Andakten. Kirkebil. På leting etter meningen med livet. Ny kirketjener. Grim søndagsskole. Menighetsrådsvalg. Menighetskalenderen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andakten. Kirkebil. På leting etter meningen med livet. Ny kirketjener. Grim søndagsskole. Menighetsrådsvalg. Menighetskalenderen."

Transkript

1 Menighetsblad for Nr.3, 11.juni. 2013, 48. årgang Grim og Hellemyr menigheter Digitalversjon finner du på Andakten side 2 Kirkebil side 3 På leting etter meningen med livet side 4 Ny kirketjener side 5 Grim søndagsskole side 6 Menighetsrådsvalg side 8-9 Menighetskalenderen side 10 Konfirmantene side 12

2 2 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 3 Grim menighet Kontorene i Grim kirke Menighetskontoret (tirsd.,onsd.,fred ). Tlf e-post: (velg Grim) Daflig Leder: Cecilie P. Ueland tlf e-post: Sokneprest Thor Kåre Kalvik tlf e-post: Soknediakon Kari Hagen tlf e-post: Kantor Gillian Wilder tlf e-post: Kirketjener Svein Tore Løvåsen tlf Menighetspedagog Ing-Marie Røed tlf Ungdomsarbeider Linda Andersen tlf: Boligtelefoner Thor Kåre Kalvik, sokneprest, tlf Cecilie P. Ueland adm.leder, tlf Svein Tore Løvåsen, kirketjener tlf Gillian Wilder, organist, tlf Kari Hagen, soknediakon, tlf Ing-Marie Røed, Men.ped. tlf Olav Rykkelid, men.rådsform. tlf Gaver til menighetens drift: Bankgiro Postadr.: Grim menighet Postboks 4537, Grim 4673 Kristiansand. Hellemyr menighet Hellemyr menighetskontor Bydalsveien Kristiansand Post: Postboks Kristiansand Gavekonto: Bank Telefon direkte: E post: Viser ellers til kirkens servicetorg, som setter tlf over til ansatte på jobb mand.-fred. Kl Daglig leder og menighetspedagog : Helene Horverak tlf Epost Sokneprest Sigmund B Kruse tlf E-post tlf Kantor/organist Ben Tore Beisland tlf E-post: tlf Diakon Kari Hagen tlf E-post: Kirketjener Flemming Jensen tlf E-post: Trosopplærer: Torunn Brådland tlf E-post: tlf Leder av Menighetsråd: Jorund Kristine Ingebretsen tlf E-post: For Dåp, Vielse og Gravferd, kontakt Kirketorget tlf: Menighetsnytt utgis av Grim menighetsråd og Hellemyr menighetsråd og distribueres til alle husstander i Grim og Hellemyr menigheter. I redaksjonen: Dag Wennesland (tlf privat / , E-post Wenche Bariås, Arvid Fosseli og Osmund Olaf Unhjem Stoff til Menighetsnytt sendes Dag Wennesland Trykk: Bjorvand & Skarpodde, Kristiansand Foto forside: Olavsundet. Arvid Fosseli Neste utgivelse tirsdag 24.september Innleveringsfrist for stoff onsdag 11.september Andakt Sokneprest Sigmund B. Kruse Pinsen er feiret. Kanskje ikke med fullt hus og stormende jubel men likevel festen for den hellige ånd og kirkens fødselsdag har passert. Og folk flest svarer And so what? KIRKENS FØDSELSDAG! -and so what? Det er et slikt drepende spørsmål som vi kan få slengt i ansiktet noen og enhver oss, når vi kommer med et mer eller mindre begeistret budskap. Det er fullt mulig ganske raskt å oppleve å bli punktert, når en bringer pinsens budskap til dagens moderne mennesker og særlig om det skjer med begeistrede overtoner. For blant de som blir intervjuet på gata i forbindelse med høytider, er prosenten av de som kan gjøre greie for hva pinse er, bare litt høyere enn de som forbinder noe med Kristi himmelfart. Like fullt innenfor den kirkelige virkeligheten er dette en viktig dag. Ja, den er så viktig at den gir navn til halvparten av dagene i kirkeåret. Det tar lang tid å fordøye pinsens kraftfulle hendelse. Konsekvensene av den griper langvarig inn i kirkens liv og våre egne liv. Men utfordringen for oss som kirke er at vår pinsefeiring fort blir svært indrekirkelig det er kirka s bursdag and so what? Er det noe privat greie noe som bare angår noen få utvalgte?... Pinsen kan fort bli og jeg er redd den svært ofte er blitt feiret slik her hos oss langt oppe i nord hvor den nesten er blottet for folkelige tradi-sjoner uten relevans og betydning for det vanlige menneskelivet og alle de konkrete utfordringene menneskeslekten står overfor i dag. Løftet om Den hellige ånd lå i luften på pinsedagen, for så å gjøre sitt nedslagsfelt tydelig i det den lander og skaper fellesskap på tvers av alle språk og kulturgrenser et nytt fellesskap. Menneskene fikk anledning til å høre om Guds storverk på sine egne språk. Pinsehendelsen er i sannhet mektig nok, og den har på samme tid relevans og betydning for hele skaperverket og det virkelige menn-eskelivet. Den har med klimaendringene og grådigheten å gjøre. Om vi ikke gjør forandringer i vår livsstil, vårt forbruk og våre utslipp vil det føre til forandringer som skader skaperverket. Mer enn noen gang trengs det mennesker som er fylt av Guds Ånd som er den ånd som gjør levende. Det som skjer i pinsen er også svært så gjenkjennelig i vår verden i dag, ikke minst når vi tar inn fortellingen om Babels tårn som motbildet til pinsefortellingen. Den ene er en fortelling om hvordan det har seg at den ene ikke skjønner hva den andre sier mens den endre fortellingen handler om at hver og en av dem hørte dem tale på sitt eget språk. Det er den første fortellingen som det er lettest å kjenne seg selv og sin egen samtid igjen i. Ruinene av det stålte tårnet mennesket som vil være som Gud, er et slags fast punkt som vi alltid kan gå ut ifra når vi vil skildre det som er menneskeslektens historie. Konkurransen misunnelsen sammenligningen rivaliseringen volden ufreden krigene urettferdigheten FOLKENE imellom. INGENTING synes å skape den endelige freden samhandlingen rettferdigheten kjærligheten mellom ALLE og til ALLE. Eller har det nye fellesskapet begynt? Det nye fellesskapet begynner der noen tar til å dele det de har fått. For Jesu grensesprengende fellesskap og uhørte raushet har allerede begynt, og er et brudd i de menneskelige systemer for hvordan vi tenker og hvordan vi forholder oss til hverandre. Vi er vant til at det er de som hører til som får, det er de som kan betale som får, det er de som har noe å gi som får Men allerede fra pinseaften slo profeten Jesaja an tonen for noe nytt som er i emning pinsens store under : Hør, alle som tørster, kom hit og få vann! Kom, dere som ikke har penger! Kjøp korn, så dere kan spise, ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling vin og melk! Dette bruddet og denne rause og åpne overfloden kan være med på å åpne oss og gi oss nye nøkler til forståelsen av pinsens underfulle fortelling og vår egen livshistorie. Det kan lære oss en ny sammenheng. Jeg kan få. Jeg har noe å gi. Da blir jeg ikke lenger sittende på tilskuerplass og kritisere kirken og gudstjenesten men jeg finner min plass for jeg har oppdaget alt jeg har fått og jeg vil GI det videre til ANDRE. God sommer! Kirkebil en ordning drevet av frivillige i Grim menighet. Oppgaven har pågått en årrekke, og mange brave menn og kvinner har utført den gjennom årene. Vi husker for eksempel på Konno Vestøl, nå hjemme hos Herren. Han var en av dem som kjørte kirkebil i mange år, men som var litt annerledes, fordi han kjørte så fort opp til kirka, voksne mannen. Han hadde muligens mange han skulle hente. Oppgaven består i å hente personer som ønsker skyss for å komme seg til gudstjeneste søndag formiddag kl. 11, eller på Vi over 60 og Bibeltimer på onsdager kl. 11, og kjøre dem hjem igjen når arrangementet er slutt. En viktig diakonal oppgave for dem som ikke har god bein og rygg lenger, eller kanskje kreftene er små, mange grunner for å kunne trenge kirkebil, og det så viktig å komme seg av gårde til kirke selv om vi på en eller annen måte er skrøpelig. Kirkebil er tingen. Du kan få kirkebil på ved å ringe kirkas nummer , klokka 10 dagen det gjelder. Se nøye på bildet til høyre. Bilde viser ei gruppe med gilde folk, det er de som styrer og leder Eldrearbeidet i Grim kirke, noen av de som kjøper inn og lager mat på Vi over 60, og ei dame som kjører kirkebil på onsdager, fra v. Magna Svendsen, Asborg Neset, Liv Johanson, Reidun Guttormsen, Johan Johansen, Randi Erland, Ingbjørg Sørensen, Randi Pedersen, Bjørg Rosendal, Inger Vatne. Økonomien i Grim menighet. Grim menighet ønsker å være en forandrende kraft i vårt lokalsamfunn. Til dette trenger vi din hjelp. Vi lønner blant annet menighetspedagog, barneog ungdomsarbeider og diakon med menighetens midler. Driften av menigheten går nå med et stort underskudd. Menighetsrådet har iverksatt en del kostnadsreduserende tiltak, men vi er avhengig av inntektsøking dersom vi skal opprettholde en forsvarlig drift. Det er vedtatt at en større del av ofringene på Gudstjenestene skal gå til menighetens arbeid. Den største inntekten har vi gjennom givertjenesten. Det er nå ca 50 givere, som i fjor gav til sammen nesten ,- kr. Vi ønsker nå å utfordre flere til å bli med i denne tjenesten. Et regneeksempel: 50 nye givere som gir kr 300 i måneden blir kr i året! Hvis du som leser dette kunne tenke deg å bidra, med for eksempel kr 300,- i måneden, ta kontakt. Du er da med i den viktige arbeidet å opprettholde menighetens arbeid i ditt nærmiljø. Altså: Kirkebiler med sjåfører vokser ikke på tærne fortida slik de gjorde i gamle dager. Men er du glad i å kjøre bil, finne frem til ulike adresser på Grim, spandere drivstoffet, og prate litt med de som sitter på, så er dette jobben for deg. Det lages liste for et semester av gangen. På Søndagen er det 9 sjåfører som har oppdrag 2-3 ganger i halvåret. Passer ikke dagen er det mulig å bytte innbyrdes. Onsdager er mangelen på sjåfører stor, bare to sjåfører nå, og de har alt for mye å gjøre. Fint hvis dette var en oppgave noen kunne tenke seg, meld deg til Kari Hagen, tilf Kari Hagen Gjennom å gi et månedlig beløp kan du bidra til at barn, ungdommer og voksne i vår menighet kan komme til tro, og til å vokse og bli bevart i den kristne tro. For fast givertjeneste, ta kontakt med daglig leder For å gi en gave kan du benytte vårt kontonr Kostnadsreduserende tiltak: Avisannonser vil bli redusert. Menighetens arrangementer vil bli kunngjort på hjemmesiden grimkirke. no og i menighetsnytt. Vask av lokaler i kirkens underetasje. Rengjøringen har det siste året vært utført av rengjøringsbyrå. Ved å gjøre dette på dugnad kan en spare kr. Noen har allerede meldt seg til denne tjenesten, men vi trenger flere. Kunne du/ dere en gang, annenhver måned, ta denne oppgaven?

3 4 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 5 På leting etter meningen med livet. Wenche Bariås Hun la ut på en reise i vår for å finne ut mer om seg selv. Farzaneh Pezeshki ville ut av sin egen komfortsone i letingen etter meningen med livet. Dette førte henne til Antalya i Tyrkia. Farzaneh kom til Norge i 1994 og har bodd på Hellemyr i 16 år. Hun jobber som arkivar i Kr.sand kommune. I mange år har hun vært opptatt av å finne ut mer om seg selv i livets sammenheng. Hennes arbeid og aktivitet i menighetene både på Grim og Hellemyr, også i KIA og den iranske menigheten som hun er en del av, har ikke nødvendigvis gitt henne de klare svar og full tilfredsstillelse i hennes trosliv. Da barna ble voksne og flyttet ut av hjemmet, ble hverdagen endret. Trangen til å utforske det brennende spørsmålet ble etter hvert sterkere. Hun utfordret seg selv til å lytte etter Guds mening med hennes liv. Og hun fikk en klar fornemmelse av hva hun skulle gjøre. Tidligere hadde Farzaneh vært på en rundreise i Tyrkia. En av dagene stoppet de i Antalya. Minnene og opplevelsene fra den gang var veldig sterke, og muligens medvirkende til, at hun fikk det klart for seg: Hun skulle reise til Antalya! Hun ordnet seg fri på jobb og tok ut ferie i til sammen 2 måneder. Farzaneh sier: -Jeg skjønte at det var Guds vilje at jeg skulle dit. På spørsmål om hvordan hun var trygg på det, svarer hun: -Guds barn kjenner Guds stemme! Noen ganger må vi bare ta sjanser for å fullføre drømmer og skape et liv vi fortjener! Farzaneh og Armida vandrer på Via Sebaste. I bakgrunnen ser vi ruinene av et gammelt herberge. Farzaneh var klar for å gjøre noe utenfor sin trygge, hverdagslige komfortsone. Jeg dro i trygg forvissning om at Gud hadde en plan for meg, sier hun. Da hun kom til Antalya, dro hun til St. Paul s kirke og kultursenter. Der fikk hun hjelp til å finne en leilighet som lå i nærheten av gamlebyen. -Hver dag startet med en joggetur. Ut over det hadde jeg ingen planer for dagen, forteller hun. Jeg dro til kirken og ble kjent med mennesker fra mange nasjoner. Jeg lærte meg litt tyrkisk og klarte etter hvert å bli kjent med og føre samtaler med mange lokale mennesker. Jeg opplevde at jeg kunne lytte og være til stede for dem, og oppleve de gode historiene som fins utenfor komfortsonen. -Hver dag var fylt av opplevelser. Påskedagen feiret jeg sammen med mine internasjonale venner ute ved St.Paul s kirken, hvor en pastor fra Amerika var på besøk. En annen stor opplevelse var å vandre langs den romerske veien Via Sebaste. Det er en gammel, steinlagt ferdselsvei fra romertiden hvor man er ganske sikker på at både Paulus og Barnabas har vandret, fortalte hun. Langs veien fins ennå ruiner etter gamle vertshus og bygninger som en gang lå her. Mange turister går denne veien, og mens man går, er det mange ord av Paulus som farer gjennom tankene. Et av versene Kl 8 påskedag morgen var det gudstjeneste i St. Paul s church. Vi ser Farzaneh til høyre i bildet Farzaneh fremhever, er Rom 8.28: Vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. -Min oppfordring er at andre også skal følge sitt ønske om å ta et lite avbrekk i livet, uten den store planen. Gud har en plan med oss hvis vi lar ham vise oss den. Jeg har fått svar på mine spørsmål og har lært meg å ta imot alt jeg opplever gjennom samvær med nye mennesker og gjennom nye opplevelser. Turen har lært meg å være glad, takknemlig og ydmyk for det som skjer i livet mitt, avslutter Farzaneh. Pensjonert kirketjener tilbake på jobb. Han pensjonerte seg for 2 år siden. Nå er Flemming Jensen tilbake på jobb. -Det ble for stille for meg, sier han. Jobben på Hellemyr passet perfekt! Flemming Jensen jobbet de ti siste årene som kirketjener i Domkirken. Han pensjonerte seg som 65-åring. Alt lå til rette for gode dager. Kona hans er fortsatt i jobb, og deres 3 barn og 7 barnebarn bor i Kr.sand. Men etter hvert syntes han det ble for stille dager. Da jobben som kirketjener i 50% stilling på Hellemyr ble lyst ut, merket han at han savnet miljøet som arbeidstaker i kirken. Det hadde blitt et tomrom uten menighet og jobbfellesskapet der. Han søkte og fikk jobben. 1. mars var han i gang igjen! Det er en erfaren kirketjener Hellemyr menighet har fått. Samtidig mener Flemming at den daglige virksomheten i Domkirken og på Hellemyr kan fortone seg forskjellig i to så ulike kirker og med så ulike aktiviteter i løpet av uka. Han forteller at han er blitt tatt veldig godt imot, og han setter pris på den nære relasjonen det blir med så få ansatte. I Domkirken er det større kontorfellesskap i Kirkens hus og mange flere å forholde seg til i det daglige. -Her kommer man i et nærere fellesskap, sier han. Og han trives allerede veldig godt. Den ukentlige virksomheten med mye barne- og ungdomsaktiviteter er han imponert over. Staben og mange av de frivillige har han fått et godt forhold til allerede. -Det har vært gode systemer å gå inn i når det gjelder selve jobben, forteller Flemming. Han har overtatt rutiner som fungerer godt og har gjort seg kjent med rytmen i ukas aktiviteter. For både de ansatte og de frivilliges del er det viktig at renhold og rydding blir fulgt opp slik at aktivitetene fungerer godt. Til nå har det nok vært mye vasking og rydding, ved siden av å legge til rette for godt gjennomførte gudstjenester og andre aktiviteter, medgir han. Han merker også at det er mye mer teknisk å styre. -Gudstjenestene her har mer variasjon både med bilde og lyd enn i Domkirken. Nå er det imidlertid litt stillere fremover, slik at jeg kan gjøre enklere vedlikeholdsarbeid, sier han. Flemming Jensen kommer opprinnelig fra Helsingør i Danmark. Han er utdannet bilmekaniker. Som 20-åring reiste han til Oslo for å gå på Fjellhaug bibelskole. Wenche Bariås Der traff han bl.a. Solveig fra Birkeland som skulle bli kona hans. Flemmings foreldre var misjonærer, og selv jobbet han en del år som ungdomssekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband. I mange år drev han Eide bensinstasjon i Drammensområdet, før familien flyttet til Kr.sand. Vi ønsker Flemming Jensen velkommen som kirketjener på Hellemyr!

4 6 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 7 Det unike mennesket Ånd, sjel og legeme er mennesket, slik vi opplever det til daglig. Tidvis blir vi ikke oppmerk-som på denne sammensetningen. Vi oppfører oss som om de to første deler av oss ikke eksisterer. Derfor blir ofte våre vurderinger og fellesskap preget av en sneversynt bevissthet om menneskelivets ukrenkelighet. En oppfatning som direkte fratar oss selve det alvor og det ansvar for hverandre som vi har fått fra fødselen av. Verdien av et åndsliv og en ikkemateriell tilstedeværelse får følgelig ingen betydning. Dermed er veien kort til å betrakte alle mennesker som verdiløse skapninger, og med et slikt utgangspunkt blir selve tilværelsen både fattig på empati og positiv utvikling for livet på jorden. Vi blir i siste instans nådeløse naturskapninger i en uavlatelig kamp mot hverandre. Og det enskjønt vi altså er unike sjelsvesener med rot i Guds universelle kjærlighet, Mammon ufarliggjort? Det tar tid å bekjempe pengemakt og urettferdighet. Men det er ikke forgjeves, selv om kløften mellom de rike og fattige fremdeles stiger, den dag i dag. At vi i disse dager får oppleve at politikere fra de fleste såkalte seriøse partier søker å forvise de desperate fattige, taler sitt tydelige språk. For vi vil ikke la denne desperasjonen komme til syne her hos oss. Vi forbyr dem å tigge her i landet, her hvor det flyter over av melk og honning, for ikke å tale om olje-milliarder. De skal hjelpes i sitt eget land, lyder det så kjekt. Nærværet deres tråkker oss ikke bare på tærne. De stikker oss også i samvittighetene. De bes ikke inn på arbeidsmarkedet. De får ikke sove under åpen himmel. De får ikke bo i ubebodde hus. De kan ikke gjøre sitt fornødne noen steder. De blir ikke Åamund Olaf Unhjem eller med det hellige ansvar vi ble født til å ivareta for alt som er skapt. Vil ikke denne mangelfulle bevisstheten om hvem vi er være ødeleggende på lengre sikt både for oss selv og naturen rundt oss? Er ikke en avgrenset forståelse av skaperverket innledningen til et kollektive selvmord? Hvordan kan derfor noen påstå at kampen for et bedre miljø og en mellomfolkelig forståelse blant alle folkeslag ikke trenger å være et av en kristens helhjertede mål her på jorden? Riktignok behøver man ikke ordne alt på egenhånd. Men har vi ikke lært å folde hendene våre? Alt kan vi be om, skriver apostelen. Men Gud vet hva vi trenger til, om vi ber med et ekte og enfoldig hjerte. Slik kan vi praktisere det åndslivet og det ansvar for hverandre som han har gitt oss. Åamund Olaf Unhjem tålt, simpelthen. I tillegg blir det forsøkt å bøtlegge folk som legger penger i koppene deres. Men hva skriver profetene i den boka vi leser fra i kirkene våre på søndager?: Ta imot de fremmede og hjelp dem, for det dere gjør mot en av de minste, det gjør dere mot Gud. Det er flere tusen år siden et folk som er utgangspunktet for kristentroen begynte å dyrke en kalv av rent gull. Siden har vi sett hva denne form for dyrkelse kan føre til over hele kloden vår. Navnet på denne guden er Mammon. Det er nok dessverre ingenting som tyder på at han er gått i glemmeboka i dag. Han terroriserer oss mer enn noensinne. Jeg gad vite om vi blir tilgitt for det på Dommens dag? Sommer Nå sår Vår Herre sommer i hver simple krok han finner, i deg og meg og alle vi som ellers lite skinner. Nå sprer han ut sitt frø og gjør seg farger uten ende, og i vårt gamle hjerte strør han liv som vi kan kjenne. Nå driver sol og blomsterblod og timotei og kløver og leirfivel og kattefot en dans som mest bedøver. Nå springer vi og leiker på den grønne voll og hei, og tanken blir så lett på tå, og hjerter gleder seg. Nå synger himmel gode ord som leger trette lemmer, og engler dekker våre bord, så sorgene vi glemmer. Nå grønnes livet som var grått i lysets skyteskive, og gleden våkner i sitt kott og takker Gud for livet! Ennå Ennå bæres den lille tro, ennå bruser det unge blod, ennå går det en himmelbro ut fra et hjertekammer. Ennå fødes et barn på jord, ennå kan både far og mor håpe at livet vokser og gror utover livets rammer. åou åou GRIM SØNDAGSSKOLE Det er snart 2 år siden Menighetsnytt skrev at Grim kirke ønsket å starte opp igjen med Søndagskole etter at den i flere år hadde ligget nede. Jon Olav Sørhaug, som var valgt inn i Grim Menighetsråd, stilte seg villig til å forsøke få i gang dette arbeidet sammen med sin kone, Hildegunn. Den samme Sørhaug har nå sendt oss følgende orientering om Grim Søndagsskoles utvikling siden nystarten: Etter mange års pause ønsket vi å starte opp igjen med søndagsskole i Grim kirke i januar Siden nyoppstarten har det vært søndagsskole ca. 1 gang i måneden. Å starte opp et arrangement av denne typen i en menighet med lite aktive barnefamilier tar tid å innarbeide. Spesielt det første året var det store variasjoner i hvor mange som kom og hvem som kom tilbake neste gang. Vi har måttet belage oss på at familier som ellers ikke har gått i Grim menighet nå ville komme for å ta barna til søndagsskole. Og det har skjedd! Mer enn 40 forskjellige barn har vært innom søndagsskolen det siste halvannet året. Og etter en litt variert oppstart har oppmøtet stabilisert seg mellom 5 og 10 barn hver gang. De fleste av disse har vært trofaste hver måned det siste halvåret. Vi har vært med i gudstjenesten fram til siste salmen før presten går på prekestolen. Så har vi gått i felles flokk ned i ungdomsrommet i kjelleren. Her har vi hatt et opplegg fra Søndagsskoleforbundet som kalles Sprell levende, og er beregnet på barn fra 4 til 10 år. Vi setter av tid til musikk og sang, en kort bønnestund og en tegneseriefortelling fra Bibelen på storskjerm. Barna har gjettet en hemmelig ting som vi har gjemt i en pose (ofte en leke), og som har noe med bibelfortellingen å gjøre. Jon Olav Sørhaug med kone og barn marsjerer ned til søndagsskole På denne måten tar vi fortellingen nærmere barnas egen nysgjerrige verden, og de husker lettere hva historiene har handlet om. Selve opplegget har vart i ca. 20 minutter, resten av tiden har det vært fri lek eller annen aktivitet mens de voksne prater sammen. Nå har vi flyttet til Hellemyr, men håper at søndagsskolearbeidet i Grim kirke likevel kan fortsette uten oss som hovedledere. Til dette trenger vi DIN hjelp! En eller to ledere er nok for å holde dette arrangementet levende en gang i måneden. Hvis du kunne tenke deg å bidra, ta kontakt med daglig leder, som er på e-post: cecilie. no, eller ring meg på mobil tlf Vær med på å bringe Jesus til barna! Mvh. Jon Olav Sørhaug

5 8 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 9 Kandidater til Menighetsrådsvalget 2013 Kandidater til Menighetsrådsvalget 2013 Hellemyr Menighet Grim Menighet Ruth Fredgaard Fosseli, 59 år, Vestkollen Jeg er frisør og medeier i 3 frisørsalonger i Kristiansand. Jeg er glad i korsang og musikk. Hobby: spiller golf og liker å gå tur med hunden min. Jeg ønsker å prioritere kor for unge voksne med lavterskel-tilbud og aktiviteter for aldersgruppen år. Min visjon for Hellemyr menighet er at vi skal bli en inkluderende menighet hvor der er rom og plass til alle uansett alder og interesse Lars Helge Fossdal, 53 år, Tjuvhelleren Arbeid: Sykepleier. Interesser: Jeg syntes det er viktig å holde seg i fysisk form. Derfor løper jeg bl.a. Terrengkarusellen, og jeg liker å gå på ski om vinteren. Opptatt av i menighetsarbeidet: Jeg har 2 døtre som har gått i barnekoret, og ei av dem går nå i Ten-sing. Jeg har vært med som voksenleder på Barnegospelfestivalen i Kragerø flere ganger. Barnearbeidet i menigheten er viktig. Jeg ønsker også temasamlinger/møter for voksne i 1-2 ganger i semesteret. Kjell Tore Vikeså Omland, 34 år, Tjuvhelleren Arbeid: Bedriftsrådgiver i Sparebanken Pluss. Interesser/hobbyer: Fotball, langrenn, friluftsliv Opptatt av i menighetsarbeidet: Hellemyr menighet skal være en menighet for alle som bor på Hellemyr og i nærområdet. Menigheten skal være et sosialt samlingssted hvor alle blir tatt i mot og sett, og et sted hvor Gud er synlig i nærmiljøet. Spesielt er jeg opptatt av barne- og ungdomsarbeidet som er viktig for å legge til rette for gode og trygge rammer for barn og ungdom som vokser opp på Hellemyr i dag. Hellemyr menighet skal være et sted hvor vi blir kjent med Jesus, kirka/gudstjenesten og andre mennesker med tilhørighet til Hellemyr. Anita Nilssen, 42 år, Bydalssløyfen Hei! Jeg er gift og har 2 døtre. Jobber på regntøyspesialisten tur og fritid. På fritiden liker jeg å lage kort, og gå tur i skog og mark. Jeg går i kirken når jentene synger med korene, og når jeg er dåpsvert eller hjelper til med kirkekaffe. Ingvild Søndenå, 24 år, Nils Fidjelandsvei Arbeid: Jobber som optiker hos Synsam Kristiansand Interesser, hobbyer: Musikk, håndarbeid og scrapbooking Opptatt av i menighetsarbeidet: - At Hellemyr menighet skal være et godt sted å komme, både for den som har kommet i mange år, og den som kommer for første gang! - At det finnes gode tilbud og samlingspunkter for folk i alle aldersgrupper. - At Hellemyr menighet skal være et godt fellesskap å tilhøre. Mari Marthe Waaler Wærvågen, 30 år, Hellemyr Terrasse Arbeid: Spiller cello i Kristiansand Symfoniorkester, Kilden. Interesser, hobbyer: Musikk og fotografering. Opptatt av i menighetsarbeidet: Barn og ungdom, og musikk. Audun Narvestad, 42 år, Tjuvhelleren Jeg er så heldig å være gift med Annette og har to flotte barn, Benedicte og Mathias. Vi har bodd på Hellemyr i 13 år. Jeg er opptatt av at Hellemyr Menighet skal være en levende menighet som favner alle aldersgrupper. Vekst, modning og evne til fornyelse er viktige stikkord. Dette gjelder som menighet, men ikke minst for den enkelte. Jeg ønsker en menighet som setter fokus på Jesus sitt hovedbudskap om å sette kjærligheten til Gud og til sine medmennesker først. Hvis jeg blir valgt inn i menighetsrådet, håper jeg å kunne være med å bidra til dette. Gunn Hannevik Strand, 48 år, Hellemyråsen Stiller meg til rådighet for å gjøre en jobb i menigheten. Finn Ove Gumpen, 45 år, Hellemyrdalen Arbeid: Logistikkleder, Forsyningsavdeling, Sørlandet sykehus Kristiansand. Interesser, hobbyer: Fotball, biler, reiseliv og musikk. Opptatt av i menighetsarbeidet: Gjøre Hellemyr kirke til en inkluderende og god kirke som alle kan trives i. Vi har fått 5 personer som har sagt seg villig til å stille som kandidater til menighetsrådsvalget i Grim. Menighetsrådet har ikke satt opp prioritert liste enda. Brit Aanensen Konsul Christiansens vei 2b, 4616 Kristiansand Alder: 72 år Bård Espen Meberg Setesdalsveien 66e 4617 Kristiansand Alder: 33 år Rolf Solås Palle Rosenkrantz gate Kristiansand Alder: 60 år Liv Wendel Prost Lassens gate Kristiansand Alder: 34 år Kathrine Skaare Karlsen Manganveien Kristiansand Alder: 74 år MENIGHETSRÅDSVALG PÅ GRIM/ HELLEMYR Valgdag: 9. september 2013, kl Valgsted: Idda flerbrukshall (for Grim, Tinnheia og Hannevik Terrasse) Valgsted: Hellemyr skole (for Hellemyr) Forhåndsstemming: Det kan forhåndsstemmes i perioden 12. august 6. september 2013 på kirkens servicekontor i Kristiansand Adresse: Gyldenløvesgate 9, telefon nr mandag til fredag kl Husk å ta med legitimasjon. Alle som fyller 15 år i 2013 kan stemme. Velkommen til et spennende kommunikasjonskurs for par uansett fartstid og livssyn. Gode samliv kan bli bedre! Tid: Oktober 2013 Sted: Helsestasjonen Vågsbygd Amfi Påmelding til: Anne Helene Våge adr.: Påmelding innen: Fredag 11. Oktober Mer info. Kursledere: Anne Helene og Bjarte Våge Program får du v/helsestasjonen Vågsbygd og menighetskontorene Arr.: Kirken den norske i Kr. Sand inkl. Søgne. Hva tidligere deltakere har sagt: Jeg var redd for at jeg måtte utlevere meg, men det måtte jeg ikke Kurset setter søkelyset på viktige temaer som vi ellers ikke snakker om Dette kan alle være med på uansett kirketilknytning Dette øker forståelsen og styrker evnen til å snakkes sammen Alle par skulle unne seg dette Dette virker fornyende og bevisstgjørende Pilegrimsturar til Røldal 2013 Det vert pilegrimsvandringar både frå Seljord og frå Hovden til Røldal i sommar. For ellevte gong i moderne tid legg ein i veg på den ni dager lange vandringa frå Seljord. Det skjer den 27. juni. Det er lagt opp til at pilegrimar kan slutte seg til vandringa etter kvart som ho kjem vestover. Og for sjuande gong vert det i byrjinga av juli arrangert pilegrimsvandring mellom Hovden og Røldal. Denne vandringa startar med samling på Hovden 1. juli og går via Sloaros, Holmesvassbu og Kaldevatn før den endar i Røldal 5. juli. Det er mogleg òg å vere med på dagsvandring, frå Haukelifjell til Røldal den 5. juli. Det er lagt opp til at ein kan delta på pilegrimsstevnet i Røldal juli. Påmelding til Hovden-Røldal: Kontaktperson Hovden-Røldal: Terje Seilskjær, tlf. Påmelding Seljord-Røldal: Margit Gjørv, vandringsorganisator, tlf Epost: Forskjellene Noen lykkes bestandig, andre går gatelangs. Noen er førstesortering, andre er andrerangs. Noen er ganske rike og sitter i fløyelsbur, andre kan ingen like, de sitter bak fangebur. Noen har gleder i vente, sol over hus og hjem, kanskje fordi de kjente noen som elsket dem. Noen må slite og klore og trykkes av kors og bånd, kanskje fordi de tror det må være sånn åou

6 10 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 11 Grim kirke Søndag kl Høymesse ved Sigmund B. Kruse, dåp, offer, kirkebil. Søndag kl Høymesse ved Ole Jørgen Sagedal, nattverd, offer, kirkebil. Søndag kl Vi går i Hellemyr kirke Søndag kl Høymesse ved Ole Jørgen Sagedal, nattverd, offer. Søndag kl Høymesse ved Thor Kåre Kalvik, dåp, offer. Søndag kl Lekmansgudstjeneste. Søndag kl Høymesse ved Sigmund B. Kruse, dåp, offer. Søndag kl. Høymesse ved Sigmund B. Kruse, nattverd, offer. Søndag kl Vi går i Hellemyr kirke Søndag kl Høymesse ved Sigmund B. Kruse, dåp, offer. Søndag kl Høymesse ved Thor Kåre Kalvik, dåp, nattverd, offer, kirkebil. Søndag kl Høymesse ved Thor Kåre Kalvik, avskjed for soknediakon Kari Hagen, nattverd, offer, kirkebil. Søndag kl Felles familiegudstjeneste i Ravnedalen sammen med Grim, Hellemyr og Domkirken. Søndag kl Høymesse, konfirmantpresentasjon, dåp, offer, kirkebil. Øvrige arrangementer i Grim kirke: kl Vi over kl Vi over kl Grim misjonsring kl Vi over kl bibeltime Bønnesamling i Grim kirke hver torsdag kl Oppstart av barne- og ungdomsaktivitetene i Grim menighet følg med på hjemmesiden : Hver onsdag kl Er det hverdagsfellesskap i peisestua/ ungdomsrommet i Grim Kirke. Menighetskalenderen Slektens gang Grim Menighet DØDE; Eva Bjerkemo Olav Mørka Rolf Homme Gudny Flåt Vidar Bysheim Karl Torbjørn Bysheim DØPTE; Noah Toreid Eriksen Kr.sand Domkirke Nikolai Henriksen-Werth Søgne kirke Jesper Kaaløy Hansen Harkmark kirke Mathias Lundal Grim kirke Vladislav Puchkov Grim kirke Fabian Ekberg Rønning Kr.sand Domkirke Maria Langenes Grim kirke Håkon Langenes Grim kirke OFFER; Misjonsorganisasjonene 7052, Menighetsarbeidet 3304, Menighetens barnearbeid 3122, Menighetens ungdomsarbeid 4015, Menighetens diakoniarbeid 3352, Menighetens ungdomsarbeid 6134, Menighetens ungdomsarbeid 3040, Menighetsarbeidet 2920, Misjonsprosjektet 2282,- Hellemyr Menighet DØDE; Klara Marie Kaasa DØPTE; Isaac Euguén Bouzari - Thorbjørnsen Sofie Iversen Gundersen Marius Kjær Odd Simen Larsen Lykke Strand OFFER; Menighetens arbeid kr.2853, Hellemyr Søndagsskole kr.2839, Menighetens konfirmantarbeid kr.4068, Menighetens konfirmantarbeid kr.3111, Stefanusalliansen kr.1155, KRIK Hellemyr kr.3022,- Ungdomstur september Ungdomstur til Solhøgda (8.klasse og oppover). Sosialt, mat, undervisning, idrett, sang m.m. Mer informasjon gjennom facebooksidene til KRIK Hellemyr og Hellemyr Ten Sing til høsten. Send en e-post til: kommune.no om du er interessert i å få informasjon om turen, og du ikke følger med på facebooksidene. KIRKEBIL Det er mulig å få kirkebil til bibeltime, Vi over 60 og søndagens gudstjeneste. Ring til Grim kirke ca en time før arrangementet tlf Hellemyr kirke Søndag 30.juni Gudstjeneste v/t.k. Kalvik. Nattverd. Søndag 11.august Gudstjeneste v/s.b. Kruse. Dåp. Nattverd. Søndag 25.august Gudstjeneste med internasjonalt preg v/ Svein Arve Egeland. Dåp. Nattverd. Søndag 8.september Friluftsgudstjeneste i Ravnedalen ved prestene i Hellemyr, Grim og Domkirken. Hellemyr barnekor m.fl. Dåp. Nattverd. Søndag 22.september Gudstjeneste v/s.b. Kruse. Presentasjon av konfirmantene. Dåp. Nattverd. Søndag 13.oktober Menighetstur-gudstjeneste på Hove v/s.b. Kruse. Nattverd. Søndag 20.oktober Familiegudstjeneste v/s.b. Kruse. 4-årsbok. Knøttekoret. Dåp. Åpne aktiviteter: Sjekk hjemmesida for mer informasjon, eller kontakt daglig leder/menighetspedagog Helene Horverak (kontaktinfo. på side 2). Knøttekoret: En del mandager kl Hellemyr barnekor: Mandager kl TenSing: Mandager kl Søndagsskole/Tårnagenter: De fleste søndager kl Alf-klubben: Onsdager i partallsuker kl Speideren: Tirsdager kl Nikos: Torsdager i oddetallsuker kl KRIK-trening for ungdomsskoleelever: Fredager kl (på Solkollen). KRIK-trening for VGS og oppover: Annenhver søndag kl (på Solkollen). KRIK-kafé: Fredager i oddetallsuker kl Sportskafé: Ofte i helgene. Kontakt Stig Navjord, tlf Bønn i Hellemyr kirke: Onsdager kl Vi over 60: Torsdag kl , NMS Kvinneforening: Andre mandag i måneden kl Kontakt Astrid Skaaland, tlf Interesse for lyd eller bilde? Hellemyr menighet trenger flere frivillige som kan hjelpe med å styre lyd og bilde på gudstjenester og andre arrangementer. Er det noe du kan tenke deg å vite litt mer om hva innebærer, så send en melding til kommune.no og si fra! Det vil bli gitt opplæring i august-september. Velkommen til Høsttur Fagerholt skole, Tretjønnveien 2 lørdag 31.august kl Uteaktivitet, andakt, sang, musikk, leker. Pølser, og kaffe og kaker. Du må selv ta med drikke, saft eller brus. Pris for turen kr. 30 pr. person. Om du lurer på noe kan du ringe Liv Krohn Haraldsen , Oddernes menighet. Kari Hagen, tlf , Grim kirke. Eller du ringer til menigheten der du bor. Turen er tilrettelagt for alle! Og blir det dårlig vær kan vi være inne, så bli med enten det er sol eller regn! Sorgen det ikke sendes blomster til Sorg ved samlivsbrudd Temamøte i Lund kirke 26.september 2013 kl. 19. Temaholder: Karin Hilden. Orientering om samtale grupper For dem som opplever samlivsbrudd. Internasjonal gudstjeneste og middag i Hellemyr kirke Søndag 25.august kl. 11. Prest: Svein Arve Egeland Musikk: Gruppe fra KIA- kor, Ben Tore Beisland med flere. Etter gudstjenesten middag med mat fra mange land. Arr: Internasjonal menighet Kr.sand ( KIC)/ Hellemyr menighet Kjerringtreffet i Grim kirke starter opp 23.august kl , 30 for fortsetter hver 14.dag fremover Åpnet for kvinner fra ulike kulturer, også den norske, som er hjemme på formiddagen. Lunsj, håndarbeid, avislesing,. Arr. Frivillighetssentralen Vest/ Grim menighet. Det er bønn i Grim kirke hver torsdag kl i hele sommer. Velkommen om du vil sitte stille i kirka,eller dele forbønns emner og be sammen med andre. Tlf: Tabatatrening, meld deg på her: Gratis første gang Rigedalen 52 Tlf , 4626 Kristiansand Tlf: Familiefrisøren i Skomagergada tlf: GRIM TORG 2 TELEFON SKIPSFART EIENDOM INVESTERINGSVIRKSOMHET Hovedkontor: Kirkegt.1, 4610 Kristiansand S. Markens gate 40, 4612 Kristiansand S Telefon:

7 Konfirmanter i Grim Kirke 2013

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Menighetsblad for Nr.4, 18.sept. 2012, 47. årgang Grim og Hellemyr menigheter Andakten side 2 4-årsbok i Grim Kirke side 3 Nytt misjonsprosjekt side 4 Konfirmanttur side 6 Vi over 60 på tur side 7 sommerfest

Detaljer

Jul. Andakten. Hellemyr Bibliotek. Unge bakere på Grim. Hellemyr Kirke 25 år. Israel og Vestbredden. Menighetskalenderen. Noas Ark. side 2.

Jul. Andakten. Hellemyr Bibliotek. Unge bakere på Grim. Hellemyr Kirke 25 år. Israel og Vestbredden. Menighetskalenderen. Noas Ark. side 2. Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Nr.6, 11.des. 2012, 47. årgang Jul Julen er Jul for det lille og linne, for barnet i alle og rødmen på kinnet, for ensomme sjeler og uttømte brønner, himmelriksgjesten

Detaljer

Stiftelsen Arkivet. Engasjert kirketjener. Konfirmantene. Å, så vakkert. Farvel til musikkoret. Menighetskalenderen. side 3. side 4. side 5.

Stiftelsen Arkivet. Engasjert kirketjener. Konfirmantene. Å, så vakkert. Farvel til musikkoret. Menighetskalenderen. side 3. side 4. side 5. Menighetsblad for Nr.3, 01. juni, 45. årgang Grim og Hellemyr menigheter Stiftelsen Arkivet side 3 Engasjert kirketjener side 4 Konfirmantene side 5 Å, så vakkert side 7 Farvel til musikkoret side 9 Menighetskalenderen

Detaljer

Andakten. Årets Konfirmanter. Ungdomsmøter i Hellemyr. Menighetskalenderen. Hellemyrhallen. side 2. side 4. side 5. side 6. side 8

Andakten. Årets Konfirmanter. Ungdomsmøter i Hellemyr. Menighetskalenderen. Hellemyrhallen. side 2. side 4. side 5. side 6. side 8 Menighetsblad for Nr.3, 10.juni 2014, 49. årgang Grim og Hellemyr menigheter Andakten side 2 Årets Konfirmanter side 4 Ungdomsmøter i Hellemyr side 5 Menighetskalenderen side 6 Hellemyrhallen side 8 Digitalversjon

Detaljer

Grimtunet tømmes. Kjellergjengen. Besøkstjenesten. Barnedag i Grim. Konfirmantene. Menighetskalenderen. side 3. side 4. side 6. side 7.

Grimtunet tømmes. Kjellergjengen. Besøkstjenesten. Barnedag i Grim. Konfirmantene. Menighetskalenderen. side 3. side 4. side 6. side 7. Menighetsblad for Nr.2, 23.mars, 45.årgang Grim og Hellemyr menigheter Grimtunet tømmes side 3 Kjellergjengen side 4 Besøkstjenesten side 6 Barnedag i Grim side 7 Konfirmantene side 8-9 Menighetskalenderen

Detaljer

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Nr.4, 14.september 2010, 45. årgang Familiegudstjeneste i Ravnedalen side 3 Oppussing i Hellemyr Kirke side 4 Grimfolk på sykkeltur side 5 Menighetskalenderen

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Klasse 4 ved Brentemoen skole har jobbet med å finne ut mest mulig om Lillesand kirke.

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Klasse 4 ved Brentemoen skole har jobbet med å finne ut mest mulig om Lillesand kirke. Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 1. mars 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne s. 2 Fra kirkeverge og fellesråd Mange planer for gudstjenestene s. 3 Birte Løvåsen tilbake til Lillesand

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. Elias Blix GUDSTJENESTER I BORGESTAD 15. mars 4. søndag i fastetiden Joh 3, 11-16

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

I n n s y n. 15 mars 09. Vennesla. nr. I Fokus: Berit Holtet s. 6-7. Barnekrogen s. 12-14. Nye eldste s. 18-19. Misjonen Jesus leger s.

I n n s y n. 15 mars 09. Vennesla. nr. I Fokus: Berit Holtet s. 6-7. Barnekrogen s. 12-14. Nye eldste s. 18-19. Misjonen Jesus leger s. I n n s y n I Fokus: Berit Holtet s. 6-7 Barnekrogen s. 12-14 Nye eldste s. 18-19 Misjonen Jesus leger s. 30-31 nr. 15 mars 09 Vennesla F i l a d e l f i a V e n n e s l a Postboks 102-4701 Vennesla 2

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Vær rause. Intervju med regionleder. Ny katalog er klar! Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Nytt fra. De fattiges rektor. Vil ikke starte alene

Vær rause. Intervju med regionleder. Ny katalog er klar! Vinter/vår katalogen for 2014 er nå klar. Nytt fra. De fattiges rektor. Vil ikke starte alene Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Det er viktigere enn noensinne at vi som kjenner Gud, forteller videre det vi vet. Solveig Andersen 11 NORD 2 nordland

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Kvinesdal er ei fargerik bygd hvor folk fra mange kulturer og nasjonaliteter har slått seg ned. Søndag 20.februar var Liknes skole

Detaljer

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar Kjøreplan: Lund Prestegjeld Frist for stoff 03. febr 21. april 1. sept.. 10. nov. Ut ca. uke 10 uke 21 uke 40 uke 50 Nr. 1-2010 2-2010 3-2010 4-2010 Lund og Heskestad M enighetsblad Nettversjon: www.menighetsblad.no

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Hvem er lik Deg. Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå!

Hvem er lik Deg. Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå! Hvem er lik Deg Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå! LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Arkiv Resesjon - menighetens mulighet Vi ser at vi som menighet rekker vår hånd ut

Detaljer

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 menighetsblad 3 14 Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste I fjor var det 30 små og

Detaljer

- Vi må tenke sammen

- Vi må tenke sammen NR. 1-2009 HØYLAND I HELG OG HVERDAG - Vi må tenke sammen - Det kan skje mye positivt om vi klarer å stå sammen og dra i samme retning, sier Odd Hanssen Matre. Han tar fatt på jobben som menighetsprest

Detaljer