Velkommen til Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter i Trøndelag NTNU, Gløshaugen elektrobygget 8.mars Magneten kjøpesenter 15.mars

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter i Trøndelag NTNU, Gløshaugen elektrobygget 8.mars Magneten kjøpesenter 15.mars"

Transkript

1 Velkommen til Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter i Trøndelag NTNU, Gløshaugen elektrobygget 8.mars Magneten kjøpesenter 15.mars Lokale konkurransekriterier 1. pris Beste ungdomsbedrift 2010 og deltagere ved NM for UB: Clean Towel UB

2 Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter i Trøndelag 8.mars ved NTNU og 15.mars ved Magneten kjøpesenter Konkurransekriterier for alle konkurranser på Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter Generell informasjon Ved fylkesmessen er det lokalt tilpasset konkurranseregler. Bedrifter som sendes videre til NM må forholde seg til de nasjonale reglene ved deltakelse her. Vinner av 1. plass Beste ungdomsbedrift vil bli sendt videre til NM, og konkurransedeltagerne får maks være 20 år på konkurransedagene. I tillegg vil 4 andre bedrifter også få delta på NM. Hvem som blir tildelt disse plassene avgjøres ut fra en helhetsvurdering og resultater under fylkesmessa. Hver bedrift kan delta med 5 elever og 1 lærer hver på NM. NB! En bedrift kan kun delta på NM 1 gang. Frister Frist for påmelding, innsending av materiell, elektroniske presentasjoner samt skjema for hvilke konkurranser den enkelte bedrift deltar i er 7.februar NB! Opplasting av pdf-filer, og innsending av reklamefilm/brosjyre pr post MÅ være sendt/poststemplet senest denne dato! Tips! Les konkurransereglene godt i forhold til hva, hvor mange eksemplar og hvordan det skal sendes inn. Konkurranser på fylkesmessen: 1. Beste Logo 2. Beste Nettsted 3. Beste Forretningsplan 4. Beste Reklamefilm 5. Beste Brosjyre 6. Energidesignprisen 7. EwB prisen 8. Beste Innovasjon 9. Beste Utstilling 10. Beste Selger 11. Mesterbrevsprisen 12. Beste Sosiale entreprenører NY 13. Gastronomiprisen 14. Beste Regnskap 15. Største verdiskapingspotensial 16. Beste HR-bedrift 17. Beste ungdomsbedrift

3 Konkurransekriterier 1.Beste Logo Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av logo og vil spesielt vurdere i hvilken grad: Logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningsidé. (25p) Logoen fungerer både i svart/hvitt og (eventuelt) i farge. (25p) Logoen egner seg til forstørring og forminsking. (25p) Generelt inntrykk av logo. (25p) Det skal ligge ved en kort beskrivelse for valg av logo, og hvordan man har kommet fram til og produsert logoen. Dersom elevene har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal dette samarbeidet synliggjøres i beskrivelsen. Beskrivelsen skal også vise logoen i bruk. Beskrivelsen skal være på maks 1 A4 side. Deltagerne i konkurransen legger ved logo (både sort/hvit og evt.farger) og beskrivelse i PDF i påmeldingsskjema. Vedleggene MÅ merkes med fylke, bedriftsnavn og konkurranse. 2. Beste Nettsted Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av websiden, og vil vurdere: Kommunikasjonsmål: (20p) o At løsningen profilerer bedriften og dens produkter til sine definerte målgrupper, samt bidrar til økt salg. Brukeropplevelse: (20p) o At løsningen er intuitiv, enkel å søke/navigere i, skaper interesse og et ønske om å komme tilbake til websiden. Innholdskvalitet: (20p) o At løsningen inneholder oppdatert og relevant informasjon. Nyskapende: (20p) o At websiden tar i bruk innovative løsninger Teknisk: (20p) o At løsningen er stabil, rask og fungerer i de mest brukte nettleserne. Deltagerne i konkurransen legger ved nettadresse ved påmelding. 3. Beste Forretningsplan Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av forretningsplanen. Forretningsplanen skal være kortfattet, enkel og korrekt. Følgende krav stilles til innholdet: Forretningsidé og mål. (10 p) Organisering av bedriften. (10 p)

4 Økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall. (20 p) Marked og markedsplan. (20 p) Framdriftsplan. (20 p) Bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt. (20 p) Forretningsplanen skal være på maks 12 A4 sider inkl. forside og bakside. Bedriften sender inn forretningsplanen i pdf-format i påmeldingsskjemaet. Vedlegget MÅ merkes med fylke, bedriftsnavn og konkurranse. 4. Beste Reklamefilm Reklameinnslaget skal utformes for å markedsføre produktet eller ungdomsbedriften. Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av reklamefilmen, og vil spesielt vurdere: I hvilken grad reklamefilmen er en interessevekker. (25 p) I hvilken grad reklamefilmen formidler et budskap og bidrar til salg. (25p) Det generelle inntrykk av reklamefilmen. (25p) Reklamefilmen må være innenfor tidsintervallet: 20 sek til 1 min. (25 p) Dersom elevene har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal dette samarbeidet synliggjøres for juryen. UBen må også forklare hvordan de selv har vært involvert i prosessen underveis. Beskrivelsen skal være på maks 2 A4 sider.. Deltagerne i konkurransen sender reklameinnslaget på DVD i to eksemplarer til UE Trøndelag, Olav Trygvasonsgate 24, 7011 Trondheim. Husk å merke DVD med fylke, bedriftsnavn og konkurranse. 5. Beste Brosjyre Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av brosjyren, og vil spesielt vurdere i hvilken grad: Brosjyren er en interessevekker. (25p) Brosjyren formidler et budskap og bidra til salg. (25p) Brosjyren gir informasjon om produktene. (25p) Generelt inntrykk av brosjyren. (25p) Det skal ligge ved en kort beskrivelse for valg av brosjyre, og hvordan man har kommet fram til og produsert brosjyren. Dersom elevene har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal dette samarbeidet synliggjøres i beskrivelsen. Beskrivelsen skal være på maks 1 A4 side. Bedriften sender inn brosjyre med begrunnelse i 5 eks. til UE Trøndelag, Olav Trygvasonsgate 24, 7011 Trondheim Merk med fylke, bedriftsnavn og konkurranse.

5 6. EnergiDesignprisen Ungdomsbedrifter som satser på energitema og energidesign kan delta i konkurransen EnergiDesignprisen. Ungdomsbedriftene vil bli vurdert ut fra 3 kriterier: Produktet (varen/tjenesten) skal ha formål om å: o Redusere energiforbruket, eller o Ta i bruk / fremme / utvikle / videreutvikle fornybar energi, eller o Fremme holdningsskapende arbeid Bedriften har en energi og klimaprofil. Bedriften har laget en kort rapport om energibruk og energipåvirkning for ungdomsbedriften og produktet. Ungdomsbedrifter som deltar i denne konkurransen skal sende inn en kort beskrivelse som omtaler bedriftens produkt og profil, samt bedriftens/produktets energibruk/energipåvirkning (dvs. en beskrivelse av de tre kriteriene). Legg gjerne med en skisse, bilde eller brosjyre over produktet. Beskrivelsen skal være på maks 2 A4 sider. Vedlegget sendes i pdf-format i påmeldingsskjema og må merkes med fylke, bedriftsnavn og konkurranse. 7. Ewb prisen Prisen tildeles en ungdomsbedrift som har registrert seg på og deltatt i programmet Enterprise without Borders. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier: I hvilken grad elevene har laget en beskrivende og attraktiv profil på ewb nettsidene. Hvordan samarbeid med ungdomsbedrift (er) i annet/andre land har fungert. Elevenes egne refleksjoner over de erfaringer de har fått gjennom å samarbeide på tvers av landegrensene. Bedriften må sende inn en kort beskrivelse som omtaler punktene over. I tillegg skal samarbeidsavtalen(e) vedlegges. Beskrivelsen skal være på maks 2 A4 sider. Vedlegget sendes i pdf-format i påmeldingsskjemaet og må merkes med fylke, bedriftsnavn og konkurranse. 8. Beste Innovativ produkt/tjeneste I denne konkurransen blir innovative produkter (varer og tjenester) belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier: Innovasjonsgrad/nyskapende konsept. (25p) Sammenheng funksjonalitet og design. (25p)

6 Hvordan har bedriften samarbeidet med relevante aktører i prosessen fra idé til design? (25p) Er produktet egnet for kommersialisering? (25p) Ungdomsbedrifter som skal sende inn en kort beskrivelse av bedriftens innovative produkt. Beskriv gjerne med skisser eller bilder. Beskrivelsen skal være på maks 2 A4 side. Bedriften sender inn beskrivelsen i pdf-format i påmeldingen. Vedlegget MÅ merkes med fylke, bedriftsnavn og konkurranse. 9. Beste Utstilling Juryen vil legge vekt på følgende kriterier: Estetisk uttrykk o Utforming, informasjonskilde og kobling til bedriftens virksomhet. (60p) Personlig uttrykk o Salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspill. (40p) Alle bedrifter som ønsker å delta i denne konkurransen må ovenfor juryen kunne fortelle hvordan de har kommet fram til og bygd opp standen/utstillingen. Dersom elevene har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal juryen orienteres om dette samarbeidet. Mål på stands: 1,9 meter høy (alle vegger) 1,95 meter bred (bakvegg) 0,9 meter dyp (sidevegg) Utforming av utstillingen må være innenfor disse målene. Alle som deltar på Fylkesmessen deltar i denne konkurransen. 10. Beste Selger (individuell konkurranse) Juryen vil spesielt vektlegge følgende kriterier: produktkunnskap (50p) evne til å være lyttende, positiv og høflig mot alle potensielle kunder (50p) Kandidaten kan få maksimalt 100 poeng. Alle som deltar med utstilling på Fylkesmessa deltar i denne konkurransen.

7 11. Mesterbrevprisen NB! Kun ungdomsbedrifter på programfag som fører til mesterbrev kan delta i denne konkurransen. Sjekk Vurderingsgrunnlag: Kvalitet på produktet (vare/tjeneste). (45 p) De ansattes servicegrad. (25p) Ledelse og samarbeid i bedriften. (25p) I hvilken grad har bedriften samarbeidet med relevante aktører i prosessen. (15p) Det skal sendes inn en beskrivelse som omtaler bedriftens forretningsidè, produkt, salg/marked og organisering. Den skal være på maks 2 A4 sider. Bedriften sender inn vedlegget i pdf-format i påmeldingen. Vedlegget MÅ merkes med fylke, bedriftsnavn og konkurranse. 12. Beste Sosiale Entreprenører Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en sosial utfordring gjennom sin ungdomsbedrift. Juryen legger vekt på følgende kriterier: Har bedriften en klar definert sosial utfordring som de ønsker løst? ( 25p) Har bedriften en nyskapende (innovativ) løsning? (25p) Har bedriften fokus på dobbel bunnlinje, dvs. kan den vise til sosial endring og fremtidig økonomisk bærekraft? ( 25p) Skaper bedriften begeistring for sitt arbeid? ( 25p) Bedriften skal sende inn en kort beskrivelse som omtaler punktene over. Beskrivelsen skal være på maks 2 A4 sider. Bedriften sender inn vedlegget i pdf-format i påmeldingen. Vedlegget MÅ merkes med fylke, bedriftsnavn og konkurranse. 13. Gastronomiprisen Juryen legger vekt på følgende kriterier: Hvorvidt det er behov for produktet i markedet og hvorvidt er produktet nyskapende? (20 p) I hvilken grad er det benyttet lokale råvarer? (20 p) Vurdering av produktkvalitet, råvarekombinasjon og grad av økologisk tilvirkning. (20 p) Vurdering av smak, utseende og lukt. (20 p)

8 Vurdering av design på pakning/emballasje. (20 p) Det skal ligge ved en kort beskrivelse av bedriftens gastronomiske produkt. Beskriv gjerne produktet med skisse eller bilde. Beskrivelsen skal være på maks 2 A4 side. Vedlegget sendes i pdf-format i påmeldingen og MÅ merkes med fylke, bedriftsnavn og konkurranse. 14. Beste Regnskapspris Vurderingen av Regnskapsprisen bygger på finansregnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier: Bilagshåndtering: o Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter? (25p) Oversiktlig: o Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte? (25p) Kasse- og kontantregistrering: o Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse? (25p) Sluttregnskap: o Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse? (25p) Delårsrapporten (maks 12 A4 sider) m /oppdatert regnskapsrapport skal sendes inn. *Fullstendig regnskap med bilag skal tas med på Fylkesmessa. Delårsrapport, regnskap m/bilag og intervju på stand danner hovedgrunnlaget i juryens vurdering. Se regler vedrørende delårsrapporten i konkurransen Beste ungdomsbedrift. Rapporten sendes i pdf-format i påmeldingen og MÅ merkes med fylke, bedriftsnavn og konkurranse. 15. Størst verdiskapingspotensial Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av Ungdomsbedriften, med høy fokus på forretningsmodellen - og planen. I tillegg til forretningsplanen vil juryen besøke aktuelle kandidater på stand og gjennomføre et intervju. Følgende kriterier vil bli spesielt vektlagt: Er betalingsvillighet for produktet eller tjenesten sannsynliggjort? (15p) Er det sannsynlighet for vekst i det aktuelle markedet, og har bedriften en ambisiøs og realistisk plan for sin vekst også utover ett skoleår? (20p) Er produktet/tjenesten og bedriften skalerbar, dvs. stiger inntektene relativt sett raskere enn de faste kostnadene ved økt volum? (20p)

9 Er mulige partnere i verdikjeden som leverandører og distributører identifisert og kriterier for å velge dem etablert? (20p) Er risikoaspektene identifisert og håndterbare, og forsvarer potensialet for avkastning på egenkapitalen risikonivået? (15p) Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot? (10p) Forretningsplanen (maks 12 A4 sider) skal sendes inn i pdf-format i påmeldingen og MÅ merkes med fylke, bedriftsnavn og konkurranse. 16. HR-bedrift Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennestegnes av motivasjon og arbeidsglede blant medarbeiderne. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere elevene til å se sammenhengen mellom motiverte medarbeidere, innsats og resultat. Juryen vil legge vekt på følgende kriterier: Bedriftens vurdering av talent og egenskaper ved fordeling av ansvar og oppgaver. (20 p) Hvordan fungerer teamet sammen og eventuelt hvilke tiltak blir iverksatt for å bedre samarbeidet. (20 p) Bedriftens egen vurdering av motivasjon og innsats, og hvordan dette har påvirket resultatet. (20p) Erfaringer fra samarbeidet - hva har fungert bra og mindre bra? (20p) IA-strategi med mål og tiltak. (10p) Delårsrapporten (maks 12 A4 sider) skal sendes inn. *Man må ikke ha en IA avtale med Nav for å delta i konkurransen. Vedlegget sendes i pdf-format i påmeldingen og Må merkes med fylke, bedriftsnavn og konkurranse. 17. Beste ungdomsbedrift Konkurransen er firedelt: A. Delårsrapport (100 p) B. Utstilling (inkl. intervju) (100 p) C. Panelintervju (100 p) D. Presentasjon av ungdomsbedriften på scene framfor jury og publikum (100 p) A) Delårsrapporten Skal være i A4-format, maksimalt 12 sider (inkl vedlegg, forside og bakside), og skal skrives som et helhetlig dokument. Forsiden (omslaget) av delårsrapporten skal inneholde: (10p)

10 Ungdomsbedriftens navn. Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften er i drift Navn på mentor og mentors arbeidsplass Navn på ansvarlig lærer Første side er en oppsummering og skal inneholde følgende momenter: (20p) Bedriftens navn Forretningsidé, formål/visjon Produkt Økonomiske nøkkeltall Oppsummering av bedriftens aktiviteter Innholdsfortegnelse Delårsrapporten skal for øvrig inneholde informasjon om: (70p) Alle ansvarsområder som finnes i ungdomsbedriften Økonomi m/en oppdatert regnskapsrapport Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk Læringseffekt Potensial på lang sikt Energibruk/energipåvirkning og miljøpåvirkning. B) Utstilling Juryen vil gjennomføre intervju på stand og legge vekt på følgende kriterier: Estetisk uttrykk: utforming, informasjonskilde og kobling til bedriftens virksomhet (60p) Personlig uttrykk: salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap, samspill (40P) C) Panelintervju Intervjuet vil bli gjennomført på stand uten at lærer eller mentor fra næringslivet tilstede. Juryen vil legge vekt på følgende kriterier: Læringseffekt (20p) Samarbeidet i gruppen (20p) Kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift fungerer (20p) Kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift kan bli lønnsom (20p) Samarbeid med mentor og nettverksbygging (20p) D) Presentasjon på scene Presentasjonen er på inntil 4 minutter og skal dekke alle aspekt ved ungdomsbedriften. Ungdomsbedriften skal presentere sin virksomhet med tanke på å overbevise en potensiell investor. Presentasjonen skjer i en sal med publikum. Det er anledning til å benytte projektor, elektroniske presentasjoner må tas med på minnestikk. Presentasjonen blir bedømt etter: Struktur. (25p) Innhold og relevans. (25p)

11 Utføring; presentasjonsteknikk, originalitet og bruk av visuelle hjelpemiddel. (25p) Evne til å besvare spørsmål fra jury. (25p) Delårsrapport (maks 12 A4 sider) i pdf-format sendes i påmeldingen og Må merkes med fylke, bedriftsnavn og konkurranse.

Innlandsmessa for Ungdomsbedrifter

Innlandsmessa for Ungdomsbedrifter Innlandsmessa for Ungdomsbedrifter CC Gjøvik 14. mars 2013 1 Konkurransekriterier for alle konkurranser på Innlandsmessa for Ungdomsbedrifter CC Gjøvik, Gjøvik 14. mars 2013 Sist oppdatert: 14.12.2012

Detaljer

Fylkesmessa 2014 Bodø 17. 18.mars 2014 1

Fylkesmessa 2014 Bodø 17. 18.mars 2014 1 Fylkesmessa 2014 Bodø 17. 18.mars 2014 1 Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter 2014 Bodø 17. 18.mars 2014. Konkurranser 1. Beste markedsføring 2. Beste kundeopplevelse på nett 3. Beste reklamefilm 4. Beste

Detaljer

FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2013

FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2013 FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2013 11.-12.mars Bodø KONKURRANSEREGLER OG FRISTER Det konkurreres i følgende klasser: 1. Beste logo 2. Beste webside 3. Beste forretningsplan 4. Beste reklamefilm 5. Beste

Detaljer

Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2015

Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2015 Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2015 Fylkesmessen for ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold avholdes i Fritidsparken i Skien, onsdag 11. mars! Konkurranser: 1. Beste markedsføring 2. Beste

Detaljer

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter - Kirkenes 2014

Fylkesmessa for ungdomsbedrifter - Kirkenes 2014 Fylkesmessa for ungdomsbedrifter - Kirkenes 2014 INFORMASJON OG KRITERIER «UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier» Konkurranser på fylkesmessa - Kirkenes 25.-26. Februar 2014 Ungdomsbedriftene

Detaljer

Entreprenørskapsmesse på Norges Varemesse 14. mars 2013

Entreprenørskapsmesse på Norges Varemesse 14. mars 2013 Entreprenørskapsmesse på Norges Varemesse 14. mars 2013 Informasjon og konkurranseregler for ungdomsbedrifter i Oslo Velkommen til Entreprenørskapsmesse for ungdomsbedrifter i Oslo 2013 Entreprenørskapsmessen

Detaljer

INVITASJON TIL FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER 11. MARS 2015

INVITASJON TIL FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER 11. MARS 2015 INVITASJON TIL FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER 11. MARS 2015 Vi ønsker alle ungdomsbedrifter i Hordaland velkommen til fylkesmesse i Grieghallen i Bergen, onsdag 11. mars 2015. Fylkesmessen er en viktig

Detaljer

Påmelding til konkurranser er IKKE BINDENDE, men deltakelsen frafaller automatisk dersom man ikke sender inn bidraget innen fristen (se siste side).

Påmelding til konkurranser er IKKE BINDENDE, men deltakelsen frafaller automatisk dersom man ikke sender inn bidraget innen fristen (se siste side). Side 1 av 14 Viktig informasjon: Påmelding til fylkesmessen: Påmeldingsfristen er satt til 18. desember 2009 Påmeldingen til fylkesmessen er BINDENDE. Eventuelle avmeldinger må skje SENEST 15. februar.

Detaljer

ENTREPRENØRSKAPSDAGEN 6. mars 2013

ENTREPRENØRSKAPSDAGEN 6. mars 2013 ENTREPRENØRSKAPSDAGEN 6. mars 2013 INFORMASJON KONKURRANSEKRITERIER NM-DELTAKELSE/NOMINASJON TIL NM KONKURRANSER STANDS / REGLER INNLEVERINGSOVERSIKT TIL ENTREPRENØRSKAPSDAGEN Side 1 av 19 Viktig informasjon:

Detaljer

AKERSHUSMESTERSKAPET FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2014

AKERSHUSMESTERSKAPET FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2014 1 AKERSHUSMESTERSKAPET FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2014 Norges Varemesse (Hall E), Lillestrøm, 11. mars 2014 KONKURRANSEREGLER OG PÅMELDING 2 GründerExpo 2014 Akershusmesterskapet for ungdomsbedrifter Norges

Detaljer

Entreprenørskapsmessa 11.mars 2015

Entreprenørskapsmessa 11.mars 2015 Entreprenørskapsmessa 11.mars 2015 Norges Varemesse, Lillestrøm Velkommen til Entreprenørskapsmesse for ungdomsbedrifter i Oslo 2015 Entreprenørskapsmessen er vårt årlige arrangement hvor alle elevbedrifter

Detaljer

KONKURRANSE & PÅMELDING GRÜNDEREXPO 2014, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER

KONKURRANSE & PÅMELDING GRÜNDEREXPO 2014, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER KONKURRANSE & PÅMELDING GRÜNDEREXPO 2014, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER Se mulighetene og gjør noe med dem MESSEN ER ÅPEN OG GRATIS FOR ALLE! STED: NORGES VAREMESSE, HALL E DATO: 11. MARS 2014

Detaljer

KONKURRANSE OG PÅMELDING GRÜNDEREXPO 2015, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER

KONKURRANSE OG PÅMELDING GRÜNDEREXPO 2015, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER KONKURRANSE OG PÅMELDING GRÜNDEREXPO 2015, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER Se mulighetene og gjør noe med dem MESSEN ER ÅPEN OG GRATIS FOR ALLE! STED: NORGES VAREMESSE, HALL E DATO: TIRSDAG 10.

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Vi selger funksjonelle bæreartikler, dekorert med ulike motiv til de kulturbevisste.

Vi selger funksjonelle bæreartikler, dekorert med ulike motiv til de kulturbevisste. HA K ÅRSRAPPORT HANK UB Amalie Skram VGS 2014-2015 Studiespesialiserende Nettside: www.facebook.com/hankebu Ansvarlig lærer: Ann-Hilde Hofstad Mentor: Svein Arne Skreden Pensjonert, tidligere i sjefsadministrasjonen

Detaljer

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE FORRETNINGSPLAN Bedriftsnavn: MagnetCraft UB Skoletilhørighet: Stangnes videregående skole Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad Telefonnummer: 77 01 91 00 Organisasjonsnr.: 984768214 Nettside: www.magnetcraft.wordpress.com

Detaljer

2011/2012. Delårsrapport for Natura UB. Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad. Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt. Lærer Mariann Janson

2011/2012. Delårsrapport for Natura UB. Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad. Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt. Lærer Mariann Janson Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt Lærer Mariann Janson Delårsrapport for Natura UB 2011/2012 Thora Storm Vgs. Trondheim Kommune Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad OPPSUMMERING Vår Visjon Natura

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma...

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... Forretningsplan for Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... 3 3 Forretningsidé, visjon og målsettinger... 4 3.1

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer