Andakten. Kirkebil. På leting etter meningen med livet. Ny kirketjener. Grim søndagsskole. Menighetsrådsvalg. Menighetskalenderen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andakten. Kirkebil. På leting etter meningen med livet. Ny kirketjener. Grim søndagsskole. Menighetsrådsvalg. Menighetskalenderen."

Transkript

1 Menighetsblad for Nr.3, 11.juni. 2013, 48. årgang Grim og Hellemyr menigheter Digitalversjon finner du på Andakten side 2 Kirkebil side 3 På leting etter meningen med livet side 4 Ny kirketjener side 5 Grim søndagsskole side 6 Menighetsrådsvalg side 8-9 Menighetskalenderen side 10 Konfirmantene side 12

2 2 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 3 Grim menighet Kontorene i Grim kirke Menighetskontoret (tirsd.,onsd.,fred ). Tlf e-post: (velg Grim) Daflig Leder: Cecilie P. Ueland tlf e-post: Sokneprest Thor Kåre Kalvik tlf e-post: Soknediakon Kari Hagen tlf e-post: Kantor Gillian Wilder tlf e-post: Kirketjener Svein Tore Løvåsen tlf Menighetspedagog Ing-Marie Røed tlf Ungdomsarbeider Linda Andersen tlf: Boligtelefoner Thor Kåre Kalvik, sokneprest, tlf Cecilie P. Ueland adm.leder, tlf Svein Tore Løvåsen, kirketjener tlf Gillian Wilder, organist, tlf Kari Hagen, soknediakon, tlf Ing-Marie Røed, Men.ped. tlf Olav Rykkelid, men.rådsform. tlf Gaver til menighetens drift: Bankgiro Postadr.: Grim menighet Postboks 4537, Grim 4673 Kristiansand. Hellemyr menighet Hellemyr menighetskontor Bydalsveien Kristiansand Post: Postboks Kristiansand Gavekonto: Bank Telefon direkte: E post: Viser ellers til kirkens servicetorg, som setter tlf over til ansatte på jobb mand.-fred. Kl Daglig leder og menighetspedagog : Helene Horverak tlf Epost Sokneprest Sigmund B Kruse tlf E-post tlf Kantor/organist Ben Tore Beisland tlf E-post: tlf Diakon Kari Hagen tlf E-post: Kirketjener Flemming Jensen tlf E-post: Trosopplærer: Torunn Brådland tlf E-post: tlf Leder av Menighetsråd: Jorund Kristine Ingebretsen tlf E-post: For Dåp, Vielse og Gravferd, kontakt Kirketorget tlf: Menighetsnytt utgis av Grim menighetsråd og Hellemyr menighetsråd og distribueres til alle husstander i Grim og Hellemyr menigheter. I redaksjonen: Dag Wennesland (tlf privat / , E-post Wenche Bariås, Arvid Fosseli og Osmund Olaf Unhjem Stoff til Menighetsnytt sendes Dag Wennesland Trykk: Bjorvand & Skarpodde, Kristiansand Foto forside: Olavsundet. Arvid Fosseli Neste utgivelse tirsdag 24.september Innleveringsfrist for stoff onsdag 11.september Andakt Sokneprest Sigmund B. Kruse Pinsen er feiret. Kanskje ikke med fullt hus og stormende jubel men likevel festen for den hellige ånd og kirkens fødselsdag har passert. Og folk flest svarer And so what? KIRKENS FØDSELSDAG! -and so what? Det er et slikt drepende spørsmål som vi kan få slengt i ansiktet noen og enhver oss, når vi kommer med et mer eller mindre begeistret budskap. Det er fullt mulig ganske raskt å oppleve å bli punktert, når en bringer pinsens budskap til dagens moderne mennesker og særlig om det skjer med begeistrede overtoner. For blant de som blir intervjuet på gata i forbindelse med høytider, er prosenten av de som kan gjøre greie for hva pinse er, bare litt høyere enn de som forbinder noe med Kristi himmelfart. Like fullt innenfor den kirkelige virkeligheten er dette en viktig dag. Ja, den er så viktig at den gir navn til halvparten av dagene i kirkeåret. Det tar lang tid å fordøye pinsens kraftfulle hendelse. Konsekvensene av den griper langvarig inn i kirkens liv og våre egne liv. Men utfordringen for oss som kirke er at vår pinsefeiring fort blir svært indrekirkelig det er kirka s bursdag and so what? Er det noe privat greie noe som bare angår noen få utvalgte?... Pinsen kan fort bli og jeg er redd den svært ofte er blitt feiret slik her hos oss langt oppe i nord hvor den nesten er blottet for folkelige tradi-sjoner uten relevans og betydning for det vanlige menneskelivet og alle de konkrete utfordringene menneskeslekten står overfor i dag. Løftet om Den hellige ånd lå i luften på pinsedagen, for så å gjøre sitt nedslagsfelt tydelig i det den lander og skaper fellesskap på tvers av alle språk og kulturgrenser et nytt fellesskap. Menneskene fikk anledning til å høre om Guds storverk på sine egne språk. Pinsehendelsen er i sannhet mektig nok, og den har på samme tid relevans og betydning for hele skaperverket og det virkelige menn-eskelivet. Den har med klimaendringene og grådigheten å gjøre. Om vi ikke gjør forandringer i vår livsstil, vårt forbruk og våre utslipp vil det føre til forandringer som skader skaperverket. Mer enn noen gang trengs det mennesker som er fylt av Guds Ånd som er den ånd som gjør levende. Det som skjer i pinsen er også svært så gjenkjennelig i vår verden i dag, ikke minst når vi tar inn fortellingen om Babels tårn som motbildet til pinsefortellingen. Den ene er en fortelling om hvordan det har seg at den ene ikke skjønner hva den andre sier mens den endre fortellingen handler om at hver og en av dem hørte dem tale på sitt eget språk. Det er den første fortellingen som det er lettest å kjenne seg selv og sin egen samtid igjen i. Ruinene av det stålte tårnet mennesket som vil være som Gud, er et slags fast punkt som vi alltid kan gå ut ifra når vi vil skildre det som er menneskeslektens historie. Konkurransen misunnelsen sammenligningen rivaliseringen volden ufreden krigene urettferdigheten FOLKENE imellom. INGENTING synes å skape den endelige freden samhandlingen rettferdigheten kjærligheten mellom ALLE og til ALLE. Eller har det nye fellesskapet begynt? Det nye fellesskapet begynner der noen tar til å dele det de har fått. For Jesu grensesprengende fellesskap og uhørte raushet har allerede begynt, og er et brudd i de menneskelige systemer for hvordan vi tenker og hvordan vi forholder oss til hverandre. Vi er vant til at det er de som hører til som får, det er de som kan betale som får, det er de som har noe å gi som får Men allerede fra pinseaften slo profeten Jesaja an tonen for noe nytt som er i emning pinsens store under : Hør, alle som tørster, kom hit og få vann! Kom, dere som ikke har penger! Kjøp korn, så dere kan spise, ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling vin og melk! Dette bruddet og denne rause og åpne overfloden kan være med på å åpne oss og gi oss nye nøkler til forståelsen av pinsens underfulle fortelling og vår egen livshistorie. Det kan lære oss en ny sammenheng. Jeg kan få. Jeg har noe å gi. Da blir jeg ikke lenger sittende på tilskuerplass og kritisere kirken og gudstjenesten men jeg finner min plass for jeg har oppdaget alt jeg har fått og jeg vil GI det videre til ANDRE. God sommer! Kirkebil en ordning drevet av frivillige i Grim menighet. Oppgaven har pågått en årrekke, og mange brave menn og kvinner har utført den gjennom årene. Vi husker for eksempel på Konno Vestøl, nå hjemme hos Herren. Han var en av dem som kjørte kirkebil i mange år, men som var litt annerledes, fordi han kjørte så fort opp til kirka, voksne mannen. Han hadde muligens mange han skulle hente. Oppgaven består i å hente personer som ønsker skyss for å komme seg til gudstjeneste søndag formiddag kl. 11, eller på Vi over 60 og Bibeltimer på onsdager kl. 11, og kjøre dem hjem igjen når arrangementet er slutt. En viktig diakonal oppgave for dem som ikke har god bein og rygg lenger, eller kanskje kreftene er små, mange grunner for å kunne trenge kirkebil, og det så viktig å komme seg av gårde til kirke selv om vi på en eller annen måte er skrøpelig. Kirkebil er tingen. Du kan få kirkebil på ved å ringe kirkas nummer , klokka 10 dagen det gjelder. Se nøye på bildet til høyre. Bilde viser ei gruppe med gilde folk, det er de som styrer og leder Eldrearbeidet i Grim kirke, noen av de som kjøper inn og lager mat på Vi over 60, og ei dame som kjører kirkebil på onsdager, fra v. Magna Svendsen, Asborg Neset, Liv Johanson, Reidun Guttormsen, Johan Johansen, Randi Erland, Ingbjørg Sørensen, Randi Pedersen, Bjørg Rosendal, Inger Vatne. Økonomien i Grim menighet. Grim menighet ønsker å være en forandrende kraft i vårt lokalsamfunn. Til dette trenger vi din hjelp. Vi lønner blant annet menighetspedagog, barneog ungdomsarbeider og diakon med menighetens midler. Driften av menigheten går nå med et stort underskudd. Menighetsrådet har iverksatt en del kostnadsreduserende tiltak, men vi er avhengig av inntektsøking dersom vi skal opprettholde en forsvarlig drift. Det er vedtatt at en større del av ofringene på Gudstjenestene skal gå til menighetens arbeid. Den største inntekten har vi gjennom givertjenesten. Det er nå ca 50 givere, som i fjor gav til sammen nesten ,- kr. Vi ønsker nå å utfordre flere til å bli med i denne tjenesten. Et regneeksempel: 50 nye givere som gir kr 300 i måneden blir kr i året! Hvis du som leser dette kunne tenke deg å bidra, med for eksempel kr 300,- i måneden, ta kontakt. Du er da med i den viktige arbeidet å opprettholde menighetens arbeid i ditt nærmiljø. Altså: Kirkebiler med sjåfører vokser ikke på tærne fortida slik de gjorde i gamle dager. Men er du glad i å kjøre bil, finne frem til ulike adresser på Grim, spandere drivstoffet, og prate litt med de som sitter på, så er dette jobben for deg. Det lages liste for et semester av gangen. På Søndagen er det 9 sjåfører som har oppdrag 2-3 ganger i halvåret. Passer ikke dagen er det mulig å bytte innbyrdes. Onsdager er mangelen på sjåfører stor, bare to sjåfører nå, og de har alt for mye å gjøre. Fint hvis dette var en oppgave noen kunne tenke seg, meld deg til Kari Hagen, tilf Kari Hagen Gjennom å gi et månedlig beløp kan du bidra til at barn, ungdommer og voksne i vår menighet kan komme til tro, og til å vokse og bli bevart i den kristne tro. For fast givertjeneste, ta kontakt med daglig leder For å gi en gave kan du benytte vårt kontonr Kostnadsreduserende tiltak: Avisannonser vil bli redusert. Menighetens arrangementer vil bli kunngjort på hjemmesiden grimkirke. no og i menighetsnytt. Vask av lokaler i kirkens underetasje. Rengjøringen har det siste året vært utført av rengjøringsbyrå. Ved å gjøre dette på dugnad kan en spare kr. Noen har allerede meldt seg til denne tjenesten, men vi trenger flere. Kunne du/ dere en gang, annenhver måned, ta denne oppgaven?

3 4 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 5 På leting etter meningen med livet. Wenche Bariås Hun la ut på en reise i vår for å finne ut mer om seg selv. Farzaneh Pezeshki ville ut av sin egen komfortsone i letingen etter meningen med livet. Dette førte henne til Antalya i Tyrkia. Farzaneh kom til Norge i 1994 og har bodd på Hellemyr i 16 år. Hun jobber som arkivar i Kr.sand kommune. I mange år har hun vært opptatt av å finne ut mer om seg selv i livets sammenheng. Hennes arbeid og aktivitet i menighetene både på Grim og Hellemyr, også i KIA og den iranske menigheten som hun er en del av, har ikke nødvendigvis gitt henne de klare svar og full tilfredsstillelse i hennes trosliv. Da barna ble voksne og flyttet ut av hjemmet, ble hverdagen endret. Trangen til å utforske det brennende spørsmålet ble etter hvert sterkere. Hun utfordret seg selv til å lytte etter Guds mening med hennes liv. Og hun fikk en klar fornemmelse av hva hun skulle gjøre. Tidligere hadde Farzaneh vært på en rundreise i Tyrkia. En av dagene stoppet de i Antalya. Minnene og opplevelsene fra den gang var veldig sterke, og muligens medvirkende til, at hun fikk det klart for seg: Hun skulle reise til Antalya! Hun ordnet seg fri på jobb og tok ut ferie i til sammen 2 måneder. Farzaneh sier: -Jeg skjønte at det var Guds vilje at jeg skulle dit. På spørsmål om hvordan hun var trygg på det, svarer hun: -Guds barn kjenner Guds stemme! Noen ganger må vi bare ta sjanser for å fullføre drømmer og skape et liv vi fortjener! Farzaneh og Armida vandrer på Via Sebaste. I bakgrunnen ser vi ruinene av et gammelt herberge. Farzaneh var klar for å gjøre noe utenfor sin trygge, hverdagslige komfortsone. Jeg dro i trygg forvissning om at Gud hadde en plan for meg, sier hun. Da hun kom til Antalya, dro hun til St. Paul s kirke og kultursenter. Der fikk hun hjelp til å finne en leilighet som lå i nærheten av gamlebyen. -Hver dag startet med en joggetur. Ut over det hadde jeg ingen planer for dagen, forteller hun. Jeg dro til kirken og ble kjent med mennesker fra mange nasjoner. Jeg lærte meg litt tyrkisk og klarte etter hvert å bli kjent med og føre samtaler med mange lokale mennesker. Jeg opplevde at jeg kunne lytte og være til stede for dem, og oppleve de gode historiene som fins utenfor komfortsonen. -Hver dag var fylt av opplevelser. Påskedagen feiret jeg sammen med mine internasjonale venner ute ved St.Paul s kirken, hvor en pastor fra Amerika var på besøk. En annen stor opplevelse var å vandre langs den romerske veien Via Sebaste. Det er en gammel, steinlagt ferdselsvei fra romertiden hvor man er ganske sikker på at både Paulus og Barnabas har vandret, fortalte hun. Langs veien fins ennå ruiner etter gamle vertshus og bygninger som en gang lå her. Mange turister går denne veien, og mens man går, er det mange ord av Paulus som farer gjennom tankene. Et av versene Kl 8 påskedag morgen var det gudstjeneste i St. Paul s church. Vi ser Farzaneh til høyre i bildet Farzaneh fremhever, er Rom 8.28: Vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. -Min oppfordring er at andre også skal følge sitt ønske om å ta et lite avbrekk i livet, uten den store planen. Gud har en plan med oss hvis vi lar ham vise oss den. Jeg har fått svar på mine spørsmål og har lært meg å ta imot alt jeg opplever gjennom samvær med nye mennesker og gjennom nye opplevelser. Turen har lært meg å være glad, takknemlig og ydmyk for det som skjer i livet mitt, avslutter Farzaneh. Pensjonert kirketjener tilbake på jobb. Han pensjonerte seg for 2 år siden. Nå er Flemming Jensen tilbake på jobb. -Det ble for stille for meg, sier han. Jobben på Hellemyr passet perfekt! Flemming Jensen jobbet de ti siste årene som kirketjener i Domkirken. Han pensjonerte seg som 65-åring. Alt lå til rette for gode dager. Kona hans er fortsatt i jobb, og deres 3 barn og 7 barnebarn bor i Kr.sand. Men etter hvert syntes han det ble for stille dager. Da jobben som kirketjener i 50% stilling på Hellemyr ble lyst ut, merket han at han savnet miljøet som arbeidstaker i kirken. Det hadde blitt et tomrom uten menighet og jobbfellesskapet der. Han søkte og fikk jobben. 1. mars var han i gang igjen! Det er en erfaren kirketjener Hellemyr menighet har fått. Samtidig mener Flemming at den daglige virksomheten i Domkirken og på Hellemyr kan fortone seg forskjellig i to så ulike kirker og med så ulike aktiviteter i løpet av uka. Han forteller at han er blitt tatt veldig godt imot, og han setter pris på den nære relasjonen det blir med så få ansatte. I Domkirken er det større kontorfellesskap i Kirkens hus og mange flere å forholde seg til i det daglige. -Her kommer man i et nærere fellesskap, sier han. Og han trives allerede veldig godt. Den ukentlige virksomheten med mye barne- og ungdomsaktiviteter er han imponert over. Staben og mange av de frivillige har han fått et godt forhold til allerede. -Det har vært gode systemer å gå inn i når det gjelder selve jobben, forteller Flemming. Han har overtatt rutiner som fungerer godt og har gjort seg kjent med rytmen i ukas aktiviteter. For både de ansatte og de frivilliges del er det viktig at renhold og rydding blir fulgt opp slik at aktivitetene fungerer godt. Til nå har det nok vært mye vasking og rydding, ved siden av å legge til rette for godt gjennomførte gudstjenester og andre aktiviteter, medgir han. Han merker også at det er mye mer teknisk å styre. -Gudstjenestene her har mer variasjon både med bilde og lyd enn i Domkirken. Nå er det imidlertid litt stillere fremover, slik at jeg kan gjøre enklere vedlikeholdsarbeid, sier han. Flemming Jensen kommer opprinnelig fra Helsingør i Danmark. Han er utdannet bilmekaniker. Som 20-åring reiste han til Oslo for å gå på Fjellhaug bibelskole. Wenche Bariås Der traff han bl.a. Solveig fra Birkeland som skulle bli kona hans. Flemmings foreldre var misjonærer, og selv jobbet han en del år som ungdomssekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband. I mange år drev han Eide bensinstasjon i Drammensområdet, før familien flyttet til Kr.sand. Vi ønsker Flemming Jensen velkommen som kirketjener på Hellemyr!

4 6 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 7 Det unike mennesket Ånd, sjel og legeme er mennesket, slik vi opplever det til daglig. Tidvis blir vi ikke oppmerk-som på denne sammensetningen. Vi oppfører oss som om de to første deler av oss ikke eksisterer. Derfor blir ofte våre vurderinger og fellesskap preget av en sneversynt bevissthet om menneskelivets ukrenkelighet. En oppfatning som direkte fratar oss selve det alvor og det ansvar for hverandre som vi har fått fra fødselen av. Verdien av et åndsliv og en ikkemateriell tilstedeværelse får følgelig ingen betydning. Dermed er veien kort til å betrakte alle mennesker som verdiløse skapninger, og med et slikt utgangspunkt blir selve tilværelsen både fattig på empati og positiv utvikling for livet på jorden. Vi blir i siste instans nådeløse naturskapninger i en uavlatelig kamp mot hverandre. Og det enskjønt vi altså er unike sjelsvesener med rot i Guds universelle kjærlighet, Mammon ufarliggjort? Det tar tid å bekjempe pengemakt og urettferdighet. Men det er ikke forgjeves, selv om kløften mellom de rike og fattige fremdeles stiger, den dag i dag. At vi i disse dager får oppleve at politikere fra de fleste såkalte seriøse partier søker å forvise de desperate fattige, taler sitt tydelige språk. For vi vil ikke la denne desperasjonen komme til syne her hos oss. Vi forbyr dem å tigge her i landet, her hvor det flyter over av melk og honning, for ikke å tale om olje-milliarder. De skal hjelpes i sitt eget land, lyder det så kjekt. Nærværet deres tråkker oss ikke bare på tærne. De stikker oss også i samvittighetene. De bes ikke inn på arbeidsmarkedet. De får ikke sove under åpen himmel. De får ikke bo i ubebodde hus. De kan ikke gjøre sitt fornødne noen steder. De blir ikke Åamund Olaf Unhjem eller med det hellige ansvar vi ble født til å ivareta for alt som er skapt. Vil ikke denne mangelfulle bevisstheten om hvem vi er være ødeleggende på lengre sikt både for oss selv og naturen rundt oss? Er ikke en avgrenset forståelse av skaperverket innledningen til et kollektive selvmord? Hvordan kan derfor noen påstå at kampen for et bedre miljø og en mellomfolkelig forståelse blant alle folkeslag ikke trenger å være et av en kristens helhjertede mål her på jorden? Riktignok behøver man ikke ordne alt på egenhånd. Men har vi ikke lært å folde hendene våre? Alt kan vi be om, skriver apostelen. Men Gud vet hva vi trenger til, om vi ber med et ekte og enfoldig hjerte. Slik kan vi praktisere det åndslivet og det ansvar for hverandre som han har gitt oss. Åamund Olaf Unhjem tålt, simpelthen. I tillegg blir det forsøkt å bøtlegge folk som legger penger i koppene deres. Men hva skriver profetene i den boka vi leser fra i kirkene våre på søndager?: Ta imot de fremmede og hjelp dem, for det dere gjør mot en av de minste, det gjør dere mot Gud. Det er flere tusen år siden et folk som er utgangspunktet for kristentroen begynte å dyrke en kalv av rent gull. Siden har vi sett hva denne form for dyrkelse kan føre til over hele kloden vår. Navnet på denne guden er Mammon. Det er nok dessverre ingenting som tyder på at han er gått i glemmeboka i dag. Han terroriserer oss mer enn noensinne. Jeg gad vite om vi blir tilgitt for det på Dommens dag? Sommer Nå sår Vår Herre sommer i hver simple krok han finner, i deg og meg og alle vi som ellers lite skinner. Nå sprer han ut sitt frø og gjør seg farger uten ende, og i vårt gamle hjerte strør han liv som vi kan kjenne. Nå driver sol og blomsterblod og timotei og kløver og leirfivel og kattefot en dans som mest bedøver. Nå springer vi og leiker på den grønne voll og hei, og tanken blir så lett på tå, og hjerter gleder seg. Nå synger himmel gode ord som leger trette lemmer, og engler dekker våre bord, så sorgene vi glemmer. Nå grønnes livet som var grått i lysets skyteskive, og gleden våkner i sitt kott og takker Gud for livet! Ennå Ennå bæres den lille tro, ennå bruser det unge blod, ennå går det en himmelbro ut fra et hjertekammer. Ennå fødes et barn på jord, ennå kan både far og mor håpe at livet vokser og gror utover livets rammer. åou åou GRIM SØNDAGSSKOLE Det er snart 2 år siden Menighetsnytt skrev at Grim kirke ønsket å starte opp igjen med Søndagskole etter at den i flere år hadde ligget nede. Jon Olav Sørhaug, som var valgt inn i Grim Menighetsråd, stilte seg villig til å forsøke få i gang dette arbeidet sammen med sin kone, Hildegunn. Den samme Sørhaug har nå sendt oss følgende orientering om Grim Søndagsskoles utvikling siden nystarten: Etter mange års pause ønsket vi å starte opp igjen med søndagsskole i Grim kirke i januar Siden nyoppstarten har det vært søndagsskole ca. 1 gang i måneden. Å starte opp et arrangement av denne typen i en menighet med lite aktive barnefamilier tar tid å innarbeide. Spesielt det første året var det store variasjoner i hvor mange som kom og hvem som kom tilbake neste gang. Vi har måttet belage oss på at familier som ellers ikke har gått i Grim menighet nå ville komme for å ta barna til søndagsskole. Og det har skjedd! Mer enn 40 forskjellige barn har vært innom søndagsskolen det siste halvannet året. Og etter en litt variert oppstart har oppmøtet stabilisert seg mellom 5 og 10 barn hver gang. De fleste av disse har vært trofaste hver måned det siste halvåret. Vi har vært med i gudstjenesten fram til siste salmen før presten går på prekestolen. Så har vi gått i felles flokk ned i ungdomsrommet i kjelleren. Her har vi hatt et opplegg fra Søndagsskoleforbundet som kalles Sprell levende, og er beregnet på barn fra 4 til 10 år. Vi setter av tid til musikk og sang, en kort bønnestund og en tegneseriefortelling fra Bibelen på storskjerm. Barna har gjettet en hemmelig ting som vi har gjemt i en pose (ofte en leke), og som har noe med bibelfortellingen å gjøre. Jon Olav Sørhaug med kone og barn marsjerer ned til søndagsskole På denne måten tar vi fortellingen nærmere barnas egen nysgjerrige verden, og de husker lettere hva historiene har handlet om. Selve opplegget har vart i ca. 20 minutter, resten av tiden har det vært fri lek eller annen aktivitet mens de voksne prater sammen. Nå har vi flyttet til Hellemyr, men håper at søndagsskolearbeidet i Grim kirke likevel kan fortsette uten oss som hovedledere. Til dette trenger vi DIN hjelp! En eller to ledere er nok for å holde dette arrangementet levende en gang i måneden. Hvis du kunne tenke deg å bidra, ta kontakt med daglig leder, som er på e-post: cecilie. no, eller ring meg på mobil tlf Vær med på å bringe Jesus til barna! Mvh. Jon Olav Sørhaug

5 8 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 9 Kandidater til Menighetsrådsvalget 2013 Kandidater til Menighetsrådsvalget 2013 Hellemyr Menighet Grim Menighet Ruth Fredgaard Fosseli, 59 år, Vestkollen Jeg er frisør og medeier i 3 frisørsalonger i Kristiansand. Jeg er glad i korsang og musikk. Hobby: spiller golf og liker å gå tur med hunden min. Jeg ønsker å prioritere kor for unge voksne med lavterskel-tilbud og aktiviteter for aldersgruppen år. Min visjon for Hellemyr menighet er at vi skal bli en inkluderende menighet hvor der er rom og plass til alle uansett alder og interesse Lars Helge Fossdal, 53 år, Tjuvhelleren Arbeid: Sykepleier. Interesser: Jeg syntes det er viktig å holde seg i fysisk form. Derfor løper jeg bl.a. Terrengkarusellen, og jeg liker å gå på ski om vinteren. Opptatt av i menighetsarbeidet: Jeg har 2 døtre som har gått i barnekoret, og ei av dem går nå i Ten-sing. Jeg har vært med som voksenleder på Barnegospelfestivalen i Kragerø flere ganger. Barnearbeidet i menigheten er viktig. Jeg ønsker også temasamlinger/møter for voksne i 1-2 ganger i semesteret. Kjell Tore Vikeså Omland, 34 år, Tjuvhelleren Arbeid: Bedriftsrådgiver i Sparebanken Pluss. Interesser/hobbyer: Fotball, langrenn, friluftsliv Opptatt av i menighetsarbeidet: Hellemyr menighet skal være en menighet for alle som bor på Hellemyr og i nærområdet. Menigheten skal være et sosialt samlingssted hvor alle blir tatt i mot og sett, og et sted hvor Gud er synlig i nærmiljøet. Spesielt er jeg opptatt av barne- og ungdomsarbeidet som er viktig for å legge til rette for gode og trygge rammer for barn og ungdom som vokser opp på Hellemyr i dag. Hellemyr menighet skal være et sted hvor vi blir kjent med Jesus, kirka/gudstjenesten og andre mennesker med tilhørighet til Hellemyr. Anita Nilssen, 42 år, Bydalssløyfen Hei! Jeg er gift og har 2 døtre. Jobber på regntøyspesialisten tur og fritid. På fritiden liker jeg å lage kort, og gå tur i skog og mark. Jeg går i kirken når jentene synger med korene, og når jeg er dåpsvert eller hjelper til med kirkekaffe. Ingvild Søndenå, 24 år, Nils Fidjelandsvei Arbeid: Jobber som optiker hos Synsam Kristiansand Interesser, hobbyer: Musikk, håndarbeid og scrapbooking Opptatt av i menighetsarbeidet: - At Hellemyr menighet skal være et godt sted å komme, både for den som har kommet i mange år, og den som kommer for første gang! - At det finnes gode tilbud og samlingspunkter for folk i alle aldersgrupper. - At Hellemyr menighet skal være et godt fellesskap å tilhøre. Mari Marthe Waaler Wærvågen, 30 år, Hellemyr Terrasse Arbeid: Spiller cello i Kristiansand Symfoniorkester, Kilden. Interesser, hobbyer: Musikk og fotografering. Opptatt av i menighetsarbeidet: Barn og ungdom, og musikk. Audun Narvestad, 42 år, Tjuvhelleren Jeg er så heldig å være gift med Annette og har to flotte barn, Benedicte og Mathias. Vi har bodd på Hellemyr i 13 år. Jeg er opptatt av at Hellemyr Menighet skal være en levende menighet som favner alle aldersgrupper. Vekst, modning og evne til fornyelse er viktige stikkord. Dette gjelder som menighet, men ikke minst for den enkelte. Jeg ønsker en menighet som setter fokus på Jesus sitt hovedbudskap om å sette kjærligheten til Gud og til sine medmennesker først. Hvis jeg blir valgt inn i menighetsrådet, håper jeg å kunne være med å bidra til dette. Gunn Hannevik Strand, 48 år, Hellemyråsen Stiller meg til rådighet for å gjøre en jobb i menigheten. Finn Ove Gumpen, 45 år, Hellemyrdalen Arbeid: Logistikkleder, Forsyningsavdeling, Sørlandet sykehus Kristiansand. Interesser, hobbyer: Fotball, biler, reiseliv og musikk. Opptatt av i menighetsarbeidet: Gjøre Hellemyr kirke til en inkluderende og god kirke som alle kan trives i. Vi har fått 5 personer som har sagt seg villig til å stille som kandidater til menighetsrådsvalget i Grim. Menighetsrådet har ikke satt opp prioritert liste enda. Brit Aanensen Konsul Christiansens vei 2b, 4616 Kristiansand Alder: 72 år Bård Espen Meberg Setesdalsveien 66e 4617 Kristiansand Alder: 33 år Rolf Solås Palle Rosenkrantz gate Kristiansand Alder: 60 år Liv Wendel Prost Lassens gate Kristiansand Alder: 34 år Kathrine Skaare Karlsen Manganveien Kristiansand Alder: 74 år MENIGHETSRÅDSVALG PÅ GRIM/ HELLEMYR Valgdag: 9. september 2013, kl Valgsted: Idda flerbrukshall (for Grim, Tinnheia og Hannevik Terrasse) Valgsted: Hellemyr skole (for Hellemyr) Forhåndsstemming: Det kan forhåndsstemmes i perioden 12. august 6. september 2013 på kirkens servicekontor i Kristiansand Adresse: Gyldenløvesgate 9, telefon nr mandag til fredag kl Husk å ta med legitimasjon. Alle som fyller 15 år i 2013 kan stemme. Velkommen til et spennende kommunikasjonskurs for par uansett fartstid og livssyn. Gode samliv kan bli bedre! Tid: Oktober 2013 Sted: Helsestasjonen Vågsbygd Amfi Påmelding til: Anne Helene Våge adr.: Påmelding innen: Fredag 11. Oktober Mer info. Kursledere: Anne Helene og Bjarte Våge Program får du v/helsestasjonen Vågsbygd og menighetskontorene Arr.: Kirken den norske i Kr. Sand inkl. Søgne. Hva tidligere deltakere har sagt: Jeg var redd for at jeg måtte utlevere meg, men det måtte jeg ikke Kurset setter søkelyset på viktige temaer som vi ellers ikke snakker om Dette kan alle være med på uansett kirketilknytning Dette øker forståelsen og styrker evnen til å snakkes sammen Alle par skulle unne seg dette Dette virker fornyende og bevisstgjørende Pilegrimsturar til Røldal 2013 Det vert pilegrimsvandringar både frå Seljord og frå Hovden til Røldal i sommar. For ellevte gong i moderne tid legg ein i veg på den ni dager lange vandringa frå Seljord. Det skjer den 27. juni. Det er lagt opp til at pilegrimar kan slutte seg til vandringa etter kvart som ho kjem vestover. Og for sjuande gong vert det i byrjinga av juli arrangert pilegrimsvandring mellom Hovden og Røldal. Denne vandringa startar med samling på Hovden 1. juli og går via Sloaros, Holmesvassbu og Kaldevatn før den endar i Røldal 5. juli. Det er mogleg òg å vere med på dagsvandring, frå Haukelifjell til Røldal den 5. juli. Det er lagt opp til at ein kan delta på pilegrimsstevnet i Røldal juli. Påmelding til Hovden-Røldal: Kontaktperson Hovden-Røldal: Terje Seilskjær, tlf. Påmelding Seljord-Røldal: Margit Gjørv, vandringsorganisator, tlf Epost: Forskjellene Noen lykkes bestandig, andre går gatelangs. Noen er førstesortering, andre er andrerangs. Noen er ganske rike og sitter i fløyelsbur, andre kan ingen like, de sitter bak fangebur. Noen har gleder i vente, sol over hus og hjem, kanskje fordi de kjente noen som elsket dem. Noen må slite og klore og trykkes av kors og bånd, kanskje fordi de tror det må være sånn åou

6 10 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 11 Grim kirke Søndag kl Høymesse ved Sigmund B. Kruse, dåp, offer, kirkebil. Søndag kl Høymesse ved Ole Jørgen Sagedal, nattverd, offer, kirkebil. Søndag kl Vi går i Hellemyr kirke Søndag kl Høymesse ved Ole Jørgen Sagedal, nattverd, offer. Søndag kl Høymesse ved Thor Kåre Kalvik, dåp, offer. Søndag kl Lekmansgudstjeneste. Søndag kl Høymesse ved Sigmund B. Kruse, dåp, offer. Søndag kl. Høymesse ved Sigmund B. Kruse, nattverd, offer. Søndag kl Vi går i Hellemyr kirke Søndag kl Høymesse ved Sigmund B. Kruse, dåp, offer. Søndag kl Høymesse ved Thor Kåre Kalvik, dåp, nattverd, offer, kirkebil. Søndag kl Høymesse ved Thor Kåre Kalvik, avskjed for soknediakon Kari Hagen, nattverd, offer, kirkebil. Søndag kl Felles familiegudstjeneste i Ravnedalen sammen med Grim, Hellemyr og Domkirken. Søndag kl Høymesse, konfirmantpresentasjon, dåp, offer, kirkebil. Øvrige arrangementer i Grim kirke: kl Vi over kl Vi over kl Grim misjonsring kl Vi over kl bibeltime Bønnesamling i Grim kirke hver torsdag kl Oppstart av barne- og ungdomsaktivitetene i Grim menighet følg med på hjemmesiden : Hver onsdag kl Er det hverdagsfellesskap i peisestua/ ungdomsrommet i Grim Kirke. Menighetskalenderen Slektens gang Grim Menighet DØDE; Eva Bjerkemo Olav Mørka Rolf Homme Gudny Flåt Vidar Bysheim Karl Torbjørn Bysheim DØPTE; Noah Toreid Eriksen Kr.sand Domkirke Nikolai Henriksen-Werth Søgne kirke Jesper Kaaløy Hansen Harkmark kirke Mathias Lundal Grim kirke Vladislav Puchkov Grim kirke Fabian Ekberg Rønning Kr.sand Domkirke Maria Langenes Grim kirke Håkon Langenes Grim kirke OFFER; Misjonsorganisasjonene 7052, Menighetsarbeidet 3304, Menighetens barnearbeid 3122, Menighetens ungdomsarbeid 4015, Menighetens diakoniarbeid 3352, Menighetens ungdomsarbeid 6134, Menighetens ungdomsarbeid 3040, Menighetsarbeidet 2920, Misjonsprosjektet 2282,- Hellemyr Menighet DØDE; Klara Marie Kaasa DØPTE; Isaac Euguén Bouzari - Thorbjørnsen Sofie Iversen Gundersen Marius Kjær Odd Simen Larsen Lykke Strand OFFER; Menighetens arbeid kr.2853, Hellemyr Søndagsskole kr.2839, Menighetens konfirmantarbeid kr.4068, Menighetens konfirmantarbeid kr.3111, Stefanusalliansen kr.1155, KRIK Hellemyr kr.3022,- Ungdomstur september Ungdomstur til Solhøgda (8.klasse og oppover). Sosialt, mat, undervisning, idrett, sang m.m. Mer informasjon gjennom facebooksidene til KRIK Hellemyr og Hellemyr Ten Sing til høsten. Send en e-post til: kommune.no om du er interessert i å få informasjon om turen, og du ikke følger med på facebooksidene. KIRKEBIL Det er mulig å få kirkebil til bibeltime, Vi over 60 og søndagens gudstjeneste. Ring til Grim kirke ca en time før arrangementet tlf Hellemyr kirke Søndag 30.juni Gudstjeneste v/t.k. Kalvik. Nattverd. Søndag 11.august Gudstjeneste v/s.b. Kruse. Dåp. Nattverd. Søndag 25.august Gudstjeneste med internasjonalt preg v/ Svein Arve Egeland. Dåp. Nattverd. Søndag 8.september Friluftsgudstjeneste i Ravnedalen ved prestene i Hellemyr, Grim og Domkirken. Hellemyr barnekor m.fl. Dåp. Nattverd. Søndag 22.september Gudstjeneste v/s.b. Kruse. Presentasjon av konfirmantene. Dåp. Nattverd. Søndag 13.oktober Menighetstur-gudstjeneste på Hove v/s.b. Kruse. Nattverd. Søndag 20.oktober Familiegudstjeneste v/s.b. Kruse. 4-årsbok. Knøttekoret. Dåp. Åpne aktiviteter: Sjekk hjemmesida for mer informasjon, eller kontakt daglig leder/menighetspedagog Helene Horverak (kontaktinfo. på side 2). Knøttekoret: En del mandager kl Hellemyr barnekor: Mandager kl TenSing: Mandager kl Søndagsskole/Tårnagenter: De fleste søndager kl Alf-klubben: Onsdager i partallsuker kl Speideren: Tirsdager kl Nikos: Torsdager i oddetallsuker kl KRIK-trening for ungdomsskoleelever: Fredager kl (på Solkollen). KRIK-trening for VGS og oppover: Annenhver søndag kl (på Solkollen). KRIK-kafé: Fredager i oddetallsuker kl Sportskafé: Ofte i helgene. Kontakt Stig Navjord, tlf Bønn i Hellemyr kirke: Onsdager kl Vi over 60: Torsdag kl , NMS Kvinneforening: Andre mandag i måneden kl Kontakt Astrid Skaaland, tlf Interesse for lyd eller bilde? Hellemyr menighet trenger flere frivillige som kan hjelpe med å styre lyd og bilde på gudstjenester og andre arrangementer. Er det noe du kan tenke deg å vite litt mer om hva innebærer, så send en melding til kommune.no og si fra! Det vil bli gitt opplæring i august-september. Velkommen til Høsttur Fagerholt skole, Tretjønnveien 2 lørdag 31.august kl Uteaktivitet, andakt, sang, musikk, leker. Pølser, og kaffe og kaker. Du må selv ta med drikke, saft eller brus. Pris for turen kr. 30 pr. person. Om du lurer på noe kan du ringe Liv Krohn Haraldsen , Oddernes menighet. Kari Hagen, tlf , Grim kirke. Eller du ringer til menigheten der du bor. Turen er tilrettelagt for alle! Og blir det dårlig vær kan vi være inne, så bli med enten det er sol eller regn! Sorgen det ikke sendes blomster til Sorg ved samlivsbrudd Temamøte i Lund kirke 26.september 2013 kl. 19. Temaholder: Karin Hilden. Orientering om samtale grupper For dem som opplever samlivsbrudd. Internasjonal gudstjeneste og middag i Hellemyr kirke Søndag 25.august kl. 11. Prest: Svein Arve Egeland Musikk: Gruppe fra KIA- kor, Ben Tore Beisland med flere. Etter gudstjenesten middag med mat fra mange land. Arr: Internasjonal menighet Kr.sand ( KIC)/ Hellemyr menighet Kjerringtreffet i Grim kirke starter opp 23.august kl , 30 for fortsetter hver 14.dag fremover Åpnet for kvinner fra ulike kulturer, også den norske, som er hjemme på formiddagen. Lunsj, håndarbeid, avislesing,. Arr. Frivillighetssentralen Vest/ Grim menighet. Det er bønn i Grim kirke hver torsdag kl i hele sommer. Velkommen om du vil sitte stille i kirka,eller dele forbønns emner og be sammen med andre. Tlf: Tabatatrening, meld deg på her: Gratis første gang Rigedalen 52 Tlf , 4626 Kristiansand Tlf: Familiefrisøren i Skomagergada tlf: GRIM TORG 2 TELEFON SKIPSFART EIENDOM INVESTERINGSVIRKSOMHET Hovedkontor: Kirkegt.1, 4610 Kristiansand S. Markens gate 40, 4612 Kristiansand S Telefon:

7 Konfirmanter i Grim Kirke 2013

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer