MAI 2009 BYGG KATALOGDEL GLAVA RINGMUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAI 2009 BYGG KATALOGDEL GLAVA RINGMUR"

Transkript

1 MAI 2009 BYGG KATALOGDEL GLAVA RINGMUR

2 Innhold GLAVA RINGMUR innehar NBI Teknisk Godkjenning nr Dokumentet finnes på våre nettsider. På våre nettsider finnes også monteringsanvisning, monteringsfilm og et mengdeberegningsprogram. Programmet omfatter alt som trengs for komplett gulv på grunn-løsning. Innhold Ringmur 3 Produktdata 4 Behandling av fibersementplaten 5 Tekniske løsninger 6 Gulvisolering 8 Radon 9 Markisolering 9 Produktoversikt 10 Frosttabell for markisolering 12 2

3 Isotherm ringmurssystem Hvorfor velge GLAVA RINGMUR En komplett løsning for støping av gulv på grunn. Ringmurselementet er skåret i 45 grader i endene. Dette gjør at man kun forholder seg til ett element for hele muren samt utvendige og innvendige hjørner. Sammen med GLAVA SÅLEBLOKK kan ringmurselementet brukes på nærmest alle grunnforhold. GLAVA RINGMUR innehar NBI Teknisk godkjenning nr Fordeler med GLAVA RINGMUR: - Kun ett element å forholde seg til - Isolering, forskaling og fasade i ett og samme produkt - Ringmurselementes lengde er kun 1200 mm. - Kan lett håndteres av 1 person - Effektiv og solid låsing av ringmur med låsestaver - Såleblokken har eget låsesystem i EPS - Kort monteringstid - Ringmur og såle kan støpes samtidig Med ringmurselement og låsestav monterer du i:... lengderetning... lager utvendig hjørne... og innvendig hjørne. 3

4 Produktdata Materiale GLAVA EPS S150. Isolasjonsklasse 35. λ D = 0,035 (W/mK) Korttidslast: 150 kn/m 2 etter NS-EN 826 Langtidslast: 45 kn/m 2 etter NS-EN 1606, 2% def. 50 år Fuktopptak: 2-3 vol. % Ringmurselementet er pålimt en 6 mm fiberarmert sementplate, som tilfredsstiller EOTAs krav til støtmotstand Svinnsprekker kan forekomme 76 Format ringmurselement Høyde: 520 mm (også byggehøyde) Bredde: 247 mm inkl. fibersementplaten I topp og bunn er elementet 232 mm inkl. fibersementplaten Betongbredden er 136 mm Lengde: 1200 mm byggemål. Brutto lengde er 1432 mm 520 Format såleblokk Høyde: 250 mm Bredde: 520 mm Lengde: 800 mm Byggehøyde: 200 mm Kuldebroverdi 0,05 W/mK. Ringmur med markisolering (50 x 600 mm) 0,06 W/mK. Kun ringmur Beregnet kuldebroverdi gjelder vegger med 200 mm stenderbredde Figur 1 Betongforbruk Ringmur: Ca. 62 liter pr. lm Såleblokk: Ca. 65 liter pr. lm Netto forbruk - kun elementene Betongkvalitet B30 (C35) Finsats 0-8 fraksjon. Synkmål (slump) 18 cm Armering Komprimert sprengsteinsfylling: Ringmuren armeres med 2 stk. Ø10 mm kamstål i topp. Ved fundamentering på andre grunnforhold: Ringmuren armeres med 2 stk Ø12 mm i topp og 2 stk Ø12 mm på armeringsstoler i bunn, min. 50 mm betongoverdekking. Ved bruk av såleblokk: Ringmurselementet armeres med 2 stk. Ø10 mm i toppen. Såleblokken armeres med 2 stk. Ø10 mm på armeringsstoler Belastning Godkjent for bolig opptil 2 etasjer med vegghøyde maks. 2,7 meter og husbredde inntil 8 meter. Fundamenteringsmåten kan og brukes til andre bygninger med tilsvarende belastninger. Belastninger utover dette må beregnes spesielt. Belastningen kan økes ved bruk av såleblokk. Se tabell 1 side 6. Beregnet for veggtykkelser fra 200 mm (198 mm bunnsvill). Laftehus må beregnes spesielt. Forankring av terrasser o.l. til ringmuren anbefales ikke Bearbeiding Fibersementplaten kan kappes med vinkelsliper, baufil e.l Fugemasse Fibersementplatene skal fuges i elementskjøtene. Vi anbefaler Rescon Mapei Megasil SB eller tilsvarende 98 Figur 2 4

5 Behandling av fibersementplate Maling av fibersementplaten: Fibersementplaten kan males med diffusjonsåpen murmaling. Murmalingen må være alkalieresistent og kan med fordel være akrylbasert, men ikke alkydbasert. Overflaten må være ren og støvfri før behandling. Fibersementplaten kan også grunnes med en alkalieresistent fargeløs akrylbasert - primer/grunner. Puss på fibersementplaten: Fibersementplatene kan overflatebehandles med puss. Det kan brukes akrylpuss og/eller sementbasert puss. Viktig! Det må ikke pusses over plateskjøtene. Dette kan forårsake sprekker. Det er en fordel å grunne fibersementplatene med akrylbasert primer før pussing av platene. Pussen må være alkalieresistent og påføres etter produsentens anvisninger. Rengjøring og rengjøringsmetoder: Ringmurselementet og fibersementplaten kan rengjøres med høytrykkspyler (maks 100 bar). Fastgrodd algevekst, mose og lignende, fjernes mekanisk med en stiv børste. Det må ikke brukes stålbørste. I tillegg brukes for eksempel ett av følgende kjemikalier: Husholdningsklorin blandet med 3-4 deler vann. Kobbereller jernsulfatoppløsning; 0,5 kg oppløst i 100 liter vann. Reparasjon av fibersementplaten: Svinnsprekker kan forekomme. Hvis det er skade på fibersementplaten(e) kan nye plater bestilles gjennom byggevareforhandler. Liming av fibersementplate utenpå eksisterende plate, gjøres med enkomponent PUR lim. Liming av fibersementplate på EPS skal gjøres med Casco S 55 eller tilsvarende. NB! Limet må være løsemiddelfritt. Liming av skifer på fibersementplaten: Det kan limes skifer eller fliser på fibersementplatene. Det kan brukes enten sementbasert lim som er frostsikkert eller enkomponent PUR lim. Det er viktig at det ikke limes over plateskjøter pga. faren for sprekkdannelser hvis elementene beveger seg noe i forhold til hverandre. Før montering er det viktig at fibersementplatene er rene, frie for støv og at de ikke er fuktige. Flis eller skifer fuges med værbestandig fugemasse. Følg produsentens anbefaling. 5

6 Tekniske løsninger Det er viktig å få avklart grunnforhold, slik at rett fundamenteringsmåte velges. Enkle grunnundersøkelser kan spare en for mange penger. Det er viktig å få god oversikt over forekomsten av fjell og dybder til fjellgrunnen, fordi dette i stor grad påvirker fundamentering. Hus bør bare plasseres dels på fjell og dels på løsmasser (jordmasser) når løsmassene er meget faste. Er massene løsere og dybden til fjell liten bør massene fjernes slik at man kommer ned på fjell. Bløte, løse jordlag med stor dybde øker faren for setninger. Masser med organisk innslag, for eksempel myr eller leire, er spesielt vanskelige. Skrått terreng med løsmasser må vurderes særskilt. Fare for sig og stabilitet i skråningen må vurderes fordi ensidig oppfylling kan gi setningsforskjeller på huset hvis grunnen er setningsømfintlig, spesielt hvis det er ulike dybder til fjell. Er massene telefarlige har dette betydning for frostsikring av fundament og rørledninger. Gå utifra at grunnen er telefarlig med mindre dette er avklart ved en jordanalyse. Ringmurssystemet skal alltid settes på et min. 10 cm tykt og 1 m bredt komprimert og avrettet pukklag. Laster på grunn: Det er meget viktig å avklare hva grunnen tåler av belastning. Det er avgjørende for fundamenteringsmåten. Er det behov for såleblokk eller kan ringmuren settes direkte på pukkputen. Ringmurselementet alene brukes primært på fjell og komprimerte sprengsteinsfyllinger. Ved fundamentering på løsmasser og jordtomter brukes normalt ringmur og såleblokk. Vi anbefaler at det brukes såleblokk med mindre det er dokumentert gode grunnforhold. For støping av ringmurssystemet henviser vi til monteringsanvisningen. Tabellen gir en oversikt over belastning på ringmur ved forskjellig jordtrykk. Tillatt jordtrykk Belastning på ringmur kn/m kn/m S 60 S S 90 R S S 120 R S S S 150 R R S S S 180 R R S S S R R R S S S 270 R R R S S S S 300 R R R R S S S Grunnforhold Maks last kn/m 2 Bløt leire 30 Middels fast leire Fast leire Løs sand og sitl Fin sand til grov silt Middels fast sand/grus Fast lagret sand/grus Steinfylling, d< = 3-6 m 350 Steinfylling, d < = 3 m 500 Tabell 1. Bestemmelse av fundamentløsning. S = ringmur på såleblokk. R = kun ringmur Fra Byggdetaljblad og Plastfolie 0,2 mm Betonggulv min. 50 mm Plastfolie 0,2 mm Betonggulv min. 50 mm Glava EPS Gulvisolasjon Glava EPS Gulvisolasjon Fin pukk eller grov grus Fin pukk eller grov grus Såleblokk Fjell Fjell Figur 3. Eksempel på bruk av ringmur på grunnforhold av fjell, sprengstein eller fast lagret grus. Ikke telefarlig grunn. Figur 4. Eksempel med ringmur og såleblokk på ikke telefarlig grunn, men med behov for ytterligere lastbæring. 6

7 Tekniske løsninger Kamstål Ø12 Plastfolie 0,2 mm Betonggulv min. 50 mm Plastfolie 0,2 mm Betonggulv min. 50 mm Glava EPS Gulvisolasjon Glava EPS Gulvisolasjon Fin pukk eller grov grus Fin pukk eller grov grus Styrofoam XPS markisolasjon Kamstål Ø12 Styrofoam XPS markisolasjon Såleblokk Sand og silt Leire Figur 5 Figur 6 Eksempel med ringmur på fast telefarlig grunn. Eksempel med ringmur og såleblokk på grunnforhold av sand/grus, jord eller leire. Plastfolie 0,2 mm Plastfolie 0,2 mm Kamstål Ø12 Betonggulv min. 50 mm Betonggulv min. 50 mm Glava EPS Gulvisolasjon Glava EPS Gulvisolasjon Fin pukk eller grov grus Fin pukk eller grov grus Styrofoam XPS markisolasjon Kamstål Ø12 Styrofoam XPS markisolasjon Såleblokk Styrofoam XPS markisolasjon Sand og silt Figur 7 Figur 8 Eksempel med ringmur på telefarlig grunn. Isolasjonen under ringmurselementet er en 50 mm STYROFOAM 400 SL-A-N. Denne skal alltid brukes på steder med frosttimer eller mer, se tabell side 12. Sand og silt Eksempel med ringmur og såleblokk på telefarlig grunn med frosttimer eller mer. Se tabell side 12. Isolasjonen under såleblokken er en 50 mm STYROFOAM 250 SL-A-N. Tegningene er kun ment som illustrasjoner, ikke monteringsanvisning. Bemerk variasjoner på kamståltykkelser. 7

8 Gulvisolering Når ringmuren har herdet kan arbeidet inni påbegynnes. Fyll med drenerende masser innvendig, avrett og komprimer. Oppfyllingshøyden avgjøres av gulvisolasjonstykkelsen. Ved komprimering av massene må man være forsiktig slik at ringmuren ikke forskyves eller skades. Dagens krav til U-verdi for gulv på grunn er U = 0,15 W/m 2 K Dette tilsvarer rett i overkant av 200 mm isolasjon, litt avhengig av grunnforhold og isolasjonsklasse. Se tabell 2. Normalt brukes GLAVA EPS S 80 til gulvisolering. Vi anbefaler å legge isolasjonen i to lag. Brukes kun ett lag, skal isolasjonen ha fals for å unngå kuldebroer. GLAVA EPS S 80 og GLAVA EPS S 150 kan leveres med fals; S 80 F og S 150 F. Plastfolien bør legges over isolasjonen slik at isolasjonen beskyttes mot fuktighet til gulvet er støpt. Det er viktig at plastfolien er alkalieresistent, slik at syren i betongen ikke etser den i stykker. Plastfolien kan plasseres mellom isolasjonssjiktene for å redusere faren for skader på den, men det er en mer fuktutsatt løsning. Hvis det er mye nedbør før gulvet støpes renner vannet under det øverste isolasjonslaget og legger seg på plastfolien. Det kan ta lang tid å tørke ut denne ekstra fukten. Plastfolien skal ha godt tapede skjøter og min 50 cm overlapp. Plastfolien kan med fordel brettes opp og legges over murkronen. Er det mye fukt i grunnen anbefaler vi at det først legges et lag med STYROFOAM 250. STYROFOAM har et meget lavt fuktopptak og tåler dermed bedre et liv i fuktige omgivelser, uten at isolasjonsevnen reduseres nevneverdig. Gulv på grunnen med GLAVA RINGMUR Ringmurens isolasjon har betydning for markisoleringen av selve ringmuren og for varmetapet i gulvets randsone nær ytterveggen. Isolert ringmur må i telefarlig grunn føres minst 0,3 m under terrengnivå og XPS-isolasjon legges horisontalt ut fra ringmur. U-verdi er avhengig av grunnforhold og isolasjonstykkelse. Tabell 2 er beregnet for en bygning med bredde 8 m og lengde/bredde-forhold = 1.5. Tabellen viser nødvendig isolasjonstykkelse for gulv på grunn, for å oppnå midlere U-verdi = 0,15 W/m 2 K, ved forskjellige isolasjonsklasser. U-verdiene forutsetter 200 mm veggtykkelse. Isolasjonstykkelse [mm] U-verdi [W/m 2 K] ved sand og grus som grunnforhold Isolasjonsklasse 34 Isolasjonsklasse 35 Isolasjonsklasse 37 Isolasjonsklasse ,22 0,22 0,23 0, ,20 0,20 0,21 0, ,18 0,18 0,19 0, ,16 0,17 0, ,15 0,15 0,16 0, ,13 0,14 0,14 0, ,12 0,13 0,13 0, ,12 0,12 0,12 0, ,11 0,11 0,12 0, ,10 0,10 0,11 0, ,10 0,10 0,10 0,11 Tabell 2. For leire kan U-verdien reduseres 0,01 W/m 2 K for tykkelse inntil 160 mm. For fjell økes U-verdien med 0,02 W/m 2 K for tykkelser inntil 160 mm. For fjell økes U-verdien med 0,01 W/m 2 K for tykkelse over 180 mm Bruk gjerne STYROFOAM som underste isolasjonslag i gulvet GLAVA RINGMUR er ferdig montert og klar til støping Ferdig isolert og klart for støping av gulv Gulvisolasjonstykkelsen beregnes i mengdeberegningsprogrammet på 8

9 Markisolering Radon Radon er en radioaktiv gass som er usynlig, lukt- og smaksfri. Radon finnes i forskjellige bergarter og bergarten med høyest radiumkonsentrasjon er alunskifer. Når man oppholder seg i luft som inneholder radon blir lungene utsatt for stråling og dette kan over tid øke faren for kreft. Måling av radon kan gjøres på flere måter og må gjøres før byggverket påbegynnes. Ved nybygging er det enkelt å utføre tiltak som beskytter mot radongass. Det finnes flere aktuelle produkter på markedet. Det er kostbart og ofte vanskelig å gjøre dette i ettertid. Statens Strålevern har utarbeidet mye informasjon om emnet. Vi henviser til NBI Byggdetaljblad og Statens Stråleverns nettsider for ytterligere informasjon om radon og radonsperrer Markisolering Hvis grunnen er telefarlig er det viktig å markisolere slik at ringmuren ikke utsettes for telehiv. På grunn av det strenge isolasjonskravet i gulv, har varmetapet mot grunnen blitt kraftig redusert og medført større behov for markisolasjon. Markisolasjonstykkelsen forutsetter at huset er under tak og oppvarmet før frosten kommer. Hvis bygget skal oppføres når det er frost, må dette dimensjoneres spesielt. Markisolasjonstykkelsene gjelder for oppvarmede bygninger. For kalde konstruksjoner gjelder andre tykkelser. Se vår brosjyre Telesikring. Til markisolering brukes STYROFOAM 250. Plater av STYROFOAM XPS har et meget lavt fuktopptak. Dette gjør at platene bevarer sin isolasjonsevne år etter år, selv i fuktige omgivelser. For å finne riktig tykkelse på markisoleringen må man først finne frostmengden der man bygger. Se tabell på baksiden. Finn tilsvarende frostmengde i tabell 3. Les av isolasjonstykkelsen. Figuren til høyre viser hvordan dette skal legges ut. Platene låses sammen med Foamlock. På steder med frosttimer eller mer, må det isoleres under ringmur/såleblokk. Under ringmur brukes STYROFOAM 400 i 50 mm tykkelse. Under såleblokk brukes STYROFOAM 250 i 50 mm tykkelse. Dette gjelder ikke fundamentering på fjell. B Maksimal frostmengde Tykkelse F 100 Utstikkets bredde [mm] Inntil mm langs hele ved hjørnene/ bygget kalde rom b B Tabell 3. Tabellen viser utstikkets bredde for at markisolasjonen skal gi nødvendig frostsikring. B b b B Kald bod vindfang el. B B Mal for legging av markisolasjon Ferdig støpt og markisolert gulv på grunn Markisoleringen beregnes i mengdeberegningsprogrammet på 9

10 Produktoversikt GLAVA RINGMUR 520 Kombinert forskaling og isolering av ringmur med ferdigbehandlet overflate av fibersement. Elementet brukes som rett element og til innvendige og utvendige hjørner. Høyde x Innh. pr pk. Lastebredde x lengde volum NOBB mm stk. m m 3 /stk nummer 520 x 247 x ,20 0, Se NBI Teknisk Godkjenning nr eller egen brosjyre for mer informasjon. Eventuelt: GLAVA LÅSESTAV Låsestav til ringmur. 2 stk. pr. element Lengde 470 mm GLAVA LÅSEBESLAG Stålbeslag for å sikre skjøter som ikke låses med låsestav. Kan bøyes inntil 45 o, og brukes både utvendig og innvendig på elementet. 4 stk. pr. skjøt, 2 stk. pr. skjøt ved bruk av såleblokk. Lengde 225 mm GLAVA SÅLEBLOKK 520 Såleblokk for bruk der hvor grunnforholdene tilsier en bredere lastbærer av ringmuren. Tilpasset ringmurselementet slik at ringmuren og sålen kan støpes i en og samme operasjon. m 3 /pall 250 x 520 x ,0 0, TILBEHØRSPAKKE GLAVA SÅLEBLOKK 520 Tilbehør for montasje av såleblokk. 1 pakke pr. 8 lm såleblokk (10 stk) Pakken inneholder: 18 stk armeringsstoler 4 stk endeklosser 4 stk låsebeslag 1 0, FUGEMASSE Fug for utvendig bruk i elementskjøter. Brukes til ringmurselementer, kantelementer og L-elementer ml Type: Rescon Megasil SB sølvgrå 111 GLAVA PLASTFOLIE Anvendes til bl.a støpearbeider feks. i gulv. Plastfolien er UV-bestandig og alkalieresistent. 0,20 x 4,0 x ,

11 Produktoversikt GLAVA EPS S 80 Glava EPS S 80 egner seg for isolering av gulv på grunn, isolering av grunnmurer og etterisolering av betonggulv. Produktet har glatt kant. Deklarert varmekonduktivitet: λ D = 0,038 W/(mK) Korttidslast: 80 kn/m 2 (NS-EN 826) Langtidslast: 25 kn/m 2 (v/2% def. 50 år. NS-EN 1606) Glava EPS S 80 inneholder ikke Ozonnedbrytende KFK-gasser. GLAVA EPS S 150 GLAVA EPS S150 egner seg for telesikring i markgrunne fundamenter, garasjer og inngangspartier. Isolering av gulv på grunn av tyngre konstruksjoner. Produktet har glatt kant. Deklarert varmekonduktivitet: λ D = 0,035 W/(mK) I grunnen utendørs drenert: Isolasjonsklasse 52 Korttidslast: 150 kn/m 2 (NS-EN 826) Langtidslast: 45 kn/m 2 (v/2% def.50 år. NS-EN 1606) GLAVA EPS S 150 inneholder ikke Ozonnedbrytende KFK-gasser. STYROFOAM 250 SL-A-N Isolering av gulv på grunn, kjelleryttervegger med lav oppfyllingshøyde, støttemurer, terasser, garasjer og boder. Produktet har fals. I vanlige bygningsdeler: mm : Isolasjonsklasse mm : Isolasjonsklasse 37 Horisontalt i grunnen utendørs: mm : Isolasjonsklasse mm : Isolasjonsklasse 40 Korttidslast: 250 kn/m 2 (NS-EN 826) Langtidslast: 90 kn/m 2 (v/2% def. 50 år. NS-EN 1606) STYROFOAM 400 SL-A-N For telesikring av tyngre fundamenter, veier, jernbane, VA-anlegg og parkerings-dekker med høye krav til trykkstyrke. Produktet har fals. Varmekonduktivitet: I vanlige bygningsdeler: kl. 37 Horisontalt i grunnen utendørs: kl. 40 Korttidslast: 400 kn/m 2 (NS-EN 826) Langtidslast: 180 kn/m 2 (v/2% def. 50 år. NS-EN 1606) FOAMLOCK Platelås av polypropylenplast som holder platene på plass både før og under overfylling med masse. Nomalt forbruk 2 stk. pr. plate. Tykkelse x Innh. pr pk. Lastebredde x lengde volum NOBB mm stk. m 2 m 3 /pk nummer 10 x 600 x ,20 0, x 600 x ,60 0, x 600 x ,40 0, x 600 x ,80 0, x 600 x ,64 0, x 600 x ,20 0, x 600 x ,76 0, x 600 x ,04 0, *90 x 600 x ,32 0, x 600 x ,32 0, *120 x 600 x ,60 0, x 600 x ,88 0, *180 x 600 x ,16 0, x 600 x ,16 0, *50 x 1200 x ,56 1, *100 x 1200 x ,28 1, *300 x 1200 x ,76 1, *600 x 1200 x ,88 1, *10 x 600 x ,20 0, *20 x 600 x ,60 0, *30 x 600 x ,40 0, *40 x 600 x ,80 0, x 600 x ,64 0, *60 x 600 x ,20 0, *70 x 600 x ,76 0, *80 x 600 x ,04 0, x 600 x ,32 0, *120 x 600 x ,60 0, *150 x 600 x ,88 0, *180 x 600 x ,16 0, *200 x 600 x ,16 0, *40 x 585 x ,93 0, x 585 x ,55 0, x 585 x ,85 0, x 585 x ,16 0, x 585 x ,47 0, x 585 x ,77 0, x 585 x ,16 0, x 585 x ,76 0, *70 x 585 x ,37 0, *80 x 585 x ,97 0, x 585 x ,58 0,

12 Frostdata Kommunetabell Tabellen viser årsmiddeltemperatur t m, og frostmengden F 100 Verdiene i tabellen gjelder kommunenes administrasjonssentrum, og er stipulert/beregnet på grunnlag av nærmeste meteorologiske målestasjon, som kan være langt borte. Verdiene for hver kommune er derfor ikke helt sikre, samtidig som variasjonene innenfor hver kommune kan være store. For kommuner som ikke er medtatt benyttes verdien for nærliggende kommuner med tilsvarende klima. Noen kommuner med spesielt kaldt vinterklima er utelatt i tabellen. Markisoleringen i disse kommunene bør vurderes av rådgivende ingeniør pga. faren for permafrost. Kommune t m F 100 h 10 o C h o C mm På kaldere steder i kommunen må isolasjonstykkelsen økes. ØSTFOLD Aremark 5, Askim 5, Fredrikstad 6, Halden 6, Hobøl 5, Hvaler 7, Moss 6, Rakkestad 5, Rømskog 4, Råde 6, Sarpsborg 6, Skjeberg 6, Spydeberg 5, Trøgstad 5, Varteig 6, Våler 6, AKERSHUS Asker 5, Aurskog-Høland 4, Bærum 6, Eidsvoll 4, Enebakk 5, Fet 5, Hurdal 4, Nes 4, Nesodden 5, Nittedal 5, Oppegård 5, Skedsmo 4, Ski 5, Ullensaker 4, Ås 5, OSLO Oslo 5, HEDEMARK Alvdal 1, Elverum 3, Engerdal 1, Grue 3, Hamar 4, Kongsvinger 4, Løten 3, Odal 4, Ringsaker 4, Stor-Elvdal 2, Trysil 2, Tynset 0, Åsnes 3, OPPLAND Dombås 1, Gjøvik 4, Gran 3, Jevnaker 4, Lesja 1, Lillehammer 4, Lom 1, Nordre Land 2, Ringebu 3, Slidre, Vang 2, Sør-Aurdal 2, Toten 3, Øyer 3, BUSKERUD Drammen 5, Eiker 4, Flå 2, Hurum 6, Kommune t m F 100 h 10 o C h o C mm Kongsberg 4, Krødsherad 3, Lier 5, Modum 5, Ringerike 4, Rollag 3, Sigdal 3, VESTFOLD Andebu 5, Borre 6, Hof 6, Holmestrand 6, Lardal 5, Larvik 6, Sande 6, Svelvik 6, Tønsberg 6, TELEMARK Bamble 6, Bø 4, Drangedal 5, Fyresdal 5, *Kragerø 6, Kvitseid 5, Nissedal 5, Notodden 3, Porsgrunn 6, Seljord 3, Siljan 5, Skien 5, Tinn 2, Tokke 5, Vinje 2, AUST-AGDER Arendal 7, Birkenes 6, Bygland 5, Bykle 4, Evje og Hornnes 6, Froland 6, Gjerstad 6, Grimstad 7, Risør 6, Tvedestrand 6, Vegårdshei 6, Øyestad 7, Åmli 5, VEST-AGDER Audnedal 5, Farsund 7, Flekkefjord 7, Kristiansand 7, Kvinesdal 5, Lyngdal 6, Mandal 7, Sirdal 4, Åseral 5, ROGALAND Bjerkheim 6, Eigersund 7, Forsand 7, Gjesdal 6, Haugesund 7, Hjemeland 6, Karmøy 7, Sandnes 7, Kommune t m F 100 h 10 o C h o C mm Sauda 6, Stavanger 7, Suldal 5, Vindafjord 7, HORDALAND Askøy 7, Bergen 7, Etne 6, Kvam 6, Kvinnherad 6, Lindås 6, Masfjorden 6, Modalen 5, Odda 5, Os 6, Osterøy 7, Samnanger 5, Stord 7, Sund, Fjell 7, Ullensvang 5, Ulvik 5, Vaksdal 4, Voss 4, SOGN OG FJORDANE Aurland 6, Eid 6, Flora 7, Førde 5, Gloppen 6, Gulen 7, Høyanger 7, Jølster 4, Luster 4, Lærdal 6, Sogndal 6, Stryn 5, Vik 6, Vågsøy 7, Årdal 4, MØRE OG ROMSDAL Kristiansund 7, Molde 6, Norddal 6, Rauma 6, Rindal 4, Smørla 5, Stranda 6, Sunndal 5, Surnadal 5, Sykkylven 6, Tingvoll 6, Ulstein 7, Volda/Ørsta 6, Ålesund 7, SØR-TRØNDELAG Hemne 5, Hitra 6, Håltålen 1, Meldal 4, Melhus 4, Midtre Gauldal 4, Oppdal 2, Orkdal 5, Rennebu 2, Rissa 5, Selbu 4, Skaun 5, Kommune t m F 100 h 10 o C h o C mm Snillfjord 5, Trondheim 5, Tydal 2, Ørland 5, Ålfjord 5, NORD-TRØNDELAG Flatanger 5, Høylandet 3, Leksvik 5, Levanger 5, Meråker 3, Namdalseid 5, Namsos 5, Namsskogen 3, Nærøy 5, Overhalla 4, Snåsa 4, Steinskjær 5, Stjørdal 5, Verdal 5, NORDLAND Alstadhaug 5, Andøy 4, Ballangen 3, Beiarn 3, Bodø 4, Brønnøy 5, Evenes 3, Fauske 3, Grane 2, Hadsel 4, Hamarøy 4, Lødingen 4, Meløy 5, Narvik 3, Rana 3, Sortland 4, Sørfold 4, Tysfjord 3, Vefsn 3, Vestvågøy 5, Vågan 5, TROMS Balsfjord 3, Harstad 4, Kvæfjord 4, Lyngen 3, Målselv 2, Salangen 3, Skjervøy 3, Storfjord 2, Sørreisa 3, Torsken 3, Tromsø 3, FINNMARK Alta 1, Hammerfest 20, Hasvik 3, Loppa 2, Måsøy 2, Nordkapp 2, Sør-Varanger 0, Sørøysund 3, Vadsø 1, GLAVA AS Sandakerveien 24C, D11, Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo - Tlf Fax e-post: Internett: - - Grønn ordrefax Oslo: Grønn ordrefax Stjørdal: Tellus Works Reclamo

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

PRODUKTOVERSIKT SKUMPLAST AUGUST 2008

PRODUKTOVERSIKT SKUMPLAST AUGUST 2008 PRODUKTOVERSIKT SKUMPLAST AUGUST 2008 2 SKUMPLAST Skumplast benyttes i bakken, som frostsikring og isolering av fundamenter, ringmurer, gulv på grunn og utvendig isolering av kjellervegger. Ekstrudert

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark 01 VARTDAL L-ELEMENT Raskt og enkelt system for plate på mark 02 03 RASKT OG ENKELT SYSTEM FOR PLATE PÅ MARK UTVENDIG HJØRNE L-ELEMENT STYRKE, ISOLASJON ENKELT! Vartdal L-element er eit kantelement for

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 520 mm

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 520 mm SINTEF Certification Nr. 2602 Utstedt: 11.03.2009 Revidert: 08.03.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glava Ringmur 520 mm tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

GLAVA RINGMUR GULV PÅ GRUNN - LØSNING. JUNI 2015 (erstatter april. 14)

GLAVA RINGMUR GULV PÅ GRUNN - LØSNING. JUNI 2015 (erstatter april. 14) GLAVA RINGMUR GULV PÅ GRUNN - LØSNING JUNI 2015 (erstatter april. 14) PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON Monteringsanvisning RINGMUR TYPE RSB OG RU 12-2017 erstatter 09-2016 TG 2156 2144 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON RINGMUR - ENERGIRIKTIG GULV PÅ GRUNN Jackon Ringmur er et gjennomprøvd

Detaljer

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON Monteringsanvisning RINGMUR TYPE RSB OG RU 12-2017 erstatter 09-2016 TG 2156 2144 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON RINGMUR - ENERGIRIKTIG GULV PÅ GRUNN Jackon Ringmur er et gjennomprøvd

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

JACKON GARASJEELEMENT

JACKON GARASJEELEMENT Monteringsanvisning JACKON GARASJEELEMENT 12-2017 erstatter 09-2016 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON GARASJEELEMENT - RINGMUR FOR GARASJER OG BODER Jackon garasjeelement er et fleksibelt

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark 01 VARTDAL L-ELEMENT Raskt og enkelt system for plate på mark 02 RASKT OG ENKELT SYSTEM FOR PLATE PÅ MARK L-ELEMENT STYRKE, ISOLASJON ENKELT! Vartdal L-element er eit kantelement for golv på grunn. Det

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 450

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 450 SINTEF Certification Nr. 2337 Utstedt: 06.03.2002 Revidert: 08.03.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glava Ringmur 450 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Du mottar denne rapporten som takk for at du har besvart forundersøkelsen til Sosiale kommuner - høstens store undersøkelse.

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Østfold Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Østfold 2015-2016...

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Bruker/pårørendeundersøkelse. Brukerundersøkelse i 2014, ikke. pårørendeundersøkelser. Ja. https://www. oppdal.kom mune.no/gl obalmeny/tjenes

Bruker/pårørendeundersøkelse. Brukerundersøkelse i 2014, ikke. pårørendeundersøkelser. Ja. https://www. oppdal.kom mune.no/gl obalmeny/tjenes BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER I NORSKE KOMMUNER Spørsmålet som ble stilt kommunene: "Hei. Jeg er pårørende til en som ligger på sykehjem i kommunen. Som pårørende har jeg blitt interessert i kvaliteten

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Buskerud 2015-2016...

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N NY LØSNING For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 11-2007 erstatter 03-2007 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse TG 2144 Markedets bredeste sortiment Jackon

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Sør-Trøndelag Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Sør-Trøndelag

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Oslo Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Oslo 2015-2016...

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2017

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2017 Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2017 Vaktområde Kommunenavn Vakttilskudd Sesongtillegg Adm.tilskudd Totalt Adm.kommune Østfold sør Halden Sarpsborg Østfold vest Moss Fredrikstad Østfold

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nord-Trøndelag Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2016

Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2016 Fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd for 2016 Vaktområde Kommunenavn Vakttilskudd Sesongtillegg Administrasjonstilskudd Totalt Adm.kommune Østfold sør Halden Sarpsborg Østfold vest Moss Fredrikstad

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

VOFO Sogn og Fjordane

VOFO Sogn og Fjordane VOFO Sogn og Fjordane Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Sogn

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer