Terje Forsberg, Mot alle odds. KRIK Moi startet. Kristne i Nord- Korea. Der troen koster livet. << Andre saker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terje Forsberg, Mot alle odds. KRIK Moi startet. Kristne i Nord- Korea. Der troen koster livet. << Andre saker"

Transkript

1

2 Kjøreplan: Lund og Heskestad Frist for stoff 02. febr. 27. april 07. sept. 09. nov. Ut ca. uke 10 uke 21 uke 40 uke 50 Nr Menighetsblad Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: Bankkontonummer: Arne Lindland Stein Rettedal Redaksjon og Layout: Nettversjon: Trykk: Hegland Trykk A/S Forsidebilde: Hyrdene på marken av Øystein Melhus Baksidebilde: Fra båthavnen, SR Solvor Kvåle Konstali Organist Tlf. privat: Vidar Bogstad Kirkeverge og kateket Trefftid: tirs. kl og tors. kl Tlf. privat: / Mari Brennsæter Menighetspedag i trosopplæring Tlf / Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs. kl og tors. kl Tlf. privat: Rolf Petter Eriksen Kateket Trefftid: tirs. kl og ons. kl Tlf. privat: Magnus Stenberg Kirkegårdsarbeider Tlf. privat: Karen Egeland Sekretær Tlf. privat: / Tone S. Skjærpe Kirketjener Heskestad Tlf. privat: Edith Sandsmark Klokker, Heskestad tlf. privat: Gretlies Rusdal Kirketjener Lund tlf. privat: DEN NORSKE KIRKE Lund Prestegjeld Besøksadresse: Moiveien 7, 4460 Moi Postadresse: Moiveien 9, 4460 Moi E-post: KIRKEKONTORET Betjent man.- tors. kl og tors. kl Tlf Faks LUND SOKN Lund kirke: tlf Klokker ved vigsel og gravferd: Rolf Eriksen, tlf Menighetsrådsleder: Aud Asmervik Eriksen, tlf HESKESTAD SOKN Heskestad kyrkje: tlf Klokkar: Edith Sandsmark, tlf Klokkar ved gravferd: Rolf Petter Eriksen, tlf Soknerådsleder: Bjørg Skjærpe tlf LUND KIRKELIGE FELLESRÅD Leder: Kjell Erfjord tlf , KIRKESKYSS TIL GUDSTJENESTENE: Heskestad kyrkje: Dei som ønskjer skyss til gudsteneste må melde frå til Lund kyrkjekontor, tlf , innan torsdagen før gudstenesta. Lund kirke: tlf mellom kl samme dag. KIRKESKYSSEN ER GRATIS! AKTUELLE KONTONUMMER: Lund Menighetsenter: bankkonto: Lund Givertjeneste: bankkonto: Heskestad Givarteneste: bankkonto: Lund Menighetskasse: bankkonto: Misjonsprosjekt Lund: bankkonto: Misjonsprosjekt Heskestad: bankkonto: Året er Stedet er vårt første kirkelokale i et gammelt trehus i Boa Vista, Brasil, der vi var som misjonærer, utsendt av NMS. Det er første søndag i advent, og de første gudstjenestedeltakerne kommer inn i det spartanske kirkerommet, går frem til det vesle alterbordet og legger sin gave ved alteret: En pose mel, sukker eller kaffe, et såpestykke, noen bananer og grønnsaker fra en jordflekk i slummen. Ved gudstjenestens begynnelse er den vesle plattingen der alterbordet står, helt fullt. Etter gudstjenesten blir gavene ved alteret gitt til dem som trenger det meste. Hun som bare hadde hatt noen bananer å gi, kunne gå hjem til skuret sitt med både sukker og mel, fulgt av gode blikk som sa: Vi ber om vårt daglige brød hver gang vi ber Fadervår. Og brødet er vårt, ikke bare mitt Derfor deler vi det. I denne adventstiden, i et av verdens rikeste land, står disse bildene fra fattige mennesker som delte det de hadde, som et eksempel på det Martin Luther sa: Hvis enhver tjente sin neste, var hele verden full av gudstjeneste. Jeg ser for meg de mange ansiktene fra slummen i Brasil, og jeg gjør deres bønn til min: Jesus, Kristus, du som kom til oss som en fattig flyktning, la oss dele de gaver du har gitt oss, med alle som trenger brød, omsorg og fellesskap. Jeg lar dette være min bønn i adventstiden, og deler den gjerne med dere. Velsignet advents- og juletid! 2 Lund og Heskestad Menighetsblad nr << Andre saker 8 Terje Forsberg, Mot alle odds 10 KRIK Moi startet 29 Kristne i Nord- Korea. Der troen koster livet << Innhold Anja Birkeland Haraldstad, om sin nye jobb i menigheten Vivi og Arne Olav Østrem i ny jobb på Kypros Unni Mydland i Kenya Julefeiring i Mali Fellesmøter januar 2011 Anne Steinberg ettåring på Madagaskar Rolf Eriksen med nye utfordringer Kongens fortjenestemedalje til Astrid Marie Skåland Fra bildebrikken FASTE SIDER: Møteoversikt Slekters gang Gudstjenesteliste Annonser Bæluba Foto: SR Foto: Steinar Rettedal Foto: Åpne Dører Foto: Privat Lund kirke med egen hjemmeside Hilsen biskop Erling J. Pettersen Adventstanker Lund kirke har fått egen hjemmeside. Der finner du informasjon om kommende arrangementer, gudstjenester og konserter i både Heskestad og Lund kirke. Videre mange reportasjer og bilder fra forskjellige arrangementer. Du finner praktiske opplysninger om dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Du får også lett oversikt over alle faste aktiviteter som er i menighetene. Lurer du på hvem som sitter i forskjellige styrer og råd, eller hvem som er ansatt på kirkekontoret er det bare å klikke seg inn. Du finner også aktuelle eksterne linker. Det er sokneprest Knut Svenning som er redaktør for hjemmesiden. Klikk deg inn på

3 Anja Birkeland Haraldstad Tekst: Arne Lindland Nyansatt menighetspedagog i trosopplæring Etter flere år i utlendighet i Bergen, har Anja Birkeland Haraldstad kommet tilbake til sin hjembygd sammen med sin mann Magne og deres datter Liva. Anja flyttet fra Lund i Magne kommer fra Mandal og etter at de ble sammen snakket de om å slå seg ned et sted mellom Stavanger og Kristiansand. Magne fikk jobb i Flekkefjord Sparebank på Moi og da stillingen som menighetspedagog ble ledig fikk Anja sjansen. Hvordan har veien tilbake til Lund vært for deg og hva har du gjort i disse årene? Etter videregående skole reiste jeg til Kristiansand og gikk et år på linja Bibel og Dans på Ansgar Bibelskole. Deretter tok jeg treårig sosionomutdannelse, sosialt arbeid i Bergen. Fra august 2007 har jeg arbeidet i NMS U Det norske misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon i Bergen. Nå har jeg hatt permisjon fra januar i forbindelse med at vi fikk vår datter Liva. Som tidligere nevnt la det seg til rette jobbmuligheter for oss begge på Moi. Gjennom NMS U hadde jeg mye korte kontakter med barn og ungdom gjennom leirer og i andre sammenhenger. Jeg gleder meg til å kunne følge opp barn og unge gjennom lengre tid her i Lund. Samtidig tror jeg at det er trygt og oversiktlig for Liva å vokse opp her og vi gleder oss til å slå oss til ro. ARBEIDET I NMSU HAR VÆRT UTFORDRENDE OG SPENNEN- DE Kan du fortelle litt om arbeidet ditt i NMSU? Jeg var barne- og ungdomskonsulent. Vi var 3 ansatte, 2 barne- og ungdomsarbeidere og meg, i region Bjørgvin. Jeg hadde en del kontoroppgaver, men drev også med oppfølgning av frivillige medarbeidere og utadrettet arbeid som leirer, foreningsbesøk og arbeid med unge voksne og studenter, kalt 18:30. Vi hadde også litt konfirmantundervisning og arbeid opp mot avtalemenigheter. Arbeidet var utfordrende, spennende og veldig flott med mye kontakt med frivillige og menigheter, og det var veldig lærerikt Hvilke forventninger har du nå når dere flytter tilbake igjen? Det er vel riktigere å si at vi har noen håp. Vi håper at vi blir tatt godt i mot og at vi blir kjent med nye mennesker. Jeg håper også at jeg kan opprette kontakt med gamle kjente. I tillegg gleder vi oss til å komme nærmere familien og se de litt mer. Hvilke oppgaver venter på deg i menigheten? Jeg er ansatt i 60 % stilling som menighetspedagog og skal drive med trosopplæring. Trosopplæring retter seg mot barn og unge fra 0 18 år, og ble lagt til menighetene etter at skolen la om religionsundervisningen. Vi skal ha opplegg for de ulike aldersgruppene. Vi skal også arbeide med ulike temaer og skal følge opp ulike høytider gjennom lek og undervisning og gi barna et trygt møte og kjennskap til den kristne tro. Hvis jeg har forstått det riktig skal jeg ha enkelte kontordager og det blir nok noe kveld- og helgarbeid. Det blir sikkert rom for egne ideer også. Er det noen områder du brenner spesielt for? Misjon er viktig for meg. Det at Magne er misjonærbarn og jeg har arbeidet med misjon tidligere forsterker viktigheten av misjon. >> Foto: SR 4 Lund og Heskestad Menighetsblad nr Lund og Heskestad Menighetsblad nr

4 >> VI ER KRISTNE VED TRO, IKKE VED GJERNINGER Jeg håper at jeg klarer å formidle trygghet og at troen ikke må passe inn i en spesiell form. For meg er farskjærlighet, nåde og tilgivelse viktig å formidle. Vi er kristne ved tro, ikke ved gjerninger. Gjerningene kommer som en frukt av troen. Misjon er en viktig del av dette. Du har sikkert truffet mange andre mennesker mens du har vært borte fra Lund. Er Lund som alle andre kommuner? På større steder er mulighetene større for ulike aktiviteter og vi må nok gi avkall på noe. Men her er det mer oversiktlig og vi kan få mer jevnlig kontakt med venner og Livas besteforeldre. I Bergen var det vanskeligere å komme i kontakt med mennesker som vi ikke kjente litt fra før. Jeg håper dette blir lettere her. Jeg tror også at frivillige her er mer villige til å engasjere seg over lengre tid i ulike aktiviteter fordi de lettere ser at det handler om deres egne barns framtid. Dessuten bor Magnes foreldre i Mandal så hvis bysuget blir for stort kan vi reise dit. Kan du fortelle litt om ditt engasjement i andre menigheter. Jeg var engasjert i Norkirka fram til Etter det gikk vi i Slettebakken Foto: SR menighet og Sædalen menighet. Det var spennende å være med i Sædalen menighet, som er en prosjektmenighet uten kirke. Her var menigheten og gudstjenestene lagt opp mye på barnas og barnefamiliens premisser og det var av og til opptil 50 barn på gudstjenestene. Cellegruppene var delt opp i mannsgrupper og kvinnegrupper slik at begge lettere kunne være med uten at det ble mye styr med barnepass. Det var også mer bruk av nyere salmer, lovsang, forsangere og bruk av ulike instrumenter som gitar, bass, piano og trommer. Dette var et friskt pust. Andre menigheter jeg var i kontakt med via jobben i NMS U hadde også mye spennende arbeid som minikonfirmantarbeid for klasse, dette er kanskje litt som SOS her på Moi, spennende ledertreningsopplegg, misjonsdager med mange spennende aktiviteter og minileirer. Hva betyr din kristne tro for deg? LØFTE OM ET BEDRE LIV ETTER DØDEN Det har gitt meg trygghet og ro i livet å vite at det finns et liv etter døden, et løfte om noe bedre. Det har også betydd mye å ha hatt mange gode venner med felles tro. Jeg har blitt sett og fått ta i mot utfordringer. Jeg har fått mulighet til å stå fram og fortelle hva jeg tror på. Dette har gitt styrke og selvtillit. Det gir meg stor trygghet å vite at jeg har fått tilgivelse for mine synder. Vi er født som mennesker med feil og mangler, men Jesus gir meg trygghet. Anja håper at de blir godt mottatt og ser fram til å lære barn og ungdom mer om Jesus. Hun håper at foreldre og barn tar seg tid til å være med å lære mer om den kristne troen når hun kommer i gang. Ytterst i Europa for å jobbe med media... Tekst: Vivi og Arne Olav Østrem I september pakket vi 4 kofferter og flyttet til Kypros for en periode. Etter 30 år på Moi og Østrem tok vi skrittet og sa ja til spørsmålet om å bli ledere på Kypros for IBRA. Kontoret drives med svenske eiere og med IBRA Media Norge som viktig samarbeidspartner. I 20 år har dette eksistert. IBRA media drives av pinsemenighetene i Norden og er blant de store TV- og radiostasjoner i verden. Det startet i Sverige i Hver dag mottar IBRA flere tusen responser på sine programmer. Det hele håndteres av mer enn 500 medarbeidere, voluntører og samarbeidspartnere. AKSJON IBRAHIM, SPESIELT FOR MIDT-ØSTEN OG NORD- AFRIKA Aksjon Ibrahim er et nettverk for flere organisasjoners arbeid i «araberverdenen». IBRA startet med sendinger i Midtøsten i Viktig samarbeidspartner er SAT7 som mange i Norge kjenner. Responsen har økt til omtrent henvendelser i måneden. IBRA s satsing på internettradio i Nord-Afrika og Tyrkia er pionerarbeid. De aller fleste sendingene er på arabisk. Det er ungdomskanaler som skal være et treffsted med et debattforum direkte i nettradioen. Internett er den størst voksende mediesatsingen. 50% av befolkningen er under 25 år og de vokser opp med internett og alle muligheter dette gir. Så hva gjør vi? Ikke kan vi språket (arabisk, farsi eller andre av språkene i regionen) og vi skal heller ikke delta i sendinger eller medieproduksjon. Sammen er vi de administrative lederne og har ansvar for økonomien, personalet og informasjon. Vi gleder oss til å få begynne å komme ut i regionen og besøke samarbeidspartnere og Follow-Up -kontorer. Andre på kontoret vårt sier at det er først da en virkelig forstår hvor stort arbeid en Vivi og Arne Olav Østrem Kypros får være en del av! På senteret vårt er det unge mediefolk som server mediegruppene i landene i området med hjelp teknisk og oppfølging. Likeså har PMU Interlife fra Sverige for tiden en egen prosjektkoordinator. SIDA som er den svenske stats NORAD, har flere prosjekter som PMU bistår med. Et av målene for Aksjon Ibrahim er også å arbeide for at de sosiale vilkår skal bli bedre. Vi er ca. 15 rundt bordet til fikan (svensk kaffipause!), men det er også alltid noen på reise i regionen. Arbeidsdagene er lange. Solen skinner lavt for tiden om morgenen. Når arbeidsdagen er slutt kl 6 om kvelden, er det mørkt. Det er vinter sier de her. Vi synes det er en fin sommer. I helgene har vi fri og vi har fått oss noen turer. Vi savner heia heime. Trodos, som ligger midt inne på øya med en topp på nesten 2000 moh, er en god erstatning. Det er fine merka stier å gå på. Luften er betydelig friskere så høyt og det gjør godt å gå der. Men veldig uvant å måtte kjøre 4 mil for å få gå en tur i heia!! Etterpå kan vi kjøre ned til 6 Lund og Heskestad Menighetsblad nr Lund og Heskestad Menighetsblad nr Foto: Privat sjøen og ta et bad! Temperaturen holder seg godt ennå i vannet. Kypriotene slutter å bade i september når temperaturen kommer under 30 grader. I slutten av oktober begynte de å forberede julepyntingen i byen. Nisser og glitter henges ut og butikkene prøver å selge julepynt så tidlig som mulig. Men det passer ikke for oss å handle til jul i kortbukse. Julehøytiden er stor i den gresk ortodokse kirken som dominerer her på Kypros. Sterke inntrykk Arbeidsdagene går fort og vi får del i mye som skjer ute i landene. Det store kontaktnettet som internett har åpnet opp, gjør at vi får ferske rapporter, informasjon, nødrop og spørsmål når noe skjer. Da 40 personer ble skutt og drept under en gudstjeneste i Bagdad 31.oktober, henvendte straks berørte personer seg hit via internett og trengte støtte og omsorg. Slik kan dagene gi sterke inntrykk, pluss mange ekstra bønnestunder på vårt koselige kjøkken på kontoret! Men det kommer også mange positive >>

5 >> meldinger inn. De kristne programmene er lyspunkter i hverdagen. Mange gir sitt vitnesbyrd om at de har funnet troen på Jesus gjennom mediearbeidet! Litt hjemlengsel i helgene Men så var det hjemlengselen da, den kommer snikende i helgene. Da føler vi oss langt borte fra familie, venner, naboer, kollegaer og menighet. Vi som arbeider sammen, holder også sammen litt på fritid. Vi har fått kypriotiske naboer som roper oss inn på kaffe! De er litt nyskjerrige på disse fra Norge. Nå bor vi i blokk, og kan gå på tøflene og besøke naboer!! Ellers kjenner kypriotene navn som John Fredriksen og Arne Treholt, uten sammenligning. Det er alltid hyggelig å få en melding, telefon eller mail hjemmefra. Fra Østrem-bakken kommer jevnlig utklipp fra Agder, og nå leses til og med baksiden!! Snart er det jul og da skal vi hjem. Over nyttår skal vi innom Stockholm før vi setter kursen sørover igjen. Ikke glem de forfulgte La oss gå med GLEDE til kirker og bedehus i advent- og julehøytiden, og sende tanker til våre kristne søsken i denne delen av verden som ikke kan samles fritt. Mange velger fellesskap i husmenigheter, med livet som innsats! SÅ VIKTIG ER FELLESSKAPET!!. En sterk historie Er det mulig å oppleve så mye vondt i Norge? GROV VOLD FRA FORELDRENE Terje Forsberg ble født i 1950 og levde 20 år i mørket. Sammen med 4 søsken ble han utsatt for grov vold fra foreldre, så flere ganger at faren voldtok moren, han frøs og sultet fordi familiens økonomi gikk til alkohol. Familien flyttet fra sted til sted og ble aldri sett av andre slik at de fikk den hjelp og omsorgen de trengte. Terje ble et mobbeoffer. Han ble banket av medelever, ledd av og gjort narr av elever og lærere, ble aldri invitert i fødselsdagsselskaper og fikk aldri besøk av kamerater hjemme. Ingen forstod at han ble et problembarn fordi han hadde store problemer i bagasjen hjemmefra. STEMPLET SOM ÅNDSSVAK Han gikk 6 år på skolen på 6 forskjellige skoler. Han fikk papirer på at han var åndssvak og evneveik. Han var analfabet og trodde også selv at han var evneveik. DET VAR EN UTROLIG STERK HISTORIE Terje Forsberg fortalte tilhørerne i Hovsherad, i Lundetun og på Sion helga oktober. Sammen med kona Grethe reiser han rundt og forteller engasjert om sitt liv. De fleste som hørte hans gripende historie måtte tørke tårene under veis. Få var i stand til å fatte at det er mulig å gå gjennom så Tekst: Arne Lindland mye vondt uten at det blir fanget opp av noen. VENDEPUNKTET Men Terjes liv fortsatte imidlertid ikke slik heldigvis. Da han var 20 år var trangen til alkohol sterk. Han visste om en bonde som produserte hjemmebrent og han var på vei for å stjele noen av dråpene. På veien måtte han gå gjennom en skog og her ble han plutselig omsluttet av et sterkt lys og han hørte en stemme som snakket til han. Han fikk et møte med Gud. Etter dette møtet la han fra seg banning, alkohol, tobakk, bitterhet og hat. Men han møtte fortsatt mennesker rundt seg i menigheter og arbeidsliv som mobbet han. Han lærte seg til å ikke se seg tilbake, men se framover. Etter hvert traff han Grethe som godtok han slik han var og støttet han videre. Han fikk seg jobb, startet eget malerfirma og ble malermester. Men han kunne fortsatt ikke lese for han var jo evneveik. LÆRTE SEG Å LESE OG SKRIVE Men han hadde lært at Gud talte til menneskene blant annet gjennom Bibelen. Han spurte seg selv om hvorfor ikke evneveike også skulle få ta del i dette. Han bestemte seg for å lære å lese og han knekket lesekoden og lærte Far og mor var alkoholikere og banket han ofte. Som barn bodde han sammen med familien i fjøs uten vann og strøm som var så dårlige at bonden ikke ville ha dyrene sine der. Han ble mobbet av elever, lærere og arbeidskamerater og banning, vold, hat og rus ble hans liv. å skrive i år Han leste Bibelen fra perm til perm i 8 timer om dagen. Han ikke bare leste den, men gikk inn i Bibelen og stod ved siden av de ulike personene som han leste om og opplevde på denne måten hele Bibelen og gjorde den til en del av seg selv. Han identifiserte seg med Jesus som ble født i et fjøs for der hadde han selv opplevd mye vondt. Han hadde gjennomgått 6 år på skolen, men tok likevel videregående skole på 2 år. Han hadde så vonde minner fra skolen at han ville innta skolen og søkte derfor på en jobb som lærerassistent. Han hadde tenkte å være der i 2 3 uker. Da han kom inn i klasserommet kjente han at minnene strømmet på og han kjente at han holdt på å få sammenbrudd. Men styrken var sterkere enn svakheten og han ble i skolen i 7 år og hadde et spesielt øye for de 2 3 som falt utenfor fordi de hadde en ballast som han selv identifiserte seg med. FRISKMELDT I 2003 ble han friskmeldt som ikke lenger åndssvak og fikk billighetserstatning fra staten. I 2005 ble historien hans kjent gjennom et radioprogram han deltok i. Intervjuet skulle egentlig blitt sendt på sommeren, men da radiosjefen hørte budskapet bestemte han at det skulle gå 3 ganger i påsken og har seinere også blitt sendt flere ganger i reprise. Etter det begynte telefonene å ringe hjemme og Terje fikk en helt ny hverdag. Han reiser nå rundt i hele landet med foredrag om sitt liv. Han har foredrag i menigheter, arbeidsplasser, organisasjoner og universiteter. HANS BUDSKAP er å se menneskene, se de få som utrykker seg med banning og vold og forstå at de er slik fordi noe ha gått galt i oppveksten. Han sier hele tida: DET NYTTER! BOK I 2007 skrev han boka Aldri for seint å bli et lykkelig barn Denne er nå ute i sin 7. utgave og har solgt mer enn de fleste andre populære bøker. Den er også pensum på noen lærerhøgskoler. Terje Forsberg Analfabeten er nå i gang med en ny bok som kommer til våren. Terje viste et voldsomt engasjement og utstråling. Han var opptatt av å ikke sette diagnoser på folk. - Ingen er svake, men vi har ulike sterke og svake sider. Vi må fokusere på mulighetene og ikke la oss stoppe av begrensningene. Har du lyst å høre mer om det utrolige livet til Terje og høre om hvordan Gud gjorde det umulige mulig i hans liv? Da må du skaffe deg boka hans. Jeg har ikke fått lest boka enda, men ut fra det Terje fortalte denne helga er jeg sikker på at det vil bli vanskelig å legge den fra meg når jeg først har kommet i gang. TAKK til dere som tok initiativ til å invitere Terje Forsberg til Lund denne helga. Du som ikke var der gikk glipp av en sterk historie og en alvorlig utfordring. 8 Lund og Heskestad Menighetsblad nr Lund og Heskestad Menighetsblad nr Foto: SR

6 KRIK Moi Foto: SR Foto: Steinar Rrettedal Foto: Privat Kristen Idrettskontak ( KRIK ) har fått lokallag på Moi. Noen inspirerte ungdommer ønsket et KRIK tilbud også her, og dermed var det å sette i gang. Vilde Eidem var en av dem som har stått i bresjen. Vilde har likt tanken om å kombinere det å være kristen med idrett. I sommer ble hun invitert med på Action av en venninne. Action er en stor leir i Bø i Telemark med over 1000 ungdommer. De lå i telt på et campingområde og på kveldene var det lovsang og møter i et stort telt. På dagen var de med i ulike idrettsgrupper eller aktiviteter. Vilde var med på 59 grader Bø som var en etterligning av 71 grader nord som går på fjernsynet for tida. De skulle da fungere som et team gjennom ulike utfordringer. Da Vilde kom hjem var det bare å treffe de andre som også ønsket KRIK velkommen til Moi og så ble KRIK Moi startet med eget styre. De samles en gang i måneden i NorDan-hallen til fysiske aktiviteter og pause med kveldsord / andakt. Action var så inspirerende at Vilde håper at flere fra Moi kan reise sammen på Action eller andre lignende tilbud i KRIK til sommeren. Hun håper også at mange flere kan bli med i KRIK etter hvert og alle som vil er velkomne. Nylig var det et stort KRIK arrangement i Bjerkreim. Det var blant annet fotballturnering, men Moi stilte ikke lag. Noen av ungdommene var imidlertid på Lovsangskonsert på kvelden. I styret er de 2 ungdommer og to voksne. Terje Gilberg er en av de voksne. Han forteller at de startet opp i september. De har vært opp til 15 ungdommer på arrangementene. KRIK er en tverrkirkelig organisasjon som har som formål å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet. De har samkjørt arrangementene på fredagskveldene med Ungdomsklubben slik at det da ikke er arrangement der. KRIK Moi er for ungdommer fra 8. klasse og opp til videregående. Terje håper at KRIK kan bli et tilbud for ungdommer som kan identifisere seg med formålet til KRIK. Arrangementene er åpne for alle som er interesserte. Kristen Idrettskontakt (KRIK) har betydd mye for mange siden oppstarten i Også mange ungdommer fra Lund har kommet i kontakt med KRIK gjennom lokallag eller gjennom større arrangementer. Grete Ravndal Tveit forteller litt om sin kontakt med organisasjonen og hva den har betydd for henne. Hvordan kom du i kontakt med KRIK? Jeg ble invitert med på Arena av en kamerat da jeg gikk på videregående i Flekkefjord. Arena er en sommerleir og jeg valgte frisbee som aktivitet. Da jeg gikk på Nordfjord folkehøgskolen hadde jeg KRIK som valgfag. Da var vi mye rundt og besøkte lokallag. I Bergen var jeg med som konfirmantleder for konfirmanter som ha valgt å ha KKRIK - viktig for noen? KRIK. Jeg har også vært med på ulike KRIK-aktiviteter i Bergen som skiturer, hytteturer og treninger. Fortell om aktivitetene i KRIK som du har deltatt i? I Bergen hvor jeg har bodd det meste av studietida, drives KRIK som en stor organisasjon med mange undergrupper som for eksempel: Tro, global, ski, friluftsliv og ballsport. Det er som regel to treninger i uka. I tillegg er det ulike arrangementer som KRIK-messer og turer. Ofte settes det i gang spontane ting som varsles via mail. KRIK HAR UTFORDRET TIL ANSVAR Hva har KRIK betydd for deg? Det har betydd mye glede ved å få kontakt med andre som har drevet med idrett i kombinasjon med kristen tro. Det har vært lettere å være bevisst kristen. Vi treffer mange med samme interesser og samme verdier. For de som ikke er kristne er nok KRIK et lavterskeltilbud som det er mulig å være med på og på den måten lære mer om troa. Det er mindre skummelt å være på trening eller tur enn å gå på møter. Når ungdommer kommer til en ny by er det godt å kunne gå på KRIK som er kjent og bruke dette som en inngangsport for å komme inn i andre menigheter etter hvert. For meg har KRIK hatt stor betydning for troa. Jeg har fått ansvar og blitt utfordret til å holde andakter for eksempel. Hvorfor KRIK når det finnes mange andre kristne ungdomstilbud? Mange forbinder nok kristne aktiviteter med kor, lovsang og lignende. I KRIK er det mulig å kombinere det å være kristen med sport. Jeg synes det er midt i blinken å drive med slike aktiviteter. Hvordan tror du KRIK vil fungere på Moi? Det vil sikkert fungere veldig bra, men det er avhengig at noen er giret på å legge ned noe innsats. Det vil sikkert bli lettere å få folk til å reise på litt leirer og oppleve fellesskap sammen med andre kristne hvis de kommer fra et lokallag og kjenner noen fra før. 10 Lund og Heskestad Menighetsblad nr Lund og Heskestad Menighetsblad nr

7 Unni Mydland med i norsk bistandsprosjekt i Kenya Hei alle sammen. Nå er jeg på et 2 mnd opphold i Kenya, på oppdrag for Arc-Aid, som er en Norsk bistandsorganisasjon. Bedre med en høne... i hånden enn ti på taket. Foto: privat Arc-Aid Når jeg bestemte meg for å ta et års permisjon fra Sana var Arc-Aid raskt ute med å tilby meg en jobb hos dem. Så nå jobber jeg full tid i Kenya, og når jeg er i Norge jobber jeg i Kristiansand på Arkivet et par dager i uken. Arc-Aid er SANA sin søsterorganisasjon og Sana støtter barneprosjektet her nede og gir av sitt overskudd tilbake til utvikling og fattigdomsbekjempelse. Akkurat nå skal det bygges et nytt kjøkken med spisesal på takterassen med støtte fra Sana og et bygg til barneprosjektet med støtte fra Sirdal Kommune. Sana sendte meg ned hit en tur i juni slik at jeg kunne sjekke ut om dette var noe for meg å jobbe med dette året. Og det føltes absolutt menigsfylt for meg. Siden vi som barn alltid har hørt om misjon i Afrika har jeg lengtet etter å se kontinentet. Men dette er ikke noe evangeliserings prosjekt for meg, siden det i Kenya er 90 % kristne, og i området jeg bor i er hele befolkningen kristne. Men kontinentet trenger hjelp på andre måter. Jeg har forberedt meg godt på oppholdet her. Lastet god lovsangsmusikk inn på pc en og bøker fra internett (det ble umulig å dra med seg 15 bøker i bagasjen) siden jeg er veldig glad i å lese. Kveldene kan bli noe ensomme når jeg er alene muzungu (som betyr hvit) på senteret. Jeg skulle unne dere alle å få se Arosentert. Det ligger vest i Kenya nær Victoria sjøen. Senteret ligger i et lite lokalsamfunn på størrelse med Moi, og er et vakkert og fruktbart landsbyområde. Barneskolen har 650 elever fordelt på 8 klassetrinn. Det vil si over 80 elever pr. klasse, og de har 1 lærebok pr 5 elever. Kenyas befolkning totalt er på ca. 32 millioner og 40 % er under 14 år. Klimaet her er fantastisk. Vi ligger rett under ekvator, men på 1300 moh., slik at dagtemperaturen er rundt 24 grader. AIDS Området er et av de værst rammende av aids. Her er foreldregenerasjonen nærmest utdødd, og man sitter igjen med besteforeldre og barn. Derfor har senteret opprettet et barneprogram som er i tråd med landet sine ønsker. Det vil si at når foreldrene er døde blir barna fortsatt tatt vare på av en bestemor, onkel, eller nabo, slik at barna beholder tilhørighet til sitt opphav og er en del av lokalsamfunnet. Disse care taker familiene blir støttet av senteret. Barn får skolegang, uniformer, mat og medisiner. De kenyanske ansatte følger opp barna både i familiene og på skolen. De 120 barna kommer til Aro hver lørdag. De får 3 måltider næringsrik mat. De lærer å dyrke jorda, lage mat, kreativ lek, bruk av pc osv. Barn har liten verdi Mens jeg er her nede jobber jeg med barns rettigheter i Kenya. Jeg har satt meg inn i Childrens Act som er lovverket som gjelder, men som ingen bruker. Barn har liten verdi og lever et hardt liv. Jeg skulle unne dere alle å få se Aro-senteret Det er mye mishandling av barn både hjemme og på skolen. Også seksuelt misbruk av jenter er utbredt, spesielt av lærere i skolen. Hvis du ikke består testene på skolen rykker du ikke opp et klassetrinn. Så barna studerer fra 6 om morgenen til 6 på kvelden, og gjerne etter det også. Landet er gjennomsyret korrupt, så skolegang som skulle vært gratis er slett ikke det. Foreldrene må betale for hver test barna tar, og har du flere barn pluss noen ekstra barn i familien, er det vanskelig for foreldrene å la alle gå på skole. Som regel er det de ekstra barna som blir gående hjemme som slaver. Mitt bidrag her vil bli å trene barn, foreldre, care takers, og en gruppe Change Agent i barnas rettigheter og hvordan man kan håndheve lovverket. Jeg lager også et program for skolen og lærere om barnas utvikling og hvordan gjentatt mishandling og frykt ødelegger barnas evne til å lære. Forskningen på dette har jeg lånt fra foreldreprogrammet som vi har i Asylmottaket. Når jeg kommer hjem håper jeg å få klarsignal for å ansette et barneombud som kan tale barnas sak og bruke dette programmet i Majiwa kommune. 6 år gamle Joy Judit som er leder for barneprogrammet fant denne 6 år gamle jenta sittende i veikanten. Jenta gråt og blødde fra hodet. Judit syntes inderlig synd på henne og tok henne med til Aro. Her fikk hun stelt såret sitt, fikk på seg noen reine klær og ble tatt hånd om. Joy sin mamma var død i aids og far hadde sendt henne til Majiwa for at hun skulle bo med tante. Men denne dagen hadde tante slått henne i hodet med en stokk. Vi tok kontakt med Politiet for å anmelde saken. Politiet sa de ville komme. Men så kom regnet - og ikke Politiet. Tanten dukket også opp på klinikken vår, men vi sendte henne hjem igjen og beholdt jenta. Neste formiddag kom Politiet. De ville ha penger til bensin for at de kom Judit og Joy ble med dem til Politistasjonen. De betalte 1000 ks for et anmeldelsesskjema. Deretter måtte Joy undersøkes av en lege ansatt i staten som også skulle ha penger og så kunne de gå tilbake til Politistasjonen for å fullføre anmeldelsen. Joy bodde i 1 uke på Aro hos mamma Florence før faren dukket opp. Han ønsket å ta Joy med seg hjem. Michael som er leder på Aro og jeg hadde en lang prat med far før vi var trygge på at vi kunne la Joy reise hjem sammen med far. Familieforholdene er ikke optimale fordi far har en ny kone som ikke bryr seg om barna fra første ekteskap. Men far lovet å beskytte henne og ta godt vare på henne. Judit, Michael, Joy og far gikk så til Politistasjonen for å se om det var i orden at far tok med seg jenta hjem. Men det var det slett ikke. Politiet ville arrestere far, men Michael klarte å forhindre det etter å ha spandert noe drikke på den lokale puben, og snakket dem ut av det. Årsaken til at de ville arrestere far var at da måtte noen betale løsepenger for å få han ut igjen De fikk beskjed om å komme tilbake med tanten. Neste dag går Michael, Judit, far og tante først til den lokale Ass. Chief og deretter til Politiet. Tante fikk advarsel av Politiet og hun bad om unnskyldning. Aro vil følge henne opp med samtaler og også holde kontakt med far. Etter dette fikk Joy reise hjem. Vi håper virkelig at livet hennes blir fylt med glede, som navnet hennes sier. Som dere forstår er det å anmelde en sak nesten umulig for en familie. Du må være ressurssterk og ha penger. At Politiet kan være så korrupt og gjennom råttent er nesten uforståelig. De bidrar bare til at saken forverrer seg. Det som har vært positivt i denne saken har vært engasjementet til personalet på Aro. De har gått 100 % inn for å hjelpe Joy, og sette et eksempel for andre. Dette vil styrke dem og gi dem erfaring til neste gang. For neste gang vil komme. Aro er på mange måter et forskingsog utviklingssenter. Her har vi samarbeid med Elkem solar for å utvikle solcellepanel for produksjon av strøm. Det jobbes også for å starte en solskole her, dette er et stort prosjekt som inkluderer Norad, Elkem Solar, Kvadraturen skolesenter og Vest Agder Fylkeskommune samt Kisumo Polytechnic skole og myndighetene i Kenya. Oppsamling av vann for tørketiden er også et prosjekt, og også rensing av vann vil komme. På området har vi en FabLab som forsyner senteret men internettforbindelse og bygges nå ut for å gi trådløst internett til skolene som ligger rundt. Her produseres solar- og ledlamper som både går på strøm og solceller. Et stort problem er de mange parafinlampene i hjemmene som forurenser og ødelegger barnas helse når de leser lekser om kveldene. 12 Lund og Heskestad Menighetsblad nr Lund og Heskestad Menighetsblad nr >>

8 >> Vi har også et større treplantingsprosjekt med trær i fjor og i år, som barna og hele lokalsamfunnet deltar i. Mikrofinans og økoturisme Det arbeides med å opprette mikro finans sparegrupper i nærområdene. Allerede er det 200 personer i prosjektet. Hver gruppe består av 5-25 personer som hver sparer 50 ks (4,5 kr) i uken i 6 måneder. Da kan de søke om lån til et spesielt formål. Det kan være innkjøp av høner for å kunne selge egg, utdanning til barna, osv. Senteret har også 2 traktorer som en kan leie for en billig penge for å pløye jorda. Jeg har fått vært med å se på flere vellykkede prosjekter. Et av dem var et fiskeoppdrett på land! Aro driver også med øko-turisme og tar imot enkeltpersoner og grupper. Agnes som har ansvar for prosjektet legger gjerne opp utflukter for besøkende. For kr 250 får du både kost og losji i et døgn. Vel hjemme i Norge igjen skal jeg jobbe med folkehøgskoler som ønsker å besøke oss her. En bistandsorganisasjon lever på midler gjennom Norad og gaver fra bedrifter, skoler, operasjon dagsverk, kommuner, enkeltpersoner osv. Det er også begrenset hvor mye administrasjon og ansatte organisasjonen kan ha, så en trenger personer som vil gi inn frivillig arbeidskraft. Noe av min rolle blir å følge opp de frivillige og skape en god informasjonsflyt ut til støttepartnerene våre. Når jeg er her ute er det lett å rapportere fra prosjekter og fange opp historier fra hverdagslivet. Når du leser dette er jeg tilbake i Norge, så når vi treffes får vi slå av en prat ;) Trolig vil jeg også oppholde meg her noe av vinteren Alle er velkommen til Aro. Bare ta kontakt, så kan jeg hjelpe med tips for reise og opphold. For dem som ønsker å se mer på prosjektet kan du lese på internett: www. arc-aid.no og Julefering i Douentza Mali Tekst: Stina M Aa Neergård Lund menighet støtter Det Norske Misjonsselskaps prosjekt i Mali, Gi evangeliet videre. Dette er et prosjekt som legger vekt på evangelisering, disippeltrening, søndagskolearbeid og radioarbeid blant Fulanifolket. Av Malis 2 millioner innbyggere ter det kun kristne. Fulanifolket er blant Malis mest marginaliserte folkeslag. Vi bringer her et glimt inn i julefeiring i Douentza. I adventstida er det alltid så godt å være i Mali. Nattelufta er kjølig, stjernene er klare, og vi misjonærene nyter å ha god tid om kveldene til adventskos, julemusikk og juleforberedelser. Når jula setter inn derimot, må vi gire opp for å henge med i svingene. Da er det nemlig litt av hvert som skjer! Menigheten her i Douentza har samlinger med felles middag både på julaften og 1. juledag. Siste markedsdag før jul er damene i menigheten minst like stressa som en gjennomsnittlig norsk mamma på lille julaften. Da må vi handle inn alt menigheten skal spise i løpet av høytiden, og det er ikke så lite. Julaftens ettermiddag går med til matlaging, og 1.juledag samles vi igjen rundt de store grytene allerede før klokka sju om morgenen. Barna har det også travelt, de pleier å øve inn et teater som de viser i gudstjenesten 1. juledag. Lønnen for strevet er selvsagt at det blir en flott feiring. Her i Mali hvor julen ellers ikke er så synlig, gleder vi oss over at de kristne fulaniene ønsker å markere at dette er deres høytid. Alle som kommer til kirka har pyntet seg, gjerne i nye klær. Det er vanlig for folk flest å kjøpe nye klær til de muslimske festene. Derfor blir det naturlig og viktig for de kristne å videreføre den skikken, slik at det blir synlig for alle at de kristne høytidene er like viktige for oss som de muslimske høytidene er for muslimene. Vi samles altså i kirka både julaften om kvelden og på selve juledagen. Julaften er det tekstlesdinger, julesanger og bønn, ofte sitter vi ute under stjernene. Så spiser alle kveldsmåltidet sammen. Etterpå pleier vi ofte å vise Jesusfilmen på storskjerm ute i gata, slik at hele nabolaget får se. Skoleelever fremfører vers de har lært utenat. Foto: privat Julaften er det gudstjeneste med mye sang. Etter gudstjenesten serveres det te og peanøtter mens vi venter på maten. Så avsluttes det hele med et stort festmåltid og kanskje noen leker for barna. 2.juledag pleier både misjonærer og de lokale kristne å flate helt ut, men så begynner det på n igjen, for romjula er en god tid for å arrangere vårt årlige tre dagers stevne for kristne fulanier. Siden det er skoleferie er det lett for de kristne å ta med hele familien på leir. I fjor var vi 115 stykker samlet i Bamako, i år skal stevnet være her i Douentza. Dette stevnet er som en familieleir, med masse spennende program for store og små. I år har vi for første gang lagt vekt på å lage et skikkelig ungdomsprogram, for flere av barna i menigheten begynner å nå tenåringsalder. Årets hovedtema er De kristnes arbeid, og da skal det handle om både Bibelsk syn på arbeid og arbeidsmoral, tips til å forbedre inntektene sine, menighetsarbeid og det arbeidet som allerede er fullbrakt, nemlig Kristi frelsesverk. Vi er glade for alle som vil være med og be for stevnet vårt og hele julefeiringen! Takk for at dere vil støtte arbeidet i Mali! Varme ønsker om en gledelig jul sendes dere fra Saharas kyst. Kåre Flottorp Fellesmøter 2011 Det er Kåre Flottorp som skal tale på fellesmøtene i år. Han spiller trekkspill og er kjent som en av de tre mennene som er med i Sødalstrioen. Kåre Flottorp er lekpredikant. Han har reist mye sammen med Sødalstrioen, de første årene reise de for Blåkors. Han har deltatt i inn- og utland på stevner og møter, fra Finnmark i nordøst, og Møter: Torsdag Fredag Lørdag Søndag januar 20. januar 21. januar 22. januar 23. januar kl kl kl kl like til Moi i sørvest. Kåre Flottorp har deltatt sammen med Sødalstrioen på Sion, på Eik bedehus og Moi bedehus, samt i NorDanhallen i forbindelse med Evangeliske sanger i sør. Han har ennå ikke vært i Lund kirke, men sier han ser fram til å komme hit i uke tre i januar. Sødalstrioen er nå formelt avsluttet etter mer enn førti års virke. Sted: Denne gangen blir alle møtene i Lund Kirke Arr.: Sion pinsemenighet, Lund menighet, Heskestad kyrkjelyd, Moi bedehus og Eik bedehus Du er hjertelig velkommen! Sees vi? Foto: Knut Svenning 14 Lund og Heskestad Menighetsblad nr Lund og Heskestad Menighetsblad nr

9 Lund Menighetsenter Møtene begynner kl Bønn kl Desember Førjulskonsert med SSO Kyrkjelyd. Se egen annonse Fra hjerte til hjerte v/fred Lyder Klungland. Januar Felles bønnemøte m/sion pinsemenighet, Moi bedehus og Hovsherad bedehus Fra hjerte til hjerte v/kirsti og John Nikolaisen Sangkveld v/organist Solvor Kvåle Konstali Fra hjerte til hjerte v/jostein Skåland Februar Diakonikveld, oppfølging av den lokale diakoniplanen v/ Knut Svenning Fra hjerte til hjerte v/astrid Marie Skåland Islamkveld v/jan Opsal. Bibelen og koranen har en del felles stoff som likevel tolkes ulikt. -Hvordan tolkes Noa, Abraham, Moses, Josef og Jesus i islam? -Hva er hovedinnhold og budskap i koranen? -Hva betyr frelse i islam? -Hvorfor oppstår så mye ekstremisme og vold i islam? Fra hjerte til hjerte v/marie Melkeraaen Mars Temamøte v/kåre Mjølhus: Når Gud ikke svarer Skriftemålsgudstjeneste Menighetens Årsmøte Fra hjerte til hjerte v/birgit Skåland Bibeltime v/ Knut Svenning: Når mørket faller på. Tanker fra Jobs bok. Velkommen til menighetens ondagsmøter! Annenhver onsdag har vi møter under tittelen Fra hjerte til hjerte. Dette er delemøter der alle kan være med å bidra med det som ligger dem på hjerte, og dele opplevelser og erfaringer i forbindelse med tro og liv, gjerne knyttet til søndagens prekentekst. Samme onsdag er det også Cellegrupper hjemme hos noen i menigheten, der det tas opp spørsmål i forbindelse med søndagens tekst. I oddetallsuker er onsdagsmøtene temamøter eller møte ved en organisasjon som for eksempel Israelsmisjonen. Vi ønsker deg velkommen til alle våre samlinger der vi også synger og har bordfellesskap. Desember Torsdag 2, kl : Søndag 5, kl : Torsdag 9, kl : Søndag 12, kl : Torsdag 16, kl : Søndag 19, kl : Mandag 20, kl : Tirsdag 28, kl : Januar Torsdag 6, kl : Søndag 9, kl : Tirsdag 11 Søndag 16: Torsdag 27, kl : Søndag 30, kl : Februar Torsdag 3, kl : Søndag 6, kl : Torsdag 10, kl : Søndag 13, kl : Torsdag 17, kl : Søndag 20, kl : Torsdag 24, kl : Søndag 27, kl : Moi Bedehus Nattverdmøte. Søndagsmøte Bønnemøte. Søndagsmøte. Bønnemøte. Søndagsmøte. Israeldskveld. Julefest Indremisjonen, Søndagskolen Nattverdmøte. Søndagsmøte. Møter NLM v/asbjørn Vegge Bønnemøte. Søndagsmøte. Nattverdmøte. Søndagsmøte. Bønnemøte. Søndagsmøte. Bønnemøte. Søndagsmøte. Bønnemøte. Søndagsmøte. Mars Torsdag 3, kl : Nattverdmøte. Søndag 6, kl : Søndagsmøte. Torsdag 10, kl : Bønnemøte. Søndag 13, kl : Søndagsmøte. Torsdag 17, kl : Bønnemøte. Søndag 20, kl : Søndagsmøte. Onsdag 23 Søndag 27: Møter Moi Indremisjon. v/vidar Brautaset og Jørgen Tønnesen Yngres: Annenhver tirsdag kl Aldersgruppe: Fra 5. klasse Hobbygruppe: Annenhver tirsdag kl Aldersgruppe: Fra 4 år 4. klasse Ungdomskvelder: Annenhver fredag kl Aldersgruppe: Fra 7. klasse Bibelgruppe: Annenhver fredag kl Aldersgruppe: Fra 16 år Døpte Jordfestet Herre, lær oss å telle Jesus sier: La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke!. For Guds rike hører slike til! Mark Lund: Mille Lohne Hellesmark døpt i Flekkefjord kirke Maiken Lohne Hellesmark døpt i Flekkefjord kirke Jonatan Sakvan Gjerde Markus Røyland, Stavanger Nicolai Hamre Gromstad, Klepp Tiril Horpestad Haver Linnea Hamre Birkeland Leon Aleksander Røiland Andrea Røynestad Heskestad: Celine Toledo Jakobsen Adrian Årseth Magnus Årseth Det skjer i Heskestad: Julekonsert Heskestad Kyrkje Torsdag 16. des. kl Heskestadkoret - Sang v/ Jorun Rødland - Eigil Østrem, trompet - Elever v/ Lund Musikk og Kulturskole - Solvår Kvåle Konstali - Velkommen til en fin førhjulsopplevelse! Juletrefest Heskestad Kulturhus, Eide Tysdag 4. januar kl Velkomen! Arr. Frelsesarmeen, Egersund korps våre dager, så vi kan få visdom i hjertet! Salme Lund: Gerd Elise Grønnvik, Eiganes gravlund Torhild Solbjør Heskestad: Gunda Skjærpe Ope Hus Heskestad Kulturhus, Eide Tysdag 15. februar kl Tysdag 15. mars kl Andakt - Song - Kollekt - Kaffe, te og litt attåt Velkomen! Arr. Frelsesarmeen, Egersund korps 16 Lund og Heskestad Menighetsblad nr Lund og Heskestad Menighetsblad nr

10 Søndag er kirkedag Søndag er kirkedag 2. S. I ADVENT 05. DES. LUND KIRKE KL Luk 21, Nattverd. Offer til Menighetsarbeidet. Bæluba. 3. S. I ADVENT 12. DES. HESKESTAD KYRKJE KL Friluftsgudsteneste i STALLEN. Jes 35,3-10. Offer til kyrkjelyden. 3. S. I ADVENT 13. DES. LUND KIRKE KL Julekonsert 4. S. I ADVENT 19. DES. BETEL, HOVSHERAD BEDEHUS KL Joh. 1, Familiegudstjeneste. Offer til Eik Søndagsskole. JULAFTEN 24. DES. HESKESTAD KYRKJE KL Luk 2,1-14. Offer til Diakonitenesta i kyrkjelyden. JULAFTEN 24. DES. LUND KIRKE KL Luk. 2,1-14. Offer til Kirkens Nødhjelp.. JULAFTEN 24. DES. LUND KIRKE KL Luk. 2, Offer til Kirkens Nødhjelp. JULEDAG 25. DES. LUND KIRKE KL OBS! Høytidsgudstjeneste Joh. 1,1-5,9-14. Offer til Normisjon. Sang av Menighetskoret. Nattverd. Bæluba. 2.JULEDAG 26. DES. HESKESTAD KYRKJE KL Høgtidsgudsteneste Matt 10, Offer til Kirkens Nødhjelp. Sang v/ Edith og Gladys. NYTTÅRSAFTEN 31. DES. LUND KIRKE KL Jer 29,11. Midnattsgudstjeneste. Offer til Kirkens SOS. KRISTI ÅPENB.DAG 02. JAN. LUND KIRKE KL Matt 2,1-12. Offer til menighetsarbeidet. 1. S. E. KR. ÅP. 09. JAN. HESKESTAD KYRKJE KL Matt 3, Nattverd. Offer til kyrkjelyden. 2. S. E. KR. ÅP. 16. JAN LUND KIRKE KL Joh 2,1-11. Offer til Daudi-prosjektet. BæLuBa.. 3.S. E. KR. ÅP. 23. JAN. LUND KIRKE KL Joh 4, Offer til menighetsarbeidet. Nattverd. BæLuBa. 3. S. E. KR. ÅP. LØRDAG 29. JAN HESKESTAD KYRKJE kl Familiegudsteneste. 4. S. E. KR. ÅP 30. JAN. MENIGHETSTUR TIL VANSE KIRKE Matt 8, Ingen gudstjenester i Lund og Heskestad 5. S. E. KR. ÅP 06. FEBR. LUND KIRKE KL Matt 13, Offer til Norsk Misjon i Øst. Nattverd BæLuBa VINGÅRDSSØNDAG 13. FEBR. LUND KIRKE KL Matt 20,1-16. Offer til Mali-prosjektet. BæLuBa SÅMANNSSØNDAG 20. FEBR HESKESTAD SAMFUNNSHUS KL Luk 8,4-15. Familiegudsteneste. Barnas misjonsdag. Utdeling av 6-årsbok. Offer til Bibelsselskapet KR. FORKLARELSESDAG 27. FEBR. LUND KIRKE KL Tomasmesse Matt 17,1-9. Offer til Israelsmisjonen. Forbønn. Lovsang. Nattverd. SØNDAG FØR FASTE 06. MARS LUND KIRKE KL Luk 18, Offer til Menighetsarbeidet BæLuBa ( Obs! Vinterferie, se annonsering vedr. BæLuBa) ASKEONSDAG 09. MARS LUND KIRKE KL Joh 3, Skriftemålsgudstjeneste. 1. S. I FASTE 13. MARS HESKESTAD KYRKJE KL Matt 4,1-11. Nattverd. Offer til menighetsfakultetet. 2. S. I FASTE 20. MARS LUND KIRKE KL Matt Familiegudstjeneste.Utdeling av 6-årsbok. Offer til Søndagskoleforbundet i Rogaland MARIABUDSKAPSDAG 27. MARS LUND KIRKE KL G2-Ungdomsgudsteneste Luk 1, Nattverd. Offer til Ungdomsarbeidet Velkommen til kirken! 18 Lund og Heskestad Menighetsblad nr Lund og Heskestad Menighetsblad nr

11 20 Lund og Heskestad Menighetsblad nr Lund og Heskestad Menighetsblad nr

12 BæLuBa På lag med Gud Kryssordet er laget av Terje Gilberg Foto: SR Tekst: Tone Lindland Lille Ole venter spent på hvilket lag han skal være på i gymtimen. Når det skal spilles fotball, er det alltid så kjekt å være på lag med Fredrik. Fredriks lag vinner alltid. I dag er Ole heldig, han kommer på Fredriks lag. Læreren blåser i fløyta og kampen er i gang, seieren er i sikte. Kjenner du til følelsen? Følelsen av å være på vinnerlaget? Eller følelsen av å være på feil lag? Heldigvis er du alltid på vinnerlaget dersom du er på lag med Gud. Han er den beste lagleder og har ubegrenset plass til medspillere. Så om du ikke kommer på det laget du ønsker i gymtimen, husk at du ALLTID er på vinnerlaget sammen med Gud. Han er den sterkeste medspiller en kan ha i livet. Finn 6 feil på nederste bilde Klarer du denne? Her skal du trekke linjer mellom de forskjellige sirkler med samme farge. Høres lett ut? Vanskeligheten består i å passe på at ingen av linjene krysser en annen. Konfirmanter 2010/11 MOI Oda Maria Hove Bogstad Solveig Brennsæter Vilde Eidem Ann Helen Jørgensen Mariell Rasmussen Klungland Julie Hamre Lyseng Alice Oftedal Morten Solli Henriksen Alfred Hadland Nordås Tone Mari Berrefjord Silje Røkbuvold Christine Østrem Sigbjørnsen John Asle Mydland Edvardsen Bård Robin Lindland Førland Katinka T. Haukland Kjetil Kjellesvik Tor Arne Tjåland HOVSHERAD Eva Erica Hellestø Sandra Marie Kjørmo Reiersen Stina Stenberg Linn Anita Surdal Lars Joar Bjørkeland Adrian Røiland Karsten Aron Handeland Gyland HESKESTAD Marthe Svihus Bilstad Aleksander Spencer Andersen Christer Mikael Evje Bilstad Tom Bjørnar Eike Arnt Olav Friestad Tommy Strømstad Jansen Marit Surdal Anne Steinberg I år er jeg så heldig å få være ettåring i NMS/NMSU i Mahajanga på nordvestkysten av Madagaskar. Her bor jeg på Shalomsenteret. Den gassiske lutherske kirke Shalom er en del av Den gassisklutherske kirkes (FLM) arbeid blant kystbefolkningen på Nordvest-Madagaskar. I tillegg til evangelisering og menighetsbygging driver Shalom skoler, helsesentre og jordbruksveiledning. Med navnet SHALOM signaliseres et dobbelt siktemål: å arbeide for fredelig sameksistens mellom kristne og muslimer, samtidig som en frimodig vitner om Jesus som eneste vei til fred med Gud! (shalomflm.com) Øverst: Shalomsenteret til høyre og hønsehuset til venstre. Nederst: Glimt fra døveskolen hvor Anne også jobber Foto: privat Ettåring på Madagaskar Den første halvannen måneden var jeg og den andre nye ettåringen, Ester Marie Oterhals, og de nye misjonærene, Ingjerd Benestad Sand og Trond Sand i Antananarivo, i hovedstaden på Madagaskar, og i Antsirabe. Der hadde vi innføring om land, kultur og språk. Arbeidsoppgaver Jeg arbeider med oppfølging av misjonærbarn, på døveskole og har også forskjellige praktiske oppgaver her i Shalom, som å stelle i hønsehuset og hente post. De har en liten gård her med salg av egg, honning og diverse frukt og grønnsaker til inntekt for arbeidet. Etter jul skal jeg begynne med engelskklubb for ungdommene i menigheten her. I helgene går jeg også i et ungdomskor der. God jul! Jeg vil ønske alle dere der hjemme en god jul, og et godt nytt år! Setter stor pris på forbønn, både for meg, Shalom og NMS sitt arbeid på Madagaskar. Tropehilsen fra Anne. Løsningene finner du på side Lund og Heskestad Menighetsblad nr Lund og Heskestad Menighetsblad nr

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar Kjøreplan: Lund Prestegjeld Frist for stoff 03. febr 21. april 1. sept.. 10. nov. Ut ca. uke 10 uke 21 uke 40 uke 50 Nr. 1-2010 2-2010 3-2010 4-2010 Lund og Heskestad M enighetsblad Nettversjon: www.menighetsblad.no

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold: 3 4-6 7 8 9 10-11 12 13 14 15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30 31

Lund Prestegjeld. Innhold: 3 4-6 7 8 9 10-11 12 13 14 15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30 31 Lund Prestegjeld 3 4-6 7 8 9 10-11 12 13 14 15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30 31 Innhold: Biskopens juletanker Han innante Tiende Frykt og glede i Burma Linda Jorud i Burma Anja Birkeland

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-7 8 9 10-12 13 14-15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30-31 Innhold: Prestens penn Beautiful gate Solstrålen på leir Jubileer Spørsmålskassen Tone Erfjord Barnas Stene

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Bønneemner på skapdøra

Bønneemner på skapdøra Nytt fra Rogaland/Agder Juni/Juli 2013 Nr. 3 13 årgang www.normisjon.no Hvis det er plass for alt i Guds hus, blir det ikke lenger plass for alle. Inge Flaat 11 rogaland 2 Agder 8 Bønneemner på skapdøra

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2007 Årgang 103 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 Portrettet Filadelfia inn i DFEF

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram.

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram. KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA Kirkeblad for Kragerø, NR. 1 APRIL Skåtøy 2009og Levangsheia Nr. 4 desember 2010 HVA SKJER I PÅSKEN? side 13 kirkens juleprogram side side 162-3 jafar 17 år

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

tidende Nytt liv nr. 4-2014 169. årgang God påske Påske i Midtøsten Inviter Gud med misjonstidende 4-2014 1

tidende Nytt liv nr. 4-2014 169. årgang God påske Påske i Midtøsten Inviter Gud med misjonstidende 4-2014 1 påske misjon s tidende nr. 4-2014 169. årgang Nytt liv God påske Påske i Midtøsten Inviter Gud med 4 12 misjonstidende 4-2014 1 Kjære leser Det er nesten håpløst. Hvordan skal vi klare å formidle det vi

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Fantastisk, men koster!

Fantastisk, men koster! Nytt fra Oppland/Øst April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på Randi Korsveien 11 oppland 2 øst 8 Fantastisk, men koster!

Detaljer

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn Chris Millett 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8

Detaljer