DEANU GIELDA TANA KOMMUNE GEBYRREGULATIV BUDSJETT Rådmannens forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEANU GIELDA TANA KOMMUNE GEBYRREGULATIV BUDSJETT 2010. Rådmannens forslag"

Transkript

1 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE GEBYRREGULATIV BUDSJETT 2010 Rådmannens forslag

2 KOMMUNALE AVGIFTER EKSKLUSIV MERVERDIAVGIFT VANN OG AVLØPSGEBYRER Vann og avløpsgebyret er delt i to deler: En fast del og en forbruksdel. Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet på bygget, og for næringsbygg etter årlig vannforbruk. Forbruksdelen for bolig/fritid kan enten måles eller stipulere. Forbruksdelen for næringsbygg beregnes etter målt forbruk. Vannforbruk og avløpsmengde til bolig/fritid stipuleres etter 1,2 m 3 bruksareal pr. år. Prisene i lista er pr. kvadratmeter. Det er disse prisene som sendes ut til kundene. VANN Endring 2010 i 10,6 Eiendomstype Kategori Fast 2009 Økn i Fast 2010 Forbr Økn. i Forbr Totalt 2009 ekskl, mva Økn. i Totalt 2010 Bolig etter m ,35 10,6 29,14 12,69 10,6 14,04 Stip 3 904,00 10, , ,35 10,6 29,14 12,69 10,6 14,04 Stip 5 856,00 10, , ,35 10,6 29,14 12,69 10,6 14,04 Stip 7 808,00 10, , ,35 10,6 29,14 12,69 10,6 14,04 Stip 9 760,00 10, ,56 Næringsbygg m 3 /året ,53 10,6 43,72 10,47 10,6 11,58 pr. m 3 10,47 10,6 11, ,90 10,6 72,89 10,47 10,6 11,58 pr. m 4 10,47 10,6 11, ,31 10,6 102,09 10,47 10,6 11,58 pr. m 5 10,47 10,6 11,58 over ,25 10,6 175,02 10,47 10,6 11,58 pr. m 6 10,47 10,6 11,58 Lag/foreninger trosamfunn Fast 26,35 10,6 29,14 10,47 10,6 11,58 pr. m 2 10,6 Hytte/fritidsbolig 50 av ,18 10,6 14,57 6,35 10,6 7,02 stip 1 952,00 10, ,91 AVLØP Endring 2010 i 2,1 Eiendomstype Kategori Fast 2009 Økn i Fast 2010 Forbr Økn. i Forbr Grunnlag Grunnlag Totalt 2009 ekskl, mva Økn. i Totalt 2010 Bolig etter m ,69 2,1 32,36 14,55 2,1 14,86 Stip 4 624,00 2, , ,69 2,1 32,36 14,55 2,1 14,86 Stip 6 936,00 2, , ,69 2,1 32,36 14,55 2,1 14,86 Stip 9 248,00 2, , ,69 2,1 32,36 14,55 2,1 14,86 Stip ,00 2, ,76 Næringsbygg m 3 /året ,55 2,1 48,55 12,05 2,1 12,30 pr. m 3 12,05 2,1 12, ,26 2,1 80,92 12,05 2,1 12,30 pr. m 4 12,05 2,1 12, ,96 2,1 113,29 12,05 2,1 12,30 pr. m 5 12,05 2,1 12,30 over ,51 2,1 161,84 12,05 2,1 12,30 pr. m 6 12,05 2,1 12,30 Lag/foreninger trosamfunn Fast 31,69 2,1 32,36 12,05 2,1 12,30 pr. m 2 12,05 2,1 12,30 Hytte/fritidsbolig 50 av ,85 2,1 16,18 7,28 2,1 7,43 stip 2 312,00 2, ,55 VANNMÅLER Endring i 3,5 Leie av vannmåle. Det anbefales at kommunen står for installasjonen 194,00 3,5 200,79 Kjøp av vannmåler Vannmåler m/installasjon 1 352,00 3, ,32 Vannmåler u/installasjon 507,00 3,5 524,75 TILKNYTNINGSGEBYRER VANN OG AVLØP Endring i 3,5 Tilknytnignsgebyr vann , avløp ,

3 RENOVASJONS/AVFALLSGEBYRER (EKSKL. MVA): Årlig endring i 10,9 Totalt 2009 ekskl, mva Økn. i Totalt 2010 Grunngebyr pr. abonnent Årlig gebyr , Mengdegebyr 120 liter Årlig gebyr ,9 446 Mengdegebyr 240 liter Årlig gebyr ,9 891 Mengdegebyr 360 liter Årlig gebyr , Mengdegebyr 660 liter Årlig gebyr , Mengdegebyr liter Årlig gebyr , Byttegebyr eksklusiv utkjøring, alle typer Engangsgebyr ,9 133 Utkjøring av plastdunker (120, 240 og 360 liter) Engangsgebyr ,9 266 Utkjøring av plastcontainer (660 og liter) Engangsgebyr ,9 532 Fradrag for deling av oppsamlingsenhet, gjelder pr. abonnent Årlig gebyrred ,9-133 Renovasjon hytte Årlig gebyr , Containergebyrert omregnes til antall renovasjonsabonnenter etter størrelse på container. Dette er en frivillig ordning fra SLAMGEBYR (EKSKLUSIV MVA): Årlig endring i 10,9 Slamgebyret beregnes ut fra m 3 - våtvolum på slamavskiller - minstegebyr fra inntil 4 m 3 våtvolum Totalt 2009 ekskl, mva Økn. i Totalt 2010 Slamgebyr Årlig gebyr , Slamgebyr/ikke godkjente anlegg Årlig gebyr , Ikke godkjente anlegg er anlegg som har fått pålegg om utbedring, men ikke utbedret Slamgebyr, tømming hvert annet år Årlig gebyr , Slamgebyr hytte/fritidsbolig, hvert tredje år Årlig gebyr , Det beregnes gebyrer ut fra antall leiligehter og slamavskillerens samlede våtvolum etter forskrifter for avløp fra enkeltavløpsanlegg FEIEAVGIFT EKSKLUSIV MERVERDIAVGIFT Årlig endring i 3,5 Totalt 2009 ekskl, mva Økn. i Totalt 2010 Feieravgift enkel pipe Årlig gebyr 437 3,5 452,30 Feieravgift dobbel/to piper Årlig gebyr 526 3,5 544,41 Feieravgift hytte/fritidsbolig Årlig gebyr 223 3,5 230,81

4 GEBYRREGULATIV MED HJEMMEL I 109 I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Hjemmel i plan- og bygningsloven , jf. også forskrift om samvirke mellom gml og ny plbl av Økning i 3,5 Pris 2009 Økning i 3.2 PLANSAKER ( i plbl av ) Generelle bestemmelser Etter dette regulativet kreves gebyr for behandling av: - Utkast til private innsendte reguleringsplaner etter 30 - Utkast fra private om endring av reguleringsplan etter 28-1 nr. 1, jfr 30 - Private innsendte bebyggelsesplaner etter 28ø-1, jfr Planforslag fra andre sektormyndigheter NB! Kommunen dekker ikke kostnadene med andre fagmyndigheters arbeid med planforsalget Følgende er fritatt for gebyr Planer vedr. vernehensyn, fri, frilufts-, landbruks-, fellesområder, kommunale anlegg og byggeområder, allmennyttige formål eller offentlige trafikkområder Betaling av gebyr - Skal være innbetalt før saken legges fram til 1. gangs behandling - Belastes forslagsstiller, uansett antall eiere i planområdet - Skal betales selv om forslagsstilleren trekker saken Reguleringsplaner Behandlingsgebyr , Tillegg for arealet størrelse For areal inntil kvm betales pr. kvm 1,68 3,5 1,74 For arealer over kvm og et tillegg på pr. kvm 0,84 3,5 0,87 Der eiendomsidenten er et punktfeste betales et fast gebyr på pr. punkt 780 3, For endring av reguleringsplaner: Behandlingsgebyr , Tillegg for arealet størrelse For areal inntil kvm betales pr. kvm 1,45 3,5 1,50 For arealer over kvm og et tillegg på pr. kvm 0,48 3,5 0,50 Der eiendomsidenten er et punktfeste betales et fast gebyr på pr. punkt 400 2, Maksimumsgebyr Maksimumsgebyr for reguleringsplaner , TILTAKSSAKER (BYGG OG ANLEGG) Forhåndskonferanse Første forhåndskonferanse er gratis Ved gjentatte forhåndskonferanser for samme tiltak, betales det gebyr etter følgende satser: A. Meldesak eller sak i tiltaksklasse 1 og ,2 640 B. Tiltakssak i tiltaksklasse , Meldingssaker (pbl 8-12) - A. Sak som krever oppdatering av offentlige kart eller register: , B. Sak som ikke krever oppdatering av offentlige kart eller register 620 3,2 640 C. Sak utenom bolig og fritidseiendom , Ikke søknads- og meldepliktige tiltak som kommunen omgjør til søknad om tillatelse , Hvor kommunen krever at en meldingssak skal omgjøres til søknadssak, skal betalt gebyr for meldingen komme til fratrekk i saksgebyret. Dersom tiltakets beliggenhet ikke er innrapportert innen 4 uker etter at tiltaket er tatt i bruk kreves gebyr for myndighetskontroll 8. Gebyret her er 1,2 promille av saksbehandlers årslønn + kjøringen.

5 3.3.3 Godkjenning av foretak mv. for ansvarsrett samt godkjenning av GOF Pris 2009 Økning i Behandling av søknad A Første gangs lokal godkjenning (mangler sentral godkjenning) , B Søknad om nye lokale godkjenningsområder , C Ansvarsrett for bygg - sentral godkjenning 620 3,2 640 D Ansvarsrett for bygg - lokal godkjenning 780 3,8 810 E Personlig ansvarsrett (lokal) , F Tidligere behandlet godkjenning 200 5, DISPENSASJON (PBL 19) For hvert forhold som krever dispensasjon , SØKNADSPLIKTIE TILTAK ETTER Dersom ferdigattest ikke foreligger innen angitt tidsfrist på midlertidig brukstillatelse - skal det tas gebyr på kr , Betaling av gebyr - Når det gjelder søknadspliktige tiltak skal det sammen med søknad ligge en skriftlig - erklæring eller kopi av kontrakt mellom tiltakshaver og ansvarlig søker på hvem som - skal betale gebyreene Oppføring av bygning2 (pbl 93 bokstav a) Boligbygging kode Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , Gebyret gjelder også bolig i annen bygnignstype og kommer da i tillegg til grunnbeløpet for hovedbygning 2 Boliggarasje, uthus og annet kode Bygning med bruksareal større enn 70 kvm Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , Når garasje/uthus med mer søkes samtidig med boligen gis 50 redusert gebyr for garasjen med mer. 3 Industri- og lagerbygning kode Samferdsels - og kommunikasjonsbygning kode Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , For rene lagerbygninger og lignende (kode 239, 231) i tiltaksklasse 1 og 2 skal det betales halvt gebyr i henhold til ovenstående. For kombinerte bygninger skal det betales fullt gebyr. 4 Kontorer og forretningsbygg kode Kultur og forskningsbygg kode Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , Hotell og restaurantbygning kode Helsebygning kode Fengsel og beredskapsbygning kode Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr ,

6 Pris 2009 Økning i Tilbygging, påbygging, underbygging, midlertidig eller transportabel: bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl 93a), vesentlige endringer (pbl 93b) For tilbygging av ny(e) boenhet(er) eller til, - på, - eller underbygging som vesentlig endrer eksisterende bygning, skal det betales gebyr som for ny bygning Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , Fasadeendring mv (pbl. 93a) Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , Bruksendring mv (pbl 93c) A Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjonr mv , B Andre bruksendringer skal det i tillegg til gebyr i punkt A, betales aktuell gebyr for endringene som nevnt ovenfor, sam for tiltak etter pbl 93 bokstav d, e og f Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl 93 bokstav d) Gebyrer beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner og lignende (pbl. 93 bokstav e) For andre søknadstiltak skal det bare kreves særskilt gebyr der søknaden er et selvstendig tiltak. Gebyret skal beregnes ut fra brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr , Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig mv. (pbl 93f) For sammenføyning av boenheter, ombygging av bolig som krever at boligen må fraflyttes midlertidig eller permanent, skal det i tillegg til gebyr for eventuelle ombyggingsarbeider betales: , Oppføring av innhenging mot vei, skilt eller reklameinnretning (pbl. 93g) A Innhenging , B Skilt/reklame (pbl 107) uten godkjent plan: første skilt , C Tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan 660 4,5 690 pr. skilt Hvor det i samme sak inngår flere forskjellige enheter (pkt. a og b), skal det betales fullt gebyr for første enhet og halvt gebyr for tilleggsenhetene. Hvor tiltaket er i klasse 2 eller 3 skal det betales etter brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , DELINGSSØKNAD (pbl 93 bokstav h) 1 Søknad i regulert område A. Samsvar med grenser fastsatt i godjent regulerings- eller bebyggelsesplan 980 3, B. Andre grenser enn fastsatt i godkjent plan eller hvor disse ikke er fastlagt i) byggetomt , ii) andre formål 980 3, Søknad i uregulert område , Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg til gebyr i pkt 3.4 betales , Vesentlige terrenginngrep (pbl 93 bokstav i) Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , Konstruksjon av anlegg (pbl. 93 bokstav a og j) Tiltaksklasse , Tiltaksklasse , Tiltaksklasse 3: Medgått tid + utgifter til fagkyndig bistand Minstegebyr , ENDRINGER I FORHOLD TIL GITT TILLATELSE ELLER REGISTRERT MELDING 1 Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endring medfører ny nabovarsling , Søknadsendring som ikke krever nabovarsling (endring av foretak med mer) 660 4,5 690 Avviksbehandling pr. avvik 660 4,5 690

7 Forskrift om tidsfrister vinterstid og gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven (Fastsatt av Tana kommunestyre den xx.xx.xxxx med hjemmel i matrikkellovens 32 og matrikkelforskriftens 16 og 18). Prisene gjelder fra Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. Dersom rekvirent har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for dette. 1.2 Hvilket regulativ skal brukes Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon. 1.3 Betalingstidspunkt Gebyret kreves inn etterskuddsvis straks saken er avsluttet. For saker med flere enheter som avsluttes til ulik tid kan det kreves delinnbetaling. 1.4 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsippene som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 1.5 Fritak for gebyr Når særlige grunner tilsier det, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt gi helt eller delvis fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak. Særlige grunner kan være tiltaksorientert eller tiltakshaverorientert.

8 Eksempel på en tiltaksorientert sak kan være melding/søknad som gjelder et fredet eller verneverdig kulturminne. Eksempel på tiltakshaverorientert forhold kan være betalingsevne eller samfunnsfunksjon, f.eks. humanitære og ideelle organisasjoner. Jf. kommunens praksis i forhold til ettergiving av andre skatter og avgifter. 1.6 Klage Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans. Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist. Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker. Jf: Matrikkellovens Avbrutt arbeid Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må endres, avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr. Andelen skal tilsvare det arbeidet kommunen har hatt eller må utføre. 1.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år. 1.9 Gebyr til statlige etater Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten Timepris Timekostnadene dekker både de direkte og de indirekte kostnadene. For timebasert oppmåling er satt et minstegebyr som dekker faste kostnader i forbindelse med målearbeidene. (tilrettelegging, mm) 1.11 Beregning av tidsfrister vinterstid i saker som krever oppmålingsforretning Kommunen skal gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker etter at rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt, og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten. Fristen løper ikke vinterstid i perioden Dette innebærer at denne perioden ikke inngår i beregningen av de 16 ukene.

9 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Fastsatt med hjemmel i matrikkellovens 32 og matrikkelforskriftens 16) Der tilsvarende arbeid har gebyr etter delingsloven er prisen for 2009 i klamme (2009) 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr (4510) areal fra m² kr (9480) areal fra 2001 m² 5000 m 2 pr. påbegynt da. kr areal over 5000 m 2 etter medgått tid. Minstegebyr kr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn * areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr areal over 5000 m2 etter medgått tid. Minstegebyr kr Oppmåling av uteareal på eierseksjon* Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra m² kr areal fra m² kr areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr areal over 5000 m2 etter medgått tid. Minstegebyr kr Oppretting av anleggseiendom Gebyr for oppretting av anleggseiendom. volum fra m³ kr volum fra m 3 pr. påbegynt 1000m 3. kr volum 5000 m³ etter medgått tid. Minstegebyr kr Registrering av jordsameie* Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Gebyr for opprettelse av matrikkelenhet kr (1420) *I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning i samsvar med pkt 1.1 til 1.5 ovenfor innen fristen på 3 år. 2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og Grensejustering 3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 av den minste eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20

10 av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² kr areal fra m² kr Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ volum fra m³ kr volum fra m³ kr Arealoverføring 4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Arealoverføring erstatter hjemmelsovegang av areal ved skjøte. Oppmålingsforretning skal tinglyses. Tinglysningen utløser dokumentavgift som kommer i tillegg til gebyret her. Arealoverføring til veg- og jernbaneformål er unntatt tinglysning. areal fra m² kr areal fra m kr arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på. kr Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m³ kr volum fra m³ kr volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på. kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr (1820) For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr (660) Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 7 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grense kr 500 Billigste alternativ for rekvirent velges.

11 Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 8 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

12 INNFESTINGSSUM Dette gebyret er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. IX. Innfestingssummen skal dekke de kkostnadene kommunen har hatt med opparbeiding av et utbyggingsområde, dvs. vei, vann, avløp, gatelys og annen opparbeiding. Prisen er pr. m 2 tomt. Endring i 3,5 Totalt 2009 ekskl, mva Økn. i Totalt 2010 Enebolig eksisterende felt ved Tana bru 63,03 3,5 65,24 Enebolig utenfor Tana bru (Austertana, Båteng, Polmak og Båteng) - Konsentrert bebyggelse 72,72 3,5 75,27 Offentlig 72,72 3,5 75,27 Forretninger 72,72 3,5 75,27 Industri 46,87 3,5 48,51 FESTEAVGIFT Avgiften betales i de tilfellene der tomt i utbyggingsområder festes fra kommunen. Prisen er pr. m 2 tomt. Endring i Manuell Tomtetype Totalt 2009 ekskl, mva Økn. i Totalt 2010 Boligformål, inngåtte festekontrakter før 1/ ,05 0,05 Industri/forretningsformål, inngåtte festekontrakter 0,10 0,10 før 1/ Boligformål, inngåtte festekontrakter etter 1/ ,47 6,4 0,50 Industri/forretningsformål, inngåtte festekontrakter etter 1/ ,96 4,2 1,00 KJØP AV FESTET KOMMUNAL TOMT Prisen reguleres av tomtefesteloven nr. 106 kap. VI

13 UTSKRIFT AV KART Prisendring i Manuell Størrelse og målestokk A4: 1: Svart/hvitt eller farge Pris pr. kartustkrift 2009 Økning i Type informasjon Én eiendom med naboeiendommer Svart/hvitt 67,00 Manuell 70,00 Én eiendom med A4: 1: naboeiendommer Farge 95,00 Manuell 100,00 Én eiendom med A3: 1: naboeiendommer Svart/hvitt 110,00 Manuell 120,00 Én eiendom med naboeiendommer Farge 164,00 Manuell 180,00 Oversiktskart større område Oversiktskart større område Oversiktskart større område A4: 1: Svart/hvitt 67,00 Manuell 70,00 A4: 1: Farge 95,00 Manuell 100,00 A3: 1: Svart/hvitt 110,00 Manuell 120,00 Oversiktskart større område A3: 1: Farge 164,00 Manuell 180,00 Andre målestokker A2 Svart/hvitt Manuell 250,00 Andre målestokker A2 Farge Manuell 380,00 Andre målestokker A1 Svart/hvitt Manuell 500,00 Andre målestokker A1 Farge Manuell 760,00 Andre målestokker A0 Svart/hvitt Manuell 1 000,00 Andre målestokker A0 Farge Manuell 1 520,00 ANDRE SAKSBEHANDLINGSGEBYRER Forespørsler om eiendommer fra meglere, banker og andre i forbindelse med salg, konkurs, rettsaker og lignende. Prisendring i 3,5 Type Pris 2009 Økning i Behandlingsgebyr Pr. eiendom 437,00 3,5 452,30 Kopiering A4 Fra arkivmapper, pr. stk 2,09 3,5 2,16 Kopiering A3 Fra arkivmapper, pr. stk 4,00 3,5 4,14 Byggekonsulenter som ikke har tilgang til GAB eller oppdaterte kart Behandlingsgebyr Pr. eiendom 328,00 3,5 339,48 JORDLOVEN 821,00 3,5 849,74 GRAVEMELDINGER 328,00 3,5 339,48 - Tillegg kart A4 67,00 3,5 69,35 - Tillegg kart A3 110,00 3,5 113,85

14 FORURENSNINGSLOVEN (AVLØPSANLEGG) Fastsatt med hjemmel i forurerensningslovens 52a og forurensningsforskriftens FOR nr. 931: Forskrift for begrensning og forurensning). Prisendring i Manuell Pris 2009 Økning i Enkeltanlegg (1 enhet) Søknad om utslippslippstillatelse 1 300,00 Minre endring av utslippstillatelse 620,00 Mindre fellesanlegg Søknad om utslippslippstillatelse 2 800,00 Minre endring av utslippstillatelse 840,00 Større anlegg Søknad om utslippslippstillatelse 6 780,00 Minre endring av utslippstillatelse 1 680,00 Saksbehandlingsgebyret inkluderer godkjenning av foretak. Som mindre anlegg anses avløpsanlegg som betjener boligbebyggelse med inntil 10 boenheter, eller fritidsbebyggelse med inntil 10 hytter. Større endring/omgjøring av utslippstillatelser følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse. JORDBRUKSSAKER Landbruksvikar Fra og med er satsen for avløsertilskudd ved sykdom som gårdbruker får satt opp til kr ,- pr. dag. Kommunen betaler et tillegg til landbruksvikar i helgen. Dette har ikke vært tatt ut fra gårdbruker tidligere. Prisendring i 3,50 Pris 2009 Økning i Anledning Enhet Ved sykdom pr. dag , ,05 Ved ferieavløsning pr. dag , ,00 Ved ferieavløsning, tillegg helg ,50 621,00 Andre gebyrer jordbruk (prisen er ) Driftsplanlegging 1 046,00 3, ,61 Gjødselplaner 785,00 3,50 812,48 Nydyrkingsplaner 1 046,00 3, ,61 Grøfteplaner 1 046,00 3, ,61 SALG AV FALLVILT ETTER AVLIVNING Fallvilt/kalv 35,00 3,50 36,23 Fallvilt/voksen dyr 46,00 3,50 47,61 Mva. kommer i tillegg

15 BARNEHAGE/SKOLEFRITIDSORDNING OG KULTURSKOLE BARNEHAGE Prisendring i 0 vis plasstørrelse Pris 2009 Økning i 20 pr. mnd pr. mnd pr. mnd pr. mnd pr. mnd pr. mnd pr. mnd Prisendringen er fastsatt i henhold til statsbudsjettet Sen henting pr. time 119 0,0 119 Dagsplasser pr. dag 150 0,0 150 SKOLEFRITIDSORDNING Prisendring i 3,5 vis plasstørrelse Pris 2009 Økning i 25 pr. mnd 800 3, pr. mnd 860 3, pr. mnd 990 4, pr. mnd , pr. mnd , pr. mnd , pr. mnd , pr. mnd , Bril av SFO ved skolefridager pr. dag 150 3,5 155 KULTURSKOLE Prisendring i 3,5 Pris 2009 Økning i Grunngebyr pr. halvår 390 3,8 405 Søsken/eller flere aktiviteter pr. halvår 480 4,2 500 Instrumentleie pr. halvår 220 2,3 225 Materiell til undervisning Avmeldingsgebyr pr. stk 220 kostpris 4,5 230 På grunn av mye merarbeid med barn/andre som ikke møter opp, og eller at foresatte/andre først melder avbud når disse mottar faktura, ser leder seg nødt til å innføre nye praksis. Leder sender ut brev til foresatte/andre i begynnelsen av hvert skoleår hvor det informeres om at de vil bli belastet med et avmeldingsgebyr ved ikke oppmøte/utmelding etter at skoleåret er begynt

16 HJEMMETS BETALINGSSATER FOR PRAKTISK BISTAND OG OPPLÆRING (HJEMMEHJELP) KORTIDSOPPHOLD PÅ INSTITUSJONER HJEMMEHJELP Nettoinntekt Pris 2009 Økning i Under 2 G pr. mnd 150,00 fastsatt av staten 155,00 Mellom 2-3 G pr. time 54,50 60,00 Mellom 3-4 G pr. time 60,00 65,00 Mellom 4-5 G pr. time 68,50 75,00 Over 5 G pr. time 72,00 85,00 KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJONER Egenandel for kortidssopphold (Statens satser) Pris 2009 Økning i Opphold pr. døgn 118,00 fastsatt av staten 121,00 Opphold pr. dag 59,00 fastsatt av staten 60,50 Opphold pr. natt 59,00 fastsatt av staten 60,50 TRYGGHETSALARM pr. år 1 000, ,00 MATOMBRINGING Utenfor Tana bruområdet pr. uke 70,00 4,3 73,00 Tana bruområdet pr. uke 50,00 4,0 52,00

17 LEIESATSER KOMMUNALE BYGG Prisendring i 3,5 HUSLEIE BOLIGER Bygningstype Kategori Enhet Pris 2009 Økning i Trgyde/sosialboliger Gr. 1 før 1980 pr. m 2 62,19 3,5 64,37 Trgyde/sosialboliger Gr pr. m 2 80,68 3,5 83,50 Trgyde/sosialboliger Gr og nyere pr. m 2 95,48 3,5 98,82 Omsorgsboliger pr. m 2 75,87 3,5 78,53 Andre omsorgsboliger pr. m 2 91,98 3,5 95,20 Ungdomsboliger pr. m 2 88,66 3,5 91,76 Alle husleiesatser som gjelder boligmassen fastsettes av Tana kommunale eiendomsselskap og vil følge vanlig prisstigning. SKOLER/ANDRE KOMMUNALE BYGG Seida skole Svømmebasseng pr. time 200,00 5,0 210,00 Seida skole Svømmebasseng fast etter avtale Seida skole Gymsal pr. time 100,00 0,0 100,00 Seida skole Kjøkken/spisesal pr. døgn 1 240,00 3, ,00 Seida skole Kjøkken/peisestue pr. døgn 960,00 4, ,00 Seida skole Kjøkken pr. døgn 440,00 2,3 450,00 Seida skole Peisestue pr. døgn 830,00 2,4 850,00 Seida skole Badstue/dampbad pr. år 1 510,00 3, ,00 Seida skole Andre romleier fast etter avtale Seida skole Klasserom pr. døgn etter avtale Boftsa skole Gymsal pr. time 100,00 0,0 100,00 Boftsa skole Hallen pr. døgn 560,00 3,6 580,00 Boftsa skole Kjøkken pr. døgn 280,00 3,6 290,00 Boftsa skole Hallen og skolekjøkken pr. døgn 840,00 3,6 870,00 Deanu sameskuvla Hallen pr. møte 1 090,00 2, ,00 Familiesenteret Fellesrom pr. døgn 550,00 3,6 570,00 1. Leie av basseng/gymsal med aktiviteter for barn og ungdom er fritatt for leiepris 2. Leie av basseng/gymsal for andre aktiviteter kan forhandles med administrasjonen om en samlet leiepris for en lengre periode. I slike tilfeller kan leieprisen fastsettes ut fra hvor mange timer pr. uke bassenget disponeres. 3. Ved privat bruk av sløydsal/utstyr ved skolene skal det betales en timepris: 200,00 TANA RÅDHUS Kantina over 12t 830,00 3,6 860,00 Kantina Inntil 12t 410,00 3,7 425,00 Rådhussalen Over 12t 1 240,00 3, ,00 Rådhussalen Inntil 12t 620,00 3,2 640,00 VESTERTANA INTERNAT pr. døgn 1 240,00 3, ,00

18 TANATORGET Studioleie + evt. linjekostnader 450,00 3,3 465,00 Eventuelle linjekostnader tillegg Videokonferanse eksterne deltakere med ISDN 390,00 3,8 405,00 Tellerskritt ISDN tillegg MILJØBYGGET Kinosalen, Galleri Martin m/kjøkken og scene/garderobe pr. døgn , ,00 Kinosalen, Galleri Martin u/kjøkken og scene/garderobe pr. døgn , ,00 Kinosalen, Galleri Martin m/kjøkken pr. døgn , ,00 Kinosalen, Galleri Martin u/kjøkken pr. døgn , ,00 Kinosalen og scene/garderobe pr. døgn , ,00 Kinosalen alene pr. døgn , ,00 Gjelder kun ved arrangementer der kommunen får tilbakeført en del av inntektene Kinosalen alene pr. døgn 1 510,00 3, ,00 Kinosalen alene pr. time 130,00 3,8 135,00 Galleri Martin m/kjøkken pr. døgn 980,00 3, ,00 Galleri Martin m/kjøkken pr. time 80,00 0,0 80,00 Galleri Martin u/kjøkken pr. døgn 750,00 3,3 775,00 Galleri Martin u/kjøkken pr. time 60,00 0,0 60,00 Scene/garderobe pr. døgn 70,00 2,9 72,00 Kjøkken pr. døgn 220,00 4,5 230,00 Dampbad pr. time 15,00 3,3 15,50 1. Ved internleie av miljøbygget får de leiende avdelingene tilsendt faktura 2. Ved inntektsgivende arrangementer vil kulturskolen få tilsendt faktura på leie 3. Tana folkeakademi vil få tilsendt delfaktura ved samarbeidsleie 4. Lag/foreninger som har inntekter ved arrangementer 5. Inntektsgivende utstillinger av kunst og lignende. Satsene for leie av kommunale lokaler betinger at leier sørger for renhold etter bruk. Hvis ikek vil det bli avkrevd et tilleggsgebyr på kr 120 kr pr. time Bestilt men ikke benyttet leietid faktureres med kr 300,-. Det er en angrefrist på to dager fra bestilling. UTLEIE AV UTSTYR Tolkeanlegg pr. døgn 550 3,6 570,00 Prosjektor pr. døgn 440 2,3 450,00 Musikkanlegg pr. døgn 350 2,9 360,00 Her kommer mva. i tillegg. TANA MUSEUM Billettpriser Voksne pr. stk 41 9,8 45 Barn pr. stk 22-9,1 20

19 LEIESATSER TANA FLERBRUKSHALL Prisendring i 3,5 Trening og arrangementer for lag/grupper hvor alle deltakerne er under 19 år er gratis. Dette gjelder også for bruk for funksjonshemmede. For blandede grupper som ikke er barneidrett (over og under 19 år) vil prisen være som for voksenlag/seniorlag. Pris 2009 Økning i Pris 2010 Leiepriser for faste treningstider på hverdager: Hele banen 450 2, /3 hall 250 4, /3 hall 350 2,9 360 Bryterom 250 4,0 260 Klatrevegg 250 4,0 260 Aktivitetsrom 250 4,0 260 Helgearrangement Lag/foreninger og næringslivsaktører uten salgsinntekter: Pris 2009 pr. dag lør-søn fre-søn Endr i pr. dag lør-søn fre-søn Hele hallen inkl. kafé Barn , Hele hallen inkl. kafé Voksne , /3 hall , /3 hall , Bryterom , Klatrevegg , Aktivitetsrom , Kafé , Møterom , Toalettkabiner , Næringslivaktører og andre med salgsinntekter Pris 2009 pr. dag lør-søn fre-søn Endr i pr. dag lør-søn fre-søn Hele hallen , /3 hall , /3 hall , Aktivitetsrom , Kafé , Toalettkabiner , Andre gebyrer/krav pr. gang/arrangement Kontraktsbrudd , Etter avsluttet treningstid 500 3,5 520 Erstatningskrav Beregnes Det tas forbehold om ekstra gulv kan benyttes. Pris for gulv vil komme i tillegg. Garderober, badstue og ordinært renhold er inkludert i prisen. Kontraktsbrudd: Utstyr blir stående lagret i hallen. Pris pr. gang. Etter avsluttet treningstid: pr. gang Det vil bli sendt erstatningskrav for ødeleggelser og utstyr/inventar som blir borte. Dette gjelder for alle uansett hvem som bruker hallen.

20 KOPIERING Prisendring i Manuell Pris 2009 Økning i inkl mva Str. Fra Til Enhet A4 Svart Transparent pr. stk 7,00 14,29 8,00 10,00 A4 Farge Transparent pr. stk 8,00 0,00 8,00 10,00 A4 Svart/farge Svart Enkel/dobbeltsidig pr. stk 6,76 18,34 8,00 10,00 A4 Farge Farge Enkel/dobbeltsidig pr. stk 12,40-3,23 12,00 15,00 A3 Svart/farge Svart Enkel/dobbeltsidig pr. stk 12,40-3,23 12,00 15,00 A3 Farge Farge Enkel/dobbeltsidig pr. stk 18,03-11,26 16,00 20,00 Kommunale avdelinger betaler. Utskrift fra internett/diskett/minepenn og lignende. beregnes på samme måte. Ansatte betaler halv pris, men inkludert mva. TANA BIBLIOTEK Erstatning ved ikke tilbakelevert utlån Pris 2009 Økning i Voksen skjønnlitteratur 300,00 300,00 Voksen faglitteratur 400,00 300,00 Barnebøker 250,00 300,00 Pocketbøker, minibøker og pekebøker 100,00 300,00 Lydbøker 350,00 400,00 Tegneserier 100,00 300,00 Tidsskrifter 50,00 300,00 DVD musikk 300,00 400,00 DVD fagfilm 300,00 400,00 DVD spillefilm 250,00 400,00 CD-rom 450,00 400,00 Språkkurs 1 500, ,00 Mikrofilm 400,00 400,00 GEBYRER Pris 2009 Økning i Fakturering som ikke er lovpålagt 50,00 50,00 Bibliotek - Purring på manglende innlevering av utlån 50,00 50,00 Purring av utestående krav og kommunale avgifter/eiendomsgebyrer Purring/innkassovarsel pr. stk 57,00 57,00 Betalingsoppfordring pr. stk 170,00 170,00 Tana legestasjon Purregebyr 1. gang 57,00 57,00 Purregebyr 2. gang 57,00 57,00

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109)

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109) Forslag til nytt gebyrregulativ med hjemmel i: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997, 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

BYGGE- OG PLANSAKER. 3.2 PLANSAKER (Kap 12) Behandlingsgebyr: 2014 2015 INKL MVA endr. INKL MVA

BYGGE- OG PLANSAKER. 3.2 PLANSAKER (Kap 12) Behandlingsgebyr: 2014 2015 INKL MVA endr. INKL MVA 3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 33-1) 3.2 PLANSAKER (Kap 12) INKL MVA endr. INKL MVA 3.2.1 Generelle bestemmelser NB Etter dette regulativet kreves gebyr for behandling av: - Forslag

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109)

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109) Gebyrregulativ med hjemmel i: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997, 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) av

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

3. Gebyr er for ar beider etter plan- og bygningsloven ( 33-1)

3. Gebyr er for ar beider etter plan- og bygningsloven ( 33-1) Gebyrregulativ med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 08.mai 2010, 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (matrikkelloven)

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

2016 Antall/ Gebyr Vann Avløp

2016 Antall/ Gebyr Vann Avløp KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER/AVGIFTER Vann og avløpsgebyret er er delt i to i to deler, en en fast fast del del og og en en variabel del. del. Den Den faste faste delen delen beregnes beregnes for bolig for

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

3.2 VURDERING AV DISPENSASJONSSØKNAD (PBL 19-1) Ikke krever høring Kr 1 410,00 7,0% 1 510,00 Krever høring Kr 2 930,00 7,0% 3 140,00

3.2 VURDERING AV DISPENSASJONSSØKNAD (PBL 19-1) Ikke krever høring Kr 1 410,00 7,0% 1 510,00 Krever høring Kr 2 930,00 7,0% 3 140,00 BYGGE- OG PLANSAKER Gebyrregulativ med hjemmel i 33-1 i plan og bygningsloven av 27.juni 2008. 3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 33-1) SATSER SATSER 2016 2017 INKL MVA endr. INKL MVA

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2016 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Teknisk

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Teknisk Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Teknisk Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 21.01.2010 2009/707-0 / 231 Ronny Olsen 78960025 ronny.olsen@nesseby.kom mune.no Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Lávdegoddi/Utvalg

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25. juni 2010. 7 i lov om eierseksjoner

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyret gjelder for utslippssaker etter kapittel 12, 13 og 15 i Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

Forskrift om gebyr for behandling / forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven LEBESBY KOMMUNE

Forskrift om gebyr for behandling / forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven LEBESBY KOMMUNE Forskrift om gebyr for behandling / forvaltning etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven LEBESBY KOMMUNE Vedtatt 14.12.2009 i Kommunestyret - Sak PS 64/09 (ESA sak nr. 09/1575) Vedtatt endret 20.12.2010

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

GJEMNES KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2014

GJEMNES KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2014 GJEMNES KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2014 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Gjemnes kommunestyre A Generelle

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN GEBYRSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2016 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Gjeldande frå 01.01.2017 Vedtak: Haram kommunestyre 15. desember 2016, sak xx/16. Heimel: Regulativet er fastsett med heimel i matrikkelloven

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/10 09/810 INNFØRING AV EIENDOMSSKATT I GAMVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/10 09/810 INNFØRING AV EIENDOMSSKATT I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 12.04.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester) Kolonnen til venstre viser til punktet i "fullversjonen"

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 33-1 i plan og bygningsloven

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2017 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven Tjeneste 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert

Detaljer

Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016

Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016 1 Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. Gjelder fra 01.01.16 Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsregistrering av 17.06.05 (matrikkelloven)

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Gebyrregulativet Engerdal kommune 2017

Gebyrregulativet Engerdal kommune 2017 Tekniske tjenester pliktig pliktig Generelle bestemmelser 1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Gebyrregulativ for Resultatenheten teknisk:

Gebyrregulativ for Resultatenheten teknisk: Eide kommune Vår ref. 2011/395 Gebyrregulativ for Resultatenheten teknisk: Saksbehandling etter; PLAN OG BYGNINGSLOV, JORDLOV, SKOGLOV KONSESJONSLOV, MATRIKKELLOV, LOV OM EIERSEKSJON OG LOV OM EIENDOMS

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer