Side 3 Side Loppemarked 3. september kl Elverum menighetsblad nr. 4. August 2011 Årgang 86

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 3 Side 6-14. Loppemarked 3. september kl. 11.00-15.00. Elverum menighetsblad nr. 4. August 2011 Årgang 86"

Transkript

1 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side 1 Elverum menighetsblad nr. 4 August 2011 Årgang 86 Side 3 Side 6-14 Loppemarked 3. september kl

2 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side 2 Elverum på valgtoppen Når kirkevalget holdes parallelt med kommune- og fylkestingsvalget 11. og 12. september knytter det seg ekstra spenning til valgdeltakelsen. Ved sist valg var det ingen andre menigheter i Hedmark og Oppland som hadde så mange avgitte stemmer som Elverum! Vi var nummer sju i landet! Det store fokuset på Kirkevalget må sees i sammenheng med demokratireformen i Den norske kirke. Stortinget arbeider med endringer i grunnloven som berører statskirkeordningen. I Norge har viktige kirkelige beslutninger blitt fattet gjennom det politiske demokratiet. Vi er vant til at vår deltakelse i politiske valg også langt på vei har ivaretatt våre interesser for folkekirka. Gradvis har kirkas egne organer fått delegert mer og mer myndighet. Det er derfor avgjørende at menighetsråd og Kirkemøtet har demokratisk legitimitet og at det kirkelige demokrati gjenspeiler folket den representerer. Det kan synes meningsløst å stemme ved et valg hvor det bare foreligger en liste og hvor mange av kandidatene kanskje er ukjente. I et hvert demokrati er det viktig å få valgt de beste representantene men det avgjørende er at folk benytter seg av stemmeretten og har mulighet for å påvirke. Fra en valgprosent på kun 4%, hadde man ved siste kirkevalg en merkbar økning i deltakelsen til 13,1 % på landsbasis. Det er byene som drar valgoppslutningen ned i mange små sokn er valgdeltakelsen på godt over 30%. Selv om Elverum sokn var i valgtoppen i Norge, var stemmeprosenten likevel bare på 11,7 % - det er for dårlig. Min utfordring til bygdene er å være den første menigheten i Elverum som passerer 50% valgdeltakelse. For Elverum by må det være et mål å toppe statistikken for flest avgitte stemmer i Norge. Stemmerettsalderen ved kirkevalget er 15 år. Bruk stemmeretten! Å velge livet og det gode Gud gav Moses de ti bud nedrisset på steintavler, og da han hadde gjort det, sa han til Moses: «Nå er ikke budene på andre siden av havet, eller langt oppe skyene, fjerne og uforståelige». Nå hadde ikke Israelsfolket noen unnskyldning hvis de gjorde noe galt. «Jeg har lagt frem for deg livet og det gode, og døden og det vonde», sa Gud til Moses. «Livet og det gode» var å følge Guds bud. «Døden og det vonde» - ja hva var det? For 3000 år siden, da denne historien ble til, tenkte nok menneskene om seg selv, slik som vi gjør om oss selv, at vi har valg. Vi kan velge hvordan vi vil leve og hvordan vi vil oppføre oss. Men for 3000 år siden tenkte de nok også at døden og det vonde var Guds straff hvis noen valgte feil. Moses trodde det. Men vi vet noe annet. Ole Kristian Bonden Jeg er mamma for 2 søte små. Jeg vil vise dem livet og det gode. Slik at de selv velger det. Og så vil jeg så gjerne skåne dem for døden og det vonde. Men kan jeg få til det? Og skal jeg det? I sommer, den 22. juli, fikk hele Norge se døden og det vonde. Det er nesten ikke til å ta innover seg. Det er umulig at noe sånt kunne skje. Men det skjedde. Og min 5-åring fikk med seg at hele Norge var i sorg og i sjokk. Så jeg måtte fortelle ham om hvorfor. Jeg kunne ikke verne ham fra å se døden og det vonde. Men vi, og han, har også sett livet og det gode, i tiden etter. AUF-ungdommenes, hele Norges, svar på det grusomme var kjærlighet. Varme, omtanke, demokrati, fellesskap. De valgte det livet og det gode. Vi alle valgte det. 5-åringen har også sett det. Vært Kirkebakken utgis av menighetsrådene i Elverum. Kirkebakken kommer ut med 6 nummer pr. år. Ansvarlig redaktør: Ole Kristian Bonden Redaksjonen: Anja Terjesen Redaksjonens adresse, Regnskap og annonser, Distribusjon utenfor Elverum: Kirkekontoret. Postboks 201, 2402 Elverum. Telefon Bankgiro: Layout og trykk: Elverum Trykk AS Frist for stoff og bilder neste nummer: 19. oktober Forsidefoto: Illustrasjonsfoto med å vise det, gått i fakkeltog, båret rose. Gud er som en Far. Eller som en mamma. Gud viser oss livet og det gode, og vil at vi skal velge det. Alt godt, og bare godt, kommer fra Gud. Det vet vi, etter at Jesus gikk rundt på jorden som menneske og viste oss det. Det handler ikke lengre om belønning eller straff. Gud sender oss ikke vonde ting når vi trår feil. Det gode i verden har mening, det vonde er meningsløst. Vi kan velge det gode, og slik fremme livet. Det er ikke alltid lett. Men vi har retningslinjer. Vi har Jesus som forbilde. Vi har himmelen over oss og i oss. Vi har alle muligheter. Og vi har sjansen til å prøve, igjen og igjen. La oss fortsette å velge livet og det gode. Marit Stenrud-Buflod 2 Kirkebakken nr. 4 / 2011

3 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side 3 - Jeg har sett hva kirka betyr! Det sier Arne Johan Sigstad. Etter seks år som leder av menighetsrådet i Elverum overlater han roret til nye krefter. Sigstad fikk flest stemmer ved valget for både seks og to år siden, og da rådet konstituerte seg brukte de stemmemassene som argument for lederrollen. - Dermed havnet jeg som leder etter begge valgene, og jeg er jo glad for tilliten, sier Sigstad. Men nå stiller han ikke til gjenvalg i høst. - Alt til sin tid, og nå føler jeg at det både for min egen og for andres skyld er greit å slippe til nye koster, smiler Sigstad. Lærerikt Sigstad forteller at han har hatt noen lærerike år som leder av menighetsrådet i Elverum. Etter 40 år innen politiet, og nå som lensmann i Grue forteller Sigstad at han lenge har sett at kirka er en viktig institusjon i samfunnet. Han sier at han derfor var svært motivert for å bidra i menighetsrådet. - Jeg så det etter Åsta-ulykka, og vi ser det nå igjen. Når samfunnet ikke lengre går på skinner, da ser vi virkelig hva kirka betyr for oss, sier en samfunnsengasjert menighetsrådsleder. Sigstad forteller at han blir spurt om man må være en flittig kirkegjenger for å stille til valg i menighetsrådet. - Da svarer jeg at det er opp til enhver selv. Personlig er jeg vel som folk flest, sier Sigstad. Han forteller at han har en grunntro fra barnsben av som han har fått bekreftet viktigheten av, både gjennom jobben i politiet, men også som privatperson. Folkekirke Sigstad forteller at han har vært opptatt av å alminneliggjøre kirka. - Jeg mener at det er viktig at kirka har en lav terskel og er en inkluderende institusjon, det har jeg hele tiden hatt med meg som leder i rådet. Man skal føle tilhørighet og trygghet når man går inn i det gode rom, sier Sigstad. Videre forteller han at det har vært overraskende hvor mange saker et menighetsråd faktisk håndterer. - Administrasjonene er svært behjelpelig, så det er ikke avskrekkende, det viser mer at det er betydningsfullt å sitte i menighetsrådet, sier Sigstad. Han vil ikke komme med anbefalinger til kommende råd, men han ser helt klart at kirkehus-saken kan bli en het og spennende potet for kommende menighetsråd. - Jeg har lyst til å takke sokneprest og hele kirkekontoret, felles- og menighetsråd, det har vært en glede å samarbeide med alle, avslutter Sigstad. Lørdag 3. september fra er det igjen tid for Elverum menighet sitt årlige loppemarked. Vi har samlet inn lopper av alle slag og håper på godt vær, mye folk og god omsetning. Velkommen innom Fjeldmoravegen 1, Elverum kirkekontor/generalgården. Arr. Elverum menighet Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen Loppemarked i Generalgården Vi selger lopper, kaffe og vafler! Kirkebakken nr. 4 /

4 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side 4 Kirka er en viktig kulturarena Å klappe i kirka var «strengt forbudt», ja, faktisk ikke for så mange år tilbake i tid. Men den tida er definitivt forbi, heldigvis mener Ann Kristin Sagen Myrer og Rune Holme. De vil ha mer kultur og klapp i kirka. En undersøkelse Stiftelsen Kirkeforskning har gjort konkluderer med at kirka er den kulturarenaen som har vokst mest de siste fem åra. Kirka er på andreplass når det gjelder hvilke lokale kulturbygg som blir mest brukt til konserter og kulturarrangementer, bare slått av samfunnshusene. - Det finnes jo ingen bygg som kan måle seg med kirkene i forhold til atmosfære, og det er bra at kirka tar på alvor at det er et fremragende kulturhus, samstemmer Ann Kristin Sagen Myrer, leder for Kirkefestspillene i Elverum, og Rune Holme, kulturrådgiver i Hamar bispedømme. Kulturrådgivere i kirka Trond Giske etablerte 11 kulturrådgivere i Den norske kirke i 2009, men Holme startet i jobben i Hamar for vel ett år siden. Han er utdannet og jobbet tidligere som klassisk gitarmusiker. Etter ulike jobber i kulturlivet har han nå havnet innen kirka. - Kirka vokser som en kulturformidler og er kanskje en av de største, derfor er dette en utrolig spennende jobb, sier Holme. Han brenner for at kirkene skal brukes til ulike kulturelle utrykk, og det er han ikke alene om. Kordame i Våler kantori og mangeårig kjent kulturpersonlighet og kirkemedarbeider Ann Kristin Sagen Myrer ivrer etter å bruke kirkerommene i Elverum i enda større grad til kulturformidling. - Jeg ser nesten ingen grenser for hva kirka kan romme, sier Myrer. Mangler penger Kulturmedarbeiderne savner derimot midler for å arrangere flere kulturarrangementer. - 44% av kulturrådsmidlene går til Oslo, bare 0.9% til Hedmark, jeg syns det er alvorlig, sier Holme. - Det gir lite forutsigbarhet for oss, og jeg vil si at de lokale stortingspolitikerne våre har sviktet oss i kultursaken, sier Myrer. Derimot vil hun rose næringslivet i Elverums-området, som bidro med sponsormidler under Kirkefestspillene. - Det er tydelig at næringslivet er positive til kultur i kirka vår, og det er vi svært glade for, sier Myrer. - Det er jo pionerarbeid, for vi har lite tradisjoner for å skaffe sponsormidler til kulturformidling i kirka, sier Holme. 4 Kirkebakken nr. 4 / 2011

5 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side 5 Julekonserter velkomne Begge kulturarbeiderne ønsker julekonsertene varmt velkommen i kirkene våre. Derimot er de mer skeptiske til at svært lite av inntektene ved slike konserter havner på lokale hender. - Grue menighet i Solør har gjort en super jobb. De arrangerer julekonsertene selv, og i fjor solgte de 900 billetter på kort tid, og det meste av midlene kom lokalmiljøet til gode, sier Holme. Det er menighetsrådene i samarbeid med organistene som tar avgjørelser for hva som skal skje av kulturaktivitet i kirkene. Mange menighetsråd velger å leie ut kirkene for en rimelig penge til artister på juleturné, framfor å være arrangør selv. Holmes jobb er blant annet å gi råd til menighetsrådene. - Initiativet må komme lokalt, men jeg gir gjerne praktiske råd angående kulturarrangementer, sier Holme. Ønsker seg flere Kulturrådgiveren sier at kulturmeldinga for Den norske kirke, «Kunsten å være kirke», satser spesielt på musikk, dans, drama, film, litteratur, ordkunst og arkitektur. Holme forteller at de fleste profesjonelle musikerne i Hedmark og Oppland i stor grad er tilknyttet kirka, men han kunne ha ønsket seg flere kulturfrilansere i Innlandet. - Dessverre har vi et relativt lite profesjonelt kulturmiljø innenfor Hedmark og Oppland, mange flytter nok dessverre bort også, sier Holme. Likevel, gjennom det siste året har Holme sett at mange menigheter er særs aktive på kulturfronten. Myrer gleder seg over de lokale musikerne og kulturformidlerne området har. - Jeg syns at vi i Elverum jobber godt med kultur i kirka. Organistene driver utstrakt korvirksomhet, vi har Kirkefestspill, i tillegg arrangeres det rundt 15 konserter i året. Det jobbes også iherdig med Kulturkirken Hernes, sier Myrer. Hun ser fram til en ny høst og førjul med mye kultur i kirkerommene i Elverum. - Det er vårt ansvar å gi folk det de vil ha, men ikke minst også gi de det de ikke vet at de vil ha, smiler Myrer. Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen KONSERTER Lørdag 3. september kl Elverum kirke: Orgelklang 12 med organist Vikjord Søndag 4. september kl Elverum kirke: Espen Berg solo piano Lørdag 17. september kl Elverum kirke: Orgelbrus! med organist Ulvedalen Søndag 25. september kl Elverum kirke: Allsangkveld med Bonden og Våge. Lørdag 1. oktober kl Elverum kirke: Orgelklang 12 Lørdag 22. oktober kl Elverum kirke: Orgelbrus! med organist Guy Poupart Søndag 23. oktober kl Hernes kirke: Aftensang med Cantate Domino Søndag 30. oktober kl Elverum kirke: Allsangkveld med Bonden og Våge. Jazz-konsert med Espen Berg ved flygelet Søndag 4/9 kl Espen Berg er Hamargutt og sønn av ikke ukjente Øyvind Å. Berg, som er en mye benyttet pianist i vårt område. Espen har sin base i Trondheim. Hans karriere spenner fra å spille i diverse Jazz ensembler til å være fast akkompagnatør for Sissel Kyrkjebø. Ved denne konserten får vi høre Espen helt alene i en konsert bestående av improvisert musikk. Konseptet er inspirert av Keith Jarrets berømte solokonserter, men vil fremfor alt formidle Espens personlige estetikk. En spesiell kveld i Elverum kirke! Kirkebakken nr. 4 /

6 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side 6 Her kan du stemme under valgdagene: Sokn Krets Stemmested søndag 11/9 mandag 12/9 Elverum Leiret Elverumshallen Vestad Vestad skole Sundsvoll Langenga forsamlingslokale Torgerstuen Hesteskoen forsamlingslokale Hernes Hernes Lokale Norvang Heradsbygd Lillemoen Heradstun Melåsberget Jømnvang Bjølset Bjølset grendehus Hagen Vestsiden grendehus Sørskogbygda Siljuberget Lokale Høyvang Kynnberget Kynnberget grendehus Sørskogbygda Sørskogbygda samfunnshus Nordskogbygda Kirkeby Kirkeby skole Bergheim Bergheim skolehus Julusmoen Julusmoen forsamlingslokale Menighetsrådets hovedansvar er å vedta strategier og organisere aktiviteter knyttet til: - Diakoni - Kirkemusikk - Lokalt gudstjenesteliv - Kirkelig undervisning Du kan forhåndstemme ved Elverum kirkekontor til og med fredag 9. september! Ved utskriving av manntall og valgkort er det skjedd et ombytte mellom valgkretsene Torgerstuen og Vestad. Men dere som hører til Vestad krets kan stemme på Vestad skole som tidligere, mens dere som hører til Torgerstuen krets, kan stemme på Hesteskoen forsamlingslokale. 6 Kirkebakken nr. 4 / 2011 Ta med valgkortet, og bruk din stemmerett!

7 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side 7 Kirkebakken nr. 4 /

8 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side 8 Kandidater til Elverum menighetsråd 1. Navn: Kjersti Drtina Øversveen, Alder: 46 år Grønnmyrvegen Lærer 2.Navn: Trond Nerberg Alder: 61 år Solørvegen Miljøterapaut 3. Navn: Wenche Korsmo Engebretsen Alder: 54 år Fiolvegen Banksjef, DnB NOR 4. Navn: Peter Wilhelmsson Alder: 40 år Sven Morens Veg Bataljonsprest 5. Navn: Anne Berit Helgeby Alder: 54 år Bjørnebærvegen Sosionom 6. Navn: Randi Lotsberg Alder: 63 år Per Sivles Veg Pensjonist 7. Navn: Anders Østerberg Johnsen Alder: 41 år Linneavegen Styrer i barnehage 8. Navn: Line Kathrine Lund Alder: 37 år Åsmund Sveens Veg Barnelege 9. Navn: Nils Storberget Alder: 55 år St. Torleivs Veg Skogingeniør 10. Navn: Marit Ingeborg Riise Midtun, Alder: 57 år Portvegen Lærer 11. Navn: Bente Sjøvik Roen Alder: 38 år Stavåssvingen Daglig Leder Evas Støttesenter 12. Navn: Lene Merete Bakkedal Alder: 34 år Mogopvegen Lærer 13. Navn: Frank W. Heiertz Alder: 40 år, Hummeldalsvegen Sivilarkitekt 8 Kirkebakken nr. 4 / Navn: Randi Stensløkken Moen Alder: 57 år Daglig Leder Frivilligsentralen 15. Navn: Per Risberg Alder: 74 år, Grønlivegen Pensjonist 16. Navn: Ragnhild Kvale Thoresen Alder: 73 år Grønlivegen Pensjonist

9 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side Navn: Ellen Storberget, Alder: 46 år Gamle Trysilveg Miljøterapeut - Flykningetjenesten 18. Navn: Anne-Karin Engebretsen Alder: 41 år Kløvervegen Omsorgsarbeider For Elverum menighetsråd skal det velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kandidater til Heradsbygd menighetsråd 1. Navn: Jan Fredrik Bronken Alder: 24 år Solørvegen 2. Navn: Iren Rønningstad Sørlie Alder: 53 år Skolegutua Finansrådgiver - Bank 3. Navn: Torkel Solberg Alder: 39 år Skjefstadvegen Bonde 4. Navn: Mette Berg Alder: 46 år Solørvegen Omsorgsarbeider 5. Navn: Tom Skjefstad Alder: 62 år Pensjonist 6. Navn: Mona Østerud Alder: 49 år Solørvegen 7. Navn: Irene Zarita Morgan Alder: 29 år Nøtåsvegen Spesialpedagog 8. Navn: Bjørg Nybakk Alder: 65 år Furuknappen Pensjonist 9. Navn: Karsten Braanaas Alder: 43 år Murud Gårdbruker 10. Navn: Marte Pedersen Alder: 25 år Nøtåsvegen Jobber i barnehage 11. Navn: Kai Tidemann Alder: 62 år Solørvegen Regionsleder For Heradsbygd menighetsråd skal det velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kirkebakken nr. 4 /

10 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 10 Kandidater til Sørskogbydga menighetsråd 1. Navn: Svanhild Petra Husa Alder: 64 år Slåttsvevegen Uføretrygded 2. Navn: Bente Rasch Alder: 51 år Øvre Sætreveg Butikk 3. Navn: Ivar Leidulf Thomassen Alder: 49 år Sørskogbygdvegen Fjellsikrer 4. Navn: Karin Brænden Nersveen Alder: 56 år Sykepleier 5. Navn: Anne Beate Moe Alder: 42 år Sørskogbygdvegen Butikk 6. Navn: Espen Dellerud Alder: 36 år Likvernvegen Kokk 7. Navn: Liv Husa Alder: 36 år Hjelpepleier 8. Navn: Hege Håberget Alder: 37 år Langholsvegen Butikk 9. Navn: Vegard Gundersen Alder: 48 år Øvre Sætreveg Serviceleder 10. Navn: Ragnhild Furuåsen Alder: 40 år Renholder 11. Navn: Solvår Østbye Alder: 60 år Likvernvegen Uføretrygded For Sørskogbygda menighetsråd skal det velges 4 medlemmer og 5 varamedlemmer. 10 Kirkebakken nr. 4 / 2011

11 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 11 Kandidater til Hernes menighetsråd 1. Navn: Berit Nyberget Øyen, Alder: 52 år Gammelvegen Sekretær 2. Navn: Steffen Magnor Alder: 31 år Horndalsvegen Underbrannmester 3. Navn: Ingunn Knippa Vestad Alder: 33 år Barnehjemsgutua Bankfunksjonær 4. Navn: Tore Hagen Alder: 35 år Knippgrenda Jobber i avis 5. Navn: Aud Lehren Lien Alder: 72 år Hernesvegen Pensjonist 6. Navn: Arne Hornsletten Alder: 57 år Hernesvegen Lagersjef 7. Navn: Oddny Margrethe Langdalen Alder: 62 år Sagene Ring Hjelpepleier 8. Navn: Anne Berit Halberg Nunez Alder: 41 år Gammelvegen Butikk 9. Navn: Cato Loftet Alder: 40 år Slåttrønningen Snekker 10. Navn: Snefrid Evelyn Reutz-Håkenstad Alder: 54 år Hernesvegen Musikkpedagog 11. Navn: Bente Regnåsen Alder: 42 år Sagene Ring Lærer 12. Navn: Geie Arne Linderud Alder: 41 år Hovinvegen Testleder 13. Navn: Tove Berg Alder: 49 år, Gammelvegen Spesialsykepleier 14. Navn: Mette Nygård Alder: 64 år Barnehjemsgutua Pensjonist For Hernes menighetsråd skal det velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kirkebakken nr. 4 /

12 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 12 Kandidater til Nordskogbygda menighetsråd 1. Navn: Stig-Erik Vold Alder: 31 år Nordskogbygdvegen 2. Navn: Randi Bakken Alder: 50 år Styggbergsvegen Renholdsoperatør 3. Navn: Ove Uthushagen Alder: 55 år Nordskogbygdvegen 4. Navn: Kirsten Næss Alder: 38 år Løvhaugvegen Agronom 5.Navn: Kent Maurstad Alder: 50 år Rismyrbakken Radiograf 6. Navn: Karin Helne Hansen Alder: 49 år Klingenbergvegen 7. Navn: Knut Erik Sveen Alder: 47 år Linnerudvegen Sjåfør 8. Navn: Marthe Nordlie Alder: 36 år Søndre Bergeberget 9. Navn: Frode Rundberget Alder: 42 år Rismyrbakken Vedlikeholdssjef 10. Navn: Tor Inge Gustavsen Alder: 38 år Julusdalsvegen 11. Navn: Evy Høiby Alder: 34 år Nordskogbygdvegen For Nordskogbygda menighetsråd skal det velges 4 medlemmer og 5 varamedlemmer. Den kirkelige myndighet på lokalplanet er representert ved menighetsrådet og fellesrådet. Virksomhetsansvar og forvaltningsansvaret er delt på disse to organene. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet. Menighetsrådet forvalter innsamlede midler og avgjør hvordan disse brukes. Rådet medvirker ved utnevning og tilsetting i kirkelige embeter og stiller. Menighetsrådet peker ut representant til kirkelig fellesråd som har forvaltningsansvar for bygninger og personell. Fellesrådets økonomi er hovedsakelig basert på overføringer fra stat og kommune. 12 Kirkebakken nr. 4 / 2011

13 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 13 For informasjon om kandidatene se Kirkebakken nr. 4 /

14 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side Kirkebakken nr. 4 / 2011

15 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 15 Elverum Kirkelige fellesråd Stilling ledig Elverum kirkelige fellesråd lyser ut stillingen som Kirkeverge daglig leder Kirkevergen er daglig leder for rådets administrative, operative og strategiske oppgaver. Stillingen er en utfordrende og sentral lederstilling. En av kirkevergens viktigste oppgaver er å fronte kirkens interesser overfor byens politikere og befolkningen. Vi tilbyr trivelige arbeidsforhold i et felles, samordnet kirkekontor i Generalgården i Elverum sentrum, hvor det for tiden er 14 kontorplasser. Den lokale kirkeorganisasjonen har totalt 26 ansatte. I tillegg kommer et stort antall frivillige som bidrar på ulike områder. Driftsbudsjettet i 2011 er på i alt 13 mill. kr. På investeringssiden arbeides det med planer og budsjettinnspill for konkrete utfordringer på 4 kirkegårder. Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke. Søknadsfrist: 16. september. Elektronisk søknadsskjema finnes på egen link i fulltekstversjonen av annonsen på under Hamar Bispedømme/Ledige stillinger i fellesrådene. Nærmere opplysninger om stillingen gis av fellesrådets leder Jon Simon Høye, tlf eller kirkeverge Jon Veflingstad, tlf Fullstendig utlysningstekst: www. nav.no. Flere opplysninger om kirken i Elverum finnes på: Opplysninger om Elverum som bostedskommune finnes på: Misjonsmøter Leirets misjonsforening 5. september hos Gunvor Rustad, Trondheimsveien oktober hos Brita Pettersen, Syrenveien november hos Turid Engen, Rudolf Raschs vei 21 Møtene starter kl Kirkebakken nr. 4 /

16 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 16 Støtt våre annonsører - de støtter oss! Advokater: Bensin & Rekvisita Dagligvare Elektromarked Advokat Jostein Løken Postboks St. Olavs gt 10A Tlf.: Statoil Service Elverum Bakketungt. 2 Tlf.: Spar Søbakken A.&K. Nilsen AS Søbakkvn. 2 - Tlf.: Trygve Bekk AS Storgt. 17 Tlf.: Advokat Jonny Holen Postboks St. Olavs gt. 2 Tlf.: Advokat Per Åge Borg Storgt. 15 Elverum - Storvn. 21 Trysil Mob.: Agentur Bank: Advokat Andrew Sims Postboks 111, St. Olavs gt. 10A Tlf Siw`s agentur Øvre Sæ trevei Sørskogbygda Tlf.: Nordea Storgt 21 Tlf.: Bilsalg/verksteder Elverum Sport Bilsalg AS Svartbekkvn. 31 Tlf.: Elverum Auto Bilsalg AS Meierig. 3-5 Tlf.: Sulland Elverum AS Svartbekkvn. 51 Tlf.: Blomsterforretninger Elverum Blomster Vikan Storgt. 16 Tlf.: Marihøna Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Blomsterhjørnet Gml. Trysilvn. 3 Tlf.: Rema 1000 Prestmyrbakken Tlf.: Meny Elverum Kremmertorget, Kirkevn. 4, 2406 Elverum Tlf.: Faks Kiwi Fjeldset Kirkevegen Tlf.: Dame/herre/barnekonfeksjon Kvisgaard Kremmertorget Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Eiendomsmegler Eiendom Mona Bjerke Kirkestua Storgata 32, 2405 Elverum Tlf.: Elkjøp Stormarked Elverum AS Lundgaardv. 17 Tlf.: Engros - byggvarer Fotograf Tor Løkken AS Vestsivn. 67 Tlf.: Fotograf Martin Grønvold Bøe Tlf.: Studio Westjordet Sandbakken 21 Tlf.: Gravmonumenter Mjøsa Natursten ANS Brugt. 26, 2321 Hamar Tlf.: DnB Storgt. 17 Tlf.: Sparebanken Hedmark Storgt. 26 Tlf.: Begravelsesbyrå er Elverum Begravelsesbyrå St. Olavsgt. 8, Elsmo Dahl Tlf.: Blikk- og kobberslager Elverum Blikkenslagerverksted Svartbekkvn. 61 Tlf.: Byggevarer Maxbo Elverum Grindalsvegen 7 Tlf.: YC Eiendom AS Dammenvn. 2 Tlf.: Lunkegården Storgata 7 Tlf Elektriske installasjoner/artikler Svensgaard Installasjon AS Svartbekkvn. 20 Tlf.: El-montasje Elverum AS Elvarheimgt. 14 Tlf.: Gravemaskin Geir Danielsen Gravemaskindrift 2415 Heradsbygd Tlf Hud-fotterapi Møre Gravmonumenter AS 6490 Eide Tlf.: Solveig s hud- og fotklinikk Helsetorget - Mart'nsenteret Tlf.: Fordypning innen diabetes. 16 Kirkebakken nr. 4 / 2011

17 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 17 Støtt våre annonsører - de støtter oss! Legemiddel Nycomed Pharma AS Solbæ rvn.5 Tlf.: Regnskap Lien Regnskapskontor Gaupevn. 24 Tlf.: Spisesteder/catering/- overnatting Elgstua Trondheimsvn. 9 Tlf.: Sveising Skjæ rbekk Sveis og Montasje Julusdalsvegen Hernes Tlf Lås og sikring Lås & Sikring AS Svartbekkvegen 85 A 2411 Elverum Tlf / Fax Optikere Elverum Optiske Synsam Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Parfymerier Thv. Silkebæ kken AS Storgata 23 Tlf: Elverum Parfymeri A/S Kremmertorget - Mart'nsenteret Tlf.: Revisjon og rå dgivning ERGO revisjon & rådgivning as Gml. Trysilvn. 4 Tlf.: Rørleggere Hagen rørlegger og varmeservice AS 2415 Heradsbygd Tlf Skogbruk Statskog Glomma AS Fredensvoldvn. 2, 2401 Elverum Tlf Snekker/Byggherre Harviken Bygg AS Tlf Sportsbutikker Forstmann Norsk Skogmuseum Tlf.: Intersport Kremmertorget AS Kremmertorget Tlf.: Rune Oppberget Sykkel & Service 2415 Heradsbygd Tlf.: Sport/hage/fritid/hytteutstyr Sykkel og Motor Elverum AS Vestsivn. 67 Tlf Tannleger Trykkeri Verksteder Tannlege Trond Sjølien Spesialist i kjeveortopedi Grindalsvn. 3 Tlf.: Elverum Trykk AS Grindalsvn. 10 Tlf.: Jømna Caranvanverksted og deler AS 2416 JØMNA Tlf: Kirka i Elverum ønsker å bidra med å styrke omsorgsarbeidet i kommunen vår. Derfor satser vi på diakoniarbeid inn mot ulike aldersgrupper, fra middagstilbud til skoleelver til besøkstjeneste for eldre. Mange frivillige deltar i arbeidet, men vi er helt avhengig av den økonomiske støtten utenfra. Flere virksomheter i lokalsamfunnet støtter opp om arbeidet. Takk for hjelpen slik at vi kan hjelpe. Disse støtter diakoniarbeidet i Elverum: Ønsker dere å støtte diakoniarbeidet økonomisk ta kontakt med kirkeverge Jon Veflingstad, tlf

18 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 18 GUDSTJENESTER Søndag 11. september Elverum kirke Lappegard. Våge. Hernes kirke Konf.presentasjon. Hummelvoll. Enget. Sørskogbygda kirke Konf.presentasjon. Stenrud-Buflod. Antonsen. Søndag 18. september Elverum kirke Konf.presentasjon. Stenrud-Buflod. Våge. Heradsbygd kirke Kavli. Stassen. Nordskogbygda kirke Gullkonfirmantjubileum Hummelvoll. Enget. Søndag 25. september Elverum kirke Høsttakkefest. Kirkeboka mi. Bonden. Våge. Hernes kirke Høsttakkefest. Kirkekaffe. Kavli. Enget. Søndag 2. oktober Elverum kirke Bonden. Våge. Heradsbygd kirke Kavli. Stassen. Sørskogbygda kirke Gullkonfirmantjubileum, Konf. prest Diakoniens dag. Kirkekaffe. Stenrud-Buflod. Antonsen. Søndag 9. oktober Elverum kirke Diakoniens dag. Kavli. Stassen. Hernes kirke Kirkekaffe. Stenrud-Buflod. Enget. Lørdag 15. oktober Heradsbygd kirke Gullkonfirmantjubileum Kavli. Stassen. Søndag 16. oktober Elverum kirke Innsettings gt. ny studentprest Lappegard. Våge. Bergheim skole Hummelvoll. Enget. Søndag 23. oktober Elverum kirke Konf.presentasjon. Bonden. Våge. Elverum kirke Kirketorg. Lappegard. Våge. Hernes kirke Kirkekaffe Hummelvoll. Enget. Sørskogbygda kirke Kirkeboka mi. Kirkekaffe. Stenrud-Buflod. Antonsen. Søndag 30. oktober Elverum kirke Bonden. Våge. Frydenlund skole medvirker. SORGGRUPPE 14. september starter vi opp nye sorggrupper. Ta kontakt med diakon Siv Engevik på mob for påmelding. KIRKENE I ELVERUM: Elverum kirkekontor Sentralbord: Besøksadresse: Fjeldmoravn. 1 Postadresse: Boks 201, 2402 Elverum Kontortid: Mandag - fredag 9-15 E-post: Webside: Elverum kirkegård Fasttelefon/telefaks: Atle Bech: Svein Erik Gran: Magnar Spidsberg: Kirketjenere Helge Thoresen: Aud Paust Andersen: Erik Busk: Susan General: Prester Dagtid; sentralbord: Sevat Lappegard: Ole Kristian Bonden: Kirkebakken nr. 4 / 2011 Merete Kavli: Tore Hummelvoll: Marit Stenrud-Buflod Organister Trond Våge: Nils Tore Enget: Jan Liberg: Valentina Antonsen: Øvrige ansatte Diakon Siv Engevik: Menighetsped. Hege Midthun: Menighetsped. Guri G. Gøbel: Kirkeverge Jon Veflingstad: Kontorleder Ann Kristin Sagen Myrer: Konsulent Siri Høisveen: Konsulent Anja Terjesen: Vaktmester i Generalgården Frode Bech Heradsbygd sokn Sokneprest Merete Kavli Leder menighetsråd: Vera Kirkelund Elverum sokn Sokneprest Ole Kristian Bonden Leder menighetsråd: Arne Johan Sigstad Hernes sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Marit Wahlstrøm Sørlie Nordskogbygda sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Margrethe Skjærbæk Sørskogbygda sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Aud Flygind Moen Sykehuset innlandet, Elverum Sykehusprest Guttorm Eidsslott: Kirkens SOS:

19 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 19 SLEKTERS GANG DØDE Døde i Elverum Ågot Myren f Margot Næss f Grete Jorunn Henriksen Skærbæk f Gerd Fjeld f Arne Bjørkly f Jorid Hansen f Elise Herstadhagen f John Jevnaker f Grethe Langdalen f Jørgen Kjernet f Else Eng f Edna Petronille Braaten f Odd Sindre Fredheim f Karen Helene Marken f Ingvild Bekk Jensen f Jorunn Nilsen f Asbjørn Pedersen f Britt Aasland Stuan f Olea Woldmo f Knut Birger Østhagen f Ole Edmond Hansen f Hilma Hovi f Per Åge Borg f Elfrida Øverby f Brit Thronsen f Liss Karin Thorbjørnsen f Tore Skjærmoen f Solvår Grafsrønningen f Elsa Rigmor Lamberg f Sigrid Marthea Holmseth f Marie Lovinie Karlsen f Bjørn Hagelund f Eva Gunvor Holen f Astrid Silkoset f Edith Lillian Skøien f Olav Søberg f Lars Kaaten f Magne Mæhlum f Aagot Finstad f Døde i Sørskogbygda Magnhild Surén f Kåre Sætre f Dora Bjørnstad f Kari Andreassen f Gudor Bjørklund f Petronelle Nystuen f Døde i Nordskogbygda Berit Stormoen Bakken f Magnhild Gurine Ottershagen f Døde i Heradsbygd Gunnvor Helene Jevnaker f Eldbjørg Oleane Skirbekk f Ragnhild Lunde f Olaf Gerald Kjærneth f Johan O. Flobakk f Rolf Harald Dahl f Døde i Hernes Arne Rogstadkjærnet f Hans Nordhagen f DØPTE Døpte i Elverum Tirill Helleren Adrian Ringstad Simen Holmseth Marcus Bratengen Stanker Lucas Bratengen Stanker Hannah Wasa Lund Jonas Ravnberg Sætre Dorthe Kjelstad Pedersen Petter Lexander Ulberg Helmine Stengel Myrheim Julie Berg Lundstedt Kamilla Johansen Sanna Karoline Kynsveen Isabel Christiansen Kjærnet Kristian Klingenberg Hårdnes Tomine Madsberg Kvissel Marius Martinsen Brunes Noah Rennemo Aasvik Maja Hugnes Hammeren Ada Marie Klingenberg Kårevik Eline Tøgersen-Øversveen Tobias Solli Kaarfald Thea Madelen Grønkilen Frida Lykkeslet Bakken Tobias Synstad Nathaniel Nygård Simen Holmseth Døpt på Nubben Seter Mathea Johansen Døpt i Triangelparken Julian Møystad Lundby Patrick Bombeo Antunes Simen Aas Krogsæter Døpt i Heradsbygd kirke Sigurd Skjerpen Even Skjøthaug Brøtmo Agnes Bustad Julie Sormbroen Solberg Linnea Tidemandsen Syversen Ella Solheim Skjefstad Døpt på Hvarstadsætra Maren Stenbrenden Døpt i Hernes kirke Sigurd Groven Johansen Lucas Xander Strandvik Hannah Velten Hanna Elise Uthus Møystad Døpt i Sørskogbygda kirke Pernille Nordli Pram Døpt på Renosdammen Svein Harald Johansen VIGSEL Elverum kirke Camilla Elisabeth Lundberg og Kim Andre Eriksen Nina Nesmoen og Jan Erik Henriksen Åse Kregnes og Jens Gunnar Søstuen Heidi Cathrine Gløersen og Joakim Halvorsen Anne Huseby Lilleaas og Anders Sætre Helene Margrethe Kristensen og Knut Erik Myrvold Libekk Linn Rosemarie Johannesen og Mikael Kristiansen Sissel Enger og Jan Håvard Gjørlihagen Heradsbygd kirke Linda Bergløv Eriksen og Geir Even Os Linn Veronica Dellerud og Morten Aarnes Engen Hernes kirke Tove Rita Theigmann Melgård og Ole Guttorm Brenden Kirkebakken nr. 4 /

20 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 20 Fra kirkeverge til festningsforvalter Jon Veflingstad har så smått begynt å rydde kontorpulten. Etter 10 år som kirkeverge i Elverum skal han i begynnelsen av november starte som festningsforvalter ved Fredrikstad festning. - Jeg har hatt noen fantastiske, spennende og givende år med mange interessante utfordringer. Det har vært moro å jobbe sammen med en glad og ivrende stab ved kirkekontoret i Elverum, men nå byr anledningen seg til å skifte jobb, og da tar jeg den, sier Veflingstad. For vel fire år siden flyttet familien hans til Fredrikstad, siden har kirkevergen ukependlet til Elverum på jobb. Men nå blir det slutt på pendlertilværelsen. - Jeg skal ta vare på den freda bygningsmassen som Forsvarsbygg har i Gamlebyen i Fredrikstad, og jeg skal være med på å skape liv i gamlebyen. Jeg tar med meg erfaringer fra kirkevergestillingen, som både er nyttige og direkte relevante i min nye jobb, sier Veflingstad. Krevende men spennende Veflingstad forteller at det har vært en krevende, spennende og utfordrende jobb å være kirkeverge i Elverum. - Man har mange baller i lufta samtidig, og jeg kjøpte meg ganske raskt ei verktøykasse, smiler Veflingstad. For når man har ansvar for kirkene i Elverum, har det tydelig vært kjekt å være litt «handy-man» også. - Det har blitt noen skrujobber i tillegg til kontorjobben, sier kirkevergen. Og med papirmengden på kontor, er det liten tvil om at det er en del saker en kirkeverge må holde orden på. Veflingstad forteller at han nylig har laget en egen ny nettside, i tilknytning til kirkens allerede eksisterende nettside, hvor tanken er at investeringsbehovet for kirkene i Elverum skal bli godt synlig for politikere og folk flest. Han håper at det kan komme hans etterfølger til gode. Skifter beite Før Veflingstad ble kirkeverge var han blant annet personalkonsulent i Østlendingen. Han har tidligere jobbet både i klesbransjen, sportsbransjen og i industrien, før han tok Krigsskolen, for deretter å jobbe ved Høgskolen i Hedmark. Nå er han tilbake i Forsvaret, og til tross for fylte 57 gleder han seg til nye utfordringer og å lære nye ting. - Det blir bare å stupe ut i den nye jobben, hvordan det går, er avhengig av hvordan man tar det, smiler Veflingstad. Etter mange år som Elverumsgutt, innrømmer han at han nok vil savne byen noe. Men fortsatt har han familie i byen, så en tur i ny og ned blir det til Elverum. Nå gleder han seg til å få mer tid med familien i Fredrikstad, og for han er tida nå inne for å overlate kirkevergejobben i Elverum til noen andre. - Kirka i Elverum har vist seg fram og fått et godt omdømme. Her er det et flott arbeidsmiljø, så jeg kan anbefale jobben på det varmeste, smiler avtroppende kirkeverge. Veflingstad benytter anledningen til å takke for engasjement og støtte fra menighetsrådene. - Jeg ønsker kirka i Elverum alt godt for sitt videre arbeid, avslutter Veflingstad. Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen Gå inn i din tid Da vi sang Til ungdommen, med tekst av Nordahl Grieg under sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke 24. juli, samlet det kristne, muslimer, humanetikere og mennesker av ulik tro og livssyn i samme sang. I ettertid har noen stilt spørsmålstegn ved om dette er en salme. Salmer er sanger med religiøst innhold som blir sunget ved gudstjenester. En salme blir autorisert som nettopp dette når den blir tatt med i offentlige godkjente salmebøker. Katolikkene har allerede Til ungdommen i sin salmebok. Den norske kirke har den med i forslaget til nye salmer som kom i Nå går diskusjonen om den skal være med i fortsettelsen, eller forkastes som salme. Hva som menes med religiøst innhold, kan diskuteres. Det finnes også forskjell på godt og dårlig religiøst innhold. Det er ikke ordet Gud eller Jesus som avgjør, men hva den formidler av kristen tro. En av våre mest brukte og folkekjære salmer heter Å leva, det er å elska. Da den kom inn i salmeboka for snart hundre år siden omskrev man og presiserte riktignok i siste vers i siste linje at himmelen vi synger om her, er Guds himmel. Men teksten hadde gode, kristne kvaliteter uavhengig av omskrivingen, og sangen har først og fremst blitt en salme gjennom sin bruk i kirkerommet. Vi tolker teksten gjennom tid og sted rommet vi synger den i og anledningen vi er der for. Den brukes i gudstjenester og dåp, konfirmasjon, bryllup og i gravferd. Da vi sang Til Ungdommen etter 22. juli ga det uttrykk for samhold, fellesskap, tro og håp. I gudstjenesten i Oslo Domkirke ble det en salme. Nå mangler bare autorisasjonen. Periscopus

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Besøk oss på: http://trysil.skytterlag.no/ RESULTATLISTE VÅRSTEVNET 2. MAI 2009. Side 1

Besøk oss på: http://trysil.skytterlag.no/ RESULTATLISTE VÅRSTEVNET 2. MAI 2009. Side 1 RESULTATLISTE VÅRSTEVNET 2. MAI 2009 Side 1 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Kristoffer Sannvoll Åsnes 5 50 50 50 98 99 347 Gylt medalje 2 Lene Kristin B Løvåsen Trysil 5 49 47 50 99 100 345 Sølv medalje

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

10. februar 2012. SS - 4 og 7 - Kirkenær Arena SEK AVS. MP Vest NAVN TELEFON E-POST OPPGAVE ANT Merk.

10. februar 2012. SS - 4 og 7 - Kirkenær Arena SEK AVS. MP Vest NAVN TELEFON E-POST OPPGAVE ANT Merk. Frammøtetid TK-mannskap = kl. 05:00 Strekkeansvarlig: KNA Solør Motorsport SS-sjef.: Per Kristian Sollien, Tlf.: 909 51 717 10. februar 2012 Frammøtetid Marshals = 07:00 Revidert 09.02.2012 Se forkortelse-forklaring

Detaljer

Røsjørennet 2016 Røsjørennet 2016 Jordet

Røsjørennet 2016 Røsjørennet 2016 Jordet Røsjørennet 2016 Røsjørennet 2016 Jordet 28.02.2016 Resultat Kvinner 15 16 år 1 0059 Maria Gjems French Åslia Skilag 1:42.25 Kvinner 17 18 år 1 0002 Franziska Skogsholm Åslia I.L. 1:18.51 Kvinner 21 25

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Ulike livssyn under samme tak? Fellesskap i adventstida. Å sørge med blomster og lys. side 8-9. side 7. side 4-5. Elverum menighetsblad nr.

Ulike livssyn under samme tak? Fellesskap i adventstida. Å sørge med blomster og lys. side 8-9. side 7. side 4-5. Elverum menighetsblad nr. 311598 - kirkebakken - nr. 5-2011:Kirkebakken 21-10-11 10:26 Side 1 Elverum menighetsblad nr. 5 November 2011 Årgang 86 Å sørge med blomster og lys side 4-5 Fellesskap i adventstida side 7 Ulike livssyn

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

Mange er innom Elverum kirke i desember. Vi har et variert gudstjeneste- og konsertprogram for store og små. I løpet av adventstiden vil 706

Mange er innom Elverum kirke i desember. Vi har et variert gudstjeneste- og konsertprogram for store og små. I løpet av adventstiden vil 706 Elverum menighetsblad nr. 6 Desember 2010 Årgang 85 Mange er innom Elverum kirke i desember. Vi har et variert gudstjeneste- og konsertprogram for store og små. I løpet av adventstiden vil 706 barnehagebarn

Detaljer

Elverum menighetsblad nr. 2 April 2011 Årgang 86

Elverum menighetsblad nr. 2 April 2011 Årgang 86 Elverum menighetsblad nr. 2 April 2011 Årgang 86 Side 6-7 En kulturfest til tusen Side 8-9 Bondens påskequizz Side 16 Grete Faremo til Elverum kirke Menneskeverd på spill To viktige politiske verdisaker

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 24.06.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:15-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne Balstad

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

- skaper endring - Medarbeidere. Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA. Telefon: 99556260 e-post: post@aksis.no web: www.aksis.

- skaper endring - Medarbeidere. Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA. Telefon: 99556260 e-post: post@aksis.no web: www.aksis. - skaper endring - Medarbeidere Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA 99556260 e-post: post@aksis.no web: Administrasjon Steinar Karlstrøm Adm. Direktør 97 76 19 60 Steinar Walseth Økonomisjef

Detaljer

Disse skal kjøres: Navn Adresse Telefon

Disse skal kjøres: Navn Adresse Telefon KJØRELISTE VÅREN 2011 Dato Navn Telefon Mobil 02.01 Gerd Andresen 35 51 44 19 970 97 293 Fra forrige 09.01 Stian Abrahamsen 99 29 85 92 992 98 592 liste 16.01 Karin Nornes 35 55 96 08 950 44 520 23.01

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Resultater samlagsstevne 15m. 2016

Resultater samlagsstevne 15m. 2016 Premieliste Mesterskap Rekrutt Resultater samlagsstevne 15m. 2016 1 Magnus Bergland Johansen Styrvoll 50 50 50 100 250 1 3* Nammo-medalje 2 Andrine Fjeld Løberg Andebu 50 50 48 97 245 7* DFS ungdomsmedalje

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

NAIS Fin og Grov resultater Bærum Pistolklubb

NAIS Fin og Grov resultater Bærum Pistolklubb NAIS Fin og Grov resultater Bærum Pistolklubb 2006-2014 NAIS Poengtabell Fin Grov Bronsemerke 200 180 Sølvmerke 210 190 Gyltmerke 220 200 Ønsker du å bestille NAIS Merke eller medalje. Bronsemedalje 240

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013. Løp 7 av 10 Arrangert: 21.08.2013 Sted: Sørumsand Arrangør: Rbir Løype: 4,4km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013. Løp 7 av 10 Arrangert: 21.08.2013 Sted: Sørumsand Arrangør: Rbir Løype: 4,4km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013. Løp 7 av 10 Arrangert: 21.08.2013 Sted: Sørumsand Arrangør: Rbir Løype: 4,4km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,19:59 2,Ingrid Aaslund,Fet

Detaljer

VELFORENINGER. Telefon Telefon e-mail adresse/ Stjørdal. Dyva Grendalag Elin L. Dybvad 7517 Hell 74806671 74804415 Dølaskrenten Tomtelag

VELFORENINGER. Telefon Telefon e-mail adresse/ Stjørdal. Dyva Grendalag Elin L. Dybvad 7517 Hell 74806671 74804415 Dølaskrenten Tomtelag Arnstadåsen Poststed Terje Strømsnes Nekolaiv.4 7510 Skatval priv. 74821121 terje2@online.no Aunsvea Nabolag Bangskola Kretslag Leiv Kvaal Bang Bergsåsvn. Jan Egil Hagen Bergsåsveien 16 Bjørgmyran Blåveislia

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Barnerepresentant Lisbeth Gulseth Loppedåpan barnehage 3748 SILJAN Telenor Servicesenteret

Detaljer

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september Skaper framtidas kirke 13. og 14. september Bry deg Fakta om kirkevalget Du kan være med på å skape framtidas kirke 13. og 14. september er det valg i Den norske kirke. Kirken trenger medlemmer som bryr

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315 Klasse A Antall 2 1 Christer Hemstad طstby JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 20 150 2 Trond Holter إslia JSK 25 25 25 23 25 25 0 0 0 0 25 148 3 Marius Holter Hهkonsen إslia JSK 25 25 25 21 25 25 0 0 0 0 21

Detaljer

Nidarosdomens guttekor

Nidarosdomens guttekor Elverum menighetsblad nr. 1 Januar 2011 Årgang 86 Nidarosdomens guttekor Årets kirkefestspill går fra søndag 20. mars til søndag 27. mars. Vi lover et bredt spekter av ulike utøvere og opplevelser. Få

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3529336 U1 Ukjent løper,noteam,42:21

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3625365 U1 Ukjent løper,noteam,47:31

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Høstfelt Terningmoen

Høstfelt Terningmoen file://c:\program Files\Resultat.net\resultat-stevne.htm Side 1 av 4 Høstfelt Terningmoen 1605025 - Terningmoen - 28.08.2016 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Klasse A 1 Ole Henning Fjeld Namnå PK (9 10 9

Detaljer

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Utval Fødeår Kjønn Etternavn Fornavn Postnr. Poststed 1 LA 1949 K Notland Gerd Nancy 5440 MOSTERH 2 LA

Detaljer

PROGRAM MANNSKAPER HL

PROGRAM MANNSKAPER HL Hovedlandsrennet 2015 5. - 8. mars 2015 Stevningsmogen INFORMASJON MANNSKAPER PROGRAM MANNSKAPER HL - endelig rev. 05 Til alle funksjonærer under Hovedlandsrennet 2015 Hovedlandsrennet (HL) er et stort

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer Herrer 1 Sitotaw Alemayehu 1962 Varegg 10:17 2 Gulbrandsen Robert 1970 Skodje 10:33 3 Hofman Roberto 1963 KLM RRC 11:05 4 Verchuren Erik 1962 KLM RRC 11:16 5 Varden Øystein 1966 Ankeret b.i.l. 11:43 6

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer