Innholdsfortegnelse...1 Merknad om bruk...3. Sikkerhetsinformasjon...3 Forholdsregler...4 Sikkerhetsadvarsler for øynene...6 Introduksjon...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse...1 Merknad om bruk...3. Sikkerhetsinformasjon...3 Forholdsregler...4 Sikkerhetsadvarsler for øynene...6 Introduksjon..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Merknad om bruk...3 Sikkerhetsinformasjon...3 Forholdsregler...4 Sikkerhetsadvarsler for øynene...6 Introduksjon...7 Innholdet i pakken...7 Oversikt over produktet...8 Hovedenhet... 8 Tilkoblingsporter... 9 Fjernkontroll Reservefjernkontroll Bytte knappcellebatteri Installasjon...12 Koble til projektoren...12 Koble til bærbar PC/DVI/VGA-In Koble til projektoren...13 Koble til videokilder Sette på eller ta av den valgfrie linsen...14 Ta linsen av projektoren Sette på den nye linsen Skru projektoren av/på...16 Skru på projektoren Skru av projektoren Varsellampe Justere det projiserte bildet...18 Justere høyden på projektoren Justere det projiserte bildets posisjon gjennom å bruke PureShift Justere størrelsen på det projiserte bildet Brukerkontroller...23 Fjernkontroll...23 Skjermmenyer...25 Hvordan bruke produktet Menytre...26 Bilde Bilde Avansert Bilde Avansert PureEngine Skjerm System System Lampeinnstillinger System Oppstartsbilde Oppsett Norsk

2 Innholdsfortegnelse Appendiks...43 Feilsøking...43 Problemer med bildet Andre problemer Projektorens statusindikasjon Problemer med fjernkontrollen Bytte ut lampen...48 Kompatibilitetsmodi...51 RS232-kommandoer og protokoll Funksjonsliste...52 RS232 pinntildeling RS232-protokollfunksjonsliste Montering i taket...56 Optomas kontorer globalt...57 Regulerings- og sikkerhetsmerknader... 59

3 Merknad om bruk Sikkerhetsinformasjon Et lyn med et pilformet hode skal varsle brukeren om at produktet inneholder ikke-isolert skadelig spenning som kan være kraftig nok til å gi risiko for elektrisk støt. Utropstegnet inne i en likesidet trekant skal varsle brukeren om at det finnes viktige instruksjoner for bruk og vedlikehold (service) i litteraturen som følger med produktet. Norsk ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ IKKE UTSTYRET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET. PRODUKTET INNEHOLDER FARLIG, HØY SPENNING. KABINETTET MÅ IKKE ÅPNES. SERVICE MÅ KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL. Utslippsgrenser for utstyr av klasse B Dette digitale apparatet i klasse B møter alle kravene i de canadiske Interference-Causing Equipment Regulations (Forskrifter for utstyr som forårsaker forstyrrelser). Viktig sikkerhetsinstruks 1. Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres. For å sikre at projektoren fungerer stabilt og for å hindre at den blir overopphetet anbefales det å montere projektoren på et sted der ventilasjonen ikke blokkeres. For eksempel må ikke projektoren plasseres på overfylte stuebord, sofaer, senger osv. Ikke plasser projektoren på innkapslede steder, som i bokhyller eller skap, der luftgjennomstrømmingen hindres. 2. Ikke bruk projektoren i nærheten av vann eller fuktighet. For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må ikke utstyret utsettes for regn eller fuktighet. 3. Må ikke monteres i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, komfyrer eller andre typer apparater, som forsterkere, som avgir varme. 4. Må bare rengjøres med tørre kluter. 5. Bruk kun tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten. 6. Ikke bruk apparatet hvis det er blitt fysisk skadet eller vanskjøttet. Fysisk skade/vanskjøtting vil være (men ikke være begrenset til): Enheten er blitt mistet i bakken. Strømledningen eller støpselet er blitt skadet. Det er blitt sølt væske på projektoren. Projektoren har vært utsatt for regn eller fuktighet. Noe har kommet inn i projektoren, eller det er noe som er løst inne i den. Ikke prøv å reparere enheten på egen hand. Hvis du åpner eller tar av deksler, kan du bli utsatt for farlig spenning eller andre farer. Ring Optoma før du sender enheten til reparasjon. 7. Ikke la gjenstander eller væsker komme inn i projektoren. De kan komme nær farlige spenningspunkter, kortslutte deler og føre til brann eller elektrisk støt. 8. Se projektorens kabinett for sikkerhetsrelatert merking. 9. Enheten må kun repareres av egnet servicepersonell.

4 Merknad om bruk Note Når lampen har nådd slutten av sin levetid, vil ikke projektoren kunne skrus på før lampemodulen er byttet ut. For å bytte ut lampen må du følge fremgangsmåten som beskrives i delen Bytte ut lampen på side 45. Forholdsregler Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Advarsel- Følg alle advarsler, forholdsregler og merknader om vedlikehold som er anbefalt i denne bruksanvisningen. Ikke se inn i projektorens linse når lampen er skrudd på. Det skarpe lyset kan skade øynene dine. For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må ikke projektoren utsettes for regn eller fuktighet. Projektoren må ikke åpnes eller demonteres siden dette kan medføre elektrisk støt. Når du bytter lampe, må du la enheten bli avkjølt først. Følg instruksjonene på side 48. Projektoren vil registrere lampens levelengde på egen hånd. Pass på å bytte lampe når den viser varselmeldinger. Tilbakestill lampen med funksjonen Lampenullstilling.menyen System.. Lampeinnstillinger i skjermmenyen etter at du har byttet ut lampemodulen (se side 38). Når du skrur av projektoren, må du være sikker på at avkjølingsprosessen er fullført før du kobler fra strømmen. La projektoren avkjøles i 90 sekunder. Ikke bruk linselokket mens projektoren er i bruk. Når lampen nærmer seg slutten av levetiden, vil meldingen Bytte av lampe foreslås vises på skjermen. Ta kontakt med en lokal forhandler eller et lokalt servicesenter for å få byttet lampen så snart som mulig.

5 Merknad om bruk Må gjøres:..skru av og trekk ut støpselet fra kontakten før du rengjør produktet...bruk en myk og tørr klut med et mildt rensemiddel til å rengjøre kabinettet...trekk ut støpselet fra kontakten hvis produktet ikke skal brukes i en lengre periode. Norsk Må ikke gjøres:..ikke blokker ventilasjonssporene og -åpningene i enheten...ikke bruk slipemidler, voks eller løsemidler til å rengjøre enheten. Ikke bruk enheten under følgende forhold: - I ekstremt varme, kalde eller fuktige miljøer..sørg for at romtemperaturen ligger på mellom 5 og 35 C Relativ luftfuktighet bør være 5-35 C, 80 % (Maks), ikke-kondenserende - Må ikke brukes der det finnes store mengder støv og smuss. -..Må ikke brukes nær apparat som skaper sterke magnetiske felt. - Må ikke brukes i direkte sollys.

6 Merknad om bruk Sikkerhetsadvarsler for øynene Unngå å se på/stå vendt mot strålen fra projektoren. Hold ryggen mot strålen så mye som mulig. Hvis projektoren brukes i et klasserom, må elevene få tilstrekkelig veiledning når de blir bedt om å vise noe på skjermen. For å minimere lampens strømforbruk bør det brukes persienner slik at rommet blir mørkere.

7 Introduksjon Innholdet i pakken Projektor med linselokk Note ote På grunn av ulik anvendelse i ulike land kan det i noen regioner medfølge annet tilbehør. Komposittvideokabel 1,8 m (Ikke tilgjengelig på den europeiske versjonen) Fjernkontroll Ulike linser (Standard linse, linse for lang avstand, linse for kort avstand) RS232-kabel 2,0 m Reservefjernkontroll Norsk Pakk ut og undersøk innholdet i pakken for å sikre at alle delene som nevnes under, medfølger. Hvis noe mangler, må du kontakte Optomas kundeservice. Strømledning 1,8 m HDMI-kabel 1,8 m (Kun Europa) 2 x AA-batterier Dokumentasjon: CR2025 3V Reservebatteri til fjernkontrollen 12 V triggertilkobling (EMEA/USA*2, ASIA*1) Bruksanvisning Garantikort Hurtigstartsveiledning WEEE-kort

8 Introduksjon Oversikt over produktet 1 Hovedenhet Deksel til justeringskontroller ved linseskift 2. IR-mottaker 3. Føtter for justering av helling 4. Deksel ved utbytting av lampe 5. Zoom 6. Fokus 7. Vertikale og horisontale justeringskontroller for linseskift og utløsing av linsen 8. Plass til reservefjernkontrollen 9. LED-lamper 10. Strømknapp 11. Tilkoblingsporter

9 Introduksjon Tilkoblingsporter Norsk Komposittvideo 2. Komponentvideo 3. HDMI 1 4. HDMI 2 5. HDMI 3 6. Servicetilkobling (USB B-TYPE) 7. Plass til reservefjernkontrollen 8. IR-mottaker 9. Strømknapp 10. LED-lamper V UT B V UT A 13. RS Strømtilkobling 15. Hovedstrømbryter 16. S-Video 17. VGA-inngang 18. Kensington Microsaver TM -låseport

10 Introduksjon Fjernkontroll 1 1. Power On (Strøm på) 2. Power Off (Strøm av) 3. PureEngine 4. Brite Mode(Lys modus) 5. Advanced (Avansert) 6....Fire retningstaster for valg 7. Mode (Modus) 8. Edge Mask. (Kantmaske) 9. 12V OUT A On/Off. (12 V UT A På/Av) 10. Re-Sync. (Synkroniser på nytt) 11. VGA 12. HDMI Video 14. HDMI S-Video 16. Native (Original) 17. YPbPr 18. HDMI : :3 21. Letter-Box (LBX) 22. Overscan (Overskann) 23. Menu (Meny) 24. Enter (Bekreft) 25. Color (Farge) 26. DynamicBlack 27. Contrast (Kontrast) 28. Brightness (Lysstyrke)

11 Introduksjon Note Reservefjernkontroll 1 2 Reservefjernkontrollen er festet magnetisk til baksiden av projektoren. 1. Power Off (Strøm av) 2. Power On (Strøm på) 3. Enter (Bekreft) 4..Fire retningstaster for valg 5. Source (Kilde) 6. Menu (Meny) 3 4 Norsk 6 5 Note Før du bruker fjernkontrollen for første gang, må du fjerne den gjennomsiktige isoleringstapen. Bytte knappcellebatteri 1 2 MnO2-LiCELL JAPAN H 3 VOLTS CR VOLTS CR VOLTS CR2025 M 3 VOLTS CR

12 Installasjon E62405SP R Koble til projektoren Koble til bærbar PC/DVI/VGA-In VGA,DVI 1 2 Note På grunn av ulik anvendelse i ulike land kan det i noen regioner medfølge annet tilbehør. 4 3 VGA,DVI 1... VGA-inndatakabel (Kun Europa) 2... DVI/HDMI-kabel (Valgfritt tilbehør) 3... Strømledning 4...RS232-kabel (Valgfritt tilbehør) 12

13 E62405SP R Installasjon Koble til projektoren Koble til videokilder DVD-spiller,. HDTV-mottaker DVD-spiller,. HDTV-mottaker Norsk Videoutgang Note På grunn av ulik anvendelse i ulike land kan det i noen regioner medfølge annet tilbehør. Note V OUT er en programmerbar trigger. 4 S-videoutgang DVD-spiller,. HDTV-mottaker 1... Komposittvideokabel (Ikke tilgjengelig på den europeiske versjonen) 2...RCA-komponentkabel for YPbPr (Valgfritt tilbehør) 3... HDMI-kabel (Kun Europa) 4... Strømledning 5...S-videokabel (Valgfritt tilbehør) 6... SCART RGB/S-Videoadapter (Kun Europa) 13

14 Installasjon Sette på eller ta av den valgfrie linsen Vær forsiktig Ikke rist på eller påfør stort press på projektoren eller på linsekomponentene da projektoren og linsekomponentene inneholder presisjonsdeler. Før du tar av eller setter på linsen, må du passe på å skru av projektoren, vente til kjøleviften stopper og skru av hovedstrømbryteren. Ikke berør linsens overflate når du tar av eller setter på linsen. Ikke få fingeravtrykk, støv eller olje på linsens overflate. Ikke få riper på linsens overflate. Utfør arbeidet på en jevn overflate med en myk klut under for å unngå riper. Hvis du tar av og oppbevarer linsen, må du sette linselokket på projektoren for å holde støv og smuss unna. Ta linsen av projektoren 1. Skyv ned og slipp opp toppdekselet for å åpne. 2. Skyv UTLØS LINSEknappen til ulåst posisjon. 3. Ta tak i linsen. 4. Vri linsen mot klokken.. Linsen som sitter på, vil løsne. 14

15 Installasjon Norsk 3. Trekk ut linsen sakte. Sette på den nye linsen. Note ote IRIS-pinnen skal stå i retningen som angis på bildet. 1. Vri slik at hakkene er parallelle, og posisjoner kontaktplaten som vist på bildet. IRISpinne 2. Vri linsen med klokken inntil du føler at den klikker på plass. 15

16 Installasjon Skru projektoren av/på Skru på projektoren 1. Ta av linselokket. 2. Sett strømledningen og signalkabelen godt i. Når de er koblet til, vil strømlampen lyse rødt. 3. Skru på lampen gjennom å trykke på -knappen bak på projektoren eller på fjernkontrollen.. Strømlampen vil blinke blått. Oppstartskjermen vil vises i ca. 30 sekunder. Første gang du bruker projektoren, kan du velge foretrukket språk fra hurtigmenyen etter at startskjermen er vist. 4. Skru på kilden som du vil vise på skjermen (bærbar eller stasjonær datamaskin, videospiller osv.). Projektoren vil finne kilden automatisk og vise den på skjermen. Hvis ikke, trykk på menyknappen og gå til OPPSETT. Pass på at Kildelås er stilt til Off (Av). Hvis du koblet til flere kilder samtidig, kan du trykke på Source (Kilde) -knappen på fjernkontroller for å velge mellom inndatasignalene. Note Skru først på projektoren, og velg deretter signalkildene. Første gang du slår på prosjektoren: Husk å velge linsetypen som du har installert. For flere opplysninger se side

17 Installasjon Skru av projektoren 1. Trykk på -knappen på fjernkontrollen eller på - knappen bak på projektoren to ganger med ett sekunds mellomrom for å skru av projektoren. Når knappen trykkes på første gang, vil følgende melding vises på skjermen. Norsk Trykk på knappen igjen for å skru av. Hvis du ikke trykker på knappen, forsvinner meldingen etter fem sekunder. 2. Kjøleviftene vil fortsette å kjøle ned projektoren i rundt 60 sekunder, og strømlampen vil lyse blått. Når lampen lyser rødt kontinuerlig, er lampen i standbymodus. Hvis du vil skru på projektoren igjen, må du vente til avkjølingen er fullført og projektoren er i standbymodus. Når den er i standbymodus, kan du trykke på - knappen bak på projektoren eller på fjernkontrollen for å starte projektoren igjen. 3. Trekk strømledningen ut fra strømuttaket og projektoren. 4. Ikke skru på projektoren igjen med en gang etter at den er blitt skrudd av. Varsellampe Note Kontakt nærmeste servicesenter hvis projektoren fremviser disse symptomene. Se side 57 for mer informasjon. Når LAMP -indikatoren lyser oransje, vil projektoren skru seg av automatisk. Ring nærmeste Optoma-senter for assistanse. Når TEMP -indikatoren blir rød, så betyr det at projektoren er overopphetet. Projektoren vil skru seg av automatisk. Under normale omstendigheter kan projektoren skrus på igjen etter at den har blitt avkjølt. Når TEMP -indikatoren blinker rødt, er det en indikasjon på at det er en feil med viften. 17

18 Installasjon Justere det projiserte bildet Justere høyden på projektoren Projektoren er utstyrt med justerbare føtter slik at bildehøyden skal kunne justeres. Slik hever du bildet: Bruk skruen på foten for å heve bildet til ønsket høyde, og fininnstill visningsvinkelen. Slik senker du bildet: Bruk skruen på foten for å senke bildet til ønsket høyde, og fininnstill visningsvinkelen. 1 Føtter for justering av helling 18

19 Installasjon Justere det projiserte bildets posisjon gjennom å bruke PureShift Utløse linsen Norsk Spak for vertikalt linseskift. Spak for horisontalt linseskift. PureShift er en linseskiftfunksjon som justerer posisjonen til det projiserte bildet enten horisontalt eller vertikalt innenfor området som angis nedenfor. PureShift er et unikt system som gir linseskift samtidig som det bevarer et mye høyere ANSI-kontrastforhold enn tradisjonelle linseskiftsystemer. Justere bildets vertikale posisjon Den vertikale bildehøyden kan justeres mellom 110 % og 30 % av halv bildehøyde. Merk at maksimal vertikal.høydejustering av bildet kan begrenses av den horisontale bildeposisjonen. For eksempel er det ikke mulig å bruke den maksimale vertikale bildeposisjonen som angis ovenfor, hvis det horisontale bildet er stilt til sin maksimumsposisjon. Se diagrammet om PureShifts spennvidde under for nærmere presisering. 19

20 Installasjon Skjerm H x 30 % Skjermhøyde (H) 100% H x 20% H x 60% H x 10% Avstand (L) Justere den horisontale bildeposisjonen Når linsen er i senterposisjon, kan den horisontale bildeposisjonen justeres til venstre eller høyre med opptil 10% av halve bildebredden. Merk at maksimal høydejustering av det horisontale bildet kan begrenses av den vertikale bildeposisjonen. For eksempel er det ikke mulig å bruke den maksimale horisontale bildeposisjonen som angis ovenfor, hvis den vertikale bildeposisjonen også er ved sitt maksimum. Se diagrammet om PureShifts spennvidde under for nærmere presisering. Skjermbredde Screen Width (W) (B) Venstre Left Side side Høyre Right Side side (B/2) (W/2) x x 1010% % (W/2) (B/2) x 10% % 20

21 Installasjon PureShift spennviddediagram Bx5% B Bx5% Norsk Hx110% Hx100% H=Bildehøyde Hx30% Maks. H bildeskift = Hx110% Maks. B bildeskift = Bx5% Når Bx5%, maks. bildeskift = Hx100% Når Hx110%, maks. bildeskift = Bx0% Note TR står for Kasteforhold. Justere størrelsen på det projiserte bildet Standard projeksjonslinse: TR: Bred 1,54 Tele 1,93 Diagonal lengde (tommer) av en 16:9- skjerm Skjermstørrelse B X H (16:9) Projeksjonsavstand (D) Forskyvning (Hd) (m) (fot) (m) (fot) Bredde Høyde Bredde Høyde bred tele bred tele (m) (fot) 35 0,77 0,44 2,54 1,43-1,50-4,91 0,48 1, ,00 0,56 3,27 1,84 1,53 1,92 5,03 6,31 0,62 2, ,11 0,62 3,63 2,04 1,70 2,14 5,59 7,01 0,68 2, ,33 0,75 4,36 2,45 2,05 2,56 6,71 8,41 0,82 2, ,55 0,87 5,08 2,86 2,39 2,99 7,83 9,81 0,96 3, ,77 1,00 5,81 3,27 2,73 3,42 8,95 11,21 1,10 3, ,99 1,12 6,54 3,68 3,07 3,85 10,07 12,62 1,23 4, ,21 1,25 7,26 4,09 3,41 4,27 11,19 14,02 1,37 4, ,66 1,49 8,72 4,90 4,09 5,13 13,42 16,82 1,64 5, ,32 1,87 10,89 6,13 5,11 6,41 16,78 21,03 2,05 6, ,54 2,55 14,89 8,38 6,99-22,93-2,81 9,21 Dette diagrammet er kun ment som en referanse. 21

22 Installasjon Note TR står for Kasteforhold. Projeksjonslinse for lang avstand: TR: Bred 1,93 Tele 2,89 Diagonal lengde (tommer) av en 16:9- skjerm Skjermstørrelse B X H (16:9) Projeksjonsavstand (D) Forskyvning (Hd) (m) (fot) (m) (fot) Bredde Høyde Bredde Høyde bred tele bred tele (m) (fot) 35 0,77 0,44 2,54 1,43-2,24-7,35 0,48 1, ,00 0,56 3,27 1,84-2,88-9,45 0,62 2, ,11 0,62 3,63 2,04 2,14 3,20 7,01 10,50 0,68 2, ,33 0,75 4,36 2,45 2,56 3,84 8,41 12,59 0,82 2, ,55 0,87 5,08 2,86 2,99 4,48 9,81 14,69 0,96 3, ,77 1,00 5,81 3,27 3,42 5,12 11,21 16,79 1,10 3, ,99 1,12 6,54 3,68 3,85 5,76 12,62 18,89 1,23 4, ,21 1,25 7,26 4,09 4,27 6,40 14,02 20,99 1,37 4, ,32 1,87 10,89 6,13 6,41 9,60 21,03 31,49 2,05 6, ,43 2,49 14,53 8,17 8,55 12,80 28,04 41,98 2,74 8, ,64 3,74 21,79 12,26 12,82 19,19 42,05 62,97 4,11 13, ,86 4,98 29,05 16,34 17,09 25,59 56,07 83,96 5,48 17, ,36 5,83 33,99 19,12 20,00 29,94 65,60 98,24 6,41 21,03 Projeksjonslinse for kort avstand: TR 0,77 Diagonal lengde (tommer) av en 16:9- skjerm Skjermstørrelse B X H (16:9) Projeksjonsavstand (D) Forskyvning (m) (fot) (Hd) (m) (fot) Bredde Høyde Bredde Høyde (m) (fot) 30 0,66 0,37 2,18 1,23 0,51 1,68 0,48 1, ,00 0,56 3,27 1,84 0,77 2,52 0,62 2, ,11 0,62 3,63 2,04 0,85 2,80 0,68 2, ,33 0,75 4,36 2,45 1,02 3,36 0,82 2, ,55 0,87 5,08 2,86 1,19 3,91 0,96 3, ,77 1,00 5,81 3,27 1,36 4,47 1,10 3, ,99 1,12 6,54 3,68 1,53 5,03 1,23 4, ,21 1,25 7,26 4,09 1,70 5,59 1,37 4, ,66 1,49 8,72 4,90 2,05 6,71 1,64 5, ,32 1,87 10,89 6,13 2,56 8,39 2,05 6, ,87 2,18 12,71 7,15 2,98 9,79 2,40 7,86 22

23 Brukerkontroller Fjernkontroll Bruke fjernkontrollen Power On/Off (Strøm på/av) Brightness (Lysstyrke) Contrast (Kontrast) PureEngine DynamicBlack / Brite Mode (Lys modus) Se delen Skru på projektoren på side 16. Se delen Skru av projektoren på side 17. Justerer bildets lysstyrke Kontrollerer graden av ulikhet mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet. PureEngine er en samling med avansert bildebehandlingsteknologi som forbedrer kvaliteten på bildet som vises. Gjør at projektoren automatisk optimerer visningen av mørke filmscener slik at de blir fantastisk detaljerte. (se side 29) Øker bildets lysstyrke (se side 38) Norsk Color (Farge) Advanced (Avansert) Enter (Bekreft) Fire retningstaster for valg Menuu (Meny) Mode (Modus) Overscan (Overskann) Gir tilgang til avanserte fargeinnstillinger. Gir tilgang til menyen for avanserte bildeinnstillinger. Bekrefter valg av element. Bruk retningstastene for valg til å velge elementer eller justere valgene. Vis eller avslutt projektorens skjermmeny. Velg mellom skjermmodiene Kino, Referanse, Foto, Lys, Grafikker, ISF dag, ISF Natt og Bruker. Maskerer noen få piksler i hver ende av bildet som vises. Juster med denne funksjonen hvis det er støy nær en av bildekantene. 23

24 Brukerkontroller Edge Mask (Kantmaske) On (På) Off (Av) Velg På for å maskere et par piksler ved hver av kantene til bildet som vises. Sett Kantmaske On (På) hvis det er dekodingsfeil nær en av kantene på bildet som vises. Aktiver 12 V UT A-utgangen Deaktiver 12 V UT A-utgangen 4:3 Skalerer bildet til bildesideforhold 4:3. Letter Box (LBX) Gjør det mulig å se ikke-anamorfiske filmer i letterbox-format i full skjermbredde. Deler av det opprinnelige bildet vil ikke synes hvis bildesideforholdet er mindre enn 2,35:1. Re-Sync (Synkroniser på nytt) Synkroniserer automatisk projektoren etter inndatakilden. 16:9 Skalerer bildet til bildesideforhold 16:9. Native (Original) Inndatakilden vil vises uten skalering. VGA Trykk på VGA for å velge kilden som er koblet til VGA-porten. HDMI 1 Trykk på HDMI 1 for å velge kilden som er koblet til HDMI 1-porten. HDMI 2 Trykk på HDMI 2 for å velge kilden som er koblet til HDMI 2-porten. HDMI 3 Trykk på HDMI 3 for å velge kilden som er koblet til HDMI 3-porten. YPbPr Trykk på YPbPr for å velge komponentvideokilden. S-Video Trykk på S-Video for å velge S- videokilden. Video Trykk på Video for å velge komposittvideokilden. Source (Kilde) Trykk på Source (Kilde) for å velge mellom RGB, komponent, S-Video, komposittvideo og HDMI som kilde. 24

25 Brukerkontroller Skjermmenyer Projektoren har flerspråklige skjermmenyer der du kan justere bildet og endre en rekke innstillinger. Projektoren finner automatisk kilden. Norsk Hvordan bruke produktet 1...Du åpner skjermmenyen ved å trykke på Menu (Meny) på fjernkontrollen eller kontrollpanelet. 2..Når skjermmenyen vises, kan du bruk -knappene til å velge elementene i hovedmenyen. Når du velger et element på en bestemt side, så trykk på eller Enter (Bekreft) -knappen for å gå til undermenyen. 3...Bruk -knappene for å velge ønsket element, og juster innstillingen med -knappen. 4...Velg det neste elementet som skal justeres i undermenyen, og foreta justeringen som beskrevet ovenfor. 5...Trykk på Enter (Bekreft) eller Menu (Meny) for å bekrefte, og hovedmenyen vil vises igjen. 6. For å avslutte trykker du på Menu (Meny) igjen. Skjermmenyen lukkes, og projektoren lagrer automatisk de nye innstillingene. Hovedmeny Innstilling Undermeny 25

26 Brukerkontroller Menytre BILDE Skjermmodus Kino1/Kino2/Referanse/Foto/Lys /Grafikker//ISF dag/isf natt/bruker Kontrast Lysstyrke Farve Glød Skarphet Avansert BILDE AVANSERT Støyreduksjon Gamma PureEngine DynamicBlack Film/Video/Grafikker/Standard PureDetail/PureColor/PureMotion/PureEngine Demo/Avslutt AV/Kino 1/Kino 2 Linse-IRIS Fargeinnstillinger Avslutt BILDE AVANSERT Fargeinnstillinger Fargetemperatur Fargeskala CMS RGB økn./stnd. Fargerom RGB-kanal Avslutt D50 / D65 / D75 / D83 / D93 / Original Original / DLP-C / EBU / SMPTE-C Farve / x forskyvning / y forskyvning / Reset / Avslutt Rød forsterking / Grønn forst. / Blå forst. / Rød lysstyrke / Grønn grunninnst. / Blå grunninnst. / Reset / Avslutt RGB / YUV / Auto Normal / Rød / Grønn / Blå SKJERM SYSTEM SYSTEM LAMPEINNSTILLINGER Format Overskann Kantmaske V. Posisjon V Keystone SuperWide Menyplassering Lampeinnstillinger Projeksjon Testmønster Bakgrunnsfarge Oppstartsbilde 12 V UT A 12 V UT B Linsetype Lampetid Lampepåminnelse Lysstyrkemodus Lampenullstilling Avslutt 4:3/16:9/LBX/Original AV/Rutenett/Hvitt mønster Mørkeblå/Grå/Sort Bilde/Bildeopptak AV/På AV/På/Auto235 Kort/Standard(STD)/Lang AV/På Lys /STD Avbryt/Ja OPPSETT Språk English/Deutsch/Français/Italiano/Español/Português/Polski/ Nederlands/Svenska/Norsk/Dansk /Suomi/Ελληνικά/ 繁 體 中 文 / 简 体 中 文 / 日 本 ไทยعربي/ 語/한국어/Русский/Magyar/Čeština /Türkçe OPPSETT / SIGNAL Inngangsfilter Kildelås High Altitude Skjul Information Skru av automatisk Signal Reset Frekvens Fase H. Posisjon V. Posisjon Avslutt Hvitt nivå Svart nivå Metning Fargetone IRE Avslutt Svart nivå Avsluttt HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/Component/VGA/S-video/Avslutt AV/På AV/På AV/På Aktuell Alle YCbCr/RGB/Auto 26

27 Brukerkontroller Bilde Norsk Skjermmodus Du kan velge mellom mange forhåndsinnstillinger som er spesialtilpasset ulike typer bilder. Kino 1/Kino 2: For hjemmekino. Referanse: Denne modusen er ment å reprodusere, så nøyaktig som mulig, bildet slik regissøren mente det skulle sees. Farge, fargetemperatur, lysstyrke, kontrast og gammainnstillinger er alle konfigurert i henhold til standard referansenivåer. Note ISF-modi er kun tilgjengelige gjennom en ISF-sertifisert kalibrator. Foto: Optimert for visning av fotografier. Lys: Optimert for maksimal lysstyrke. Grafikker: Optimert for visning av animasjonsfilm og spill. ISF dag: Beregnet på ISF-fargejustering. ISF natt: Beregnet på ISF-fargejustering. Bruker: Brukerdefinerte innstillinger. Kontrast Kontrast kontrollerer graden av ulikhet mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet. Når du justerer kontrasten, endrer du mengden svart og hvitt i bildet. Trykk på Trykk på for å minske kontrasten. for å øke kontrasten. 27

28 Brukerkontroller Lysstyrke Justerer bildets lysstyrke Trykk på Trykk på Farve for å gjøre bildet mørkere. for å gjøre bildet lysere. Justerer et videobilde fra svart-hvitt til fullt mettede farger. Trykk på Trykk på Glød for å minske fargemetningen i bildet. for å øke fargemetningen i bildet. Justerer fargebalansen mellom rødt og grønt. Trykk på Trykk på Skarphet Justerer bildets skarphet Trykk på Trykk på Avansert for å øke mengden grønt i bildet. for å øke mengden rødt i bildet. for å minske skarpheten. for å øke skarpheten. Bruk dette valget for å gå til Avansert-menyen; se side 29 og

29 Brukerkontroller Bilde Avansert Norsk Støyreduksjon Valget Støyreduksjon kan justeres slik at synlig støy i sammenflettede signaler reduseres. Spennvidden er fra 0 til 10.. (0: Av) Gamma Dette lar deg bestemme typen gammakurve. Når innledende oppsett og finjustering er fullført, kan du bruke gammajustering for å optimere bildets utsignaler. Film: For hjemmekino. Video: For video- eller TV-kilder. Grafikker: For bildekilder. Standard: For standardinnstillinger. PureEngine PureEngine er en samling med avansert bildebehandlingsteknologi som forbedrer kvaliteten på bildet som vises. DynamicBlack DynamicBlack gjør at projektoren automatisk optimerer visningen av mørke filmscener slik at de blir fantastisk detaljerte (Kino 2: Maksimal effekt). 29

30 Brukerkontroller Linse-IRIS Dette justerbare elementet åpner og lukker linsens iris. Spennvidden er fra 1 til 9. Fargeinnstillinger Fargetemperatur: Justerer fargetemperaturen. Ved kalde temperaturer ser skjermen kaldere ut, ved varme temperaturer ser den varmere ut. Fargeskala: Velg denne menyen for å optimere fargeskalaens fargeområde for Original, DLP-C, HDTV, EBU og SMPTE-C. CMS: Velg denne menyen for å optimere innstillingene for fargestyring. RGB-forste./skråstill: Trykk på inn til neste meny som under, og bruk deretter eller for å velge element. Bruk eller for å velge Rød, Grønn eller Blå for lysstyrke (Økning) og kontrast (Grunninnstilling). Fargerom: Velg en egnet fargematrisetype fra RGB til YCbCr. RGB-kanal: Velg denne menyen for å justere nivåene for RGBforsterking og -skråstilling for hver primærfarge (RGB). 30

31 Brukerkontroller Bilde Avansert PureEngine Norsk PureDetail PureDetail er et kantforsterkingsverktøy som gjør at kantene i det projiserte bildet blir bedre definert, og med det gir større detaljrikdom. PureColor Dette justerbare elementet tar i bruk en ny algoritme for fargebehandling og andre forbedringer slik at bildet blir betraktelig mer livaktig. Spennvidden er fra 0 til 5. PureMotion PureMotion bruker sofistikerte algoritmer for å ta vare på de naturlige bevegelsene i bildet. PureEngine Demo Med denne funksjonen kan du se forskjellen i bildekvalitet mellom rå, ubehandlede bilder og bildene som behandles av PureEngine. Bruk denne modusen for å sjekke justeringer du foretar av innstillingene i PureEngine. 31

32 Brukerkontroller Skjerm Format Bruk denne funksjonen til å velge ønsket bildesideforhold. 4:3: Dette formatet er for inndatakilder i 4x3. 16:9: Dette formatet er for inndatakilder i 16x9, som HDTV og DVD som er tilpasset bredskjemer. LBX: Dette formatet er for ikke-16x9, letterbox-kilder og for brukere som bruker en ekstern anamorfisk linse til å vise bildesideforhold 2,5:1 i full oppløsning. Detaljert informasjon om LBX-modus: 1. Noen DVD-er i Letter-Box-format er ikke tilpasset 16x9-TVer. I slike tilfeller vil ikke bildet se riktig ut når det vises i 16:9- modus. Prøv i så fall å bruke 4:3-modus når du ser DVD-en. Hvis innholdet ikke er 4:3, vil det være svarte stolper rundt bildet i 16:9-visning. For denne typen innhold kan du bruke LBX-modus til å fylle bildet i 16:9-visning. 2. Hvis du bruker en ekstern anamorfisk linse, kan du i LBXmodus også se 2,35:1-innhold (inkludert anamorfisk DVD og HDTV-filmkilder) som støtter anamorfisk bredformat som er tilpasset 16x9-visning i et bredt 2,35:1-bilde. I slike tilfeller vil det ikke være svarte stolper. Lampens kraft og den vertikale oppløsningen utnyttes fullt ut. 32

33 Brukerkontroller Note Når AUTO235 er aktivert for 12 V UT B, er skjermens Format satt til Auto235 og kan ikke endres. Original: I dette formatet vises originalbildet uten noen form for skalering. Inndatasignal 4 : 3-format Visningsområde Bildeområde Vis på skjerm Norsk eller 16 : 9-format LBX-format Note Hver inngang og utgang har ulike Overscan (Overskann) - innstillinger. Overskann Overskann-funksjonen fjerner støy fra videobilder. Overskann bildet for å fjerne støy fra videokoding i kantene av videokilden. Kantmaske Trykk på Trykk på V. Posisjon for å redusere bildestørrelsen. for å forstørre bildet på projeksjonsskjermen. Skifter det projiserte bildets posisjon vertikalt. V. Keystone Trykk på eller for å justere vertikale bildeforstyrrelser og få et mer firkantet bilde. 33

34 Brukerkontroller Note SuperWide er Off (Av) som standard. Slik bruker du SuperWide 1...Få en skjerm med bildesideforhold 2,:1 2...Skru SuperWide PÅ 3...Juster det projiserte bildet så det vises riktig på skjermen 4. Kos deg med filmer uten svarte stolper SuperWide SuperWide er en funksjon som tar i bruk en skjerm med bildesideforhold 2,0:1 og gjør at filmer med både bildesideforhold 16:9 og 2,35:1 kan vises uten svarte stolper øverst og nederst på skjermen. Av: Ønsket bildesideforhold kan velges 4:3, 16:9, LBX og Original. Auto: En løsning på problemet med ulike filmformater er å bevare samme forhold med dette valget. På: a. På (16:9): Fastsatt 2,0:1-modus for 16:9-innhold.. b. På (2,35:1): Fastsatt 2,0:1-modus for 2,35:1-innhold. 34

35 Brukerkontroller System Norsk Menyplassering Velg menyplasseringen på visningsskjermen. Lampeinnstillinger Bruk denne funksjonen til å justere ønsket lampeinnstilling. Projeksjon Projeksjon-forfra Dette er standardvalget. Bildet projiseres rett på skjermen. Note Bak-bord og Baktak brukes med en gjennomsiktig skjerm. Bak-bord Når dette alternativet er valgt, reverseres bildet. Foran-tak Når dette alternativet er valgt, vises bildet opp-ned. Bak-tak Når dette alternativet er valgt, reverseres bildet og vises oppned. Testmønster Viser et testmønster. Det finnes Rutenett, Hvitt mønster og None. Bakgrunnsfarge Bruk denne funksjonen for å vise en Mørkeblå, Grå eller Sort skjerm når ingen signaler tas imot. 35

36 Brukerkontroller Oppstartsbilde Velg skjermen som skal vises under oppstart. 12 V UT A 12 V UT A gir standard likestrømspenning for motoriserte skjermer. 12 V UT B Av: Deaktiverer UT. På: Aktiverer UT og den programmerbare undermenyen. Du får adgang til undermenyen ved å velge PÅ og så trykke på knappen ENTER (BEKREFT) på fjernkontrollen. Ved å krysse av for et valg i undermenyen vil UT aktiveres når valgt skjermmodus velges. I eksempelet under er 16:9 valgt dette betyr at UT B er aktiv når projektorens visningsmodus er satt til 16:9. UT vil være inaktiv for alle andre visningsmodi. 36

37 Brukerkontroller Note Første gang du slår på prosjektoren: Husk å velge linsetypen som du har installert. For flere opplysninger se side 37. Auto235: Når AUTO234 er aktivert, vil projektoren automatisk registrere det når noe vises i bildesideforholdet 2,35:1 og aktivere triggeren på denne porten som, i sin tur, kan brukes til å aktivere et motorisert anamorfisk linseopplegg. Innstillingen AUTO235 og et motorisert anamorfisk linseopplegg kan brukes på denne måten for å gi et fullt automatisert projeksjonssystem i Konstant høyde. Linsetype Brukt til å angi linsetypen som er installert. Dette sikrer riktig fungering av linse-irisen. Norsk 37

38 Brukerkontroller System Lampeinnstillinger Lampetid Viser lampens kumulative operasjonstid. Lampepåminnelse Velg denne funksjonen for å vise eller skjule varselmeldingene når meldingen om å bytte lampe vises. Denne meldingen vil dukke opp 30 timer før det anbefales å bytte ut lampen. Lysmodus Velg Lys for å øke lysstyrken i lampen. Velg STD for å gå tilbake til normal modus. Lampenullstilling Nullstiller lampens levetid når lampen er byttet ut. 38

39 Brukerkontroller System Oppstartsbilde Norsk Note Støtte for oppstartsopptak i: HDMI 720p/1080p VGA YPbPr 720p/1080p Bilde Velg skjermen som skal vises under oppstart. Standard den medfølgende standardoppstartskjermen. Bruker tilpasset skjermopptak ved å bruke funksjonen Bildeopptak. Bildeopptak Spiller inn et skjermbilde som vises, for å bruke det som oppstartskjerm. 1. Vis ønsket skjerm på projektoren. 2. Velg Bildeopptak fra menyen Avansert. 3. Velg OK. Skjermopptak pågår il vises. Når opptaket er ferdig, vil Skjermopptak fullført vises. Det innspilte skjermbildet lagres som Bruker i menyen Bilde. 39

40 Brukerkontroller Oppsett Språk Velg den flerspråklige skjermmenyen. Trykk på eller inn til undermenyen, og bruk deretter eller -knappen for å velge foretrukket språk. Trykk på Velg (Enter (Bekreft)) for å bekrefte valget. Inngangsfilter Aktivere inngangsfilteret. Trykk på eller inn til neste meny som under, og bruk deretter eller for å velge. Trykk på Velg (Enter (Bekreft)) for å bekrefte valget. Projektoren vil ikke søke blant innganger som er fravalgt. 40

41 Brukerkontroller Kildelås Når denne funksjonen er skrudd av, vil projektoren søke etter andre signaler hvis det inneværende inndatasignalet forsvinner. Når denne funksjonen er skrudd på, vil den søke etter en spesifisert tilkoblingsport. High Altitude Velg On (På) for å skru på High Altitude-modus. Viften går konstant i full hastighet slik at projektoren skal bli tilstrekkelig avkjølt. Skjul informasjon Stanser informasjonsmeldinger på den projiserte skjermen. På: Ingen statusmeldinger vises på skjermen når den er i bruk. Av: Statusmeldinger vises som normalt på skjermen når den er i bruk. Skru av automatisk Angi tidsintervallet (i minutter) før systemet skal skrus av hvis det ikke finner et inndatasignal. Signal RGB/HDTV-kilde Videokilde Norsk HDMI-kilde 41

42 Brukerkontroller Frekvens: Endrer frekvensen på visningsdataene for å matche frekvensen på maskinens skjermkort. Hvis du ser en vertikal flimrende stolpe, kan du bruke denne funksjonen til å foreta en justering. Fase: Synkroniserer skjermens og skjermkortets signaltid. Hvis du har et ustabilt eller flimrende bilde, kan du bruke denne funksjonen til å rette det. Note IRE støttes kun ved NTSC-signaler. H. Posisjon: Justerer den horisontale posisjonen. V. Posisjon: Justerer den vertikale posisjonen. Hvitt nivå : Lar brukeren justere Hvitt nivå når S-Video- eller Video/CVBS-signaler sendes inn. Svart nivå: Lar brukeren justere Svart nivå når S-Video- eller Video/CVBS-signaler sendes inn. Metning: Justerer et videobilde fra svart-hvitt til fullt mettede farger. Trykk på for å få mindre farge i bildet. Trykk på for å få mer farge i bildet. Fargetone: Justerer fargebalansen mellom rødt og grønt. Trykk på for å få mer grønt i bildet. Trykk på for å få mer rødt i bildet. IRE : Justerer målingen av komposittvideosignaler. Svart nivå (for HDMI): Lar brukeren justere Svart nivå for HDMI-signaler. Reset Stiller justeringer og innstillinger tilbake til fabrikkinnstilte nivåer. Aktuell: Stiller inneværende meny tilbake til fabrikkinnstilte nivåer. Alle: Stiller innstillingene i alle menyer tilbake til standardverdier. 42

43 Appendiks Feilsøking Det henvises til følgende informasjon hvis du har et problem med projektoren. Hvis problemet vedvarer, så kontakt en lokal forhandler eller et lokalt servicesenter. Problemer med bildet Norsk Det er ikke bilde på skjermen Sørg for at alle kabler og strømtilkoblinger er korrekt og sikkert tilkoblet som beskrevet i delen Installasjon. Sjekk at pinnene på tilkoblingene ikke er bøyd eller brukket. Sjekk at projeksjonslampen er satt godt på. Se delen Bytte ut lampen. Sørg for å ha tatt av linselokket og at projektoren er skrudd på. Bildet er ute av fokus Sørg for å ha tatt av linselokket. Juster fokusringen på projektorlinsen. Sørg for at projeksjonsskjermen står i riktig avstand fra projektoren. Se side 21 og 22. Bildet strekkes når det vises DVD i 16:9 Når du spiller anamorfisk DVD eller DVD i 16:9, vil projektoren vise best bilde i 16:9 -format på projektorsiden. Hvis du spiller en DVD i LBX -format, bør du endre formatet til LBX i projektorens skjermmeny. Hvis du spiller en DVD i 4:3 -format, bør du endre formatet til 4:3 i projektorens skjermmeny. Hvis bildet er strukket, må du også justere bildesideforholdet i henhold til følgende: Sett opp skjermformatet med bildesideforhold av type 16:9 (bred) på DVD-spilleren. 43

44 Appendiks Bildet er for lite eller for stort. Juster zoomspaken fra linsen. Flytt projektoren nærmere eller lengre fra skjermen. Trykk på [Menu (Meny)] på projektorpanelet, og gå til Skjerm--> Format.. Prøv de ulike innstillingene. Bildet har hellende kanter: Om mulig, flytt projektoren slikt at den er sentrert på skjermen og under bunnen av skjermen, og bruk PureShift til å justere bildeposisjonen. Bruk Skjerm-->V. Keystone fra skjermenyen til å foreta en justering. Bildet vises feil vei Velg System -->Projeksjon fra skjermmenyen og juster projeksjonsretningen. Andre problemer Projektoren svarer ikke på noen kontroller Om mulig, skru av projektoren, trekk ut kontakten og vent i minst 20 sekunder før du kobler til strømmen igjen. Lampen brenner ut eller lager en smellende lyd Når lampen når slutten av sin levetid, vil den brenne ut og lage en høy smellende lyd. Hvis dette skjer, vil ikke projektoren kunne skrus på før lampemodulen er byttet ut. For å bytte ut lampen må du følge fremgangsmåten som beskrives i delen Bytte ut lampen på side

45 Appendiks Projektorens statusindikasjon Note Kontinuerlig lys => Ikke lys => LED-lampenes status Melding Standbytilstand. (Strømledningen står i) Standbytilstand. (Innbrenningsmodus) Strøm på med skjermmeny (Trykk på strømknappen) Strøm på uten skjermmeny For høy temperatur Strømlampe. (Blå) Blinkende * Strømlampe (Rød) Temp-LED (Rød) Lamp-LED (Rød) Norsk Viftefeil Blinkende Lampefeil Strøm av (Avkjøling) * Strømlampen vil være PÅ når skjermmenyen vises og AV når skjermmenyen forsvinner. 45

46 Appendiks Feilmeldinger lampekoder Strømlampe Feilmeldingskode (Blinker) T1 temperatur for høy temperatur 3 0 Lamp-LED (Blinker) Termisk brudd 4 0 G794-feil 4 4 T1-feil 4 5 Lampefeil 5 0 For høy temperatur i ballasten 5 1 Ballastkortslutning i avgitt effekt oppdaget 5 2 Slutten av lampens levetid oppdaget 5 3 Ballastlampen ble ikke tent 5 4 Lampen slukket under vanlig drift 5 5 Lampen slukket under oppkjøringsfasen 5 6 Vifte1-feil (Lampeviften) 6 1 Vifte2-feil (Ballastviften) 6 2 Vifte3-feil (Brennerviften) 6 3 Vifte4-feil (Strømviften) 6 4 Lampedøren er åpen 7 0 DMD-feil 8 0 Feil på fargehjulet

47 Appendiks Meldinger på skjermen. Ṿiftefeil: Projektoren vil skru seg av automatisk.. Norsk For høy temperatur: Projektoren vil skru seg av automatisk.. Bytte ut lampen: Lampen nærmer seg slutten av sin beregnede levetid. Det anbefales å bytte den ut. Problemer med fjernkontrollen Hvis fjernkontrollen ikke fungerer Sørg for at fjernkontrollen brukes innen ±15 både horisontalt og vertikalt fra IR-mottakerne på projektoren. Sørg for at det ikke er hindringer mellom fjernkontrollen og projektoren. Gå syv meter fra projektoren eller nærmere. Sjekk at batteriene er satt inn korrekt. Bytt batterier hvis de er tomme. 47

48 Appendiks Bytte ut lampen Projektoren finner automatisk lampens levetid. Når lampens levetid nærmer seg slutten, får du en varselmelding. Når du får denne beskjeden, bør du ta kontakt med en lokal forhandler eller et lokalt servicesenter for å få byttet lampen så snart som mulig. Pass på at projektoren har fått kjøle seg ned i minst 30 minutter før du bytter lampen. Advarsel: Rommet der lampen sitter, er varmt! La det bli avkjølt før du bytter lampen! Advarsel: For å redusere risikoen for personskader må du ikke miste lampemodulen i bakken eller ta på pæren. Pæren kan knuse og forårsake skadet hvis den blir mistet i bakken. 48

49 Norsk Appendiks

50 Appendiks Prosedyre for å bytte ut lampen: 1. Skru av strømmen på projektoren ved å trykke på strømknappen. 2. La projektoren kjøle seg ned i minst 30 minutter. 3. Trekk ut strømledningen. 4. Lås opp lampedekselet. 5. Dra opp og ta av dekselet. 6. Skru av skruene på lampemodulen med en skrutrekker. 7. Trekk ut lampemodulen. For å bytte ut lampemodulen gjør du de foregående stegene i motsatt rekkefølge. 8...Skru på projektoren og foreta en Lampenullstilling etter å ha satt i den nye lampemodulen. Lampenullstilling: (i) Trykk på Meny (Mene) -> (ii) Velg System -> (iii) Velg Lampeinnstillinger ->(iv) Velg Lampenullstilling ->. (v) Velg Ja. 50

51 Appendiks Kompatibilitetsmodi Modus SVGA XGA WXGA HD Oppløsning V. frekvens (Hz) AAnalog Digital 800 x x x x x x x x x x x x x x x x SXGA x UXGA 1600 x Power Book G4 imac SVGA 800 x x x XGA 1024 x x x x WXGA 1280 x HD 1280 x x x SXGA x UXGA 1600 x XGA 1024 x Norsk 51

52 Appendiks RS232-kommandoer og protokoll Funksjonsliste RS232 pinntildeling Pinn-nr. Navn Inngang/utgang (fra projektorsiden) 1 NC 2 RXD INN 3 TXD UT 4 NC 5 NC 6 NC 7 RS232 RTS 8 RS232 CTS 9 NC 52

53 Appendiks RS232-protokollfunksjonsliste Norsk HD86 RS232 kommandotabell. Baudrate: 9600 Databiter: 8 Paritet: Ingen Stoppbiter: 1 Flytkontroll: Ingen UART16550 FIFO: Deaktiver Projektor retur (Vellykket): P Projektor retur (Mislykket): F XX=01-99, projektors ID, XX=00 er for alle projektorer 53

54 Appendiks 54

55 Appendiks Norsk 55

56 Appendiks Note Bemerk at skade som oppstår som et resultat av feil installasjon, vil gjøre garantien ugyldig. Montering i taket 1. For å unngå skade på projektoren bør du bruke takfestet fra Optoma. 2. Hvis du ønsker å bruke et takfeste fra en tredjepart, må du passe på at skruene som brukes til å feste takfestet til projektoren, har følgende spesifikasjoner: Skruetype: M4 Maksimal skruelengde: 11mm Minimal skruelengde: 9 mm 430,97 ( 1,697" ) 260,00 ( 1,024" ) 240,00 ( 0,945" ) 130,00 ( 0.512" ) ( 0,346" ) 20,00 ( 0,079" ) 85,49 ( 0,337" ) Advarsel: 1...Hvis du kjøper et takfeste fra et annet firma, må du være sikker på å bruke riktig skruestørrelse. Skruestørrelsen vil være ulik på ulike fester. Den avhenger av tykkelsen på platen. 2...Sørg for at det er en luke på minst 10 cm mellom taket og bunnen av projektoren. 3...Unngå å montere projektoren nær en varmekilde. ( 1,395" ) 354,41 88,00 26,50 ( 0,650" ) 165,00 ( 0,104" ) 68,50 100,00 ( 0,270" ) ( 0,394" ) 141,50 ( 0,557" ) 141,50 ( 0,557" ) ,50 ( 0,632" ) 160,50 ( 0,632" )

57 Appendiks Optomas kontorer globalt Kontakt ditt lokale kontor for service eller support USA 715 Sycamore Drive Tel: Milpitas, CA 95035, USA Faks: Canada Service: 5630 Kennedy Road, Mississauga, Tel: ON, L4Z 2A9, Canada Faks: Europa 42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, Service: WD18 8QZ, UK Tel: +44 (0) Faks: +44 (0) Servicetel: +44 (0) Frankrike Service: Bâtiment E Tel: avenue Edouard Vaillant Faks: Boulogne Billancourt, France Service: Spain C/ José Hierro,36 Of. 1C Tel: Rivas VaciaMadrid, Faks: Spain Tyskland Werftstrasse 25 Tel: +49 (0) D40549 Düsseldorf, Faks: +49 (0) Germany Skandinavia Service: Grev Wedels Plass 2 Tel: Drammen Faks: Norway Service: Norsk 57

58 Appendiks Sør-Amerika 715 Sycamore Drive Tel: Milpitas, CA 95035, USA Faks: Taiwan 231, 台 北 縣 新 店 市 民 權 路 108 號 5 樓 傳 真 : 電 話 : 服 務 處 Hong Kong asia.optoma.com Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan Kowloon, Hong Kong Tel: Faks: Kina 上 海 市 长 宁 区 凯 旋 路 1205 号 5 楼 电 话 : 邮 编 : 传 真 : Japan 東 京 都 足 立 区 綾 瀬 サポートセンター : 株 式 会 社 オーエスエム E-post: Korea WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg , Nonhyun-Dong, Tel: Kangnam-Ku, Seoul, , KOREA Faks:

59 Appendiks Regulerings- og sikkerhetsmerknader I dette appendikset finner du en oversikt over generelle merknader om projektoren. FCC-merknad Norsk Denne enheten har blitt testet og er funnet å overholde grensene for et digitalt apparat klasse B i overensstemmelse med del 15 av FCCs bestemmelser. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved bruk i hjemmet. Dette apparatet generer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i enkelte system. Hvis dette apparatet forårsaker skadelige forstyrrelser i radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å skru apparatet av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette på forstyrrelsene gjennom en eller flere av følgende virkemidler: Snu på eller flytt mottakerantennen...øk avstanden mellom apparatet og mottakeren...koble apparatet til et støpsel som er på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til...ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/tvtekniker for hjelp. Merk: Skjermede kabler Alle tilkoblinger til andre dataapparater må gjøres med skjermede kabler for at FCCs bestemmelser skal overholdes. Vær forsiktig Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttalt godkjent av produsenten, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å anvende produktet, som er gitt av Federal Communications Commission. 59

60 Appendiks Betingelser for bruk Dette apparatet overholder del 15 av FCCs bestemmelser. Bruk er underlagt følgende to betingelser: 1. Apparatet kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og 2...Apparatet må akseptere alle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake at apparatet fungerer på uønskede måter. Merk: Canadiske brukere Dette digitale apparatet i klasse B overholder canadiske ICES-003. Remarque à l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Overensstemmelseserklæring for EU-land EMC-direktiv 2004/108/EC (inkludert endringer)..lavspenningsdirektivet 2006/95/EC..R & TTE-direktivet 1999/5/EC. (hvis produktet har en RF-funksjon) Instruksjoner for kassering Ikke kast dette elektroniske apparatet i søpla når det kasseres. For å minimere forurensing og sikre så god beskyttelse av det globale miljøet som mulig bør det resirkuleres. 60

Brukerinfo...2. Innledning...7

Brukerinfo...2. Innledning...7 Innholdsfortegnelse Brukerinfo...2 Sikkerhetsinformasjon... 2 Klasse B-utslippsgrenser... 2 Viktig sikkerhetsinstruksjon... 2 Forholdsregler... 4 Øyesikkerhetsadvarsler... 6 Innledning...7 Produktets funksjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...39. Montering...11. Brukerkontroller...18. 1 Norsk

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...39. Montering...11. Brukerkontroller...18. 1 Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2 Sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetstiltak...3 Sikkerhetsadvarsler for øyne...5 Produktfunksjoner...5 Innledning...6 Pakkeoversikt...6

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...49. Installasjon...11. Brukerkontroller...18.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...49. Installasjon...11. Brukerkontroller...18. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2 Sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetstiltak...3 Sikkerhetsadvarsler for øyne...5 Produktfunksjoner...5 Innledning...6 Pakkeoversikt...6

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...70. Installasjon...12. Brukerkontroller...20.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...70. Installasjon...12. Brukerkontroller...20. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2 Sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetstiltak...3 Sikkerhetsadvarsler for øyne...5 Produktfunksjoner...5 Innledning...6 Pakkeoversikt...6

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH730-seriene

Manual for. Acer projektor PH730-seriene Manual for Acer projektor PH730-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH530-seriene

Manual for. Acer projektor PH530-seriene Manual for Acer projektor PH530-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer

Pro10-serien Profesjonell DLP -projektor Brukerhåndbok

Pro10-serien Profesjonell DLP -projektor Brukerhåndbok Pro10-serien Profesjonell DLP -projektor Brukerhåndbok VIKTIG: Vennligst les denne bruksanvisningen for å få viktig informasjon om installasjon og for å kunne bruke dette produktet på en sikker måte, i

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene Manual for Acer projektor PD724/PD726-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Manual for Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Instruksjoner for gjenbruk/deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal

Detaljer

Manual for. Acer projektor PD523P/PD525P/PD527-seriene

Manual for. Acer projektor PD523P/PD525P/PD527-seriene Manual for Acer projektor PD523P/PD525P/PD527-seriene Instruksjoner for gjenbruk/deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal

Detaljer

Din bruksanvisning ACER P1265 http://no.yourpdfguides.com/dref/2357266

Din bruksanvisning ACER P1265 http://no.yourpdfguides.com/dref/2357266 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Modellnummer VS14826 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende

Detaljer

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel Erklæring om samsvar Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeisk kontor: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland Vi erklærer helt på eget ansvar

Detaljer

PJD8653ws/PJD8353s DLP-projektor Brukerhåndbok

PJD8653ws/PJD8353s DLP-projektor Brukerhåndbok PJD8653ws/PJD8353s DLP-projektor Brukerhåndbok Modellnummer: VS14956/VS14991 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser:

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1... Norsk. Innholdsfortegnelse... 1 Merknad for bruk... 2. Introduksjon... 4. Installasjon... 10. Brukerkontroller...

Innholdsfortegnelse. 1... Norsk. Innholdsfortegnelse... 1 Merknad for bruk... 2. Introduksjon... 4. Installasjon... 10. Brukerkontroller... Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Merknad for bruk... 2 Forhåndsregler... 2 Introduksjon... 4 Produktegenskaper... 4 Oversikt over pakke... 5 Oversikt av produkt... 6 Hovedenhet... 6 Kontrollpanel...

Detaljer

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer

PLED-W500 LED-projektor Bruksanvisning

PLED-W500 LED-projektor Bruksanvisning PLED-W500 LED-projektor Bruksanvisning Model. VS14048 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) dette apparatet

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

FCC-advarsel. Godkjenninger

FCC-advarsel. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada WIZ TEACH Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende

Detaljer

PLED-W500 LED-projektor Bruksanvisning. Model No. VS14048

PLED-W500 LED-projektor Bruksanvisning. Model No. VS14048 PLED-W500 LED-projektor Bruksanvisning Model No. VS14048 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) dette apparatet

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR. Brukerens håndbok

Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR. Brukerens håndbok Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR Brukerens håndbok Copyright Denne publikasjonen, med alle fotografier, illustrasjoner og software inkludert, er beskyttet av internasjonale copyrightlover.

Detaljer

MX299Q LCD-skjerm. Brukerhåndbok

MX299Q LCD-skjerm. Brukerhåndbok MX299Q LCD-skjerm Brukerhåndbok Innhaldsliste Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3 En introduksjon til skjermen...

Detaljer

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning SMART Board 480i6 Interaktivt tavlesystem Konfigurering og brukerveiledning FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

SMART Board M600i6. Interaktive tavlesystemer. Konfigurerings- og brukerveiledning. For modeller M680i6 og M685i6

SMART Board M600i6. Interaktive tavlesystemer. Konfigurerings- og brukerveiledning. For modeller M680i6 og M685i6 SMART Board M600i6 Interaktive tavlesystemer Konfigurerings- og brukerveiledning For modeller M680i6 og M685i6 FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet

Detaljer