PRISLISTE INNEKLIMAPRODUKTER. oppdatert april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE INNEKLIMAPRODUKTER. oppdatert april"

Transkript

1 PRISLISTE INNEKLIMAPRODUKTER 2015 oppdatert april

2 Salgs- og leveringsvilkår Gjelder fra 2015 Priser: Prisene i denne listen og eventuelle datafiler gjelder fritt våre lager, eks. mva. Paller belastes med kr. 90,- pr. stk. Spesialemballasje faktureres til selvkost. Alle priser kan endres uten foregående varsel. Salgsbetingelser: NL 09 og nedenstående betingelser anvendes ved alt salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt i særskilt avtale. Betalings- og Kredittbetingelser: Netto pr. 30 dager etter fakturadato. Etter forfall belastes den til enhver tid gjeldende sats for morarenter i næringsvirksomhet. Eventuelle klager på feil i fakturaer eller rentenotaer må varsles skriftlig til vår salgs- eller økonomiavdeling innen 8 dager etter fakturadato. Dersom fakturaer ikke er betalt innen 10 dager etter forfall, og det ikke foreligger reklamasjon eller andre innsigelser, kan konto sperres for kreditt uten varsel. Konto kan også sperres for kreditt umiddelbart dersom vårt kredittforsikringsselskap annullerer forsikringen på den enkelte kunde. Retur av varer: Kunden belastes et gebyr ved retur av varer. Gebyret er på minimum 25 % på standard lagervare som returneres rene, i ubeskadiget stand og i originalemballasjen. Sirkulære rør og varer som ikke inngår i vårt standardsortiment tas IKKE i retur. Returfrakt betales av kunde og fakturanummer på opprinnelig leveranse MÅ oppgis. Varer med fakturadato eldre enn 6 mnd. tas ikke i retur. Tilbud: Gjelder i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Kansellering av ordre: Faktiske påløpte kostnader belastes. Avbestilling av spesialprodukter som er satt i produksjon betales fullt ut av kunden. Mottakskontroll: Ved mottak av leveranser plikter kunden å: Kontrollere at leveransen er uskadd. Det forutsettes at kostbare produkter som aggregater etc. pakkes ut av emballasje for kontroll. Kontrollere at leveransen er i henhold til bestilling/pakkseddel. Bekrefte mottak ved å signere fraktbrev. Anmerke evt. skader eller mangler på fraktbrev, transportør må attestere. Melde alle feil/mangler etc. til selger innen 6 arbeidsdager etter mottak. Alle avvik skal meldes skriftlig gjerne ved bruk av e-post. Dersom innsigelser i henhold til ovenfor nevnte punkter ikke er kommet Swegon AS i hende innen fristens utløp, er leveransen å betrakte som akseptert og godkjent. Fraktbestemmelser: Fritt levert våre lager. Ved frakt av isolasjon tilkommer sonetillegg i.h.t. våre leverandørers satser. Fraktrater kan endres uten varsel, i den grad våre transportører endrer sine priser. Omlasting og transport utover rutene betales av kunden. Dersom ekstern kranbil må bestilles for lossing, gjøres dette for kundens regning. Dersom en leveranse som er bestilt til byggeplass til avtalt tid må mellomlagres av grunner som ikke kan lastes selger, gjøres dette for kundens regning og risiko (gjelder også evt. ekstra transportkostnader). Swegon AS kan ikke gjøres ansvarlig for forsinkelser som skyldes eksterne transportører. Økonomisk kompensasjon ytes bare i den grad transportøren aksepterer denne kostnaden. Reklamasjon: (Se også punkt vedr. mottakskontroll) Ved produktreklamasjon gjelder: Vår produktgaranti er 3 år fra fakturadato. For produktsortimentene GOLD, CASA og WISE gjelder den produktgarantitid som angis for produktet. Kunden skal sende/levere defekte produkter i retur snarest. Kunden må betale fakturaen for erstatningsvaren(e) - 90 dagers betalingstid. Dersom våre fabrikker godkjenner reklamasjonen vil kreditnota bli utstedt. Følgende forhold defineres ikke som mangel og vår garanti gjelder ikke: Feil som skyldes unormal slitasje eller bruk. Feil som skyldes at monterings-, brukerveiledning eller vedlikeholdsinstruks ikke er fulgt. Feil/skade som følge av force majeur, ulykker, lynnedslag, unormale spenningsvariasjoner og andre elektriske forstyrrelser. Evt. reparasjoner skal avtales på forhånd. Swegon AS skal kontaktes for valg av servicefirma eller definisjon av problemløsning. Forbehold: Vi forbeholder oss retten til uten forvarsel å gjøre endringer i vårt produktutvalg og tekniske spesifikasjoner, samt å endre våre priser. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 2 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

3 INNHOLD sider Takventiler 3-5 Kammer 6 Takventiler/Veggventiler 7 Dysekanaler 8 Rister 9-10 Kanalventiler, Overluftsventiler 11 Lavhastighetsventiler Kontrollventiler/Brannventiler 14 Robust, fengselsventiler 14 sider Brannspjeld og styring Systemskjema - Brannspjeld 18 Spjeld, VAV-spjeld Styringsutstyr 21 Lyddempere Jethetter og takhatter 24 Ytterveggsrister 25 Phoenix, laboratorieventilasjon 25 Komfortmoduler og klimabafler 26 System WISE, behovsstyrt ventilasjon 27 TAKVENTILER EAGLE Ceiling Kvadratisk takventil EAGLE-C EAGLE-C-L* COLIBRI Ceiling R - Kvadratisk takventil COLIBRI CR COLIBRI CR-L* HAWK Ceiling - Kvadratisk takventil Pris * lavtbyggende INNEKLIMAPRODUKTER

4 TAKVENTILER COLIBRI Ceiling C - Kvadratisk takventil Pris LOCKZONE Ceiling Kvadratisk takventil LockZone C LockZone C-L PELICAN Ceiling S Kvadratisk takventil (tilluft) Pris PELICAN Ceiling E Kvadratisk takventil (avtrekk) Pris PELICAN Ceiling E HF Kvadratisk takventil (avtrekk, høy luftmengde) Pris ADAPTER - For et enhetlig utseende flush design - Finnes i ulike farger og utseende - Enkel montering - Kan benyttes til ventilstørrelser på 400x400 og 500x500 4 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

5 TAKVENTILER EAGLE - Sirkulær takventil EAGLE EAGLE Single Double LPAa Sirkulær takventil Pris CKDa - Industridiffusor, justerbar Pris FALCON Ceiling Sirkulær takventil Pris FALCON HF Pris CBEa CDKa/CDDb CKPa/CDRb Sirkulære takventiler CBEa - 1-veis CDKa konet innløp CKPa konet innløp CDRb rett innløp CDDb rett innløp INNEKLIMAPRODUKTER

6 KAMMER Plenumkammer ALSd inneholder innreguleringsspjeld som kan demonteres, fast måle-uttak og lydabsorbent. Plenumskammeret leveres også i lav utførelse ved lav byggehøyde. Plenumskammeret leveres med 1 eller 2 dimensjonsforandringer mellom inn- og utløp. ALSd TRGc ALSd - Kammer 1-steg 1-steg lavbyggende 2-steg 2-steg lavbyggende TRGc - Kammer -B/-K/-L 200x100x x100x x100x x100x x150x x150x x150x x200x x200x x200x x300x ALVd Kammer ALVd - Kammer -B -K Kammer - sentral avtrekk Dim Uisolert Isolert 595x595x x595x x595x x595x x595x x595x INNEKLIMAPRODUKTER 2015

7 TAKVENTILER/VEGGVENTILER SRYb SWAN SRYb - Spalteventil Pris på forespørsel SWAN - Spalteventil m/kammer SWAN Ta Pris på forespørsel LOCKZONE Free-1 LOCKZONE Free-2 EAGLE Free Ventiler for åpen montering LOCKZONE Free-1 LOCKZONE Free-2 EAGLE Free EAGLE Wall COLIBRI Wall LOCKZONE Wall PELICAN Wall Ventiler for montering i vegg EAGLE Wall COLIBRI Wall LOCKZONE Wall PELICAN Wall NB! Pris uten kammer - pris på kammer se forrige side. INNEKLIMAPRODUKTER

8 DYSEKANALER IBIS - Dysekanal IBISa Dysekanal Størrelse Dysekanal IBIS Ca IBIS 1a IBIS Wa Reg.enhet Kanalseksjon Vegg Ventiler for sykehus og rene rom: CLHa, CDHa, OPLb, HEPA-filter Pris på forespørsel 8 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

9 RISTER Rister / veggventiler ALGc GTHc GRLc FHAb FHBa Pris Pris Pris Pris Pris 200x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ALGc faste lameller GTHc stillbare lameller GRLc sukkerbitmønster FHAb Ramme m/spjeld FHBa Ramme Rister for systemhimling GRLc Pris 595x x INNEKLIMAPRODUKTER GRLc

10 RISTER GRCa EIVa GSA Sirkulære rister/ ventiler GRCa EIVa Pris Pris GSA - Spiroventil (galvanisert utførelse) Ø på kanal Pris MF/UF Universalrister MFAb/UFAb/UFKb Pris på forespørsel 10 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

11 KANALVENTIL, OVERLUFTSVENTILER KDYa LTAb KDYa - Ventil for montering direkte i kanal Sirk. kanal Firk. kanal Overluftsventil dør LTAb-1 LTAb- 1b-50 Flens Motflens 200x x x x x x x x x x x x RGVb CGVa CBAa CBIa Overluftsventiler vegg RGVb CGVa Pris/par Pris/par CBAa CBIa pris/stk pris/stk ø 160 ø INNEKLIMAPRODUKTER

12 LAVHASTIGHETSVENTILER DHCe DHCe - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde DHCe DHCT 1d DHCT 2a Ventil Innkledning Sokkel DVCe DVCe - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde DVCe DVCT 1d DVCT 2a Ventil Innkledning Sokkel DCPe DCPe - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde DCPe DCPT 1a DCPT 2b REGb Ventil Innkledning Sokkel Reg. enhet DIRc DIRc - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde DIRc DIRT 4a Ventil Ansl. kanal INNEKLIMAPRODUKTER 2015

13 LAVHASTIGHETSVENTILER DBCa DRIf DBCa - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde DBCa DBCT 1a DBCT 2a Ventil Innkledning Sokkel DRIf - Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde DRIf Ventil BOCa - Booster BOCa1 BOCa2 Ventil Ansl. kanal BOCa LOCKZONE Base DPG DRG Gulv ventiler LOCKZONE B LOCKZONE T DPG-1 DRG Ventil Støvfelle x INNEKLIMAPRODUKTER

14 KONTROLLVENTILER/BRANNVENTILER, ROBUST - FENGSELSVENTILER EXCa KSOF CKE Kontrollventiler / Brannventiler/ Tilluftsventil EXCa EXCT2 KSOF CKE Ventil Ramme m/tetn. Brannventil m. ramme Tilluftsventil bolig ROCa ROWb ROCa - Robust fengselsventil Pris ROWb - Robust fengselsventil ROWb ROWT1a Ventil Kammer 400x x ROEa Robust fengselsventil ROEa Pris ROTa ROTa Robust fengselsventil Pris INNEKLIMAPRODUKTER 2015

15 BRANNSPJELD OG STYRING IGNIS BRANNSPJELD Dokumentasjon: Se SINTEF PRODUKTDOKUMENTASJON Testnorm EN CR60 CR60 IGNIS CR60 Sirkulært brannspjeld med brannmotstand opptil 60 minutter. Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelklag av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Tynt spjeldblad gir lavt trykkfall. Type CR60 + BFLT CR60 + BFLT CR60 + MFUS* * MFUS Mekanisk spjeld med smeltesikring - 72C CR-1s IGNIS CR-1s Montasjekit E1 60S Type CR-1S IGNIS CR120 Sirkulære brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter iht. EN (500 Pa). Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelag av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Tynt spjeldblad gir lavt trykkfall. CR120 Type CR120 + BFLT IGNIS CR2 Sirkulære brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter iht. EN (500 Pa). Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelag av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. CR2 Type CR2+BFLT/BFNT CR2+BFLT/BFNT CR2 - CFTH BFLT ø BFNT ø IGNIS CU-LT Rektangulært brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter. Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelaget av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Tynt sjeldblad gir lavt trykkfall. Bredde 200->800 Høyde 100->600 Pris på forespørsel CU-LT INNEKLIMAPRODUKTER

16 BRANNSPJELD OG STYRING IGNIS CU-LT-1S Rektangulært brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter. Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelaget av betong eller lettbetong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Ett lettvektsspjeld med enkel montering gjør dette spjeldet egnet for rehabprosjekt. 200x100 mm CU-LT-1S 800x600 mm Pris på forespørsel CU-LT-1S IGNIS CU2 Rektangulært brannspjeld med brannmotstand opptil 120 minutter iht EN (500 Pa). Spjeldet monteres i ventilasjonskanaler som bryter bjelkelaget av betong eller lett-betong samt vegger av betong, lettbetong, tegl eller gips. Leveres i store dimensjoner (inklusiv batterimontasje opptil 2450x1650 mm) 200x200 mm CU2 1200x800 mm Pris på forespørsel CU2 IGNIS CU2-B Multispjeld (batteri) er opptil 4 CU2-spjeld sammensatt. Brannmotstand opptil 120 minutter iht EN (500 Pa). Max. dim sammensatt opptil 2450x1650 mm. (Max. 1200x800 pr. spjeld) Pris på forespørsel IGNIS SC+/SCV+ Sirkulært brannsikkerhetsspjeld for montering i ventilasjonskanaler som passerer gjennom en bygningsdel med formål å forhindre brann/brangassspredning. Spjeldet som er av butterfly-type holdes i åpen posisjon ved hjelp av en smeltesikring. Når temperaturen i kanalen overstiger 72 gr løser smeltesikringen ut og spjeldbladet stenges automatisk. To låser holder spjeldbladene stengt i sikkerhetsposisjon, som forhindrer spredning av brann/branngass. Finnes også i utgave med påmontert kontrollventil. (SCV+). Brannmotstand opptil 120 minutter. CU2-B SC+ Type SC SCV SCV+ IGNIS - reservedeler pris Smeltesikring MFUS72 78 Smeltesikring CFTH72 78 IGNIS KIT BLFT24 - Motorpakke IGNIS KIT BLT24 - Motorpakke INNEKLIMAPRODUKTER 2015

17 BRANNSPJELD OG STYRING SWEGON TRITON Styre- og overvåkningsenheter for brannspjeld KSUA KSUA Hovedenhet for individuell og fleksibel styrings- og overvåkning. Max 32 slavenheter. 128 spjeld. Realtidsklokke. Modbus. KSUA skal kobles til slaveenheter KSUB KSUB Slaveenhet til KSUA. Kan benyttes stand-alone. 2 spjeldgrupper, max 4 spjeld. 2 detektorgrupper. Innebygd forrigling av vifte. Funksjonstest 1 ukes intervall programmert. Eksterninngang for brannalarmsentral. KSUB Light Slaveenhet til KSUA. Kan benyttes stand-alone. 2 spjeldgrupper, max 4 spjeld. Eksterninngang for brannalarmsentral. KSUE KSUE Utvidet versjon av KSUB. 8 spjeldinnganger. 4 røykdetektorgrupper. SUSA SUSA Enhet for styre- og overvåkning av opptil 4 spjeld. Programmerbar realtidsklokke. Funksjonstest 1 ukes intervall programmert. Modbus. SUSB-E Ekspansjonsenhet som benyttes sammen med SUSA. 4 spjeldgrupper - max 4 spjeld SUSB-E SUSB-E8 KBOX UG3-MB SUSB-E Ekspansjonsenhet som benyttes sammen med SUSA. 8 spjeldgrupper - max 16 spjeld. KBOX Koblingsboks for enkelt å koble sammen brannvern - motorer med den 4-lederen som går til styre- og overvåkningsenheten. Mulighet for parallellkobling. Testknapp for spjeldfunksjon. KP (UG3-A40 24V) Røykdetektor optisk for ventilasjonskanaler 24 V UG3-MB Monteringsbrakett RD (EVC-PY-DA) Røykdetektor optisk inkl. UB-6 RD INNEKLIMAPRODUKTER

18 SYSTEMSKJEMA BRANNSPJELD EKSEMPEL 18 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

19 SPJELD, VAV-SPJELD Micro-VAV-KNX Pris for programmering av VAV/st: kr 88,- Størrelse Micro-VAV-KNX Micro-VAV-KNX CRPc Spjeld Størrelse CRPc-1 CRTc-4 SIRI CRMc FSRc RS - Sjalusispjeld Størrelse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 800x800/ø x1000/ø x1250/ø CRTc SIRI CRMc FSRc INNEKLIMAPRODUKTER

20 SPJELD, VAV-SPJELD REACT REACT REACT-IR (isolert) VRK REACT Modbus REACT Modbus-IR (isolert) Finnes også i rektangulær versjon, pris på forespørsel. VRK - Konstantvolumregulator, justerbar luftmengde REACT min m 3 /h max m 3 /h Pris REACT (rekt.) Spjeldmotor - Belimo Pris Spenning On/Off Fjær tilbake LM24A V 5 Nm x LM24A-S V 5 Nm x LM24A-SR V 5 Nm x LM230A V 5 Nm x LM230-A-S V 5 Nm x LF V 4 Nm x x LF24-S V 4 Nm x x LF V 4 Nm x x LF230-S V 4 Nm x x NM24A V 10 Nm x NM230A V 10 Nm x NF24A V 10 Nm x x NF230A V 10 Nm x x SM24A V 20 Nm x SM230A V 20 Nm x SF24A V 20 Nm x x SF230A V 20 Nm x x BELIMO Flere varianter på forespørsel. 20 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

21 STYRINGSUTSTYR Timer / Ur / Termometer/Termostater artikkelnr Pris Opptrekksur 0-2 timer G Opptrekksur 0-6 timer G Romstermostat elektronisk, TM1-P 0-30 C valgfri varme/kjøling Romstermostat 10A Kanaltermometer -40/+40 C Røykdetektor KD(UG3-A40) 24V Mont. Brakett U3-MB RTC - Romtermostat A-Sense VAV TE1020 CO2 føler Detect Oa V110 Vegg Detect Oa 360 Tak Detect Qa CO2 føler u/display Detect Qa CO2 føler m/display LUNA AT-2 Ventilmotor LUNA SYST VD 115 CLC 2-veisventil Opptrekksur Romstermostat Kanaltermometer RØYKDETEKTOR A-SENSE VAV DETECT INNEKLIMAPRODUKTER

22 LYDDEMPERE CLA-A Lengde Ø CLA Tetthetklasse D Typegodkjent i brannklasse EI30 CLA-A SORDO-A 50 mm isolering Lengde Ø SORDO Tetthetsklasse D Typegodkjent i brannklasse EI30-EI60 SORDO-A SORDO-C 100 mm isolering Lengde Ø SORDO-C SORDO-B 100 mm isolering og baffel Lengde Ø SORDO-B 22 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

23 LYDDEMPERE RDa RDa RDB Lengde Lengde Ø CALMO - Std. størrelse for GOLD aggregat Kode Lengde Bredde Høyde Høyde CADENZA - Std. størrelse for GOLD aggregat Kode Lengde Bredde Høyde Høyde Høyde Høyde CALMO CADENZA Vibrasjonsisolatorer med fjær Kapasitet A B C Pris Blå Rød Sort Gul Grønn Fjærdemper INNEKLIMAPRODUKTER

24 JETHETTER OG TAKHATTER UHN/UHF NJH IHF Jethetter / Takhatter UHN UHF NJH IHF IHN Ø Jethette nippel Jethette flens Jethette nedsenket Takhatt flens Takhatt nippel Fotplate flens Ø FPF GF Takgjennomføring isolert 50 mm FPF GF Kombihatter Ø m 3 /h Pris 0, Kombihatter 24 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

25 YTTERVEGGSRISTER Sirkulære ytterveggsrister Ø CYGa CTG CTG hvit CYGa CTG YVR - ytterveggsrister med ramme Lengde Ø Andre dimensjoner på forespørsel YVR-2 ALDa - lyddempende ytterveggsrist Pris på forespørsel ALDa Phoenix Controls - Laboratorieventilasjon Pris på forespørsel INNEKLIMAPRODUKTER

26 Vannbårne klimasystemer ADAPT PARASOL er en ny banebrytende komfortmodul som kombinerer fordelene med Swegons intelligente system WISE for behovsstyrt ventilasjon og styrken i vannbåren kjøle og varme i PARASOL-familien. PARASOL Integrert komfortmodul for kjøling, varme og ventilasjon PACIFIC Integrert kjølebaffel med kjøling, varme og ventilasjon. PARASOL EX Fritthengende komfortmodul for kjøling, varme og ventilasjon PARAGON Kompakt komfortmodul for hotellrom, sykehusrom og kontor ADRIATIC Aktiv kjølebaffel med kjøling, varme og ventilasjon for fritthengende montasje. PARAGON Wall Veggmontert komfortmodul for kjøling, varme og ventilasjon FRB Passiv kjølebaffel for fritthengende montering Pris på forespørsel 26 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

27 System WISE Grunntanken bak behovsstyrt ventilasjon er å ventilere og klimatisere akkurat så mye som nødvendig verken mer eller mindre. Med behovsstyrt ventilasjon optimaliseres aggregatets vifteenergi, og oppvarmingskostnadene til prosjektet minimeres. Her er det mye penger å spare! Swegons system WISE har all den funksjonalitet du kan ønske deg for å ventilere, klimatisere og optimalisere ditt ventilasjonssystem. Luftmengden til et rom skal tilpasses eksisterende behov. Ventilene gjør at det opprettholdes riktig luftmengde i forhold til tilstedeværelse og romtemperatur. Utenfor rommet og hele veien opp til aggregatet bygger systemet på trykkstyring. System WISE er kommuniserbart helt ned til hver ventil, hvert spjeld og hver giver på romnivå. ROMPRODUKTER Aktive ventiler og spjeld SONEPRODUKTER Aktive spjeld SYSTEMPRODUKTER Super WISE er en kommunikasjonsenhet som via Modbus RTU kommuniserer dels med Swegons aggregat GOLD, dels med Swegons underliggende produkter som inngår i system WISE. Super WISE har tre hovedfunksjoner: Trykkoptimering av aggregat Gateway mot bygningsautomasjon Webside for overvåking av ventilasjon/kjøling Pris på forespørsel INNEKLIMAPRODUKTER

28 Det er enkelt å finne dokumentasjon på våre produkter. Alt av dokumentasjon ligger på våre nettsidene, nedlastbart, i pdf-format. Besøk oss på 28 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

29 NOTATER INNEKLIMAPRODUKTER

30 NOTATER 30 INNEKLIMAPRODUKTER 2015

31 NOTATER INNEKLIMAPRODUKTER

32 Din tekniske totalleverandør av ventilasjonsprodukter OSLO (Hovedkontor) Stanseveien 28 Tlf Faks STAVANGER Fabrikkveien 29 Tlf Faks BERGEN Sandbrekkeveien 96 Tlf Faks TRONDHEIM Fossegrenda 7 Tlf BODØ Påls vei 4 Tlf TROMSØ Stakkevollveien 51 Tlf Faks

PRISLISTE INNEKLIMAPRODUKTER

PRISLISTE INNEKLIMAPRODUKTER PRISLISTE INNEKLIMAPRODUKTER 2017 Salgs- og leveringsvilkår Gjelder fra 2017 Priser: Prisene i denne listen og eventuelle datafiler gjelder fritt våre lager, eks. mva. Paller belastes med kr. 90,- pr.

Detaljer

Prisliste LUFTFILTER. redigert okt. 2015

Prisliste LUFTFILTER. redigert okt. 2015 Prisliste LUFTFILTER 2014 redigert okt. 2015 Salgs- og leveringsvilkår Gjelder fra 2014 Priser: Prisene i denne listen og eventuelle datafiler gjelder fritt våre lager, ex. mva. Paller belastes med kr.

Detaljer

PRISLISTE LUFTFILTER

PRISLISTE LUFTFILTER PRISLISTE LUFTFILTER 2016 Salgs- og leveringsvilkår Gjelder fra 2016 Priser: Prisene i denne listen og eventuelle datafiler gjelder fritt våre lager, ex. mva. Paller belastes med kr. 90,- pr. stk. Spesialemballasje

Detaljer

PRISLISTE ISOLERING OG BRANNTETTING

PRISLISTE ISOLERING OG BRANNTETTING PRISLISTE ISOLERING OG BRANNTETTING 2015 Salgs- og leveringsvilkår Gjelder fra 2015 Priser: Prisene i denne listen og eventuelle datafiler gjelder fritt våre lager, eks. mva. Paller belastes med kr. 90,-

Detaljer

ISOLERING OG BRANNTETTING

ISOLERING OG BRANNTETTING PRISLISTE ISOLERING OG BRANNTETTING 2015 oppdatert 17/6-15 Salgs- og leveringsvilkår Gjelder fra 2015 Priser: Prisene i denne listen og eventuelle datafiler gjelder fritt våre lager, eks. mva. Paller belastes

Detaljer

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015 Januar 2015 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal - Postboks 48, 3164 REVETAL Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no

Detaljer

Januar 201. Prisliste Isolasjon

Januar 201. Prisliste Isolasjon Januar 201 Prisliste Isolasjon Utvendig isolering av kanaler og store rør 2180-011 Glava Lamellmatte 25mm 1200x10000 12 m2 m2 101,- 2180-012 Glava Lamellmatte 30mm 1200x8000 10,8 m2 m2 109,- 2180-013 Glava

Detaljer

Januar Prisliste Isolasjon

Januar Prisliste Isolasjon Januar 2016 Prisliste Isolasjon Utvendig isolering av kanaler og store rør 2180-011 Glava Lamellmatte 25mm 1200x10000 12 m2 m2 98,- 2180-012 Glava Lamellmatte 30mm 1200x8000 10,8 m2 m2 106,- 2180-013 Glava

Detaljer

Gol Stål AS Prisliste 2014

Gol Stål AS Prisliste 2014 Gol Stål AS Prisliste 2014 FIRMAPRESENTASJON Bedriften ble startet våren 1992 med utspring i den tidligere klimaentreprenøren Gol Industrier A/S. En del av de tidligere produksjonsansatte i Gol Industrier

Detaljer

Årsavtale for Foreninger

Årsavtale for Foreninger Årsavtale for Foreninger Avtale mellom Gausdal Landhandleri AS(GL) (Leverandør) og Hugulia Velforening (Forening) Navn Gausdal Landhandleri AS Adresse Gausdalsvn. 20, 2626 Lillehammer Org. nr 933 735 842

Detaljer

SIRKULÆRE KANALER OG DETALJER

SIRKULÆRE KANALER OG DETALJER PRISLISTE SIRKULÆRE KANALER OG DETALJER inneholder prisliste for WhiteLINE, pulverlakkerte kanaler og detaljer 2015 Tetthetsklasse - D KANALSYSTEM HITAC SYSTEM HITAC gir et lydløst og energibesparende

Detaljer

CKD. Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg

CKD. Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg Hurtigfakta Diffusert eller konsentrert spredningsbilde Konen kan dreies 360º Mulighet for motorstyrt justering av spredningsbildet Egner seg for overtemperert

Detaljer

lindab prisliste boligventilasjon Prisliste Boligventilasjon

lindab prisliste boligventilasjon Prisliste Boligventilasjon lindab prisliste boligventilasjon Prisliste Boligventilasjon Gyldig fra 1. februar 2015 lindab prisliste boligventilasjon Lindab Airy Farge, form og funksjon for friskere luft Produktnyheten Airy er en

Detaljer

HALLSTRÖMS INTERIOR. innkledningssystem. www.swegon.no

HALLSTRÖMS INTERIOR. innkledningssystem. www.swegon.no HALLSTRÖMS INTERIOR innkledningssystem www.swegon.no ENKELT Vårt innkledningssystem består av få deler som enkelt kan monteres av en håndverker. RASKT Ett gjennomtenkt system, kostnadseffektivt og smidig

Detaljer

LPAa LOCKZONE. Sirkulær takventil for til- eller fraluft

LPAa LOCKZONE. Sirkulær takventil for til- eller fraluft a TM LOCKZONE Sirkulær takventil for til- eller fraluft Hurtigfakta Ledeskinneperforering med rotasjonsmønster Stor induksjonsgrad Tilpasset for montasje i slette gipstak Enkel å montere Kan brukes med

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet.

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet. BRANNVENTIL EIS 60 BRANN SIKKERHET parametric libraries FUNKSJON BX-1H Brannventil er utviklet for bruk i alle typer bygninger hvor det er behov for separat avtrekk i egen brann celle. Brannventilen benyttes

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

COLIBRITM. Wall. Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering. Hurtigvalg

COLIBRITM. Wall. Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering. Hurtigvalg COLIBRITM Wall Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering Hurtigfakta Justerbare dyser 0 % fleksibel spredning Samtidig horisontal/vertikal spredning Rensbar Regulerbar for økt kapasitet Enkel

Detaljer

Pris og produktkatalog

Pris og produktkatalog Pris og produktkatalog Treavfallsbehandling Støv og sponavsug Luftbefuktning Flisfyring Industriventilasjon og grønn energi GALVANISERTE RR OG BEND MED SPENNBÅNDSKANT (fb.) 2 m 1 m 0.5 m 80 mm 207 103

Detaljer

Sirkulær tilluftsventil

Sirkulær tilluftsventil NO0618 03.11 NS 34.X12.11372 TLG-LØV LØV-R Sirkulær tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Justerbar spaltehøyde Lavtbyggende Dokumentert med Luna plenumskammer Ecoson

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Pegasus Comfort. Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri

Pegasus Comfort. Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri NO0601 12.14 Pegasus Comfort Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri Med varmebatteri for vannbåren oppvarming av tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus MOD-Bus LON-Bus TROX

Detaljer

PRISLISTE TEKNISK VENTILASJON. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410

PRISLISTE TEKNISK VENTILASJON. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 PRISLISTE TEKNISK VENTILASJON Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 Innholdsfortegnelse Produktgruppe Side: Hurtigvalgstabell................................................................................

Detaljer

Sirkulær tilluftsventil

Sirkulær tilluftsventil NO0618 04.16 TLG-LØV LØV-R Sirkulær tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Justerbar spaltehøyde Lavtbyggende Dokumentert med Luna plenumskammer Lydabsorbent i polyester

Detaljer

EAGLETM. Wall. Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering. Hurtigvalg

EAGLETM. Wall. Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering. Hurtigvalg EAGLETM Wall Veggventil med dyser for tilluft og innfelt montering EAGLE W Hurtigfakta Justerbare dyser 0 % fleksibel spredning Rensbar Regulerbar for økt kapasitet Enkel innregulering Brukes med anslutningskammer

Detaljer

fakturagrunnlag zap batteri høst 2012 HØST 2012

fakturagrunnlag zap batteri høst 2012 HØST 2012 HØST 2012 fakturagrunnlag zap batteri høst 2012 innhold 3 Personbil batterier Silver teknologi Personbil batterier plus CA-CA teknologi Tyngre kjøretøy 4 AGM Batteri - bil/taxi/minibusser, kjøretøy med

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BEK - EI 120 BEW - EI 60 BRANNSPJELD BRANNSPJELD BEK-EI120 Typegodkjennelse Z-41.3-325 Brannklasse EI120 BRANNSPJELD BEW-EI60 Typegodkjennelse Z-41.3-648 Brannklasse

Detaljer

Kvadratisk tilluftsventil

Kvadratisk tilluftsventil NO06 04.16 Orion-LØV LØV-R Kvadratisk tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Demonterbar frontplate Plan montasje Tilpasset forskjellige himlingssystemer Dokumentert for Luna plenumskammer Lydabsorbent

Detaljer

Med forbehold om konstruksjonsendringer.

Med forbehold om konstruksjonsendringer. HAWK ------------------------------------ Kvadratisk tilluftsventil for tak ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON Kvadratisk tilluftsventil for takmontasje. Tilpasset

Detaljer

EAGLETM. Single. Sirkulær tilluftsventil for tak. Hurtigvalg

EAGLETM. Single. Sirkulær tilluftsventil for tak. Hurtigvalg EAGLETM Single Sirkulær tilluftsventil for tak Hurtigfakta Justerbare dyser 0 % fleksibelt spredningsbilde Vertikal spredningsmulighet Rotasjonsfunksjon Stor induksjon Kan brukes med anslutningskammer

Detaljer

Pegasus Comfort. Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri

Pegasus Comfort. Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri NO0601 09.15 Pegasus Comfort Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri Med varmebatteri for vannbåren oppvarming av tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus MOD-Bus LON-Bus Belimo

Detaljer

LØV-R. Svalbard-H. Tilluftsbaffel for hjørnemontasje mellom vegg og himling

LØV-R. Svalbard-H. Tilluftsbaffel for hjørnemontasje mellom vegg og himling NO1105 09.14 Svalbard-H LØV-R Tilluftsbaffel for hjørnemontasje mellom vegg og himling Lengde fra 1200 til 3000 mm Trykk/luftmengde kan endres Justerbart spredningsmønster Dimensjoneringsprogram Auracool

Detaljer

DPG. Lavhastighetsventil for små luftmengder

DPG. Lavhastighetsventil for små luftmengder Lavhastighetsventil for små luftmengder Hurtigfakta Teaterventil for plassering ved gulv Fast spredningsbilde Enkel montasje Krever ikke noe vedlikehold Rensbar Leveres i alternative farger Passer også

Detaljer

ROWb -------------------------------------------------------

ROWb ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ROBUST Veggventil ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON ROW er en rektangulær tilluftsventil i forsterket

Detaljer

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde Hurtigfakta Induksjonskammer Justerbart spredningsbilde og nærsone Passer til ventilasjonssystem med kjøling Måleuttak Rensbar

Detaljer

Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger.

Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger. TILBEHØR BRANNSIKKERHET Tilbehør Automatisk brannventil: Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger.

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

CDD/CDR. Sirkulær tilluftsventil. Hurtigvalg

CDD/CDR. Sirkulær tilluftsventil. Hurtigvalg Sirkulær tilluftsventil Hurtigfakta Avskjermingsbart spredningsbilde Benyttes med anslutningskammer ALS Rensbar Regulerbar spalte Perforert underdel = CDD Hel underdel = CDR Leveres i alternative farger

Detaljer

dører og vinduer for landbruk og industri

dører og vinduer for landbruk og industri dører og vinduer for landbruk og industri gjeldene fra 1. august 2009. alle priser er eks mva. P r i s l i s t e Det er vi som produserer de kjente brune fjøsdørene. fjøsdører i tre Fjøsdører i brun wisaform

Detaljer

dører og vinduer for landbruk og industri

dører og vinduer for landbruk og industri dører og vinduer for landbruk og industri gjeldene fra 01.02.2011. alle priser er eks mva. P r i s l i s t e Det er vi som produserer de kjente brune fjøsdørene. fjøsdører i tre Fjøsdører i brun wisaform

Detaljer

Kvadratiskt tilluftsdon

Kvadratiskt tilluftsdon NO0637 09.17 LØV-R Kvadratiskt tilluftsdon Demonterbar frontplate Tilpasset forskjellige himlingssystemer Dokumentert for Luna plenumskammer Lydabsorbent i polyester i kammer TROX Auranor Norge AS Postboks

Detaljer

Oktober 2010. Prisliste. Grøvik

Oktober 2010. Prisliste. Grøvik Oktober 2010 Prisliste Grøvik TKRENNER M/TILBEHØR T120/T150 T120 T150 T120 T150 TKRENNE (pr. m.) rt.: T120/T150 40,60 46,60 10 46,00 53,70 8 RENNEKROK rt.: 1217 7,90 12,80 200 RENNEVINKEL 90 0 Utv. rt.:

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410

PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 OPTIMALT TLF. 950 20 410 1 Tata Steel HPS 200 ULTRA 2,0 OG 2,5m / 0,6mm TYKKELSE NCS NR. RAL NR Leverandørs farge nr.

Detaljer

RD-A. Kompakt lyddemper for sirkulære kanaler

RD-A. Kompakt lyddemper for sirkulære kanaler Kompakt lyddemper for sirkulære kanaler Hurtigfakta Lav byggehøyde Svært god lyddemping Mineralull dekket med avrivning-sikker polyestervev Tetthetsklasse D Lavt trykkfall Generelt En rektangulær lyddemper

Detaljer

PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410

PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 OPTIMALT TLF. 950 20 410 1 TATA STEEL HPS 200 ULTRA 1250-2000-0,6MM Antikk hvit S 1002-Y 9002 5kg/m2 m2 95,- Hvit 00E55

Detaljer

Orion-PTV LØV-R med Sirius

Orion-PTV LØV-R med Sirius NO0654 01.15 Orion-PTV LØV-R med Sirius VAV-kammer for tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus Modbus LONWORKS TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35

Detaljer

HALLSTRÖMS VENTILASJONSTÅRN Inntak/avkast.

HALLSTRÖMS VENTILASJONSTÅRN Inntak/avkast. HALLSTRÖMS VENTILASJONSTÅRN Inntak/avkast www.swegon.no HALLSTRÖMS ventilasjonstårn Ventilasjonstårn, for inntak og avkast produseres av Hallstrøms AB, mangeårig samarbeidspartner som også produseres hele

Detaljer

LØV-R. Sirkulær tilluftsventil

LØV-R. Sirkulær tilluftsventil NO06 04.16 LØV-R Sirkulær tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Plan montasje Demonterbar frontplate Dokumentert med Luna plenumskammer Lydabsorbent i polyester i kammer

Detaljer

Orion-Opus LØV-R med Sirius

Orion-Opus LØV-R med Sirius NO0653 09.17 Orion-Opus LØV-R med Sirius VAV-kammer for tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus Modbus LONWORKS Belimo KNX TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

LPVb ----------------------------------------------------------

LPVb ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- LockZone Bakkantventil ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON Rektangulær tilluftsventil med ledeskinneperforering.

Detaljer

BLBd ----------------------------------------------------------

BLBd ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Blandeboks for tokanalsystem ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON Blandeboks for blanding av varm og

Detaljer

Nyhet! Hankook DW06 Nytt M+S-merket kvalitetsdekk! Lastebil & Anlegg 2012 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 01.03.

Nyhet! Hankook DW06 Nytt M+S-merket kvalitetsdekk! Lastebil & Anlegg 2012 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 01.03. Nyhet! Hankook DW06 Nytt M+S-merket kvalitetsdekk! Lastebil & Anlegg 2012 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 01.03.12 Hankook AH11 - AH22 - AL02 - AL10 AH11 8 R 17,5 117/116L 2795 8,5

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013

Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013 www.micro-matic.no Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013 Demand Controlled Ventilation DCV: DCV står for Demand Controlled Ventilation og

Detaljer

Sirkulær avtrekksventil

Sirkulær avtrekksventil NO09 04.16 LØV-A LØV-R Sirkulær avtrekksventil Demonterbar frontplate Plan montasje Dokumentert med Luna plenumskammer Lydabsorbent i polyester i kammer TROX Auranor Norge AS Postboks 2712 Brandbu Telefon

Detaljer

Brannventiler. Produktdokumentasjon BTZ-2 - EI 120 BCF-2 - EI 120

Brannventiler. Produktdokumentasjon BTZ-2 - EI 120 BCF-2 - EI 120 Brannventiler Produktdokumentasjon Brannventiler BTZ-2 - EI 120 BCF-2 - EI 120 BTZ-2 / BCF-2 EI120 Typegodkjenelsesbevis Z-41.3-549 Brannklasse EI120 etter DIN 4102 del 6 De viktigste fordeler: BVS brannventil

Detaljer

DIR. VARIZON Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde

DIR. VARIZON Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde VARIZON Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde Hurtigfakta Justerbart spredningsbilde og nærsone Passer alle typer av lokaler Enkel montasje Rensbar Ingen synlige skruer Leveres i alternative

Detaljer

Avtrekksrist med ATK plenumskammer

Avtrekksrist med ATK plenumskammer NO0416 01.16 UPK LØV-R Avtrekksrist med ATK plenumskammer Tilpassede størrelser, BxH varianter Leveres med eller uten kammer Rist med montasjeramme Demonterbart spjeld for rensing Lydabsorbent i polyester

Detaljer

CBE. Sirkulær tilluftsventil med enveis spredning

CBE. Sirkulær tilluftsventil med enveis spredning Sirkulær tilluftsventil med enveis spredning Hurtigfakta 1-veis spredningsbilde, dreibar Korte kastelengder Enkel montasje Benyttes med anslutningskammer ALS Rensbar Egner seg for hulldekke Leveres i alternative

Detaljer

AuraFlex. Hjem > Produkter > Tilluftsventiler > Boligventilasjon > AuraFlex

AuraFlex. Hjem > Produkter > Tilluftsventiler > Boligventilasjon > AuraFlex AuraFlex Ventilfronter i stål Kundetilpasset ventilmønster Kan leveres i alle farger Plenumskammer med spjeld og måleuttak for innregulering Plenumskammer tilpasset både spiro og fleksible kanaler Fordelingsbokser

Detaljer

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti.

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer Raskt Enkelt Sikkert Fargegaranti 15 år Funksjonsgaranti 20 år hvis installert på et Lindab-tak Hvorfor VILPE? Raskt Enkelt Sikkert

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80 Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80 1. Generelt sdelen TBBD fås til alle størrelser av GOLD SD. Eksempel 1 (to spjeld) sdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp

Detaljer

Orion-LØV LØV-R med Sirius

Orion-LØV LØV-R med Sirius NO0652 09.17 Orion-LØV LØV-R med Sirius VAV-kammer for tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus Modbus LONWORKS Belimo KNX TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47

Detaljer

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET Attraktiv varme eller kjøling Aeros står for design og kvalitet og bygger kun 13 cm fra vegg. Den er utstyrt med en stillegående

Detaljer

AuraFlex. Hjem > Produkter > Boligventilasjon > AURAFLEX

AuraFlex. Hjem > Produkter > Boligventilasjon > AURAFLEX Hjem > Produkter > Boligventilasjon > AURAFLEX AuraFlex Ventilfronter i stål Kundetilpasset ventilmønster Kan leveres i alle farger Plenumskammer med spjeld og måleuttak for innregulering Plenumskammer

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

CDK/CKP. Sirkulær tilluftsventil for montering i tak

CDK/CKP. Sirkulær tilluftsventil for montering i tak Sirkulær tilluftsventil for montering i tak Hurtigfakta Spredningsbilde kan sektorblendes Klarer ekstremt store luftmengder Rensbar Regulerbar spalte Aerodynamisk utformet utløpskon Hel underdel = CDK

Detaljer

CBA/CBI. Lyddempende overluftsventil. Hurtigfakta. Hurtigvalg CBA/CBI. L U F T M E N G D E T R Y K K F A L L R w -V E R D I

CBA/CBI. Lyddempende overluftsventil. Hurtigfakta. Hurtigvalg CBA/CBI. L U F T M E N G D E T R Y K K F A L L R w -V E R D I Lyddempende overluftsventil Hurtigfakta For overluft gjennom vegg Luftmengdeområde < 50 l/s Rund utsparing Enkel montasje Kan leveres i alternative farger Hurtigvalg L U F T M E N G D E T R Y K K F A L

Detaljer

VOSa ---------------------------------------------------------

VOSa --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Rektangulær perforert tilluftsventil ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON Rektangulær perforert tilluftsventil

Detaljer

Produktoversikt STÅLPROFIL. Stål, Aluminium og Metaller. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2016

Produktoversikt STÅLPROFIL. Stål, Aluminium og Metaller. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2016 Januar 2016 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no Produktoversikt Stål,

Detaljer

CDYb

CDYb --------------------------------------------------------- Sirkulær ventil med dyser for åpen montasje ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON Sirkulær ventil med

Detaljer

Induksjonsbaffel. Tilpasset for integrering i himling Lav byggehøyde Lengde fra 1,2 til 3,6m En- eller toveisutblåsning Jet Split (tilbehør)

Induksjonsbaffel. Tilpasset for integrering i himling Lav byggehøyde Lengde fra 1,2 til 3,6m En- eller toveisutblåsning Jet Split (tilbehør) NO1103 06.10 NS 3420.U25.412 KBC LØV-R Induksjonsbaffel Tilpasset for integrering i himling Lav byggehøyde Lengde fra 1,2 til 3,6m En- eller toveisutblåsning Jet Split (tilbehør) TROX Auranor Norge AS

Detaljer

BDEP. Reguleringspjeld. Spjeld med manuell innstilling. Produktkode. Beskrivelse. Mål- og vektdata

BDEP. Reguleringspjeld. Spjeld med manuell innstilling. Produktkode. Beskrivelse. Mål- og vektdata BDEP Reguleringspjeld Spjeld med manuell innstilling BDEP spjeld er tiltenkt å brukes i system med sirkulære kanaler for avstenging og innjustering av luftmengden. Spjeldet finnes i følende utførelser

Detaljer

Tilluftsventiler for åpen montasje - fritthengende for industrilokaler

Tilluftsventiler for åpen montasje - fritthengende for industrilokaler NO0628 11.13 TIH LØV-R og TIR Tilluftsventiler for åpen montasje - fritthengende for industrilokaler TIR, fritthengende med justerbar kastelengde TIH, for vegg eller kanalmontasje Beregnet til både kjøling

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Orion-LØV LØV-R med Sirius

Orion-LØV LØV-R med Sirius NO0652 02.17 Orion-LØV LØV-R med Sirius VAV-kammer for tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus Modbus LONWORKS Belimo KNX TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47

Detaljer

EAGLETM. Single/Double. Sirkulær tilluftsventil for tak. Hurtigvalg

EAGLETM. Single/Double. Sirkulær tilluftsventil for tak. Hurtigvalg EAGLETM Single/Double Sirkulær tilluftsventil for tak Hurtigfakta Justerbare dyser 0 % fleksibelt spredningsbilde Vertikal spredningsulighet Rotasjonsfunksjon Stor induksjon Kan brukes ed anslutningskaer

Detaljer

Systemair brannspjeld

Systemair brannspjeld Systemair brannspjeld Brannklasse EI60S; EI90S og EI120S www.systemair.no Sirkulære og rektangulære brannspjeld Våre brannspjeld er utformet og sertifisert iht. EI-S. PK-I brannspjeld er beregnet for innfelling

Detaljer

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat Swegon CASA PRE Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat God osoppfangingsevne. Stillegående. Elektrisk timerspjeld. Enkel rengjøring. Classic-modellenes

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

EXCa ----------------------------------------------------------

EXCa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Fraluftsventil ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON Sirkulær kontrollventil for fraluft. Monteres i

Detaljer

LED driver - september 2017

LED driver - september 2017 PRISLISTE LED driver - september 2017 tilbyr LED-drivere fra MeanWell. Vi kan tilby en mengde ulike modeller, men har i denne prislisten komprimert tilbudet til utvalgte modeller. LCM-serien 25-60W med

Detaljer

WISE Colibri Ceiling. Aktiv luftventil til Swegons system WISE for behovsstyrt ventilasjon HURTIGFAKTA

WISE Colibri Ceiling. Aktiv luftventil til Swegons system WISE for behovsstyrt ventilasjon HURTIGFAKTA Aktiv luftventil til Swegons system WISE for behovsstyrt ventilasjon HURTIGFAKTA Regulering med variabel eller konstant luftmengde Trådløs kommunikasjon via radio Integrert giver Quick Access Varianter:

Detaljer

Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13

Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13 Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13 Nyhet! Nå også med kompletthjul til hengere! Hankook AH11 - AH22 / AL02 - AL10 AH11 205/75 R 17,5 123/121M 2150 215/75

Detaljer

LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13

LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13 LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13 NYHET! Nå også med kompletthjul til hengere! HANKOOK AH11 - AH22 / AL02 - AL10 AH11 205/75 R 17,5 123/121M 2150 215/75

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Tilluftsbaffel for åpen montasje mot himling eller dekke

Tilluftsbaffel for åpen montasje mot himling eller dekke NO1109 09.14 Svalbard-F LØV-R Tilluftsbaffel for åpen montasje mot himling eller dekke Åpen montasje Lengde fra 1200 til 3000 Trykk/luftmengde kan endres Spredningsmønster kan endres Dimensjoneringsprogram

Detaljer

Produktoversikt STÅLPROFIL. Stål, Aluminium og Metaller. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2016

Produktoversikt STÅLPROFIL. Stål, Aluminium og Metaller. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2016 Januar 2016 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no Produktoversikt Stål,

Detaljer

EAGLE ------------------------------------ Kvadratisk tilluftsventil for tak med dyser for tilluft ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON Kvadratisk tilluftsventil

Detaljer

BODØ INDUSTRI AS FORBEHOLDER SEG RETT TIL ENDRINGER UTEN FORUTGÅENDE VARSEL 1 4. utgave

BODØ INDUSTRI AS FORBEHOLDER SEG RETT TIL ENDRINGER UTEN FORUTGÅENDE VARSEL 1 4. utgave BODØ INDUSTRI AS FORBEHOLDER SEG RETT TIL ENDRINGER UTEN FORUTGÅENDE VARSEL 1 4. utgave mars 2012 Vi er en arbeidsmarkedsbedrift med hovedmål å gi et tilbud til arbeidssøkere med arbeidstrening, opplæring

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

Sirkulær tilluftsventil for åpen montasje

Sirkulær tilluftsventil for åpen montasje NO060 11.1 Tellus-LØV LØV-R Sirkulær tilluftsventil for åpen montasje Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Justerbar spaltehøyde Lydabsorbent i polyester i kammer Mulighet for sentrert

Detaljer

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse Vedlegg 8 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om betingelser ved levering av varer til Helseforetak og Helse Sør-Øst Forsyningssenter,

Detaljer

BRANNSIKRING. Tilbakeslagsbeskyttelse Trekk-ut-strategi. Enkel montasje Lavt trykkfall Kostnadseffektiv. TROX Auranor Norge AS

BRANNSIKRING. Tilbakeslagsbeskyttelse Trekk-ut-strategi. Enkel montasje Lavt trykkfall Kostnadseffektiv. TROX Auranor Norge AS NO0306 10.14 BRANNSIKRING BASIC LØV-R Tilbakeslagsbeskyttelse Trekk-ut-strategi Enkel montasje Lavt trykkfall Kostnadseffektiv TROX Auranor Norge AS Postboks 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks

Detaljer