ASPECT ASPIRASJONSDETEKTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASPECT ASPIRASJONSDETEKTOR"

Transkript

1 ASPECT ASPIRASJONSDETEKTOR INSTALLASJONSVEILEDNING IMA R1F NORSK

2 Opphavsrett 2007 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen kun for internt bruk. Elotec AS reserverer rettigheten til å endre informasjon uten advarsel.

3 INNHOLD INNHOLD INTRODUKSJON ASPECT-serien Monteringsinstruks KABEL OG INSTALLASJONSMATERIELL Kabeltyper Avisolering av kabler Aspirasjonsrør Generelt Oversikt rørdeler Rørgatedesign Rørlengde Plassering av ASPECT og rørgater Innsugspunkter for luftprøver Montering av rør Forberedelser Montering Hullboring Rørinnføring i ASPECT Spesialapplikasjoner Drivhus Fjærkre- og svinefjøs Kirker MONTERING AV ASPECT Montering Åpne ASPECT Kabelinnføring Koblinger Sløyfetilkobling Trådløse systemer Nettilkobling Batteritilkobling TILBEHØR AU 002 utblåsningskit Formål med utblåsningskitet Montering og demontering av utblåsningskit VULCAN støv- og kondensfilter Formål med filteret Montering av filteret PROSEDYRER FOR ALARM OG FEIL Brannalarm Filterfeil Generelt Rød LED lyser Gul LED lyser Jumpere / strapper Viktige sjekkpunkter Bytte av filter...20 Appendiks A ASPECT CPU-kort...21 Appendiks B Sløyfetilkobling på 12 V konvensjonelle systemer...22 Appendiks C Sløyfetilkobling på 24 V konvensjonelle systemer...23 Appendiks D Sløyfetilkobling på Magnum 25-system...24 Appendiks E Sløyfetilkobling på Magnum 12-system...26 Appendiks F Tilkoblinger på ROYAL radiointerface...27 Appendiks G Tilkoblinger på SIGMA radiointerface...28 Appendiks H Hulltabell m...29 Appendiks I Hulltabell m...30 Appendiks J Hulltabell > 50 m...31 IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 3

4 1. INTRODUKSJON 1.1. ASPECT-SERIEN Aspirasjonsdetektorer i ASPECT-serien benyttes for tidlig varsling i rom med krevende miljø, spesielt i industri og landbruk. Systemet bør brukes til sikring av industrielle produksjonsarealer så vel som husdyrrom og drivhus, og anbefales også i kirker da med utlagte prøvepunkter (sniffere) for diskré installasjon. ASPECT kan leveres i et utall variasjoner for både konvensjonelle og adresserbare systemer, trådbaserte og trådløse. Modeller med høyere følsomhet eller andre spesialfunksjoner er også tilgjengelige. ASPECT modellnummer er generelt konstruert som følger: [familie] AE ### [valgfri suffiks] 'Familie' angir systemet den aktuelle modellen kommuniserer med (ROYAL, MAGNUM eller VOICE), men på konvensjonelle modeller (VOICE) utelates familienavnet, da disse kan brukes på andre ELOTEC systemer via spesielle grensesnitt. Bokstavene AE er felles kjennetegn for alle ASPECT-modeller (OEM-varianter kan avvike). Første posisjon i det tresifrede tallet viser hvor mange rørgater modellen kan tilkobles. ASPECT-modeller med midterste siffer 0 er designet for rørlengder inntil 50 m. Midterste siffer 1 angir maksimal rørlengde på 100 m. Siste siffer benyttes for å differensier mellom diverse andre varianter. En- eller to-bokstavs suffikser brukes så for å angi spesielle funksjoner samt språk for brukerinstruks på ASPECTs front. For eksempel vil en to-rørs ASPECT for 100 m rør, for tilkobling til MAGNUM 12 og med tysk front, bli kalt MAGNUM AE 211 de. En ett-rørs konvensjonell ASPECT for 50 m rør med engelsk front blir AE 101 uk IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 4

5 1.2. MONTERINGSINSTRUKS Les nøye gjennom denne manualen før monteringen starter. I manualen er enkelte avsnitt merket med. Disse er ment som anbefalinger for å lette monteringsarbeidet. Andre avsnitt er merket med. Disse instruksjonene må følges for å sikre at systemet fungerer som tenkt. Studer tegningene fra prosjektansvarlig og følg dem nøye. Autorisert prosjektør må godkjenne alle eventuelle avvik fra planen. Bruk kabel- og rørtyper som spesifisert. Rør, bend og skjøtemuffer må leveres av ELOTEC. ELOTEC kan også tilby signalkabel for trådbundne systemer. Annet installasjonsmateriell leveres av elektroinstallatør. Tilkobling til 230 V må utføres av autorisert elektriker, og i overensstemmelse med gjeldende regler og forskrifter. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 5

6 2. KABEL OG INSTALLASJONSMATERIELL 2.1. KABELTYPER - Kabler (hvis brukt) skal velges ut fra spesifikasjonene til systemet ASPECT brukes i. - Nødvendig tverrsnitt på kabelen avgjøres av det totale antall detektorer som er tilkoblet sløyfen, samt sløyfens totale lengde. Likeledes kan ledertverrsnitt begrense den maksimale lengden på sløyfekabelen eller antall detektorer som kan tilkobles. - Nasjonalt eller lokalt regelverk kan spesifisere minimumskrav til alarmkabel. I tøffe miljøer bør alle koblinger beskyttes mot korrosive stoffer. Bruk derfor kun godkjente Scotchlok (UY), Tel-Splice-AMP klemmer, eller tilsvarende klemmer som er innsatt med fett for å gi slik beskyttelse AVISOLERING AV KABLER Vær nøye ved avisolering, slik at lederne ikke brytes eller skades på annet vis, og at det ikke oppstår kortslutning mellom de ulike lederne i kabelen. Fjern kabelens ytterkappe i en lengde på ca. 10 cm. Spre de individuelle lederne i par, og avisoler en lengde på omtrent 0,5 cm. I tvinnet-parkabel, har alltid en av lederne i hvert par en felles farge, kalt grunnfargen som oftest hvit, sort eller rød. (I fig. 1 er grunnfargen hvit). For å skille mellom de ulike lederne med grunnfargen, se fargen på den andre lederen i paret. Tvinnet-parkabel (2-par) Fig. 1 Noter hvilket par / hvilken leder som er koblet til de ulike klemmene, slik at det er lett å danne seg en oversikt over koblingene senere. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 6

7 2.3. ASPIRASJONSRØR Generelt Luftprøver transporteres til deteksjonskammeret i ASPECT gjennom rørgater. ASPECT-systemer bruker rør med en ytre diameter på 25 mm og indre diameter på 22 mm. Rørgater må designes slik at luft kan trekkes inn fra hele det beskyttede området, med en responstid som ligger innenfor de spesifiserte grensene. EN54-20 setter denne grensen til 120 sekunder, men nasjonale eller lokale regelverk kan fastsette andre grenser. Slike regelverk kan også begrense tillatt rørlengde.. Rør leveres i 4 meters lengder som kuttes til ønsket lengde der dette er nødvendig. Skjøter i rørgate utføres med spesielle skjøtemuffer lim er ikke nødvendig. Hele røranlegget festes til vegger og tak med enkle braketter. Andre deler kan benyttes til spesielle bruksområder Oversikt rørdeler Følgende deler kan inngå i et rørsystem: 4 m lengder med 25 mm rør: PL 252 P - grå plast, standard pakke med 13 rør (52 m) PL grå plast, enkeltrør AL 250 aluminium, enkeltrør Skjøtemuffer: SK grå plast AL 250 S - aluminium 90 grader bend: BE grå plast AL 250 B - aluminium Festebraketter: CL enkel brakett, grå CL 250 W - enkel brakett for oppheng i wire, grå CL 251 W - 'S-krok' brakett for oppheng i wire, sort CL lukket brakett, romslig, hvit Endeplugg: EP 250 Spesialdeler: LK kondensflaske VF 250 com støv- og kondensfilter AU utblåsningskit GG cm gartnergren GG cm delgren SN 285 M - sniffer, fleksibel slange, plasthode, 75 cm SN 253 P - sniffer, fleksibel slange, plasthode, 300 cm SN 253 S - sniffer, fleksibel slange, stålhode, 300 cm KG kryss (kun spesielle applikasjoner) TG T-gren (kun spesielle applikasjoner) IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 7

8 Rørgatedesign Rørlengde Maksimal rørlengde avgjøres av maksimal responstid som spesifisert i regelverket. ASPECT-modeller med midterste siffer 0 er beregnet på rørgater inntil 50 m. Midterste siffer 1 angir maksimal rørlengde på 100 m. Minste tillatte rørlengde er 10 m. 100-meters rør bør primært benyttes i store åpne områder. Hvis en rørgate dekker mange rom, kan det ta for lang tid å sjekke hele det sikrede området for å finne nøyaktig brannsted. Fire rom bør anses som øvre grense Plassering av ASPECT og rørgater Temperatur og fuktighet må tas med i beregningen når plassering av ASPECT og rute for rørgate skal bestemmes. Hvis mulig skal rør alltid gå fra kalde rom og inn i varmere rom, for å minimere kondensering. Hvis varm luft suges inn i et kaldt rom, må man være ekstra påpasselig med kondensfilter. Påse at det er tilstrekkelig plass på hver side av ASPECT for montering av nødvendige filter og/eller kondensflasker. ASPECT bør ikke plasseres i kalde rom, med mindre innsugd luft også kommer fra kalde rom. Hvis varm luft suges inn i et rom med minusgrader, kan kondens fryse i rørgaten og tette røret. Rørgaten bør alltid løpe minst 2-3 m inne i rommet hvor ASPECT er montert før den føres inn i detektoren Innsugspunkter for luftprøver Hull for luftprøver må plasseres med omtanke. Det skal bores minst to hull i hvert beskyttede rom. Avstand fra kantene av det beskyttede området (vegger) til nærmeste hull skal ikke være mer enn 10 m. Hull skal ikke bores nærmere ventilasjonsvifter enn cm. Størrelse på hvert hull er en funksjon av total rørlengde og antall hull i rørgaten. Referer til tabellene i appendiksene for detaljer. Rørlengder under 30 m: Appendiks H Rørlengder mellom 31 og 50 m: Appendiks I Rørlengder over 50 m: Appendiks J Ved rørlengder over 30 m brukes åpen ende på rørgaten (indikeres på tegning som et 22 mm hull). Ved kortere rørlengder skal enden være tett. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 8

9 Montering av rør Forberedelser Inspiser den planlagte ruten for rørgaten. Identifiser hindre som krever spesiell oppmerksomhet eller omruting (vegger, dragere, ventilasjon o.l). Rørene må alltid monteres i henhold til planer laget av en autorisert prosjektør.. I flate tak kan rørene monteres direkte i taket. Hvis tversgående dragere er lavere enn 25 cm, kan røret festes til underkant av dragerne som vist på tegningen under. < 25 cm Ellers kan det være nødvendig å bore hull gjennom bjelkene, eller legge røret rundt bjelken i en U-form. I dette tilfellet skal områder mellom to bjelker anses som separate rom, og det skal bores to hull i hvert område. Under saltak må rørgaten monteres mellom 0,5 og 1 m under mønet som vist under. 100 cm 50 cm < 10 m IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 9

10 Montering Bor hull gjennom skillevegger der dette er nødvendig. Når rør tres gjennom vegger bør enden alltid tettes med en EP 250 endeplugg for å unngå at biter av isolasjon eller andre objekter kommer inn i røret. Fest braketter til vegger og tak langs ruten til rørgaten. Avstand mellom fester bør ikke overgå 1 m, og røret skal festes slik at skjøtene er stabile. I omgivelser med store temperaturendringer (for eksempel nær yttertak i fjøs, eller i drivhus), kan plasten i rørene utvides og trekke seg sammen. For å unngå at dette får skjøter til å glippe, brukes festebraketter som lar røret vandre. CL 255 eller braketter for wire er laget for dette formålet. Klem rørene fast i festebrakettene, og koble dem sammen med muffer og bend. Liming er ikke nødvendig muffer og bend er påført lim/tettemiddel innvendig. Pass på at skjøtene gjøres tette når rørgaten settes sammen. Det er viktig å presse rørendene godt inn i skjøtemuffene. Hvis dette ikke gjøres grundig, kan falsk luft suges inn gjennom skjøtene, noe som vil svekke ytelsen til systemet betraktelig Hullboring Bor hull i rørene som spesifisert i prosjektering. Hullene skal bores i underkant av rørgaten. Det anbefales å plassere dem litt til side for midten; kl. 5 eller 7, for å redusere sjansen for at eventuelle fremmedelementer blokkerer hullene. 5 7 Påse at diameter på hvert hull er nøyaktig som angitt på prosjekteringstegningene. Rens hullene etter boring pass på at ikke spon etter boringen blir igjen i røret. Hvis taket er spesielt høyt eller vanskelig tilgjengelig, kan det være en god idé å bore hullene før rørene festes i taket. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 10

11 Rørinnføring i ASPECT Venstre rørinngang er tilordnet område 1, høyre rørinngang (hvis brukt) er tilordnet område 2. Vennligst vær oppmerksom på at område 1 og 2 refererer til indikasjonene i front på ASPECT. Brannalarmsentralen kan tilordne disse til ulike soner. Påse at rørgater føres inn i korrekt inngang som beskrevet av autorisert prosjektør, for å unngå forvirring angående deteksjonsområde i en alarmsituasjon. Ved innføring i ASPECT skal rørgaten ikke føres rett ned fra taket og inn i detektoren med mindre miljøet med sikkerhet har lav luftfuktighet (som i kontorbygninger og lignende). Før rørene ned til side for ASPECT, på en slik måte at det gis rom for kondensflaske og/eller forfilter like før innføring. Minst ett kondensfilter skal monteres på hver rørgate. LK 501 eller VULCAN oppfyller dette kravet. Kondensfilter skal alltid monteres umiddelbart før røret entrer ASPECT, og i samme høyde som rørinngangen eller lavere. (Se fig.2) ASPECT med VULCAN og LK 500 Fig. 2 IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 11

12 Spesialapplikasjoner Drivhus I drivhus kan rørgaten henges på wire. I slike tilfeller strekkes en wire gjennom rommet, og rørene henges på denne med spesielle festebraketter (suffiks W ). Disse brakettene vil la rørene bevege seg noe langs wiren ved temperaturendringer, og sikrer derved at skjøtene forblir tette. I drivhus hvor skyggegardiner benyttes, må systemet være i stand til å detektere røyk både under og over gardinene som om det var to separate rom. Rør legges under skyggegardinene, med GG 256 gartnergrener (og eventuelle forlengere) stikkende opp mellom gardinene for deteksjon på oversiden. Når utlagte prøvepunkter (grener eller sniffere) benyttes, skal enden av rørgaten alltid være tett Skyggegardiner 2. Aspirasjonsrør 3. Hull 4. Gartnergren Hvis avstanden fra mønet til underkant av skyggegardinene er mer enn 2,2 m må det legges separate rørgater både over og under gardinene. I slike tilfeller brukes ingen grener. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 12

13 Fjærkre- og svinefjøs På grunn av de spesielle støv- og trykkforholdene i fjærkre- og svinefjøs, må visse spesielle tiltak tas for å sikre at systemet yter optimalt. Det anbefales å plassere ASPECT i et rom som tilstøter dyrerommet. Fordi ventilasjonssystemene som vanligvis brukes i slike dyrerom genererer et stort undertrykk, må utblåsningskitet AU 002 installeres med rør som leder inn i dyrerommet igjen for å utlikne trykkforskjell som ellers ville kunne påvirke luftstrømmen. Hvis ASPECT må plasseres inne i selve dyrerommet, skal et utblåsningskit med korte rør (0,5 m) installeres for å unngå at støv blir trukket inn i ASPECT gjennom utblåsningsporten på grunn av turbulens. På grunn av de store støvmengdene som vanligvis assosieres med fjærkre og svin, bør alltid VULCAN støv- og kondensfilter installeres når ASPECT brukes i fjærkre- eller grisefjøs. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 13

14 Kirker ASPECT er et tidligvarslingssystem som er svært godt egnet til sikring av kirker, og med bruk av sniffere er systemet også svært diskré. Rørgatene plasseres på kirkeloftet, og SN 285 sniffere monteres slik at prøvepunktet trekkes gjennom taket og inn i kirkerommet. Bare det støpte snifferhodet vil være synlig inne i kirken Tak 2. Aspirasjonsrør 3. Sniffer Sniffere kan også plasseres i takutstikk for å gi utvendig deteksjon. Når utlagte prøvepunkter (grener eller sniffere) benyttes, skal enden av rørgaten alltid være tett. T-grener eller kryss kan brukes for å splitte rørgaten og oppnå mer effektiv dekning av kirkerommet. Alle grener må ha likt lufttrykk og suge luft fra samme rom. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 14

15 3. MONTERING AV ASPECT 3.1. MONTERING Plassering av ASPECT skal være bestemt i prosjekteringsfasen. Montér ASPECT på angitt sted, og påse at det er nok plass rundt enheten. Hvis VULCAN støv- og kondensfilter skal benyttes, må det være tilstrekkelig plass på hver side av ASPECT til å montere dette. Anbefalt monteringshøyde er med ASPECTs nedre kant ca. 1,5 m over gulvet. Husk at det innvendige av ASPECT må være tilgjengelig for filterskifte. Det skal også være nok plass ovenfor ASPECT til å tillate korrekt innføring av rørgatene. ASPECT festes til veggen med fire skruer gjennom lett tilgjengelige utvendige festeører i topp og bunn. Da enheten er relativt tung (på grunn av blybatteriet), er det viktig at den festes godt til veggen ÅPNE ASPECT For å komme til innsiden av ASPECT, gjør som følger: Åpne bunndekselet ved å ta tak i fordypningene i overkant av lokket og dra frem og ned. 2. Nøkler for åpning av toppdeksel finnes på innsiden av bunndelens lokk. 3. Skyv nøklene inn som vist på bildet, og trykk dem så inn mot boksen for å løsne lokket. 4. Trekk toppdekselet fram og vipp det opp; døren kan nå åpnes for full tilgang KABELINNFØRING Alle nødvendige kabler tas inn i ASPECT gjennom nipler på toppen av enheten. Nettkabel bør føres gjennom nippel lengst til venstre, og sløyfekabler (hvis aktuelt) til høyre, for å gi enklest tilgang til klemmene. Husk å tette kabelinnføringen ordentlig når all kabling og kobling er utført. Kabelendene inne i ASPECT bør være ca. 20 cm. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 15

16 3.4. KOBLINGER Pass opp for elektrostatiske utladninger når det jobbes med CPU-kortet. For å unngå å skade følsomme elektroniske komponenter bør jordet armbånd alltid benyttes ved håndtering av elektronikk Sløyfetilkobling På trådbundne systemer skal sløyfekabel tilkobles først. Se appendiksene for detaljer. 12 V konvensjonelt system: Appendiks B 24 V konvensjonelt system: Appendiks C MAGNUM 25 adresserbart system: Appendiks D MAGNUM 12 adresserbart system: Appendiks E På trådbundne systemer hvor kabel er lagt mellom ulike bygninger må SURGE overspenningsbeskyttelse monteres 5-10 m før ASPECT. SURGE skal også monteres på sentralsiden av sløyfen. Bruk SURGE som en koblingsboks i overgangen mellom utvendig og innvendig kabel Trådløse systemer På ROYAL og SIGMA trådløse systemer skjer forbindelsen til sentral gjennom radiokommunikasjon, og ingen koblinger er nødvendige. Se de respektive systemmanualer for detaljer om oppsett av disse enhetene. Visse enheter kan kobles direkte til radioenheten. For en oversikt over disse koblingene, se appendiksene. ROYAL trådløst system: Appendiks F SIGMA trådløst system: Appendiks G Nettilkobling Nett og jording kobles til klemmene merket 230V AC på ASPECTs CPU-kort. (Se Appendiks A). Tilkoblingen må foretas av en autorisert elektriker. I henhold til EN (Europeisk norm for lavspenningsutstyr) skal utstyr som er fast tilkoblet ha en forankoblet topolt bryter med kontaktavstand på minst 3 mm. (Automatsikring fyller dette krav) Batteritilkobling Som siste trinn kobles batteriet til ved å plugge batteriledningen i kontakten på CPU-kortet (se Appendiks A). Ta vare på batteriet. Blybatterier kan skades ved dyputladning, så hvis et langvarig strømbrudd fører til at batteriet lades helt ut, bør det byttes. Hvis batteriet kobles fra vil også selvutladning kunne redusere batteriets kapasitet permanent hvis det ikke lades i løpet av 6-9 måneder. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 16

17 4. TILBEHØR 4.1. AU 002 UTBLÅSNINGSKIT Formål med utblåsningskitet ASPECT kan utstyres med et valgfritt utblåsningskit. AU 002 har tre hovedapplikasjoner: 1. Hvis ASPECT monteres i et rom med mye svevestøv, anbefales det å installere AU 002 med 0,5 m rør for å lede utblåsningsluft bort fra enheten. Ellers kan støv trekkes inn ASPECT på grunn av turbulens rundt utblåsningsporten. 2. Hvis det er store forskjeller i lufttrykk mellom området det suges luft fra og stedet hvor ASPECT er montert, må AU 002 benyttes for å lede utblåst luft tilbake til det sikrede området for å utligne trykkforskjellen. Fjærkrehus er et godt eksempel på dette. 3. Hvis ASPECT er montert i kontor eller lignende og suger luft fra dyrerom, kan utblåsningskitet brukes for å avlede uønsket lukt. Lengden på utblåsningsrør må regnes med i den totale rørlengden. Hvis det må benyttes spesielt lange utblåsningsrør, kan det være nødvendig å redusere lengden på rørgatene for å holde responstiden innenfor grensene. Som en tommelfingerregel skal utblåsningsrør ikke være lenger enn 4 m. AU 002 kan også monteres for å redusere støy fra ASPECT der viftelyden er ansett som forstyrrende (typisk kirker og kontormiljø) Montering og demontering av utblåsningskit Utblåsningskitet monteres enkelt uten verktøy. Sett kitet i sporet i utblåsningsporten som vist, og trykk det inn til det klikker på plass. 1 2 ASPECT med påmontert AU 002 utblåsningskit 3 1. Bunndeksel 2. AU 002 utblåsningskit 3. Nøkkel for frigjøring AU 002 har plass for to utblåsningsrør, og begge må kobles til. Hvis kitet må demonteres, kan en av nøklene lagret i bunndekselet brukes til å løsne festetappen som vist på bildet. AU 002 kan dermed enkelt trekkes ut av sporet. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 17

18 4.2. VULCAN STØV- OG KONDENSFILTER Formål med filteret VULCAN er designet for å trekke ut støv og kondens fra luftstrømmen før det kommer inn i ASPECT, og er tiltenkt områder med ekstreme støvmengder. VULCAN bør alltid installeres i fjærkrehus, og andre steder hvor det vurderes som nødvendig. VULCAN kombinerer et avansert støvfilter med kondensflaske, slik at LK 501 ikke er nødvendig når VULCAN benyttes. Støv- og kondensflaskene i VULCANs nedre del skal sjekkes og tømmes jevnlig Montering av filteret VULCAN skal monteres umiddelbart før rørinnføring i ASPECT som vist på fig. 3. ASPECT med VULCAN Fig. 3 Det er viktig at VULCAN jordes for å unngå oppbygning av statisk ladning som vil redusere ytelsen til filteret. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 18

19 5. PROSEDYRER FOR ALARM OG FEIL 5.1. BRANNALARM Rød LED i front på ASPECT indikerer hvilket område som er i brann. Sjekk alle rom som dekkes av indikert rørområde. Hvis ingen røyk er synlig må området inspiseres nøye. En ulmebrann trenger ikke være synlig for det blotte øyet før flammer blusser opp mye senere FILTERFEIL Generelt Når begge de gule LED-vinduene i front på ASPECT lyser fast, indikerer dette en filterfeil. Stopp viften for å sjekke det interne støvfilteret. (Viften stopper når døren åpnes og lys treffer fotosensoren på CPU-kortet). Sjekk at filterskuffen sitter ordentlig på plass. Sjekk status på rød og gul LED på CPU-kortet (mens viften går). For å få viften til å gå med åpen dør, må fotosensoren dekkes til. Se Appendiks A for plassering av lysdioder og fotosensor Rød LED lyser Luftstrømmen er for svak sjekk at vifta går. Hvis vifta går kan årsaken være tette rør. Bryt rørgaten ved kondensflaska og se om den røde LEDen slukker. Flowsensor kan være tett. Bruk følgende prosedyre for å rense sensor og slanger: - Koble slangene A og B fra flowsensor ved P2 og P1. - Blås gjennom begge slangene for å rense dem. - Koble en slangestubb til P1 og sug ren luft gjennom flowsensor. - Flytt slangestubben til P2 og sug ren luft gjennom flowsensor i motsatt retning. - Koble slangene A og B tilbake på flowsensor. Flowsensor med slanger Blås aldri inn i flowsensor. Våt pust vil skade sensitive komponenter! Det anbefales å bruke en stor sprøyte med munnstykke som passer slangene til å suge eller blåse luft gjennom systemet. Sprøyte med ekstra slange, SS 001, kan bestilles fra Elotec. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 19

20 Gul LED lyser Luftstrømmen er for høy. Årsaken kan være tette filter, brudd i rørgate eller løs filterskuff. Sjekk at de interne støvfiltrene er riktig montert. Bytt skitne filter hvis nødvendig (se 5.5). Sjekk at alle rør sitter godt sammen. Hvis ingen åpenbare feil oppdages, kan det være nødvendig med små justeringer av sensor. Kontakt servicepersonell JUMPERE / STRAPPER Se Appendiks A for plassering av jumpere. S1 På: Varsel om nettfeil gis etter to timer (standard) Av: Varsel om nettfeil gis umiddelbart S2 På: Alle feilmeldinger sendes (standard) Av: Alle feilmeldinger maskeres NB! Brukes kun unntaksvis! S3 På: Varsel om feil på månedlig filtervakttest Av: Varselmodus av VIKTIGE SJEKKPUNKTER - Nettlampen (grønn LED i front på ASPECT front) er PÅ. - Batteriet er tilkoblet. - Sjekk status på lysdioder på CPU-kortet. Bare den grønne dioden skal lyse når vifta går. Pass opp for elektrostatiske utladninger når det jobbes med CPU-kortet. For å unngå å skade følsomme elektroniske komponenter bør jordet armbånd alltid benyttes ved håndtering av elektronikk BYTTE AV FILTER Filterelementene leveres i en ramme som passer i spor i skuffeforstykket. For å skifte filter, åpne ASPECT og vent til vifta stopper. Når vifta står kan filterskuffen trekkes rett ut. Fjern gamle filtre fra forstykket ved hjelp av en skrutrekker som vist under, og skyv de nye filtrene på plass. Sett til slutt filterskuffen tilbake i ASPECT, pass på at skuffen er tett. Blå side på filteret skal vende mot midten. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 20

21 Appendiks A ASPECT CPU-kort N L1 230V AC T 200mAH INN UT INN UT 5 LDR1 S1 S2 S3 6 T 1A LD14 7 LD15 LD13 P Nettilkobling 2. Nettsikring, 200 ma 3. Sløyfetilkobling område 1 (kun konvensjonelle systemer) 4. Sløyfetilkobling område 2 (kun konvensjonelle systemer) 5. Fotosensor 6. Jumpere S1, S2, S3 7. Gul LED, luftstrømsindikator 8. Potensiometer 9. Rød LED, luftstrømsindikator 10. Grønn LED, driftsindikator 11. Batterisikring, 1 A 12. Batteritilkobling 13. Grønn LED, kondensvakt IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 21

22 Appendiks B Sløyfetilkobling på 12 V konvensjonelle systemer En 12 V konvensjonell sløyfe kan kobles direkte til klemmene på CPU-kortet Sløyfe inn 2. Sløyfe ut Konvensjonelle sløyfetilkoblinger er polaritetsuavhengige. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 22

23 Appendiks C Sløyfetilkobling på 24 V konvensjonelle systemer Tilkobling til en 24 V konvensjonell sløyfe må gjøres gjennom interfacekortet IA A IA B IA 424 IA Sløyfe inn 2. Sløyfe ut På figur A er begge områder på ASPECT koblet til én konvensjonell sone. Alarmsentralen vil ikke være i stand til å skille på hvilken rørgate som går i alarm. På figur B brukes et ekstra IA 424 for å koble de to områdene til separate soner. Konvensjonelle sløyfetilkoblinger er polaritetsuavhengige. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 23

24 Appendiks D Sløyfetilkobling på Magnum 25-system Sløyfen kobles til utvidelseskortet som sitter på ASPECTs hovedkort IN- +OUT C Sløyfe inn 2. Sløyfe ut 3. Adresseinnstilling 4. Tilkoblinger for utkoblingsbryter Hver enhet på et MAGNUM 25-system må ha en unik adresse. For ASPECT settes denne adressen ved hjelp av DIP-bryterne på utvidelseskortet. Adresser settes i binærform, med bryter 1 som least significant bit. Bryterne nummerert fra 1 til 7 representerer henholdsvis verdiene 1, 2, 4, 8, 16, 32, og 64; verdiene på brytere i posisjon PÅ summeres for å komme frem til enhetsadressen. Dette betyr at adressen vist i illustrasjonen over er = 42. Alle mulige adresser er opplistet på neste side. Husk at ASPECT alltid tar opp to adresser på sentralen adressen satt med DIP-bryterne (for område 1) og automatisk påfølgende adresse for område 2 selv om ASPECT bare har én rørgate. Bryter 8 er ikke i bruk, og bør stå i posisjon AV. En eller to utkoblingsbrytere kan kobles direkte til M25 ASPECT utvidelseskortet. En bryter tilkoblet mellom terminalene merket 1 og C kobler ut område 1, og en bryter mellom C og 2 kobler ut område 2 på ASPECT. Om begge områder skal kobles ut med bare én bryter, må terminalene 1 og 2 laskes, og bryteren tilkobles mellom de laskede terminalene og C. Vær oppmerksom på at aspirasjonsviften bare stopper dersom begge områder er utkoblet! IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 24

25 IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS

26 Appendiks E Sløyfetilkobling på Magnum 12-system Sløyfe kobles til interfacekortet montert i den sorte boksen på siden av ASPECT Adressehjul 2. Interne koblinger (må ikke endres) 3. Sløyfe inn 4. Sløyfe ut MAGNUM 12 sløyfetilkoblinger er polaritetsavhengige. Følg merking på kortet. Hver enkelt enhet i et MAGNUM 12-system må ha en unik adresse. På ASPECT settes denne adressen ved å vri de to adressehjulene til ønsket posisjon. Det første hjulet representerer tiere, justerbart fra 0 til 12, og det andre hjulet representerer enere, justerbart fra 0 til 9. Adresse 6 settes altså som 0 + 6, og adresse 105 som IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 26

27 Appendiks F Tilkoblinger på ROYAL radiointerface Disse tilkoblingene finnes i den sorte boksen på siden av ASPECT. 1 2 F2 F1 0V +12V LED- LED+ SL+ SL- SIR- SIR+ UTK UTK NC C FEIL FEIL BR.2 BR.2 BR.1 BR Power-strap pins kontakt for interne koblinger V forsyning V LED-utgang (indikasjon av utkobling) 5. Konvensjonell sløyfe, 1 KΩ EOL V sireneutgang, 4,7 KΩ EOL 7. Inngang for utkoblingsbryter 8. Programmeringskontakt Pass på korrekt polaritet. Følg merking på kortet. Hver enkelt enhet i et ROYAL-system må ha en unik adresse. På ASPECT settes denne adressen fra en håndholdt enhet koblet til programmeringskontakten. ROYAL-systemer leveres vanligvis forhåndsprogrammert. Se ROYAL programmeringshåndbok hvis nødvendig. Power-strappen er vist i aktiv posisjon. Ved å kortslutte pinnene deaktiveres radiokortet selv om ASPECT kjører Inntil 5 ELOTEC røyk- eller varmedetektorer (EO 003 / EV 004) kan tilkobles den konvensjonelle sløyfen. Den overvåkede sireneutgangen kan levere maksimum 500 ma til standard 12 V sirener / blitzlamper. En trådbundet utkoblingsbryter kan kobles direkte til klemmene UTK og LED på radiointerfacet. UTK tar imot signal fra knappen, og LED-utgangen gir indikasjon på at ASPECT er utkoblet. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 27

28 Appendiks G Tilkoblinger på SIGMA radiointerface Disse tilkoblingene finnes i den sorte boksen på siden av ASPECT V LED-utgang (indikasjon av utkobling) 2. Inngang for utkoblingsbryter V sireneutgang 4. Konvensjonell sløyfe, 1 KΩ EOL Pass på korrekt polaritet. Følg merking på kortet. Inntil 5 ELOTEC røyk- eller varmedetektorer (EO 003 / EV 004) kan tilkobles den konvensjonelle sløyfen. Sireneutgangen kan levere maksimum 150 ma til standard 12 V sirener / blitzlamper. En trådbundet utkoblingsbryter kan kobles direkte til klemmene UTK og LED på radiointerfacet. UTK tar imot signal fra knappen, og LED-utgangen gir indikasjon på at ASPECT er utkoblet. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 28

29 Appendiks H Hulltabell m Ved rørlengder under 30 m skal alle hull ha samme diameter. Diameteren bestemmes av totalt antall hull hull: 5 mm hull: 4 mm Det brukes alltid tett rørende ved rørlengder under 30 m. Det må være minst 10 hull i hver rørgate. Minste tillatte rørlengde er 10 m. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 29

30 Appendiks I Hulltabell m Rørlengde 32 m Rørlengde 36 m Antall hull = Antall hull = Diameter (mm) Diameter (mm) Diameter (mm) Diameter (mm) Faktisk rørlengde avrundes oppover til nærmeste tabell. Rørlengde 40 m Rørlengde 44 m Rørlengde 48 m Antall hull = Antall hull = Antall hull = Diameter (mm) Diameter (mm) Diameter (mm) Diameter (mm) Diameter (mm) Diameter (mm) Diameter (mm) Diameter (mm) Hull skal ikke være mer enn 5 meter fra hverandre. Siste hull er alltid rørgatens ende, angitt som 22 mm. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 30

31 Appendiks J Hulltabell > 50 m 100 m rør, 10 hull 80 m rør, 10 hull 65 m rør, 10 hull Avstand fra Aspect (m) Hulldiameter (mm) Avstand fra Aspect (m) Hulldiameter (mm) Avstand fra Aspect (m) Hulldiameter (mm) ,5 3 6, ,5 3 19, ,5 4 32, ,5 4 45, ,5 4 58, m rør, 12 hull 80 m rør, 12 hull 65 m rør, 12 hull Avstand fra Aspect (m) Hulldiameter (mm) Avstand fra Aspect (m) Hulldiameter (mm) Avstand fra Aspect (m) Hulldiameter (mm) 8, ,5 3 25, ,5 3 21,5 3 42, ,5 3 32,5 4 59, ,5 3 43,5 4 76, ,5 4 54,5 5 93, Siste hull er alltid rørgatens ende, angitt som 22 mm. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 31

32 IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 32

33 IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 33

34 IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 34

35 Advarsel / Ansvar Dersom utstyret brukes i strid med montasje/installasjonsveiledningen, til annet formål enn det som er angitt, tilkobles annet utstyr enn beskrevet i veiledningen eller tilkobles slikt utstyr på annen måte enn beskrevet, kan dette medføre skade på utstyret selv eller tilleggsutstyr, samt medføre at annen skade oppstår, herunder overoppheting, brann, eksplosjon, elektromagnetiske forstyrrelser m.v. Produsenten har ikke ansvar for noen som helst skade som oppstår i slikt tilfelle, herunder eventuell skade på tredjemanns eiendom. Kjøpers garantirettigheter og rettigheter ihht kjøpsloven bortfaller ved slik bruk. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 35

36 Elotec AS Sentralbord: e-post: Industriveien S. 1 Telefaks: Web: N-7340 OPPDAL IMAÎ201Î002(Ä IMA

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3 Installasjonsveiledning Januar 2013 Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er problematisk

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0

SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0 SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0 Elotec AS 1 1 SIGMA 1.1 Antenner 1.1.1 Typer Det kan benyttes flere antennetyper avhengig av ønsket rekkevidde: Piskantenne (ca 15cm) for innendørs montasje ( standard

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket

Brannvarslingsanlegg for landbruket Brannvarslingsanlegg for landbruket Installasjonsveiledning Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er for vanskelig for vanlige røykdetektorer.

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

ES 801 CPD. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK

ES 801 CPD. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK ES 801 CPD 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK Opphavsrett 2011 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

ELOTEC BRANN- VARSLINGSANLEGG

ELOTEC BRANN- VARSLINGSANLEGG ELOTEC BRANN- VARSLINGSANLEGG KONVENSJONELL MONTASJE OG INSTALLASJON IMA 101 002 R1A NORSK Innholdsfortegnelse: Side Pkt. Fig. Generelt om montasje og installasjon. 5 1 Montasjeinstruks (kortfattet). 5

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Skjøting i FPD76. Innhold

Skjøting i FPD76. Innhold Skjøting i FPD6 VEILEDNING Side 1 av 6 Innhold 1. Generelt... 1 2. Materiell... 1 3. Bruk av boksen... 2 4. Skjøting med fiberhaler... 3 4A. Fiberhaler i grunnenheten... 3 4B. Fiberhaler i påbygningsenheten...

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR VANNLEKKASJEVARSLER Kommersiell referanse: 5101-002 Utviklet av CAVIUS Denne vannlekkasjevarsleren er tiltenkt å detektere vannlekkasjer fra vaskemaskiner, vannrør og i benkeskap under

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE homeguard Smokesense for stue Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for stuen, som er basert på såkalt «Plug &

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET homeguard Smokesense for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for kjøkken som er basert på såkalt

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Produktinformasjon for Autoline sandstrøere. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer!

Produktinformasjon for Autoline sandstrøere. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer! Side 1 av 5 BRUKERVEILEDNING AUTOLINE SANDSTRØER MODELLENE: T40 - C50 - Y60 - V70 - S90. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer! For å oppnå den beste og mest effektive bruk

Detaljer

Monteringsanvisning for røropplegg til Sentralstøvsuger:

Monteringsanvisning for røropplegg til Sentralstøvsuger: Monteringsanvisning for røropplegg til Sentralstøvsuger: En sentralstøvsuger installasjon er en grei "gjør det selv" oppgave og krever verken spesielle verktøy eller håndverkerkunnskaper. Som mange andre

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET homeguard Smokesense + Presence for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense + Presence for

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual BRUKERMANUAL Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual 1- Bruker guide For å kunne betjene denne sentralen ordentlig, er det viktig å sette seg godt inn i de detaljerte beskrivelser som er listet

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING Side 1 av 8 MONTERINGSVEILEDNING FOR AUTOLINE SANDSTRØERE MODELLENE: C50 - Y60 - V70 - S90 Det må forutsettes at modellvalget av sandstrøeren er gjort mest mulig hensiktsmessig til bilen som monteringen

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE homeguard Smokesense for ladere Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for ladere som er basert på såkalt «Plug

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie)

Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) GE Lighting Monteringsanvisning Lumination TM LED-armaturer (BL-serien alternativ for kontinuerlig serie) FØR DU BEGYNNER Les disse instruksjonene nøye. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØT Slå av strømmen

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

PRØVESPESIFIKASJON FOR

PRØVESPESIFIKASJON FOR 1 av 7 PRØVESPESIFIKASJON FOR AUTOMATISKE BRANNALARMANLEGG FOR GÅRDSBRUK OG GARTNERIER Utgitt av: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. FG November 2003. FG prøvespesifikasjon lanbruk, gjelder fra:

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. Universalsender. FL-UNIe. 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. Universalsender. FL-UNIe. 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning Universalsender FL-UNIe 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG KONVENSJONELL BETJENINGSVEILEDNING Innholdsfortegnelse 1. VOICEPANEL...3 1.1 NORMAL DRIFT...3 1.2 BRANNALARM...3 1.2.1 Lokaliser brannstedet...4 1.2.2 Avstill lydsignal...4

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80 MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

gulvboks - innendørs Bruksområde: Innendørs, tørre rom (mopping/støvsuging) parkett, datagulv Materialer: Lokk og boks i aluminium

gulvboks - innendørs Bruksområde: Innendørs, tørre rom (mopping/støvsuging) parkett, datagulv Materialer: Lokk og boks i aluminium gulvbokser serie SF Gulvbokser for innfelling i datagulv eller innstøping. Små og store bokser (2-12 uttaksplasser) i 5 størrelser. Laget i halogenfri, selvslukkende PVC, stålforsterking i topplokk. Anbefales

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

Brukermanual for gassdetektor

Brukermanual for gassdetektor Brukermanual for gassdetektor For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Gassalarm 230 volt MODELL: PXB-G100AC El nummer 6230208 FUNKSJONER Gassalarm for brennbar gass for 230VAC Semikonduktor

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer