AS Vi garanterer topp kvalitet på våre snitter - koldtbord - kaker og varmretter Haugetun folkehøyskole er også et glimrende sted å ha selskaper og lignende. Skolen har mye ledig i helgene, særlig i skolens ferier. For leie ring tlf ledet allsang. Også Per Lindhaugen med Ronald Haugen ved pianoet bidro med flott sang. Det samme gjorde Torild Evensen og Mary Andersen, samt Oddvar Bjerkeli med Vidar Andersen med trekkspillakkompagnement. Et betydningsfullt hus Mellom sanginnslagene var det historiske glimt fra virksomheten i de fire grenene. Stein Grinnbo la fram beretning for Pella Misjonshus og viste til at huset ble bygd som et menighetshus. Ønsket om å få et eget hus til møte- og misjonsvirksomhet var stor i Tistedal og på et menighetsmøte 16. februar 1890 i Tistedal kirke ble det valgt en byggekomité. 26. februar tre år senere ble det holdt innvielsesfest med hele 370 fremmøtte. 4. februar 1951 overtok Tistedal Indremisjon Pella for kr Mange store og små forandringer har skjedd, blant annet har det blitt bygd et tilbygg kalt «stua», som ble innviet i Styret for Pella Normisjon består i dag av: Per Kristian Lindhaugen, leder. Styremedlemmer er: Erik Amundsen, Jens Bjørnstad, Hans Kjølberg, Arne Syverstad og Arild Andre Syverstad, En aktiv kvinneforening Tistedal Normisjons kvinneforening ble stiftet 7. juni 1933, som en hjelpeforening for Indremisjon og Finnemisjon. Fra 1955 har foreningen arbeidet kun for Indremisjon og huset Pella. - Den første formann var fru Skipperud. Mange av dem som var med i starten, var kvinner i alderen år. De unge og eldre hadde sikkert mye å lære av hverandre, sa dagens leder Ella Lindhaugen, som la fram 80-årsberetningen. Møtene holdes tredje tirsdag i måneden og ansvaret fordeles på styremedlemmene med god hjelp av flere til åpning, opplesning med mer. Vi deler Guds ord med hverandre og ber for foreningene våre, for hverandre og det Gud minner oss om. Sangen står høyt i kurs og vi er heldig som har vakker duettsang. I tillegg har vi med en person på gitar. Kollekt og kaffepause hører med, sa Ella Lindhaugen, som har følgende med seg i styret: Inger Amundsen (kasserer), Karin Grinnbo (sekretær), Mary Andersen, May Rovedal og Solveig Bjerkeli (styremedlemmer). Hun fortalte at foreningen har fått nye medlemmer siden 2007, slik at medlemstallet nå ligger på 17. Imponerende trofasthet Pella Musikkforening runder også 80 år dette året. To av medlemmene, Egil Amundsen og Jakob Stensvik, har vært med i henholdsvis 72 og 70 år. Imponerende trofasthet finner vi også hos Karin Stensvik, Karin Grinnbo og Ella Lindhaugen, alle med rundt 60 års medlemskap. Musikkforeningen har i jubileumsåret 27 medlemmer, herav - Her jubileer vi, sier fra venstre: Ella Lind Bernt-Åge Hunnestad (yngresleder). 15 damer og 12 herrer. Av disse spiller to menn trekkspill og en kvinne piano. Sangerne og musikerne øver i Pella annenhver mandag og deltar på møter og arrangement i Halden-området og ellers rundt om i fylket. Sangerne besøker også forskjellige syke- og aldershjem i Haldendistriktet med sang og andakt. Styret i jubileumsåret består av Oddvar Bjerkeli, formann, Ella Lindhaugen, viseformann, Reidun Kjølberg, kasserer og Turid G. Bjørnstad, sekretær. Egil Amundsen hadde en flott prolog om musikkforeningen som han fremførte under festen. Han la også fram 80-årsberetningen for yngres. Egil Amundsen leste sin prolog om musikkforeningen og fortalte levende om sitt hjertebarn: yngres.

3 Nytt fra OKTOBER/NOVEMBER 2013 ØSTFOLD 3 Jubilanter 28.08: Tore Bjørnstad, Tune 60 år 26.09: Hans Berg, Gressvik 95 år 30.09: Øyvind Grimstad, Råde 60 år 30.09: Jorunn Oliversen, Borge 75 år 09.10: Elise Volen, Marker 30 år 14.10: Gerd Pinnerød, Lisleby 95 år 03.11: Reidar Nilsen, Hafslundøy 85 år 04.11: Gunnar Heines, Sarpsborg 70 år 05.11: Asbjørg Ørebech, Lahellemoen 70 år 17.11: Odd Westli, Borgenhaugen 80 år Døde Anna Fjellstad, Berg Erling Kåre Gunnesen, Rød, Ingrid Finset, Knapstad Guds fred med deres minne. haugen (leder i kvinneforeningen), Oddvar Bjerkeli (leder i musikkforeningen), Per Kristian Lindhaugen (leder i hovedforeningen) og Nytt fra Normisjon tar gjerne i mot beskjed om både jubilanter og personer som er døde, med tilknytning til Normisjon. Yngres i 75 år Tistedal Indremisjons Yngresavdeling ble stiftet 1. oktober Den første leder var Frithjof Johannessen og han fikk med seg Helga Andersen som hjelpeleder. Det ble også valgt et styre på tre medlemmer: Inger Tove Olsen, 13 år, Solveig Lundestad, 14 år og Marry Jørgensen, 13 år. I 1940 brøt det ut vekkelse i yngresflokken. Den som Gud fikk bruke som sitt redskap var emmisær Ole Johannesen fra Gressvik. - Det var som en brann. Det var gråt, bønn og jubel, og mange unge kom til tro på Gud. Jeg var også en av dem. Det holder ennå, 73 år etter, sa en beveget Egil Amundsen. Han fortalte også fra «gamle dager», med sang og spill, opplesning og utlodning på yngresmøtene, som ble holdt på lørdager. - Den som vant en lørdag måtte ta med seg en gevinst neste lørdag. I 1950 ble yngresavdelingen delt i to. En særskilt avdeling for de minste ble kalt Lille yngres. De første lederne for denne ble Ella Lilledal og Andrea Brekke. Lederne i dag for Lille yngres er: Marianne Kristiansen og Ingrid Bjørnstad. Bernt-Åge Hunnestad, Solveig - Det holder ennå Bjørnstad, Jens Bjørnstad og Hannah Hunnestad er ledere for Store Yngres. I dag samles Store Yngres, for barn/ungdom mellom 9 og 13 år, annenhver onsdag. Foruten andakt er det forskjellige Pella Musikkforening bidro med fin sang. aktiviteter som spill, luftgeværskyting, leker, filmkvelder og turer. Lille yngre er for aldersgruppen 4-9 år og har også samling annenhver onsdag med sang, fortellinger fra Bibelen, utlodning og forskjellige hobbyaktiviteter. Top-Ten er tilbudet for ungdom som har begynte på ungdomsskolen. Samlingstid er ca. annenhver fredag. Her er det forskjellig aktiviteter og andakt. Ledere er: Magnus Bjørnstad, Truls Ivar og Anne Kirsti Ulseth. Flere virksomheter Andre virksomheter på Pella er formiddagstreffet som inviterer til samling en lørdag i måneden. Mye sang og musikk står på dagsorden. God bevertning, god tid til samtale rundt bordene og andakt er faste innslag. Ledere er Bjørg Jakobsen og Turid G. Bjørnstad. En lovsangsgruppe er også startet på Pella. Hovedforeningen har møte to-tre søndager i måneden. To bønnemøter i måneden, tre-fire husmøter, samt sangkvelder og konserter står også på årsprogrammet. - Vi er takknemlig for den gode virksomheten i Pella. Det som gleder mest er barne- og ungdomsarbeidet. Både Lille-, Store yngres og Top-Ten opplever vekst. Vi har også bra med ledere, forteller en takknemlig leder i Pella Normisjon, Per Kristian Lindhaugen. Han gleder seg også over flere nye i musikkforeningen og kvinneforeningen, godt voksne personer. Trofaste forberedere gjennom mange år er også et stort aktivum. Han tilføyer: - Men vi må aldri slå oss til ro med tingens tilstand. Vi er satt til å nå videre ut med evangeliet, til frelse og fornyelse. Vi er Herrens tjenere, understreker Per Kristian Lindhaugen. På festen talte sokneprest Reidar Finsådal over Jes 51,6. Boe Johannes Hermansen hilste og gratulerte fra Normisjon region Østfold. Snitter og kaker ble servert de nærmere 90 personene som fikk med seg en innholdsrik festkveld på nærmere fire timer. Se flere bilder fra festen på

4 4 ØSTFOLD OKTOBER/NOVEMBER 2013 Nytt fra Oppstart for Fermate Østfold Kurs og temadager Kursdag med tema Skam - og relasjonelle, åndelige og identitetsmessige utfordringer Noen sentrale personer under oppstartsfesten for Fermate i Østfold: Tor Johan Grevbo (fra venstre), Line Henriette Hjemdal, Anne Navestad, Bjørnar Holmedal, Torhild Nordberg og Sigmund Danielsen. Foto: Boe Johannes Hermansen Ressurssenteret Fermate - et sted for sjelesorg og veiledning - har etablert seg med det sjuende kontoret på landsplan. Oppstartsfesten for det nye kontoret som ligger i Torggata 6 i Sarpsborg, ble holdt på Betlehem, Borgen søndag 13. oktober. En inspirerende samling med fullt hus og fremtidsrettet blikk er stikkord fra oppstartsfesten. Professor/prest Tor Johan Grevbo holdt foredrag over temaet: «Sjelesorgens hemmelighet». Sjelesorgen representerer det store rommet hvor alle ting kan løftes frem i lys av kristen tro og tradisjon. Her kan det snakkes sant om livet og troen. Samtidig er ikke sjelesorgens rom «behovsmassasje», men et sted hvor mennesker utfordres, sa Grevbo blant annet. Stortingspolitiker Line Henriette Hjemdal påpekte den store betydningen Fermate vil få. Det er bedre å forebygge enn å reparere. Det er viktig med god og tydelig kompetanse for Fermate. Jeg tror ressurssenteret vil være svært viktig for mange mennesker, sa Hjemdal. Magne Torbjørnsen, leder for hovedkontoret i Fermate, var også en av mange som gledet seg over oppstarten i Østfold og gratulerte med det nye kontoret. Fermates medarbeidere i Østfold, Sigmund Danielsen og Torhild Nordberg ble presentert og bedt for. Anne Navestad sang under festen, som ble ledet av regionleder Bjørnar Holmedal. Det er Normisjons region i Østfold som er eier av det nyopprettede Fermate-kontoret. Se flere bilder fra festen på regionens hjemmeside. Boe Johannes Hermansen FORELESER: Marie Farstad; pedagog, diakon og psykoterapeut. Foreleser ved Diakonova og Menighetsfakultetet. Driver egen praksis. Kursdag med tema Skam - og relasjonelle, åndelige og identitetsmessige utfordringer Lørdag på Bjørnstad bedehus, Bjørnstadveien 57, Sarpsborg. Lørdag kl på Bjørnstad bedehus, Bjørnstadveien 57, Sarpsborg. Kursavgift: Kr. 575,-, student kr. 450,-. Samlet påmelding fra foreninger og menigheter med flere enn 5 personer, gir 10% prisreduksjon. FORELESER: Marie Farstad; pedagog, diakon og psykoterapeut. Foreleser ved Diakonova og Menighetsfakultetet. Driver egen praksis. Program Kaffe og registrering HVA ER SKAM OG SKAMMENS RØTTER Spørsmål, kommentarer og refleksjon SKAMMENS KONSEKVENSER Lunsj Fortsettelse fra før pause SKAM, KROPP OG SEKSUALITET Oppsummering SLUTT Kursavgift: Kr. 575,-, student kr. 450,-. Samlet påmelding fra foreninger og menigheter med flere enn 5 personer gir 10% prisreduksjon. Påmeldingsfrist Temakveld: «MANIPULASJON I ÅNDELIG FORKLEDNING» Påmelding sendes til: eller tlf Se for øvrig Onsdag kl på Betlehem Borgen, Torvaldslyst 3, 1738 Borgenhaugen. Arr: Fermate, ressurssenter Østfold, ressurssenter for sjelesorg for sjelesorg og veiledning, og veiledning Østfold FORELESER: Teolog og instituttlektor ved Institutt for sjelesorg, Modum Bad, Arne Tord Sveinall. Kursavgift: Kr. 300,-. Samlet påmelding fra foreninger og menigheter med flere enn 5 personer gir 10% prisreduksjon. Påmeldingsfrist Temakveld: «MAKT TIL Å GJØRE DET GODE - om lederskap og tillitsmakt». Onsdag kl på Betlehem Borgen, Torvaldslyst 3, 1738 Borgenhaugen. FORELESER: Forskningssjef ved høyskolen Diakonova, Oslo, Tormod Kleiven. Kursavgift: Kr. 300,-. Samlet påmelding fra foreninger og menigheter med flere enn 5 personer gir 10% prisreduksjon. Påmeldingsfrist Påmelding for alle kurs sendes til: eller tlf Se mer informasjon LEDER Bjørnar Holmedal, regionleder I dette nummeret av Nytt fra Normisjon leser du om åpningen av Fermate Østfold. Den 13. oktober hadde vi en flott åpningsfest på Betlehem Borgen, i Sarpsborg. Det var fullt hus og over 85 personer var med og «klippet snoren» for Fermate Østfold. Midt i det hele; en jeg vil kalle en «liten, stor mann» Sigmund Danielsen. Dette ble åpningen av det sjuende Fermatesenteret i Norge. Det startet med en tanke hos Sigmund for noen år siden. Han bruker sjelden store ord, men vi ser det og kan si hva vi oppfatter: Det var, og er, et kall fra Gud som ble plantet i ham. Det fikk starte, vokse og springe ut igjennom «en liten, stor mann». Det vender ikke tomt tilbake, Sigmund. Men hvorfor er det behov for Fermate? Hvorfor trenger vi dette i «verdens beste land» der velstanden bare øker, lønnsnivået stiger og hvor vi tilsynelatende er skånet fra de utfordringer som resten av Europa og verden kjenner på? Hvor er vi? Vi sitter midt i en karusell som bare ser ut til å gå raskere. Mye vil ha mer og vi blir stadig fortalt at «vi er verdt det». I en avisreklame så jeg en bank reklamere for et kvinneforum med tittelen; «Tenk på deg selv!» Selvrealisering og egenutvikling synes å være den tydelige hovedstrømmen og drivkraften i dagens samfunn. Skal et produkt eller en tjeneste nå ut, må det være tydelig at mottageren selv tjener på dette og at det gir noe tilbake. Men mange mennesker opplever at samfunnets jag er tomhet, og de går igjennom livet uten en grunnleggende Du er elsket og sendt opplevelse av å være sett og verdifull. Når vi i livet opplever å møte mennesker eller sammenhenger som er preget av raushet og deling av tid, ressurser og ærlighet - da opplever vi at det rører ved det dype i oss. Når vi får oppleve oss sett, verdsatt og inkludert. Når vi får si det som det er, usminket. Fermate er til for dette. Normisjon er til for dette. Vi er til for å være lysbærere, i en samtid som skumrer. Vi ønsker en endring i Østfold. Vår tjeneste er til - fordi vi ble elsket først.! Vi vil tale sant om livet for vi er elsket og sendt. Du er elsket og sendt.

5 Nytt fra oktober/november 2013 utland 5 utland den nyansatte rektoren ved Martin luther College reiste til norge for å delta på Kristelig Gymnasiums årlige innsamlingsaksjon. De fattiges rektor Foto line konstali birgit lopacki Roselind Bashobi Halder ønsker at unge i Bangladesh skal ha lik rett til utdanning. Rektoren ved Martin luther Col lege reiste til norge for å bidra i Kristelig Gymnasiums inn samlings aksjon. Roselind Bashobi Halder takker mor, svigermor og Gud for utdannelsen hun fikk som ung og nybakt mamma. Jeg har hatt en veldig god oppvekst, sier hun til meg og smiler. Videre forteller hun at hun vokste opp i et hjem der begge foreldrene hadde høy utdannelse, og der de var opptatt av at barna skulle få de samme mulighetene. I noen fattige familier er det bare guttene som blir prioritert. Mine foreldre forsto at jentene også trengte skolegang. Bashobi giftet seg og fikk barn tidlig, men hun klarte likevel å fullføre en universitets grad. Det takker hun svigermor for, som tok seg av barna på dagtid så hun kunne studere. Martin Luther College er en kristen skole. I Bangladesh er det regler som sier vi ikke får forkynne i skoletiden, men hver morgen ber vi til Gud om å beskytte og veilede ungdommene. Vi takker Gud for det viktige oppdraget vi har fått. Rørt over norske elevers engasjement 19. september ble Kristelig Gymnasiums skoleaksjon avsluttet med en stor fest i Storsalen menighet i Oslo. Bashobi tok til tårene da hun mottok en sjekk på 1,7 millioner som flinke elever hadde samlet inn. Dagen derpå møter hun meg på mitt kontor. Hun forklarer hvorfor følelsene tok overhånd. Jeg har hatt så mange sterke møter med elever som kommer fra fattige kår, men som likevel jobber hardt for å lykkes. Deres problem er ikke mangelen på ressurser, men mangelen på muligheter. At norske, privilegerte skoleungdommer på samme alder føler et så stort hjerte lag og engasjement for ungdommene i Bangladesh, er en sterk opplevelse for Bashobi. Sammen skal vi bekjempe den urettferdige skjevheten mellom fattig og rik! sier hun engasjert. Som rektor på Martin Luther College er jeg omringet av ungdommer som kommer fra tøffe kår, men som likevel ser positivt på livet! Hvordan kan jeg noensinne bli sliten og lei? litt om skolen i samarbeid med kristelig gymnasium (kg) i oslo har Normisjon etablert en kristen videregående skole hvor ungdommer fra det diskriminerte santalfolket og andre minoritetsgrupper får en sjanse til å ta utdannelse gjennom en stipendordning tilrettelagt for dem. Skolen startet opp høsten 2010 og skal på sikt ha plass til cirka 700 elever. Det er etablert to internat for studenter som kommer fra landsbygda. prosjektet kan støttes via et fadderskap for skolen. Feirer nytt kirkebygg Startet barnelag i park Støtter strømforsyning camilo Quishpi ville først ikke bli pastor, men da han først sa ja, ble han så ivrig at han frontet byggingen av ny kirke i bygda charcay i Ecuador. Det har gått mange dugnadstimer til byggingen, og lokalbefolkningen arrangerte innsamlinger til den nye kirken. i tillegg har bygdebarn som har utvandra til USa, bidratt. kirken «Verdens lys» i charcay feiret sitt nye og praktiske kirkebygg med program i tre dager. ÅSa røsvik DE VargaS for et par år siden ble kirken Yeshua startet i en bydel bak cuencas industriområde i Ecuador. i ferien i år arrangerte ungdommene i kirken, som er støttet av Normisjon, en feriesøndagsskole i parken. Ungdommene fikk så god kontakt med av barna i området at de har fortsatt med samlinger annenhver lørdag ettermiddag. Nå er seks av barna med på søndagsskolen i kirken på søndagene. gjennom mange år nå har Normisjon vært den største bidragsyteren til okhaldhunga sykehus, men det finnes flere. Den sveitsiske ambassaden i kathmandu har fattet interesse for arbeidet her og har tatt på seg å bidra med midler som skal gå til sykeshusets strømforsyning. Støtten bringer byggeprosessen et skritt videre, og de ansatte oppfordrer alle norske givere til å fortsette å gi penger til Sykehuset i okhaldhunga. Prosjektnr.: Menighetsbyggende arbeid i iecle Budsjett: foto: den nye kirken er ferdig, og pastoren feirer med resten av landsbygda. Prosjektnr.: Menighetsbyggende arbeid i iecle Budsjett: Prosjektnr.: Nytt sykehus i okhaldhunga Budsjett: Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

6 6 utland oktober/november 2013 Nytt fra Gir Bibelen til sine egne denne høsten får malpahari folket i India det nye testamentet på sitt eget språk. Ramchandra Singh kan nå puste ut etter årtier med fullt fokus på og grammatikk. Han skriver for hånd og har brukt sin sirlige håndskrift da han har jobbet med Bibelen til folkeslaget som snakker malpahari. Folkeslaget teller i dag ca personer. De var et stolt folkeslag for noen hundre år siden, men etter at jungelen de bodde i mange steder har blitt hogd ned, har malpahariene lav status i det indiske samfunnet. Det nye testamentet er det første større litterære verket som er utgitt på deres eget språk. ansikt til ansikt Det har vært en lang og krevende oversettelse fordi språket har vært vanskelig å overføre til dataprogrammene som brukes i vanlig bibeloversettelse. Singh var den første i sitt område som ble kristen, og har ivret for å sette i gang oversettelsesarbeidet i regi av den lutherske kirken, NELC, gjennom prosjektet Radio Dumka. I radioredaksjonen er det evangelister som snakker på radioen, og som også reiser ut i landsbyene for å møte lytterne ansikt til ansikt. Det er i dette arbeidet den nye oversettelsen vil være til hjelp. Ramchandra Singh. Prosjektnr.: radio Dumka Budsjett: teraplay virker! Teraplay er en terapimetode som både retter seg mot den funksjons hemmede og den involverte familien. På barnehjemmet Merdekan i Aserbajdsjan startet de ansatte å jobbe med åtte barn. Med fokus på hjemmemiljøet skal Teraplay bedre samspillet mellom foreldre og barn. Metoden skal utvikle gode egenskaper i kommunikasjon, gi alle parter bedre selvutvikling og tillit til hverandre. Våre team arbeidere er godt fornøyde med opplegget og ser det som et godt verktøy å jobbe ut fra. De opplever arbeidet som mer meningsfullt fordi de i større grad klarer å kommunisere med barna. De synes også at barna kommer tilbake med et smil hver gang de har hatt en Teraplay økt. Rolf Kjøde på befaring i aserbajdsjan. anne SiVhoNEN foto: LiNE konstali foto: de ansatte ved barnehjemmet Merdekan er godt fornøyd med teraplay som pedagogisk verktøy. Prosjektnr.: Barnehjemmet i Merdekan, Baku Budsjett: På vei ut av fattigdom Skolegang gir henne en fremtid. Zemsie Das er 13 år gammel og har vokst opp på Champara te plantasje i Sylhetområdet. Sylhet er et viktig område for teplantasjer i Bangladesh. Men for arbeiderne er det et veldig dårlig inntektsgrunnlag. Arbeiderne er riktignok frie, men forholdene er tilnærmet lik slavearbeid. Det er også nesten umulig å komme seg ut, og de fleste eier ingenting. Takket være jenteinternatet i Sylhet, får Zemsie mulighet til mer skolegang. Det er foreldrene hennes veldig takknemlig for. De ønsker sine fem barn et annet liv enn det de har. Prosjektnr.: fadderskap og skoleprogram i Bangladesh Budsjett: Viktig møte victoria bø Foto F. Aghayev en engasjert generalsekretær har nylig vært på sitt sjette besøk i aserbajdsjan. normisjons arbeid i aserbajdsjan fortsetter, sier Rolf Kjøde. Vi møter Rolf Kjøde i Baku. Generalsekretæren har i flere dager reist rundt i Aserbajdsjan og sett på Normisjons arbeid i landet. Hvordan har du opplevd besøket? Det var veldig kjekt, det er altfor lenge siden jeg har vært her, så det er godt å være tilbake og nødvendig i forhold til å følge opp arbeidet. Jeg har vært her fem ganger tidligere og har gode venner her, så jeg opplever det fint å komme tilbake og å få oppmuntring og gi oppmuntring. Hva har vært den viktigste oppmuntringen for deg personlig på reisen her? Møtet med gode venner. Det er også en god målstyring i arbeidet her som jeg ser og er glad for, sier Kjøde. Så på utviklingen i prosjektene Underveis har han besøkt Normisjons bistandsorganisasjon, Norwegian Humanitarian Enterprise (NHE) og sett på utviklingen i prosjektene, som i dag består blant annet i å støtte lokalt drevne sentre som har sprunget ut av NHEs prosjektportefølje innenfor sektorene landbruk, barn og unge med funksjonshemninger, rettferdig handel og kultur. Han har også besøkt Viator Mikrokreditt i Ganja og vært på landsbybesøk hos den kristne udi minoriteten. Fortell litt fra ditt besøk hos udi-folket på landsbygda i Nordvest-Aserbajdsjan. Udi folket er en etnisk kulturell minoritet, og jeg kjenner igjen deres kamp mot storsamfunnet fra andre land både i Europa og Asia. Vi i Normisjon er mye i berøring med og støtter kampen for minoritetsrettigheter. Udi folket er en kristen minoritet. Hvordan ser du for deg veien videre for Normisjons arbeid i Aserbajdsjan? Normisjons tjeneste overfor Aserbajdsjan er ikke fullført. Det er fint å se at bistandsorganisasjonen vår får et tilsig av arbeidere og kontakter og er i god utvikling, sier Kjøde. Prosjektnr.: Normisjon i aserbajdsjan Budsjett: Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

7 Nytt fra oktober/november 2013 norge 7 NORGE Hva skjer? 9. nov. 16. des.: Cruise i atlanterhavet Reiseledere: Marianne Kraft og Torill Solli Haugen Pris: kr , inkluderer fly t/r Oslo Kontaktinfo: Torill Solli Haugen, tlf Program og påmelding: Frid Drevvatne, tlf des. 2. jan.: nyttårsleir på torsetlia Fjellstue på dagalifjell Har du lyst til å feire overgangen til 2014 sammen med nye og «gamle» venner? Bli med 1000 meter over havet til Torsetlia Fjellstue ved Hardangerviddas port i øst! Morgen og kveld er det samlinger i peisestua med bibeltimer, underholdning og hyggelig prat. 1. nyttårsdag kan du være med på gudstjeneste i den gamle kirken i Uvdal og spise tradisjons lunsj på Sevletunet et historisk gårdstun fra 1700 tallet. Her vil det også bli kåsert over skikker knyttet til nyttårsfeiringen i tidligere tider, og gårdens vertskap forteller om stedet og livet der. Det vil bli tilbud om busstransport fra Oslo området og opp til Dagalifjell. Kommer du med tog, vil du bli hentet av egen buss på Geilo. Talere og ledere: Torill Solli Haugen m.fl. Pris: Dobbeltrom inkl. full pensjon og transport Dagalifjell Uvdal tur/retur kr 3.990, Påmelding: Torsetlia Fjellstue, tlf Mer info: normisjon.no/senior Blakstad misjonssenter i asker er ett av mange tradisjonelle bedehus i normisjon. Her er det fellesskap knyttet til blant annet torsdagsmøter, sangruppe og en bibelgruppe. Få talene rett hjem Nettsiden eller tilbyr nå en rekke taler og bibeltimer fra ulike forkynnere i Normisjon. Forkynnerne du kan lytte til, er blant annet: Rolf Kjøde Anfin Skaaheim Svein Granerud Anne Kristine Bruns Hildegunn Gjesdal Tennebø Jan Gossner Kurt Hjemdal Rolf Inge Larsen Live Fossen Gundersen For å høre forkynnelsen velger du i kategorien «Andakt/ preken/bibeltime» og «Lyd». Det er også mulighet fra nettsiden å abonnere på alle nye taler som legges ut på denne nettsiden via RSS. Da får du melding fra Normisjon til din datamaskin hver gang det legges ut en ny tale. Opptaket av talene gjøres på ulike møter og stevner i regi av Normisjon over hele Norge. På nettsiden er det også en rekke bilder og videoer fra Normisjons internasjonale prosjekt. Gå inn på og la deg inspirere! Vil ha flere med leif gunnar vik Foto blakstad normisjon normisjon går nå sammen med 14 andre organisasjoner og kirkesamfunn i norge for å intensivere arbeidet med nye kristne fellesskap. I mars neste år samles over tusen norske kristne som er opptatt av å starte nye kristne fellesskap til konferansen «Sendt for noe større» i Oslo Kongressenter. Målet er at vi får med oss mange unge og mange som kanskje ikke har tenkt på at de kan være med og skape nye fellesskap, sier Ruth Skree, fellesskapsutvikler i Normisjon. Det er daglig leder for Dawn Norge, Øivind Augland, som er initiativtaker til konferansen. Det er bare menigheter som satser aktivt på menighetsplanting, som vil overleve i fremtiden, sier Augland. grupper og et misjonalt fokus. Fellesskapet har et annet preg enn det som er vanlig i Storsalen, siden det ikke er så stort som de andre gudstjenestene. Vi ser en tendens til at nye fellesskap ofte starter som små grupper, gjerne i hjemmene, sier Skree. Mange aktører På konferansen til våren er det aktører fra Normisjon til Frelsesarmeen til Pinsebevegelsen. Vi er nå mange organisasjoner i Norge som jobber mot det samme målet, nemlig levende Jesus sentrerte fellesskap og menigheter over hele landet, sier Skree. Mer info: facebook.com/normisjon og dawnnorge.no foto: helene titterud Alle som mottar «Nytt fra Normisjon» bør også ha Agenda 3:16. De utfyller hverandre på en utmerket måte. Rolf Kjøde Introduksjonspris kun kr. 368, (ord.pris kr. 495, ) for et helt år! Bestill abonnement her: Tlf , Misjonalt fokus Normisjons generalforsamling valgte i fjor å øke satsingen på fellesskapsutvikling i organisasjonen. Målet er å etablere 20 nye fellesskap innen Vi har ikke sett så mange nye fellesskap i Normisjon ennå, men det ligger og ulmer under overflaten, jeg er i snakk med flere, sier Skree. Et av de få nye fellesskapene er etablert i tilknytningen til Storsalen i Oslo. Det er et studentfellesskap som møtes til kvelds før gudstjenesten kl søndag kveld. De er en menighet i menigheten med egne Fellesskapsutvikler i normisjon, Ruth Skree. Vi ser at nye fellesskap ofte starter i hjemmene.

8 8 ØSTFOLD OKTOBER/NOVEMBER 2013 Nytt fra Prekensamling av Per Kjølberg 25 taler av Per Kjølberg, tidligere prest, misjonær og landsstyreformann i Santalmisjon, har blitt samlet i en egen bok. - Etter et langt liv som forkynner hadde far en stor samling av prekener. Den besto av notater kladdet ned med en for andre helt uforstålig håndskrift, forteller Per Kjølbergs sønn, Helge, og legger til: - På oppfordring skrev far heldigvis et utvalg av sine prekener ned på data etter at han ble pensjonist. Dette var en stor utfordring for ham, ukjent som han var med datateknikken. Helge Kjølberg sier at prekenene hans far valgte å skrive ned kanskje kan synes tilfeldig og han vet ikke om han hadde planer om å fortsette skrivingen, da han døde sommeren I alle fall er et knippe med 25 prekener og andakter nå samlet innenfor to permer. - Far var en god forkynner og jeg satte selv pris på hans grundige prekener, som gjerne var en fin blanding av bibelundervisning ispedd personlige opplevelser. Jeg har satt tittelen «Jesus alene er vår rettferdighet» på boken. Det er i tråd med essensen i fars forkynnelse. Helge Kjølberg forteller at han har fått god respons på boken. Fortsatt er det noen igjen, men med digitaltrykk er det ikke vanskelig å trykke et nytt opplag. Ta gjerne kontakt om du ønsker å kjøpe den. Pris kr. 150 pluss porto. Tlf: eller mail: gmail.com. Alpha-kurs betyr mye - Det er mange år siden sist. Men nå er vi godt i gang med et nytt Alpha-kurs på Bjørnstad bedehus, sier Elisabeth Gressløs (bildet), medlem i lederskapet og arrangementskomiteen. Hun forteller at de fleste av de 35 deltagerne riktignok er fra forsamlingen. - Men vi har også med oss noen nye, sier Gressløs. Det er gode undervisere med Elisabeth Bjor Aasbø, Asbjørn Kvalbein og Georg Stensland i spissen. Gruppene fungerer fint, hvor det er lagt vekt på å blande generasjonene. Det er med folk fra 20-årene opp til 70-årene. - Det er en meget god stemning og vi har fått mange tilbakemeldinger på at Alpha er et godt opplegg som er med på å berike troslivet, legger hun til. Les mer om Alpha på hjemmesiden: alpha-kurs.no Det arrangeres nasjonal lederkonferanse i Stavanger januar 2014 Boe Johannes Hermansen Helge Kjølberg, sønn av Per Kjølberg, har gitt ut en prekensamling av sin far. FOTO: PRIVAT ØSTLANDSKALKUN KLEKKING AV KALKUNKYLLING ØIVIND J SLETTEVOLD Sjøglimt Leirsted & konferanse - Ørje - Sjøglimt leirsted tilbyr hyggelige lokaler og god mat til kurs og konferanse! Ring Sjøglimt på tlf / , e-post: Sverre Trandem (88) i Råde har sagt fra at han nå gir seg som fritidsforkynner. Det forstår vi. Han startet så smått allerede i 1949 da han var med Bjarne Stoveland på møte i Finnskogen. Etter lærerskolen på Elverum i 1955, kom han tilbake til hjemfylket. Han og kona Annfrid har vært bosatt i Tune og fra 1970 i Råde. I alle år har Sverre vært en trofast fritidsforkynner, først og fremst i Østfold. Han har også vært yngresleder på Grålum og Missingmyra bedehus. Sverre har vært trofast i sitt kall og har trivdes godt som fritidsforkynner i bedehus og hjem. Mange har satt pris på hans tydelige lærer-røst. Sverre har formidlet evangeliet med varme og omsorg. Hjertelig takk for din utrolig lange og trofaste tjeneste! Og Guds signing! For Normisjon region Østfold, Boe Johannes Hermansen Bruk våre hjemmesider - Takk til Sverre Trandem

9 Nytt fra OKTOBER/NOVEMBER 2013 HAUGETUN 9 Skolestart på Haugetun Så er vi i gang igjen! 112 elever møtte til skolestart i august, og det var en forventningsfull gjeng som stilte opp. Som vanlig dro vi ganske fort i vei til Sauevika, og det fine været og det varme vannet bidro til god stemning og trivelige dager. Mange spennende reiser er blitt et varemerke for folkehøyskolene, og slik er det også på Haugetun. Allerede nå har linjene Destinasjon Latin-Amerika og Middelhavet vært på språkkurs i Malaga. Helse og sosial-linja har vært i Romania og deltatt i et arbeid blant barn i sigøynerfamilier, og fotballlinja har vært på treningsleir i Tyrkia. Det årvisse sponsorløpet har også gått av stabelen, og ser ut til å ha innbrakt over kr til prosjektene vi støtter i Guatemala og Den Dominikanske Republikk. Prosjektet Ungdom, kultur og tro Strikkhopp!! e-post: internett: Konto for renoveringsprosjekt: tlf Ny hjemmeside Internett har blitt en svært viktig informasjonskilde i våre dager. Derfor arbeides det hele tiden med at hjemmesiden vår skal være innbydende og gi god informasjon. Du kan ta en titt på www. haugetun.no. Nå er tiden inne til å gi hjemmesiden ny design, og det skal skaffes bilder og skrives en del nye er. Det er et spennende og tidkrevende arbeid. Vi håper og tror resultatet skal bli bra, og den nye siden skal være klar på nettet i månedsskiftet november/desember. Skolen er i år deltager i Prosjektet Ungdom, kultur og tro. Dette er et samarbeid mellom Menighetfakultetet og de kristne folkehøyskolene. I første omgang skal det gjennomføres en spørreundersøkelse. Denne undersøkelsen skal gjennomføres, presenteres og diskuteres på den enkelte skole. Vi håper på en analytisk og innsiktsfull høst. Målet for arbeidet med spørreskjema er å få litt større elevinnsikt, skoleinnsikt og kanskje også litt mer selvinnsikt. Vi ønsker å bli bedre kjent med elevene som kommer til oss, forstå mer av hva som er viktig for dem, lære noe om hvordan de forholder seg til kristen tro og hvordan de opplever det å møte en kristen folkehøgskole. Så skal skolene arbeide videre med hvordan vi framstår og fungerer som kristne skoler. Vi har store forventninger til dette arbeidet, og rektor Per Morten Wiig (bildet) er skolens representant i de sentrale samlingene. Noen betaler gjerne for å hoppe i strikk, - noe mange av oss heller ville betalt for å slippe! Men de sier det er kjempegøy, og ansiktsuttrykket her tilsier at det opplevdes slik. Hoppene fant sted på Rjukan, og alt gikk bra.

10 10 ACTA ØSTFOLD OKTOBER/NOVEMBER 2013 Nytt fra #pause på Sjøglimt FOTO: EIRIK AANDSTAD Hektisk hverdag kan man kjenne på enten man er 3åring i barnehagen, fersk pensjonist eller ungdom. Hva er vel bedre da enn en liten #pause? Siste helgen i september ble et avbrekk fra det vante for ungdommene i Acta Østfold. Vi kunne ønske velkommen til en helg med tid. Tid til hverandre, tid til Gud, tid til å rett og slett kjenne at nå er jeg bare her. Her på Sjøglimt. Det ble en god helg. Stemningen var på topp og minnene fikk litt påfyll de også. Vi koste oss med nydelig mat, artige leker, god undervisning, bønnetid, festlige påfunn og lave skuldre. Vi i staben takker for en god helg med supre ungdommer og gleder oss til videre leirarbeid med kremen av Østfold! Adventstid er leirtid! kiosken, nyte god mat. Ja, da kan du trygt melde deg på leir. Håper vi sees! Vi tjuvstarter adventstiden som vanlig med Juleverksted på Sjøglimt. Kjenn idyllen og nostalgien som oser gjennom ordene. Dette er helgen der vi kan nyte den gode førjulsstemningen. Ta et lite avbrekk fra det vante og julas forberedelser og forpliktelser. Tema for Juleverksted er i år «Stjernen ledet vise menn». Juleverksted er for barn opp til 8 år sammen med foreldre, tanter, faddere, besteforeldre eller venninner og kamerater. Allerede helgen etter Juleverksted er vi i gang med neste leir. Da er det barn i 2.-5.klasse som møtes til Adventsleir. På Adventsleir gjør vi adventsting og bare koser oss. Vi hører spennende bibelhistorier og blir bedre kjent med Han som vil være vår beste venn! Liker du å være sammen med venner, bake, pusle med hobby, sparke fotball, leke, handle i

11 Nytt nytt fra OKTOBER/NOVEMBER oktober/november 2013 TRO tro 11 oversettelse: ErLEND ErLEND EVENStaD EVENStaD tro TRO det det Ser Ser ikke ikke Så Så bra bra ut ut er er det det For For Sent Sent å SAmle SAmle Seg Seg katter katter i i himmelen? himmelen? Innspill anne anne Birgitta Birgitta langmoen langmoen Kvelland Kvelland Internasjonal leder leder i normisjon normisjon er vi ledet til Senegal? I løpet av av høsten starter Møyfrid og og Kristian Moskvil en en historisk tjeneste. De De starter som misjonærer for for Normisjon i Senegal. Foranledningen er er statskuppet i Mali for for halvannet år år siden. Misjonærene våre i Mali måtte evakueres, og og mange av av dem reiste over grensen til til Øst Senegal. Der så så noen av av misjonærene våre nye muligheter. Her traff de de et et av av de de samme folkeslag som vi vi har har jobbet blant i Mali. Dette er er ett ett av av de de folkeslagene i verden der der det det fortsatt er er svært få få kristne. De De snakker en en kassonké dialekt våre misjonærer forstår over % av. av. Det betyr at at arbeidet vi vi har har gjort med å oversette nesten hele Bibelen, også kan komme dette folkeslaget til til gode! Kan vi vi derfor si si at at Gud ledet oss oss til til Senegal? Det er er skummelt å hevde det, siden det det fort impliserer at at Gud ville statskupp og og krig i Mali. Det tror vi vi ikke. Vi Vi tror ikke Gud ønsker krig og og kaos, men fred og og rettferdighet og og at at Mali skal være et et godt land å bo bo i for for menneskene som lever der. Men øynene våre er er blitt åpnet for for nye mennesker og og nye områder! Hvilke muligheter har har vi vi da? da? Som en en misjonsbevegelse har har vi vi store ressurser siden vi vi allerede kjenner språket og og kulturen og og har har misjonserfaring fra fra samme folkegruppe i Mali. Vi Vi har har satt oss oss et et mål om om å nå nå én én landsby med evangeliet som så så igjen kan bringe det det videre til til mange andre landsbyer. Dette er er et et område der der det det trengs pionérmisjon, og og vi vi har har god erfaring fra fra mange år år i Mali. det blir sikkert mye «plunder og og heft». Vi Vi kommer sikkert til til å oppleve konflikter og og korrupsjon. Arbeidet kommer sikkert til til å stå stå i stampe i perioder. Derfor er er det det godt å vite at at det det er er GUDs misjon: «Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss oss fram i triumf, og og gjennom oss oss sprer duften av av kunnskapen om om ham overalt.» (2 (2 Kor 2,14) Her settes inn en annonse Okhaldhunga 2014 Flott kalender fra Okhaldhunga! Bruk 2014 til å bli bedre kjent med livet ved sykehuset i den lille fjellandsbyen i Nepal. Overskuddet fra salget går til bygging av nytt sykehus. Kanskje en idé til julegave eller til salg i menigheten, forsamlingen eller misjonsgruppa? Kalenderen koster kr porto. Slik kan du bestille kalenderen: Send SMS med KALENDER til Du belastes da kr 125 for kalender og porto Send en mail til Andakt Boe Johannes Hermansen, misjonskonsulent i Normisjon region Østfold Det radikale Bibelen roper ut det radikale budskapet, som vel og merke ingen andre forkynner: Jeg kan ikke med mine gjerninger - heller ikke med mine fromme gjerninger - betale på min frelse og tilfredsstille Gud. Sant nok, mye av det jeg gjør, kan være godt og rett, men aldri rent og fullkomment. Slik Gud krever i sin hellighet. Den eneste redningen er at Gud i sin uendelig store kjærlighet sendte sin sønn, Jesus Kristus. Slik at han kunne leve det livet som jeg skulle leve, og dø den døden jeg var skyldig til på grunn av mine synder. Derfor leser vi i Bibelen at Kristus ble rammet av Guds dom og straff, slik at jeg kunne gå fri og bli et Guds barn - for Jesu skyld alene. Fordi Kristus døde en gang for alle på korset, forkynner vi også i dag: Kristus Jesus er redningen, han er frelseren, veien til Gud. Skal vi nå fram til Guds himmel, og ikke gå fortapt, må vi gå veien om Jesus. Ja, det er ingen annen BE Be OG og ARBEID arbeid I NORMISJON normisjon OG og ACTA acta Østfold Regionene Takk for alle trofaste medarbeidere på lokalt plan i regionen For høstens virksomhet, på lokal- og regionplan Om visdom i arbeidet med å følge opp handlingsplanen For Fermates virksomhet For de ansatte, regionstyret og Acta-styret i region Østfold, og deres familier. vei som fører fram. Det er samtidig ydmykhetens vei, hvor jeg må erkjenne og bekjenne mine synder. Det vil si innrømme hvem jeg er, be om tilgivelse for forsømmelser, svikt og nederlag, og motta tilgivelsen av Jesus selv. Det er nådens vei, hvor jeg er avhengig av å få alt jeg trenger til frelse av Gud selv, hver dag. Men hva da med gjerningene? Jo, de er svært viktige. Vi skal daglig øve oss i gjøre Guds vilje, gjøre framskritt, ja holde Guds bud, som alle er gode, rette og sanne. Men aldri for å tilfredsstille Gud. Det er mine medmennesker som trenger mine gode gjerninger. Gud er allerede fornøyd med Sønnens gjerninger. Derfor: Gode gjerninger gjør jeg ikke for å bli en kristen, eller for å bli en bedre kristen. Men fordi jeg allerede er en kristen - for Jesu skyld alene. Jeg har ryggen fri, gjelden er betalt. Derfor kan jeg tjene så nådig en Herre. Han er sannelig verdt å tjene! Med alt Utland utland Be Be for for teamet i i Nepal som som oversetter Bibelen til til sherpa-språket. Be Be om om at at nok nok midler kommer inn inn til til byggingen av av nytt nytt sykehus i i okhaldhunga, Nepal. Be Be om om at at kirken i i Uganda får får gode medarbeidere i i alle alle fem fem prostiene, slik slik at at evangeliet kan kan forkynnes sterkt og og klart. takk og og be be for for kirken og og dens ledere i i Mali; at at de de kan kan vokse i i modenhet. Individuelle samtaler Parsamtaler Veiledning Noe ledig samtaletid for høstsemesteret hva han har gitt meg, av evner, krefter, tid og penger. Jeg kan få skryte av Ham! Jeg kan få skryte av Ham! Slik oppsummerer apostelen Paulus det i Ef. 2,8.-10: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Det er det radikale budskapet også til deg som leser denne andakten. Tar du i mot? Norge norge Her settes inn en annonse Ønsker du samtale for på b= 147,3 x h= 74 mm høsten? eller to Kontakt stk på Fermate, b= 72 tlf. x h= mm 600, e-post: en fra hver region eller en felles? om om at at nye nye fellesskap dannes i i Norge, både fellesskap for for voksne og og unge. at at nye nye mennersker i i Norge får får et et møte med Jesus kristus. om om at at den den diakonale tjenesten blir blir mer mer synlig i i regionen og og i i foreningene våre. Vi Vi ber ber om om at at sjelesorgs arbeidet i i den den unge organisasjonen «fermate» må må være et et tjenelig redskap til til å vise vise omsorg for for mennesker rundt oss. oss. Musikkhjelp til bedehussanger kan fås ved henvendelse til Magne Tangen, som selger cd med musikk. Se: net/ Haugetun-boka Boka «Haugetun Folkehøyskole 100 år» ( ), skrevet av Kai Ørebech, er til salgs på regionkontoret til kun kr Flott som gave!

12 NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, barnehager og skoler. Vi vil nå unådde og gjøre mennesker til disipler. ACTA- BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere medlemmer over hele Norge som er organisert i lokale fellesskap. Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus 2013: : Musikkverksted, klasse, Sjøglimt : Juleverksted, barn opp til 8 år i følge med voksne, Sjøglimt : Adventsleir, klasse, Sjøglimt 28.12: Mission 15:11, Greåker Frikirke ARRANGEMENTSOVERSIKT 2014: 06.02: Misjonsforum, Effata, Saltnes : Leder Kickoff, alle aldersgrupper, Sjøglimt 30.03: Årsmøte for regionen, Bjørnstad, Tune 05.04: Bibelen på 60 min. Lisleby bedehus : Påskeaction, 8. klasse-3. vgs., Sauevika Skjeberg Mannsmusikk 25 år Særlige regionale givertjenesteprosjekter: Forkynnertjenesten, region Østfold, prosjektnummer Fermate Østfold, kampanjenummer Gave Sauevika, prosjektnummer Gave Sjøglimt, prosjektnummer Gave region Østfold, prosjektnummer Skjeberg Mannsmusikk ble startet 22. august 1988 og er dermed 25 år i år. Medlemstallet har variert, men er i jubileumsåret på ca. 30 sangglade menn, som kommer fra ulike menigheter i Sarpsborg-distriktet. Øvelsene foregår i hovedsak på Skjeberg Misjonshus. - Våre sangoppdrag er i kirker Normisjon Region Østfold minner om invitasjon til tur til Nepal. Foreløpig reisedato er torsdag 10. april til lørdag 26. april 2014 og prisen på reisen er kr ,-. Prisen inkluderer av reise, mat, overnatting, guiding etc. Kostnader til visum inn i Nepal er ikke inkludert ($25). Påmeldingsfrist er 15. november og påmeling kan gjøres til Torill Bredeg på regionkontoret, e-post eller Sverre Fjeldberg, mob.nr eller e-post plankebyen.net Torill og Sverre kan også kontaktes ved behov for mer detaljer rundt turen. Acta prosjekter: Givertjeneste lønn 1-åring Acta, Østfold, prosjektnummer Givertjeneste Acta, prosjektnummer Gave lønn ettåring, prosjektnummer Lederopplæring Acta, prosjektnummer Gave Acta, prosjektnummer Bankkonto: : Påskeleir, klasse, Sjøglimt : Påskeleir, 2.-4.klasse, Sjøglimt 01.06: Sauevikastevne Nærmere info: no/ostfold, Facebook og Instagram. og bedehus, og ellers hvor vi er ønsket. Repertoaret er gode gamle og nye bedehussanger, sier musikalsk leder Stein Holt. Han legger til at - Vi synes det er flott om vi kan få med oss tilhørerne i allsang. I anledning jubileet har mannsmusikken gitt ut en CD, med tittelen: «Fred! Fred! Herlige fred!». Den er nummer to i rekken. Den første kom for fem år siden. Målet med vår virksomhet er å formidle det glade budskap til fred, glede og menneskers frelse, avslutter Holt. Lina Sandell-kvelder Borgny Navestad, Mysen, kan komme og ha Lina Sandell-kvelder på lokale Normisjonsmøter. Hun har da alltid med seg pianist og sanger. Hun kan nås på telefon , eller e-post: TELEFONNUMMER OG ADRESSER REGIONKONTORET Torggata 6, Sarpsborg Postadresse: Boks 269, 1702 Sarpsborg, e-post: tlf , fax: org.nr Kontortid: Mand. - torsd. kl Bankgiro: Hjemmeside: Regionstyreleder: Sverre Fjeldberg, tlf , e-post: Regionleder: Bjørnar Holmedal, tlf , e-post: normisjon.no Administrasjonssekretær: Vera Heines, tlf , e-post: no Misjonskonsulent: Boe Johannes Hermansen, tlf (priv), , e-post: boe.johannes. Leder for Acta: Marius Kjeve, tlf e-post: com Acta-leder: Elise Volen, tlf , e-post: Familie- og misjonsarbeider: Torill Bredeg, tlf / , e-post: Leir- og lederutvikler: Espen Klingsheim, tlf , e-post: espen. LEIRSTEDER og SKOLE: SJØGLIMT LEIRSTED 1870 Ørje, tlf , mobil e-post: Bestyrer/vaktmester: Knut Edlar Arnesen, tlf , e-post: Husmor/kokke: Wenche Bjørknes, tlf , e-post: com SAUEVIKA LEIRSTED 1684 Vesterøy, tlf , fax , e-post: Postadresse: Skjelsbusundet 283, 1684 Vesterøy. Bestyrer/Husholdsbestyrer: Øyvind Brede Gjerløw tlf , e-post: normisjon.no Vaktmester: Kjell Pettersen, tlf , e-post: kjell. HAUGETUN FOLKEHØYSKOLE Haugetunvn 3, 1667 Rolvsøy tlf , fax , e-post: Internett: Kontortid: mand. - fred. kl Bankgiro: Rektor: Per Morten Wiig NYTT FRA NORMISJON - ØSTFOLD Organ for Normisjon region Østfold og Haugetun folkehøyskole Ansv. redaktør: Bjørnar Holmedal Redaktør: Boe Johannes Hermansen Nasjonalt og utenriks fellesstoff er levert av Normisjons medieavdeling i Oslo. Bladet utkommer med 6 nummer og sendes gratis til Normisjons medlemmer, menighetskontorer, media og andre som er interessert i å motta bladet. Ettertrykk tillatt med kildeangivelse. Grafisk utforming regionale sider: janh Grafisk utforming nasjonale/ utenlandssider: Normisjons medieavdeling i Oslo. Trykk: Agderposten Trykk AS Innleveringsfrist til neste nr.: Se våre nettsider! Historisk materiale Gi beskjed til arkivstyret i Normisjon region Østfold om historisk materiale i foreningene, slik at dette ikke går tapt. Ta kontakt med Boe Johannes Hermansen

Vær rause. Intervju med regionleder. Ny katalog er klar! Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Nytt fra. De fattiges rektor. Vil ikke starte alene

Vær rause. Intervju med regionleder. Ny katalog er klar! Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Nytt fra. De fattiges rektor. Vil ikke starte alene Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Det er viktigere enn noensinne at vi som kjenner Gud, forteller videre det vi vet. Solveig Andersen 11 NORD 2 nordland

Detaljer

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus.

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Liv

Detaljer

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang.

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. nytt Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. Sett inn bilde Jeg Sett

Detaljer

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år nytt fra Nytt fra nytt April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold????????????????? Se Guds Lam denne påsken! Hør og tro det! Hør det og følg Jesus! Tekst Tekst 2-32 2??????????????

Detaljer

På våre hjemmesider - www.normisjon.no/ostfold - finner du det meste.

På våre hjemmesider - www.normisjon.no/ostfold - finner du det meste. NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 3-2010 FRA INNHOLDET: ð Leder, s. 3 ð Jubileumsfesten, s. 4-5 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta, s. 10-12 ð Haugetun, s. 13 ð Takk og bønn,

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Sponsorløp. Nytt fra. Drøfter lokalt lederskap. Satser alt på gjenbruk ?????????????????????????????????? Østfold

Sponsorløp. Nytt fra. Drøfter lokalt lederskap. Satser alt på gjenbruk ?????????????????????????????????? Østfold Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Oktober/ november Oktober/ 2011 Nr. november 5 2011 Nr. 11. årgang 5 www.normisjon.no 11 årgang www.normisjon.no Hvis Tekstdu ikke står fast i troen,

Detaljer

Han som kom, kom for å dø for våre synder og forsone Gud med oss. Tekst. Friluftsvukku

Han som kom, kom for å dø for våre synder og forsone Gud med oss. Tekst. Friluftsvukku nytt Nytt fra Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Han som kom, kom for å dø for våre synder og forsone Gud med oss. Tekst Sett Sett inn inn bilde bilde Jeg Jeg

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Fantastisk, men koster!

Fantastisk, men koster! Nytt fra Oppland/Øst April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på Randi Korsveien 11 oppland 2 øst 8 Fantastisk, men koster!

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

NorKontakt. Ecuador- se side 4. reisebrev fra. Nr. 2/2009. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:

NorKontakt. Ecuador- se side 4. reisebrev fra. Nr. 2/2009. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET: NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 2/2009 FRA INNHOLDET: ð Leder, s. 3 ð Teologiside, s. 7 ð Arrangementer, s. 9 ð Acta, s. 10-12 ð Haugetun, s. 13 reisebrev fra Ecuador-

Detaljer

NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:

NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET: NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 3/2008 FRA INNHOLDET: ð Sjelesorg, s. 2 ð Leder, s. 3 ð Nytt fra Aserbajdsjan, s. 4 ð Teologisider, s. 6-7 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta,

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

«Hva er synd?» ble en konfirmant spurt en gang. Han svarte ærlig slik han hadde Tekst forstått det: «Det er alt som er godt.»

«Hva er synd?» ble en konfirmant spurt en gang. Han svarte ærlig slik han hadde Tekst forstått det: «Det er alt som er godt.» Nytt fra Nytt fra August/september 2015 Nr. 4 15. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold????????????????? «Hva er synd?» ble en konfirmant spurt en gang. Han svarte ærlig slik han hadde forstått

Detaljer

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal Nytt fra April/mai 2015 Nr. 2 15. gang www.normisjon.no Østfold????????????????? Soningen og forsoningen langfredag ble bekreftet første påskedag, da Jesus viste seg som seierherre, da han legemlig ble

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Unge og eldre?? Galleriet n ådde målet. Nytt fra. La alle barn bli sett! Fornyer attraktivt kurs. Øst/Oppland

Unge og eldre?? Galleriet n ådde målet. Nytt fra. La alle barn bli sett! Fornyer attraktivt kurs. Øst/Oppland Nytt fra Øst/Oppland Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Et nytt år ligger foran med mange muligheter og utfordringer både i liv og tjeneste. Det gledelige og overraskede budskapet er:

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss!

Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss! Nytt fra Oppland/Øst August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Spør Herren om du kan få hjelp til å ta rustningen av. Vi trenger å bli satt fri fri til å elske de vi har rundt oss! Hanne

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel! Kjenn at Herren er Gud! NORDLAND 2 NORD 8 Det gror i Acta. Friluftsvukku

Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel! Kjenn at Herren er Gud! NORDLAND 2 NORD 8 Det gror i Acta. Friluftsvukku Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark /mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel! Kjenn at Herren er Gud! Andrea Skjetne 11 NORDLAND 2 NORD 8 Det gror i Acta

Detaljer

NorKontakt. Adventstreff på Sjøglimt - se side 12. Nr. 1/2009. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:

NorKontakt. Adventstreff på Sjøglimt - se side 12. Nr. 1/2009. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET: NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 1/2009 FRA INNHOLDET: ð Leder, s. 3 ð Nytt fra Nepal, s. 4 ð Teologiside, s. 6 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta, s. 10-12 ð Haugetun, s.

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Skal det bli noko å hauste, så må det vera nokon som har sådd. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark

Detaljer

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn Chris Millett 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8

Detaljer

Gud forteller oss i 1 Joh 1,1 at Jesus hadde vært med fra begynnelsen, apostlene hadde hørt om ham, deretter sett ham, hørt ham og tatt borti ham.

Gud forteller oss i 1 Joh 1,1 at Jesus hadde vært med fra begynnelsen, apostlene hadde hørt om ham, deretter sett ham, hørt ham og tatt borti ham. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gud teller oss i 1 Joh 1,1 at Jesus hadde vært med fra begynnelsen, apostlene hadde hørt om ham, deretter sett

Detaljer

Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Kan han regne med oss? 11. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Sommerleir er toppen

Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Kan han regne med oss? 11. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Sommerleir er toppen Nytt fra Vestfold/Buskerud og Telemark August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Kan han regne med oss? Sam Tore Bamle 11 vestfold/buskerud 2

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer