Tørketromler. Installasjon/bruk/vedlikehold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tørketromler. Installasjon/bruk/vedlikehold"

Transkript

1 Tørketromler 50 pund (25 kg) kapasitet 75 pund (34 kg) kapasitet Startserienr Se side 9 for modellgjenkjenning Installasjon/bruk/vedlikehold TMB1277C_SVG Originale instruksjoner Ta vare på disse instruksjonene for senere bruk. (Hvis denne maskinen får en ny eier, må denne håndboken følge med maskinen.) Delenr NOR12 August 2015

2

3 Installasjonen må være i samsvar med lokale bestemmelser. Dersom slike bestemmelser ikke foreligger, må den være i samsvar med: I USA: Installasjonen må være i samsvar med siste versjon av American National Standard Z223.1/ NFPA 54 National Fuel Gas Code og standarden ANSI/NFPA 70 National Electric Code. I Canada: Installasjonen må være i overensstemmelse med standardene CAN/CSA-B149.1 eller Natural Gas and Propane Installation Code og CSA C22.1, nyeste utgave, Canadian Electric Code, Part I. I Australia og New Zealand: Installasjonen må være i overensstemmelse med Gas Installations Standard AS/NZS 5601 Part 1: General Installations. ADVARSEL AV HENSYN TIL DIN SIKKERHET, må informasjonen i denne håndboken følges for å minimere risikoen for brann eller eksplosjon, eller for å forhindre skade på eiendom, personskade eller dødsfall. W033 ADVARSEL Ikke oppbevar eller bruk bensin eller andre lettantennelige gasser eller væsker i nærheten av dette eller andre apparater. TILTAK VED LUKT AV GASS: Ikke tenn noe apparat. Ikke ta på noen elektrisk bryter, ikke bruk en telefon i bygningen. Be alle personer forlate rommet, bygningen eller området. Bruk en telefon hos en nabo til å ringe gassleverandøren. Følg instrukser fra gassleverandøren. Hvis du ikke kan nå gassleverandøren, ringer du brannvesenet. Installasjon og service må utføres av en kvalifisert installatør, servicebyrå eller gassleverandøren. W052 VIKTIG: Innhent informasjon fra den lokale gassleverandøren om fremgangsmåten i tilfelle brukeren lukter gass. Disse instruksene må henges opp godt synlig. Trinn-for-trinn-veiledninger for ovenstående sikkerhetsinformasjon må henges opp på et godt synlig sted for kundene i nærheten av tørketrommelen. VIKTIG: Installatøren må utføre en komplett test av tørketrommelen eller installasjonen, og demonstrere bruken av maskinen for eieren. 3 Delenr NOR12

4 ADVARSEL For å redusere faren for brann, elektrisk støt, eksplosjon, alvorlige personskader eller død: Koble strømmen fra tørketrommelen før vedlikehold og reparasjoner. Lukk gasstengeventiler til tørketrommelen før vedlikehold og reparasjoner. Lukk dampventilen til damptørketrommelen før vedlikehold og reparasjoner. Start aldri tørketrommelen med deksler eller paneler avtatt. Hvis jordledninger må fjernes under vedlikehold og reparasjoner, må de kobles til igjen for å sikre at tørketrommelen er korrekt jordet. W002R1 ADVARSEL Installasjon av enheten må utføres av en kvalifisert installatør. Installer tørketrommelen i tråd med produsentens instrukser og lokale bestemmelser. IKKE installer en tørketrommel med fleksible avtrekksmaterialer i plast. Hvis det installeres fleksible metallkanaler (folietype), må den være av en spesifikk type som produsenten har godkjent for bruk sammen med tørketrommelen. Se avsnittet for tilkobling av avgassystemet. Fleksible avtrekksmaterialer kan lett falle sammen, bli bulkete og samle opp lo. Det vil hindre en god luftgjennomstrømning til tørketrommelen og øke faren for brann. W752R1 Følgende informasjon gjelder for staten Massachusetts i USA. Dette apparatet kan bare installeres av en rørlegger eller gassmontør med lisens i Massachusetts. Dette apparatet må installeres med en 91 cm [36 inch] lang fleksibel gasstilkobling. En gasstengeventil av typen "T-håntak" må være installert i gassforsyningsledningen til apparatet. Dette apparatet må ikke installeres i et soverom eller på et bad. 4 Delenr NOR12

5 Innholdsfortegnelse Innledning... 9 Identifisering av modell...9 Kontaktinformasjon Sikkerhetsinformasjon...13 Forklaring på sikkerhetsmeldinger...13 Viktige sikkerhetsinstrukser...13 Spesifikasjoner og mål Spesifikasjoner og mål Mål på hus Plassering av avgassutløp Plassering av gasstilkobling Plassering av elektrisk tilkobling Plassering av damptilkobling Installasjon Inspeksjon før installasjon Krav til plassering...22 Posisjonering og nivellering av tørketrommel Brannvernsystem (ekstrautstyr) Sjekk lokale bestemmelser og tillatelser...24 Krav til vann...24 Vanntilkoblinger Elektriske krav Ekstraalarm...25 Skruvinkel-alternativ...26 Speilvending av døren Før tørketrommelen tas i bruk Kun påkrevet for CE-modeller...31 Installasjon av CE-gasstørkende tørketrommel...31 Generell informasjon CE-dyser Egenskaper ved CE-gasser Endring av gasskonfigurasjon...34 Spesifikke konverteringsprosedyrer...35 Krav til avgass Krav til avgass...37 Plassering...37 Copyright 2015, Alliance Laundry Systems LLC Med enerett. Ingen deler av innholdet i denne boken kan reproduseres eller overføres i noe format eller på noen måte uten utgiverens uttrykkelige, skriftlige godkjennelse. 5 Delenr NOR12

6 Lufttilførsel Ventilasjon...37 Enkeltvis ventilasjon...38 Ventilasjon i samlerør...39 Krav til gass...42 Krav til gass Gassforsyningsrørdimensjoner og kretsløp Størrelser for gassrør med lavt trykk...44 Størrelser for gassrør med høyt trykk...46 Dimensjonering av brennerdyser ved høyere beliggenhet...48 Elektriske krav Elektriske krav...53 Koblingsskjema Kabling for sentral betaling...53 Jordingsveiledning Kun for CE-modeller Plassering forsyning/jording Tilkobling av strømforsyning til tørketrommelen Veiledning for konfigurering av "jumper"-koblinger Ferrite-ring-installasjon Elektriske spesifikasjoner Krav til damp Krav til damp Røranbefalinger Installasjon av dampsperre og kondensreturforbindelser Termaloljeforbereder...66 Enkeltinnkast-timer...67 Oppstartmodus Ready-modus Startmodus Kjøremodus...67 Dør åpen-modus Syklusslutt-modus...67 Innstilling av tørketid-dip-brytere...67 Modeller frem til serienr. 0908xxxxx Modeller fra serienr. 0909xxxxx Tilbakestille syklustid til null DIP-bryterinnstillinger Topping Temperaturvalgbryter...71 Programmering av en kort testsyklus Feilkoder...72 Bruksanvisning Delenr NOR12

7 Driftsinstrukser...73 Nødstoppknapp på CE-modeller...73 Bruksanvisning...73 Drift med revers...74 Kontrollinstruksjoner Dual digitaltimer-kontroll...74 Elektronisk OPL-mikrokontroll Enkeltinnkast-kontroll...77 MDC mynt- og kortkontroll...77 Quantum-kontroll...78 Galaxy 600-kontroll...79 LED OPL-kontroll...80 UniLinc-kontroll DX4-myntkontroll...82 DX4 OPL-myntkontroll Diagnose-mikroprosessor-kontroll DMP OPL-modeller DMP mynt...87 Tenningskontroll og feilfinning for modeller fra Intern kontrollfeil Feilutbedring...89 Riktig plassering av elektrode...90 Måling av flammestrøm Tenningskontroll for modeller utenfor CE-området frem til Tenningskontroll for modeller CE-modeller frem til Systemtester...92 Diagnose-LED-lampe (DGN LED)/feilkoder Justeringer Justeringer...94 Gassbrenner-luftspjeld...94 Ventilasjonsbryter...95 Dørbryter Dørsmekker...96 Drivrem - modeller uten revers...96 Drivrem - modeller med revers...96 Vedlikehold Daglig...98 Hver måned...98 Hvert kvartal Hvert halvår Årlig...99 Vedlikeholdstest av brannvernsystem (ekstrautstyr) Før du tar kontakt med service Ta tørketrommelen ut av drift Delenr NOR12

8 Avfallsbehandling Delenr NOR12

9 Innledning Innledning Identifisering av modell Informasjonen i denne håndboken gjelder disse modellene. Se maskinens serieplate for modellnummeret. Gass Damp/termalolje Elektrisk 050-serien (25 kg) CA050L CA050N CK050N CT050L CT050N CU050L CU050N DR50G2- BA050L DR50G2- BA050N DR50G2- BK050N DR50G2- BT050D DR50G2- BT050L DR50G2- BT050N DR50G2- BU050L DR50G2- BU050N DR55G2- BA050L DR55G2- BA050N DR55G2- BT050D DR55G2- BT050L DR55G2- BT050N DR55G2- BU050L DR55G2- BU050N HA050L HA050N HK050N HT050D HT050L HT050N HU050L HU050N IPD50G2 IT050L IT050N LA050L LA050N LK050N LT050L LT050N LU050L LU050N MT050L MT050N PA050L PA050N PK050N PT050L PT050N PU050L PU050N SA050L SA050N SK050N ST050D ST050L ST050N SU050L SU050N UA050L UA050N UK050N UT050L UT050N UU050L UU050N YT050L YT050N YU050L YU050N CT050S CT050T CU050S CU050T DR50S2- BT050S DR50S2- BT050T DR50S2- BU050S DR50S2- BU050T DR55S2- BT050S DR55S2- BT050T DR55S2- BU050S DR55S2- BU050T HT050S HT050T HU050S HU050T IPD50S2 IT050S IT050T LT050S LT050T LU050S LU050T MT050S MT050T PT050S PT050T PU050S PU050T ST050S ST050T SU050S SU050T UT050S UT050T UU050S UU050T YT050S YT050T YU050S YU050T CT050E CU050E DR50E2- BT050E DR50E2- BU050E DR55E2- BT050E DR55E2- BU050E HT050E HU050E IPD50E2 IT050E LT050E LU050E MT050E PT050E PU050E ST050E SU050E UT050E UU050E YT050E YU050E Tabellen fortsetter... 9 Delenr NOR12

10 Gass Damp/termalolje Elektrisk 075-serien (34 kg) CA075L CA075N CK075N CK075R CT075L CT075N CT075R CU075L CU075N CU075R DR75G2- BA075L DR75G2- BA075N DR75G2- BK075N DR75G2- BK075R DR75G2- BT075D DR75G2- BT075L DR75G2- BT075N DR75G2- BT075R DR75G2- BU075L DR75G2- BU075N DR75G2- BU075R DR80G2- BA075L DR80G2- BA075N DR80G2- BT075D DR80G2- BT075L DR80G2- BT075N DR80G2- BU075L DR80G2- BU075N HA075L HA075N HK075N HK075R HT075D HT075L HT075N HT075R HU075L HU075N HU075R IPD75G2 IT075L IT075N IT075R LA075L LA075N LK075N LT075L LT075N LU075L LU075N MT075L MT075N MT075R PA075L PA075N PK075N PT075L PT075N PU075L PU075N SA075L SA075N SK075N SK075R ST075D ST075L ST075N ST075R STF75L STF75N SU075L SU075N SU075R UA075L UA075N UK075N UK075R UT075L UT075N UT075R UTF75L UTF75N UU075L UU075N UU075R YT075L YT075N YU075L YU075N CT075S CT075T CU075S CU075T DR75S2- BT075S DR75S2- BT075T DR75S2- BU075S DR75S2- BU075T DR80S2- BT075S DR80S2- BT075T DR80S2- BU075S DR80S2- BU075T HT075S HT075T HU075S HU075T IPD75S2 IT075S IT075T LT075S LT075T LU075S LU075T MT075S MT075T PT075S PT075T PU075S PU075T ST075S ST075T SU075S SU075T UT075S UT075T UU075S UU075T YT075S YT075T YU075S YU075T CT075E CT075F CU075E CU075F DR75E2- BT075E DR75E2- BT075F DR75E2- BU075E DR75E2- BU075F DR80E2- BT075E DR80E2- BU075E HT075E HT075F HU075E HU075F IPD75E2 IT075E IT075F LT075E LU075E MT075E MT075F PT075E PU075E ST075E ST075F SU075E SU075F UB075E UT075E UT075F UU075E UU075F YT075E YU075E Forklaring av sjette tegn i modellnummeret: Innledning 10 Delenr NOR12

11 Innledning D = Liquid Petroleum (LP) Gass, Japan E = Elektrisk F = Redusert elektrisk (Eco Line) L = L.P. Gass N = Naturgass R = Redusert gass, naturgass (Eco Line) S = Damp T = Termalolje Inkluderer modeller med følgende kontrollendelser: 3B DX4 med revers automat 3K DX4 med revers for sentral betaling 3L DX4 for sentral betaling 3O DX4 OPL 3V DX4 automat 3W DX4 med revers for mynter 3X DX4 for mynter BB med revers, grunnelektronikk, mynter BC grunnelektronikk, mynter BG grunnelektronikk, OPL-modus BK med revers, grunnelektronikk, for sentral betaling BL grunnelektronikk, for sentral betaling BW med revers, grunnelektronikk, for mynter BX grunnelektronikk, for mynter BY grunnelektronikk, for mynter BZ med revers, grunnelektronikk, for kortbetaling DO DMP OPL EO LED OPL KB med revers, enkeltmynt KC enkeltmynt KK med revers, for sentral betaling KL for sentral betaling KW med revers, for mynter KX for mynter KY for kortbetaling KZ med revers, for kortbetaling LB med revers, nettverkstilpasset, mynter LC nettverkstilpasset, mynter LK med revers, nettverkstilpasset, for sentral betaling LL nettverkstilpasset, for sentral betaling LW med revers, nettverkstilpasset, for mynter LX nettverkstilpasset, for mynter LY nettverkstilpasset, for kortbetaling LZ med revers, nettverkstilpasset, for kortbetaling OM OPL mikro QT dual-digitaltimer R3 med revers DX4 OPL RD med revers DMP OPL RE med revers LED OPL RM med revers OPL mikro RQ med revers, dual-digitaltimer RU UniLinc OPL med revers SD enkeltinnkast SX enkeltinnkast, for mynter UO UniLinc OPL WB med revers, nettverkstilkobling, mynter WC nettverkstilkobling, mynter WK med revers, nettverkstilkobling, for sentral betaling WL nettverkstilkobling, for sentral betaling WW med revers, nettverkstilkobling, for mynter WX nettverkstilkobling, for mynter WY nettverkstilkobling, for kortbetaling WZ med revers, nettverkstilkobling, for kortbetaling Kontaktinformasjon Hvis du trenger service, ta kontakt med nærmeste godkjente servicesenter. Hvis du ikke får kontakt med et autorisert servicesenter eller ikke er fornøyd med servicen du har fått, ta kontakt med: Alliance Laundry Systems Shepard Street P.O. Box 990 Ripon, WI U.S.A. 11 Delenr NOR12

12 Innledning Tlf.: +1 (920) Ripon, Wisconsin Wevelgem, Belgia Når du kontakter oss om maskinen din, VENNLIGST OPPGI ALLTID MODELL- OG SERIENUMMER. Modell- og serienummeret finner du på merkeplaten. Merkeplaten finner du plassert som vist i Figur 1. Kjøpsdato Modellnummer Serienummer Legg også ved en kopi av kjøpskvitteringen og eventuelle alle servicekvitteringer du måtte ha. ADVARSEL For å redusere risikoen for alvorlig personskade eller dødsfall, må du IKKE reparere eller skifte noen del av enhet eller utføre noe servicearbeid med mindre det er spesielt anbefalt i brukervedlikeholdsinstruksene eller i trykte brukerreparasjonsinstrukser som du forstår og har ferdighetene til å utføre. W329 Hvis du trenger reservedeler, ta kontakt med kilden der du kjøpte enheten din, eller ring +1 (920) eller for å få navn og adresse til nærmeste godkjente deleforhandler. 1 1 TMB2235N_SVG 1. Serienummer Figur 1 12 Delenr NOR12

13 Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Forklaring på sikkerhetsmeldinger Sikkerhetsvarsler ("FARE", "ADVARSEL" og "FORSIKTIG"), fulgt av spesifikke instruksjoner, er angitt i denne håndboksen og på sikkerhetsmerker. Disse advarslene er for den personlige sikkerheten til brukere, operatører, service-teknikere og alle som vedlikeholder maskinen. FARE Indikerer en øyeblikkelig farlig situasjon som, hvis den ikke forhindres, vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfall. ADVARSEL Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke forhindres, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall. FORSIKTIG Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke forhindres, kan resultere i mindre eller moderate personskade eller eiendomsskade. Ytterigere sikkerhetsvarser ("VIKTIG" og "MERK") følges opp av spesifikke instruksjoner. VIKTIG: Ordet "VIKTIG" brukes for å informere leseren om spesifikke prosedyrer, der det kan oppstå lettere maskinskader hvis prosedyren ikke overholdes. MERK: Order "MERK" brukes for informasjon om installasjon, drift, vedlikehold eller reparasjoner som er viktig, men ikke forbundet med fare. Viktige sikkerhetsinstrukser ADVARSEL For å redusere faren for brann, elektrisk støt, alvorlige personskader eller død for personer som bruker tørketrommelen, må de følgende grunnleggende forholdsreglene overholdes. Oppbevare disse instruksene W776 Les alle instruksjoner før bruk av tørketrommelen. Installer tørketrommelen i henhold til INSTALLASJONveiledningen. Se instruksjonene for JORDING for korrekt jording av tørketrommelen. Alle tilkoblinger av elektrisk strøm, jording og gassforsyning må være i overensstemmelse med lokale bestemmelser og utføres av autorisert personell dersom dette kreves. Det anbefales å få maskinen installerte av kvalifiserte teknikere. Ikke installer eller lagre tørketrommelen på steder hvor den kan utsettes for vann eller værpåvirkning. Tørketrommelen kan ikke brukes i lukkede rom med utilstrekkelig lufttilførsel. Hvis nødvendig må det monteres luftegittere i dører og vinduer. Dette apparatet må ikke aktiveres uten lofilter/skumfilter. Hvis du merker gasslukt, må gasstilførselen straks kobles fra og rommet må luftes. Ikke slå på elektriske apparater og ikke koble elektriske brytere. Ikke bruk åpen ild. Ikke bruk telefon i bygningen. Ta kontakt med montøren og eventuelt gassfirmaet så snart som mulig. For å unngå brann og eksplosjon må områdene runde holdes frie for brennbare eller antennelig produkter. Rengjør trommelen regelmessig; avgassrøret må rengjøres med jevne mellomrom av kompetent vedlikeholdspersonell. Fjern oppsamlet lo fra filteret og fra innsiden av filterhuset daglig. Ikke bruk eller oppbevar brennbare materialer i nærheten av apparatet. Ikke tørk artikler som har vært rengjort med, vasket i, dyppet i eller tilsølt av bensin eller maskinolje, vegetabilsk olje/ matolje, rengjøringsvoks eller kjemikalier, løsemidler, fortynnere eller andre brennbare eller eksplosive stoffer, ettersom de kan avgi gasser som kan antennes, eksplodere eller forårsake selvantennelse i stoffet. Ikke bruk spraybokser i nærheten av apparatet mens det er i bruk. Gjenstander som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummibelagte artikler og tøy eller puter med skumgummipolstring, må ikke tørkes i tørketrommelen. 13 Delenr NOR12

14 Sikkerhetsinformasjon Ikke bruk apparatet til å tørke materialer med lav smeltetemperatur (PVC, gummi osv.). Ikke bruk tørketrommelen til gardiner eller tepper av glassfiberforsterket kunststoff med mindre disse er godkjent for det. Hvis de tørkes, må trommelen tørkes av med en fuktig klut for å fjerne glassfiberpartikler. Hold barn borte fra tørketrommelen. Dette apparatet er ikke ment for bruk av unge barn eller uselvstendige personer uten oppsyn. Hold oppsyn med unge barn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Ikke grip inn i tørketrommelen hvis trommelen er i bevegelse. Bruk bare tørketrommelen til sitt tiltenkte formål, nemlig å tørke klær og stoffer. Følg alltid instruksjonene for stoffet som er angitt av tekstilprodusenten, og bruk bare tørketrommelen til å tørke tekstiler som har vært vasket i vann. Legg bare inn tøy som har vært sentrifugert i maskinen. Produsentens instruksjoner som er angitt på pakken for vaskemidler må alltid leses og følges. Følg alle advarsler og all sikkerhetsinformasjon. For å redusere faren for forgiftning eller etseskader, må de til enhver tid oppbevares utenfor barns rekkevidde (helst i et låst skap). Ikke bruk mykemiddel eller antistatiske midler med mindre dette er anbefalt av produsenten av produktet. Fjern tøyet straks tørketrommelen har stoppet. IKKE bruk tørketrommelen hvis det kommer røyk fra den, hvis den skurer, hvis deler mangler eller er ødelagt, eller hvis det har blitt fjernet deksler eller paneler. IKKE modifiser kontrollene eller forbikoble sikkerhetsinnretningene. Tørketrommelen kan ikke aktiveres hvis døren er åpen. IKKE forbikoble dørens sikkerhetsbryter slik at tørketrommelen kan drives med døren åpen. Tørketrommelen stopper å rotere når døren åpnes. Ikke bruk tørketrommelen hvis den ikke stopper å rotere når døren åpnes, eller hvis den starter å rotere uten at START-mekanismen er aktivert. Ta tørketrommelen ut av bruk og tilkall service. Tørketrommelen kan ikke aktiveres hvis lodekselet er åpent. IKKE forbikoble lodekselets sikkerhetsbryter slik at tørketrommelen kan drives med åpent lodeksel. Ikke utfør endringer på apparatet. Rengjør alltid lofilteret hver dag. Hold området rundt avgassåpningen fri for smuss, støv og lo. Innsiden av tørketrommelen og avgasskanalen må rengjøres med jevne mellomrom av kvalifisert servicepersonell. Løsemiddeldampen fra kjemiske rengjøringsmaskiner vil omdannes til syrestoffer når den føres gjennom varmeelementet i tørkeenheten. Disse syrestoffene virker korroderende på tørketrommelen og på tøyet som tørkes. Forsikre seg om at tilførselsluften er fri for løsemiddeldamp. Ved slutten av hver arbeidsdag må alle hovedforsyningsledninger for gass, damp og strøm lukkes. Ikke reparer eller skift ut deler på tørketrommelen, ikke forsøk å utføre vedlikehold eller reparasjoner dersom dette ikke er spesifikt angitt i vedlikeholdsveiledningen for brukeren eller i reparasjonsveiledningen for brukeren og brukeren har forstått disse og har ferdighetene som trengs for å utføre dem. Koble ALLTID fra og sperr av den elektriske forsyningen av tørketrommelen før det utføres vedlikehold og reparasjoner. Koble fra strømmen ved å slå av den tilhørende lastbryteren eller deaktivere sikringen. Før tørketrommelen tas ut av drift eller avfallsbehandles: Fjern døren til tørkerommet og dekselet til lokammeret. Hvis denne tørketrommelen ikke installeres, vedlikeholdes og/eller brukes i henhold til produsentens anvisninger, kan det oppstå forhold som fører til personskader og/eller materielle skader. MERK: De ADVARSLER og VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER som er angitt i denne håndboken kan ikke dekke alle mulige forhold og situasjoner som kan oppstå. Bruk sunn fornuft og vær forsiktig og grundig under installasjon, vedlikehold og bruk av tørketrommelen. Ta alltid kontakt med din forhandler, distributør, servicebedrift eller produsenten dersom det oppstår problemer eller situasjoner du ikke forstår. 14 Delenr NOR12

15 Spesifikasjoner og mål Spesifikasjoner og mål Spesifikasjoner og mål Se maskinens typeskilt for ytterligere spesifikasjoner. Spesifikasjoner 050-serien 075-serien F75 Varmeutstråling fra overflater eksponert for behandlet luft: Joule/m 2 [Btu/ft 2 ] Støynivå målt under drift med brukeren posisjonert 1 meter [3,3 feet] foran maskinen og 1,6 meter [5,2 feet] over gulvet (circa-verdier) Nettovekt (circa-verdier) Kilogram [Pounds (lb)] Standard pakkevekt: Kilogram [Pounds (lb)] [60] [60] [60] 60 dba 65 dba 67 dba 247 [545] 279 [615] 322 [710] 273 [602] 307 [677] 350 [772] Standard fraktmål: Millimeter [Inches] 1054 x 1323 x 2057 [41,5 x 52,1 x 81] 1054 x 1433 x 2057 [41,5 x 56,4 x 81] 1054 x 1433 x 2057 [41,5 x 56,4 x 81] Kasse-pakkevekt: Kilogram [Pounds (lb)] 303 [669] 337 [742] 380 [837] Kasse-fraktmål: Millimeter [Inches] 1130 x 1397 x 2229 [44,5 x 55 x 87,75] 1130 x 1505 x 2229 [44,5 x 59,25 x 87,75] 1130 x 1505 x 2229 [44,5 x 59,25 x 87,75] Trommelstørrelse: Millimeter [Inches] Trommelkapasitet (tørrvekt): Kilogram [Pounds (lb)] Diameter på luftutløp: Millimeter [Inches] Maksimalt statisk mottrykk: Millibar, kpa [W.C.I.] 940 x 762 [37 x 30] 940 x 914 [37 x 36] 940 x 914 [37 x 36] 25 [50] 34 [75] 34 [75] 203 [8] 203 [8] 254 [10] 1,3, 0,13 [0,5] 1,3, 0,13 [0,5] 1,3, 0,13 [0,5] Tabellen fortsetter Delenr NOR12

16 Spesifikasjoner og mål Spesifikasjoner 050-serien 075-serien F75 Maksimal luftstrøm: 354 [750] Classic Line Eco Line 519 [1100] l/sek [C.F.M.] Gass/damp 60 Hz 354 [750] 60 Hz 434 [920] 50 Hz 295 [625] 50 Hz 354 [750] Elektrisk 354 [750] Motor: kw [hk] Uten revers 0,373 [1/2] 0,560 [3/4] Ikke relevant Vifte med revers 0,249 [1/3] 0,249 [1/3] 0,746 [1] Trommel med revers 0,249 [1/3] 0,249 [1/3] 0,249 [1/3] Gassmodeller Gasstilkobling 1/2 in. NPT 1/2 in. NPT 3/4 in. NPT Gassbrennereffekt: 137, 38,1 [ ] Classic Line Eco Line 237, 65,94 [ ] MJ/t, kw [BTU/t] 174, 48,359 [ ] 60 Hz 137,2, 38,1 [130,000] 50 Hz 116,1, 32,2 [ ] Elektriske modeller Varmeelement-effekt: Kilowatt 21 kw (240 V/50 Hz) 30 kw (andre spenninger) Classic Line - 30 kw Eco Line - 21 kw Ikke relevant Dampmodeller Damptilkobling 3/4 in. NPT 3/4 in. NPT Ikke relevant Dampradiator-effekt ved 100 psig: kg/t [BTU/t] (anbefalt driftstrykk psig) 83,14 [ ] 98,5 [ ] Ikke relevant MERK: Alle maskiner leveres med ekstra adapter for metrisk gjenge (fra standard). 16 Delenr NOR12

17 Spesifikasjoner og mål Mål på hus C F B D A E K L J I H G TMB2422N_SVG Modeller A B C D E* F 050-serien gass og elektrisk 781 mm [30,75 in] 860 mm [33,87 in] 1226 mm [48,25 in] 1946 mm [76,625 in] 914 mm [36 in] 981 mm [38,625 in] 050-serien damp 781 mm [30,75 in] 860 mm [33,87 in] 1226 mm [48,25 in] 1946 mm [76,625 in] 914 mm [36 in] 981 mm [38,625 in] 075-serien gass og elektrisk 781 mm [30,75 in] 860 mm [33,87 in] 1378 mm [54,25 in] 1946 mm [76,625 in] 914 mm [36 in] 981 mm [38,625 in] 075-serien damp 781 mm [30,75 in] 860 mm [33,87 in] 1378 mm [54,25 in] 1946 mm [76,625 in] 914 mm [36 in] 981 mm [38,625 in] F75 gass 781 mm [30,75 in] 860 mm [33,87 in] 1346 mm [53 in] 1946 mm [76,625 in] 914 mm [36 in] 981 mm [38,625 in] Modeller G H* I* J* K L 050-serien gass og elektrisk 838 mm [33 in] 180 mm [7,1 in] 140 mm [5,5 in] 166 mm [6,53 in] 749 mm [29,5 in] 844 mm [33,24 in] Tabellen fortsetter Delenr NOR12

18 Spesifikasjoner og mål Modeller G H* I* J* K L 050-serien damp 838 mm [33 in] 180 mm [7,1 in] 140 mm [5,5 in] 166 mm [6,53 in] 749 mm [29,5 in] 844 mm [33,24 in] 075-serien gass og elektrisk 838 mm [33 in] 180 mm [7,1 in] 140 mm [5,5 in] 166 mm [6,53 in] 902 mm [35,5 in] 996 mm [39,22 in] 075-serien damp 838 mm [33 in] 180 mm [7,1 in] 140 mm [5,5 in] 166 mm [6,53 in] 902 mm [35,5 in] 996 mm [39,22 in] F75 gass 838 mm [33 in] 180 mm [7,1 in] 140 mm [5,5 in] 166 mm [6,53 in] 902 mm [35,5 in] 996 mm [39,22 in] * Brannvernsystem er spesialutstyr ikke tilgjengelig på alle maskiner. Plassering av avgassutløp B C A TMB2238N_SVG Modeller A B C 050/075-serien 137 mm [5,375 in] 203 mm [8 in] 340 mm [13,375 in] F mm [6,5 in] 254 mm [10 in] 165 mm [6,5 in] 18 Delenr NOR12

19 Spesifikasjoner og mål Plassering av gasstilkobling A B TMB2239N_SVG Diameter A B 050/075 1/2 in. NPT 375 mm [14,75 in] 1670 mm [65,75 in] F75 3/4 in. NPT 19 Delenr NOR12

20 Spesifikasjoner og mål Plassering av elektrisk tilkobling A A B B 1 2 TMB2240N_SVG 1. Gass og damp 2. Elektrisk A B 83 mm [3,25 in] 1918 mm [75,5 in] MERK: Disse tallene er circa-mål. 20 Delenr NOR12

21 Spesifikasjoner og mål Plassering av damptilkobling A C B D E TMB2425N_SVG Diameter A B C D E 3/4 in. NPT 387 mm [15,25 in] 2013 mm [79,23 in] 190 mm [7,5 in] 1642 mm [64,64 in] 1985 mm [78,14 in] 21 Delenr NOR12

22 Installasjon Installasjon Inspeksjon før installasjon Ved levering må man inspisere kasse, emballasje og deler for synlige skader. Hvis kassen, emballasjen eller dekselet er skadd, eller det er tegn til mulige skader, må du be transportfirmaet notere dette på fraktpapirene før du kvitterer for mottaket, eller du må informere transportfirmaet om forholdet så snart det oppdages. Fjern kassen og beskyttelsesdekslene så snart som mulig, og kontroller at gjenstandene som er angitt på pakklisten er på plass. Hvis noe er skadet eller mangler, må transportfirmaet informeres om dette så snart som mulig. Skriftlige krav må sendes til transportfirmaet umiddelbart hvis artikler mangler eller er skadde. VIKTIG: Fjern tapen fra de to motklaffene i avgassutløpet. VIKTIG: Garantien mister sin gyldighet hvis tørketrommelen ikke installeres i overensstemmelse med denne håndboken. Installasjonen må være i overensstemmelse med minstekrav og spesifikasjoner som angitt i denne håndboken og gassinstallasjonsforskriftene som gjelder på stedet, lokale bygningsforskrifter, bestemmelser om vannforsyning, forskrifter for elektrisk opplegg og alle andre relevante bestemmelser. Pga. ulike krav må man alltid følge bestemmelsene som gjelder på stedet, og forberede installasjonen i henhold til disse. Nødvendig materiale (anskaffes lokalt) Alle modeller Gassmodeller Dampmodeller En enkeltpolet sikringslastbryter eller lastbryter på 1-fasemodeller. Lastbryter på 3-fasemodeller. En gassstengeventil for gasstilførselsledningen til hver tørketrommel. En dampstengeventil for damptilførselsledningen må kobles oppstrøms for dampmagnetventilen. Tabellen fortsetter... Nødvendig materiale (anskaffes lokalt) To dampstengeventiler for hver kondensatreturledning. Fleksible dampslanger med 8,79 kg/cm2 [125 psig] arbeidstrykk for tilkobling til dampradiatorer. Se Figur 29 for størrelser og tilkoblingskonfigurasjoner. To dampsperrer for dampradiatorutløp til kondensatreturledningen. Alternativt to vakuumbrytere for konsensatreturledninger. VIKTIG: Kun 3-fase hver tørketrommel må kobles til sin egen strømkretslastbryter, ikke sikringer, for å unngå muligheten for enfasedrift og tidlig motorsvikt. Krav til plassering Tørketrommelen må installeres på vannrett underlag. Gulvdekkematerialer som tepper og fliser må fjernes. Undersøk lokale krav og bygningsforskrifter for å sikre samsvar. Tørketrommelen må ikke installeres eller oppbevares på steder der den kan utsettes for vann og værpåvirkning. VIKTIG: IKKE blokker luftstrømmen på baksiden av tørketrommelen med tøy eller andre gjenstander. Det kan forhindre tilstrekkelig luftgjennomstrømning til forbrenningskammeret til tørketrommelen. En typisk tørketrommel-plassering er vist på Figur 2. VIKTIG: Tørketromler må installeres med tilstrekkelig plass for vedlikehold og drift, se Figur 2. ADVARSEL For å redusere faren for alvorlige personskader, må tørketrommelen plasseres så langt vekk fra brennbare elementer som angitt som minimumsklaring, eller som spesifisert i forskrifter og bestemmelser som gjelder på stedet. W Delenr NOR12

23 Installasjon MERK: De mørke områdene viser strukturene rundt. 8 7 TMB2242N_SVG mm [0,5 in.] anbefales mellom maskiner for fjerning eller installasjon 2. La det være mm [2-4 in.] åpning på toppen av maskinen for fjerning eller installasjon. Et avtakbar tilpasningsstykke kan brukes for å skjule åpningen; tilpasningsstykket skal ikke ha klaring mm [4 in.] maksimal topphøyde 4. Minste klaring for resten: 305 mm [12 in.] 5. Deksel 6. Innretning for lufttilførsel mm [24 in.] minimum, 914 mm [36 in.] anbefalt for vedlikeholdsformål 8. 6 mm [0,25 in.] anbefalt for fjerning eller installasjon, null klaring tillatt Figur 2 Posisjonering og nivellering av tørketrommel VIKTIG: Hold tørketrommelen så nær gulvet som mulig. Enheten på stå stabilt på gulvet slik at vekten av tørketrommelen er jevnt fordelt. 1. Fjern lodekselet og skru ut de fire transportskruene (en i hvert hjørne). 2. Ta av tørketrommelen fra pallen. MERK: Ikke kast skruene de er nivelleringsben. 3. Fjern fire muttere fra pakningen med dokumentasjon, og skru dem helt inn på hvert nivelleringsben. 4. Skru de fire nivelleringsbena (skruene) tilbake på nivåjusteringsfatningene i bunnen. 5. Skyv tørketrommelen på plass. Juster nivelleringsbena til enheten står plant, eller maksimalt 3,18 mm [0,125 inch] høyere på fremsiden. Se Figur 3. Tørketrommelen må ikke vugge. Lås nivelleringsbena med de påsatte mutrene. MERK: Fremsiden på tørketrommelen skal være litt høyere enn baksiden (ca. 3,18 mm [0,125 inch]). Det forhindrer at tøyet sliter på dørglasstetningen under rotering. Figur 3 T483I_SVG 23 Delenr NOR12

24 Installasjon Brannvernsystem (ekstrautstyr) ADVARSEL Elektrisk støt kan føre til død eller alvorlige personskader. Hvis et overrislingsanlegg har blitt aktivert, må du aldri bruke tørketrommelen. Hvis overrislingsanlegget har blitt aktivert, må tørketrommelen inspiseres av et kvalifisert teknikkfirma før tørketrommelen brukes. Sjekk lokale bestemmelser og tillatelser Ring det lokale vannverket eller den ansvarlige kommunale myndigheter for informasjon om lokale bestemmelser. W879 VIKTIG: Det er ditt ansvar at HELE røropplegget utføres av en kvalifisert rørlegger for å sikre at rørsystemet er egnet og i overensstemmelse med lokale, statlige og regionale forskrifter og bestemmelser. VIKTIG: Det er installatørens eller eierens ansvar å sikre at påkrevd vann, vanntrykk, rørdimensjoner og tilkoblinger blir brukt. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom brannvernsystemet ikke kobles til, installeres eller vedlikeholdes korrekt. Krav til vann VIKTIG: Brannvernsystemet må ha tilførsel av vann for å fungere korrekt. Tilkoblingspunket til den elektriske vannmagnetventilen er en 19 mm [3/4 inch]-slange. En tørketrommel som er utstyrt med brannvernsystem må ha et vannrør på minst 12,7 mm [1/2 inch] og forsynes med et minstetrykk på 138 kpa [ 20 psi] og et maksimalt trykk på 827 kpa [ 120 psi] til enhver tid. Strømningsraten skal være rundt 57 liters [15 gallons] per minutt, og ikke lavere. MERK: Vanntrykk under 138 kpa [20 psi] vil forsårsake lav gjennomstrømning og føre til vannlekkasjer ved vannmagnetventilen. Hvis baksiden av tørketrommelen eller vannforsyningen er plassert på et sted der de kan utsettes for kjølige temperaturer, må det iverksettes tiltak for å beskytte vannledningene mot frost. VIKTIG: Temperaturen på vannforsyningen må ligge mellom 4,4 C og 48.9 C [40 F og 120 F]. Hvis vannet i forsyningsledningen eller vannmagnetventilen fryser, vil ikke brannvernsystemet fungere. VIKTIG: Hvis temperatursensorene inne i tørketrommelen registrerer temperaturer under 4,4 C [40F ], vil brannvernsystem-kontrollen utløse en sperre. Denne funksjonen sikrer tørketrommelen mot drift hvis vannforsyningen kan være frossen. Først når temperatursensoren registrerer en temperatur over 4,4 C [40F ], tilbakestilles maskinen for drift. VIKTIG: Det må brukes en fleksible rørslanger/ koblinger for tilførselen. Feil på magnetventilen pga. stive rørforbindelser fører til at garantien opphører. Det anbefales å installere et filter i vannforsyningsledningen. Vanntilkoblinger Koble maskinen til en tilbakeslagshindring (vakuumbryter) før tilkoblingen til vannsyningsnettet i alle land der forskriftene krever spesifikke godkjenningssertifikater. To slanger og en Y-ventil følger med tørketrommelen for tilkobling til vannforsyning. Vanntilkoblingene skjer ved bøssingene i vannmagnetventilen på baksiden av tørketrommelen. Y-ventilen har en enkelt hun-slangetilkobling (standard US 3/4-11 1/2 NH-gjenge). Se Figur 4 og Figur Brannvernsystem-kontrollboks 2. Vannmagnetventil 3. Åpning for ekstraalarm-kabel Figur 4 1 TMB2000N_SVG For å koble til de to slangene (følger med tørketrommelen) må gummitetningene (fra pakken med dokumentasjon) settes inn i vanninnløpsslangekoblingene. Se Figur Delenr NOR12

25 Installasjon 1 Elektriske krav 5 2 ADVARSEL Det må foreligge elektrisk strøm til tørketrommelen hele tiden. Hvis den elektriske strømmen kobles fra, vil ikke brannvernsystemet fungere. W Lås 2. Slangekoblinger 3. Y-ventil 4. Innløpsslanger 5. Åpning for ekstraalarm-kabel Figur 5 TMB2008N_SVG Koble innløpsslangene til vannforsyningen. Gjennomspyl ledningene i ca. to minutter for å fjerne fremmedpartikler som kan tilstoppe filtrene i vannblandingsventilen. Dette er spesielt viktig hvis tørketrommelen installeres i et nybygg eller i en nyrenovert bygning. Koble slangene til Y-ventilen, koble Y- ventilen til tilkoblingene på baksiden av tørketrommelen. VIKTIG: Skru slangetilkoblingene på ventiltilkobling med håndkraft og skru så ytterligere 1/4 omdreining med tang. Pass på at gjengene ikke setter seg på tvers og ikke skru til koblingene for stramt. VIKTIG: Slanger og andre deler i naturgummi vil svekkes ved langvarig bruk. Slanger kan utvikle sprekker, utbulinger og materialslitasje pga. den temperaturen og det konstant høye trykket de utsettes for. Alle slanger må sjekkes årlig med henblikk på synlige svakhetstegn. Slanger som viser svakhetstegn som angitt ovenfor må skiftes ut umiddelbart. Alle slanger må skiftes ut hvert femte år. MERK: Lengre innløpsslanger er tilgjengelige (som spesialutstyr mot pristillegg) i tilfelle slangene som følger med tørketrommelen ikke er lange nok for installasjonen. For bestilling av slanger: Art. nr innløpsslange 2,44 m [8 fot] Art. nr innløpsslange 3,05 m [10 fot] MERK: Reverseutløpsslanger er tilgjengelige (mot pristillegg). Bestillingsnr slange, 99 cm [39 in.]. Det trengs ingen egen ekstern strømkilde eller tilkobling. Strøm for drift av 24 volt-brannvernsystemet tas fra fordelingsboksen/ kontaktorboksen på baksiden. Ekstraalarm Brannvernsystemet sender ut et ekstra utgangssignal når systemet aktiveres. Under installasjon av tørketrommelen har du muligheten til å koble et separat alarmsystem til denne ekstrautgangen. Ekstrautgangen kan brukes til bl.a.: (1) Aktivering av alarm, (2) aktivering av et sprinkleranlegg i bygget, (3) melding til brannvesenet osv. Bruk av ekstrautgangen er ikke påkrevet for at brannvernsystemet skal fungere, men kan brukes for ytteligere vern. Tilkoblingen til ekstrautgangen skjer via FS-1 og FS-2 hurtigkoblinger inne i brannvern-kontrollboksen. Se Figur 6. Releen er utlagt for 24 VAC, 5,2 A, holdestrøm. MERK: Ekstrautgangen aktiveres under vedlikeholdstestsekvensen av brannvernsystemet. Vær oppmerksom på dette før du utfører en systemtest hver tredje måned. (Eksempel: Hvis det eksterne systemet bruker ekstrautgangen til å tilkalle brannvesenet, må brannvesenet informeres før og etter vedlikeholdstesten av brannvernsystemet. 25 Delenr NOR12

26 Installasjon Åpning for ekstraalarm-kabel 2. Sikring 3. Ekstraalarm-hurtigtilkobling 4. Testknapp 5. Lampe 6. Tilbakestillingsknapp 7. Ekstraalarm-hurtigtilkobling Figur 6 TMB1999N_SVG1 1. Dør 2. Frontpanel 3. Tilgangspanel 4. Trommel 5. Lodeksel Figur 7 2. Fjern drivverksdekselet. Se Figur 8. 5 TMB2014K_SVG Skruvinkel-alternativ Kun for tørketromler i 050-serien Dette alternativet reduserer dybden på tørketrommelen til 871 mm [ 34 5/16 inches]. Tørketrommelen passer da gjennom en døråpning på 914 mm [36 inch] (netto 876 mm [34,5 inches]). 1. Fjern døren, tilgangspanelet, frontpanelet og lodekselet. Se Figur Delenr NOR12

27 Installasjon Akseltapphus 2. Fordelingsboks/kontaktorboks 3. Vertikal akseltappkanal 4. Trommeltrinse 5. Drivverksdeksel 6. Avgasslokk 7. Motor 8. Motorholder 8 Figur 8 3. Fjern drivremmene. Se Figur Fjern trommeltrinsen og akselsplinten. TMB2243N_SVG 5. Trekk trommelen ut gjennom fronten på tørketrommelen. Se Figur For å sikre riktig trommelbalanse under gjenmonteringen, må du markere den originale plasseringen for hver kanal på trommelhodet og antallet skims for hver kanal før fjerningen. Se Figur Fjern hele løpeakselmodulen. 8. Fjern akseltapphuset. Se Figur Koble fra motorledningene. 1. Antall skims for denne kanalen 2. Trommelhode 3. Akseltapp 4. Kanal-ID 5. Skims 6. Kanalplassering 7. Antall skims for denne kanalen Figur 9 TMB2015K_SVG 10. Fjern motor(er) og motorholder(e). Se Figur Skru og fjern de to vertikale akseltappkanalene. 12. Fjern fordelingsboksen/kontaktorboksen. Se Figur Fjern avgasslokket. 14. Gasstilførselsledningen må eventuelt fjernes hvis den strekker seg forbi bakpanelet. Hvis det er tilfellet, fjernes koblingen mellom gass og stengeventiler, og modulen tas ut gjennom fronten på tørketrommelen. 15. Fjern tørketrommelen fra kassebunnen og skyv den sidelengs gjennom døren. 16. Se tilhørende vedlikeholdsvideo, installasjonshåndboken og koblingsskjema for å montere tørketrommelen igjen og installere den korrekt. Speilvending av døren 1. Fjern strømtilførselen til tørketrommelen. 2. Løsne og ta av kontrollpanelet. Fjern de to kontrollmodulmonteringsskruene på høyre side. Åpne kontrollen for å få 27 Delenr NOR12

28 Installasjon tilgang til modulen øvre flens / høyre fløringsfane. Se Figur Fjern lodekselet. VIKTIG: Støtt opp døren og fest modulen sikkert, slik at den ikke faller når sideskruene fjernes fra dørhengselfanen Plugg 2. Bryter 3. Sideskrue 4. Dørhengselfane 5. Dørmodul 5 TMB1995N_SVG 1. Kontrollmodul-monteringsskrue 2. Kontrollmodul 3. Føringsfanemodul 4. Sideskrue 5. Skrue 6. Lodeksel 7. Frontpanel 8. Kontrollpanel 6 5 TMB1994P_SVG Figur Kutt av kabelbinderen for å fjerne dørbryterens ledningsbunt. Vær forsiktig så ikke ledninger kommer til skade. Se Figur Legg om dørbryterledningen gjennom hullet i høyre side av toppanelet. Bruk panelkileåpnningen til å legge ledningen ned gjennom hullet på venstre side av toppanelet og inn i øvre venstre hjørne av trommelfatningen. Figur Fjern fire frontpanelskruer. Se Figur 10. Hold dørhengselkammene på plass på dørhengselfanen. Trekk fanen og dørmodulen av i ett stykke. Se Figur Fjern de gjenværende frontpanelskruene. Se Figur 10. Koble fra dørkablene fra bryteren. Ta av frontpanelet. Se Figur Bytt om på brytere og plugger. Løsne tappene med en rørtang for å fjerne plugg og bryter fra frontpanelet. Installer bryteren igjen med knappen mot midten av maskinen. Gjeninstaller pluggen der bryteren var tidligere. Se Figur Delenr NOR12

29 Installasjon Skrukabelklemme 2. Utgangsposisjon på dørbryterledning 3. Opprinnelig bryterposisjon 4. Lodekselbryterledning 5. Kabelbindere 6. Opprinnelig pluggposisjon 7. Toppanel Figur 12 TMB1996N_SVG 1. Bryter (ny plassering) 2. Plugg (ny plassering) 3. Dørmodul 4. Sideskrue Figur 13 TMB1997N_SVG MERK: Hvis døren på maskinen skal henges over på høyre side igjen, må dørbryterledningen legges om igjen. Før tørketrommelen tas i bruk 9. Plasser frontpanelet på maskinen og fest fire bunnskruer løst. Koble dørbryterledningen til bryteren i den nye posisjonen. Installer dørmoudlen og skru de fire frontpanelskruene løst inn. Se Figur Sjekk festet av lodekselet, juster frontpanelet opp eller ned etter behov. Trek til fire frontpanel-sideskruer for å holde posisjonen på frontpanelet med riktig klaring til lodekselet. 11. Fjern lodekselet. Trekk til de fire bunnskruene på frontpanelet helt. 12. Sett inn toppskruene og føringsfanene. 13. Juster dørkroken ved behov, slik at den tåler 0,48 1,03 bar [7 15 pounds (lb)] trekkraft ved midten av håndtaket. 14. Gjeninstaller kontrollmodulen med monteringsskruene. 15. Gjeninstaller kontrollpanelet og lodekselet. VIKTIG: Gjenopprett strømmen til tørketrommelen og test at dørbryteren fungerer korrekt. Tørketrommelen skal ikke starte mens døren er åpen; hvis tørketrommelen er i drift, skal den stoppe når døren åpnes. 1. Fjern eller åpne alle paneler og kontroller festet på alle tilgjengelige skruer, muttere, bolter, terminaler og koblinger. 2. Sjekk remspenningen og juster ved behov. Se avsnittet Justeringer. 3. Sett på alle paneler og deksler igjen. 4. Koble inn strømmen til tørketrommelen. 5. Åpne tilførselsventilene for gass- eller dampoppvarmede tørketromler. 6. Etter å ha utført de tidligere kontrollene kan du starte tørketrommelen med et trykk på START. (Se avsnittet om bruk for detaljerte anvisninger). Slipp og startknappen og åpne døren. Trommelen skal stoppe å rotere innen syv sekunder etter at døren er åpnet maksimalt 51 mm [2 inches]. Hvis den ikke gjør det, må dørlåsbryteren justeres. Se avsnittet Justeringer. 7. Gasstørketromler: Start tørketrommelen og sjekk brennerflammen. Juster luftinnløpsklaffen etter behov. Se avsnittet Justeringer. 29 Delenr NOR12

30 Installasjon VIKTIG: Det elektroniske tenningssystemet vil forsøke å tenne gassen med gnister i "tenningsforsøk"-perioden. Hvis gassen ikke antennes i denne perioden, vil tenningskontrollen gå over i sikkerhetssperren, og ventilen åpnes ikke før kontrollen er tilbakestilt. Det kan være nødvendig å forsøke flere ganger for å fjerne luft fra gassledningene. For å tilbakestille: Åpne og lukke døren og start tørketrommelen på nytt. Hvis sperretilstanden fortsetter, sjekk om den manuelle gasstengeventilen er i stillingen ON og at gasstilførselen er koblet til korrekt. Hvis tilstanden fortsetter, må tørketrommelen tas ut av drift. 8. Fyll trommelen fullt opp med rene filler og kjør den for å fjerne olje eller smuss fra trommelen. 9. Sjekk funksjonen på luftstrømbryteren ved å åpne lodekselet; pass på å fjerne transporttapen fra luftstrømbryteren før drift. Sett midlertidig tape over sikkerhetsbryteren til lodekselet bak øvre venstre hjørne av lodekselet. Varmesystemet skal slås av når lodekselet åpnes maksimalt 1,5 inches [38 mm]. Funksjonen på luftstrømbryteren kan påvirkes av gjenværende transporttape, manglende lufttilførsel eller hindringer i avgasskanalen. Dette må sjekkes. Hvis det oppstår et problem, ta kontakt med en autorisert tekniker. 10. Tørk av trommelen med et universal-rengjøringsmiddel eller med en løsning av vaskemiddel og vann. Se Figur 14. VIKTIG: Bruk av klorblekemiddel for fjerning av misfarging bør unngås, da blekemiddelet kan ødelegge overflatebehandlingen. Figur 14 T452I_SVG ADVARSEL Ikke bruk tørketrommelen hvis luftstrømbryteren er defekt. Det kan oppstå en eksplosiv gassblanding inne i tørketrommelen hvis luftstrømbryteren ikke fungerer korrekt. W407R1 Modeller Forhåndsblåsetid (sekunder) Tenningsforsøk (sekunder) Tilbakestilling av sperretilstand av: Modeller frem til CE og Australia , 030, 035, 055: Trykk på tilbakestillingsknappen bak på maskinen T30, T45: Trykk på den belyste tilbakestillingsknappen i kontaktorboksen på baksiden Alle andre Åpne døren Tabellen fortsetter Delenr NOR12

31 Installasjon Modeller Forhåndsblåsetid (sekunder) Tenningsforsøk (sekunder) Tilbakestilling av sperretilstand av: Modeller fra til CE 1 10 (forsøker tenning 3 ganger) For modeller med kontrollendelsene EO, RE, RU eller UO: Trykk kontrolltasten Start. Inkluderer modeller med alle andre kontrollendelser: Trykk og hold inne tilbakestillingsknappen på fordelingsboksen til lyset slukker. Modeller fra Ikke CE eller Australia 1 10 (forsøker tenning 3 ganger) Åpne døren Modeller fra til Australia , 030, 035, 055: Trykk på tilbakestillingsknappen bak på maskinen T30, T45: Trykk på den belyste tilbakestillingsknappen i kontaktorboksen på baksiden Modeller fra Modeller fra Australia CE For modeller med kontrollendelsene EO, RE, RU eller UO: Trykk kontrolltasten Start. Inkluderer modeller med alle andre kontrollendelser: Trykk og holde inne tenningskontrolltilbakestillingsknappen. Hvis tørketrommelen ikke innfrir NOEN av de angitte kravene, må den tas ut av bruk. Se avsnittet Ta tørketrommelen ut av drift. Kun påkrevet for CE-modeller Sett et varselsklebemerke på frontpanelet på maskinen, på det lokale språk i salgslandet (medfølger i Når maskinen er installert, må du utføre følgende punkter: dokumentasjonspakken). Gå gjennom og kontroller bruken av maskinen sammen med kunden. Overlat all dokumentasjon og en signert samsvarsdeklarasjon til kunden. Gå gjennom garantiopplysningene for maskinen sammen med kunden. Installasjon av CE-gasstørkende tørketrommel 31 Delenr NOR12

32 Installasjon Generell informasjon Denne informasjonen gjelder for installasjon av tørketromler i land og/eller med gasser som avviker fra maskinprodusentens konfigurasjon. Når tørketromlene utleveres fra fabrikken, er de konfigurert for drift med naturgass 8914 kcal/m 3 [1000 Btu/cu. ft.], eller L.P.- gass 22,250 kcal/m 3 [2500 Btu/cu. ft.], med naturgassgruppen H/E, merking G20 og L.P.-gass gruppe B/P, merking G30. For å installere maskiner i andre land eller med andre gasserm trengs det visse tilpasninger. Maskinene fremstilles med to ulike konfigurasjoner: Naturgass regulert LPG (Liquefied Petroleum Gas) Gass ikke regulert For konvertering av modeller fra naturgass til LPG: 050-serien 075-serien M4544P3 M4545P3 Typeskiltene fra fabrikken er konfigurert for GB/IE/PT/ES/IT/GR/LU/CH/BE. Disse anvisningene gjelder CE-dyser situasjoner der brukslandet eller gassforsyningen avviker fra serieplaten. Etter behov tar man klistremerket for det aktuelle landet (følger med maskinen) og kleber det over typeskiltet over landsinformasjonen der. Disse anvisningene gjelder kun hvis følgende landkode befinner seg på apparatet: GB/IE/PT/ES/IT/GR/LU/CH/BE. Hvis koden ikke befinner seg på apparatet, må man se de tekniske instruksjonene for nødvendig informasjon om modifisering av apparatet etter bruksforholdene i landet. Før installasjon må det kontrolleres at de lokale forsyningsforholdene, gasstypen og trykket er kompatible med hvordan apparatet er justert. Tabell 1 beskriver de forskjellige gassene som er tilgjengelige i ulike CE-land, og hvordan maskinene må konfigureres for å drives med disse gassene. I CE-land forekommer det naturgasskonfigurasjoner som ikke tillatter maskinregulering og LP- gasskonfigurering som må reguleres. For LP- gass, våttgass B/P ved 50 mbar [5 kpa], bestill maskiner for regulert naturgass og tilpass dem i henhold til Tabell 1. Gas styp e Gas sfa mili e Gr up pe Gass beteg nelse Forsyningst rykk mbar, kpa [in. wc] Sugetryk k mbar, kpa [in. wc] Kapasite t/modell Dyse diam eter mm [inch] Dyse ns artik keln umm er Men gde Naturga ss Andre I 2H(E) G20 20/25, 2/2,5 [8/10] 8,9, 0,89 [3,57] 50 3,7 [0,1440] M ,6 [0,1405] M I 2L G25 25, 2,5 [10] 12,6, 1,26 [5,06] 50 3,7 [0,1440] M ,6 [0,1405] M I 2E+ G20 20, 2,0 [8] Uregulert 50 3,0 [0,1200] Tabell 1 fortsetter ,9 [0,1160] M M Delenr NOR12

33 Installasjon Gas styp e Gas sfa mili e Gr up pe Gass beteg nelse Forsyningst rykk mbar, kpa [in. wc] Sugetryk k mbar, kpa [in. wc] Kapasite t/modell Dyse diam eter mm [inch] Dyse ns artik keln umm er Men gde LP Tredje I 3B/P G30 28/30, 2,8/3,0 [11,25/12] Uregulert 50 2,1 [0,0820] M ,0 [0,0785] M G30 37/50, 3,7/5,0 [14,9/20] 30, 3,0 [12,05] 50 2,1 [0,0820] M ,0 [0,0785] M I 3+ / 3P G30 / G31 28/37, 2,8/3,7 [11,25/14,9] Uregulert 50 2,1 [0,0820] M ,0 [0,0785] M Tabell 1 Egenskaper ved CE-gasser Wi Hi Ws Hs d Wobb e- indek s (netto) Brenn verdi (netto) Wobb e- indek s (brutt o) Brenn verdi (brutt o) Gasst ype Gassf amilie Grupp e Gassb eskriv else Gassb etegn else MJ/m 3 [Btu/ft 3 ] MJ/m 3 [Btu/ft 3 ] MJ/m 3 [Btu/ft 3 ] MJ/m 3 [Btu/ft 3 ] Tetthe t Naturgass Andre I 2H,E Ikke relevant G20 45,67 [1226] 34,02 [913] 50,72 [1362] 37,78 [1014] 0,555 I 2E+ 2H I 2L Ikke relevant G25 37,38 [1004] 29,25 [785] 41,52 [1115] 32,49 [872] 0,612 I 2E+ 2L Tabell 2 fortsetter Delenr NOR12

34 Installasjon Wi Hi Ws Hs d Wobb e- indek s (netto) Brenn verdi (netto) Wobb e- indek s (brutt o) Brenn verdi (brutt o) Gasst ype Gassf amilie Grupp e Gassb eskriv else Gassb etegn else MJ/m 3 [Btu/ft 3 ] MJ/m 3 [Btu/ft 3 ] MJ/m 3 [Btu/ft 3 ] MJ/m 3 [Btu/ft 3 ] Tetthe t LP Tredje I 3B/P Ikke relevant G30 80,58 [2164] 116,09 [3117] 87,33 [2345] 125,81 [3378] 2,075 I 3+ Ren butan I 3+ Ren propan G31 70,69 [1898] 88 [2363] 76,83 [2063] 95,65 [2568] 1,55 I 3P LPG med propan Tabell 2 Endring av gasskonfigurasjon 1. Avgjør hvilke tilpasninger som er nødvendige for å omgjøre konfigurasjonen fra fabrikken til den ønskede konfigurasjonen. 2. Utfør de nødvendige tilpasningene slik at maskinen er riktig konfigurert for ønsket land og gass. Se følgende avsnitt: Slik konverterer man gassventilen fra regulert til uregulert Slik endrer man brennedysestørrelse Slik justerer man gassventilreguleringen ADVARSEL Hvis tørketrommelen skal omstilles til en ny gass eller et nytt trykk, må det først sjekkes at det er en trykkregulator for forsyningens innløpsstrykk (plassert foran tørketrommelen) som vil opprettholde det spesifiserte innløpstrykket på gassforsyningen. W430R TMB2328N_SVG 1. Gasstengeventil (foran trykkstussen) (medfølger ikke) 2. Trykkstuss 3. Gasstengeventil (vist i lukket stilling) (medfølger ikke) 4. Spesifisert lokalt innløpstrykk Figur Delenr NOR12

Tørketromler. Installasjon/bruk/vedlikehold

Tørketromler. Installasjon/bruk/vedlikehold Tørketromler 120 pund (55 kg) kapasitet 170 pund (77 kg) kapasitet 200 pund (90 kg) kapasitet Startserienr. 0907003062 Se side 8 for identifisering av modell Installasjon/bruk/vedlikehold TMB1268C_SVG

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Tørkeskap. Installasjon/Bruk. Fra serienr. 1103000001 Se side 5 for modellgjenkjenning

Tørkeskap. Installasjon/Bruk. Fra serienr. 1103000001 Se side 5 for modellgjenkjenning Tørkeskap Fra serienr. 1103000001 Se side 5 for modellgjenkjenning Installasjon/Bruk GER1C_SVG Originale instruksjoner Ta vare på disse instruksjonene for senere bruk. (Hvis denne maskinen får en ny eier,

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne BRUKSANVISNING FOMA Powerheater Transportable byggvarmere Diesel drevne September 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER 2. APPARATBESKRIVELSE 3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 4. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

The Tube Monterings- og bruksanvisning

The Tube Monterings- og bruksanvisning The Tube 40011149-1116 NO Monterings- og bruksanvisning NO 1.1 A 1.1 B 1,1 C 1.2 A 1.2 B 1,2 C A 1.3 1 < < < < 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Introduksjon The Tube er bare ment å skulle brukes utendørs. Vi oppfordrer

Detaljer

Tørketromler. Installasjon/bruk/vedlikehold

Tørketromler. Installasjon/bruk/vedlikehold Tørketromler 120 pund (55 kg) kapasitet 170 pund (77 kg) kapasitet 200 pund (90 kg) kapasitet Startserienr. 0907003062 Se side 8 for identifisering av modell Installasjon/bruk/vedlikehold Originale instruksjoner

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter Piktogramforklaring Forsiktig! Direkte farlig situasjon som kan føre til alvorlig skade eller død. Advarsel! Mulig farlig situasjon som

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer