Side 3 Side Loppemarked 3. september kl Elverum menighetsblad nr. 4. August 2011 Årgang 86

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 3 Side 6-14. Loppemarked 3. september kl. 11.00-15.00. Elverum menighetsblad nr. 4. August 2011 Årgang 86"

Transkript

1 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side 1 Elverum menighetsblad nr. 4 August 2011 Årgang 86 Side 3 Side 6-14 Loppemarked 3. september kl

2 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side 2 Elverum på valgtoppen Når kirkevalget holdes parallelt med kommune- og fylkestingsvalget 11. og 12. september knytter det seg ekstra spenning til valgdeltakelsen. Ved sist valg var det ingen andre menigheter i Hedmark og Oppland som hadde så mange avgitte stemmer som Elverum! Vi var nummer sju i landet! Det store fokuset på Kirkevalget må sees i sammenheng med demokratireformen i Den norske kirke. Stortinget arbeider med endringer i grunnloven som berører statskirkeordningen. I Norge har viktige kirkelige beslutninger blitt fattet gjennom det politiske demokratiet. Vi er vant til at vår deltakelse i politiske valg også langt på vei har ivaretatt våre interesser for folkekirka. Gradvis har kirkas egne organer fått delegert mer og mer myndighet. Det er derfor avgjørende at menighetsråd og Kirkemøtet har demokratisk legitimitet og at det kirkelige demokrati gjenspeiler folket den representerer. Det kan synes meningsløst å stemme ved et valg hvor det bare foreligger en liste og hvor mange av kandidatene kanskje er ukjente. I et hvert demokrati er det viktig å få valgt de beste representantene men det avgjørende er at folk benytter seg av stemmeretten og har mulighet for å påvirke. Fra en valgprosent på kun 4%, hadde man ved siste kirkevalg en merkbar økning i deltakelsen til 13,1 % på landsbasis. Det er byene som drar valgoppslutningen ned i mange små sokn er valgdeltakelsen på godt over 30%. Selv om Elverum sokn var i valgtoppen i Norge, var stemmeprosenten likevel bare på 11,7 % - det er for dårlig. Min utfordring til bygdene er å være den første menigheten i Elverum som passerer 50% valgdeltakelse. For Elverum by må det være et mål å toppe statistikken for flest avgitte stemmer i Norge. Stemmerettsalderen ved kirkevalget er 15 år. Bruk stemmeretten! Å velge livet og det gode Gud gav Moses de ti bud nedrisset på steintavler, og da han hadde gjort det, sa han til Moses: «Nå er ikke budene på andre siden av havet, eller langt oppe skyene, fjerne og uforståelige». Nå hadde ikke Israelsfolket noen unnskyldning hvis de gjorde noe galt. «Jeg har lagt frem for deg livet og det gode, og døden og det vonde», sa Gud til Moses. «Livet og det gode» var å følge Guds bud. «Døden og det vonde» - ja hva var det? For 3000 år siden, da denne historien ble til, tenkte nok menneskene om seg selv, slik som vi gjør om oss selv, at vi har valg. Vi kan velge hvordan vi vil leve og hvordan vi vil oppføre oss. Men for 3000 år siden tenkte de nok også at døden og det vonde var Guds straff hvis noen valgte feil. Moses trodde det. Men vi vet noe annet. Ole Kristian Bonden Jeg er mamma for 2 søte små. Jeg vil vise dem livet og det gode. Slik at de selv velger det. Og så vil jeg så gjerne skåne dem for døden og det vonde. Men kan jeg få til det? Og skal jeg det? I sommer, den 22. juli, fikk hele Norge se døden og det vonde. Det er nesten ikke til å ta innover seg. Det er umulig at noe sånt kunne skje. Men det skjedde. Og min 5-åring fikk med seg at hele Norge var i sorg og i sjokk. Så jeg måtte fortelle ham om hvorfor. Jeg kunne ikke verne ham fra å se døden og det vonde. Men vi, og han, har også sett livet og det gode, i tiden etter. AUF-ungdommenes, hele Norges, svar på det grusomme var kjærlighet. Varme, omtanke, demokrati, fellesskap. De valgte det livet og det gode. Vi alle valgte det. 5-åringen har også sett det. Vært Kirkebakken utgis av menighetsrådene i Elverum. Kirkebakken kommer ut med 6 nummer pr. år. Ansvarlig redaktør: Ole Kristian Bonden Redaksjonen: Anja Terjesen Redaksjonens adresse, Regnskap og annonser, Distribusjon utenfor Elverum: Kirkekontoret. Postboks 201, 2402 Elverum. Telefon Bankgiro: Layout og trykk: Elverum Trykk AS Frist for stoff og bilder neste nummer: 19. oktober Forsidefoto: Illustrasjonsfoto med å vise det, gått i fakkeltog, båret rose. Gud er som en Far. Eller som en mamma. Gud viser oss livet og det gode, og vil at vi skal velge det. Alt godt, og bare godt, kommer fra Gud. Det vet vi, etter at Jesus gikk rundt på jorden som menneske og viste oss det. Det handler ikke lengre om belønning eller straff. Gud sender oss ikke vonde ting når vi trår feil. Det gode i verden har mening, det vonde er meningsløst. Vi kan velge det gode, og slik fremme livet. Det er ikke alltid lett. Men vi har retningslinjer. Vi har Jesus som forbilde. Vi har himmelen over oss og i oss. Vi har alle muligheter. Og vi har sjansen til å prøve, igjen og igjen. La oss fortsette å velge livet og det gode. Marit Stenrud-Buflod 2 Kirkebakken nr. 4 / 2011

3 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side 3 - Jeg har sett hva kirka betyr! Det sier Arne Johan Sigstad. Etter seks år som leder av menighetsrådet i Elverum overlater han roret til nye krefter. Sigstad fikk flest stemmer ved valget for både seks og to år siden, og da rådet konstituerte seg brukte de stemmemassene som argument for lederrollen. - Dermed havnet jeg som leder etter begge valgene, og jeg er jo glad for tilliten, sier Sigstad. Men nå stiller han ikke til gjenvalg i høst. - Alt til sin tid, og nå føler jeg at det både for min egen og for andres skyld er greit å slippe til nye koster, smiler Sigstad. Lærerikt Sigstad forteller at han har hatt noen lærerike år som leder av menighetsrådet i Elverum. Etter 40 år innen politiet, og nå som lensmann i Grue forteller Sigstad at han lenge har sett at kirka er en viktig institusjon i samfunnet. Han sier at han derfor var svært motivert for å bidra i menighetsrådet. - Jeg så det etter Åsta-ulykka, og vi ser det nå igjen. Når samfunnet ikke lengre går på skinner, da ser vi virkelig hva kirka betyr for oss, sier en samfunnsengasjert menighetsrådsleder. Sigstad forteller at han blir spurt om man må være en flittig kirkegjenger for å stille til valg i menighetsrådet. - Da svarer jeg at det er opp til enhver selv. Personlig er jeg vel som folk flest, sier Sigstad. Han forteller at han har en grunntro fra barnsben av som han har fått bekreftet viktigheten av, både gjennom jobben i politiet, men også som privatperson. Folkekirke Sigstad forteller at han har vært opptatt av å alminneliggjøre kirka. - Jeg mener at det er viktig at kirka har en lav terskel og er en inkluderende institusjon, det har jeg hele tiden hatt med meg som leder i rådet. Man skal føle tilhørighet og trygghet når man går inn i det gode rom, sier Sigstad. Videre forteller han at det har vært overraskende hvor mange saker et menighetsråd faktisk håndterer. - Administrasjonene er svært behjelpelig, så det er ikke avskrekkende, det viser mer at det er betydningsfullt å sitte i menighetsrådet, sier Sigstad. Han vil ikke komme med anbefalinger til kommende råd, men han ser helt klart at kirkehus-saken kan bli en het og spennende potet for kommende menighetsråd. - Jeg har lyst til å takke sokneprest og hele kirkekontoret, felles- og menighetsråd, det har vært en glede å samarbeide med alle, avslutter Sigstad. Lørdag 3. september fra er det igjen tid for Elverum menighet sitt årlige loppemarked. Vi har samlet inn lopper av alle slag og håper på godt vær, mye folk og god omsetning. Velkommen innom Fjeldmoravegen 1, Elverum kirkekontor/generalgården. Arr. Elverum menighet Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen Loppemarked i Generalgården Vi selger lopper, kaffe og vafler! Kirkebakken nr. 4 /

4 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side 4 Kirka er en viktig kulturarena Å klappe i kirka var «strengt forbudt», ja, faktisk ikke for så mange år tilbake i tid. Men den tida er definitivt forbi, heldigvis mener Ann Kristin Sagen Myrer og Rune Holme. De vil ha mer kultur og klapp i kirka. En undersøkelse Stiftelsen Kirkeforskning har gjort konkluderer med at kirka er den kulturarenaen som har vokst mest de siste fem åra. Kirka er på andreplass når det gjelder hvilke lokale kulturbygg som blir mest brukt til konserter og kulturarrangementer, bare slått av samfunnshusene. - Det finnes jo ingen bygg som kan måle seg med kirkene i forhold til atmosfære, og det er bra at kirka tar på alvor at det er et fremragende kulturhus, samstemmer Ann Kristin Sagen Myrer, leder for Kirkefestspillene i Elverum, og Rune Holme, kulturrådgiver i Hamar bispedømme. Kulturrådgivere i kirka Trond Giske etablerte 11 kulturrådgivere i Den norske kirke i 2009, men Holme startet i jobben i Hamar for vel ett år siden. Han er utdannet og jobbet tidligere som klassisk gitarmusiker. Etter ulike jobber i kulturlivet har han nå havnet innen kirka. - Kirka vokser som en kulturformidler og er kanskje en av de største, derfor er dette en utrolig spennende jobb, sier Holme. Han brenner for at kirkene skal brukes til ulike kulturelle utrykk, og det er han ikke alene om. Kordame i Våler kantori og mangeårig kjent kulturpersonlighet og kirkemedarbeider Ann Kristin Sagen Myrer ivrer etter å bruke kirkerommene i Elverum i enda større grad til kulturformidling. - Jeg ser nesten ingen grenser for hva kirka kan romme, sier Myrer. Mangler penger Kulturmedarbeiderne savner derimot midler for å arrangere flere kulturarrangementer. - 44% av kulturrådsmidlene går til Oslo, bare 0.9% til Hedmark, jeg syns det er alvorlig, sier Holme. - Det gir lite forutsigbarhet for oss, og jeg vil si at de lokale stortingspolitikerne våre har sviktet oss i kultursaken, sier Myrer. Derimot vil hun rose næringslivet i Elverums-området, som bidro med sponsormidler under Kirkefestspillene. - Det er tydelig at næringslivet er positive til kultur i kirka vår, og det er vi svært glade for, sier Myrer. - Det er jo pionerarbeid, for vi har lite tradisjoner for å skaffe sponsormidler til kulturformidling i kirka, sier Holme. 4 Kirkebakken nr. 4 / 2011

5 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side 5 Julekonserter velkomne Begge kulturarbeiderne ønsker julekonsertene varmt velkommen i kirkene våre. Derimot er de mer skeptiske til at svært lite av inntektene ved slike konserter havner på lokale hender. - Grue menighet i Solør har gjort en super jobb. De arrangerer julekonsertene selv, og i fjor solgte de 900 billetter på kort tid, og det meste av midlene kom lokalmiljøet til gode, sier Holme. Det er menighetsrådene i samarbeid med organistene som tar avgjørelser for hva som skal skje av kulturaktivitet i kirkene. Mange menighetsråd velger å leie ut kirkene for en rimelig penge til artister på juleturné, framfor å være arrangør selv. Holmes jobb er blant annet å gi råd til menighetsrådene. - Initiativet må komme lokalt, men jeg gir gjerne praktiske råd angående kulturarrangementer, sier Holme. Ønsker seg flere Kulturrådgiveren sier at kulturmeldinga for Den norske kirke, «Kunsten å være kirke», satser spesielt på musikk, dans, drama, film, litteratur, ordkunst og arkitektur. Holme forteller at de fleste profesjonelle musikerne i Hedmark og Oppland i stor grad er tilknyttet kirka, men han kunne ha ønsket seg flere kulturfrilansere i Innlandet. - Dessverre har vi et relativt lite profesjonelt kulturmiljø innenfor Hedmark og Oppland, mange flytter nok dessverre bort også, sier Holme. Likevel, gjennom det siste året har Holme sett at mange menigheter er særs aktive på kulturfronten. Myrer gleder seg over de lokale musikerne og kulturformidlerne området har. - Jeg syns at vi i Elverum jobber godt med kultur i kirka. Organistene driver utstrakt korvirksomhet, vi har Kirkefestspill, i tillegg arrangeres det rundt 15 konserter i året. Det jobbes også iherdig med Kulturkirken Hernes, sier Myrer. Hun ser fram til en ny høst og førjul med mye kultur i kirkerommene i Elverum. - Det er vårt ansvar å gi folk det de vil ha, men ikke minst også gi de det de ikke vet at de vil ha, smiler Myrer. Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen KONSERTER Lørdag 3. september kl Elverum kirke: Orgelklang 12 med organist Vikjord Søndag 4. september kl Elverum kirke: Espen Berg solo piano Lørdag 17. september kl Elverum kirke: Orgelbrus! med organist Ulvedalen Søndag 25. september kl Elverum kirke: Allsangkveld med Bonden og Våge. Lørdag 1. oktober kl Elverum kirke: Orgelklang 12 Lørdag 22. oktober kl Elverum kirke: Orgelbrus! med organist Guy Poupart Søndag 23. oktober kl Hernes kirke: Aftensang med Cantate Domino Søndag 30. oktober kl Elverum kirke: Allsangkveld med Bonden og Våge. Jazz-konsert med Espen Berg ved flygelet Søndag 4/9 kl Espen Berg er Hamargutt og sønn av ikke ukjente Øyvind Å. Berg, som er en mye benyttet pianist i vårt område. Espen har sin base i Trondheim. Hans karriere spenner fra å spille i diverse Jazz ensembler til å være fast akkompagnatør for Sissel Kyrkjebø. Ved denne konserten får vi høre Espen helt alene i en konsert bestående av improvisert musikk. Konseptet er inspirert av Keith Jarrets berømte solokonserter, men vil fremfor alt formidle Espens personlige estetikk. En spesiell kveld i Elverum kirke! Kirkebakken nr. 4 /

6 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side 6 Her kan du stemme under valgdagene: Sokn Krets Stemmested søndag 11/9 mandag 12/9 Elverum Leiret Elverumshallen Vestad Vestad skole Sundsvoll Langenga forsamlingslokale Torgerstuen Hesteskoen forsamlingslokale Hernes Hernes Lokale Norvang Heradsbygd Lillemoen Heradstun Melåsberget Jømnvang Bjølset Bjølset grendehus Hagen Vestsiden grendehus Sørskogbygda Siljuberget Lokale Høyvang Kynnberget Kynnberget grendehus Sørskogbygda Sørskogbygda samfunnshus Nordskogbygda Kirkeby Kirkeby skole Bergheim Bergheim skolehus Julusmoen Julusmoen forsamlingslokale Menighetsrådets hovedansvar er å vedta strategier og organisere aktiviteter knyttet til: - Diakoni - Kirkemusikk - Lokalt gudstjenesteliv - Kirkelig undervisning Du kan forhåndstemme ved Elverum kirkekontor til og med fredag 9. september! Ved utskriving av manntall og valgkort er det skjedd et ombytte mellom valgkretsene Torgerstuen og Vestad. Men dere som hører til Vestad krets kan stemme på Vestad skole som tidligere, mens dere som hører til Torgerstuen krets, kan stemme på Hesteskoen forsamlingslokale. 6 Kirkebakken nr. 4 / 2011 Ta med valgkortet, og bruk din stemmerett!

7 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side 7 Kirkebakken nr. 4 /

8 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side 8 Kandidater til Elverum menighetsråd 1. Navn: Kjersti Drtina Øversveen, Alder: 46 år Grønnmyrvegen Lærer 2.Navn: Trond Nerberg Alder: 61 år Solørvegen Miljøterapaut 3. Navn: Wenche Korsmo Engebretsen Alder: 54 år Fiolvegen Banksjef, DnB NOR 4. Navn: Peter Wilhelmsson Alder: 40 år Sven Morens Veg Bataljonsprest 5. Navn: Anne Berit Helgeby Alder: 54 år Bjørnebærvegen Sosionom 6. Navn: Randi Lotsberg Alder: 63 år Per Sivles Veg Pensjonist 7. Navn: Anders Østerberg Johnsen Alder: 41 år Linneavegen Styrer i barnehage 8. Navn: Line Kathrine Lund Alder: 37 år Åsmund Sveens Veg Barnelege 9. Navn: Nils Storberget Alder: 55 år St. Torleivs Veg Skogingeniør 10. Navn: Marit Ingeborg Riise Midtun, Alder: 57 år Portvegen Lærer 11. Navn: Bente Sjøvik Roen Alder: 38 år Stavåssvingen Daglig Leder Evas Støttesenter 12. Navn: Lene Merete Bakkedal Alder: 34 år Mogopvegen Lærer 13. Navn: Frank W. Heiertz Alder: 40 år, Hummeldalsvegen Sivilarkitekt 8 Kirkebakken nr. 4 / Navn: Randi Stensløkken Moen Alder: 57 år Daglig Leder Frivilligsentralen 15. Navn: Per Risberg Alder: 74 år, Grønlivegen Pensjonist 16. Navn: Ragnhild Kvale Thoresen Alder: 73 år Grønlivegen Pensjonist

9 kirkebakken - nr :Kirkebakken :40 Side Navn: Ellen Storberget, Alder: 46 år Gamle Trysilveg Miljøterapeut - Flykningetjenesten 18. Navn: Anne-Karin Engebretsen Alder: 41 år Kløvervegen Omsorgsarbeider For Elverum menighetsråd skal det velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kandidater til Heradsbygd menighetsråd 1. Navn: Jan Fredrik Bronken Alder: 24 år Solørvegen 2. Navn: Iren Rønningstad Sørlie Alder: 53 år Skolegutua Finansrådgiver - Bank 3. Navn: Torkel Solberg Alder: 39 år Skjefstadvegen Bonde 4. Navn: Mette Berg Alder: 46 år Solørvegen Omsorgsarbeider 5. Navn: Tom Skjefstad Alder: 62 år Pensjonist 6. Navn: Mona Østerud Alder: 49 år Solørvegen 7. Navn: Irene Zarita Morgan Alder: 29 år Nøtåsvegen Spesialpedagog 8. Navn: Bjørg Nybakk Alder: 65 år Furuknappen Pensjonist 9. Navn: Karsten Braanaas Alder: 43 år Murud Gårdbruker 10. Navn: Marte Pedersen Alder: 25 år Nøtåsvegen Jobber i barnehage 11. Navn: Kai Tidemann Alder: 62 år Solørvegen Regionsleder For Heradsbygd menighetsråd skal det velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kirkebakken nr. 4 /

10 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 10 Kandidater til Sørskogbydga menighetsråd 1. Navn: Svanhild Petra Husa Alder: 64 år Slåttsvevegen Uføretrygded 2. Navn: Bente Rasch Alder: 51 år Øvre Sætreveg Butikk 3. Navn: Ivar Leidulf Thomassen Alder: 49 år Sørskogbygdvegen Fjellsikrer 4. Navn: Karin Brænden Nersveen Alder: 56 år Sykepleier 5. Navn: Anne Beate Moe Alder: 42 år Sørskogbygdvegen Butikk 6. Navn: Espen Dellerud Alder: 36 år Likvernvegen Kokk 7. Navn: Liv Husa Alder: 36 år Hjelpepleier 8. Navn: Hege Håberget Alder: 37 år Langholsvegen Butikk 9. Navn: Vegard Gundersen Alder: 48 år Øvre Sætreveg Serviceleder 10. Navn: Ragnhild Furuåsen Alder: 40 år Renholder 11. Navn: Solvår Østbye Alder: 60 år Likvernvegen Uføretrygded For Sørskogbygda menighetsråd skal det velges 4 medlemmer og 5 varamedlemmer. 10 Kirkebakken nr. 4 / 2011

11 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 11 Kandidater til Hernes menighetsråd 1. Navn: Berit Nyberget Øyen, Alder: 52 år Gammelvegen Sekretær 2. Navn: Steffen Magnor Alder: 31 år Horndalsvegen Underbrannmester 3. Navn: Ingunn Knippa Vestad Alder: 33 år Barnehjemsgutua Bankfunksjonær 4. Navn: Tore Hagen Alder: 35 år Knippgrenda Jobber i avis 5. Navn: Aud Lehren Lien Alder: 72 år Hernesvegen Pensjonist 6. Navn: Arne Hornsletten Alder: 57 år Hernesvegen Lagersjef 7. Navn: Oddny Margrethe Langdalen Alder: 62 år Sagene Ring Hjelpepleier 8. Navn: Anne Berit Halberg Nunez Alder: 41 år Gammelvegen Butikk 9. Navn: Cato Loftet Alder: 40 år Slåttrønningen Snekker 10. Navn: Snefrid Evelyn Reutz-Håkenstad Alder: 54 år Hernesvegen Musikkpedagog 11. Navn: Bente Regnåsen Alder: 42 år Sagene Ring Lærer 12. Navn: Geie Arne Linderud Alder: 41 år Hovinvegen Testleder 13. Navn: Tove Berg Alder: 49 år, Gammelvegen Spesialsykepleier 14. Navn: Mette Nygård Alder: 64 år Barnehjemsgutua Pensjonist For Hernes menighetsråd skal det velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kirkebakken nr. 4 /

12 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 12 Kandidater til Nordskogbygda menighetsråd 1. Navn: Stig-Erik Vold Alder: 31 år Nordskogbygdvegen 2. Navn: Randi Bakken Alder: 50 år Styggbergsvegen Renholdsoperatør 3. Navn: Ove Uthushagen Alder: 55 år Nordskogbygdvegen 4. Navn: Kirsten Næss Alder: 38 år Løvhaugvegen Agronom 5.Navn: Kent Maurstad Alder: 50 år Rismyrbakken Radiograf 6. Navn: Karin Helne Hansen Alder: 49 år Klingenbergvegen 7. Navn: Knut Erik Sveen Alder: 47 år Linnerudvegen Sjåfør 8. Navn: Marthe Nordlie Alder: 36 år Søndre Bergeberget 9. Navn: Frode Rundberget Alder: 42 år Rismyrbakken Vedlikeholdssjef 10. Navn: Tor Inge Gustavsen Alder: 38 år Julusdalsvegen 11. Navn: Evy Høiby Alder: 34 år Nordskogbygdvegen For Nordskogbygda menighetsråd skal det velges 4 medlemmer og 5 varamedlemmer. Den kirkelige myndighet på lokalplanet er representert ved menighetsrådet og fellesrådet. Virksomhetsansvar og forvaltningsansvaret er delt på disse to organene. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet. Menighetsrådet forvalter innsamlede midler og avgjør hvordan disse brukes. Rådet medvirker ved utnevning og tilsetting i kirkelige embeter og stiller. Menighetsrådet peker ut representant til kirkelig fellesråd som har forvaltningsansvar for bygninger og personell. Fellesrådets økonomi er hovedsakelig basert på overføringer fra stat og kommune. 12 Kirkebakken nr. 4 / 2011

13 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 13 For informasjon om kandidatene se Kirkebakken nr. 4 /

14 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side Kirkebakken nr. 4 / 2011

15 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 15 Elverum Kirkelige fellesråd Stilling ledig Elverum kirkelige fellesråd lyser ut stillingen som Kirkeverge daglig leder Kirkevergen er daglig leder for rådets administrative, operative og strategiske oppgaver. Stillingen er en utfordrende og sentral lederstilling. En av kirkevergens viktigste oppgaver er å fronte kirkens interesser overfor byens politikere og befolkningen. Vi tilbyr trivelige arbeidsforhold i et felles, samordnet kirkekontor i Generalgården i Elverum sentrum, hvor det for tiden er 14 kontorplasser. Den lokale kirkeorganisasjonen har totalt 26 ansatte. I tillegg kommer et stort antall frivillige som bidrar på ulike områder. Driftsbudsjettet i 2011 er på i alt 13 mill. kr. På investeringssiden arbeides det med planer og budsjettinnspill for konkrete utfordringer på 4 kirkegårder. Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke. Søknadsfrist: 16. september. Elektronisk søknadsskjema finnes på egen link i fulltekstversjonen av annonsen på under Hamar Bispedømme/Ledige stillinger i fellesrådene. Nærmere opplysninger om stillingen gis av fellesrådets leder Jon Simon Høye, tlf eller kirkeverge Jon Veflingstad, tlf Fullstendig utlysningstekst: www. nav.no. Flere opplysninger om kirken i Elverum finnes på: Opplysninger om Elverum som bostedskommune finnes på: Misjonsmøter Leirets misjonsforening 5. september hos Gunvor Rustad, Trondheimsveien oktober hos Brita Pettersen, Syrenveien november hos Turid Engen, Rudolf Raschs vei 21 Møtene starter kl Kirkebakken nr. 4 /

16 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 16 Støtt våre annonsører - de støtter oss! Advokater: Bensin & Rekvisita Dagligvare Elektromarked Advokat Jostein Løken Postboks St. Olavs gt 10A Tlf.: Statoil Service Elverum Bakketungt. 2 Tlf.: Spar Søbakken A.&K. Nilsen AS Søbakkvn. 2 - Tlf.: Trygve Bekk AS Storgt. 17 Tlf.: Advokat Jonny Holen Postboks St. Olavs gt. 2 Tlf.: Advokat Per Åge Borg Storgt. 15 Elverum - Storvn. 21 Trysil Mob.: Agentur Bank: Advokat Andrew Sims Postboks 111, St. Olavs gt. 10A Tlf Siw`s agentur Øvre Sæ trevei Sørskogbygda Tlf.: Nordea Storgt 21 Tlf.: Bilsalg/verksteder Elverum Sport Bilsalg AS Svartbekkvn. 31 Tlf.: Elverum Auto Bilsalg AS Meierig. 3-5 Tlf.: Sulland Elverum AS Svartbekkvn. 51 Tlf.: Blomsterforretninger Elverum Blomster Vikan Storgt. 16 Tlf.: Marihøna Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Blomsterhjørnet Gml. Trysilvn. 3 Tlf.: Rema 1000 Prestmyrbakken Tlf.: Meny Elverum Kremmertorget, Kirkevn. 4, 2406 Elverum Tlf.: Faks Kiwi Fjeldset Kirkevegen Tlf.: Dame/herre/barnekonfeksjon Kvisgaard Kremmertorget Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Eiendomsmegler Eiendom Mona Bjerke Kirkestua Storgata 32, 2405 Elverum Tlf.: Elkjøp Stormarked Elverum AS Lundgaardv. 17 Tlf.: Engros - byggvarer Fotograf Tor Løkken AS Vestsivn. 67 Tlf.: Fotograf Martin Grønvold Bøe Tlf.: Studio Westjordet Sandbakken 21 Tlf.: Gravmonumenter Mjøsa Natursten ANS Brugt. 26, 2321 Hamar Tlf.: DnB Storgt. 17 Tlf.: Sparebanken Hedmark Storgt. 26 Tlf.: Begravelsesbyrå er Elverum Begravelsesbyrå St. Olavsgt. 8, Elsmo Dahl Tlf.: Blikk- og kobberslager Elverum Blikkenslagerverksted Svartbekkvn. 61 Tlf.: Byggevarer Maxbo Elverum Grindalsvegen 7 Tlf.: YC Eiendom AS Dammenvn. 2 Tlf.: Lunkegården Storgata 7 Tlf Elektriske installasjoner/artikler Svensgaard Installasjon AS Svartbekkvn. 20 Tlf.: El-montasje Elverum AS Elvarheimgt. 14 Tlf.: Gravemaskin Geir Danielsen Gravemaskindrift 2415 Heradsbygd Tlf Hud-fotterapi Møre Gravmonumenter AS 6490 Eide Tlf.: Solveig s hud- og fotklinikk Helsetorget - Mart'nsenteret Tlf.: Fordypning innen diabetes. 16 Kirkebakken nr. 4 / 2011

17 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 17 Støtt våre annonsører - de støtter oss! Legemiddel Nycomed Pharma AS Solbæ rvn.5 Tlf.: Regnskap Lien Regnskapskontor Gaupevn. 24 Tlf.: Spisesteder/catering/- overnatting Elgstua Trondheimsvn. 9 Tlf.: Sveising Skjæ rbekk Sveis og Montasje Julusdalsvegen Hernes Tlf Lås og sikring Lås & Sikring AS Svartbekkvegen 85 A 2411 Elverum Tlf / Fax Optikere Elverum Optiske Synsam Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Parfymerier Thv. Silkebæ kken AS Storgata 23 Tlf: Elverum Parfymeri A/S Kremmertorget - Mart'nsenteret Tlf.: Revisjon og rå dgivning ERGO revisjon & rådgivning as Gml. Trysilvn. 4 Tlf.: Rørleggere Hagen rørlegger og varmeservice AS 2415 Heradsbygd Tlf Skogbruk Statskog Glomma AS Fredensvoldvn. 2, 2401 Elverum Tlf Snekker/Byggherre Harviken Bygg AS Tlf Sportsbutikker Forstmann Norsk Skogmuseum Tlf.: Intersport Kremmertorget AS Kremmertorget Tlf.: Rune Oppberget Sykkel & Service 2415 Heradsbygd Tlf.: Sport/hage/fritid/hytteutstyr Sykkel og Motor Elverum AS Vestsivn. 67 Tlf Tannleger Trykkeri Verksteder Tannlege Trond Sjølien Spesialist i kjeveortopedi Grindalsvn. 3 Tlf.: Elverum Trykk AS Grindalsvn. 10 Tlf.: Jømna Caranvanverksted og deler AS 2416 JØMNA Tlf: Kirka i Elverum ønsker å bidra med å styrke omsorgsarbeidet i kommunen vår. Derfor satser vi på diakoniarbeid inn mot ulike aldersgrupper, fra middagstilbud til skoleelver til besøkstjeneste for eldre. Mange frivillige deltar i arbeidet, men vi er helt avhengig av den økonomiske støtten utenfra. Flere virksomheter i lokalsamfunnet støtter opp om arbeidet. Takk for hjelpen slik at vi kan hjelpe. Disse støtter diakoniarbeidet i Elverum: Ønsker dere å støtte diakoniarbeidet økonomisk ta kontakt med kirkeverge Jon Veflingstad, tlf

18 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 18 GUDSTJENESTER Søndag 11. september Elverum kirke Lappegard. Våge. Hernes kirke Konf.presentasjon. Hummelvoll. Enget. Sørskogbygda kirke Konf.presentasjon. Stenrud-Buflod. Antonsen. Søndag 18. september Elverum kirke Konf.presentasjon. Stenrud-Buflod. Våge. Heradsbygd kirke Kavli. Stassen. Nordskogbygda kirke Gullkonfirmantjubileum Hummelvoll. Enget. Søndag 25. september Elverum kirke Høsttakkefest. Kirkeboka mi. Bonden. Våge. Hernes kirke Høsttakkefest. Kirkekaffe. Kavli. Enget. Søndag 2. oktober Elverum kirke Bonden. Våge. Heradsbygd kirke Kavli. Stassen. Sørskogbygda kirke Gullkonfirmantjubileum, Konf. prest Diakoniens dag. Kirkekaffe. Stenrud-Buflod. Antonsen. Søndag 9. oktober Elverum kirke Diakoniens dag. Kavli. Stassen. Hernes kirke Kirkekaffe. Stenrud-Buflod. Enget. Lørdag 15. oktober Heradsbygd kirke Gullkonfirmantjubileum Kavli. Stassen. Søndag 16. oktober Elverum kirke Innsettings gt. ny studentprest Lappegard. Våge. Bergheim skole Hummelvoll. Enget. Søndag 23. oktober Elverum kirke Konf.presentasjon. Bonden. Våge. Elverum kirke Kirketorg. Lappegard. Våge. Hernes kirke Kirkekaffe Hummelvoll. Enget. Sørskogbygda kirke Kirkeboka mi. Kirkekaffe. Stenrud-Buflod. Antonsen. Søndag 30. oktober Elverum kirke Bonden. Våge. Frydenlund skole medvirker. SORGGRUPPE 14. september starter vi opp nye sorggrupper. Ta kontakt med diakon Siv Engevik på mob for påmelding. KIRKENE I ELVERUM: Elverum kirkekontor Sentralbord: Besøksadresse: Fjeldmoravn. 1 Postadresse: Boks 201, 2402 Elverum Kontortid: Mandag - fredag 9-15 E-post: Webside: Elverum kirkegård Fasttelefon/telefaks: Atle Bech: Svein Erik Gran: Magnar Spidsberg: Kirketjenere Helge Thoresen: Aud Paust Andersen: Erik Busk: Susan General: Prester Dagtid; sentralbord: Sevat Lappegard: Ole Kristian Bonden: Kirkebakken nr. 4 / 2011 Merete Kavli: Tore Hummelvoll: Marit Stenrud-Buflod Organister Trond Våge: Nils Tore Enget: Jan Liberg: Valentina Antonsen: Øvrige ansatte Diakon Siv Engevik: Menighetsped. Hege Midthun: Menighetsped. Guri G. Gøbel: Kirkeverge Jon Veflingstad: Kontorleder Ann Kristin Sagen Myrer: Konsulent Siri Høisveen: Konsulent Anja Terjesen: Vaktmester i Generalgården Frode Bech Heradsbygd sokn Sokneprest Merete Kavli Leder menighetsråd: Vera Kirkelund Elverum sokn Sokneprest Ole Kristian Bonden Leder menighetsråd: Arne Johan Sigstad Hernes sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Marit Wahlstrøm Sørlie Nordskogbygda sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Margrethe Skjærbæk Sørskogbygda sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Aud Flygind Moen Sykehuset innlandet, Elverum Sykehusprest Guttorm Eidsslott: Kirkens SOS:

19 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 19 SLEKTERS GANG DØDE Døde i Elverum Ågot Myren f Margot Næss f Grete Jorunn Henriksen Skærbæk f Gerd Fjeld f Arne Bjørkly f Jorid Hansen f Elise Herstadhagen f John Jevnaker f Grethe Langdalen f Jørgen Kjernet f Else Eng f Edna Petronille Braaten f Odd Sindre Fredheim f Karen Helene Marken f Ingvild Bekk Jensen f Jorunn Nilsen f Asbjørn Pedersen f Britt Aasland Stuan f Olea Woldmo f Knut Birger Østhagen f Ole Edmond Hansen f Hilma Hovi f Per Åge Borg f Elfrida Øverby f Brit Thronsen f Liss Karin Thorbjørnsen f Tore Skjærmoen f Solvår Grafsrønningen f Elsa Rigmor Lamberg f Sigrid Marthea Holmseth f Marie Lovinie Karlsen f Bjørn Hagelund f Eva Gunvor Holen f Astrid Silkoset f Edith Lillian Skøien f Olav Søberg f Lars Kaaten f Magne Mæhlum f Aagot Finstad f Døde i Sørskogbygda Magnhild Surén f Kåre Sætre f Dora Bjørnstad f Kari Andreassen f Gudor Bjørklund f Petronelle Nystuen f Døde i Nordskogbygda Berit Stormoen Bakken f Magnhild Gurine Ottershagen f Døde i Heradsbygd Gunnvor Helene Jevnaker f Eldbjørg Oleane Skirbekk f Ragnhild Lunde f Olaf Gerald Kjærneth f Johan O. Flobakk f Rolf Harald Dahl f Døde i Hernes Arne Rogstadkjærnet f Hans Nordhagen f DØPTE Døpte i Elverum Tirill Helleren Adrian Ringstad Simen Holmseth Marcus Bratengen Stanker Lucas Bratengen Stanker Hannah Wasa Lund Jonas Ravnberg Sætre Dorthe Kjelstad Pedersen Petter Lexander Ulberg Helmine Stengel Myrheim Julie Berg Lundstedt Kamilla Johansen Sanna Karoline Kynsveen Isabel Christiansen Kjærnet Kristian Klingenberg Hårdnes Tomine Madsberg Kvissel Marius Martinsen Brunes Noah Rennemo Aasvik Maja Hugnes Hammeren Ada Marie Klingenberg Kårevik Eline Tøgersen-Øversveen Tobias Solli Kaarfald Thea Madelen Grønkilen Frida Lykkeslet Bakken Tobias Synstad Nathaniel Nygård Simen Holmseth Døpt på Nubben Seter Mathea Johansen Døpt i Triangelparken Julian Møystad Lundby Patrick Bombeo Antunes Simen Aas Krogsæter Døpt i Heradsbygd kirke Sigurd Skjerpen Even Skjøthaug Brøtmo Agnes Bustad Julie Sormbroen Solberg Linnea Tidemandsen Syversen Ella Solheim Skjefstad Døpt på Hvarstadsætra Maren Stenbrenden Døpt i Hernes kirke Sigurd Groven Johansen Lucas Xander Strandvik Hannah Velten Hanna Elise Uthus Møystad Døpt i Sørskogbygda kirke Pernille Nordli Pram Døpt på Renosdammen Svein Harald Johansen VIGSEL Elverum kirke Camilla Elisabeth Lundberg og Kim Andre Eriksen Nina Nesmoen og Jan Erik Henriksen Åse Kregnes og Jens Gunnar Søstuen Heidi Cathrine Gløersen og Joakim Halvorsen Anne Huseby Lilleaas og Anders Sætre Helene Margrethe Kristensen og Knut Erik Myrvold Libekk Linn Rosemarie Johannesen og Mikael Kristiansen Sissel Enger og Jan Håvard Gjørlihagen Heradsbygd kirke Linda Bergløv Eriksen og Geir Even Os Linn Veronica Dellerud og Morten Aarnes Engen Hernes kirke Tove Rita Theigmann Melgård og Ole Guttorm Brenden Kirkebakken nr. 4 /

20 kirkebakken - nr :Kirkebakken :41 Side 20 Fra kirkeverge til festningsforvalter Jon Veflingstad har så smått begynt å rydde kontorpulten. Etter 10 år som kirkeverge i Elverum skal han i begynnelsen av november starte som festningsforvalter ved Fredrikstad festning. - Jeg har hatt noen fantastiske, spennende og givende år med mange interessante utfordringer. Det har vært moro å jobbe sammen med en glad og ivrende stab ved kirkekontoret i Elverum, men nå byr anledningen seg til å skifte jobb, og da tar jeg den, sier Veflingstad. For vel fire år siden flyttet familien hans til Fredrikstad, siden har kirkevergen ukependlet til Elverum på jobb. Men nå blir det slutt på pendlertilværelsen. - Jeg skal ta vare på den freda bygningsmassen som Forsvarsbygg har i Gamlebyen i Fredrikstad, og jeg skal være med på å skape liv i gamlebyen. Jeg tar med meg erfaringer fra kirkevergestillingen, som både er nyttige og direkte relevante i min nye jobb, sier Veflingstad. Krevende men spennende Veflingstad forteller at det har vært en krevende, spennende og utfordrende jobb å være kirkeverge i Elverum. - Man har mange baller i lufta samtidig, og jeg kjøpte meg ganske raskt ei verktøykasse, smiler Veflingstad. For når man har ansvar for kirkene i Elverum, har det tydelig vært kjekt å være litt «handy-man» også. - Det har blitt noen skrujobber i tillegg til kontorjobben, sier kirkevergen. Og med papirmengden på kontor, er det liten tvil om at det er en del saker en kirkeverge må holde orden på. Veflingstad forteller at han nylig har laget en egen ny nettside, i tilknytning til kirkens allerede eksisterende nettside, hvor tanken er at investeringsbehovet for kirkene i Elverum skal bli godt synlig for politikere og folk flest. Han håper at det kan komme hans etterfølger til gode. Skifter beite Før Veflingstad ble kirkeverge var han blant annet personalkonsulent i Østlendingen. Han har tidligere jobbet både i klesbransjen, sportsbransjen og i industrien, før han tok Krigsskolen, for deretter å jobbe ved Høgskolen i Hedmark. Nå er han tilbake i Forsvaret, og til tross for fylte 57 gleder han seg til nye utfordringer og å lære nye ting. - Det blir bare å stupe ut i den nye jobben, hvordan det går, er avhengig av hvordan man tar det, smiler Veflingstad. Etter mange år som Elverumsgutt, innrømmer han at han nok vil savne byen noe. Men fortsatt har han familie i byen, så en tur i ny og ned blir det til Elverum. Nå gleder han seg til å få mer tid med familien i Fredrikstad, og for han er tida nå inne for å overlate kirkevergejobben i Elverum til noen andre. - Kirka i Elverum har vist seg fram og fått et godt omdømme. Her er det et flott arbeidsmiljø, så jeg kan anbefale jobben på det varmeste, smiler avtroppende kirkeverge. Veflingstad benytter anledningen til å takke for engasjement og støtte fra menighetsrådene. - Jeg ønsker kirka i Elverum alt godt for sitt videre arbeid, avslutter Veflingstad. Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen Gå inn i din tid Da vi sang Til ungdommen, med tekst av Nordahl Grieg under sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke 24. juli, samlet det kristne, muslimer, humanetikere og mennesker av ulik tro og livssyn i samme sang. I ettertid har noen stilt spørsmålstegn ved om dette er en salme. Salmer er sanger med religiøst innhold som blir sunget ved gudstjenester. En salme blir autorisert som nettopp dette når den blir tatt med i offentlige godkjente salmebøker. Katolikkene har allerede Til ungdommen i sin salmebok. Den norske kirke har den med i forslaget til nye salmer som kom i Nå går diskusjonen om den skal være med i fortsettelsen, eller forkastes som salme. Hva som menes med religiøst innhold, kan diskuteres. Det finnes også forskjell på godt og dårlig religiøst innhold. Det er ikke ordet Gud eller Jesus som avgjør, men hva den formidler av kristen tro. En av våre mest brukte og folkekjære salmer heter Å leva, det er å elska. Da den kom inn i salmeboka for snart hundre år siden omskrev man og presiserte riktignok i siste vers i siste linje at himmelen vi synger om her, er Guds himmel. Men teksten hadde gode, kristne kvaliteter uavhengig av omskrivingen, og sangen har først og fremst blitt en salme gjennom sin bruk i kirkerommet. Vi tolker teksten gjennom tid og sted rommet vi synger den i og anledningen vi er der for. Den brukes i gudstjenester og dåp, konfirmasjon, bryllup og i gravferd. Da vi sang Til Ungdommen etter 22. juli ga det uttrykk for samhold, fellesskap, tro og håp. I gudstjenesten i Oslo Domkirke ble det en salme. Nå mangler bare autorisasjonen. Periscopus

Ulike livssyn under samme tak? Fellesskap i adventstida. Å sørge med blomster og lys. side 8-9. side 7. side 4-5. Elverum menighetsblad nr.

Ulike livssyn under samme tak? Fellesskap i adventstida. Å sørge med blomster og lys. side 8-9. side 7. side 4-5. Elverum menighetsblad nr. 311598 - kirkebakken - nr. 5-2011:Kirkebakken 21-10-11 10:26 Side 1 Elverum menighetsblad nr. 5 November 2011 Årgang 86 Å sørge med blomster og lys side 4-5 Fellesskap i adventstida side 7 Ulike livssyn

Detaljer

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 2 mai 2013 88. årgang Framtid og håp Kirka bruker vi hele livet. Her kan du ta vare på drømmene dine om et godt liv. På konfirmasjonsdagen i kirka samles vi til fest

Detaljer

Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84

Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84 Klare for konfirmasjon Det er igjen klart for konfrmasjon i Elverumskirkene. Gjennom hele skoleåret har ungdommene blitt kjent med kirka og det som skjer

Detaljer

kirkebakken Nærhet og avstand Åpen folkekirke

kirkebakken Nærhet og avstand Åpen folkekirke kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 3 oktober 2014 89. årgang Nærhet og avstand Allehelgensdag er minnenes dag. Mange tenner lys i kirkene og på kirkegården. I gudstjenestene allehelgensdag kommer vi

Detaljer

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 En kirke for alle Menighetene i Elverum driver et allsidig arbeid for ulike aldersgrupper. Mye av det er basert på frivillig arbeid og gaver. Hvordan

Detaljer

kirkebakken Med håp om ei framtid Med himmelen som tak

kirkebakken Med håp om ei framtid Med himmelen som tak kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 1 april 2014 89. årgang Med håp om ei framtid Møte med barna i slummen gjorde sterkest inntrykk på Amund Rotbakken Gundersen (15) og de andre Elverumskonfirmantene

Detaljer

kirkebakken «Det gode rommet» Påskefeiring med solidaritet og håp

kirkebakken «Det gode rommet» Påskefeiring med solidaritet og håp kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 1 mars 2013 88. årgang «Det gode rommet» Elverum kirke er 275 år i år. Den har vært soknekirke for vårt sted gjennom mange generasjoner, og ei folkekirke som er opptatt

Detaljer

kirkebakken Læring for livet Grunnlovsjubileet

kirkebakken Læring for livet Grunnlovsjubileet kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 2 mai 2014 89. årgang Læring for livet Konfirmantene lærer langt mer enn å knyte slips før den store dagen. Livsritene og livets store spørsmål er sentrale i konfirmasjonsforberedelsene.

Detaljer

Påskeforventninger. Elverum menighetsblad nr. 2. April 2009 Årgang 84

Påskeforventninger. Elverum menighetsblad nr. 2. April 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 2 April 2009 Årgang 84 Påskeforventninger Den stille uke lar oss møte både gleden og sorgen. Dag for dag tar påskedramaet oss med inn i livets mysterier. Og mens naturen våkner

Detaljer

kirkebakken Himmelske toner Fortelling og evangelium

kirkebakken Himmelske toner Fortelling og evangelium kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 4 desember 2014 89. årgang Himmelske toner For første gang i Norge framføres Juleoratoriet av Johann Sebastian Bach i en egen forestilling for barn. Skuespiller, kor

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

enighetsblad M for Søndre Land God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Nr. 2 Sommer 2009 69.

enighetsblad M for Søndre Land God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Nr. 2 Sommer 2009 69. M for Søndre Land enighetsblad Nr. 2 Sommer 2009 69. årgang God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Farvel, Landåsbygda skole. s. 14 Anders Kleven, 20 år i menighetsråd.

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Barnedåp og ungdomsdåp Kirkevalget 2015 Årets vårkonfirmanter Klimapilegrim 2015 Temanummer: Dåp Leder Sommernummeret

Detaljer

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken Kirkenytt Lysaker/Snarøya og Høvik Nr. 2 2015 Årgang 11 Det er valgtider i livet også Side 2 Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6 Venter på Fornebukirken Side 8 25 år på orgelkrakken i Høvik Side 16

Detaljer

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 3, 2008 13. årg Årets konfirmantleir: Tro, håp og søvnløshet Hva er klokka? Urskive og visere i klokketårnet til er nyrestaurert

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang STANGE TANGEN OG menighetsblad Nr. 4 2009 62. årgang Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3 Hva er det med Kirken? leder Noen av oss har det bare sånn at vi ikke klarer oss uten Kirken!

Detaljer

KIRKEN VÅR. Lilly ny prest på Råholt. God paske! Side 8 og 9

KIRKEN VÅR. Lilly ny prest på Råholt. God paske! Side 8 og 9 o God paske! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL PÅSKEN 2015 - NR. 1 Biskopens hilsen Side 10 OFFENTLIG INFORMASJON Lilly ny prest på Råholt Lilly Renee Lauten (bildet)

Detaljer

«Nå er det igjen denne forunderlige natt. Stjernen lyser og Gud på sin trone av strå og kjærlighet, han er her fortsatt, i det stille.

«Nå er det igjen denne forunderlige natt. Stjernen lyser og Gud på sin trone av strå og kjærlighet, han er her fortsatt, i det stille. Informasjon NES-posten M E N I G H E T S B L A D F O R N E S N R. 3 D E S E M B E R 2 0 1 1 4 4. Å R G A N G Adventstiden er her med sin forventning og sitt strev Denne høsten skjer det mange forandringer

Detaljer

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67.

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67. www.stangemenighet.no Nr. 3 2014 67. årgang Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6 Ved dåp i Tangen kirke 31. august 2014 ble Sølvi- Emilia Nørgaard

Detaljer

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE!

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE! Nr. 1/2004 59. årgang Konfirmantdag i Ballesvika... side 4 200 år Hålogaland bispedømme... side 6 Skolegudstjeneste i Torsken... side 7 Gullkonfirmasjon 20. juni og 11. juli... side 8 Konserter i Gryllefjord

Detaljer

Modum menighetsblad. Inspirert til tjeneste NR. 4/2003 ÅRGANG 72. Heggen Gospel var i Praha på festival sammen med 7500 ungdommer fra hele Europa

Modum menighetsblad. Inspirert til tjeneste NR. 4/2003 ÅRGANG 72. Heggen Gospel var i Praha på festival sammen med 7500 ungdommer fra hele Europa Modum menighetsblad NR. 4/2003 ÅRGANG 72 Inspirert til tjeneste Heggen Gospel var i Praha på festival sammen med 7500 ungdommer fra hele Europa Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang www.as.menighet.net Kateketens hjørne: Vær ikke bekymret Det går litt over stokk og stein for tiden. For

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 3 - AUGUST 2015-42. ÅRGANG Fra Gudstjeneste for alle under Nannestad-festivalen Foto: Anne Trydal Hansen og Rigmor Lerengen Å SNAKKE SAMMEN han om natten? Noen har sagt at Nikodemus

Detaljer

Informasjon. Nr. 2. 2011 51. årgang. Menighetsblad for Lillehammer og Fåberg. Kirkevalget 2011. Pilegrimsferder Rasteplass Konfirmasjon

Informasjon. Nr. 2. 2011 51. årgang. Menighetsblad for Lillehammer og Fåberg. Kirkevalget 2011. Pilegrimsferder Rasteplass Konfirmasjon Informasjon Nr. 2. 2011 51. årgang Menighetsblad for Lillehammer og Fåberg Kirkevalget 2011 Pilegrimsferder Rasteplass Konfirmasjon 2 Vår Fedrearv Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd.

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105)

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 2/2015. 2. årg. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Vi ønsker alle våre lesere en god og velsignet påske. Foto: Terje Gloppen

Detaljer

Sommer 2010 1 NR. 2 2010 69. ÅRG. God sommer

Sommer 2010 1 NR. 2 2010 69. ÅRG. God sommer Sommer 2010 1 NR. 2 2010 69. ÅRG. God sommer 2 Sommer 2010 Hva blir følgene av en kommunesammenslåing for den kirkelige sektor? Kommunene Mosvik og Inderøy startet høsten 2009 prosessen fram mot en kommunesammenslåing

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer