KUNNSKAPSHISTORIE I TRONDHEIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNNSKAPSHISTORIE I TRONDHEIM"

Transkript

1 Kunnskapshistorie i Trondheim en litteraturoversikt versjon 30. november 2010 KUNNSKAPSHISTORIE I TRONDHEIM EN LITTERATUROVERSIKT UTARBEIDET AV OLA NORDAL 1

2 Kunnskapshistorie i Trondheim en litteraturoversikt utarbeidet av Ola Nordal Kontaktinformasjon: Ola Nordal Informasjonsavdelingen NTNU 7014 Trondheim tlf: / Ola Nordal 2010 Forsidebilde: Hans Levold, Avdeling for reguleringsteknikk, Sintef, ca Ukjent fotograf. Institutt for teknisk kybernetikks bildesamling. NTNU Informasjonsavdelingen har i forbindelse med NTNUs jubileum i 2010 samlet inn nærmere bilder fra NTNUs historie. Dette er ett av mange eksempler fra den rikholdige samlingen. 2

3 Innhold 1. PÅGÅENDE PROSJEKTER Jubileumsnettsider 5 2. AVSLUTTEDE PROSJEKTER Trondheim Katedralskole DKNVS Gunnerusbiblioteket Trondhjem Tekniske Læreanstalt Trondheim Tekniske Skole / Trondheim Ingeniørhøgskole / HIST NTNU / Universitetet i Trondheim NTH Norges Lærerhøgskole / Den allmennvitenskaplige høgskolen Studentersamfundet i Trondhjem NTHI/NTNUI Fakultet for arkitektur og billedkunst Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Fakultet for naturvitenskap og teknologi Det humanistiske fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Det medisinske fakultet Tapir akademisk forlag / Tapir uttrykk Teknisk Hovedbibliotek Utstillingskataloger med relevans for NTNUs historie Linjeforeninger SINTEF SINTEF IKT SINTEF Materialer og kjemi EFI NGU Norges tekniske vitenskapsakademi Biografier, selvbiografier med mer over NTNU ere Selvbiografier Festskrift 20 3

4 Innledning Denne oversikten har vokst fram som en sideaktivitet av mitt arbeidet med NTNUs historie siden Den første utgaven av oversikten ble utarbeidet til rapporten Universitetshistoriske samlinger, utarbeidet av Roland Wittje og undertegnede i Da kjente vi til et femtitalls skrifter om forskjellige sider av NTNUs historie. I dag teller denne oversikten ca. 250 titler. Utvalget i oversikten har blitt gjort ut fra følgende kriterier: o Skriftet må gi innsikt i sentrale deler av institusjonens historie o Arbeidet skal fortrinnsvis være publisert (det har blitt gjort enkelte unntak for artikler av spesiell historisk interesse for eksempel Kjetil Fallands artikkel om NTH-ringen) o Enkelte artikler/skrifter som ikke egentlig er historiefortellinger, men allikevel historisk interessante i ettertid som primærkilder (for eksempel Jo Svare (1987): Gløshaugen-prosjektet som gir innsikter i Gløshaugens arkitektur) Jeg har også inkludert enkelte festskrift, der det er inkludert artikler av historisk eller biografisk karakter. Denne typen skrifter beveger seg ofte i et grenseland om de er historiske skrifter siden de ofte primært inneholder forskningsartikler. Derfor har enkelte festskrift blitt utelatt, mens andre har blitt tatt med. Dette utvalget er per i dag fortsatt ganske tilfeldig, og begrenser seg i realiteten til fagmiljø forfatteren kjenner godt. Jeg har vært usikker på om jeg skulle legge biografier under det enkelte institutt eller samle dem separat. Jeg har valgt den siste løsningen, siden mange av personene som omtales har hatt sitt virke i tilknytning til flere fagfelt. For eksempel gir Johannes Moes biografi verdifull historisk informasjon både om Sintef, NTH, bygningsingeniøravdelingen og hans eget institutt marin teknikk. Jeg har valgt å inkludere noen nettsider med nettsider med historisk informasjon om enkelte fagmiljø, selv om de dessverre ofte ikke er helt gjennomarbeidede. Dette har blitt gjort der det ikke finnes annen publisert informasjon om et fagmiljøs historie. Oppdaterte versjoner av dette dokumentet kan lastes ned fra følgende nettadresse: Kommentarer og tillegg mottas med takk. Mangler desember 2010: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, publisert Har ingen informasjon om denne utgivelsen. 4

5 1. Pågående prosjekter Planlagte utgivelser Kjemiavdelingens historie. Ansvarlig: Annette Lykknes. Forfatter: Joakim Z. Gusland Matematisk institutts historie. Forfatter: Magne Brekke Rabben. Arkitektavdelingens historie. Ansvarlig: Helge Solberg. Geografisk institutt. Forfattere: Asbjørn Aase og Michael Jones. Forum for kunnskapshistorie ved NTNU har tidligere hatt en koordinerende funksjon for flere av disse prosjektene. Kontaktperson er Anne Kristine Børresen Jubileumsnettsider DKNVS: NTNU: Studentersamfundet i Trondhjem: 5

6 2. Avsluttede prosjekter Generell litteratur om Trondheim / Trøndelag som også omhandler kunnskapsinstitusjonene: Ida Bull (m.fl. red.): Trøndelags historie. Tre bind. Trondheim: Tapir Jørn Sandnes (m.fl. red): Trondheims historie Seks bind. Oslo: Universitetsforlaget , og da spesielt bind seks: Ola Svein Stugu: Kunnskapsbyen: Trondheim Katedralskole Due, Erichsen & Øverås: Trondheim katedralskoles historie , Trondheim 1952 Rune Solem (red.): Alle skolers mor: Nedslag i Trondheim katedralskoles historie artikler og essay. Trondheim: Katedralskolen, DKNVS Håkon With Andersen, Brita Brenna, Magne Njåstad og Astrid Wale: Æmula Lauri: the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters, Sagamore Beach, Mass.: Science History Publications, 2009 Kristoffer Lund Langlie: "Lærde folk er irritable genus": Omorganiseringen av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Masteroppgave i historie. Trondheim: Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, 2008 Hans Midbøe: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. 2 bind. Trondheim 1960 May-Brith Ohman Nielsen og Steinar Supphellen (red.): Johan Ernst Gunnerus: samtid og vitenskaper. Forskningsserien. Kristiansand: Høgskolen i Agder, 2005 Kristian Ramberghaug: Biskop Gunnerus. Geistlig embetsmann eller vitenskapsmann i bispekjole? Masteroppgave i historie. Trondheim, NTNU, 2006 Olaus Schmidt: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Matrikkel Trondheim Arild Stubhaug: Den lange linjen. Historien om Videnskabsselskabet i Trondheim. Trondheim: Tapir, Arild Stubhaug: Norges første vitenskapsselskap 250 år. Trondheim: Tapir, Monica Aase og Mikael Hård: Det norske Athen Trondheim som kunnskapsby i andre halvpart av 1700-tallet. I Anne Kristine Børresen og Mikael Hård (red.): Kunnskap og kultur. Vitenskapens roller i det norske samfunn, Forum for kunnskapshistorie publikasjon nr 2. Trondheim: Tapir, DKNVS jubileum i 2010 har eget nettsted: 6

7 2.2.1 Gunnerusbiblioteket Harald Nissen og Monica Aase (red.): Til opplysning. Universitetsbiblioteket i Trondheim DKNVS skrifter Trondheim: Tapir, Trondhjem Tekniske Læreanstalt Festskrift ved afslutningen af Trondhjems Tekniske Læreanstalts 25de Læseaar Trondhjem: Aktietrykkeriet, 1895 O. Alstad (red.): Trondhjemsteknikernes Matrikel. Biografiske meddelelser om samtlige faste og hospiterende elever av Trondhjems Tekniske Læreanstalt Med ca ungdomsportrætter. Trondhjem, 1917 (?). Håkon With Andersen: Trondhjem Tekniske Læreanstalt i Trondheim ingeniørhøgskole festskrift til jubileumsfeiringen 31. oktober Trondheim, 1987 Stig Espolin Johnson: En trøndersk Nationalidé : Fra Trondhjem Tekniske Læreanstalt til Norges Tekniske Høyskole en utvikling i tre trinn. Masteroppgave i historie. Trondheim: NTNU, Kjetil Kvist: Arbeidslyst eventyrlyst. Trondhjem Tekniske Læreanstalts elevers utferdstrang. Masteroppgave i historie. Trondheim: NTNU, Aslaug Mølmen: Kvinnelige pionerer. En studie av 21 kvinnelige teknikere ved Trondhjem Tekniske Læreanstalt Masteroppgave i historie. Trondheim, Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, 2008 Svein Henrik Pedersen: Kunnskapsoppbygging i en avansert periferi: Arkitektog bygningsfagene ved Trondhjems tekniske Læreanstalt upublisert artikkel. Astrid Wale: "Elektrisiteten som visjon. Elektroteknikk og teknisk utdanning " i Lars Thus og Harald Rinde (red.): Samarbeidets kraft. Elforsyning og bransjeorganisering , Energi Forlag, Artikkel som omhandler elekroteknikkundervisningen i Norge før NTH, spesielt elektrofaget ved TTL. Disse bøkene inneholder en del historikk rundt utvandrede TTL ere: Kenneth O. Björk: Saga in steel and concrete: Norwegian engineers in America. Northfield, Minn.: Norwegian-American Historical Association, 1947 Per-Olof Grönberg: The Peregrine Profession: International Mobility of Nordic Engineers and Architects, Under utg. Jeg vil også nevne Kåre Fasting: Teknikk og samfunn Oslo: Den polytekniske forening, Her er det riktignok den polytekniske forening som er hovedtema, men kapittelet "Den realistiske tendens" ( ) handler om norsk teknikkutdanning fra 1800-tallet til 1910, og dermed også om historien bak TTL og høyskolesaken. 7

8 2.4. Trondheim Tekniske Skole / Trondheim Ingeniørhøgskole / HIST Trondheim tekniske skole 50-årsberetning Trondheim Trondheim ingeniørhøgskole festskrift til jubileumsfeiringen 31. oktober Trondheim, NTNU / Universitetet i Trondheim Jardar Eggesbø Abrahamsen: Dødsmesse over Universitetet i Trondheim. Tapir pamflett 1. Trondheim: Tapir, Thomas Brandt og Ola Nordal: NTNU og Trondheim i 100 år i Adresseavisen, 14. september Kronikk. Thomas Brandt og Ola Nordal. "NTNU 100 år: Hjernekraftverket." Gemini nr 3/2010. Også publisert som en serie kronikker på forskning.no, sept Thomas Brandt og Ola Nordal: Turbulens og tankekraft. NTNUs historie. Pax forlag, 2010 Bjørn Oscar Unander: Selvstendighet eller full integrasjon? Hvordan Universitetet i Trondheim og NTH ble til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hovedoppgave i statsvitenskap, NTNU Nevner også boken om utsmykningene i Realfagbygget REAL art, Forlaget Geelmuynden Kiese/Utsmykkingsfondet for offentlige bygg, Boken har ingen kreditert redaktør, men inneholder bidrag fra Ina Blom, Olga Schmelding og Sindre Hovdenakk. Inneholder også en CD med musikk fra Arne Nordheims lydinstallasjon. NTNUs jubileum i 2010 har eget nettsted: NTH Knut Alming (m. fl. red.): Holdningskamp og motstandsvilije. NTH under krigen Trondheim: Tapir O. Delphin Amundsen (red.): Vi fra NTH de neste ti kull Oslo: Dreyer, Georg Brochmann: Hvor Norges fremtid bygges: En populær fremstilling av virksomheten ved Norges Tekniske Høiskole. Oslo: N.W. Damm & Sønn, Georg Brochmann (red.): Vi fra NTH de ti første kull Stavanger: Dreyer, Jan Brockmann; Jostein Kirkerud og Bruno Lundstrøm,: Malerne på Gløshaugen - Form og farge ved NTH gjennom 75 år - Artists from the Norwegian Institute of Technology. Trondheim: Norges Tekniske Høgskole, Olaf Devik: NTH 50 år. Oslo: Teknisk Ukeblad, Kjetil Fallan: NTNU-ringens historie. Upublisert manuskript (4 s.). Tore Jørgen Hanisch og Even Lange: Vitenskap for industrien. Universitetsforlaget

9 Mikal Hård (m. fl. red.): Teknologi for samfunnet. NTH i en brytningstid En essaysamling. Trondheim, NTNU, Christer Knudsen: Teknologisk forskning for det Nye Norge? Virksomheten ved Norges Tekniske Høgskole under okkupasjonen Hovedoppgave i Historie, Historisk Institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, høsten Lange, Øyvind (red): Studenterjubilæet i Trondhjæm 1920: En 10-aars historikk. Trondhjem: Adresseavisens bok- og aksidenstrykkeri, Samling av artikler fra Adresseavisen om høyskolens og Studentersamfundets jubileum. Sem Sæland, Andor Hoel og P.A.R. Sollied (red.): Norges Tekniske Undervisningsvesen Kirke- og undervisningsdepartementets jubilæumsskrifter Kristiania, J.M. Stenersens Forlag, 1914 Roland Wittje og Ola Nordal: Universitetshistoriske samlinger ved NTNU. Forum for kunnskapshistorie publikasjon nr 4. Trondheim, Tapir, Roland Wittje: The Foundation of NTH in 1910 in International Context. I Reinhard Siegmund-Schultze og Henrik Kragh Sørensen (red.): Perspectives on Scandinavian Science in the Early Twentieth Century. Oslo: Novus forlag, To bøker med oversikt over NTHs professorer og dosenter bør nevnes: Erling Paasche: Dosenturer Dosenter ved NTH Uferdig ikke publisert. Manuskript, Erling Paasche: Professorater Professorer ved NTH Trondheim: NTH, Erling Paasche har også samlet en oversikt over saker vedr. NTH tatt opp i Stortinget: Erling Paasche: Oversikt over saker tatt opp i Norges Storting vedrørende Norges Tekniske Høgskole, Hovedarkivet NTH, desember Det bør også nevens at det finnes en tiårsberetning for NTH for årene redigert av E. B. Schieldrop, og en femårsberetning for årene NTH utgav årlige beretninger for årene , og I tillegg ble det fra 1972 til 1996 utgitt årsrapporter fra fakulteter og institutter. Et hefte som er interessant i et 1968-perspektiv, men på siden av de andre kategoriene er Kaare Granheim, Jon Martin Hekland, Lars von Krogh, Bjørn Larsen og Arvid Strand:...vi begynte på NTH... Trondheim: Tapir En kritisk innføring i hvordan det er å studere på NTH. Ellison Hawks Ungdommens ingeniørbok (Oslo, Gyldendal, 1925) inneholder et tilleggskapittel forfattet av bokens oversetter Georg Brochmann med tittelen Hvordan man blir ingeniør. Kapittelet er i realiteten en veiledning for ungdom som vil studere ved NTH. 9

10 Det finnes en presentasjonsvideo om NTH fra 1993: Technology for a better society: A presentation of NTH, University of Trondheim, the Norwegian Institute of Technology. Levanger: TMM TV, Om Wieth-Knudsens Mit Videnskabelige Livs Drama: Daværende professor i sosialøkonomi ved NTH, Knud A. Wieth-Knudsen utgav i 1930 selvbiografien/forsvarsskriftet Mit Videnskabelige Livs Drama. I all hovedsak handler denne boken om den forsmedelige behandlingen som Wieth-Knudsen mener å ha mottatt ved Københavns Universitet, hvor man verken ville anerkjenne hans raseteorier eller gi ham et professorat. I Tredie Akt (s 58-73) skjer det imidlertid en vending av dramaet idet Wieth-Knudsen fortelller om anerkjennelsen som har strømmet imot ham fra andre nordiske land, ansettelsen ved NTH i 1921, Richard Birkelands rolle i ansettelsesprosessen, og Heggstads høye tanker om den danske sosialøkonomen. Kuriøst altså, men interessant. Boka ble utgitt på C. A. Reitzel i København. (Epost fra Yngve Sandhei Jacobsen til Ola Nordal, sendt et par uker før Jacobsen tragisk gikk bort i 2008) Norges Lærerhøgskole / Den allmennvitenskaplige høgskolen Arne Bergsgård: "Noregs Lærarhøgskule" i Norsk pedagogisk tidsskrift, 1945, s Anders Kirkhusmo: Akademi og seminar: Norges lærerhøgskole Trondheim: UNIT, Hva studerer jeg? Hva blir jeg? Katalog over kandidater fra AVH: Trondheim: Universitetet i Trondheim, Den allmennvitenskapelige høgskolen, Studieadministrasjonen, Astrid Wale: Universitet og høgskole. Den allmennvitenskaplige høgskolen Trondheim: Strindheim Trykkeris Forlag, Nevner også avisartikkelen Ola Svein Stugu: Kvifor vart det universitet på Dragvoll? i Adresseavisen 26. februar Studentersamfundet i Trondhjem Lange, Øyvind (red): Studenterjubilæet i Trondhjæm 1920: En 10-aars historikk. Trondhjem: Adresseavisens bok- og aksidenstrykkeri, Samling av artikler fra Adresseavisen om høyskolens og Studentersamfundets jubileum. Georg Brochmann: Studentersamfundet i Trondhjem gjennem 25 år: et bidrag til norske studenters historie. Oslo: Nasjonalforlaget Annhild Kjørsvik: Strossa. Trondheim, Fakultet for arkitektur og billedkunst,

11 Jan Thomas Kobberrød: Engasjement og begerklang: Studentersamfundet i Trondhjem Trondheim: Tapir, Harald R. Rønneberg (red.): Frihet og rett: Fredssemesteret i Studentersamfundet i Trondhjem 17. mai til 7. juni Trondheim: F. Bruns Bokhandels Forlag, Harald Ramm Rønneberg: Studenter i den gamle stad: Studentersamfunnet i Trondhjem gjennom femti år: et bidrag til norsk studenterlivs historie. Oslo: Teknisk Ukeblad Magnus Sollid: Tradisjon og teknikerhumør. Et innsyn i oppstarten av Studentersamfundet i Trondhjem Masteroppgave i historie. Trondheim, Institutt for historie og klassiske fag NTNU, 2008 Håkon Solum m.fl. (red.): Akademisk radioklubb 52 år: "En historie med slagside". Trondheim, ARK, Idar Lind og Gunnar Strøm: Vår egen lille verden: Studentersamfundet i Trondhjem Trondheim: Studentersamfundet i Trondhjem, Samfundet har også en nettside for sitt 100-årsjubileum i 2010: NTHI/NTNUI Gaute Heyerdahl: Ekte idrettsglede - ekte kameratskap. Norges teknisknaturvitenskapelige universitets idrettsforening Trondheim: Tapir, Fakultet for arkitektur og billedkunst Kunstakademiet Sture Lian Olsen: Kunstskolen i Trondheim. Trondheim: Kunstakademiet i Trondheim, Arkitekturdanningen ved NTH Marie Cecilie Bakken: Arkitektur og identitet: Gløshaugen campus som uttrykk for NTNUs identitet. Masteroppgave. Trondheim, NTNU Nina Berre: Fysiske idealer i norsk arkitektutdanning Doktor ingeniøravhandling, Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for arkitekturhistorie, Marting Braathen: Alt er arkitektur! Neoavantgarde og institusjonskritikk i Norge Trondheim: Tapir akademisk forlag, Kapittel 2 handler om neoavantgardens nedslag på NTH Jan Chr. Eckhoff og Ingeborg Gaare (red.): Arkitekter NTH 55. Biografier, lærekrefter, hvem er hvem? Hvor ble det av oss? Bygge og bo på kvinners vilkår, hva vil vi huske? Jubileumshefte Oslo, Noach, Kerstin Gjesdahl: Arkitektavdelingen og de hjemlige forhold: tre av de første NTH-professorers hus. I Årbok / Foreningen til norske 11

12 fortidsminnesmerkers bevaring, Noach, Kjerstin Gjesdahl: Det var en gang Norges tekniske høyskoles eldste bygningskompleks på Gløshaugen. Upublisert manuskript, Noach, Kerstin Gjesdahl: Mellom tradisjonalisme og modernisme. Professor Jacob Holmgrens boligprosjekter i Trondheim ca i Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring - Årbok 2001, årgang 155, side Noach, Kjerstin Gjesdahl: Sagt og skrevet: På sporet av det arkitektursyn som ble formidlet av arkitektavdelingens første professorer. I Årbok for Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, 1997, s Noach, Kerstin Gjesdahl: Sverre Pedersen og firemannsboligen. "KULT"- programmet "Menneske og bomiljø", Norsk folkemuseum, Oslo, Noach, Kerstin Gjesdahl: Trondhjems arkitektforening des. 2002: Fagmiljø og byggevirksomhet i Trondheim før 2. verdenskrig i Arkitektnytt, 2002, nr. 20, side 4-6. Svare, Jo (1987) Gløshaugen-prosjektet. Trondheim, NTH, Arkitektavdelingen Arkitektavdelingen vil vinteren 2010/2011 publisere boken Helge Solberg m.fl. red. Arkitektur i 100. AB-fakultetets jubileumsbok. Boken vil blant annet inneholde artikkelen Kerstin Gjesdahl Noach: NTH og arkitekturen Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Asbjørn Hovd: Undervisning og forskning ved Institutt for veg- og jernbanebygging, NTH/NTNU Manuskript til foredrag holdt ved Symposiet 'Vegen i går, i dag og i framtiden', Fåberg, Norsk vegmuseum, oktober 2000 Asbjørn Hovd: Utdanning av veg- og jernbaneingeniører ved NTH i perioden i Årbok for Norsk vegmuseum, 2004 Institutt for geologi og bergteknikk Grethe Authén Blom: Fra Bergseminar til Teknisk Høyskole. Oslo: Aas & Wahls Boktrykkeri, Astrid Wahle og Anne Kristine Børresen (red.): Vitenskap og teknologi for samfunnet? Bergfagene som kunnskapsfelt. Forum for kunnskapshistorie publikasjon nr 3. Trondheim: Tapir 2005 Anne Kristine Børresen: Johan H.L. Vogt: En naturforsker i industriens tjeneste i Volund, Oslo: Norsk teknisk museum. Anne Kristine Børresen: Johan H.L. Vogt: Naturforsker og industribygger i Børresen og Hård (red.): Kunnskap og kultur. Forum for kunnskapshistorie publikasjon nr 2. Trondheim: Tapir, Anne Kristine Børresen og Jan Thomas Kobberrød: Bergingeniørutdanningen i Norge gjennom 250 år. Trondheim: Tapir,

13 Institutt for energi og prosessteknikk Ragnar Hartmann: Vannkraftutvikling. Utgitt i forbindelse med gjenåpningen av Vannkraftlaboratoriet. Trondheim: NTNU, Institutt for marin teknikk Knut Minsaas og Asgeir Sørensen: Eksperimentell hydrodynamikk i Norge belyst ved noen tilfeldige glimt fra europeisk vitenskapshistorie, Trondheim: Marin teknologi - Senter for fremragende forskning, Torgeir Moan, Johannes Moe, Gjert Wilhelmsen og Stig Kvaal (red.): Et hav av muligheter: Skipslinjen ved Norges Tekniske Høgskole og Fakultet for marin teknikk ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim: Institutt for marin teknikk, NTNU/Tapir Akademisk Forlag, Sverre M. Nyrønning: Det er tanken som teller: Episoder fra Skipsmodelltankens historie. Trondheim: Den norske skipsmodelltanken, MARINTEK, Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk Åge Magnor Grønhaug: Etableringen av et petroleumsteknisk kunnskapsmiljø ved NTH, Masteroppgave i historie. Trondheim: Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, 2006 Den tidligere maskinavdelingen Erik Nordhagen (red.): Vi fra NTH: Maskin Egentrykket stensilsamling Samlebåndet: Organ for Maskingutta NTH års jubileumsutgave, oktober Oslo, Samlebåndet "Maskingutta" fra NTH Jubileumsutgave 40 år Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Anne Kristine Børresen, Fra tegneøving til regneøving: Om undervisning og forskning innen elektronikk Hovedoppgave i historie. STS-rapport 12. Trondheim: Universitetet i Trondheim, Ragnhild Green Helgås: Kraft og kommunikasjon: Elektroteknisk avdeling ved NTH/NTNU Trondheim: Tapir, Olav Stigen: Mimringer, manet frem mellom magasinerte, modnede, muntre, og mistrøstige minner: I det vesentlige av og om elektrostudentkull 19(38)/ (50) ved Norges tekniske høgskole, Trondheim. Tønsberg, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Tove Håpnes: På sporet av en profesjon? Om framveksten av høyere EDButdannelse i Norge. Hovedoppgave i historie. STS-rapport nr 10. Trondheim: Senter for Teknologi og Samfunn, UNIT,

14 Ola Nordal: "Tool or Science? The History of Computing at the Norwegian University of Science and Technology." Impagliazzo (et.al. eds): History of Nordic Computing 2: Second IFIP WG 9.7 Conference, HiNC2, Turku, Finland, August 2007, Revised Selected Papers. Springer 2009, pp Ola Nordal: Verktøy og vitenskap. Datahistorien ved NTNU. Tapir, Arne Sølvberg (m.fl.): Research and curricula development at Norwegian Universities i Janis Bubenko jr (m.fl. red): History of Nordic Computing. Springer/IFIP Institutt for matematikk A brief history. Utarbeidet Besøkt 9. april Institutt for teknisk kybernetikk Signy Overby: Fra forskning til industri: Utviklingen av skipsautomatiseringsbedriften Norcontrol. Hovedoppgave i historie. Oslo: Universitetet i Oslo, Per Østby: Tilfellet COMTEC. Hovedoppgave i historie. STS-rapport nr 8, Trondheim: UNIT, Stig Kvaal, Drømmen om det moderne Norge: Automasjon som visjon og virkelighet i etterkrigstiden. STS-rapport 13. Hovedoppgave i historie. Trondheim: UNIT, Kvaal, Stig: "Hooked on a New Technology: The Automation Pioneers in Post- War Norway" i Modeling, Identification and Control, vol. 30(3), 2009, s Asphjell, Arne og Børresen, Anne Kristine (red.): Institutt for teknisk kybernetikk - 50 år. Trondheim: NTNU, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, gruppe for Akustikk Nordal, Ola: Akustisk Laboratorium ved NTH/SINTEF: Om utbyggingen av anvendt akustisk forskning i Norge, Masteroppgave i historie. Trondheim: Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, 2005 Sct. Omega Broderskab Sct. Omega Broderskab: Sct. Omega broderskab 70 år: Trondheim, Broderskabet, Sct. Omega Broderskab: Jubileumskrønike 75 år. Trondheim, Broderskabet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Claus Bech og Eivind Røskaft: Ten year report : Department of zoology, University of Trondheim. Trondheim: Zoologisk institutt, UNIT,

15 Tor Bollingmo (red.): Å forstå livet. Institutt for biologi NTNU - 50 år. De biologiske fagenes historie i Trondheim og ved NTNU. Trondheim: NTNU, 2009 Institutt for fysikk Kjell Budal og Jostein Falnes: Bølgjeenergiforskinga ved NTH. Historisk oversyn Trondheim: Universitetet i Trondheim, Noregs tekniske høgskole, Institutt for eksperimentalfysikk, Per Chr. Hemmer og Ivar Svare: Linjen for Teknisk fysikk ved NTH og dens videreføring 75 år Trondheim: Fysisk institutt, P. C. Hemmer, Ivar Svare (m.fl.): Fysikk i Trondheim gjennom 100 år: Trondheim: Institutt for fysikk, NTNU, Ivar Svare og Roland Wittje: Fysikk i Trondheim Trondheim: Institutt for fysikk, Roland Wittje: Acoustics, atom smashing and amateur radio - physics and instrumentation at the Norwegian Institute of Technology in the interwar period. Dr. philos avhandling. Trondheim: NTNU - Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTH's studieretning for biofysikk og medisinsk teknologi 25 år: jubileumsseminar: mai 1995, Auditorium KS1, NTH. NTVA-rapport Trondheim: NTVA, Inneholder Tor Brustad: Biofysikk 25 år jubileumstilbakeblikk, s Kjemisk institutt Annette Lykknes, Lise Kvittingen og Elisabeth Egholm Jacobsen: Founding of a chemistry laboratory at Norway s Institute of Technology: Laboratory practices I Isabel Malaquis (m.fl. red.): Chemsitry, Technology and Society Proceedings from the 5 th International Conference on the History of Chemistry. Aveiro: SPQ, Signe Kjelstrup Ratkje og Bjørn Hafskjold (red.): A Collection of Papers Dedicated to Professor Tormod Førland on His 60 th Birthday. Institutt for fysikalsk kjemi og Institutt for uorganisk kjemi, NTH, Trondheim, Institutt for kjemiteknikk Terjesen, Sven G.: Institutt for kjemiteknikk 50 år: Trondheim: Institutt for kjemisk prosessteknologi, Institutt for industriell kjemi Blekkan Roel, Lisbeth: Institutt for industriell kjemi 50 år: Trondheim: Institutt for industriell kjemi, Institutt for marin biokjemi/norsk Institutt for tang- og tareforskning Norsk institutt for tang & tareforskning & Institutt for marin biokjemi: Jubileumsskrift Trondheim,

16 2.5.9 Det humanistiske fakultet Nina Tveter og Tone Kvenild (red.): Noen deler viten: deler fra kunsten, biter i kulturen, stykker av samfunnet. Trondheim: NTNU, 1997 Institutt for arkeologi og religionsvitenskap Reidar Nydal, Sverre Westin, Ulf Hafsten og Steinar Gulliksen (red.): Fortiden i søkelyset. Datering med 14 C metoden gjennom 25 år. Trondheim: Laboratoriet for radiologisk datering, Dagfinn Rian: Kristendomsfag og religionsforskning : Religionvitenskapelig institutt ved NTNU 40 år. Trondheim: Institutt for arkeologi og religionsvitenskap, NTNU, Institutt for historie og klassiske fag Anders Kirkhusmo: Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU: Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2008 Institutt for musikk / Musikkonservatoriet Harry Rishaug, Harry og Kåre Opdal (red.): Musikk for alle: Artikkelsamling i forbindelse med Trondheim kommunale musikkskole og Trøndelag musikkonservatoriums 20-års-jubileum. Trondheim, 1993 Odd J. Overøye, Randi M. Selvik og Tor Anders Stendal (red.): Konkylie: Musikkonservatoriet i Trondheim 25 år Trondheim. NTNU, HFfakultetet, Musikkonservatoriet i Trondheim, 1999 Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap - Asmund Lien: Upublisert manus til Institutt for nordistikk og litteraturvitenskaps historie (ca 2009) Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for sosiologi og statsvitenskap Institutt for sosiologi og statsvitenskap: Dragvoll: Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Universitetet i Trondheim, På NTNUs Alumni-side (http://ntnu.no/alumni) har Tore Lindbekk publisert en artikkel om historien til Sosiologisk institutt: Én historie om instituttet (https://alumni.ntnu.no/pages/groups/alumni/sosiologi_og_statsvitenskap/doc39527.xml) Pedagaogisk instiutt Nils Søvik: Pedagogisk institutt NTNU Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2008 Psykologisk institutt 16

17 Ivar Arnljot Bjørgen: Glimt fra Psykologisk institutts historie i Psykologisk Tidsskrift, NTNU, Serie med artikler som går over flere numre. Steinar Ilstad har på sin hjemmeside publisert to artikler om institutt ved SVT: - Historien om Institutt for Psykologi og Sosialforskning (http://www.iot.ntnu.no/users/steinail/historien.htm) - Historien om Institutt for Organisasjon og Arbeidslivsfag (http://www.iot.ntnu.no/users/steinail/historien2.htm) Det medisinske fakultet Svein Carstens, Rolf Grankvist og Jon Lamvik: St. Olavs hospital. Sykehuset på Øya gjennom 100 år. Billedredaktør: Monica Aase. Trondheim: Tapir, Inneholder en del stoff om sykehuset som universitetsklinikk. Anne Kristine Børresen (red.): Medisinens kropp. Medisinsk praksis og medikalisering i et historisk lys. Forum for kunnskapshistorie publikasjon 6. Trondheim: Tapir, Jon Lamvik m.fl. (red.): Det medisinske fakultet. Forskning og utdanning gjennom 30 år. Tapir Akademisk Forlag, Tapir akademisk forlag / Tapir uttrykk Hilde Gunn Slottemo: Mellom velferd og lønnsomhet. Tapir Tapir Teknisk Hovedbibliotek Randi Gjersvik m.fl. (red.): NTUB 75 år: Norges Tekniske Universitetsbibliotek Trondheim: NTUB Utstillingskataloger med relevans for NTNUs historie Bodil Børseth, Jon-Arild Johansen og Roland Wittje (red.): Etterklang. Vitenskap, musikk og massemedia i elektroakustikkens tidsalder. Trondheim: Kunnskapsparken Faros, Bodil Børseth og Yngve Sandhei Jacobsen (red.): Signaler. Trondheim: Kunnskapsparken Faros, Jon-Arild Johansen (red.) og Bruno Lundstrøm (ill.): TECHNE: teknologi og det moderne Norge Trondheim: Kunnskapsparken Faros, Kathrine Skretting, Håkon With Andersen (et.al. red.), Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst v/bruno Lindstrøm (ansvarlig for utstillingen): Tektik: teknologi og vitenskap som estetikk. Trondheim: NTNU,

18 Linjeforeningene A/F Smørekoppen 60 år. Trondheim: NTH, 1992 Jardar I. Mellesdal og Geir N. Tidemann (red.): Høiskolens Chemikerforening Trondheim, Høiskolens Chemikerforening, 2005 Volvox 25 år Jubileumsbok. Trondheim: Volvox, SINTEF Eli Reisæter: NTHs forhold til teknisk-industriell forskning om bakgrunnen for opprettelsen av SINTEF. Hovedoppgave i historie. STS-rapport 17. Trondheim: UNIT, Jon Gulowsen: Bro mellom vitenskap og teknologi. SINTEF Trondheim: Tapir, Boken inneholder også artikkelen Stig Kvaal Etableringen av SI og SINTEF SINTEF har siden oppstarten i 1950 utgitt årsrapporter med beretninger fra virksomheten SINTEF IKT Arne Asphjell: RUNIT 25 år Trondheim: RUNIT, Unn Kristin Daling og Øyvind Thomassen: Digital brytningstid Uninett 10 år. Trondheim: Uninett, Fredrik Sellevold: Fra håndkraft til datakraft: BIBSYSprosjektet ved Universitetet i Trondheim Masteroppgave, Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Trondheim: NTNU, Unn Kristin Daling og Øyvind Thomassen: Internett.no/historie. STS-rapport nr 74. NTNU, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Aasmund Gjeitnes: ELAB : noen refleksjoner ved et 25-årsjubileum. Trondheim: ELAB, SINTEF Materialer og kjemi Roger I. Hagen og Dagfinn Fremstad: Teknisk kjemi : Et tilbakeblikk. Trondheim: SINTEF, Teknisk kjemi, EFI (I dag: SINTEF Energiforskning) Halvar Anholdt: Et institutt for bransjen. Elektrisitetsforsyningen forskningsinstitutt fra 1952 til Masteroppgave i historie, NTNU, EFI-nytt, 3/1991. Spesialnummer om EFIs historie i forbindelse med EFIs 40 åris jubileum. Olav S. Johansen: EFIs historie Upublisert manuskript, SINTEFarkivet. 18

19 SINTEF Energiforskning 50 år. Xergi 3/ Spesialnummer i forbindelse med EFIs 50 års jubileum NGU Norges Geologiske Undersøkelse flyttet til Trondheim i Anne Kristine Børresen og Astrid Wale: Kartleggerne. Norges geologiske undersøkelse , Tapir Akademisk Forlag, Trondheim Norges tekniske vitenskapsakademi Teknologi og samfunn. Norges Tekniske Vitenskapsakademi Trondheim: NTVA/Tapir, Nevner også her Eiliv Sødahl og Torbjørn Brataas: Numerisk styring i norsk forskning og verkstedsindustri: visjon - innovasjon - industrialisering. NTVA-rapport Trondheim: NTVA, Inneholder en del historikk tilknyttet Institutt/Avdeling for reguleringsteknikk, samt Institutt for maskinteknisk fabrikkdrift og verktøymaskiner Biografier, festskrift med mer over NTNU ere Biografier og memoarer Ole Peder Arvesen: Men bare om løst og fast. Erindringer. Trondheim: Tapir, 1976 Morten Breivik og Gunnar Sand: Jens Glad Balchen: A Norwegian Pioneer in Engineering Cybernetics i Modeling, Identification and Control, Vol. 30, No. 3, 2009, pp Olaf Devik: Blandt fiskere, forskere og andre folk. Oslo: Aschehoug, 1971 Helmer Dahl og Arnljot Strømme Svendsen: Vebjørn Tandberg. Triumf og tragedie. Bergen: Fagbokforlaget, 1995 Per Fuglum: Minner og refleksjoner. Trondheim, 2007 Normann Kirkeeide og Tormod Valaker: Vitenskap og lidenskap. Historien om Helmer Dahl og det nye teknologiske Norge. Bergen, Eide, 2000 Rolf Lenschow: Bakteppe for et faglig intervju over et livsløp sett utfra et utdannings-, universitets- og yrkesperspektiv. Notat. UBIT TEK 24, Rolf Lenschow. Jonhannes Moe: På tidens skanser. Trondheim: Tapir,

20 Ketil Motzfeldt, Synnøve Liaaen Jensen og Thorleif Anthonsen (red.): Proffen" Nils Andreas Sørensen. En minnebok i anledning 100-års dagen for hans fødsel. Trondheim: Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU, Per Ragnes: John Ugelstad. The Man Behind the Beads. Oslo: Universitetsforlaget, 1997 Per Øveland: Offentlige taler gjennom 50 år, Utgiver: Per Øverland. Trondheim, En del taler rundt opprettelsen av NTNU Det finnes to fyldige artikler om Haakon Sørbyes opplevelser som Nacht und Nebelfange i konsentrasjonsleiren Natzweiler i Tyskland under krigen. Karine Næss Frafjord: Haakon Sørbye (intervju): Håkon Sørbye: Les hele Haakon Sørbyes historie : Tidligere SINTEF-direktør Karl Stenstadvold har utarbeidet et selvbiografisk manuskript i to deler: Familieliv i årene. Trekk fra et småbymiljø (1978) og En rolig seilas Minner fra mitt voksne liv (1988). Begge finnes i SINTEFs arkiv Festskrift Håkon With Andersen (red.): Clios tro tjener: Festskrift til Per Fuglum. Skriftserie fra Historisk institutt. Trondheim, NTNU, 1994 Kolbein Bell (red.): From Finite Elements to the Troll Platform. Ivar Holand 70th Anniversary. Trondheim: Deptartment of Structural Engineering, NTH, 1994 John Krogstie, Andreas Lothe Opdahl og Sjaak Brinkkemper (red.): Conceptual modelling in information systems engineering. Festskrift til Arne Sølvberg. Berlin/New York, Springer, 2007 Jubileumssymposium: professor Synnøve Liaaen Jensen 60 år. Trondheim: Norges tekniske høgskole, Torgeir Moan: Teknologi for et bedre samfunn: Festskrift til Johannes Moe i anledning hans 70-årsdag. Trondheim, Tapir, 1996 Terkel Rosenqvist, Johan Kr Tuset og Sverre E. Olsen: Terkel Rosenqvist Symposium. Proceedings of the international symposium arranged in honour of Terkel Rosenqvist. Trondheim: Norges tekniske høgskole, Division of Metallurgy, Nils-Andreas Sørensen: Sørenseniader. Festskrift til professor dr. techn. Nils Andreas Sørensens 67-årsdag Hovedsakelig skrevet av ham selv. Trondheim, 1976 Vegprofessor ved en milepel - Festskrift til Rasmus S. Nordal i anledning hans 70- årsdag. Trondheim: NTNU - Institutt for veg- og jernbanebygging og Tapir Trykkeri,

KUNNSKAPSHISTORIE I TRONDHEIM EN LITTERATUROVERSIKT UTARBEIDET AV OLA NORDAL

KUNNSKAPSHISTORIE I TRONDHEIM EN LITTERATUROVERSIKT UTARBEIDET AV OLA NORDAL KUNNSKAPSHISTORIE I TRONDHEIM EN LITTERATUROVERSIKT UTARBEIDET AV OLA NORDAL Kunnskapshistorie i Trondheim en litteraturoversikt Versjon 9. april 2010 utarbeidet av Ola Nordal Kontaktinformasjon: Ola Nordal

Detaljer

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Roland Wittje og Ola Nordal Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Rapport fra kartleggingen av vitenskaps- og teknologihistoriske gjenstander og samlinger ved NTNU, og perspektiver for bevaring og

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Introduksjon. Mai 2013

Introduksjon. Mai 2013 1 Introduksjon 2 Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag,

Detaljer

NTNU Manntall HØST 2010 20. sept. 2010

NTNU Manntall HØST 2010 20. sept. 2010 Stemmerett stedkode Stemmerettsted Tilknytningskodenavn Antall 194.12.1.0 Rektor stab Tekn/adm, fast og midlertidig ansatt 1 194.13.1.0 Forskning og nyskaping stab Tekn/adm, fast og midlertidig ansatt

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 19.03. 2013 /BKR Godkjent uendret av Styret 24.04. 2013 P R O T O K O L L fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl. 10.00 15.20 Møtested: Styrerommet, rom

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

36-skudd kl. 2-5, V55

36-skudd kl. 2-5, V55 Skurlagstevnet DC-11. Lørdag 16.april 2011. Grovfelt kl. 2-5, V55 Pl. Navn Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 1. Gudbrand Mo Lom og Skjåk 5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/3 6/0 36/23 2. Ingvar Brohaug Alvdal

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Internasjonalt fremragende - sammen Årsrapport GEMINIsentrene

Internasjonalt fremragende - sammen Årsrapport GEMINIsentrene Internasjonalt fremragende - sammen Årsrapport 2013 GEMINIsentrene Ledelse Styringsgruppen for GEMINIsentrene har i 2013 bestått av: Torstein Haarberg; SINTEF Materialer og Kjemi, Konserndirektør, Ernst

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 1 Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 2 Utdanningsområder Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, kultur og idéfag Idrettsfag Informasjonsteknologi og informatikk Lærerutdanning

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Rissa skytterlag. Åpent stevne 8-9 feb. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Rissa skytterlag. Åpent stevne 8-9 feb. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Julian Lysvand Leksvik *X*X* 50 X* *XX 50 XX*XX 50 => 150 X9 *9 * * *X9 * 97 => 247 2. Ludmila Sokolova Leksvik X* *X9 49 X9 *XX 49 * *9 *X 49 => 147 XX*X*X9 * *9 98 => 245 25-skudd kl.

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Lisbeth Tangen, bibliotekdirektør

Lisbeth Tangen, bibliotekdirektør Årsmelding 2010 2010 har vært et aktivt år for NTNU Universitetsbiblioteket. Som en av NTNUs eldste institusjoner deltok vi på mange felter i feiringen av universitetets 100-års jubileum. Universitetsbibliotekets

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

SINTEFs RÅD 2009 (Antall perioder pr merket rødt)

SINTEFs RÅD 2009 (Antall perioder pr merket rødt) SINTEFs RÅD 2009 (Antall perioder pr. 31.12.09 merket rødt) REPR. MEDLEMMER VARAMEDLEMMER ADRESSE FUNK.TID. Rektor, professor Torbjørn Digernes, ordfører Administrasjonen, Rektor, fast Prorektor, professor

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi PROTOKOLL Møte i tilsettingsrådet 18.01.08 Møte 01/08 - Tilstede: Fakultetsdirektør Geir Walsø Tilsettingsrådets

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

StHansstevne St.nr: Plass Navn Klubb Poeng

StHansstevne St.nr: Plass Navn Klubb Poeng Resultatliste for skyting StHansstevne 2010 27.06.2010 St.nr: 1016056 Plass Navn Klubb Poeng Finfelt A 1 Arild Inge Wollan Støren 100 201,- 2 Jon Arne Brekken Sunndal 100 171,- 3 Rolf Toven Nesset 99 115,-

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Høvringen Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76. Tonje Homme Vindbjart, IL 18

Høvringen Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76. Tonje Homme Vindbjart, IL 18 Høvringen 206 2.02.206 J 5-6 år Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76 2:0:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 7-8 år Marie Frivold HSG/ Oddersjaa SSK 35 :34:29 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 9-20

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi INNHOLD: FRA FORFATTERNE Paweł Urbanik Agnieszka Knyt Kapittel I. Ny stat. 1900 1905 ØYEBLIKK FRA BARNDOMMEN Fra:, Unge år. Erindringer fra århundreskiftet

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 1 Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 Informasjon og drøfting av prosessen med å organisere «nye NTNU» - Gjøvikregionens forslag til modell. Oversendelse av saksutredning og vedtak : Vedtak: 1.Regionrådet

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Bogsdalen. Resultatliste

Bogsdalen. Resultatliste 07.05.207 BÅpen Kjetil Torgersen Egersund OK 79 20:39 2 Jane M Helland Egersund OK 8 23:28 02:49 3 Olav Helland Egersund OK 78 26:06 05:27 4 Team Horpestad Horpestad Egersund OK 83 33:2 2:33 5 Arild Svihus

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

TROLLHEIMSFELTEN 30. APRIL

TROLLHEIMSFELTEN 30. APRIL TROLLHEIMSFELTEN 3. APRIL 2 I strålende vær møtte skyttere opp til den årlige Trollheimsfelten. Mange gode resultater i samtlige klasser, Rune Stenmo stakk av med seieren for seniorene, på rangering foran

Detaljer

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 HENRIK HALSVIK (1) 1030 Bane 1 HENRIK HALSVIK (1) VIDAR TØNNESSEN 0930 Bane 1 ODD LEIF NAUSTDAL ODD LEIF NAUSTDAL 1130 Bane 1 KENNETH BRÅTENG CHRISTIAN HANSTAD

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

RESULTATLISTE Åpningsstevne

RESULTATLISTE Åpningsstevne RESULTATLISTE Åpningsstevne 2010 Mesterskapet 3-5 1 Ragnar Sollid Vingelen 348 Gylt medalje 2 Lars Lind Jordet 342 Sølv medalje 3 Roger Nilsen Tynset 341 Sølv medalje Klassevinnere R Ole Anders Tingstad

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

NTNU O-sak 9/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OI/ÅS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 9/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OI/ÅS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 9/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.09.09 OI/ÅS Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNU 100 skapende år prosjektstatus for jubileum 2010 Jubileumsprosjektet ble

Detaljer

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61 Klasse Plassering Navn Lag Plasssiffer Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin Strand Gjesdal Kåre Jåsund Gjesdal. Liv Karin StrandGjesdal. 0-skudd Navn Skytterlag Gjesdal Stavanger Totalt Stang Navn Skytterlag

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid 3.11. tid 10.11. 20092010.xlsx tid 17.11. tid 24.11. tid 1.12. tid 8.12. tid Christian Groven 10 000 21:25 10 000 21:53 10 000 21:50 10 000 20:42 10 000 21:15 10 000 20:45 Geir I. Markussen 10 000 19:32

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.16,0 (2) Östersund/Ho 07.07 Finn Kronvold 160555 IL Stjernen 14.06,0 (1) Bergen/Kr 12.08 Trond Persson 230555 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Nr Navn på skytter Klubb (*) SUM Premie Klasse A 0 1 Britt Elena Wollan

Nr Navn på skytter Klubb (*) SUM Premie Klasse A 0 1 Britt Elena Wollan Resultatliste Stevne Åpen Stevne Program Feltpistol 1FGMR Stevnedato 19.05.2012 Arrangør Sted Stevnenummer Trondhjems PK Jonsvannet 1216050 Stevneleder/dommere Maks oppnåelig Frode Knutsen, Hans Johansen,

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Grovfelt 30-skudd kl. 1. Grovfelt 30-skudd kl. 2. Grovfelt 30-skudd kl. 3. Valsøyfjord skytterlag. Samlagsstevne felt Leon - Resultatprogram

Grovfelt 30-skudd kl. 1. Grovfelt 30-skudd kl. 2. Grovfelt 30-skudd kl. 3. Valsøyfjord skytterlag. Samlagsstevne felt Leon - Resultatprogram Grovfelt 30-skudd kl. 1 1. Stig Atle Sletvik Aspøy og Straumsnes Grovfelt 30-skudd kl. 2 Hold 1 0/0 Hold 2 0/0 Hold 3 2/0 Hold 4 Hold 5 5/2 0/0 30-skudd 07/02 1. Ulf Hendset Valsøyfjord 4/1 5/2 5/3 4/2

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Christer Bjørnstad 23.mai 21 Laks 12 1 1010 10800 1 1 1 Tommy Svendsen

Detaljer

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Institusjoner Mastergradsoppgaver Merknader Sensorer Høgskolen i Agder, 5

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Sander Hustad Engevik Stord 50 50 50 150 98,- 2. Jardar Aarekol Klepp 49 49 48 146 75,- 3. Oda Innvær Bremnes 48 49 49 146 56,- 4. Sveinung Ådland Karmøy 48 49 46 143 42,-

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Medisin, helse og sosialfag:

Medisin, helse og sosialfag: Medisin, helse og sosialfag: Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, fulltid Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, deltid Avansert klinisk sykepleie somatikk, fulltid Avansert

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Klasse skudd

Klasse skudd Klasse 2 3 4 5 1 Jørn Ole Skiri Rauma (5) 344 2 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes (5) 342 3 Bo Nielsen Kleive (5) 341 4 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra (5) 341 5 Ottar Dalset Rauma (5) 341 6 Lars Kjetil

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet. Wenche Jakobsen. Prorektor for utdanning LMU-forum. Foto: Stig Brøndbo, UiT

LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet. Wenche Jakobsen. Prorektor for utdanning LMU-forum. Foto: Stig Brøndbo, UiT LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning 20.10 2016 LMU-forum Foto: Stig Brøndbo, UiT Det nye universitetet etter fusjonen 2 3 Universitetsdirektør Administrasjon

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15-skudd Klasse 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2010

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15-skudd Klasse 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2010 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Andreas Madsen Karmøy 48 46 43 95 232 0,- Gave 1. Anna Innvær Bremnes 45 47 47 95 234 0,- Gave 1. Bjørn Vorland Bømlo 49 46 47 93 235 0,- Gave 1. Erlend Auestad Etne 43 38

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sindre og Ida. Dato: Onsdag 06. mai 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D151. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Sindre og Ida. Dato: Onsdag 06. mai 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D151. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Onsdag 06. mai 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D151 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 14/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 22.04.15 * Ref-sak 15/15 Saker

Detaljer

Kretsmesterskap felt

Kretsmesterskap felt 27.04.2014 - Kretsmesterskap felt KM Finfelt Åpen 1 Terje Søhoel Askim Pk 9/5 9/0 10/0 12/6 12/0 10/0 8/4 9/3 79/18 2 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9/6 10/0 10/0 12/1 12/0 10/1 7/3 9/2 79/13 3 Bjørnar

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram.

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram. 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Inge Hvitås Sauherad 5 X*X* * 50 *XXX9 49 XX*X* 50 149 99XXX* *X*X 98 247 * * * *X* *XX* 100 347 (16*) 2. Håkon Tveitan Siljan 5 * * *X* 50 X9XXX 49 *XXX* 50 149 X9X*X*X*XX 99 248

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer