Innholdsfortegnelse...1 Merknad om bruk...3. Sikkerhetsinformasjon...3 Forholdsregler...4 Sikkerhetsadvarsler for øynene...6 Introduksjon...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse...1 Merknad om bruk...3. Sikkerhetsinformasjon...3 Forholdsregler...4 Sikkerhetsadvarsler for øynene...6 Introduksjon..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Merknad om bruk...3 Sikkerhetsinformasjon...3 Forholdsregler...4 Sikkerhetsadvarsler for øynene...6 Introduksjon...7 Innholdet i pakken...7 Oversikt over produktet...8 Hovedenhet... 8 Tilkoblingsporter... 9 Fjernkontroll Reservefjernkontroll Bytte knappcellebatteri Installasjon...12 Koble til projektoren...12 Koble til bærbar PC/DVI/VGA-In Koble til projektoren...13 Koble til videokilder Sette på eller ta av den valgfrie linsen...14 Ta linsen av projektoren Sette på den nye linsen Skru projektoren av/på...16 Skru på projektoren Skru av projektoren Varsellampe Justere det projiserte bildet...18 Justere høyden på projektoren Justere det projiserte bildets posisjon gjennom å bruke PureShift Justere størrelsen på det projiserte bildet Brukerkontroller...23 Fjernkontroll...23 Skjermmenyer...25 Hvordan bruke produktet Menytre...26 Bilde Bilde Avansert Bilde Avansert PureEngine Skjerm System System Lampeinnstillinger System Oppstartsbilde Oppsett Norsk

2 Innholdsfortegnelse Appendiks...43 Feilsøking...43 Problemer med bildet Andre problemer Projektorens statusindikasjon Problemer med fjernkontrollen Bytte ut lampen...48 Kompatibilitetsmodi...51 RS232-kommandoer og protokoll Funksjonsliste...52 RS232 pinntildeling RS232-protokollfunksjonsliste Montering i taket...56 Optomas kontorer globalt...57 Regulerings- og sikkerhetsmerknader... 59

3 Merknad om bruk Sikkerhetsinformasjon Et lyn med et pilformet hode skal varsle brukeren om at produktet inneholder ikke-isolert skadelig spenning som kan være kraftig nok til å gi risiko for elektrisk støt. Utropstegnet inne i en likesidet trekant skal varsle brukeren om at det finnes viktige instruksjoner for bruk og vedlikehold (service) i litteraturen som følger med produktet. Norsk ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ IKKE UTSTYRET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET. PRODUKTET INNEHOLDER FARLIG, HØY SPENNING. KABINETTET MÅ IKKE ÅPNES. SERVICE MÅ KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL. Utslippsgrenser for utstyr av klasse B Dette digitale apparatet i klasse B møter alle kravene i de canadiske Interference-Causing Equipment Regulations (Forskrifter for utstyr som forårsaker forstyrrelser). Viktig sikkerhetsinstruks 1. Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres. For å sikre at projektoren fungerer stabilt og for å hindre at den blir overopphetet anbefales det å montere projektoren på et sted der ventilasjonen ikke blokkeres. For eksempel må ikke projektoren plasseres på overfylte stuebord, sofaer, senger osv. Ikke plasser projektoren på innkapslede steder, som i bokhyller eller skap, der luftgjennomstrømmingen hindres. 2. Ikke bruk projektoren i nærheten av vann eller fuktighet. For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må ikke utstyret utsettes for regn eller fuktighet. 3. Må ikke monteres i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, komfyrer eller andre typer apparater, som forsterkere, som avgir varme. 4. Må bare rengjøres med tørre kluter. 5. Bruk kun tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten. 6. Ikke bruk apparatet hvis det er blitt fysisk skadet eller vanskjøttet. Fysisk skade/vanskjøtting vil være (men ikke være begrenset til): Enheten er blitt mistet i bakken. Strømledningen eller støpselet er blitt skadet. Det er blitt sølt væske på projektoren. Projektoren har vært utsatt for regn eller fuktighet. Noe har kommet inn i projektoren, eller det er noe som er løst inne i den. Ikke prøv å reparere enheten på egen hand. Hvis du åpner eller tar av deksler, kan du bli utsatt for farlig spenning eller andre farer. Ring Optoma før du sender enheten til reparasjon. 7. Ikke la gjenstander eller væsker komme inn i projektoren. De kan komme nær farlige spenningspunkter, kortslutte deler og føre til brann eller elektrisk støt. 8. Se projektorens kabinett for sikkerhetsrelatert merking. 9. Enheten må kun repareres av egnet servicepersonell.

4 Merknad om bruk Note Når lampen har nådd slutten av sin levetid, vil ikke projektoren kunne skrus på før lampemodulen er byttet ut. For å bytte ut lampen må du følge fremgangsmåten som beskrives i delen Bytte ut lampen på side 45. Forholdsregler Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Følg alle advarsler, forholdsregler og merknader om vedlikehold som er anbefalt i denne bruksanvisningen. Ikke se inn i projektorens linse når lampen er skrudd på. Det skarpe lyset kan skade øynene dine. For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må ikke projektoren utsettes for regn eller fuktighet. Projektoren må ikke åpnes eller demonteres siden dette kan medføre elektrisk støt. Når du bytter lampe, må du la enheten bli avkjølt først. Følg instruksjonene på side 48. Projektoren vil registrere lampens levelengde på egen hånd. Pass på å bytte lampe når den viser varselmeldinger. Tilbakestill lampen med funksjonen Lampenullstilling.menyen System.. Lampeinnstillinger i skjermmenyen etter at du har byttet ut lampemodulen (se side 38). Når du skrur av projektoren, må du være sikker på at avkjølingsprosessen er fullført før du kobler fra strømmen. La projektoren avkjøles i 90 sekunder. Ikke bruk linselokket mens projektoren er i bruk. Når lampen nærmer seg slutten av levetiden, vil meldingen Bytte av lampe foreslås vises på skjermen. Ta kontakt med en lokal forhandler eller et lokalt servicesenter for å få byttet lampen så snart som mulig.

5 Merknad om bruk Må gjøres:..skru av og trekk ut støpselet fra kontakten før du rengjør produktet...bruk en myk og tørr klut med et mildt rensemiddel til å rengjøre kabinettet...trekk ut støpselet fra kontakten hvis produktet ikke skal brukes i en lengre periode. Norsk Må ikke gjøres:..ikke blokker ventilasjonssporene og -åpningene i enheten...ikke bruk slipemidler, voks eller løsemidler til å rengjøre enheten. Ikke bruk enheten under følgende forhold: - I ekstremt varme, kalde eller fuktige miljøer..sørg for at romtemperaturen ligger på mellom 5 og 35 C Relativ luftfuktighet bør være 5-35 C, 80 % (Maks), ikke-kondenserende - Må ikke brukes der det finnes store mengder støv og smuss. -..Må ikke brukes nær apparat som skaper sterke magnetiske felt. - Må ikke brukes i direkte sollys.

6 Merknad om bruk Sikkerhetsadvarsler for øynene Unngå å se på/stå vendt mot strålen fra projektoren. Hold ryggen mot strålen så mye som mulig. Hvis projektoren brukes i et klasserom, må elevene få tilstrekkelig veiledning når de blir bedt om å vise noe på skjermen. For å minimere lampens strømforbruk bør det brukes persienner slik at rommet blir mørkere.

7 Introduksjon Innholdet i pakken Projektor med linselokk Note ote På grunn av ulik anvendelse i ulike land kan det i noen regioner medfølge annet tilbehør. Komposittvideokabel 1,8 m (Ikke tilgjengelig på den europeiske versjonen) Fjernkontroll Ulike linser (Standard linse, linse for lang avstand, linse for kort avstand) RS232-kabel 2,0 m Reservefjernkontroll Norsk Pakk ut og undersøk innholdet i pakken for å sikre at alle delene som nevnes under, medfølger. Hvis noe mangler, må du kontakte Optomas kundeservice. Strømledning 1,8 m HDMI-kabel 1,8 m (Kun Europa) 2 x AA-batterier Dokumentasjon: CR2025 3V Reservebatteri til fjernkontrollen 12 V triggertilkobling (EMEA/USA*2, ASIA*1) Bruksanvisning Garantikort Hurtigstartsveiledning WEEE-kort

8 Introduksjon Oversikt over produktet 1 Hovedenhet Deksel til justeringskontroller ved linseskift 2. IR-mottaker 3. Føtter for justering av helling 4. Deksel ved utbytting av lampe 5. Zoom 6. Fokus 7. Vertikale og horisontale justeringskontroller for linseskift og utløsing av linsen 8. Plass til reservefjernkontrollen 9. LED-lamper 10. Strømknapp 11. Tilkoblingsporter

9 Introduksjon Tilkoblingsporter Norsk Komposittvideo 2. Komponentvideo 3. HDMI 1 4. HDMI 2 5. HDMI 3 6. Servicetilkobling (USB B-TYPE) 7. Plass til reservefjernkontrollen 8. IR-mottaker 9. Strømknapp 10. LED-lamper V UT B V UT A 13. RS Strømtilkobling 15. Hovedstrømbryter 16. S-Video 17. VGA-inngang 18. Kensington Microsaver TM -låseport

10 Introduksjon Fjernkontroll 1 1. Power On (Strøm på) 2. Power Off (Strøm av) 3. PureEngine 4. Brite Mode(Lys modus) 5. Advanced (Avansert) 6....Fire retningstaster for valg 7. Mode (Modus) 8. Edge Mask. (Kantmaske) 9. 12V OUT A On/Off. (12 V UT A På/Av) 10. Re-Sync. (Synkroniser på nytt) 11. VGA 12. HDMI Video 14. HDMI S-Video 16. Native (Original) 17. YPbPr 18. HDMI : :3 21. Letter-Box (LBX) 22. Overscan (Overskann) 23. Menu (Meny) 24. Enter (Bekreft) 25. Color (Farge) 26. DynamicBlack 27. Contrast (Kontrast) 28. Brightness (Lysstyrke)

11 Introduksjon Note Reservefjernkontroll 1 2 Reservefjernkontrollen er festet magnetisk til baksiden av projektoren. 1. Power Off (Strøm av) 2. Power On (Strøm på) 3. Enter (Bekreft) 4..Fire retningstaster for valg 5. Source (Kilde) 6. Menu (Meny) 3 4 Norsk 6 5 Note Før du bruker fjernkontrollen for første gang, må du fjerne den gjennomsiktige isoleringstapen. Bytte knappcellebatteri 1 2 MnO2-LiCELL JAPAN H 3 VOLTS CR VOLTS CR VOLTS CR2025 M 3 VOLTS CR

12 Installasjon E62405SP R Koble til projektoren Koble til bærbar PC/DVI/VGA-In VGA,DVI 1 2 Note På grunn av ulik anvendelse i ulike land kan det i noen regioner medfølge annet tilbehør. 4 3 VGA,DVI 1... VGA-inndatakabel (Kun Europa) 2... DVI/HDMI-kabel (Valgfritt tilbehør) 3... Strømledning 4...RS232-kabel (Valgfritt tilbehør) 12

13 E62405SP R Installasjon Koble til projektoren Koble til videokilder DVD-spiller,. HDTV-mottaker DVD-spiller,. HDTV-mottaker Norsk Videoutgang Note På grunn av ulik anvendelse i ulike land kan det i noen regioner medfølge annet tilbehør. Note V OUT er en programmerbar trigger. 4 S-videoutgang DVD-spiller,. HDTV-mottaker 1... Komposittvideokabel (Ikke tilgjengelig på den europeiske versjonen) 2...RCA-komponentkabel for YPbPr (Valgfritt tilbehør) 3... HDMI-kabel (Kun Europa) 4... Strømledning 5...S-videokabel (Valgfritt tilbehør) 6... SCART RGB/S-Videoadapter (Kun Europa) 13

14 Installasjon Sette på eller ta av den valgfrie linsen Vær forsiktig Ikke rist på eller påfør stort press på projektoren eller på linsekomponentene da projektoren og linsekomponentene inneholder presisjonsdeler. Før du tar av eller setter på linsen, må du passe på å skru av projektoren, vente til kjøleviften stopper og skru av hovedstrømbryteren. Ikke berør linsens overflate når du tar av eller setter på linsen. Ikke få fingeravtrykk, støv eller olje på linsens overflate. Ikke få riper på linsens overflate. Utfør arbeidet på en jevn overflate med en myk klut under for å unngå riper. Hvis du tar av og oppbevarer linsen, må du sette linselokket på projektoren for å holde støv og smuss unna. Ta linsen av projektoren 1. Skyv ned og slipp opp toppdekselet for å åpne. 2. Skyv UTLØS LINSEknappen til ulåst posisjon. 3. Ta tak i linsen. 4. Vri linsen mot klokken.. Linsen som sitter på, vil løsne. 14

15 Installasjon Norsk 3. Trekk ut linsen sakte. Sette på den nye linsen. Note ote IRIS-pinnen skal stå i retningen som angis på bildet. 1. Vri slik at hakkene er parallelle, og posisjoner kontaktplaten som vist på bildet. IRISpinne 2. Vri linsen med klokken inntil du føler at den klikker på plass. 15

16 Installasjon Skru projektoren av/på Skru på projektoren 1. Ta av linselokket. 2. Sett strømledningen og signalkabelen godt i. Når de er koblet til, vil strømlampen lyse rødt. 3. Skru på lampen gjennom å trykke på -knappen bak på projektoren eller på fjernkontrollen.. Strømlampen vil blinke blått. Oppstartskjermen vil vises i ca. 30 sekunder. Første gang du bruker projektoren, kan du velge foretrukket språk fra hurtigmenyen etter at startskjermen er vist. 4. Skru på kilden som du vil vise på skjermen (bærbar eller stasjonær datamaskin, videospiller osv.). Projektoren vil finne kilden automatisk og vise den på skjermen. Hvis ikke, trykk på menyknappen og gå til OPPSETT. Pass på at Kildelås er stilt til Off (Av). Hvis du koblet til flere kilder samtidig, kan du trykke på Source (Kilde) -knappen på fjernkontroller for å velge mellom inndatasignalene. Note Skru først på projektoren, og velg deretter signalkildene. Første gang du slår på prosjektoren: Husk å velge linsetypen som du har installert. For flere opplysninger se side

17 Installasjon Skru av projektoren 1. Trykk på -knappen på fjernkontrollen eller på - knappen bak på projektoren to ganger med ett sekunds mellomrom for å skru av projektoren. Når knappen trykkes på første gang, vil følgende melding vises på skjermen. Norsk Trykk på knappen igjen for å skru av. Hvis du ikke trykker på knappen, forsvinner meldingen etter fem sekunder. 2. Kjøleviftene vil fortsette å kjøle ned projektoren i rundt 60 sekunder, og strømlampen vil lyse blått. Når lampen lyser rødt kontinuerlig, er lampen i standbymodus. Hvis du vil skru på projektoren igjen, må du vente til avkjølingen er fullført og projektoren er i standbymodus. Når den er i standbymodus, kan du trykke på - knappen bak på projektoren eller på fjernkontrollen for å starte projektoren igjen. 3. Trekk strømledningen ut fra strømuttaket og projektoren. 4. Ikke skru på projektoren igjen med en gang etter at den er blitt skrudd av. Varsellampe Note Kontakt nærmeste servicesenter hvis projektoren fremviser disse symptomene. Se side 57 for mer informasjon. Når LAMP -indikatoren lyser oransje, vil projektoren skru seg av automatisk. Ring nærmeste Optoma-senter for assistanse. Når TEMP -indikatoren blir rød, så betyr det at projektoren er overopphetet. Projektoren vil skru seg av automatisk. Under normale omstendigheter kan projektoren skrus på igjen etter at den har blitt avkjølt. Når TEMP -indikatoren blinker rødt, er det en indikasjon på at det er en feil med viften. 17

18 Installasjon Justere det projiserte bildet Justere høyden på projektoren Projektoren er utstyrt med justerbare føtter slik at bildehøyden skal kunne justeres. Slik hever du bildet: Bruk skruen på foten for å heve bildet til ønsket høyde, og fininnstill visningsvinkelen. Slik senker du bildet: Bruk skruen på foten for å senke bildet til ønsket høyde, og fininnstill visningsvinkelen. 1 Føtter for justering av helling 18

19 Installasjon Justere det projiserte bildets posisjon gjennom å bruke PureShift Utløse linsen Norsk Spak for vertikalt linseskift. Spak for horisontalt linseskift. PureShift er en linseskiftfunksjon som justerer posisjonen til det projiserte bildet enten horisontalt eller vertikalt innenfor området som angis nedenfor. PureShift er et unikt system som gir linseskift samtidig som det bevarer et mye høyere ANSI-kontrastforhold enn tradisjonelle linseskiftsystemer. Justere bildets vertikale posisjon Den vertikale bildehøyden kan justeres mellom 110 % og 30 % av halv bildehøyde. Merk at maksimal vertikal.høydejustering av bildet kan begrenses av den horisontale bildeposisjonen. For eksempel er det ikke mulig å bruke den maksimale vertikale bildeposisjonen som angis ovenfor, hvis det horisontale bildet er stilt til sin maksimumsposisjon. Se diagrammet om PureShifts spennvidde under for nærmere presisering. 19

20 Installasjon Skjerm H x 30 % Skjermhøyde (H) 100% H x 20% H x 60% H x 10% Avstand (L) Justere den horisontale bildeposisjonen Når linsen er i senterposisjon, kan den horisontale bildeposisjonen justeres til venstre eller høyre med opptil 10% av halve bildebredden. Merk at maksimal høydejustering av det horisontale bildet kan begrenses av den vertikale bildeposisjonen. For eksempel er det ikke mulig å bruke den maksimale horisontale bildeposisjonen som angis ovenfor, hvis den vertikale bildeposisjonen også er ved sitt maksimum. Se diagrammet om PureShifts spennvidde under for nærmere presisering. Skjermbredde Screen Width (W) (B) Venstre Left Side side Høyre Right Side side (B/2) (W/2) x x 1010% % (W/2) (B/2) x 10% % 20

21 Installasjon PureShift spennviddediagram Bx5% B Bx5% Norsk Hx110% Hx100% H=Bildehøyde Hx30% Maks. H bildeskift = Hx110% Maks. B bildeskift = Bx5% Når Bx5%, maks. bildeskift = Hx100% Når Hx110%, maks. bildeskift = Bx0% Note TR står for Kasteforhold. Justere størrelsen på det projiserte bildet Standard projeksjonslinse: TR: Bred 1,54 Tele 1,93 Diagonal lengde (tommer) av en 16:9- skjerm Skjermstørrelse B X H (16:9) Projeksjonsavstand (D) Forskyvning (Hd) (m) (fot) (m) (fot) Bredde Høyde Bredde Høyde bred tele bred tele (m) (fot) 35 0,77 0,44 2,54 1,43-1,50-4,91 0,48 1, ,00 0,56 3,27 1,84 1,53 1,92 5,03 6,31 0,62 2, ,11 0,62 3,63 2,04 1,70 2,14 5,59 7,01 0,68 2, ,33 0,75 4,36 2,45 2,05 2,56 6,71 8,41 0,82 2, ,55 0,87 5,08 2,86 2,39 2,99 7,83 9,81 0,96 3, ,77 1,00 5,81 3,27 2,73 3,42 8,95 11,21 1,10 3, ,99 1,12 6,54 3,68 3,07 3,85 10,07 12,62 1,23 4, ,21 1,25 7,26 4,09 3,41 4,27 11,19 14,02 1,37 4, ,66 1,49 8,72 4,90 4,09 5,13 13,42 16,82 1,64 5, ,32 1,87 10,89 6,13 5,11 6,41 16,78 21,03 2,05 6, ,54 2,55 14,89 8,38 6,99-22,93-2,81 9,21 Dette diagrammet er kun ment som en referanse. 21

22 Installasjon Note TR står for Kasteforhold. Projeksjonslinse for lang avstand: TR: Bred 1,93 Tele 2,89 Diagonal lengde (tommer) av en 16:9- skjerm Skjermstørrelse B X H (16:9) Projeksjonsavstand (D) Forskyvning (Hd) (m) (fot) (m) (fot) Bredde Høyde Bredde Høyde bred tele bred tele (m) (fot) 35 0,77 0,44 2,54 1,43-2,24-7,35 0,48 1, ,00 0,56 3,27 1,84-2,88-9,45 0,62 2, ,11 0,62 3,63 2,04 2,14 3,20 7,01 10,50 0,68 2, ,33 0,75 4,36 2,45 2,56 3,84 8,41 12,59 0,82 2, ,55 0,87 5,08 2,86 2,99 4,48 9,81 14,69 0,96 3, ,77 1,00 5,81 3,27 3,42 5,12 11,21 16,79 1,10 3, ,99 1,12 6,54 3,68 3,85 5,76 12,62 18,89 1,23 4, ,21 1,25 7,26 4,09 4,27 6,40 14,02 20,99 1,37 4, ,32 1,87 10,89 6,13 6,41 9,60 21,03 31,49 2,05 6, ,43 2,49 14,53 8,17 8,55 12,80 28,04 41,98 2,74 8, ,64 3,74 21,79 12,26 12,82 19,19 42,05 62,97 4,11 13, ,86 4,98 29,05 16,34 17,09 25,59 56,07 83,96 5,48 17, ,36 5,83 33,99 19,12 20,00 29,94 65,60 98,24 6,41 21,03 Projeksjonslinse for kort avstand: TR 0,77 Diagonal lengde (tommer) av en 16:9- skjerm Skjermstørrelse B X H (16:9) Projeksjonsavstand (D) Forskyvning (m) (fot) (Hd) (m) (fot) Bredde Høyde Bredde Høyde (m) (fot) 30 0,66 0,37 2,18 1,23 0,51 1,68 0,48 1, ,00 0,56 3,27 1,84 0,77 2,52 0,62 2, ,11 0,62 3,63 2,04 0,85 2,80 0,68 2, ,33 0,75 4,36 2,45 1,02 3,36 0,82 2, ,55 0,87 5,08 2,86 1,19 3,91 0,96 3, ,77 1,00 5,81 3,27 1,36 4,47 1,10 3, ,99 1,12 6,54 3,68 1,53 5,03 1,23 4, ,21 1,25 7,26 4,09 1,70 5,59 1,37 4, ,66 1,49 8,72 4,90 2,05 6,71 1,64 5, ,32 1,87 10,89 6,13 2,56 8,39 2,05 6, ,87 2,18 12,71 7,15 2,98 9,79 2,40 7,86 22

23 Brukerkontroller Fjernkontroll Bruke fjernkontrollen Power On/Off (Strøm på/av) Brightness (Lysstyrke) Contrast (Kontrast) PureEngine DynamicBlack / Brite Mode (Lys modus) Se delen Skru på projektoren på side 16. Se delen Skru av projektoren på side 17. Justerer bildets lysstyrke Kontrollerer graden av ulikhet mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet. PureEngine er en samling med avansert bildebehandlingsteknologi som forbedrer kvaliteten på bildet som vises. Gjør at projektoren automatisk optimerer visningen av mørke filmscener slik at de blir fantastisk detaljerte. (se side 29) Øker bildets lysstyrke (se side 38) Norsk Color (Farge) Advanced (Avansert) Enter (Bekreft) Fire retningstaster for valg Menuu (Meny) Mode (Modus) Overscan (Overskann) Gir tilgang til avanserte fargeinnstillinger. Gir tilgang til menyen for avanserte bildeinnstillinger. Bekrefter valg av element. Bruk retningstastene for valg til å velge elementer eller justere valgene. Vis eller avslutt projektorens skjermmeny. Velg mellom skjermmodiene Kino, Referanse, Foto, Lys, Grafikker, ISF dag, ISF Natt og Bruker. Maskerer noen få piksler i hver ende av bildet som vises. Juster med denne funksjonen hvis det er støy nær en av bildekantene. 23

24 Brukerkontroller Edge Mask (Kantmaske) On (På) Off (Av) Velg På for å maskere et par piksler ved hver av kantene til bildet som vises. Sett Kantmaske On (På) hvis det er dekodingsfeil nær en av kantene på bildet som vises. Aktiver 12 V UT A-utgangen Deaktiver 12 V UT A-utgangen 4:3 Skalerer bildet til bildesideforhold 4:3. Letter Box (LBX) Gjør det mulig å se ikke-anamorfiske filmer i letterbox-format i full skjermbredde. Deler av det opprinnelige bildet vil ikke synes hvis bildesideforholdet er mindre enn 2,35:1. Re-Sync (Synkroniser på nytt) Synkroniserer automatisk projektoren etter inndatakilden. 16:9 Skalerer bildet til bildesideforhold 16:9. Native (Original) Inndatakilden vil vises uten skalering. VGA Trykk på VGA for å velge kilden som er koblet til VGA-porten. HDMI 1 Trykk på HDMI 1 for å velge kilden som er koblet til HDMI 1-porten. HDMI 2 Trykk på HDMI 2 for å velge kilden som er koblet til HDMI 2-porten. HDMI 3 Trykk på HDMI 3 for å velge kilden som er koblet til HDMI 3-porten. YPbPr Trykk på YPbPr for å velge komponentvideokilden. S-Video Trykk på S-Video for å velge S- videokilden. Video Trykk på Video for å velge komposittvideokilden. Source (Kilde) Trykk på Source (Kilde) for å velge mellom RGB, komponent, S-Video, komposittvideo og HDMI som kilde. 24

25 Brukerkontroller Skjermmenyer Projektoren har flerspråklige skjermmenyer der du kan justere bildet og endre en rekke innstillinger. Projektoren finner automatisk kilden. Norsk Hvordan bruke produktet 1...Du åpner skjermmenyen ved å trykke på Menu (Meny) på fjernkontrollen eller kontrollpanelet. 2..Når skjermmenyen vises, kan du bruk -knappene til å velge elementene i hovedmenyen. Når du velger et element på en bestemt side, så trykk på eller Enter (Bekreft) -knappen for å gå til undermenyen. 3...Bruk -knappene for å velge ønsket element, og juster innstillingen med -knappen. 4...Velg det neste elementet som skal justeres i undermenyen, og foreta justeringen som beskrevet ovenfor. 5...Trykk på Enter (Bekreft) eller Menu (Meny) for å bekrefte, og hovedmenyen vil vises igjen. 6. For å avslutte trykker du på Menu (Meny) igjen. Skjermmenyen lukkes, og projektoren lagrer automatisk de nye innstillingene. Hovedmeny Innstilling Undermeny 25

26 Brukerkontroller Menytre BILDE Skjermmodus Kino1/Kino2/Referanse/Foto/Lys /Grafikker//ISF dag/isf natt/bruker Kontrast Lysstyrke Farve Glød Skarphet Avansert BILDE AVANSERT Støyreduksjon Gamma PureEngine DynamicBlack Film/Video/Grafikker/Standard PureDetail/PureColor/PureMotion/PureEngine Demo/Avslutt AV/Kino 1/Kino 2 Linse-IRIS Fargeinnstillinger Avslutt BILDE AVANSERT Fargeinnstillinger Fargetemperatur Fargeskala CMS RGB økn./stnd. Fargerom RGB-kanal Avslutt D50 / D65 / D75 / D83 / D93 / Original Original / DLP-C / EBU / SMPTE-C Farve / x forskyvning / y forskyvning / Reset / Avslutt Rød forsterking / Grønn forst. / Blå forst. / Rød lysstyrke / Grønn grunninnst. / Blå grunninnst. / Reset / Avslutt RGB / YUV / Auto Normal / Rød / Grønn / Blå SKJERM SYSTEM SYSTEM LAMPEINNSTILLINGER Format Overskann Kantmaske V. Posisjon V Keystone SuperWide Menyplassering Lampeinnstillinger Projeksjon Testmønster Bakgrunnsfarge Oppstartsbilde 12 V UT A 12 V UT B Linsetype Lampetid Lampepåminnelse Lysstyrkemodus Lampenullstilling Avslutt 4:3/16:9/LBX/Original AV/Rutenett/Hvitt mønster Mørkeblå/Grå/Sort Bilde/Bildeopptak AV/På AV/På/Auto235 Kort/Standard(STD)/Lang AV/På Lys /STD Avbryt/Ja OPPSETT Språk English/Deutsch/Français/Italiano/Español/Português/Polski/ Nederlands/Svenska/Norsk/Dansk /Suomi/Ελληνικά/ 繁 體 中 文 / 简 体 中 文 / 日 本 ไทยعربي/ 語/한국어/Русский/Magyar/Čeština /Türkçe OPPSETT / SIGNAL Inngangsfilter Kildelås High Altitude Skjul Information Skru av automatisk Signal Reset Frekvens Fase H. Posisjon V. Posisjon Avslutt Hvitt nivå Svart nivå Metning Fargetone IRE Avslutt Svart nivå Avsluttt HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/Component/VGA/S-video/Avslutt AV/På AV/På AV/På Aktuell Alle YCbCr/RGB/Auto 26

27 Brukerkontroller Bilde Norsk Skjermmodus Du kan velge mellom mange forhåndsinnstillinger som er spesialtilpasset ulike typer bilder. Kino 1/Kino 2: For hjemmekino. Referanse: Denne modusen er ment å reprodusere, så nøyaktig som mulig, bildet slik regissøren mente det skulle sees. Farge, fargetemperatur, lysstyrke, kontrast og gammainnstillinger er alle konfigurert i henhold til standard referansenivåer. Note ISF-modi er kun tilgjengelige gjennom en ISF-sertifisert kalibrator. Foto: Optimert for visning av fotografier. Lys: Optimert for maksimal lysstyrke. Grafikker: Optimert for visning av animasjonsfilm og spill. ISF dag: Beregnet på ISF-fargejustering. ISF natt: Beregnet på ISF-fargejustering. Bruker: Brukerdefinerte innstillinger. Kontrast Kontrast kontrollerer graden av ulikhet mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet. Når du justerer kontrasten, endrer du mengden svart og hvitt i bildet. Trykk på Trykk på for å minske kontrasten. for å øke kontrasten. 27

28 Brukerkontroller Lysstyrke Justerer bildets lysstyrke Trykk på Trykk på Farve for å gjøre bildet mørkere. for å gjøre bildet lysere. Justerer et videobilde fra svart-hvitt til fullt mettede farger. Trykk på Trykk på Glød for å minske fargemetningen i bildet. for å øke fargemetningen i bildet. Justerer fargebalansen mellom rødt og grønt. Trykk på Trykk på Skarphet Justerer bildets skarphet Trykk på Trykk på Avansert for å øke mengden grønt i bildet. for å øke mengden rødt i bildet. for å minske skarpheten. for å øke skarpheten. Bruk dette valget for å gå til Avansert-menyen; se side 29 og

29 Brukerkontroller Bilde Avansert Norsk Støyreduksjon Valget Støyreduksjon kan justeres slik at synlig støy i sammenflettede signaler reduseres. Spennvidden er fra 0 til 10.. (0: Av) Gamma Dette lar deg bestemme typen gammakurve. Når innledende oppsett og finjustering er fullført, kan du bruke gammajustering for å optimere bildets utsignaler. Film: For hjemmekino. Video: For video- eller TV-kilder. Grafikker: For bildekilder. Standard: For standardinnstillinger. PureEngine PureEngine er en samling med avansert bildebehandlingsteknologi som forbedrer kvaliteten på bildet som vises. DynamicBlack DynamicBlack gjør at projektoren automatisk optimerer visningen av mørke filmscener slik at de blir fantastisk detaljerte (Kino 2: Maksimal effekt). 29

30 Brukerkontroller Linse-IRIS Dette justerbare elementet åpner og lukker linsens iris. Spennvidden er fra 1 til 9. Fargeinnstillinger Fargetemperatur: Justerer fargetemperaturen. Ved kalde temperaturer ser skjermen kaldere ut, ved varme temperaturer ser den varmere ut. Fargeskala: Velg denne menyen for å optimere fargeskalaens fargeområde for Original, DLP-C, HDTV, EBU og SMPTE-C. CMS: Velg denne menyen for å optimere innstillingene for fargestyring. RGB-forste./skråstill: Trykk på inn til neste meny som under, og bruk deretter eller for å velge element. Bruk eller for å velge Rød, Grønn eller Blå for lysstyrke (Økning) og kontrast (Grunninnstilling). Fargerom: Velg en egnet fargematrisetype fra RGB til YCbCr. RGB-kanal: Velg denne menyen for å justere nivåene for RGBforsterking og -skråstilling for hver primærfarge (RGB). 30

31 Brukerkontroller Bilde Avansert PureEngine Norsk PureDetail PureDetail er et kantforsterkingsverktøy som gjør at kantene i det projiserte bildet blir bedre definert, og med det gir større detaljrikdom. PureColor Dette justerbare elementet tar i bruk en ny algoritme for fargebehandling og andre forbedringer slik at bildet blir betraktelig mer livaktig. Spennvidden er fra 0 til 5. PureMotion PureMotion bruker sofistikerte algoritmer for å ta vare på de naturlige bevegelsene i bildet. PureEngine Demo Med denne funksjonen kan du se forskjellen i bildekvalitet mellom rå, ubehandlede bilder og bildene som behandles av PureEngine. Bruk denne modusen for å sjekke justeringer du foretar av innstillingene i PureEngine. 31

32 Brukerkontroller Skjerm Format Bruk denne funksjonen til å velge ønsket bildesideforhold. 4:3: Dette formatet er for inndatakilder i 4x3. 16:9: Dette formatet er for inndatakilder i 16x9, som HDTV og DVD som er tilpasset bredskjemer. LBX: Dette formatet er for ikke-16x9, letterbox-kilder og for brukere som bruker en ekstern anamorfisk linse til å vise bildesideforhold 2,5:1 i full oppløsning. Detaljert informasjon om LBX-modus: 1. Noen DVD-er i Letter-Box-format er ikke tilpasset 16x9-TVer. I slike tilfeller vil ikke bildet se riktig ut når det vises i 16:9- modus. Prøv i så fall å bruke 4:3-modus når du ser DVD-en. Hvis innholdet ikke er 4:3, vil det være svarte stolper rundt bildet i 16:9-visning. For denne typen innhold kan du bruke LBX-modus til å fylle bildet i 16:9-visning. 2. Hvis du bruker en ekstern anamorfisk linse, kan du i LBXmodus også se 2,35:1-innhold (inkludert anamorfisk DVD og HDTV-filmkilder) som støtter anamorfisk bredformat som er tilpasset 16x9-visning i et bredt 2,35:1-bilde. I slike tilfeller vil det ikke være svarte stolper. Lampens kraft og den vertikale oppløsningen utnyttes fullt ut. 32

33 Brukerkontroller Note Når AUTO235 er aktivert for 12 V UT B, er skjermens Format satt til Auto235 og kan ikke endres. Original: I dette formatet vises originalbildet uten noen form for skalering. Inndatasignal 4 : 3-format Visningsområde Bildeområde Vis på skjerm Norsk eller 16 : 9-format LBX-format Note Hver inngang og utgang har ulike Overscan (Overskann) - innstillinger. Overskann Overskann-funksjonen fjerner støy fra videobilder. Overskann bildet for å fjerne støy fra videokoding i kantene av videokilden. Kantmaske Trykk på Trykk på V. Posisjon for å redusere bildestørrelsen. for å forstørre bildet på projeksjonsskjermen. Skifter det projiserte bildets posisjon vertikalt. V. Keystone Trykk på eller for å justere vertikale bildeforstyrrelser og få et mer firkantet bilde. 33

34 Brukerkontroller Note SuperWide er Off (Av) som standard. Slik bruker du SuperWide 1...Få en skjerm med bildesideforhold 2,:1 2...Skru SuperWide PÅ 3...Juster det projiserte bildet så det vises riktig på skjermen 4. Kos deg med filmer uten svarte stolper SuperWide SuperWide er en funksjon som tar i bruk en skjerm med bildesideforhold 2,0:1 og gjør at filmer med både bildesideforhold 16:9 og 2,35:1 kan vises uten svarte stolper øverst og nederst på skjermen. Av: Ønsket bildesideforhold kan velges 4:3, 16:9, LBX og Original. Auto: En løsning på problemet med ulike filmformater er å bevare samme forhold med dette valget. På: a. På (16:9): Fastsatt 2,0:1-modus for 16:9-innhold.. b. På (2,35:1): Fastsatt 2,0:1-modus for 2,35:1-innhold. 34

35 Brukerkontroller System Norsk Menyplassering Velg menyplasseringen på visningsskjermen. Lampeinnstillinger Bruk denne funksjonen til å justere ønsket lampeinnstilling. Projeksjon Projeksjon-forfra Dette er standardvalget. Bildet projiseres rett på skjermen. Note Bak-bord og Baktak brukes med en gjennomsiktig skjerm. Bak-bord Når dette alternativet er valgt, reverseres bildet. Foran-tak Når dette alternativet er valgt, vises bildet opp-ned. Bak-tak Når dette alternativet er valgt, reverseres bildet og vises oppned. Testmønster Viser et testmønster. Det finnes Rutenett, Hvitt mønster og None. Bakgrunnsfarge Bruk denne funksjonen for å vise en Mørkeblå, Grå eller Sort skjerm når ingen signaler tas imot. 35

36 Brukerkontroller Oppstartsbilde Velg skjermen som skal vises under oppstart. 12 V UT A 12 V UT A gir standard likestrømspenning for motoriserte skjermer. 12 V UT B Av: Deaktiverer UT. På: Aktiverer UT og den programmerbare undermenyen. Du får adgang til undermenyen ved å velge PÅ og så trykke på knappen ENTER (BEKREFT) på fjernkontrollen. Ved å krysse av for et valg i undermenyen vil UT aktiveres når valgt skjermmodus velges. I eksempelet under er 16:9 valgt dette betyr at UT B er aktiv når projektorens visningsmodus er satt til 16:9. UT vil være inaktiv for alle andre visningsmodi. 36

37 Brukerkontroller Note Første gang du slår på prosjektoren: Husk å velge linsetypen som du har installert. For flere opplysninger se side 37. Auto235: Når AUTO234 er aktivert, vil projektoren automatisk registrere det når noe vises i bildesideforholdet 2,35:1 og aktivere triggeren på denne porten som, i sin tur, kan brukes til å aktivere et motorisert anamorfisk linseopplegg. Innstillingen AUTO235 og et motorisert anamorfisk linseopplegg kan brukes på denne måten for å gi et fullt automatisert projeksjonssystem i Konstant høyde. Linsetype Brukt til å angi linsetypen som er installert. Dette sikrer riktig fungering av linse-irisen. Norsk 37

38 Brukerkontroller System Lampeinnstillinger Lampetid Viser lampens kumulative operasjonstid. Lampepåminnelse Velg denne funksjonen for å vise eller skjule varselmeldingene når meldingen om å bytte lampe vises. Denne meldingen vil dukke opp 30 timer før det anbefales å bytte ut lampen. Lysmodus Velg Lys for å øke lysstyrken i lampen. Velg STD for å gå tilbake til normal modus. Lampenullstilling Nullstiller lampens levetid når lampen er byttet ut. 38

39 Brukerkontroller System Oppstartsbilde Norsk Note Støtte for oppstartsopptak i: HDMI 720p/1080p VGA YPbPr 720p/1080p Bilde Velg skjermen som skal vises under oppstart. Standard den medfølgende standardoppstartskjermen. Bruker tilpasset skjermopptak ved å bruke funksjonen Bildeopptak. Bildeopptak Spiller inn et skjermbilde som vises, for å bruke det som oppstartskjerm. 1. Vis ønsket skjerm på projektoren. 2. Velg Bildeopptak fra menyen Avansert. 3. Velg OK. Skjermopptak pågår il vises. Når opptaket er ferdig, vil Skjermopptak fullført vises. Det innspilte skjermbildet lagres som Bruker i menyen Bilde. 39

40 Brukerkontroller Oppsett Språk Velg den flerspråklige skjermmenyen. Trykk på eller inn til undermenyen, og bruk deretter eller -knappen for å velge foretrukket språk. Trykk på Velg (Enter (Bekreft)) for å bekrefte valget. Inngangsfilter Aktivere inngangsfilteret. Trykk på eller inn til neste meny som under, og bruk deretter eller for å velge. Trykk på Velg (Enter (Bekreft)) for å bekrefte valget. Projektoren vil ikke søke blant innganger som er fravalgt. 40

41 Brukerkontroller Kildelås Når denne funksjonen er skrudd av, vil projektoren søke etter andre signaler hvis det inneværende inndatasignalet forsvinner. Når denne funksjonen er skrudd på, vil den søke etter en spesifisert tilkoblingsport. High Altitude Velg On (På) for å skru på High Altitude-modus. Viften går konstant i full hastighet slik at projektoren skal bli tilstrekkelig avkjølt. Skjul informasjon Stanser informasjonsmeldinger på den projiserte skjermen. På: Ingen statusmeldinger vises på skjermen når den er i bruk. Av: Statusmeldinger vises som normalt på skjermen når den er i bruk. Skru av automatisk Angi tidsintervallet (i minutter) før systemet skal skrus av hvis det ikke finner et inndatasignal. Signal RGB/HDTV-kilde Videokilde Norsk HDMI-kilde 41

42 Brukerkontroller Frekvens: Endrer frekvensen på visningsdataene for å matche frekvensen på maskinens skjermkort. Hvis du ser en vertikal flimrende stolpe, kan du bruke denne funksjonen til å foreta en justering. Fase: Synkroniserer skjermens og skjermkortets signaltid. Hvis du har et ustabilt eller flimrende bilde, kan du bruke denne funksjonen til å rette det. Note IRE støttes kun ved NTSC-signaler. H. Posisjon: Justerer den horisontale posisjonen. V. Posisjon: Justerer den vertikale posisjonen. Hvitt nivå : Lar brukeren justere Hvitt nivå når S-Video- eller Video/CVBS-signaler sendes inn. Svart nivå: Lar brukeren justere Svart nivå når S-Video- eller Video/CVBS-signaler sendes inn. Metning: Justerer et videobilde fra svart-hvitt til fullt mettede farger. Trykk på for å få mindre farge i bildet. Trykk på for å få mer farge i bildet. Fargetone: Justerer fargebalansen mellom rødt og grønt. Trykk på for å få mer grønt i bildet. Trykk på for å få mer rødt i bildet. IRE : Justerer målingen av komposittvideosignaler. Svart nivå (for HDMI): Lar brukeren justere Svart nivå for HDMI-signaler. Reset Stiller justeringer og innstillinger tilbake til fabrikkinnstilte nivåer. Aktuell: Stiller inneværende meny tilbake til fabrikkinnstilte nivåer. Alle: Stiller innstillingene i alle menyer tilbake til standardverdier. 42

43 Appendiks Feilsøking Det henvises til følgende informasjon hvis du har et problem med projektoren. Hvis problemet vedvarer, så kontakt en lokal forhandler eller et lokalt servicesenter. Problemer med bildet Norsk Det er ikke bilde på skjermen Sørg for at alle kabler og strømtilkoblinger er korrekt og sikkert tilkoblet som beskrevet i delen Installasjon. Sjekk at pinnene på tilkoblingene ikke er bøyd eller brukket. Sjekk at projeksjonslampen er satt godt på. Se delen Bytte ut lampen. Sørg for å ha tatt av linselokket og at projektoren er skrudd på. Bildet er ute av fokus Sørg for å ha tatt av linselokket. Juster fokusringen på projektorlinsen. Sørg for at projeksjonsskjermen står i riktig avstand fra projektoren. Se side 21 og 22. Bildet strekkes når det vises DVD i 16:9 Når du spiller anamorfisk DVD eller DVD i 16:9, vil projektoren vise best bilde i 16:9 -format på projektorsiden. Hvis du spiller en DVD i LBX -format, bør du endre formatet til LBX i projektorens skjermmeny. Hvis du spiller en DVD i 4:3 -format, bør du endre formatet til 4:3 i projektorens skjermmeny. Hvis bildet er strukket, må du også justere bildesideforholdet i henhold til følgende: Sett opp skjermformatet med bildesideforhold av type 16:9 (bred) på DVD-spilleren. 43

44 Appendiks Bildet er for lite eller for stort. Juster zoomspaken fra linsen. Flytt projektoren nærmere eller lengre fra skjermen. Trykk på [Menu (Meny)] på projektorpanelet, og gå til Skjerm--> Format.. Prøv de ulike innstillingene. Bildet har hellende kanter: Om mulig, flytt projektoren slikt at den er sentrert på skjermen og under bunnen av skjermen, og bruk PureShift til å justere bildeposisjonen. Bruk Skjerm-->V. Keystone fra skjermenyen til å foreta en justering. Bildet vises feil vei Velg System -->Projeksjon fra skjermmenyen og juster projeksjonsretningen. Andre problemer Projektoren svarer ikke på noen kontroller Om mulig, skru av projektoren, trekk ut kontakten og vent i minst 20 sekunder før du kobler til strømmen igjen. Lampen brenner ut eller lager en smellende lyd Når lampen når slutten av sin levetid, vil den brenne ut og lage en høy smellende lyd. Hvis dette skjer, vil ikke projektoren kunne skrus på før lampemodulen er byttet ut. For å bytte ut lampen må du følge fremgangsmåten som beskrives i delen Bytte ut lampen på side

45 Appendiks Projektorens statusindikasjon Note Kontinuerlig lys => Ikke lys => LED-lampenes status Melding Standbytilstand. (Strømledningen står i) Standbytilstand. (Innbrenningsmodus) Strøm på med skjermmeny (Trykk på strømknappen) Strøm på uten skjermmeny For høy temperatur Strømlampe. (Blå) Blinkende * Strømlampe (Rød) Temp-LED (Rød) Lamp-LED (Rød) Norsk Viftefeil Blinkende Lampefeil Strøm av (Avkjøling) * Strømlampen vil være PÅ når skjermmenyen vises og AV når skjermmenyen forsvinner. 45

46 Appendiks Feilmeldinger lampekoder Strømlampe Feilmeldingskode (Blinker) T1 temperatur for høy temperatur 3 0 Lamp-LED (Blinker) Termisk brudd 4 0 G794-feil 4 4 T1-feil 4 5 Lampefeil 5 0 For høy temperatur i ballasten 5 1 Ballastkortslutning i avgitt effekt oppdaget 5 2 Slutten av lampens levetid oppdaget 5 3 Ballastlampen ble ikke tent 5 4 Lampen slukket under vanlig drift 5 5 Lampen slukket under oppkjøringsfasen 5 6 Vifte1-feil (Lampeviften) 6 1 Vifte2-feil (Ballastviften) 6 2 Vifte3-feil (Brennerviften) 6 3 Vifte4-feil (Strømviften) 6 4 Lampedøren er åpen 7 0 DMD-feil 8 0 Feil på fargehjulet

47 Appendiks Meldinger på skjermen. Ṿiftefeil: Projektoren vil skru seg av automatisk.. Norsk For høy temperatur: Projektoren vil skru seg av automatisk.. Bytte ut lampen: Lampen nærmer seg slutten av sin beregnede levetid. Det anbefales å bytte den ut. Problemer med fjernkontrollen Hvis fjernkontrollen ikke fungerer Sørg for at fjernkontrollen brukes innen ±15 både horisontalt og vertikalt fra IR-mottakerne på projektoren. Sørg for at det ikke er hindringer mellom fjernkontrollen og projektoren. Gå syv meter fra projektoren eller nærmere. Sjekk at batteriene er satt inn korrekt. Bytt batterier hvis de er tomme. 47

48 Appendiks Bytte ut lampen Projektoren finner automatisk lampens levetid. Når lampens levetid nærmer seg slutten, får du en varselmelding. Når du får denne beskjeden, bør du ta kontakt med en lokal forhandler eller et lokalt servicesenter for å få byttet lampen så snart som mulig. Pass på at projektoren har fått kjøle seg ned i minst 30 minutter før du bytter lampen. Advarsel: Rommet der lampen sitter, er varmt! La det bli avkjølt før du bytter lampen! Advarsel: For å redusere risikoen for personskader må du ikke miste lampemodulen i bakken eller ta på pæren. Pæren kan knuse og forårsake skadet hvis den blir mistet i bakken. 48

49 Norsk Appendiks

50 Appendiks Prosedyre for å bytte ut lampen: 1. Skru av strømmen på projektoren ved å trykke på strømknappen. 2. La projektoren kjøle seg ned i minst 30 minutter. 3. Trekk ut strømledningen. 4. Lås opp lampedekselet. 5. Dra opp og ta av dekselet. 6. Skru av skruene på lampemodulen med en skrutrekker. 7. Trekk ut lampemodulen. For å bytte ut lampemodulen gjør du de foregående stegene i motsatt rekkefølge. 8...Skru på projektoren og foreta en Lampenullstilling etter å ha satt i den nye lampemodulen. Lampenullstilling: (i) Trykk på Meny (Mene) -> (ii) Velg System -> (iii) Velg Lampeinnstillinger ->(iv) Velg Lampenullstilling ->. (v) Velg Ja. 50

51 Appendiks Kompatibilitetsmodi Modus SVGA XGA WXGA HD Oppløsning V. frekvens (Hz) AAnalog Digital 800 x x x x x x x x x x x x x x x x SXGA x UXGA 1600 x Power Book G4 imac SVGA 800 x x x XGA 1024 x x x x WXGA 1280 x HD 1280 x x x SXGA x UXGA 1600 x XGA 1024 x Norsk 51

52 Appendiks RS232-kommandoer og protokoll Funksjonsliste RS232 pinntildeling Pinn-nr. Navn Inngang/utgang (fra projektorsiden) 1 NC 2 RXD INN 3 TXD UT 4 NC 5 NC 6 NC 7 RS232 RTS 8 RS232 CTS 9 NC 52

53 Appendiks RS232-protokollfunksjonsliste Norsk HD86 RS232 kommandotabell. Baudrate: 9600 Databiter: 8 Paritet: Ingen Stoppbiter: 1 Flytkontroll: Ingen UART16550 FIFO: Deaktiver Projektor retur (Vellykket): P Projektor retur (Mislykket): F XX=01-99, projektors ID, XX=00 er for alle projektorer 53

54 Appendiks 54

55 Appendiks Norsk 55

56 Appendiks Note Bemerk at skade som oppstår som et resultat av feil installasjon, vil gjøre garantien ugyldig. Montering i taket 1. For å unngå skade på projektoren bør du bruke takfestet fra Optoma. 2. Hvis du ønsker å bruke et takfeste fra en tredjepart, må du passe på at skruene som brukes til å feste takfestet til projektoren, har følgende spesifikasjoner: Skruetype: M4 Maksimal skruelengde: 11mm Minimal skruelengde: 9 mm 430,97 ( 1,697" ) 260,00 ( 1,024" ) 240,00 ( 0,945" ) 130,00 ( 0.512" ) ( 0,346" ) 20,00 ( 0,079" ) 85,49 ( 0,337" ) Advarsel: 1...Hvis du kjøper et takfeste fra et annet firma, må du være sikker på å bruke riktig skruestørrelse. Skruestørrelsen vil være ulik på ulike fester. Den avhenger av tykkelsen på platen. 2...Sørg for at det er en luke på minst 10 cm mellom taket og bunnen av projektoren. 3...Unngå å montere projektoren nær en varmekilde. ( 1,395" ) 354,41 88,00 26,50 ( 0,650" ) 165,00 ( 0,104" ) 68,50 100,00 ( 0,270" ) ( 0,394" ) 141,50 ( 0,557" ) 141,50 ( 0,557" ) ,50 ( 0,632" ) 160,50 ( 0,632" )

57 Appendiks Optomas kontorer globalt Kontakt ditt lokale kontor for service eller support USA 715 Sycamore Drive Tel: Milpitas, CA 95035, USA Faks: Canada Service: 5630 Kennedy Road, Mississauga, Tel: ON, L4Z 2A9, Canada Faks: Europa 42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, Service: WD18 8QZ, UK Tel: +44 (0) Faks: +44 (0) Servicetel: +44 (0) Frankrike Service: Bâtiment E Tel: avenue Edouard Vaillant Faks: Boulogne Billancourt, France Service: Spain C/ José Hierro,36 Of. 1C Tel: Rivas VaciaMadrid, Faks: Spain Tyskland Werftstrasse 25 Tel: +49 (0) D40549 Düsseldorf, Faks: +49 (0) Germany Skandinavia Service: Grev Wedels Plass 2 Tel: Drammen Faks: Norway Service: Norsk 57

58 Appendiks Sør-Amerika 715 Sycamore Drive Tel: Milpitas, CA 95035, USA Faks: Taiwan 231, 台 北 縣 新 店 市 民 權 路 108 號 5 樓 傳 真 : 電 話 : 服 務 處 Hong Kong asia.optoma.com Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan Kowloon, Hong Kong Tel: Faks: Kina 上 海 市 长 宁 区 凯 旋 路 1205 号 5 楼 电 话 : 邮 编 : 传 真 : Japan 東 京 都 足 立 区 綾 瀬 サポートセンター : 株 式 会 社 オーエスエム E-post: Korea WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg , Nonhyun-Dong, Tel: Kangnam-Ku, Seoul, , KOREA Faks:

59 Appendiks Regulerings- og sikkerhetsmerknader I dette appendikset finner du en oversikt over generelle merknader om projektoren. FCC-merknad Norsk Denne enheten har blitt testet og er funnet å overholde grensene for et digitalt apparat klasse B i overensstemmelse med del 15 av FCCs bestemmelser. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved bruk i hjemmet. Dette apparatet generer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i enkelte system. Hvis dette apparatet forårsaker skadelige forstyrrelser i radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å skru apparatet av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette på forstyrrelsene gjennom en eller flere av følgende virkemidler: Snu på eller flytt mottakerantennen...øk avstanden mellom apparatet og mottakeren...koble apparatet til et støpsel som er på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til...ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/tvtekniker for hjelp. Merk: Skjermede kabler Alle tilkoblinger til andre dataapparater må gjøres med skjermede kabler for at FCCs bestemmelser skal overholdes. Vær forsiktig Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttalt godkjent av produsenten, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å anvende produktet, som er gitt av Federal Communications Commission. 59

60 Appendiks Betingelser for bruk Dette apparatet overholder del 15 av FCCs bestemmelser. Bruk er underlagt følgende to betingelser: 1. Apparatet kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og 2...Apparatet må akseptere alle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake at apparatet fungerer på uønskede måter. Merk: Canadiske brukere Dette digitale apparatet i klasse B overholder canadiske ICES-003. Remarque à l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Overensstemmelseserklæring for EU-land EMC-direktiv 2004/108/EC (inkludert endringer)..lavspenningsdirektivet 2006/95/EC..R & TTE-direktivet 1999/5/EC. (hvis produktet har en RF-funksjon) Instruksjoner for kassering Ikke kast dette elektroniske apparatet i søpla når det kasseres. For å minimere forurensing og sikre så god beskyttelse av det globale miljøet som mulig bør det resirkuleres. 60

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknad om bruk...2. Tillegg...43. Introduksjon...7. Installasjon...12. Brukerkontroller...23.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknad om bruk...2. Tillegg...43. Introduksjon...7. Installasjon...12. Brukerkontroller...23. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Merknad om bruk...2 Sikkerhetsinformasjon...2 Forholdsregler...3 Sikkerhetsadvarsler for øynene...6 Introduksjon...7 Innholdet i pakken...7 Oversikt over produktet...8

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknad om bruk...2. Tillegg...42. Introduksjon...7. Installasjon...11. Brukerkontroller...20.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknad om bruk...2. Tillegg...42. Introduksjon...7. Installasjon...11. Brukerkontroller...20. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Merknad om bruk...2 Sikkerhetsinformasjon...2 Forholdsregler...3 Sikkerhetsadvarsler for øynene...6 Introduksjon...7 Innholdet i pakken...7 Oversikt over produktet...8

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetstiltak...3 Sikkerhetsadvarsler for øyne...5 Introduksjon...

Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetstiltak...3 Sikkerhetsadvarsler for øyne...5 Introduksjon... Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2 Sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetstiltak...3 Sikkerhetsadvarsler for øyne...5 Introduksjon...6 Produktfunksjoner...6 Pakkeoversikt...7

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001 Brukerhåndbok Prisma PAL Versjon Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon1001 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912 Brukerhåndbok Prisma HD Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0912 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

Brannsender audio BRANN9

Brannsender audio BRANN9 Brannsender audio BRANN9 Varenr. 1528 HMS-nr.: 233422 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2413A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i

Detaljer

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C.

8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvalgbryter 13. VIDEO INN. A. Meny B. Zoom C. Produktinformasjon SENDER MOTTAKER 1. Antenne 2. VGA UT 3. VGA INN 4. AUDIO INN 5. S-VIDEO 6. Strømtilførsel 7. Kontrollknapper BETJENINGS- KNAPPER Kabler Type 8. VIDEO UT 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Sengevakt SENG10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2454 A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Sengevakt SENG10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2454 A1 Dato: Sengevakt SENG10 Varenr. 1573 HMS-nr.: 231017 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2454 A1 Dato: 2017.01.17 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Under lokket 4 Batteriet 4 Batterieliminator

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetstiltak...3 Sikkerhetsadvarsler for øyne...5 Introduksjon...

Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetstiltak...3 Sikkerhetsadvarsler for øyne...5 Introduksjon... Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2 Sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetstiltak...3 Sikkerhetsadvarsler for øyne...5 Introduksjon...6 Produktfunksjoner...6 Pakkeoversikt...7

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato: Audiodetektor LYD9 Varenr. 1527 HMS-nr.: 233426 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2414A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Mobiltelefonsender MOBIL10

Mobiltelefonsender MOBIL10 Mobiltelefonsender MOBIL10 Varenr. 1512 HMS-nr.: 233427 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2299A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2297B Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2297B Dato: Audiodetektor LYD10 Varenr. 1499 HMS-nr.: 217357 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2297B Dato: 2016.07.12 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

1. Dette har du mottatt

1. Dette har du mottatt MANUAL COBRA HD EASY 1. Dette har du mottatt...2 2. Montering og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten...6 5. Vedlikehold... 7 6. Øvrig informasjon... 8 7. Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 6 5. Vedlikehold... 7 6. Ytterligere informasjon... 8 7. Tekniske

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 7 5. Vedlikehold... 8 6. Ytterligere informasjon... 9 7.

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1 Merknad om bruk... 2. Sikkerhetsinformasjon...2. Introduksjon... 4

Innholdsfortegnelse... 1 Merknad om bruk... 2. Sikkerhetsinformasjon...2. Introduksjon... 4 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Merknad om bruk... 2 Sikkerhetsinformasjon...2 Dette må du gjøre...2 Dette må du ikke gjøre...2 Utslippsgrenser for utstyr av klasse B...2 Vise 3D-PROJEKTOR

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Veiledning om fargekvalitet

Veiledning om fargekvalitet Side 1 av 6 Veiledning om fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien 24 4841 ARENDAL mail@provista.no 37058686 1 Innhold 1. P430 medfølgende innhold... 3 2. Batteriet, bruk og vedlikehold... 3 3. Trykknapper

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Brukerinfo... 2 Sikkerhetsinformasjon...2 Klasse B-utslippsgrenser...2 Viktig sikkerhetsinstruksjon...2

Brukerinfo... 2 Sikkerhetsinformasjon...2 Klasse B-utslippsgrenser...2 Viktig sikkerhetsinstruksjon...2 Innholdsfortegnelse Brukerinfo... 2 Sikkerhetsinformasjon...2 Klasse B-utslippsgrenser...2 Viktig sikkerhetsinstruksjon...2 Forholdsregler...4 Øyesikkerhetsadvarsler...6 Produktets funksjoner og egenskaper...7

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer