KUNNSKAPSHISTORIE I TRONDHEIM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNNSKAPSHISTORIE I TRONDHEIM"

Transkript

1 Kunnskapshistorie i Trondheim en litteraturoversikt versjon 30. november 2010 KUNNSKAPSHISTORIE I TRONDHEIM EN LITTERATUROVERSIKT UTARBEIDET AV OLA NORDAL 1

2 Kunnskapshistorie i Trondheim en litteraturoversikt utarbeidet av Ola Nordal Kontaktinformasjon: Ola Nordal Informasjonsavdelingen NTNU 7014 Trondheim tlf: / Ola Nordal 2010 Forsidebilde: Hans Levold, Avdeling for reguleringsteknikk, Sintef, ca Ukjent fotograf. Institutt for teknisk kybernetikks bildesamling. NTNU Informasjonsavdelingen har i forbindelse med NTNUs jubileum i 2010 samlet inn nærmere bilder fra NTNUs historie. Dette er ett av mange eksempler fra den rikholdige samlingen. 2

3 Innhold 1. PÅGÅENDE PROSJEKTER Jubileumsnettsider 5 2. AVSLUTTEDE PROSJEKTER Trondheim Katedralskole DKNVS Gunnerusbiblioteket Trondhjem Tekniske Læreanstalt Trondheim Tekniske Skole / Trondheim Ingeniørhøgskole / HIST NTNU / Universitetet i Trondheim NTH Norges Lærerhøgskole / Den allmennvitenskaplige høgskolen Studentersamfundet i Trondhjem NTHI/NTNUI Fakultet for arkitektur og billedkunst Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Fakultet for naturvitenskap og teknologi Det humanistiske fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Det medisinske fakultet Tapir akademisk forlag / Tapir uttrykk Teknisk Hovedbibliotek Utstillingskataloger med relevans for NTNUs historie Linjeforeninger SINTEF SINTEF IKT SINTEF Materialer og kjemi EFI NGU Norges tekniske vitenskapsakademi Biografier, selvbiografier med mer over NTNU ere Selvbiografier Festskrift 20 3

4 Innledning Denne oversikten har vokst fram som en sideaktivitet av mitt arbeidet med NTNUs historie siden Den første utgaven av oversikten ble utarbeidet til rapporten Universitetshistoriske samlinger, utarbeidet av Roland Wittje og undertegnede i Da kjente vi til et femtitalls skrifter om forskjellige sider av NTNUs historie. I dag teller denne oversikten ca. 250 titler. Utvalget i oversikten har blitt gjort ut fra følgende kriterier: o Skriftet må gi innsikt i sentrale deler av institusjonens historie o Arbeidet skal fortrinnsvis være publisert (det har blitt gjort enkelte unntak for artikler av spesiell historisk interesse for eksempel Kjetil Fallands artikkel om NTH-ringen) o Enkelte artikler/skrifter som ikke egentlig er historiefortellinger, men allikevel historisk interessante i ettertid som primærkilder (for eksempel Jo Svare (1987): Gløshaugen-prosjektet som gir innsikter i Gløshaugens arkitektur) Jeg har også inkludert enkelte festskrift, der det er inkludert artikler av historisk eller biografisk karakter. Denne typen skrifter beveger seg ofte i et grenseland om de er historiske skrifter siden de ofte primært inneholder forskningsartikler. Derfor har enkelte festskrift blitt utelatt, mens andre har blitt tatt med. Dette utvalget er per i dag fortsatt ganske tilfeldig, og begrenser seg i realiteten til fagmiljø forfatteren kjenner godt. Jeg har vært usikker på om jeg skulle legge biografier under det enkelte institutt eller samle dem separat. Jeg har valgt den siste løsningen, siden mange av personene som omtales har hatt sitt virke i tilknytning til flere fagfelt. For eksempel gir Johannes Moes biografi verdifull historisk informasjon både om Sintef, NTH, bygningsingeniøravdelingen og hans eget institutt marin teknikk. Jeg har valgt å inkludere noen nettsider med nettsider med historisk informasjon om enkelte fagmiljø, selv om de dessverre ofte ikke er helt gjennomarbeidede. Dette har blitt gjort der det ikke finnes annen publisert informasjon om et fagmiljøs historie. Oppdaterte versjoner av dette dokumentet kan lastes ned fra følgende nettadresse: Kommentarer og tillegg mottas med takk. Mangler desember 2010: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, publisert Har ingen informasjon om denne utgivelsen. 4

5 1. Pågående prosjekter Planlagte utgivelser Kjemiavdelingens historie. Ansvarlig: Annette Lykknes. Forfatter: Joakim Z. Gusland Matematisk institutts historie. Forfatter: Magne Brekke Rabben. Arkitektavdelingens historie. Ansvarlig: Helge Solberg. Geografisk institutt. Forfattere: Asbjørn Aase og Michael Jones. Forum for kunnskapshistorie ved NTNU har tidligere hatt en koordinerende funksjon for flere av disse prosjektene. Kontaktperson er Anne Kristine Børresen Jubileumsnettsider DKNVS: NTNU: Studentersamfundet i Trondhjem: 5

6 2. Avsluttede prosjekter Generell litteratur om Trondheim / Trøndelag som også omhandler kunnskapsinstitusjonene: Ida Bull (m.fl. red.): Trøndelags historie. Tre bind. Trondheim: Tapir Jørn Sandnes (m.fl. red): Trondheims historie Seks bind. Oslo: Universitetsforlaget , og da spesielt bind seks: Ola Svein Stugu: Kunnskapsbyen: Trondheim Katedralskole Due, Erichsen & Øverås: Trondheim katedralskoles historie , Trondheim 1952 Rune Solem (red.): Alle skolers mor: Nedslag i Trondheim katedralskoles historie artikler og essay. Trondheim: Katedralskolen, DKNVS Håkon With Andersen, Brita Brenna, Magne Njåstad og Astrid Wale: Æmula Lauri: the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters, Sagamore Beach, Mass.: Science History Publications, 2009 Kristoffer Lund Langlie: "Lærde folk er irritable genus": Omorganiseringen av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Masteroppgave i historie. Trondheim: Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, 2008 Hans Midbøe: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. 2 bind. Trondheim 1960 May-Brith Ohman Nielsen og Steinar Supphellen (red.): Johan Ernst Gunnerus: samtid og vitenskaper. Forskningsserien. Kristiansand: Høgskolen i Agder, 2005 Kristian Ramberghaug: Biskop Gunnerus. Geistlig embetsmann eller vitenskapsmann i bispekjole? Masteroppgave i historie. Trondheim, NTNU, 2006 Olaus Schmidt: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Matrikkel Trondheim Arild Stubhaug: Den lange linjen. Historien om Videnskabsselskabet i Trondheim. Trondheim: Tapir, Arild Stubhaug: Norges første vitenskapsselskap 250 år. Trondheim: Tapir, Monica Aase og Mikael Hård: Det norske Athen Trondheim som kunnskapsby i andre halvpart av 1700-tallet. I Anne Kristine Børresen og Mikael Hård (red.): Kunnskap og kultur. Vitenskapens roller i det norske samfunn, Forum for kunnskapshistorie publikasjon nr 2. Trondheim: Tapir, DKNVS jubileum i 2010 har eget nettsted: 6

7 2.2.1 Gunnerusbiblioteket Harald Nissen og Monica Aase (red.): Til opplysning. Universitetsbiblioteket i Trondheim DKNVS skrifter Trondheim: Tapir, Trondhjem Tekniske Læreanstalt Festskrift ved afslutningen af Trondhjems Tekniske Læreanstalts 25de Læseaar Trondhjem: Aktietrykkeriet, 1895 O. Alstad (red.): Trondhjemsteknikernes Matrikel. Biografiske meddelelser om samtlige faste og hospiterende elever av Trondhjems Tekniske Læreanstalt Med ca ungdomsportrætter. Trondhjem, 1917 (?). Håkon With Andersen: Trondhjem Tekniske Læreanstalt i Trondheim ingeniørhøgskole festskrift til jubileumsfeiringen 31. oktober Trondheim, 1987 Stig Espolin Johnson: En trøndersk Nationalidé : Fra Trondhjem Tekniske Læreanstalt til Norges Tekniske Høyskole en utvikling i tre trinn. Masteroppgave i historie. Trondheim: NTNU, Kjetil Kvist: Arbeidslyst eventyrlyst. Trondhjem Tekniske Læreanstalts elevers utferdstrang. Masteroppgave i historie. Trondheim: NTNU, Aslaug Mølmen: Kvinnelige pionerer. En studie av 21 kvinnelige teknikere ved Trondhjem Tekniske Læreanstalt Masteroppgave i historie. Trondheim, Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, 2008 Svein Henrik Pedersen: Kunnskapsoppbygging i en avansert periferi: Arkitektog bygningsfagene ved Trondhjems tekniske Læreanstalt upublisert artikkel. Astrid Wale: "Elektrisiteten som visjon. Elektroteknikk og teknisk utdanning " i Lars Thus og Harald Rinde (red.): Samarbeidets kraft. Elforsyning og bransjeorganisering , Energi Forlag, Artikkel som omhandler elekroteknikkundervisningen i Norge før NTH, spesielt elektrofaget ved TTL. Disse bøkene inneholder en del historikk rundt utvandrede TTL ere: Kenneth O. Björk: Saga in steel and concrete: Norwegian engineers in America. Northfield, Minn.: Norwegian-American Historical Association, 1947 Per-Olof Grönberg: The Peregrine Profession: International Mobility of Nordic Engineers and Architects, Under utg. Jeg vil også nevne Kåre Fasting: Teknikk og samfunn Oslo: Den polytekniske forening, Her er det riktignok den polytekniske forening som er hovedtema, men kapittelet "Den realistiske tendens" ( ) handler om norsk teknikkutdanning fra 1800-tallet til 1910, og dermed også om historien bak TTL og høyskolesaken. 7

8 2.4. Trondheim Tekniske Skole / Trondheim Ingeniørhøgskole / HIST Trondheim tekniske skole 50-årsberetning Trondheim Trondheim ingeniørhøgskole festskrift til jubileumsfeiringen 31. oktober Trondheim, NTNU / Universitetet i Trondheim Jardar Eggesbø Abrahamsen: Dødsmesse over Universitetet i Trondheim. Tapir pamflett 1. Trondheim: Tapir, Thomas Brandt og Ola Nordal: NTNU og Trondheim i 100 år i Adresseavisen, 14. september Kronikk. Thomas Brandt og Ola Nordal. "NTNU 100 år: Hjernekraftverket." Gemini nr 3/2010. Også publisert som en serie kronikker på forskning.no, sept Thomas Brandt og Ola Nordal: Turbulens og tankekraft. NTNUs historie. Pax forlag, 2010 Bjørn Oscar Unander: Selvstendighet eller full integrasjon? Hvordan Universitetet i Trondheim og NTH ble til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hovedoppgave i statsvitenskap, NTNU Nevner også boken om utsmykningene i Realfagbygget REAL art, Forlaget Geelmuynden Kiese/Utsmykkingsfondet for offentlige bygg, Boken har ingen kreditert redaktør, men inneholder bidrag fra Ina Blom, Olga Schmelding og Sindre Hovdenakk. Inneholder også en CD med musikk fra Arne Nordheims lydinstallasjon. NTNUs jubileum i 2010 har eget nettsted: NTH Knut Alming (m. fl. red.): Holdningskamp og motstandsvilije. NTH under krigen Trondheim: Tapir O. Delphin Amundsen (red.): Vi fra NTH de neste ti kull Oslo: Dreyer, Georg Brochmann: Hvor Norges fremtid bygges: En populær fremstilling av virksomheten ved Norges Tekniske Høiskole. Oslo: N.W. Damm & Sønn, Georg Brochmann (red.): Vi fra NTH de ti første kull Stavanger: Dreyer, Jan Brockmann; Jostein Kirkerud og Bruno Lundstrøm,: Malerne på Gløshaugen - Form og farge ved NTH gjennom 75 år - Artists from the Norwegian Institute of Technology. Trondheim: Norges Tekniske Høgskole, Olaf Devik: NTH 50 år. Oslo: Teknisk Ukeblad, Kjetil Fallan: NTNU-ringens historie. Upublisert manuskript (4 s.). Tore Jørgen Hanisch og Even Lange: Vitenskap for industrien. Universitetsforlaget

9 Mikal Hård (m. fl. red.): Teknologi for samfunnet. NTH i en brytningstid En essaysamling. Trondheim, NTNU, Christer Knudsen: Teknologisk forskning for det Nye Norge? Virksomheten ved Norges Tekniske Høgskole under okkupasjonen Hovedoppgave i Historie, Historisk Institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, høsten Lange, Øyvind (red): Studenterjubilæet i Trondhjæm 1920: En 10-aars historikk. Trondhjem: Adresseavisens bok- og aksidenstrykkeri, Samling av artikler fra Adresseavisen om høyskolens og Studentersamfundets jubileum. Sem Sæland, Andor Hoel og P.A.R. Sollied (red.): Norges Tekniske Undervisningsvesen Kirke- og undervisningsdepartementets jubilæumsskrifter Kristiania, J.M. Stenersens Forlag, 1914 Roland Wittje og Ola Nordal: Universitetshistoriske samlinger ved NTNU. Forum for kunnskapshistorie publikasjon nr 4. Trondheim, Tapir, Roland Wittje: The Foundation of NTH in 1910 in International Context. I Reinhard Siegmund-Schultze og Henrik Kragh Sørensen (red.): Perspectives on Scandinavian Science in the Early Twentieth Century. Oslo: Novus forlag, To bøker med oversikt over NTHs professorer og dosenter bør nevnes: Erling Paasche: Dosenturer Dosenter ved NTH Uferdig ikke publisert. Manuskript, Erling Paasche: Professorater Professorer ved NTH Trondheim: NTH, Erling Paasche har også samlet en oversikt over saker vedr. NTH tatt opp i Stortinget: Erling Paasche: Oversikt over saker tatt opp i Norges Storting vedrørende Norges Tekniske Høgskole, Hovedarkivet NTH, desember Det bør også nevens at det finnes en tiårsberetning for NTH for årene redigert av E. B. Schieldrop, og en femårsberetning for årene NTH utgav årlige beretninger for årene , og I tillegg ble det fra 1972 til 1996 utgitt årsrapporter fra fakulteter og institutter. Et hefte som er interessant i et 1968-perspektiv, men på siden av de andre kategoriene er Kaare Granheim, Jon Martin Hekland, Lars von Krogh, Bjørn Larsen og Arvid Strand:...vi begynte på NTH... Trondheim: Tapir En kritisk innføring i hvordan det er å studere på NTH. Ellison Hawks Ungdommens ingeniørbok (Oslo, Gyldendal, 1925) inneholder et tilleggskapittel forfattet av bokens oversetter Georg Brochmann med tittelen Hvordan man blir ingeniør. Kapittelet er i realiteten en veiledning for ungdom som vil studere ved NTH. 9

10 Det finnes en presentasjonsvideo om NTH fra 1993: Technology for a better society: A presentation of NTH, University of Trondheim, the Norwegian Institute of Technology. Levanger: TMM TV, Om Wieth-Knudsens Mit Videnskabelige Livs Drama: Daværende professor i sosialøkonomi ved NTH, Knud A. Wieth-Knudsen utgav i 1930 selvbiografien/forsvarsskriftet Mit Videnskabelige Livs Drama. I all hovedsak handler denne boken om den forsmedelige behandlingen som Wieth-Knudsen mener å ha mottatt ved Københavns Universitet, hvor man verken ville anerkjenne hans raseteorier eller gi ham et professorat. I Tredie Akt (s 58-73) skjer det imidlertid en vending av dramaet idet Wieth-Knudsen fortelller om anerkjennelsen som har strømmet imot ham fra andre nordiske land, ansettelsen ved NTH i 1921, Richard Birkelands rolle i ansettelsesprosessen, og Heggstads høye tanker om den danske sosialøkonomen. Kuriøst altså, men interessant. Boka ble utgitt på C. A. Reitzel i København. (Epost fra Yngve Sandhei Jacobsen til Ola Nordal, sendt et par uker før Jacobsen tragisk gikk bort i 2008) Norges Lærerhøgskole / Den allmennvitenskaplige høgskolen Arne Bergsgård: "Noregs Lærarhøgskule" i Norsk pedagogisk tidsskrift, 1945, s Anders Kirkhusmo: Akademi og seminar: Norges lærerhøgskole Trondheim: UNIT, Hva studerer jeg? Hva blir jeg? Katalog over kandidater fra AVH: Trondheim: Universitetet i Trondheim, Den allmennvitenskapelige høgskolen, Studieadministrasjonen, Astrid Wale: Universitet og høgskole. Den allmennvitenskaplige høgskolen Trondheim: Strindheim Trykkeris Forlag, Nevner også avisartikkelen Ola Svein Stugu: Kvifor vart det universitet på Dragvoll? i Adresseavisen 26. februar Studentersamfundet i Trondhjem Lange, Øyvind (red): Studenterjubilæet i Trondhjæm 1920: En 10-aars historikk. Trondhjem: Adresseavisens bok- og aksidenstrykkeri, Samling av artikler fra Adresseavisen om høyskolens og Studentersamfundets jubileum. Georg Brochmann: Studentersamfundet i Trondhjem gjennem 25 år: et bidrag til norske studenters historie. Oslo: Nasjonalforlaget Annhild Kjørsvik: Strossa. Trondheim, Fakultet for arkitektur og billedkunst,

11 Jan Thomas Kobberrød: Engasjement og begerklang: Studentersamfundet i Trondhjem Trondheim: Tapir, Harald R. Rønneberg (red.): Frihet og rett: Fredssemesteret i Studentersamfundet i Trondhjem 17. mai til 7. juni Trondheim: F. Bruns Bokhandels Forlag, Harald Ramm Rønneberg: Studenter i den gamle stad: Studentersamfunnet i Trondhjem gjennom femti år: et bidrag til norsk studenterlivs historie. Oslo: Teknisk Ukeblad Magnus Sollid: Tradisjon og teknikerhumør. Et innsyn i oppstarten av Studentersamfundet i Trondhjem Masteroppgave i historie. Trondheim, Institutt for historie og klassiske fag NTNU, 2008 Håkon Solum m.fl. (red.): Akademisk radioklubb 52 år: "En historie med slagside". Trondheim, ARK, Idar Lind og Gunnar Strøm: Vår egen lille verden: Studentersamfundet i Trondhjem Trondheim: Studentersamfundet i Trondhjem, Samfundet har også en nettside for sitt 100-årsjubileum i 2010: NTHI/NTNUI Gaute Heyerdahl: Ekte idrettsglede - ekte kameratskap. Norges teknisknaturvitenskapelige universitets idrettsforening Trondheim: Tapir, Fakultet for arkitektur og billedkunst Kunstakademiet Sture Lian Olsen: Kunstskolen i Trondheim. Trondheim: Kunstakademiet i Trondheim, Arkitekturdanningen ved NTH Marie Cecilie Bakken: Arkitektur og identitet: Gløshaugen campus som uttrykk for NTNUs identitet. Masteroppgave. Trondheim, NTNU Nina Berre: Fysiske idealer i norsk arkitektutdanning Doktor ingeniøravhandling, Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for arkitekturhistorie, Marting Braathen: Alt er arkitektur! Neoavantgarde og institusjonskritikk i Norge Trondheim: Tapir akademisk forlag, Kapittel 2 handler om neoavantgardens nedslag på NTH Jan Chr. Eckhoff og Ingeborg Gaare (red.): Arkitekter NTH 55. Biografier, lærekrefter, hvem er hvem? Hvor ble det av oss? Bygge og bo på kvinners vilkår, hva vil vi huske? Jubileumshefte Oslo, Noach, Kerstin Gjesdahl: Arkitektavdelingen og de hjemlige forhold: tre av de første NTH-professorers hus. I Årbok / Foreningen til norske 11

12 fortidsminnesmerkers bevaring, Noach, Kjerstin Gjesdahl: Det var en gang Norges tekniske høyskoles eldste bygningskompleks på Gløshaugen. Upublisert manuskript, Noach, Kerstin Gjesdahl: Mellom tradisjonalisme og modernisme. Professor Jacob Holmgrens boligprosjekter i Trondheim ca i Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring - Årbok 2001, årgang 155, side Noach, Kjerstin Gjesdahl: Sagt og skrevet: På sporet av det arkitektursyn som ble formidlet av arkitektavdelingens første professorer. I Årbok for Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, 1997, s Noach, Kerstin Gjesdahl: Sverre Pedersen og firemannsboligen. "KULT"- programmet "Menneske og bomiljø", Norsk folkemuseum, Oslo, Noach, Kerstin Gjesdahl: Trondhjems arkitektforening des. 2002: Fagmiljø og byggevirksomhet i Trondheim før 2. verdenskrig i Arkitektnytt, 2002, nr. 20, side 4-6. Svare, Jo (1987) Gløshaugen-prosjektet. Trondheim, NTH, Arkitektavdelingen Arkitektavdelingen vil vinteren 2010/2011 publisere boken Helge Solberg m.fl. red. Arkitektur i 100. AB-fakultetets jubileumsbok. Boken vil blant annet inneholde artikkelen Kerstin Gjesdahl Noach: NTH og arkitekturen Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Asbjørn Hovd: Undervisning og forskning ved Institutt for veg- og jernbanebygging, NTH/NTNU Manuskript til foredrag holdt ved Symposiet 'Vegen i går, i dag og i framtiden', Fåberg, Norsk vegmuseum, oktober 2000 Asbjørn Hovd: Utdanning av veg- og jernbaneingeniører ved NTH i perioden i Årbok for Norsk vegmuseum, 2004 Institutt for geologi og bergteknikk Grethe Authén Blom: Fra Bergseminar til Teknisk Høyskole. Oslo: Aas & Wahls Boktrykkeri, Astrid Wahle og Anne Kristine Børresen (red.): Vitenskap og teknologi for samfunnet? Bergfagene som kunnskapsfelt. Forum for kunnskapshistorie publikasjon nr 3. Trondheim: Tapir 2005 Anne Kristine Børresen: Johan H.L. Vogt: En naturforsker i industriens tjeneste i Volund, Oslo: Norsk teknisk museum. Anne Kristine Børresen: Johan H.L. Vogt: Naturforsker og industribygger i Børresen og Hård (red.): Kunnskap og kultur. Forum for kunnskapshistorie publikasjon nr 2. Trondheim: Tapir, Anne Kristine Børresen og Jan Thomas Kobberrød: Bergingeniørutdanningen i Norge gjennom 250 år. Trondheim: Tapir,

13 Institutt for energi og prosessteknikk Ragnar Hartmann: Vannkraftutvikling. Utgitt i forbindelse med gjenåpningen av Vannkraftlaboratoriet. Trondheim: NTNU, Institutt for marin teknikk Knut Minsaas og Asgeir Sørensen: Eksperimentell hydrodynamikk i Norge belyst ved noen tilfeldige glimt fra europeisk vitenskapshistorie, Trondheim: Marin teknologi - Senter for fremragende forskning, Torgeir Moan, Johannes Moe, Gjert Wilhelmsen og Stig Kvaal (red.): Et hav av muligheter: Skipslinjen ved Norges Tekniske Høgskole og Fakultet for marin teknikk ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim: Institutt for marin teknikk, NTNU/Tapir Akademisk Forlag, Sverre M. Nyrønning: Det er tanken som teller: Episoder fra Skipsmodelltankens historie. Trondheim: Den norske skipsmodelltanken, MARINTEK, Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk Åge Magnor Grønhaug: Etableringen av et petroleumsteknisk kunnskapsmiljø ved NTH, Masteroppgave i historie. Trondheim: Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, 2006 Den tidligere maskinavdelingen Erik Nordhagen (red.): Vi fra NTH: Maskin Egentrykket stensilsamling Samlebåndet: Organ for Maskingutta NTH års jubileumsutgave, oktober Oslo, Samlebåndet "Maskingutta" fra NTH Jubileumsutgave 40 år Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Anne Kristine Børresen, Fra tegneøving til regneøving: Om undervisning og forskning innen elektronikk Hovedoppgave i historie. STS-rapport 12. Trondheim: Universitetet i Trondheim, Ragnhild Green Helgås: Kraft og kommunikasjon: Elektroteknisk avdeling ved NTH/NTNU Trondheim: Tapir, Olav Stigen: Mimringer, manet frem mellom magasinerte, modnede, muntre, og mistrøstige minner: I det vesentlige av og om elektrostudentkull 19(38)/ (50) ved Norges tekniske høgskole, Trondheim. Tønsberg, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Tove Håpnes: På sporet av en profesjon? Om framveksten av høyere EDButdannelse i Norge. Hovedoppgave i historie. STS-rapport nr 10. Trondheim: Senter for Teknologi og Samfunn, UNIT,

14 Ola Nordal: "Tool or Science? The History of Computing at the Norwegian University of Science and Technology." Impagliazzo (et.al. eds): History of Nordic Computing 2: Second IFIP WG 9.7 Conference, HiNC2, Turku, Finland, August 2007, Revised Selected Papers. Springer 2009, pp Ola Nordal: Verktøy og vitenskap. Datahistorien ved NTNU. Tapir, Arne Sølvberg (m.fl.): Research and curricula development at Norwegian Universities i Janis Bubenko jr (m.fl. red): History of Nordic Computing. Springer/IFIP Institutt for matematikk A brief history. Utarbeidet Besøkt 9. april Institutt for teknisk kybernetikk Signy Overby: Fra forskning til industri: Utviklingen av skipsautomatiseringsbedriften Norcontrol. Hovedoppgave i historie. Oslo: Universitetet i Oslo, Per Østby: Tilfellet COMTEC. Hovedoppgave i historie. STS-rapport nr 8, Trondheim: UNIT, Stig Kvaal, Drømmen om det moderne Norge: Automasjon som visjon og virkelighet i etterkrigstiden. STS-rapport 13. Hovedoppgave i historie. Trondheim: UNIT, Kvaal, Stig: "Hooked on a New Technology: The Automation Pioneers in Post- War Norway" i Modeling, Identification and Control, vol. 30(3), 2009, s Asphjell, Arne og Børresen, Anne Kristine (red.): Institutt for teknisk kybernetikk - 50 år. Trondheim: NTNU, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, gruppe for Akustikk Nordal, Ola: Akustisk Laboratorium ved NTH/SINTEF: Om utbyggingen av anvendt akustisk forskning i Norge, Masteroppgave i historie. Trondheim: Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, 2005 Sct. Omega Broderskab Sct. Omega Broderskab: Sct. Omega broderskab 70 år: Trondheim, Broderskabet, Sct. Omega Broderskab: Jubileumskrønike 75 år. Trondheim, Broderskabet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Claus Bech og Eivind Røskaft: Ten year report : Department of zoology, University of Trondheim. Trondheim: Zoologisk institutt, UNIT,

15 Tor Bollingmo (red.): Å forstå livet. Institutt for biologi NTNU - 50 år. De biologiske fagenes historie i Trondheim og ved NTNU. Trondheim: NTNU, 2009 Institutt for fysikk Kjell Budal og Jostein Falnes: Bølgjeenergiforskinga ved NTH. Historisk oversyn Trondheim: Universitetet i Trondheim, Noregs tekniske høgskole, Institutt for eksperimentalfysikk, Per Chr. Hemmer og Ivar Svare: Linjen for Teknisk fysikk ved NTH og dens videreføring 75 år Trondheim: Fysisk institutt, P. C. Hemmer, Ivar Svare (m.fl.): Fysikk i Trondheim gjennom 100 år: Trondheim: Institutt for fysikk, NTNU, Ivar Svare og Roland Wittje: Fysikk i Trondheim Trondheim: Institutt for fysikk, Roland Wittje: Acoustics, atom smashing and amateur radio - physics and instrumentation at the Norwegian Institute of Technology in the interwar period. Dr. philos avhandling. Trondheim: NTNU - Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTH's studieretning for biofysikk og medisinsk teknologi 25 år: jubileumsseminar: mai 1995, Auditorium KS1, NTH. NTVA-rapport Trondheim: NTVA, Inneholder Tor Brustad: Biofysikk 25 år jubileumstilbakeblikk, s Kjemisk institutt Annette Lykknes, Lise Kvittingen og Elisabeth Egholm Jacobsen: Founding of a chemistry laboratory at Norway s Institute of Technology: Laboratory practices I Isabel Malaquis (m.fl. red.): Chemsitry, Technology and Society Proceedings from the 5 th International Conference on the History of Chemistry. Aveiro: SPQ, Signe Kjelstrup Ratkje og Bjørn Hafskjold (red.): A Collection of Papers Dedicated to Professor Tormod Førland on His 60 th Birthday. Institutt for fysikalsk kjemi og Institutt for uorganisk kjemi, NTH, Trondheim, Institutt for kjemiteknikk Terjesen, Sven G.: Institutt for kjemiteknikk 50 år: Trondheim: Institutt for kjemisk prosessteknologi, Institutt for industriell kjemi Blekkan Roel, Lisbeth: Institutt for industriell kjemi 50 år: Trondheim: Institutt for industriell kjemi, Institutt for marin biokjemi/norsk Institutt for tang- og tareforskning Norsk institutt for tang & tareforskning & Institutt for marin biokjemi: Jubileumsskrift Trondheim,

16 2.5.9 Det humanistiske fakultet Nina Tveter og Tone Kvenild (red.): Noen deler viten: deler fra kunsten, biter i kulturen, stykker av samfunnet. Trondheim: NTNU, 1997 Institutt for arkeologi og religionsvitenskap Reidar Nydal, Sverre Westin, Ulf Hafsten og Steinar Gulliksen (red.): Fortiden i søkelyset. Datering med 14 C metoden gjennom 25 år. Trondheim: Laboratoriet for radiologisk datering, Dagfinn Rian: Kristendomsfag og religionsforskning : Religionvitenskapelig institutt ved NTNU 40 år. Trondheim: Institutt for arkeologi og religionsvitenskap, NTNU, Institutt for historie og klassiske fag Anders Kirkhusmo: Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU: Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2008 Institutt for musikk / Musikkonservatoriet Harry Rishaug, Harry og Kåre Opdal (red.): Musikk for alle: Artikkelsamling i forbindelse med Trondheim kommunale musikkskole og Trøndelag musikkonservatoriums 20-års-jubileum. Trondheim, 1993 Odd J. Overøye, Randi M. Selvik og Tor Anders Stendal (red.): Konkylie: Musikkonservatoriet i Trondheim 25 år Trondheim. NTNU, HFfakultetet, Musikkonservatoriet i Trondheim, 1999 Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap - Asmund Lien: Upublisert manus til Institutt for nordistikk og litteraturvitenskaps historie (ca 2009) Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for sosiologi og statsvitenskap Institutt for sosiologi og statsvitenskap: Dragvoll: Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Universitetet i Trondheim, På NTNUs Alumni-side (http://ntnu.no/alumni) har Tore Lindbekk publisert en artikkel om historien til Sosiologisk institutt: Én historie om instituttet (https://alumni.ntnu.no/pages/groups/alumni/sosiologi_og_statsvitenskap/doc39527.xml) Pedagaogisk instiutt Nils Søvik: Pedagogisk institutt NTNU Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2008 Psykologisk institutt 16

17 Ivar Arnljot Bjørgen: Glimt fra Psykologisk institutts historie i Psykologisk Tidsskrift, NTNU, Serie med artikler som går over flere numre. Steinar Ilstad har på sin hjemmeside publisert to artikler om institutt ved SVT: - Historien om Institutt for Psykologi og Sosialforskning (http://www.iot.ntnu.no/users/steinail/historien.htm) - Historien om Institutt for Organisasjon og Arbeidslivsfag (http://www.iot.ntnu.no/users/steinail/historien2.htm) Det medisinske fakultet Svein Carstens, Rolf Grankvist og Jon Lamvik: St. Olavs hospital. Sykehuset på Øya gjennom 100 år. Billedredaktør: Monica Aase. Trondheim: Tapir, Inneholder en del stoff om sykehuset som universitetsklinikk. Anne Kristine Børresen (red.): Medisinens kropp. Medisinsk praksis og medikalisering i et historisk lys. Forum for kunnskapshistorie publikasjon 6. Trondheim: Tapir, Jon Lamvik m.fl. (red.): Det medisinske fakultet. Forskning og utdanning gjennom 30 år. Tapir Akademisk Forlag, Tapir akademisk forlag / Tapir uttrykk Hilde Gunn Slottemo: Mellom velferd og lønnsomhet. Tapir Tapir Teknisk Hovedbibliotek Randi Gjersvik m.fl. (red.): NTUB 75 år: Norges Tekniske Universitetsbibliotek Trondheim: NTUB Utstillingskataloger med relevans for NTNUs historie Bodil Børseth, Jon-Arild Johansen og Roland Wittje (red.): Etterklang. Vitenskap, musikk og massemedia i elektroakustikkens tidsalder. Trondheim: Kunnskapsparken Faros, Bodil Børseth og Yngve Sandhei Jacobsen (red.): Signaler. Trondheim: Kunnskapsparken Faros, Jon-Arild Johansen (red.) og Bruno Lundstrøm (ill.): TECHNE: teknologi og det moderne Norge Trondheim: Kunnskapsparken Faros, Kathrine Skretting, Håkon With Andersen (et.al. red.), Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst v/bruno Lindstrøm (ansvarlig for utstillingen): Tektik: teknologi og vitenskap som estetikk. Trondheim: NTNU,

18 Linjeforeningene A/F Smørekoppen 60 år. Trondheim: NTH, 1992 Jardar I. Mellesdal og Geir N. Tidemann (red.): Høiskolens Chemikerforening Trondheim, Høiskolens Chemikerforening, 2005 Volvox 25 år Jubileumsbok. Trondheim: Volvox, SINTEF Eli Reisæter: NTHs forhold til teknisk-industriell forskning om bakgrunnen for opprettelsen av SINTEF. Hovedoppgave i historie. STS-rapport 17. Trondheim: UNIT, Jon Gulowsen: Bro mellom vitenskap og teknologi. SINTEF Trondheim: Tapir, Boken inneholder også artikkelen Stig Kvaal Etableringen av SI og SINTEF SINTEF har siden oppstarten i 1950 utgitt årsrapporter med beretninger fra virksomheten SINTEF IKT Arne Asphjell: RUNIT 25 år Trondheim: RUNIT, Unn Kristin Daling og Øyvind Thomassen: Digital brytningstid Uninett 10 år. Trondheim: Uninett, Fredrik Sellevold: Fra håndkraft til datakraft: BIBSYSprosjektet ved Universitetet i Trondheim Masteroppgave, Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Trondheim: NTNU, Unn Kristin Daling og Øyvind Thomassen: Internett.no/historie. STS-rapport nr 74. NTNU, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Aasmund Gjeitnes: ELAB : noen refleksjoner ved et 25-årsjubileum. Trondheim: ELAB, SINTEF Materialer og kjemi Roger I. Hagen og Dagfinn Fremstad: Teknisk kjemi : Et tilbakeblikk. Trondheim: SINTEF, Teknisk kjemi, EFI (I dag: SINTEF Energiforskning) Halvar Anholdt: Et institutt for bransjen. Elektrisitetsforsyningen forskningsinstitutt fra 1952 til Masteroppgave i historie, NTNU, EFI-nytt, 3/1991. Spesialnummer om EFIs historie i forbindelse med EFIs 40 åris jubileum. Olav S. Johansen: EFIs historie Upublisert manuskript, SINTEFarkivet. 18

19 SINTEF Energiforskning 50 år. Xergi 3/ Spesialnummer i forbindelse med EFIs 50 års jubileum NGU Norges Geologiske Undersøkelse flyttet til Trondheim i Anne Kristine Børresen og Astrid Wale: Kartleggerne. Norges geologiske undersøkelse , Tapir Akademisk Forlag, Trondheim Norges tekniske vitenskapsakademi Teknologi og samfunn. Norges Tekniske Vitenskapsakademi Trondheim: NTVA/Tapir, Nevner også her Eiliv Sødahl og Torbjørn Brataas: Numerisk styring i norsk forskning og verkstedsindustri: visjon - innovasjon - industrialisering. NTVA-rapport Trondheim: NTVA, Inneholder en del historikk tilknyttet Institutt/Avdeling for reguleringsteknikk, samt Institutt for maskinteknisk fabrikkdrift og verktøymaskiner Biografier, festskrift med mer over NTNU ere Biografier og memoarer Ole Peder Arvesen: Men bare om løst og fast. Erindringer. Trondheim: Tapir, 1976 Morten Breivik og Gunnar Sand: Jens Glad Balchen: A Norwegian Pioneer in Engineering Cybernetics i Modeling, Identification and Control, Vol. 30, No. 3, 2009, pp Olaf Devik: Blandt fiskere, forskere og andre folk. Oslo: Aschehoug, 1971 Helmer Dahl og Arnljot Strømme Svendsen: Vebjørn Tandberg. Triumf og tragedie. Bergen: Fagbokforlaget, 1995 Per Fuglum: Minner og refleksjoner. Trondheim, 2007 Normann Kirkeeide og Tormod Valaker: Vitenskap og lidenskap. Historien om Helmer Dahl og det nye teknologiske Norge. Bergen, Eide, 2000 Rolf Lenschow: Bakteppe for et faglig intervju over et livsløp sett utfra et utdannings-, universitets- og yrkesperspektiv. Notat. UBIT TEK 24, Rolf Lenschow. Jonhannes Moe: På tidens skanser. Trondheim: Tapir,

20 Ketil Motzfeldt, Synnøve Liaaen Jensen og Thorleif Anthonsen (red.): Proffen" Nils Andreas Sørensen. En minnebok i anledning 100-års dagen for hans fødsel. Trondheim: Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU, Per Ragnes: John Ugelstad. The Man Behind the Beads. Oslo: Universitetsforlaget, 1997 Per Øveland: Offentlige taler gjennom 50 år, Utgiver: Per Øverland. Trondheim, En del taler rundt opprettelsen av NTNU Det finnes to fyldige artikler om Haakon Sørbyes opplevelser som Nacht und Nebelfange i konsentrasjonsleiren Natzweiler i Tyskland under krigen. Karine Næss Frafjord: Haakon Sørbye (intervju): Håkon Sørbye: Les hele Haakon Sørbyes historie : Tidligere SINTEF-direktør Karl Stenstadvold har utarbeidet et selvbiografisk manuskript i to deler: Familieliv i årene. Trekk fra et småbymiljø (1978) og En rolig seilas Minner fra mitt voksne liv (1988). Begge finnes i SINTEFs arkiv Festskrift Håkon With Andersen (red.): Clios tro tjener: Festskrift til Per Fuglum. Skriftserie fra Historisk institutt. Trondheim, NTNU, 1994 Kolbein Bell (red.): From Finite Elements to the Troll Platform. Ivar Holand 70th Anniversary. Trondheim: Deptartment of Structural Engineering, NTH, 1994 John Krogstie, Andreas Lothe Opdahl og Sjaak Brinkkemper (red.): Conceptual modelling in information systems engineering. Festskrift til Arne Sølvberg. Berlin/New York, Springer, 2007 Jubileumssymposium: professor Synnøve Liaaen Jensen 60 år. Trondheim: Norges tekniske høgskole, Torgeir Moan: Teknologi for et bedre samfunn: Festskrift til Johannes Moe i anledning hans 70-årsdag. Trondheim, Tapir, 1996 Terkel Rosenqvist, Johan Kr Tuset og Sverre E. Olsen: Terkel Rosenqvist Symposium. Proceedings of the international symposium arranged in honour of Terkel Rosenqvist. Trondheim: Norges tekniske høgskole, Division of Metallurgy, Nils-Andreas Sørensen: Sørenseniader. Festskrift til professor dr. techn. Nils Andreas Sørensens 67-årsdag Hovedsakelig skrevet av ham selv. Trondheim, 1976 Vegprofessor ved en milepel - Festskrift til Rasmus S. Nordal i anledning hans 70- årsdag. Trondheim: NTNU - Institutt for veg- og jernbanebygging og Tapir Trykkeri,

TEKNOLOGIHISTORIEPROSJEKTET ved Universitetsbiblioteket i Trondheim - sluttrapport Monica Aase

TEKNOLOGIHISTORIEPROSJEKTET ved Universitetsbiblioteket i Trondheim - sluttrapport Monica Aase innblikk - Nummer 6 En bibliotekfaglig rapportserie fra Universitetsbiblioteket i Trondheim ISSN 1502-3990 Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Ingar Lomheim N U M M E R 6 Denne rapporten kan kopieres

Detaljer

Arbeidslyst eventyrlyst Trondhjems Tekniske Læreanstalts-elevers utferdstrang i 1890-årene. av Kjetil Kvist

Arbeidslyst eventyrlyst Trondhjems Tekniske Læreanstalts-elevers utferdstrang i 1890-årene. av Kjetil Kvist Arbeidslyst eventyrlyst Trondhjems Tekniske Læreanstalts-elevers utferdstrang i 1890-årene av Kjetil Kvist Masteroppgave i historie Institutt for historie og klassiske fag NTNU Trondheim 2005 1 2 Forord:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

N O R S K S E L S K A P F O R 1700-TALLSSTUD I E R

N O R S K S E L S K A P F O R 1700-TALLSSTUD I E R N O R S K S E L S K A P F O R 1700-TALLSSTUD I E R BULLETIN VOL. 8/9 MARS 2007 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER S. 2 ÅRETS BULLETIN S. 2 INVITASJON TIL 5. NASJONALE 1700-TALLSKONFERANSE

Detaljer

Rektorat i pardans. Realfag med jordbær og sjokolade. Skjulte skatter på Hemnskjel

Rektorat i pardans. Realfag med jordbær og sjokolade. Skjulte skatter på Hemnskjel Umedaljert Studentsamskipnaden i Trondheim måtte se langt etter medaljer under årets kokkekonkurranse. Side 13 Kallet Solveig Kvamme har vært både misjonær og prest, men mangler studiekompetanse. Nå kaller

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten Agder Vitenskapsakademi Årbok 2013 redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten 2014 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med Agder Vitenskapsakademi.

Detaljer

«Vidunderlige nye verden»

«Vidunderlige nye verden» Janne Merete Balsvik «Vidunderlige nye verden» Bibliotekets utfordringer i en digital samtid Masteroppgave i Studier av Kunnskap, Teknologi og Samfunn (STS) Veiledere: Stig Kvaal og Per Østby Senter for

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014 Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 NTVAs STYRE OG ADMINISTRASJON Styret 2013-2014 President Visepresident Registerfører Styremedlem

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna.

1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 2. Abrahamsen F, Gangdal J. Politi : på liv og død. Oslo,

Detaljer

Miljøskapende Sissel Kjøl Berg har oppskrift på både kremkake og godt arbeidsmiljø. Så fikk hun da også NTNUs arbeidsmiljøpris for år 2000.

Miljøskapende Sissel Kjøl Berg har oppskrift på både kremkake og godt arbeidsmiljø. Så fikk hun da også NTNUs arbeidsmiljøpris for år 2000. Militær Børge Rogstad avtjener verneplikten ved NTNU hittil uten refs og kakebu. Side 11 Miljøskapende Sissel Kjøl Berg har oppskrift på både kremkake og godt arbeidsmiljø. Så fikk hun da også NTNUs arbeidsmiljøpris

Detaljer

Norsk Akustisk Selskap 50 år

Norsk Akustisk Selskap 50 år Norsk Akustisk Selskap 50 år Festskrift, april 2005 Norsk Akustisk Selskap, Truls Gjestland Spredte glimt fra en mangslungen fortid - slik jeg fortsatt husker dem Tor Erik Vigran Noen trekk fra historien

Detaljer

INFOMAT. Utgitt av Norsk Matematisk Forening. Januar 2004. Nytt fra instituttene. Matematisk institutt, Universitetet i Bergen

INFOMAT. Utgitt av Norsk Matematisk Forening. Januar 2004. Nytt fra instituttene. Matematisk institutt, Universitetet i Bergen INFOMAT Godt nytt år til alle INFOMATs lesere. Etter en lang høst i kvalitetsreformens tegn er vi i gang med et friskt vårsemester. Ski og matematikk 2004 er akkurat tilbakelagt med godt resultat. I følge

Detaljer

BULLETIN N ORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER

BULLETIN N ORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER N ORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER BULLETIN VOL. 11 OKTOBER 2009 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER S. 2 ÅRETS BULLETIN S. 2 1700-TALLSKONFERANSE I TRONDHEIM S. 3 FORELØPIG PROGRAM

Detaljer

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng Redigert og kommentert av Harald A. Nissen Utgitt av Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner

Detaljer

norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter

norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter Historiestudentenes tidsskrift, UiO nr 4-2008 5. årgang kr 50,- norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter Hilde Ibsen: Hvor tok miljøhistorien veien? Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen: Miljøhistorie:

Detaljer

TALLSSTUDIER. Bulletin

TALLSSTUDIER. Bulletin NORSK SELSKAP FOR 1700- TALLSSTUDIER Bulletin VOL. 14 JANUAR 2013 Innhold Årets bulletin Fra styret Nordisk 1700-tallskonferanse i Oslo, august 2013 1700-tallskonferanse i Tromsø, 27.-30. oktober 2011

Detaljer

Historisk Et bestemt hus i Trondheim rommer dystre minner fra vår nære fortid.men også minner fra en muntrere historie. Side 8

Historisk Et bestemt hus i Trondheim rommer dystre minner fra vår nære fortid.men også minner fra en muntrere historie. Side 8 Djevelsk Er Satan, Saddam Hussein og muslimske terrorister tre sider av samme sak? Retorikken mot dem kan tyde på det. Side7 Historisk Et bestemt hus i Trondheim rommer dystre minner fra vår nære fortid.men

Detaljer

Kunnskap forandrer alt

Kunnskap forandrer alt Kunnskap forandrer alt høydepunkter fra ÅRSRAPPORT for Universitetet i Oslo 2014 Forsiden: Vinnerforslaget til nytt Livsvitenskapsbygg ved UiO, kalt VEV. UiO huser i dag over 1000 forskere og vitenskapelig

Detaljer

Varme visjoner og frosne fremskritt. Om fryseteknologi i Norge, ca. 1920-1965

Varme visjoner og frosne fremskritt. Om fryseteknologi i Norge, ca. 1920-1965 Terje Finstad Varme visjoner og frosne fremskritt. Om fryseteknologi i Norge, ca. 1920-1965 Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, september 2011 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

lysliv &liv 2 mars Nybakt rektor www.mf.no portretteres på side 2-3 70. årgang

lysliv &liv 2 mars Nybakt rektor www.mf.no portretteres på side 2-3 70. årgang lysliv Informasjonblad for Menighetsfakultetet nr &liv 2 mars 2004 70. årgang : ÅNDELIG VEILEDNING FRIVILLIG TILBUD TIL STUDENTENE side 8-9 : SUBCHURCHEREN ASLE EIKREM side 20 MFs styre har kalt professor

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 11 96. ÅRGANG 07. SEPTEMBER - 21. SEPTEMBER 2010 26 NTNU 100 ÅR 48: ARKITEKTSTUDENTER FORTVILER 14: BOIKOTTER JUBILEET

STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 11 96. ÅRGANG 07. SEPTEMBER - 21. SEPTEMBER 2010 26 NTNU 100 ÅR 48: ARKITEKTSTUDENTER FORTVILER 14: BOIKOTTER JUBILEET STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 11 96. ÅRGANG 07. SEPTEMBER - 21. SEPTEMBER 2010 26 NTNU 100 ÅR 14: BOIKOTTER JUBILEET 48: ARKITEKTSTUDENTER FORTVILER 2 innhold 6 20 Meninger Unngå dobbeltarbeidet Nyhet 32

Detaljer

Studenter i samfunnet HISTORIE- STUDENTENES TIDSSKRIFT UIO NR 3/2013 10. ÅRGANG KR. 100, PÅ TEMA

Studenter i samfunnet HISTORIE- STUDENTENES TIDSSKRIFT UIO NR 3/2013 10. ÅRGANG KR. 100, PÅ TEMA FORTID 2/2013 BARE FYLL OG SPETAKKEL? Studenterliv på 1800-tallet IDEKAMPER OG MENINGSTYRANNI i Det Norske Studentersamfund SKANDINAVISME OG SOLIDARITET etter studentdeportasjonen 1943 PÅ TEMA 4 HILDE

Detaljer

Hva handler journalistikkforskningen om?

Hva handler journalistikkforskningen om? Hva handler journalistikkforskningen om? en bibliografisk studie av journalistikkforskningen i Skandinavia Paper at The 20th NordMedia Conference 2011, 11.-13. August in Akureyri, Iceland. Lisbeth Morlandstø

Detaljer

Liv Langfeldt. Evaluering av NTNUs program for tverrfaglig forskning. NIFU skriftserie nr. 21/2002

Liv Langfeldt. Evaluering av NTNUs program for tverrfaglig forskning. NIFU skriftserie nr. 21/2002 Liv Langfeldt Evaluering av NTNUs program for tverrfaglig forskning NIFU skriftserie nr. 21/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31 0352 Oslo ISSN 0808-4572 2

Detaljer

NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING

NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING RAPPORT JANUAR 2014 ISBN 978-82-7551-098-1 NTNU - RAPPORT VISJON 2060 1 Forord Mandatet for visjonsprosjektet har vært å utarbeide visjoner for campusutvikling i

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

Niels Bohr på Amfiscenen - Fusjon av vitenskap og drama 1/2000

Niels Bohr på Amfiscenen - Fusjon av vitenskap og drama 1/2000 Niels Bohr på Amfiscenen - Fusjon av vitenskap og drama 1/2000 Innspill Feilslått regi På initiativ fra Universitetet i Tromsø ble det gjennomført en såkalt institusjonsevaluering ved universitetet i 1999.

Detaljer

Nr. 9 2012. Staff Memo. Da Norge forlot gullet. Norges Bank og kurspolitikken 1931 1933. Tine Petersen

Nr. 9 2012. Staff Memo. Da Norge forlot gullet. Norges Bank og kurspolitikken 1931 1933. Tine Petersen Nr. 9 2012 Staff Memo Da Norge forlot gullet Norges Bank og kurspolitikken 1931 1933 Tine Petersen Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank,

Detaljer