tlf:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bogstad@ude.oslo.kommune.no www.bogstad.osloskolen.no tlf: 23 25 49 00"

Transkript

1 1 BOGSTADNYTT August tlf:

2 2 Kjære foreldre Endelig er vi i gang med et nytt skoleår! Vi møtte elevene på trinn samlet ute til skolestart mandag og det var godt å se barna på plass igjen og høre liv i gangene på skolen. Klokken 12 møtte vi spente 1. klassinger og ikke minst like spente foreldre og besteforeldre. 2. trinn (som nå er veldig store) sang for de nye elevene og det ble en stemningsfull stund ute i det fine været. PLANER FOR SKOLEÅRET Seks nye temaer ligger foran oss dette året. Osloskolen innfører høsten 2015 en ny og forbedret IKT- og læringsplattform: Skoleplattform Oslo (mer informasjon om dette kommer under). Den nye læringsplattformen heter It`s Learning og vi har dermed valgt å kalle vår første periode for nettopp "It`s Learning." Vi vil ha ekstra fokus på IKT og engelsk i perioden frem til høstferien. Etter høstferien er temaet Mot og redsel." Norsk og KRLE er styringsfag og vi ønsker å jobbe med prosjekt på tvers av trinn. Vi vil arbeide med Astrid Lindgren sine rollefigurer som viser ulike former for mot og redsel. Siste tema før jul har fått navnet Det er mitt valg. Det er mitt valg heter programmet vi benytter innen utvikling av sosial kompetanse. Videre vil vi knytte temaet til bærekraftighet og områder innen dette temaet i både samfunnsfag og naturfag. Nyåret åpner med temaet Mot nye høyder" med fokus på lesing, regning og kunst og håndverk. Etter vinterferien, når det er skiskytter VM, følger temaet "Full blink" der vi har fokus på matematikk og kroppsøving. Vi avslutter skoleåret med Olav den hellige. Olav den hellige var konge i Norge for akkurat 1000 år siden. Han ble senere erklært som helgen og vi kommer til å gjøre mye spennende innen temaet med ekstra fokus på norsk, musikk og det "nye" faget KRLE. Vi ser dermed fram til et innholdsrikt og variert skoleår. Dersom noen av dere har noe å bidra med i forbindelse med temaene, eller har ideer til innhold eller aktiviteter, er det fint om dere tar kontakt med skolen. Vi ønsker veldig gjerne innspill og samarbeid med dere. "NYTT" FAG: KRLE «Religion, livssyn og etikk» er endret til «Kristendom, religion, livssyn og etikk», og tilsvarende er forkortelsen «RLE» endret til «KRLE». Hva er nytt? I formålsdelens tredje avsnitt i læreplanen er setningen «Kristendomskunnskap skal av den grunn ha den kvantitativt største andelen av lærestoffet.» endret til «Om lag halvparten av undervisningstiden i faget skal av den grunn brukes på kristendomskunnskap.». (http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/endringer/revidert-lareplan-i-krle/ ) "Faget kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) er et vanlig skolefag som normalt skal samle alle elever. Faget skal gi kunnskap og forståelse, ikke være forkynnende eller gi opplæring i en bestemt religion eller et bestemt livssyn." (Opplæringsloven 2 3a og 2 4) FORTSATT SATSING INNEN MATEMATIKK Vi vil fortsette satsingen på matematikkfaget og regning i alle fag i skoleåret som kommer. Det står mye om dette i vår strategiske plan som dere finner på hjemmesidene våre under "Om skolen." I korte trekk rettes satsingen inn mot en variert opplæring med fokus på forståelse og anvendelse. Gjennom forståelse bygger

3 3 barnet sin matematiske kompetanse, og utvikling av strategier og matematisk tenkning står sentralt. Opplæringen bygger på nyere forskning om hvordan barn lærer matematikk best, og mange av dere vil nok oppleve at den opplæringen barna får i dag skiller seg fra den opplæringen dere selv fikk på skolen. Rektor vil også i år invitere til foreldrekurs i matematikk der dere får en innføring i tenkningen rundt matematikkopplæringen i dag og hvordan dere best kan støtte barnets utvikling. NYE FOTGJENGERE OG FERSKE SYKLISTER Trafikk og skolevei er alltid et aktuelt tema, og spesielt aktuelt er det i forbindelse med at nye førstetrinnselever skal ut i trafikken. Vi anbefaler at de går med voksne i følgegrupper, men likevel er det på sin plass å minne om følgende: En del av de farlige trafikksituasjonene på skoleveien skapes av foreldre som kjører egne barn til skolen. Derfor minner vi kanskje til det kjedsommelige om at vi sterkt oppfordrer til at elevene går til skolen. Dersom dere må kjøre barnet til skolen, skal det skje via Ankerveien, og ikke fra sydsiden av skolen. Vi minner også om at parkeringsplassen er forbeholdt de ansatte. Politiet i nærområdet er i beredskap i 14 dager fra og med skolestart; med ekstra kontroller og tilstedeværelse rundt skolene. 5. trinnselevene våre er på skoleveien med sykkel for første gang denne høsten. Har du en 5. trinnselev, må du hjelpe til å huske på at hjelmen er på plass og at sykkelkortet er med. Vi kommer til å gjennomføre stikkprøver på hjelm- og sykkelkort om morgenen fra skolestart. Elevene må være forberedt på å få klippet et hjørne av sykkelkortet hvis ikke hjelmen er på. Kortet inndras når alle fire hjørner er klippet av. Til dere som kjører i området vårt: Kjør forsiktig og se opp for alle myke trafikanter. FRUKT OG MELK Skolefrukt og skolemelk bestilles på Internett av dere foreldre. Melken og frukten leveres på skolen, og den distribueres til de elevene som skal ha det i forbindelse med spising. Bestilling kan gjøres på og HØSTENS FORELDREMØTER Høstens foreldremøter er lagt på fire forskjellige dager. Dere får tilsendt invitasjon etter hvert, men det kan være greit å merke seg datoene allerede nå: 1. trinn: Torsdag 3. september kl og 3. trinn: Mandag 7. september kl og 5. trinn: Tirsdag 8. september kl og 7. trinn: Onsdag 9. september kl Alle møtene starter med en felles samling i storstua. Vel møtt til høstens møter!

4 4 NYE ANSATTE Vi ønsker spesielt velkommen til våre nye lærere Hege Therese Pettersen, kontaktlærer 1. trinn, Thor Einar Ekberg, kontaktlærer 5. trinn og Susannah Kelley, kontaktlærer 6. trinn. LEIRSKOLE 7. trinn dro på leirskole til Den norske Fjellskolen Høvringen i Rondane allerede første skoledag. Erfaringsmessig gir en slik skolestart et verdifullt grunnlag for læring og samspill for elevenes siste år på Bogstad. Vi håper de får en god tur. HÆRVERK Skolen har dessverre vært utsatt for hærverk i løpet av sommeren. Noen har tatt seg opp på taket. Der har de skjært flere hull i takpappen og i tillegg skjært litt ned i isolasjonen. Dette har ført til at det har rent vann inn i skolebygget. Den største skaden er på et lager. Vannet randt videre gjennom taket og ned i gymsalen. Dette ble heldigvis oppdaget såpass tidlig at det ser ut til at vi har unngått skade på parketten, men gymsalen vil være avstengt den første skoleuken. Vi ser meget alvorlig på slike hendelser og forholdet er anmeldt til politiet. Nye IKT-løsninger i Osloskolen fra skolestart 2015 Skolestart 2015 markerer en ny digital hverdag for alle skolene i Oslo. Etter mer enn ti år med dagens IKT-systemer gjennomfører Osloskolen nå tidenes største oppgradering. Skoleplattform Oslo er en moderne løsning som vil forbedre den digitale hverdagen for både lærere, elever og foresatte. Med helt nye løsninger vil skolestarten likevel være mer krevende enn vanlig for lærere og elever som må lære seg mange nye tjenester samtidig. Vi ber om at dere har forståelse for at det kan oppstå treghet i systemet eller andre utfordringer når elever tar løsningen i bruk samtidig. Utdanningsetaten arbeider for at dette skal gå så problemfritt som mulig. Nye skolenettsider Alle osloskolene har fått nye nettsider hvor du som foresatt vil finne praktisk informasjon om skolen, få innblikk i aktuelle saker og aktiviteter ved skolen med mer. Skolen vår har adresse: Her vil vi etter hvert oppdatere kalenderen og denne vil erstatte elevenes semesterplan. Lærerne får nye e-postadresser Fra skolestart vil alle ansatte i Osloskolen få ny e-postadresse, mens elevene beholder e-postadressen de har i dag De nye e- postadressene til lærerne blir lagt ut på nettsidene våre om kort tid. Lærerne kan motta e-post sendt til gammel e-postadresse frem til 30. september. Etter denne datoen vil du få et automatisk svar med feilmelding om at e- postadressen ikke lenger er i bruk. Portal for informasjon om dine barn Alle lærere, elever og foresatte får personlig tilpasset informasjon og tilgang til ulike tjenester i Skoleplattform Oslo. Du som foresatt vil kunne logge inn i Skoleplattform Oslo, hvor du vil motta ulik informasjon fra skolen. Du logger deg inn fra skolens nettside. Her vil du få oversikt over dine barns fag og vurderinger i "Mine fag"

5 5 (itslearning). Du får også oversikt over fravær og meldinger fra skolen. Du kan velge å få tilsendt et varsel på e-post hver gang skolen har publisert en ny melding. Hvis du har flere barn på samme skole eller ved ulike skoler, vil du også kunne se informasjon om dem. Skolen vil informere på nettsidene når pålogging for foresatte er klar. Office 365 i "skyen" En av de store nyhetene i løsningen er at alle elever kan arbeide "sømløst" enten de er hjemme, på farten, eller på skolen. Alle elever får tilgang til Microsoft Office-programmer som Outlook, Word, Excel, PowerPoint og OneNote i en skybasert tjeneste. Dette betyr at de har tilgang til filer og dokumenter uansett hvor de befinner seg. Elevene får også muligheten til å laste ned Office 365 på private maskiner. I skyen får de et personlig lagringsområde som er mer enn 1000 ganger større enn det de har i dag. For kort informasjon om hva Skoleplattform Oslo er, se filmen på adressen: Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på skolen dersom du har spørsmål om Skoleplattform Oslo. Vi har jobbet med den nye IKT-løsningen på planleggingsdagene. Det har imidlertid vært flere utfordringer og det vil ta tid før alt er helt på plass. Lærerne vil bruke læringsplattformen It`s learning som planleggingsverktøy. Denne vil erstatte de gamle årsplanene og periodeplanene, og etter hvert også ukeplanene. Det vil imidlertid ta noe tid før alt er på plass. Vi hadde satt av en del tid til dette på planleggingsdagene, men da ikke alt fungerte som det skulle, fikk vi ikke gjort så mye som vi hadde håpet. Vi håper derfor på forståelse for at det tar noe lenger tid å få alle planer på plass i år enn det har gjort tidligere år. Plattformen vil også brukes til å gi elevene oppgaver og vurderinger. Vi er i en utprøvingsfase og det vil derfor være forskjeller mellom trinn og fag i en god stund fremover. Vi vil utarbeide felles standarder, men dette ligger et stykke frem i tid. Lærerne må få anledning til å gjøre seg kjent med verktøyet, prøve ut muligheter og lære av hverandre. På sikt kommer dette til å bli veldig bra, men som dere vet så tar ting tid. Vi er imidlertid optimistiske og tenker at dette kommer til å bli et meget nyttig og bra verktøy for både lærere, elever og foresatte. Nye IKT-løsninger i Osloskolen vil også bli tatt opp på foreldremøtene i høst. 10 ÅRS JUBILEUM I år er det 10 år siden Bogstad skole åpnet dørene for elever første gang. I den anledning fikk vi gå langt fremme i 17. maitoget, og elever og ansatte ble invitert inn på rådhuset til en markering av jubileet. I høst har vi planlagt en enkel markering for alle elever, ansatte og foresatte på skolen. Onsdag 24. august kl inviterer vi til bursdagsselskap i skolegården. Vi starter felles rundt amfiet og så vil hvert trinn arrangere bursdagsleker rundt om på uteområdene våre. I den anledning

6 6 håper vi alle jenteforeldre stiller med kake, frukt eller kjeks og gutteforeldrene med kaffe og saft. NY GIV PÅ AKS Aktivitetsskolen hadde oppstart 3. august og mange nye 1. klassinger møtte den første uken. Vi opplevde en rolig og god oppstart. Vi ansetter nye assistenter og dere vil få informasjon så snart personalet er fulltallig. Foreløpig har gode vikarer fylt stillingene. Husk å oppdatere hente-infomasjonen for elevene. Nå er det mange elever som vil ringe hjem for å gjøre avtaler. Det sperrer telefonen for inngående trafikk. Bruk gjerne det digitale skjemaet dere finner på skolens hjemmesider! https://bogstad.osloskolen.no/aktivitetsskolen/aks-pa-bogstad-skole/aks-avtalen/. Vi ser fram til samarbeidet med dere i år og ønsker fortsatt gode sensommerdager! Bogstad, Brynhild Farbrot Ronny Engebråten Gry Stubberud rektor ass. rektor undervisningsinspektør