Menighetsbladet Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet Nr. 3-2015"

Transkript

1 Menighetsbladet Nr Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Eva Langeland

2 02 Innhold 03: Prestens tanker 04: Kulturstien på Skotfoss 05: 06: Bibelfortellinger 07: Ny sekretær i Solum 08: Min salme 09: Minneord 12: Jesusmaleri 13: Fra historisk gudstjeneste 14: Fra 17. mai 19: Skotfoss - Gulset, felles menighetsråd 20: Kirkevalget 21: Slekters gang 22: Fra trosopplæringen 25: Konfirmantmusikal 26: Konfirmantbilder 29: Rekordresultat Neste nummer kommer ut i uke 37. Frist for å levere stoff er 28. august. Menighetsbladet Klovholtvn. 46, 3729 Skien Postgiro: Bankgiro: Bladet sendes alle hjem i prestegjeldet. Frivillige gaver mottas med takk. Ansvarlig utgiver Menighetsrådene Redaktør og layout Morten Flatebø, Kontaktpersoner Kilebygda Thor Bjørholdt, tlf Melum Gudmund Kverndalen, tlf Skotfoss Liv Marie Pettersen, tlf Solum pt. uavklart Staben Georg Eichsteller, tlf Øystein Holtskog, tlf

3 Prestens tanker Av Georg Eichsteller 03 Jeg har vært med på noen fine gudstjenester i det siste. Konfirmantene overrasket meg med sterke utsagn om sin kristne tro, hvor viktig den er for dem og hvor mye de selv ønsker å være kristne. Det er sterkt og skulle være en vekkeklokke for de kristne her i Grenland. Konfirmasjonene var flotte og selvfølgelig var det stas med 1. mai på Skotfoss og 17. mai alle steder. Så hadde vi en historisk gudstjeneste i Melum 14. mai. Mange kom og hadde en god stund både i kirken med gammel liturgi og prester i gammel prestedrakt og utenfor kirken under kirkekaffen med deilige sveler. Jeg har også hørt andre sterke utsagn i løpet av den siste tiden. En mann som var kommet inn i en vanskelig situasjon sa til meg: Hadde det ikke vært for troen på Jesus Kristus, så hadde jeg gitt opp for lenge siden. Da tenker jeg at det er så viktig at unge og gamle, ja alle hører om Jesus Kristus og kan føle Den hellige Ånds kraft i sine liv. det er i dag at vi legger fast hvilken fremtid vi kommer til å møte Diskusjonen om nye menighetsgrenser har berørt meg veldig sterk. For man forskyver ikke bare noen linjer på et kart, mange personer er involverte. Ikke minst kan det gi utslag også for deg, hvilken prest du i fremtiden kommer til å møte. Jeg personlig skal være mindre på Skotfoss enn før, men så skal jeg jobbe mer i Melum, Solum og Kilebygda. Sammen med presten Øystein, trosopplæreren Eva, kirketjenerne, organistene og alle frivillige vil jeg satse på å få flere til å bruke kirken sin på en aktiv måte. Hvis ikke folket møter opp til arrangementer og gudstjenester, frykter jeg for at vi på sikt er mer og mer nødt til å legge ned virksomheten i Den norske Kirken. Vi har kommet til et punkt der vi ikke lenger kan påberope oss en tradisjon: slik har det alltid vært og slik skal det også være i fremtiden. For det er allerede i dag at vi legger fast hvilken framtid vi kommer til å møte. For eksempel burde alle som har ansvar for barn legge alt til rette for at barna kan komme til troen på Jesus Kristus. Selvfølgelig kan vi håpe på Den hellige Ånd og at Gud griper inn. I pinsetiden forts. på side 7

4 04 Kulturstien på Skotfoss Tekst: Liv Marie S. Pettersen // Foto: Knut Sannerholt og Liv Marie S. Pettersen Kulturstien på Skotfoss har fått nye skilter og torsdag 22. mai var det markering av dette ved slusene. Skotfoss skole- og hornmusikk spilte og Ke Corneliussen holdt en orientering om stien og sluseanlegget. Skotfoss historielag har sammen med Caroline Wahlstrøm fra Skien kommune vært pådrivere, og med støtte fra kommunen og Telemark Fylkeskommune fått det til. De nye skiltene har nytt design, og bakgrunnsfiguren er amtmand Aall. Skiltene er oversiktelige med tekst og bilder og en faktadel. Dessuten er de også tekstet på engelsk. Caroline Wahlstrøm fra Skien kommune klippet snoren. Henrik Ibsen kom ut av slusene da skole- og hornmusikken spilte. Det var flott vær, men alle fremmøtte hadde nok ikke kledd seg for den «grønne» norske vinteren. Det var guidet tur ved Ke Corneliussen. Dette er tatt ved kullmila på Saglandsåsen.

5 Tekst: Eva Langeland 05 Dette er ei nettside som vi fikk for fire år siden. Her legges det ut nyheter om ting som har skjedd i våre menigheter og det er alltid en oppdatert og korrekt liste angående gudstjenester og andre arrangementer. Her finner du også telefonnummer hvis du ønsker å komme i kontakt med noen av oss i staben, og alle menighetsbladene ligger som pdf-filer. Snart er det også åpent for å melde seg på til dåp, foreløpig må en gjøre dette via skien.kirken.no. Alle påmeldinger til arrangementer skjer via nettsida, da leg- ges de automatisk inn i et system som vi bruker. Dette er svært oversiktlig og greit for staben. Når det er påmelding til konfirmasjon skjer dette via nettsida og da legger konfirmanten og de foresatte inn all informasjon som vi trenger. Det er arbeidsbesparende for oss at de som ønsker å være med registrerer de opplysningene vi trenger. Da blir det som regel riktig. Her er det mye nyttig å finne, og bilder og omtaler av hva som har skjedd i menighetene.

6 06 Bibelfortellinger Tekst: // Foto: Hvorfor gi fortellingene videre? Det er ikke ubegrunnet at bibelfortellingene ofte blir omtalt som «de store fortellingene». Neste generasjon Det kan være mange meninger om hvorfor det er viktig å gi fortellingene videre til neste generasjon. Mange ønsker å dele troens innhold med barna, og gi dem et grunnlag for å kunne bli kjent med Jesus som troens opphavsmann. Noen synes kanskje også at det er koselig å fortelle for barna på sengekanten, og kanskje er det ekstra koselig fordi barnet da får noen av de samme referanserammene som en selv. Kulturforståelse Det er mange referanser til Bibelen i vestlig kultur, som for eksempel i muntlig språk, litteratur og kunst. Dersom vi ønsker at barna våre i fremtiden skal kunne forstå disse referansene, må vi sørge for at de har den relevante bakgrunnskunnskapen. Det er nemlig ikke lenger en selvfølge at barna lærer dette på skolen. Et flerkulturelt samfunn I møte med andres livssyn og religion blir det dessuten enda viktigere å forstå innholdet i sin egen tro. Hvem lærer barna dette? Forstår barna hvordan Gud kan være én samtidig som han er treenig? Har noen fortalt dem hvorfor Jesus døde og stod opp igjen? Noen barn får med seg slike ting på søndagsskolen, mens andre kanskje må få høre det av besteforeldre, faddere eller foreldre. Det å fortelle de store bibelfortellingene vil være et godt utgangspunkt for å snakke om tro med barn. Man skal heller ikke undervurdere barna. Husk hva Jesus sa: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. (Markus 10:13-16) Kulturdag på Skotfoss Søndag 6. september er det gudstjeneste på Tors plass kl Klara Hansen og bedehusorkesteret blir med. De skal også ha et allsangprogram etter gudstjenesten. Skotfoss flotte barnekor «Happytrolla» håper vi blir med, Skotfoss skolemusikk og hornmusikk spiller, Løveid skytterlag stiller med luftgevær og det blir utstilling av veteranbiler fra Veterankameratene. Salg av vafler og kaffe. Vi håper på fint vær og at folk støtter opp om arrangementet. Arr: lag og foreninger på Skotfoss

7 Ny sekretær i Solum 07 Menighetsbladet har tatt en liten prat med Cathrine Didriksen, den nye vikaren på kontoret i Solum. Hun er ansatt av kirkevergen som sekretær ut september. Cathrine er født i 1989, oppvokst på Heistad i Porsgrunn og bor der fremdeles. Hun har gått skole innenfor helse, barn og ungdom. I tillegg har hun flere års butikkerfaring. Siden 2012 har hun ønsket å jobbe innenfor kontor og tok derfor skole innen kontor og administrasjon og har jobbet som lærling hos Folkeuniversitetet Sør-Øst de 3 siste årene. I mars tok hun fagbrev innen kontor og administrasjon og fikk meget godt bestått. - Jeg søkte jobb hos Skien kirkelige fellesråd og var heldig og fikk begynne som sekretær på Solum menighetskontor. I tillegg til at jeg jobber, tar jeg regnskapsmedarbeiderkurs på kveldstid for å bygge på mer kompetanse. Jeg har en samboer og en hund. På fritiden er jeg sammen med familie, liker å reise ut på sjøen og til fjells. Jeg har spilt trompet i korps i 7 år og ser for meg å begynne igjen en dag. - Nå har jeg vært på Solum menighetskontor i litt over en måned, og føler meg så velkommen. Jeg har blitt tatt godt i mot og vare på av alle i staben. Dere som ringer og kommer innom for en prat er så vennlige og varme alle sammen. Det er en glede å komme på jobb hver dag og møte så flotte mennesker. Hilsen Cathrine forts. prestens tanker feirer man nettopp dette, at Gud har sendt oss sin hellige Ånd, som sammen med oss kan forandre verden. Men hvis vi ikke blir mer aktive og tar Den hellige Ånd i bruk, betyr det egentlig at vi mer og mer må akseptere at landet vårt avkristnes. Tallene fra statistikken viser denne tendensen. Derfor trenger de unge konfirmantene våre åndelig føde og kristne møter for å kunne vedlikeholde troen sin. For troen kan være helt avgjørende for fremtiden vår, slik som mannen i den vanskelige situasjonen beskrev. Alle er vi oppfordret til å være med å bygge opp, slik at vi også i fremtiden kan samles til å feire fine gudstjenester. Guds velsignelse! Hilsen Georg

8 08 Min salme Av Ragnhild Timm Skilbred For en god del år siden fikk jeg en CD til bursdagen min. Den heter «Salmer på ville veier», og det er Bjarne Brøndbo som synger. Den er ikke blant de helt vanlige salmene vi finner i salmeboka, noen av oss ville nok heller kalle denne type salmer for viser, men de har absolutt et budskap. Jeg festet meg spesielt ved en, som jeg da ikke hadde hørt før. Tittelen er «Den fattige Gud». Om salmen står det i folderen som følger med CD en: En salme av Edvard Hoem og Henning Sommerro fra 1983 som ble refusert i forhold til salmeboktillegget i 1997 fordi den er for politisk. Jesu budskap om de rikes problem sammenholdt med kirkens historiske synderegister som støttespiller for de øverste samfunnsklasser, gjør saken en smule drøy. Jeg synes det er en fin salme med et aktuelt innhold. I dag er den kommet i den nye salmeboka, og den fortjener sin plass. Vi finner den på nr. 740 i S13. Den fattige Gud Eit lite barn voks opp til mann og sa at han var Gud. Han levde slik som andre, han og såg heilt vanleg ut. Hans rike låg langt borte frå all sorg og vondskap i vår verd, men enda bed han oss forstå at det er inni oss det er. Han sa: Ein fattig går forbi, og det er meg du ser. Men vi ser millionar, vi i svoltens store hær. Og når vi veit kva vi har gjort mot alle desse dine små, forstår du at vi snur oss bort ifrå den Gud vi skulle sjå. Men er det sant at dei som bur i svolten kring vår jord er Gud som menneske, da trur vi og at du er stor. Når svoltens hær frå land til land bryt opp og krev ei anna verd, vil vi forstå med vår forstand kva for ein mektig Gud du er.

9 Minneord Tekst: Hallvard Ripegutu og Gudmund Kverndalen 09 Halvor Brandt Halvor døde , og ble bisatt fra Solum kirke Det var mange som ønsket å ta et siste farvel med Halvor. Kirken var fullsatt, ja mange fikk ikke plass. Halvor Brandt hadde et utrolig stort nettverk av familie, venner, kolleger og gjennom sitt store engasjement på fritiden. For Solum menighet la Halvor ned et stort arbeid. Han var klokker, tekstleser, søn-dagsskolelærer, med i menighetsråd, kontaktperson for Kirkens nødhjelp osv. I de siste årene var han Solum menighets representant i redaksjonskomiteen for menighetsbladet. Halvor var kunnskapsrik, samvittighetsfull og pålitelig. Særlig husker vi Halvor for hans åpenhet, mild- het og omsorg for alle mennesker. Menighetsbladet takker for det store arbeidet Halvor la ned for Solum og lyser fred over hans minne. Halvor Bergan Det er med vemod vi tok i mot budskapet om at biskop Halvor Bergan døde den 3. mai, 83 år gammel. Halvor Bergan fikk bety mye, både som forkynner, prest og biskop, men også i sin pensjonisttilværelse, som forfatter av kirkehistoriske bøker om Olav Tryggvason, Sigurd Jorsalfare og Gimsøy kloster. Fra Halvor Bergan ble ordinert i 1958, tjenestegjorde han i ulike menigheter som bla. Sola, Solum, Nenset, Sauherad, før han ble ordinert til Biskop i Han var en trofast bidragsyter til menighetsbladet i sine 15 år som biskop i Agder- og Telemark bispedømme. Halvor var også en familiens mann og hans nærmeste, Aslaug og Hilde betydde mye for ham. Vi lyser fred over hans gode minne.

10 10 Annonser

11 Annonser 11

12 12 Jesusmaleri Tekst: Georg Eichsteller En dag fikk jeg en hyggelig henvendelse. Dag Reiersen kom på kontoret og spurte om jeg kunne ta imot et maleri på vegne av Solum menighet. Og det ville jeg, for dette er også et maleri som har en historie bak seg. Maleriet, fortalte Dag, ble malt vinteren 1952/53 av faren hans, nemlig Harry Reiersen. På den tiden bodde familien på Fjære Gård, og Dag gikk på søndagsskolen på Klovholt bedehus. Bedehuset ble pusset opp på dugnad denne vinteren, og maleriet ble gitt til bedehuset ved en eller annen tilstelning. Dag var den gang knapt fem år gammel og husker ikke selve overrekkelsen. Men han husker at bildet hang på veggen i bedehuset, nærmere bestemt i den såkalte Lillesalen, i alle år inntil virksomheten ble lagt ned. Senere overtok auksjonarius Hans Vermedal bedehuset og brukte det som lager for bruktmøbler. Ved en anledning var Signe Holtskog på Fjære gård innom bedehuset og fikk se maleriet. Hun fortalte da Vermedal at hun kjente godt han som hadde malt bildet, og samtalen endte med at Signe fikk med seg maleriet. Maleriet hadde så Signe i sin stue på Fjære gård i mange år, inntil hun for totre år siden ringte Dag og spurte om han var den Dag Reiersen som i sin tid bodde på Fjære gård noe han kunne bekrefte. Signe fortalte da at hun hadde dette maleriet og at hun nå gjerne ville gi det tilbake til familien. Så Dag hentet maleriet og har selv hatt det hengende på veggen inntil nå. Men så synes Dag at maleriet burde gis tilbake til sin opprinnelige eier, som vel må kunne sies må være Solum menighet. Dermed er ringen sluttet. - Det er sikkert mange av de godt voksne i Solum som hadde sin tid på bedehuset på 50- og 60-tallet som vil kjenne igjen bildet, avsluttet Dag og hilser alle.

13 Fra historisk gudstjeneste Foto: Eva Langeland og Rine Loen 13

14 14 Fra 17. mai - Kilebygda og Melum Foto: Marianne Bjørholt og Gudmund Kverndalen

15 Fra 17. mai - Skotfoss og Solum Foto: Knut Sannerholt, Eva Langeland og Anne Gravir Klykken 15

16 16 Acta-sommerleirer (www.acta.as) juni Kids Camp juni Besteforeldre og barnebarn Kids Camp er topp og veldig populær! Her treffer du mange morsomme og hyggelige ledere, er med på spennende møter, bader, handler is og mye annet godt i kiosken, får nye venner, koser deg i sola, spiser god mat og synger kule sanger. Hva mer kan en ønske seg i starten av sommeren? Sigmund Holtskog og Tone Arntzen er med som hovedledere sammen med mange ungdommer. Tema for leiren: Jesus elsker alle. Fort deg og meld deg på denne morsomme leiren! Alder: Ferdig med klasse. Priser: Ordinær: 800,- Juntosmedlem: 650,- Leir + Juntosmedlemskap: 750,- Denne leiren er en av våre mest populære leirer, så ikke somle med å melde deg på. På leiren er det opplegg som passer både for besteforeldrene og barna. Vi skal også gjøre mye gøy sammen. Liv og Odd Eriksrød blir med, Liv med forkynnelsen til voksne og Odd med diverse ablegøyer og aktiviteter. Tema for leiren i år er: Gud, jeg og alle de andre. Ellers skal vi ha basar, turneringer, kiosk, bading, krabbefiske, kaffekos og mye annet som gir sommeren en god start. Kanskje blir det en overraskelse også! Priser: Barn: 520,- Voksen: 730,- Makspris: 2600,- Påmeldingsfrist: 11. juni Påmeldingsfrist: 8. juni

17 juli SommerAction september Pappaleir Leiren er stappet full med mange kule og tøffe aktiviteter. Vi kommer til å bruke Oksøyas fantastiske omgivelser og uteområde. På denne leiren kan du velge mellom ulike workshops: film, dans, sang/musikk, idrett, vannaktiviteter og hobby. Dyktige ledere skal lede de forskjellige gruppene. I år har vi også fått med oss en danseinstruktør fra SubUrban som kan lære alle danseglade mye nytt og spennende. I tillegg til hovedaktivitetene, blir det fotball, volleyball, bading, krabbefiske, konkurranser, leking og mye mer. Det blir mye action, men også tid til å nyte sommeren på Oksøya. Hver dag skal vi ha samlinger med temaet Best friends forever. Her blir det musikk, film, konkurranser og spennende forkynnelse. Vi gleder oss til å se deg på leir! Alder: Ferdig med klasse Priser: Ordinær: 1100,- Juntosmedlem: 950,- Leir + Juntosmedlemskap: 1050,- Påmeldingsfrist: 6. juli Pappaleiren utforsker dette året Oksøya! Oksøya kan ikke by på snø, men det er mange muligheter for å utfolde seg både til lands og til vanns. Lørdagen blir en store utedagen med aktiviteter for store og små. Tema for leiren er: Alle mann på dekk. Og i god pappaleirånd blir det noe å få med seg for både pappaer og barn. Bli med på leir og bli kjent med nye mennesker og dyr! Jan Inge Lia er leirsjef og har med seg bl.a. Sigmund Holtskog, Jon Haukelid og Ulf. B. Rahm. Priser: Barn: 590,- Voksen: 800,- Påmeldingsfrist: 4. september

18 18 Annonse

19 Skotfoss - Gulset, felles menighetsråd Tekst: Georg Eichsteller // Foto: Knut Sannerholt 19 Etter forslag fra Bispedømmerådet skal Skotfoss og Gulset menigheter slås sammen som en menighet. Fremtidig navn for soknet skal være Gulset-Skotfoss menighet. Allerede det nye menighetsrådet som skal velges i høst har kandidater fra både Skotfoss og Gulset. For å kunne få gjennomslag for Skotfoss sine interesser er det derfor avgjørende at Skotfossbefolkningen går til valg og velger fram sine favoritter. Bispedømmerådet regner med at et større sokn er bedre rustet for fremtiden. Soknepresten på Gulset overtar som sokneprest for den nye menigheten Gulset-Skotfoss. Samtidig oppheves stillingen som sokneprest på Skotfoss. Det betyr at jeg fra 1. januar 2016 ikke lenger er soknepresten på Skotfoss. Hovedansvaret for Skotfoss skal altså ligge hos Gulset-prestene. I teorien skal Skotfoss ikke miste noe presteressurs, det blir bare en omfordeling. Dessuten skal jeg fortsette med noen oppgaver her. Hvilke disse kunne være skal vi forhandle fram til. I teorien skal jeg ha cirka 25% av stillingen min på Gulset-Skotfoss. For konfirmantarbeidet betyr det at jeg i år skal ha siste årskull på Skotfoss med konfirmanter som konfirmeres i Allerede nå er vi åpne for at Skotfoss-konfirmanter deltar på Gulset-opplegget. Deretter er planene at konfirmantgruppene fra Gulset og Skotfoss slås sammen. Dette kan ha sin utvirkning i at det fra 2017 kan bli konfirmasjon til høsten og ikke lenger ved slutten av april. Uansett hvordan disse detaljspørsmål løses, håper jeg at Skotfossbefolkningen kommer til å bruke kirkene våre både på Skotfoss, i Gulset og likedan i Solum, Melum og Kilebygda. Den fellesopplevelsen som man kan få ved en gudstjeneste kan ha positiv innvirkning på den mentale helsen. For folk flest vil denne forandringen kanskje ikke bety så mye. Man kan fortsatt bestille barnedåp, konfirmasjon og vielse. Man er blitt vant til å treffe andre prester enn stedets prest for eksempel i begravelser. Likevel vil noe av den nærheten mellom prest og menighet som har vært mulig nå, forsvinne. Befolkningen her får altså mer ansvar for å holde vedlike det kristne livet. Da er jo bedehuset på Skotfoss og Misjonskirken Zoar godt i gang og det er jeg veldig glad og takknemlig for. Men det er opp til den enkelte personen å komme, delta eller stille opp. Hilsen Georg

20 20 Kirkevalget 2015 Tekst: Hallvard Ripegutu // Foto: Kirkevalget består av to valg: valg til menighetsråd og valg til bispedømmeråd. Kirkevalget 2015 holdes samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer 13. og 14. september Menighetsråd I våre sogn skal det velges menighetsråd til Melum, Kilebygda og Solum. Skotfoss og Gulset bli ett sogn fra kommende periode og der stilles det da en felles liste. Vi viser til valglister nedenfor. Bispedømmeråd Kirkevalget i 2015 blir det første kirkevalget der flertallet av Kirkemøtets medlemmer velges direkte av kirkens medlemmer. Kirkevalget kan foregå enten som flertallsvalg (der hvor det bare stilles én liste) eller som forholdstallsvalg (der hvor det foreligger mer enn én liste). Stemmerett Kirkemedlemmer som fyller 15 år i løpet av 2015, har stemmerett ved kirkevalget. Det betyr at over tre millioner er stemmeberettigede. Valgkort i posten I august vil alle stemmeberettigede (nesten 3,1 millioner nordmenn) motta kirkens valgkort i postkassa. Valgkortet informerer om velgernes rettigheter og om tid og sted for stemmegivning. Slik kan du sette preg på lista Ved flertallsvalg kan velgeren ( 10-5): a. gi tilleggsstemme til kandidater på valglisten ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet. Ved opptellingen får da kandidaten(e) to stemmer hver. Det kan gis tilleggsstemme til opptil tre kandidater. b. tilføye opptil tre navn på valglisten. Disse kan ikke gis tilleggsstemme, verken ved å sette kryss eller ved å gjenta et navn. Bruk din stemme - også til Kirkevalget Godt valg! Kandidatlister Kilebygda menighetsråd 1. Thor Bjørholt, f Åse Matre Dalene, f Runar Fjeld, f Hilde Holtren, f Jorun Karlsen, f Dag Ottar Søreid, f Tone Tørre, f Jeanette Bro Ødegården, f. 1978

21 21 Melum menighetsråd 1. Ragnhild Aspheim Stavdal, 52 år 2. Dag Vågslid, 67 år 3. Heidi Marie Islann, 38 år 4. Harald Hella, 65 år 5. Kristin Tvedt Sandvik, 34 år 6. Kristine Øvrum Roksund, 32 år 7. Bjørn Erik Bjørbekk, 43 år 8. Aslaug Marum, 45 år 9. Hilde Bergan, 49 år 10. Anne Kari Løvli, 32 år 11. Monika Kristine Zimmermann, 48 år Solum menighetsråd 1. Unni Blekeli, 59 år 2. Bjørg Borgerås, 71 år 3. Åshild Dalene, 72 år 4. Ørjan Didriksen, 61 år 5. Birgitte G. Hofsten, 43 år 6. Mette Lien, 46 år 7. Oddvar Linga, 49 år 8. Hallvard Ripegutu, 66 år 9. Ragnhild Skårdal, 56 år 10. Ledig plass 11. Ledig plass Fellesliste for Gulset og Skotfoss 1. Ole Martin Thelin, 60 år, Gulset 2. Morten Bergheim, 59 år, Skotfoss 3. Audhild Norendal, 41 år, Gulset 4. Kjellaug Moen Liane, 47 år, Gulset 5. Knut Edvard Erichsen, 73 år, Gulset 6. Liv Marie Skilbred Pettersen, 68 år, Skotfoss 7. Mads Henrik Mikkelsen Abrahamsen, 26 år, Gulset 8. Camilla Hesselberg Nordstrand, 42 år, Gulset 9. Sigleiv Green-Våga, 33 år, Gulset 10. Håvard Heines, 31 år, Gulset 11. Torill Solli Haugen, 59 år, Skotfoss 12. Alf Ivar Berg, 61 år, Gulset 13. Signe Marie Aaslund, 68 år, Gulset Slekters gang DØDE Solum: Halvor Brandt, Helge Johan Jørgensen, Åse Gjermundsen Kaasa, Edle Marie Lauritzen, Eva Vala, Marie Helgetveit Skotfoss: Peter Hellstrøm, Leif Normann Stenhaug Melum: Kåre Rinde, Aashild Bruseth, Paul Johan Haukenes, Halvor Bergan Kilebygda: Bjørn Halvor Ødegården, Paul Jørgen Ugge DØPTE Solum: Ferdinand Linheim Hansen, Sandra Jacobsen Rollag, Hanna Hauss, Hannah Nilsen, Tov Eivind Saxegaard, Henrik Haukom Hedeman, Håkon Evju Krogstad Skotfoss: Tuva Christine Tøtrup Langerud, Halvor Espedalen Hauken, Felix Emrik Sannerud, Alma Marie Aasen, Emma Louise Braarud Halvorsen Melum: Lily-Victoria Løvgren Aspheim, Vilde Meen

22 22 Fra trosopplæringen Tekst og foto: Eva Langeland Tårnagenter på Skotfoss og i Solum Begge stedene inntok tårnagenter kirkene, og de ble grundig utforsket. Politiet kom på besøk og lærte agentene om etterforskning og hvordan en tar fingeravtrykk. Agentene hadde mange spørsmål til politiet og de fikk se hva barna hadde gjort som agenter. Kirkeskattene var forsvunnet i begge kirkene, og ved hjelp av rebus lette barna seg fram til skjulestedene. Det er mange symboler i kirkene og på prestens klær, og disse ble også utforsket. Kirketårnet er et svært spennende sted og de nysgjerrige agentene gikk grundig til verks. Det ble også tid til å synge og spise. De fleste agentene kom på gudstjenesten dagen etter hvor de bidro med forskjellige ting, som å lese bønner, assistere ved dåp og lese tekster. I Solum sang tårnagentene sammen med JoySing.

23 23 Førpåskegudstjeneste Konfirmantene hadde en temagudstjeneste som handlet om påske. Med sang og drama ble vi tatt med gjennom hele påskebudskapet fra palmesøndag til oppstandelsen 1. påskedag. JoySing var også med, og noen foreldre var med i konfirmantkoret. En flott oppladning til påskehøytiden hvor hver enkelt kunne ta inn over seg budskapet. Barabbas-samling 5-åringene i våre fire menigheter er hvert år invitert til Barabbas-samling før påske. De var sammen med barneklubben på Skotfoss Bedehus. Her startet vi med pizza og barna fikk se boka om Barabbas på storskjerm, hvordan han ble satt fri og Jesus ble korsfestet i stedet for han. Etterpå lekte vi med duplo og bygde etter bilder i boka, vi lagde påskekyllinger, vi sang og vi lekte og hadde det hyggelig sammen.

24 24 Fra trosopplæringen Tekst: Eva Langeland Yngres på Fjordglimt Yngres var på avslutningstur til Fjordglimt i Bamble. 21 barn og fem voksne dro av sted på fredag ettermiddag. Vi var så heldige at Birthe Sofie Bunkholt Sørensen var med og fortalte om arbeidet i Manilla som Rakel Trovi startet. Det gjorde sterkt inntrykk på alle å se bildene og høre henne fortelle om hvordan folk lever på søppelfjellet og hvor lite mange har. En del barn får plass på barnehjem, og da får de en utdannelse og håp for fremtiden. Hun er en flott formidler og ungene satt helt stille og hørte på henne. Senere på kvelden tok alle på seg hodelykter med mål om å gå til bunkersene fra 2. verdenskrig. Det gjorde ingenting om de ikke nådde målet, det var veldig gøy å være ute i mørket. Etter en kveldssamling var det på tide å legge seg. Dagen etter startet vi med bibeltime og oppgaver før bading og natursti. Innimellom alt sammen ble det også tid til å spille fotball og andre leker. Det var en flott gjeng som var på tur. Melum barnekor sang på bo- og servicesenteret Foto: Rine Loen

25 Konfirmantmusikal Tekst: Øystein Holtskog // Foto: Eva Langeland 25 Årets konfirmantmusikal Årets konfirmantmusikal ble en utrolig opplevelse. Det fungerte fint å ha den i aulaen på Gimsøy skole. Det var to flotte forestillinger med over 200 tilhørere på hver. Vi takker årets konfirmanter, JoySing, musikalbandet, de unge lederne og en masse positive foreldre som var med på å skape en nesten magisk helg. Ny musikal på vei Ny musikal er allerede under arbeid. Det er stort jubileum i Solum kirke neste år (250 år) og musikalen blir en jubileumsmusikal for hele menigheten, der konfirmantene, barnekoret vårt og diverse voksne korister og andre vil være med og levendegjøre kirkens håp for framtiden. Arbeidstittelen er Håp. I samarbeid med mange gode krefter skal den lages ferdig i løpet av sommeren.

26 26 Konfirmantbilder Foto: R.A. Haugen Skotfoss-konfirmanter Solum-konfirmantene 3. mai

27 27 Melum-konfirmanter Solum-konfirmantene 10. mai

28 28 Annonser Skien Rør og Flis AS Skotfossvegen 95, 3720 Skien Her er det plass til din støtteannonse!

29 Rekordresultat Tekst: Hallvard Ripegutu 29 Den 22. mars samlet våre bøssebærere inn hele kroner til Kirkens Nødhjelps arbeid. Mer enn noen gang ser vi at behovet for nødhjelp er stort og at pengene trengs. Totalt kom det inn mer enn 36 millioner kroner under fasteaksjonen. Kirkens Nødhjelp takker alle for givergleden, og skriver at deler av pengene allerede går til å hjelpe de jordskjelvrammede i Nepal. Takk til alle bøssebærere og «bakkemannskap» som planla og gjennomførte årets aksjon i våre menigheter. Det var også flott at mange konfirmanter deltok og slik bidro til det flotte resultatet. Vi håper at årets innsamling gir motivasjon og inspirasjon til ny innsats i Også barna er engasjert Under innsamlingen tirsdag 22. mars fikk vi overlevert en konvolutt med 950 kroner som barna fra Drops og Friskus barnekor og Resultater Menighet Endring Solum % Skotfoss % Melum % Kilebygda % Samlet barneklubb ved Skogplassene bedehus i Skien hadde samlet inn. Dette var utrolig flott og rørende. Pengene ble oversendt KN med informasjon om innsamlingen og engasjementet hos barna. Kirkens Nødhjelp har takket med diplom og hilsen. Annonse

30 30 Kontaktinformasjon Solum prestekontor Klovholtvn. 46, 3729 Skien Åpningstid: tirsdag kl og torsdag kl Telefon: Telefaks: Konto: Sekretær: Cathrine Didriksen (vikar) Vårt telefonnummer blir betjent av kirkekontoret i Skien utenom våre kontortider, så ring telefon ved spørsmål. Sogneprester Solum og Kilebygda: Øystein Holtskog, mobil: Melum og Skotfoss: Georg Eichsteller, mobil: Organister Solum og Kilebygda: Adam Ladysz, mobil: Melum og Skotfoss: Liv Marie S. Pettersen, mobil: Kirketjenere Solum kirke: Guro Øyan Borsodi, mobil: Kilebygda kirke: Thor Bjørholdt, mobil: Skotfoss kirke: Thore Elverhøi, mobil: Melum kirke: Gudmund Kverndalen, mobil: (oppsynsmann), e-post: Trosopplærer (menighetspedagog) Eva Langeland, mobil: , e-post: Solum kirkestue (utleie) Anne Marie Skifjeld, mobil:

31 31 Kontaktpersoner i menighetene Kilebygda menighet Menighetsrådets leder Aase Matre Dalene, mob Møter på Skogheim Kontakt Walter Jørgensen på telefon om du trenger skyss. Melum menighet Menighetsrådets leder Harald Hella, tlf Barnekor Brita B. Nyland, mob Rine Christin Loen Bibel- og samtalegruppe Hilde Bergan, mobil Solum menighet Menighetsrådets leder Kai Gunnar Jore, mob Solum barnekor (JoySing) Adam Ladysz, mob Mette Lien, mob Åfoss Normisjon Tor Rasmussen, tlf Skotfoss menighet Menighetsrådets leder Morten Bergheim, mob Barneklubb Anja Eichsteller, mob Dalsbygda bedehus Simon Langeland, tlf Menighetskoret Liv Marie Skilbred Pettersen, tlf eller mob Skotfoss bedehus Anne-Brith Mæsel, tlf eller mob Formiddagstreff Ragnhild Skilbred, tlf eller mob Yngres Morten Bergheim, tlf Misjonsforeningen Imma Clausen, tlf eller mob

32 Gudstjenester Juni s. i treenighetstiden (Joh.3,26-30) Kilebygda kl. 12. Holtskog. Turgudstjeneste til Hulkaleiren. Fellesgudstjeneste med Solum. Offer: menighetsbladet Skotfoss kl. 12. Eichsteller. Turgudstjeneste til Spirdalen s. i treenighetstiden (Joh.1,35-51) Solum kl. 11. Eichsteller. Nattverd. Offer. Melum kl. 11. Holtskog. Kirkekaffe. Offer: menighetsarbeidet s. i treenighetstiden (Matt.16,24-27) Kilebygda kl. 11. Eichsteller Dåp. Offer s. i treenighetstiden (Matt.7,21-29) Skotfoss kl. 11. Eichsteller. Offer: Normisjon Juli 5. Aposteldagen (Matt.16,13-20) Melum kl. 11. Eichsteller. Kirkekaffe. Offer: menighetsbladet s. i treenighetstiden (Luk.19,1-10) Solum kl. 11. Eichsteller. Offer s. i treenighetstiden (Mark.12,37b-44) Skotfoss kl. 11. Holtskog. Offer: Bispedømmerådet s. i treenighetstiden (Joh.8,2-11) Kilebygda kl. 11. Holtskog. Offer. August s. i treenighetstiden (Matt.18,21-35) Melum kl. 11. Holtskog. Kirkekaffe. Offer: Skien diakonale senter s. i treenighetstiden (Mark.2,23-28) Skotfoss kl. 11. Ø. Gunnersen (vikar). Offer: misjonsprosjekt s. i treenighetstiden (Luk.8,1-3) Solum kl. 11. Holtskog. Skolestartgudstjeneste. Offer. Melum kl. 11. Eichsteller. Skolestart gudstjeneste. Kirkekaffe. Offer: menighetsarbeidet s. i treenighetstiden (Luk ) Kilebygda kl. 11. Holtskog. Konfirmantpresentasjon og skolestartgudstjeneste. Offer. Skotfoss bedehus kl. 18. Møte ved Torill Solli Haugen. Emne: kristendommen og islam - likheter og forskjeller 30 Vingårdssøndag (Luk.17,7-10) Solum kl. 11. Konfirmantpresentasjon. Offer: konfirmantarbeidet Skotfoss kl. 11. Konfirmantpresentasjon. Offer: trosopplæring September s. i treenighetstiden (Luk.10,38-42) Skotfoss kl. 12 på Tors plass. Eichsteller. Kulturminnedag. Se side s. i treenighetstiden (Matt.5,10-12) Solum kl. 11. Holtskog. Nattverd. Offer. Melum kl. 11. Eichsteller. Konfirmantpresentasjon. Kirkekaffe. Offer.

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 3-2013. Solum Skotfoss Melum Kilebygda

Menighetsbladet. Nr. 3-2013. Solum Skotfoss Melum Kilebygda Nr. 3-2013 Menighetsbladet Solum Skotfoss Melum Kilebygda Konfirmantene i Melum Konfirmantene i Kilebygda Konfirmantene på Skotfoss Fra innholdet Prestens tanker - 02 Flott resultat - 03 Et lys for min

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 3-2011

Menighetsbladet. Nr. 3-2011 Nr. 3-2011 Menighetsbladet Solum Skotfoss Melum Kilebygda Konfirmantene i Melum Konfirmantene i Kilebygda Konfirmantene på Skotfoss Fra innholdet Musikalen i bilder - 03 Andakten - 04 Søndagsskolen 40

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 2-2014

Menighetsbladet Nr. 2-2014 Menighetsbladet Nr. 2-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum pernille bache DESIGN 02 Innhold 03: Prestens tanker 04: Tur til Krakow 06: Solum var valgkirke i 1814 08:

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

Menighetsbladet. konfirmantmusikal. Nr. 2-2012. Få med deg årets. 15. april, Ibsenhuset. Solum Skotfoss Melum Kilebygda

Menighetsbladet. konfirmantmusikal. Nr. 2-2012. Få med deg årets. 15. april, Ibsenhuset. Solum Skotfoss Melum Kilebygda Nr. 2-2012 Menighetsbladet Solum Skotfoss Melum Kilebygda Få med deg årets konfirmantmusikal 15. april, Ibsenhuset Fra innholdet Ny gudstjenesteliturgi - 03 Påskebetraktninger - 04 Påsken 2012-05 Ønsker

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 4-2012. Solum Skotfoss Melum Kilebygda

Menighetsbladet. Nr. 4-2012. Solum Skotfoss Melum Kilebygda Nr. 4-2012 Menighetsbladet Solum Skotfoss Melum Kilebygda Fra innholdet Tur til Skottland - 03 På vei mot noe - 04 Hva er salmer godt for - 05 Lederkurs - 06 Ny gudstjenesteliturgi - 07 Montessoriskole

Detaljer

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. Elias Blix GUDSTJENESTER I BORGESTAD 15. mars 4. søndag i fastetiden Joh 3, 11-16

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Flå kommune, 3539 Flå

Flå kommune, 3539 Flå Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 39 September 2015 Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Informasjon for Flå kommune

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 1 leder av Mona Kolberg Velkommen og vel møtt Velkommen, sier vi til gjester, venner og slektninger

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 menighetsblad 3 14 Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste I fjor var det 30 små og

Detaljer

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

- Vi må tenke sammen

- Vi må tenke sammen NR. 1-2009 HØYLAND I HELG OG HVERDAG - Vi må tenke sammen - Det kan skje mye positivt om vi klarer å stå sammen og dra i samme retning, sier Odd Hanssen Matre. Han tar fatt på jobben som menighetsprest

Detaljer

Kirkebakken. Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9. Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Nr. 2 2015 / 75. årgang

Kirkebakken. Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9. Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Nr. 2 2015 / 75. årgang Kirkebakken Menighetsblad for Vennesla, Øvrebø og Hægeland Nr. 2 2015 / 75. årgang 9 Fra LysVåken i Øvrebø kirke - se side 9?? Min påskesalme Kjære leser KIRKEKONTORET Av Gunnar Kile Som «min» påskesalme

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

HASLUM. Menighetsblad. Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6. Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro?

HASLUM. Menighetsblad. Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6. Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro? HASLUM Menighetsblad Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro? v/henrik Syse 3 Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6 Kjære leser! «Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 Les om et spennende møte med Fransiskushjelpen

Detaljer

Han er oppstanden. Halleluja!

Han er oppstanden. Halleluja! Nr. 2 Våren og påsken 2014 46. årgang Han er oppstanden. Halleluja! Gudstjenester i Borgestad 06. april 4. sønd. i fastetiden Kl. 17.00. Hebr. 4.14-16. Hege Andal. Konfirmantene deltar. Nattverd. Offer:

Detaljer

Nr. 2 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Holum bedehus Påske Kirkevalg

Nr. 2 2015 Årgang 61. Menighetsblad. for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum. Holum bedehus Påske Kirkevalg Nr. 2 2015 Årgang 61 Menighetsblad for /Skjernøy/Harkmark/Holum Holum bedehus Påske Kirkevalg Utgivere: Menighetsrådene i og Holum Postboks 210, 4503 Bankgiro: 3040 07 10852 Redaktør: Johanna Engamo Leder

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Jubelfest i Øverbygda. Jubileumsstoff Side 3, 5, 6 og 7. Egils salme side 4. Tro it yourself side 9. Menighetsblad for Saltdal Nº 3/2013

Jubelfest i Øverbygda. Jubileumsstoff Side 3, 5, 6 og 7. Egils salme side 4. Tro it yourself side 9. Menighetsblad for Saltdal Nº 3/2013 Menighetsblad for Saltdal Nº 3/2013 Jubelfest i Øverbygda Øvre Saltdal kirke er 75 år! Dette skal feires og markeres i fem dager! Kirka er vår og den betyr mye for oss som bor her. Kirka ble reist med

Detaljer

menighetsblad Nr. 2 2013 Bli kjent med Lars Peder Holm s. 4-5 Konfirmantarbeidet i Barbu s. 6-7 Her er kandidatene til menighetsrådsvalget. s.

menighetsblad Nr. 2 2013 Bli kjent med Lars Peder Holm s. 4-5 Konfirmantarbeidet i Barbu s. 6-7 Her er kandidatene til menighetsrådsvalget. s. menighetsblad Nr. 2 2013 Bli kjent med Lars Peder Holm s. 4-5 Konfirmantarbeidet i Barbu s. 6-7 Her er kandidatene til menighetsrådsvalget. s. 12-13 I H J Ø R N ET En tid for alt Bibelen er full av visdomsord.

Detaljer