Sundström Safety AB. Å beskytte mennesker mot forurenset luft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sundström Safety AB. Å beskytte mennesker mot forurenset luft"

Transkript

1 Åndedrettsvern

2 Sundström Safety AB Å beskytte mennesker mot forurenset luft Sundström Safety AB ble grunnlagt i 1926 av gruveingeniør Ivan Sundström som tidlig så behovet for å beskytte gruvearbeidernes øyne og lunger. Bedriften og produktene ble videreutviklet av sønnen Per, som også studerte ved Tekniska skolan (nå Konstfack). På kunststudiet lærte han blant annet om menneskets anatomi. Kunnskapen om ansiktsformer la grunnlaget for vernemaskens utforming og egenskaper. En god beskyttelse for ansiktet må være enkel og behagelig i bruk. I 1962 kunne Per Sundström også presentere den første moderne vernemasken i gummi med anatomisk utforming. I 1989 ble den første silikonmasken lansert. Målet vårt er å beskytte mennesker mot forurenset luft. Det var den omtanken som fikk farfaren vår til å starte produksjon av vernemasker for 80 år siden. Det oppdraget har vi tatt med oss videre inn i dette århundret. Derfor nøyer vi oss ikke med å bare oppfylle myndighetenes krav. Vi forsøker å lage så gode og effektive produkter som mulig med dagens teknologi. De siste 35 årene har Sundströms Safety satset stort på produktutvikling. Målet har vært å skape et utbredt og fleksibelt produktutvalg. Nå kan vi presentere komplette systemer av masker, filtre og tilbehør for alle bruksområder i markedet. Selv om vi er svært fornøyde med våre nåværende produkter, betyr ikke det at produktutviklingen opphører. Vi streber alltid etter å kunne tilby best mulig beskyttelse. Da farfaren vår grunnla bedriften kunne han umulig forestille seg dagens eksportrettede bedrift, men han håpet nok at bedriften skulle leve videre og forbli innen familien. Slik har det blitt, og slik vil vi ha det videre også. Per Sundström gikk bort i desember 2004, men den tredje generasjonen fortsetter å drive bedriften i samme ånd tallet 1980-tallet 2

3 Åndedrettsvern I dagens moderne verden forekommer det mange farlige stoffer i form av gasser og partikler. I arbeid og fritid kan vi alle komme til å utsette kroppen for store påkjenninger. Åndedrettsvern kan deles inn i to hovedgrupper Filterbeskyttelse Luften går gjennom et filter som renser luften (Kan bare brukes ved normalt oksygeninnhold i luften.) Pusteapparater Trykkluftmating Bærbare pusteapparater (luft tilført i tuber) Hvor god er beskyttelsen? Beskyttelsesfaktoren er et mål på åndedrettsvernets effektivitet. Hvis for eksempel innholdet av et stoff innenfor masken er 1/20 av innholdet i luften i omgivelsene, sier vi at åndedrettsvernet gir en beskyttelsesfaktor på 20. Et eksempel: 1000 partikler/cm 3 (utenfor åndedrettstvernet) 50 partikler/cm 3 (innenfor åndedrettstvernet) = Beskyttelsesfaktor 20 Tildelt beskyttelsesfaktor - hva er det? Tildelt beskyttelsesfaktor bygger på målinger som er foretatt i faktiske arbeidsmiljøer på personer i arbeid. Denne faktoren er derfor lavere enn den tidligere nominelle beskyttelsesfaktoren som bygde på laboratorietester. Alle produkter innenfor en produktgruppe, for eksempel halvmasker, helmasker og hetter, får da samme tildelte beskyttelsesfaktor. Tildelt beskyttelsesfaktor skal blant annet benyttes ved beregninger og valg av riktig type åndedrettsvern i forurensede omgivelser. For eksempel halvmaske med filter - Tildelt beskyttelsesfaktor = Beskyttelsesfaktor 20, dvs. redu serer innholdet av forurensning 20 ganger, noe som igjen vil si at masken kan brukes ved konsen trasjoner på maks. 20 ganger administrativ norm, men ikke ved konsentrasjoner som er umiddel bart farlige for liv og helse (IDHL). Opplæring i bruk, tilpasning og vedlikehold er en forutsetning for at utstyret skal fungere. Arbeidsbelastning er en viktig faktor ved valg av riktig åndedrettsvern, og Sundström Safety AB anbefaler derfor åndedrettsvern i 3 trinn: Trinn 1. Lav arbeidsbelastning - undertrykksmasker Trinn 2. Høyere arbeidsbelastning - vifteassistert filtervern Trinn 3. Dårlige varslingsegenskaper åndedrettsvern med trykkluftmating 3

4 Halv- och helmasker Det finnes halvmasker for tyngre arbeid under deler av arbeidsdagen eller for hele arbeidsdagen. Sundströms halvmasker har en utførelse som er kjent for sin utmerkede passform, store beskyttelseseffekt og svært gode pustekomfort Helmasker er som regel å anbefale ved høye konsentrasjoner av luftforurensning. Sundströms helmaske gir en svært god beskyttelse i alle situasjoner der fil terbeskyttelse brukes. Alle masker i Sundströms program benytter seg av det samme filtersortimentet, og på denne måten kan man kombinere den mest effektive og rimeligste løs ningen for hver arbeidssituasjon. Filtrerende åndedrettsvern må ikke brukes i miljøer som er direkte farlig for liv og helse. Halvmaske SR 100 fremstilles i silikon og finnes i to størrelser, S/M og M/L. Masken er utstyrt med to utåndingsventiler, noe som gir svært lav pustemotstand. Ventillokkene med avskjermere gir effektiv beskyttelse av utåndingsmembranen mot støv og lakkstøv. Masken festes med lett justerbare elastiske bånd som er utformet som en v-slynge og har en stor, skålformet isseplate, noe som bidrar til bekvem og sikker tilpasning. Trykkluftinnsats SR 307 kan tilkobles. Forfilterholder og testrundel for tilpasningstest følger med. Testet i henhold til EN 140:1998. Halvmaske SR 90-3 fremstilles i TPE, termoplastisk elastomer, og finnes i to størrelser, S/M og M/L. Masken er utstyrt med to utåndingsventiler, noe som gir svært lav pustemotstand. Ventillokkene med avskjermere gir effektiv beskyttelse av utåndingsmembranen mot støv og lakkstøv. Masken festes med lett justerbare elastiske bånd som er utformet som en v-slynge og har en stor, skålformet isseplate, noe som bidrar til bekvem og sikker tilpasning. Trykkluftinnsats SR 307 kan tilkobles. Forfilterholder og testrundel for tilpasningstest følger med. Testet i henhold til EN 140:1998. Helmaske SR 200 er beregnet for bruk når man trenger maksimal sikkerhet og god pustekomfort. SR 200 benytter det samme enkle filtersystemet og den samme trykkluftinnsatsen SR 307som våre halvmasker. Materiale og fargepigment i maskestammen er FDA- og BGA-godkjent for nærings midler, noe som reduserer risikoen for kontaktallergier. Alle utsatte plastdeler er fremstilt i polyamid. Den har to utån dingsventiler for minimal pustemotstand, maskestamme i silikon og elastiske bånd som raskt lar seg tilpasse. En del av innåndingsluften styres via siktskiven for å holde denne duggfri. Videre har masken svært lav vekt. Testet i henhold til EN 136:

5 Tilbehør hel- og halvmasker Korttidshette SR 64 er tilpasset Sundströms halvmasker. Beskytter hode og hår mot støv ved sliping og sprut, f. eks. ved høytrykksvask eller malingarbeid. Fremstilles i Tyvek -materiale og er utstyrt med en sikt skive av PVC. Beskyttelseshette SR 345 er beregnet på bruk sammen med Sundströms halvmasker med filter, alternativt trykkluftinnsats SR 307 eller sammen med SR 90 Airline. Fremstilt i kjemikaliebestandig, bestrøken vev, og beskytter mot sprut og drypp av de fleste stoffer. Hetten monteres slik at utån dingsventilene befinner seg utenfor hetten, slik at risikoen for kondens reduseres. Kan vaskes. Finnes også i lengre versjon som beskytter øvre del av kroppen, SR 346. Oppbevaringsboks SR 230 Brukes til oppbevaring av Sundströms halv masker og filtre. Boksen beskytter utstyret mot smuss og ytre påvirkning. Oppbevaringsveske SR 339 Fremstilt i et sterkt, holdbart og smidig syn tetisk materiale. Tilpasset Sundströms halvmasker og ett filter. Oppbevaringsboks SR 344 er beregnet på oppbevaring av ånde drettsvernprodukter. Lokket er fremstilt i blå gjennomsiktig polypropylen slik at det er mulig å kontrollere innholdet. Boksen egner seg også for montering på vegg. Reservedelssett for SR 100 inneholder hodebånd, membransett, forfilterholder og beskyttelseslokk. Også tilgjengelig for SR Rengjøringsserviett 5226 for daglig rengjøring av masken. Merkesystem for Sundströms masker forenkler håndteringen. En slitesterk etikett festes på masken og muliggjør strekkodeavlesing og serienummerregistrering. Har også plass for navn. SR 336 Gnistbeskyttelse for å beskytte filtrene mot gnister og sprut ved sveising, skjærebrenning og sliping. 5

6 Tillbehör hel- och halvmasker Stemmeforsterker SR 324 gir bedre mulighet til kommunikasjon ved bruk av SR 100/SR 90-3 og SR 200. Mikrofonen monteres i maskens utåndingsventil, og høyttaleren kan festes i f.eks. brystlommen eller beltet. Mikrofon SR 342 muliggjør kommunikasjon med med SR 100/SR 90-3 og SR 200. Mikrofonen er festet i et ventillokk som monteres på en av maskens utåndingsventiler. Testadapter SR 328 brukes til Sundströms halvmaske SR 100 og SR Adapteren kobles til en av maskens utåndingsventiler. Testadapter SR 370 brukes til Sundströms helmaske SR 200. Adapteren kobles til mellom filteret og filtertilkoblingen på masken. Testadapterne brukes kun til å koble masken til et måleinstrument for å utføre tilpasningstester. Tilbehør tilpassede til helmasker: Sveiseinnsats SR 84 For den som utfører sveisearbeid finnes en svei seinnsats som er enkel å feste på innfatningen til helmasken. Det er mulig å montere standardglass i størrelse 110 x 60 mm eller automatisk nedblendbare filtre. I oppfelt stilling egner innsatsen seg også ved sliping og annen etterbehandling. Innsatsen og svei seglassholderen er av en veldig lett konstruksjon, noe som særlig merkes i oppfelt stilling. Brilleholder SR 341 For den som bruker optiske glass fin nes en brilleholder i stål som holder til flere utskiftinger av glass. Enkel å montere støtt i masken og lett å regu lere til perfekt stilling. Glassvisir SR 365 Som alternativ til PC-visiret kan SR 200 utstyres med glassvisir. Er enten å få originalmontert eller for utskifting på et senere tidspunkt. Beskyttelsesfolie SR 343/SR 353 til henholdsvis polykarbonat- og glassvisir, som er enkel å skifte ut. Folien gir meget god beskyttelse ved arbeid som ellers raskt vil med føre at visiret blir tilsmusset og må rengjøres. Adapter SR Beregnet på montering i masker med EN148-1 gjenging slik at Sundströms filtre kan brukes. Testet i henhold til EN 136:1989. Helmasken SR 200 har mye forskjellig tilbehør og mange bruksområder

7 Partikkelfiltre til halv- og helmasker deles inn i tre klasser Klasse Beskytter mot Maks. utskillingsgrad (NaCl og parafinolje) tørre og våte partikler P1 R/P1 NR Faste og våte partikler 1 80% P2 R/P2 NR Faste og våte partikler 2 94% P3 R/P3 NR Faste og våte partikler 3 99,95% R Reusable, filteret kan brukes på flere arbeidsskift. NR Not Reusable kan bare brukes på ett arbeidsskift. 1. Ikke mot væskeaerosol, kreftfremkallende og radioaktive stoffer, mikroorganismer (bakterier, virus, sporer) eller mot biokjemiske stoffer (enzymer, hormoner). 2. Ikke mot mikroorganismer, (virus, sporer) eller mot biokjemiske stoffer (enzymer, hormoner). 3. Beskytter mot alle typer partikler. En høyere klasse dekker også de(n) lavere klasse(ne), det vil si at P3 også dekker P1 og P2. Filterbytte foretas når filteret skades eller ved merkbar økning i puste motstand. Partikkelfiltre beskytter bare mot partikler. Partikkelfilter SR 510 P3 R beskytter mot alle typer partikler (støv, røyk, tåke, spray, asbest), også bakte rier, virus og radioaktivt nedfall. Dette filteret skiller mekanisk ut 99,997% av forurensningen i luften. Det innebærer at luften blir ganger renere bak filteret enn foran (standarden krever minst 2000 ganger renere). Nytt er også den store filteroverflaten på hele 1300 cm 2. Dette gir en usedvanlig lav pustemotstand, hele 70% lavere enn standarden krever. SR 510 P3 R brukes til samtlige filterbeskyttelser i Sundströms sortiment. Partikkelfilter SR 610 P3 R beskytter som ovenfor. Filteret er beregnet på f.eks. helmaske SR 200 og er utstyrt med standardgjenge i henhold til EN Kan ikke kombineres med gassfilter. Forfilter SR 221 bør alltid brukes til partikkel-, gass- og kombinasjonsfiltre. Forfilteret beskytter hovedfilteret mot for tidlig tiltetting av større partikler. Forfilterholder SR 5153 holder filteret på plass og beskytter det mot håndteringsskader. Det brukes også ved tilpasnings test med testrundel SR 322. Gassfiltre deles inn i klasser og typer Filterklasse Testes i konsentrasjoner på inntil: 1 0,1 volumprosent = ppm 2 0,5 volumprosent = ppm 3 1,0 volumprosent = ppm ppm= part per milion. Filtertype Beskytter mot Fargekode A Organiske gasser/damp, f. eks. løsemidler som lakknafta og toluen Brun AX Lavtkokende organiske gasser/damp, for eksempel aceton og metanol Brun B Uorganiske gasser/damper, f. eks. klor, hydrogencyan, hydrogensulfid Grå E Sure gasser, f. eks. svoveldioksid Gul K Ammoniakk og visse aminer Grønn Hg Kvikksølv Rød Etter metning skjer gjennomlekking i akselererende takt. Filter bør byttes i god tid før metning. Bruk bare filtre med ubrutt emballasje. Gassfiltre beskytter bare mot gass/damp. Ønsker du mer teknisk informasjon om våre produkter? Besøk vår hjemmeside på: eller ring oss. 7

8 Gassfiltersortiment/ Kombinasjonsfilter Filter Gassfilter SR 217 A1 og SR 218 A2 Gassfilter SR 315 ABE1 og SR 294 ABE2 Gassfilter SR 316 K1 og SR 295 K2 Gassfilter SR 297 ABEK1 Gassfilter SR 298 AX Beskrivelse Beskytter mot organiske forbindelser med et kokepunkt over 65 C. Beskytter mot forbin delser med et kokepunkt over 65 C, uorganiske forbindelser og sure gasser/damper. Beskytter mot ammoniakk og visse aminer. Beskytter mot de samme typer forurensninger som gassfilter SR 315, samt mot ammoniakk. Beskytter mot organiske forbindelser med et kokepunkt under eller like ved 65 C. Kombinasjonsfilter Kombinasjoner av filtre brukes når gass/damp forekommer samtidig med partikler, f. eks. ved høytrykksvask, sprøytelakkering, oppvarming av stoffer eller ved kondensering av gass. Velg et egnet gassfilter og kombiner det med partikkelfilter SR 510 P3 ved en enkel sammentrykning. Merk at partikkelfilteret alltid monteres foran gassfilteret! Kombinasjonsfilter SR ABEK1 Hg P3 beskytter mot organiske forbindelser med høyere kokepunkt enn 65 º, uorganiske for bindelser og sure gasser/damper, ammoniakk, kvikksølvdamp samt mot alle typer partikler. Alle gass- og kombinasjonsfiltre er testet og godkjent i henhold til EN 14387:

9 Praktiske eksempler Arbeidssituasjon Type forurensning Type åndedrettsvern Filtertype Maling/rulling med løsemiddelbasert farge. Avfetting/ vasking. Arbeid med lim og fugematerialer. Løsemiddeldamper. Halvmaske eller helmaske (ved øyeirritasjon). Vifte SR 500 med vald ansiktsdel. Gassfilter SR 217 A1/ SR 218 A2 Gassfilter SR 518 A2+ Partikkelfilter SR 510 P3 R* Sprøytelakkering med vannbasert farge/løsemiddelbasert farge i åpne, ventilerte rom. Sprøyting med bekjempingsmidler. Høytrykksvask med tilsetningsstoffer. Væskeaerosol (spray) og damper/løsemiddeldamper. Væskeaerosol (spray) damp fra organiske sprøytemidler og løsemiddeldamper. Halvmaske eller helmaske (ved øyeirritasjon). Vifte SR 500 med vald ansiktsdel. Gassfilter SR 217 A1/ SR 218 A2 + Partikkelfilter SR 510 P3 R Gassfilter SR 518 A2 + Partikkelfilter SR 510 P3 R Slipearbeid (uten gassdannelse). Bergboring. Soting. Metallboring. Dreiing. Muggsporer og andre mikroorganismer. Partikler. Halvmaske eller helmaske (ved øyeirritasjon). Vifte SR 500 med vald ansiktsdel. Partikkelfilter SR 510 P3 R Sveising. Røyk og gass. Halvmaske. Helmaske med svei seinnsats SR 84. Gassfilter SR 315 ABE1 + Partikkelfilter SR 510 P3 R + Gnistbeskyttelse SR 336 Arbeid i f. eks. renholdsverk og svømmehaller. Arbeid med syrer, f. eks. etsing, beising, ensilering. Uorganiske gasser/ damper samt sure gasser (klor, svoveldioksid, svovelsyre, saltsyre, maursyre). Halvmaske eller helmaske (ved øyeirritasjon). Vifte SR 500 med vald ansiktsdel. Gassfilter SR 315 ABE1 + Partikkelfilter SR 510 P3 R Gassfilter SR 515 ABE1 + Partikkelfilter SR 510 P3 R Arbeid med produkter som inneholder ren isocyanat eller som ved håndtering avgir isocyanater. F.eks. polyuretan (PU) i fremstilling eller oppvarming av PU. Gasser i fri form eller i kombinasjon med partikler. (Røyk/tåke). Trykkluftmatet åndedrettsvern alt. helmaske med filter. Vifte SR skjerm SR 540. Gassfilter SR 315 ABE1 + Partikkelfilter SR 510 P3 R, max 40 tim. Gassfilter SR 515 ABE1 + Partikkelfilter SR 510 P3 R, max 16 tim. Asbestsanering. Partikler i form av fibre. Høye nivåer SR 200 Airline + Trykkluft. Lavere nivåer SR SR 200. PCB-sanering. Partikler og gass. SR 500 sammen med SR 200. Partikkelfilter SR 510 P3 R Gassfilter SR 518 A2 + Partikkelfilter SR 510 P3 R *Ved bruk av filtervifte SR 500 må gassfiltrene alltid kombineres med partikkelfilter SR 510 P3 R. For nærmere informasjon, se vår hjemmeside eller kontakt: 9

10 SR 500 serien SR 500 er en batteridrevet vifte som sammen med filter og godkjent ansiktsdel inngår i Sundströms vifteassis terte åndedrettsvern. SR 500 kan brukes som alternativ til filterbeskyttelse under alle forhold hvor slik beskyttelse anbefales. Dette gjelder særlig ved tunge, varme eller tidkrevende arbeidsoppgaver. Den filtrerte luften føres til ansiktsdelen via en pusteluftslange. Overtrykket som da dannes hindrer at forurensninger i omgivelsene trenger inn. Samme betjeningsknapp brukes til start, stopp og valg av driftsmåte (175 res p. 225 l/min). Displayet har tydelige symboler for viktige data, f.eks.: Lite vifteblad som lyser grønt ved normal drift. Større vifteblad som lyser grønt ved intensivert drift. Trekant som lyser rødt ved opphør av luftgjennomstrømmingen eller tett filter. Batteri som lyser gult ved lav batterikapasitet. Alarmer med vibrasjoner og lyd-/lyssignaler ved blokkering av luftgjennomstrømmingen. Hette SR 561 er en hette i lettvektsklassen, som gir beskyttelse for ansikt, hode og skuldrer. Utbyttbar hette av Tyvek og med regulerbar hodestilling. Halstetningen i bomull er enkel å regulere og gir bekvem komfort. Siktskive i PETG. SR 561 er godkjent i klasse TH3. Hette SR 562 er en hette i lettvektsklassen, som gir beskyttelse for ansikt og øverste del av hodet, og finnes i en størrelse. Utbyttbar hette av Tyvek og med regulerbar hodestilling. Ansiktstetning i Polyamid/lycra er enkel å regulere og gir bekvem komfort. Siktskive i PETG. SR 562 er godkjent i klasse TH3. Vernehjelm med visir SR 580 er det komplette åndedrettsvernet når det er krav om både åndedrettsvern, ansikts- og hodebeskyttelse. Kan enkelt kompletteres med de fleste hørselsvern. Visir i polykarbonat, lett oppfellbart med stort siktfelt, enkelt å skifte. SR 580 kan også brukes sammen med trykkluftenhet SR 507, f.eks. når forurensningene har dårlige varslingsegenskaper. SR 580 er godkjent i klasse TH3. 10

11 Skjerm SR 540 En unik skjerm som er klassifisert på høyeste beskyttelsesnivå med en nominell beskyt telsesfaktor på 500. Skjermen har et visir som er enkelt å felle opp, som gir god sikt og kan skiftes ut ved behov. Den høye beskyt telsesfaktoren gjør at den er sikker også ved arbeid hvor det tidligere ikke var mulig å bruke skjerm. Siktskive i PC eller PETG. SR 540 er godkjent i klasse TH3. Tilbehør: SR 545 Siktskive i PETG. SR 543 hette for beskyttelse av hode og isse. SR 542 beskyttelsesfoliesats. Svettbånd/Komfortbånd SR 544 for beskyttelse av isse. Hette SR 530 En hette i lettvektsklassen, som gir beskyttelse for ansikt, hode og skuldrer. Halstetningen er enkel å regulere og gir høyt beskyttelsesnivå også for personer med skjegg. Én størrelse som passer til alle ansiktsformer. Siktskive i kjemikaliebestandig PETG. SR 530 er godkjent i klasse TH3. Tilbehør: SR 522 beskyttelsesfoliesats. SR 544 komfortbånd for beskyttelse av isse. Hette SR 520 En hette i lettvektsklassen som dekker ansikt og isse. Finnes i to størrelser, S/M og M/L. Siktskive i kjemikaliebestandig PETG. SR 520 er godkjent i klasse TH3. Tilbehør: SR 522 beskyttelsesfoliesats. SR 544 komfortbånd for beskyttelse av isse. Hetter og skjerm leveres med slange for direkte montering i SR 500. Slange SR 550 PU/SR 551 Gummi For tilkopling til Sundströms helmaske SR 200. Denne kombinasjonen gir det høyeste beskyttelsesnivå som er mulig å oppnå ved hjelp av filterbeskyttelse. SR SR 200 helmaske er godkjent i klasse TM3. Tilbehør: se helmaske SR

12 SR 500 serien Gass- og partikkelfiltrene er konstruert for å håndtere meget høye luftgjennomstrømminger. Filter SR 510 SR 710 SR 518 SR 515 SR 597 SR 599 Beskrivelse SR 510 og SR 710 er mekaniske partikkelfiltre i klasse P3 R med ekstremt høy utskillingsgrad (> 99,997 %) og en aktiv filteroverflate på 13 dm 2. Filteret beskytter mot alle slags partikler, både i fast og flytende form. SR 510 brukes alene eller sammen med gassfilter. SR 710 kan ikke kombineres med gassfilter. SR 510 brukes til samtlige filterbeskyttelser fra Sundström. A2-filter for beskyttelse mot organiske forbindelser, blant annet de fleste løsemidler. A2-klassifiseringen gir stor kapasitet og dermed lang brukstid. ABE1-filter beregnet på beskyttelse mot organiske, uorga niske og sure gasser/damper. Gassfilter A1BE2K1 beskytter mot et bredt spekter av gasser, deriblant ammoniakk og visse aminer. Kombinasjonsfilter beskytter mot organiske forbindelser med et kokepunt over +65 ºC, uorganiske forbindelser, sure gasser/damp, ammoniakk, kvikksølvdamp og alle typer partikler. Advarsel! Maks. brukstid ved beskyttelse mot kvikksølvdamp er 50 timer. Merk at gassfilteret alltid må brukes sammen med SR 510 P3 for å forlenge levetiden. Forfilteret SR 221 må alltid brukes sammen med hovedfilteret for å beskytte mot for rask tilstopping. Driftstider Driftstidene varierer med forskjeller i temperatur samt filter- og batteritilstand. Tabellen nedenfor angir forventede driftstider under ideelle forhold. STD Batteri 2,2Ah HD Batteri 3,6Ah Filter Gjennomstrømming Forventet driftstid X SR l/min 8 timer X SR l/min 5 timer X SR l/min 13 timer X SR l/min 8 timer X SR l/min 5 timer X SR l/min 3 timer X SR l/min 8,5 timer X SR l/min 5 timer 12

13 Tilbehør SR 500 SR 505 SR 503 SR 504 SR 336 SR 509 SR 514 SR 502 Praktisk veske (skulder-/bærerem) med to rom for sikker oppbevaring av SR 500 med tilbehør og ansiktsdel. Lærbelte til f.eks. støping, skjærebrenning og andre varmearbeid. Gummibelte til f.eks. sanering, støping, skjærebrenning og andre varmearbeid. Gnistbeskyttelse for å beskytte filtrene mot gnister og sprut ved sveising, skjærebrenning og sliping. Forfilterholder til bruk ved sanering muliggjør støvsuging av forfilter når det tetter seg til. Sprutbeskyttelse for å beskytte viften mot kraftig nedsmussing, f.eks. ved sprøytelakkering. Heavy Duty batteri. Batteri STD 14,8 V 2,2 ah, litium-ion. Ladetid 80% - 30 min, 100% - 1,5 timer. Heavy Duty 14,8 V 3,6 Ah litium-ion. Ladetid 80% - 45 min, 100% - 2 timer. Batteriladeren utfører ladingen i tre trinn: Forsterket lading opp til 80% gir en oransje lysdiode. Balansert lading opp til 100% gir en gul lysdiod. Vedlikeholdslading, fulla det gir en grønn lysdiode. Ladestasjon for lading av 1 5 batterier. SR 506 leveres umontert og kan etter behov fylles på med 1 5 ladere. SR 516 leveres komplett med 5 ladere av type 2541 montert. Laderen registrerer batteriets tilstand og gir optimale ladeforhold med kortest mulig ladetid. Tidligere lademodell 9940 har ikke denne funksjonen og bør ikke brukes til SR 506/SR 516. Modellnummeret står på baksiden av laderen. 13

14 Trykkluftmatet åndedrettsvern Trykkluftmatet åndedrettsvern kan brukes i alle miljøer der filterbeskyttelse kan brukes. Under noen omstendigheter må sikkerhetstiltak som kommunikasjon, løfteanordninger og dobbel bemanning finnes! Se gjeldende forskrifter. I henhold til EN 132 må pusteluften ikke overstige luktegrensen for olje (0,3 mg/m 3 ). Luftforbruk Mengden luft som brukes av den enkelte bruker, er avhengig av den fysiske belastningen brukeren utsettes for. Dessuten forekommer det individuelle forskjeller mennsker imellom. Hvis man kjenner en brukers gjennomsnittlige luftforbruk, må man i innåndingsfasen tilføre en gjennomstrømming som er minst 3 til 5 ganger så stor for å unngå at det oppstår undertrykk i åndedrettsvernet. Under er det gitt eksempler på luftforbruk og gjennomstrøm ming i forskjellige situasjoner. Arbeidsmoment Gjennomsnittlig luftforbruk Luftgjennomstrømming ved innånding, min. Stillesittende arbeid ca 10 liter/minutt ca 30 liter/minutt Gå og snakke samtidig ca liter/minutt ca liter/minutt Middels tungt arbeid ca liter/minutt ca liter/minutt Røykdykker i arbeid ca 150 liter/minutt ca 450 liter/minutt Hvis man bruker løstsittende åndedrettsvern, f. eks. sveisevisir eller hjelm, må man forsikre seg om at man har tilstrekkelig gjennomstrømming for den aktuelle arbeidssituasjonen. Et tettsittende åndedrettsvern, f. eks. en hel- eller halvmaske, er ikke like følsomt for undertrykk. Trykkluftfilteret SR 99 brukes til å omdanne vanlig trykkluft til ren luft for innånding. Enheten består av regulator, foravskiller og hovedfilter som er montert i et metallstativ. Filteret kan plasseres på gulv eller henges på vegg. Foravskilleren, som har trykkstyrt/manuell drenering, skiller ut grove partikler, vann og olje. Hovedfilteret SR 292 består av ca. 500 gram aktivt kull samt doble partikkelfiltre i klasse P3. Luften fjernes her fra eventuelle partikler, gasser, damper og lukter. Luftvarmer SR 99H er en elektrisk varmeenhet som varmer opp ren innåndingsluft og plasseres etter trykkluftfilteret (SR 49, SR 79 eller SR 99). Lufttemperaturen kan reguleres opp til +80ºC ved optimale betingelser. Ved overoppheting brytes strømmen automatisk. Slang for sammenkobling mellom Sundströms trykkluftfilter og luftvarmeren medfølger. Luftvarmeren består av regulerenhet og varmeenhet. Filter 292 Til SR 79/49, består av to stk. SR 510 P3-filtre og ca. 450 g aktivt kull. Med normal luftkvalitet holder filteret i 6-12 måneder. 14

15 SR 90 Airline Består av en halvmaske SR 90 der trykkluften ledes inn i masken via en slange fra reguleringsventilen i beltet. Et standardfilter av egnet type i masken gir beskyttelse ved bortfall av trykkluft og ved forflytning til og fra arbeidsplassen. Kan brukes uten filterstøtte under f. eks. et visir. Dette gir SR 90 Airline et svært bredt anven delsesområde. Luftmengden styres av en regu leringsventil i beltet til en gjennomstrømming på mellom ca l/ min. Matetrykket ved reguleringsventilen skal være mellom 4-6 bar. En gjennomstrømmingsmåler og en varselfløyte for sporadisk og kontinuerlig kontroll av luftmeng den inngår. SR 90 Airline er sammen med SR 358, SR 359 eller SR 360 godkjent i henhold til EN 14594:2005 Klass 3A. SR 200 Airline med filterstøtte Et åndedrettsapparat som gir kontinuerlig luft gjennomstrømming når det er koplet til trykkluft. Et standardfilter av hensiktsmessig type montert i masken, gir beskyttelse ved bortfall av trykk samt ved forflytning. I trange rom kan utstyret brukes uten filter - hullet foran må da plugges. SR 200 Airline er spesielt beregnet på tungt og langvarig arbeid eller i tilfeller hvor forurensningen er særlig helsefarlig og dermed krever et høyt beskyttelsesnivå. Pusteluftslangen kan løsnes både ved masken og reguleringsventilen. Beltemontert reguleringsventil hvor luftgjennomstrømmingen kan stilles mellom 150 og 320 l/min ved et arbeidstrykk på 5-7 bar. SR 200 Airline er sammen med SR 358 eller SR 359 godkjent i henhold til EN 14594:2005, klasse 4B. SR 200 Airline er sammen med SR 360 godkjent i henhold til EN 14594:2005, klasse 4A. 15

16 Trykkluftmatet åndedrettsvern Trykkluftinnsats SR 307 Monteres enkelt i Sundströms halv- eller hel masker (ikke SR 75). Luftmengden styres av en reguleringsventil i beltet til en gjennomstrøm ming på mellom ca l/min. Matetrykket ved reguleringsventilen skal være mellom 4-6 bar. En gjennomstrømmingsmåler og en varselfløyte for sporadisk og kontinuerlig kontroll av luft mengden inngår. SR 307 er sammen med halvmaske og trykluftslang SR 358, SR 359 eller SR 360 godkjent i henhold til EN 14594:2005, klasse 3A. SR 307 er sammen med helmaske og trykkluftslange SR 358 eller SR 359 godkjent i henhold til EN 14594:2005, klasse 4B. SR 307 er sammen med helmaske og trykkluftslange SR 360 godkjent i henhold til EN 14594:2005, klasse 4A. SR 507 trykluftstilbehør kan bruges sammen med hætter SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, visir SR 540, hjelm med visir SR 580 og svejseskærm SR 590. En slik kombinasjon utgjør et åndedrettsvern med kontinuerlig luftgjennomstrømming for tilkobling til trykkluft. SR 507 er et trykkluftstilbehør som muliggjør veksling mellom viftematning og trykkluftmatning med samme hette/ skjerm. Trykkluftinnsatsen er spesielt beregnet på tungt og langvarig arbeid i miljøer der forurensningen har dårlige varslingsegenskaper eller er spesielt giftig. SR 507 er laget av materiale som ikke bidrar til gnistdannelse ved friksjon, og egner seg dermed til bruk i eksplosive/brannfarlige omgivelser.strømningsmåler og varselsfløyte for midlertidig og kontinuerlig kontroll av luftmengden inngår. Reguleringsventilen er montert i beltet. Luftmengden justeres av reguleringsventilen til en verdi mellom 175 og 260 l/min. Arbeidstrykket skal ligge mellom 5 og 7 bar. Brukstemperatur fra 10 ºC til +50 ºC. SR 507 med SR 520, SR 530, SR 540, SR 561, SR 562, SR 580 eller SR 590 og trykkluftslange SR 358 eller SR 359: EN 14594:2005, klasse 3B. SR 507 med SR 520, SR 530, SR 540, SR 561, SR 562, SR 580 eller SR 590 og spiralslange SR 360: EN 14594:2005, klasse 3A. 16

17 Trykklufthette SR Har et lett justerbart hodebånd med feste for hørselsvern. Fremstilles i slitesterkt, plastmateriale forsterket med vev og med en stor siktskive i polykarbonat. Siktskiven kan utrustes med tre dekkfolier som lett kan tas av etter hvert som sikten blir dårligere. Luftmengden styres av en reguleringsventil i beltet til en gjennomstrømming på mellom ca l/ min. Matetrykket ved reguleringsventilen skal være mellom 4-6 bar. En gjennomstrømmingsmåler og en varselfløyte for spo radisk og kontinuerlig kontroll av luftmengden inngår. SR er sammen med trykkluftslange SR 358 eller SR 359 godkjent i henhold til EN 14594:2005, klasse 3B. SR er sammen med trykkluftslange SR 360 godkjent i henhold til EN 14594:2005, klasse 3A. Trykkluftslange SR 358 Er utstyrt med CEJN sikkerhetskoblinger for direkte tilkobling til Sundströms trykkluftfilter SR 79 samt Sundströms trykkluftmatede åndedrettsvern. Ferdig tilskåret i lengder på 5, 10, 15, 20, 25 og 30 m. Trykkluftslange SR 359 Er utstyrt med CEJN sikkerhetskoblinger for direkte tilkobling til Sundströms trykkluftfilter SR 79 samt Sundströms trykkluftmatede åndedrettsvern. Slangene tåler blant annet antibuktningstester. Varmebestandig og antistatisk. Ferdig tilskåret i lengder på 5, 10, 15, 20, 25 og 30 m. Trykkluftslange SR 360 Er utstyrt med CEJN sikkerhetskoplinger for direkte tilkopling til Sundströms trykkluftfilter samt trykkluft matet åndedrettsvern. Slangens overflate har et belegg som gir god beskyttelse mot gnister, for eksempel ved sveising. Ferdige lengder på 2, 4, 6 og 8 m. 17

18 Anbefalte filtre Kjemisk stoff CAS-nr Filter Anmerkning Acetaldehyd AX 4 Acetamid A+P3 1, 4 Aceton AX Acetylen Trykkluft Acetylenklorid B Adipinsyre P3 Akrolein AX 3 Akrylamid A+P3 1, 4, 5 Akrylnitril A 4 Akrylsyre B Alifatnafta A Allylalkohol A 3 Allylamin K 5 Allylklorid AX 5 Aluminiumklorid B+P3 1 Aluminiumoksid P3 Ammoniakk K Amylacetat A Anilin K 4, 5 Antimon og oksider P3 Antimonhydrogen B Aromatnafta A Arsenikk og uorg. forb. u. arsenikkhydr P3 Arsenikkhydrid B 4 Arsin B Barium P3 Benzaldehyd A Benzen A 4 Bensin AX Benzotriazol A+P3 1 Bensoylklorid B Benzylalkohol A Benzylklorid B 3, 4 Beryllium P3 4, 6 Bly (uorg. forbindelser i røyk og støv) P3 Blåsyre B 3, 5 Bomullsstøv (råbomull) P3 Brom B Butylacetat A Butanol (butylalkohol) A Butyraldehyder A Cyanider (som CN) B+P3 1, 3 Diacetonalkohol A 3 Difenyl A+P3 1 Diglycidyleter (DGE) A 3, 6 1,2-dikloretan A Dimetylformamid A 4, 5 Dimetylsulfat A 3, 4, 5 Dinitrogenoksid (lystgass) Trykkluft Kjemisk stoff CAS-nr Filter Anmerkning Dioksan A 4, 5 Eddiksyre B Eddiksyreanhydrid B EDTA P3 Epiklorhydrin A 4, 5, 6 Etanol (etylalkohol) A Etylacetat A Etylakrylat A 4, 5, 6 Etylbromid AX 3 Etylendiamin K 3, 6 Etylenglykol A Etylenoksid AX 4, 5 Etyleter AX Etylklorid AX 4 Fenol B+P3 1, 5 p-fenylendiamin P3 3, 6 Ferroklorid BE+P3 1 Ferrooksid (røyk) P3 Fluor B Fluorider (som F) P3 Fluorkiselsyre B+P3 1 Formaldehyd B 4, 5, 6 Fosfin (hydrogenfosfor) B Fosforsyre (tåke) BE+P3 1 Fosgen (karbonylklorid) B Freon Trykkluft Ftalsyreanhydrid P3 6 Furfural A Gluteraldehyd A 6 Glykolmonobutyleter A 5 Glykolmonometyleter A 5 Grohemmende farger (Antifouling) A+P3 1 Hydrazin K 3, 4, 5, 6 Hydrogen (vannstoff) Trykkluft Hydrogenfluorid B Hydrogenfluorider B+P3 1 Hydrogenklorid B Hydrogenperoksid Trykkluft Hydrogenselen B 3 Hydrogensulfid B Hydrokinon P3 4, 6 Isoforon A Jod P3 3 Kaliumhydroksid P3 Kaliumpermanganat P3 Kadmium og uorganiske forbindelser P3 4 Kalsiumoksid P3 Klor B Klorater P3 18 Trykkluftutstyr kan alltid brukes i stedet for filterbeskyttelse. Det skal alltid brukes ved gasskonsentrasjoner over 0,5 volumprosent. Bør brukes ved tungt eller langvarig arbeid. Trykkluftmatet beskyttelse må ikke brukes i miljøer som innebærer en umiddelbar fare for liv og helse. Brukeren må fritt kunne ta seg bort fra arbeidsplassen hvis lufttilførselen svikter eller hvis åndedrettsvernet av andre grunner må tas av. Spørsmål om valg av filter og bruksteknikk kan også rettes direkte til Sundström Safety AB. Forfilter SR 221 skal alltid brukes. OBS! Dette kan aldri erstatte partikkelfilter SR 510 P3 R.

19 Kjemisk stoff CAS-nr Filter Anmerkning Klordioksid B Kloroform AX 4 Kloropren AX 4 Klorert parafin A+P3 1 Kobolt og uorg. forb., støv og røyk P3 6 Karbondioksid Trykkluft Karbondisulfid AX 5 Karbonmonoksid (kullos) Trykkluft Karbontetraklorid A 4 Kobber P3 Kresol A+P3 1 Kristobalitt P3 4 Kromsyre og krometer P3 4, 6 Kumen A 5 Kvarts P3 4 Kvikksølv (damp) Hg-P3 2, 5, 6 Kvikksølv (alkylforbindelser) Hg-P3 2, 5, 6 Kvikksølv (unntatt alkyl) (som Hg) Hg-P3 2, 5, 6 Nitrogendioksid Trykkluft Nitrogenoksid Trykkluft Lakknafta A Maleinsyreanhydrid B+P3 1, 6 Mangan P3 Melamin Trykkluft Metanol AX 5 Metylakrylat A 5, 6 Metylamin K Metylbromid AX 3, 5 Metylenbisfenylisocyanat (MDI) B+P3 1, 6 Metylenklorid AX 4 Metyletylketon (MEK) A 5 Metylisobutylketon (MIBK) A 3, 5 Metyljodid AX 4, 5 Metylklorid AX 4 Metylkloroform A Metylmetakrylat A 5, 6 Monometylamin K Morfolin A 5 Maursyre E Natriumfluorid P3 Natriumhydroksid P3 Natriumhypokloritt B+P3 1 Natriumperborat P3 Natriumkarbonat P3 Natriumsilikat P3 3 Nikkel, metall P3 4, 6 Nikkelkarbonyl Trykkluft 4, 5 Nitrobenzen A 5 Nitrogen (kvelstoff) Trykkluft Kjemisk stoff CAS-nr Filter Anmerkning Nitroglyserin (glyceroltrinitrat) A 5 Nitroglykol (etylenglykoldinitrat) A 5 2-Nitropropan A 4 Nitrøse gasser Trykkluft Oktaner A Organiske peroksider A+P3 1 Oksalsyre P3 Oson B PCB (polyklorerte bi-fenyler) A+P3 1, 4, 5 Pentaklorfenol P3 4, 5 Perkloretylen (tetrakloretylen) A 4, 5 Perklorsyre BE Piperezin K+P3 1, 6 Piperidin K 2-Propanol A Propansyre B Pyridin A Salpetersyre B Selen P3 Selensulfider P3 4 Sinkklorid, røyk P3 Sinkoksid, røyk P3 Sølvnitrat P3 Styren A 5 Sulfaminsyre B+P3 1 Sykloheksanol A+P3 1 Sykloheksanon A Svevestøv P3 Svoveldioksid E Svovelsyre (tåke) E+P3 1 Terpentinolja A 5, 6 Tetraetylbly (som Pb) A+P3 1, 5 Tetrahydrofuren A Tetrametylbly (som Pb) A+P3 1, 5 Tetrakloretylen A 5, 6 Toluen A 5 Toluendiisocyanat (TDI) Trykkluft 4, 6 Tributylfosfat A Tridymit P3 Trikloretan A Trikloretylen A 4 Trimetylbenzen A Trinatriumfosfat P3 Vanadinoksid totalt støv (som V) P3 Vinylacetat A Vinylidenklorid AX Vinylklorid AX 4, 5 Vinyltoluen A Xylen A 5 Anmerkninger: 1. Gassfilter i kombination med partikkelfilter 2. Kombinasjonsfilter SR ABEK1-HG-P3 R og SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R. Maksimal brukstid avhengig av HG: 50 timer. 3. Helmaske bør brukes 4. Kreftfremkallende 5. Hudopptak 6. Allergifremkallende 19

20 Kjøp et produkt, og du får et system! Sundströms filterprogram er gjennomført og oversiktlig og er felles for halv- og helmasker. Maskene kan dessuten kombineres med et utvalg av trykkluftsprodukter, hetter og annet tilbehør. Head Office Tel: Fax: PO Box SE Lidingö Sweden Visiting address: Vasavägen 84 Factory Tel: Fax: PO Box 76 SE Lagan Sweden Visiting address: Västergatan 4 L utg. 13

PERSONLIG VERNEUTSTYRSKATALOG FOR AKER SOLUTIONS MMO. 2012 Rev. 4

PERSONLIG VERNEUTSTYRSKATALOG FOR AKER SOLUTIONS MMO. 2012 Rev. 4 PERSONLIG VERNEUTSTYRSKATALOG FOR AKER SOLUTIONS MMO 2012 Rev. 4 Revisjons nummer Revisjons detaljer Dato Orginator 02 04 Diverse oppdateringer 30.08.2012 JR 03 Oppdateringa av firmanavn 11.04.2012 JR

Detaljer

Sundström Safety ABs vifteassisterte filterbeskyttelsesserie. utvidet med SR 700 partikkelfiltervifte

Sundström Safety ABs vifteassisterte filterbeskyttelsesserie. utvidet med SR 700 partikkelfiltervifte Sundström Safety ABs vifteassisterte filterbeskyttelsesserie er nå utvidet med SR 700 partikkelfiltervifte - Konstruert for å beskytte mot skadelige og farlige partikler - Høy luftstrøm på 175 eller 225

Detaljer

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

TEKNOLOGI SOM SIKRER OG EFFEKTIVISERER

TEKNOLOGI SOM SIKRER OG EFFEKTIVISERER SVEISEUTSTYR roduktsjefen uttaler seg: «Våre sveisemasker er lette, balanserte og komfortable. Vårt sortiment består av alt fra en standard, enkel sveisemaske til de mest avanserte ADF-er, som kan brukes

Detaljer

En enkel oversikt over bruksområder for 3M Speedglas sveiseglass

En enkel oversikt over bruksområder for 3M Speedglas sveiseglass En enkel oversikt over bruksområder for 3M Speedglas sveiseglass Tabellen under gjør det enkelt å velge riktig automatisk sveiseglass ut fra hvilken sveiseprosess som benyttes. For mer detaljert informasjon,

Detaljer

3M Verneprodukter. 3M Hel- og halvmasker. Ta helsen din på alvor. God kvalitet. og høy. komfort

3M Verneprodukter. 3M Hel- og halvmasker. Ta helsen din på alvor. God kvalitet. og høy. komfort 3M Verneprodukter 3M Hel- og halvmasker Ta helsen din på alvor God kvalitet og høy komfort Hel- og halv masker fra 3M Forutsetningen for å velge riktig type åndedrettsvern, er å vite hva slags farer som

Detaljer

3M Versaflo Batteri- og trykkluftdrevet åndedrettsvern 0,5. Jobb. sikkert og. komfortabelt

3M Versaflo Batteri- og trykkluftdrevet åndedrettsvern 0,5. Jobb. sikkert og. komfortabelt 3M Versaflo Batteri- og trykkluftdrevet åndedrettsvern 0,5 Jobb sikkert og komfortabelt 1 2 Med fokus på beskyttelse 3M har en lang historie med å benytte innovative materialer i sine verneprodukter. I

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Rapport 2008 Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Trondheim, november 2008 Ingvill Collin-Hansen

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Røykdykking

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Røykdykking Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Røykdykking Innhold Kap. 1 Røykdykking i industrivernet...5 1.1 Innledning...5 1.2 Regelverk... 6 1.3 Opplæring...7 1.4

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Rapport nr. 5.23 BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Trondheim, august 23 Ann Kristin Sjaastad 1 Kristin Svendsen 1 Hanne

Detaljer

DYPDYKK MED LEXOW! MANGE OG HØYE KRAV TIL VERNEBRILLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Moderne vernebriller er avanserte og funksjonelle

DYPDYKK MED LEXOW! MANGE OG HØYE KRAV TIL VERNEBRILLER KUNNSKAP OG KOMPETANSE. Moderne vernebriller er avanserte og funksjonelle ØYE- OG ANSIKTSVERN Produktsjefen uttaler seg: «Øyet er kanskje vårt viktigste, men også mest sårbare sanseorgan. Når ulykker inntreffer på jobben er det som oftest øynene det går ut over, foruten fingrene.

Detaljer

Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator.

Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator. Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator. siemens-home.no Siemens. Fremtiden flytter inn. Introduksjon 05 Bredt utvalg av ventilatormodeller 06 Ulike typer ventilatorer 07 Slik fungerer

Detaljer

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m.

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. 2 Innhold Kapittel 1 Kjemiske forurensninger............................

Detaljer

Kjemisk helsefare ved sveising

Kjemisk helsefare ved sveising Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 581 Kjemisk helsefare ved sveising Hvordan kan du passe på helsa? Utgitt oktober 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2008

Detaljer

Polykarbonat Polykarbonat er det mest vanlige materialet å lage linser til vernebriller av. Produseres i mange farger og er svært slagkraftig.

Polykarbonat Polykarbonat er det mest vanlige materialet å lage linser til vernebriller av. Produseres i mange farger og er svært slagkraftig. Risikoanalyse I mange arbeidsmiljøer er det en rekke situasjoner som kan oppstå hvor det er fare for skade på øyet. Det kan være fare for ulike typer påvirkning og stråling. Der hvor det ikke er mulig

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

133 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR TETTHETSTESTING AV ÅNDEDRETTSVERN

133 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR TETTHETSTESTING AV ÅNDEDRETTSVERN 133 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR TETTHETSTESTING AV ÅNDEDRETTSVERN Original versjon Nr.: 133 Etablert: 19.09.2011 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Forord Denne retningslinjen er utarbeidet

Detaljer

Arbeid med armert umettet polyester

Arbeid med armert umettet polyester best. nr. 366 ORIENTERING Arbeid med armert umettet polyester ARBEIDSTILSYNET Utgitt januar 1979 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Mai 1992 Normene i punkt 4 er ajourført.

Detaljer

Del 3 (ID: Spesielle problemer

Del 3 (ID: Spesielle problemer Del 3 (ID: Spesielle problemer KAPITTEL 14 ORGANISKE LØSEMIDLER Organiske stoffer er kjemiske forbindelser som inneholder grunntoffet kullstoff (karbon kjemisk tegn: C). Kullstofforbindelser inngår som

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del PENSUM I EMNE TGB 4220 HMS i tungindustrien Generell og bergteknisk del Utarbeidet av: Prof. Tom Myran 11. april 2008 TGB 4220 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Mureren og tønna... I Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Hvordan kan du passe på helsa. Basert på Arbeidstilsynets publikasjon best. nr. 581 Lars Dahle / RVS /09.02.09

Hvordan kan du passe på helsa. Basert på Arbeidstilsynets publikasjon best. nr. 581 Lars Dahle / RVS /09.02.09 Hvordan kan du passe på helsa Basert på Arbeidstilsynets publikasjon best. nr. 581 Lars Dahle / RVS /09.02.09 Denne presentasjonen handler om forholdsregler ved sveising Vi tar for oss hvilke farlige kjemiske

Detaljer

Produkter, systemer og løsninger for et bedre arbeidsmiljø 2009/2010

Produkter, systemer og løsninger for et bedre arbeidsmiljø 2009/2010 Produkter, systemer og løsninger for et bedre arbeidsmiljø 2009/2010 Gode forhold på arbeidsplassen og i miljøet I mer enn 60 år har Nederman utviklet produkter og løsninger for å redusere belastningen

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

EUROPEISKE STANDARDER Personlig øyebeskyttelse. Risikoanalyse. Linsemerking. Merking av ramme

EUROPEISKE STANDARDER Personlig øyebeskyttelse. Risikoanalyse. Linsemerking. Merking av ramme Risikoanalyse I mange arbeidsmiljøer er det en rekke situasjoner som kan oppstå hvor det er fare for skade på øyet. Det kan være fare for ulike typer påvirkning og stråling. Der hvor det ikke er mulig

Detaljer

Produktnytt Vernesko med Boa snøring. Sikkerhet i høyden PROFLOW. TILBUD Se side 6-7. batteridrevet åndedrettsvern

Produktnytt Vernesko med Boa snøring. Sikkerhet i høyden PROFLOW. TILBUD Se side 6-7. batteridrevet åndedrettsvern Totalleverandør av arbeidsklær og verneutstyr Kampanjeavis utgitt av Univern AS, våren 2012 Produktnytt Vernesko med Boa snøring Se side 2 Sikkerhet i høyden FALLSIKRINGSUTSTYR Se side 3 PROFLOW batteridrevet

Detaljer

DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER

DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER Vennligst fyll in deres talje nummer for senere bruk. Denne driftsveiledning, utgave 3/2004, gjelder for følgende JDN- trykklufttaljer 3 6 10 15 20

Detaljer