Nasjonal messe for Ungdomsbedrifter 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal messe for Ungdomsbedrifter 2010"

Transkript

1 Nasjonal messe for Ungdomsbedrifter 2010 Thon Hotel Arena april 2010 Regler for deltakelse og konkurransekriterier 1

2 Regler for deltakelse på NM for Ungdomsbedrifter Ungt Entreprenørskaps fylkesledd er ansvarlig for påmelding og innsending av materiell til konkurransene. Deltakelse på fylkesmessen for ungdomsbedrifter er en forutsetning for å delta. Hvem kan delta på NM? Hvert fylke kan: nominere to bedrifter i hver av nominasjonskonkurransene 1-6 og nominere en bedrift i nominasjonskonkurranse 7: 1. Beste logo 2. Oracleprisen for Beste Nettsted 3. Nordeaprisen for Beste Forretningsplan 4. Beste reklamefilm 5. Beste brosjyre 6. EwB prisen 7. Enovaprisen for Beste energiinnovasjon sende fem bedrifter direkte til NM i konkurransene 8-17: 8. Beste innovative produkt 9. Gastronomiprisen 10. Mesterbrevprisen 11. Beste kulturbedrift 12. Beste utstilling 13. Beste selger 14. Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial 15. Manpowerprisen for Beste HR-bedrift 16. SMSØ og Skatteetatens pris for Beste Regnskap 17. Beste ungdomsbedrift Merk: Fylket står fritt til å velge hvilke bedrifter som skal representere i de ulike konkurransene, og bedriftene kan delta i flere konkurranser. Det er kun plass til én bedrift pr fylke i kategoriene Beste Regnskap og Beste UB Det er satt en begrensning på maks 25 elever totalt pr fylke (snitt på fem elever per UB). Dersom fylket ønsker å sende ekstra elever og/eller lærere setter vi disse opp på en venteliste. Vi minner om at fylkesmessene er en god arena for å finne to kandidater til Leder for en dag. 2

3 Frister Alle påmeldinger og innleveringer til NM for Ungdomsbedrifter skal avklares med og gå gjennom UE fylkene. Påmelding og innsending av konkurransemateriell gjøres av UE-fylket, (NB: ikke direkte fra elever). Påmelding og bidrag skal være UE-Norge i hende innen følgende datoer: Torsdag 25. mars, kl 12.00: Påmelding (gjøres av fylket) Vi må ha navn på bedriftene, navn på elever og hvilke(n) konkurranse(r) bedriften deltar i. Påmeldingsskjema sendes ut i februar. Fredag 9. april, kl 12.00: Innleveringsfrist konkurransemateriell (gjøres av fylket) Vi må ha produktbeskrivelser, web-adresse, DVD/mini-DV, delårsrapport, forretningsplan etc. i hht. konkurransekriterier. Sted Thon Hotel Arena ligger vegg-i-vegg med Norges Varemesse i Lillestrøm og i gangavstand fra togstasjonen. Flytoget tar bare 12 minutter til Gardermoen og Oslo sentrum. Adresse: Thon Hotel Arena Nesgata Lillestrøm 3

4 Konkurranser på Nasjonal Messe: Ungdomsbedriftene kan delta i 17 ulike konkurranser under Norgesmesterskapet: Nominasjonskonkurranser: 1. Beste logo 2. Oracleprisen for Beste Nettsted 3. Nordeaprisen for Beste Forretningsplan 4. Beste reklamefilm 5. Beste brosjyre 6. EwB prisen 7. Enovaprisen for Beste energiinnovasjon Konkurranser med deltakelse/utstilling på NM: 8. Beste innovative produkt 9. Gastronomiprisen 10. Mesterbrevprisen 11. Beste kulturbedrift 12. Beste utstilling 13. Beste selger 14. Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial 15. Manpowerprisen for Beste HR-bedrift 16. Skatteetatens pris for Beste Regnskap 17. Beste ungdomsbedrift Dersom elevene driver UB for andre gang, skal dette framkomme i alt av skriftlig materiell (forretningsplan, delårsrapport, beskrivelser etc) som sendes inn i alle konkurranser. Dette er kun til informasjon for juryen, og skal ikke trekke ned. 4

5 Konkurransekriterier 1. Beste logo Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av logo og vil spesielt vurdere i hvilken grad: logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretingsidé logoen fungerer både i svart/hvitt og (eventuelt) i farge logoen egner seg til forstørring og forminsking generelt inntrykk av logo Det skal ligge ved en kort beskrivelse for valg av logo, og hvordan man har kommet fram til og produsert logoen. Dersom elevene har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal dette samarbeidet synliggjøres i beskrivelsen. Beskrivelsen skal også vise logoen i bruk. Dersom elevene driver UB for andre gang, må dette også framkomme. Beskrivelsen skal være på maks 1 A4 side. Hvert fylke kan nominere to bedrifter hver. Fylket sender inn de nominertes logo (både sort/hvitt og ev. i farger) og en beskrivelse til E-posten merkes Fylkets navn og Logo. 2. Oracleprisen for Beste nettsted Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av websiden, og vil vurdere: Kommunikasjonsmål: o At løsningen profilerer bedriften og dens produkter til sine definerte målgrupper, samt bidrar til økt salg. Brukeropplevelse: o At løsningen er intuitiv, enkel å søke/navigere i, skaper interesse og et ønske om å komme tilbake til websiden. Innholdskvalitet: o At løsningen inneholder oppdatert og relevant informasjon. Nyskapende: o At websiden tar i bruk innovative løsninger Teknisk: o At løsningen er stabil, rask og fungerer i de mest brukte nettleserne. Alle web-adressene sendes inn samlet i én e-post. Dersom elevene driver UB for andre gang, må dere gjøre oppmerksom på dette i e-posten. Hvert fylke kan nominere to bedrifter hver. Fylket sender inn de nominertes Web-adresse til E-posten merkes Fylkets navn og Nettsted. 5

6 3. Nordeaprisen for Beste forretningsplan Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av forretningsplanen. Planen skal være kortfattet, enkel og korrekt. Følgende krav stilles til innholdet: forretningsidé og mål organisering av bedriften økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall marked og markedsplan framdriftsplan bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt Forretningsplanen (maks 12 A4 sider) skal sendes inn. Dersom elevene driver UB for andre gang, må dette framkomme i forretningsplanen. Hvert fylke kan nominere to bedrifter hver. Fylket sender inn de nominertes forretningsplan i pdf-format til E-posten merkes Fylkets navn og Forretningsplan 4. Beste reklamefilm Reklameinnslaget skal utformes for å markedsføre produktet eller ungdomsbedriften. Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av reklamefilmen, og vil spesielt vurdere: i hvilken grad reklamefilmen er en interessevekker i hvilken grad reklamefilmen formidler et budskap og bidrar til salg det generelle inntrykk av reklamefilmen Reklamefilmen må være innenfor tidsintervallet: 20 sek til 1 min Dersom elevene har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal dette samarbeidet synliggjøres for juryen. Dersom elevene driver UB for andre gang, må UE gjøres oppmerksom på dette. Dette kan opplyses om i eget brev/notat som følger DVD/mini-DVen. Hvert fylke kan nominere to bedrifter hver. Fylket sender samlet inn de nominertes reklameinnslag på DVD eller Mini-DV i to eksemplarer til: Ungt Entreprenørskap Norge, Postboks 5250 Majorstua, 0303 Oslo 5. Beste brosjyre Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av brosjyren, og vil spesielt vurdere i hvilken grad: brosjyren er en interessevekker brosjyren formidler et budskap og bidrar til salg 6

7 brosjyren gir informasjon om produktene generelt inntrykk av brosjyren Det skal ligge ved en kort beskrivelse for valg av brosjyre, og hvordan man har kommet fram til og produsert brosjyren. Dersom elevene har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal dette samarbeidet synliggjøres i beskrivelsen. Dersom elevene driver UB for andre gang, må dette også framkomme. Beskrivelsen skal være på maks 1 A4 side. Hvert fylke kan nominere to bedrifter hver. Fylket sender samlet inn de nominertes brosjyre (i fem eksemplarer) og en beskrivelse til: Ungt Entreprenørskap Norge, Postboks 5250 Majorstua, 0303 Oslo 6. EWB prisen Prisen tildeles en ungdomsbedrift som har registrert seg og deltatt i programmet Enterprise without Borders. Juryen bedømmer følgende ut ifra profil, skriftlig beskrivelse og samarbeidsavtale: I hvilken grad bedriften har laget en beskrivende og attraktiv profil på EwB nettsidene Samarbeidet med ungdomsbedrift(er) i annet/andre land og elevenes refleksjoner over de erfaringer de har fått gjennom å samarbeide på tvers av landegrenser. Ungdomsbedriftene som deltar i denne kategorien må sende inn en beskrivelse (maks 2 A4 sider) som inneholder informasjon om: hvordan dere kom i kontakt med den/de utenlandske ungdomsbedriften(e) samarbeidsform og hva dere har samarbeidet om hva samarbeidet resulterte i hvilke erfaringer dere har fått gjennom å samarbeide på tvers av landegrenser link til ungdomsbedriftens profil på EwB nettsidene I tillegg skal samarbeidsavtalen(e) vedlegges. Dersom elevene driver UB for andre gang, må dette framkomme i beskrivelsen. Hvert fylke kan nominere to bedrifter hver. Fylket sender inn de nominertes beskrivelse kalt EwB i pdf-format til E-posten merkes Fylkets navn og EwB bedrift 7. Enovaprisen for Beste energiinnovasjon Prisen tildeles en bedrift som har et produkt eller en tjeneste med formål om å redusere energiforbruket eller som tar i bruk/fremmer/utvikler fornybar energi. 7

8 Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av bedriftens forståelse av energibruk, fornybar energi, og energi- og klimapåvirkning. Juryen vil spesielt vurdere i hvilken grad: produktet/tjenesten bidrar til å redusere energiforbruket, utvikle bedre metoder for å utnytte energi på eller tar i bruk/fremmer/utvikler fornybar energi bedriften har en energi- og klimafilosofi (dvs. at bedriften/ansatte har et bevisst forhold til det å ta energi- og klimavennlige valg) bedriften formidler til omverdenen at de er en energi- og klimavennlig bedrift (profilerer seg) Det skal ligge ved en kort beskrivelse av bedriftens energiinnovasjon. Beskriv gjerne produktet med skisse eller bilde. Dersom elevene driver UB for andre gang, må dette framkomme i beskrivelsen. Beskrivelsen skal være på maks 1 A4 side. Hvert fylke kan nominere én bedrift hver. Fylket sender inn de nominertes beskrivelse kalt Energi i pdf-format til E-posten merkes Fylkets navn og Energi. 8. Beste innovative produkt I denne konkurransen blir innovative produkter belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier: innovasjonsgrad/nyskapende konsept sammenheng funksjonalitet og design hvordan har bedriften samarbeidet med relevante aktører i prosessen fra idé til design? er produktet egnet for kommersialisering? Det skal ligge ved en kort beskrivelse av bedriftens innovative produkt. Beskriv gjerne produktet med skisse eller bilde. Dersom dere driver UB for andre gang, må dette framkomme. Beskrivelsen skal være på maks 1 A4 side. Hvert fylke nominerer blant sine 5 NM deltakere hvem som skal delta i denne kategorien. Fylket sender inn deltakernes produktbeskrivelse kalt Innovasjon i pdf-format til E-posten merkes Fylkets navn og Innovasjon. 9. Gastronomiprisen Juryen legger vekt på følgende kriterier: hvorvidt det er det behov for produktet i markedet og hvorvidt produktet er nyskapende 8

9 i hvilken grad det er benyttet lokale råvarer vurdering av produktkvalitet, råvarekombinasjon og grad av økologisk tilvirkning vurdering av smak, utseende og lukt vurdering av design på pakning/emballasje Det skal ligge ved en kort beskrivelse av bedriftens gastronomiske produkt. Beskriv gjerne produktet med skisse eller bilde. Dersom elevene driver UB for andre gang, må dette framkomme. Beskrivelsen skal være på maks 1 A4 side. Hvert fylke nominerer blant sine 5 NM deltakere hvem som skal delta i denne kategorien. Fylket sender inn deltakernes produktbeskrivelse kalt Gastronomi i pdf-format til E-posten merkes Fylkets navn og Gastronomi. 10. Mesterbrevprisen I samarbeid med Mesterbrevnemnda ønsker vi å kåre beste håndverksbedrift. Kun ungdomsbedrifter på studieretninger/programfag hvor utdanningen kan føre til mesterbrev kan delta. Juryen legger vekt på følgende kriterier kvaliteten på produktet de ansattes servicegrad ledelse og samarbeid i bedriften i hvilken grad bedriften har samarbeidet med relevante aktører i prosessen Det skal sendes inn en beskrivelse (maks 2 A4 sider) som omtaler bedriftens forretningsidé, produkt, salg/marked og organisering. Dersom elevene driver UB for andre gang, må dette framkomme i beskrivelsen. Beskrivelsen skal også tas med på messen. Hvert fylke nominerer blant sine 5 NM deltakere hvem som skal delta i denne kategorien. Fylket sender inn deltakernes produktbeskrivelse kalt Mesterbrev i pdf-format til E-posten merkes Fylkets navn og Mesterbrev. 11. Beste kulturbedrift For å kunne delta i denne kategorien er det en forutsetning at ungdomsbedriften tilbyr produkter/tjenester som har kultur som innsatsfaktor og som det kan skapes næringsvirksomhet av. Dette kan være næringsvirksomhet som har det kunstneriske eller kulturelle uttrykket som primærmål eller det kan være næringsvirksomhet knyttet til stedsutvikling, kulturopplevelser, turisme, naturopplevelser, friluftsliv mm.. 9

10 Juryen vil foreta en helhetsvurdering, og legge spesielt vekt på følgende: forretningsideen og i hvilken grad bedriften har klart å utvikle næringsvirksomhet med utgangspunkt i kultur produktets/tjenestens originalitet presentasjon av produkt/tjeneste på stand og i salgssituasjoner i hvilken grad bedriften har samarbeidet med lokalt/regionalt kulturliv og/eller næringsliv Forretningsplanen (maks 12 A4 sider) skal sendes inn. Dersom elevene driver UB for andre gang, må dette framkomme i forretningsplanen. Hvert fylke nominerer blant sine 5 NM deltakere hvem som skal delta i denne kategorien. Fylket sender inn deltakernes forretningsplan i pdf-format til E-posten merkes Fylkets navn og Kultur. 12. Beste utstilling Juryen vil legge vekt på følgende kriterier: Estetisk uttrykk o Utforming, informasjonskilde og kobling til bedriftens virksomhet Personlig uttrykk o Salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspill Alle bedrifter som ønsker å delta i denne konkurransen må ovenfor juryen kunne fortelle hvordan de har kommet fram til og bygd opp standen/utstillingen. Dersom elevene har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal juryen orienteres om dette samarbeidet. Mål på stands: 2,4 meter høy (alle vegger) 2 meter bred (bakvegg) 1 meter dyp (sidevegg) + 1 meter i utvidelse forover (uten sidevegg) Utforming av utstillingen må være innenfor disse målene. Alle bedrifter som deltar med utstilling på NM er med i denne konkurransen. 13. Beste selger Juryen vil spesielt vektlegge følgende kriterier: produktkunnskap evne til å være lyttende, positiv og høflig mot alle potensielle kunder 10

11 Alle elever som deltar med utstilling på NM er med i denne konkurransen. 14. Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av Ungdomsbedriften, med høy fokus på forretningsmodellen - og planen. I tillegg til forretningsplanen vil juryen besøke aktuelle kandidater på stand og gjennomføre et intervju. Følgende kriterier vil bli spesielt vektlagt: Er betalingsvillighet for produktet eller tjenesten sannsynliggjort? Er det sannsynlighet for vekst i det aktuelle markedet, og har bedriften en ambisiøs og realistisk plan for sin vekst også utover ett skoleår? Er produktet/tjenesten og bedriften skalerbar, dvs. stiger inntektene relativt sett raskere enn de faste kostnadene ved økt volum? Er mulige partnere i verdikjeden som leverandører og distributører identifisert og kriterier for å velge dem etablert? Er risikoaspektene identifisert og håndterbare, og forsvarer potensialet for avkastning på egenkapitalen risikonivået? Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot? Forretningsplanen (maks 12 A4 sider) skal sendes inn. Dersom elevene driver UB for andre gang, må dette framkomme i forretningsplanen. Hvert fylke nominerer blant sine 5 NM deltakere hvem som skal delta i denne kategorien. Fylket sender inn deltakernes forretningsplan i pdf-format til E-posten merkes Fylkets navn og Verdiskaping. 15. Manpowerprisen for Beste HR-bedrift Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennestegnes av motivasjon og arbeidsglede blant medarbeiderne. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere elevene til å se sammenhengen mellom motiverte medarbeidere, innsats og resultat. Juryen vil legge vekt på følgende kriterier: Bedriftens vurdering av talent og egenskaper ved fordeling av ansvar og oppgaver Hvordan fungerte teamet sammen og eventuelt hvilke tiltak ble iverksatt for å bedre samarbeidet Erfaringer fra samarbeidet - hva har fungert bra og mindre bra Bedriftens egen vurdering av hvordan motivasjon og innsats påvirket resultatet 11

12 Delårsrapporten (maks 12 A4 sider) skal sendes inn. Dersom elevene driver UB for andre gang, må dette framkomme i delårsrapporten. Hvert fylke nominerer blant sine 5 NM deltakere hvem som skal delta i denne kategorien. Fylket sender inn deltakernes delårsrapport i pdf-format til E-posten merkes Fylkets navn og HR-bedrift. 16. SMSØ og Skatteetatens pris for Beste regnskap I samarbeid med SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi) og Skatteetaten ønsker vi å hedre ungdomsbedrifter som har et godt regnskap. Vurderingene av Beste regnskap bygger på finansregnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier: Bilagshåndtering: o Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter? Oversiktlig: o Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte? Kasse- og kontantregistrering: o Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse? Sluttregnskap: o Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse Delårsrapporten (maks 12 A4 sider) m/oppdatert regnskapsrapport skal sendes inn. Dersom elevene driver UB for andre gang, må dette framkomme i delårsrapporten. Fullstendig regnskap med bilag skal tas med på NM. Delårsrapport, regnskap m/bilag og intervju på stand danner hovedgrunnlaget i juryens vurdering. Se regler vedrørende delårsrapporten i konkurransen "Beste ungdomsbedrift" Hvert fylke kan nominere én bedrift blant sine NM deltakerne. I denne konkurransen kan kun ungdomsbedrifter som deltar i konkurransen "Beste ungdomsbedrift" på NM, delta. NB: I tillegg vil SMSØ og Skatteetatens fylkesjuryer invitere tre bedrifter (som har vunnet Beste Regnskap på fylkesmessene) til NM. Skatteetaten dekker reiseutgifter for disse tre kandidatene (wildcards). Fylket sender inn deltakernes delårsrapport i pdf-format til E-posten merkes Fylkets navn og Regnskap. 16. Beste ungdomsbedrift Ungt Entreprenørskap i fylkene kan melde på én ungdomsbedrift hver til konkurransen Beste Ungdomsbedrift. Ungdomsbedriften kan maks ha fem personer på scene/stand samtidig. 12

13 Minst to av konkurransedeltagerne må være under 20 år (dvs. må ikke fylle 20 år før 1. august 2010 dette er et krav på EM). Konkurransen er firedelt: A. Delårsrapport B. Utstilling (inkl. intervju) C. Panelintervju D. Presentasjon av ungdomsbedriften på scene framfor jury og publikum A) Delårsrapporten Skal være i A4-format, maksimalt 12 sider (inkl vedlegg, forside og bakside), og skal skrives som et helhetlig dokument. Dersom elevene driver UB for andre gang, må dette framkomme i delårsrapporten. Forsiden (omslaget) av delårsrapporten skal inneholde: Ungdomsbedriftens navn. Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften er i drift Navn på mentor og mentors arbeidsplass Navn på ansvarlig lærer Første side er en oppsummering og skal inneholde følgende momenter: Bedriftens navn Forretningsidé, formål/visjon Produkt Økonomiske nøkkeltall Oppsummering av bedriftens aktiviteter Innholdsfortegnelse Delårsrapporten skal for øvrig inneholde informasjon om Alle ansvarsområder som finnes i ungdomsbedriften Økonomi m/en oppdatert regnskapsrapport Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk Læringseffekt Potensial på lang sikt Energibruk og miljøpåvirkning B) Utstilling Juryen vil gjennomføre intervju på stand og legge vekt på følgende kriterier: Estetisk uttrykk: utforming, informasjonskilde og kobling til bedriftens virksomhet Personlig uttrykk: salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap, samspill C) Panelintervju Intervjuet vil bli gjennomført uten at lærer eller mentor fra næringslivet tilstede. Det varer i ca 5-10 minutter. Juryen tar utgangspunkt i delårsrapporten og vil legge vekt på følgende kriterier: 13

14 Læringseffekt Samarbeidet i gruppen Kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift fungerer Kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift kan bli lønnsom Samarbeid med mentor og nettverksbygging D) Presentasjon på scene Presentasjonen er på inntil 4 minutter og skal dekke alle aspekter ved ungdomsbedriften. Ungdomsbedriften skal presentere sin virksomhet og det skal ikke være mer enn fem deltagere på scenen. Presentasjonen skjer i en stor sal med publikum. Det er anledning til å benytte projektor og mikrofoner. Ungdomsbedriftene må levere powerpoint - presentasjoner og lignende senest 3 dager før NM (dvs. senest ). Presentasjonen blir bedømt etter: Struktur Innhold og relevans. Utføring; presentasjonsteknikk, originalitet og bruk av visuelle hjelpemiddel. Hvert fylke kan nominere én bedrift blant sine 5 NM deltakerne. Fylket sender inn deltakernes delårsrapport i pdf-format til E-posten merkes Fylkets navn og Beste UB. Bedriften må medbringe delårsrapporten på messen i fem eksemplarer. 14

15 Oppsummering Oversikt Konkurranser Hvem kan delta Krav til innsending til UE-Norge Nominasjonskonkurranser 1. Beste logo Fylket kan nominere to bedrifter Logo og beskrivelse Logo (maks 1 A4-side) 2. Oracleprisen for Beste nettsted Fylket kan nominere to bedrifter Web-adresse 3. Nordeaprisen for Beste forretningsplan Fylket kan nominere to bedrifter Forretningsplan (maks 12 A4-sider) 4. Beste reklamefilm Fylket kan nominere to bedrifter DVD/mini-DV 5. Beste brosjyre Fylket kan nominere to bedrifter Brosjyre og beskrivelse Brosjyre (maks 1 A4-side) 6. EwB prisen Fylket kan nominere to bedrifter Beskrivelse EwB (maks 2 A4- sider) og kopi av samarbeidsavtale 7. Enovaprisen for Beste energiinnovasjon Fylket kan nominere en bedrift Beskrivelse Energi (maks 1 A4- side) Konkurranser med deltakelse/utstilling på NM 8. Beste innovative produkt Fylket velger blant sine 5 NM deltakere Beskrivelse Innovasjon (maks 1 A4-side) 9. Gastronomiprisen Fylket velger blant sine 5 NM deltakere Beskrivelse Gastronomi (maks 1 A4 side) 10. Mesterbrevprisen* 11. Beste kulturbedrift Fylket velger blant sine 5 NM deltakere Fylket velger blant sine 5 NM deltakere Beskrivelse Mesterbrev (maks 2 A4-sider) Forretningsplan (maks 12 A4-sider) 12. Beste utstilling Alle på NM Ingen 13. Selger Alle på NM Ingen 14. Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial Fylket velger blant sine 5 NM deltakere Forretningsplan (maks 12 A4-sider) 15. Manpowerprisen for Beste HRbedrift Fylket velger blant sine 5 NM deltakere Delårsrapport (maks 12 A4-sider) 16. SMSØ og Skatteetatens pris for Beste regnskap Kun bedrifter som deltar i "Beste ungdomsbedrift" på NM kan delta i denne konkurransen. Delårsrapport (maks 12 A4-sider) 17. Beste Ungdomsbedrift Fylket velger en bedrift blant sine 5 NM deltakere Delårsrapport (maks 12 A4-sider), Powerpoint presentasjon el. annet presentasjonsmateriale * Kun for de studieretninger/programfag som fører til mesterbrev 15