HASLUM. Menighetsblad. Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6. Nr. 1 Mars årgang Hva er egentlig tro?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HASLUM. Menighetsblad. Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6. Nr. 1 Mars 2015 50. årgang Hva er egentlig tro?"

Transkript

1 HASLUM Menighetsblad Nr. 1 Mars årgang Hva er egentlig tro? v/henrik Syse 3 Dåpen er en ja-handling 4 Bli med på fellesskapsweekend 6

2 Kjære leser! «Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song! Du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong.» Denne strofen Ivar Aasen skrev, dukker opp i meg på dager som i dag, når jeg kjenner at sola begynner å tá litt og snøen smelter. Været er et trygt, litt kjedelig men samtidig uuttømmelig samtaleemne. Har vi ikke annet å snakke om, er været en trygg havn. Vi kan ikke unngå været. Det og naturen danner en ramme for livet vårt både for det som stadig endrer seg og det som stadig gjentar seg. Med våren kommer også påsken. I naturen ligger allerede kjernen i det kristne budskapet: nytt liv gjennom død. Kirken kaller naturen den første Bibel. Ikke skrevne ord, men erfart virkelighet. Liv gjennom død. Våren hvisker til oss at på samme måte som snøen smelter og løvet snart spretter, skaper Gud på nytt i våre liv også. Dette feirer vi i Kirken i påsken gjennom flere gudstjenester. Vel møtt inn i fellesskapet der! Oversikten over gudstjenestene finner du i dette bladet. At Gud hele tiden er på ferde og skaper nytt liv er kjernen i det Kirken på ulike måter formidler til sine barn og unge medlemmer. Vår trosopplærer har skrevet om hva som skjer på den fronten. Og når du leser dette har staben og noen av de frivillige i menigheten hatt besøk av Henrik Syse, som bidrar med tanker om hva tro er i denne utgaven av menighetsbladet. God lesning og god vår! Margrete Telhaug Vikarkapellan Sokneprest: Torunn Jåvold Tlf: Mobil: E-post: Kateket: Caroline Vesterberg Tlf: Mobil: E-post: Kapellan: I permisjon: Stine Kiil Saga Vikar: Margrete Telhaug Tlf: E-post: Kantor/organist: Knut Kårvatn Eikeland Tlf: Mobil: E-post: Soknediakon: Mari Haug Thorsen Mobil: E-post: Trosopplæringsmedarbeider: Sigrid Eline Andersen Mobil: E-post: Ungdomsarbeider: Fredrik Rafael Flikka Mobil: E-post: Haslum menighetskontor Gamle Ringeriksvei Bekkestua Alle henvendelser til menighetene i Bærum går nå gjennom KIRKETORGET, tlf Menighetskontorets åpningstider: Mandag: Stengt Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Stengt Fredag: Stengt Kontaktinformasjon: Facebook: Haslum Kirke Haslum kirke Kirkeveien 143 Haslum Krematorium Gamle Ringeriksvei 88, 1356 Bekkestua. Tlf Kirkegårdsforstander kl Menighetens givertjeneste: Gironr Sekretær: Anne Kristin Marigård Tlf: Mobil: E-post: Kirketjener: Jostein Simonsen Tlf: Mobil: Kirkeforvalter: Finn-Ole Langø Tlf: Mobil: E-post: Haslum menighetsblad: Redaksjon: Staben Layout: LFP Design / Forsidebilde: Torunn Jåvold Menighetsrådets leder: Janne Golimo Tlf: E-post: 2 Haslum Menighetsblad Mars 2015 Nr. 1

3 Hva er egentlig tro? Tekst: Henrik Syse, filosof og medlem av Nobelkomiteen Foto: Torunn Jåvold Tro er en «livsinnstilling», en måte å forholde seg til livet og til andre mennesker på. «Jeg tror det kommer til å regne i morgen.» Sier jeg det, tyder det på at jeg har en velbegrunnet oppfatning om morgendagens vær. Det er en god sjanse for at det kommer til å regne! Men helt sikker er jeg jo ikke. «Jeg har tro på deg.» Her har vi det samme ordet igjen, men nå handler det om et forhold til et annet menneske: Jeg tror at vedkommende kan klare noe. Utsagnet tyder på at jeg ønsker å vise tillit og bidra med oppmuntring. «Jeg tror på demokratiet.» Her sier jeg at noe i dette tilfellet et politisk system er noe jeg mener er verdifullt, noe som bør tas vare på og forsvares. «Jeg tror på Gud.» Hva betyr egentlig det? Alle de andre betydningene vi har nevnt, har noe til felles med troen på Gud. Vi snakker om noe som er større enn oss selv, noe som ligger utenfor det vi fullt ut kan fatte og forstå. Da handler det altså om noe vi ikke vet helt og fullt. Nettopp derfor snakker vi om tro og ikke om viten. Det handler om et budskap vi har tillit til, og som vi mener kan bety noe for både oss selv og andre. Og det handler derfor også om noe vi mener er viktig, noe som har verdi. Men det handler samtidig om noe annet og mer enn det. Tro er en «livsinnstilling», en måte å forholde seg til livet og til andre mennesker på. Slik Det nye testamentet forteller oss om tro, så handler det om ydmykhet, om en vilje til å være andres tjener og til å ha Jesus fra Nasaret som forbilde. Man hva er innholdet i denne troen, dersom vi sier at vi tror på den kristne tradisjonens bilde av Gud? Svaret er at vi tror på et budskap, nemlig det budskapet som julens og påskens fortellinger gir oss: om en skaperkraft som går inn i denne verden, som viser omsorg for mennesket, og som tilbyr nåde og håp i møte med døden. Vi tror også på at denne verden ikke er en ren tilfeldighet. Det betyr riktignok ikke at naturvitenskapene tar feil. Kristen tro handler nemlig ikke om at hvert eneste ord i Bibelen skal leses som en bokstavelig historisk eller vitenskapelig fortelling. Men det betyr at vi tror at Bibelens fortellinger gir oss et vitnesbyrd om en kraft som gir trøst, mening og retning til vårt liv et vitnesbyrd som kan eksistere side om side om naturvitenskapenes fortelling om verden. I vår tid er mange redde for tro, fordi de ser at mennesker kan bruke religiøs tro som motivasjon for terrorisme, brutalitet og krig. Når selve evigheten og det guddommelige står på spill, synes noen å mene at det ikke finnes noen grenser for hva man har lov til å gjøre mot andre mennesker. Og noen bruker denne tenkningen kynisk til å lokke andre med på brutale og krigerske handlinger. Derfor er det så viktig å insistere på at religiøs tro skal være nettopp det motsatte av vold og brutalitet. Tro handler om ydmykhet, tillit og noe som er større enn oss mennesker. Troen skal minne oss om at det ikke er vi som er Gud. Derfor finnes det grenser for hva vi kan gjøre mot andre mennesker og mot kloden vår. Vi skal forvalte, med ydmykhet og forsiktighet ikke ødelegge og bryte ned! Et slikt budskap trenger vår tid ja, alle tider. Og i det budskapet ligger det viktigste svaret på hva tro dypest sett er. Mars 2015 Nr. 1 3

4 Dåpen er en ja-handling! Tekst: Torunn Jåvold Foto: Bryce Bennett I vinter har kirkene i Bærum fornyet sin informasjon om dåp, og det er sokneprest i Lommedalen, Knut Grønvik, som har skrevet de nye tekstene. Det viktigste ordet som lyder ved døpefonten er kanskje «Ja», og det er det ikke presten som sier. Gud sier ja Når et barn blir døpt, har Gud allerede sagt tydelig ja til barnet. Gud elsker alle, alltid og uten forbehold og vil at vi mennesker skal leve med håp og tro. Bibelen snakker om dåpen som en ny fødsel. Dåpsvannet er «badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd». Dåpen er en hellig handling som gjør dette synlig for oss. Dere sier ja Dere vil at barnet skal høre til i kirken, Guds verdensvide familie. Dere kommer med den lille. Jesus velsignet barna. Det gjør han fremdeles. Jesus døde og sto opp igjen. Det gir håp. Barnet vil komme til å trenge tilgivelse. Det gir Gud. I dåpen tar vi imot alt dette. Dere sier også ja til at barnet skal få lære om den kristne troen og det den betyr for livet. Dette er et ansvar dere deler med fadderne og med hele kirken. Kirken sier ja Når barnet blir døpt, blir det medlem i Den norske kirke og en del av fellesskapet i menigheten der dere bor. Barnet vil jevnlig få tilbud om å lære mer om kirken og troen, tilpasset alderen. Kirken sier ja til å inkludere barnet deres i trygge og gode aktiviteter der de blir kjent med Gud, seg selv og andre. Dåpen er en gave fra Gud Det er ikke lett å forstå dåpen, men den er enkel å utføre. Vi øser vann over barnets hode, og sier hva dåpen betyr. Vann er livgivende, og vann renser. Slik er vannet et konkret tegn på Guds omsorg. To navn blir nevnt: barnets navn og Guds navn. Den døpte og Gud hører sammen. Det er godt for oss mennesker å høre til. Å ha en forankring utenfor oss selv. Å ha en himmel over livet. Det finnes ingen garantier i livet, vi må leve det livet vi får. Men vi behøver ikke leve det alene. Dåpen ved livets begynnelse minner oss om dette og er en gave fra Gud som følger oss. Her og nå og for evigheten. I gudstjenesten synger vi også salmer som handler om dåpen. Poesien finner ord som åpner for mysteriet: Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. Fylt av undring er vi i din nærhet! Du som bærer verdensrommets dybder, venter på de små og tar imot oss. Større rikdom enn hva ord kan romme, har du gitt oss gjennom dåpens gave. Herre, la vår tro bli fylt av glede! Fra Svein Ellingsens kjente dåpssalme. 4 Haslum Menighetsblad Mars 2015 Nr. 1

5 Hans Haslum 25 år og Eidsvoll-mann Fra vår lokalhistorie Tekst: Kristin Bøhler Vi har nettopp lagt bak oss et helt år med feiring av 200-årsjubileet for Den norske grunnloven og mennene som sto bak den. Visste du at den aller yngste av dem kom fra vårt lokalmiljø, og at han til og med har gitt navn til en av veiene våre? Fra Hansen til Haslum Hans Haslum vokste opp på Haslum Vestre gård. Dit kom han da hans far John Hansen giftet seg med enken etter Erik Haslum. Derfor fikk han navnet Haslum i stedet for Hansen. Til å være født i 1789 fikk han en bedre skolegang enn andre bondegutter. Faren hans holdt egen huslærer i fellesskap med Jørgen Moe, bestefar til dikteren Jørgen Moe. Det medførte at Hans Haslum var bedre stilt enn de fleste, når han måtte ut å finne arbeid. Som 15-åring dro han i tjeneste i det militæret. Allerede som 17-åring var han sersjant i artilleriet! Han gjorde en god karriere, og da han var 25 år, ble han valgt som representant til Grunnlovsforsamlingen for Artilleribrigaden sammen med kaptein Peder Motzfeldt. De ble sendt av gårde til Eidsvoll en tidlig vårdag i Der møtte de 110 andre «verdige menn» fra hele Norge. Blant dem var Hans den aller yngste. I løpet av seks uker utformet de landets konstitusjon, det samme som franskmennene brukte to år på noen år tidligere, i Selvstendighet fremfor alt De 112 mennene som hadde benket seg på Eidsvoll, hadde alle opplevd tunge nødsår under fremmed styre. Arbeidsiveren var stor, og snart hadde de utformet den mest liberale grunnloven i Europa. Vår mann, Hans Haslum, var der, selv om han ikke tok ordet i møtene. Han var ung, men han sluttet seg bestemt til Selvstendighetspartiet. Fra sine velgere i Artilleriet hadde han et sterkt press på seg til ikke å inngå noen forening med Sverige. Derfor vet vi hva han stemte for, da debatten gikk om den første setningen i Grunnloven. De store forretningsmennene ville sikre friheten fra Danmark med en union med Sverige, mens hans venn Peder Motzfeldt og andre fra «grasrota» ville ha med i Grunnloven at Norge skal være et «fritt, uavhengig og udelelig kongerike» og at regenten skal kalles konge. Vår mann ga en nødvendig stemme, og dette ble stående i Grunnloven. Selvstendigheten varte ikke så lenge. Det var Europas stormaktspolitikk som bestemte vår skjebne. Seieren over Napoleon ga oss friheten fra Danmark, men samtidig ga den Sverige et krav på oss, som de samme sommer gjorde gjeldende. I juli begynte en veltrenet hær fra Sverige å rulle inn over grensen i Østfold. Da var vår mann Hans Haslum der sammen med sin hær. I Sverige ble det rapportert at i Norge var stemningen opphisset og krigersk, og at nordmennene ville kjempe «inntil landet er uttørket og den siste mann er falt som en frihetsmartyr.» Likevel gjorde den svenske hæren erobringer. En respektert mann Mens det ennå gikk bra for svenskene, kom kong Carl Johan med forslag om et fredskompromiss. Svenskene ville fullt ut godkjenne Grunnloven av 17. mai og inviterte til forhandlinger. Dette var et meget gunstig tilbud for nordmennene, og Hans Haslum kom hjem fra krigen, trakk seg ut av det militæret og giftet seg til en gård på Ås. Der ble han en respektert mann, først lensmann, deretter herredets første ordfører. Den siste delen av livet flyttet han tilbake til Eidsvoll og ble oppsynsmann ved hovedbygningen på Eidsvoll. Her kunne han fortelle besøkende om sin store erfaring i unge år, inntil han døde 86 år gammel. Vår mann Hans Haslum var der da det gjaldt. Det lever vi videre på når vi går til stortingsvalg. En krans på 17. mai kunne han vel være verd, grunnlovsfaderen som har en vei oppkalt etter seg her på Haslum. Stoffet er hentet fra boken «Haslum den gang og nå», av Kristin Bøhler Bøhlers kilder: Eidsvoll 1814 Historien om Norge, Karsten Alnes Mars 2015 Nr. 1 5

6 Hvorfor fellesskapsweekend? Tekst: Randi Moberg Aasen Foto: Haslum menighet/arkiv Først og fremst er en slik weekend et sted hvor alle som vil ha en tilhørighet i Haslum menighet kan møtes og bli bedre kjent. Det eksisterer i dag flere tilbud i menigheten som samler mange folk hver uke. Flere av disse arrangementene er delt inn etter alder og aktiviteter. Det er bl.a. barnekor, babysang, eldretreff, konfirmantarbeid og div. husfellesskap. Derfor er det mange som går i menigheten som ikke treffes så ofte. Dette har vi i Haslum menighet et ønske om å gjøre noe med. Vi vil at menigheten skal bygges på tvers av alder, kjønn og interesser og at vi kan ha en tilhørighet utover akkurat den ene aktiviteten vi er med på. De siste tre-fire årene har vi derfor arrangert en weekend på Gulsrud leirsted, som ligger fint til i landlige omgivelser ved Tyrifjorden. Her har vi lagt vekt på å være mye utendørs, leke, sparke fotball, padle kano, grille mat på bålet og ha tid til å bli kjent med hverandre, og vi har feiret Gudstjeneste sammen på søndagen. For de voksne har vi hatt en tematime på lørdagen. Vi har også samarbeidet med konfirmantlederne som har hatt en egen samling på Gulsrud samtidig med oss. Barn og unge, voksne og eldre, familier og enslige har vært samlet på ett sted til felles opplevelser. Dette tror vi er positivt for den enkelte og for menigheten vår. Derfor gleder vi oss til en ny fellesskapsweekend i år og håper at mange har lyst til å delta! Vil du være med på fellesskapsweekend? Dato: fredag 8. søndag 10. mai Påmeldingsfrist: 13.april Påmelding og spørsmål sendes til Randi E.M. Aasen: 6 Haslum Menighetsblad Mars 2015 Nr. 1

7 1. Hva husker du best fra fellesskapsweekenden? 2. Hva er det beste ved Gulsrud 3. Hvem reiste du sammen med? 4. Vil du anbefale andre å dra på fellesskapsweekend? Fire fra fellesskapsweekenden Gro Westlund Eirik Haaversen 1. Det mest fantastiske var å ha med meg barnebarnet mitt som fant seg så godt til rette der oppe til tross for at han ikke kjente så mange der fra før. 2. Det beste er at det ikke er så lang reise og at det er så mange aktivitetstilbud. Det er så god plass både ute og inne slik at man ikke føler man er oppå hverandre hele tiden. 3. Jeg inviterte med meg barnebarnet, og han har gitt uttrykk for at han gjerne vil være med på dette i år også. 4. Det vil jeg veldig gjerne anbefale. Det er for alle generasjoner Herman Hallingstad, 7 år 1. Det jeg husker best var da vi danset sammen med konfirmantlederne på lørdagskvelden. 2. Det beste ved Gulsrud er at det er så mange leker der, f.eks bordtennisbord, innebandyrom og minigolf. 3. Jeg reiste sammen med mamma, pappa og storebroren min, Jakob. 4. Ja, det vil jeg anbefale! Det er kjempegøy. Ingrid Elvenes Espegren, 5 år 1. Det jeg husker best er at vi grillet pølser ved vannet. 2. Leke, padle kano, spille fotball. 3. Mamma og broren min Martin 4. Ja, det er veldig gøy der. 1. Husker best fiskekonkurransen der vi måtte premiere etter antall napp og størst knute på sena ettersom ingen fikk noe fisk. Tror kanskje ingen fikk noe napp heller. 2. Det beste med Gulsrud er å være sammen med andre familier på en plass med kristen ramme. Mye morro men også tid til refleksjoner i de fine omgivelsene rundt leirstedet. 3. Jeg reiser sammen med kona og to jenter på 6 og 8 år. 4. Dersom folk vil ha varige minner i løpet av en helg er det bare å melde seg på felleskapsweekenden. DU KAN FREMDELES KNYTTE FORVENTNINGER TIL OSS. Vi har fusjonert og kan yte mer. Vi har alltid hatt de samme verdiene: personlig kontakt og verdighet. Forskjellen er at vi nå har flere kollegaer og større ressurser å trekke veksler på. Det betyr at familier i sorg kan knytte enda større forventninger til oss. BEGRAVELSESBYRÅ Wang Nordstrand: Tlf Wang Majorstuen: Tlf Olav Werner Grünerløkka: Tlf Olav Werner Stabekk: Tlf Wang Hasle: Tlf Mars 2015 Nr. 1 7

8 Påskedramaet Tekst: Margrete Telhaug, Vikarprest Foto: Torunn Jåvold Kirken har helt siden dette hendte, ant og trodd at i dette som Jesus gjennomlevde, viser Gud seg på en måte som har grensesprengende betydning for våre liv. Vi nærmer oss påske den største høytiden i Den kristne kirke. En høytid som har sitt utspring i en uke med dramatiske begivenheter i Jerusalem for rundt 2000 år siden. Jesus er først voldsomt populær og blir møtt med store forventninger, så blir han sviktet, han lider, han dør. Og så bryter han dødens makt og sirkel og kommer tilbake til livet. Kirken har helt siden dette hendte, ant og trodd at i dette som Jesus gjennomlevde, viser Gud seg på en måte som har grensesprengende betydning for våre liv. Derfor samles vi i kirken til gudstjenester som gjenkaller det som skjedde og som gir rom for undring, refleksjon, takknemlighet og feiring. Hver gudstjenestefeiring i påsken har sitt spesielle preg, og forteller sin del av historien. Palmesøndag. Denne dagen mottas Jesus som konge i Jerusalem. Det fortelles at folk viftet med palmegrener, og derfor bruker man dette i mange gudstjenester også i dag. Men Jesus rir ikke på en staselig hest, slik som konger vanligvis gjorde. Han rir på et esel. Et dyr som symboliserer ydmykhet, tjenersinn, fred. Et uttrykk for at det er slik Gud gjør sitt inntog i våre liv ikke i makt og triumf, men Gud kommer til oss i fred for å tjene oss. Skjærtorsdag. Denne kvelden handler om fellesskap og svik. Våre liv i ett nøtteskall. Fellesskap er noe av det mest grunnleggende i våre liv og noe av det vanskeligste. Jesus og vennene hans gjennomlever timer og hendelser Skjærtorsdags aften som setter vennskapet på prøve. Samme kveld begynner også Jesus den måltidstradisjonen som for all ettertid blir tegnet på Den kristne kirke. Nattverden blir det synlige tegnet på enheten og fellesskapet mellom troende og Gud. Denne kvelden dekkes også alteret av. Blomstene tas bort, lysene slukkes og lysestakene tas bort, duken tas av, og alteret står nakent igjen. Det nakne alteret er symbolet på den fornedrede Kristus. Langfredag. Den stilleste dagen i Den stille uken. Dette er en dag alle burde unne seg å gå i kirken. Hvor ellers i vårt samfunn gis det plass til tomheten, stillheten, mørket, lidelsen? Jesu lidelseshistorie leses denne dagen i sin helhet. Den dagen da Gud lider og dør i solidaritet med alt det som lider og dør i vår verden. Påskemorgen. «Kristus er oppstanden!» «Ja, han er sannelig oppstanden!» Denne dagen fortelles det om de første kvinnene og mennene som gikk for å besøke Jesu grav og fant den tom. Tradisjonelt har kirken feiret oppstandelsesgudstjeneste gjennom en lang natt som starter Påskeaften i forventning om at lyset endelig skal komme tilbake. Nattens mørke brytes av lyset fra Jesu oppstandelse. «Jesus, Livet selv, har gått gjennom døden. Han har forvandlet døden til en påske pascha en overgang til livets land» skriver Peter Halldorf i sin bok «Hellig år». Vi skjønner det ikke. Vi kan ta det i mot i undring og takknemlighet. Gud har sprengt dødens porter og viser oss veien til Livets land. Her. Nå. I våre liv. Vel møtt til påskefeiring i Haslum kirke! 8 Haslum Menighetsblad Mars 2015 Nr. 1

9 Gudstjenesteliste 22. mars 28. juni 2015 Med forbehold om endringer. Følg med på og Haslum kirke på Facebook! Søndag 22. mars Maria Budskapsdag Kl Temagudstjeneste og fasteaksjon. Konfirmanter. For alle. Offer. Nattverd. Margrete Telhaug, Caroline Vesterberg m.fl. Søndag 29. mars Palmesøndag Gudstjeneste med dåp og nattverd. Offer. Torunn Jåvold og Knut Kårvatn Eikeland. April Torsdag 2. april Skjærtorsdag Kl Nattverdsgudstjeneste. Offer. Torunn Jåvold, Mari Haug Thorsen og Knut Kårvatn Eikeland. Orgelmusikk fra kl Fredag 3. april Langfredag Kl Pasjonsgudstjeneste med lesning av Kristi lidelseshistorie. Margrete Telhaug og Knut Kårvatn Eikeland. Søndag 5. april Påskedag Kl Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. Offer. Margrete Telhaug og Knut Kårvatn Eikeland. Mandag 6. april 2. påskedag Kl Påskefestgudstjeneste i Østerås kirke. Nattverd. Felles for Bærum Øst. Kirkekaffe serveres fra Kl Søndag 12. april 2.søndag i påsketiden. Kl Påskefestgudstjeneste på menighetshuset. Nattverd. Offer. Bærum Soul Children, Torunn Jåvold, Caroline Vesterberg og Knut Kårvatn Eikeland. Kirkekaffe. NB: MENIGHETENS ÅRSMØTE etter gudstjenesten. Årsmøtesaker. Lørdag 18. april Dåpsgudstjeneste. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid. Torunn Jåvold og Knut Kårvatn Eikeland. Søndag 19. april 3. søndag i påsketiden Kl Gudstjeneste med nattverd. Offer. Torunn Jåvold og Knut Kårvatn Eikeland. Gjester fra Mors forsamling i Danmark medvirker. Søndag 26.april 4. søndag i påsketiden Kl Familiegudstjeneste. Tårnagenter medvirker. Dåp. Offer. Margrete Telhaug, Caroline Vesterberg, Knut Kårvatn Eikeland. m fl. Mai Søndag 3. mai 5. søndag i påsketiden Kl Gudstjeneste med dåp og nattverd. Offer. Margrete Telhaug. Søndag 10. mai 6. søndag i påsketiden Kl Gudstjeneste med nattverd. Offer. Kl Dåpsgudstjeneste. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid. Torunn Jåvold og Knut Kårvatn Eikeland. Torsdag 14. mai Kr. Himmelfartsdag Kl Høymesse med dåp. Offer. Margrete Telhaug og Knut Kårvatn Eikeland. Søndag 17. mai Grunnlovsdagen Kl Kort familiegudstjeneste. Offer. Margrete Telhaug og Knut Kårvatn Eikeland. Søndag 24. mai Pinsedag Kl Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. Offer. Torunn Jåvold og Knut Kårvatn Eikeland. Mandag 25. mai 2. pinsedag Kl Økumenisk FELLES gudstjeneste for Bærum Øst i Jar kirkepark. Medvirkende fra de ulike menighetene. Bærum Soul Children. Offer. Nattverd. Søndag 31. mai Treenighetssøndagen Kl Høymesse. Offer. Torunn Jåvold. Juni Søndag 7. juni 2. søndag i treenighetstiden Kl Gudstjeneste med nattverd. Offer. Kl Dåpsgudstjeneste. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid. Margrete Telhaug og Knut Kårvatn Eikeland. Søndag 14. juni 3. søndag i treenighetstiden Kl Misjonsgudstjeneste i Haslumseter kapell. Taler fra Det Norske Misjonsselskap. Margrete Telhaug. Offer: Menighetens misjonsprosjekt i Kamerun. Buss fra menighetshuset Kl Søndag 21. juni 4. søndag i treenighetstiden Kl Gudstjeneste med dåp og nattverd. Torunn Jåvold og Knut Kårvatn Eikeland. Søndag 28. juni 5. søndag i treenighetstiden Kl Høymesse. Offer. Kl Dåpsgudstjeneste. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid. Torunn Jåvold og Knut Kårvatn Eikeland. Mars 2015 Nr. 1 9

10 Velkommen til vår nye medarbeider Diakon Mari Haug Thorsen Tekst: Torunn Jåvold Foto: Sigrid Eline Andersen Hvem er du? Jeg er Mari, 31 år, gift og har en sønn på 1,5 år. Kommer opprinnelig fra Åsgårdstrand i Vestfold. Bodde sju år i London i barndommen, da mine foreldre jobbet på sjømannskirken i London. Jeg har vært mye med i KFUK- KFUM som liten og var glad i kor og fotball. Tok sosionomutdannelse i Oslo og master i diakoni på menighetsfakultetet. Jobbet som ungdomsdiakon før jeg begynte som diakon i Haslum. Jeg er glad i å være aktiv og trives på ski om vinteren og sykler gjerne i skogen om sommeren. Hvorfor begynte du å arbeide i kirka? Grunnen til at jeg valgte å ta master i diakoni og ville jobbe i kirken var mine gode minner fra sjømannskirken i London i barndommen. Jeg ønsket å jobbe et slikt sted, og derfor ble det naturlig for meg å søke jobb i en kirke. Hva er diakoni? Hvorfor er det en viktig del av kirkens arbeid? Diakoni er kirkens sosialtjeneste. Som diakon har du et ekstra fokus mot de menneskene som trenger å bli sett, som trenger noen å snakke med eller som ønsker å finne seg et godt fellesskap å høre til i. Diakonen skal være en person i kirken som er tilgjengelig for folk flest, enten om det bare er å slå ann en prat eller om noen ønsker kontinuerlige samtaler på kontoret. Relasjonsbygging er essensielt i et slikt arbeid og det er derfor viktig at diakonen er med på ulike ting gjennom menighetens arbeid. Mine arbeidsoppgaver er derfor svært varierte. Jeg er med å arrangere Supermandag annen hver mandag, som er et drop-inn tilbud for familier, med middag kl. 17:00 og felles samlingsstund etterpå. Jeg er med på eldretreff i kirken og besøker eldre, Jeg har andakter på GodtHaab rehabiliteringssenter. I tilegg arbeider jeg med romfolket som blant annet holder til på Bekkestua gjennom Hjerterom Bærum og jeg har noe undervisning inn mot konfirmantene. I tillegg har jeg samtaler med de som ønsker det. Hva er dine drømmer for Haslum menighet? Jeg ønsker at Haslum menighet skal være relevant for alle de som bor i Haslum. Jeg håper at vi er og kommer til å være en menighet som folk i nærmiljøet kjenner til og føler de kan komme til. Enten det er å være med på de arrangementene vi har eller f eks komme en tur med familien sin på Supermandagene. Jeg ønsker at Haslum menighet skal være et sted hvor folk kan føle seg velkommen og kjenne at de kan være dem de er. Jeg drømmer om at folk skal kjenne på tilhørighet til sin kirke og vite at kirken er for dem. 10 Haslum Menighetsblad Mars 2015 Nr. 1

11 Gode glimt fra Haslum menighet Glimt fra karnevalsfest på menighetshuset lørdag 14. februar. 22 barn i alle aldre, og mange voksne, lærte sirkustriks av Diego fra sirkus Xanti, lagde og pyntet gipsmasker, og lærte om karneval og fastetid i kirken. Foto: Torunn Jåvold Mars 2015 Nr. 1 11

12 Konfirmant 2015 Tekst: Caroline Vesterberg Foto: Marianna X. Villard/Strandheim Haslum menighet har i år 101 konfirmanter fordelt på to alternativer: Mikskonfirmant eller sommerleir. De to alternativene har til nå hatt et felles undervisningsopplegg januar der temaene var bønn, dåp, nattverd, Bibel og gudstjeneste. Søndag 25. januar fikk alle utdelt konfirmantbibel og ble presentert for menigheten. Vi bruker Kristuskransen, som er utviklet av den svenske biskop emeritus Martin Lønnebo aktivt i undervisningen. Konfirmantene deltar sammen med menigheten i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon som i år samler inn penger til deres vannprosjekter ulike steder i verden. Samarbeidet med Jølstad begravelsesbyrå og Haslum krematorium fortsetter i vår undervisning om sorg, død og begravelse i midten av mai. Haslum menighet har ni mikskonfirmanter. Disse har undervisning sammen med prostiets andre mikskonfirmanter i Jar menighetshus. Dette er en åpen og aktiv gjeng som også deltok på vinterleir på Strandheim leirsted helgen februar. Det var totalt 40 stykker fra prostiet som fikk undervisning om Jesus, Det gamle testamentet, egen identitet og grenser, i tillegg til mye lek, quiz og gudstjeneste. Mikskonfirmantene har sin egen avslutningsgudstjeneste i Jar kirke den 5. april. Sommerleiren går av stabelen august på Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden. Hit drar 91 konfirmanter, fire ansatte og nesten 20 ungdomsledere. Dette pleier å være en kjempefin uke, og vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med våre sommerleirkonfirmanter. 12 Haslum Menighetsblad Mars 2015 Nr. 1

13 TANNLEGE Knut Midttun Årving Bærumsveien Bekkestua Tlf Tannlegene Eldjarn og Borgersen Gamle Ringeriks vei Bekkestua Tlf Vegard MeisingsetAS Aut. rørleggerforretning Grini Næringspark 8, Østerås Tlf Vi har ledig annonseplass! Kontakt Haslum menighetsråd for spørsmål vedrørende annonser. Tlf Støtt våre annonsører! MED BRILLER FRA LIEN SER DU PRIKKEN OVER I`EN TLF A/S GJERDE- OG SIKRINGSSERVICE Postboks 9, 1318 Bekkestua - Tlf Vi leverer - monterer - reparerer gjerder - porter - rekkverk m.m. Mars 2015 Nr. 1 13

14 Aktiviteter for barn Tekst: Sigrid Eline Andersen Foto: Mari Haug Thorsen/ Christian Ruge/iStockphoto Babysang Babysangtilbudet blomstrer i Haslum menighet. Som en del av menighetens tilbud inviterer vi til babysang annenhver tirsdag (i oddetallsukene). Her er lek og sang sentrale stikkord, men minst like viktig er muligheten til å stifte nye bekjentskaper og kanskje møte en ny trille-venn. Babysang er et gratis dropp-inn-tilbud, så ta gjerne turen innom. I tillegg til sang og lek spiser vi lunsj sammen. Vi spanderer frukt og kaffe/te. Se nettsidene våre for å finne ut hvilke datoer det er tilbud om babysang. Velkommen! Helt Førsteklasses Har du en spent fem- eller seksåring i huset som skal begynne på skolen til høsten? Da er invitasjonen til Helt Førsteklasses det du skal se etter. Dette er et tilbud tilpasset de som blir seks år og skal bli skolebarn i år. I Helt Førsteklasses skal vi leke, synge og lære om hvordan vi skal være mot hverandre. Du er Helt Førsteklasses som den du er! Det blir to samlinger før sommeren (26. mai og 2. juni), og 23. august er det gudstjeneste med utdeling av bok til alle sammen. Merk av datoene, så kommer det invitasjon i posten. Tårnagenthelg De som blir åtte år i år, inviteres til å være Tårnagenter i Haslum kirke. Dette er en spennende oppdagelsesreise i Kirken og i klokketårnet. Som Tårnagenter vil barna løse oppdrag og mysterier og utforske Kirken, klokkene og kirketårnet. Rotta Raslum har allerede begynt å varme opp til Tårnagenthelgen. Følg med på facebook-siden til Haslum kirke, og få med deg Raslum sine forberedelser. Dette er et tiltak der vi trenger hjelp fra foreldre (Englevakter). Hvis du som forelder har mulighet til å bli med, setter vi stor pris på det. Vi møtes lørdag 25. april for en spennende dag i Kirken, og på søndag 26. april er det familiegudstjeneste hvor barna skal være med. Invitasjon og ytterligere informasjon kommer i posten. Tårnagentklubb Som en forlengelse av Tårnagenthelgen blir det Tårnagentklubb på Supermandagene 4. og 18. mai. Da blir det mulighet for alle til å bli med på oppdrag i Kirken. Hvis det er noen agenter fra i fjor som vil være med, kan de gjerne ta med seg agentutstyret de fikk da. Følg med på Rotta Raslums filmer. Kanskje dere får oppdrag før vi møtes! Agent for rettferdighet I juni skal vi starte et tiltak for niåringene. Dette er en videreføring av Tårnagenthelgen som de ble invitert til i fjor. Denne gangen ser vi på hele verden, og vår plassering i den. Hvordan kan vi være med på å gjøre verden til et bedre og mer rettferdig sted? Med mye lek og noe alvor skal vi bruke begynnelsen av sommerferien til å være agenter igjen. Datoene er 22., 23. og 24. juni. Alt vil foregå på dagtid. Mer informasjon vil komme etter hvert. 14 Haslum Menighetsblad Mars 2015 Nr. 1

15 Livets gang 1. november februar DØPTE: Hannah Bjørnfelt Bjørne Sunniva Width Katarina Elinor Bergene Seres Theo Leander Øvermo-Skorbakk Elida Isabell Fjeldsbø Birgitte Hiorth Roald Birk Nygaard-Lyngved Jacob Guldberg Christiansen Mats Kirknes Marthinsen Sonja Thane Ekne Villads Jøsevold Elnes Albert Gomnæs von Hanno Viktoria Marie Mjaavatten-Hansen Lina Sofie Hanssen Valle Lavrans Slaatsveen Riddervold Mina Asora Husebye Triseth Mads Dammen Haugen Elias Elvsveen Meisingset Saga Cecilie Gajic Isabel Sofie Balsnæs Even Li Tjørsvaag Theodor Hareide Krokås Finn Golberg Hole Ninna Mathilde Dam-Ek Ingrid Paulsrud Thoresen Caroline Sommerfelt Celine Domaas Hadaway Liv Saga Myeza Erle Dahl Rabbe Sigurd Kårvatn Eikeland Nora Wigdahl Holmelid Emil Utby Stenseth Adelina Barstad Widén Philip Alexander Mack-Berge Johanne Sjøseth Breiby Max Lohsen Lystad Ada Kjernsli Aarseth Ingrid Vullum Høva Markus Husøy Langenes Tobias Rosenlund Fundingsrud Erika Junker Lars Krohn-Iversen DØDE: Berit Gunther Edith Irene Flekstad Anne Lise Vinje Sverre Henriksen Bernt Gregar Røsholt Kari Vitsø Egil Nøttestad Anne Birgitte Berentzen Olav Skard John Oddvar Stillesby John William Roseveare Astrid Alice Pedersen Jørgen Holen Bjørn Mykleby Knuds Kjell Thomas Berge Harald Guliksen Ruth Ormbakken Sverre Sundt Talmoen Øivind Aage Johnsen Jorund Jurgensen Hagen Jeanette Ingeborg Sørlie Finn Mauritz Poulsen Wenche Elisabeth Ektvedt Einar Andreas Vestgård Bjørg Grete Knudsen Asbjørn Willy Karlsen Benedicte Grotnes Esther Lothe Steffensen Willy Andersen Edvarda Johanne Nilsen Torstein Hovig Grace Solveig Gundersen Øystein Linge VIGDE: Sonja Cecilie Hammershaug og Stian Andersen Hilde Rietig og Eivind Andreas Lund Sophie Christine Kaasa og Paul Nicolay Fagersand Christine Rynning-Tønnesen og Jan Fredrik Helgaker Offer innsamlet i Haslum kirke 19. okt. TV-aksjonen, KN okt. TV-aksjonen, KN okt. Kirkens dialogsenter nov. Nepal nov. Misjonsalliansen nov. Kistne i Midtøsten nov. Menighetens trosopplæring nov. Kirkens ressurssenter nov. Menighetens arbeid des. Misjonsalliansen des. Menighetens trosopplæring des. Nepal des. Menighetens arbeid des. Kirkens Nødhjelp des. Menighetens arbeid des. Haslumseter kapell des. Stefanus alliansen jan. Nepal jan. Menighetens arbeid jan. Menighetens trosopplæring jan. Kamerun jan. Menighetens trosopplæring jan. Menighetens trosopplæring feb. Det norske Bibelselskap feb. Menighetes arbeid feb. Menighetens trosopplæring feb. Menighetens trosopp feb. Menighetens arbeid Sum så langt i år Takk for den gaven du har gitt! Din lokale kiropraktor i Bærum Kiropraktor Håkon-Johan Bay Bærumsveien Gjettum Mars 2015 Nr. 1 15

16 Velkommen til Supermandag! Tekst: Mari Haug Thorsen Foto: Mari Haug Thorsen Er du lei av å lage middag etter jobb? Eller å finne på middag etter jobb? Glem det, og ta heller familien din eller naboen med på Supermandag. Eller kom alene! Annen hver mandag arrangerer Haslum menighet Supermandag. Et dropp-inn-tilbud for alle. Kl serverer vi middag, og du betaler 50 kroner per persn, eller 150 kroner for en familie. Maten er egge-, melke- og glutenfri. Etter middagen er det tilbud om felles opplegg for alle, både barn og voksne. Vi synger litt og har en felles samlingsstund. Tilslutt kan de som vil, tenne lys. Opplegget var til ca , men hvis du ønsker, er det bare å sitte igjen, drikke kaffe eller te og la barna leke. Du finner datoene for Supermandag på Haslum menighets hjemmeside: Hvis du lurer på noe i forbindelse med Supermandag, kan du kontakte diakon Mari på tlf: eller mail:

HASLUM MENIGHETSBLAD. Kandidater til kirkevalget 6 og 7 Pilgrimsdans 10. Nr. 3 August 2015 50. årgang Haslum Kirke 825 år i år 8

HASLUM MENIGHETSBLAD. Kandidater til kirkevalget 6 og 7 Pilgrimsdans 10. Nr. 3 August 2015 50. årgang Haslum Kirke 825 år i år 8 HASLUM MENIGHETSBLAD Nr. 3 August 2015 50. årgang Haslum Kirke 825 år i år 8 Kandidater til kirkevalget 6 og 7 Pilgrimsdans 10 Kjære leser Gratulere med Haslum kirke! I år er den 825 år gammel. Det ønsker

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 2 / 2014 LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK FULLDISTRIBUSJON I slutten av juni ble det laget sølepytter i Verksgata som barna fikk lov til å leke i. Dette ble filmet og skal vises frem på åpningen av kulturhendelsen

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

Påskeutstilling i kirkerommet

Påskeutstilling i kirkerommet Nr. 1/2015 Dette bildet har tittel Ave Crux 3, Gudsrikets nærvær, og er malt av Ellen Maria Grelland. Påskeutstilling i kirkerommet Denne påsken fylles Jar kirke av vakker kunst. Det er kunstner Ellen

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Kirkepåske med friske blomster. Åpningsfest i Grinilund FOR ØSTERÅS OG GRINILUND

Kirkepåske med friske blomster. Åpningsfest i Grinilund FOR ØSTERÅS OG GRINILUND Menighetsbladet FOR ØSTERÅS OG GRINILUND Kirkepåske med friske blomster Østerås kirke fylles med blomster og har program hver dag i påskeuken. Side 3 og 4 Åpningsfest i Grinilund Nyombygde Grinilund kirke

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8. Påske i kunsten. Side 2. @:men. nummer 2 - Påsken 2004 ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8. Påske i kunsten. Side 2. @:men. nummer 2 - Påsken 2004 ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8 nummer 2 - Påsken 2004 Side 2 Påske i kunsten @:men ASKØY MENIGHETSNYTT @ : m e n 2-2 0 0 4 @ : m e n 2-2 0 0 4 INSPIRASJON Ingen kan stige inn i et kunstmuseum

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Side 14. Side 10. Side 11. Side 6. Side. Høstleir for ungdomsledere. Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon.

Side 14. Side 10. Side 11. Side 6. Side. Høstleir for ungdomsledere. Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon. Side 14 Side 11 Side 10 Høstleir for ungdomsledere Modelljernbane Side 6 Side Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf.

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 2 / 2015 LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito LYDEN AV LOMMMEDALEN! Tradisjonen med timeslag med kirkeklokkene starter opp igjen fra pinse. SE SIDE 9 EMILIE OG KRISTIAN HAUGS VEI Emilie og

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer