Velkommen til BYGGEDAGENE/ BYGGEGALLA. Påmelding på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til BYGGEDAGENE/ BYGGEGALLA. Påmelding på www.bygg.no"

Transkript

1 SAMMEN OM SAMFUNNSOPPDRAGET / SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN Byggenæringens viktigste møteplass MARS 2015 RADISSON BLU PLAZA HOTEL OSLO Velkommen til BYGGEDAGENE/ BYGGEGALLA Påmelding på

2 Velkommen til ByggeDagene 2015 Programkomiteen ByggeDagene 2015: Foran fra venstre: Øyvind Skarholt (adm. dir. i Byggevareindustriens Forening), Arve Brekkhus (sjefredaktør i Byggeindustrien), Liv Kari Skudal Hansteen (adm. dir. i RIF). Midten f.v.: Egil Skavang (adm. dir. i Arkitektbedriftene), Audun Lågøyr (direktør næringspolitikk i BNL), Leo Nygænen (Byggenæringens Mediesenter). Bak f.v.: Kari Sandberg (adm. dir. i EBA) og Ragnar Sandin (adm. dir. i Byggeindustrien). Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Trond Joelson

3 Sammen skal vi bygge samfunnet Norge står foran store endringer. Om de mest optimistiske prognosene slår til vil befolkningen øke fra dagens nivå på 5,2 millioner innbyggere til sju millioner i Arbeidsinnvandring og en stadig sterkere urbanisering gjør at presset på de store byene og tettstedene vil øke kraftig. Denne utviklingen er allerede i full gang og det fører til at vi må planlegge godt for årene som kommer. Dårlig planlegging og gjennomføring nå, kan gi enorme utford - ringer om noen tiår. Dette innebærer at det må tenkes nytt. Sannsynligvis må vi bygge både høyere og tettere enn i dag og ikke minst er det helt nødvending å konsentrere by- og tettstedutviklingen rundt allerede eksisterende eller fremtidige kollektivknutepunkter. For å klare dette må samfunnet bygges ut, både vei, bane og infrastrukturen som vi ikke ser ledningsnettet under bakken. Disse utviklingstrekkene danner bakteppet for årets ByggeDager på Radisson BLU Plaza Hotel 18. og 19. mars. Her vil vi komme mer konkret inn på hva disse ulike utford - ringene innebærer og hvilke løsninger og metoder byggenæringen kan bidra med og hvordan dette samfunnsoppdraget bør løses. Dagen vil gi oss mange høydepunkter. Blant annet vil BNL-sjef Jon Sandes åpne arrangementet der han trekker frem de viktige oppgavene for byggenæringen i dag og fremover, og RIF-sjef Liv Kari Skudal Hansteen vil presentere State of The Nation I løpet av dagen får vi forhåpentligvis konkrete svar på hvor raskt flere av de banebrytende samferdselsprosjektene vil kunne gjennomføres. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil fortelle om hvordan vi skal møte utfordringene med den enorme befolkningsveksten og AP-leder Jonas Gahr Støre følger opp med hvordan han ser for seg at vi skal bygge landet. Disse to møtes deretter i en duell der de utfordres av byggenæringen. Det legges også opp til flere andre spennende innlegg og debatter. Dagen avsluttes med historien om hvordan den spanske havnebyen Bilbao ble revitalisert. Komplett program finner du på de neste sidene. Som i fjor er også dag to av ByggeDagene viet Bygg21 og deres videre arbeid. Det Arve Brekkhus Sjefredaktør Byggeindustrien/bygg.no trengs endringer i byggenæringen og på denne arenaen reises debattene om de viktige dilemmaene. Et samlet virkemiddelapparat inviterer til diskusjon for å utfordre myter, konsesjoner og sannheter. Dag 2 er et samarbeid mellom Norges Forskningsråd, ENOVA, Innovasjon Norge, Difi og Bygg21. Som tidligere inviterer vi selvsagt også inn til den tradisjonsrike ByggeGallaen i Sonja Henie-salen onsdag kveld, med spennende underholdning og selvsagt god mat og drikke. De høythengende prisene for Årets Bygg og Årets Anlegg 2014 blir naturligvis også delt ut i løpet av kvelden i tillegg til utmerkelsen Årets Trebyggeri. Det er nå 16. gang vi kan invitere til Bygge- Dagene som er blitt et viktig samlingspunkt i næringen. Vi ser frem til å møte deg på arrangementet velkommen!

4 18. mars SAMMEN OM SAMFUNNSOPPDRAGET Registrering fra kl Utstillingen åpen. Møteleder: Direktør næringspolitikk Audun Lågøyr, BNL Kl. 09:30 11:00 Åpning Virkeligheten og visjoner - de viktige sakene for bygge- og anleggsnæringen Adm. direktør Jon Sandnes, Byggenæringens Landsforening, BNL State of The Nation 2015 Norges ryggrad Adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen, RIF Sammen om samfunnsoppdraget - refleksjonssamtale mellom Ordfører Anne Kristine Linnestad, Ski kommune Adm. direktør Baard Schumann, Selvaag Bolig ASA Seniorplanlegger Erik Plathe, Asplan Viak AS Adm. direktør Ståle Rød, Skanska Norge AS HMS-chartret avtalen der alle forplikter seg å bidra til en sikrere bygg og anleggsnæring Leder av styringsgruppen Harald Vaagaasar Nikolaisen Adm. direktør Statsbygg Kl. 11:00 11:30 Pause. Utstillingen åpen. Kl. 11:30 12:30 Infrastruktursatsningen setter fart på Norge Sverigeforhandlingen - den svenske modellen - Framtidens järnvägsnät for fler bosteder, bättre arbeidsmarknad och ät hållbart resande Forhandlingsleder H. G. Wessberg De store grep i samferdsel investerer vi riktig? og går det raskt nok Statssekretær John-Ragnar Aarset Står vi sammen om løsningen? Arkitekt Harald Martin Gjøvaag, Alliance arkitekter AS Adm. direktør Christian Nørgaard Madsen, Multiconsult AS Konsernsjef Haakon Tronrud, Tronrudgruppen Byutviklingsdirektør Bård Folke Fredriksen, Oslo kommune Kl. 12:30 13:30 Lunsj. Utstillingen åpen.

5 Kl. 13:30 14:40 Befolkningsveksten slår alle rekorder - Bærekraftig og effektiv by- og stedsutvikling Bygging for fremtiden enklere og raskere Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Verdens beste land- i bevegelse om å bygge landet Stortingsrepresentant og AP-leder Jonas Gahr Støre Sanner & Støre - utfordres av byggenæringen Kl. 14:40 15:00 Pause. Utstillingen åpen. Kl. 15:00 16:00 Offensive og fremtidsrettede bestillere - mer visjon og kreativitet fra aktørene Adm. direktør Rolf Thorsen, Oslo S Utvikling Historien om havnebyen Bilbao «Redesigning Europe 2020 Strategy, Strengthening Green Growth and Green Jobs» Director General Alfonso Martinez Cearra, Bilbao Metropoli 30 Kl. 16:00 Kl. 18:00 Kl. 19:00 Avslutning AfterBygg «Cramo Social Club» ByggeGalla Forbehold om feil og endringer. På våre internettsider finner du oppdaterte program og påmeldingsskjema til ByggeDagene og ByggeGalla 2015

6 Programmet dag 2 er resultat av et unikt samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Difi, Enova og Bygg21. Vi er stolte og spente, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova og programdirektør Sverre Tiltnes i Bygg21. På vegne av programkomiteen ønsker de deg hjertelig velkommen til en optimismens og fremtidens dag. Bygg21 Bygg21 er bygg- og eiendomsnæringens eget samarbeidsprogram. Vi skal øke norsk bygg- og eiendomsnærings konkurransekraft til å bli verdens beste. Bygg21 skal øke verdikjedens produktivitet og evne til å utvikle fremtidsrettede bygg og bymiljøer som er gode for brukere, samfunn, investorer og det ytre miljø. Vi skal samle hele næringen i møte med utfordringer rundt kompetanse, bærekraft, digitalisering og seriøsitet. Bygg21 skal primært bidra til økt kunnskap og oppslutning om løsningene og virksomhetene som representerer endringene næringen må takle. I tillegg skal vi utfordre og veilede næringens mange aktører og myndigheter. Bygg21 skal dekke hele landet og alle typer byggevirksomhet. Gjennom å støtte opp rundt de aktørene som går foran i utviklingen, skal vi holde vår egen organisasjon på et lavt nivå. Bygg21 skal koordinere, samkjøre og høste av det andre har gjort for å utvikle seg, og på det grunnlaget etablere bransjestandarder som fungerer for bedriftsleder Hvermansen. For oss er små bedrifter like viktige som store når det gjelder å utvikle løsninger som kan gjøre bygge næringen produktiv og verdiskapende. Dessuten er det naivt å tro at all verdifull kompetanse finnes i Oslo-området. Vi går nå inn i en innsamlingsfase hvor vi vil engasjere både store og små bedrifter og miljøer over hele landet. Det er gode erfaringer fra alle slike vi ønsker å ta tak i. Sammen med bransjeorganisasjonene og LO skal Bygg21 fornye og styrke byggenæringens yrkesfaglige fundament. Høy arbeidsinnvandring ikke minst av håndverkere, er positivt for kapasiteten til næringen. Men samtidig utfordrer den fagopplæringen. Søkningen til yrkesfag i videregående skoler er sterkt fallende. Det betyr at profesjonelle og private kjøpere av bygg ikke er sikret godt håndverk. Og nettopp manglende fagkompetanse er direkte årsak til helsetruende feil og mangler samtidig som den hindrer produktiviteten. Samtidig er fagarbeidere en viktig ressurs for utvikling av ledere, for ingeniørfaglig oppgaver samt spesialteknikkere blant annet innenfor BIM. Med vennlig hilsen Sverre Tiltnes Programdirektør Bygg21

7 På vegne av programkomiteen, Bygg21, Forskningsrådet, Difi, Enova og Innovasjon Norge ønsker vi velkommen til dag 2 på årets Byggedager.

8 19. mars Bygg21 og Norges «virkemiddelkamerater»: Sammen bygger vi framtiden Endring i byggenæringen er påkrevet. Vi reiser debatt om de viktigste dilemmaene. Hvordan reduserer vi kostnadene og hever produktiviteten? Hva må til for å kutte antall feil? Hva slags bygg vil kundene ha? Hvordan halvere energibruken i bygningsmassen? Et samlet virkemiddelapparat inviterer til diskusjon for å utfordre myter, konvensjoner og sannheter. Bak programmet står Norges Forskningsråd, ENOVA, Innovasjon Norge, Difi og Bygg21. Registrering fra kl Utstillingen åpen. 09:00 Åpning 09:10 Hvilke endringer bør prioriteres i bygg- og eiendomsnæringen? Per-Willy Amundsen, statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet 09:30 Norge i omstilling. Hva må vi forvente av bygg og eiendom? Nils Kristian Nakstad, adm. direktør Enova 09:50 Får byggeierne som bestilt eller som fortjent? Gjør vi hverandre gode? Hva kan entreprenører, rådgivere og bestillere gjøre sammen og hver for seg for å sikre verdiskapende bærekraftige leveranser? Vi utfordrer næringen til debatt. I panelet: - Sissel Leire, styreleder Kruse Smith Entreprenør AS - Dag Strømsnes, avdelingsdirektør Difi - Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør Rådgivende Ingeniørers Forening Debattleder: Katharina Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse 10:15 10:45 Pause - Utstillingen åpen Møteleder: Sverre Tiltnes, programdirektør Bygg21 TEMA: ENERGI 10:45 Munchs «siste skrik» Det nye Mucnhmuseet tar i bruk siste skrik innen energi-, og klimateknologi. Et stabilt inneklima for kunsten skal sikres med så lav energibruk som mulig. Prosjektet blir et nasjonalt forbildebygg både på arkitektur og energiløsninger. Stikkord er soneinndeling, naturlig ventilasjon, fasadeløsning. Per F. Jørgensen, senior rådgiver Asplan Viak 11:00 «Treet». Verdens høyeste trehus bygges i Bergen et Kinderegg Verdens høyeste trehus vekker internasjonal oppmerksomhet. Allerede før målsnøret er nådd har prosjektet åpnet øynene for hvordan moderne og lette trekonstruksjoner kan muliggjøre takpåbygging og bidra til fortetting rundt knutepunkt. Blir dette en døråpner for konkurransedyktige løsninger generelt? Aasmund Bunkholt, daglig leder Trefokus, Rune B. Abrahamsen, avdelingsleder Sweco Norge og Ole Kleppe, prosjektsjef Bergen og Omland Boligbyggerlag 11:30 12:30 Lunsj - Utstillingen åpen

9 TEMA: INNOVASJON 12:30 Venstres transformasjon Venstres hus i Oslo transformeres fra et energislukende etterkrigsbygg til å bli et av de landets mest spennende og moderne bygg. Stikkord er aerogel, vakuumisolasjonsmatter, vindu med U-verdi på 0,47, energieffektiv belysning og høyeffektiv ventilasjon. Nils Gunnar Dietz, prosjektleder passivhus i Venstres hus 12:45 Nytt fra forskning og utvikling Hva er nytt i byggenæringen? Vi presenterer nytt og nyttig innen innovasjon og utvikling i næringen. Bli «dusjet» i nye løsninger og nye utfordringer. - Passivhus; myter og fakta. Smakebiter fra forskningsprosjektet EBLE v/lavenergiprogrammet. - Nyheter fra BAE-programmet - Nyheter fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og Difi samt Bygg21 - Klima :05 På ulike planeter? Hvordan skal næringen og virkemiddelapparatet realisere Bygg21-strategien? Hvem styrer forskningen? Er innovasjonene i bygg og eiendom sterke nok og relevante nok? Er resultatene anvendelige for bedriftene, og er de tilstrekkelig klare? Vi tar debatten. - Eirik Normann, avdelingsdirektør Norges Forskningsråd - Hanne Rønneberg, konserndirektør SINTEF Byggforsk - Jon Sandnes, adm. direktør BNL - Trond Bølviken, direktør Veidekke Entreprenør AS / styreleder BAE- programmet - Nils Kristian Nakstad, adm. direktør Enova Debattleder: Kim Robert Lisø, direktør Skanska Norge AS 13:30 Involverende planlegging Involverende Planlegging (IP) er Veidekkes metodikk for å drive fremdriftsplanlegging i prosjektbasert produksjon. Gjennom å anvende IP har de oppnådd å redusere tapt tid, fjerne farer og skape flyt i produksjonen. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet og ligger helt i den internasjonale forskningsfronten. Sigmund Aslesen, utviklingsleder Veidekke Entreprenør AS 13:45 14:15 Pause Utstillingen åpen TEMA: SERIØSITET 14:15 Rett med en gang drøm eller virkelighet? Vi vet hva som må til for å unngå feil, men får det ikke til. Hvorfor er det så vanskelig å bygge rett med en gang? Vi inviterer til debatt om vilje og evne for påkrevde endringer. I panelet: - Odd-Erik Bunde, konsernsjef i Bundegruppen - Representant fra LO - Rolf Thorsen, administrerende direktør Oslo S Utvikling - Britt Røed Lohne, daglig leder Wegger & Kvalsvik AS Debattleder: Sverre Tiltnes, programdirektør Bygg21 14:40 Er TEK10 formålstjenlig og relevant? - Ny strategi for å «renovere» byggereglene Morten Lie, Direktør i Direktoratet for byggkvalitet 14:55 Slik jeg tenker bygg med merverdi Vi kombinerer samfunnsansvar, miljø, arkitektur og lave priser (kostnader). Det bør du også. Ole Robert Reitan, Rema 1000-sjef 15:15 Avslutning. Forbehold om feil og endringer.

10 På Byggedagene 2015 møter du blant annet: Jan Tore Sanner Jonas Gahr Støre Jon Sandnes Haakon Tronrud Christian N. Madsen Liv Kari S. Hansteen Rolf Thorsen Harald V. Nikolaisen Ståle Rød Harald Martin Gjøvaag Baard Schumann Kim Robert Lisø Bård Folke Fredriksen Eirik Normann Per-Willy Amundsen Sissel Leire Nils Kristian Nakstad Britt Røed Lohne Dag Strømsnes Morten Lie

11 Radisson BLU Plaza Hotel Oslo 18. og 19. mars 2015 Ansvarlig arrangør: Hotell Radisson BLU Plaza Hotel Oslo, Sonja Henies pl. 3, 0185 Oslo Tlf Fax Påmelding Fyll ut påmeldingsslippen og send den til: Byggeindustrien Pb St. Olavs plass, 0130 Oslo Elektronisk påmelding: Telefon: Epost: Påmeldingsfrist 14. mars Påmeldingene blir registrert i den rekkefølge de mottas. Bindende påmelding. Avbestillinger etter 14. mars belastes 50%. Hotellrom som avbestilles etter 11. mars belastes 100%. Dette skjer også på Plaza under Byggedagene Emisjoner Inneklima Miljø Ergonomi Bærekraft Energi Dette er sentrale ting i byggebransjen i dag, og temaer som Weber har sterkt fokus på ved produktutvikling. På Byggedagene introduserer vi en helt ny generasjon gulvprodukter som har forbedret seg på alle punkter. Og summen er ikke bare bedre miljøegenskaper. Det handler også om økonomi og lønnsomhet. Velkommen til produktlansering/ gratis seminar med miljøfokus. Sted: Munchsalen, onsdag 18. mars kl 10:30-12:30 Påmelding: Camilla S. Dhelie, eller via Arrangør: Weber Norge Ja, jeg/vi ønsker å delta på Byggedagene 2015! Konferansepriser inkl. lunsj og kaffepauser: A Dag 1 og dag 2 med ByggeGalla kr 6.950,-* B Dag 1 med ByggeGalla kr 5.700,-* C Dag 1 uten ByggeGalla kr 4.500,-* D Kun ByggeGalla kr 2.000,- E Dag 1 og dag 2 uten ByggeGalla kr 5.950,-* F Dag 2 med ByggeGalla kr 3.700,-* G Dag 2 kr 1.900,-* *) + mva. Deltakelse på utstillingsområde kr ,- + mva (inkl. lunsj og ByggeGalla for 2 pers.). Trådløst nettverk inkludert. Påmelding til konferanse må gjøres spesielt. Kryss av dersom du ønsker at vi skal reservere hotellrom: NB! Hotellbestilling er bindende. Frokostbuffet er inkludert i rompris. Mva inkl. H Standard hotellrom, fra 18/3-19/3 kr 1.645,- I Business class rom, fra 18/3-19/3 kr 2.145,- Navn A B C D E F G H I Avbestillinger etter 11. mars belastes 50%. Hotellrom som avbestilles etter 11. mars belastes 100%. Ved uteblivelse/avbestilling etter 13. mars belastes 100%. NB: De som er påmeldt ByggeGalla vil motta billett ved ankomst/registrering. Billetten gjelder som inngangsbevis på ByggeGalla. Bedrift Adresse Postnr./sted Tlf Mobil E-post: Meld deg på i dag!

12 Vi støtter Byggedagene 2015

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER MESSEN MED DE BESTE LØSNINGENE FOR BYGG, BOLIG OG ANLEGG Det er fantastisk hyggelig å kunne ønske velkommen til Bygg Reis Deg 2011! Nærmere 450 utstillere presenterer

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2014 Fire eksperter om bygg- og anlegg: DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN Prosjekt: VARMER OG TØRKER NYE GARDERMOEN Produktnyhet:

Detaljer

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg!

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg! Eystein C. Husebye Emne: Plassering: NBEFs kompetansegruppe workshop Møterom i Næringslivets Hus, NHO, Middelthuns gate 27, Majorstuen (med forbehold om endring) Start: to 17.06.2010 10:00 Slutt: to 17.06.2010

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Byggutvikling sikrer kvalitet og attraktivitet

Byggutvikling sikrer kvalitet og attraktivitet / ÅRSRAPPORT 2014 Byggutvikling sikrer kvalitet og attraktivitet Næringslivsringen er et samarbeidsforum mellom byggog miljøteknikk ved NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og byggnæringen.

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

Bente Haugrønning om entreprenørene. TEMA: Entreprenørbransjen. Thomas Lidal Jamne om Pretor. Erik Reinertsen om Reinertsen AS

Bente Haugrønning om entreprenørene. TEMA: Entreprenørbransjen. Thomas Lidal Jamne om Pretor. Erik Reinertsen om Reinertsen AS 3 06 i Bente Haugrønning om entreprenørene TEMA: Entreprenørbransjen Thomas Lidal Jamne om Pretor Erik Reinertsen om Reinertsen AS Møteplassen LEDER Følg med på vår hjemmeside: www.trondheim-chamber.no

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oppdrag: Oppdragsnavn Referanse: "sett inn referanse" Dato: "sett inn dato" Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, 09.09.13 Utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og

Detaljer

BYGG & HANDEL. May Rita Heggelund, Herføll-gruppen. Byggevaredirektør Bengt Herning. Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet

BYGG & HANDEL. May Rita Heggelund, Herføll-gruppen. Byggevaredirektør Bengt Herning. Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet NR. 4 SEPTEMBER 2012 BYGG & HANDEL Bransjeblad for byggevarehandelen May Rita Heggelund, Herføll-gruppen skaper vekst i østfold Byggevaredirektør Bengt Herning Viktigst av alt er lønnsomhet Morten Lie,

Detaljer

HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN

HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN Peabnytt Nr. 1 Mars 2012 HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN Redaksjonen Felles fane 34 PEAB I NORGE har de siste årene ekspandert kraftig. Vi

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

FutureBuilt 2013. FutureBuilt er en del av Framtidens byer

FutureBuilt 2013. FutureBuilt er en del av Framtidens byer FutureBuilt 2013 2013 FutureBuilt er en del av Framtidens byer Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

Et nasjonalt kompetanseløft for bedre byggeprosesser

Et nasjonalt kompetanseløft for bedre byggeprosesser Utredning Et nasjonalt kompetanseløft for bedre byggeprosesser Anbefalinger og intensjoner Fakultet for arkitektur og billedkunst Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

INNHOLD. FutureBuilt 2015 3

INNHOLD. FutureBuilt 2015 3 2015 FutureBuilt spiller en viktig rolle i å utvikle forbildeprosjekter innen klimavennlig byutvikling og arkitektur. Sammen med ambisiøse utbyggere rehabiliterer vi og bygger nytt. 35 forbildeprosjekter

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Nytt håp om energifunn

Nytt håp om energifunn nr 02/2013 nytt fra Norsk teknologi Nytt håp om energifunn Side 3 marked Gode markedsutsikter Markedet for de tekniske entreprenørene har økt siden 2011, og forventningene i overskuelig fremtid er at veksten

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012

Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012 Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012 MØTEINNKALLING På vegne av styreleder Steffen innkalles det herved til styremøte nr 3/2012 Onsdag 18. april kl 1500-1800 hos TFS, Fornebuveien

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer