Årets konfirmanter. Foto: Lalita Shulga.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årets konfirmanter. Foto: Lalita Shulga."

Transkript

1 Nr. 2 September 2014 Årets konfirmanter. Foto: Lalita Shulga.

2 Andakt Vi elsker fordi han elsket oss først. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 1 Kor. 13,4-7 Gregor av Nazianz (født 329, død 389) var en av forsvarerne til den nikenske trosbekjennelsen. Bare et hjerte der Guds Hellige Ånd har tent en tro som Paulus sin tro, og en som har erfart en slik kjærlighet kan skrive slike ord som vi hører på dette sted mener Gregor. Vi hører nu om den kraften som driver Paulus å fare land og rike rundt og å lide mye og til slutt selv dø martyrdøden. Troen som arbeider gjennom kjærlighet! Hva er da kjærlighet? I denne bibeltekst hører vi om hvordan kjærlighet viser seg frem, og dette er mere en beskrivelse av Kristus ikke meg selv. Visst vi bytter ut ordet «kjærlighet» mot «jeg» da blir det utrolig vanskelig å si at dette stemmer helt med oss ikke sant? Les selv: Jeg er tålmodig, jeg er velvillig, jeg misunner ikke, jeg skryter ikke, jeg er ikke hovmodig. Jeg krenker ikke, jeg søker ikke mitt eget, Jeg er ikke oppfarende og jeg gjemmer ikke på det onde. Jeg gleder meg ikke over urett, men jeg har min glede i sannheten. Jeg utholder alt, jeg tror alt, jeg håper alt, jeg tåler alt. 2

3 Ofte er vi det motsatte. Så det handler om han som elsket oss først, det handler om Jesus Kristus. Og ettersom at Han som selv var fri fra synd, døde for våre synder, kan vi få forlatelse. Han har elsket oss først! Han viser for oss hva kjærlighet er! Om du nu igjen les teksten der det står «jeg» så kanskje du blir mismodig, men etter det les den første teksten igjen, og i stedet for kjærlighet les Kristus! Kristus er tålmodig, Kristus er velvillig, Han misunner ikke, han skryter ikke, han er ikke hovmodig. Han krenker ikke, han søker ikke sitt eget, Han er ikke oppfarende og han gjemmer ikke på det onde. Han gleder meg ikke over urett, men han har min glede i sannheten. Han utholder alt, han tror alt, han håper alt, han tåler alt. Takk Jesus Kristus for at du gikk i døden for oss, og må den Hellige Ånd tenne en tro i våres hjerter! Velkommen til kirken denne høst! Hilsen! Sokneprest: Lars Ruben Johannes Westberg Navn på konfirmantene som er på bildet: Fra venstre: Asgeir Olsen, Robert Mikalsen, Lars Over Holst, Trond Hansen, Karl Erik Andersen og Stine Marlen Larsen. Rekke to fra vestre: Synne Helene Jørgensen, Rebecca Nilson, Kristine Sara Beldo, Sokneprest Lars Ruben Johannes Westberg, Kristin Marie Mortensen, Bente Ingebjørg Pedersen og Solveig Fjelli. 3

4 Nytt fra menighetskontoret: Leir: Det skal være barneleir i Sekkemo, kirkestua 17 og 18 oktober. Det er elever fra Fjellheim bibelskole i Tromsø som står for leiren og for opplegg og program. Leiren er et tilbud til unger fra 3-klasser og oppover. Ungene har tidligere vært fornøyde og da anser en at leiren har vært vellykket. Den er fra fredags ettermiddag til lørdag ettermiddag. Ungene bor hjemme. Programmet og informasjonsbrosjyre blir sendt ut i posten og annonse avisa. Ungdomskveld: På lørdagskvelden har vi ungdomsgudstjeneste i Sekkemo kirke og etterpå mat i kirkestua hvor elevene fra Fjellheim står for programmet. Konfirmantene har obligatorisk oppmøte, men det har vært koselig om årets konfirmanter også kommer. Sprell-levende i vår menighet. Sprell-levende starter opp igjen i løpet av høsten, så følg med når datoene er klare. Det blir søndagsskole i Burfjord kirke under gudstjenestene. Småbarnssang. Vera Wassnes har sagt seg villig til å starte opp med småbarns sang i Burfjord kirke i løpet av september mnd. Det vil komme nærmere info om tidspunktet. Sannsynligvis vil det fortsatt bli annen hver tirsdag fra kl , men det kan bli noe justering. En tar sikte på barn fra 0-5 år, deltar og håper at foreldre/besteforeldre møter opp. Tiltaket er i regi av trosopplæringen. VELKOMMEN! Kirkekor. Når vi nå får ny organist på plass fra 1 september blir det oppstart av kirkekoret igjen, så hvis du er interessert i å være med i koret, så møt opp i Burfjord kirke. Om det blir samme dag og tidspunkt som tidligere vil vi komme tilbake til. PS. For deg som har glemt å betale for menighetsbladet er det fortsatt anledning til det. Vi trenger fortsatt penger for å kunne utgi bladet. Kontonr Vi har ledig annonseplass i menighetsbladet, så hvis det er firmaer eller enkelforetak som ønsker å ha sin annonse i bladet, ta kontakt med kirkevegen. Kirkegårdene: Kirkevergen har registrert at det fortsatt blir satt ut løse stener rundt gravene. Det har tidligere vært presisert at de ikke er lov p.g.a at stenen kan komme i klipperne og gjøre stor skade på utstyret. Håper de som har stene tar dem bort. 4

5 Min salme 1. Med Gud och hans vänskap, hans Ande och ord, samt bröders gemenskap och nådenes bord, de osedda dagar vi möter med tröst. Oss följer ju Herden, oss följer ju Herden, den trofaste Herden, vi känner hans röst. 2. I stormiga tider, bland töcken och grus, en skara dock skrider mot himmelens ljus. Dess hopp och dess härlighet världen ej ser. Men före går Herren, men före går Herren, men före går Herren med segerns banér. 3. Den korsmärkta dräkten med smädnamn jag tar, om ingen i släkten det namnet än har, och följer med glädje, ni kämpar, med er, som tågar till ära, som tågar till ära, till ovansklig ära vid korsets banér. 4. Den molnstod oss höljer och leder vårt tåg, den klippa oss följer med springkällans våg är Kristus, hans kärlek och renande blod. Där lever vårt hjärta, där lever vårt hjärta, där fröjdas vårt hjärta, där livas vårt mod. 5. Får Satan mig sålla och synd kräver död, jag likväl vill hålla i yttersta nöd den stora, den eviga sanningen ren: Att en dött för alla, att en dött för alla, att en dött för alla och alla i en. 6. Att mitt i min smärta för synder och brott är dock i Guds hjärta allt fredligt och gott, och jag är för Gud nu rättfärdig och ren, ty en är för alla rättfärdig för alla, rättfärdig för alla, rättfärdig, ja en. Salmen er skrevet av Rosenius. 5

6 Sangkafe i Burfjord kirke Lørdag 20 sept fra kl Salg av vafler og kaffe. Vi invitere besøksvennene til å treffes kl Det blir sent ut invitasjon til alle dem. Hvis noen trenger skyss, ring eller Alle velkommen Hilsen diakoniutvalget Elbjørg og Oddvar. Om Norsk salmebok 2013 av Peter Vang, kantor i Nordreisa DEN NORSKE KIRKE har fått ny salmebok som ble tatt i bruk fra 1. søndag i advent Det er en lang prosess som ligger bak det endelige resultatet. Fra det første vedtaket om arbeidet med ny salmebok ble gjort har omkring fem tusen salmer blitt vurdert. Som den forrige offisielle salmeboka fra 1984 heter også denne Norsk salmebok, men for å skille mellom disse to utgavene bruker vi gjerne årstallet 2013 på den nyeste, eller forkorter med NoS (1984-versjonen) eller N13 (den nyeste). Hva inneholder så den nye salmeboka? Akkurat som M. B. Landstad i 1869 har komiteen bak Norsk salmebok 2013 ønsket å ha med salmer fra hele kirkens historie opp til egen samtid. Hos Landstad gikk det en rett geografisk linje gjennom kirkehistorien fra Tyskland til Norge via Danmark. Riktignok var det gammeltestamentlige Midt-Østen og oldkirkens grekere og latinere også representert, men da helst i form av gjendiktninger ved Luther, Landstad og andre nordeuropeiske salmediktere. 6

7 Med Landstads reviderte kom en del salmer fra våre nærmeste naboer i Norden og Storbritannia. Norsk salmebok av 1984, og da særlig tilleggssalmeboken Salmer 1997, hadde med salmer fra hele den verdensvide kirke. Med på kjøpet fikk vi da også en stor økning i sjanger; fra reint nordeuropeiske høykirkelige salmer til salmer fra bedehusene på Sør- og Vestlandet, fra misjonsmarkene i Afrika, Amerika og Asia, fra gospel- taizé- og andre tradisjoner. Salmer 1997 var for øvrig første offisielle salmebok som inneholdt samiske salmer. Med N13 har denne utviklinga fortsatt. Sjangerbredden har økt ytterligere, og noe kan skrives «i vår favør» Nå er også deler av vår bedehustradisjon tatt med i salmeboka. Av de 15 kvenske salmene som man finner i N13 er størsteparten kjent fra Vekter-rop-tradisjonen. Også blant de lulesamiske salmene finner vi kjent stoff fra Sions sånger- og Vekter-rop-tradisjonen. Flere av melodiene er oppgitt som folketoner fra steder i Nord-Troms som Manndalen og Skibotn. Til sammenligning hadde NoS kun én eneste melodi fra Nord-Norge; «Kristus kom med vann og blod» med folketone fra Mo i Rana. For øvrig har salmebokkomiteen hatt som målsetting å gjøre N13 til ei salmebok for kirke og hjem slik det står på tittelbladet. Dermed er det gjort plass til en del salmer som neppe vil bli brukt i gudstjenestene, men som gjerne kan synges hjemme. For eksempel finner vi kapitlene «Ved sengen» og «For de minste» som maner til salmesang sammen med barn. Bakerst i salmeboka finner vi dessuten en rikholdig bønnebok med bønner for de fleste av livets situasjoner pluss Luthers lille katekisme og noen enkle liturgier for bl.a. tidebønner og privat skriftemål. 7

8 Vielse Sekkemo kirke Eva Kristin Nålelv og Oddmund Eriksen, begge Alta. Burfjord kirke Vera Wassnes og Reidar Eilertsen, Burfjord Dåp i Sekkemo kirke Trond Ivar Hansen Badderen Slekters gang: Døde: Olaf Sigur Reiersen, Sekkemo f Karl Ingulf Kristoffersen, Burfjord f Einar Johan Haukland, Kjøllefjord f Solveig Isaksen, Storeng f Torleif Thomassen Nordstrøm f Anny Elisabeth Farstad Burfjord f Olaf Nikolai Isaksen Kjækan f Marry Henriette Grønnås, Badderen f Salme kveld til høsten: Det planlegges salmekveld i Burfjord kirke til høsten hvor vi skal synge salmer av den nye salmeboka. Tidspunktet vil bli kunngjort senere. Ny organist: Menighetsråd har tilsatt ny organist i menigheten, Micha Olbrich, han er 34 år og kommer fra Tyskland. Micha er gift med Conelia og de har to barn, Jakob på 4 år, og Mona på 1,5 år. I tillegg til å jobbe som organist skal han jobbe som musikklærer på skolen. Vi ønsker familien Olbrish velkommen til våre og ønsker Guds velsignelse i jobben. Kirkevergen 8

9 Vi har ledig annonseplass i menighetsbladet, så hvis det er firmaer eller enkelforetak som ønsker å ha sin annonse i bladet, ta kontakt med kirkevegen. 9

10 Kiærbech Organist vikar, Saxe Edvartsen 10

11 TAKSERING Vi setter pris på dine verdier! Vi utfører taksering i hele Nord-Troms. Ta kontakt for verdisetting av dine eiendeler! Telefon: / E-post: Rejos Takst - Medlem av Norges Takseringsforbund Godkjent takstmann for: bolig, næring, landbruk, skade og boligsalgsrapport finnmark COOP MARKED BURFJORD TELEFON Hovedveien 16, 9151 Storslett, telefon E-post: Ledig annonseplass 11

12 Gudstjenester: September: s. treenighetstiden Kl Sekkmo, stevnegudstj. skrifte/nattv, offer Vingårdssønd. Kl Burfjord, nattv, offer s. treeningstiden Ingen gudstjeneste s. treenighetstiden Kl Sekkemo, familiegudstj. konfirmantpresentasjon, offer, kirkekaffe. Oktober: s. treenighetstiden Kl Burfjord, familiegudstjeneste, utdelig av 4-årsbok s. treenighetstiden Kl Spildra, skrifte/nattv, offer s. treenighetstiden Kl Sekkemo, familiegudstj. Utdeling av 6- års bok. Offer Ingen gudstjeneste. November: Aller helgenssøndag Kl Aller helgens gudstj, nattv. Minnegudstjeneste i Burfjord kirke hvor vi skal minne de som er gått bort det siste året s.treenighetstiden Ingen gudstjeneste s. treenighetstiden Kl Jøkelfjord, gudstjeneste Ingen gudstjeneste s.i advent. Kl Sekkemo, skifte/nattv, offer. Desember: s. advent Kl Burfjord, skrifte/nattv,offer kl Spildra, skifte/nattv, offer s advent Kl Sekkemo, julekonsert, andakt fredag Kl Sekkemo kirke skolegudstjeneste. Det tas forbehold om endring i gudstjenestelista. Gudstjenestelista i FiN hver lørdag.

Nordreisa menighetsblad. Nr. 1 Vinter 2013/14 Årgang 32

Nordreisa menighetsblad. Nr. 1 Vinter 2013/14 Årgang 32 Nordreisa menighetsblad Nr. 1 Vinter 2013/14 Årgang 32 1 EEn bønn før jul Når høytiden nærmer seg, kommer forespørslene fra menighetene: Blir det en hilsen i år fra biskopen til menighetsbladet? Det er

Detaljer

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD SMART- Metodistkirken i Larvik Nr. 4-2014 PRO- GRAM NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO Jonathan Tshimanga er menighetens nye barne og musikkarbeider

Detaljer

Menighetsbladet for. Nr. 5/2014 ØYANE. med bydelsstoff

Menighetsbladet for. Nr. 5/2014 ØYANE. med bydelsstoff Nr. 5/2014 Menighetsbladet for ØYANE med bydelsstoff Leder Er det mulig? Brit Lyngnes Broberg Man lærer så lenge man lever heter det, og det er meg en glede å meddele at det faktisk er mulig å overraske

Detaljer

Daglig leder Eva Håkonsen. Kirkekontoret tlf. 69 12 41 30, E-post: evh@sarpsborg.com

Daglig leder Eva Håkonsen. Kirkekontoret tlf. 69 12 41 30, E-post: evh@sarpsborg.com ULLERØY skjeberg ingedal hafslund Nr. 3 Høst 2012 49. årg Kirkevandring Olsok Innhold: Side: Informasjon / Kirkene i Skjeberg 2 Søndagsskolen på misjonshuset 3 Slekters gang 4 Diakoniside 5 Byens nye ordfører

Detaljer

VESTBY. Stort engasjement MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2015 69. årgang

VESTBY. Stort engasjement MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2015 69. årgang VESTBY MENIGHETSBLAD Nr. 3 2015 69. årgang Stort engasjement Kirkekontoret i Vestby Kirkekontoret har åpningstid 9-11 og 12-14 Besøksadresse: Vestby rådhus 3 etg. Postadresse: Postboks 122 1541 Vestby

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG Livets lys og livets kraft Gi oss håp og mot Led oss i den mørke natt Hjelp oss å slå rot Stillheten senker seg Dødens makt er stor Smal og bratt er

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

God jul! Til adventsljosa. Alle leserne ønskes en riktig

God jul! Til adventsljosa. Alle leserne ønskes en riktig GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2009 16. ÅRGANG Til adventsljosa Guds ord har lova sant og visst ein Frelsarfyrste til vår jord. Så kveikjer me det fyrste ljos i trua på Guds dyre ord. Det andre ljos

Detaljer

Menighetsblad for Åssiden menighet 45. årg. nr. 4-12

Menighetsblad for Åssiden menighet 45. årg. nr. 4-12 Menighetsblad for Åssiden menighet 45. årg. nr. 4-12 Fred i en fredløs tid! Advent er mørke og kulde, i verden er krig og kaldt. Man drømmer om fred og vennskap, men strider og sloss overalt. Advent er

Detaljer

MENIGHETSBLAD. Midt i vår verden, her hvor vi bor, står et bygg som et tegn på vår tro. Lyset og mørket, himmel og jord, møtes her i en levende bro.

MENIGHETSBLAD. Midt i vår verden, her hvor vi bor, står et bygg som et tegn på vår tro. Lyset og mørket, himmel og jord, møtes her i en levende bro. SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2011 NR.3 71. ÅRGANG Midt i vår verden, her hvor vi bor, står et bygg som et tegn på vår tro. Lyset og mørket, himmel og jord, møtes her i en levende bro. MIDT I VÅR VERDEN

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

KIRKEHILSEN. Trosopplæringsplan s. 7. Babysang s. 6. Den nye presten fem år etter s. 5. Konserter i Lillesand Kirke s. 12

KIRKEHILSEN. Trosopplæringsplan s. 7. Babysang s. 6. Den nye presten fem år etter s. 5. Konserter i Lillesand Kirke s. 12 KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Nr. 3. september 2009 60. årgang Trosopplæringsplan s. 7 Babysang s. 6 Konserter i Lillesand Kirke s. 12 Den nye presten fem år etter s. 5 En åpen kirke

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal

Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal B Evt. retur ved feil adresse: BAPTISTKIRKEN, Boks 185 Tiller, 7476 Trondheim Stor framgang i Ukraina Baptist Magasinet Et blad fra Baptistkirkene i Oppdal og Trondheim - Nr 1 / 2011 På 20 år er det plantet

Detaljer

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede! Kvaløynytt Nr 4. 2008 ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter

Detaljer

Nr 2 juni 2014 46. rgang. Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk

Nr 2 juni 2014 46. rgang. Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk Nr 2 juni 2014 46. rgang Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk Andakten Født på ny Tekst Joh.3,1-16 Det er da en umulighet å krype inn i mors liv for den

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE JUNI 2010 NR. 2 70. ÅRGANG. JeRUSSalem side 17

MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE JUNI 2010 NR. 2 70. ÅRGANG. JeRUSSalem side 17 MENIGHETSBLAD FOR SANNIDAL OG HELLE JUNI 2010 NR. 2 70. ÅRGANG Konfirmasjon side 5-11 Ingebjørg Lindheim konfirmant 1934 JeRUSSalem side 17 Sommerhilsen fra Mecky Wohlenberg, prest i Sannidal: Våpenhuset

Detaljer

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN!

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! NR. 2 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 JESUS ER DEN OPPSTANDNE

Detaljer

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Menighetsblad for Nr.4, 18.sept. 2012, 47. årgang Grim og Hellemyr menigheter Andakten side 2 4-årsbok i Grim Kirke side 3 Nytt misjonsprosjekt side 4 Konfirmanttur side 6 Vi over 60 på tur side 7 sommerfest

Detaljer

Historisk Olsok s. 12

Historisk Olsok s. 12 NR. 4 2013 www.bamble.kirken.no Historisk Olsok s. 12 Gi det videre Bibeltekst: Lukas 24, 45 48 Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Nr. 5 Oktober 2010 48. årgang

Nr. 5 Oktober 2010 48. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 Oktober 2010 48. årgang Jeg setter min bue i skyene; og den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden. Innhold: 50 60-årskonfirmanter Nye rutiner i kirkene Fast

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby Salme i sorgen KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Mandag-torsdag 09.00-14.00 Fredag 09.00-12.00

Detaljer