DEANU GIELDA TANA KOMMUNE GEBYRREGULATIV BUDSJETT Rådmannens forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEANU GIELDA TANA KOMMUNE GEBYRREGULATIV BUDSJETT 2010. Rådmannens forslag"

Transkript

1 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE GEBYRREGULATIV BUDSJETT 2010 Rådmannens forslag

2 KOMMUNALE AVGIFTER EKSKLUSIV MERVERDIAVGIFT VANN OG AVLØPSGEBYRER Vann og avløpsgebyret er delt i to deler: En fast del og en forbruksdel. Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet på bygget, og for næringsbygg etter årlig vannforbruk. Forbruksdelen for bolig/fritid kan enten måles eller stipulere. Forbruksdelen for næringsbygg beregnes etter målt forbruk. Vannforbruk og avløpsmengde til bolig/fritid stipuleres etter 1,2 m 3 bruksareal pr. år. Prisene i lista er pr. kvadratmeter. Det er disse prisene som sendes ut til kundene. VANN Endring 2010 i 10,6 Eiendomstype Kategori Fast 2009 Økn i Fast 2010 Forbr Økn. i Forbr Totalt 2009 ekskl, mva Økn. i Totalt 2010 Bolig etter m ,35 10,6 29,14 12,69 10,6 14,04 Stip 3 904,00 10, , ,35 10,6 29,14 12,69 10,6 14,04 Stip 5 856,00 10, , ,35 10,6 29,14 12,69 10,6 14,04 Stip 7 808,00 10, , ,35 10,6 29,14 12,69 10,6 14,04 Stip 9 760,00 10, ,56 Næringsbygg m 3 /året ,53 10,6 43,72 10,47 10,6 11,58 pr. m 3 10,47 10,6 11, ,90 10,6 72,89 10,47 10,6 11,58 pr. m 4 10,47 10,6 11, ,31 10,6 102,09 10,47 10,6 11,58 pr. m 5 10,47 10,6 11,58 over ,25 10,6 175,02 10,47 10,6 11,58 pr. m 6 10,47 10,6 11,58 Lag/foreninger trosamfunn Fast 26,35 10,6 29,14 10,47 10,6 11,58 pr. m 2 10,6 Hytte/fritidsbolig 50 av ,18 10,6 14,57 6,35 10,6 7,02 stip 1 952,00 10, ,91 AVLØP Endring 2010 i 2,1 Eiendomstype Kategori Fast 2009 Økn i Fast 2010 Forbr Økn. i Forbr Grunnlag Grunnlag Totalt 2009 ekskl, mva Økn. i Totalt 2010 Bolig etter m ,69 2,1 32,36 14,55 2,1 14,86 Stip 4 624,00 2, , ,69 2,1 32,36 14,55 2,1 14,86 Stip 6 936,00 2, , ,69 2,1 32,36 14,55 2,1 14,86 Stip 9 248,00 2, , ,69 2,1 32,36 14,55 2,1 14,86 Stip ,00 2, ,76 Næringsbygg m 3 /året ,55 2,1 48,55 12,05 2,1 12,30 pr. m 3 12,05 2,1 12, ,26 2,1 80,92 12,05 2,1 12,30 pr. m 4 12,05 2,1 12, ,96 2,1 113,29 12,05 2,1 12,30 pr. m 5 12,05 2,1 12,30 over ,51 2,1 161,84 12,05 2,1 12,30 pr. m 6 12,05 2,1 12,30 Lag/foreninger trosamfunn Fast 31,69 2,1 32,36 12,05 2,1 12,30 pr. m 2 12,05 2,1 12,30 Hytte/fritidsbolig 50 av ,85 2,1 16,18 7,28 2,1 7,43 stip 2 312,00 2, ,55 VANNMÅLER Endring i 3,5 Leie av vannmåle. Det anbefales at kommunen står for installasjonen 194,00 3,5 200,79 Kjøp av vannmåler Vannmåler m/installasjon 1 352,00 3, ,32 Vannmåler u/installasjon 507,00 3,5 524,75 TILKNYTNINGSGEBYRER VANN OG AVLØP Endring i 3,5 Tilknytnignsgebyr vann , avløp ,

3 RENOVASJONS/AVFALLSGEBYRER (EKSKL. MVA): Årlig endring i 10,9 Totalt 2009 ekskl, mva Økn. i Totalt 2010 Grunngebyr pr. abonnent Årlig gebyr , Mengdegebyr 120 liter Årlig gebyr ,9 446 Mengdegebyr 240 liter Årlig gebyr ,9 891 Mengdegebyr 360 liter Årlig gebyr , Mengdegebyr 660 liter Årlig gebyr , Mengdegebyr liter Årlig gebyr , Byttegebyr eksklusiv utkjøring, alle typer Engangsgebyr ,9 133 Utkjøring av plastdunker (120, 240 og 360 liter) Engangsgebyr ,9 266 Utkjøring av plastcontainer (660 og liter) Engangsgebyr ,9 532 Fradrag for deling av oppsamlingsenhet, gjelder pr. abonnent Årlig gebyrred ,9-133 Renovasjon hytte Årlig gebyr , Containergebyrert omregnes til antall renovasjonsabonnenter etter størrelse på container. Dette er en frivillig ordning fra SLAMGEBYR (EKSKLUSIV MVA): Årlig endring i 10,9 Slamgebyret beregnes ut fra m 3 - våtvolum på slamavskiller - minstegebyr fra inntil 4 m 3 våtvolum Totalt 2009 ekskl, mva Økn. i Totalt 2010 Slamgebyr Årlig gebyr , Slamgebyr/ikke godkjente anlegg Årlig gebyr , Ikke godkjente anlegg er anlegg som har fått pålegg om utbedring, men ikke utbedret Slamgebyr, tømming hvert annet år Årlig gebyr , Slamgebyr hytte/fritidsbolig, hvert tredje år Årlig gebyr , Det beregnes gebyrer ut fra antall leiligehter og slamavskillerens samlede våtvolum etter forskrifter for avløp fra enkeltavløpsanlegg FEIEAVGIFT EKSKLUSIV MERVERDIAVGIFT Årlig endring i 3,5 Totalt 2009 ekskl, mva Økn. i Totalt 2010 Feieravgift enkel pipe Årlig gebyr 437 3,5 452,30 Feieravgift dobbel/to piper Årlig gebyr 526 3,5 544,41 Feieravgift hytte/fritidsbolig Årlig gebyr 223 3,5 230,81

4 GEBYRREGULATIV MED HJEMMEL I 109 I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Hjemmel i plan- og bygningsloven , jf. også forskrift om samvirke mellom gml og ny plbl av Økning i 3,5 Pris 2009 Økning i 3.2 PLANSAKER ( i plbl av ) Generelle bestemmelser Etter dette regulativet kreves gebyr for behandling av: - Utkast til private innsendte reguleringsplaner etter 30 - Utkast fra private om endring av reguleringsplan etter 28-1 nr. 1, jfr 30 - Private innsendte bebyggelsesplaner etter 28ø-1, jfr Planforslag fra andre sektormyndigheter NB! Kommunen dekker ikke kostnadene med andre fagmyndigheters arbeid med planforsalget Følgende er fritatt for gebyr Planer vedr. vernehensyn, fri, frilufts-, landbruks-, fellesområder, kommunale anlegg og byggeområder, allmennyttige formål eller offentlige trafikkområder Betaling av gebyr - Skal være innbetalt før saken legges fram til 1. gangs behandling - Belastes forslagsstiller, uansett antall eiere i planområdet - Skal betales selv om forslagsstilleren trekker saken Reguleringsplaner Behandlingsgebyr , Tillegg for arealet størrelse For areal inntil kvm betales pr. kvm 1,68 3,5 1,74 For arealer over kvm og et tillegg på pr. kvm 0,84 3,5 0,87 Der eiendomsidenten er et punktfeste betales et fast gebyr på pr. punkt 780 3, For endring av reguleringsplaner: Behandlingsgebyr , Tillegg for arealet størrelse For areal inntil kvm betales pr. kvm 1,45 3,5 1,50 For arealer over kvm og et tillegg på pr. kvm 0,48 3,5 0,50 Der eiendomsidenten er et punktfeste betales et fast gebyr på pr. punkt 400 2, Maksimumsgebyr Maksimumsgebyr for reguleringsplaner , TILTAKSSAKER (BYGG OG ANLEGG) Forhåndskonferanse Første forhåndskonferanse er gratis Ved gjentatte forhåndskonferanser for samme tiltak, betales det gebyr etter følgende satser: A. Meldesak eller sak i tiltaksklasse 1 og ,2 640 B. Tiltakssak i tiltaksklasse , Meldingssaker (pbl 8-12) - A. Sak som krever oppdatering av offentlige kart eller register: , B. Sak som ikke krever oppdatering av offentlige kart eller register 620 3,2 640 C. Sak utenom bolig og fritidseiendom , Ikke søknads- og meldepliktige tiltak som kommunen omgjør til søknad om tillatelse , Hvor kommunen krever at en meldingssak skal omgjøres til søknadssak, skal betalt gebyr for meldingen komme til fratrekk i saksgebyret. Dersom tiltakets beliggenhet ikke er innrapportert innen 4 uker etter at tiltaket er tatt i bruk kreves gebyr for myndighetskontroll 8. Gebyret her er 1,2 promille av saksbehandlers årslønn + kjøringen.

5 3.3.3 Godkjenning av foretak mv. for ansvarsrett samt godkjenning av GOF Pris 2009 Økning i Behandling av søknad A Første gangs lokal godkjenning (mangler sentral godkjenning) , B Søknad om nye lokale godkjenningsområder , C Ansvarsrett for bygg - sentral godkjenning 620 3,2 640 D Ansvarsrett for bygg - lokal godkjenning 780 3,8 810 E Personlig ansvarsrett (lokal) , F Tidligere behandlet godkjenning 200 5, DISPENSASJON (PBL 19) For hvert forhold som krever dispensasjon , SØKNADSPLIKTIE TILTAK ETTER Dersom ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist på midlertidig brukstillatelse - skal det tas gebyr på kr , Betaling av gebyr - Når det gjelder søknadspliktige tiltak skal det sammen med søknad ligge en skriftlig - erklæring eller kopi av kontrakt mellom tiltakshaver og ansvarlig søker på hvem som - skal betale gebyreene Oppføring av bygning2 (pbl 93 bokstav a) Boligbygging kode Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , Gebyret gjelder også bolig i annen bygnignstype og kommer da i tillegg til grunnbeløpet for hovedbygning 2 Boliggarasje, uthus og annet kode Bygning med bruksareal større enn 70 kvm Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , Når garasje/uthus med mer søkes samtidig med boligen gis 50 redusert gebyr for garasjen med mer. 3 Industri- og lagerbygning kode Samferdsels - og kommunikasjonsbygning kode Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , For rene lagerbygninger og lignende (kode 239, 231) i tiltaksklasse 1 og 2 skal det betales halvt gebyr i henhold til ovenstående. For kombinerte bygninger skal det betales fullt gebyr. 4 Kontorer og forretningsbygg kode Kultur og forskningsbygg kode Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , Hotell og restaurantbygning kode Helsebygning kode Fengsel og beredskapsbygning kode Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr ,

6 Pris 2009 Økning i Tilbygging, påbygging, underbygging, midlertidig eller transportabel: bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl 93a), vesentlige endringer (pbl 93b) For tilbygging av ny(e) boenhet(er) eller til, - på, - eller underbygging som vesentlig endrer eksisterende bygning, skal det betales gebyr som for ny bygning Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , Fasadeendring mv (pbl. 93a) Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , Bruksendring mv (pbl 93c) A Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjonr mv , B Andre bruksendringer skal det i tillegg til gebyr i punkt A, betales aktuell gebyr for endringene som nevnt ovenfor, sam for tiltak etter pbl 93 bokstav d, e og f Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl 93 bokstav d) Gebyrer beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner og lignende (pbl. 93 bokstav e) For andre søknadstiltak skal det bare kreves særskilt gebyr der søknaden er et selvstendig tiltak. Gebyret skal beregnes ut fra brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr , Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig mv. (pbl 93f) For sammenføyning av boenheter, ombygging av bolig som krever at boligen må fraflyttes midlertidig eller permanent, skal det i tillegg til gebyr for eventuelle ombyggingsarbeider betales: , Oppføring av innhenging mot vei, skilt eller reklameinnretning (pbl. 93g) A Innhenging , B Skilt/reklame (pbl 107) uten godkjent plan: første skilt , C Tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan 660 4,5 690 pr. skilt Hvor det i samme sak inngår flere forskjellige enheter (pkt. a og b), skal det betales fullt gebyr for første enhet og halvt gebyr for tilleggsenhetene. Hvor tiltaket er i klasse 2 eller 3 skal det betales etter brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , DELINGSSØKNAD (pbl 93 bokstav h) 1 Søknad i regulert område A. Samsvar med grenser fastsatt i godjent regulerings- eller bebyggelsesplan 980 3, B. Andre grenser enn fastsatt i godkjent plan eller hvor disse ikke er fastlagt i) byggetomt , ii) andre formål 980 3, Søknad i uregulert område , Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg til gebyr i pkt 3.4 betales , Vesentlige terrenginngrep (pbl 93 bokstav i) Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , Konstruksjon av anlegg (pbl. 93 bokstav a og j) Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , ENDRINGER I FORHOLD TIL GITT TILLATELSE ELLER REGISTRERT MELDING 1 Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endring medfører ny nabovarsling , Søknadsendring som ikke krever nabovarsling (endring av foretak med mer) 660 4,5 690 Avviksbehandling pr. avvik 660 4,5 690

7 Forskrift om tidsfrister vinterstid og gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven (Fastsatt av Tana kommunestyre den xx.xx.xxxx med hjemmel i matrikkellovens 32 og matrikkelforskriftens 16 og 18). Prisene gjelder fra Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. Dersom rekvirent har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for dette. 1.2 Hvilket regulativ skal brukes Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon. 1.3 Betalingstidspunkt Gebyret kreves inn etterskuddsvis straks saken er avsluttet. For saker med flere enheter som avsluttes til ulik tid kan det kreves delinnbetaling. 1.4 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsippene som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 1.5 Fritak for gebyr Når særlige grunner tilsier det, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt gi helt eller delvis fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak. Særlige grunner kan være tiltaksorientert eller tiltakshaverorientert.

8 Eksempel på en tiltaksorientert sak kan være melding/søknad som gjelder et fredet eller verneverdig kulturminne. Eksempel på tiltakshaverorientert forhold kan være betalingsevne eller samfunnsfunksjon, f.eks. humanitære og ideelle organisasjoner. Jf. kommunens praksis i forhold til ettergiving av andre skatter og avgifter. 1.6 Klage Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans. Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist. Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker. Jf: Matrikkellovens Avbrutt arbeid Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må endres, avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr. Andelen skal tilsvare det arbeidet kommunen har hatt eller må utføre. 1.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år. 1.9 Gebyr til statlige etater Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten Timepris Timekostnadene dekker både de direkte og de indirekte kostnadene. For timebasert oppmåling er satt et minstegebyr som dekker faste kostnader i forbindelse med målearbeidene. (tilrettelegging, mm) 1.11 Beregning av tidsfrister vinterstid i saker som krever oppmålingsforretning Kommunen skal gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker etter at rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt, og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten. Fristen løper ikke vinterstid i perioden Dette innebærer at denne perioden ikke inngår i beregningen av de 16 ukene.

9 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Fastsatt med hjemmel i matrikkellovens 32 og matrikkelforskriftens 16) Der tilsvarende arbeid har gebyr etter delingsloven er prisen for 2009 i klamme (2009) 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr (4510) areal fra m² kr (9480) areal fra 2001 m² 5000 m 2 pr. påbegynt da. kr areal over 5000 m 2 etter medgått tid. Minstegebyr kr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn * areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr areal over 5000 m2 etter medgått tid. Minstegebyr kr Oppmåling av uteareal på eierseksjon* Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr areal over 5000 m2 etter medgått tid. Minstegebyr kr Oppretting av anleggseiendom Gebyr for oppretting av anleggseiendom. volum fra m³ kr volum fra m 3 pr. påbegynt 1000m 3. kr volum 5000 m³ etter medgått tid. Minstegebyr kr Registrering av jordsameie* Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Gebyr for opprettelse av matrikkelenhet kr (1420) *I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning i samsvar med pkt 1.1 til 1.5 ovenfor innen fristen på 3 år. 2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og Grensejustering 3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 av den minste eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20

10 av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² kr areal fra m² kr Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ volum fra m³ kr volum fra m³ kr Arealoverføring 4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Arealoverføring erstatter hjemmelsovegang av areal ved skjøte. Oppmålingsforretning skal tinglyses. Tinglysningen utløser dokumentavgift som kommer i tillegg til gebyret her. Arealoverføring til veg- og jernbaneformål er unntatt tinglysning. areal fra m² kr areal fra m kr arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på. kr Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m³ kr volum fra m³ kr volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på. kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr (1820) For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr (660) Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 7 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grense kr 500 Billigste alternativ for rekvirent velges.

11 Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 8 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

12 INNFESTINGSSUM Dette gebyret er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. IX. Innfestingssummen skal dekke de kkostnadene kommunen har hatt med opparbeiding av et utbyggingsområde, dvs. vei, vann, avløp, gatelys og annen opparbeiding. Prisen er pr. m 2 tomt. Endring i 3,5 Totalt 2009 ekskl, mva Økn. i Totalt 2010 Enebolig eksisterende felt ved Tana bru 63,03 3,5 65,24 Enebolig utenfor Tana bru (Austertana, Båteng, Polmak og Båteng) - Konsentrert bebyggelse 72,72 3,5 75,27 Offentlig 72,72 3,5 75,27 Forretninger 72,72 3,5 75,27 Industri 46,87 3,5 48,51 FESTEAVGIFT Avgiften betales i de tilfellene der tomt i utbyggingsområder festes fra kommunen. Prisen er pr. m 2 tomt. Endring i Manuell Tomtetype Totalt 2009 ekskl, mva Økn. i Totalt 2010 Boligformål, inngåtte festekontrakter før 1/ ,05 0,05 Industri/forretningsformål, inngåtte festekontrakter 0,10 0,10 før 1/ Boligformål, inngåtte festekontrakter etter 1/ ,47 6,4 0,50 Industri/forretningsformål, inngåtte festekontrakter etter 1/ ,96 4,2 1,00 KJØP AV FESTET KOMMUNAL TOMT Prisen reguleres av tomtefesteloven nr. 106 kap. VI

13 UTSKRIFT AV KART Prisendring i Manuell Størrelse og målestokk A4: 1: Svart/hvitt eller farge Pris pr. kartustkrift 2009 Økning i Type informasjon Én eiendom med naboeiendommer Svart/hvitt 67,00 Manuell 70,00 Én eiendom med A4: 1: naboeiendommer Farge 95,00 Manuell 100,00 Én eiendom med A3: 1: naboeiendommer Svart/hvitt 110,00 Manuell 120,00 Én eiendom med naboeiendommer Farge 164,00 Manuell 180,00 Oversiktskart større område Oversiktskart større område Oversiktskart større område A4: 1: Svart/hvitt 67,00 Manuell 70,00 A4: 1: Farge 95,00 Manuell 100,00 A3: 1: Svart/hvitt 110,00 Manuell 120,00 Oversiktskart større område A3: 1: Farge 164,00 Manuell 180,00 Andre målestokker A2 Svart/hvitt Manuell 250,00 Andre målestokker A2 Farge Manuell 380,00 Andre målestokker A1 Svart/hvitt Manuell 500,00 Andre målestokker A1 Farge Manuell 760,00 Andre målestokker A0 Svart/hvitt Manuell 1 000,00 Andre målestokker A0 Farge Manuell 1 520,00 ANDRE SAKSBEHANDLINGSGEBYRER Forespørsler om eiendommer fra meglere, banker og andre i forbindelse med salg, konkurs, rettsaker og lignende. Prisendring i 3,5 Type Pris 2009 Økning i Behandlingsgebyr Pr. eiendom 437,00 3,5 452,30 Kopiering A4 Fra arkivmapper, pr. stk 2,09 3,5 2,16 Kopiering A3 Fra arkivmapper, pr. stk 4,00 3,5 4,14 Byggekonsulenter som ikke har tilgang til GAB eller oppdaterte kart Behandlingsgebyr Pr. eiendom 328,00 3,5 339,48 JORDLOVEN 821,00 3,5 849,74 GRAVEMELDINGER 328,00 3,5 339,48 - Tillegg kart A4 67,00 3,5 69,35 - Tillegg kart A3 110,00 3,5 113,85

14 FORURENSNINGSLOVEN (AVLØPSANLEGG) Fastsatt med hjemmel i forurerensningslovens 52a og forurensningsforskriftens FOR nr. 931: Forskrift for begrensning og forurensning). Prisendring i Manuell Pris 2009 Økning i Enkeltanlegg (1 enhet) Søknad om utslippslippstillatelse 1 300,00 Minre endring av utslippstillatelse 620,00 Mindre fellesanlegg Søknad om utslippslippstillatelse 2 800,00 Minre endring av utslippstillatelse 840,00 Større anlegg Søknad om utslippslippstillatelse 6 780,00 Minre endring av utslippstillatelse 1 680,00 Saksbehandlingsgebyret inkluderer godkjenning av foretak. Som mindre anlegg anses avløpsanlegg som betjener boligbebyggelse med inntil 10 boenheter, eller fritidsbebyggelse med inntil 10 hytter. Større endring/omgjøring av utslippstillatelser følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse. JORDBRUKSSAKER Landbruksvikar Fra og med er satsen for avløsertilskudd ved sykdom som gårdbruker får satt opp til kr ,- pr. dag. Kommunen betaler et tillegg til landbruksvikar i helgen. Dette har ikke vært tatt ut fra gårdbruker tidligere. Prisendring i 3,50 Pris 2009 Økning i Anledning Enhet Ved sykdom pr. dag , ,05 Ved ferieavløsning pr. dag , ,00 Ved ferieavløsning, tillegg helg ,50 621,00 Andre gebyrer jordbruk (prisen er ) Driftsplanlegging 1 046,00 3, ,61 Gjødselplaner 785,00 3,50 812,48 Nydyrkingsplaner 1 046,00 3, ,61 Grøfteplaner 1 046,00 3, ,61 SALG AV FALLVILT ETTER AVLIVNING Fallvilt/kalv 35,00 3,50 36,23 Fallvilt/voksen dyr 46,00 3,50 47,61 Mva. kommer i tillegg

15 BARNEHAGE/SKOLEFRITIDSORDNING OG KULTURSKOLE BARNEHAGE Prisendring i 0 vis plasstørrelse Pris 2009 Økning i 20 pr. mnd pr. mnd pr. mnd pr. mnd pr. mnd pr. mnd pr. mnd Prisendringen er fastsatt i henhold til statsbudsjettet Sen henting pr. time 119 0,0 119 Dagsplasser pr. dag 150 0,0 150 SKOLEFRITIDSORDNING Prisendring i 3,5 vis plasstørrelse Pris 2009 Økning i 25 pr. mnd 800 3, pr. mnd 860 3, pr. mnd 990 4, pr. mnd , pr. mnd , pr. mnd , pr. mnd , pr. mnd , Bril av SFO ved skolefridager pr. dag 150 3,5 155 KULTURSKOLE Prisendring i 3,5 Pris 2009 Økning i Grunngebyr pr. halvår 390 3,8 405 Søsken/eller flere aktiviteter pr. halvår 480 4,2 500 Instrumentleie pr. halvår 220 2,3 225 Materiell til undervisning Avmeldingsgebyr pr. stk 220 kostpris 4,5 230 På grunn av mye merarbeid med barn/andre som ikke møter opp, og eller at foresatte/andre først melder avbud når disse mottar faktura, ser leder seg nødt til å innføre nye praksis. Leder sender ut brev til foresatte/andre i begynnelsen av hvert skoleår hvor det informeres om at de vil bli belastet med et avmeldingsgebyr ved ikke oppmøte/utmelding etter at skoleåret er begynt

16 HJEMMETS BETALINGSSATER FOR PRAKTISK BISTAND OG OPPLÆRING (HJEMMEHJELP) KORTIDSOPPHOLD PÅ INSTITUSJONER HJEMMEHJELP Nettoinntekt Pris 2009 Økning i Under 2 G pr. mnd 150,00 fastsatt av staten 155,00 Mellom 2-3 G pr. time 54,50 60,00 Mellom 3-4 G pr. time 60,00 65,00 Mellom 4-5 G pr. time 68,50 75,00 Over 5 G pr. time 72,00 85,00 KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJONER Egenandel for kortidssopphold (Statens satser) Pris 2009 Økning i Opphold pr. døgn 118,00 fastsatt av staten 121,00 Opphold pr. dag 59,00 fastsatt av staten 60,50 Opphold pr. natt 59,00 fastsatt av staten 60,50 TRYGGHETSALARM pr. år 1 000, ,00 MATOMBRINGING Utenfor Tana bruområdet pr. uke 70,00 4,3 73,00 Tana bruområdet pr. uke 50,00 4,0 52,00

17 LEIESATSER KOMMUNALE BYGG Prisendring i 3,5 HUSLEIE BOLIGER Bygningstype Kategori Enhet Pris 2009 Økning i Trgyde/sosialboliger Gr. 1 før 1980 pr. m 2 62,19 3,5 64,37 Trgyde/sosialboliger Gr pr. m 2 80,68 3,5 83,50 Trgyde/sosialboliger Gr og nyere pr. m 2 95,48 3,5 98,82 Omsorgsboliger pr. m 2 75,87 3,5 78,53 Andre omsorgsboliger pr. m 2 91,98 3,5 95,20 Ungdomsboliger pr. m 2 88,66 3,5 91,76 Alle husleiesatser som gjelder boligmassen fastsettes av Tana kommunale eiendomsselskap og vil følge vanlig prisstigning. SKOLER/ANDRE KOMMUNALE BYGG Seida skole Svømmebasseng pr. time 200,00 5,0 210,00 Seida skole Svømmebasseng fast etter avtale Seida skole Gymsal pr. time 100,00 0,0 100,00 Seida skole Kjøkken/spisesal pr. døgn 1 240,00 3, ,00 Seida skole Kjøkken/peisestue pr. døgn 960,00 4, ,00 Seida skole Kjøkken pr. døgn 440,00 2,3 450,00 Seida skole Peisestue pr. døgn 830,00 2,4 850,00 Seida skole Badstue/dampbad pr. år 1 510,00 3, ,00 Seida skole Andre romleier fast etter avtale Seida skole Klasserom pr. døgn etter avtale Boftsa skole Gymsal pr. time 100,00 0,0 100,00 Boftsa skole Hallen pr. døgn 560,00 3,6 580,00 Boftsa skole Kjøkken pr. døgn 280,00 3,6 290,00 Boftsa skole Hallen og skolekjøkken pr. døgn 840,00 3,6 870,00 Deanu sameskuvla Hallen pr. møte 1 090,00 2, ,00 Familiesenteret Fellesrom pr. døgn 550,00 3,6 570,00 1. Leie av basseng/gymsal med aktiviteter for barn og ungdom er fritatt for leiepris 2. Leie av basseng/gymsal for andre aktiviteter kan forhandles med administrasjonen om en samlet leiepris for en lengre periode. I slike tilfeller kan leieprisen fastsettes ut fra hvor mange timer pr. uke bassenget disponeres. 3. Ved privat bruk av sløydsal/utstyr ved skolene skal det betales en timepris: 200,00 TANA RÅDHUS Kantina over 12t 830,00 3,6 860,00 Kantina Inntil 12t 410,00 3,7 425,00 Rådhussalen Over 12t 1 240,00 3, ,00 Rådhussalen Inntil 12t 620,00 3,2 640,00 VESTERTANA INTERNAT pr. døgn 1 240,00 3, ,00

18 TANATORGET Studioleie + evt. linjekostnader 450,00 3,3 465,00 Eventuelle linjekostnader tillegg Videokonferanse eksterne deltakere med ISDN 390,00 3,8 405,00 Tellerskritt ISDN tillegg MILJØBYGGET Kinosalen, Galleri Martin m/kjøkken og scene/garderobe pr. døgn , ,00 Kinosalen, Galleri Martin u/kjøkken og scene/garderobe pr. døgn , ,00 Kinosalen, Galleri Martin m/kjøkken pr. døgn , ,00 Kinosalen, Galleri Martin u/kjøkken pr. døgn , ,00 Kinosalen og scene/garderobe pr. døgn , ,00 Kinosalen alene pr. døgn , ,00 Gjelder kun ved arrangementer der kommunen får tilbakeført en del av inntektene Kinosalen alene pr. døgn 1 510,00 3, ,00 Kinosalen alene pr. time 130,00 3,8 135,00 Galleri Martin m/kjøkken pr. døgn 980,00 3, ,00 Galleri Martin m/kjøkken pr. time 80,00 0,0 80,00 Galleri Martin u/kjøkken pr. døgn 750,00 3,3 775,00 Galleri Martin u/kjøkken pr. time 60,00 0,0 60,00 Scene/garderobe pr. døgn 70,00 2,9 72,00 Kjøkken pr. døgn 220,00 4,5 230,00 Dampbad pr. time 15,00 3,3 15,50 1. Ved internleie av miljøbygget får de leiende avdelingene tilsendt faktura 2. Ved inntektsgivende arrangementer vil kulturskolen få tilsendt faktura på leie 3. Tana folkeakademi vil få tilsendt delfaktura ved samarbeidsleie 4. Lag/foreninger som har inntekter ved arrangementer 5. Inntektsgivende utstillinger av kunst og lignende. Satsene for leie av kommunale lokaler betinger at leier sørger for renhold etter bruk. Hvis ikek vil det bli avkrevd et tilleggsgebyr på kr 120 kr pr. time Bestilt men ikke benyttet leietid faktureres med kr 300,-. Det er en angrefrist på to dager fra bestilling. UTLEIE AV UTSTYR Tolkeanlegg pr. døgn 550 3,6 570,00 Prosjektor pr. døgn 440 2,3 450,00 Musikkanlegg pr. døgn 350 2,9 360,00 Her kommer mva. i tillegg. TANA MUSEUM Billettpriser Voksne pr. stk 41 9,8 45 Barn pr. stk 22-9,1 20

19 LEIESATSER TANA FLERBRUKSHALL Prisendring i 3,5 Trening og arrangementer for lag/grupper hvor alle deltakerne er under 19 år er gratis. Dette gjelder også for bruk for funksjonshemmede. For blandede grupper som ikke er barneidrett (over og under 19 år) vil prisen være som for voksenlag/seniorlag. Pris 2009 Økning i Pris 2010 Leiepriser for faste treningstider på hverdager: Hele banen 450 2, /3 hall 250 4, /3 hall 350 2,9 360 Bryterom 250 4,0 260 Klatrevegg 250 4,0 260 Aktivitetsrom 250 4,0 260 Helgearrangement Lag/foreninger og næringslivsaktører uten salgsinntekter: Pris 2009 pr. dag lør-søn fre-søn Endr i pr. dag lør-søn fre-søn Hele hallen inkl. kafé Barn , Hele hallen inkl. kafé Voksne , /3 hall , /3 hall , Bryterom , Klatrevegg , Aktivitetsrom , Kafé , Møterom , Toalettkabiner , Næringslivaktører og andre med salgsinntekter Pris 2009 pr. dag lør-søn fre-søn Endr i pr. dag lør-søn fre-søn Hele hallen , /3 hall , /3 hall , Aktivitetsrom , Kafé , Toalettkabiner , Andre gebyrer/krav pr. gang/arrangement Kontraktsbrudd , Etter avsluttet treningstid 500 3,5 520 Erstatningskrav Beregnes Det tas forbehold om ekstra gulv kan benyttes. Pris for gulv vil komme i tillegg. Garderober, badstue og ordinært renhold er inkludert i prisen. Kontraktsbrudd: Utstyr blir stående lagret i hallen. Pris pr. gang. Etter avsluttet treningstid: pr. gang Det vil bli sendt erstatningskrav for ødeleggelser og utstyr/inventar som blir borte. Dette gjelder for alle uansett hvem som bruker hallen.

20 KOPIERING Prisendring i Manuell Pris 2009 Økning i inkl mva Str. Fra Til Enhet A4 Svart Transparent pr. stk 7,00 14,29 8,00 10,00 A4 Farge Transparent pr. stk 8,00 0,00 8,00 10,00 A4 Svart/farge Svart Enkel/dobbeltsidig pr. stk 6,76 18,34 8,00 10,00 A4 Farge Farge Enkel/dobbeltsidig pr. stk 12,40-3,23 12,00 15,00 A3 Svart/farge Svart Enkel/dobbeltsidig pr. stk 12,40-3,23 12,00 15,00 A3 Farge Farge Enkel/dobbeltsidig pr. stk 18,03-11,26 16,00 20,00 Kommunale avdelinger betaler. Utskrift fra internett/diskett/minepenn og lignende. beregnes på samme måte. Ansatte betaler halv pris, men inkludert mva. TANA BIBLIOTEK Erstatning ved ikke tilbakelevert utlån Pris 2009 Økning i Voksen skjønnlitteratur 300,00 300,00 Voksen faglitteratur 400,00 300,00 Barnebøker 250,00 300,00 Pocketbøker, minibøker og pekebøker 100,00 300,00 Lydbøker 350,00 400,00 Tegneserier 100,00 300,00 Tidsskrifter 50,00 300,00 DVD musikk 300,00 400,00 DVD fagfilm 300,00 400,00 DVD spillefilm 250,00 400,00 CD-rom 450,00 400,00 Språkkurs 1 500, ,00 Mikrofilm 400,00 400,00 GEBYRER Pris 2009 Økning i Fakturering som ikke er lovpålagt 50,00 50,00 Bibliotek - Purring på manglende innlevering av utlån 50,00 50,00 Purring av utestående krav og kommunale avgifter/eiendomsgebyrer Purring/innkassovarsel pr. stk 57,00 57,00 Betalingsoppfordring pr. stk 170,00 170,00 Tana legestasjon Purregebyr 1. gang 57,00 57,00 Purregebyr 2. gang 57,00 57,00

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER/AVGIFTER Vann og avløpsgebyret er delt i to deler, en fast del og en variabel del. Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomskatt) og for næringsbygg etter

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 28/13 13/809 UTSETTELSE AV INNFØRING AV EIENDOMSSKATT

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag 28.11.2013 2 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder Rådmannens forslag til endringer

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I:

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: SEL KOMMUNE GEBYR-REGULATIV FOR PLAN OG BEREDSKAP 2014 GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: 11 - i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 med endringer, sist ved lov

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

Gebyr og betalingssatser 2015

Gebyr og betalingssatser 2015 Gebyr og betalingssatser 2015 jf KS sak 60/14 10.12.14 BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGE... 2 BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN... 3 ELEVAVGIFTER I KULTURSKOLEN... 4 BETALINGSSATSER - BIBLIOTEK...

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

Budsjett 2015 - betalingssatser Innhold

Budsjett 2015 - betalingssatser Innhold Budsjett 2015 - betalingssatser Innhold Budsjett 2015 - betalingssatser... 1 1 Enhet for oppvekst... 2 2 Enhet for helse og omsorg... 2 3 Enhet for kultur og velferd... 2 4 Kongsberg kirkelige fellesråd...

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 Forsidebildet: Fra gravearbeid i

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 26.01.06. Rev. 09.02.06. Rev. 07.03.06. Rev. 15.02.07. Rev. 16.04.07. Rev. 25.01.08. Rev 02.01.09.

Detaljer

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune 01.01.2015 Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune Innholdsfortegnelse KOMMUNALE BARNEHAGER. 2 SKOLEFRITIDSORDNING SFO... 2 SENTER FOR LÆRING OG INTEGRERING... 3 HELSESØSTERTJENESTEN...

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Gebyr og avgiftsregulativ 2015 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 HAMMERFEST MENIGHETSRÅD... 4 3 SENTRALADMINISTRASJONEN...

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer