HASLUM. Menighetsblad. Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6. Nr. 1 Mars årgang Hva er egentlig tro?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HASLUM. Menighetsblad. Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6. Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro?"

Transkript

1 HASLUM Menighetsblad Nr. 1 Mars årgang Hva er egentlig tro? v/henrik Syse 3 Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6

2 Kjære leser! «Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song! Du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong.» Denne strofen Ivar Aasen skrev, dukker opp i meg på dager som i dag, når jeg kjenner at sola begynner å tá litt og snøen smelter. Været er et trygt, litt kjedelig men samtidig uuttømmelig samtaleemne. Har vi ikke annet å snakke om, er været en trygg havn. Vi kan ikke unngå været. Det og naturen danner en ramme for livet vårt både for det som stadig endrer seg og det som stadig gjentar seg. Med våren kommer også påsken. I naturen ligger allerede kjernen i det kristne budskapet: nytt liv gjennom død. Kirken kaller naturen den første Bibel. Ikke skrevne ord, men erfart virkelighet. Liv gjennom død. Våren hvisker til oss at på samme måte som snøen smelter og løvet snart spretter, skaper Gud på nytt i våre liv også. Dette feirer vi i Kirken i påsken gjennom flere gudstjenester. Vel møtt inn i fellesskapet der! Oversikten over gudstjenestene finner du i dette bladet. At Gud hele tiden er på ferde og skaper nytt liv er kjernen i det Kirken på ulike måter formidler til sine barn og unge medlemmer. Vår trosopplærer har skrevet om hva som skjer på den fronten. Og når du leser dette har staben og noen av de frivillige i menigheten hatt besøk av Henrik Syse, som bidrar med tanker om hva tro er i denne utgaven av menighetsbladet. God lesning og god vår! Margrete Telhaug Vikarkapellan Sokneprest: Torunn Jåvold Tlf: Mobil: E-post: Kateket: Caroline Vesterberg Tlf: Mobil: E-post: Kapellan: I permisjon: Stine Kiil Saga Vikar: Margrete Telhaug Tlf: E-post: Kantor/organist: Knut Kårvatn Eikeland Tlf: Mobil: E-post: Soknediakon: Mari Haug Thorsen Mobil: E-post: Trosopplæringsmedarbeider: Sigrid Eline Andersen Mobil: E-post: Ungdomsarbeider: Fredrik Rafael Flikka Mobil: E-post: Haslum menighetskontor Gamle Ringeriksvei Bekkestua Alle henvendelser til menighetene i Bærum går nå gjennom KIRKETORGET, tlf Menighetskontorets åpningstider: Mandag: Stengt Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Stengt Fredag: Stengt Kontaktinformasjon: Facebook: Haslum Kirke Haslum kirke Kirkeveien 143 Haslum Krematorium Gamle Ringeriksvei 88, 1356 Bekkestua. Tlf Kirkegårdsforstander kl Menighetens givertjeneste: Gironr Sekretær: Anne Kristin Marigård Tlf: Mobil: E-post: Kirketjener: Jostein Simonsen Tlf: Mobil: Kirkeforvalter: Finn-Ole Langø Tlf: Mobil: E-post: Haslum menighetsblad: Redaksjon: Staben Layout: LFP Design / Forsidebilde: Torunn Jåvold Menighetsrådets leder: Janne Golimo Tlf: E-post: 2 Haslum Menighetsblad Mars 2015 Nr. 1

3 Hva er egentlig tro? Tekst: Henrik Syse, filosof og medlem av Nobelkomiteen Foto: Torunn Jåvold Tro er en «livsinnstilling», en måte å forholde seg til livet og til andre mennesker på. «Jeg tror det kommer til å regne i morgen.» Sier jeg det, tyder det på at jeg har en velbegrunnet oppfatning om morgendagens vær. Det er en god sjanse for at det kommer til å regne! Men helt sikker er jeg jo ikke. «Jeg har tro på deg.» Her har vi det samme ordet igjen, men nå handler det om et forhold til et annet menneske: Jeg tror at vedkommende kan klare noe. Utsagnet tyder på at jeg ønsker å vise tillit og bidra med oppmuntring. «Jeg tror på demokratiet.» Her sier jeg at noe i dette tilfellet et politisk system er noe jeg mener er verdifullt, noe som bør tas vare på og forsvares. «Jeg tror på Gud.» Hva betyr egentlig det? Alle de andre betydningene vi har nevnt, har noe til felles med troen på Gud. Vi snakker om noe som er større enn oss selv, noe som ligger utenfor det vi fullt ut kan fatte og forstå. Da handler det altså om noe vi ikke vet helt og fullt. Nettopp derfor snakker vi om tro og ikke om viten. Det handler om et budskap vi har tillit til, og som vi mener kan bety noe for både oss selv og andre. Og det handler derfor også om noe vi mener er viktig, noe som har verdi. Men det handler samtidig om noe annet og mer enn det. Tro er en «livsinnstilling», en måte å forholde seg til livet og til andre mennesker på. Slik Det nye testamentet forteller oss om tro, så handler det om ydmykhet, om en vilje til å være andres tjener og til å ha Jesus fra Nasaret som forbilde. Man hva er innholdet i denne troen, dersom vi sier at vi tror på den kristne tradisjonens bilde av Gud? Svaret er at vi tror på et budskap, nemlig det budskapet som julens og påskens fortellinger gir oss: om en skaperkraft som går inn i denne verden, som viser omsorg for mennesket, og som tilbyr nåde og håp i møte med døden. Vi tror også på at denne verden ikke er en ren tilfeldighet. Det betyr riktignok ikke at naturvitenskapene tar feil. Kristen tro handler nemlig ikke om at hvert eneste ord i Bibelen skal leses som en bokstavelig historisk eller vitenskapelig fortelling. Men det betyr at vi tror at Bibelens fortellinger gir oss et vitnesbyrd om en kraft som gir trøst, mening og retning til vårt liv et vitnesbyrd som kan eksistere side om side om naturvitenskapenes fortelling om verden. I vår tid er mange redde for tro, fordi de ser at mennesker kan bruke religiøs tro som motivasjon for terrorisme, brutalitet og krig. Når selve evigheten og det guddommelige står på spill, synes noen å mene at det ikke finnes noen grenser for hva man har lov til å gjøre mot andre mennesker. Og noen bruker denne tenkningen kynisk til å lokke andre med på brutale og krigerske handlinger. Derfor er det så viktig å insistere på at religiøs tro skal være nettopp det motsatte av vold og brutalitet. Tro handler om ydmykhet, tillit og noe som er større enn oss mennesker. Troen skal minne oss om at det ikke er vi som er Gud. Derfor finnes det grenser for hva vi kan gjøre mot andre mennesker og mot kloden vår. Vi skal forvalte, med ydmykhet og forsiktighet ikke ødelegge og bryte ned! Et slikt budskap trenger vår tid ja, alle tider. Og i det budskapet ligger det viktigste svaret på hva tro dypest sett er. Mars 2015 Nr. 1 3

4 Dåpen er en ja-handling! Tekst: Torunn Jåvold Foto: Bryce Bennett I vinter har kirkene i Bærum fornyet sin informasjon om dåp, og det er sokneprest i Lommedalen, Knut Grønvik, som har skrevet de nye tekstene. Det viktigste ordet som lyder ved døpefonten er kanskje «Ja», og det er det ikke presten som sier. Gud sier ja Når et barn blir døpt, har Gud allerede sagt tydelig ja til barnet. Gud elsker alle, alltid og uten forbehold og vil at vi mennesker skal leve med håp og tro. Bibelen snakker om dåpen som en ny fødsel. Dåpsvannet er «badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd». Dåpen er en hellig handling som gjør dette synlig for oss. Dere sier ja Dere vil at barnet skal høre til i kirken, Guds verdensvide familie. Dere kommer med den lille. Jesus velsignet barna. Det gjør han fremdeles. Jesus døde og sto opp igjen. Det gir håp. Barnet vil komme til å trenge tilgivelse. Det gir Gud. I dåpen tar vi imot alt dette. Dere sier også ja til at barnet skal få lære om den kristne troen og det den betyr for livet. Dette er et ansvar dere deler med fadderne og med hele kirken. Kirken sier ja Når barnet blir døpt, blir det medlem i Den norske kirke og en del av fellesskapet i menigheten der dere bor. Barnet vil jevnlig få tilbud om å lære mer om kirken og troen, tilpasset alderen. Kirken sier ja til å inkludere barnet deres i trygge og gode aktiviteter der de blir kjent med Gud, seg selv og andre. Dåpen er en gave fra Gud Det er ikke lett å forstå dåpen, men den er enkel å utføre. Vi øser vann over barnets hode, og sier hva dåpen betyr. Vann er livgivende, og vann renser. Slik er vannet et konkret tegn på Guds omsorg. To navn blir nevnt: barnets navn og Guds navn. Den døpte og Gud hører sammen. Det er godt for oss mennesker å høre til. Å ha en forankring utenfor oss selv. Å ha en himmel over livet. Det finnes ingen garantier i livet, vi må leve det livet vi får. Men vi behøver ikke leve det alene. Dåpen ved livets begynnelse minner oss om dette og er en gave fra Gud som følger oss. Her og nå og for evigheten. I gudstjenesten synger vi også salmer som handler om dåpen. Poesien finner ord som åpner for mysteriet: Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. Fylt av undring er vi i din nærhet! Du som bærer verdensrommets dybder, venter på de små og tar imot oss. Større rikdom enn hva ord kan romme, har du gitt oss gjennom dåpens gave. Herre, la vår tro bli fylt av glede! Fra Svein Ellingsens kjente dåpssalme. 4 Haslum Menighetsblad Mars 2015 Nr. 1

5 Hans Haslum 25 år og Eidsvoll-mann Fra vår lokalhistorie Tekst: Kristin Bøhler Vi har nettopp lagt bak oss et helt år med feiring av 200-årsjubileet for Den norske grunnloven og mennene som sto bak den. Visste du at den aller yngste av dem kom fra vårt lokalmiljø, og at han til og med har gitt navn til en av veiene våre? Fra Hansen til Haslum Hans Haslum vokste opp på Haslum Vestre gård. Dit kom han da hans far John Hansen giftet seg med enken etter Erik Haslum. Derfor fikk han navnet Haslum i stedet for Hansen. Til å være født i 1789 fikk han en bedre skolegang enn andre bondegutter. Faren hans holdt egen huslærer i fellesskap med Jørgen Moe, bestefar til dikteren Jørgen Moe. Det medførte at Hans Haslum var bedre stilt enn de fleste, når han måtte ut å finne arbeid. Som 15-åring dro han i tjeneste i det militæret. Allerede som 17-åring var han sersjant i artilleriet! Han gjorde en god karriere, og da han var 25 år, ble han valgt som representant til Grunnlovsforsamlingen for Artilleribrigaden sammen med kaptein Peder Motzfeldt. De ble sendt av gårde til Eidsvoll en tidlig vårdag i Der møtte de 110 andre «verdige menn» fra hele Norge. Blant dem var Hans den aller yngste. I løpet av seks uker utformet de landets konstitusjon, det samme som franskmennene brukte to år på noen år tidligere, i Selvstendighet fremfor alt De 112 mennene som hadde benket seg på Eidsvoll, hadde alle opplevd tunge nødsår under fremmed styre. Arbeidsiveren var stor, og snart hadde de utformet den mest liberale grunnloven i Europa. Vår mann, Hans Haslum, var der, selv om han ikke tok ordet i møtene. Han var ung, men han sluttet seg bestemt til Selvstendighetspartiet. Fra sine velgere i Artilleriet hadde han et sterkt press på seg til ikke å inngå noen forening med Sverige. Derfor vet vi hva han stemte for, da debatten gikk om den første setningen i Grunnloven. De store forretningsmennene ville sikre friheten fra Danmark med en union med Sverige, mens hans venn Peder Motzfeldt og andre fra «grasrota» ville ha med i Grunnloven at Norge skal være et «fritt, uavhengig og udelelig kongerike» og at regenten skal kalles konge. Vår mann ga en nødvendig stemme, og dette ble stående i Grunnloven. Selvstendigheten varte ikke så lenge. Det var Europas stormaktspolitikk som bestemte vår skjebne. Seieren over Napoleon ga oss friheten fra Danmark, men samtidig ga den Sverige et krav på oss, som de samme sommer gjorde gjeldende. I juli begynte en veltrenet hær fra Sverige å rulle inn over grensen i Østfold. Da var vår mann Hans Haslum der sammen med sin hær. I Sverige ble det rapportert at i Norge var stemningen opphisset og krigersk, og at nordmennene ville kjempe «inntil landet er uttørket og den siste mann er falt som en frihetsmartyr.» Likevel gjorde den svenske hæren erobringer. En respektert mann Mens det ennå gikk bra for svenskene, kom kong Carl Johan med forslag om et fredskompromiss. Svenskene ville fullt ut godkjenne Grunnloven av 17. mai og inviterte til forhandlinger. Dette var et meget gunstig tilbud for nordmennene, og Hans Haslum kom hjem fra krigen, trakk seg ut av det militæret og giftet seg til en gård på Ås. Der ble han en respektert mann, først lensmann, deretter herredets første ordfører. Den siste delen av livet flyttet han tilbake til Eidsvoll og ble oppsynsmann ved hovedbygningen på Eidsvoll. Her kunne han fortelle besøkende om sin store erfaring i unge år, inntil han døde 86 år gammel. Vår mann Hans Haslum var der da det gjaldt. Det lever vi videre på når vi går til stortingsvalg. En krans på 17. mai kunne han vel være verd, grunnlovsfaderen som har en vei oppkalt etter seg her på Haslum. Stoffet er hentet fra boken «Haslum den gang og nå», av Kristin Bøhler Bøhlers kilder: Eidsvoll 1814 Historien om Norge, Karsten Alnes Mars 2015 Nr. 1 5

6 Hvorfor fellesskapsweekend? Tekst: Randi Moberg Aasen Foto: Haslum menighet/arkiv Først og fremst er en slik weekend et sted hvor alle som vil ha en tilhørighet i Haslum menighet kan møtes og bli bedre kjent. Det eksisterer i dag flere tilbud i menigheten som samler mange folk hver uke. Flere av disse arrangementene er delt inn etter alder og aktiviteter. Det er bl.a. barnekor, babysang, eldretreff, konfirmantarbeid og div. husfellesskap. Derfor er det mange som går i menigheten som ikke treffes så ofte. Dette har vi i Haslum menighet et ønske om å gjøre noe med. Vi vil at menigheten skal bygges på tvers av alder, kjønn og interesser og at vi kan ha en tilhørighet utover akkurat den ene aktiviteten vi er med på. De siste tre-fire årene har vi derfor arrangert en weekend på Gulsrud leirsted, som ligger fint til i landlige omgivelser ved Tyrifjorden. Her har vi lagt vekt på å være mye utendørs, leke, sparke fotball, padle kano, grille mat på bålet og ha tid til å bli kjent med hverandre, og vi har feiret Gudstjeneste sammen på søndagen. For de voksne har vi hatt en tematime på lørdagen. Vi har også samarbeidet med konfirmantlederne som har hatt en egen samling på Gulsrud samtidig med oss. Barn og unge, voksne og eldre, familier og enslige har vært samlet på ett sted til felles opplevelser. Dette tror vi er positivt for den enkelte og for menigheten vår. Derfor gleder vi oss til en ny fellesskapsweekend i år og håper at mange har lyst til å delta! Vil du være med på fellesskapsweekend? Dato: fredag 8. søndag 10. mai Påmeldingsfrist: 13.april Påmelding og spørsmål sendes til Randi E.M. Aasen: 6 Haslum Menighetsblad Mars 2015 Nr. 1

7 1. Hva husker du best fra fellesskapsweekenden? 2. Hva er det beste ved Gulsrud 3. Hvem reiste du sammen med? 4. Vil du anbefale andre å dra på fellesskapsweekend? Fire fra fellesskapsweekenden Gro Westlund Eirik Haaversen 1. Det mest fantastiske var å ha med meg barnebarnet mitt som fant seg så godt til rette der oppe til tross for at han ikke kjente så mange der fra før. 2. Det beste er at det ikke er så lang reise og at det er så mange aktivitetstilbud. Det er så god plass både ute og inne slik at man ikke føler man er oppå hverandre hele tiden. 3. Jeg inviterte med meg barnebarnet, og han har gitt uttrykk for at han gjerne vil være med på dette i år også. 4. Det vil jeg veldig gjerne anbefale. Det er for alle generasjoner Herman Hallingstad, 7 år 1. Det jeg husker best var da vi danset sammen med konfirmantlederne på lørdagskvelden. 2. Det beste ved Gulsrud er at det er så mange leker der, f.eks bordtennisbord, innebandyrom og minigolf. 3. Jeg reiste sammen med mamma, pappa og storebroren min, Jakob. 4. Ja, det vil jeg anbefale! Det er kjempegøy. Ingrid Elvenes Espegren, 5 år 1. Det jeg husker best er at vi grillet pølser ved vannet. 2. Leke, padle kano, spille fotball. 3. Mamma og broren min Martin 4. Ja, det er veldig gøy der. 1. Husker best fiskekonkurransen der vi måtte premiere etter antall napp og størst knute på sena ettersom ingen fikk noe fisk. Tror kanskje ingen fikk noe napp heller. 2. Det beste med Gulsrud er å være sammen med andre familier på en plass med kristen ramme. Mye morro men også tid til refleksjoner i de fine omgivelsene rundt leirstedet. 3. Jeg reiser sammen med kona og to jenter på 6 og 8 år. 4. Dersom folk vil ha varige minner i løpet av en helg er det bare å melde seg på felleskapsweekenden. DU KAN FREMDELES KNYTTE FORVENTNINGER TIL OSS. Vi har fusjonert og kan yte mer. Vi har alltid hatt de samme verdiene: personlig kontakt og verdighet. Forskjellen er at vi nå har flere kollegaer og større ressurser å trekke veksler på. Det betyr at familier i sorg kan knytte enda større forventninger til oss. BEGRAVELSESBYRÅ Wang Nordstrand: Tlf Wang Majorstuen: Tlf Olav Werner Grünerløkka: Tlf Olav Werner Stabekk: Tlf Wang Hasle: Tlf Mars 2015 Nr. 1 7

8 Påskedramaet Tekst: Margrete Telhaug, Vikarprest Foto: Torunn Jåvold Kirken har helt siden dette hendte, ant og trodd at i dette som Jesus gjennomlevde, viser Gud seg på en måte som har grensesprengende betydning for våre liv. Vi nærmer oss påske den største høytiden i Den kristne kirke. En høytid som har sitt utspring i en uke med dramatiske begivenheter i Jerusalem for rundt 2000 år siden. Jesus er først voldsomt populær og blir møtt med store forventninger, så blir han sviktet, han lider, han dør. Og så bryter han dødens makt og sirkel og kommer tilbake til livet. Kirken har helt siden dette hendte, ant og trodd at i dette som Jesus gjennomlevde, viser Gud seg på en måte som har grensesprengende betydning for våre liv. Derfor samles vi i kirken til gudstjenester som gjenkaller det som skjedde og som gir rom for undring, refleksjon, takknemlighet og feiring. Hver gudstjenestefeiring i påsken har sitt spesielle preg, og forteller sin del av historien. Palmesøndag. Denne dagen mottas Jesus som konge i Jerusalem. Det fortelles at folk viftet med palmegrener, og derfor bruker man dette i mange gudstjenester også i dag. Men Jesus rir ikke på en staselig hest, slik som konger vanligvis gjorde. Han rir på et esel. Et dyr som symboliserer ydmykhet, tjenersinn, fred. Et uttrykk for at det er slik Gud gjør sitt inntog i våre liv ikke i makt og triumf, men Gud kommer til oss i fred for å tjene oss. Skjærtorsdag. Denne kvelden handler om fellesskap og svik. Våre liv i ett nøtteskall. Fellesskap er noe av det mest grunnleggende i våre liv og noe av det vanskeligste. Jesus og vennene hans gjennomlever timer og hendelser Skjærtorsdags aften som setter vennskapet på prøve. Samme kveld begynner også Jesus den måltidstradisjonen som for all ettertid blir tegnet på Den kristne kirke. Nattverden blir det synlige tegnet på enheten og fellesskapet mellom troende og Gud. Denne kvelden dekkes også alteret av. Blomstene tas bort, lysene slukkes og lysestakene tas bort, duken tas av, og alteret står nakent igjen. Det nakne alteret er symbolet på den fornedrede Kristus. Langfredag. Den stilleste dagen i Den stille uken. Dette er en dag alle burde unne seg å gå i kirken. Hvor ellers i vårt samfunn gis det plass til tomheten, stillheten, mørket, lidelsen? Jesu lidelseshistorie leses denne dagen i sin helhet. Den dagen da Gud lider og dør i solidaritet med alt det som lider og dør i vår verden. Påskemorgen. «Kristus er oppstanden!» «Ja, han er sannelig oppstanden!» Denne dagen fortelles det om de første kvinnene og mennene som gikk for å besøke Jesu grav og fant den tom. Tradisjonelt har kirken feiret oppstandelsesgudstjeneste gjennom en lang natt som starter Påskeaften i forventning om at lyset endelig skal komme tilbake. Nattens mørke brytes av lyset fra Jesu oppstandelse. «Jesus, Livet selv, har gått gjennom døden. Han har forvandlet døden til en påske pascha en overgang til livets land» skriver Peter Halldorf i sin bok «Hellig år». Vi skjønner det ikke. Vi kan ta det i mot i undring og takknemlighet. Gud har sprengt dødens porter og viser oss veien til Livets land. Her. Nå. I våre liv. Vel møtt til påskefeiring i Haslum kirke! 8 Haslum Menighetsblad Mars 2015 Nr. 1

9 Gudstjenesteliste 22. mars 28. juni 2015 Med forbehold om endringer. Følg med på og Haslum kirke på Facebook! Søndag 22. mars Maria Budskapsdag Kl Temagudstjeneste og fasteaksjon. Konfirmanter. For alle. Offer. Nattverd. Margrete Telhaug, Caroline Vesterberg m.fl. Søndag 29. mars Palmesøndag Gudstjeneste med dåp og nattverd. Offer. Torunn Jåvold og Knut Kårvatn Eikeland. April Torsdag 2. april Skjærtorsdag Kl Nattverdsgudstjeneste. Offer. Torunn Jåvold, Mari Haug Thorsen og Knut Kårvatn Eikeland. Orgelmusikk fra kl Fredag 3. april Langfredag Kl Pasjonsgudstjeneste med lesning av Kristi lidelseshistorie. Margrete Telhaug og Knut Kårvatn Eikeland. Søndag 5. april Påskedag Kl Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. Offer. Margrete Telhaug og Knut Kårvatn Eikeland. Mandag 6. april 2. påskedag Kl Påskefestgudstjeneste i Østerås kirke. Nattverd. Felles for Bærum Øst. Kirkekaffe serveres fra Kl Søndag 12. april 2.søndag i påsketiden. Kl Påskefestgudstjeneste på menighetshuset. Nattverd. Offer. Bærum Soul Children, Torunn Jåvold, Caroline Vesterberg og Knut Kårvatn Eikeland. Kirkekaffe. NB: MENIGHETENS ÅRSMØTE etter gudstjenesten. Årsmøtesaker. Lørdag 18. april Dåpsgudstjeneste. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid. Torunn Jåvold og Knut Kårvatn Eikeland. Søndag 19. april 3. søndag i påsketiden Kl Gudstjeneste med nattverd. Offer. Torunn Jåvold og Knut Kårvatn Eikeland. Gjester fra Mors forsamling i Danmark medvirker. Søndag 26.april 4. søndag i påsketiden Kl Familiegudstjeneste. Tårnagenter medvirker. Dåp. Offer. Margrete Telhaug, Caroline Vesterberg, Knut Kårvatn Eikeland. m fl. Mai Søndag 3. mai 5. søndag i påsketiden Kl Gudstjeneste med dåp og nattverd. Offer. Margrete Telhaug. Søndag 10. mai 6. søndag i påsketiden Kl Gudstjeneste med nattverd. Offer. Kl Dåpsgudstjeneste. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid. Torunn Jåvold og Knut Kårvatn Eikeland. Torsdag 14. mai Kr. Himmelfartsdag Kl Høymesse med dåp. Offer. Margrete Telhaug og Knut Kårvatn Eikeland. Søndag 17. mai Grunnlovsdagen Kl Kort familiegudstjeneste. Offer. Margrete Telhaug og Knut Kårvatn Eikeland. Søndag 24. mai Pinsedag Kl Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. Offer. Torunn Jåvold og Knut Kårvatn Eikeland. Mandag 25. mai 2. pinsedag Kl Økumenisk FELLES gudstjeneste for Bærum Øst i Jar kirkepark. Medvirkende fra de ulike menighetene. Bærum Soul Children. Offer. Nattverd. Søndag 31. mai Treenighetssøndagen Kl Høymesse. Offer. Torunn Jåvold. Juni Søndag 7. juni 2. søndag i treenighetstiden Kl Gudstjeneste med nattverd. Offer. Kl Dåpsgudstjeneste. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid. Margrete Telhaug og Knut Kårvatn Eikeland. Søndag 14. juni 3. søndag i treenighetstiden Kl Misjonsgudstjeneste i Haslumseter kapell. Taler fra Det Norske Misjonsselskap. Margrete Telhaug. Offer: Menighetens misjonsprosjekt i Kamerun. Buss fra menighetshuset Kl Søndag 21. juni 4. søndag i treenighetstiden Kl Gudstjeneste med dåp og nattverd. Torunn Jåvold og Knut Kårvatn Eikeland. Søndag 28. juni 5. søndag i treenighetstiden Kl Høymesse. Offer. Kl Dåpsgudstjeneste. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid. Torunn Jåvold og Knut Kårvatn Eikeland. Mars 2015 Nr. 1 9

10 Velkommen til vår nye medarbeider Diakon Mari Haug Thorsen Tekst: Torunn Jåvold Foto: Sigrid Eline Andersen Hvem er du? Jeg er Mari, 31 år, gift og har en sønn på 1,5 år. Kommer opprinnelig fra Åsgårdstrand i Vestfold. Bodde sju år i London i barndommen, da mine foreldre jobbet på sjømannskirken i London. Jeg har vært mye med i KFUK- KFUM som liten og var glad i kor og fotball. Tok sosionomutdannelse i Oslo og master i diakoni på menighetsfakultetet. Jobbet som ungdomsdiakon før jeg begynte som diakon i Haslum. Jeg er glad i å være aktiv og trives på ski om vinteren og sykler gjerne i skogen om sommeren. Hvorfor begynte du å arbeide i kirka? Grunnen til at jeg valgte å ta master i diakoni og ville jobbe i kirken var mine gode minner fra sjømannskirken i London i barndommen. Jeg ønsket å jobbe et slikt sted, og derfor ble det naturlig for meg å søke jobb i en kirke. Hva er diakoni? Hvorfor er det en viktig del av kirkens arbeid? Diakoni er kirkens sosialtjeneste. Som diakon har du et ekstra fokus mot de menneskene som trenger å bli sett, som trenger noen å snakke med eller som ønsker å finne seg et godt fellesskap å høre til i. Diakonen skal være en person i kirken som er tilgjengelig for folk flest, enten om det bare er å slå ann en prat eller om noen ønsker kontinuerlige samtaler på kontoret. Relasjonsbygging er essensielt i et slikt arbeid og det er derfor viktig at diakonen er med på ulike ting gjennom menighetens arbeid. Mine arbeidsoppgaver er derfor svært varierte. Jeg er med å arrangere Supermandag annen hver mandag, som er et drop-inn tilbud for familier, med middag kl. 17:00 og felles samlingsstund etterpå. Jeg er med på eldretreff i kirken og besøker eldre, Jeg har andakter på GodtHaab rehabiliteringssenter. I tilegg arbeider jeg med romfolket som blant annet holder til på Bekkestua gjennom Hjerterom Bærum og jeg har noe undervisning inn mot konfirmantene. I tillegg har jeg samtaler med de som ønsker det. Hva er dine drømmer for Haslum menighet? Jeg ønsker at Haslum menighet skal være relevant for alle de som bor i Haslum. Jeg håper at vi er og kommer til å være en menighet som folk i nærmiljøet kjenner til og føler de kan komme til. Enten det er å være med på de arrangementene vi har eller f eks komme en tur med familien sin på Supermandagene. Jeg ønsker at Haslum menighet skal være et sted hvor folk kan føle seg velkommen og kjenne at de kan være dem de er. Jeg drømmer om at folk skal kjenne på tilhørighet til sin kirke og vite at kirken er for dem. 10 Haslum Menighetsblad Mars 2015 Nr. 1

11 Gode glimt fra Haslum menighet Glimt fra karnevalsfest på menighetshuset lørdag 14. februar. 22 barn i alle aldre, og mange voksne, lærte sirkustriks av Diego fra sirkus Xanti, lagde og pyntet gipsmasker, og lærte om karneval og fastetid i kirken. Foto: Torunn Jåvold Mars 2015 Nr. 1 11

12 Konfirmant 2015 Tekst: Caroline Vesterberg Foto: Marianna X. Villard/Strandheim Haslum menighet har i år 101 konfirmanter fordelt på to alternativer: Mikskonfirmant eller sommerleir. De to alternativene har til nå hatt et felles undervisningsopplegg januar der temaene var bønn, dåp, nattverd, Bibel og gudstjeneste. Søndag 25. januar fikk alle utdelt konfirmantbibel og ble presentert for menigheten. Vi bruker Kristuskransen, som er utviklet av den svenske biskop emeritus Martin Lønnebo aktivt i undervisningen. Konfirmantene deltar sammen med menigheten i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon som i år samler inn penger til deres vannprosjekter ulike steder i verden. Samarbeidet med Jølstad begravelsesbyrå og Haslum krematorium fortsetter i vår undervisning om sorg, død og begravelse i midten av mai. Haslum menighet har ni mikskonfirmanter. Disse har undervisning sammen med prostiets andre mikskonfirmanter i Jar menighetshus. Dette er en åpen og aktiv gjeng som også deltok på vinterleir på Strandheim leirsted helgen februar. Det var totalt 40 stykker fra prostiet som fikk undervisning om Jesus, Det gamle testamentet, egen identitet og grenser, i tillegg til mye lek, quiz og gudstjeneste. Mikskonfirmantene har sin egen avslutningsgudstjeneste i Jar kirke den 5. april. Sommerleiren går av stabelen august på Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden. Hit drar 91 konfirmanter, fire ansatte og nesten 20 ungdomsledere. Dette pleier å være en kjempefin uke, og vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med våre sommerleirkonfirmanter. 12 Haslum Menighetsblad Mars 2015 Nr. 1

13 TANNLEGE Knut Midttun Årving Bærumsveien Bekkestua Tlf Tannlegene Eldjarn og Borgersen Gamle Ringeriks vei Bekkestua Tlf Vegard MeisingsetAS Aut. rørleggerforretning Grini Næringspark 8, Østerås Tlf Vi har ledig annonseplass! Kontakt Haslum menighetsråd for spørsmål vedrørende annonser. Tlf Støtt våre annonsører! MED BRILLER FRA LIEN SER DU PRIKKEN OVER I`EN TLF A/S GJERDE- OG SIKRINGSSERVICE Postboks 9, 1318 Bekkestua - Tlf Vi leverer - monterer - reparerer gjerder - porter - rekkverk m.m. Mars 2015 Nr. 1 13

14 Aktiviteter for barn Tekst: Sigrid Eline Andersen Foto: Mari Haug Thorsen/ Christian Ruge/iStockphoto Babysang Babysangtilbudet blomstrer i Haslum menighet. Som en del av menighetens tilbud inviterer vi til babysang annenhver tirsdag (i oddetallsukene). Her er lek og sang sentrale stikkord, men minst like viktig er muligheten til å stifte nye bekjentskaper og kanskje møte en ny trille-venn. Babysang er et gratis dropp-inn-tilbud, så ta gjerne turen innom. I tillegg til sang og lek spiser vi lunsj sammen. Vi spanderer frukt og kaffe/te. Se nettsidene våre for å finne ut hvilke datoer det er tilbud om babysang. Velkommen! Helt Førsteklasses Har du en spent fem- eller seksåring i huset som skal begynne på skolen til høsten? Da er invitasjonen til Helt Førsteklasses det du skal se etter. Dette er et tilbud tilpasset de som blir seks år og skal bli skolebarn i år. I Helt Førsteklasses skal vi leke, synge og lære om hvordan vi skal være mot hverandre. Du er Helt Førsteklasses som den du er! Det blir to samlinger før sommeren (26. mai og 2. juni), og 23. august er det gudstjeneste med utdeling av bok til alle sammen. Merk av datoene, så kommer det invitasjon i posten. Tårnagenthelg De som blir åtte år i år, inviteres til å være Tårnagenter i Haslum kirke. Dette er en spennende oppdagelsesreise i Kirken og i klokketårnet. Som Tårnagenter vil barna løse oppdrag og mysterier og utforske Kirken, klokkene og kirketårnet. Rotta Raslum har allerede begynt å varme opp til Tårnagenthelgen. Følg med på facebook-siden til Haslum kirke, og få med deg Raslum sine forberedelser. Dette er et tiltak der vi trenger hjelp fra foreldre (Englevakter). Hvis du som forelder har mulighet til å bli med, setter vi stor pris på det. Vi møtes lørdag 25. april for en spennende dag i Kirken, og på søndag 26. april er det familiegudstjeneste hvor barna skal være med. Invitasjon og ytterligere informasjon kommer i posten. Tårnagentklubb Som en forlengelse av Tårnagenthelgen blir det Tårnagentklubb på Supermandagene 4. og 18. mai. Da blir det mulighet for alle til å bli med på oppdrag i Kirken. Hvis det er noen agenter fra i fjor som vil være med, kan de gjerne ta med seg agentutstyret de fikk da. Følg med på Rotta Raslums filmer. Kanskje dere får oppdrag før vi møtes! Agent for rettferdighet I juni skal vi starte et tiltak for niåringene. Dette er en videreføring av Tårnagenthelgen som de ble invitert til i fjor. Denne gangen ser vi på hele verden, og vår plassering i den. Hvordan kan vi være med på å gjøre verden til et bedre og mer rettferdig sted? Med mye lek og noe alvor skal vi bruke begynnelsen av sommerferien til å være agenter igjen. Datoene er 22., 23. og 24. juni. Alt vil foregå på dagtid. Mer informasjon vil komme etter hvert. 14 Haslum Menighetsblad Mars 2015 Nr. 1

15 Livets gang 1. november februar DØPTE: Hannah Bjørnfelt Bjørne Sunniva Width Katarina Elinor Bergene Seres Theo Leander Øvermo-Skorbakk Elida Isabell Fjeldsbø Birgitte Hiorth Roald Birk Nygaard-Lyngved Jacob Guldberg Christiansen Mats Kirknes Marthinsen Sonja Thane Ekne Villads Jøsevold Elnes Albert Gomnæs von Hanno Viktoria Marie Mjaavatten-Hansen Lina Sofie Hanssen Valle Lavrans Slaatsveen Riddervold Mina Asora Husebye Triseth Mads Dammen Haugen Elias Elvsveen Meisingset Saga Cecilie Gajic Isabel Sofie Balsnæs Even Li Tjørsvaag Theodor Hareide Krokås Finn Golberg Hole Ninna Mathilde Dam-Ek Ingrid Paulsrud Thoresen Caroline Sommerfelt Celine Domaas Hadaway Liv Saga Myeza Erle Dahl Rabbe Sigurd Kårvatn Eikeland Nora Wigdahl Holmelid Emil Utby Stenseth Adelina Barstad Widén Philip Alexander Mack-Berge Johanne Sjøseth Breiby Max Lohsen Lystad Ada Kjernsli Aarseth Ingrid Vullum Høva Markus Husøy Langenes Tobias Rosenlund Fundingsrud Erika Junker Lars Krohn-Iversen DØDE: Berit Gunther Edith Irene Flekstad Anne Lise Vinje Sverre Henriksen Bernt Gregar Røsholt Kari Vitsø Egil Nøttestad Anne Birgitte Berentzen Olav Skard John Oddvar Stillesby John William Roseveare Astrid Alice Pedersen Jørgen Holen Bjørn Mykleby Knuds Kjell Thomas Berge Harald Guliksen Ruth Ormbakken Sverre Sundt Talmoen Øivind Aage Johnsen Jorund Jurgensen Hagen Jeanette Ingeborg Sørlie Finn Mauritz Poulsen Wenche Elisabeth Ektvedt Einar Andreas Vestgård Bjørg Grete Knudsen Asbjørn Willy Karlsen Benedicte Grotnes Esther Lothe Steffensen Willy Andersen Edvarda Johanne Nilsen Torstein Hovig Grace Solveig Gundersen Øystein Linge VIGDE: Sonja Cecilie Hammershaug og Stian Andersen Hilde Rietig og Eivind Andreas Lund Sophie Christine Kaasa og Paul Nicolay Fagersand Christine Rynning-Tønnesen og Jan Fredrik Helgaker Offer innsamlet i Haslum kirke 19. okt. TV-aksjonen, KN okt. TV-aksjonen, KN okt. Kirkens dialogsenter nov. Nepal nov. Misjonsalliansen nov. Kistne i Midtøsten nov. Menighetens trosopplæring nov. Kirkens ressurssenter nov. Menighetens arbeid des. Misjonsalliansen des. Menighetens trosopplæring des. Nepal des. Menighetens arbeid des. Kirkens Nødhjelp des. Menighetens arbeid des. Haslumseter kapell des. Stefanus alliansen jan. Nepal jan. Menighetens arbeid jan. Menighetens trosopplæring jan. Kamerun jan. Menighetens trosopplæring jan. Menighetens trosopplæring feb. Det norske Bibelselskap feb. Menighetes arbeid feb. Menighetens trosopplæring feb. Menighetens trosopp feb. Menighetens arbeid Sum så langt i år Takk for den gaven du har gitt! Din lokale kiropraktor i Bærum Kiropraktor Håkon-Johan Bay Bærumsveien Gjettum Mars 2015 Nr. 1 15

16 Velkommen til Supermandag! Tekst: Mari Haug Thorsen Foto: Mari Haug Thorsen Er du lei av å lage middag etter jobb? Eller å finne på middag etter jobb? Glem det, og ta heller familien din eller naboen med på Supermandag. Eller kom alene! Annen hver mandag arrangerer Haslum menighet Supermandag. Et dropp-inn-tilbud for alle. Kl serverer vi middag, og du betaler 50 kroner per persn, eller 150 kroner for en familie. Maten er egge-, melke- og glutenfri. Etter middagen er det tilbud om felles opplegg for alle, både barn og voksne. Vi synger litt og har en felles samlingsstund. Tilslutt kan de som vil, tenne lys. Opplegget var til ca , men hvis du ønsker, er det bare å sitte igjen, drikke kaffe eller te og la barna leke. Du finner datoene for Supermandag på Haslum menighets hjemmeside: Hvis du lurer på noe i forbindelse med Supermandag, kan du kontakte diakon Mari på tlf: eller mail:

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13.

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Preken 24. mars 2016 Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

En kilde til trivsel og vekst

En kilde til trivsel og vekst En kilde til trivsel og vekst Vi på Selja ønsker alle barn og foreldre et riktig godt nyttår 2016! Tema for vårhalvåret: Årstider: Vi jobber med temaet årstider hver måned der barna får lære om vinter,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer