MAI 2009 BYGG KATALOGDEL GLAVA RINGMUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAI 2009 BYGG KATALOGDEL GLAVA RINGMUR"

Transkript

1 MAI 2009 BYGG KATALOGDEL GLAVA RINGMUR

2 Innhold GLAVA RINGMUR innehar NBI Teknisk Godkjenning nr Dokumentet finnes på våre nettsider. På våre nettsider finnes også monteringsanvisning, monteringsfilm og et mengdeberegningsprogram. Programmet omfatter alt som trengs for komplett gulv på grunn-løsning. Innhold Ringmur 3 Produktdata 4 Behandling av fibersementplaten 5 Tekniske løsninger 6 Gulvisolering 8 Radon 9 Markisolering 9 Produktoversikt 10 Frosttabell for markisolering 12 2

3 Isotherm ringmurssystem Hvorfor velge GLAVA RINGMUR En komplett løsning for støping av gulv på grunn. Ringmurselementet er skåret i 45 grader i endene. Dette gjør at man kun forholder seg til ett element for hele muren samt utvendige og innvendige hjørner. Sammen med GLAVA SÅLEBLOKK kan ringmurselementet brukes på nærmest alle grunnforhold. GLAVA RINGMUR innehar NBI Teknisk godkjenning nr Fordeler med GLAVA RINGMUR: - Kun ett element å forholde seg til - Isolering, forskaling og fasade i ett og samme produkt - Ringmurselementes lengde er kun 1200 mm. - Kan lett håndteres av 1 person - Effektiv og solid låsing av ringmur med låsestaver - Såleblokken har eget låsesystem i EPS - Kort monteringstid - Ringmur og såle kan støpes samtidig Med ringmurselement og låsestav monterer du i:... lengderetning... lager utvendig hjørne... og innvendig hjørne. 3

4 Produktdata Materiale GLAVA EPS S150. Isolasjonsklasse 35. λ D = 0,035 (W/mK) Korttidslast: 150 kn/m 2 etter NS-EN 826 Langtidslast: 45 kn/m 2 etter NS-EN 1606, 2% def. 50 år Fuktopptak: 2-3 vol. % Ringmurselementet er pålimt en 6 mm fiberarmert sementplate, som tilfredsstiller EOTAs krav til støtmotstand Svinnsprekker kan forekomme 76 Format ringmurselement Høyde: 520 mm (også byggehøyde) Bredde: 247 mm inkl. fibersementplaten I topp og bunn er elementet 232 mm inkl. fibersementplaten Betongbredden er 136 mm Lengde: 1200 mm byggemål. Brutto lengde er 1432 mm 520 Format såleblokk Høyde: 250 mm Bredde: 520 mm Lengde: 800 mm Byggehøyde: 200 mm Kuldebroverdi 0,05 W/mK. Ringmur med markisolering (50 x 600 mm) 0,06 W/mK. Kun ringmur Beregnet kuldebroverdi gjelder vegger med 200 mm stenderbredde Figur 1 Betongforbruk Ringmur: Ca. 62 liter pr. lm Såleblokk: Ca. 65 liter pr. lm Netto forbruk - kun elementene Betongkvalitet B30 (C35) Finsats 0-8 fraksjon. Synkmål (slump) 18 cm Armering Komprimert sprengsteinsfylling: Ringmuren armeres med 2 stk. Ø10 mm kamstål i topp. Ved fundamentering på andre grunnforhold: Ringmuren armeres med 2 stk Ø12 mm i topp og 2 stk Ø12 mm på armeringsstoler i bunn, min. 50 mm betongoverdekking. Ved bruk av såleblokk: Ringmurselementet armeres med 2 stk. Ø10 mm i toppen. Såleblokken armeres med 2 stk. Ø10 mm på armeringsstoler Belastning Godkjent for bolig opptil 2 etasjer med vegghøyde maks. 2,7 meter og husbredde inntil 8 meter. Fundamenteringsmåten kan og brukes til andre bygninger med tilsvarende belastninger. Belastninger utover dette må beregnes spesielt. Belastningen kan økes ved bruk av såleblokk. Se tabell 1 side 6. Beregnet for veggtykkelser fra 200 mm (198 mm bunnsvill). Laftehus må beregnes spesielt. Forankring av terrasser o.l. til ringmuren anbefales ikke Bearbeiding Fibersementplaten kan kappes med vinkelsliper, baufil e.l Fugemasse Fibersementplatene skal fuges i elementskjøtene. Vi anbefaler Rescon Mapei Megasil SB eller tilsvarende 98 Figur 2 4

5 Behandling av fibersementplate Maling av fibersementplaten: Fibersementplaten kan males med diffusjonsåpen murmaling. Murmalingen må være alkalieresistent og kan med fordel være akrylbasert, men ikke alkydbasert. Overflaten må være ren og støvfri før behandling. Fibersementplaten kan også grunnes med en alkalieresistent fargeløs akrylbasert - primer/grunner. Puss på fibersementplaten: Fibersementplatene kan overflatebehandles med puss. Det kan brukes akrylpuss og/eller sementbasert puss. Viktig! Det må ikke pusses over plateskjøtene. Dette kan forårsake sprekker. Det er en fordel å grunne fibersementplatene med akrylbasert primer før pussing av platene. Pussen må være alkalieresistent og påføres etter produsentens anvisninger. Rengjøring og rengjøringsmetoder: Ringmurselementet og fibersementplaten kan rengjøres med høytrykkspyler (maks 100 bar). Fastgrodd algevekst, mose og lignende, fjernes mekanisk med en stiv børste. Det må ikke brukes stålbørste. I tillegg brukes for eksempel ett av følgende kjemikalier: Husholdningsklorin blandet med 3-4 deler vann. Kobbereller jernsulfatoppløsning; 0,5 kg oppløst i 100 liter vann. Reparasjon av fibersementplaten: Svinnsprekker kan forekomme. Hvis det er skade på fibersementplaten(e) kan nye plater bestilles gjennom byggevareforhandler. Liming av fibersementplate utenpå eksisterende plate, gjøres med enkomponent PUR lim. Liming av fibersementplate på EPS skal gjøres med Casco S 55 eller tilsvarende. NB! Limet må være løsemiddelfritt. Liming av skifer på fibersementplaten: Det kan limes skifer eller fliser på fibersementplatene. Det kan brukes enten sementbasert lim som er frostsikkert eller enkomponent PUR lim. Det er viktig at det ikke limes over plateskjøter pga. faren for sprekkdannelser hvis elementene beveger seg noe i forhold til hverandre. Før montering er det viktig at fibersementplatene er rene, frie for støv og at de ikke er fuktige. Flis eller skifer fuges med værbestandig fugemasse. Følg produsentens anbefaling. 5

6 Tekniske løsninger Det er viktig å få avklart grunnforhold, slik at rett fundamenteringsmåte velges. Enkle grunnundersøkelser kan spare en for mange penger. Det er viktig å få god oversikt over forekomsten av fjell og dybder til fjellgrunnen, fordi dette i stor grad påvirker fundamentering. Hus bør bare plasseres dels på fjell og dels på løsmasser (jordmasser) når løsmassene er meget faste. Er massene løsere og dybden til fjell liten bør massene fjernes slik at man kommer ned på fjell. Bløte, løse jordlag med stor dybde øker faren for setninger. Masser med organisk innslag, for eksempel myr eller leire, er spesielt vanskelige. Skrått terreng med løsmasser må vurderes særskilt. Fare for sig og stabilitet i skråningen må vurderes fordi ensidig oppfylling kan gi setningsforskjeller på huset hvis grunnen er setningsømfintlig, spesielt hvis det er ulike dybder til fjell. Er massene telefarlige har dette betydning for frostsikring av fundament og rørledninger. Gå utifra at grunnen er telefarlig med mindre dette er avklart ved en jordanalyse. Ringmurssystemet skal alltid settes på et min. 10 cm tykt og 1 m bredt komprimert og avrettet pukklag. Laster på grunn: Det er meget viktig å avklare hva grunnen tåler av belastning. Det er avgjørende for fundamenteringsmåten. Er det behov for såleblokk eller kan ringmuren settes direkte på pukkputen. Ringmurselementet alene brukes primært på fjell og komprimerte sprengsteinsfyllinger. Ved fundamentering på løsmasser og jordtomter brukes normalt ringmur og såleblokk. Vi anbefaler at det brukes såleblokk med mindre det er dokumentert gode grunnforhold. For støping av ringmurssystemet henviser vi til monteringsanvisningen. Tabellen gir en oversikt over belastning på ringmur ved forskjellig jordtrykk. Tillatt jordtrykk Belastning på ringmur kn/m kn/m S 60 S S 90 R S S 120 R S S S 150 R R S S S 180 R R S S S R R R S S S 270 R R R S S S S 300 R R R R S S S Grunnforhold Maks last kn/m 2 Bløt leire 30 Middels fast leire Fast leire Løs sand og sitl Fin sand til grov silt Middels fast sand/grus Fast lagret sand/grus Steinfylling, d< = 3-6 m 350 Steinfylling, d < = 3 m 500 Tabell 1. Bestemmelse av fundamentløsning. S = ringmur på såleblokk. R = kun ringmur Fra Byggdetaljblad og Plastfolie 0,2 mm Betonggulv min. 50 mm Plastfolie 0,2 mm Betonggulv min. 50 mm Glava EPS Gulvisolasjon Glava EPS Gulvisolasjon Fin pukk eller grov grus Fin pukk eller grov grus Såleblokk Fjell Fjell Figur 3. Eksempel på bruk av ringmur på grunnforhold av fjell, sprengstein eller fast lagret grus. Ikke telefarlig grunn. Figur 4. Eksempel med ringmur og såleblokk på ikke telefarlig grunn, men med behov for ytterligere lastbæring. 6

7 Tekniske løsninger Kamstål Ø12 Plastfolie 0,2 mm Betonggulv min. 50 mm Plastfolie 0,2 mm Betonggulv min. 50 mm Glava EPS Gulvisolasjon Glava EPS Gulvisolasjon Fin pukk eller grov grus Fin pukk eller grov grus Styrofoam XPS markisolasjon Kamstål Ø12 Styrofoam XPS markisolasjon Såleblokk Sand og silt Leire Figur 5 Figur 6 Eksempel med ringmur på fast telefarlig grunn. Eksempel med ringmur og såleblokk på grunnforhold av sand/grus, jord eller leire. Plastfolie 0,2 mm Plastfolie 0,2 mm Kamstål Ø12 Betonggulv min. 50 mm Betonggulv min. 50 mm Glava EPS Gulvisolasjon Glava EPS Gulvisolasjon Fin pukk eller grov grus Fin pukk eller grov grus Styrofoam XPS markisolasjon Kamstål Ø12 Styrofoam XPS markisolasjon Såleblokk Styrofoam XPS markisolasjon Sand og silt Figur 7 Figur 8 Eksempel med ringmur på telefarlig grunn. Isolasjonen under ringmurselementet er en 50 mm STYROFOAM 400 SL-A-N. Denne skal alltid brukes på steder med frosttimer eller mer, se tabell side 12. Sand og silt Eksempel med ringmur og såleblokk på telefarlig grunn med frosttimer eller mer. Se tabell side 12. Isolasjonen under såleblokken er en 50 mm STYROFOAM 250 SL-A-N. Tegningene er kun ment som illustrasjoner, ikke monteringsanvisning. Bemerk variasjoner på kamståltykkelser. 7

8 Gulvisolering Når ringmuren har herdet kan arbeidet inni påbegynnes. Fyll med drenerende masser innvendig, avrett og komprimer. Oppfyllingshøyden avgjøres av gulvisolasjonstykkelsen. Ved komprimering av massene må man være forsiktig slik at ringmuren ikke forskyves eller skades. Dagens krav til U-verdi for gulv på grunn er U = 0,15 W/m 2 K Dette tilsvarer rett i overkant av 200 mm isolasjon, litt avhengig av grunnforhold og isolasjonsklasse. Se tabell 2. Normalt brukes GLAVA EPS S 80 til gulvisolering. Vi anbefaler å legge isolasjonen i to lag. Brukes kun ett lag, skal isolasjonen ha fals for å unngå kuldebroer. GLAVA EPS S 80 og GLAVA EPS S 150 kan leveres med fals; S 80 F og S 150 F. Plastfolien bør legges over isolasjonen slik at isolasjonen beskyttes mot fuktighet til gulvet er støpt. Det er viktig at plastfolien er alkalieresistent, slik at syren i betongen ikke etser den i stykker. Plastfolien kan plasseres mellom isolasjonssjiktene for å redusere faren for skader på den, men det er en mer fuktutsatt løsning. Hvis det er mye nedbør før gulvet støpes renner vannet under det øverste isolasjonslaget og legger seg på plastfolien. Det kan ta lang tid å tørke ut denne ekstra fukten. Plastfolien skal ha godt tapede skjøter og min 50 cm overlapp. Plastfolien kan med fordel brettes opp og legges over murkronen. Er det mye fukt i grunnen anbefaler vi at det først legges et lag med STYROFOAM 250. STYROFOAM har et meget lavt fuktopptak og tåler dermed bedre et liv i fuktige omgivelser, uten at isolasjonsevnen reduseres nevneverdig. Gulv på grunnen med GLAVA RINGMUR Ringmurens isolasjon har betydning for markisoleringen av selve ringmuren og for varmetapet i gulvets randsone nær ytterveggen. Isolert ringmur må i telefarlig grunn føres minst 0,3 m under terrengnivå og XPS-isolasjon legges horisontalt ut fra ringmur. U-verdi er avhengig av grunnforhold og isolasjonstykkelse. Tabell 2 er beregnet for en bygning med bredde 8 m og lengde/bredde-forhold = 1.5. Tabellen viser nødvendig isolasjonstykkelse for gulv på grunn, for å oppnå midlere U-verdi = 0,15 W/m 2 K, ved forskjellige isolasjonsklasser. U-verdiene forutsetter 200 mm veggtykkelse. Isolasjonstykkelse [mm] U-verdi [W/m 2 K] ved sand og grus som grunnforhold Isolasjonsklasse 34 Isolasjonsklasse 35 Isolasjonsklasse 37 Isolasjonsklasse ,22 0,22 0,23 0, ,20 0,20 0,21 0, ,18 0,18 0,19 0, ,16 0,17 0, ,15 0,15 0,16 0, ,13 0,14 0,14 0, ,12 0,13 0,13 0, ,12 0,12 0,12 0, ,11 0,11 0,12 0, ,10 0,10 0,11 0, ,10 0,10 0,10 0,11 Tabell 2. For leire kan U-verdien reduseres 0,01 W/m 2 K for tykkelse inntil 160 mm. For fjell økes U-verdien med 0,02 W/m 2 K for tykkelser inntil 160 mm. For fjell økes U-verdien med 0,01 W/m 2 K for tykkelse over 180 mm Bruk gjerne STYROFOAM som underste isolasjonslag i gulvet GLAVA RINGMUR er ferdig montert og klar til støping Ferdig isolert og klart for støping av gulv Gulvisolasjonstykkelsen beregnes i mengdeberegningsprogrammet på 8

9 Markisolering Radon Radon er en radioaktiv gass som er usynlig, lukt- og smaksfri. Radon finnes i forskjellige bergarter og bergarten med høyest radiumkonsentrasjon er alunskifer. Når man oppholder seg i luft som inneholder radon blir lungene utsatt for stråling og dette kan over tid øke faren for kreft. Måling av radon kan gjøres på flere måter og må gjøres før byggverket påbegynnes. Ved nybygging er det enkelt å utføre tiltak som beskytter mot radongass. Det finnes flere aktuelle produkter på markedet. Det er kostbart og ofte vanskelig å gjøre dette i ettertid. Statens Strålevern har utarbeidet mye informasjon om emnet. Vi henviser til NBI Byggdetaljblad og Statens Stråleverns nettsider for ytterligere informasjon om radon og radonsperrer Markisolering Hvis grunnen er telefarlig er det viktig å markisolere slik at ringmuren ikke utsettes for telehiv. På grunn av det strenge isolasjonskravet i gulv, har varmetapet mot grunnen blitt kraftig redusert og medført større behov for markisolasjon. Markisolasjonstykkelsen forutsetter at huset er under tak og oppvarmet før frosten kommer. Hvis bygget skal oppføres når det er frost, må dette dimensjoneres spesielt. Markisolasjonstykkelsene gjelder for oppvarmede bygninger. For kalde konstruksjoner gjelder andre tykkelser. Se vår brosjyre Telesikring. Til markisolering brukes STYROFOAM 250. Plater av STYROFOAM XPS har et meget lavt fuktopptak. Dette gjør at platene bevarer sin isolasjonsevne år etter år, selv i fuktige omgivelser. For å finne riktig tykkelse på markisoleringen må man først finne frostmengden der man bygger. Se tabell på baksiden. Finn tilsvarende frostmengde i tabell 3. Les av isolasjonstykkelsen. Figuren til høyre viser hvordan dette skal legges ut. Platene låses sammen med Foamlock. På steder med frosttimer eller mer, må det isoleres under ringmur/såleblokk. Under ringmur brukes STYROFOAM 400 i 50 mm tykkelse. Under såleblokk brukes STYROFOAM 250 i 50 mm tykkelse. Dette gjelder ikke fundamentering på fjell. B Maksimal frostmengde Tykkelse F 100 Utstikkets bredde [mm] Inntil mm langs hele ved hjørnene/ bygget kalde rom b B Tabell 3. Tabellen viser utstikkets bredde for at markisolasjonen skal gi nødvendig frostsikring. B b b B Kald bod vindfang el. B B Mal for legging av markisolasjon Ferdig støpt og markisolert gulv på grunn Markisoleringen beregnes i mengdeberegningsprogrammet på 9

10 Produktoversikt GLAVA RINGMUR 520 Kombinert forskaling og isolering av ringmur med ferdigbehandlet overflate av fibersement. Elementet brukes som rett element og til innvendige og utvendige hjørner. Høyde x Innh. pr pk. Lastebredde x lengde volum NOBB mm stk. m m 3 /stk nummer 520 x 247 x ,20 0, Se NBI Teknisk Godkjenning nr eller egen brosjyre for mer informasjon. Eventuelt: GLAVA LÅSESTAV Låsestav til ringmur. 2 stk. pr. element Lengde 470 mm GLAVA LÅSEBESLAG Stålbeslag for å sikre skjøter som ikke låses med låsestav. Kan bøyes inntil 45 o, og brukes både utvendig og innvendig på elementet. 4 stk. pr. skjøt, 2 stk. pr. skjøt ved bruk av såleblokk. Lengde 225 mm GLAVA SÅLEBLOKK 520 Såleblokk for bruk der hvor grunnforholdene tilsier en bredere lastbærer av ringmuren. Tilpasset ringmurselementet slik at ringmuren og sålen kan støpes i en og samme operasjon. m 3 /pall 250 x 520 x ,0 0, TILBEHØRSPAKKE GLAVA SÅLEBLOKK 520 Tilbehør for montasje av såleblokk. 1 pakke pr. 8 lm såleblokk (10 stk) Pakken inneholder: 18 stk armeringsstoler 4 stk endeklosser 4 stk låsebeslag 1 0, FUGEMASSE Fug for utvendig bruk i elementskjøter. Brukes til ringmurselementer, kantelementer og L-elementer ml Type: Rescon Megasil SB sølvgrå 111 GLAVA PLASTFOLIE Anvendes til bl.a støpearbeider feks. i gulv. Plastfolien er UV-bestandig og alkalieresistent. 0,20 x 4,0 x ,

11 Produktoversikt GLAVA EPS S 80 Glava EPS S 80 egner seg for isolering av gulv på grunn, isolering av grunnmurer og etterisolering av betonggulv. Produktet har glatt kant. Deklarert varmekonduktivitet: λ D = 0,038 W/(mK) Korttidslast: 80 kn/m 2 (NS-EN 826) Langtidslast: 25 kn/m 2 (v/2% def. 50 år. NS-EN 1606) Glava EPS S 80 inneholder ikke Ozonnedbrytende KFK-gasser. GLAVA EPS S 150 GLAVA EPS S150 egner seg for telesikring i markgrunne fundamenter, garasjer og inngangspartier. Isolering av gulv på grunn av tyngre konstruksjoner. Produktet har glatt kant. Deklarert varmekonduktivitet: λ D = 0,035 W/(mK) I grunnen utendørs drenert: Isolasjonsklasse 52 Korttidslast: 150 kn/m 2 (NS-EN 826) Langtidslast: 45 kn/m 2 (v/2% def.50 år. NS-EN 1606) GLAVA EPS S 150 inneholder ikke Ozonnedbrytende KFK-gasser. STYROFOAM 250 SL-A-N Isolering av gulv på grunn, kjelleryttervegger med lav oppfyllingshøyde, støttemurer, terasser, garasjer og boder. Produktet har fals. I vanlige bygningsdeler: mm : Isolasjonsklasse mm : Isolasjonsklasse 37 Horisontalt i grunnen utendørs: mm : Isolasjonsklasse mm : Isolasjonsklasse 40 Korttidslast: 250 kn/m 2 (NS-EN 826) Langtidslast: 90 kn/m 2 (v/2% def. 50 år. NS-EN 1606) STYROFOAM 400 SL-A-N For telesikring av tyngre fundamenter, veier, jernbane, VA-anlegg og parkerings-dekker med høye krav til trykkstyrke. Produktet har fals. Varmekonduktivitet: I vanlige bygningsdeler: kl. 37 Horisontalt i grunnen utendørs: kl. 40 Korttidslast: 400 kn/m 2 (NS-EN 826) Langtidslast: 180 kn/m 2 (v/2% def. 50 år. NS-EN 1606) FOAMLOCK Platelås av polypropylenplast som holder platene på plass både før og under overfylling med masse. Nomalt forbruk 2 stk. pr. plate. Tykkelse x Innh. pr pk. Lastebredde x lengde volum NOBB mm stk. m 2 m 3 /pk nummer 10 x 600 x ,20 0, x 600 x ,60 0, x 600 x ,40 0, x 600 x ,80 0, x 600 x ,64 0, x 600 x ,20 0, x 600 x ,76 0, x 600 x ,04 0, *90 x 600 x ,32 0, x 600 x ,32 0, *120 x 600 x ,60 0, x 600 x ,88 0, *180 x 600 x ,16 0, x 600 x ,16 0, *50 x 1200 x ,56 1, *100 x 1200 x ,28 1, *300 x 1200 x ,76 1, *600 x 1200 x ,88 1, *10 x 600 x ,20 0, *20 x 600 x ,60 0, *30 x 600 x ,40 0, *40 x 600 x ,80 0, x 600 x ,64 0, *60 x 600 x ,20 0, *70 x 600 x ,76 0, *80 x 600 x ,04 0, x 600 x ,32 0, *120 x 600 x ,60 0, *150 x 600 x ,88 0, *180 x 600 x ,16 0, *200 x 600 x ,16 0, *40 x 585 x ,93 0, x 585 x ,55 0, x 585 x ,85 0, x 585 x ,16 0, x 585 x ,47 0, x 585 x ,77 0, x 585 x ,16 0, x 585 x ,76 0, *70 x 585 x ,37 0, *80 x 585 x ,97 0, x 585 x ,58 0,

12 Frostdata Kommunetabell Tabellen viser årsmiddeltemperatur t m, og frostmengden F 100 Verdiene i tabellen gjelder kommunenes administrasjonssentrum, og er stipulert/beregnet på grunnlag av nærmeste meteorologiske målestasjon, som kan være langt borte. Verdiene for hver kommune er derfor ikke helt sikre, samtidig som variasjonene innenfor hver kommune kan være store. For kommuner som ikke er medtatt benyttes verdien for nærliggende kommuner med tilsvarende klima. Noen kommuner med spesielt kaldt vinterklima er utelatt i tabellen. Markisoleringen i disse kommunene bør vurderes av rådgivende ingeniør pga. faren for permafrost. Kommune t m F 100 h 10 o C h o C mm På kaldere steder i kommunen må isolasjonstykkelsen økes. ØSTFOLD Aremark 5, Askim 5, Fredrikstad 6, Halden 6, Hobøl 5, Hvaler 7, Moss 6, Rakkestad 5, Rømskog 4, Råde 6, Sarpsborg 6, Skjeberg 6, Spydeberg 5, Trøgstad 5, Varteig 6, Våler 6, AKERSHUS Asker 5, Aurskog-Høland 4, Bærum 6, Eidsvoll 4, Enebakk 5, Fet 5, Hurdal 4, Nes 4, Nesodden 5, Nittedal 5, Oppegård 5, Skedsmo 4, Ski 5, Ullensaker 4, Ås 5, OSLO Oslo 5, HEDEMARK Alvdal 1, Elverum 3, Engerdal 1, Grue 3, Hamar 4, Kongsvinger 4, Løten 3, Odal 4, Ringsaker 4, Stor-Elvdal 2, Trysil 2, Tynset 0, Åsnes 3, OPPLAND Dombås 1, Gjøvik 4, Gran 3, Jevnaker 4, Lesja 1, Lillehammer 4, Lom 1, Nordre Land 2, Ringebu 3, Slidre, Vang 2, Sør-Aurdal 2, Toten 3, Øyer 3, BUSKERUD Drammen 5, Eiker 4, Flå 2, Hurum 6, Kommune t m F 100 h 10 o C h o C mm Kongsberg 4, Krødsherad 3, Lier 5, Modum 5, Ringerike 4, Rollag 3, Sigdal 3, VESTFOLD Andebu 5, Borre 6, Hof 6, Holmestrand 6, Lardal 5, Larvik 6, Sande 6, Svelvik 6, Tønsberg 6, TELEMARK Bamble 6, Bø 4, Drangedal 5, Fyresdal 5, *Kragerø 6, Kvitseid 5, Nissedal 5, Notodden 3, Porsgrunn 6, Seljord 3, Siljan 5, Skien 5, Tinn 2, Tokke 5, Vinje 2, AUST-AGDER Arendal 7, Birkenes 6, Bygland 5, Bykle 4, Evje og Hornnes 6, Froland 6, Gjerstad 6, Grimstad 7, Risør 6, Tvedestrand 6, Vegårdshei 6, Øyestad 7, Åmli 5, VEST-AGDER Audnedal 5, Farsund 7, Flekkefjord 7, Kristiansand 7, Kvinesdal 5, Lyngdal 6, Mandal 7, Sirdal 4, Åseral 5, ROGALAND Bjerkheim 6, Eigersund 7, Forsand 7, Gjesdal 6, Haugesund 7, Hjemeland 6, Karmøy 7, Sandnes 7, Kommune t m F 100 h 10 o C h o C mm Sauda 6, Stavanger 7, Suldal 5, Vindafjord 7, HORDALAND Askøy 7, Bergen 7, Etne 6, Kvam 6, Kvinnherad 6, Lindås 6, Masfjorden 6, Modalen 5, Odda 5, Os 6, Osterøy 7, Samnanger 5, Stord 7, Sund, Fjell 7, Ullensvang 5, Ulvik 5, Vaksdal 4, Voss 4, SOGN OG FJORDANE Aurland 6, Eid 6, Flora 7, Førde 5, Gloppen 6, Gulen 7, Høyanger 7, Jølster 4, Luster 4, Lærdal 6, Sogndal 6, Stryn 5, Vik 6, Vågsøy 7, Årdal 4, MØRE OG ROMSDAL Kristiansund 7, Molde 6, Norddal 6, Rauma 6, Rindal 4, Smørla 5, Stranda 6, Sunndal 5, Surnadal 5, Sykkylven 6, Tingvoll 6, Ulstein 7, Volda/Ørsta 6, Ålesund 7, SØR-TRØNDELAG Hemne 5, Hitra 6, Håltålen 1, Meldal 4, Melhus 4, Midtre Gauldal 4, Oppdal 2, Orkdal 5, Rennebu 2, Rissa 5, Selbu 4, Skaun 5, Kommune t m F 100 h 10 o C h o C mm Snillfjord 5, Trondheim 5, Tydal 2, Ørland 5, Ålfjord 5, NORD-TRØNDELAG Flatanger 5, Høylandet 3, Leksvik 5, Levanger 5, Meråker 3, Namdalseid 5, Namsos 5, Namsskogen 3, Nærøy 5, Overhalla 4, Snåsa 4, Steinskjær 5, Stjørdal 5, Verdal 5, NORDLAND Alstadhaug 5, Andøy 4, Ballangen 3, Beiarn 3, Bodø 4, Brønnøy 5, Evenes 3, Fauske 3, Grane 2, Hadsel 4, Hamarøy 4, Lødingen 4, Meløy 5, Narvik 3, Rana 3, Sortland 4, Sørfold 4, Tysfjord 3, Vefsn 3, Vestvågøy 5, Vågan 5, TROMS Balsfjord 3, Harstad 4, Kvæfjord 4, Lyngen 3, Målselv 2, Salangen 3, Skjervøy 3, Storfjord 2, Sørreisa 3, Torsken 3, Tromsø 3, FINNMARK Alta 1, Hammerfest 20, Hasvik 3, Loppa 2, Måsøy 2, Nordkapp 2, Sør-Varanger 0, Sørøysund 3, Vadsø 1, GLAVA AS Sandakerveien 24C, D11, Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo - Tlf Fax e-post: Internett: - - Grønn ordrefax Oslo: Grønn ordrefax Stjørdal: Tellus Works Reclamo

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger Konstruksjonsguide Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112 Ringmur Isolerende byggsystem 0112 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks - område Komplett system Tidsriktige løsninger Energibesparende - i grunnen er vi best! byggisolasjon En

Detaljer

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon.

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon. Jackon Praktisk veiledning F R O ST I S O LE R I N G Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg 07-2015 erstatter 05-2010 Isoler riktig det lønner seg! Denne brosjyren gir en oversikt over noen

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Mer isolasjon i bygninger er miljøvern i praksis - slik konkluderer internasjonale klimarapporter (McKinsey) Bygg blir beskrevet som sentrale

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana Formannskapet 23.05.2013 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Ane Karine Lillevoll Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77642069 17.04.2013 2013/730-4 423.1 Deres dato Deres

Detaljer

DØGNPASIENTER I PSYKISK HELSEVERN 20. NOVEMBER 2012

DØGNPASIENTER I PSYKISK HELSEVERN 20. NOVEMBER 2012 UTKAST TIL PRØVETRYKK 27. OKTOBER 2012 SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse 7465 Trondheim Etter oppdrag fra Helsedirektoratet DØGNPASIENTER I PSYKISK HELSEVERN 20. NOVEMBER 2012 Det skal fylles ut ett

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

Refer anser...,... 7. Vedl egg: Inndeling i primære prognoseregioner... 8. IO 75/25 23. juli 1975

Refer anser...,... 7. Vedl egg: Inndeling i primære prognoseregioner... 8. IO 75/25 23. juli 1975 IO 75/25 23. juli 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅS BEFOLKNINGSPROGNOSEMODELL: PRIMÆRE PROGNOSEREGIONER OG SAMARBEID OM FRAMSKRIVINGENE Av Arne Rideng INNHOLD Side Sammendrag 1 I. Framskrivinger og andre prognoser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Håndbok Restverdiredning

Håndbok Restverdiredning Håndbok Restverdiredning VEILEDER FOR RVR-TJENESTEN Ove Brandt, Fagsjef Restverdiredning Telefon: 23 28 44 27/959 22 115, E-post: ove.brandt@fno.no restverdiredning håndbok 3 innhold RESTVERDIREDNING...5

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

JACKON PRODUKTOVERSIKT

JACKON PRODUKTOVERSIKT JACKON PRODUKTOVERSIKT Ì ISOLERING Ì FUNDAMENTERING Ì VÅTROM Ì BYGGESYSTEM 05-15 (2. revidering 08-15) erstatter 06-14 I S O L A S J O N www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLD Jackofoam

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer