Offentlig journal. Innspill landskapskartlegging. Landskapsanalyse 2011/ / LYADM/INJ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Innspill landskapskartlegging. Landskapsanalyse 2011/4250-30 32152/2012 27.08.2012 LYADM/INJ 31.08."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: nnspill landskapskartlegging Landskapsanalyse 2011/ / LYADM/NJ L10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/NJ TE Avsender Kjell Nordli nnhold: Forespørsel om nytt bruksnummer Melding om krav om sak for jordskifteretten - Oksvik 81/7 2011/ / LYADM/EAS L34 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/EAS TE Avsender Nord-Troms Jordskifterett nnhold: Bruk / kjøp av det gamle sykehjemmet Bruk / kjøp av det gamle sykehjemmet - Lyngsalpan Vekst 2012/ / LYORD/SGJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYORD/SGJ Avsender Lyngsalpan Vekst Side: 1 av 18

2 nnhold: Forsikring av elver ved bruk av skateboard park på Lyngseidet Gruppelivsavtale og forsikringsbevis - KL forsikring 2010/ / LYADM/LÅ 260 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/ANH OR Avsender KL v/severin Ola Myklebust nnhold: Dokumentasjon for utbetaling av grunntilskudd til grendelagene Kontaken mellom bygdeutvalgene og Lyngen kommune 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Jægervatnet / Lattervik bygdeutvalg v/ Anette Mælen nnhold: åminnelse refusjonskrav ersonalmappe / / LYSOLBO/MO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYLYNG/LJ BU 3 Avsender Nav nnhold: Søknad om miljøtilskudd i jordbruket /23 - søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket - eter Andre Bruvold 2011/ /2012 LYADM/NJ 78/23 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/NJ TE Avsender eter Andre Bruvold Side: 2 av 18

3 nnhold: Oppsigelse % stilling ved Lyngstunet ersonalmappe 2009/ / LYLYNG/KG Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYLYNG/KG Avsender nnhold: Tinglyst pantedokument Søknad om startlån / / LYADM/SR UO offl. 13, fvl. 13 nr Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/SR TE Avsender nnhold: Undertegnet gjeldsbrev / låneavtale med pantsettelseserklæring Søknad om startlån / / LYADM/SR UO offl. 13, fvl. 13 nr Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/SR TE Avsender nnhold: Søknad om dispensasjon fra søknadsfrist for Regionalt miljøtilskudd 118/3 - søknad om regionalt miljøprogram i jordbruket - May-Kjellaug ettersen 2011/ / LYADM/EK 118/3 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/EK Avsender Fylkesmannen i Troms Side: 3 av 18

4 nnhold: 112/106 Løyve til rydding av skog langs fylkesveg - Solvang Trafikksikkerhetsmidler for / /2012 Q80 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender G. Solvang nnhold: 84/35 - Løyve til rydding av skog langs fylkesveg - Lyngen last Trafikksikkerhetsmidler for / / Q80 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Lyngen last nnhold: 118/8 - Løyve til rydding av skog langs fylkesveg Trafikksikkerhetsmidler for / / Q80 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Kyrre Bakkelund nnhold: Krav om revidering av festeavgift 84/1 festenr. 198 Lyngen pg. - Fakturering av oppregulert festeavgift fra gnr. 84 bnr. 1 fnr. 198 i Lyngen kommune - avg / /2012 LYADM/LL 231 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/LL Avsender Adv. Rekve leym Side: 4 av 18

5 nnhold: Undertegnet taushetserklæring ersonalmappe 2010/ /2012 LYED/ASS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYED/ASS TO Avsender nnhold: Undertegnet taushetserklæring ersonalmappe / / LYSOL/BDL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYSOL/BDL TO Avsender nnhold: Varsel om søknad om tilleggsbevilgning av spillemidler for Furustua AS anl.nr Søknader om spillemidler nærmiljø-og idrettsanlegg 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Furustua Al nnhold: nnvilget tillatelse til bruk av ATV til frakt av materiell og utstyr til Rullebu Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark / /2012 K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde Side: 5 av 18

6 nnhold: Utfylling Furuflaten - møte Reguleringsplan for Furuflaten - industriområde i sjø U 2009/ /2012 LYADM/SH L12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eirin-Anne Blix Avsender Lyngen kommune LYADM/SH nnhold: Oppfølging av ulike områder vedr. utfylling på Furuflaten Reguleringsplan for Furuflaten - industriområde i sjø U 2009/ /2012 LYADM/SH L12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Einar hamnvik Avsender Lyngen kommune LYADM/SH nnhold: Søknad om statlig bostøtte Søknad om bostøtte for / /2012 LYADM/SR UO offl. 13, fvl. 13 nr Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/SR TE Avsender nnhold: nnløsning / oppkjøp av festetomt 84/1/1 og 8 - Næringstomt - www Ross 2010/ / LYADM/SVE UO offl. 13, fvl. 13 nr. 1 U30 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/SVE Avsender WWW. Ross Side: 6 av 18

7 nnhold: Kjøp av festetomt 6 tilhørende Sverre Ross sen. Kjøp av festetomt 6 tilhørende Sverre Ross sen. - Line van Gemert 2012/ /2012 LYADM/EAS L20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/EAS BU 2 Avsender Line van Gemert nnhold: Oppsigelse av 40% stilling fra ersonalmappe / /2012 LYADM/LL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/LL Avsender nnhold: 74/11 - løyve til rydding av skog langs fylkesveg - Jørgen Karlsen Trafikksikkerhetsmidler for / / Q80 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Jærgen Karlsen nnhold: Registreringsskjema lokale kulturhus 2012 Folkehelse, idrett og friluftsliv - Handlingsplan for Lyngen / / C20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Stinastua v/rønnaug Bjørklid Side: 7 av 18

8 nnhold: Registreringsskjema for lokale kulturhus 2012 Folkehelse, idrett og friluftsliv - Handlingsplan for Lyngen / / C20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Fastdalen grendehus v/hermod Strand nnhold: Endring av dato for delvis uttak av pensjon ersonalmappe - U 2009/ /2012 LYED/ASS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Statens pensjonskasse Avsender Lyngen kommune LYED/ASS nnhold: Dokumentasjon for utbetaling av grunnbeløp - Svensby utviklingslag Kontaken mellom bygdeutvalgene og Lyngen kommune 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Svensby utviklingslag v/svein Jakobsen nnhold: Registreringsskjema for tiltaksarrangør - arbeidspraksis i ordinær virksomhet ersonalmappe - U 2012/ /2012 LYSOLBO/MO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nav Avsender Lyngen kommune LYSOLBO/MO Side: 8 av 18

9 nnhold: Søknad om permisjon med lønn samt dekning av andre kostnader under videreutdanning ersonalmappe 2010/ /2012 LYED/ASS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/ANH BU 14 Avsender nnhold: Endelig kontrollrapport - ny frist for gjennomføring av pålegg Redegjørelse for arbeid med personvern og internkontroll - Datatilsynet 2010/ /2012 LYADM/SVS X57 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/SVS Avsender Datatilsynet v/knut Kaspersen nnhold: Befaringsrapport salgsbevilling - Furuflaten Nærkjøp Befaringsrapport Salg - skjenking av alkohol 2010/ /2012 U63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Alkontroll AS nnhold: Befaringsrapport salgsbevilling - Rema Befaringsrapport Salg - skjenking av alkohol 2010/ /2012 U63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Alkontroll AS Side: 9 av 18

10 nnhold: Befaringsrapport salgsbevilling - Coop rix Befaringsrapport Salg - skjenking av alkohol 2010/ /2012 U63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Alkontroll AS nnhold: Befaringsrapport salgsbevilling Øra Nærkjøp Befaringsrapport Salg - skjenking av alkohol 2010/ /2012 U63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Alkontroll AS nnhold: Befaringsrapport salgsbevilling Alfred Johansen eftf Befaringsrapport Salg - skjenking av alkohol 2010/ /2012 U63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Alkontroll AS nnhold: Befaringsrapport salgsbevilling Nils Engenes eftf Befaringsrapport Salg - skjenking av alkohol 2010/ /2012 U63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Alkontroll AS Side: 10 av 18

11 nnhold: Utbetaling av statstilskudd for opplæring i samisk vår 2012 Timer til opplæring i samisk skoleåret 2011/ / / LYADM/BSK 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/BSK Avsender Fylkesmannen i Troms nnhold: Bevilgning av startlån for videretildeling kr ,- i 2012 Søknad til lån til videre utlån startlån Husbanken 2012/ /2012 LYADM/SR 251 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/SR TE Avsender Husbanken Region Hammerfest nnhold: Ferdigmelding 115/36 - søknad om tillatelse tili tiltak - bolig - NS Mortensen Eiendom as 2010/ /2012 LYADM/KFJ 115/36 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/KFJ BU 4 Avsender Tegne og Byggeservice AS nnhold: Søknad om jobb Søknad om jobb i Lyngen kommune 2010/ /2012 LYADM/LÅ 410 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/LÅ BU 92 Avsender ål Jøran Skogvang Side: 11 av 18

12 nnhold: Utskrift styrermøte Styret i Nord-Troms Regionråd / /2012 LYORD/SGJ 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYORD/SGJ OR Avsender Nord-Troms Regionråd DA nnhold: nnvilga tilskott til vekslende driftssystem - eindom 53/2 i Storfjord Skogbruk Storfjord: Søknad om tilskudd til vekslende driftsystemer gnr/bnr 53/2 - Heidi ngebrigtsen 2012/ / V83 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Avsender Fylkesmannen i Troms nnhold: Oppsigelse av partnerskapsavtale mellom Troms fylkeskommune og kommunene i Troms vedr. faget utdanningsvalg Samarbeid grunnskole - videregående skole - Ny giv 2010/ /2012 LYADM/ANH A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/ANH OR Avsender Troms fylkeskommune nnhold: Elevmappe 2009/ /2012 LYLEN/GRY E Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/ANH OR Avsender Side: 12 av 18

13 nnhold: Søknad om ferdigattest 112/180 - Søknad om byggetillatelse fritidsbolig og avkjørsel - Viktor Eriksen 2012/ /2012 LYADM/KFJ 112/180 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/KFJ BU 7 Avsender MWC AS nnhold: nnstilling legekontoret D Vikar 60% som sykepleier / bioingeniør / helsesekretær ved Lyngen legekontor 2012/ /2012 LYADM/LÅ AS Offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/LÅ TO Avsender HTV Fagforbundet Lyngen nnhold: Bilder utfylling Furuflaten Reguleringsplan for Furuflaten - industriområde i sjø U 2009/ /2012 LYADM/SH L12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Multiconsult v/tone Skogholt Avsender Lyngen kommune LYADM/SH nnhold: Vedr. søknad om stilling som fysioterapeut D Vikariat 80% driftstilskudd for fysioterapeut 2012/ /2012 LYADM/LÅ AS Offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/LÅ TO Avsender Sofia Johammar Side: 13 av 18

14 nnhold: Bekreftelse på innmarksbeite for hest - vedlegg til søknad om produksjonstilskudd 93/8 - Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - Audun Ludvik Johnsen 2011/ /2012 LYADM/NJ V13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/NJ TE Avsender Yvonne Dahl Larsen nnhold: åmelding samisk - Emil Andre Sandmo Samisk / finsk elever skoleåret 2012/2013 Eidebakken skole 2012/ / LYED/ASS A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYED/ASS TE Avsender rene Sørensen nnhold: åmelding samisk Frida Letto Samisk / finsk elever skoleåret 2012/2013 Eidebakken skole 2012/ / LYED/ASS A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYED/ASS TE Avsender Annie Skogheim Lund nnhold: åmelding samisk Regine Nilsen Samisk / finsk elever skoleåret 2012/2013 Eidebakken skole 2012/ / LYED/ASS A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYED/ASS TE Avsender Tove Nilsen Side: 14 av 18

15 nnhold: Undertegnet arbeidsavtale ersonalmappe 2009/ /2012 LYLYNG/KG Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYED/ASS TO Avsender nnhold: Undertegnet arbeidsavtale ersonalmappe 2011/ / LYED/ASS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYED/ASS TO Avsender nnhold: Oppsigelse SFO plass for Gabriel Larsen SFO skoleåret 2012/ Eidebakken skole 2012/ / LYED/ASS A22 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYED/ASS BU 69 Avsender Linn M. Larsen nnhold: Budsjett 2013 Nord-Troms Regionråd Årsbudsjett / økonomiplan / /2012 LYADM/TJ 151 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/TJ Avsender Nord-Troms Regionråd DA Side: 15 av 18

16 nnhold: Undertegnet arbeidsavtale ersonalmappe / /2012 LYTEK/KEK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYTEK/KEK TE Avsender nnhold: Bekymringsmelding - sig i fyllilngen på Furuflaten Reguleringsplan for Furuflaten - industriområde i sjø U 2009/ / LYADM/SH L12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Multiconsult AS m/fl. Avsender Lyngen kommune LYADM/SH nnhold: Miljøplan 2012 trinn 2 20/10 - regionale miljøtilskudd i jordbruket - Anja Olsen 2011/ /2012 LYADM/NJ V18 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/NJ TE Avsender Anja Olsen nnhold: Bekreftelse på mottatt søknad 117/13 - Søknad om finansiering renovering av driftsbygning - Jan Tore Aronsen 2012/ / LYADM/EK 117/13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/EK Avsender nnovasjon Norge Side: 16 av 18

17 nnhold: Svar på høring - bygging av landbruksveg Aitegalluvegen Skogbruk Kåfjord: Søknad om bygging av landbruksveg - Aitegallu - Even Steinlien 2012/ /2012 V83 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Avsender Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark nnhold: Oppsigelse av barnehageplass for Victoria Wikerøy Søknader og oppsigelser barnehageplasser i Rødtoppen barnehage 2009/ /2012 LYRØD/MAL A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYRØD/MAL Avsender Monica Wikerøy nnhold: Tilsynsrapport og varsel om pålegg Melding om tilsyn i barnehager i Lyngen 2012/ /2012 LYADM/ANH 440 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/ANH BU 7 Avsender Arbeidstilsynet nnhold: Referat fra Dialogmøte 3, ersonalmappe / / LYKNØ/LG Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYKNØ/LG Avsender Nav Side: 17 av 18

18 nnhold: Elevmappe / / LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYED/ASS TO Avsender Side: 18 av 18

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02.

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2010 OKsvik gård vedproduksjon AS - søknad om NMSK tilskudd. Gnr.85 bnr.1 Oksvik gård vedproduksjon

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok.

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2009 nnhold: Kommunal bolig 2009/9811-1 39495/2009 LYADM/EMH 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 13.10.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2010. Klassering: 115/6 LYADM/EK

Journaldato: 13.10.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2010. Klassering: 115/6 LYADM/EK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.10.2010 -Søknad om tillatelse til nydyrking, Karl Arvid Brose 2009/2975-26 28868/2010 19.08.2010 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01.

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2013 Skademelding - Skademeldinger elever - idebakken skole 2009/357-57 2006/2013 15.01.2013

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Vintervedlikehold 2010/2011 - Rottenvik Grendehus. Vintervedlikehold 2010-2011 2010/4653-4 34681/2010 05.10.

Offentlig journal. Vintervedlikehold 2010/2011 - Rottenvik Grendehus. Vintervedlikehold 2010-2011 2010/4653-4 34681/2010 05.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.10.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.10.2010 nnhold: Vintervedlikehold 2010/2011 - Rottenvik Grendehus Vintervedlikehold

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Offentlig journal HØRING - SØKNAD OM BYGGING AV TRAKTORVEG PÅ BAKKEJORD, KÅFJORD KOMMUNE

Offentlig journal HØRING - SØKNAD OM BYGGING AV TRAKTORVEG PÅ BAKKEJORD, KÅFJORD KOMMUNE Offentlig journal Seleksjon: Raort generert: 28.5.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttye:,, Status: J,A 02.06.2009 HØRNG - SØKNAD OM BYGGNG AV TRAKTORVG PÅ BAKKJORD, KÅFJORD KOMMN Høring - søknad om bygging

Detaljer

Offentlig journal. Innmelding elev Thea Samuelsen. Innmelding av elever til 1. klasse skoleåret 2012/2013 ved Oksvik skole 2012/287-3 1915/2012

Offentlig journal. Innmelding elev Thea Samuelsen. Innmelding av elever til 1. klasse skoleåret 2012/2013 ved Oksvik skole 2012/287-3 1915/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 19.01.2012 nnhold: nnmelding elev Thea Samuelsen nnmelding av elever til 1. klasse

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05.

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2013 Vedr lemping av låneavtale Søknad om startlån - 2012/2887-5 15138/2013 29.04.2013 LYADM/SR

Detaljer

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010.

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.07.2014 Søknad på ressurser til spesialundervisning/hjelp for Barnehagemappe - 2009/1249-15

Detaljer

Offentlig journal. Melding om yrkesskade påført under arbeid. Personalmappe - ***** ***** 2009/7078-11 26233/2010 26.05.2010 LYSOLBO/MO 15.07.

Offentlig journal. Melding om yrkesskade påført under arbeid. Personalmappe - ***** ***** 2009/7078-11 26233/2010 26.05.2010 LYSOLBO/MO 15.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.07.2010 nnhold: Melding om yrkesskade påført under arbeid ersonalmappe - U

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01276-002 U Datert: 11.12.08 Arkiv: B44 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Fylkesmannen i Troms Sak: SKRIFTLIG TILSYN MED KOMMUNENES OPPFYLLELSE AV PLIKTEN TIL Å TILBY FRUKT OG GRØNT Dok: SKRIFTLIG TILSYN

Detaljer

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 20.08.2013. Dok.

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 20.08.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.10.2013 forbindelse med gjennomføring av landbruksdag på Jægervatnet grendehus Ressursgruppa

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning 17.04.14

Offentlig journal. Innvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning 17.04.14 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2014 nnvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning 17.04.14 Søknad om skjenkebevilling

Detaljer

Offentlig journal. 112/141, 11,209-Karl Halfdan Botngaard. Digitale marklagskart, eiendomskart, jordregister og gårdskart 2009/129-19 44800/2011

Offentlig journal. 112/141, 11,209-Karl Halfdan Botngaard. Digitale marklagskart, eiendomskart, jordregister og gårdskart 2009/129-19 44800/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.12.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 112/141, 11,209-Karl Halfdan Botngaard Digitale marklagskart, eiendomskart, jordregister

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Regulerings av festeavgift. Regulering av festeavgift gnr. 84/1 feste 86, 25, 159, 84 og 83 2009/3992-1 10535/2009 19.03.

Offentlig journal. Regulerings av festeavgift. Regulering av festeavgift gnr. 84/1 feste 86, 25, 159, 84 og 83 2009/3992-1 10535/2009 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Raort generert: 25.3.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttye:,U, Status: J,A 26.03.2009 nnhold: Regulerings av festeavgift Regulering av festeavgift gnr. 84/1

Detaljer

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: LÅNEKASSEBEKREFTELSE PERSONALMAPPE - JOHN LYNGSTAD 2010/5134-5 2118/2012 John

Detaljer

Offentlig journal. Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen. Rundskriv IS-4/2013 2013/104-2 850/2013 28.02.

Offentlig journal. Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen. Rundskriv IS-4/2013 2013/104-2 850/2013 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2013-07.04.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.04.2013 nnhold: Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen Rundskriv

Detaljer