PRISLISTE INNEKLIMAPRODUKTER. oppdatert april

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE INNEKLIMAPRODUKTER. oppdatert april"

Transkript

1 PRISLISTE INNEKLIMAPRODUKTER 2015 oppdatert april

2 Salgs- og leveringsvilkår Gjelder fra 2015 Priser: Prisene i denne listen og eventuelle datafiler gjelder fritt våre lager, eks. mva. Paller belastes med kr. 90,- pr. stk. Spesialemballasje faktureres til selvkost. Alle priser kan endres uten foregående varsel. Salgsbetingelser: NL 09 og nedenstående betingelser anvendes ved alt salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt i særskilt avtale. Betalings- og Kredittbetingelser: Netto pr. 30 dager etter fakturadato. Etter forfall belastes den til enhver tid gjeldende sats for morarenter i næringsvirksomhet. Eventuelle klager på feil i fakturaer eller rentenotaer må varsles skriftlig til vår salgs- eller økonomiavdeling innen 8 dager etter fakturadato. Dersom fakturaer ikke er betalt innen 10 dager etter forfall, og det ikke foreligger reklamasjon eller andre innsigelser, kan konto sperres for kreditt uten varsel. Konto kan også sperres for kreditt umiddelbart dersom vårt kredittforsikringsselskap annullerer forsikringen på den enkelte kunde. Retur av varer: Kunden belastes et gebyr ved retur av varer. Gebyret er på minimum 25 % på standard lagervare som returneres rene, i ubeskadiget stand og i originalemballasjen. Sirkulære rør og varer som ikke inngår i vårt standardsortiment tas IKKE i retur. Returfrakt betales av kunde og fakturanummer på opprinnelig leveranse MÅ oppgis. Varer med fakturadato eldre enn 6 mnd. tas ikke i retur. Tilbud: Gjelder i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Kansellering av ordre: Faktiske påløpte kostnader belastes. Avbestilling av spesialprodukter som er satt i produksjon betales fullt ut av kunden. Mottakskontroll: Ved mottak av leveranser plikter kunden å: Kontrollere at leveransen er uskadd. Det forutsettes at kostbare produkter som aggregater etc. pakkes ut av emballasje for kontroll. Kontrollere at leveransen er i henhold til bestilling/pakkseddel. Bekrefte mottak ved å signere fraktbrev. Anmerke evt. skader eller mangler på fraktbrev, transportør må attestere. Melde alle feil/mangler etc. til selger innen 6 arbeidsdager etter mottak. Alle avvik skal meldes skriftlig gjerne ved bruk av e-post. Dersom innsigelser i henhold til ovenfor nevnte punkter ikke er kommet Swegon AS i hende innen fristens utløp, er leveransen å betrakte som akseptert og godkjent. Fraktbestemmelser: Fritt levert våre lager. Ved frakt av isolasjon tilkommer sonetillegg i.h.t. våre leverandørers satser. Fraktrater kan endres uten varsel, i den grad våre transportører endrer sine priser. Omlasting og transport utover rutene betales av kunden. Dersom ekstern kranbil må bestilles for lossing, gjøres dette for kundens regning. Dersom en leveranse som er bestilt til byggeplass til avtalt tid må mellomlagres av grunner som ikke kan lastes selger, gjøres dette for kundens regning og risiko (gjelder også evt. ekstra transportkostnader). Swegon AS kan ikke gjøres ansvarlig for forsinkelser som skyldes eksterne transportører. Økonomisk kompensasjon ytes bare i den grad transportøren aksepterer denne kostnaden. Reklamasjon: (Se også punkt vedr. mottakskontroll) Ved produktreklamasjon gjelder: Vår produktgaranti er 3 år fra fakturadato. For produktsortimentene GOLD, CASA og WISE gjelder den produktgarantitid som angis for produktet. Kunden skal sende/levere defekte produkter i retur snarest. Kunden må betale fakturaen for erstatningsvaren(e) - 90 dagers betalingstid. Dersom våre fabrikker godkjenner reklamasjonen vil kreditnota bli utstedt. Følgende forhold defineres ikke som mangel og vår garanti gjelder ikke: Feil som skyldes unormal slitasje eller bruk. Feil som skyldes at monterings-, brukerveiledning eller vedlikeholdsinstruks ikke er fulgt. Feil/skade som følge av force majeur, ulykker, lynnedslag, unormale spenningsvariasjoner og andre elektriske forstyrrelser. Evt. reparasjoner skal avtales på forhånd. Swegon AS skal kontaktes for valg av servicefirma eller definisjon av problemløsning. Forbehold: Vi forbeholder oss retten til uten forvarsel å gjøre endringer i vårt produktutvalg og tekniske spesifikasjoner, samt å endre våre priser. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 2 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

3 INNHOLD sider Takventiler 3-5 Kammer 6 Takventiler/Veggventiler 7 Dysekanaler 8 Rister 9-10 Kanalventiler, Overluftsventiler 11 Lavhastighetsventiler Kontrollventiler/Brannventiler 14 Robust, fengselsventiler 14 sider Brannspjeld og styring Systemskjema - Brannspjeld 18 Spjeld, VAV-spjeld Styringsutstyr 21 Lyddempere Jethetter og takhatter 24 Ytterveggsrister 25 Phoenix, laboratorieventilasjon 25 Komfortmoduler og klimabafler 26 System WISE, behovsstyrt ventilasjon 27 TAKVENTILER EAGLE Ceiling Kvadratisk takventil EAGLE-C EAGLE-C-L* COLIBRI Ceiling R - Kvadratisk takventil COLIBRI CR COLIBRI CR-L* HAWK Ceiling - Kvadratisk takventil Pris * lavtbyggende INNEKLIMAPRODUKTER

4 TAKVENTILER COLIBRI Ceiling C - Kvadratisk takventil Pris LOCKZONE Ceiling Kvadratisk takventil LockZone C LockZone C-L PELICAN Ceiling S Kvadratisk takventil (tilluft) Pris PELICAN Ceiling E Kvadratisk takventil (avtrekk) Pris PELICAN Ceiling E HF Kvadratisk takventil (avtrekk, høy luftmengde) Pris ADAPTER - For et enhetlig utseende flush design - Finnes i ulike farger og utseende - Enkel montering - Kan benyttes til ventilstørrelser på 400x400 og 500x500 4 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

5 TAKVENTILER EAGLE - Sirkulær takventil EAGLE EAGLE Single Double LPAa Sirkulær takventil Pris CKDa - Industridiffusor, justerbar Pris FALCON Ceiling Sirkulær takventil Pris FALCON HF Pris CBEa CDKa/CDDb CKPa/CDRb Sirkulære takventiler CBEa - 1-veis CDKa konet innløp CKPa konet innløp CDRb rett innløp CDDb rett innløp INNEKLIMAPRODUKTER

6 KAMMER Plenumkammer ALSd inneholder innreguleringsspjeld som kan demonteres, fast måle-uttak og lydabsorbent. Plenumskammeret leveres også i lav utførelse ved lav byggehøyde. Plenumskammeret leveres med 1 eller 2 dimensjonsforandringer mellom inn- og utløp. ALSd TRGc ALSd - Kammer 1-steg 1-steg lavbyggende 2-steg 2-steg lavbyggende TRGc - Kammer -B/-K/-L 200x100x x100x x100x x100x x150x x150x x150x x200x x200x x200x x300x ALVd Kammer ALVd - Kammer -B -K Kammer - sentral avtrekk Dim Uisolert Isolert 595x595x x595x x595x x595x x595x x595x INNEKLIMAPRODUKTER 2015

7 TAKVENTILER/VEGGVENTILER SRYb SWAN SRYb - Spalteventil Pris på forespørsel SWAN - Spalteventil m/kammer SWAN Ta Pris på forespørsel LOCKZONE Free-1 LOCKZONE Free-2 EAGLE Free Ventiler for åpen montering LOCKZONE Free-1 LOCKZONE Free-2 EAGLE Free EAGLE Wall COLIBRI Wall LOCKZONE Wall PELICAN Wall Ventiler for montering i vegg EAGLE Wall COLIBRI Wall LOCKZONE Wall PELICAN Wall NB! Pris uten kammer - pris på kammer se forrige side. INNEKLIMAPRODUKTER

8 DYSEKANALER IBIS - Dysekanal IBISa Dysekanal Størrelse Dysekanal IBIS Ca IBIS 1a IBIS Wa Reg.enhet Kanalseksjon Vegg Ventiler for sykehus og rene rom: CLHa, CDHa, OPLb, HEPA-filter Pris på forespørsel 8 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

9 RISTER Rister / veggventiler ALGc GTHc GRLc FHAb FHBa Pris Pris Pris Pris Pris 200x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALGc faste lameller GTHc stillbare lameller GRLc sukkerbitmønster FHAb Ramme m/spjeld FHBa Ramme Rister for systemhimling GRLc Pris 595x x INNEKLIMAPRODUKTER GRLc

10 RISTER GRCa EIVa GSA Sirkulære rister/ ventiler GRCa EIVa Pris Pris GSA - Spiroventil (galvanisert utførelse) Ø på kanal Pris MF/UF Universalrister MFAb/UFAb/UFKb Pris på forespørsel 10 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

11 KANALVENTIL, OVERLUFTSVENTILER KDYa LTAb KDYa - Ventil for montering direkte i kanal Sirk. kanal Firk. kanal Overluftsventil dør LTAb-1 LTAb- 1b-50 Flens Motflens 200x x x x x x x x x x x x RGVb CGVa CBAa CBIa Overluftsventiler vegg RGVb CGVa Pris/par Pris/par CBAa CBIa pris/stk pris/stk ø 160 ø INNEKLIMAPRODUKTER

12 LAVHASTIGHETSVENTILER DHCe DHCe - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde DHCe DHCT 1d DHCT 2a Ventil Innkledning Sokkel DVCe DVCe - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde DVCe DVCT 1d DVCT 2a Ventil Innkledning Sokkel DCPe DCPe - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde DCPe DCPT 1a DCPT 2b REGb Ventil Innkledning Sokkel Reg. enhet DIRc DIRc - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde DIRc DIRT 4a Ventil Ansl. kanal INNEKLIMAPRODUKTER 2015

13 LAVHASTIGHETSVENTILER DBCa DRIf DBCa - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde DBCa DBCT 1a DBCT 2a Ventil Innkledning Sokkel DRIf - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde DRIf Ventil BOCa - Booster BOCa1 BOCa2 Ventil Ansl. kanal BOCa LOCKZONE Base DPG DRG Gulv ventiler LOCKZONE B LOCKZONE T DPG-1 DRG Ventil Støvfelle x INNEKLIMAPRODUKTER

14 KONTROLLVENTILER/BRANNVENTILER, ROBUST - FENGSELSVENTILER EXCa KSOF CKE Kontrollventiler / Brannventiler/ Tilluftsventil EXCa EXCT2 KSOF CKE Ventil Ramme m/tetn. Brannventil m. ramme Tilluftsventil bolig ROCa ROWb ROCa - Robust fengselsventil Pris ROWb - Robust fengselsventil ROWb ROWT1a Ventil Kammer 400x x ROEa Robust fengselsventil ROEa Pris ROTa ROTa Robust fengselsventil Pris INNEKLIMAPRODUKTER 2015

15 BRANNSPJELD OG STYRING IGNIS BRANNSPJELD Dokumentasjon: Se SINTEF PRODUKTDOKUMENTASJON Testnorm EN CR60 CR60 IGNIS CR60 Sirkulært brannspjeld med brannmotstand opptil 60 minutter. Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelklag av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Tynt spjeldblad gir lavt trykkfall. Type CR60 + BFLT CR60 + BFLT CR60 + MFUS* * MFUS Mekanisk spjeld med smeltesikring - 72C CR-1s IGNIS CR-1s Montasjekit E1 60S Type CR-1S IGNIS CR120 Sirkulære brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter iht. EN (500 Pa). Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelag av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Tynt spjeldblad gir lavt trykkfall. CR120 Type CR120 + BFLT IGNIS CR2 Sirkulære brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter iht. EN (500 Pa). Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelag av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. CR2 Type CR2+BFLT/BFNT CR2+BFLT/BFNT CR2 - CFTH BFLT ø BFNT ø IGNIS CU-LT Rektangulært brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter. Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelaget av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Tynt sjeldblad gir lavt trykkfall. Bredde 200->800 Høyde 100->600 Pris på forespørsel CU-LT INNEKLIMAPRODUKTER

16 BRANNSPJELD OG STYRING IGNIS CU-LT-1S Rektangulært brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter. Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelaget av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Ett lettvektsspjeld med enkel montering gjør dette spjeldet egnet for rehabprosjekt. 200x100 mm CU-LT-1S 800x600 mm Pris på forespørsel CU-LT-1S IGNIS CU2 Rektangulært brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter iht EN (500 Pa). Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelaget av betong eller lett-betong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Leveres i store dimensjoner (inklusiv batterimontasje opptil 2450x1650 mm) 200x200 mm CU2 1200x800 mm Pris på forespørsel CU2 IGNIS CU2-B Multispjeld (batteri) er opptil 4 CU2-spjeld sammensatt. Brannmotstand opptil 120 minutter iht EN (500 Pa). Max. dim sammensatt opptil 2450x1650 mm. (Max. 1200x800 pr. spjeld) Pris på forespørsel IGNIS SC+/SCV+ Sirkulært brannsikkerhetsspjeld for montering i ventilasjonskanaler som passerer gjennom en bygningsdel med formål å forhindre brann/brangassspredning. Spjeldet som er av butterfly-type holdes i åpen posisjon ved hjelp av en smeltesikring. Når temperaturen i kanalen overstiger 72 gr løser smeltesikringen ut og spjeldbladet stenges automatisk. To låser holder spjeldbladene stengt i sikkerhetsposisjon, som forhindrer spredning av brann/branngass. Finnes også i utgave med påmontert kontrollventil. (SCV+). Brannmotstand opptil 120 minutter. CU2-B SC+ Type SC SCV SCV+ IGNIS - reservedeler pris Smeltesikring MFUS72 78 Smeltesikring CFTH72 78 IGNIS KIT BLFT24 - Motorpakke IGNIS KIT BLT24 - Motorpakke INNEKLIMAPRODUKTER 2015

17 BRANNSPJELD OG STYRING SWEGON TRITON Styre- og overvåkningsenheter for brannspjeld KSUA KSUA Hovedenhet for individuell og fleksibel styrings- og overvåkning. Max 32 slavenheter. 128 spjeld. Realtidsklokke. Modbus. KSUA skal kobles til slaveenheter KSUB KSUB Slaveenhet til KSUA. Kan benyttes stand-alone. 2 spjeldgrupper, max 4 spjeld. 2 detektorgrupper. Innebygd forrigling av vifte. Funksjonstest 1 ukes intervall programmert. Eksterninngang for brannalarmsentral. KSUB Light Slaveenhet til KSUA. Kan benyttes stand-alone. 2 spjeldgrupper, max 4 spjeld. Eksterninngang for brannalarmsentral. KSUE KSUE Utvidet versjon av KSUB. 8 spjeldinnganger. 4 røykdetektorgrupper. SUSA SUSA Enhet for styre- og overvåkning av opptil 4 spjeld. Programmerbar realtidsklokke. Funksjonstest 1 ukes intervall programmert. Modbus. SUSB-E Ekspansjonsenhet som benyttes sammen med SUSA. 4 spjeldgrupper - max 4 spjeld SUSB-E SUSB-E8 KBOX UG3-MB SUSB-E Ekspansjonsenhet som benyttes sammen med SUSA. 8 spjeldgrupper - max 16 spjeld. KBOX Koblingsboks for enkelt å koble sammen brannvern - motorer med den 4-lederen som går til styre- og overvåkningsenheten. Mulighet for parallellkobling. Testknapp for spjeldfunksjon. KP (UG3-A40 24V) Røykdetektor optisk for ventilasjonskanaler 24 V UG3-MB Monteringsbrakett RD (EVC-PY-DA) Røykdetektor optisk inkl. UB-6 RD INNEKLIMAPRODUKTER

18 SYSTEMSKJEMA BRANNSPJELD EKSEMPEL 18 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

19 SPJELD, VAV-SPJELD Micro-VAV-KNX Pris for programmering av VAV/st: kr 88,- Størrelse Micro-VAV-KNX Micro-VAV-KNX CRPc Spjeld Størrelse CRPc-1 CRTc-4 SIRI CRMc FSRc RS - Sjalusispjeld Størrelse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 800x800/ø x1000/ø x1250/ø CRTc SIRI CRMc FSRc INNEKLIMAPRODUKTER

20 SPJELD, VAV-SPJELD REACT REACT REACT-IR (isolert) VRK REACT Modbus REACT Modbus-IR (isolert) Finnes også i rektangulær versjon, pris på forespørsel. VRK - Konstantvolumregulator, justerbar luftmengde REACT min m 3 /h max m 3 /h Pris REACT (rekt.) Spjeldmotor - Belimo Pris Spenning On/Off Fjær tilbake LM24A V 5 Nm x LM24A-S V 5 Nm x LM24A-SR V 5 Nm x LM230A V 5 Nm x LM230-A-S V 5 Nm x LF V 4 Nm x x LF24-S V 4 Nm x x LF V 4 Nm x x LF230-S V 4 Nm x x NM24A V 10 Nm x NM230A V 10 Nm x NF24A V 10 Nm x x NF230A V 10 Nm x x SM24A V 20 Nm x SM230A V 20 Nm x SF24A V 20 Nm x x SF230A V 20 Nm x x BELIMO Flere varianter på forespørsel. 20 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

21 STYRINGSUTSTYR Timer / Ur / Termometer/Termostater artikkelnr Pris Opptrekksur 0-2 timer G Opptrekksur 0-6 timer G Romstermostat elektronisk, TM1-P 0-30 C valgfri varme/kjøling Romstermostat 10A Kanaltermometer -40/+40 C Røykdetektor KD(UG3-A40) 24V Mont. Brakett U3-MB RTC - Romtermostat A-Sense VAV TE1020 CO2 føler Detect Oa V110 Vegg Detect Oa 360 Tak Detect Qa CO2 føler u/display Detect Qa CO2 føler m/display LUNA AT-2 Ventilmotor LUNA SYST VD 115 CLC 2-veisventil Opptrekksur Romstermostat Kanaltermometer RØYKDETEKTOR A-SENSE VAV DETECT INNEKLIMAPRODUKTER

22 LYDDEMPERE CLA-A Lengde Ø CLA Tetthetklasse D Typegodkjent i brannklasse EI30 CLA-A SORDO-A 50 mm isolering Lengde Ø SORDO Tetthetsklasse D Typegodkjent i brannklasse EI30-EI60 SORDO-A SORDO-C 100 mm isolering Lengde Ø SORDO-C SORDO-B 100 mm isolering og baffel Lengde Ø SORDO-B 22 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

23 LYDDEMPERE RDa RDa RDB Lengde Lengde Ø CALMO - Std. størrelse for GOLD aggregat Kode Lengde Bredde Høyde Høyde CADENZA - Std. størrelse for GOLD aggregat Kode Lengde Bredde Høyde Høyde Høyde Høyde CALMO CADENZA Vibrasjonsisolatorer med fjær Kapasitet A B C Pris Blå Rød Sort Gul Grønn Fjærdemper INNEKLIMAPRODUKTER

24 JETHETTER OG TAKHATTER UHN/UHF NJH IHF Jethetter / Takhatter UHN UHF NJH IHF IHN Ø Jethette nippel Jethette flens Jethette nedsenket Takhatt flens Takhatt nippel Fotplate flens Ø FPF GF Takgjennomføring isolert 50 mm FPF GF Kombihatter Ø m 3 /h Pris 0, Kombihatter 24 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

25 YTTERVEGGSRISTER Sirkulære ytterveggsrister Ø CYGa CTG CTG hvit CYGa CTG YVR - ytterveggsrister med ramme Lengde Ø Andre dimensjoner på forespørsel YVR-2 ALDa - lyddempende ytterveggsrist Pris på forespørsel ALDa Phoenix Controls - Laboratorieventilasjon Pris på forespørsel INNEKLIMAPRODUKTER

26 Vannbårne klimasystemer ADAPT PARASOL er en ny banebrytende komfortmodul som kombinerer fordelene med Swegons intelligente system WISE for behovsstyrt ventilasjon og styrken i vannbåren kjøle og varme i PARASOL-familien. PARASOL Integrert komfortmodul for kjøling, varme og ventilasjon PACIFIC Integrert kjølebaffel med kjøling, varme og ventilasjon. PARASOL EX Fritthengende komfortmodul for kjøling, varme og ventilasjon PARAGON Kompakt komfortmodul for hotellrom, sykehusrom og kontor ADRIATIC Aktiv kjølebaffel med kjøling, varme og ventilasjon for fritthengende montasje. PARAGON Wall Veggmontert komfortmodul for kjøling, varme og ventilasjon FRB Passiv kjølebaffel for fritthengende montering Pris på forespørsel 26 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

27 System WISE Grunntanken bak behovsstyrt ventilasjon er å ventilere og klimatisere akkurat så mye som nødvendig verken mer eller mindre. Med behovsstyrt ventilasjon optimaliseres aggregatets vifteenergi, og oppvarmingskostnadene til prosjektet minimeres. Her er det mye penger å spare! Swegons system WISE har all den funksjonalitet du kan ønske deg for å ventilere, klimatisere og optimalisere ditt ventilasjonssystem. Luftmengden til et rom skal tilpasses eksisterende behov. Ventilene gjør at det opprettholdes riktig luftmengde i forhold til tilstedeværelse og romtemperatur. Utenfor rommet og hele veien opp til aggregatet bygger systemet på trykkstyring. System WISE er kommuniserbart helt ned til hver ventil, hvert spjeld og hver giver på romnivå. ROMPRODUKTER Aktive ventiler og spjeld SONEPRODUKTER Aktive spjeld SYSTEMPRODUKTER Super WISE er en kommunikasjonsenhet som via Modbus RTU kommuniserer dels med Swegons aggregat GOLD, dels med Swegons underliggende produkter som inngår i system WISE. Super WISE har tre hovedfunksjoner: Trykkoptimering av aggregat Gateway mot bygningsautomasjon Webside for overvåking av ventilasjon/kjøling Pris på forespørsel INNEKLIMAPRODUKTER

28 Det er enkelt å finne dokumentasjon på våre produkter. Alt av dokumentasjon ligger på våre nettsidene, nedlastbart, i pdf-format. Besøk oss på 28 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

29 NOTATER INNEKLIMAPRODUKTER

30 NOTATER 30 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

31 NOTATER INNEKLIMAPRODUKTER

32 Din tekniske totalleverandør av ventilasjonsprodukter OSLO (Hovedkontor) Stanseveien 28 Tlf Faks STAVANGER Fabrikkveien 29 Tlf Faks BERGEN Sandbrekkeveien 96 Tlf Faks TRONDHEIM Fossegrenda 7 Tlf BODØ Påls vei 4 Tlf TROMSØ Stakkevollveien 51 Tlf Faks

PRISLISTE BOLIGVENTILASJON

PRISLISTE BOLIGVENTILASJON PRISLISTE BOLIGVENTILASJON 2015 Salgs- og leveringsvilkår Gjelder fra 2015 Priser: Prisene i denne listen og eventuelle datafiler gjelder fritt våre lager, eks. mva. Paller belastes med kr. 90,- pr. stk.

Detaljer

dbm bad 2013 std modellprogram bad

dbm bad 2013 std modellprogram bad dbm bad 2013 std modellprogram bad Veil utsalgspriser Gjeldende fra 1. juli 2013 www.dbm.no Følg oss på facebooki www.facebook.com/dokkabondemobler Std modellprogram dbm bad 2013 INNHOLD RUSTIKK Rustikk

Detaljer

Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Brannsikring - For elektriske installasjoner stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Branngjennomføring multi Branngjennomføring DS 90/120 mm er velegnet til en rekke

Detaljer

Sabiana Fancoils, aerotempere, varmestrips og kjøletak. Prisliste oktober 2011

Sabiana Fancoils, aerotempere, varmestrips og kjøletak. Prisliste oktober 2011 Sabiana Fancoils, aerotempere, varmestrips og kjøletak Prisliste oktober 2011 Prislisteserien fra ABK AS Toshiba varmepumper/aircondition For bolig Toshiba varmepumper/aircondition For yrkesbygg kwsmart

Detaljer

MicroSafe. Brannspjeld styring. micro-matic.no. UG3 røykdetektor. Safegard Global kontrollpanel for styring og overvåkning

MicroSafe. Brannspjeld styring. micro-matic.no. UG3 røykdetektor. Safegard Global kontrollpanel for styring og overvåkning MicroSafe Brannspjeld styring UG3 røykdetektor Safegard Global kontrollpanel for styring og overvåkning micro-matic.no MicroSafe brannspjeld - EI60/90, EI 120 MARKEDETS BESTE SYSTEM FOR BRANNSPJELD OG

Detaljer

Ingen overraskelser. FOS tilbyr følgende;

Ingen overraskelser. FOS tilbyr følgende; Ingen overraskelser. FOS Full Option Service er et helt nytt reparasjons konsept fra ITW Construction Products AS. Intensjonen bak konseptet er at våre kunder skal oppleve enkelthet og forutsigbarhet når

Detaljer

Industri isolering. Produktkatalog

Industri isolering. Produktkatalog Produktkatalog norge EDITION: NORGE-UTGITT: 10/2014 ProRox Industri isolering Produktkatalog Oktober 2014 Ta del i vår kunnskap ROCKWOOL Technical Insulation, som er en del av det internasjonale konsernet

Detaljer

Produktveiledning. Produktveiledning Januar 2015. Denmark. Sweden Poland. Norway. Slovenja. ermany Romania. Slovakia. Finnland.

Produktveiledning. Produktveiledning Januar 2015. Denmark. Sweden Poland. Norway. Slovenja. ermany Romania. Slovakia. Finnland. Produktveiledning Januar 2015 Produktveiledning Denmark Norway Sweden Poland Slovenja ermany Romania Slovakia and Austria Finnland m Albania Croatia Czech Republic Bulgaria Hungary Til alle som former

Detaljer

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring.

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. QUICKBUILD Katalog Quickbuild container Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. Produktinformasjon: Spesielt solid konstruksjon via forsterket tak

Detaljer

OVERSIKT. Swegon CASA. Boligventilasjon med optimal driftsøkonomi og optimal komfort. www.swegon.com

OVERSIKT. Swegon CASA. Boligventilasjon med optimal driftsøkonomi og optimal komfort. www.swegon.com OVERSIKT Swegon CASA Boligventilasjon med optimal driftsøkonomi og optimal komfort www.swegon.com Vi vil skape verdens beste inneklima for mennesker og miljø Swegon er én av Europas ledende produsenter

Detaljer

Norsk produktveiledning for isolasjon

Norsk produktveiledning for isolasjon Product Guide NO November 2012 Norsk produktveiledning for isolasjon Til alle som former fremtiden. Oppdag en ny standard innen isolasjon. Naturlig brun Brannklasse A1 Varmeisolasjon Luktfri Mindre støv

Detaljer

lindab prisliste boligventilasjon Prisliste Boligventilasjon

lindab prisliste boligventilasjon Prisliste Boligventilasjon lindab prisliste boligventilasjon Prisliste Boligventilasjon Gyldig fra 1. februar 2015 lindab prisliste boligventilasjon Lindab Airy Farge, form og funksjon for friskere luft Produktnyheten Airy er en

Detaljer

KRO DBV - Digital Behovstilpasset Ventilasjon. Et enklere alternativ!

KRO DBV - Digital Behovstilpasset Ventilasjon. Et enklere alternativ! Tlf.: +47 22 02 69 80 Fax: +47 22 23 86 77 E-mail: kro@kroproduksjon.no Web: www.kroproduksjon.no Org.nr. NO 934 826 906 MVA KRO DBV - Digital Behovstilpasset Ventilasjon Et enklere alternativ! Enkle spjeld

Detaljer

Når krefter er et krav. 2012/2013 næring og industri

Når krefter er et krav. 2012/2013 næring og industri Når krefter er et krav 2012/2013 næring og industri ECOCONSULT AS EcoConsult AS ble etablert i 1999 og har utviklet seg som en av Skandinavias største distributør av varmepumper og air condition. Selskapet

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP 2. UTGAVE 12/2012 1. PARTER I disse standard salgs-og leveringsbetingelser ( Standard salgsbetingelser ) er Optimera AS,

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BR - EI 120

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BR - EI 120 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BR - EI 120 BRANNSPJELD Bestillings koder BR-EI120 / ED / BLF24-T / 100 / NP Generell informasjon BVS Brannspjeld type BR-EI120 er godkjent for montasje i brannvegger

Detaljer

KATALOGEN PRODUKT- VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER RØR-I-RØRSYSTEMER

KATALOGEN PRODUKT- VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER RØR-I-RØRSYSTEMER 2 0 1 3 PRODUKT KATALOGEN 2. utgave Fra komponent til systemleverandør Utviklingen fra å være en håndverksbedrift i 1927 til å være en av de ledende industribedrifter innenfor vårt virksomhetsområde har

Detaljer

VIKTIG BRUKER INFO LES DOKUMENTET FØR MONTERING

VIKTIG BRUKER INFO LES DOKUMENTET FØR MONTERING VIKTIG BRUKER INFO LES DOKUMENTET FØR MONTERING Innhold: Side 3 Side 4 Side 5-10 Side 11 Side 12-16 Side 17-20 Side 21-25 Side 28 Brukerveiledning veggforskaling Brukerveiledning dekkeforskaling HMS Flytting

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

PRISLISTE 2011. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD

PRISLISTE 2011. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no Telefon: 77 83 55 00 Telefaks: 77 83 56 33 PRISLISTE 2011 Bare betong varer evig 1 NOTATER: 2 INNHOLDSOVERSIKT

Detaljer

Pax hjelper hjemmet ditt til å puste. Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning

Pax hjelper hjemmet ditt til å puste. Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning Pax hjelper hjemmet ditt til å puste Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning Pax hjelper hjemmet ditt til å puste På et viktig punkt er du og ditt hus ganske like hverandre, dere trenger

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. HJEMMEBESØK OG OPPMÅLING 3. BINDENDE SALGSAVTALE 4. SALGSGJENSTANDER 5. PRISER 6. BETALINGSBETINGELSER 7. BESTILLING 8. VARER MED STANDARD MÅL

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIKROS SKOTTVOLL ENK Anvendelse. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Mikros Skottvoll ENK, også kalt Selger eller Mikros, såfremt

Detaljer

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS Same Day Time Definte Day Definite TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS TRANSPORTVILKÅR FOR DHL BIL INNLAND - PAKKER, STYKKGODS & PARTIGODS INNHOLD 1. OMFANG... 2 2. DEFINISJONER... 2 3. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Bruttoprisliste 01.04.2014

Bruttoprisliste 01.04.2014 Bruttoprisliste 01.04.2014 Innholdsoversikt Kontaktinformasjon 2 Kontaktinformasjon 3 Generell informasjon 4 Takrenner 5 Nedløp 6 Taksteinplate Ambassador Taksteinplate Original Taksteinplate Classic 7

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

PRISKATALOG 2014/15. Produkter for gulvvarme. Strømsveien 346 1081 Oslo Tlf : 23175280 www.hillco.no post@hillco.no. Gerpex (PE-Xb) Gerpex RA (PE-Xb)

PRISKATALOG 2014/15. Produkter for gulvvarme. Strømsveien 346 1081 Oslo Tlf : 23175280 www.hillco.no post@hillco.no. Gerpex (PE-Xb) Gerpex RA (PE-Xb) PRISKATALOG 2014/15 Gerpex RA (PE-Xb) Gerpex (PE-Xb) Gerpex RA (PE-Xb) (PE-Xc) Alpert (PE-RT) (PE-Xa) Produkter for gulvvarme Strømsveien 346 1081 Oslo Tlf : 23175280 www.hillco.no post@hillco.no Innhold

Detaljer