Rock-solid sustainability

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rock-solid sustainability"

Transkript

1 Rock-solid sustainability

2 Et konstruktivt bidrag Å bygge på en bærekraftig fremtid krever en balansert tilnærming til miljø, sosiale aspekt og økonomisk vekst. Uten alle tre elementene vil bærekraftighet forbli en illusjon fremfor en «rock-solid» realitet. Regional sourcing Rockwool har 26 fabrikker over hele verden. De fleste fabrikkene er plassert i nærheten av råvareleverandører og kunder, og reduserer dermed produksjonen av drivhusgasser forårsaket av transport Litt gir mye 1 kubikkmeter stein tilsvarer 2,200 kvadratmeter med himlingsplater i 15mm, som er nok til å dekke åtte tennisbaner. Ubegrenset tilførsel Hvert år produserer jorden 38,000 ganger mer stein enn Rockfon og Rockwool bruker.

3 Arvet lederskap Rockfon er den ledende leverandøren av akustiske løsninger av steinull, og er et datterselskap av Rockwool International verdens største produsent av steinull, med over 70 års erfaring. Tydelig engasjement Gjennom mange år har Rockfon og Rockwool gjort en innsats for å redusere miljøpåvirkningen. Dette engasjementet har sitt utspring i dypt forankrede verdier, og utviklingen publiseres regelmessig i en miljørapport som kan lastes ned på En solid kilde til fornybare materialer Diabas-stein er det viktigste råmaterialet som brukes i fremstillingen av Rockfon og Rockwool steinullprodukter. Hvert år skaper vulkansk aktivitet og platetektonikk svært store reserver av stein, noe som gjør materialet til en vedvarende kilde.

4 Redusert påvirkning på miljøet Rockfons/Rockwools produksjonsprosesser blir kontinuerlig overvåket og forbedret på sentrale områder som energieffektivitet, vannforbruk, avfallsmengde og resirkulering av industriavfall. Vann for livet Vann er en begrenset ressurs i mange deler av verden, det er derfor viktig å bruke så lite som mulig. For eksempel samler mange fabrikker opp og bruker regnvann for å begrense bruken av drikkevann. Rockwool og Rockfon har redusert vannforbruket med10 % fra 2005 til Verdien av resirkulering Fremragende klassifisering Redusering av avfall Diabasstein og resirkulerte materialer blir smeltet ved temperaturer over 1500 C for å lage steinull. Ved denne temperaturen brenner organisk avfall rent for å produsere energi og reduserer fabrikkens forbruk av fossilt brensel. Rockwools og Rockfons fabrikker mottar årlig 500,000 tonn med avfallsmaterialer fra andre næringer - seks ganger mer avfall enn fabrikkene sender til deponering. I 2011 tildelte det globalt anerkjente Carbon Disclosure Project, Rockwool en vurdering for miljørapportering på 86 poeng. Dette plasserer Rockwool Gruppen blant TOP 10 i Norden.

5 Unngå deponering I dag blir 95 % av produksjonsavfallet fra Rockwool og Rockfon enten resirkulert internt eller solgt til andre industrier som råmateriale for bruk i deres produksjonsprosesser. For å redusere avfallsmengden ytterligere, har Rockwool investert over 30 millioner euro i resirkuleringsanlegg i 2009 og Redusering av CO2-utslippene I henhold til eksternt verifiserte evalueringer, sparte den samlede porteføljen av Rockwool-produkter (inkludert Rockfon-produkter) solgt i 2009, 4 milliarder tonn CO 2 tilsvarende CO 2 -utslippene til India, Russland og Tyskland til sammen. Resirkulert og resirkulerbart Rockfons steinullprodukter inneholder opptil 84 % resirkulerte materialer og fornybar stein. Produktene kan resirkuleres fullstendig på de av Rockwools produksjonsanlegg som har briketteringsanlegg, på slutten av produktets livssyklus. Klart miljømessig engasjement Alle fabrikkene som produserer Rockfon-produkter drives i samsvar med Rockwools strenge miljøsystem som krever kontinuerlig forbedring og implementering av minimumsstandarder for prosesser. I tillegg er to av tre Rockfon-fabrikker ISO sertifisert. Aktiv energisparing Rockwool Group arbeider kontinuerlig for å forbedre energieffektiviteten på sine fabrikker. For eksempel er fem eldre produksjonslinjer byttet ut med fire svært effektive oppgraderinger, som årlig sparer 3,4 millioner euro i energiutgifter. Dette reduserer også CO 2 -utslippene.

6 Forbedret livskvalitet for mennesker Ikke bare spiller Rockfons akustiske løsninger en viktig rolle i forhold til å skape sunne miljøer som stimulerer til læring, arbeid og velvære, men Rockfon er også opptatt av helsen og sikkerheten til ansatte, leverandører og installatører. En tydelig forskjell Ved å installere en himling fra Rockfon i et kontor på 120 m², kan du redusere støynivået med 6 db som tilsvarer å eliminere 75% av den opprinnelige støyen i rommet. Mindre støy på agendaen I åpne kontorlandskap sier 60% av de ansatte at støy er den faktoren som forstyrrer mest. Julian Treasure, Sound Business, 2007

7 Behagelig lyd Rockfons løsninger for akustiske himlinger bidrar positivt til å fjerne akustiske stressfaktorer fra innendørsmiljøet, og bidrar dermed til velferden og helsen til personene som oppholder seg i bygningen. Hold på en hemmelighet På arbeidsplasser som sykehus, kontor og hotell er privatliv og muligheten til å ha konfidensielle samtaler viktig. I tillegg til å levere produkter av høy akustisk kvalitet, har Rockfon utviklet spesielle løsninger som gir førsteklasses lydisolasjon. Slipp solen inn Dårlig belysning kan føre til at du blir sliten i øynene og føler deg sliten, mens naturlig og kunstig lys har en dokumentert positiv effekt på humør, effektivitet og stressnivå. Høy lysrefleksjon bidrar til effektiv bruk av tilgjengelig lys. Rockfons diskrete, matte hvite himlinger reflekterer lys svært godt (85-86 %) og gir jevn lysspredning. Avansert brannsikkerhet Brannsikker steinull er kjernen i alle Rockfons himlingsprodukter, og de fleste er klassifisert i klasse A1. I tilfelle brann vil de verken brenne, smelte eller skape betydelig røyk. Dette gir beboerne mer tid til å forlate bygningen, og øker dermed den samlede brannsikkerheten og begrenser bygningsmessige skader. Dokumentert sikkerhet Rockfons produkter imøtekommer de lovmessige krav for innendørs luftkvalitet og inneklima, og Rockfon himlingsplater er sertifisert i henhold til nedenstående uavhengige sertifikater. Alt i alt dokumenterer disse sertifikatene at produktet etterlever kravene for flyktige organiske komponenter (VOC(volatile organic compounds)), formaldehyd, ammoniakk, karsinogener, partikler, lukt, biooppløselighet og fiber.

8 Bygge varig lønnsomhet Hver bygning er forskjellig i design og bruksområde. Rockfons løsninger gir arkitekter muligheten til å realisere deres visjon med en himling som fremmer produktiviteten til de som oppholder seg i bygningen, leverer kostnadseffektive løsninger til eierne av bygget og bidrar til felles velferd. Gjør en forskjell lokalt Rockfon er «medfinansieringspartner» i et langsiktig CO2-reduksjonsplan i en familiedrevet platefabrikk i Brasil. Prosjektet har som mål å redusere avskogingen og forbedre luftkvaliteten i lokale samfunn og redusere CO2-utslippene (www.eco-act.com). På et lokalt nivå, støtter Rockfon Benelux SOS barnebyer (senter for sunne skoler). God akustikk = bedre produktivitet 70% av de spurte sier at produktiviteten ville vært høyere hvis omgivelsene deres var mindre støyende. Source : Danish National Research Centre for the Working Environment: Noise from human activity.

9 Gjør inneklimaet bedre Kvaliteten på innemiljøet kan gi helseproblemer. Himlinger fra Rockfon kan gi betydelige bidrag til å forbedre akustikken og produktiviteten til personer som befinner seg i bygningen. Bygd for å vare Det er viktig å bruke materialer som tåler daglig bruk og periodisk ombygging. Rockfon plater leveres med 15 års garanti og gir førsteklasses motstandsdyktighet overfor håndtering og fuktighet. Platene holder seg rette og bøyer seg ikke ved høy luftfuktighet, slik at de også er kostnadseffektive over tid. 15 YEAR 15 YEAR 15 YEAR GUARANTEE 15 YEAR 15 YEAR Til nytte for flere The Rockwool Foundation er den største aksjeeieren i Rockwool International. Selskapet ble grunnlagt i 1981, og støtter vitenskapelige, humanitære, kunstneriske og sosiale aktiviteter, og bidrar til å forbedre miljøet og utviklingen i samfunnet. Langsiktig tenking Fordi organisasjoner endres, må lokalene kunne gjøres om. Himlinger fra Rockfon er svært fleksible og anvendelige. De er designet for å spare tid, arbeid og redusere avfallsmengden under installasjon og vedlikehold. De tillater også enkel tilgang til skjulte serviceinstallasjoner. Alt dette bidrar til å gjøre rommene mer fleksible. Bedre energieffektivitet Rockfon har en høy varmeisolasjonsverdi og kan bidra til å redusere energiforbruket på visse bruksområder. Den høye lysrefleksjonen på Rockfons overflater bidrar også til å spare energi til elektrisk belysning. Løsninger som akustiske flåter, bafler og veggabsorbenter bidrar til økt energieffektivitet for termoaktive konstruksjonssystemer, ved at de tillater fri luftbevegelse i rommet samtidig som produktene gir en behagelig akustikk.

10 Sertifiserte bygninger Med økt bevissthet rundt viktigheten av en behagelig akustikk i bygninger, øker fortsatt etterspørselen av akustiske himlinger i bærekraftige bygg. Bygningssertifiseringer Rockfon kan hjelpe deg med å oppnå dine mål uavhengig av om du ønsker å gjøre en bygning mer bærekraftig, eller allerede har blitt sertifisert gjennom BREEAM, HQE, DGNB, LEED eller et annet program. Det er ikke lenger nok at bygninger er grønne. Det som kreves i en helhetlig bærekraftig tilnærming er miljøvern, helsen til brukerne og sunne investeringer. Med en relativt lav masse, har Rockfons produkter en minimal innvirkning på miljøet i forhold til hele bygningen. Videre leverer Rockfon svært fleksible og holdbare akustiske løsninger som kan øke medarbeidernes produktivitet og brukernes komfort, og dermed bidra aktivt til den samlede bærekraftigheten til hele bygningen. Produktsertifiseringer For å dokumentere miljøprofilen på Rockfon-produktene, er det utarbeidet flere miljøproduktdeklarasjoner (EPDer). EPDer og andre sertifiseringen og tester som dokumenterer vår førsteklasses akustiske ytelse, lave utslipp og brannsikkerhet, utgjør kun en liten del av Rockfons dokumenterte bidrag til bærekraftigheten til ethvert bygningsmiljø. Bærekraftige produktforbedringer Ved å eliminere bruken av aluminiumsfolie på visse Rockfon himlingsplater, ble det spart over 100 tonn CO2 på kun ett år. Bærekraftige bygninger i Europa Sertifiserte bærekraftige konstruksjoner i Europa forventes å firedobles til 687 millioner kvadratmeter innen BRE (UK) Rockfon gjennomgikk nylig den strenge, uavhengige BRE livssyklusanalysen. Resultatene konkluderte med at det testede Rockfon himlingssystemet har den laveste Ecopoint-scoren frem til denne dato. FDES (Frankrike) I Frankrike er omtrent 90 % av Rockfons produkter dekket av den franske EPD Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire, også kjent som FDES.

11 Med fokus på resirkulering Redusert belastning på deponeringsanlegg For å redusere belastningen på søppelfyllinger og for å redusere utarmingen av naturressurser, returnerer entreprenører i mange land stadig mer overskuddsmateriale fra Rockfon himlingsplater eller himlingsplater gjenvunnet fra rehabiliterings- eller rivingsarbeid, til resirkulering. Rockfon er opptatt av resirkulering. Ved tradisjonell resirkulering, kan produkter laget av resirkulerte materialer være av dårligere kvalitet enn produkter laget av nye materialer. Rockfon bearbeider avfallsprodukter til nye fiber som har de nøyaktig samme egenskapene som produkter som blir fremstilt av nye materialer. Resirkulering ved to sykehus i London Som del av de store resirkuleringsprosjektene på Barts og The Royal London hospital (over m² med himlinger), resirkulerte Rockfon alt overskuddsmaterialet på den lokale Rockwool-fabrikken. Innsamling og resirkulering Resirkuleringen av Rockfon-produkter kan utføres på alle Rockwool-anlegg med et briketteringsanlegg. Denne prosessen utføres så nært innsamlingsstedet som mulig, slik at behovet for unødvendig transport og CO 2 - utslipp minimeres.

12 Lær mer om Rockfon og bærekraftighet på Activate your CEILING Rockfon utvikler gjennomtenkte himlingsløsninger som aktivt forholder seg til en rekke viktige funksjoner i moderne nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Rockfon produktene er kjennetegnet ved design, estetikk og enkelhet i montasjefasen. I tillegg bidrar himlingsløsningene aktivt på viktige områder som brannsikkerhet og optimale akustiske forhold. Dette plasserer våre himlingsløsninger blant de beste og mest tids- og omkostningsbesparende på markedet i dag. Et omfattende utvalg av himlingsløsninger til alle anvendelsesområder sikrer våre kunder muligheten for aktivt å øke bygningenes verdi ved å skape det optimale inneklima. Derfor sier Rockfon ACTIVATE YOUR CEILING. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel. Rockfon A/S Rockwool Besøksadresse: Gjerdrums vei Oslo Postadresse: Postboks 4215 Nydalen 0401 Oslo Tel: Fax:

INSPIREDY BY YOU. DEN INDRE SKJØNNHETEN ved renoverte og nye bygninger. Vi avslører. EKSEPSJONELL DESIGN slående internasjonal inspirasjon

INSPIREDY BY YOU. DEN INDRE SKJØNNHETEN ved renoverte og nye bygninger. Vi avslører. EKSEPSJONELL DESIGN slående internasjonal inspirasjon INSPIREDY BY YOU EN PRESENTASJON AV AKUSTISK INTERIØRDESIGN Vi avslører DEN INDRE SKJØNNHETEN ved renoverte og nye bygninger EKSEPSJONELL DESIGN slående internasjonal inspirasjon DEN INDRE FORVANDLINGEN

Detaljer

åpent kontorlandskap?

åpent kontorlandskap? i n s p i r eby YOU dy E n s a m l i n g a v a k u s t i s k i n t e r i ø r d e s i g n Kan de ansatte endelig bli fornøyd med åpent kontorlandskap? Inneklima et intervju med inneklimaekspert Geo Clausen

Detaljer

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice Langsiktig holdbarhet handler om å gjøre kloke valg. Det handler om å finne riktig balanse

Detaljer

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet

UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Det vanntette isolasjonssystemet UTGITT I NORGE FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Det vanntette isolasjonssystemet Vi deler vår kunnskap til fordel for deg ROCKWOOL Technical Insulation, som er en del av det internasjonale

Detaljer

Naturlig holdbarhet Paroc Group

Naturlig holdbarhet Paroc Group Naturlig holdbarhet Paroc Group Januar 2012 1 Innhold Skritt for skritt... 3 Bærekraftig isolasjon... 4 5 Energiklok bygging... 6 11 Bærekraftig design... 12 15 Miljøsertifisert produksjon... 16 17 Grønn

Detaljer

ECO by Cosentino RESIRKULERTE OVERFLATER RESIRKULERTE OVERFLATER ÅRS GARANTI

ECO by Cosentino RESIRKULERTE OVERFLATER RESIRKULERTE OVERFLATER ÅRS GARANTI ECO by Cosentino RESIRKULERTE OVERFLATER ECO by Cosentino er vår innsats for en bærekraftig utvikling. Vi henter ubrukelige materialer fra nesten hele verden, for å skape et produkt som består av 75 %

Detaljer

HELSE OG PLEIE GI PLEIESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING

HELSE OG PLEIE GI PLEIESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING HELSE OG PLEIE GI PLEIESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING 2 3 ARKITEKTUREN OG DENS VIRKEMIDLER MÅ BRUKES AKTIVT TIL Å FREMME PASIENTENES FYSISKE OG PSYKISKE HELING. #01 DESIGN & AKUSTIKK 5 FLEKSIBELT, ESTETISK

Detaljer

IKEA-konsernets bærekraft- rapport for FY12

IKEA-konsernets bærekraft- rapport for FY12 IKEA-konsernets bærekraftrapport for FY12 Det vi gjør for å skape positive forandringer... «Før dette prosjektet trodde jeg ikke at miljøet hadde noe med meg å gjøre. Nå vet jeg at det går an å gjøre noe

Detaljer

Lyddesign. for det moderne kontore

Lyddesign. for det moderne kontore Lyddesign for det moderne kontore Lyd i naturen en modell for gode arbeidsplasser I løpet av tusener av år er menneskets hørselssans blitt utviklet i og optimalisert for et utendørs- miljø fritt for unaturlige

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

Corporate Social Responsibility 2009/2010. For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. Vi må handle

Corporate Social Responsibility 2009/2010. For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. Vi må handle Corporate Social Responsibility For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. C=0 M=30 Y=100 K=0 C=100 M=80 Y=0 K=40 C=0 M=100 Y=70 K=10 Vi må handle 2009/2010 Innhold Introduksjon 3 Leverandører

Detaljer

Bærekraftig utvikling og polyuretan isolering En løsning av i dag for morgendagens behov

Bærekraftig utvikling og polyuretan isolering En løsning av i dag for morgendagens behov Bærekraftig utvikling og polyuretan isolering En løsning av i dag for morgendagens behov Brosjyre om bærekraftig utvikling Hvorfor er bærekraftig utvikling så viktig? I 1987 ga rapporten 1 fra Brundtland

Detaljer

Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer

Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer CLEVER LOW TEMPERATURE RADIATORS 3 RADIATORER ER DEN BESTE MULIGE LØSNINGEN FOR ALLE LAVTEMPERATURSYSTEMER FOR OPPVARMING, MEN HØR IKKE PÅ MEG, LES FAKTA

Detaljer

Just imagine. Fasade uten kompromiss

Just imagine. Fasade uten kompromiss Just imagine Fasade uten kompromiss Uansett hva dine utfordringer er vi har løsningen Ventilert fasade [Side 8] ETICS pusset fasade [Side 16] Rockpanel kledning [Side 6] Sandwichpaneler [Side24] 4:1 (Side

Detaljer

God HMS-kultur gir effektiv drift

God HMS-kultur gir effektiv drift HMS-Rapport 20 Innhold Leder 3 Temaartikkel Orkla Brands 4 Temaartikkel Sapa 5 Temaartikkel Borregaard 7 Orkla 8 Orkla Brands 12 Orkal Foods Nordic 16 Orkla Brands Nordic 19 Orkla Brands International

Detaljer

Varmeisolasjonsmaterialer av stivt polyuretanskum (PUR/PIR)

Varmeisolasjonsmaterialer av stivt polyuretanskum (PUR/PIR) Varmeisolasjonsmaterialer av stivt polyuretanskum (PUR/PIR) Varmeisolasjonsmaterialer av stivt polyuretanskum (PUR/PIR) Egenskaper produksjon Stivt polyuretanskum (PUR/PIR) er ett av de mest effektive

Detaljer

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 INNHOLD Forord s. 5 1 Bærekraftig verdikjede s. 6 2 Trygge, gode og sunne produkter s. 10 3 Energieffektivisering og miljøpåvirkning i produksjon s. 14 4 Våre ansatte

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Bærekraftrapporten 2012

Bærekraftrapporten 2012 Høydepunkter 2012 Relansering av actio Q Lansering av CPK Q Verdens første gassdrevne lasteskip Bulktransport av fôr Eksklusivitet på MSC-sertifisert krillmel Medlemskap i RSPO og GreenPalm LTI = 0 på

Detaljer

Selskapsbrosjyre. Boon Edam AS Arnstein Arnebergsvei 30 N-1366 Lysaker Norge. T +47 67103340 E info@boonedam.no I www.boonedam.no

Selskapsbrosjyre. Boon Edam AS Arnstein Arnebergsvei 30 N-1366 Lysaker Norge. T +47 67103340 E info@boonedam.no I www.boonedam.no Selskapsbrosjyre Boon Edam AS Arnstein Arnebergsvei 30 N-1366 Lysaker Norge T +47 67103340 E info@boonedam.no www.boonedam.no Byene våre er i stadig endring. Måtene vi arbeider på er i endring. Bygningene

Detaljer

utredning om bærekraft

utredning om bærekraft Fordi vi bryr oss utredning om bærekraft europa 2010 Innhold Utvikle en bærekraftig virksomhet 5 Forord 6 Høydepunkter fra fjoråret 7 Om denne utredningen 8 Amway i Europa 12 Arbeidsplassen 17 Våre ansatte

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014 høyere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og KJØLEsystem 2013 / 2014 NYHET 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Innhold Panasonic utvikler inneklimaet for fremtiden...4 Pålitelighet FAKTA...6

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Energi. i verdensklasse. Intelligent. Energihåndtering. Lær om energisparing av ekspertene. Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard.

Energi. i verdensklasse. Intelligent. Energihåndtering. Lær om energisparing av ekspertene. Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard. Intelligent Energi Mars 2012 Smarte og effektive energiløsninger Energihåndtering i verdensklasse Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard. Se side 4 TMCY-8KDR3Z_NO Lær om energisparing av ekspertene

Detaljer

Kvalitet i avløp. Geberit avløpssystemer og vannlåser

Kvalitet i avløp. Geberit avløpssystemer og vannlåser Kvalitet i avløp. Geberit avløpssystemer og vannlåser Vann, enkelt tilkoblet. Vær på den sikre siden. Det finnes knapt noe annet selskap som har like omfattende kunnskaper om sanitærteknologi som Geberit.

Detaljer

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS F O K U S NR. ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS 3 2010 UMB og Ricoh - en suksesshistorie Total Green Office Solution Kvalitet,lønnsomhet og miljøbevisthet - tre ting på én gang! Business Driver Program Pick

Detaljer

TENK FORM OG ROM PÅ EN NY SKAPENDE MÅTE ISOLASJONEN BREMSER IKKE LENGER EN BYGNINGS DESIGN

TENK FORM OG ROM PÅ EN NY SKAPENDE MÅTE ISOLASJONEN BREMSER IKKE LENGER EN BYGNINGS DESIGN Prosjekt: Gilman Ordway Building Ved å bruke bl.a. Icynene som en del av den miljømessige prosjekteringen, er denne bygningen ved Woods Hole Research Center, utvalgt til et av de Top 10 Green Projects

Detaljer