ASPECT ASPIRASJONSDETEKTOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASPECT ASPIRASJONSDETEKTOR"

Transkript

1 ASPECT ASPIRASJONSDETEKTOR INSTALLASJONSVEILEDNING IMA R1F NORSK

2 Opphavsrett 2007 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen kun for internt bruk. Elotec AS reserverer rettigheten til å endre informasjon uten advarsel.

3 INNHOLD INNHOLD INTRODUKSJON ASPECT-serien Monteringsinstruks KABEL OG INSTALLASJONSMATERIELL Kabeltyper Avisolering av kabler Aspirasjonsrør Generelt Oversikt rørdeler Rørgatedesign Rørlengde Plassering av ASPECT og rørgater Innsugspunkter for luftprøver Montering av rør Forberedelser Montering Hullboring Rørinnføring i ASPECT Spesialapplikasjoner Drivhus Fjærkre- og svinefjøs Kirker MONTERING AV ASPECT Montering Åpne ASPECT Kabelinnføring Koblinger Sløyfetilkobling Trådløse systemer Nettilkobling Batteritilkobling TILBEHØR AU 002 utblåsningskit Formål med utblåsningskitet Montering og demontering av utblåsningskit VULCAN støv- og kondensfilter Formål med filteret Montering av filteret PROSEDYRER FOR ALARM OG FEIL Brannalarm Filterfeil Generelt Rød LED lyser Gul LED lyser Jumpere / strapper Viktige sjekkpunkter Bytte av filter...20 Appendiks A ASPECT CPU-kort...21 Appendiks B Sløyfetilkobling på 12 V konvensjonelle systemer...22 Appendiks C Sløyfetilkobling på 24 V konvensjonelle systemer...23 Appendiks D Sløyfetilkobling på Magnum 25-system...24 Appendiks E Sløyfetilkobling på Magnum 12-system...26 Appendiks F Tilkoblinger på ROYAL radiointerface...27 Appendiks G Tilkoblinger på SIGMA radiointerface...28 Appendiks H Hulltabell m...29 Appendiks I Hulltabell m...30 Appendiks J Hulltabell > 50 m...31 IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 3

4 1. INTRODUKSJON 1.1. ASPECT-SERIEN Aspirasjonsdetektorer i ASPECT-serien benyttes for tidlig varsling i rom med krevende miljø, spesielt i industri og landbruk. Systemet bør brukes til sikring av industrielle produksjonsarealer så vel som husdyrrom og drivhus, og anbefales også i kirker da med utlagte prøvepunkter (sniffere) for diskré installasjon. ASPECT kan leveres i et utall variasjoner for både konvensjonelle og adresserbare systemer, trådbaserte og trådløse. Modeller med høyere følsomhet eller andre spesialfunksjoner er også tilgjengelige. ASPECT modellnummer er generelt konstruert som følger: [familie] AE ### [valgfri suffiks] 'Familie' angir systemet den aktuelle modellen kommuniserer med (ROYAL, MAGNUM eller VOICE), men på konvensjonelle modeller (VOICE) utelates familienavnet, da disse kan brukes på andre ELOTEC systemer via spesielle grensesnitt. Bokstavene AE er felles kjennetegn for alle ASPECT-modeller (OEM-varianter kan avvike). Første posisjon i det tresifrede tallet viser hvor mange rørgater modellen kan tilkobles. ASPECT-modeller med midterste siffer 0 er designet for rørlengder inntil 50 m. Midterste siffer 1 angir maksimal rørlengde på 100 m. Siste siffer benyttes for å differensier mellom diverse andre varianter. En- eller to-bokstavs suffikser brukes så for å angi spesielle funksjoner samt språk for brukerinstruks på ASPECTs front. For eksempel vil en to-rørs ASPECT for 100 m rør, for tilkobling til MAGNUM 12 og med tysk front, bli kalt MAGNUM AE 211 de. En ett-rørs konvensjonell ASPECT for 50 m rør med engelsk front blir AE 101 uk IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 4

5 1.2. MONTERINGSINSTRUKS Les nøye gjennom denne manualen før monteringen starter. I manualen er enkelte avsnitt merket med. Disse er ment som anbefalinger for å lette monteringsarbeidet. Andre avsnitt er merket med. Disse instruksjonene må følges for å sikre at systemet fungerer som tenkt. Studer tegningene fra prosjektansvarlig og følg dem nøye. Autorisert prosjektør må godkjenne alle eventuelle avvik fra planen. Bruk kabel- og rørtyper som spesifisert. Rør, bend og skjøtemuffer må leveres av ELOTEC. ELOTEC kan også tilby signalkabel for trådbundne systemer. Annet installasjonsmateriell leveres av elektroinstallatør. Tilkobling til 230 V må utføres av autorisert elektriker, og i overensstemmelse med gjeldende regler og forskrifter. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 5

6 2. KABEL OG INSTALLASJONSMATERIELL 2.1. KABELTYPER - Kabler (hvis brukt) skal velges ut fra spesifikasjonene til systemet ASPECT brukes i. - Nødvendig tverrsnitt på kabelen avgjøres av det totale antall detektorer som er tilkoblet sløyfen, samt sløyfens totale lengde. Likeledes kan ledertverrsnitt begrense den maksimale lengden på sløyfekabelen eller antall detektorer som kan tilkobles. - Nasjonalt eller lokalt regelverk kan spesifisere minimumskrav til alarmkabel. I tøffe miljøer bør alle koblinger beskyttes mot korrosive stoffer. Bruk derfor kun godkjente Scotchlok (UY), Tel-Splice-AMP klemmer, eller tilsvarende klemmer som er innsatt med fett for å gi slik beskyttelse AVISOLERING AV KABLER Vær nøye ved avisolering, slik at lederne ikke brytes eller skades på annet vis, og at det ikke oppstår kortslutning mellom de ulike lederne i kabelen. Fjern kabelens ytterkappe i en lengde på ca. 10 cm. Spre de individuelle lederne i par, og avisoler en lengde på omtrent 0,5 cm. I tvinnet-parkabel, har alltid en av lederne i hvert par en felles farge, kalt grunnfargen som oftest hvit, sort eller rød. (I fig. 1 er grunnfargen hvit). For å skille mellom de ulike lederne med grunnfargen, se fargen på den andre lederen i paret. Tvinnet-parkabel (2-par) Fig. 1 Noter hvilket par / hvilken leder som er koblet til de ulike klemmene, slik at det er lett å danne seg en oversikt over koblingene senere. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 6

7 2.3. ASPIRASJONSRØR Generelt Luftprøver transporteres til deteksjonskammeret i ASPECT gjennom rørgater. ASPECT-systemer bruker rør med en ytre diameter på 25 mm og indre diameter på 22 mm. Rørgater må designes slik at luft kan trekkes inn fra hele det beskyttede området, med en responstid som ligger innenfor de spesifiserte grensene. EN54-20 setter denne grensen til 120 sekunder, men nasjonale eller lokale regelverk kan fastsette andre grenser. Slike regelverk kan også begrense tillatt rørlengde.. Rør leveres i 4 meters lengder som kuttes til ønsket lengde der dette er nødvendig. Skjøter i rørgate utføres med spesielle skjøtemuffer lim er ikke nødvendig. Hele røranlegget festes til vegger og tak med enkle braketter. Andre deler kan benyttes til spesielle bruksområder Oversikt rørdeler Følgende deler kan inngå i et rørsystem: 4 m lengder med 25 mm rør: PL 252 P - grå plast, standard pakke med 13 rør (52 m) PL grå plast, enkeltrør AL 250 aluminium, enkeltrør Skjøtemuffer: SK grå plast AL 250 S - aluminium 90 grader bend: BE grå plast AL 250 B - aluminium Festebraketter: CL enkel brakett, grå CL 250 W - enkel brakett for oppheng i wire, grå CL 251 W - 'S-krok' brakett for oppheng i wire, sort CL lukket brakett, romslig, hvit Endeplugg: EP 250 Spesialdeler: LK kondensflaske VF 250 com støv- og kondensfilter AU utblåsningskit GG cm gartnergren GG cm delgren SN 285 M - sniffer, fleksibel slange, plasthode, 75 cm SN 253 P - sniffer, fleksibel slange, plasthode, 300 cm SN 253 S - sniffer, fleksibel slange, stålhode, 300 cm KG kryss (kun spesielle applikasjoner) TG T-gren (kun spesielle applikasjoner) IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 7

8 Rørgatedesign Rørlengde Maksimal rørlengde avgjøres av maksimal responstid som spesifisert i regelverket. ASPECT-modeller med midterste siffer 0 er beregnet på rørgater inntil 50 m. Midterste siffer 1 angir maksimal rørlengde på 100 m. Minste tillatte rørlengde er 10 m. 100-meters rør bør primært benyttes i store åpne områder. Hvis en rørgate dekker mange rom, kan det ta for lang tid å sjekke hele det sikrede området for å finne nøyaktig brannsted. Fire rom bør anses som øvre grense Plassering av ASPECT og rørgater Temperatur og fuktighet må tas med i beregningen når plassering av ASPECT og rute for rørgate skal bestemmes. Hvis mulig skal rør alltid gå fra kalde rom og inn i varmere rom, for å minimere kondensering. Hvis varm luft suges inn i et kaldt rom, må man være ekstra påpasselig med kondensfilter. Påse at det er tilstrekkelig plass på hver side av ASPECT for montering av nødvendige filter og/eller kondensflasker. ASPECT bør ikke plasseres i kalde rom, med mindre innsugd luft også kommer fra kalde rom. Hvis varm luft suges inn i et rom med minusgrader, kan kondens fryse i rørgaten og tette røret. Rørgaten bør alltid løpe minst 2-3 m inne i rommet hvor ASPECT er montert før den føres inn i detektoren Innsugspunkter for luftprøver Hull for luftprøver må plasseres med omtanke. Det skal bores minst to hull i hvert beskyttede rom. Avstand fra kantene av det beskyttede området (vegger) til nærmeste hull skal ikke være mer enn 10 m. Hull skal ikke bores nærmere ventilasjonsvifter enn cm. Størrelse på hvert hull er en funksjon av total rørlengde og antall hull i rørgaten. Referer til tabellene i appendiksene for detaljer. Rørlengder under 30 m: Appendiks H Rørlengder mellom 31 og 50 m: Appendiks I Rørlengder over 50 m: Appendiks J Ved rørlengder over 30 m brukes åpen ende på rørgaten (indikeres på tegning som et 22 mm hull). Ved kortere rørlengder skal enden være tett. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 8

9 Montering av rør Forberedelser Inspiser den planlagte ruten for rørgaten. Identifiser hindre som krever spesiell oppmerksomhet eller omruting (vegger, dragere, ventilasjon o.l). Rørene må alltid monteres i henhold til planer laget av en autorisert prosjektør.. I flate tak kan rørene monteres direkte i taket. Hvis tversgående dragere er lavere enn 25 cm, kan røret festes til underkant av dragerne som vist på tegningen under. < 25 cm Ellers kan det være nødvendig å bore hull gjennom bjelkene, eller legge røret rundt bjelken i en U-form. I dette tilfellet skal områder mellom to bjelker anses som separate rom, og det skal bores to hull i hvert område. Under saltak må rørgaten monteres mellom 0,5 og 1 m under mønet som vist under. 100 cm 50 cm < 10 m IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 9

10 Montering Bor hull gjennom skillevegger der dette er nødvendig. Når rør tres gjennom vegger bør enden alltid tettes med en EP 250 endeplugg for å unngå at biter av isolasjon eller andre objekter kommer inn i røret. Fest braketter til vegger og tak langs ruten til rørgaten. Avstand mellom fester bør ikke overgå 1 m, og røret skal festes slik at skjøtene er stabile. I omgivelser med store temperaturendringer (for eksempel nær yttertak i fjøs, eller i drivhus), kan plasten i rørene utvides og trekke seg sammen. For å unngå at dette får skjøter til å glippe, brukes festebraketter som lar røret vandre. CL 255 eller braketter for wire er laget for dette formålet. Klem rørene fast i festebrakettene, og koble dem sammen med muffer og bend. Liming er ikke nødvendig muffer og bend er påført lim/tettemiddel innvendig. Pass på at skjøtene gjøres tette når rørgaten settes sammen. Det er viktig å presse rørendene godt inn i skjøtemuffene. Hvis dette ikke gjøres grundig, kan falsk luft suges inn gjennom skjøtene, noe som vil svekke ytelsen til systemet betraktelig Hullboring Bor hull i rørene som spesifisert i prosjektering. Hullene skal bores i underkant av rørgaten. Det anbefales å plassere dem litt til side for midten; kl. 5 eller 7, for å redusere sjansen for at eventuelle fremmedelementer blokkerer hullene. 5 7 Påse at diameter på hvert hull er nøyaktig som angitt på prosjekteringstegningene. Rens hullene etter boring pass på at ikke spon etter boringen blir igjen i røret. Hvis taket er spesielt høyt eller vanskelig tilgjengelig, kan det være en god idé å bore hullene før rørene festes i taket. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 10

11 Rørinnføring i ASPECT Venstre rørinngang er tilordnet område 1, høyre rørinngang (hvis brukt) er tilordnet område 2. Vennligst vær oppmerksom på at område 1 og 2 refererer til indikasjonene i front på ASPECT. Brannalarmsentralen kan tilordne disse til ulike soner. Påse at rørgater føres inn i korrekt inngang som beskrevet av autorisert prosjektør, for å unngå forvirring angående deteksjonsområde i en alarmsituasjon. Ved innføring i ASPECT skal rørgaten ikke føres rett ned fra taket og inn i detektoren med mindre miljøet med sikkerhet har lav luftfuktighet (som i kontorbygninger og lignende). Før rørene ned til side for ASPECT, på en slik måte at det gis rom for kondensflaske og/eller forfilter like før innføring. Minst ett kondensfilter skal monteres på hver rørgate. LK 501 eller VULCAN oppfyller dette kravet. Kondensfilter skal alltid monteres umiddelbart før røret entrer ASPECT, og i samme høyde som rørinngangen eller lavere. (Se fig.2) ASPECT med VULCAN og LK 500 Fig. 2 IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 11

12 Spesialapplikasjoner Drivhus I drivhus kan rørgaten henges på wire. I slike tilfeller strekkes en wire gjennom rommet, og rørene henges på denne med spesielle festebraketter (suffiks W ). Disse brakettene vil la rørene bevege seg noe langs wiren ved temperaturendringer, og sikrer derved at skjøtene forblir tette. I drivhus hvor skyggegardiner benyttes, må systemet være i stand til å detektere røyk både under og over gardinene som om det var to separate rom. Rør legges under skyggegardinene, med GG 256 gartnergrener (og eventuelle forlengere) stikkende opp mellom gardinene for deteksjon på oversiden. Når utlagte prøvepunkter (grener eller sniffere) benyttes, skal enden av rørgaten alltid være tett Skyggegardiner 2. Aspirasjonsrør 3. Hull 4. Gartnergren Hvis avstanden fra mønet til underkant av skyggegardinene er mer enn 2,2 m må det legges separate rørgater både over og under gardinene. I slike tilfeller brukes ingen grener. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 12

13 Fjærkre- og svinefjøs På grunn av de spesielle støv- og trykkforholdene i fjærkre- og svinefjøs, må visse spesielle tiltak tas for å sikre at systemet yter optimalt. Det anbefales å plassere ASPECT i et rom som tilstøter dyrerommet. Fordi ventilasjonssystemene som vanligvis brukes i slike dyrerom genererer et stort undertrykk, må utblåsningskitet AU 002 installeres med rør som leder inn i dyrerommet igjen for å utlikne trykkforskjell som ellers ville kunne påvirke luftstrømmen. Hvis ASPECT må plasseres inne i selve dyrerommet, skal et utblåsningskit med korte rør (0,5 m) installeres for å unngå at støv blir trukket inn i ASPECT gjennom utblåsningsporten på grunn av turbulens. På grunn av de store støvmengdene som vanligvis assosieres med fjærkre og svin, bør alltid VULCAN støv- og kondensfilter installeres når ASPECT brukes i fjærkre- eller grisefjøs. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 13

14 Kirker ASPECT er et tidligvarslingssystem som er svært godt egnet til sikring av kirker, og med bruk av sniffere er systemet også svært diskré. Rørgatene plasseres på kirkeloftet, og SN 285 sniffere monteres slik at prøvepunktet trekkes gjennom taket og inn i kirkerommet. Bare det støpte snifferhodet vil være synlig inne i kirken Tak 2. Aspirasjonsrør 3. Sniffer Sniffere kan også plasseres i takutstikk for å gi utvendig deteksjon. Når utlagte prøvepunkter (grener eller sniffere) benyttes, skal enden av rørgaten alltid være tett. T-grener eller kryss kan brukes for å splitte rørgaten og oppnå mer effektiv dekning av kirkerommet. Alle grener må ha likt lufttrykk og suge luft fra samme rom. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 14

15 3. MONTERING AV ASPECT 3.1. MONTERING Plassering av ASPECT skal være bestemt i prosjekteringsfasen. Montér ASPECT på angitt sted, og påse at det er nok plass rundt enheten. Hvis VULCAN støv- og kondensfilter skal benyttes, må det være tilstrekkelig plass på hver side av ASPECT til å montere dette. Anbefalt monteringshøyde er med ASPECTs nedre kant ca. 1,5 m over gulvet. Husk at det innvendige av ASPECT må være tilgjengelig for filterskifte. Det skal også være nok plass ovenfor ASPECT til å tillate korrekt innføring av rørgatene. ASPECT festes til veggen med fire skruer gjennom lett tilgjengelige utvendige festeører i topp og bunn. Da enheten er relativt tung (på grunn av blybatteriet), er det viktig at den festes godt til veggen ÅPNE ASPECT For å komme til innsiden av ASPECT, gjør som følger: Åpne bunndekselet ved å ta tak i fordypningene i overkant av lokket og dra frem og ned. 2. Nøkler for åpning av toppdeksel finnes på innsiden av bunndelens lokk. 3. Skyv nøklene inn som vist på bildet, og trykk dem så inn mot boksen for å løsne lokket. 4. Trekk toppdekselet fram og vipp det opp; døren kan nå åpnes for full tilgang KABELINNFØRING Alle nødvendige kabler tas inn i ASPECT gjennom nipler på toppen av enheten. Nettkabel bør føres gjennom nippel lengst til venstre, og sløyfekabler (hvis aktuelt) til høyre, for å gi enklest tilgang til klemmene. Husk å tette kabelinnføringen ordentlig når all kabling og kobling er utført. Kabelendene inne i ASPECT bør være ca. 20 cm. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 15

16 3.4. KOBLINGER Pass opp for elektrostatiske utladninger når det jobbes med CPU-kortet. For å unngå å skade følsomme elektroniske komponenter bør jordet armbånd alltid benyttes ved håndtering av elektronikk Sløyfetilkobling På trådbundne systemer skal sløyfekabel tilkobles først. Se appendiksene for detaljer. 12 V konvensjonelt system: Appendiks B 24 V konvensjonelt system: Appendiks C MAGNUM 25 adresserbart system: Appendiks D MAGNUM 12 adresserbart system: Appendiks E På trådbundne systemer hvor kabel er lagt mellom ulike bygninger må SURGE overspenningsbeskyttelse monteres 5-10 m før ASPECT. SURGE skal også monteres på sentralsiden av sløyfen. Bruk SURGE som en koblingsboks i overgangen mellom utvendig og innvendig kabel Trådløse systemer På ROYAL og SIGMA trådløse systemer skjer forbindelsen til sentral gjennom radiokommunikasjon, og ingen koblinger er nødvendige. Se de respektive systemmanualer for detaljer om oppsett av disse enhetene. Visse enheter kan kobles direkte til radioenheten. For en oversikt over disse koblingene, se appendiksene. ROYAL trådløst system: Appendiks F SIGMA trådløst system: Appendiks G Nettilkobling Nett og jording kobles til klemmene merket 230V AC på ASPECTs CPU-kort. (Se Appendiks A). Tilkoblingen må foretas av en autorisert elektriker. I henhold til EN (Europeisk norm for lavspenningsutstyr) skal utstyr som er fast tilkoblet ha en forankoblet topolt bryter med kontaktavstand på minst 3 mm. (Automatsikring fyller dette krav) Batteritilkobling Som siste trinn kobles batteriet til ved å plugge batteriledningen i kontakten på CPU-kortet (se Appendiks A). Ta vare på batteriet. Blybatterier kan skades ved dyputladning, så hvis et langvarig strømbrudd fører til at batteriet lades helt ut, bør det byttes. Hvis batteriet kobles fra vil også selvutladning kunne redusere batteriets kapasitet permanent hvis det ikke lades i løpet av 6-9 måneder. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 16

17 4. TILBEHØR 4.1. AU 002 UTBLÅSNINGSKIT Formål med utblåsningskitet ASPECT kan utstyres med et valgfritt utblåsningskit. AU 002 har tre hovedapplikasjoner: 1. Hvis ASPECT monteres i et rom med mye svevestøv, anbefales det å installere AU 002 med 0,5 m rør for å lede utblåsningsluft bort fra enheten. Ellers kan støv trekkes inn ASPECT på grunn av turbulens rundt utblåsningsporten. 2. Hvis det er store forskjeller i lufttrykk mellom området det suges luft fra og stedet hvor ASPECT er montert, må AU 002 benyttes for å lede utblåst luft tilbake til det sikrede området for å utligne trykkforskjellen. Fjærkrehus er et godt eksempel på dette. 3. Hvis ASPECT er montert i kontor eller lignende og suger luft fra dyrerom, kan utblåsningskitet brukes for å avlede uønsket lukt. Lengden på utblåsningsrør må regnes med i den totale rørlengden. Hvis det må benyttes spesielt lange utblåsningsrør, kan det være nødvendig å redusere lengden på rørgatene for å holde responstiden innenfor grensene. Som en tommelfingerregel skal utblåsningsrør ikke være lenger enn 4 m. AU 002 kan også monteres for å redusere støy fra ASPECT der viftelyden er ansett som forstyrrende (typisk kirker og kontormiljø) Montering og demontering av utblåsningskit Utblåsningskitet monteres enkelt uten verktøy. Sett kitet i sporet i utblåsningsporten som vist, og trykk det inn til det klikker på plass. 1 2 ASPECT med påmontert AU 002 utblåsningskit 3 1. Bunndeksel 2. AU 002 utblåsningskit 3. Nøkkel for frigjøring AU 002 har plass for to utblåsningsrør, og begge må kobles til. Hvis kitet må demonteres, kan en av nøklene lagret i bunndekselet brukes til å løsne festetappen som vist på bildet. AU 002 kan dermed enkelt trekkes ut av sporet. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 17

18 4.2. VULCAN STØV- OG KONDENSFILTER Formål med filteret VULCAN er designet for å trekke ut støv og kondens fra luftstrømmen før det kommer inn i ASPECT, og er tiltenkt områder med ekstreme støvmengder. VULCAN bør alltid installeres i fjærkrehus, og andre steder hvor det vurderes som nødvendig. VULCAN kombinerer et avansert støvfilter med kondensflaske, slik at LK 501 ikke er nødvendig når VULCAN benyttes. Støv- og kondensflaskene i VULCANs nedre del skal sjekkes og tømmes jevnlig Montering av filteret VULCAN skal monteres umiddelbart før rørinnføring i ASPECT som vist på fig. 3. ASPECT med VULCAN Fig. 3 Det er viktig at VULCAN jordes for å unngå oppbygning av statisk ladning som vil redusere ytelsen til filteret. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 18

19 5. PROSEDYRER FOR ALARM OG FEIL 5.1. BRANNALARM Rød LED i front på ASPECT indikerer hvilket område som er i brann. Sjekk alle rom som dekkes av indikert rørområde. Hvis ingen røyk er synlig må området inspiseres nøye. En ulmebrann trenger ikke være synlig for det blotte øyet før flammer blusser opp mye senere FILTERFEIL Generelt Når begge de gule LED-vinduene i front på ASPECT lyser fast, indikerer dette en filterfeil. Stopp viften for å sjekke det interne støvfilteret. (Viften stopper når døren åpnes og lys treffer fotosensoren på CPU-kortet). Sjekk at filterskuffen sitter ordentlig på plass. Sjekk status på rød og gul LED på CPU-kortet (mens viften går). For å få viften til å gå med åpen dør, må fotosensoren dekkes til. Se Appendiks A for plassering av lysdioder og fotosensor Rød LED lyser Luftstrømmen er for svak sjekk at vifta går. Hvis vifta går kan årsaken være tette rør. Bryt rørgaten ved kondensflaska og se om den røde LEDen slukker. Flowsensor kan være tett. Bruk følgende prosedyre for å rense sensor og slanger: - Koble slangene A og B fra flowsensor ved P2 og P1. - Blås gjennom begge slangene for å rense dem. - Koble en slangestubb til P1 og sug ren luft gjennom flowsensor. - Flytt slangestubben til P2 og sug ren luft gjennom flowsensor i motsatt retning. - Koble slangene A og B tilbake på flowsensor. Flowsensor med slanger Blås aldri inn i flowsensor. Våt pust vil skade sensitive komponenter! Det anbefales å bruke en stor sprøyte med munnstykke som passer slangene til å suge eller blåse luft gjennom systemet. Sprøyte med ekstra slange, SS 001, kan bestilles fra Elotec. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 19

20 Gul LED lyser Luftstrømmen er for høy. Årsaken kan være tette filter, brudd i rørgate eller løs filterskuff. Sjekk at de interne støvfiltrene er riktig montert. Bytt skitne filter hvis nødvendig (se 5.5). Sjekk at alle rør sitter godt sammen. Hvis ingen åpenbare feil oppdages, kan det være nødvendig med små justeringer av sensor. Kontakt servicepersonell JUMPERE / STRAPPER Se Appendiks A for plassering av jumpere. S1 På: Varsel om nettfeil gis etter to timer (standard) Av: Varsel om nettfeil gis umiddelbart S2 På: Alle feilmeldinger sendes (standard) Av: Alle feilmeldinger maskeres NB! Brukes kun unntaksvis! S3 På: Varsel om feil på månedlig filtervakttest Av: Varselmodus av VIKTIGE SJEKKPUNKTER - Nettlampen (grønn LED i front på ASPECT front) er PÅ. - Batteriet er tilkoblet. - Sjekk status på lysdioder på CPU-kortet. Bare den grønne dioden skal lyse når vifta går. Pass opp for elektrostatiske utladninger når det jobbes med CPU-kortet. For å unngå å skade følsomme elektroniske komponenter bør jordet armbånd alltid benyttes ved håndtering av elektronikk BYTTE AV FILTER Filterelementene leveres i en ramme som passer i spor i skuffeforstykket. For å skifte filter, åpne ASPECT og vent til vifta stopper. Når vifta står kan filterskuffen trekkes rett ut. Fjern gamle filtre fra forstykket ved hjelp av en skrutrekker som vist under, og skyv de nye filtrene på plass. Sett til slutt filterskuffen tilbake i ASPECT, pass på at skuffen er tett. Blå side på filteret skal vende mot midten. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 20

21 Appendiks A ASPECT CPU-kort N L1 230V AC T 200mAH INN UT INN UT 5 LDR1 S1 S2 S3 6 T 1A LD14 7 LD15 LD13 P Nettilkobling 2. Nettsikring, 200 ma 3. Sløyfetilkobling område 1 (kun konvensjonelle systemer) 4. Sløyfetilkobling område 2 (kun konvensjonelle systemer) 5. Fotosensor 6. Jumpere S1, S2, S3 7. Gul LED, luftstrømsindikator 8. Potensiometer 9. Rød LED, luftstrømsindikator 10. Grønn LED, driftsindikator 11. Batterisikring, 1 A 12. Batteritilkobling 13. Grønn LED, kondensvakt IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 21

22 Appendiks B Sløyfetilkobling på 12 V konvensjonelle systemer En 12 V konvensjonell sløyfe kan kobles direkte til klemmene på CPU-kortet Sløyfe inn 2. Sløyfe ut Konvensjonelle sløyfetilkoblinger er polaritetsuavhengige. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 22

23 Appendiks C Sløyfetilkobling på 24 V konvensjonelle systemer Tilkobling til en 24 V konvensjonell sløyfe må gjøres gjennom interfacekortet IA A IA B IA 424 IA Sløyfe inn 2. Sløyfe ut På figur A er begge områder på ASPECT koblet til én konvensjonell sone. Alarmsentralen vil ikke være i stand til å skille på hvilken rørgate som går i alarm. På figur B brukes et ekstra IA 424 for å koble de to områdene til separate soner. Konvensjonelle sløyfetilkoblinger er polaritetsuavhengige. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 23

24 Appendiks D Sløyfetilkobling på Magnum 25-system Sløyfen kobles til utvidelseskortet som sitter på ASPECTs hovedkort IN- +OUT C Sløyfe inn 2. Sløyfe ut 3. Adresseinnstilling 4. Tilkoblinger for utkoblingsbryter Hver enhet på et MAGNUM 25-system må ha en unik adresse. For ASPECT settes denne adressen ved hjelp av DIP-bryterne på utvidelseskortet. Adresser settes i binærform, med bryter 1 som least significant bit. Bryterne nummerert fra 1 til 7 representerer henholdsvis verdiene 1, 2, 4, 8, 16, 32, og 64; verdiene på brytere i posisjon PÅ summeres for å komme frem til enhetsadressen. Dette betyr at adressen vist i illustrasjonen over er = 42. Alle mulige adresser er opplistet på neste side. Husk at ASPECT alltid tar opp to adresser på sentralen adressen satt med DIP-bryterne (for område 1) og automatisk påfølgende adresse for område 2 selv om ASPECT bare har én rørgate. Bryter 8 er ikke i bruk, og bør stå i posisjon AV. En eller to utkoblingsbrytere kan kobles direkte til M25 ASPECT utvidelseskortet. En bryter tilkoblet mellom terminalene merket 1 og C kobler ut område 1, og en bryter mellom C og 2 kobler ut område 2 på ASPECT. Om begge områder skal kobles ut med bare én bryter, må terminalene 1 og 2 laskes, og bryteren tilkobles mellom de laskede terminalene og C. Vær oppmerksom på at aspirasjonsviften bare stopper dersom begge områder er utkoblet! IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 24

25 IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS

26 Appendiks E Sløyfetilkobling på Magnum 12-system Sløyfe kobles til interfacekortet montert i den sorte boksen på siden av ASPECT Adressehjul 2. Interne koblinger (må ikke endres) 3. Sløyfe inn 4. Sløyfe ut MAGNUM 12 sløyfetilkoblinger er polaritetsavhengige. Følg merking på kortet. Hver enkelt enhet i et MAGNUM 12-system må ha en unik adresse. På ASPECT settes denne adressen ved å vri de to adressehjulene til ønsket posisjon. Det første hjulet representerer tiere, justerbart fra 0 til 12, og det andre hjulet representerer enere, justerbart fra 0 til 9. Adresse 6 settes altså som 0 + 6, og adresse 105 som IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 26

27 Appendiks F Tilkoblinger på ROYAL radiointerface Disse tilkoblingene finnes i den sorte boksen på siden av ASPECT. 1 2 F2 F1 0V +12V LED- LED+ SL+ SL- SIR- SIR+ UTK UTK NC C FEIL FEIL BR.2 BR.2 BR.1 BR Power-strap pins kontakt for interne koblinger V forsyning V LED-utgang (indikasjon av utkobling) 5. Konvensjonell sløyfe, 1 KΩ EOL V sireneutgang, 4,7 KΩ EOL 7. Inngang for utkoblingsbryter 8. Programmeringskontakt Pass på korrekt polaritet. Følg merking på kortet. Hver enkelt enhet i et ROYAL-system må ha en unik adresse. På ASPECT settes denne adressen fra en håndholdt enhet koblet til programmeringskontakten. ROYAL-systemer leveres vanligvis forhåndsprogrammert. Se ROYAL programmeringshåndbok hvis nødvendig. Power-strappen er vist i aktiv posisjon. Ved å kortslutte pinnene deaktiveres radiokortet selv om ASPECT kjører Inntil 5 ELOTEC røyk- eller varmedetektorer (EO 003 / EV 004) kan tilkobles den konvensjonelle sløyfen. Den overvåkede sireneutgangen kan levere maksimum 500 ma til standard 12 V sirener / blitzlamper. En trådbundet utkoblingsbryter kan kobles direkte til klemmene UTK og LED på radiointerfacet. UTK tar imot signal fra knappen, og LED-utgangen gir indikasjon på at ASPECT er utkoblet. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 27

28 Appendiks G Tilkoblinger på SIGMA radiointerface Disse tilkoblingene finnes i den sorte boksen på siden av ASPECT V LED-utgang (indikasjon av utkobling) 2. Inngang for utkoblingsbryter V sireneutgang 4. Konvensjonell sløyfe, 1 KΩ EOL Pass på korrekt polaritet. Følg merking på kortet. Inntil 5 ELOTEC røyk- eller varmedetektorer (EO 003 / EV 004) kan tilkobles den konvensjonelle sløyfen. Sireneutgangen kan levere maksimum 150 ma til standard 12 V sirener / blitzlamper. En trådbundet utkoblingsbryter kan kobles direkte til klemmene UTK og LED på radiointerfacet. UTK tar imot signal fra knappen, og LED-utgangen gir indikasjon på at ASPECT er utkoblet. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 28

29 Appendiks H Hulltabell m Ved rørlengder under 30 m skal alle hull ha samme diameter. Diameteren bestemmes av totalt antall hull hull: 5 mm hull: 4 mm Det brukes alltid tett rørende ved rørlengder under 30 m. Det må være minst 10 hull i hver rørgate. Minste tillatte rørlengde er 10 m. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 29

30 Appendiks I Hulltabell m Rørlengde 32 m Rørlengde 36 m Antall hull = Antall hull = Diameter (mm) Diameter (mm) Diameter (mm) Diameter (mm) Faktisk rørlengde avrundes oppover til nærmeste tabell. Rørlengde 40 m Rørlengde 44 m Rørlengde 48 m Antall hull = Antall hull = Antall hull = Diameter (mm) Diameter (mm) Diameter (mm) Diameter (mm) Diameter (mm) Diameter (mm) Diameter (mm) Diameter (mm) Hull skal ikke være mer enn 5 meter fra hverandre. Siste hull er alltid rørgatens ende, angitt som 22 mm. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 30

31 Appendiks J Hulltabell > 50 m 100 m rør, 10 hull 80 m rør, 10 hull 65 m rør, 10 hull Avstand fra Aspect (m) Hulldiameter (mm) Avstand fra Aspect (m) Hulldiameter (mm) Avstand fra Aspect (m) Hulldiameter (mm) ,5 3 6, ,5 3 19, ,5 4 32, ,5 4 45, ,5 4 58, m rør, 12 hull 80 m rør, 12 hull 65 m rør, 12 hull Avstand fra Aspect (m) Hulldiameter (mm) Avstand fra Aspect (m) Hulldiameter (mm) Avstand fra Aspect (m) Hulldiameter (mm) 8, ,5 3 25, ,5 3 21,5 3 42, ,5 3 32,5 4 59, ,5 3 43,5 4 76, ,5 4 54,5 5 93, Siste hull er alltid rørgatens ende, angitt som 22 mm. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 31

32 IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 32

33 IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 33

34 IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 34

35 Advarsel / Ansvar Dersom utstyret brukes i strid med montasje/installasjonsveiledningen, til annet formål enn det som er angitt, tilkobles annet utstyr enn beskrevet i veiledningen eller tilkobles slikt utstyr på annen måte enn beskrevet, kan dette medføre skade på utstyret selv eller tilleggsutstyr, samt medføre at annen skade oppstår, herunder overoppheting, brann, eksplosjon, elektromagnetiske forstyrrelser m.v. Produsenten har ikke ansvar for noen som helst skade som oppstår i slikt tilfelle, herunder eventuell skade på tredjemanns eiendom. Kjøpers garantirettigheter og rettigheter ihht kjøpsloven bortfaller ved slik bruk. IMA Installasjonsveiledning ASPECT Elotec AS 35

36 Elotec AS Sentralbord: e-post: Industriveien S. 1 Telefaks: Web: N-7340 OPPDAL IMAÎ201Î002(Ä IMA

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG KONVENSJONELL BETJENINGSVEILEDNING Innholdsfortegnelse 1. VOICEPANEL...3 1.1 NORMAL DRIFT...3 1.2 BRANNALARM...3 1.2.1 Lokaliser brannstedet...4 1.2.2 Avstill lydsignal...4

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Røykvarsler Ei605 serien

Røykvarsler Ei605 serien B16477-R0-Ei605-U&C-NOR.QXD 6/11/08 12:49 PM Page 1 Røykvarsler Ei605 serien Model Nr. Utbyttbart batteri 10 års Lithium batteri (TY) Trådløs sammenkobling (RF) Kablet sammenkobling (C) Ei605 Ei605C Ei605CRF

Detaljer

PHONO*elektro-akustikk as

PHONO*elektro-akustikk as PHONO*elektro-akustikk as Prosjekterings og installasjonsveiledning 2-leder SCS-BUS dørtelefonsystemer med bilde Mulighet for stereo multiroms bakgunnsmusikk integrert i samme kabel. Revisjon 5, oppdatert

Detaljer

PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring.

PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as Post: Pb. 1020 Hoff / 0218 OSLO Besøk: Hoff terrasse

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1 Global orner M G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.047.01. DRU27092-361787---0613-1 INSTLLSJONSVEILEDNING Innhold 1. Innledning 2. E-erklæring

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Temahefte Brannalarmanlegg

Temahefte Brannalarmanlegg Temahefte Brannalarmanlegg Carsten S. Due Hvordan de fungerer Hvordan velge riktig detektor Hvordan unngå blindalarmer Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med Honeywell

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Instruksjonsbok K1 FeedRobot K1 FeedRobot 988700 K1 FeedRobot NO, utgave 2009-01 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K1 FeedRobot er bygget

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ MAXI 31, MAXI 32, MAXI 34-serien MAXI 38 og MAXI 40 Engbo MAXI kan tilpasses de fleste båtmodeller. Rev.6 2008-05-23 NS-EN ISO 9001:2000 FCC ID: R78-RC-01 R78-MCU-01 Innhold

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter Nødbelysning Det er mange måter å løse nødbelysningen i et bygg på. Denne brosjyren kan ses som en liten veiledning for å velge et egnet system. Den tar

Detaljer